CN1734132B - 紧凑型机电变速箱及装配方法 - Google Patents

紧凑型机电变速箱及装配方法 Download PDF

Info

Publication number
CN1734132B
CN1734132B CN2005100637650A CN200510063765A CN1734132B CN 1734132 B CN1734132 B CN 1734132B CN 2005100637650 A CN2005100637650 A CN 2005100637650A CN 200510063765 A CN200510063765 A CN 200510063765A CN 1734132 B CN1734132 B CN 1734132B
Authority
CN
China
Prior art keywords
sun gear
gear
spare
axle
transmission case
Prior art date
Application number
CN2005100637650A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1734132A (zh
Inventor
G·W·坎普夫
Original Assignee
通用汽车公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to US55514104P priority Critical
Priority to US60/555141 priority
Priority to US11/013,647 priority patent/US7195575B2/en
Priority to US11/013647 priority
Application filed by 通用汽车公司 filed Critical 通用汽车公司
Publication of CN1734132A publication Critical patent/CN1734132A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1734132B publication Critical patent/CN1734132B/zh

Links

Classifications

    • Y02T10/6204
    • Y02T10/6282
    • Y02T10/641

Abstract

本发明涉及一种可提供能缩短制造时间并节约材料成本的恒星齿轮件和恒星齿轮轴。本发明还涉及紧凑型机电变速箱的装配,这是因为其涉及到重新设计行星齿轮装置以补偿恒星齿轮件和恒星齿轮轴的新设计。公开了多种设计修改以减小行星齿轮装置及其所含部件的直径。例如,对齿圈倒角以留出额外的间隙,使得当恒星齿轮具有可分开的恒星齿轮件时,行星齿轮装置和电动机组件可以更加紧凑。除了装配方面的考虑,材料成本、疲劳寿命要求和相关变速箱部件的可制造性在恒星齿轮件和恒星齿轮轴的重新设计中均为主要的关注点。

Description

紧凑型机电变速箱及装配方法技术领域[0001] 本申请要求享有于2004年3月22日提交的美国临时申请60/555141的优先权。[0002] 本发明涉及一种具有带恒星齿轮的行星齿轮装置的混合型机电变速箱。背景技术[0003] 小客车包括由发动机、多级变速箱以及差速传动系统或最终传动系统组成的传 动系。多级变速箱通过允许发动机在其扭矩范围的数倍下运行而提高了车辆的整体工作 范围。自动的多级变速箱提高了车辆的运行性能及燃料经济性。[0004] 三速和四速自动换挡的变速箱的好处已促使它在过去的几十年里在有车一族中 的知名度显著提升。而且,对装有自动变速箱的车辆的需求并未因对具有更省油动力源 的车辆的需求而减少。例如,混合型(机电)车辆的使用者仍然渴望拥有安装了自动变 速箱的车辆。然而,混合型车辆在变速箱方面的装配要求比非混合型车辆的要求更高, 这是因为混合型车辆要求使用至少一个电动机来为自动变速箱提供动力。电动机的存在 显著减少了变速箱及其必需部件的可用装配空间。因此,对设计的要求是力求在最小的 可能装配空间内安装机电变速箱。[0005] 任何自动行星齿轮变速箱中的一个不可或缺的部分是至少一个由恒星齿轮、带 有小齿轮的行星齿轮架和齿圈组成的行星齿轮装置。大部分自动变速箱具有多个行星齿 轮装置。通过离合器,齿圈、恒星齿轮和行星小齿轮便可输出数个传动比。这三种齿轮 可相互啮合而产生减速传动:其中输出速度低于输入速度;或者产生超速传动:其中输 出速度高于输入速度。例如,保持齿圈静止而让恒星齿轮与行星齿轮架啮合会产生减速 传动。然而,如果保持恒星齿轮静止而让齿圈与行星小齿轮啮合就会产生超速传动。最 终,如果司机想要倒车,可使行星小齿轮保持静止以支持齿轮减速,同时使旋转方向反 向。这种装置中的齿轮是典型的螺旋状的,它们被切成一定的角度以产生逐步的啮合, 以提供比正齿轮更平滑及安静的运转。[0006] 恒星齿轮及恒星齿轮轴需经过复杂的制造工艺以满足它们各自的设计和疲劳寿 命的要求。例如,恒星齿轮轴必须设计成具有适当的尺寸和材料硬度,以便承受在其最 高扭矩水平下工作至少250000个扭矩周期。而且,恒星齿轮甚至需要更大的材料硬度, 以满足其腐蚀及弯曲疲劳强度的要求。如果恒星齿轮及其齿轮轴是整体式的,那么恒星 齿轮所需的热处理工艺会导致恒星齿轮轴产生严重的变形;需要在热处理后通过矫直和 机加工来进行补偿。一种制造性更佳、因此也更经济的设计要求在它们各自的制造工艺 中使恒星齿轮与恒星齿轮轴分开,从而简化它们的整体制造工艺,并且降低对热处理后 的矫直和机加工的要求。然而,将工作部件重新连接起来需要有连接机构如花键,这便 要求在整体式恒星齿轮及恒星齿轮轴的装配空间以外还要有额外的径向装配空间。[0007] 在由Schmidt等人于2004年9月22日提交的题为“具有四种固定传动比的双模 式复合分离的混合型机电变速箱”的美国专利申请No.10/946915中描述了一种机电变速 箱,该申请已转让给通用汽车公司,并且通过引用整体地结合于本文中。发明内容[0008] 本发明提供了一种具有可制造性更佳的恒星齿轮和恒星齿轮轴的紧凑型机电变 速箱。在本发明中公开了多种设计变更,包括减小行星齿轮装置及其所含部件的直径, 以便补偿在恒星齿轮及其轴之间实现花键连接所需的增大径向空间。[0009] 在本发明的一个方面中,恒星齿轮和恒星齿轮轴可在轴向上分开。恒星齿轮和 齿轮轴可通过本领域内已知的多种方法连接起来。在优选实施例中,恒星齿轮和恒星齿 轮轴通过设于恒星齿轮和恒星齿轮轴上的互补型花键连接起来。[0010] 在本发明的另一方面中,恒星齿轮轴包括在径向上与花键相邻的环圈部分。环 圈部分设计成尽量减小行星齿轮装置所需的装配空间,同时满足恒星齿轮轴的相应的疲 劳寿命要求。[0011] 在本发明的又一方面中,恒星齿轮轴环绕着主轴,主轴的直径设计成既能减少 行星齿轮装置所需的合成装配空间,同时又能满足主轴的疲劳寿命要求。[0012] 在本发明的另一方面中,齿圈件被倒角以便使在行星齿轮装置与容纳于变速箱 内的电动机组件之间有充分的最小间隙,使得行星齿轮装置能与电动机和其它变速箱部 件紧密地嵌套在一起。虽然采用了倒角来实现行星齿轮装置的更小装配空间,然而本发 明的其它方面包括有多种可减小行星齿轮装置的径向跨度的方法。[0013] 具体地说,本发明提出了一种紧凑型机电自动变速箱,包括:变速箱外壳;封 闭了电动机组件的电动机外壳,电动机外壳与变速箱外壳隔开;可旋转的多部件式恒星 齿轮,其中所述恒星齿轮的部件构造成固定在一起,其中,所述多部件式恒星齿轮被包 括于行星齿轮机构内,所述行星齿轮机构嵌套式地设置在所述电动机外壳的附近。[0014] 更具体地说,上述自动变速箱的多部件式恒星齿轮包括行星齿轮装置,其嵌套 在电动机组件的附近并可相对于电动机组件运动。恒星齿轮件的其中之一与行星齿轮装 置中的小齿轮形成了驱动关系,另一个恒星齿轮部件是与上述恒星齿轮件形成驱动关系 的轴。该恒星齿轮件以可在轴向上分开的方式连接到恒星齿轮轴上。[0015] 前述紧凑型机电变速箱的进一步的特征在于,恒星齿轮件与恒星齿轮轴之间的 可在轴向上分开的连接是花键连接;恒星齿轮轴是中空的并包括环圈部分,齿轮轴在此 处开有花键,环圈部分在轴向上足够长,以支持恒星齿轮轴和恒星齿轮件之间的驱动关 系。[0016] 本发明的紧凑型机电变速箱还可包括位于恒星齿轮轴的中空部分内的可旋转的 主轴。主轴与恒星齿轮轴具有各自的直径,这些直径不大于满足其各自疲劳寿命要求所 需的值。[0017] 前述自动变速箱包括恒星齿轮,其中齿圈与恒星齿轮的槽宽对齿宽比至少为 2.60。[0018] 另外,该紧凑型机电变速箱包括行星齿轮装置,其包括在行星齿轮装置内处于 驱动关系的齿圈;其中,齿圈被倒角成使得行星齿轮装置可紧密地嵌套在电动机组件的 附近。[0019] 本发明还涉及一种在具有变速箱外壳和电动机组件的自动变速箱内装配行星齿 轮装置的方法,包括:提供可旋转的多部件式恒星齿轮,其中所述恒星齿轮的部件构造成固定在一起;将电动机组件封装在电动机外壳内,所述电动机外壳在至少一端处具有 凹部,所述电动机外壳与变速箱外壳隔开;和在轴向上将恒星齿轮的部件定位在一起, 从而使所述行星齿轮装置紧密地装配在所述电动机组件的附近并至少部分地处于所述外 壳的凹部内。[0020] 本发明还提出了一种紧凑型机电自动变速箱,包括:变速箱外壳;电动机外 壳,其与变速箱外壳隔开并且封装有电动机组件;可旋转的多部件式恒星齿轮,其中所 述恒星齿轮的部件构造成固定在一起;其中,所述多部件式恒星齿轮被包括在行星齿轮 装置内,所述行星齿轮装置嵌套式地设置在所述电动机外壳的附近,并能够相对于所述 电动机组件运动;其中,所述恒星齿轮件中的其中一个与所述行星齿轮装置形成驱动关 系;和所述恒星齿轮件中的另一个是与所述恒星齿轮件中的所述其中一个形成驱动关系 的恒星齿轮轴;和所述恒星齿轮件的所述其中一个与所述恒星齿轮轴在轴向上可分开地 相连。[0021] 最后,本发明包括一种在封装有电动机组件的自动变速箱中装配带有齿圈的行 星齿轮装置的方法,其包括对位于电动机组件附近的齿圈倒角,使得行星齿轮装置更紧 密地嵌套在电动机组件的附近。[0022] 从实施本发明的最佳方式的下述详细描述中并结合附图,可以容易地清楚本发 明的上述特征和优点以及其它的特征和优点。附图说明[0023] 图1是本发明沿着机电变速箱的前部中心线的一侧的局部截面图。[0024] 图2是整个变速箱沿图1中的线2-2的径向截面图,显示了本发明的行星齿轮装置。[0025] 图3是与图1和图2中所示的其它变速箱部件隔离开的恒星齿轮件和恒星齿轮轴 部分的分解透视图。[0026] 图4是本发明的装配紧凑型机电变速箱的流程图。 具体实施方式[0027] 参考附图即图1到图4,在所有图中相同的标号表示相同或相应的部件,图1显 示了混合型机电变速箱的截面正视图,该变速箱封闭了位于外壳15内的电动机组件14。 该变速箱还包括三个行星齿轮装置中的两个(10和11)、主轴12和离合器16。前行星齿 轮装置10嵌套在电动机组件14的附近,并且环绕着主轴12。前行星齿轮装置10包括 齿圈22、行星齿轮架组件M以及与恒星齿轮轴20啮合的恒星齿轮件18。如图2更清楚 地显示,各行星齿轮架组件M包括多个小齿轮沈,其可旋转地安装到行星齿轮架组件M 上,并设置成与恒星齿轮件18和齿圈22形成啮合关系。[0028] 如图2所示,恒星齿轮件18与行星齿轮架组件M的小齿轮沈处于啮合关系, 并且由轴衬32和钢套筒29(如图1所示)支撑,而轴衬32和钢套筒四又轴颈支撑在主 轴12上。虽然恒星齿轮件18和恒星齿轮轴20通常是一个整体部件,然而在优选实施例 中,恒星齿轮件和恒星齿轮轴可在轴向上分离。如图3所示,这两部分通过恒星齿轮轴 20和恒星齿轮件18上的相容或互补型的花键30固定在一起。花键30的设置应使得恒星齿轮轴20和恒星齿轮件18处于驱动关系,这样这两个部件可一起旋转。[0029] 将恒星齿轮件18和齿轮轴20分开的技术优点是可以降低这些部件的制造复杂 性。恒星齿轮件18的轮齿(如图3中更清楚地显示)要经受腐蚀及弯曲疲劳循环,为 了获得满意的性能,其需要有洛氏硬度C60的硬度。然而,恒星齿轮轴20承受扭转负 载,其只需洛氏硬度C31就能达到满意的性能。当这些部件是一个整体时,由于整体部 件(未显示)是不对称的且在径向上的壁较薄,因此恒星齿轮的轮齿所需的热处理会导致 恒星齿轮轴20过度地变形。为了校正这种变形,需要在热处理后对整体式恒星齿轮和恒 星齿轮轴进行矫直和再加工。这类构造会导致很高的废品率,这是因为再加工并不总能 充分地校正任何的过度变形或因矫直工艺所带来的裂纹。对于可在轴向上分开的恒星齿 轮件18和恒星齿轮轴20 (如图3所示)来说,齿轮轴的几何形状可以维持其结构整体性, 但仅要求更不复杂的热处理后的机加工工艺。这就使得可对恒星齿轮轴20进行适当的热 处理,在热处理后只需很少的传统机加工工艺。因此,使用可分离的设计可以降低废品 率及机加工成本。[0030] 除了花键连接之外,本领域的普通技术人员可了解到恒星齿轮件18和轴20可通 过多种方式进行固定。例如,恒星齿轮件18和轴20可被夹紧或压配在一起;这样仍可 消除了对热处理后的机加工的需求。[0031] 此外,如图3所示,恒星齿轮轴20以与恒星齿轮件18的花键形成互补的方式而 形成有花键。恒星齿轮轴20沿着其轮圈40开有花键。恒星齿轮轴20的轮圈40与花键 30相邻。为了节约径向空间,轮圈40设计成尽可能小,然而又足够厚以在恒星齿轮轴 20和恒星齿轮件18啮合时支撑轮圈40所承受的扭转负载。[0032] 参考图2和图3,主轴12与轮圈40相邻。恒星齿轮轴20是中空的且环绕着主 轴12。主轴12也设计成具有最小的许可直径,以减少行星齿轮装置10所需的装配空间。 而且,主轴12设计成还能满足其疲劳寿命的要求。因此,主轴12的合适直径应尽可能 小,但仍能满足其疲劳寿命的要求。[0033] 在恒星齿轮件18和恒星齿轮轴20轴向分开之后,对恒星齿轮件18进行调整以 便更紧密地支撑主轴12。因此,恒星齿轮件18和行星小齿轮沈之间的接触点就改变了。 为了补偿这种状况,应当对齿轮的轮齿进行重新设计。恒星齿轮件18和齿圈22之间的 槽宽对齿宽之比决定了整个行星齿轮的传动比,该传动比对变速箱的整体爬坡性能起很 大的作用。对于前行星齿轮装置及中行星齿轮装置而言,齿圈与恒星齿轮的槽宽对齿宽 之比必须从2.97减至2.955,对于后行星齿轮装置而言,槽宽对齿宽之比必须从2.94减至 2.69。这个比值的变化以及前述的重新设计为支撑恒星齿轮件18和恒星齿轮轴20之间的 花键连接提供了必要的径向间隙。[0034] 另外还修改了齿圈22。齿圈22与行星小齿轮沈处于啮合关系。图1显示了齿 圈22定位成嵌套在电动机外壳15的附近。齿圈22的厚度对行星齿轮装置10的整体装 配要求也有影响。为了缩小装置所需的空间,如图1所示,齿圈22在标号21处沿其外 径被倒角,以使行星齿轮装置10能紧密地装配在电动机14的组件或电动机外壳15的附 近,而不会碰撞到电动机外壳15。这是通过硬车削(或机加工)齿圈直到获得所需的尺 寸来实现的。本领域的普通技术人员可以认识到,倒角并不是减小齿圈22的径向厚度的 唯一方法。例如,可以使用多种材料来提高齿圈22的强度,使其只需要较小的直径尺寸或厚度。或者,可以缩短齿圈22的轴向长度以避免对电动机外壳15的碰撞。[0035] 在本发明的另一方面中,小齿轮沈、恒星齿轮件18和齿圈22的轮齿设计成可减 小它们所需的径向装配空间。应对径向齿高和其它参数进行选择以降低它们的径向装配 空间,同时满足变速箱的材料强度及噪音要求。[0036] 最后,行星齿轮装置10使用了会对装置中的齿轮产生轴向负载的螺旋齿轮传 动。采用止推轴承31来克服恒星齿轮件18中的这种轴向负载。恒星齿轮件18需要足 够的径向接触长度以支撑止推轴承31的滚柱,这些滚柱的大小根据预期的推力负荷的量 来制造。恒星齿轮件18的轮齿、恒星齿轮件18和齿轮轴20之间的花键30以及轴衬32 和钢套筒四设计成可产生必要的径向长度。[0037] 在图4中还提供并概述了一种装配紧凑型机电变速箱的方法。该方法的第一步 骤100是提供如在本公开中所详述的能够固定在一起的多部件式恒星齿轮。第二步骤110 涉及轴向地定位恒星齿轮件,以使行星齿轮装置可嵌套在电动机组件的附近。本领域的 普通技术人员可以认识到,多部件式恒星齿轮的轴向定位也可视其他变速箱部件如离合 器的位置而定。[0038] 虽然已经详细地描述了实施本发明的最佳方式,然而熟悉本发明所属领域的技 术人员可以认识到属于所附权利要求范围内的用于实施本发明的多种备选设计和实施 例。

Claims (9)

1. 一种紧凑型机电自动变速箱,包括:变速箱外壳;封闭了电动机组件的电动机外壳,所述电动机外壳在至少一端处具有沿轴向向电动 机外壳内部延伸的凹部,电动机外壳与变速箱外壳隔开;具有多个恒星齿轮件的可旋转的多部件式恒星齿轮,其中所述恒星齿轮件构造成固定在一起,其中,所述多部件式恒星齿轮被包括于行星齿轮装置内,所述行星齿轮装置嵌套式 地设置在所述电动机外壳的附近并至少部分地处于所述凹部内。
2.根据权利要求1所述的紧凑型机电自动变速箱,其特征在于,所述多部件式恒星齿 轮能够相对于所述电动机组件运动;其中,所述恒星齿轮件中的其中一个与所述行星齿轮装置形成驱动关系;和所述恒星齿轮件中的另一个是与所述恒星齿轮件中的所述其中一个形成驱动关系的 恒星齿轮轴;所述恒星齿轮件中的所述其中一个与所述恒星齿轮轴在轴向上可分开地相连。
3.根据权利要求2所述的紧凑型机电自动变速箱,其特征在于,所述恒星齿轮件中的 所述其中一个与所述恒星齿轮轴的在轴向上可分开的连接是花键连接;所述恒星齿轮轴 是中空的,并在开有花键之处包括环圈部分,所述环圈部分在轴向上足够大,以支持所 述恒星齿轮件中的所述其中一个与所述恒星齿轮轴之间的驱动关系。
4.根据权利要求3所述的紧凑型机电自动变速箱,其特征在于,所述变速箱包括位于 所述恒星齿轮轴的中空内部中的可旋转的主轴,所述主轴与所述恒星齿轮轴有各自的直 径,这些直径均不大于满足其各自疲劳寿命要求所需的值。
5.根据权利要求4所述的紧凑型机电自动变速箱,其特征在于,所述行星齿轮装置具 有齿圈,所述齿圈与所述恒星齿轮件中的所述其中一个的槽宽对齿宽之比至少为2.60。
6.根据权利要求2所述的紧凑型机电自动变速箱,其特征在于,所述行星齿轮装置包 括齿圈;所述齿圈与所述行星齿轮装置形成驱动关系;所述齿圈被倒角,以使所述行星 齿轮装置能够紧密地嵌套在所述电动机组件的附近。
7.根据权利要求2所述的紧凑型机电自动变速箱,其特征在于,所述变速箱包括轴衬 和套筒,其中所述多部件式恒星齿轮由所述轴衬和套筒支撑,并且包括螺旋齿轮传动。
8. —种在具有变速箱外壳和电动机组件的自动变速箱内装配行星齿轮装置的方法, 包括:提供具有多个恒星齿轮件的可旋转的多部件式恒星齿轮,其中所述恒星齿轮件构造 成固定在一起;将电动机组件封装在电动机外壳内,所述电动机外壳在至少一端处具有沿轴向向电 动机外壳内部延伸的凹部,所述电动机外壳与变速箱外壳隔开;和在轴向上将恒星齿轮件定位在一起,从而使所述行星齿轮装置紧密地装配在所述电 动机组件的附近并至少部分地处于所述外壳的凹部内。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述行星齿轮装置具有齿圈,所述方法 还包括:对相邻于所述电动机组件的所述齿圈倒角,从而使所述行星齿轮装置紧密地装配在所述电动机外壳的附近。
CN2005100637650A 2004-03-22 2005-03-22 紧凑型机电变速箱及装配方法 CN1734132B (zh)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US55514104P true 2004-03-22 2004-03-22
US60/555141 2004-03-22
US11/013,647 US7195575B2 (en) 2004-03-22 2004-12-16 Splined sun gear and method for compact electro-mechanical transmission
US11/013647 2004-12-16

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1734132A CN1734132A (zh) 2006-02-15
CN1734132B true CN1734132B (zh) 2011-04-20

Family

ID=35581203

Family Applications (21)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB2005100591534A CN100380009C (zh) 2004-03-22 2005-03-22 混合传动装置的保持环设备
CNA2005100591553A CN1701996A (zh) 2004-03-22 2005-03-22 用于混合传动装置的非密封的停车致动器引导件及方法
CNB2005100591568A CN100472103C (zh) 2004-03-22 2005-03-22 用于电动变速传动的扭矩减震器组件的液压回路
CN2005100591549A CN1707143B (zh) 2004-03-22 2005-03-22 太阳齿轮衬套和套筒及密封混合机电自动变速器中的方法
CNB2005100637646A CN100384064C (zh) 2004-03-22 2005-03-22 电动机解角器组件和测量电动机转子的速度及位置的方法
CNB2005100637627A CN100422598C (zh) 2004-03-22 2005-03-22 用于润滑油回流的变速箱壳体及方法
CN2005100559454A CN1722571B (zh) 2004-03-22 2005-03-22 混合动力机--电传动装置中具有带螺纹的插入件的导线隔离器
CNB2005100559469A CN100550579C (zh) 2004-03-22 2005-03-22 电动机/发电机和冷却机电式变速器的方法
CNB200510056024XA CN100416132C (zh) 2004-03-22 2005-03-22 车辆、传动装置及消除压力脉冲和扭矩的方法
CNB2005100560235A CN100460721C (zh) 2004-03-22 2005-03-22 混合传动装置的冷却及润滑方法和装置
CN200510059151A CN100585232C (zh) 2004-03-22 2005-03-22 混合式电力机械传动装置停车系统及其装配方法
CNB2005100560201A CN100439760C (zh) 2004-03-22 2005-03-22 混合机电传动装置停车系统入口盖子及方法
CNB2005100560432A CN100439759C (zh) 2004-03-22 2005-03-22 具有由相同部件组装的机电模块的混合式车用传动装置
CNA2005100560216A CN1737394A (zh) 2004-03-22 2005-03-22 传动装置离合器及冷却方法
CNA2005100637631A CN1728508A (zh) 2004-03-22 2005-03-22 混合机电变速机构集成的马达支承弹簧及其方法
CNB2005100637608A CN100436883C (zh) 2004-03-22 2005-03-22 混合机电行星齿轮变速机构部件的润滑系统和方法
CNB2005100717157A CN100436892C (zh) 2004-03-22 2005-03-22 带有用于驻车棘爪载荷的固定毂盘的混合机电式传动装置及其方法
CNB2005100559473A CN100433506C (zh) 2004-03-22 2005-03-22 用于在混合式机电传动装置中建立电连接的方法
CN2005100637650A CN1734132B (zh) 2004-03-22 2005-03-22 紧凑型机电变速箱及装配方法
CNB2005100560220A CN100460723C (zh) 2004-03-22 2005-03-22 动力系统和电动变速传动装置及消除扭矩和压力脉冲方法
CNB2005100560428A CN100521369C (zh) 2004-03-22 2005-03-22 用于混合式机电传动装置的接线连接模块

Family Applications Before (18)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB2005100591534A CN100380009C (zh) 2004-03-22 2005-03-22 混合传动装置的保持环设备
CNA2005100591553A CN1701996A (zh) 2004-03-22 2005-03-22 用于混合传动装置的非密封的停车致动器引导件及方法
CNB2005100591568A CN100472103C (zh) 2004-03-22 2005-03-22 用于电动变速传动的扭矩减震器组件的液压回路
CN2005100591549A CN1707143B (zh) 2004-03-22 2005-03-22 太阳齿轮衬套和套筒及密封混合机电自动变速器中的方法
CNB2005100637646A CN100384064C (zh) 2004-03-22 2005-03-22 电动机解角器组件和测量电动机转子的速度及位置的方法
CNB2005100637627A CN100422598C (zh) 2004-03-22 2005-03-22 用于润滑油回流的变速箱壳体及方法
CN2005100559454A CN1722571B (zh) 2004-03-22 2005-03-22 混合动力机--电传动装置中具有带螺纹的插入件的导线隔离器
CNB2005100559469A CN100550579C (zh) 2004-03-22 2005-03-22 电动机/发电机和冷却机电式变速器的方法
CNB200510056024XA CN100416132C (zh) 2004-03-22 2005-03-22 车辆、传动装置及消除压力脉冲和扭矩的方法
CNB2005100560235A CN100460721C (zh) 2004-03-22 2005-03-22 混合传动装置的冷却及润滑方法和装置
CN200510059151A CN100585232C (zh) 2004-03-22 2005-03-22 混合式电力机械传动装置停车系统及其装配方法
CNB2005100560201A CN100439760C (zh) 2004-03-22 2005-03-22 混合机电传动装置停车系统入口盖子及方法
CNB2005100560432A CN100439759C (zh) 2004-03-22 2005-03-22 具有由相同部件组装的机电模块的混合式车用传动装置
CNA2005100560216A CN1737394A (zh) 2004-03-22 2005-03-22 传动装置离合器及冷却方法
CNA2005100637631A CN1728508A (zh) 2004-03-22 2005-03-22 混合机电变速机构集成的马达支承弹簧及其方法
CNB2005100637608A CN100436883C (zh) 2004-03-22 2005-03-22 混合机电行星齿轮变速机构部件的润滑系统和方法
CNB2005100717157A CN100436892C (zh) 2004-03-22 2005-03-22 带有用于驻车棘爪载荷的固定毂盘的混合机电式传动装置及其方法
CNB2005100559473A CN100433506C (zh) 2004-03-22 2005-03-22 用于在混合式机电传动装置中建立电连接的方法

Family Applications After (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB2005100560220A CN100460723C (zh) 2004-03-22 2005-03-22 动力系统和电动变速传动装置及消除扭矩和压力脉冲方法
CNB2005100560428A CN100521369C (zh) 2004-03-22 2005-03-22 用于混合式机电传动装置的接线连接模块

Country Status (1)

Country Link
CN (21) CN100380009C (zh)

Families Citing this family (48)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7934590B2 (en) * 2006-06-07 2011-05-03 GM Global Technology Operations LLC Park-by-wire subsystem for a control system for an electrically variable hybrid transmission
US8333272B2 (en) * 2006-10-13 2012-12-18 Ricardo Uk Ltd Clutches
JP4757238B2 (ja) * 2007-07-13 2011-08-24 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 回転電機の冷却構造及び冷却方法
US8224544B2 (en) * 2007-11-07 2012-07-17 GM Global Technology Operations LLC Method and apparatus to control launch of a vehicle having an electro-mechanical transmission
US8100800B2 (en) * 2008-04-04 2012-01-24 GM Global Technology Operations LLC Integrated motor cooling/clutch backfill system for use in a hybrid transmission
JP5041249B2 (ja) * 2008-12-16 2012-10-03 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 車両用駆動装置
JP5240364B2 (ja) * 2009-08-27 2013-07-17 トヨタ自動車株式会社 車両用パーキングロック装置
CN101905690B (zh) * 2009-12-21 2012-09-05 浙江吉利汽车研究院有限公司 一种驻车制动装置
CN101907169B (zh) * 2010-02-26 2013-10-30 浙江吉利汽车研究院有限公司 一种汽车变速箱驻车制动机构
US8353797B2 (en) * 2010-07-29 2013-01-15 GM Global Technology Operations LLC Lubrication system for a planetary gear set
CN101973209B (zh) * 2010-10-21 2012-10-10 浙江吉利汽车研究院有限公司 汽车自动变速器的驻车机构
US8497608B2 (en) * 2011-01-28 2013-07-30 Remy Technologies, Llc Electric machine cooling system and method
KR101317375B1 (ko) * 2011-07-21 2013-10-10 현대자동차주식회사 주차 브레이크 시스템
DE102011113782B3 (de) 2011-09-19 2012-10-04 Magna Powertrain Ag & Co. Kg Kupplungseinheit
CN102384248B (zh) * 2011-10-21 2013-10-23 盛瑞传动股份有限公司 一种自动变速器用齿轮传动装置
CN104024699B (zh) * 2011-11-22 2016-07-06 日产自动车株式会社 电动车辆的驱动力传递装置
US8723380B2 (en) * 2012-01-03 2014-05-13 Remy Technologies, L.L.C. Starter motor including a conductor mounting element
WO2013128753A1 (ja) * 2012-03-01 2013-09-06 本田技研工業株式会社 車両用動力伝達制御装置
US9341251B2 (en) * 2012-05-25 2016-05-17 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Supporting and guiding disk in a planetary gear train
US9154019B2 (en) * 2012-06-12 2015-10-06 GM Global Technology Operations LLC Rotor hub assembly with non-magnetic resolver shielding ring
KR20150054895A (ko) * 2012-09-07 2015-05-20 레미 테크놀러지스 엘엘씨 일체형 전자기 간섭 쉴드를 구비한 가변 릴럭턴스 리졸버 및 그를 구비한 회전 전기 기계
US9227501B2 (en) 2012-10-22 2016-01-05 GM Global Technology Operations LLC Transmission for a vehicle and a method of assembling a modular motor assembly in the transmission
US9074642B2 (en) * 2012-10-24 2015-07-07 Gm Global Technology Operations, Llc Hydraulic filler for a transmission
US10011261B2 (en) * 2012-11-27 2018-07-03 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Control apparatus for hybrid vehicle
DE102012223238B3 (de) * 2012-12-14 2014-06-12 Schaeffler Technologies Gmbh & Co. Kg Planetentrieb
US9046139B2 (en) * 2012-12-21 2015-06-02 Caterpillar Inc. Clutch cooling system
US20140209429A1 (en) * 2013-01-28 2014-07-31 Ford Global Technologies, Llc Park mechanism for a motor vehicle
JP6155782B2 (ja) * 2013-04-11 2017-07-05 スズキ株式会社 自動二輪車用クラッチ装置の潤滑構造
US9145862B2 (en) * 2013-05-29 2015-09-29 Ford Global Technologies, Llc Hybrid electric vehicle engine starting with a preloaded damper spring
DE102014102831A1 (de) * 2014-03-04 2015-09-10 Getrag Getriebe- Und Zahnradfabrik Hermann Hagenmeyer Gmbh & Cie Kg Parksperrenanordnung und Kraftfahrzeuggetriebe
DE102014206844A1 (de) * 2014-04-09 2015-10-15 Zf Friedrichshafen Ag Drehmomentübertragungsanordnung
US10253823B2 (en) * 2014-05-22 2019-04-09 Jatco Ltd Cooling structure in clutch
FR3029467B1 (fr) * 2014-12-08 2016-12-09 Renault Sa AIR-COOLED ELECTRIC MOTOR POWERTRAIN
JP6573456B2 (ja) * 2015-01-28 2019-09-11 本田技研工業株式会社 一体型ユニット
CN104728416A (zh) * 2015-03-27 2015-06-24 合肥工业大学 一种改进油泵布置结构的双离合变速器
DE102015211528B3 (de) * 2015-06-23 2016-07-07 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Kupplungseinrichtung mit axial wirkender Fluidfördereinrichtung
JP6344373B2 (ja) * 2015-12-07 2018-06-20 マツダ株式会社 遠心振子ダンパ付きパワートレインの制御装置
CN107040096B (zh) * 2016-02-03 2020-04-21 德昌电机(深圳)有限公司 电机及其分解器
US20170324290A1 (en) * 2016-05-09 2017-11-09 Borgwarner Inc. Hybrid rotor module cooling
CN105937565A (zh) * 2016-06-28 2016-09-14 江苏大学 一种双向控制的液粘调速离合器
US10233980B2 (en) * 2016-12-13 2019-03-19 GM Global Technology Operations LLC Spring pack assembly for a torque transmitting device
FR3060477B1 (fr) * 2016-12-21 2019-07-05 Valeo Embrayages Module pour transmission hybride de vehicule automobile
FR3071291B1 (fr) * 2017-09-18 2020-02-28 Valeo Embrayages TORQUE TRANSMISSION DEVICE, TORSION SHOCK ABSORBER AND ASSOCIATED ASSEMBLY
DE102017223491A1 (de) 2017-12-21 2019-06-27 Audi Ag Elektromaschinenanordnung
CN108386461B (zh) * 2018-03-06 2019-07-23 科力远混合动力技术有限公司 多模离合器执行器
JP2019173864A (ja) * 2018-03-28 2019-10-10 株式会社小松製作所 作業車両用の摩擦係合装置、及び、作業車両
CN109167451A (zh) * 2018-09-21 2019-01-08 薛春红 一种具有定转子温度均衡冷却装置的电机
CN111911567A (zh) * 2020-07-09 2020-11-10 东风商用车有限公司 一种amt变速箱中间轴制动器摩擦片润滑机构

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2859986A (en) * 1954-07-27 1958-11-11 Clevite Corp Fluid pressure responsive seal
US6022287A (en) * 1998-08-19 2000-02-08 General Motors Corporation Modularly constructed vehicular transmission

Family Cites Families (62)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2403579A (en) * 1943-12-18 1946-07-09 Aviat Corp Lubricating system for two-speed transmissions
US2984122A (en) * 1958-05-27 1961-05-16 Borg Warner Transmission mechanism
US3053115A (en) * 1959-01-19 1962-09-11 Chrysler Corp Hydrodynamic transmission
US3380566A (en) * 1965-12-30 1968-04-30 Borg Warner Friction plate employing vibration damper
DE1538884B2 (de) * 1966-07-22 1971-12-09 An der gehaeusewandung eines elektromotors befestigtes steck gehaeuse/
FR2097568A5 (zh) * 1970-07-10 1972-03-03 Peugeot & Renault
US3863746A (en) * 1973-03-30 1975-02-04 Caterpillar Tractor Co Centrifugally balanced rotating clutch
US4068747A (en) * 1976-09-23 1978-01-17 Twin Disc, Incorporated Multi-plate clutch having means to prevent plate flutter
US4126201A (en) * 1977-09-06 1978-11-21 Caterpillar Tractor Co. Transmission arrangement
JPS6246741B2 (zh) * 1980-05-06 1987-10-05 Toyota Motor Co Ltd
US4438663A (en) * 1981-07-15 1984-03-27 Ford Motor Company Planetary transmission gearing and output shaft retention means
DE3545842A1 (de) * 1985-12-23 1987-01-02 Daimler Benz Ag Mit druckmittel-hilfskraft betaetigbare lamellenkupplung mit einer mitnahmezaehne zu ihrer drehsicherung aufweisenden tellerfelder
GB8715418D0 (en) * 1987-07-01 1987-08-05 Gkn Axles Axle unit for motor vehicle
US4851725A (en) * 1988-02-12 1989-07-25 General Electric Company Terminal block assembly for a leadless motor
JPH0251648A (en) * 1988-08-11 1990-02-21 Aisin Aw Co Ltd Structure for oil passage of automatic transmission
JP2825820B2 (ja) * 1988-08-11 1998-11-18 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 自動変速機におけるオイルリザーバ装置
CN2060831U (zh) * 1989-11-16 1990-08-22 河北省冶金设计研究院 内齿行星齿轮差速器
JP2539524B2 (ja) * 1989-12-28 1996-10-02 日産自動車株式会社 変速機のパ―キング機構
US5034638A (en) * 1990-03-14 1991-07-23 Westinghouse Electric Corp. Generator auxiliary mode lubrication system and method
CN2064636U (zh) * 1990-05-10 1990-10-31 国营天宁无线电厂 用于心电图机的角位移传感器
JPH0646552A (ja) * 1991-01-30 1994-02-18 Nippon Seiko Kk 検出器付き電動機
CN2093466U (zh) * 1991-04-04 1992-01-15 浙江省机电设计研究院 机电组合式调速电机
JP2837565B2 (ja) * 1991-07-26 1998-12-16 日産自動車株式会社 自動変速機の潤滑機構
US5372213A (en) * 1991-10-24 1994-12-13 Aisin Aw Co., Ltd. Oil circulating system for electric vehicle
JP3098589B2 (ja) * 1991-11-20 2000-10-16 ジヤトコ・トランステクノロジー株式会社 遊星歯車のキャリア装置
US5188576A (en) * 1992-01-13 1993-02-23 General Motors Corporation Self-piloting thrust washers
HU216712B (hu) * 1994-02-24 1999-08-30 RÁBA Magyar Vagon- és Gépgyár Rt. Speciális olajkeringető rendszer, főként nedvesfékes munkagépfutóművek és nagy terhelésű kerékagy-bolygóműves futóművek hűtésére
US5531303A (en) * 1994-11-17 1996-07-02 General Motors Corporation torque mechanism for a power transmission
US5558589A (en) * 1995-07-20 1996-09-24 General Motors Corporation Two-mode, compound-split, electro-mechanical vehicular transmission
JPH0965617A (ja) * 1995-08-25 1997-03-07 Tamagawa Seiki Co Ltd レゾルバ付モータ
DE19616329C2 (de) * 1996-04-24 1999-12-02 Mannesmann Sachs Ag Reibungskupplung zur Anordnung im Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs
JP3661288B2 (ja) * 1996-08-05 2005-06-15 株式会社エクォス・リサーチ ハイブリッド型車両
JPH1047994A (ja) * 1996-08-07 1998-02-20 Matsushita Electric Ind Co Ltd 回転位置検出装置
JPH1068461A (ja) * 1996-08-28 1998-03-10 Jatco Corp 遊星歯車装置の潤滑構造
JP3097572B2 (ja) * 1996-09-13 2000-10-10 トヨタ自動車株式会社 動力出力装置およびその制御方法
CN2326493Y (zh) * 1998-06-26 1999-06-30 铁道部科学研究院机车车辆研究所 用于机车车辆的弹簧停车制动器
US6332521B1 (en) * 1999-03-10 2001-12-25 Nsk-Warner K.K. Starting clutch
US6227333B1 (en) * 1999-06-24 2001-05-08 Zf Meritor, Llc Transmission housing with integral pump assembly
JP3651575B2 (ja) * 1999-09-06 2005-05-25 スズキ株式会社 車両の推進装置
JP3831158B2 (ja) * 1999-09-20 2006-10-11 ジヤトコ株式会社 テーパーローラベアリング潤滑構造
JP3553437B2 (ja) * 1999-10-19 2004-08-11 ジヤトコ株式会社 電気式トルクコンバータ
JP2001165191A (ja) * 1999-12-13 2001-06-19 Honda Motor Co Ltd 摩擦係合装置
JP2001191931A (ja) * 2000-01-06 2001-07-17 Nsk Ltd 電動式パワーステアリング装置
US6290047B1 (en) * 2000-01-20 2001-09-18 Ford Global Tech., Inc. Parking pawl assembly
JP2001221327A (ja) * 2000-02-08 2001-08-17 Honda Motor Co Ltd 変速機における出力軸用軸受部の潤滑構造
US6586852B2 (en) * 2000-02-15 2003-07-01 Mannesmann Sachs Ag Drive system
JP3976980B2 (ja) * 2000-03-10 2007-09-19 株式会社エクセディ 自動変速機用クラッチ装置
JP3691718B2 (ja) * 2000-03-22 2005-09-07 ジヤトコ株式会社 ハイブリッド車両の変速機ユニット
US6585066B1 (en) * 2000-05-09 2003-07-01 Ford Global Technologies, Llc Motor/alternator with integral wet clutch for use in hybrid vehicles
US6358173B1 (en) * 2000-06-12 2002-03-19 General Motors Corporation Two-mode, compound-split, electro-mechanical vehicular transmission having significantly reduced vibrations
JP4660897B2 (ja) * 2000-08-11 2011-03-30 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 自動変速機ケース
US6579202B2 (en) * 2000-12-18 2003-06-17 General Motors Corporation Lubrication and cooling system for power receiving and delivery units in an electro-mechanical vehicular transmission
JP3846849B2 (ja) * 2001-03-13 2006-11-15 トヨタ自動車株式会社 端子接続装置
DE10134842A1 (de) * 2001-07-17 2003-02-06 Sram De Gmbh Lastschaltbare Mehrgangnabe
JP4191396B2 (ja) * 2001-08-06 2008-12-03 本田技研工業株式会社 ハイブリッド車両の動力伝達装置
JP3939952B2 (ja) * 2001-10-05 2007-07-04 オークマ株式会社 レゾルバ付きモータ
DE10154147C1 (de) * 2001-11-03 2003-07-24 Daimler Chrysler Ag Hybridantrieb
JP2003205756A (ja) * 2002-01-15 2003-07-22 Aisin Seiki Co Ltd ハイブリッド車両用駆動装置
FR2835900B1 (fr) * 2002-02-11 2004-04-16 Peugeot Citroen Automobiles Sa Boite de vitesses pour vehicule
JP4196569B2 (ja) * 2002-02-27 2008-12-17 アイシン精機株式会社 遊星歯車機構
CN2559555Y (zh) * 2002-04-09 2003-07-09 光阳工业股份有限公司 电动代步车变速箱的离合装置
JP2004019778A (ja) * 2002-06-14 2004-01-22 Toyota Motor Corp 車両用遊星歯車装置

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2859986A (en) * 1954-07-27 1958-11-11 Clevite Corp Fluid pressure responsive seal
US6022287A (en) * 1998-08-19 2000-02-08 General Motors Corporation Modularly constructed vehicular transmission

Also Published As

Publication number Publication date
CN1727732A (zh) 2006-02-01
CN100521369C (zh) 2009-07-29
CN100460723C (zh) 2009-02-11
CN100436883C (zh) 2008-11-26
CN100550579C (zh) 2009-10-14
CN100439760C (zh) 2008-12-03
CN1737411A (zh) 2006-02-22
CN100460721C (zh) 2009-02-11
CN100380009C (zh) 2008-04-09
CN1737394A (zh) 2006-02-22
CN100472103C (zh) 2009-03-25
CN1734132A (zh) 2006-02-15
CN100416132C (zh) 2008-09-03
CN100433506C (zh) 2008-11-12
CN1737404A (zh) 2006-02-22
CN1702346A (zh) 2005-11-30
CN1727733A (zh) 2006-02-01
CN1702357A (zh) 2005-11-30
CN1734133A (zh) 2006-02-15
CN1721741A (zh) 2006-01-18
CN100585232C (zh) 2010-01-27
CN1722575A (zh) 2006-01-18
CN100436892C (zh) 2008-11-26
CN1722572A (zh) 2006-01-18
CN1722571B (zh) 2010-06-16
CN100439759C (zh) 2008-12-03
CN101083360A (zh) 2007-12-05
CN1702356A (zh) 2005-11-30
CN1702355A (zh) 2005-11-30
CN100422598C (zh) 2008-10-01
CN1707143B (zh) 2010-04-21
CN1728508A (zh) 2006-02-01
CN1707143A (zh) 2005-12-14
CN1722571A (zh) 2006-01-18
CN1744411A (zh) 2006-03-08
CN1782470A (zh) 2006-06-07
CN1701996A (zh) 2005-11-30
CN100384064C (zh) 2008-04-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9221335B2 (en) Drive device for a motor vehicle axle which, in particular, is electrically-driven
CN100404910C (zh) 具有内部动力分布的齿轮机构
US20140213408A1 (en) Automatic transmission
CN203051679U (zh) 行星差速齿轮组
JP4790608B2 (ja) ダブルクラッチ変速機
JP5137596B2 (ja) ハイブリッド電気自動車のパワートレイン
US6540632B1 (en) Wheel drive
US8056442B2 (en) All-wheel drivetrain for a motor vehicle
US8388483B2 (en) Space-saving transmission arrangement
US8430779B2 (en) Power-dividing gear train assembly for motor vehicles
CN100430624C (zh) 双离合器式手动变速器
EP2276645B1 (de) Antriebsvorrichtung für kraftfahrzeuge mit allradantrieb
CN100380020C (zh) 用于机动车辆的双离合器传动装置
US7115057B2 (en) Drive axle assembly for hybrid electric vehicle
US7500411B2 (en) Transmission structure
EP0979960B1 (en) Method for making a differential mechanism for an automotive vehicle
JP5246466B2 (ja) ハイブリッド駆動装置
CA2657637C (en) Electric dual input clutch transmission
US6910987B2 (en) Automatic transmission for light vehicles employing V-Twin engines
US6945898B2 (en) Differential mechanism for a vehicle
US8544174B2 (en) Differential mechanism having multiple case portions
US7878083B2 (en) Dual clutch transmission
US6176152B1 (en) Housing for a differential mechanism of an automotive vehicle
US7421919B2 (en) Double clutch transmission
EP1323626B1 (en) A multiple piece planet gear carrier for a bicycle hub transmission

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
C06 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C10 Entry into substantive examination
GR01 Patent grant
C14 Grant of patent or utility model
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20110420

Termination date: 20190322

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee