SK284303B6 - Puzdro na farmaceutický prášok pre inhalátory na práškové liečivá a inhalátor na práškové liečivá - Google Patents

Puzdro na farmaceutický prášok pre inhalátory na práškové liečivá a inhalátor na práškové liečivá Download PDF

Info

Publication number
SK284303B6
SK284303B6 SK1725-97A SK172597A SK284303B6 SK 284303 B6 SK284303 B6 SK 284303B6 SK 172597 A SK172597 A SK 172597A SK 284303 B6 SK284303 B6 SK 284303B6
Authority
SK
Slovakia
Prior art keywords
metering
housing
powder
inhaler
pharmaceutical powder
Prior art date
Application number
SK1725-97A
Other languages
English (en)
Other versions
SK172597A3 (en
Inventor
André Narodylo
Wolfgang Göttenauer
Joachim Goede
Coenraad Lerk
Boer Anne H. De
Original Assignee
Sofotec Gmbh & Co. Kg
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to DE1995122415 priority Critical patent/DE19522415C2/de
Priority to DE1995122416 priority patent/DE19522416C2/de
Application filed by Sofotec Gmbh & Co. Kg filed Critical Sofotec Gmbh & Co. Kg
Priority to PCT/EP1996/002396 priority patent/WO1997000703A1/en
Publication of SK172597A3 publication Critical patent/SK172597A3/sk
Publication of SK284303B6 publication Critical patent/SK284303B6/sk

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
  • A61M15/00Inhalators
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
  • A61M11/00Sprayers or atomisers specially adapted for therapeutic purposes
  • A61M11/001Particle size control
  • A61M11/002Particle size control by flow deviation causing inertial separation of transported particles
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
  • A61M15/00Inhalators
  • A61M15/0065Inhalators with dosage or measuring devices
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
  • A61M15/00Inhalators
  • A61M15/0065Inhalators with dosage or measuring devices
  • A61M15/0068Indicating or counting the number of dispensed doses or of remaining doses
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
  • A61M15/00Inhalators
  • A61M15/0091Inhalators mechanically breath-triggered
  • A61M15/0096Hindering inhalation before activation of the dispenser
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
  • A61M15/00Inhalators
  • A61M15/0091Inhalators mechanically breath-triggered
  • A61M15/0095Preventing manual activation in absence of inhalation
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
  • A61M2202/00Special media to be introduced, removed or treated
  • A61M2202/06Solids
  • A61M2202/064Powder

Abstract

Puzdro (100) na farmaceutický prášok je určené pre inhalátory (1) na zásobu liečiva na veľký počet dávok farmaceutického prášku, majúce zásobný priestor (101) na uloženie farmaceutického prášku a integrované odmeriavacie zariadenie, ktoré obsahuje aspoň jednu odmeriavaciu dutinu (124) na napred určené množstvo farmaceutického prášku. Integrované odmeriavacie zariadenie obsahuje odmeriavací posúvač (123) uložený pohyblivo aspoň z plniacej polohy do vypráždňovacej polohy vodorovne. Odmeriavací posúvač (123) je umiestnený pod zásobným priestorom (101) na farmaceutický prášok na umožnenie prúdenia farmaceutického prášku zo zásobného priestoru (101) do odmeriavacej dutiny (124) odmeriavacieho posúvača (113) pôsobením gravitácie. Inhalátor na práškové liečivá je vyrobený s jamkou na puzdro (100) na farmaceutický prášok a má zariadenie na aktivovanie odmeriavacieho posúvača (123) integrovaného odmeriavacieho zariadenia puzdra (100) na farmaceutický prášok aspoň z plniacej polohy do vyprázdňovacej polohy.ŕ

Description

Oblasť techniky

Vynález sa týka puzdra na farmaceutický prášok pre inhalátory na práškové liečivá na zásobu liečiva pre veľký počet dávok farmaceutického prášku, majúceho priestor na farmaceutický prášok a integrované odmeriavacie zariadenie, ktoré obsahuje aspoň jednu odmeriavaciu dutinu na napred určené množstvo farmaceutického prášku a inhalátor na práškové liečivá, z ktorého pacient získava liečivo prúdom vzduchu. Vynález sa ďalej týka inhalátora na práškové liečivá.

Doterajší stav techniky

Také puzdrá na farmaceutický prášok a inhalátory slúžia na liečenie chronických porúch dýchacieho traktu. Typickým oborom použitia je liečenie astmatikov. V takých prípadoch je určité množstvo liečiva, postačujúce na niekoľko dávok, balené do puzdra na farmaceutický prášok. Puzdro na farmaceutický prášok je vložené do inhalátora, ktorý zaisťuje prúd vzduchu s unášaným liečivom rozdeleným v prúde vzduchu, ktorý inhaluje pacient. Pokiaľ sa inhalátor používa správne, dostáva sa do pacientových priedušiek a do pľúc požadované množstvo liečiva. Výsledkom používania puzdra na prášok miesto kontajnera permanentne zabudovaného v inhalátore sú znížené náklady takéhoto spôsobu, najmä pri dlhodobom používaní, pretože inhalátor je možné používať opakovane.

Patentový spis číslo WO-93/03782 opisuje inhalátor na odmeriavanie prednostne práškového inhalačného prostriedku a na zaistenie inhalačného prúdu. Opisovaný inhalátor má blokovacie zariadenie, ktoré zabraňuje, aby sa liečivo odmeralo, ak pacient nenasaje dostatočne veľký prúd vzduchu. Opísaný inhalátor má výmenné puzdro na farmaceutický prášok na zásobník liečiva pre integrované odmeriavacie zariadenie. Odmeriavacie zariadenie predstavuje plunžer prechádzajúci zásobným priestorom puzdra s farmaceutickým práškom. Na jeho spodnom konci má plunžer bočnú odmeriavaciu dutinu na dopredu určené množstvo farmaceutického prášku. Keď sa plunžer stlačí, vysunie sa spodný koniec plunžra z puzdra a odmeriavacia dutina s farmaceutickým práškom sa pohne do oblasti inhalačného vedenia. Prúdom vzduchu, vyvolaným pacientom, sa farmaceutický prášok rozptýli do prúdu vzduchu aje vdýchnutý pacientom. Okrem toho je tiež navrhované počítacie zariadenie na inhalátor.

Opísané puzdro na farmaceutický prášok má pritom ten nedostatok, že plunžer s odmeriavacou dutinou sa pohybuje zásobou liečiva. Výsledkom abrazívneho účinku farmaceutického prášku vzniká nebezpečenstvo, že sa puzdro na farmaceutický prášok stane netesným v oblasti priechodky plunžra a ňou potom prášok preniká nekontrolovateľným spôsobom, alebo sa s plunžrom ťažko pohybuje a tým je zhoršené spoľahlivé odmeriavanie liečiva pacientom. Okrem toho, vzhľadom na priechodky plunžra a nevyhnutné utesnenia, je puzdro farmaceutického prášku pomerne zložitej konštrukcie a je preto výrobne nákladné. Ďalej má opísaný inhalátor značnú nevýhodu v tom, že nasatie prúdu vzduchu pacientom a aktivovanie odmeriavacieho plunžra musia byť koordinované. Ak sa ale s odmeriavacím plunžrom pohne príliš skoro alebo príliš neskoro vo vzťahu k nasatiu prúdu vzduchu, nedostane sa do prúdu vzduchu farmaceutický prášok alebo príliš málo farmaceutického prášku a tým i do pacienta. Najmä starší pacienti alebo pacienti reagujúci panicky, čo je časté pri astmatických záchvatoch, nie sú často schopní pracovať s potrebnou koor dináciou.

Patentové spisy číslo DE-43 19 514 Al a WO 94/28957 opisujú inhalátor s objemovým odmeriavacím zariadením. Opisovaný inhalátor má zásobník integrovaný do inhalátora na farmaceutický prášok, pričom zásobník s ešte ďalšími elementmi inhalátora je proti ostatným dielom inhalátora pritlačovaný uvoľňovaním predopnutej pružiny. Výsledkom impulzu, vyvolaného vtedy, keď zásobník narazí na farmaceutický prášok, sa prášok stlačí a presnosť odmeriavania sa zlepší. Okrem toho je snahou vylúčiť niekoľkonásobné odmeranie farmaceutického prášku. Vzhľadom na komplikovanú konštrukciu je inhalátor výrobne drahý a vďaka integrovanému zásobníku na liečivo je možné ho použiť iba ako spotrebné zariadenie. Náklady na príslušné liečenie sa preto podstatne zvyšujú.

Patentový spis číslo DE-42 11 475 Al opisuje inhalátor, ktorý obsahuje vymeniteľný zásobník, ktorý obsahuje niekoľko dávok liečiva v jednotlivých komôrkach. Opisovaný inhalátor má tiež rozptyľovacie zariadenie, v ktorom je farmaceutický prášok rozmelený a rozdelený do prúdu inhalovaného vzduchu vo vírivej komôrke vplyvom kinetickej energie. Okrem toho je prúd vzduchu unášajúci farmaceutický prášok obklopený prúdom vzduchu, ktorý farmaceutický prášok neobsahuje. Zámerom je, aby sa prášok neukladal v ústach alebo v hrdle. Napriek tomu, že je opisovaný inhalátor určený na opakované použitie, je vďaka svojej zložitosti pomerne nákladný. Výmenný zásobník liečiva je tiež pomerne nákladný, pretože pozostáva z veľkého poctu jednotlivých dielov a ťažko sa plní, vzhľadom na veľký počet komôrok na liečivo.

Patentový spis číslo WO 92/18188 opisuje kontejner na liečivo a dávkovací mechanizmus pre inhalátor s niekoľkými dávkami k odmeriavaniu veľkých a malých dávok liečiva. Funkcia opisovaného zariadenia je založená na plnení vybraní v hriadeli kruhového prierezu dávkami farmaceutického prášku otáčaním hriadeľa v kontejneri liečiva, ktorý obklopuje hriadeľ a na vytváraní inhalačného prúdu okolo dávky vysunutím hriadeľa z kontejnera liečiva. Plnenie vybraní zaisťuje šablóna, pripevnená ku kontejneru, ktorá sa pohybuje okolo hriadeľa spolu s kontejnerom liečiva. Hriadeľ je výhodne umiestnený v telese inhalátora a kontejner liečiva sa môže vymeniť otvorením inhalátora a vystrčením kontejnera z hriadeľa. Liečivo je možné plniť do kontejnera jedným z hriadeľových otvorov kontejnera liečiva. Na zaistenie správnej funkcie opisovaného inhalátora je úroveň liečiva v kontejneri liečiva pod umiestnením hriadeľa. V jednom uskutočnení opisovaného inhalátora má inhalátor kontakt k ovládaniu číslicového počítača, ktorý je podľa opisu umiestnený v telese inhalátora. Patentový spis EP 0 546 996 A2 opisuje inhalátor s integrovanou zásobnou komôrkou na liečivo a odmeriavacie „klzatko“ tvaru U, obsahujúce odmeriavací otvor na odmeriavanie dávky liečiva z kontejnera. Odmeriavacie „kĺzatko“ tvaru Uje integrované v puzdre inhalátora a užívateľ ho ručne ovláda zo strany inhalátora, kde jc umiestnený inhalačný náustok. Opisovaný vynález sa týka časti rezervoára drogy prepúšťajúcej vzduch.

V americkom patentovom spise číslo US 5 161 524 sa opisuje integrovaná zásobná komôrka na suchý prášok. Inhalátor ďalej obsahuje manipulátor s otvorom k vyprázdneniu odmeranej dávky suchého prášku do prúdu vzduchu pri manipulácii. Inhalátor obsahuje ďalej jednocestnú klapku, ktorá zabraňuje spätný prúd vzduchu vzduchovým kanálikom na prúd vzduchu obsahujúceho dávkovaný prášok. Tak zásobná komôrka, ako i manipulátor sú integrovanou súčasťou inhalátora a nie sú určené na vymieňanie ani na opätovné plnenie.

Podstata vynálezu

Úlohou vynálezu je vytvoriť puzdro na farmaceutický prášok pre inhalátory na práškové liečivá a inhalátor na práškové liečivá, ktoré budú mať znížené náklady na terapeutické používanie liečiva. Okrem toho by mala byť umožnená jednoduchá a spoľahlivá manipulácia aj pre pacientov so zlou koordináciou pohybov a pre takých pacientov, ktorí sú v extrémnom strese.

Uvedenú úlohu spĺňa puzdro na farmaceutický prášok pre inhalátory na práškové liečivá na zásobu liečiva na veľký počet dávok farmaceutického prášku, majúci zásobný priestor na uloženie farmaceutického prášku a integrované odmeriavacie zariadenie, ktoré obsahuje aspoň jednu odmerivaciu dutinu na napred určené množstvo farmaceutického prášku, podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že integrované odmeriavacie zariadenie obsahuje odmeriavací posúvač uložený pohyblivo aspoň z plniacej polohy do vyprázdňovaccj polohy približne vodorovne, pričom odmeriavací posúvač je umiestnený pod zásobným priestorom na farmaceutický prášok na umožnenie prúdenia farmaceutického prášku zo zásobného priestoru do odmeriavacej dutiny odmeriavacieho posúvača pôsobením gravitácie.

Podľa výhodného uskutočnenia je odmeriavací posúvač ďalej uložený pohyblivo do transportnej polohy odlišnej od plniacej polohy a do vyprázdňovacej polohy.

Puzdro na farmaceutický prášok ďalej výhodne obsahuje pružinové prostriedky na uvoľniteľné zaistenie odmeriavacieho posúvača v transportnej polohe.

Zásobný priestor pre veľký počet dávok farmaceutického prášku je výhodne uzavretý viečkom zasunutým do horného okraja puzdra na farmaceutický prášok, pričom bočná stena zásobného priestoru sa zužuje do tvaru lievika v dolnom okraji puzdra na farmaceutický prášok k výstupnému otvoru v dolnej oblasti puzdra na farmaceutický prášok, pričom v dolnom konci puzdra na farmaceutický prášok je usporiadané zariadenie na pridržiavanie odmeriavacieho zariadenia a bočné od zásobného priestoru je usporiadaný prostriedok na prívod prevetrávacieho vzduchu na úplné vyprázdňovanie odmeriavacej dutiny odmeriavacieho zariadenia v jeho vyprázdňovacej polohe.

Zariadenie na upevnenie odmeriavacieho zariadenia je výhodne tvorené vedením, ktoré je umiestnené pod spodným koncom zásobného priestoru, a v ktorom je pohyblivo umiestnený odmeriavací posúvač ako odmeriavacie zariadenie tak, že v plniacej polohe odmeriavacieho posúvača je odmerivacia dutina umiestnená v oblasti výstupného otvoru a vo vyprázdňovacej polohe odmeriavacieho posúvača je odmeriavacia dutina umiestnená v oblasti prostriedku na prívod prevetrávacieho vzduchu na úplné vyprázdňovanie odmeriavacej dutiny v oblasti vypúšťacieho otvoru, ktorý zodpovedá prostriedku na prívod prevetrávacieho vzduchu. Vedenie je výhodne bočné otvorené na podstatenej časti svojej dĺžky naprieč proti smeru pohybu odmeriavacieho posúvača na umožnenie bočného zapadnutia aktivačného zariadenia do odmeriavacieho posúvača ajeho premiestňovanie.

V transportnej polohe odmeriavacieho posúvača je odmeriavacia dutina výhodne mimo oblasť výstupného otvoru a prostriedku na prívod prevetrávacieho vzduchu.

Odmeriavací posúvač má výhodne prierez v tvare U a na vonkajšej strane ramien sú vybratia na záber aktivačných prostriedkov vybratiami v bočných stenách vedenia, pričom odmeriavací posúvač má v konci smerujúcom od odmeriavacej dutiny vyčnievajúci element s dole smerujúcou zarážkou na záber so zodpovedajúcou drážkou, ktorá prebieha v pozdĺžnom smere bázy puzdra, a klinovú zaráž ku na pätku, ktorá smeruje k vedeniu odmeriavacieho posúvača na záber do hornej steny vedenia odmeriavacieho posúvača.

Horný vonkajší okraj je výhodne vyšší ako horný okraj puzdra na farmaceutický prášok a puzdro na farmaceutický prášok má viečko s konektorovým elementom, ktorý po uzatvorení viečka je držaný v styku s horným okrajom puzdra na farmaceutický prášok, pričom vonkajší okraj viečka smerujúci dopredu od konektorového elementu smeruje horným okrajom a prstencovou medzerou do osadenia na vnútrajšku horného vonkajšieho okraja a je zapustený v hornom vonkajšom okraji puzdra na farmaceutický prášok.

Viečko, odmeriavacie viečko a puzdro na farmaceutický prášok s integrovaným odmeriavacim zariadením bez odmeriavacieho posúvača sú výhodne vyrobené ako samostatné diely z termoplastu.

Puzdro na farmaceutický prášok má výhodne na spodnej strane priezor na kontrolu polohy odmeriavacieho posúvača.

Puzdro na farmaceutický prášok má výhodne displej na zobrazenie odohraných alebo zostávajúcich dávok liečiva v puzdre na farmaceutický prášok, pričom displej je začlenený do horného okraja puzdra na farmaceutický prášok.

Displej výhodne tvorí filmový pásik alebo prstenec, usporiadaný pohyblivo pozdĺž obvodu horného okraja puzdra na farmaceutický prášok.

Filmový pásik alebo prstenec je výhodne vybavený ozubením na premiestňovanie filmového pásika alebo prstenca pozdĺž obvodu horného okraja puzdra na farmaceutický prášok.

Puzdro na farmaceutický prášok má výhodne v oblasti horného okraja prstencovú medzeru na filmový pásik alebo prstenec.

Horný vonkajší okraj, ktorý radiálne ohraničuje prstencovú medzeru na vonkajšej strane, má výhodne aspoň v jednom mieste svojho obvodu vybratie v podobe priezoru na pozorovanie filmového pásika alebo prstenca zvonku.

Prstencová medzera je výhodne v aspoň jednom mieste svojho obvodu dole otvorená na umožnenie záberu hnacieho kolieska s filmovým pásikom alebo prstencom.

Displej je výhodne vybavený stupnicou počtu odobratých alebo zostávajúcich dávok liečiva v puzdre na farmaceutický prášok.

Puzdro na farmaceutický prášok podľa vynálezu sa dá vyrobiť obzvlášť jednoducho a ekonomicky, takže umožňuje nenákladne baliť zásobu liečiva a súčasne je možné sa ho hygienicky a obzvlášť výhodným spôsobom po jednom použití zbaviť. Keď bolo puzdro na farmaceutický prášok nahradené novým puzdrom, je možné inhalátor opätovne použiť a tiež je možné, aby s nim jednoducho a bezpečne manipulovali aj starší pacienti.

Na obzvlášť dobrú manipuláciu puzdra na farmaceutický prášok pred vložením do inhalátora je výhodné uviesť odmeriavací posúvač do transportnej polohy, najmä, ak je odmeriavací posúvač fixovaný v transportnej polohe pružným prostriedkom. Ak má byť puzdro na farmaceutický prášok podľa vynálezu vybrané z inhalátora, i keď nie je úplne vyprázdnené, je výhodné, ak má puzdro na farmaceutický prášok na spodnej strane priezor, ktorým je možné kontrolovať polohu odmeriavacieho posúvača. Najmä pre pacientoch, pre ktorých je liečivo balené v puzdre na farmaceutický prášok životne dôležité, je výhodné, ak je puzdro na farmaceutický prášok vybavené displejom na množstvo farmaceutických dávok, ktoré boli odoberané, alebo ktoré zostávajú v puzdre na farmaceutický prášok, pričom je displej umiestnený pri hornom okraji puzdra na farmaceutický prášok.

Uvedenú úlohu ďalej spĺňa inhalátor pre práškové liečivá vhodný na puzdro na farmaceutický prášok podľa vynálezu, ktorý má zariadenie k aktivácii odmeriavacieho posúvača integrovaného odmeriavacieho zariadenia puzdra na farmaceutický prášok podľa vynálezu, ktorým sa pohybuje z aspoň jednej plniacej polohy do vyprázdňovacej polohy a má zabezpečovacie zariadenie na zabránenie vratného pohybu odmeriavacieho posúvača do plniacej polohy, dokiaľ dávka liečiva nebola z inhalátora odobratá, je najmä dobre chránený proti nesprávnej manipulácii, najmä ak inhalátor tiež obsahuje bezpečnostné zariadenie, ktoré do značnej miery zabraňuje vytváraniu prúdu vzduchu po vybraní liečiva, ak odmeriavaci posúvač ešte plne nedosiahol vyprázdňovanú polohu.

Najmä pre pacientov, pre ktorých je liečivo balené v puzdre na farmaceutický prášok podľa vynálezu životne dôležité, je obzvláštnym zaistením, ak inhalátor obsahuje podľa vynálezu zariadenie na odpočítanie z vonkajšku inhalátora, displej puzdra na farmaceutický prášok podľa vynálezu, ktorý je začlenený do inhalátora. Pre užívateľa je obzvlášť výhodné, ak vizuálne displejové zariadenie a zariadenie na odpočítanie displeja je puzdro na farmaceutický prášok, ktoré je vložené do inhalátora tak, že sú umiestnené v pacientovom zornom poli, keď pacient drží inhalátor v polohe pri inhalovaní.

Inhalátor má výhodne zabezpečovacie zariadenie proti navráteniu odmeriavacieho posúvača z plniacej polohy, dokiaľ sa dávka liečiva z inhalátora neodoberie.

Inhalátor má výhodne zabezpečovacie zariadenie na zabránenie tvorenia prúdu vzduchu na odoberanie liečiva, ak odmeriavaci posúvač nedosiahol úplne vyprázdňovaciu polohu, ďalej má výhodne vizuálny displej na zobrazenie okamžitého odoberania dávky liečiva alebo má vizuálny displej ukazujúci, že dávky liečiva boli spotrebované.

Inhalátor má výhodne zariadenie na odpočítavanie displeja puzdra na farmaceutický prášok zvonku inhalátora, keď puzdro na farmaceutický prášok je vložené do práškového inhalátora.

Vizuálne displejové zariadenie a zariadenie na odpočítavanie displeja puzdra na farmaceutický prášok, ktoré boli vložené do práškového inhalátora, sú výhodne usporiadané na strane práškového inhalátora, kde je tiež umiestnený náustok na inhalovanie prúdu vzduchu unášajúceho liečivo alebo sú výhodne pri inhalovaní usporiadané na strane práškového inhalátora v zornom poli pacienta.

Inhalátor má výhodné prietokové dráhy pre jeden alebo niekoľko prúdov, dispergačné zariadenie na rozptyľovanie práškového lieku a náustok na inhalovanie prúdu vzduchu s liekom, pričom prietokové dráhy na jeden alebo niekoľko prúdov vzduchu, dispergačné zariadenie a náustok sú usporiadané tak, že tvoria koaxiálne výstupy.

Prietokovými dráhami je výhodne práškové vedenie, kde je vytvorené vrecko na zhromažďovanie farmaceutického prášku odmeriavaného do prietokových dráh.

Inhalátor má výhodne skriňu a náustok odoberateľný zo skrine, jamku uzatvárateľnú viečkom na vloženie puzdra na farmaceutický prášok s v ňom integrovaným odmeriavacím zariadením, pričom na homej strane skrine je upravené odmeriavacie tlačidlo.

V skrini a v náustku je výhodne usporiadaný funkčný nosič s vodorovným elementom a s radom vertikálnych elementov na prostriedky pôsobiace na puzdro na farmaceutický prášok po jeho vložení do práškového inhalátora a jeho odmeriavacie zariadenie a vodorovný oporný povrch funkčného nosiča na vložiteľné puzdro na farmaceutický prášok, pričom vodorovný oporný povrch má prechodný otvor, ktorý je súosový s vypúšťacím otvorom odmeriava cieho zariadenia, ktoré je integrované do puzdra na farmaceutický prášok.

Inhalátor má ďalej výhodne dispergačné zariadenie usporiadané v náustku na dispergovanie dávok práškového liečiva v prúde vzduchu nasávaného stredovým otvorom do náustku počas inhalovania, pričom dispergačné zariadenie je pripojené práškovým vedením k prechodnému otvoru v opornom povrchu funkčného nosiča a dispergačné zariadenie má prostriedky na odklonenie prášku prostého parciálneho prúdu vzduchu, ktorý obklopuje ako obklopujúci prúd vzduchu prúd, ktorý opúšťa dispergačné zariadenie a unáša prášok z dispergačného prúdu vzduchu zavádzaného do dispergačného zariadenia.

Inhalátor ďalej výhodne obsahuje prenášač impulzov, ktorý je spojený s prvými vertikálnymi elementmi funkčného nosiča, ktoré sú usporiadané navzájom rovnobežne v odstupoch od seba na dodávanie mechanického impulzu vložením puzdra na farmaceutický prášok.

Inhalátor je výhodne ďalej vybavený odmeriavacou pákou, ktorá je spojená s druhým vertikálnym elementom s dvoma bočnými stenami funkčného nosiča, ktoré sú usporiadané navzájom rovnobežne v odstupe od seba na aktiváciu odmeriavacieho zariadenia integrovaného do puzdra na farmaceutický prášok, ďalej časťami odmeriavacieho tlačidla, ktoré prechádzajú skriňou, a ktorých čelné konce sú pripojené na iné body bočných stien, ktoré sú usporiadané navzájom rovnobežne a s odstupom od seba, druhého vertikáleho elementu funkčného nosiča, ďalej prostriedkami, ktoré sú v zábere s uvedenými časťami na odmeriavacej páke na kývavý pohyb odmeriavacej páky okolo jej stredu otáčania a ďalej aktivačnými prostriedkami na aktiváciu prenášača impulzov.

Inhalátor ďalej výhodne obsahuje ďalšie elementy funkčného nosiča, ktoré tvoria na zadnom konci jeho vodorovnej časti ventilovú komoru, s otvorom k zadnej časti vnútrajška skrine, pričom otvor je uzatvárateľný otočnou klapkou, ktorá je spojená s elementmi funkčného nosiča, pričom ventilová komora je spojená s dispergačným zariadením vzduchovým vedením a z vedenia vzduchu do odmeriavacieho zariadenia puzdra na farmaceutický prášok odbočuje priečne vedenie parciálneho vzduchu na vedenie parciálneho prúdu vzduchu odmeriavacím zariadením do práškového vedenia na vyvedenie dávky liečiva z odmeriavacieho zariadenia do dispergačného zariadenia.

Otočná klapka má výhodne na svojom hornom okraji hriadeľ s von smerujúcimi ložiskovými čapmi, ktoré zapadajú do ložiskových puzdier na elementoch funkčného nosiča, ktoré tvoria steny ventilovej komory, a v hriadeli je uskutočnené vybratie s blokujúcou hranou, pričom z hriadeľa vyčnieva vedľa vybratia hore smerujúce rameno, a pričom na konci ramena je vytvorený hák s blokujúcou hranou.

Druhým vertikálnym elementom funkčného nosiča je výhodne driek s dvoma bočnými stenami, ktorých vnútorný prierez zodpovedá vonkajšiemu obrysu puzdra na farmaceutický prášok, ktoré má byť vložené, pričom medzi bočnými stenami drieku a bočnými stenami puzdra na farmaceutický prášok je ponechané miesto na odmeriavaciu páku a časti odmeriavacieho tlačidla.

Dispergačné zariadenie má výhodne komôrku, ktorá je tvorená priehradkou ako čelnou stenou, doštičkou ako zadnou stenou a vonkajšou stenou komôrky je menší ako vnútorný priemer náustku obklopujúceho dispergačné zariadenie, takže vnútri náustku je vytvorený prstencový priestor obklopujúci komôrku, a vonkajšia stena komôrky je rozdelená na rebrá radom štrbín, ktoré tangenciáne zasahujú dovnútra komôrky, takže jej okraj prilieha tesne na vnútrajšok náustku, pričom priehradka má uprostred výstupný otvor, z ktorého vychádza výstupný kanál prechádzajúci spájacím elementom v tvare zrezaného kužeľa, ktorýje pripojený na čelnú stranu priehradky, pričom v okrajovej oblasti priehradky je rad prechodných otvorov, ktoré sú súmerne rozdelené po obvode, a ktorými prechádza vzduch prostý prášku z prstencového priestoru obklopujúceho komôrku do priestoru pred priehradkou, pričom čelný koniec práškového vedenia, ktoré začína na priehradku, je spojený s jednou zo štrbín vo vonkajšom konci komôrky a zadný koniec práškového vedenia, ktoré prebieha pod oporným povrchom, je konštruovaný ako upevniteľný vo vertikálnom elemente funkčného nosiča, pričom vertikálny element zasahuje dole až k vnútornej stene skrine.

Povrch rebier, privrátený do vnútrajška komôrky, každého rebra, ktoré tvorí vonkajšiu stenu komôrky, je výhodne konštruovaný ako súvislé predĺženie štrbinovej steny, takže komôrka má mnohouholníkový prierez.

Prvé vertikálne elementy funkčného nosiča sú výhodne tvorené ramenami, ktoré zasahujú hore z vodorovnej časti funkčného nosiča za oporným povrchom a majú na horných koncoch ložiskové puzdrá, pričom prenášač impulzov má páku s kladivkom, vystupujúcim v smere pozdĺžnej osi práškového inhalátora na spodnom konci s hriadeľom na hornom konci, pričom na hornom konci zapadajú von smerujúce čapy hriadeľa do ložiskových puzdier v ramenách, pričom v dolnej časti páky je bočné presadený, hore vystupujúci, priečny pružinový prvok, ktorýje neprehnuteľný do smeru pohybu prenášača impulzov, ale má prehnuteľný naprieč tomuto smeru, a pričom na prenášači impulzov je vytvarovaná pružina smerujúca hore zo spodnej časti.

Na priečnom pružinovom prvku prenášača impulzov je výhodne upravený výstupok so zrezaným povrchom na strane odvrátenej od páky.

Medzi stenou skrine a bočnou stenou drieku je výhodne usporiadaný pohon s aktivačnými prostriedkami na aktiváciu displejového zariadenia, ktoré je integrované do horného okraja puzdra na farmaceutický prášok na dávky liečiva odobrané z puzdra na farmaceutický prášok.

Aktivačné prostriedky na aktiváciu displejového zariadenia sú výhodne tvorené ozubeným prevodovým kolieskom, ktoré je v zábere s displejovým zariadením, a ktoré je nasadené na čape, vyčnievajúcim z horného okraja skrine, pričom ozubené prevodové koliesko je poháňané ozubeným prevodovým pastorkom s menším počtom zubov, spojeným s ozubeným prevodovým kolieskom, a pričom ozubený prevodový pastorok prechádza oválnym otvorom v bočnom povrchu odmeriavacej páky do ložiskového otvoru v bočnom povrchu drieku funkčného nosiča.

Časti odmeriavacieho tlačidla sú výhodne tvorené rovnobežnými vahadlami, ktorých vzájomný odstup je mierne väčší ako šírka puzdra na farmaceutický prášok, takže pri vkladaní môže byť puzdro na farmaceutický prášok medzi nimi prestrčené, pričom predné konce vahadiel sú navzájom spojené mostíkom, z ktorého vyčnievajú po oboch stranách čapy do ložiskových puzdier v treťom vertikálnom elemente, a pričom mostík má na čelnej strane oporný blok na tlačnú pružinu, ktorej druhý koniec je opretý v opore na zadnej strane vertikálnej dosky funkčného nosiča.

Prostriedky na vahadlách odmeriavacieho tlačidla sú výhodne tvorené čapmi pohonu na vonkajšej strane oboch vahadiel na záber s odmeriavacou pákou a výstupkom na odmeriavacom tlačidle, ktorý vyčnieva z vahadla, pričom výstupok na odmeriavacom tlačidle vyčnieva tiež za vahadlo na vnútornej strana na aktivovanie prenášača impulzov, pričom vzdialenosť medzi čapmi pohonu a otočným stredom odmeriavacieho tlačidla je menšia ako vzdialenosť od výstupku na odmeriavacom tlačidle, takže záber výstupku na odmeriavacom tlačidle na priečnom pružinovom prvku prenášača impulzov nastáva pri menšom uhle stlačenia odmeriavacieho tlačidla ako záber čapov pohonu na odmeriavacej páke, a pričom ďalší pohyb odmeriavacieho tlačidla až do styku s čapom pohonu uvoľní záber výstupku na odmeriavacom tlačidle na priečnom pružinovom prvku prenášača impulzov.

Odmeriavacia páka má výhodne dva bočné povrchy so vzájomným odstupom od seba, ktorých konce sú spojené mostíkmi vytvárajúcimi prstenec, ktorý prebieha v odstupe okolo puzdra na farmaceutický prášok, pričom ložiskové čapy vyčnievajú z bočných povrchov v ich horných oblastiach do ložiskových puzdier v bočných stenách drieku, takže odmeriavacia páka je uložená kývne v pozdĺžnom smere práškového inhalátora, pričom bočný povrch má skosenú dole smerujúcu zarážku pre čap pohonu odmeriavacieho tlačidla, pričom odmeriavacia páka má prostriedky na záber s odmeriavacím zariadením, integrovaným do dolnej časti puzdra na farmaceutický prášok, a pričom ďalej sú upravené prostriedky na blokovanie blokovacej hrany vybratia v hriadeli otočnej klapky a na blokovanie blokovacej hrany háku na ramene, ktoré vyčnieva hore z hriadeľa, vedľa vybratia, na umožnenie blokovania odmeriavacej páky v stredovej polohe, odlišnej od jej počiatočnej polohy, a v medznej polohe.

Odmeriavacia páka má výhodne na jednom z bočných povrchov pätku na zavesenie vratnej pružiny, pričom druhý koniec vratnej pružiny je pripevnený na háčik, ktorý je usporiadaný na vodorovnom elemente funkčného nosiča, tento element tvorí hornú časť ventilovej komory, pričom sila vratnej pružiny je nedostačujúca na uvoľnenie blokovania odmeriavacej páky v stredovej polohe a v medznej polohe, ale je dostačujúca na odtiahnutie odmeriavacej páky späť do počiatočnej polohy na uvoľnenie blokovania. Prostriedky na odmeriavacej páke na záber s odmeriavacím zariadením sú výhodne tvorené prstami, ktoré vyčnievajú z ramien, ktoré sú bočné presadené v kruhu proti bočnému povrchu a smerujú dole, nasmerované na seba navzájom, vybratiami v bočných stenách vedenia odmeriavacieho posúvača do vybratia v bočných hranách odmeriavacieho posúvača, a ktorými je odmeriavací posúvač pohyblivý dopredu a späť vo vedení odmeriavacieho zariadenia.

Prehľad obrázkov na výkresoch

Konštrukcia puzdra na farmaceutický prášok podľa vynálezu s integrovaným odmeriavacím zariadením a práškového inhalátora, ktorý má prostriedky na aktiváciu odmeriavacieho zariadenia a špecifické rozptyľovacie zariadenie, je opísaná podrobnejšie pomocou priložených obrázkov, na ktorých je znázornené:

Na obr. 1 v pozdĺžnom smere puzdro na farmaceutický prášok, na obr. 2 pozdĺžny rez N-0 z obr. 1, na obr. 3 priečny rez G-H z obr. I, na obr. 3a rez E-F z obr.2 a ukazuje spodnú časť nad odmeriavacím zariadením, na obr. 4 rez J-K z obr. 1, na obr. 5 rez viečkom puzdra na farmaceutický prášok, na obr. 6a až 6d odmeriavací posúvač v pohľadoch a v rezoch.

Na obr. 7 je vodorovný pozdĺžny rez práškovým inhalátorom v pôdoryse bez vloženého puzdra na farmaceutický prášok.

Na obr. 8 je rez A-A z obr. 7 a ukazuje práškový inha látor spredu bez vloženého puzdra na farmaceutický prášok.

Na obr. 9 je rez B-B z obr. 7 a ukazuje práškový inhalátor spredu v zadnej časti skrine.

Na obr. 10 je zvislý pozdĺžny rez práškovým inhalátorom bez vloženého puzdra na farmaceutický prášok, ale so schematicky naznačeným odmeriavacím posúvačom odmeriavacieho zariadenia vloženého do puzdra na farmaceutický prášok, v odmeriavacej polohe.

Na obr. 11 je zvislý pozdĺžny rez práškovým inhalátorom, kde je odmeriavaci posúvač umiestnený v stredovej polohe; znázornené sú detaily blokovania odmeriavacej páky s elementmi klapky.

Na obr. 12a a 12b je odmeriavacie tlačidlo v náryse a v pôdoryse.

Na obr. 13a až 13c je odmeriavacia páka z obidvoch strán.

Na obr. 14a až 14c je klapka s blokujúcimi elementmi v rôznych pohľadoch, (c) = rez.

Na obr. 15 je pozdĺžny rez odmeriavacím zariadením s vedením prášku.

Na obr. 16 je rez odmeriavacím zariadením s pohľadom na čelnú stenu komôrky z vnútornej strany.

Príklady uskutočnenia vynálezu

Práškový inhalátor podľa vynálezu, ktorý je upravený na kontinuálne používanie a je konštruovaný tak, že vkladacie puzdro môže byť užívateľom bez problémov vložené do špecifickej polohy po odobratí viečka práškového inhalátora. Okrem toho má práškový inhalátor podľa vynálezu rozptyľovacie zariadenie na farmaceutický prášok, pričom je rozptyľovacie zariadenie ľahko dostupné a je možné ho ľahko i čistiť po odobratí náustka z čelnej strany a je spojené s vedením prášku do odmeriavacieho zariadenia puzdra na farmaceutický prášok vnútri skrine inhalátora.

Puzdro na farmaceutický prášok podľa vynálezu, ktoré môže byť vložené do inhalátora, má podlhovastý zásobný priestor, ktorý môže byť uzatvorený viečkom, ktoré je možné nasadiť na horný okraj, na rad dávok farmaceutického prášku, pričom bočná stena podlhovastého zásobného priestoru sa dolu zužuje do tvaru lievika k výstupnému otvoru do odmeriavacej dutiny odmeriavacieho zariadenia a integrované odmeriavacie zariadenie má bázu puzdra a priechod odmeriavacím posúvačom, ktorý je usporiadaný medzi bázou puzdra a spodným koncom zásobného priestoru, ktorého konce lícujú výhodne približne s vonkajším obvodom puzdra, pričom odmeriavaci posúvač sa môže pohybovať horizontálne dopredu a naspäť, a odmeriavacia dutina umiestnená v blízkosti jeho konca v priechode odmeriavacím posúvačom, pričom v báze puzdra je výstupný otvor, ktorý je bočné presadený proti výstupnému otvoru zásobného priestoru a ktorý lícuje s otvorom prevetrávacieho vzduchu v hornej stene priechodu odmeriavacím posúvačom a otvor prevetrávacieho vzduchu tvorí koniec vedenia prevetrávacieho vzduchu, ktoré je umiestnené z vonkajšej strany bočnej steny puzdra.

Puzdro na farmaceutický prášok môže mať vo svojom priereze vypuklinu špecifickú na liečivo. Prierez oblasti funkčného nosiča je zodpovedajúcej konštrukcie k umiestneniu puzdra.

Puzdro na farmaceutický prášok má výhodne integrované displejové zariadenie na dávky liečiva, ktoré boli vybraté. Uvedené displejové zariadenie môže byť integrované do horného okraja. V takomto prípade obsahuje inhalátor tiež prostriedky nutné na aktivovanie displejového zariadenia.

Displejové zariadenie puzdra na farmaceutický prášok má horný vonkajší okraj v tvare rebra, ktoré súosovo obklopuje horný okraj puzdra v určitej vzdialenosti a je posunuté od horného okraja dopredu, preto medzi vonkajšou stranou horného okraja puzdra a vnútornou stranou vonkajšieho okraja je vytvorená prstencová medzera, ktoráje hore otvorená pred nasadením viečka puzdra. Vo vonkajšom okraji je priezor, ktorý umožňuje pozorovanie polohy filmového pásku, ktorý je vložený do prstencovej medzery a je vybavený značkami a ktorého dolný koniec je konštruovaný ako rad zúbkov.

Miesto filmového pásku môže byť použitý tiež plastový krúžok, ktorého dolný okraj je konštruovaný ako rad zúbkov. Takýto krúžok je možné ľahko vyrobiť vstrekovým lisovaním.

V ramene, ktoré pripája vonkajší okraj k bočnej stene puzdra, je presadený výstupok, ktorý zasahuje do prstencovej medzery k záberu s ozubeným kolieskom k dosiahnutiu zvislej rotácie filmového pásku v prstencovej medzere okolo pozdĺžnej osi puzdra. Filmový pásik alebo plastový krúžok sú vybavené značkami, ktoré indikujú počet odobratých dávok liečiva z odmeriavacieho zariadenia puzdra a tým umožňujú pohotovo indikovať blížiaci sa koniec zásoby farmaceutického prášku. Na praktické použitie práškového inhalátora postačí, ak je blížiaci sa koniec zásoby farmaceutického prášku pohotovo signalizovaný užívateľovi automaticky vhodnými značkami na filmovom pásku alebo plastovom krúžku. Tohto sa dá dosiahnuť napríklad farebným značením, ktoré sa zosilňuje veľkosťou alebo počtom čiarok v rôznych vzdialenostiach. Postačí, ak vystúpi filmový pásik alebo plastový krúžok o špecifickú vzdialenosť, kedykoľvek došlo k radu odberov.

Aby mohlo byť displejové zariadenie odčítané i pri vložení puzdra na farmaceutický prášok do inhalátora, je práškový inhalátor podľa vynálezu vybavený výhodne otvorom vo viečku, ktoré súhlasí s otvorom vo vonkajšom okraji vloženého puzdra. Filmový pásik alebo plastový krúžok je umiestnený v prstencovej medzere pred tým a potom, kedy bolo puzdro naplnené farmaceutickým práškom a puzdro na farmaceutický prášok sa potom uzatvorí viečkom.

Preto je presadený horný okraj výhodne konštruovaný tak, že je vyšší než horný okraj puzdra a viečko má konektorový element, ktorého vonkajší priemer zodpovedá vnútornému priemeru horného okraja, preto po vložení je viečko držané tesným spojom okraja puzdra. Vonkajší okraj viečka, ktorý vyčnieva von z konektorového elementu presahuje prstencovú medzeru do ramena na vnútornej strane vonkajšieho okraja a je zapustené vo vonkajšom okraji puzdra. Výsledkom je, že rozbitie alebo poškodenie viečka je podstatne ťažšie, preto výrobca liečiva môže vyhovieť svojim záručným povinnostiam, keď uvedie puzdro na farmaceutický prášok na trh.

Odmeriavacie zariadenie je integrované do dolnej oblasti puzdra na farmaceutický prášok a vedenie odmeriavacieho posúvača má prierez tvaru písmena U a je na pozdĺžnej strane otvorené. Ramená U-tvaru, ktoré tvoria bočné steny vedenia, majú vybratia, ktoré umožňujú záber manipulačným prostriedkom do odmeriavacieho posúvača k jeho vodorovnému premiestňovaniu. Homá stena vedenia odmeriavacieho posúvača medzi ramenami odmeriavacieho posúvača zasahuje z vonkajšej strany lievika puzdra na farmaceutický prášok.

Zodpovedajúcim spôsobom konštruovaný odmeriavaci posúvač má prierez tvaru U a vybratie na vonkajších stranách ramien k záberu manipulačných prostriedkov do vy braní v bočných stenách vedení odmeriavacieho posúvača. Aby bolo odmeriavaciemu posúvaču zabránené vo vypadnutí po inštalovaní puzdra na farmaceutický prášok, má odmeriavací posúvač na konci odvrátenom od odmeriavacej dutiny vyčnievajúci element s dolu zameranou zarážkou k záberu so zodpovedajúcou štrbinou, ktorá vyčnieva v pozdĺžnom smere bázy puzdra a do ktorej vyčnievajúci element zapadne so zarážkou, keď sa po prvý raz zasunie. Na zabezpečenie odmeriavacieho posúvača na transport môže mať vyčnievajúci element odmeriavacieho posúvača na homej strane klinovú drážku na výstupok privrátený k vedeniu odmeriavacieho posúvača, v homej stene vedenia odmeriavacieho posúvača, aby do nej zapadol. Výsledkom toho, že odmeriavací posúvač sa môže pohybovať pomocou prostriedkov zaberajúcich z vonkajšej strany, môže byť blokovacie spojenie medzi klinovou drážkou a výstupkom konštruované tak, že pomerne malá sila postačí k uvoľneniu blokády, pretože za normálnych podmienok transportu a skladovania puzdra na farmaceutický prášok sa nepredpokladá záber vo vybratiach odmeriavacieho posúvača.

Viečko puzdra, odmeriavací posúvač a puzdro na farmaceutický prášok s integrovaným odmeriavacím zariadením bez odmeriavacieho posúvača môžu byť zhotovované ako samostatné diely z termoplastu prijateľného z lekárskych hľadísk. Zvlášť sú vhodnými termoplasty, ktoré je možné spracovávať vstrekovým lisovaním, napríklad polyetylény, polypropylény, polykarbonát, polyuretán, polyakrylát, polystyrén a kopolyméry akrylonitrilbutadienstyrenové. Môže byť tiež výhodné použitie rôznych plastov na jednotlivé diely, napríklad na puzdro a odmeriavací posúvač.

Konštrukcia podľa vynálezu integrovanej odmeriavacej jednotky s odmeriavacím posúvacom, ktoré sa môže pohybovať dopredu a naspäť, sa osvedčila ako funkčne spoľahlivá pre rad obvyklých dávok práškových liečiv, ktoré môžu robiť 200 až 300 dávok, vo výnimočných prípadoch až 500 dávok vnútri puzdra. Báza puzdra, ktorá je pomerne tenká a ktorá je pripojená k hornému viečku odmeriavacieho vedenia prášku a ku spodnej strane puzdra v rade bodov k vytvoreniu vedenia odmeriavacieho posúvača, zabraňuje vzoprenie vo vedení odmeriavacieho posúvača pôsobením pružiny. Aby sa pri funkcii zabránilo vyklápaniu odmeriavacieho posúvača v jeho vedení, je odmeriavací posúvač vedený po obidvoch stranách a aktivačné prsty zaberajú do odmeriavacieho posúvača súčasne po obidvoch stranách.

Práškový inhalátor, vhodný k puzdru na farmaceutický prášok podľa vynálezu, má skriňu, ktorá má prípadne jeden alebo niekoľko vstupných otvorov na vzduch a na čelnej strane má náustok na inhalovanie, ktorý môže byť zo skrine vybraný. Je tu tiež otvor, ktorý môže byť zakrytý viečkom a slúži na vkladanie puzdra na farmaceutický prášok s integrovaným odmeriavacím zariadením a má odmeriavacie tlačidlo na homej strane skrine. V skrini a v náustku sú usporiadané.

1. funkčný nosič s vodorovným elementom a s radom zvislých elementov, ktoré pôsobia na puzdro na farmaceutický prášok po jeho vložení do práškového inhalátora a jeho odmeriavacie zariadenie a

2. vodorovný dosadací povrch funkčného nosiča na vkladané puzdro na farmaceutický prášok, pričom dosadací povrch má priechodový otvor, ktorý koinciduje s výstupným otvorom odmeriavacieho zariadenia, ktoré je integrálnou súčasťou puzdra na farmaceutický prášok,

3. dispergačné zariadenie, usporiadané v dutom náustku tvaru valca alebo zrezaného kužeľa, k dispergovaniu dávok práškového liečiva do prúdu vzduchu, ktorý je pri inhalovaní nasávaný stredovým otvorom v náustku, pričom od meriavacie zariadenie je spojené práškovým vedením s priechodovým otvorom v dosadacom povrchu funkčného nosiča a dispergačné zariadenie má prostriedky k odkloneniu prúdu vzduchu, ktorý je privádzaný do dispergačného zariadenia bez parciálneho prášku a ktorý obklopuje prúd vzduchu z dispergačného zariadenia, ktorý je naplnený práškom,

4. prenášač impulzov, ktorý je pripojený k prvým zvislým elementom funkčného nosiča, ktoré sú navzájom rovnobežné v určitej vzdialenosti, k dodávaniu mechanického impulzu vloženému puzdru na farmaceutický prášok,

5. odmeriavacie zariadenie, ktoré je pripojené k druhému zvislému elementu dvoma navzájom rovnobežnými povrchmi funkčného nosiča, usporiadanými v určitej vzdialenosti k aktivovaniu odmeriavacieho zariadenia farmaceutického prášku, začleneného do puzdra na farmaceutický prášok,

6. diely odmeriavacieho tlačidla, ktoré prechádza skriňou a ktorého čelné konce sú spojené s inými povrchmi, usporiadané navzájom rovnobežne v určitej vzdialenosti a sú prostriedkami zaberajúcimi s dielmi odmeriavacej páky ku výkyvnému pohybu odmeriavacej páky okolo jej stredu otáčania a sú prostriedkami k aktivácii prenášača impulzov,

7. ďalšie prvky funkčného nosiča na konci jeho vodorovnej časti, ktoré tvoria v skrini ventilovú komôrku, s otvorom na spodnej časti, ktorý môže byť zakrytý klapkou, ktorá je spojená s dispergačným zariadením prieduchom vzduchu a čiastočne odkloneným vedením vzduchu do odmeriavacieho zariadenia puzdra na farmaceutický prášok, k vedeniu parciálneho prúdu vzduchu odmeriavacím zariadením do prúdu prášku k vyvádzaniu dávky liečiva z odmeriavacieho zariadenia do dispergačného zariadenia.

Množstvo parciálneho vzduchu, ktorý je vedený priechodom odmeriavacieho zariadenia, ktorý je odklonený, je určené svetlosťou priechodov a tá je volená tak, aby množstvo vzduchu postačilo k transportovaniu dávky liečiva z odmeriavacej dutiny odmeriavacieho posúvača vedením prášku, pokiaľ je dispergačné zariadenie odklonené od celkového prúdu vzduchu vytvoreného nasatím. K tomu spravidla postačí 25 % nasávaného vzduchu. Je ale možné použiť i iné pomery.

Otočná klapka je udržiavaná v uzatvorenej polohe pružinou a môže sa vyklápať proti sile pružiny účinkom prúdu vzduchu, vytvoreného nasatím a môže odkryť, otvor ventilovej komôrky dovnútra skrine.

Aby sa zabránilo predčasnej inhalácii pred aktivovaním odmeriavacieho zariadenia, je otočná klapka výhodne uzatvorená, pokiaľ sa neukončí odmeriavací proces v spracovateľskom zariadení.

V uzatvorenej polohe otočná klapka udržiava odmeriavaciu páku až do dosiahnutia odmeriavacej polohy a odmeriavaciu páku opäť nepustí až do inhalačného procesu tak, že zaskočí späť do pôvodnej polohy (plniaca poloha) spolu s odmeriavacím posúvačom.

Tohto je dosiahnuté tým, že otočná klapka má pri hornom okraji hriadeľ s von smerujúcimi ložiskovými čapmi uloženými v ložiskových puzdrách na elementoch funkčného nosiča, ktoré tvoria steny ventilovej komôrky a v hriadeli je vybratie s blokujúcou hranou, do ktorej zapadá zatvárací element odmeriavacej páky, keď je odmeriavanie skončené.

Aby sa zabránilo zdvojeniu dávok alebo opakovaniu dávok, v priebehu ktorých sa odmeriavacia páka pohybuje dopredu a dozadu opakovane medzi východiskovou polohou, kedy je odmeriavacia dutina umiestnená vo vyprázdňovacej polohe (odmeriavacej polohe) existuje ďalšie blokovacie zariadenie medzi odmeriavacou pákou a otočnou klapkou, ktoré zabraňuje pohybu odmeriavacieho posúvača po druhý raz do plniacej polohy odmeriavacou pákou bez inhalácie. Na tento účel vyčnieva vedľa vybratia z hriadeľa ramienko a na konci ramienka je háčik s blokujúcou hranou, do ktorej môže zapadnúť blokujúci element odmeriavacej páky.

Na uľahčenie montáže práškového inhalátora a aby sa zabránilo konštrukcii s pripojovacími prostriedkami viditeľnými z vonkajšej strany, pozostáva skriňa výhodne z dvoch polovíc so spojením na pero a drážku. Na pripojenie obidvoch polovíc skrine k funkčnému nosiču a na jeho upevnenie vnútri skrine, sú výhodné dovnútra zahnuté zaklapávacie elementy zapadajúce do príslušných otvorov funkčného nosiča a jeho elementov a umožňujúce pripojiť polovice skrine k funkčnému nosiču. Na hornej strane práškového inhalátora je výhodné upraviť prídavné priame zámky medzi obidvoma polovicami skrine pomocou elementov, ktoré do seba zapadajú.

Zadná časť povrchu práškového inhalátora jc sploštenej konštrukcie než predná časť, pretože predná časť, musí byť dostatočne vysoká na to, aby pojala puzdro na farmaceutický prášok. Sploštená konštrukcia zadnej časti skrine v hornej časti nesie odmeriavacie tlačidlo k spusteniu odmeriavacieho procesu, pričom odmeriavacie tlačidlo má časti, ktoré vyčnievajú nad otočný bod tlačidla, ktorý je v skrini. Tlačidlo má výhodne dolu smerujúci obvodový okraj, ktorý zasahuje do zodpovedajúcej medzery hornej časti skrine. Tým je priestor vymedzený medzi hornou stranou odmeriavacieho tlačidla v jeho východiskovej polohe a hornou stranou skrine uzatvorený a je ťažšie sklopiť odmeriavacie tlačidlo v priebehu aktivácie.

K upevneniu puzdra na farmaceutický prášok v správnej polohe v práškovom inhalátore sú druhé zvislé elementy funkčného nosiča konštruované ako zvislý driek, ktorého vnútorný prierez lícuje s vonkajšou kontúrou vkladaného puzdra na farmaceutický prášok a medzi bočnými stenami drieku a bočnými stenami puzdra na farmaceutický prášok je stále ešte miesto na manipulačné elementy, ako je odmeriavacia páka a časti odmeriavacieho tlačidla, ktoré zasahuje z hornej strany skrine.

Na uzatváranie otvoru na puzdro na farmaceutický prášok a na jeho upevnenie slúži zasúvacie viečko. Zasúvacie viečko je konštruované ako škrupina a bajonetovým spôsobom zapadá do časti puzdra na farmaceutický prášok, ktorá vyčnieva do horného okraja otvoru. K upevneniu zasúvacieho viečka ku skrini slúžia pružné oblasti na strane viečka, ktoré sú vybavené záchytnými výstupkami a zapadajú v zodpovedajúcich miestach obidvoch polovín skrine. Vnútri zasúvacieho viečka je listová pružina, ktorá pôsobí na viečko vloženého puzdra na farmaceutický prášok a drží puzdro na farmaceutický prášok v príslušnej polohe.

Na okraji zasúvacieho viečka je okienko, ktoré je umiestnené nad pozorovacím priezorom displejového zariadenia puzdra na farmaceutický prášok. Jc najmä výhodné usporiadať okienko na čelnej strane viečka, pretože v dôsledku tohto môže užívateľ vizuálne ľahko sledovať hladinu náplne puzdra na farmaceutický prášok alebo počet odobratých dávok pred použitím i po použití.

K oznámeniu užívateľovi, že práškový inhalátor je pripravený k inhalácii po ukončení odmeriavacej operácie spustenej odmeriavacím tlačidlom, slúži ďalšie okienko, výhodne nad náustkom, ktoré je vytvorené ako výrez v obidvoch polovinách skrine a zasúvacieho viečka, v ktorého oblasti indikuje indikačný symbol spojený s aktivačným prostriedkom vnútri práškového inhalátora v závislosti od polohy aktivačných prostriedkov, či je inhalátor pripravený k inhalovaniu alebo či pripravený nie je.

Na aktivovanie odmeriavacieho zariadenia integrovaného v puzdre na farmaceutický prášok je s elementom funkčného nosiča spojená sklopná odmeriavacia páka.

Odmeriavacia páka má dva bočné povrchy navzájom od seba vzdialené, pričom konce povrchov sú navzájom spojené mostíkmi tvoriacimi prstenec obklopujúci puzdro na farmaceutický prášok v určitej vzdialenosti. Ložiskové čapy zasahujú z vonkajšej strany bočných povrchov v ich horných oblastiach do ložiskových otvorov v bočných stenách druhého zvislého elementu funkčného nosiča tak, že vďaka ich prstencovému priemeru, ktorý je väčší než priemer puzdra na farmaceutický prášok je odmeriavacia páka namontovaná tak, že je schopná kývavého pohybu v pozdĺžnom smere práškového inhalátora. Odmeriavacia páka má prostriedky na zaberanie s odmeriavacím zariadením a prostriedky k blokovaniu otočnej klapky.

Prostriedky na odmeriavacej páke k záberu s odmeriavacím zariadením sú prsty vyčnievajúce z ramien, ktoré sú bočné presadené do kruhu proti bočným povrchom a vyčnievajú dolu jeden proti druhému vybratiami v bočných stenách vedení odmeriavacieho posúvača do vybraní v bočných okrajoch odmeriavacieho posúvača, ktoré sa môže pohybovať dopredu a naspäť vo vedení odmeriavacieho posúvača odmeriavacieho zariadenia. V počiatočnej polohe je odmeriavací posúvač umiestnený v odmeriavacom zariadení v takzvanej plniacej polohe, kedy je odmeriavacia dutina odmeriavacieho posúvača umiestnená pod otvorom v lieviku zásobníka prášku v puzdre a súčasne zasiahnu prsty obidvoch ramien odmeriavacej páky bočnou stenou vedenie odmeriavacej komôrky do vybraní v bočných okrajoch odmeriavacieho posúvača.

K podpore plnenia odmeriavacej dutiny požadovaným množstvom farmaceutického prášku slúži takzvaný impulzný prenášač s kladivkom v práškovom inhalátore, pričom kladivko naráža na rebro na vonkajšej strane steny puzdra na farmaceutický prášok, keď sa stlačí odmeriavacie tlačidlo. Tento mechanický impulz sa prenáša do tekutého farmaceutického prášku a spôsobí, že vyteká z lievika do odmeriavacej dutiny pôsobením gravitácie a vypĺňa odmeriavaciu dutinu reprodukovateľným spôsobom. Tento impulz sa uskutoční skôr, než sa odmeriavací posúvač vysunie z plniacej polohy. Impulzný prenášač je umiestnený v zadnej časti skrine práškového inhalátora. Počiatočné zvislé elementy funkčného nosiča sú ramená, ktoré sa vysunú dopredu z vodorovnej časti funkčného nosiča za oporným povrchom a majú na svojich horných koncoch ložiskové puzdrá na čapy hriadeľa impulzného prenášača. Impulzný prenášač má páku s kladivkom na dolnom konci a hriadeľ na hornom konci, pričom kladivko smeruje v smere pozdĺžnej osi práškového inhalátora.

Okrem toho je na jednej strane páky priečna pružina (pružná oblasť), ktorá nemôže byť stlačená v smere pohybu páky zarazením, ale môže byť stlačená naprieč tomuto smeru. Na opačnom konci páky je natavená hnacia pružina prenášača.

Jedno z vahadiel odmeriavacieho tlačidla vnútri skrine má nahor smerujúci výstupok s pohonom, ktorý tiež vyčnieva za vahadlom smerom dovnútra a slúži k aktivovaniu impulzného prenášača. Vzdialenosť medzi výčnelkom otočného bodu odmeriavacieho tlačidla je volená tak, že záber výstupku na impulznom prenášači nastane, ak sa stlačí odmeriavacie tlačidlo iba zľahka. Výsledkom pôsobenia výčnelku na pracovný povrch priečnej pružiny impulzného prenášača jc, že sa pružina odklopí od puzdra na farmaceutický prášok a natavená pružina na impulznom prenášači sa stlačí. Výsledkom rotácie odmeriavacieho tlačidla je, že len čo sa dosiahne stlačený stav natavenej pružiny, výstupok sklzne z priečnej pružiny a impulzný prenášač sa pôsobením stlačenej pružiny pootočí k puzdru na farmaceutický prášok a narazí naň. K zväčšeniu hmotnosti je impulzný prenášač výhodne vystužený v hornej časti páky.

Vzhľadom na to, že priečna pružina môže byť ohnutá bočné, keď sa odmeriavacie tlačidlo vráti do východiskovej polohy, môže sa výstupok pohybovať bočné za pracovným povrchom na priečnej pružine a môže opätovne pôsobiť na pracovnú plochu výstupku, ak sa odmeriavacie tlačidlo stlačí opäť. K uľahčeniu tohto spätného pohybu má výstupok šikmý povrch, po ktorom môže priečna pružina kĺzať pri spätnom priehybe.

Keď je odmeriavacia dutina naplnená, odmeriavacia páka uskutoční výkyv a odmeriavací posúvač sa pohne do strednej polohy, v ktorej je odmeriavacia dutina umiestnená medzi plniacim otvorom lievika a vyprázdňovacím otvorom na spodnej strane vedenia odmeriavacieho posúvača v báze puzdra na farmaceutický prášok. Aby sa vylúčila nesprávna funkcia v priebehu odmeriavania, musí byť zabránené navráteniu odmeriavacieho posúvača do jeho pôvodnej polohy, skôr než sa odmeriavacia dutina vyprázdni.

Na tento účelu má odmeriavacia páka prostriedky na uzatvorenie na blokovaccj hrane páku na ramene, ktoré smeruje nahor z hriadeľa otočnej klapky. Týmito prostriedkami sú rameno smerujúce zozadu z prstenca odmeriavacej páky, pod touto odmeriavacou pákou, a lišta tvaru háčika, ktoráje pripevnená k jednej strane vzdialenej od konca ramena a ktorej účinný povrch je umiestnený tak, že v spojení s ramenom otočnej klapky zaisťuje permanentné spojenie uzatvorenej otočnej klapky s odmeriavacou pákou a súčasne spôsobuje fixovanie odmeriavacieho posúvača pomocou ramien odmeriavacej páky a jej prstov, ktoré sú v zábere s odmeriavacím posúvačom. Toto mechanické blokovacie zariadenie nemôže byť uvoľnené nasatím vzduchu práškovým inhalátorom, naopak uzatvorená otočná klapka robí nasávanie namáhavejším, preto nie je možné vyvodiť nasávaním postačujúci prúd vzduchu. Odmeriavacia páka môže byť z tejto polohy uvoľnená a navrátená do svojej pôvodnej polohy iba pomocou odmeriavacieho tlačidla, v ktorého medznom postavení prsty na ramenách pohli odmeriavacím posúvačom do vyprázdňovacej polohy, v ktorej je vyprázdňovala dutina zosúladená s hornou stranou ventilačným prieduchom a na spodnej strane s otvorom práškového vedenia v prijímacom povrchu puzdra na farmaceutický prášok.

Tiež v tejto polohe je nutné zablokovať odmeriavaciu páku a fixovať odmeriavací posúvač, pokiaľ inhalačný proces správne nepripustí, aby sa dávka farmaceutického prášku premiestnila z odmeriavacej dutiny do dispergujúceho zariadenia práškovým vedením. Na to slúži zachytávač alebo medzný zachytávač na konci odmeriavacej páky, pričom zachytávač zapadne do vybratia v hriadeli otočnej klapky s blokovacou hranou v tejto polohe odmeriavacej páky. Dolný okraj ramena odmeriavacej páky je zakrivený tak, že zaklapnutie háka do vybratia hriadeľa otočnej klapky sa uvoľni, keď sa otočná klapka pohne. Toto medzné spojenie odmeriavacej páky pripája odmeriavaciu páku k hriadeľu, pričom sa súčasne otočná klapka neodblokuje k pohybu. Otočná klapka je iba udržiavaná v uzatvorenej polohe pomocou ražnej pružiny. Sila pružiny môže byť prekonaná prúdom vzduchu, vytvoreného v priebehu inhalácie nasávaním, preto otočná klapka sa vyklopí do ventilovej komory prúdom vzduchu. Uvoľnenie blokovacieho spojenia odmeriavacej páky s hriadeľom nastane s malým oneskorením, ktoré je ale postačujúce k zaručeniu, že v priebehu času uvoľňovania odmeriavacej páky sa dávka liečiva dopraví z odmeriavacej dutiny do práškového vedenia a ním do dispergačného zariadenia.

Odmeriavacia páka má na bočnom povrchu výstupok na zachytenie do pružiny odmeriavacej páky, pričom druhý koniec pružiny je zachytený na háčiku usporiadanom na vodorovnom elemente funkčného nosiča, ktorý tvorí kryt ventilovej komôrky. Sila tejto pružiny odmeriavacej páky postačuje k zatiahnutiu odmeriavacej páky naspäť do počiatočnej polohy po uvoľnení medzného spojenia s blokujúcou hranou na hriadeli otočnej klapky, preto po ukončení inhalácie je umožnený nový odmeriavací pochod.

K externej indikácii medznej polohy odmeriavacej páky a pripravenosti odmeriavacej dutiny k vyprázdneniu je skonštruovaný mostík, ktorý spája čelné konce bočných povrchov odmeriavacej páky ako stopa na indikačný symbol, ktorý z toho vyplýva a v tejto polohe odmeriavacej páky je umiestnený za otvorom, ktorý je na čelnej strane skrine. Len čo sa odmeriavacia páka vysunie naspäť do svojej pôvodnej polohy, uvoľnením pružiny v priebehu inhalačného procesu, indikačný symbol opäť z okienka zmizne.

V priebehu svojho pohybu pôsobí tiež odmeriavacia páka na pohon displejového zariadenia v puzdre na farmaceutický prášok.

K uskutočneniu tohto spôsobu má jeden z bočných povrchov funkčného nosiča ložiskový otvor na ozubený pastorok k aktivácii displejového zariadenia, integrovaného do horného okraj a puzdra na farmaceutický prášok na odobraté dávky liečiva. Toto pohonné zariadenie je usporiadané medzi stenou skrine a bočnou stenou hriadeľa a má prostriedky k aktivovaniu displejového zariadenia, integrovaného v hornom okraji puzdra na farmaceutický prášok na odobraté dávky liečiva. Týmito prostriedkami na aktivovanie displejového zariadenia je vložené koliesko zaberajúce priamo s displejovým zariadením aje namontované na čape prechádzajúcom horným okrajom skrine a je poháňané spomínaným pastorkom s malým počtom zubov a pastorok má tiež koliesko presadené bočné na osi proti stene skrine a majúce väčší vonkajší priemer a prepravné ozubenie. Keď sa odmeriavacia páka aktivuje, otáča sa koliesko ďalej pružinovým ramenom, ktoré je spojené s odmeriavacou pákou a má na konci výstupok. Prevodový pomer je volený tak, že sa pre každý odmeriavací postup prenesie malý posuv do displejového zariadenia puzdra na farmaceutický prášok, filmového pásika, ktorý je vybavený značkami a že sa medzná poloha displejového zariadenia dosiahne po vyprázdnení puzdra.

Druhé pružinové rameno je umiestnené na tej istej strane druhého zvislého elementu funkčného nosiča a zaberá podobne s prepravným ozubeným kolieskom s cieľom pripustiť iba rotáciu v prepravnom smere.

Pohyb odmeriavacej páky v skrini a spustenie odmeriavacieho pochoduje dosiahnuté stlačením odmeriavacieho tlačidla, ktoré je pokračovaním obrysu viečka v zadnej oblasti skrine práškového inhalátora. Obvodový bočný povrch, ktorého obrys zodpovedá zaoblenému koncu skrine práškového inhalátora a ktorý je zasunutý do skrine obvodovou drážkou, keď sa stlačí odmeriavacie tlačidlo, zasahuje dole od obrysu tohto povrchu. Z čelných koncov bočného povrchu vyčnievajú zo skrine dve rovnobežné vahadlá v dolnej okrajovej oblasti. Vzdialenosť medzi vahadlami je mierne väčšia než je šírka puzdra na farmaceutický prášok, preto keď sa vkladá, môže byť puzdro na farmaceutický prášok zasunuté do priestoru medzi vahadlami. Čelné konce vahadiel sú spolu spojené mostíkom, z ktorého vyčnievajú po obidvoch stranách ložiskové čapy v ložiskových otvoroch v bočných povrchoch druhého zvislého elementu funkčného nosiča, pričom je v týchto bočných povrchoch tiež výkyvné namontovaná odmeriavacia páka v iných miestach. Mostík má na čelnej strane koncové ložisko na zaskakovaciu pružinu, ktorej druhý koniec nesie uloženie na zadnej strane zvislej dosky funkčného nosiča. Keď sa odmeriavacie tlačidlo stlačí, zaskakovacia pružina sa stlačí a napruží. Ihneď po uvoľnení tlaku odmeriavacie tlačidlo uskutoční výkyv späť od pôvodnej polohy zaskakovacou pružinou, preto je umožnená nová aktivácia. Prostriedky k aktivovaniu prenášača impulzu a k pôsobeniu na odmeriavaciu páku sú usporiadané na vahadlách. Týmito prostriedkami je hnací čap umiestnený na jednom z vahadiel na vonkajšej strane ajeho účelom je pôsobiť na zaoblenú zarážku bočného povrchu odmeriavacej páky, ktorá vyčnieva dopredu z druhého vahadla a tiež prechádza za vahadlom smerom dovnútra k aktivovaniu prenášača impulzu. Vzdialenosť od hnacieho čapu k záberu s odmeriavacou pákou je menšia než vzdialenosť od výčnelku, ktorý pôsobí na prenášač impulzov. Stlačením odmeriavacieho tlačidla je prenášač impulzov počiatočné aktivovaný na prvej polovici dráhy jeho pohybu a výsledkom je, že je vyvolané plnenie odmeriavacej dutiny v odmeriavacom zariadení. Ďalšie stlačenie odmeriavacieho tlačidla pohne s hnacím čapom odmeriavacieho tlačidla do kontaktu so zarážkou bočného povrchu odmeriavacej páky a odmcriavacia páka sa pohne do stredovej polohy, kde nastane, ako už bolo opísané, zablokovanie odmeriavacej páky do ramena otočnej klapky, preto v prípade neúmyseľného uvoľnenia tlaku sa odmeriavacie tlačidlo vráti do svojej pôvodnej polohy, ale odmeriavací posúvač je naďalej držaný v stredovej polohe. Opätovné stlačenie tlačidla vedie k tomu, že puzdru na farmaceutický prášok sa dostane ďalší energetický impulz prenášačom impulzov, ale zo zásobníka prášku sa neuvoľní žiadny farmaceutický prášok, pretože odmeriavací posúvač nie je v plniacej polohe, ale skôr v stredovej polohe, kedy nie je odmeriavacia dutina spojená ani s výstupným otvorom v lieviku, ani s výstupným otvorom vo vedení odmeriavacieho posúvača. Iba opätovné stlačenie odmeriavacieho tlačidla približne o viac než polovicu jeho dráhy, uvoľní zablokovanie odmeriavacej páky v stredovej polohe a ďalšie stlačenie odmeriavacieho tlačidla pohne odmeriavacou pákou do jej medznej polohy. Ku koncu odmeriavacieho pochodu je odmeriavací posúvač uvedený do vyprázdňovacej polohy a je držaný odmeriavacou pákou, ktorá bola zablokovaná v jej medznej polohe, preto práškový inhalátor je pripravený k inhalovaniu. Táto pripravenosť na inhalovanie zostáva zachovaná ak, sa odmeriavacie tlačidlo vráti do pôvodnej polohy. Obnovené ďalšie aktivovanie odmeriavacieho tlačidla vedie iba k aktivovaniu prenášača impulzov, ale zostane bez účinku na odmeriavaciu páku, ktorá je blokovaná v medznej polohe, preto nesprávne dávkovanie pred vlastným inhalovaním je vylúčené.

Pri inhalovaní vdýchne užívateľ nasávaním v náustku vzduch aspoň jedným alebo niekoľkými otvormi v zadnej časti skrine inhalátora dovnútra skrine inhalátora a potom cez ventilovú komôrku do vzduchového vedenia. Zo vzduchového vedenia sa odkloní časť prúdu vzduchu priečnym vedením, ktoré slúži k doprave dávky farmaceutického prášku z odmeriavacej dutiny odmeriavacieho posúvača práškovým vedením do dispergačného zariadenia usporiadaného v náustku. Toto dispergačné zariadenie má komôrku, ktorú tvorí priehradka ako čelná stena, doštička ako zadná stena a vonkajšia stena komôrky usporiadaná medzi nimi, pričom vonkajší priemer komôrky je menší než vnútorný priemer náustku obklopujúceho dispergačného zariadenia, preto v náustku je skonštruovaný prstencový priestor obklopujúci komôrku a vonkajšia stena komôrky je rozdelená do rebier s radom štrbín zasahujúcich tangenciálne dovnútra komôrky. Vonkajší priemer priehradky je väčší než vonkajší priemer komôrky, preto jeho okraj prilieha k vnútornému priestoru náustku. Priehradka má v prostriedku výstupný otvor, z ktorého sa rozširuje výstupné vedenie konektorom tvaru zrezaného kužeľa pripevneného k čelnej strane priehradky. V okrajovej oblasti priehradky je rad priechodových otvorov rozdelených symetricky po obvode, ktorými môže prenikať vzduch bez prášku z prstencového priestoru do priestoru pred priehradkou. Čelný koniec práškového vedenia, ktoré začína na zadnej strane priehradky, je spojený s jednou zo štrbín vo vonkajšej stene komôrky a zadný koniec práškového vedenia, ktoré je pod podperným povrchom funkčného nosiča je konštruovaný tak, že je schopný umiestnenia vo vertikálnom elemente funkčného nosiča a tento element zasahuje dolu od podperného povrchu až k vnútornej stene skrine.

Parciálny prúd vzduchu unáša dávku farmaceutického prášku práškovým vedením do dispergačného zariadenia. Aby sa znížil na minimum nežiaduci predčasný prenos dávky liečiva z odmeriavacej dutiny odmeriavacieho posúvača do dispergačného zariadenia pred vlastným inhalačným procesom, je práškové vedenie zahnuté dolu k vytvoreniu akéhosi vrecka. V priebehu nasávania je dávka liečiva dopravovaná dovnútra komôrky parciálnym prúdom vzduchu práškovým vedením a tangenciálne prebiehajúcou štrbinou vo vonkajšej stene komôrky. Parciálny prúd vzduchu, ktorý je na to nutný, je odklonený od hlavného prúdu a je vedený vedením prevetrávacieho vzduchu odmeriavacieho zariadenia. Výsledkom skutočnosti, že parciálny prúd vzduchu, ktorý unáša prášok, prechádza odmeriavacou dutinou a vstupuje do práškového vedenia je, že je zaručené úplné vyprázdnenie odmeriavacej dutiny. Prúd dispergačného vzduchu prechádza vzduchovým vedením do prstencového priestoru obklopujúceho komôrku. Výsledkom skutočnosti, že vonkajšia stena komôrky je rozdelená na rad rebier štrbinami zasahujúcimi dovnútra komôrky je, že v priebehu inhalácie je dispergačný vzduch, ktorý je nutný k rozptýleniu farmaceutického prášku ajeho rozmeleniu na jemné častice, nasávaný do komôrky tangenciálne. Povrch každého rebra smerujúceho dovnútra komôrky je konštruovaný ako predĺženie steny štrbiny, preto komôrka má polygonálny prierez.

Štruktúrna konštrukcia dispergačného zariadenia umožňuje rozmeliť a dispergovať farmaceutické prášky rozdielnych štruktúr.

Je možné dispergovať práškové prostriedky, v ktorých sú jemné primáme častice účinnej látky aglomerovanč (do takzvaných nukleových aglomerátov). Tieto aglomeráty sa vnútri komôrky rozmelia súbehom parciálneho prúdu vzduchu unášajúceho prášok s dispergačným prúdom vzduchu, jemné častice sa dispergujú vo vzduchu a z komôrky sú odsaté prúdom inhalačného vzduchu.

Iným typom práškov sú takzvané adhezívne zmesi, kde sa jemné častice podielov zachytávajú na nosných časticiach. Takéto práškové prostriedky sa rozmelia v komôrke, kde sa jemné častice účinnej látky od nosných častíc oddelia a dispergujú sa v prúde vzduchu vystupujúceho z komôrky. Pomerne pevnejšie nosné častice zostávajú v komôrke ďalej a uvoľňujú sa s oneskorením oproti jemným časticiam účinnej látky v priebehu inhalovania a čas od času musia byť z komôrky odstránené pri čistení. Nosné častice, ktoré vystupujú s oneskorením, sa zachytávajú z väčšej časti už v náustku alebo v hrdle inhalujúcej osoby.

Aby sa zabránilo priamemu odvetrávaniu prúdu vzduchu unášajúceho prášok ajeho spätnému prúdeniu vplyvom dýzového efektu na konci výstupného vedenia odmeriavacieho zariadenia, odkláňa sa parciálny prúd vzduchu priechodovými otvormi v okrajovej oblasti priehradky od prú du vzduchu, ktorý je privádzaný do komôrky. Tento vzduch je zameraný na vonkajší povrch konektorového elementu tvaru zrezaného kužeľa na čelnej strane priehradky radiálne smerujúcim prstencovým rebrom, ktoré je usporiadané pred priehradkou, pričom je tento vzduch odklonený konektorovým elementom tak, že obklopujúci prúd vzduchu bez prášku, ktorý súosovo obklopuje prúd vzduchu unášajúceho prášok, vystupuje z centrálneho otvoru náustka. Odvetrávanie prúdu vzduchu, ku ktorému nevyhnutne dochádza vplyvom dýzového efektu a spätné prúdenie sa vyskytuje vo väčšej miere z obklopujúceho prúdu vzduchu bez prášku a prináša veľmi dobrú prepravu dávky farmaceutického prášku do úst a hrdla inhalujúcej osoby a odtiaľ do jej priedušiek.

Odklonenie ďalšieho parciálneho prúdu vzduchu z prúdu vzduchu zavádzaného do dispergačného zariadenia vedie ku zníženiu celkového odporu práškového inhalátora. Vplyvom celkovej svetlosti v priehradke dispergačného zariadenia môže byť celkový odpor práškového inhalátora znížený, pričom sa súčasne podstatne neovplyvní dispergovanie a rozmelenie.

Komôrka je podstatnou súčasťou práškového inhalátora. Je to dutý valec a má špeciálne konštruovanú vnútornú stenu valca, do ktorej vstupuje parciálny prúd vzduchu unášajúci prášok a prídavný dispergačný vzduch štrbinami vedenými tangenciálne vonkajšou stenou komôrky valca. Celkový prúd s rovnomerne rozdeleným práškom, ktorý bol rozmelený na jemné častice, opúšťa komôrku výstupným otvorom v prostriedku priehradky, ktorá viaže komôrku na čelnej strane.

Vnútorná stena komôrky je konštruovaná tak, že prierez komôrky má tvar mnohouholníka kolmého na pozdĺžnu os. Je to osemuholník v prípade ôsmich rozdelených štrbín, šesťuholník v prípade šiestich štrbín. V zásade môže byť i viac než osem štrbín. Počet môže byť i nižší, ale nemá byť príliš malý, aby mohlo vzniknúť cyklónové prúdenie. Vzhľadom na to, že priemer výstupného otvoru v priehradke je menší než vnútorný priemer komôrky, znižuje sa podstatne riziko unášania hrubých častíc z komôrky. Štrukturálne konštrukcie vnútorného povrchu komôrky znižuje nebezpečenstvo kontaminácie vnútorných stien v dôsledku zachytávania adhezívnejšich primárnych častíc, ako k tomu dochádza pri valcovej stene komôrky. V dôsledku práškového vedenia, ktorého koniec je spojený s jednou zo štrbín, nie je komôrka symetrická. Povrch stien viacuholníkovej vnútornej komôrky, do ktorej ústi práškové vedenie, je neodvratne trochu väčší než iných povrchov a štrbina, ktorá spája práškové vedenie s vnútrom komôrky je približne dvakrát širšia než štrbiny, ktorými vstupuje do komôrky prídavný dispergujúci vzduch. Pomerne veľký počet vstupných vzduchových štrbín spôsobuje, že medzi vnútornou stenou komôrky a zavádzaným práškom sa vytvorí vzduchový plášť, ktorý znižuje kontakt rozmelených jemných častíc prášku s vnútornou stenou.

Komôrka má dvojitú funkciu: jej štrukturálna konštrukcia spúšťa rozmelenie prášku a takmer úplne oddeľuje hrubé častice z inhalačného prúdu vystupujúceho stredom.

Rezidenčný čas mäkkých aglomerátov s danou veľkosťou častíc a špecifickou hustotou závisí hlavne od ich tangenciálnej rýchlosti a teda od tangenciálnej rýchlosti vzduchu vstupujúceho do komôrky tangenciálne.

Čas oneskorenia prášku v komôrke môže byť menený nielen pomerom parciálnych prúdov vzduchu, ale môže sa meniť tiež zmenou vzdialenosti medzi priehradkou a zadnou stenou komôrky a v istých medziach sa môže meniť tiež priemerom komôrky. Úpravou dĺžky komôrky je možné prispôsobiť dispergačné zariadenie požiadavkám práš kových prostriedkov, pričom sa nemusí zásadne meniť štrukturálna konštrukcia funkčného nosiča a prvkov, ktoré sú s nim spojené. Všetko, čo potrebujeme, je presadiť vertikálny element funkčného nosiča (doštičky), ktorý tvorí zadnú stenu komôrky v smere pozdĺžnej osi a tým zväčšiť dĺžku rebier, ktoré sú pripojené k zadnej strane doštičky tvoriacej zadnú stenu a ktorá tvorí prednú stenu komôrky.

Kompaktná konštrukcia dispergačného zariadenia má tú prednosť, že náustok, ktorý je na čelnej strane skrine práškového inhalátora, je pomerne krátkej konštrukcie a umožňuje kompaktnú konštrukciu práškového inhalátora. Okrem toho je na minimum znížené predčasné ukladanie účinnej zložky v podobe jemných častíc v práškovom inhalátore, najmä v náustku.

Skriňa práškového inhalátora, náustok, dispergačné zariadenia, funkčný nosič, odmeriavacie tlačidlo, odmeriavaciu páku, prenášač impulzov, pohon displejového zariadenia v puzdre na farmaceutický prášok a otočnú klapku je možné vyrobiť vstrekovým lisovaním z plastov. Zvlášť výhodnými sú z lekárskeho hľadiska prijateľné polyetylény, polypropylény, polykarbonát, polyuretán, polyakrylát, polystyrén a kopolyméry akrylonitrilbutedienstyrenovej.

Pružiny sú vyrobené z kovov alebo kovových zliatin, o ktorých je známe, že sú vhodné na tento účel.

Na rozdiel od toho sú pružinové elementy v prenášači impulzov a v pohone čítacieho zariadenia z plastov a sú integrálne vyrobené vstrekovým lisovaním na páke prenášača impulzov alebo na funkčnom nosiči.

Vynález bližšie objasňuje, vôbec však neobmedzuje prípad praktického uskutočnenia.

Na obr. 1 jc v pozdĺžnom reze puzdro 100 na farmaceutický prášok s centrálnym zásobným priestorom 101 na práškové liečivo v množstve niekoľkých dávok. V podstatnej časti má puzdro kruhový prierez, ktorý je sploštený z obidvoch strán, ako to vyplýva z obr. 3 z vodorovného rezu G-H z obr. 1. Bočná stena zásobného priestoru 101 má dva protiľahlé priame diely 101a bočnej steny a zakrivené diely 101b bočnej steny, ktoré spájajú protiľahlé priame diely 101a bočnej steny. Na jednej strane spájajúcich miest priamych dielov 101a a zakrivených dielov 101b bočnej steny sú vytvorené vodiace rebrá 117, ktoré smerujú v každom prípade von, k vytvoreniu celkového prierezu puzdra 100 na farmaceutický prášok, ktorý umožňuje vloženie do práškového inhalátora iba v dopredu určenej polohe. V oblasti horného okraja 102 má zásobný priestor 101 kruhový prierez a zásobný priestor 101 môže byť uzatvorený viečkom, ktoré môže byť vložené do horného okraja 102. V dolnom okraji 104 je zásobný priestor 101 skosený do tvaru lievika a končí výstupným otvorom 105. Priame diely 101a bočnej steny zásobného priestoru 101 pokračujú priamkovo ako dolná rebrovitá časť 101c v dolnej oblasti z vonkajšej strany lievika 104a, ako to vyplýva z obr. 2 a 3a.

Aby bolo možné vybaviť dolnú časť puzdra 100 na farmaceutický prášok energetickým impulzom poklepnutím v priebehu spúšťacieho a odmeriavacieho procesu, vyčnieva stena 116 tvaru ramena von do lievikového dolného okraja 104 z vonkajšej strany lievika 104a v radiálnom smere puzdra k vonkajšiemu obvodu puzdra. Realizácia steny 116 je tiež viditeľná na obr. 3a.

Integrované odmeriavacie zariadenie pozostávajúce z bázy 107 puzdra a z odmeriavacieho posúvača 123 je pri báze 107 puzdra. Medzi spodným povrchom zásobného priestoru 101 a bázou 107 puzdra je vedenie 108 odmeriavacieho posúvača s horizontálne posúvateľným odmeriavacím posúvacom 123, ktoré spolu s bázou 107 puzdra tvorí intergované odmeriavacie zariadenie. Horná strana vedenia 108 odmeriavacieho posúvača 123 je zakrytá z jednej stra ny lievika 104a hornou stenou 131 odmeriavacieho posúvača 123, ktorá zasahuje z vonkajšej strany lievika 104a na dolnom konci až k vonkajšiemu obvodu puzdra 100 a okolo ktorých zaberajú ramená odmeriavacieho posúvača 123 s prierezom v tvare U.

V báze 107 puzdra z vonkajšej strany lievika 104a je na jednej strane vypúšťací otvor 109, ktorý vedie dolu a von a ktorý zodpovedá otvoru 110 prevetrávacieho vzduchu a vedenie 108 odmeriavacieho posúvača v jeho hornej stene. Otvor 110 prevetrávacieho vzduchu je zakončený vedením 111 prevetrávacieho vzduchu konštruovaného z vonkajšej strany zásobného priestoru 101 v dolnom okraji 104 puzdra v tvare lievika. Toto vedenie 111 prevetrávacieho vzduchu je tiež znázornené na obr. 3 a. K vytvoreniu tohto vedenia 111 prevetrávacieho vzduchu vychádzajú z vonkajšej steny lievika prvé rebro 111a a druhé rebro 111b, ktoré bočné vymedzujú vedenie 111 prevetrávacieho vzduchu rovnobežne k predĺženej časti dolnej rebrovitej časti 101c bočnej steny puzdra. Vedenie 111 prevetrávacieho vzduchu je otvorené na vonkajšej strane puzdra.

Horný okraj 102 puzdra 100 , znázornený na obr. 1 a 2, pokračuje zakrivenými dielmi 101b zásobného priestoru 101 a rozširuje priame diely 101a k vytvoreniu kruhu znázorneného na obr. 2. Horný okraj 102 zásobného priestoru 101 je obklopený na vonkajšej strane v malej vzdialenosti prstencovým horným vonkajším okrajom 103, ktorý je presadený od bočnej steny zásobného priestoru 101. Horný vonkajší okraj 103 je vyšší než horný okraj 102, prečnieva ho a má na vnútornej strane malé rameno na vonkajšiu stenu puzdrového veka 121. Neznázomený pásik plastového filmu, ktorý indikuje odmerané jednotky, môže byť vložený do prstencovej medzery 112, ktorá je v hornej časti otvorená medzi horným vonkajším okrajom 103 a horným okrajom 102. Prstencová medzera 112 môže potom byť uzatvorená puzdrovým vekom 121, ktoré je znázornené na obr. 5 a ktorého vonkajší okraj má priemer zodpovedajúci vnútornému priemeru horného vonkajšieho okraja 103 puzdra, vsadením puzdrového veka. Pásik filmu je tak chránený pred vypadnutím alebo vybratím.

Horný vonkajší okraj 103 má v jednom mieste priezor 113, ktorýmje možné z vonkajšej strany pozorovať polohu pásika plastického filmu, ktorý je vybavený značkami. Vonkajšia strana horného vonkajšieho okraja 103 má výhodne profil aspoň na časti obvodu, k ľahšiemu uchopeniu a držaniu puzdra 100 pri vkladaní do práškového inhalátora.

Na obr. 2 je puzdro 100 v pozdĺžnom reze N-0 z obr. 1. Je zrejmé, že vzdialenosť medzi priamymi dielmi 101a bočných stien zásobného priestoru 101 je v tomto smere menšia, čo vyplýva z prechodu od kruhového tvaru. V oblasti horného okraja 102 puzdra 100 sa priemer vnútorného priestoru zväčšuje medzi priamymi dielmi 101a bočnej steny puzdra, preto zásobný priestor 101 má kruhový prierez. Priame diely 101a bočnej steny zásobného priestoru 101, ktoré sú protiľahlé, sú presadené smerom dovnútra pod horným okrajom 102. Obvodový horný vonkajší okraj 103 s prstencovou medzerou 112 na vloženie pásika filmu je znázornený v inom pohľade. V tomto reze je znázornené, že rameno, ktoré pripája horný vonkajší okraj 103 k priamym dielom 101a bočnej steny zásobného priestoru 101 má v jednom mieste oblasti priameho dielu dolu smerujúci presadený záberový otvor 114, ktorý zasahuje do prstencovej medzery 112 k záberu s ozubeným prevodovým kolieskom 74 k vodorovnému posúvaniu vloženého filmového pásika, ktorý má na tento účel na spodnom okraji napríklad ozubenie, do ktorého môžu zaberať zuby ozubeného prevodového kolieska 74.

Lievikovitá konštrukcia zásobného priestoru 101 v dolnom okraji 104 puzdra s výstupným otvorom 105 je tiež zrejmá z obr. 2. Výstupný otvor 105 je výhodne oválny s dlhšou osou naprieč proti pozdĺžnemu smeru vedenia 108 odmeriavacieho posúvača. To umožňuje väčšie dutiny v odmeriavacom posúvací 123, ktorého dráha, ktorá je k dispozícii medzi plniacou a vyprázdňovacou polohou, je viazaná na vonkajšie rozmery puzdra ako dôsledok skutočnosti , že odmeriavacia dutina 124 nemôže byť otvorená do žiadneho stupňa proti výstupnému otvoru 105 a vypúšťaciemu otvoru 109 súčasne. Vedenie 108 odmeriavacieho posúvača má prierez tvaru U, pričom ramená 115 vedenia odmeriavacieho posúvača smerujú k zásobnému priestoru. Dolná stena priechodu odmeriavacieho posúvača 123, ktorá spája ramená 115 vedenia odmeriavacieho posúvača, je tiež bázou 107 puzdra.

Na obr. 4 je rez J-K z obr. 1 a objasňuje zložitý tvar vedenia 108 odmeriavacieho posúvača. Vonkajšie steny obidvoch ramien 115 vedenia 108 odmeriavacieho posúvača majú vybratia 118 v bočných stenách odmeriavacieho posúvača, ktoré umožňujú záber ovládacích prstov 71 odmeriavacej páky do odmeriavacieho posúvača 123 a tak umožňujú vodorovný posuv. Výška vedenia 108 odmeriavacieho posúvača môže byť v priebehu výroby puzdra 100 upravovaná zmenou vzdialenosti od bázy 107 puzdra vo forme . Výsledkom je, že sa môže meniť objem odmeriavacej dutiny 124 v odmeriavacom posúvací 123 prídavné k vodorovnému rozmeru odmeriavacej dutiny 124 a môže byť prispôsobený požadovanému odmeriavanému množstvu.

Obrázky 6a až 6d ukazujú štrukturálnu konštrukciu odmeriavacieho posúvača 123 v pôdoryse (a), v pozdĺžnom reze (b), v pohľade zospodu (c) a v reze (d). Oválna odmeriavacia dutina 124 je orientovaná naprieč proti pozdĺžnemu smeru v jednej koncovej oblasti k prevzatiu dávky práškového liečiva zo zásobného priestoru 101 puzdra 100 v polohe, v ktorej je odmeriavacia dutina 124 zosúladená s výstupným otvorom 105 puzdra 100. Vyčnievajúci element 125 s dolu smerujúcou zarážkou 130 k zapadnutiu do drážky 119 v báze 107 puzdra 100 je na opačnom konci odmeriavacieho posúvača 123. Na hornej strane vyčnievajúceho elementu 125 je priečne prebiehajúca plytká klinová drážka 126, do ktorej môže zaklapnúť výstupok (neznázomený) z hornej strany vedenia 108 odmeriavacieho posúvača k fixovaniu odmeriavacieho posúvača 123, keď sa puzdro plní a prepravuje. Na obidvoch dlhších vonkajších stranách odmeriavacieho posúvača 123 sú vybratia 127 na prsty 71 odmeriavacej páky 68 práškového inhalátora 1 k sprostredkovaniu pohybu odmeriavacieho posúvača 123. Na spodnej strane odmeriavacieho posúvača 123 je mierny výstupok tvaru pásika, usporiadaný okolo odmeriavacej dutiny 124 a prebiehajúci od nej k zmenšeniu podpernej plochy odmeriavacieho posúvača 123 na spodnej strane vedenia 108 odmeriavacieho posúvača, aby sa odmeriavací posúvač 123 mohol ľahšie pohybovať. Táto zvýšená oblasť pôsobí tiež ako prídavné tesnenie odmeriavacej dutiny 124 proti vedeniu 109 odmeriavacieho posúvača a znižuje nebezpečenstvo vniknutia prášku do priechodu odmeriavacieho posúvača z odmeriavacej dutiny 124 pod odmeriavacím posúvačom 123.

Na reze d obr. 6 je znázornený profil tvaru U odmeriavacieho posúvača 123 a nahor smerujúce ramená 129 odmeriavacieho posúvača, pomocou ktorých má byť zaistené presné vedenie odmeriavacieho posúvača 123 vo vedení 108 odmeriavacieho posúvača. Na reze d je tiež zrejmá dolu smerujúca zarážka 130. Odmeriavací posúvač 123 sa môže vo vedení 108 odmeriavacieho posúvača 123 pohy

SK 284303 Β6 bovať medzi tromi polohami. V transportnej polohe je odmeriavací posúvač 123 zasunutý čo najďalej vo vedení 108 odmeriavacieho posúvača 123 a výstupok hornej steny vedenia zapadá do klinovej drážky 126 na vyčnievajúcom elemente 125 odmeriavacieho posúvača 123 a drží odmeriavací posúvač 123 pevne v transportnej polohe. Táto poloha sa nastaví v priebehu montáže puzdra, keď sa odmeriavací posúvač 123 vkladá. V tejto polohe odmeriavacia dutina 124 odmeriavacieho posúvača 123 je približne zosúladená s výstupným otvorom 105 zásobného priestoru 101 na prášok liečiva.

V plniacej polohe sa zaistenie v klinovej drážke 126 uvoľní a odmeriavací posúvač 123 sa ľahko presunie vo vedení 108 odmeriavacieho posúvača 123 tak ďaleko, až výstupný otvor 105 zásobného priestoru 101 puzdra koinciduje s odmeriavacou dutinou 124 odmeriavacieho posúvača 123 k získaniu prášku. Táto plniaca poloha odmeriavacieho posúvača 123 sa dosiahne prvýkrát po vložení puzdra 100 do práškového inhalátora 1.

Vyprázdňovacia poloha odmeriavacieho posúvača 123 sa dosiahne v priebehu aktivovania odmeriavacieho procesu ďalším stranovým posunutím odmeriavacieho posúvača 123 do polohy, v ktorej odmeriavacia dutina 124 koinciduje s vypúšťacím otvorom 109 v báze 107 puzdra a s otvorom 110 prevetrávacieho vzduchu. V tejto polohe môže byť odmerané množstvo prášku dopravené vypúšťacím otvorom 109 do priľahlého práškového vedenia 15 práškového inhalátora 1.

Trojdielne puzdro 100 na farmaceutický prášok s bázou 107 puzdra a s viečkom 121 puzdra je výhodne z polystyrénu a odmeriavací posúvač 123, ktorý môže byť zasunutý do vedenia 108 odmeriavacieho posúvača je výhodne z polypropylénu. Displej obmieňania dávky, ktorý je podobne integrovaný do puzdra 100 ako výsledok zvláštnej konštrukcie hornej okrajovej oblasti puzdra 100, zahŕňa tiež prídavný plastový pásik filmu alebo vstrekovým lisovaním vyrobený prstenec so značkami, pričom spodný okraj prstenca je v tvare ozubenia. Takéto pásiky filmu so značkami sa dajú ľahko vyraziť z plastových filmov. Keď je puzdro 100 zostavené, pred naplnením a vložením viečka 121, vloží sa filmový pásik do prstencovej medzery 112 tak, že displej ukazuje nulu odobratých jednotiek v priezore 113. Keď sa dávka odoberie, pásik sa otočí okolo pozdĺžnej osi puzdra pôsobením ozubeného prevodového kolieska 74, ktoré zaberá v záberovom otvore 114. Len čo bol odobratý dopredu zvolený počet dávok z puzdra 100 na farmaceutický prášok a premiestnený do práškového inhalátora 1, označuje značka viditeľná v priezore 113 vonkajšieho okraj a 103 hroziace úplné vyprázdnenie farmaceutického prášku z puzdra 100, preto k zachovaniu funkčnej schopnosti práškového inhalátora je žiaduca výmena prášku v práškovom inhalátore. Miesto číslic môže byť vyčerpanie tiež vizuálne indikované farebným rozlíšením.

Po vyprázdnení odmeriavacej dutiny 124 v odmeriavacom posúvací 123 vypúšťacím otvorom 109 do práškového vedenia 15 práškového inhalátora 1, musí byť odmeriavací posúvač 123 vrátený naspäť do odmeriavacej polohy. Prostriedky, ktoré sú na to potrebné, sú usporiadané v práškovom inhalátore a sú súčasťami, ktoré sú oddelené od puzdra.

V dôsledku konštrukcie vedenia 108 odmeriavacieho posúvača s bočnými vybratiami v ramenách, je aktivovanie odmeriavacieho posúvača 123 pred vložením do práškového inhalátora 1 sťažené, najmä preto, že sa najskôr musí uvoľniť transportné bezpečnostné blokovanie odmeriavacieho posúvača 123 k výstupku hornej steny vedenia 108 odmeriavacieho posúvača 123. I keď to nevyžaduje vynalože nie veľkej sily, uvoľnenie je možné iba vybratiami v bočných stenách vedenia 108 odmeriavacieho posúvača 123 až k vybratiam povrchu odmeriavacieho posúvača 123, preto je nutná neobvyklá manipulácia s puzdrom 100 na farmaceutický prášok pred vložením do práškového inhalátora 1, aby sa získal prístup k obsahu puzdra.

Viečko 121, ktoré je pripevnené zapustením s tesným spojom, nemôže byť odstránené bez poškodenia a chráni obsah pred vybratím alebo kontamináciou.

Obr. 7 ukazuje práškový inhalátor 1 pred vložením puzdra 100 na farmaceutický prášok v pozdĺžnom reze videnom zhora. Skriňa 4 práškového inhalátora pozostáva z dvoch škrupinových polovín, ktoré do seba zapadajú spojom na pero a drážku. Takzvaný funkčný nosič 50 so svojimi zvislými a vodorovnými elementmi je umiestnený v škrupinách skrine 4 práškového inhalátora, pričom funkčný nosič 50 vnútro rozdeľuje a je vybavený funkčnými elementmi. Dutý náustok 3, v tvare valca alebo zrezaného kužeľa, s vnútri usporiadaným dispergačným zariadením 2, je nasadený na skriňu 4 práškového inhalátora 1 spredu. Dispergačné zariadenie 2 má komôrku 8 s priehradkou 5 ako čelnou stenou, doštičku 12 tvoriacu zadnú stenu komôrky, ktorá je spojená s funkčným nosičom 50 zvislým elementom a má vonkajšou prstencovú stenu usporiadanú medzi nimi a má rebrá 14 vonkajšej steny komôrky a štrbiny 13, prechádzajúce tangenciálne vonkajšou stenou komôrky, vytvorenej medzi rebrami 14 smerujúcimi tangenciálne dovnútra komôrky. Pri tejto štrukturálnej konštrukcii tvorí doštička 12 jedného zo zvislých elementov funkčného nosiča 50 súčasne, ako súčasť dispergačného zariadenia 2, zadnú stenu komôrky 8. Vonkajšia stena komôrky 8 má menší vonkajší priemer, než je vnútorný priemer náustka 3, preto v náustku 3 je vytvorený prstencový priestor 17 obklopujúci komôrku. Vonkajší priemer priehradky 5 je väčší než vnútorný priemer komôrky 8 tou mierou, že vonkajší okraj priehradky 5 tesne prilieha k vnútornej stene náustka 3. Vplyvom tejto konštrukcie priehradky 5 je prstencový priestor 17 obklopujúci komôrku 8 utesnený proti stredovému otvoru 25 náustka 3 a poloha dispergačného zariadenia 2 vnútri náustka 3 je pevná. Na vonkajšom okraji priehradky 5 je rad priechodových otvorov 18 v priehradke, usporiadaných súmerne po obvode k odkloneniu parciálneho prúdu vzduchu bez prášku, z dispergačného prúdu vzduchu z prstencového priestoru 17 obklopujúceho komôrku, skôr než vstúpi do komôrky 8, pričom parciálny prúd vzduchu bez prášku vstupuje do prstencového priestoru 11 vnútri náustku 3 pred priehradkou 5 priechodovými otvormi 18 v priehradke. Priehradka 5 má v prostriedku výstupný otvor 7 na prúd vzduchu unášajúci prášok, privádzaný výstupným kanálom 9 konštruovaným pomocou dutého skoseného spojovacieho elementu 6 kužeľového tvaru na čelnú stranu priehradky 5 do stredového otvoru 25 náustka 3. K radiálnemu odkloneniu parciálneho prúdu vzduchu, ktorý vstupuje do prstencového priestoru 11 pred priehradkou otvormi 18 v priehradke 5, do dutého skoseného spojovacieho elementu 6 kužeľového tvaru, vystupuje radiálne rebro 10 v náustku radiálne smerom dovnútra v malej vzdialenosti od čelného konca náustka 3 do tej miery, že vznikne radiálna medzera medzi vnútorným okrajom radiálneho rebra 10 a vonkajšou stranou dutého skoseného spojovacieho elementu 6 kužeľového tvaru. Dutý skosený spojovací element 6 kužeľového tvaru je zasadený svojou väčšou plochou, ktorá bola zaoblená, do priehradky 5, preto parciálny prúd vzduchu, ktorý je radiálne odklonený v prstencovom priestore 11 pred priehradkou rebrom, je na vonkajšom povrchu dutého skoseného spojovacieho elementu 6 kužeľového tvaru a je odklonený do stredového otvoru 25 v náustku.

Tento výsledný prstencový parciálny prúd vzduchu obklopuje prúd vzduchu unášajúci prášok z výstupného kanálu 9 ako obklopujúci prúd vzduchu.

Otvor na čelnej strane skrine práškového inhalátora k nasadeniu náustka je v podstate uzatvorený doskou 54 na funkčnom nosiči, ktorá sa zdvíha ako ďalší vertikálny element funkčného nosiča 50 z horizontálneho elementu funkčného nosiča 50. V doske 54 sú vzduchové prieduchy 55 na dispergačný vzduch, ktorý nimi prechádza z ventilovej komory 51 vzduchovým vedením k doštičke 12 a do prstencového priestoru 17 obklopujúceho komôrku. Vodorovná zložka funkčného nosiča 50 zasahuje z vertikálneho elementu 50c až k ventilovej komore 51 a uzatvára ju zhora. Ventilová komora 51 je uzatvorená zo zadného konca vnútorného priestoru práškového inhalátora 1 otočnou klapkou 52. Nasávaný vzduch, nevyhnutný na inhalovanie, môže vstupovať dovnútra skrine práškového inhalátora medzerami v škrupinách skrine 4 a prechádza otvorom 53 vo ventilovej komore po výkyve otočnej klapky 52 do ventilovej komory 51. Práškový inhalátor je pripravený k inhalovaniu, keď sa neznázomenou odmeriavacou pákou uvoľní blokovanie otočnej klapky 52 z polohy, v ktorej uzatvára otvor 53 vo ventilovej komore. Otočná klapka 52 môže byť sklopená do ventilovej komory 51 nasávaným prúdom vzduchu a môže otvoriť otvor 53 vo ventilovej komore 51, aby vzduch mohol vniknúť do ventilovej komory 51. Z ventilovej komory 51 môže vzduch prenikať vzduchovým vedením do dispergačného zariadenia 2.

Vertikálny element 50c funkčného nosiča je na konci, odklonenom od priehradky, rozdelený na dva zvislé elementy 50b, ktoré vystupujú z vodorovného dielu.

Vodorovný diel funkčného nosiča 50 má v stredovej časti driek 61 (druhý vertikálny element funkčného nosiča), ktorý zasahuje nahor z oporného povrchu 56 pre puzdro prášku na funkčnom nosiči a má dve od seba vzdialené bočné steny, ktorých vnútorný rozstup súhlasí s vonkajším obrysom puzdra na farmaceutický prášok k jeho vloženiu a má tiež priestor na manipulačné elementy. Dve dovnútra otvorené protiľahlé vodiace koľajničky 62 sú usporiadané v bočných stenách drieku a do týchto vodiacich koľajničiek 62 zapadajú vodiace rebrá na vonkajšej strane puzdra na farmaceutický prášok pri jeho vkladaní a zaručujú správne vloženie puzdra do práškového inhalátora. Výsledkom je, že je tiež súčasne zabránené vloženiu a výmene puzdra, ktoré má odlišnú účinnú látku, má podobný obrys, ale inú vzájomnú polohu vodiacich rebier.

Na obr. 8 je rez A-A z obr. 7 pri pohľade z čelnej strany práškového inhalátora. Na spodnej strane skrine 1 sú dve škrupiny skrine 4 spojene na pero a drážku spredu až dozadu. V stredovej oblasti práškového inhalátora je skriňa pozostávajúca z obidvoch škrupín hore otvorená a môže byť uzatvorená vekom 64, ktoré môže byť zasunuté do hrán otvoru spredu a má prierez tvaru U. Veko 64 zaberá svojimi dolu smerujúcimi stenami, ktoré prebiehajú od okraja, s hornou časťou puzdra na farmaceutický prášok (neznázornené), najmä s časťou, ktorá vyčnieva z otvoru na hornej strane skrine. Veko 64 môže byť vysunuté dopredu k vloženiu puzdra na farmaceutický prášok. K tomu sú na hranách dolu smerujúcich stien veka rebrá zahnuté dovnútra, ktoré zapadajú do drážok 63 v hornom okraji 4a pri otvore na hornej strane škrupín skrine, keď sa veko uzatvára. K dosiahnutiu hladkého spoja na vonkajšej strane skrine práškového inhalátora, medzi vekom 64 a škrupinami skrine 4, je horný okraj 4a škrupín skrine 4 presadený dovnútra a drážky 63 sú zaistené v časti presadenej dovnútra.

Na obr. 8 je podrobnejšie znázornená konštrukcia funkčného nosiča 50 vnútri skrine práškového inhalátora. Bočné steny drieku 61 vystupujú nahor z oporného povrchu 56 pre puzdro na farmaceutický prášok. Práškové vedenie 15 prebiehajúce pod vodorovným oporným povrchom 56 je znázornené schematicky. Rebrá na funkčnom nosiči 50, smerujúce bočné von, vychádzajú z bočných stien drieku 61 až k vnútornej strane škrupín skrine 4, ktorá leží na dovnútra zahnutých rebrách 66 vnútri skrine 4. K prichyteniu škrupín skrine 4 k funkčnému nosiču 50 majú škrupiny skrine 4 dovnútra smerujúce príchytky 67 nad rebrami 66 vnútri skrine, pričom príchytky 67 zapadajú do zodpovedajúcich otvorov v bočných stenách drieku 61. Odmeriavacia páka 68 na aktivovanie odmeriavacieho zariadenia, ktorá je integrovaná do puzdra určeného k vloženiu, je usporiadaná vnútri drieku 61. Odmeriavacia páka 68 má dva bočné povrchy 69, ktoré sú navzájom spojené mostíkom (neznázomené). Na vonkajších stranách bočných povrchov 69 sú ložiskové čapy ako uloženie 70 odmeriavacej páky, ktoré smerujú von a v hornej oblasti zapadajú do zodpovedajúcich ložiskových puzdier v bočných stenách drieku 61 a umožňujú kývavý pohyb odmeriavacej páky 68 okolo osi otáčania (pivotu) vytvorenej v ložiskách. Na dolných koncoch bočných povrchov 69 odmeriavacej páky 68 sú dovnútra osadené ramená 48 odmeriavacej páky s dovnútra smerujúcimi ovládacími prstami 71 odmeriavacej páky, ktoré zasahujú do odmeriavacieho posúvača v odmeriavacom zariadení puzdra k pohybovaniu s odmeriavacím posúvačom. Ovládacie prsty 71 sú v dostatočnej vzdialenosti od otočného bodu (pivotu) odmeriavacej páky 68, preto kývavý pohyb odmeriavacej páky 68 vyvoláva v podstate vodorovný pohyb ovládacích prstov 71 k aktivovaniu odmeriavacieho posúvača odmeriavacieho zariadenia. Medzi bočnými povrchmi 69 odmeriavacej páky 68 sú dve rovnobežné vahadlá 72 odmeriavacieho tlačidla 22. Ozubené prevodové koliesko 74 na pohone pre displej v hornom okraji puzdra na farmaceutický prášok je znázornené v reze. Toto ozubené prevodové koliesko 74 je nasadené na čape v pravom ramene vahadla 72 na vnútornej strane vybratia v škrupine skrine 4. Ozubené prevodové koliesko 74 je cez vybratie v ramene horného okraja puzdra v zábere so zubami v dolnom okraji filmového pásika k pohybovaniu filmovým pásikom v závislosti od odoberania dávok prášku z puzdra. Ozubené prevodové koliesko 74 je poháňané ozubeným prevodovým pastorkom 75 (prevodovým kolieskom), ktorý vyčnieva z diery 45 v bočnej stene 69 povrchu odmeriavacej páky 68 a má na vonkajšej strane ozubený kotúč väčšieho priemeru než je ozubený veniec v zábere s ozubeným prevodovým kolieskom 74. Vedľa dovnútra osadených ramien 48 oproti bočným povrchom 69 odmeriavacej páky 68 je priestor na príchytku 67, ktorá tlačí odmeriavaciu páku 68 dozadu do východiskovej polohy po uvoľnení blokovacieho spojenia.

Obr. 9 je rez B-B v rovnakom pohľade ako obr. 8. V zadnej časti práškového inhalátora vyčnieva horný diel 73a odmeriavacieho tlačidla 73 s prierezom v tvare U za dolu smerujúcou stenou skrine 4. Škrupiny skrine 4 majú na svoje spojenie povrchové časti, ktoré sú zamerané navzájom dovnútra a majú zaklapovacie spojenie, preto škrupiny skrine 4 spolu držia a skriňa 4 je zhora uzatvorená. Keď prebieha aktivovanie, stlačí sa dolu smerujúca obvodová bočná stena odmeriavacieho tlačidla 73 a zasunie sa do skrine 4 medzerou zodpovedajúcou obrysu. Z horného dielu 73a odmeriavacieho tlačidla 73 vystupujú vo vzájomnej vzdialenosti dovnútra skrine dve vahadlá 72 odmeriavacieho tlačidla priestorom medzi odmeriavacou pákou a puzdrom na farmaceutický prášok a umožňujú spojenie bočných povrchov druhého vertikálneho elementu funkčného nosiča 50 pomocou ložiskových puzdier 92a odme riavacieho tlačidla. Odmeriavacia páka 68 s bočnými povrchmi 69 odmeriavacej páky, ktoré obklopujú vahadlá 22 odmeriavacieho tlačidla 23 na vonkajšej strane zasahuje do tejto oblasti z vonkajšej strany drieku 61 pre puzdro na farmaceutický prášok.

V tejto oblasti má funkčný nosič prvé vertikálne elementy 50a (ramená), ktoré vystupujú dopredu z vodorovnej časti a majú na horných koncoch ložiskové puzdrá, takzvaný prenášač impulzov 78 s kladivkom 79 smerujúcim k puzdru 100 má na svojom hornom konci hriadeľ 80 prenášača impulzov s dvoma protiľahlými ložiskovými čapmi, ktoré zapadajú do ložiskových puzdier v prvých vertikálnych elementoch 50a. Na prenášači impulzov 23 je v určitej vzdialenosti prvok 81 priečnej pružiny s výstupkom 82 priečnej pružiny, ktorý má dopredu smerujúci zaoblený povrch. Zaoblený povrch zaberá s výstupkom na vahadle 72 odmeriavacieho tlačidla 73, preto keď sa odmeriavacie tlačidlo 73 vráti do pôvodnej polohy, môže tento zaoblený povrch pohnúť s jeho výstupkom stranou za prvok priečnej pružiny.

Do medzery 77 vo funkčnom nosiči 50 je vsadený zahnutý pohyblivý plunžer 47 nad ventilovou komorou, zasahuje do drieku puzdra a keď sa puzdro vkladá, pôsobí tento plunžer dočasne na otočnú klapku 52 k uvoľneniu dosiaľ prípadne existujúceho blokujúceho spojenia s odmeriavacou pákou 68. Tak je zaistené, že odmeriavacia páka 68 je odtlačená do svojej pôvodnej polohy pružinou, keď sa vkladá nové puzdro.

Elementy funkčného nosiča smerujúce dolu z vodorovnej časti funkčného nosiča 50, pokiaľ báza funguje, sú bočnými stenami ventilovej komory 51. Ventilová komora 51 má otvor 53, ktorý je uzatvorený zo zadnej časti skrine otočnou klapkou 52 , ktorá je pripojená k elementom funkčného nosiča.

Na obr. 10 je zvislý pozdĺžny rez práškového inhalátora v bokoryse a na lepšie pochopenie puzdra na farmaceutický prášok je znázornené iba odmeriavací posúvač 123 odmeriavacieho zariadenia, začlenené do puzdra, v plniacej polohe k objasneniu pôsobenia ovládacích prstov 71 na dovnútra osadených ramenách 48 odmeriavacej páky 68.

Na čelnej strane skrine 4 je nasadený náustok 3 s dispergačným zariadením. Pri nasávaní pred inhaláciou prejde prúd vzduchu unášajúci prášok stredovým otvorom 23 v náustku. Skosený spojovací element 6 kužeľového tvaru, ktorý obklopuje výstupný kanál 9, vystupuje dopredu od priehradky 5. Pred priehradkou 5 je prstencový priestor 11, ktorý je spojený so stredovým otvorom 25 náustka 3 radiálnym rebrom 10. Obklopujúci prúd vzduchu, ktorý je bez prášku a ktorý obklopuje v prstencovom priestore odklonením parciálneho prúdu vzduchu, ktorý prichádza priechodovými otvormi 18 v priehradke 5. Vnútro komôrky 8 je vzadu utesnené doštičkou 12 zadnej steny komôrky, ktorá sa zdvíha z funkčného nosiča 50.

Stena práškového vedenia 15 je na spodnej strane za priehradkou 5 pod oporným povrchom 56 na funkčnom nosiči 50 puzdra 100 na farmaceutický prášok. Horná strana práškového vedenia 15 je uzatvorená vodorovnou časťou funkčného nosiča 50. Práškové vedenie 15 má dolu zahnutý úsek na vytvorenie vrecka 30 v práškovom vedení 13 na zabránenie predčasného vysypania prášku pôsobením gravitácie, keď je práškový inhalátor sklonený, pričom prášok prechádza priechodovým otvorom 57 v opornom povrchu 56 do práškového vedenia 15. Dolu smerujúce prvé rebro 60 funkčného nosiča 50 môže zachytávať vo vybraní prst na konci steny práškového vedenia 15 a tak toto rebro upevňuje priehradku 5 a práškové vedenie 15 na funkčnom nosiči. Z manipulačných dôvodov je pripevnená k stene práškového vedenia súčasť 31 skrine 4 rebrom na zaistenie dodatočného zabezpečenia práškového vedenia 15 v jeho polohe. Súčasne je možné čistenie v tejto oblasti práškového inhalátora, ktoré je uľahčené po odobratí náustku 3 s priehradkou 5 so spojeným práškovým vedením 15. Vzdialene od doštičky 12 zadnej steny komôrky 8 vystupuje dopredu doska 54 na funkčnom nosiči 50. Táto doska 54 utesňuje časť otvoru skrine na čelnej strane práškového inhalátora, ale pretože je vzdialená od vnútornej steny náustku 3, môže parciálny prúd vzduchu prechádzať do prstencového priestoru 17, obklopujúceho komôrku 8. Na zadnej strane dosky 54 je v susedstve horného konca opora 84 tlačnej pružiny 38 odmeriavacieho tlačidla, ktorej druhý koniec je namontovaný v pružinovom bloku na mostíku 85 medzi čelnými koncami vahadiel 72, odmeriavacieho tlačidla 73. Priečne vedenie 58 k odkláňaniu parciálneho prúdu vzduchu je usporiadané na funkčnom nosiči 50 pod opomým blokom 86 pružiny, rebro, ktoré smeruje nahor od steny vedenia, tvorí zarážku pre mostík 85, pričom zarážka viaže pohyb odmeriavacieho tlačidla 73 okolo otočného stredu 92 odmeriavacieho tlačidla pôsobením sily spätnej pružiny.

Veko 64 môže byť upevnené v drážkach okolo horného okraja 4a skrine. Na jednom konci veka 64 je okienko 87 zodpovedajúce priezoru v hornom okraji puzdra na farmaceutický prášok a umožňuje odčítať odobraté dávky liečiva. Vo veku 64 môže byť tiež listová pružina 90, ktorá pritláča puzdro na farmaceutický prášok k jeho opornému povrchu 56. V reze je ukázaná konštrukcia horného dielu 73a odmeriavacieho tlačidla 73. Tento horný diel 73a je na vonkajšej strane skrine so stenami smerujúcimi dolu od aktivačného povrchu odmeriavacieho tlačidla 73 a pri stlačení odmeriavacieho tlačidla 73 sa zasúva do skrine.

Na tomto obrázku je zrejmé usporiadanie prenášača 78 impulzov s pákou 78a prenášača impulzov a s kladivkom 79 smerujúcim k puzdru. Prenášač 13 impulzov sa môže otáčať okolo hriadeľa 80 namontovaného s jeho čapmi a puzdrami na ramenách funkčného nosiča 50. Prvok 81 priečnej pružiny je bočné presadený a prebieha približne rovnobežne s predĺženou pákou 78a prenášača 78 impulzov a nemôže sa pohybovať v smere pohybu prenášača impulzov, ale naprieč tomuto smeru. Natavená pružina 80a prenášača impulzov je integrálne vylisovaná vedľa páky 78a prenášača 78 impulzov.

Prenášač 78 impulzov sa najskôr pohne smerom od puzdra pohonom na výstupku (neznázomený) odmeriavacieho tlačidla 73 k jeho napruženiu pôsobením na pracovný povrch 35 výstupku na prvku 81 priečnej pružiny do tej miery, že horný koniec natavenej pružiny 80a je pritlačený k vnútornej stene škrupiny skrine. Keď sa stlačí odmeriavacie tlačidlo 73 do prvej poloviny svojej dráhy, sklzne pohon odmeriavacieho tlačidla z pracovného povrchu 35, preto prenášač 78 impulzov je vrhnutý k puzdru pôsobením prvku 81 priečnej pružiny. K získaniu dostatočnej hmotnosti na mechanický impulz je prenášač 78 impulzov v spodnej časti vystužený.

Na bočných stenách odmeriavacej páky 68 je pätka 91 k zahákovaniu do spätnej pružiny 76. Vahadlá 72 odmeriavacieho tlačidla 73 sú na čelnej strane spojené mostíkom 85. Na vonkajšej strane mostíka 85 sú ložiskové čapy zapadajúce do ložiskových otvorov bočných povrchov druhého vertikálneho elementu funkčného nosiča 50 a tvoria otočný stred 92 odmeriavacieho tlačidla 73. Ložiskové čapy v bočných stenách odmeriavacej páky tvoria otočný bod odmeriavacej páky 68. Tieto čapy sú viditeľné iba na obr. 10. Na zadnom konci odmeriavacej páky 68 je vyznačená zachytávacia časť 93. Na prednom konci odmeriavacej páky je indikovaný symbol, ktorý sa vtedy, keď odmeriavacia páka 68 uskutoční výkyv, pohne do oblasti okna 89 v škrupine skrine koncovej strany a indikuje pripravenosť k inhalovaniu, keď bolo uskutočnené odmeranie stlačením odmeriavacieho tlačidla 73. Zarážka 94 na bočnom povrchu odmeriavacej páky 68 na čap 99a pohonu na odmeriavacom tlačidle 22 je vyznačená schematicky na jeho hornom okraji.

Na zadnom konci funkčného nosiča 50 je z ďalších prvkov funkčného nosiča pod jeho vodorovnou časťou zostavená ventilová komora 51 s otvorom 53 vo ventilovej komore smerujúcim dovnútra skrine, do ktorej môže vstupovať vzduch štrbinami v škrupinách skrine alebo inými otvormi skrine.

Na obr. 11 je pozdĺžny rez porovnateľný s obr. 10, kde nie je znázornený prenášač impulzov, ale skôr odmeriavacie tlačidlo 73 s rovnobežnými vahadlami 72 spojenými navzájom mostíkom 85. Vzájomné pôsobenie odmeriavacej páky 68 s blokovacími elementmi otočnej klapky 52 je rovnako zrejmé.

Odmeriavacia páka 68 je v strednej zablokovanej polohe, z ktorej môže byť uvoľnená odmeriavacím tlačidlom 22 iba do medznej zablokovanej polohy, kedy odmeriavacia dutina 124 odmeriavacieho posúvača 123 je zosúladená s priechodovým otvorom 57 vo funkčnom nosiči 50. V tomto zobrazení je znázornená tlačná pružina 38 medzi oporou 84 tlačnej pružiny a pružinovým blokom, pričom tlačná pružina 38 odtláča späť odmeriavacie tlačidlo 73 do jeho východiskovej polohy po uvoľnení zaťaženia a pôsobením na mostík 85. Vahadlá 72 odmeriavacieho tlačidla tvoria spoj s horným dielom 73a odmeriavacieho tlačidla 73 z vonkajšej strany skrine. Stlačením horného dielu 73a odmeriavacieho tlačidla 73 sa odmeriavacie tlačidlo 73 otáča okolo otočného stredu 92.

Úlohou spätnej pružiny 76 na obr. 11, ktorá je pripojená k pätke 91 odmeriavacej páky 68 je vracať odmeriavaciu páku. Tým je súčasne odmeriavací posúvač 123 premiestnený z vyprázdňovacej polohy do plniacej polohy odmeriavacej dutiny. Otočná klapka 52 k uzatváraniu otvoru ventilovej komory 51 má smerom nahor zahnutý háčik 96 na pôsobenie ťažnej pružiny, pričom druhý koniec ťažnej pružiny 97 je zavesený na funkčnom nosiči 50. Táto ťažná pružina drží otočnú klapku 52 v zatvorenej polohe takou silou, ktorá musí byť prekonaná nasatím vzduchu k inhalovaniu, kedy otočná klapka 52 uvoľní otvor vo ventilovej komore.

V tejto polohe odmeriavacieho tlačidla 73 je v zábere strelka 98 na ramene 44 odmeriavacej páky so zatváracou hranou háka 39 na hornom konci ramena 40, ktoré vyčnieva nahor z hriadeľa 43 na otočnej klapke 52, preto pohyb otočnej klapky 52 nasávaním je blokovaný. V tejto polohe je podobne blokované nastavenie odmeriavacej páky 68 do východiskovej polohy. 1 tejto stredovej zablokovanej polohy môže byť odmeriavacia páka 68 uvoľnená do vyprázdňovacej polohy odmeriavacieho zariadenia iba odmeriavacím tlačidlom 73, jeho ďalším stlačením a zapôsobením na odmeriavaciu páku 68. V priebehu tohto postupu prejde odmeriavacie tlačidlo 73 druhou časťou svojej možnej dráhy. V tejto súvislosti sa uvoľní záber blokujúci hrany na háku 39 dopredu smerujúceho ramena 40 otočnej klapky 52 a miesto toho zapadne odmeriavacia páka svojou záchytnou časťou 93 do vybratia 42 alebo na hriadeľ 43 otočnej klapky. Pretože sú geometrické pomery tohto strelkového usporiadania úplne odlišné, postačí nasatie inhalovaného vzduchu k pootočeniu otočnou klapkou a teda k opätovnému uvoľneniu odmeriavacej páky.

Obr. 12a a 12b ukazujú konštrukciu odmeriavacieho tlačidla v detaile. Obr. 12a je nárys, obr. 12b jepôdorys.

Horný diel 73a na aktivovanie odmeriavacieho tlačidla 73 vyčnieva zo skrine práškového inhalátora. Vychádzajú z neho dve rovnobežné vahadlá 72 a zasahujú do skrine, pričom sú ich predné konce spojené mostíkom 85. Po obidvoch stranách vyčnievajú z mostíka 85 ložiskové puzdrá 92a, ktoré zapadajú do zodpovedajúcich puzdier vo zvislých elementoch 50b funkčného nosiča 50 a od otočného stredu 92 odmeriavacieho tlačidla 73. Na jednej strane mostíka 85 je usporiadaný pružinový blok ako opora na spätnú pružinu odmeriavacieho tlačidla 73. Keď sa odmeriavacie tlačidlo 73 uvoľní , vráti ho spätná pružina bezprostredne späť do pôvodnej polohy, pričom to nemá vplyv na odmeriavaciu páku. Pokiaľ bolo odmeriavacie tlačidlo 73 stlačené iba do tej miery, že prenášač 78 impulzov bol skutočne napružený pohonom na výstupku 99b na odmeriavacom tlačidle a bol opäť zbavený napätia narazením do puzdra farmaceutického prášku, vráti sa odmeriavacie tlačidlo 73 späť do východiskovej polohy, pričom neovplyvni odmeriavaciu páku 68, preto odmeriavacia páka 68 zostane bezo zmeny v počiatočnej polohe.

Pokiaľ sa odmeriavacie tlačidlo 73 stlačí do približne polovice jeho možnej dráhy, zapôsobí čap 99a pohonu, ktorýje na vonkajšej strane vahadla alebo vahadiel 72 , na zarážky 94 odmeriavacej páky 68 a odmeriavacia páka 68 sa pohne do stredovej polohy. Výstupok 99b na odmeriavacom tlačidle k napruženiu a spusteniu prenášača 78 impulzov sa pohne dopredu od iného vahadla 72 a vysunie sa za vahadlom. K tomu zapôsobí pohon na výstupok 99b na odmeriavacom tlačidle na pracovnom povrchu 35 na prvok priečnej pružiny 81 prenášača impulzov 78 a otočí prenášač 78 impulzov od puzdra na farmaceutický prášok. V dôsledku rotačného pohybu sa oprie horný koniec natavenej pružiny 80a, ktorá je natavená na prenášači impulzov, o vnútro skrine ako opory a napruží sa. Rôzne ložiská 78 impulzov a odmeriavacieho tlačidla 73 na funkčnom nosiči 50 tiež umožňujú, aby výstupok 99b sklzol z pracovného povrchu 35 prvku priečnej pružiny 81 v priebehu pohybu odmeriavacieho tlačidla 73 cez prvú polovicu jeho možnej dráhy, preto výstupok 99b na odmeriavacom tlačidle narazí opäť do puzdra na farmaceutický prášok pôsobením sily natavenej pružiny 80a. Tento mechanický impulz má podporiť správne naplnenie odmeriavacej dutiny v odmeriavacom posúvači odmeriavacieho zariadenia, integrovaného do puzdra na farmaceutický prášok. Aby sa mohlo odmeriavacie tlačidlo 73 vrátiť naspäť do počiatočnej polohy a pohnúť potom priečnym pružným elementom 81 do základnej polohy, keď sa odmeriavacie tlačidlo 73 vráti, môže sa priečny pružný element 81 priečne prehnúť proti smeru otáčania prenášača impulzov. Tu je skonštruovaný šikmý povrch na výstupku 82, ktorý vyčnieva z vonkajšieho povrchu prvku priečnej pružiny elementu 81 a sklzne po šikmom povrchu 83 výstupku 99b odmeriavacieho tlačidla 73.

Odmeriavacie tlačidlo 73 nepôsobí iba na prenášač impulzov, ale tiež cez čap 99a pohonu na odmeriavaciu páku 68, ktorá je detailne zobrazená na obr. 13a až 13c. Táto odmeriavacia páka 68 zaberá svojimi bočnými povrchmi 69 okolo puzdra na farmaceutický prášok.

Obr. 13a je pôdorys, obr. 13b a 13c sú bokorysy. Obidva bočné povrchy 69 sú navzájom spojené na čelnej strane odmeriavacej páky 68 mostíkom 49a, ktorý tvorí podklad indikačného symbolu 88 odmeriavacej páky a na zadnej strane druhým mostíkom 49. Vplyvom rotácie odmeriavacej páky 68 sa dostane indikačný symbol 88 do okienka škrupiny skrine, keď sa dosiahne odblokovacia poloha a to znamená pripravenosť k inhalácii.

Uloženia 70 odmeriavacej páky vyčnievajú z vonkaj

SK 284303 Β6 ších strán bočných povrchov 69 a zapadajú do ložiskových puzdier v bočných povrchoch drieku 61 funkčného nosiča, preto odmeriavacia páka 68 je výkyvné uložená v protiľahlých bočných povrchoch drieku 61 funkčného nosiča. Z bočných povrchov 69 vyčnievajú dovnútra osadené ramená 48, ktoré sú stranovo presadené dovnútra a na ich koncoch sú dovnútra smerujúce prsty 71 k záberu do odmeriavacieho zariadenia puzdra na farmaceutický prášok. Kývavý pohyb odmeriavacej páky 68 uloženia 70 odmeriavacej páky vedie k pohybu prstov 71 v podstate vodorovnému, pričom sa v dôsledku toho prsty 71 pohybujú odmeriavacím posúvačom vodorovne. Z jedného z bočných povrchov 69 vyčnieva rameno 46 pružinového elementu, ktoré, keď sa odmeriavacia páka 68 pohne, zafunguje a pootočí hnacím pastorkom čítacieho zariadenia odobratých dávok liečiva. Tento hnací pastorok je umiestnený v diere 45 v bočnom povrchu 69 ako v ložiskovej panve . Rotačný pohyb odmeriavacej páky 68 vedie k pohybu výstupku 99b na odmeriavacom tlačidle 73 proti sile ťažnej pružiny, zavesenej na pätke 91. Z mostíka 49 vybieha dozadu rameno 44 odmeriavacej páky k záberu s blokovacími elementmi otočnej klapky. Strelka 98 tvaru háčika, ktorá slúži ako prvý blokujúci element, jc bočné pripojená k ramenu 44 odmeriavacej páky. Na konci ramena 44 odmeriavacej páky je záchytná súčasť 93 ako druhý blokujúci element. Pružina, pôsobiaca na pätku 91, drží odmeriavaciu páku 68, pokiaľ čap 99a pohonu odmeriavacieho tlačidla nezaberie v počiatočnej polohe, pričom prsty 71 pohnú odmeriavacím posúvacom do plniacej polohy odmeriavacej dutiny, ako je schematicky naznačené na obr. 10.

Odmeriavacou pákou 68 môže byť otočené z tejto polohy čapom 99a pohonu odmeriavacieho tlačidla 73 do prvej blokovanej polohy (stredovej polohy), pričom odmeriavací posúvač sa zasunie do stredovej dutiny v dôsledku ohybu dovnútra osadených ramien 48 a prstov 71. Odmeriavacie tlačidlo 73, ktoré sa môže otáčať v uhle 20°, tu vykoná približne polovicu svojej možnej dráhy. Spätný pohyb odmeriavacej páky 68 z tejto polohy do počiatočnej polohy je blokovaný v dôsledku blokovania strelky 98 v hrane háka 39 na dopredu smerujúcom ramene 40 otočnej klapky ako je schematicky naznačené na obr. 11.

Sila prúdu vzduchu pôsobiaca na otočnú klapku 52 vplyvom nasávania nestačí uvoľniť zablokovanie, pretože polomery strelky 98 a blokujúcej hrany háka 39 dopredu smerujúceho ramena 40 otočnej klapky nie sú rovnaké. Táto blokujúca poloha blokuje súčasne možnosti pohybu otočnej klapky 52. Keď sa odmeriavacia páka 68 pohne vplyvom ďalšieho stlačenia odmeriavacieho tlačidla 73, uvoľni sa blokujúce spojenie strelky 98 v hrane háka 39 na dopredu smerujúcom ramene 40. Keď sa dosiahne medzná poloha odmeriavacej páky 68, to znamená poloha, kedy prsty 71 na dovnútra osadených ramenách 48 odmeriavacej páky 68 vysunuli odmeriavací posúvač zo stredovej polohy do vyprázdňovacej polohy, je zablokovanie odmeriavacej páky 68 nutné počas inhalačnej fázy k pôsobeniu proti sile spätnej pružiny, ktorá pôsobí na pätku 91 odmeriavacej páky 68. Na to slúžia vybratia 42 v hriadeli 43 západky otočnej klapky 52, do ktorých zapadne zachytávači mechanizmus 93 na konci ramena 44 odmeriavacej páky a je držaný blokujúcou hranou, pokiaľ sa otočná klapka neotočí o dostatočnú vzdialenosť pôsobením prúdu vzduchu pri inhalovaní. Výsledkom oneskoreného uvoľnenia blokujúceho spojenia medzi odmeriavacou pákou 68 a hriadeľom 43 otočnej klapky 52 je záruka, že odmeriavacia dutina je nasávaním vyprázdnená v prvej fáze inhalácie. Po uvoľnení môže byť odmeriavacia páka 68 zatiahnutá naspäť do počiatočnej polohy pružinou a odmeriavacia páka 68 súčasne pohne odmeriavacím posúvačom naspäť do plniacej polohy.

Obr. 14a až 14c ukazujú detail otočnej klapky 52 v pohľade a v rezoch, pričom otočná klapka 52 je montovaná pomocou hriadeľa 43 s čapmi zapadajúcimi do puzdier v elementoch funkčného nosiča, ktoré tvorí ventilovú komoru. Ku statickému vyváženiu má otočná klapka 52 s hriadeľom 43 a s dopredu smerujúcim ramenom 40 vyváženie 41 smerujúce nahor rovnobežne s dopredu smerujúcim ramenom 40. Na vyvážení 41 je čap smerujúci k dopredu smerujúcemu ramenu 40 a nesúci pastorok zasahujúci do medzery funkčného nosiča. Keď sa vloží puzdro na farmaceutický prášok do práškového inhalátora, jc pastorok puzdrom vytlačený. Tento pohyb sa prenesie na otočnú klapku 52, preto sa stručne pootočí k uvoľneniu blokujúcich spojení odmeriavacej páky 68 s blokujúcimi elementmi na otočnej klapke 52 k zaručeniu, že odmeriavacou pákou sa pohlo do počiatočnej polohy spätnými pružinami nezávisle od jej polohy pred vložením puzdra na farmaceutický prášok.

Dopredu smerujúce rameno 40 háka 39 s blokujúcou vnútornou hranou, do ktorej môže zapadnúť strelka 98 ramena 44 odmeriavacej páky, vytvára blokujúce spojenie medzi odmeriavacou pákou 68 a otočnou klapkou 52 , ktoré nemôže byť uvoľnené nasávaním práškovým inhalátorom, ale iba mechanicky pohnutím odmeriavacou pákou 68. Pružina, ktorou je odťahovaná otočná klapka 52 naspäť do zvislej polohy po inhalovaní, zaberá s háčikom 96 na hriadeli 43. Druhý koniec pružiny je zavesený na funkčnom nosiči. Ďalší pohyb odmeriavacej páky 68 uvoľní blokové spojenie strelky 98 v háku 39 na konci dopredu smerujúceho ramena 40 a vedie v medznej polohe odmeriavacej páky k uvoľneniu zachytávacej časti 93 na odmeriavacej páke 68 do vybratia 42 blokujúcej hrany hriadeľa 43 s dopredu smerujúcim ramenom 40. V tejto polohe odmeriavacej páky je zariadenie pripravené na inhalovanie. Spojenie odmeriavacej páky 68 so zachytávacou časťou 93 vo vybraní 42 je uvoľnené pohybom otočnej klapky 52 prúdom vzduchu s určitým oneskorením, preto odmeriavacia páka 68 je vrátená do svojej počiatočnej polohy pôsobením spätných pružín.

Obr. 15 a 16 ukazujú ďalšie detaily dispergačného zariadenia na farmaceutický prášok, ktoré je umiestnené v náustku.

Na obr. 15 je pozdĺžny rez kolmo na pozdĺžnu os práškového inhalátora. Priehradka 5 s rebrami, ktoré vytvárajú prstencovú vonkajšiu stenu prerušenú štrbinami 13 a 13a nad komôrkou 8 a práškové vedenia 15 sú z jedného kusu. Skosený spojovací element 6 v tvare zrezaného kužeľa vyčnieva dopredu z priehradky 5. V strede priehradky 5 je výstupný otvor 7 komôrky 8, od ktorého sa rozširuje výstupný kanál 3 prúdu vzduchu unášajúceho prášok skoseným spojovacím elementom 6 v tvare zrezaného kužeľa. Kruhová základňa zrezaného kužeľa je nasadená na čelnej strane priehradky 5, k odkloneniu prúdu vzduchu, ktorý je bez prášku v pozdĺžnom smere výstupného kanálu 9 k otvoru náustka.

Zadná strana komôrky 8 nie je na tomto obrázku znázornená. Tá je súčasťou funkčného nosiča. Prstencová vonkajšia stena tvorená rebrami 14, 14a komôrky 8 má menší priemer než priehradka 5, preto medzi vnútornou stenou náustka (neznázomenou) a vonkajšou stenou komôrky 8 vzniká prstencový priestor 17 obklopujúci komôrku. Vzduch môže vstupovať dovnútra komôrky 8 z prstencového priestoru 17 obklopujúceho komôrku radom štrbín 13, ktoré zasahujú tangenciálne dovnútra komôrky. Rebro 14a v dolnej oblasti steny rozdeľuje vnútro komôrky od konca práškového vedenia 15 a tým vzniká nesúmernosť komôrky

8. Parciálny prúd vzduchu môže prenikať prstencovým priestorom 17 obklopujúcim komôrku do priestoru pred priehradkou 5 priechodovými otvormi (neznázomené) usporiadanými súmerne v okrajovej časti priehradky 5.

Vonkajšia stena 16 s prierezom v tvare U práškového vedenia 15 zasahuje od zadnej strany priehradky 5 pod vodorovnú časť (neznázomené) funkčného nosiča, ktorá kryje hornú stranu profilu U vonkajšej steny 16 práškového vedenia. Prst, zaberajúci s vybratím vo vertikálnom elemente funkčného nosiča k pripevneniu tejto časti práškového inhalátora k funkčnému nosiču, je skonštruovaný ako zadný koniec vonkajšej steny 16 práškového vedenia. Práškové vedenie 15 má vrecko 30. Toto vrecko bráni nežiaducemu predčasnému zavedeniu prášku do dispergačného zariadenia pred vlastným inhalovaním. K lepšiemu zachyteniu tohto vrecka dispergačného zariadenia v práškovom inhalátore je časť steny skrine skonštruovaná tiež v tvare súčasti 31 vonkajšieho obrysu v oblasti vrecka 30 pomocou rebra.

K lepšiemu objasneniu nesúmernej konštrukcie komôrky 8 je na obr. 16 priehradka 5 v pôdoryse, teda v pohľade z vnútornej strany komôrky. V prostriedku je výstupný otvor 7, ktorým začína výstupný kanál 9, znázornený na obr. 15. Je zreteľne viditeľná konštrukcia rebier 14 a 14a, ktorá tvorí vonkajšiu stenu komôrky 8, s tangenciálnymi štrbinami 13, 13a medzi rebrami 14, 14a. Koniec práškového vedenia 15 je spojený s vnútorným priestorom komôrky štrbinou 13a, ktorou môže do komôrky 8 prechádzať prášok, ktorý má byť dispergovaný a rozmelený. Ďalší vzduch k rozvíreniu, dispergácii a rozmeleniu prášku je privádzaný tangenciálnymi štrbinami 13 v podobe cyklónu. Prierez štrbiny 13a na vstup prášku do komôrky z práškového vedenia 15 je približne dvojnásobný než svetlosť štrbín 13 na vstup vzduchu. K dosiahnutiu najmä dobrého rozmelenia a dispergácie je vnútorný povrch 26 rebier 14, 14a konštruovaný ako priame predĺženie stien štrbín k vytvoreniu mnohouholníkového prierezu komôrky. Počet rohov závisí od počtu štrbín. Na obr. 16 je 7 štrbín 13 určených na vstup vzduchu a 8 štrbín 13a na vstup parciálneho vzduchu s práškom. Vonkajšia stena 16 práškového vedenia 15 je v ďalšom priebehu práškového vedenia trochu hrubšia. Tenšia konštrukcia steny v oblasti, ktorá priamo nadväzuje na priehradku 5, slúži k vytvoreniu prstencového priestoru 17, ktorý obklopuje vonkajšiu stenu komôrky. K odkloneniu parciálneho prúdu vzduchu, vstupujúceho dovnútra komôrky 8 štrbinami 13, 13a má priehradka 5 šesť priechodových otvorov 18 na vonkajšom obvode v uhloch po 60°, ktorá tvorí priechody na vzduch z prstencového priestoru 12 obklopujúceho komôrku za priehradkou 5 do priestoru pred priehradkou 5. Počet otvorov a ich usporiadanie sa volí tak, aby to bol prierez, ktorý oddelí iba častí z celkového množstva dispergačného vzduchu.

Celkový vzduch, nasiaty do práškového inhalátora, je na počiatku rozdelený v práškovom inhalátore na dva subprúdy, jeden, ktorý unáša prášok z odmeriavacej dutiny odmeriavacieho posúvača práškovým vedením 15 dovnútra komôrky 8. Druhý subprúd prechádza z práškového inhalátora do prstencového priestoru 17, ktorý obklopuje komôrku 8 a je rozdelený na parciálny prúd vzduchu, ktorý tvorí obklopujúci prúd vzduchu a dispergačný subprúd, ktorý podporuje rozmelenie prášku liečiva v komôrke 8. Tento parciálny prúd vzduchu, ktorý slúži k dispergovaniu, vstupuje dovnútra komôrky štrbinami 13 a zjednotí sa v komôrke 8 s parciálnym prúdom vzduchu unášajúceho prášok, ktorý je v komôrke desintegrovaný vírivým efektom na jemné častice vo vzduchu.

Profil tvaru U vonkajšej steny 16 práškového vedenia 15 je tiež znázornený na obr. 16 so súčasťou 31 skrine práškového inhalátora, ktorá je pripojená k stene 16 práškového ve denia 15 rebrom.

Priemyselná využiteľnosť

Inhalátor s pohodlným usporiadaním vymeniteľného puzdra na volený počet dávok inhalačného prášku, pričom inhalátor automaticky odmeria a pripraví na inhalovanie určenú dávku prášku. Indikácia ukáže blížiace sa vyčerpanie zásoby prášku vo vymeniteľnom puzdre.

Claims (45)

 1. PATENTOVÉ NÁROKY
  1. Puzdro na farmaceutický prášok pre inhalátory na práškové liečivá na zásobu liečiva na veľký počet dávok farmaceutického prášku, majúce zásobný priestor (101) na uloženie farmaceutického prášku a integrované odmeriavacie zariadenie, ktoré obsahuje aspoň jednu odmeriavaciu dutinu (124) na napred určené množstvo farmaceutického prášku, vyznačujúce sa tým, že integrované odmeriavacie zariadenie obsahuje odmeriavací posúvač (123) uložený pohyblivo aspoň z plniacej polohy do vyprázdňovacej polohy vodorovne, pričom odmeriavací posúvač (123) je umiestnený pod zásobným priestorom (101) na farmaceutický prášok na prúdenie farmaceutického prášku zo zásobného priestoru (101) do odmeriavacej dutiny (124) odmeriavacieho posúvača (123) pôsobením gravitácie.
 2. 2. Puzdro na farmaceutický prášok podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že odmeriavací posúvač (123) je ďalej uložený pohyblivo do transportnej polohy odlišnej od plniacej polohy a od vyprázdňovacej polohy.
 3. 3. Puzdro na farmaceutický prášok podľa nároku 2, vyznačujúce sa tým, že odmeriavací posúvač (123) je zaistený v transportnej polohe pružinami.
 4. 4. Puzdro na farmaceutický prášok podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce sa t ý m , že obsahuje viečko (121), zasunuteľné do horného okraja (102) puzdra (100) na uzavretie zásobného priestoru (101) na veľký počet dávok farmaceutického prášku, pričom bočná stena zásobného priestoru (101) sa zužuje do tvaru lievika v dolnom okraji (104) puzdra (100) k výstupnému otvoru (105) v dolnej oblasti puzdra (100), ďalej obsahuje zariadenia na upevnenie odmeriavacieho zariadenia v dolnom konci puzdra (100) a prostriedky na prívod prevetrávacieho vzduchu, usporiadané bočné na vonkajšej strane zásobného priestoru (101), na úplné vyprázdňovanie odmeriavacej dutiny (124) odmeriavacieho zariadenia v jeho vyprázdňovacej polohe.
 5. 5. Puzdrá na farmaceutický prášok podľa nároku 4, vyznačujúce sa tým, že zariadenie na upevnenie odmeriavacieho zariadenia je tvorené vedením (108) odmeriavacieho posúvača (123), ktoré je umiestnené pod spodným koncom zásobného priestoru (101), a v ktorom je pohyblivo uložený odmeriavací posúvač (123) ako odmeriavacie zariadenie tak, že v plniacej polohe odmeriavacieho posúvača (123) je odmeriavacia dutina (124) uložená v oblasti výstupného otvoru (105) a vo vyprázdňovacej polohe odmeriavacieho posúvača (123) je odmeriavacia dutina umiestnená v oblasti prostriedkov na prívod prevetrávacieho vzduchu na úplné vyprázdnenie odmeriavacej dutiny (124) v oblasti vypúšťacieho otvoru (109), ktorý zodpovedá prostriedkom na prívod prevetrávacieho vzduchu.
 6. 6. Puzdro na farmaceutický prášok podľa nároku 5, vyznačujúce sa tým, že vedenie (108) je bočné otvorené na podstatnej časti svojej dĺžky naprieč na smer pohybu odmeriavacieho posúvača (123).
 7. 7. Puzdro na farmaceutický prášok podľa jedného z nárokov 4 až 6, vyznačujúce sa tým, že v transportnej polohe odmeriavacieho posúvača (123) je odmeriavacia dutina (124) mimo oblasť výstupného otvoru (105) a prostriedkov na prívod prevetrávacieho vzduchu.
 8. 8. Puzdro na farmaceutický prášok podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce sa t ý m , že odmeriavací posúvač (123) má prierez v tvare U a na vonkajšej strane ramien (129) sú upravené vybratia (127) na aktivačné prostriedky na ich záber cez vybratia (118) uskutočnené v bočných stenách vedenia (108), pričom odmeriavací posúvač (123) má na konci smerujúcom od odmeriavacej dutiny (124) vyčnievajúci element (125) s dole smerujúcou zarážkou (130) na záber so zodpovedajúcou drážkou (119), ktorá prebieha v pozdĺžnom smere bázy (107) puzdra (100), a ďalej klinovú drážku (126) pre pätku (120) privrátenú na vedenie (108) odmeriavacieho posúvača (123) na záber s hornou stenou (131) vedenia (108) odmeriavacieho posúvača (123).
 9. 9. Puzdro na farmaceutický prášok podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce sa tým, že horný vonkajší okraj (103) je vyšší ako horný okraj (102) puzdra (100) a puzdro (100) má viečko (121) s konektorovým elementom (122), ktorý po uzatvorení viečka (121) je držaný lícovaným uložením horného okraja (102) puzdra (100), pričom vonkajší okraj viečka (121) smerujúci von od konektorového elementu (122) zasahuje cez horný okraj (102) a prstencovú medzeru (112) do osadenia na vnútrajšku horného vonkajšieho okraja (103) aje zapustený do horného vonkajšieho okraja (103) puzdra (100).
 10. 10. Puzdro na farmaceutický prášok podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce sa t ý m , že viečko (121), odmeriavací posúvač (123) a puzdro (100) s integrovaným odmeriavacím zariadením bez odmeriavacieho posúvača (123) sú vyrobené z termoplastu ako samostatné diely.
 11. 11. Puzdro na farmaceutický prášok podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce sa t ý m , že má na spodnej strane priezor (113) na kontrolu polohy odmeriavacieho posúvača (123).
 12. 12. Puzdro na farmaceutický prášok podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce sa t ý m , že má displej na zobrazenie odobratých alebo zostávajúcich dávok liečiva, pričom displej je začlenený do horného okraja puzdra (100).
 13. 13. Puzdro na farmaceutický prášok podľa nároku 12, vyznačujúce sa t ý m, že displej tvorí filmový pásik alebo prstenec usporiadaný pohyblivo pozdĺž obvodu horného okraja puzdra (100).
 14. 14. Puzdro na farmaceutický prášok podľa nároku 13, vyznačujúce sa tým, že filmový pásik alebo prstenec je vybavený ozubením na premiestňovanie filmového pásika alebo prstenca pozdĺž obvodu horného okraja puzdra (100).
 15. 15. Puzdro na farmaceutický prášok podľa nároku 13 alebo 14, vyznačujúce sa tým, že má v oblasti horného okraja prstencovú medzeru (112) na filmový pásik alebo prstenec.
 16. 16. Puzdro na farmaceutický prášok podľa nároku 15, vyznačujúce sa t ý m, že horný vonkajší okraj (103), ktorý radiálne ohraničuje prstencovú medzeru (112) na vonkajšej strane, má aspoň v jednom mieste svojho obvodu vybratie v podobe priezoru (113) na pozorovanie filmového pásika alebo prstenca zvonku.
 17. 17. Puzdro na farmaceutický prášok podľa nároku 15 alebo 16, vyznačujúce sa tým, že prstencová medzera (112) je v aspoň jednom mieste svojho obvodu dole otvorená na záber hnacieho kolieska s filmovým pásikom alebo prstencom.
 18. 18. Puzdro na farmaceutický prášok podľa jedného z nárokov 12 až 17, vyznačujúce sa tým, že displej je vybavený stupnicou počtu odobratých alebo zostávajúcich dávok liečiva.
 19. 19. Inhalátor na práškové liečivá, ktorým môže pacient získavať liečivo prúdom vzduchu, s jamkou na puzdro na farmaceutický prášok podľa jedného z nárokov 1 až 18, vyznačujúci sa tým, že má zariadenie na aktivovanie odmeriavacieho posúvača (123) integrovaného odmeriavacieho zariadenia puzdra (100) na farmaceutický prášok podľa jedného z nárokov 1 až 18 aspoň z plniacej polohy do vyprázdňovacej polohy.
 20. 20. Inhalátor podľa nároku 19, vyznačujúci sa t ý m , žc má zabezpečovacie zariadenie proti navráteniu odmeriavacieho posúvača (123) z plniacej polohy, dokiaľ sa dávka liečiva z inhalátora neodoberie.
 21. 21. Inhalátor podľa nároku 20, vyznačujúci sa t ý m , že má zabezpečovacie zariadenie na zabránenie tvorenia prúdu vzduchu na odoberanie liečiva, ak odmeriavací posúvač (123) nedosiahol úplne vyprázdňovaciu polohu.
 22. 22. Inhalátor na práškové liečivá, ktorým môže pacient liečivo získať prúdom vzduchu, vyznačujúci sa t ý m , že má vizuálny displej na zobrazenie okamžitého odoberania dávky liečiva.
 23. 23. Inhalátor podľa nároku 22, vyznačujúci sa t ý m , že má vizuálny displej ukazujúci, žc dávky liečiva boli spotrebované.
 24. 24. Inhalátor podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že má zariadenie na odpočítavanie displeja puzdra (100) na farmaceutický prášok podľa nárokov 1 až 18 zvonku inhalátora (1), keď puzdro (100) na farmaceutický prášok je vložené do práškového inhalátora (1).
 25. 25. Inhalátor podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že vizuálne displejové zariadenia a zariadenia na odpočítavanie displeja puzdra (100) na farmaceutický prášok podľa jedného z nárokov 1 až 18, ktoré bolo vložené do práškového inhalátora (1), sú usporiadané na strane práškového inhalátora (1), kde je tiež umiestnený náustok (3) na inhalovanie prúdu vzduchu unášajúceho liečivo.
 26. 26. Inhalátor podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že vizuálne displejové zariadenia a zariadenia na odpočítavanie displeja puzdra (100) na farmaceutický prášok podľa jedného z nárokov 1 až 18, ktoré bolo vloženého do práškového inhalátora (l)m sú pri inhalovaní usporiadané na strane práškového inhalátora (1) v zornom poli pacienta.
 27. 27. Inhalátor podľa nároku 19, vyznačujúci sa t ý m , že má prietokové dráhy na jeden alebo niekoľko prúdov vzduchu, dispergačné zariadenie (2) na rozptyľovanie práškového lieku a náustok (3) na inhalovanie prúdu vzduchu s liekom, pričom prietokové dráhy na jeden alebo niekoľko prúdov vzduchu, dispergačné zariadenie (2) a náustok (3) sú usporiadané tak, že tvoria koaxiálne výstupy·
 28. 28. Inhalátor podľa nároku 27, vyznačuj úci sa t ý m , že prietokovými dráhami je práškové vedenie (15), kde je vytvorené vrecko (30) na zhromažďovanie farmaceutického prášku odmeriavaného do prietokových dráh.
 29. 29. Inhalátor podľa jedného z predchádzajúcich náro kov, vyznačujúci sa tým, že má skriňu (4) a náustok (3) odoberateľný zo skrine (4), jamku uzatvárateľnú viečkom (64) na vloženie puzdra (100) na farmaceutický prášok podľa nároku 1 až 17 s v ňom integrovaným odmeriavacím zariadením, pričom na homej strane skrine (4) je upravené odmeriavacie tlačidlo (73).
 30. 30. Inhalátor podľa nároku 29, vyznačujúci sa t ý m , že v skrini (4) a v náustku (3) je usporiadaný funkčný nosič (50) s vodorovným elementom a s radom vertikálnych elementov na prostriedky pôsobiace na puzdro (100) na farmaceutický prostriedok po jeho vložení do práškového inhalátora (1) a jeho odmeriavacie zariadenie a vodorovný oporný povrch (56) funkčného nosiča (50) na vložiteľné puzdro (100) na farmaceutický prášok, pričom vodorovný opomý povrch (56) má prechodný otvor (57), ktorý je súosový s vypúšťacím otvorom (109) odmeriavacieho zariadenia, ktoré je integrované do puzdra (100) na farmaceutický prášok.
 31. 31. Inhalátor podľa nároku 29 alebo 30, vyznačuj ú c i sa tým, že ďalej má dispergačné zariadenie (2) usporiadané v náustku (3) na dispergovanie dávok práškového liečiva v prúde vzduchu nasávaného stredovým otvorom (25) do náustku (3) počas inhalovania, pričom dispergačné zariadenie (2) je pripojené práškovým vedením (15) na prechodné otvory (57) v opornom povrchu (56) funkčného nosiča (50) a dispergačné zariadenie (2) má prostriedky na odklonenie prášku prostého parciálneho prúdu vzduchu, ktorý obklopuje ako obklopujúci prúd vzduchu prúd, ktorý opúšťa dispergačné zariadenie (2) a unáša prášok z dispergačného prúdu vzduchu zavádzaného do dispergačného zariadenia (2).
 32. 32. Inhalátor podľa jedného z nárokov 29 až 31, v y značujúci sa tým, že ďalej obsahuje prenášač (78) impulzov, ktorý je spojený s prvými vertikálnymi elementmi (50a) funkčného nosiča (50), ktoré sú usporiadané navzájom rovnobežne v odstupoch od seba na dodávanie mechanického impulzu vloženému puzdru (100) na farmaceutický prášok.
 33. 33. Inhalátor podľa jedného z nárokov 29 až 32, v y značujúci sa tým, že je ďalej vybavený odmeriavacou pákou (68), ktorá jc spojená s druhým vertikálnym elementom s dvoma bočnými stenami funkčného nosiča (50), ktoré sú usporiadané navzájom rovnobežne v odstupe od seba na aktiváciu odmeriavacieho zariadenia integrovaného do puzdra (100) na farmaceutický prášok, ďalej časťami odmeriavacieho tlačidla (73), ktoré prechádzajú skriňou (4), a ktorých čelné konce sú pripojené na iné body bočných stien, ktoré sú usporiadané navzájom rovnobežne a s odstupom od seba, druhého vertikálneho elementu funkčného nosiča (50), ďalej prostriedkami, ktorc sú v zábere s uvedenými časťami na odmeriavacej páke (68) na kývavý pohyb odmeriavacej páky (68) okolo jej stredu otáčania a ďalej aktivačné prostriedky na aktiváciu prenášania (78) impulzov.
 34. 34. Inhalátor podľa jedného z nárokov 29 až 33, v y značujúci sa tým, že ďalej obsahuje ďalšie elementy funkčného nosiča (50), ktoré tvoria na zadnom konci jeho vodorovnej časti ventilovú komoru (51), s otvorom (53) k zadnej časti vnútrajška skrine (4), pričom otvor (53) je uzatvárateľný otočnou klapkou (52), ktorá je spojená s elementmi funkčného nosiča (50), pričom ventilová komora (51) je spojená s dispergačným zariadením (2) vzduchovým vedením a z vedenia vzduchu do odmeriavacieho zariadenia puzdra (100) na farmaceutický prášok odbočuje priečne vedenie (58) parciálneho vzduchu na vedenie parciálneho prúdu vzduchu odmeriavacím zariadením do práškového vedenia (15) na vyvedenie dávky liečiva z odmeriavacieho zariadenia do dispergačného zariadenia (2).
 35. 35. Inhalátor podľa nároku 34, vyznačujúci sa t ý m , že otočná klapka (52) má na svojom hornom okraji hriadeľ (43) s von smerujúcimi ložiskovými čapmi, ktoré zapadajú do ložiskových puzdier na elementoch funkčného nosiča (50), ktoré tvoria steny ventilovej komory (51), a v hriadeli (43) je vyrobené vybratie (42) s blokujúcou hranou, pričom z hriadeľa (43) vyčnieva vedľa vybratia (42) hore smerujúce rameno (40), a pričom na konci ramena (40) je vytvorený hák (39) s blokujúcou hranou.
 36. 36. Inhalátor podľa nároku 34, vyznačujúci sa t ý m , že druhým vertikálnym elementom funkčného nosiča (50) je driek (61) s dvoma bočnými stenami, ktorých vnútorný prierez zodpovedá vonkajšiemu obrysu puzdra (100) na farmaceutický prášok, ktoré má byť vložené, pričom medzi bočnými stenami drieku (61) a bočnými stenami puzdra (100) na farmaceutický prášok je ponechané miesto na odmeriavaciu páku (68) a časti odmeriavacieho tlačidla (73).
 37. 37. Inhalátor podľa nároku 34, vyznačujúci sa t ý m , že dispergačné zariadenie (2) má komôrku (8), ktorá je tvorená priehradkou (5) ako čelnou stenou, doštičkou (12) ako zadnou stenou a vonkajšou stenou komôrky (8) usporiadanou medzi nimi, pričom priemer vonkajšej steny komôrky (8) je menší ako vnútorný priemer náustku (3) obklopujúceho dispergačné zariadenie (2), takže vnútri náustku (3) je vytvorený prstencový priestor (17) obklopujúci komôrku (8), a vonkajšia stena komôrky (8) je rozdelená na rebrá (14, 14a) radom štrbín (13, 13a), ktoré tangenciálne zasahujú dovnútra komôrky (8), pričom vonkajší priemer priehradky (5) je väčší ako vonkajší priemer komôrky (8), takže jej okraj prilieha tesne na vnútrajšok náustku (3), pričom priehradka (5) má uprostred výstupný otvor (7), z ktorého vychádza výstupný kanál (9), prechádzajúci spájacím elementom (6) v tvare zrezaného kužeľa, ktorý jc pripojený na čelnú stranu priehradky (5), pričom v okrajovej oblasti priehradky (5) je rad prechodných otvorov (18), ktoré sú súmerne rozdelené po obvode, a ktorými prechádza vzduch prostý prášku z prstencového priestoru (17) obklopujúceho komôrku (8) do priestoru (11) pred priehradkou (5), pričom čelný koniec práškového vedenia (15), ktoré začína za priehradkou (5) je spojený s jednou zo štrbín (13a) vo vonkajšom konci komôrky (8) a zadný koniec práškového vedenia (15), ktoré prebieha pod oporným povrchom (56), jc konštruovaný ako upevniteľný vo vertikálnom elemente funkčného nosiča (50), pričom vertikálny element zasahuje dole až k vnútrajšej stene skrine (4).
 38. 38. Inhalátor podľa nároku 37, vyznačujúci sa t ý m , že povrch (26) rebier, privrátený do vnútrajška komôrky (8), každého rebra (14, 14a), ktoré tvor! vonkajšiu stenu komôrky (8), je konštruovaný ako súvislé predĺženie štrbinovej steny, takže komôrka (8) má mnohouholníkový prierez.
 39. 39. Inhalátor podľa nároku 34, vyznačujúci sa t ý m , že prvé vertikálne elementy (50a) funkčného nosiča (50) sú tvorené ramenami, ktoré zasahujú hore z vodorovnej časti funkčného nosiča (50) za oporným povrchom (56) a majú na horných koncoch ložiskové puzdrá, pričom prenášač (78) impulzov má páku (78a) s kladivkom (79), vystupujúcim v smere pozdĺžnej osi práškového inhalátora na spodnom konci s hriadeľom (80) na hornom konci, pričom na hornom konci zapadajú von smerujúce čapy hriadeľa (80) do ložiskových puzdier v ramenách, pričom v dolnej časti páky (78a) je bočné presadený, hore vystupujúci, priečny pružinový prvok (81), ktorý· je neprehnuteľný do smeru pohybu prenášača (78) impulzov, aleje prehnuteľný naprieč tomuto smeru, a pričom na prenášači (78) impulzov je vytvorená pružina (80a), smerujúca hore zo spodnej časti.
 40. 40. Inhalátor podľa nároku 39, vyznačujúci sa t ý m , že na priečnom pružinovom prvku (81) prenášača (78) impulzov je upravený výstupok (82) so zrezaným povrchom (82a) na strane odvrátenej od páky (78a).
 41. 41. Inhalátor podľa nároku 34, vyznačujúci sa t ý m , že medzi stenou skrine (4) a bočnou stenou drieku (61) je usporiadaný pohon s aktivačnými prostriedkami na aktiváciu displejového zariadenia, ktoré je integrované do horného okraja puzdra (100) na farmaceutický prášok na dávky liečiva odobraté z puzdra (100) na farmaceutický prášok.
 42. 42. Inhalátor podľa nároku 41, vyznačuj úci sa t ý m , že aktivačné prostriedky na aktiváciu displejového zariadenia sú tvorené ozubeným prevodovým kolieskom (74), ktoré je v zábere s dispejovým zariadením, a ktoré jc nasadené na čape, vyčnievajúcom z horného okraja (4a) skrine (4), pričom ozubené prevodové koliesko (74) je poháňané ozubeným prevodovým pastorkom (75) s menším počtom zubov, spojeným s ozubeným prevodovým kolieskom (74), a pričom ozubený prevodový pastorok (75) prechádza oválnym otvorom v bočnom povrchu odmeriavacej páky (68) do ložiskového otvoru v bočnom povrchu drieku (61) funkčného nosiča (50).
 43. 43. Inhalátor podľa nároku 34, vyznačujúci sa t ý m , že časti odmeriavacieho tlačidla (73) sú tvorené rovnobežnými vahadlami (72), ktorých vzájomný odstup je mierne väčší ako je šírka puzdra (100) na farmaceutický prášok, takže pri vkladaní môže byť puzdro (100) na farmaceutický prášok medzi nimi prestrčené, pričom predné konce vahadiel (72) sú navzájom spojené mostíkom (85), z ktorého vyčnievajú po oboch stranách čapy do ložiskového inhalátora, pričom bočný povrch (69) má skosenú dole smerujúcu zarážku (94) na čap (99a) pohonu odmeriavacieho tlačidla (73), pričom odmeriavacia páka (68) má prostriedky na záber s odmeriavacím zariadením, integrovaným do dolnej časti puzdra (100) na farmaceutický prášok, pričom ďalej sú upravené prostriedky na blokovanie blokovacej hrany vybratia (42) v hriadeli (43) otočnej klapky (52) a na blokovanie blokovacej hrany háka (39) na ramene (40), ktoré vyčnieva hore z hriadeľa (43) vedľa vybratia (42), na blokovania odmeriavacej páky (68) v stredovej polohe, odlišnej od jej počiatočnej polohy, a v medznej polohe.
  46. Inhalátor podľa nároku 45, vyznačujúci sa t ý m , že odmeriavacia páka (68) má na jednom z bočných povrchov (69) pätku (91) na zavesenie vratnej pružiny (76), pričom druhý koniec vratnej pružiny (76) je pripevnený na háčik, ktorý je usporiadaný na vodorovnom elemente funkčného nosiča (50), tento element tvorí hornú časť ventilovej komory (51), pričom sila vratnej pružiny (76) je nedostačujúca na uvoľnenie blokovania odmeriavacej páky (68) v stredovej polohe a v medznej polohe, ale je dostačujúca na odtiahnutie odmeriavacej páky (68) späť do počiatočnej polohy po uvoľnení blokovania.
  47. Inhalátor podľa nároku 45 alebo 46, vyznačujúci sa tým, že prostriedky na odmeriavacej páke (68) na záber s odmeriavacím zariadením sú tvorené prstami (71), ktoré vyčnievajú z ramien (48), ktoré sú bočné presadené v kruhu proti bočnému povrchu (69) a smerujú dole, nasmerované na seba navzájom, vybratiami (118) v bočných stenách vedenia (108) odmeriavacieho posúvača (123) do vybratia (127) v bočných hranách odmeriavacieho posúvača (123), a ktorými je odmeriavací posúvač (123) puzdier (92a) v treťom vertikálnom elemente (50b) a pri čom môstik (85) má na čelnej strane oporný blok (86) na tlačnú pružinu (38), ktorej druhý koniec je opretý v opore (84) na zadnej strane vertikálnej dosky (54) funkčného nosiča (50).
 44. 44. Inhalátor podľa nároku 34, vyznačujúci sa t ý m , že prostriedky (99) na vahadlách (72) odmeriavacieho tlačidla (73) sú tvorené čapmi (99a) pohonu na vonkajšej strane oboch vahadiel (72) na záber s odmeriavacou pákou (68) a výstupkom (99b) na odmeriavacom tlačidle (73) , ktorý vyčnieva z vahadla (72) , pričom výstupok (99b) na odmeriavacom tlačidle (73) vyčnieva tiež za vahadlo (72) na vnútornej strane na aktivovanie prenášača (78) impulzov, pričom vzdialenosť medzi čapmi (99a) pohonu a otočným stredom (92) odmeriavacieho tlačidla (73) je menšia ako vzdialenosť od výstupku (99b) na odmeriavacom tlačidle (73), takže záber výstupku (99b) na odmeriavacom tlačidle (73) na priečnom pružinovom prvku (81) prenášača (78) impulzov nastáva pri menšom uhle stlačenia odmeriavacieho tlačidla (73) ako záber čapov (99a) pohonu a odmeriavacej páke (68), pričom ďalší pohyb odmeriavacieho tlačidla (73) až do styku s čapom (99a) pohonu uvoľni záber výstupku (99b) na odmeriavacom tlačidle (73) na priečnom pružinovom prvku (81) prenášača (78) impulzov.
 45. 45. Inhalátor podľa nároku 35, vyznačujúci sa t ý m , že odmeriavacia páka (68) má dva bočné povrchy (69) so vzájomným odstupom od seba, ktorých konce sú spojené mostíkmi (49, 49a) vytvárajúcimi prstenec, ktorý prebieha v odstupe okolo puzdra (100) na farmaceutický prášok, pričom ložiskové čapy (70) vyčnievajú z bočných povrchov (69) v ich horných oblastiach do ložiskových puzdier v bočných stenách drieku (61), takže odmeriavacia páka (68) je uložená kývne v pozdĺžnom smere práškového pohybu dopredu a späť vo vedení (108) odmeriavacieho zariadenia.
SK1725-97A 1995-06-21 1996-06-03 Puzdro na farmaceutický prášok pre inhalátory na práškové liečivá a inhalátor na práškové liečivá SK284303B6 (sk)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE1995122415 DE19522415C2 (de) 1995-06-21 1995-06-21 Arzneimittelpulverpatrone mit integrierter Dosiereinrichtung und Pulverinhalator mit Mitteln zum Betätigen der Dosiereinrichtung der Arzneimittelpulverpatrone
DE1995122416 DE19522416C2 (de) 1995-06-21 1995-06-21 Vorrichtung zum Dispergieren von Pulver in einem Luftstrom zur Verwendung mit Pulver-Inhalatoren
PCT/EP1996/002396 WO1997000703A1 (en) 1995-06-21 1996-06-03 Pharmaceutical powder cartridge with integrated metering device and inhaler for powdered medicaments

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SK172597A3 SK172597A3 (en) 1998-11-04
SK284303B6 true SK284303B6 (sk) 2005-01-03

Family

ID=26016125

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SK1725-97A SK284303B6 (sk) 1995-06-21 1996-06-03 Puzdro na farmaceutický prášok pre inhalátory na práškové liečivá a inhalátor na práškové liečivá

Country Status (30)

Country Link
US (2) US5840279A (sk)
EP (1) EP0837710B1 (sk)
JP (1) JP3299971B2 (sk)
KR (1) KR100269060B1 (sk)
CN (2) CN1181896C (sk)
AR (1) AR002534A1 (sk)
AT (1) AT209518T (sk)
AU (1) AU719449B2 (sk)
BR (1) BR9608997A (sk)
CA (2) CA2225396C (sk)
CZ (2) CZ294782B6 (sk)
DE (1) DE69617431T2 (sk)
DK (1) DK0837710T3 (sk)
ES (1) ES2168488T3 (sk)
HK (2) HK1018011A1 (sk)
HR (1) HRP960294B1 (sk)
HU (1) HU220227B (sk)
ID (1) ID17207A (sk)
IL (1) IL122494A (sk)
IN (1) IN189233B (sk)
NO (1) NO314879B1 (sk)
NZ (2) NZ310990A (sk)
PL (2) PL182715B1 (sk)
PT (1) PT837710E (sk)
RU (1) RU2162346C2 (sk)
SI (1) SI9620081B (sk)
SK (1) SK284303B6 (sk)
TR (1) TR199701665T1 (sk)
TW (1) TW325409B (sk)
WO (1) WO1997000703A1 (sk)

Families Citing this family (153)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2225396C (en) * 1995-06-21 2003-03-25 Asta Medica Aktiengesellschaft Pharmaceutical powder cartridge with integrated metering device and inhaler for powdered medicaments
SE9700940D0 (sv) * 1997-03-14 1997-03-14 Astra Ab Powder inhales IV
US6345617B1 (en) 1997-09-26 2002-02-12 1263152 Ontario Inc. Aerosol medication delivery apparatus and system
US6293279B1 (en) 1997-09-26 2001-09-25 Trudell Medical International Aerosol medication delivery apparatus and system
US6257233B1 (en) 1998-06-04 2001-07-10 Inhale Therapeutic Systems Dry powder dispersing apparatus and methods for their use
US9006175B2 (en) 1999-06-29 2015-04-14 Mannkind Corporation Potentiation of glucose elimination
ES2165768B1 (es) 1999-07-14 2003-04-01 Almirall Prodesfarma Sa Nuevos derivados de quinuclidina y composiciones farmaceuticas que los contienen.
DE19961300A1 (de) * 1999-12-18 2001-06-21 Asta Medica Ag Vorratssystem für Arzneimittel in Pulverform und damit ausgestatteter Inhalator
CA2401288A1 (en) * 2000-02-28 2001-09-07 Vectura Limited Improvements in or relating to the delivery of oral drugs
FI20000810A0 (fi) * 2000-04-06 2000-04-06 Orion Yhtymae Oyj Jauheinhalaattori
EP1272243B1 (en) 2000-04-11 2005-10-26 Trudell Medical International Aerosol delivery apparatus with positive expiratory pressure capacity
PE20020075A1 (es) * 2000-06-23 2002-02-05 Norton Healthcare Ltd Dispositivo contador de dosis para inhalador de medicamento
US6629524B1 (en) * 2000-07-12 2003-10-07 Ponwell Enterprises Limited Inhaler
DE50208067D1 (de) * 2001-03-02 2006-10-19 Woodwelding Ag Implantate und Vorrichtung zum Verbinden von Gewebeteilen
US6523536B2 (en) 2001-03-12 2003-02-25 Birdsong Medical Devices, Inc. Dual-canister inhaler having a spacer and easy to operate lever mechanism
US6698422B2 (en) 2001-03-12 2004-03-02 Birdsong Medical Devices, Inc. Canister inhaler having a spacer and easy to operate lever mechanism and a flexible, elastic mouthpiece
US6681768B2 (en) 2001-06-22 2004-01-27 Sofotec Gmbh & Co. Kg Powder formulation disintegrating system and method for dry powder inhalers
DE10129703A1 (de) * 2001-06-22 2003-01-02 Sofotec Gmbh & Co Kg Zerstäubungssystem für eine Pulvermischung und Verfahren für Trockenpulverinhalatoren
DE10202940A1 (de) 2002-01-24 2003-07-31 Sofotec Gmbh & Co Kg Patrone für einen Pulverinhalator
US7258118B2 (en) * 2002-01-24 2007-08-21 Sofotec Gmbh & Co, Kg Pharmaceutical powder cartridge, and inhaler equipped with same
EP1494732B1 (en) 2002-03-20 2008-01-30 MannKind Corporation Inhalation apparatus
US20030205226A1 (en) 2002-05-02 2003-11-06 Pre Holding, Inc. Aerosol medication inhalation system
US6904908B2 (en) 2002-05-21 2005-06-14 Trudell Medical International Visual indicator for an aerosol medication delivery apparatus and system
WO2004033010A1 (ja) 2002-10-11 2004-04-22 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 粉末吸入器
DE10300032B3 (de) * 2003-01-03 2004-05-27 E. Braun Gmbh Pulverinhalator
GB2398254B (en) 2003-02-11 2005-12-07 Bespak Plc Dispensing Apparatus
EP1632260A1 (en) * 2003-06-11 2006-03-08 Hitachi, Ltd. Inhalation type medication apparatus
GB0315509D0 (en) * 2003-07-02 2003-08-06 Meridica Ltd Dispensing device
ES2257152B1 (es) 2004-05-31 2007-07-01 Laboratorios Almirall S.A. COMBINATIONS THAT INCLUDE ANTIMUSCARINIC AGENTS AND BETA-ADRENERGIC AGONISTS.
PT1765404E (pt) 2004-05-31 2009-03-31 Almirall Lab Combinações compreendendo agentes antimuscarínicos e agonistas beta-adrenérgicos
AT481996T (de) 2004-07-16 2010-10-15 Almirall Sa Inhalator für die abgabe von pharmzeutischen pulver, und ein pulverkassette zur verwendung mit diesem inhalator
MX2007001903A (es) 2004-08-20 2007-08-02 Mannkind Corp DICETOPIPERAZINE SYNTHESIS CATALYSIS.
DK2314298T3 (en) 2004-08-23 2015-06-15 Mannkind Corp Microparticles comprising diketopiperazinsalte for drug delivery
US8758816B2 (en) 2004-11-24 2014-06-24 Meda Pharmaceuticals Inc. Compositions comprising azelastine and methods of use thereof
US20070020330A1 (en) 2004-11-24 2007-01-25 Medpointe Healthcare Inc. Compositions comprising azelastine and methods of use thereof
ES2617253T3 (es) 2004-11-24 2017-06-16 Meda Pharmaceuticals Inc. Composiciones que comprenden azelastina y métodos de uso de las mismas
GB0507100D0 (en) * 2005-04-08 2005-05-11 Team Holdings Uk Ltd Improvements in or relating to inhalers
CA2608273C (en) 2005-05-18 2015-10-20 Mpex Pharmaceuticals, Inc. Aerosolized fluoroquinolones and uses thereof
US8524735B2 (en) 2005-05-18 2013-09-03 Mpex Pharmaceuticals, Inc. Aerosolized fluoroquinolones and uses thereof
ES2265276B1 (es) 2005-05-20 2008-02-01 Laboratorios Almirall S.A. DERIVATIVES OF 4- (2-AMINO-1-HYDROXYETHYL) Phenol as agonists of the BETA2 ADRENERGIC RECEIVER.
CN102614131A (zh) 2005-09-14 2012-08-01 曼金德公司 以提高结晶微粒表面对活性试剂的亲和力为基础的药物配制方法
CN101389348A (zh) 2006-02-22 2009-03-18 曼金德公司 用于改善包含二酮哌嗪和活性剂的微粒的药物性质的方法
CA2644679C (en) * 2006-03-03 2013-12-03 Stc.Unm Dry powder inhaler with aeroelastic dispersion mechanism
MY148020A (en) * 2006-12-22 2013-02-28 Almirall Sa Inhalation device for drugs in powder form
ES2319596B1 (es) 2006-12-22 2010-02-08 Laboratorios Almirall S.A. Nuevos derivados de los acidos amino-nicotinico y amino-isonicotinico.
ES2306595B1 (es) 2007-02-09 2009-09-11 Laboratorios Almirall S.A. Sal de napadisilato de 5-(2-((6-(2,2-difluoro-2-feniletoxi)hexil)amino)-1-hidroxietil)-8-hidroxiquinolin-2(1h)-ona como agonista del receptor adrenergico beta2.
ES2320955B1 (es) 2007-03-02 2010-03-16 Laboratorios Almirall S.A. Nuevos derivados de 3-((1,2,4)triazolo(4,3-a)piridin-7-il)benzamida.
CN101848733A (zh) * 2007-07-13 2010-09-29 艾博特生物技术有限公司 用于肺部给予TNFα抑制剂的方法和组合物
UY31272A1 (es) 2007-08-10 2009-01-30 Almirall Lab Nuevos derivados de ácido azabifenilaminobenzoico
DE102007056263A1 (de) * 2007-11-22 2009-05-28 Siegfried Generics International Ag Dosiervorrichtung zur Inhalierung einer pulverförmigen Substanz
ES2320961B1 (es) 2007-11-28 2010-03-17 Laboratorios Almirall, S.A. Derivados de 4-(2-amino-1-hidroxietil)fenol como agonistas del receptor adrenergico beta2.
WO2009079078A1 (en) 2007-12-14 2009-06-25 Labogroup S.A.S. Delivering aerosolizable food products
EP2096105A1 (en) 2008-02-28 2009-09-02 Laboratorios Almirall, S.A. Derivatives of 4-(2-amino-1-hydroxyethyl)phenol as agonists of the b2 adrenergic receptor
EP2100599A1 (en) 2008-03-13 2009-09-16 Laboratorios Almirall, S.A. Inhalation composition containing aclidinium for treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary disease
EP2100598A1 (en) 2008-03-13 2009-09-16 Laboratorios Almirall, S.A. Inhalation composition containing aclidinium for treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary disease
EP2108641A1 (en) 2008-04-11 2009-10-14 Laboratorios Almirall, S.A. New substituted spiro[cycloalkyl-1,3'-indo]-2'(1'H)-one derivatives and their use as p38 mitogen-activated kinase inhibitors
EP2113503A1 (en) 2008-04-28 2009-11-04 Laboratorios Almirall, S.A. New substituted indolin-2-one derivatives and their use as p39 mitogen-activated kinase inhibitors
US8485180B2 (en) 2008-06-13 2013-07-16 Mannkind Corporation Dry powder drug delivery system
DE202009018480U1 (de) 2008-06-13 2012-01-26 Mannkind Corp. Dry powder inhaler and drug delivery system
EP2135610A1 (en) 2008-06-20 2009-12-23 Laboratorios Almirall, S.A. Combination comprising DHODH inhibitors and methotrexate
AU2009259883B2 (en) 2008-06-20 2015-02-05 Mannkind Corporation An interactive apparatus and method for real-time profiling of inhalation efforts
TWI532497B (zh) 2008-08-11 2016-05-11 曼凱公司 Ultra-fast use of insulin
SI2346509T1 (sl) 2008-10-07 2020-08-31 Horizon Orphan Llc Inhalation of levofloxacin to reduce pneumonia
SG194406A1 (en) 2008-10-07 2013-11-29 Mpex Pharmaceuticals Inc Aerosol fluoroquinolone formulations for improved pharmacokinetics
EP2177521A1 (en) 2008-10-14 2010-04-21 Almirall, S.A. New 2-Amidothiadiazole Derivatives
EP2196465A1 (en) 2008-12-15 2010-06-16 Almirall, S.A. (3-oxo)pyridazin-4-ylurea derivatives as PDE4 inhibitors
UY32297A (es) 2008-12-22 2010-05-31 Almirall Sa MESILATE SALT OF 5- (2 - {[6- (2,2-DIFLUORO-2-PHENYLITOXI) HEXIL] AMINO} -1-HYDROXYETHYL) -8-HYDROXYCHINOLIN-2 (1H) -ONA AS A RECEIVER AGONIST B (BETA ) 2 ACRENERGIC
EP2202232A1 (en) 2008-12-26 2010-06-30 Laboratorios Almirall, S.A. 1,2,4-oxadiazole derivatives and their therapeutic use
US8314106B2 (en) 2008-12-29 2012-11-20 Mannkind Corporation Substituted diketopiperazine analogs for use as drug delivery agents
DE202008017185U1 (de) 2008-12-30 2010-05-12 Siegfried Generics International Ag Dosiervorrichtung
EP2210890A1 (en) 2009-01-19 2010-07-28 Almirall, S.A. Oxadiazole derivatives as S1P1 receptor agonists
EP2210615A1 (en) 2009-01-21 2010-07-28 Almirall, S.A. Combinations comprising methotrexate and DHODH inhibitors
EP2221055A1 (en) 2009-02-18 2010-08-25 Almirall, S.A. 5-(2-{[6-(2,2-difluoro-2-phenylethoxy)hexyl]amino}-1-hydroxyethyl)-8-hydroxyquinolin-2(1H)-one for the treatment of lung function
EP2221297A1 (en) 2009-02-18 2010-08-25 Almirall, S.A. 5-(2-{[6-(2,2-difluoro-2-phenylethoxy)hexyl]amino}-1-hydroxyethyl)-8-hydroxyquinolin-2(1h)-one and its use in the treatment of pulmonary diseases
EP2226323A1 (en) 2009-02-27 2010-09-08 Almirall, S.A. New tetrahydropyrazolo[3,4-c]isoquinolin-5-amine derivatives
JP5667095B2 (ja) 2009-03-11 2015-02-12 マンカインド コーポレイション 吸入器の抵抗を測定するための装置、システムおよび方法
EP2228368A1 (en) 2009-03-12 2010-09-15 Almirall, S.A. Process for manufacturing 5-(2-{[6-(2,2-difluoro-2-phenylethoxy) hexyl]amino}-1-hydroxyethyl)-8-hydroxyquinolin-2(1H)-one
EP2239256A1 (en) 2009-03-13 2010-10-13 Almirall, S.A. Sodium salt of 5-cyclopropyl-2-{[2-(2,6-difluorophenyl)pyrimidin-5-yl]amino}benzoic acid as DHODH inhibitor
SG176738A1 (en) 2009-06-12 2012-01-30 Mannkind Corp Diketopiperazine microparticles with defined specific surface areas
PT2473170T (pt) 2009-09-04 2019-08-23 Horizon Orphan Llc USE OF LEVOFLOXACIN IN AEROSOL FOR TREATMENT OF CYSTIC FIBROSIS
EP2305660A1 (en) 2009-09-25 2011-04-06 Almirall, S.A. New thiadiazole derivatives
EP2314577A1 (en) 2009-10-16 2011-04-27 Almirall, S.A. Process for manufacturing 2-[(3,5-difluoro-3'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-yl)amino]nicotinic acid
JP5784622B2 (ja) 2009-11-03 2015-09-24 マンカインド コーポレ−ション 吸入活動をシミュレートするための装置及び方法
EP2322176A1 (en) 2009-11-11 2011-05-18 Almirall, S.A. New 7-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one derivatives
EP2498848A2 (en) 2009-11-12 2012-09-19 Stc.Unm Dry powder inhaler with flutter dispersion member
EP2343287A1 (en) 2009-12-10 2011-07-13 Almirall, S.A. New 2-aminothiadiazole derivatives
EP2338888A1 (en) 2009-12-24 2011-06-29 Almirall, S.A. Imidazopyridine derivatives as JAK inhibitors
EP2360158A1 (en) 2010-02-18 2011-08-24 Almirall, S.A. Pyrazole derivatives as jak inhibitors
UY33213A (es) 2010-02-18 2011-09-30 Almirall Sa Derivados de pirazol como inhibidores de jak
EP2366702A1 (en) 2010-03-18 2011-09-21 Almirall, S.A. New oxadiazole derivatives
EP2380890A1 (en) 2010-04-23 2011-10-26 Almirall, S.A. New 7,8-dihydro-1,6-naphthyridin-5(6h)-one-derivatives as PDE4 inhibitors
EP2386555A1 (en) 2010-05-13 2011-11-16 Almirall, S.A. New cyclohexylamine derivatives having beta2 adrenergic agonist and m3 muscarinic antagonist activities
EP2390252A1 (en) 2010-05-19 2011-11-30 Almirall, S.A. New pyrazole derivatives
EP2394998A1 (en) 2010-05-31 2011-12-14 Almirall, S.A. 3-(5-Amino-6-oxo-1,6-dihydropyridazin-3-yl)-biphenyl derivatives as PDE4 inhibitors
EP2397482A1 (en) 2010-06-15 2011-12-21 Almirall, S.A. Heteroaryl imidazolone derivatives as jak inhibitors
KR20130117755A (ko) 2010-06-21 2013-10-28 맨카인드 코포레이션 건조 분말 약물 운반 시스템 및 방법
EP2441755A1 (en) 2010-09-30 2012-04-18 Almirall, S.A. Pyridine- and isoquinoline-derivatives as Syk and JAK kinase inhibitors
EP2455081A1 (en) 2010-11-23 2012-05-23 Almirall, S.A. S1P1 receptor agonists for use in the treatment of crohn's disease
EP2455080A1 (en) 2010-11-23 2012-05-23 Almirall, S.A. S1P1 receptor agonists for use in the treatment of multiple sclerosis
EP2457900A1 (en) 2010-11-25 2012-05-30 Almirall, S.A. New pyrazole derivatives having CRTh2 antagonistic behaviour
EP2463289A1 (en) 2010-11-26 2012-06-13 Almirall, S.A. Imidazo[1,2-b]pyridazine derivatives as JAK inhibitors
US8561609B2 (en) 2010-12-07 2013-10-22 Respira Therapeutics, Inc. Dry powder inhaler
JP6021117B2 (ja) 2011-01-31 2016-11-02 ジェノア ファーマシューティカルズ,インク. Aerosol pirfenidone and pyridone analog compounds and uses thereof
EP2489663A1 (en) 2011-02-16 2012-08-22 Almirall, S.A. Compounds as syk kinase inhibitors
RU2569776C2 (ru) 2011-04-01 2015-11-27 Маннкайнд Корпорейшн Блистерная упаковка для фармацевтических картриджей
EP2510928A1 (en) 2011-04-15 2012-10-17 Almirall, S.A. Aclidinium for use in improving the quality of sleep in respiratory patients
EP2518071A1 (en) 2011-04-29 2012-10-31 Almirall, S.A. Imidazopyridine derivatives as PI3K inhibitors
EP2518070A1 (en) 2011-04-29 2012-10-31 Almirall, S.A. Pyrrolotriazinone derivatives as PI3K inhibitors
EP2526945A1 (en) 2011-05-25 2012-11-28 Almirall, S.A. New CRTH2 Antagonists
EP2527344A1 (en) 2011-05-25 2012-11-28 Almirall, S.A. Pyridin-2(1H)-one derivatives useful as medicaments for the treatment of myeloproliferative disorders, transplant rejection, immune-mediated and inflammatory diseases
WO2012174472A1 (en) 2011-06-17 2012-12-20 Mannkind Corporation High capacity diketopiperazine microparticles
EP2548876A1 (en) 2011-07-18 2013-01-23 Almirall, S.A. New CRTh2 antagonists
EP2548863A1 (en) 2011-07-18 2013-01-23 Almirall, S.A. New CRTh2 antagonists.
EP2554544A1 (en) 2011-08-01 2013-02-06 Almirall, S.A. Pyridin-2(1h)-one derivatives as jak inhibitors
WO2013045996A1 (en) 2011-09-26 2013-04-04 Trudell Medical International Dose counter and medication delivery device
EP2578570A1 (en) 2011-10-07 2013-04-10 Almirall, S.A. Novel process for preparing 5-(2-{[6-(2,2-difluoro-2-phenylethoxy)hexyl]amino}-1(r)-hydroxyethyl)-8-hydroxyquinolin-2(1h)-one via novel intermediates of synthesis.
AU2012328885B2 (en) 2011-10-24 2017-08-31 Mannkind Corporation Methods and compositions for treating pain
GB201118845D0 (en) * 2011-11-01 2011-12-14 Euro Celtique Sa Dispenser
EP2592077A1 (en) 2011-11-11 2013-05-15 Almirall, S.A. New cyclohexylamine derivatives having beta2 adrenergic agonist and M3 muscarinic antagonist activities
EP2592078A1 (en) 2011-11-11 2013-05-15 Almirall, S.A. New cyclohexylamine derivatives having beta2 adrenergic agonist and M3 muscarinic antagonist activities
EP2617448A1 (en) * 2012-01-20 2013-07-24 Almirall S.A. Inhalation device for powdered drugs
EP2617449A1 (en) 2012-01-20 2013-07-24 Almirall S.A. Inhalation device for powdered drugs
EP2617450A1 (en) 2012-01-20 2013-07-24 Almirall S.A. Inhaltion device for powdered drugs
EP2809780B1 (en) 2012-02-01 2018-05-02 Protalix Ltd. Dnase i polypeptides, polynucleotides encoding same, methods of producing dnase i and uses thereof in therapy
US10463815B2 (en) 2012-02-21 2019-11-05 Respira Therapeutics, Inc. Inhaler to deliver substances for prophylaxis or prevention of disease or injury caused by the inhalation of biological or chemical agents
EP2641900A1 (en) 2012-03-20 2013-09-25 Almirall, S.A. Novel polymorphic Crystal forms of 5-(2-{[6-(2,2-difluoro-2-phenylethoxy) hexyl]amino}-1-(R)-hydroxyethyl)-8-hydroxyquinolin-2(1h)-one, heminapadisylate as agonist of the ß2 adrenergic receptor.
EP2647627A1 (en) 2012-04-02 2013-10-09 Almirall, S.A. Salts of 5-[(1r)-2-({2-[4-(2,2-difluoro-2-phenylethoxy)phenyl] ethyl}amino)-1-hydroxyethyl]-8-hydroxyquinolin-2(1h)-one.
EP2666465A1 (en) 2012-05-25 2013-11-27 Almirall, S.A. Novel dosage and formulation
EP2668941A1 (en) 2012-05-31 2013-12-04 Almirall, S.A. Novel dosage form and formulation of abediterol
MX354163B (es) 2012-07-12 2018-02-15 Mannkind Corp DRY POWDER DRUG SUPPLY SYSTEMS AND METHODS.
WO2014060431A1 (en) 2012-10-16 2014-04-24 Almirall, S.A. Pyrrolotriazinone derivatives as pi3k inhibitors
WO2014066856A1 (en) 2012-10-26 2014-05-01 Mannkind Corporation Inhalable influenza vaccine compositions and methods
EP2738172A1 (en) 2012-11-28 2014-06-04 Almirall, S.A. New bicyclic compounds as crac channel modulators
WO2014095663A1 (en) 2012-12-17 2014-06-26 Almirall, S.A. New use of aclidinium
AP2015008573A0 (en) 2012-12-18 2015-07-31 Almirall Sa New cyclohexyl and quinuclidinyl carbamate derivatives having beta 2 adrenergic agonist and M3 muscarinic antagonsit activity
UY35332A (es) 2013-02-15 2014-11-28 Almirall Sa Derivados de pirrolotriazina como inhibidores de pi3k
KR20150128984A (ko) 2013-03-15 2015-11-18 맨카인드 코포레이션 미세결정성 디케토피페라진 조성물 및 방법
EP2848615A1 (en) 2013-07-03 2015-03-18 Almirall, S.A. New pyrazole derivatives as CRAC channel modulators
US9925144B2 (en) 2013-07-18 2018-03-27 Mannkind Corporation Heat-stable dry powder pharmaceutical compositions and methods
WO2015091285A1 (en) 2013-12-19 2015-06-25 Almirall S.A. Dosage formulation comprising salmeterol and fluticasone propionate
WO2015106150A1 (en) 2014-01-10 2015-07-16 Genoa Pharmaceuticals Inc. Aerosol pirfenidone and pyridone analog compounds and uses thereof
WO2015148905A1 (en) 2014-03-28 2015-10-01 Mannkind Corporation Use of ultrarapid acting insulin
EP3151893B1 (en) * 2014-06-06 2018-04-04 Rijksuniversiteit Groningen A breath actuated dry powder inhaler
US10561806B2 (en) 2014-10-02 2020-02-18 Mannkind Corporation Mouthpiece cover for an inhaler
WO2016057693A1 (en) 2014-10-10 2016-04-14 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Methods and compositions for inhalation delivery of conjugated oligonucleotide
EP3061501A1 (en) 2015-02-27 2016-08-31 Rottapharm Ltd. Composition for the treatment of acne
EP3286178A1 (en) 2015-04-21 2018-02-28 Almirall S.A. Amino-substituted heterocyclic derivatives as sodium channel inhibitors
WO2016202800A1 (en) 2015-06-16 2016-12-22 Almirall, S.A. Pyrrolotriazinone derivatives as pi3k inhibitors
EP3117825A1 (en) 2015-07-16 2017-01-18 Rottapharm S.p.A. Oral formulation comprising berberine and morus alba extract
WO2017076990A1 (en) 2015-11-05 2017-05-11 Almirall, S.A. Addition salts of n-[4-(4-{[(1s)-1-(5-methyl-4-oxo-3-phenyl-3,4-dihydropyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)ethyl]amino}-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)-1h-indol-6-yl]sulfamide
TW201919682A (zh) 2017-08-08 2019-06-01 西班牙商阿爾米雷爾有限公司 Novel compounds that activate the Nrf2 pathway
WO2019195239A1 (en) * 2018-04-02 2019-10-10 Pneuma Respiratory, Inc. Handheld digital nebulizer device and methods of use
RU189757U1 (ru) * 2019-01-09 2019-06-03 Федеральное государственное бюджетное учреждение "48 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации Дисковый распылитель для получения полидисперсных аэрозолей из порошкообразных материалов

Family Cites Families (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE483136A (sk) * 1947-09-04 1942-06-30
US2587215A (en) * 1949-04-27 1952-02-26 Frank P Priestly Inhalator
US3972123A (en) * 1973-10-04 1976-08-03 Black Robert B Air-abrasive prophylaxis equipment
US4125969A (en) * 1977-01-25 1978-11-21 A. Long & Company Limited Wet abrasion blasting
US4274403A (en) * 1979-08-29 1981-06-23 Struve Roger L Inhaler
DE3043377C2 (sk) * 1980-11-17 1988-01-21 Brugger, Inge, Geb. Ritzau, 8130 Starnberg, De
EP0079478A1 (en) * 1981-11-03 1983-05-25 Miles Laboratories, Inc. Medicament inhalation device
US4570630A (en) * 1983-08-03 1986-02-18 Miles Laboratories, Inc. Medicament inhalation device
DE3335745C1 (en) * 1983-10-01 1985-01-17 Sanitaetshaus Ulrich Klimt Inhalation device
FI69963C (fi) * 1984-10-04 1986-09-12 Orion Yhtymae Oy Doseringsanordning
DK481884D0 (da) * 1984-10-09 1984-10-09 Karl Holm Medicinsk mund- eller svaelgsprayapparat
SE448277B (sv) * 1985-04-12 1987-02-09 Draco Ab INDICATOR DEVICE WITH A DOSAGE DEVICE FOR MEDICINAL PRODUCTS
DE4004904A1 (de) * 1990-02-16 1990-09-13 Gerhard Brendel Trommel-applikator
US5020527A (en) * 1990-02-20 1991-06-04 Texax-Glynn Corporation Inhaler device with counter/timer means
GB9015522D0 (en) * 1990-07-13 1990-08-29 Braithwaite Philip W Inhaler
EP0503031B1 (en) * 1990-09-26 1998-04-01 Pharmachemie B.V. Inhaler devices provided with a reservoir for several doses of medium for inhaling, transporting device, whirl chamber
GB9026025D0 (en) * 1990-11-29 1991-01-16 Boehringer Ingelheim Kg Inhalation device
ES2093702T3 (es) * 1991-04-15 1997-01-01 Leiras Oy Dispositivo para medir una dosis de medicamento en polvo para inhalacion.
US5161524A (en) * 1991-08-02 1992-11-10 Glaxo Inc. Dosage inhalator with air flow velocity regulating means
EP0553326A1 (de) * 1991-08-15 1993-08-04 Franco Del Bon Inhalationsgerät
JPH06509958A (sk) * 1991-08-26 1994-11-10
US5341801A (en) * 1991-12-03 1994-08-30 Sandoz Ltd. Inhaler
FR2684732B1 (fr) * 1991-12-10 1994-02-18 Somfy PLANETARY REDUCER FOR TUBULAR MOTOR.
DE4211475A1 (de) * 1991-12-14 1993-06-17 Asta Medica Ag Pulverinhalator
GB2262452B (en) * 1991-12-19 1995-12-20 Minnesota Mining & Mfg Inhalation device
KR970004121B1 (ko) * 1991-12-27 1997-03-25 다니이 아끼오 필름콘덴서와 그 제조방법
GB9203761D0 (en) * 1992-02-21 1992-04-08 Innovata Biomed Ltd Inhaler
US5284133A (en) * 1992-07-23 1994-02-08 Armstrong Pharmaceuticals, Inc. Inhalation device with a dose-timer, an actuator mechanism, and patient compliance monitoring means
DE4239402A1 (de) * 1992-11-24 1994-05-26 Bayer Ag Pulverinhalator
ES2128550T3 (es) * 1992-12-18 1999-05-16 Schering Corp Inhalador para medicamentos en polvo.
DE4319514C2 (de) * 1993-06-14 2003-06-18 Sofotec Gmbh & Co Kg Pulverinhalator
DE4340768A1 (de) * 1993-11-30 1995-06-01 Bayer Ag Vorrichtung zum Inhalieren
FI942196A (fi) * 1994-05-11 1995-11-12 Orion Yhtymae Oy Jauheinhalaattori
CA2225396C (en) * 1995-06-21 2003-03-25 Asta Medica Aktiengesellschaft Pharmaceutical powder cartridge with integrated metering device and inhaler for powdered medicaments

Also Published As

Publication number Publication date
AR002534A1 (es) 1998-03-25
SI9620081A (sl) 1998-08-31
ID17207A (id) 1997-12-11
SK172597A3 (en) 1998-11-04
CN1188420A (zh) 1998-07-22
CA2225396A1 (en) 1997-01-09
CA2378713A1 (en) 1997-01-09
NO975945L (no) 1998-02-18
CZ294700B6 (cs) 2005-02-16
US6071498A (en) 2000-06-06
HRP960294B1 (en) 2002-06-30
EP0837710A1 (en) 1998-04-29
PL182198B1 (en) 2001-11-30
DE69617431D1 (de) 2002-01-10
NZ310990A (en) 2000-03-27
EP0837710B1 (en) 2001-11-28
TW325409B (en) 1998-01-21
JPH10511594A (ja) 1998-11-10
CN1535737A (zh) 2004-10-13
AT209518T (de) 2001-12-15
HU9802201A2 (hu) 1999-01-28
NZ502870A (en) 2001-06-29
AU6221196A (en) 1997-01-22
JP3299971B2 (ja) 2002-07-08
AU719449B2 (en) 2000-05-11
CN1181896C (zh) 2004-12-29
HU9802201A3 (en) 1999-03-01
CA2225396C (en) 2003-03-25
PT837710E (pt) 2002-05-31
CN1325129C (zh) 2007-07-11
NO975945D0 (no) 1997-12-17
SI9620081B (en) 2001-06-30
PL324504A1 (en) 1998-05-25
CZ413997A3 (cs) 1999-08-11
ES2168488T3 (es) 2002-06-16
WO1997000703A1 (en) 1997-01-09
CA2378713C (en) 2003-08-12
DK837710T3 (sk)
IN189233B (sk) 2003-01-11
DK0837710T3 (da) 2002-04-02
HU220227B (hu) 2001-11-28
KR100269060B1 (ko) 2000-11-01
IL122494A (en) 2001-08-08
HRP960294A2 (en) 1998-06-30
HK1069346A1 (en) 2005-05-20
DE69617431T2 (de) 2002-08-01
TR199701665T1 (xx) 1998-06-22
PL182715B1 (xx) 2002-02-28
KR19990028323A (ko) 1999-04-15
CZ189499A3 (cs) 1999-11-17
HK1018011A1 (en) 1999-12-10
BR9608997A (pt) 1999-06-29
CZ294782B6 (cs) 2005-03-16
US5840279A (en) 1998-11-24
IL122494D0 (en) 1998-06-15
NO314879B1 (no) 2003-06-10
RU2162346C2 (ru) 2001-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2551856T3 (es) Inhalador para las preparaciones en polvo
ES2596263T3 (es) Aparato de dispersión de polvo
JP4015943B2 (ja) 薬剤吸入器
JP5564262B2 (ja) 粉末状薬剤のための吸入デバイス
US4834083A (en) Aerosol device
FI112919B (fi) Jauhemaisen lääkeaineen moniannostuslaite ja sen käyttömenetelmä
EP0883415B1 (en) Powdered medication inhaler
EP0883414B1 (en) Inhalation device
CA2706572C (en) Dosing device for the inhalation of a powder substance
EP0632734B1 (en) Powder jet dispenser for medicament inhalation therapies
CA2141465C (en) Medicament inhaler and method
EP2398537B1 (en) Inhaler
RU2332240C2 (ru) Магазин-дозатор с предварительным отмериванием для ингалятора сухого порошкообразного средства
JP4195005B2 (ja) Powder inhaler
CN1953779B (zh) 吸入装置
JP3317823B2 (ja) 投薬器
US6655381B2 (en) Pre-metered dose magazine for breath-actuated dry powder inhaler
US4811731A (en) Devices for administering medicaments to patients
US5394868A (en) Inhalation device for powdered medicaments
US3456645A (en) Inhalation-actuated aerosol dispensing device
EP0545960B1 (de) Treibgasfreies inhalationsgerät
EP0041783B1 (en) Inhalation device for powdered medicaments
CA2404225C (en) Medicament container with same side airflow inlet and outlet and method of use
US5070870A (en) Dispensers for powdered medication
ES2243277T3 (es) Inhalador.

Legal Events

Date Code Title Description
TC4A Change of owner's name

Owner name: ALMIRALL, S. A., BARCELONA, ES

Effective date: 20100818

PC4A Assignment and transfer of rights

Owner name: ASTRAZENECA AB, SOEDERTAELJE, SE

Free format text: FORMER OWNER: ALMIRALL, S. A., BARCELONA, ES

Effective date: 20151109

MK4A Expiry of patent

Expiry date: 20160603