CZ20001472A3 - Suąicí zařízení - Google Patents

Suąicí zařízení Download PDF

Info

Publication number
CZ20001472A3
CZ20001472A3 CZ20001472A CZ20001472A CZ20001472A3 CZ 20001472 A3 CZ20001472 A3 CZ 20001472A3 CZ 20001472 A CZ20001472 A CZ 20001472A CZ 20001472 A CZ20001472 A CZ 20001472A CZ 20001472 A3 CZ20001472 A3 CZ 20001472A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
air
drying
drying chamber
drying device
ventilation
Prior art date
Application number
CZ20001472A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ298942B6 (cs
Inventor
Jo®E Plestenjak
Original Assignee
Jo®E Plestenjak
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from SI9700284A external-priority patent/SI9700284B/sl
Priority claimed from SI9800094A external-priority patent/SI9800094B/sl
Application filed by Jo®E Plestenjak filed Critical Jo®E Plestenjak
Publication of CZ20001472A3 publication Critical patent/CZ20001472A3/cs
Publication of CZ298942B6 publication Critical patent/CZ298942B6/cs

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F26DRYING
  • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
  • F26B21/00Arrangements or duct systems, e.g. in combination with pallet boxes, for supplying and controlling air or gases for drying solid materials or objects
  • F26B21/02Circulating air or gases in closed cycles, e.g. wholly within the drying enclosure
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F26DRYING
  • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
  • F26B21/00Arrangements or duct systems, e.g. in combination with pallet boxes, for supplying and controlling air or gases for drying solid materials or objects
  • F26B21/06Controlling, e.g. regulating, parameters of gas supply
  • F26B21/08Humidity
  • F26B21/086Humidity by condensing the moisture in the drying medium, which may be recycled, e.g. using a heat pump cycle
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F26DRYING
  • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
  • F26B2210/00Drying processes and machines for solid objects characterised by the specific requirements of the drying good
  • F26B2210/16Wood, e.g. lumber, timber

Description

Vynález se týká sušícího zařízení, zejména na sušení dřeva a dřevěných polotovarů, jako jsou dýhy nebo řezivo a rovněž další výrobky.
Dosavadní stav techniky
Lesní stromy, jako dřevité trvalé rostliny obsahují poměrně velké množství vlhkosti, které se mění od jednoho druhu ke druhému, v závislosti na stavu poraženého stroma Jak je známo, dřevo obsahuje kapiláry tvořené buňkami, které obsahují volnou tekutinu a absorbované molekuly vody, zvané obsah vlhkosti, která musí být snížena na určitou úroveň, aby bylo vyhověno požadavkům na průmyslové využití. Z tohoto důvodu musí být dřevo správně upraveno, zejména vysušeno na určitou hodnotu přijatelného obsahu konečného rozdělení vlhkosti, za účelem zabránění výskytu všech druhů závad při sušení. Proces sušení je rozhodujícím faktorem v ekonomickém smyslu.
Dřevo může být sušeno v přírodních podmínkách sušením okolním vzduchem, jestliže jsou klimatické podmínky pro dřevo dosti dobré a následně vytvářejí přijatelnou jakost sušeného řeziva. Je třeba uvážit, že přírodní sušení dřeva vzduchem představuje dlouhodobý proces, který by mohl trvat několik roků. Když je dřevo nakonec vysušeno, vyžaduje správné skladovací podmínky, které zahrnují přírodní cirkulaci suchého teplého vzduchu a další podmínky. Je třeba uvážit, že absorbovaná voda ve dřevu může vystoupit a může se odpařit pomocí proudění okolního vzduchu jenom v případě, že povrch dřeva není pokryt dešťovou vodou, sněhem nebo jinými substancemi Ovhvňovám technologie sušení «« »·
-2φ· *·· přeiOvnáváním, pro zvýšení schopnosti větrání, pomáhá v menším rozsahu, se stálým nebezpečím, že dřevo bude napadeno hnilobou, ntikroorganismy, plísní, hmyzem, včetně nerovnoměrného sušení, které mohou zhoršit jakost dřeva vyjádřenou jinými termíny týkající se jeho jakosti. Stále zde existuje potenciální problém tvarové deformace, která se může vyskytnout, protože při přírodním sušení dřeva vzduchem může dojít k nepředvídatelným situacím, kletým nemůže být v žádném případě zabráněno jakýmkoliv preventivním způsobem kontroly nebo monitorování. Rozdělení vlhkosti ve dřevu při použití technologie přírodního sušení dřeva vzduchem závisí po určitém časovém údobí na klimatických podnankách, což znamená, že se musí brát v úvahu časové odchylky při plánování dalších problémů, které se mohou vyskytnout, a které obvykle vedou k vyšším nákladům, k příliš velkému vyřazování z důvodů zajištění jakosti a podobně. Na druhé straně zde však také existují některé další účinky takové technologie, jako je nízká spotřeba energie, obrovské sušící plochy, skladovací zařízení, bezpečnostní opatření. Bylo provedeno několik experimentů pro zkrácení procesu přírodním sušení dřeva vzduchem použitím axiálních ventilátorů, ale existovalo příliš mnoho dalších parametrů, jako relativní vlhkost a jiné, které nemohly axiální ventilátory ovlivnit.
S cílem snížení času na sušení, vzhledem k nákladům, jakosti a Času, byla vyvinuta sušicí zařízení nejrůznějších druhů, která mohou být rozdělena podle technologického přístupu na následující typy: Prvním typem je komorová sušárna a tunelová sušárna. Oba známé typy sušících zařízení mohou být charakterizovány jako stacionární typy. U prvního sušícího zařízení se dřevo umístí do vhodné komoiy, která má schopnost vytvoření různých fyzikálních podmínek, jako je teplota, vlhkost, kapacita průtoku vzduchu a podobně, s cílem provádění procesu sušení. U druhého typu sušícího zařízeni se dřevo přepravuje pomocí vodorovné dopravní jednotky sušícím zařízením, kde se následně upravuje za různých fyzikálních podmínek, zejména za účelem postupného provádění procesu sušení. Zařízení typu komorové sušárny je levnější, ale má nižší rychlost upravování
-3ve srovnání se zařízením typu tunelové sušárny, u níž jsou však poměrně vyšší investiční náklady.
Tyto známé typy sušících zařízení mají určité nevýhody, které budou následovně podrobně vysvětleny, a které zahrnují rozhodování o velkých investičních nákladech a výskyt potíží β ohledem na ekonomické faktory.
Technologické procesy, které se současně používají při sušení dřeva probíhají buď při nízkých teplotách mezi 15 a 45° C nebo středních teplotách mezi 45 a 90°C a nebo také při vysokých teplotách mezi 90 a 130°C, s možností dosažení vyšších než označených teplot, například pomocí dielektrických, konvekčmch nebo vyzařovacích způsobů.
U určitých typů sušících zařízení se dřevo ukládá do komory pomocí vhodných dopravních vozíků. Pomocí ventilátorů umístěných na stropě nebo méně často na jiných místech se vytváří proud vzduchu, který je v některých případech hnán příčně, vjiných případech je veden vodorovně a příčně a ještě v jiných případech je vzduch veden podélně.
U všech těchto známých sušících zařízení jsou dopravní jednotky konstruovány takovým způsobem a v takových rozměrech, které umožňují přivádění co největšího množství dřeva do prostoru sušícího zařízení. Dřevo se stohuje podél ventilačního zařízení tak, aby vzduch mohl proudit alespoň v jedné vodorovné rovině. Musí se dosáhnout určitého kompromisu při uvažování velikosti vzduchové mezery, která je nutná pro proudění vzduchu a množství dřeva v sušícím zařízení. Horký vzduch je potom hnán těmito vzduchovými mezerami pro zvýšení intenzity sušení. Když se horký vzduch dostane do kontaktu se dřevem majícím vysokou hladinu vlhkosti, absorbuje tuto vlhkost v co největším objemu, což umožní absorbování vlhkosti, která je stále obsažena hlouběji ve stohu dřeva. To proto znamená, že ventilátory vytvářejí dost silný proud vzduchu ještě s co nejvyšší hladinou vlhkosti, což znamená jenom obrovské plýtvám energií. Z důvodu vysoké hladiny vlhkosti ve vzduchu je velmi pravděpodobné, že tato vlhkost se bude srážet na chladnějších místech zařízení, jako jsou stěny a ostatní • · · · ·« ·· ··· « ·· • · • · -* »« ···
4vybavení, čímž se může způsobit jeho poškození Kondenzovaná tekutina, která zůstává v sušícím zařízení působí škodlivě na toto zařízení i na Mastní proces sušení.
Jak je uvedeno v patentové přihlášce EP 0 170 648 Al, která je určena k provádění jedné z uvedených technologií sušení, mají komory tohoto zařízení tepelně izolované stěny. Řezivo se stohuje v prostoru sušícího zařízení, kde dochází k podélné ventilaci. V sušícím zařízení je nainstalován ventilátor, který umožňuje proudění vzduchu topným zařízením, a proud vzduchu potom prochází stohovaným dřevem k chladícímu zařízení, přičemž proud vzduchu se vede stále po stejné smyčce. V oblastí topného zařízení se vzduch ohřívá a potom při průchodu stohovaným dřevem z něho odebírá vlhkost, kterou potom uvolňuje při průchodu chladícím zařízením směrem k topnému zařízení. Taková kombinace je pravděpodobně vhodná pro vytváření kondenzátu ph úpravě čerstvého řeziva, ale je docela vhodná pro dřevo s nízkým obsahem vlhkosti - pro konečnou úpravu - před průmyslovým použitím.
Pokud se vyžaduje, aby pomocí nasyceného vzduchu, vytvořeného ph sušení stohovaného dřeva, bylo odvedeno z komory sušícího zařízení co největší množství vlhkosti, musí být vzduch ohříván. Odvádění velkých množství nasyceného vzduchu je spojeno s velkými ztrátami tepla, použitého předem k ohřevu vzduchu. Při použití této technologie sušení dřeva je nízké využití energie.
Kromě shora uvedených technologií sušení dřeva je známa také technologie vakuového sušení, která je popsána ve spisech PCT/DK87/00012 a WO 87/04779, kde může být například monitorována intenzita procesu sušení, pro zamezení závad ph sušení. Zařízení používající technologii vakuového sušení jsou velice citlivá ph udržování správných podmínek vakua a jsou vhodnější pro procesy sušení dřeva s nižšími hodnotami vlhkosti, což znamená, že se předem musí použít jiná technologie sušení dřeva pro odstranění větší části vlhkosti.
Společné pro obě uvedená řešení je, že mají určité nedostatky, například
-5pomSmé nízké využití energie, které je nepřijatelné pro celkové ekonomické hodnocení, nebo mají vysoké požadavky na potřebný prostor, vysokou závislost na energetických zdrojích a vysokou pravděpodobnost závad při sušení, velice nízkou nebo žádnou schopnost adaptibility, a navíc jsou postavena jako stacionární typ s kapacitou sušení, která určuje množství sušeného dřeva a technologii.
··· * ·
Podstata vynálezu
Uvedené nedostatky jsou zvětší částí odstraněny sušícím zařízením podle vynálezu, kde je sušící jednotka opatřena větranou skříní, jejíž vnitřní oblast je spojena s okolní oblastí pomocí odvádědho a větracího potrubí. Tedy nové sušící zařízení podle principu tohoto vynálezu je tvořeno na základě několika ventilačních vzduchových soustav, obsahujících různé typy možností přivádění proudu vzduchu a rovněž odvádění vzduchu, které jsou připevněny k sušícímu zařízení. Takové zařízení je vybaveno tepelně kondenzační jednotkou, obsahující vytápěcí jednotku, kondenzační jednotím a ventilátor. Sušící zařízení má sušící komoru, do níž se pomocí dopravních vozíků umisťuje dřevo určené k sušení. Proces sušení se provádí v sušící komoře zesílenou cirkulací vzduchu. Alespoň jedna stěna sušící komory je vybavena vhodným potrubím k provádění činnosti větrání a odvádění vzduchu, jako integrovanou jednotkou sušícího zařízení zahrnující ventilační soustavu, k provádění činností přestavování směru proudu vzduchu, kdykoliv je to požadováno během procesu sušení, při spolupůsobení se vzduchovým deflektorem, umístěným nad plnícím prostorem, integrovaným do sušící komor/ tepelně kondenzační jednotkou, který prochází od opačných stran sušící komory a končí u dna sušící komory. U vzduchového deflektoru s tepelně kondenzační jednotkou je namontován alespoň jeden větrací otvor, který by mohl být samočinně nastavitelný a integrovaná jednotka sestává z dělící stěny a z horní Části sušícího prostoru, který ve spojení s horní část í sušící komory vytváří vzduchovou šachtu ve tvaru tunelu, v mž je umístěna ventilační soustava. Vše nad fcfcfc · » fcfc
-6··· • * fcfc • fc fc nad shora jmenovaným úsekem se nazývá vzduchový defieklor. Shora uvedená vzduchová potrubí začínají u větracího otvoru pro mikroklima, umístěného na horní Části sušící komory, potom jsou vedena hlavně podél bočm stěny a konci uvnitř sušícího prostoru.
V sušícím prostoru je uspořádána alespoň jedna ventilační jednotka s možností úhlového nastavení a s možností polohovém v jednom nebo druhém, zapnutém nebo vypnutém stavu. Když je větrací otvor pro mikroklima v zavřené poloze, a je spojen se vzduchovými potrubími, procházejícími od horní části sušící komory a končícími v sušícím prostoru, jsou vytvořeny podmínky pro vytvoření vnitrní cirkulace vzduchu, ale při jeho otevřené poloze nastane opět vnitřní cirkulace pomocí potrubí s vnější atmosférou, s rovnoběžným proudem vlhkého vzduchu, který je vyfukován ze sušícího prostoru do vnější atmosféry, a s nasávaným proudem čerstvého suchého vzduchu ve vzduchové šachtě ve tvaru tunelu, vlivem rozdílu tlaků. Doporučuje se, aby do vzduchové šachty ve tvaru tunelu byly nainstalovány topné články.
Podle vynálezu je jednotka pro stohování dřeva nebo jiných výrobků určených k sušení také vybavena příslušenstvím, které umožňuje vertikální a horizontální stohování a podélnou ventilaci. Tato příslušenství také umožňují vertikální potahování hlavních povrchů sušeného dřeva. Rozpěrky, umožňující stohování dřeva, jsou vzájemně umístěny vertikálně, a jsou kratší než vertikální suporty této jednotky. Spodní vozík muže být vybaven dopravními koly. Podle tohoto řešení je v sušící komoře, těsně u větracího otvoru pro mikroklima umístěn ultrafialový zářič, který je určen k eliminování možnosti vzniku kultur, jako hniloba, plíseň nebo jiné mikroorganismy.
Nové sušící zařízení podle principu tohoto vynálezu je vybaveno magnety, umístěnými v sušící komoře vbipolámím uspořádám, což znamená vznik magmatiekého pole ovlivňujícího chemický, fyzikální a biologický proces.
Sušící zařízení podle vynálezu také obsahuje tepelně kondenzační jednotku s ventilátorem uspořádaným v otvoru dělící stěny. Tepelně kondenzační jednotka je » * * • ··: · : ; · · · · ·:. ..· ........
-7vyznačena spojováním nepravidelného proudu média pro zvýšení kondenzačního účinku, a rovněž k ohřevu emisí.
Přehled obrázků na výkrese
Vynález bude blíže osvětlen pomocí výkresu, kde na ohr. 1 je sušící zařízení znázorněno v nárysu v podélném řezu vertikální rovinou, na ohr. 2 je sušící zařízení znázorněno v bokorysu v příčném řezu vertikální rovinou, na obr. 3 je sušící zařízení znázorněno v půdorysu v podélném řezu horizontální rovinou, na obr. 4 je sušící zařízení znázorněno v nárysu v podélném řezu vertikální rovinou, ale během svého provozního režimu sestávajícího z kombinace odstraňování vlhkostí a konvekčmho sušení, se stohovaným dřevem pro umožnění ventilace v podélném směru, na obr. 5 je sušící zařízení znázorněno v bokorysu v příčném řezu vertikální rovinou podle obr. 4, na obr. 6 je sušící zařízení znázorněno v nárysu v podélném řezu podle obr. i až 3, ale během svého dalšího provozního režimu vhodného pro urychlení procesu přirozeného sušení vzduchem, opět se stohovaným dřevem, na obr. 7 je sušící zařízení znázorněno v bokorysu v příčném řezu podle obr. 6, na ohr. 8 je znázorněna kondenzační jednotka zařízení podle vynálezu a na obr. 9 je znázorněna jednotka pro stohování, která je také obsažena v zařízení podle vynálezu.
Příklady provedení vynálezu
Sušící zařízení, znázorněné na obr. 1 až 3, je obecně určeno k sušení dřeva a ostatních materiálů v sušící komoře i, konstruované tak, aby splňovala normalizační a ostatní požadavky, známé v oblasti dopravy, kde se používají standardizované kontejnery pro všechny známé způsoby dopravy. Rozměry sušící toto· · »
-8to* to·· • toto · «* ·· komoiy 1 mají určité výhody ve srovnání se všemi dosud známými sušícími zařízeními, a rovněž určitá omezení, která však mohou být překonána řešením podle vynálezu. Takovým způsobem může uživatel využívat toto sušící zařízení buď například jako stacionární anebo jako mobilní zařízení, s mimořádně rychlým a jednoduchým nainstalováním na vhodném místě.
Alespoň jedna z bočních stěn 11, 12, 13, 14 sušící komory I, a to v tomto případě podélná stěna 13 je vybavena vhodnými dveřmi 131. umožňujícími například vstup do sušící komory 1, které jsou například určeny pro vstup obsluhy. Na druhé straně, u znázorněného provedení, je stěna Π vybavena zvedacími nakládacími dveřmi, v nichž je v tomto případě upevněna ventilační soustava 111. která je jinak uspořádána v oblasti uvedené stěny Π. Podle základní myšlenky tohoto vynálezu bude úloha ventilační soustavy 111 podrobněji vysvětlena v další části popisu.
Na opačné straně sušící komory l·, a to na horní části stěny 12, je upevněn vhodný integrovaný větrací otvor 1211 pro mikroklima, vybavený vhodnými odváděcími kanálky 1210, 1220 větracího, respektive odváděcího vzduchového potrubí 121, 122, jimiž je vnitřek sušící komory 1 spojen s okolní atmosférou. Pomocí větracího otvoru 1211 pro mikroklima, vzduchové potrubí 121 otvírá nebo přerušuje spojení vnější atmosféry s vnitřním prostorem 10' u horní části 100 sušící komoiy 1, a analogicky je vzduchovým potrubím 122 pomocí vhodného větracího otvoru 1221 pro mikroklima spojena vnější atmosféra s vnitřním prostorem 10 u dna 101 sušící komory 1, v určité vzdálenosti od zadní stěny 12, kde je také umístěna tepelně kondenzační jednotka 2. Použitím větracího otvoru 1211 pro mikroklima se dosáhne velkých výhod, v případě provádění sušícího programu v automatickém režimu.
Tepelně kondenzační jednotka 2 je schematicky znázorněna na obr. 8 a sestává z následujících částí, ze skříně 20, vybavené výpustnou trubkou 201 pro kondenzát, z kondenzační jednotky 21, z vytápěcí jednotky 22, z kompresoru 23 a škrticí klapkou 24, které jsou spojeny ve vhodném obvodu 26, společně s kondenzační jednotkou 21 a vytápěcí jednotkou 22 a ventilátorem 25, který
-9 ··· · * · • · · · tl· ·· ··
0· umožňuje proudění vzduchu z kondenzační jednotky 21 do vytápěcí jednotky 22. pokračující stejným směrem k dalším vnitřním oblastem sušící komory 1. Taková tepelně kondenzační jednotka 2 umožňuje, aby se v teplém vlhkém vzduchu pomocí kondenzační jednotky 21 snížilo množství vlhkosti, ve formě kondenzátu, vytékajícího ze zařízení výpustnou trubkou 201. Vzduch se ohřívá ve vytápěcí jednotce 22 asi o 2° C vzhledem k teplotě vzduchu přicházejícího do sušícího prostoru 6 z okolního prostředí.
V sušící komoře 1 je umístěn sušící prostor 6, dělící stěna se vzduchovým deflektorem 3, těsně u tepelně kondenzační jednotky 2 , v určité vzdálenosti od boční stěny 12, která je spojena se dnem 101 sušící komory 1. Vzduchová potrubí 121. 122 a tepelně kondenzační jednotka 2 jsou umístěny mezi boční stěnou 12 a horní částí 100 sušící komory 1, se vzduchovým deflektorem 3 umístěným pod horní částí 100 sušící komory 1 v určité vzdálenosti od této horní části 100, a procházejícím ke dveřím stěny H s ventilační soustavou 111 sušící komory 1. Horní část 100 se vzduchovým deflektorem 3 je umístěna v takovém uspořádání mezi horní částí 100 a dveřmi stěny 11 s ventilační soustavou 111 sušící komory 1, aby bylo možno uzavřít průchod 30 mezi horní částí 100 a boční stěnou 12 a mezi horní částí 100 a vzduchovým deflektorem 3. Ventilační soustava 111 může být řízena v automatickém režimu.
Tvar a poloha vzduchového deflektoru 3, umístěného pod honu částí 100. umožňuje vytvoření vzduchové šachty 1000 ve tvaru tunelu, v níž je umístěna ventilační jednotka 40, obsahující dva ventilátory 41 a 42, uspořádané ve vzájemném odstupu, uložené u vzduchových potrubí 121, 122, s možností umístění dvou dalších ventilátorů 43, 44, uložených ve střední části sušicí komory i, které jsou také opatřeny topnými prvky 430, 440.
Pod horní částí 100 a vzduchovým deflektorem 3 je v prostoru mezi dnem 101 a ventilační soustavou 111 a stěnou 11, resp. nakládacími dveřmi a zbývající části sušícího prostoru 6 poskytnut dosti velký sušící prostor pro uložení alespoň jednoho nebo několika vozíků stohovacích jednotek 5, na nichž se stohuje dřevo • « · « «
-10!«♦ nebo jiný materiál určený k sušení. Všechny podrobnosti principu tohoto vynálezu týkající se stahovacích jednotek 5, budou vysvětleny v další části popisu.
V sušícím zařízení je nainstalována alespoň jedna ventilační jednotka 7, sestávající alespoň z jednoho ventilátoru 71, uloženého na nastavitelném suportu 72. se schopností úhlového rozptýlení proudu vzduchu. V poloze, kdy je ventilátor uspořádán rovnoběžně s přilehlou stěnou sušící komory 1, je ve vypnutém stavu, a naopak, když je nakloněn do jiné polohy, je v zapnutém stavu. Ventilátor se musí naklonit do zapnutého stavu, například, když se vozíky stěhovacích jednotek 5 pohybují z jakéhokoliv důvodu podél sušícího prostoru 6. Jak je znázorněno na obr. 3, jsou dva ventilátoiy 7Γ a 71 uspořádány odděleně na příslušných suporteeh 72' a 72 , každý u jedné podélné strany 13, 14 sušící komoiy 1.
Vozíková stěhovací jednotka 5 na dřevo, jak je znázorněno na obr. 9, je vybavena koly 50 a určena pro umístění do sušícího prostoru 6. Vozíková stahovací jednotka 5 podle vynálezu je konstruována tak, aby umožnila stohování dřeva ve vertikální poloze pomocí vertikálních rozpěrek 51, které také umožňují vertikální stohování 52, se zajištěním stohování na šířku v určeném stupni. Alespoň jedna stahovací jednotka 5 je vybavena koly 50, podle obr. 4, což se doporučuje pro více stahovacích jednotek 5. Tímto způsobem je možné uložit jednu jednotku na každou další samostatnou stahovací jednotku 5, opatřenou koly 50, na požadovanou výšku. Tímto způsobem, jak je schematicky znázorněno na obr. 5 a 7, se dosáhne stohování ve vertikálním a horizontálním směni, v požadovaném rozsahu v celém sušícím prostoru 6, což proto zaručuje dobrou propustnost pro vzduch.
Podle vynálezu je nejvhodnější zvolit stohování dřeva v sušícím prostoru 6, ve stahovacích jednotkách 5 tak, aby hlavní povrchy dřeva byly uspořádány ve vertikální rovině. Část dřeva menší šířky, se musí stohovat ve stahovací jednotce 5 ve vzájemném uložení na sobě ve vertikální poloze, se zajištěnou vzduchovou mezerou mezi dřevem pomocí vhodné rozpěrky 51'.
to • · · • * *
-11• to to to·* «·« · *
Podle vynálezu je dále v sušící komoře l·, přesněji v oblasti 10', nainstalováno ultrafialové vyzařovací zařízeni 8, tvořené zejména zářičem ultrafialových paprsků, a je určeno k vyzařování ultrafialových paprsků do vlhkosti obsažené ve vzduchu, s cílem eliminování možnosti vzniku kultur, jako hniloby, plísně a dalších mikroorganismů.
V sušící komoře 1, v oblasti 10'. jsou dále umístěny dva magnety 9 vbipolámím uspořádání, kde úprava pomocí magnetického pote ovlivňuje chemický, fyzikální a biologický proces a vlastnosti vlhkosti, která je přítomna v sušící komoře 1.
Sušící zařízení podle vynálezu, podle obr. 4 a 5, umožňuje integrovaný proces sušení, odstraňování vlhkosti kondenzačně konvekčním způsobem, jak bude vysvětleno v další Částí popisu. Dřevo určené k sušení se ukládá do sušícího prostoru 6 otevřenými nakládacími dveřmi ve stěně 1_1 na stohovací jednotky 5, na nichž je dřevo řádně uloženo pomocí příslušenství 51, a v případě potřeby také pomoct vertikálních rozpěrek 51' a horizontálních rozpěrek 52. V této fázi ulpívá na hrubém povrchu řeziva tenká vrstva mokré substance, která brání dalšímu snížení obsahu vlhkosti ze dřeva. Když se dřevo uloží do sušícího prostoru 6 a zavřou se nakládací dveře ve stěně 11, zahájí se proces sušení spuštěním ventilátorů 41, 42, 43, 44, ventilační jednotky 40, ventilátoru 25, připojeného k tepelně kondenzační jednotce 2, a ventilátorů 71· Ventilační soustava 111 uložená ve stěně 11, resp. ve dveřích v této stěně, je uzavřena. Aktivuje se tepelně kondenzační jednotka 2 a vytváří se vhodná cirkulace vzduchu v předem stanovené teplotě dosažené zapnutím topných prvků 430, 440 ventilační jednotky 40. Když podmínky odpovídají požadovaným podmínkám, vypnou se topné prvky 430, 440 a požadované teplo může být dodáváno jenom aktivovanou tepelně kondenzační jednotkou 2. S cílem urychlení procesu sušení se musí vytvořit příslušná cirkulace vhodně ohřátého vzduchu. Když je vlhkost, přítomná na dřevu nebo ve dřevu, absorbována vzduchem, je vedena tepelně kondenzační jednotkou 2, kde je eliminována pomocí kondenzační jednotky 21, jak je znázorněno na obr. 8, a • * ♦ • · ·
«··
-12tt ·· potom je odváděna ze zařízení pomocí výpustné trubky 201. V této fázi může být sušící komora spojena s okolním vzduchem vzduchovým potrubím 121, 122. Při průchodu tepelně kondenzační jednotkou 2 se vzduch ohřívá na určitou teplotu a nasává se ventilátory 25 a 41, 42, 43, 44 a přivádí se do cirkulačního pohybu skrze vzduchovou šachtu 1000 ve tvaru tunelu, kde se v případě potřeby ohřívá topnými prvky 430 a 440, a následně je veden průchodem 30 a ventilační soustavou 111 a vzduchovým deflektorem 3, a vstupuje do sušícího prostoru 6, kde je veden ventilátory 71 v závislosti na uspořádání dřeva, stohovaného ve vozíkových stohovacích jednotkách 5.
Podmínky sušení umožňují intenzívní převádění vlhkosti ze dřeva do cirkulujícího vzduchu. Vzduchovým potrubím 122 se vlhkost dostává ze sušícího prostoru 6 a sušící komory 1 ven do okolní atmosféry. Jak je známo zvědy, chladnější vzduch obohacený vlhkostí má sklon ke klesání, v tomto případě směrem ke dnu 101 sušící komory 1. Avšak vlivem rozdílu tíaku vystupuje současně vzduch vzduchovým potrubím pomocí větracího otvoru 1211 pro mikroklima, nahrazován čerstvým vzduchem obsahující méně vlhkosti, vzduchovým potrubím 121.
Zbytek vzduchu přítomného v sušícím prostoru 6 prochází tepelně kondenzační jednotkou 2, kde se uvolňuje vlhkost ze vzduchu pomocí kondenzační jednotky 21 a částečně se vysušuje a ohřívá pomocí vytápěcí jednotky 22 na požadovanou teplotu, vystupuje a dále vstupuje do vzduchové šachty 1000 ve tvaru tunelu, zapnutím všech ventilátorů začíná nový cirkulační cyklus vstupem do sušící komory 6. Popsaný režim sušení umožňuje zejména na svém začátku, kdy je na dřevu přítomno velké množství volné vody, účinným způsobem sušit dřevo, bez jeho ohřevu na vysokou teplotu, způsobující možné závady sušení, které jsou známé z minulosti.
Pro dosažení předem definované a řízené hodnoty vlhkosti vzduchu se shora popsanou technologií sušení v sušící komoře 1 a v sušícím prostoru 6, se nyní mohou změnit podmínky sušení. Jak je známo, dřevo obsahuje kapiláry v buňkách, které obsahují volnou tekutinu a absorbované molekuly vody, zvané obsah vlhkosti, ♦ ·
9
9*4
-13«·· ·· ··· který se musí snižovat při použití správné technologie sušení, která musí být prováděna ve správných klimatických podmínkách, závisejících zejména na druhu dřeva a měnících se podstatně s jednotHvými druhy, kde cirkulující vzduch by měl být vždycky schopen snížit obsah vlhkosti, stále vystupující ze sušeného dřeva.
Shora popsaným způsobem je možné provádět sušení jednoduše a v překvapivě krátké době, nově vyvinutým sušícím zařízením v sušícím prostoru 6, bez použití příslušenství jakéhokoliv druhu a stávajících procesů sušení dřeva a bez dodatečného ohřevu vzduchu. Vzduch prochází průchodem 30 u vzduchového deflektoru 3 a ventilační soustava 111 je otevřena, jak je znázorněno na obr. 6 a 7, za předpokladu, že ve většině případů není třeba dodatečný ohřev, takže může být provedena realizace nově vyvinutého procesu sušení. Větrací otvor 1211 pro mikroklima a vzduchová potrubí 121 a 122 jsou při realizaci nově vyvinutého způsobu sušení ve své zavřené poloze.
Rozdílem řešení podle vynálezu, ve srovnání se známými procesy sušení, je fyzikální prevence opakované cirkulace a míšení suchého a nasyceného vzduchu, které by mohly způsobit nízkou účinnost Zapnuté ventilátory 41. 42, 43, 44. ventilační jednotky 40, ventilátor 25 tepelně kondenzační jednotky 2, a ventilátory 71 vytvářejí vhodnou cirkulaci vzduchu. Okolní vzduch přiváděný do sušící komory i a následně do sušícího prostoru 6, prochází ventilační soustavou 111, která je otevřena, a potom je veden sušícím prostorem 6 a samočinně nastavitelným větracím otvorem 31, a potom tepelně kondenzační jednotkou 2, obsahující kondenzační jednotku 22, je většinou nebo dokonce trvale funkčně eliminován, ale pomocí ventilátoru 25 je veden vzduchovou šachtou 1000 ve tvaru tunelu ke vzduchovému průchodu 30. Když je ventilační soustava 111 ve své otevřené poloze, vzduch vystupující ze vzduchového průchodu 30 nemůže znovu vstoupit do sušícího prostoru 6, ale je odsáván ze sušící komory 1 do okolní atmosféry. Tímto způsobem je dosaženo, Že jenom suchý čerstvý vzduch má možnost přijít do kontaktu s vysoušeným dřevem. Odbornici v oboru by měli pochopit, že nedotčený *»» 0 · * • * · · *· « · · 009 ··
-14čerstvý vzduch by měl být určitým způsobem upravován v případě extrémních klimatických podmínek, což by mělo být provedeno pomocí zmíněných příslušenství, což neovlivňuje princip vynálezu.

Claims (19)

 1. PATENTOVÉ NÁROKY
  1. Sušící zařízení, vytvořené z několika vzduchovým ventilačních soustav, uspořádaných v sušící komoře (1), a vybavené tepelně kondenzační jednotkou (2), sestávající z kondenzační jednotky (21) a vytápěcí jednotky (22), a dále vybavené alespoň jedním ventilátorem (25), sušícím prostorem (6), a rovněž alespoň jedněmi plnícími dveřmi (131) v sušící komoře (1), kam se ukládá dřevo nebo jiný materiál k sušení pomocí vozíkových stohovacích jednotek (5), s postupným absorbováním obsahu vlhkosti ve dřevu proudícím vzduchem přítomným v sušící komoře (1), a zejména v sušícím prostoru (6), vy zn a č u j í c í se t i m, že alespoň jedna stěna (11) tohoto zařízení, která může být také uspořádána jako dveře, je vybavena ventilační soustavou (111), která je uspořádána k účinnému vedení proudu vzduchu pro provádění a monitorování typu režimu sušení, ve spojení se vzduchovým detektorem (3), umístěným nad sušícím prostorem (6) v sušící komoře (1), s tepelně kondenzační jednotkou (2), končící v určité vzdálenosti od druhé boční stěny (12) sušící komory (1), těsně u dna (101) sušící komory (1), kníž také zasahuje vzduchový detektor (3), těsně u tepelně kondenzační jednotky (2), vybaveného alespoň jedním samočinně nastavitelným větracím otvorem (31), přičemž vzduchový detektor (3) prochází přes sušící prostor (6) k horní části (100) sušící komory (1) směrem k ventilační soustavě (111), přičemž mezí vzduchovým detektorem (3) a ventilační soustavou (lil) uspořádanou ve stěně (11), resp. dveřích sušící komory (1), je uspořádán vzduchový průchod (30) a dále je zde vytvořena vzduchová Šachta (1000) ve tvaru tunelu, v níž je umístěna příslušná ventilační jednotka (40).
 2. 2. Sušící zařízeni, podle nároku 1, vy z n a č u j í c í se t í m, že je vybaveno jak větracím potrubím, tak odváděcím vzduchovým potrubím (121, 122) u téhož větracího otvoru (1211) pro mikroklima, uspořádaného u druhé boční stěny (12) sušící komory (1), u níž je těsně u vzduchového detektoru (3) uspořádána tepelně kondenzační jednotka (2), přičemž ze sušící komory (1) prochází jedno vzduchové
  4 · ·♦· «
  ··
  -16potrubí ¢121) do okolní atmosféry pod horní části (100) sušící komory (1), a druhé větrací potrubí (122) prochází do okolní atmosféry nad dnem (101) sušící komory (1).
  ·· v v • · • ·· • · · · · • · · · ··· 9·
 3. 3. Suší cí zařízení, podle nároku 1 a 2, v y z n a č u j i c í se t í m, že v sušícím prostoru (6) je umístěn alespoň jedna přídavná ventilační jednotka (7), opatřená alespoň jedním ventilátorem (71) umístěným na nastavitelném suportu (72), umožňujícím úhlové rozptýlení proudu vzduchu s možností vyřazení z provozu při rovnoběžném umístění s boční stěnou nebo s možností zapojení do provozu při nerovnoběžném umístění s boční stěnou.
 4. 4. Sušící zařízení, podle nároku 1, vyznačující se t í m, že ventilační soustava (111) je uspořádána ve stěně (11), resp. dveřích sušící komory (1), tak, že vjejí uzavřené poloze je umožněna vnitřní cirkulace vzduchu ze vzduchové šachty (1000) ve tvaru tunelu do oblasti mezi horní částí (100) sušící komory (1) a vzduchovým deflektorem (3), procházející vzduchovým průchodem (30) mezi vzduchovým deflektorem (3) a stěnou (11), resp. dveřmi do sušícího prostoru (6), směrem k samočinně nastavitelnému větracímu otvoru (31), a pod vzduchovým deflektorem (3), směrem k tepelně kondenzační jednotce (2), přičemž v otevřené poloze ventilační soustavy (111) prochází vzduch ze vzduchové šachty (1000) ve tvaru tunelu alespoň dvěma mezerami vytvořenými otevřením ventilační soustavy (111), přičemž vzduch je vyfukován ze sušící komory (1) do okolního prostoru na horní straně alespoň jednou mezerou a současně je nasáván čerstvý vzduch z okolního prostoru přímo do sušícího prostoru (6) alespoň jednou spodní mezerou.
 5. 5. Sušící zařízení, podle nároku 1, vyznačující se t í m, že alespoň některý z ventilátorů (41, 42, 43, 44) uspořádaných ve vzduchově Šachtě (1000) ve tvaru tunelu, mezi vzduchovým deflektorem (3) a horní částí (100) sušící * * • ···
  -17··· • · ··· ΐ · ϊ · « · · · ·· ·· komory (1), je vybaven příslušnými topnými prvky (430, 440), uspořádanými k doplňkovému ohřevu vzduchu ve vzduchové šachtě (1000) ve tvaru tunelu.
 6. 6. Sušící zařízení, podle nároku 1, vy z n a č uj í c í se t í m, Že vozíkové stohovací jednotky (5) určené k přemisťování sušeného materiálu, zejména dřeva, jsou vybaveny ne jenom vertikálními rozpěmými prvky (51), ale také horizontálními rozpěmými prvky (52).
 7. 7. Sušící zařízení, podle nároku 6, vyznačující se t í m, že alespoň některá z vozíkových stahovacích jednotek (5) je vybavena koly (50) zajišťujícími jejich mobilitu.
 8. 8. Sušící zařízení, podle nároku 6 nebo 7, vyznačující se t í m, že vozíkové stohovací jednotky (5) mohou být vzájemně uloženy na sebe pomocí vertikálních rozpěmých prvků (51).
 9. 9. Sušící zařízení, podle nároku 1, vyznačující se t í m, že tepelně kondenzační jednotka (2) sestává alespoň z jedné kondenzační jednotky (21) a vytápěcí jednotky (22),
 10. 10. Sušící zařízení, podle nároku 9, vyznačující se t í m, že tepelně kondenzační jednotka (2) je uspořádána ve skříni (20), která je vybavena výpustnou trubkou (201) pro odvádění kondenzátu, u kondenzační jednotky (21), vytápěcí jednotkou (22), kompresorem (23) a škrtící klapkou (24), které jsou spojeny ve vhodném obvodu (26), a také je opatřena ventilátorem (25).
 11. 11. Sušící zařízení, podle nároku 1, vyznačující se t í m, že sušící komora (1) je zkonstruována na základě standardního kontejneru splňujícího rozměrové normy pro mezinárodní kontejnerovou přepravu.
  «0
  -1812. Sušící zařízení, podle nároku 1, vy zn a č uj í c í se t í m, že větrací otvor (31) vzduchového defiektoru (3) je samočinně nastavitelný.
 12. 13. Sušící zařízení, podle nároku 1, vyznačující se tím, že uvnitř sušící komory (1) je umístěno vyzařovací zařízení (8), těsně u větracího a odvádécího vzduchového potrubí (121,122).
 13. 14. Sušící zařízení, podle nároku 13, vy zn a č u j í c í se t í m, že vyzařovacím zařízením (8) je zejména zářič ultrafialových paprsků.
 14. 15. Sušící zařízení, podle nároku 1, vyznačující se t í m, že v sušící komoře (1) jsou uspořádány alespoň dva magnety (9).
 15. 16. Sušící zařízení, podle nároku 15, vyznačující se t í m, že uvnitř sušící komory (1) jsou uspořádány alespoň dva permanentní magnety (9).
 16. 17. Sušící zařízení, podle nároku 16, vy z n a č u j í c í se t í m, že uvnitř sušící komory (1) je vytvořeno bjpolámí magnetické pole pomocí alespoň dvou permanentních magnetů (9), uspořádaných těsně u větracího a odvádécího vzduchového potrubí (121,122) a vzduchového defiektoru (3).
 17. 18. Sušící zařízení, podle nároku 6, vyznačující se t í m, Že vzdálenost mezi sousedními vertikálními rozpěmými prvky (51), při pohledu v horizontálním směru, je vždycky kratší než vertikální suporty (52).
 18. 19. Sušící zařízení, podle nároku 6a 18, vyznačující se t í m, že u stahovací jednotky (5) se vedle vertikálních rozpěmých prvků (51) předpokládá použití horizontálních rozpěmých prvků (5Γ) pro zajištění správné vzduchové mezery, respektive určité vzdáleností mezi dřevěnými součástmi, vzájemně uloženými vertikálním směrem mezi vertikálními rozpěmými prvky (51).
  » *
  9 · 9
  9 · ·
  9 *
  9 9
  9 9
  -19• ···
  9 ·
  9*· ·9·
  99·
 19. 20. Sušící zařízení, podle nároku 1 a 2, vy zna Č uj í c í se t í m, že větrací otvor (1211) pro mikroklima je spojen se vzduchovým potrubím (121, 122), přičemž v případě zvýšené hodnoty vlhkosti je aktivován na horní části sušící komory (1) a je spojen se sušícím prostorem (6) prostřednictvím vzduchového potrubí (122), kde je vzduch vyfukován ven, ale prostřednictvím vzduchového potrubí (121), v případě rozdílu tlaků je čerstvý vzduch nasáván do oblasti (10'), ale když je otvor (1211) pro mikroklima dezaktivován, proces sušení je oddělen od vnější atmosféry a v sušící komoře (1) je vyvozena vnitřní cirkulace vzduchu.
CZ20001472A 1997-11-04 1998-03-30 Sušicí zarízení CZ298942B6 (cs)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SI9700284A SI9700284B (sl) 1997-11-04 1997-11-04 Susilna naprava
SI9800094A SI9800094B (sl) 1998-03-27 1998-03-27 Susilna naprava

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ20001472A3 true CZ20001472A3 (cs) 2001-11-14
CZ298942B6 CZ298942B6 (cs) 2008-03-19

Family

ID=26665265

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20001472A CZ298942B6 (cs) 1997-11-04 1998-03-30 Sušicí zarízení

Country Status (27)

Country Link
EP (1) EP1029211B1 (cs)
JP (1) JP3955729B2 (cs)
KR (1) KR100481454B1 (cs)
CN (1) CN1139777C (cs)
AP (1) AP2000001792A0 (cs)
AT (1) AT231605T (cs)
AU (1) AU765744B2 (cs)
BG (1) BG63980B1 (cs)
CA (1) CA2308245C (cs)
CZ (1) CZ298942B6 (cs)
DE (1) DE69810955T2 (cs)
DK (1) DK1029211T3 (cs)
EA (1) EA002122B1 (cs)
EE (1) EE04246B1 (cs)
ES (1) ES2191285T3 (cs)
HU (1) HU224255B1 (cs)
IL (1) IL135930A (cs)
IS (1) IS5459A (cs)
NO (1) NO325868B1 (cs)
NZ (1) NZ504078A (cs)
OA (1) OA11405A (cs)
PL (1) PL340367A1 (cs)
PT (1) PT1029211E (cs)
SK (1) SK286566B6 (cs)
TR (1) TR200001236T2 (cs)
WO (1) WO1999023430A1 (cs)
YU (1) YU49487B (cs)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100445256B1 (ko) * 2002-03-14 2004-08-21 (주)뉴-그린 열풍건조장치
TR200601074A2 (tr) * 2006-03-08 2007-10-22 Elmotek Elektromekani̇k Otomasyon Taahhüt Dan. Eği̇ti̇m Ve Yazilim Tek San. Ve Ti̇c. Ltd.Şti̇. Kurutma fırınlarında yenilik
DE102007057237A1 (de) * 2007-11-26 2009-05-28 Umicore Ag & Co. Kg Tunnelofen für die Temperaturbehandlung von Waren
CN102087070B (zh) * 2009-12-07 2012-07-18 承逸工业有限公司 木板材的电热炉
CN102445056B (zh) * 2011-11-16 2014-04-02 西安银马实业发展有限公司 湿坯制品室式干燥二次码烧方法及其码烧系统
CN102564091B (zh) * 2012-01-30 2014-08-13 曹树梁 注浆成型中空陶瓷太阳板基体素坯的干燥方法
CN105627706B (zh) * 2016-03-18 2018-08-24 浙江安吉双虎竹木业有限公司 一种全方位循环供热烘箱系统
CN105651016B (zh) * 2016-03-18 2018-10-16 浙江安吉双虎竹木业有限公司 一种板材干燥装置
CN106123539A (zh) * 2016-06-25 2016-11-16 安徽省申运木业有限公司 一种木材干燥器
CN106247762B (zh) * 2016-08-30 2019-05-10 北京五洲木国际实业有限公司 一种顶风机型船舱木材干燥装置及干燥方法
CN106288671B (zh) * 2016-08-31 2019-05-10 北京五洲木国际实业有限公司 一种侧风机型船舱木材干燥装置及干燥方法
CN107398955A (zh) * 2017-08-15 2017-11-28 广西河池市宜州梦若天蓝信息科技有限公司 一种木棍切片机
CN109737703A (zh) * 2018-11-29 2019-05-10 颍上县陈家工艺家具有限公司 一种木材烘干装置
CN110686470A (zh) * 2019-09-23 2020-01-14 珠海格力电器股份有限公司 一种热泵烘干设备及其除湿控制方法和除湿控制装置

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2370422A (en) * 1942-09-22 1945-02-27 Claude R Wickard Dehydrator
FR1247859A (fr) * 1959-02-14 1960-12-02 Svenska Flaektfabriken Ab Procédé pour régler la force du séchage dans les sécheurs à contre-courant
GB1229987A (cs) * 1967-05-01 1971-04-28
USRE28226E (en) * 1970-05-18 1974-11-05 Circulating air dryer
CH585379A5 (en) * 1974-08-23 1977-02-28 Felber Norbert Felix Timber drying plant with combined operating system - dries timber with heat pump air and air circulation to required dryness
DE2441855A1 (de) * 1974-08-31 1976-03-11 Niels Valdemar Vest Joergensen Anlage zum lufttrocknen von holz
USRE31633E (en) * 1979-02-21 1984-07-24 Lumber conditioning kiln
SE423931B (sv) * 1980-10-15 1982-06-14 Nils Oskar Tore Loof Sett att torka treprodukter
AT385840B (de) 1984-07-26 1988-05-25 Leisser Josef Verfahren zur trocknung von empfindlichen guetern, z. b. holz
EP0256100B1 (en) 1986-02-06 1991-05-15 MOLDRUP, Steen O. Method for the drying of wood and wood-based products
FR2644588B2 (fr) * 1987-02-04 1993-06-04 Nosley Heritiers Jacques Capteur electromagnetique pour mesurer la vitesse d'ecoulement d'un fluide conducteur de l'electricite
US4955146A (en) * 1988-09-01 1990-09-11 Boldesigns, Inc. Lumber drying kiln
IT1232009B (it) * 1989-03-21 1992-01-22 C E A F Convertitori En Altern Impianto di essiccazione, particolarmente per legname
DE59106827D1 (de) * 1991-03-23 1995-12-07 Brunner Reinhard Vorrichtung zum Trocknen von Holz.
SE505655C2 (sv) * 1994-02-11 1997-09-29 Flaekt Ab Förfarande för torkning av virke
CZ279668B6 (cs) * 1994-06-15 1995-05-17 Els, S.R.O. Zařízení k sušení a ochraně dřeva

Also Published As

Publication number Publication date
AU765744B2 (en) 2003-09-25
ES2191285T3 (es) 2003-09-01
NO325868B1 (no) 2008-08-04
KR20010031765A (ko) 2001-04-16
OA11405A (en) 2004-04-08
NO20002349D0 (no) 2000-05-04
SK6312000A3 (en) 2001-05-10
HU0100543A2 (hu) 2001-08-28
EE04246B1 (et) 2004-02-16
EA200000480A1 (ru) 2000-10-30
PT1029211E (pt) 2003-04-30
EA002122B1 (ru) 2001-12-24
SK286566B6 (sk) 2009-01-07
CN1139777C (zh) 2004-02-25
PL340367A1 (en) 2001-01-29
YU49487B (sh) 2006-08-17
NO20002349L (no) 2000-05-04
IS5459A (is) 2000-04-18
CZ298942B6 (cs) 2008-03-19
DE69810955T2 (de) 2003-05-15
BG63980B1 (bg) 2003-08-29
NZ504078A (en) 2003-08-29
IL135930A0 (en) 2001-05-20
CA2308245A1 (en) 1999-05-14
HU224255B1 (hu) 2005-07-28
AP2000001792A0 (en) 2000-06-30
JP2001522028A (ja) 2001-11-13
CA2308245C (en) 2010-01-12
DE69810955D1 (de) 2003-02-27
DK1029211T3 (da) 2003-05-19
WO1999023430A1 (en) 1999-05-14
JP3955729B2 (ja) 2007-08-08
EP1029211B1 (en) 2003-01-22
KR100481454B1 (ko) 2005-04-08
IL135930A (en) 2003-12-10
HU0100543A3 (en) 2001-12-28
BG104350A (en) 2000-12-29
EP1029211A1 (en) 2000-08-23
TR200001236T2 (tr) 2000-11-21
CN1277670A (zh) 2000-12-20
AU6531798A (en) 1999-05-24
YU25800A (sh) 2002-06-19
EE200000261A (et) 2001-06-15
AT231605T (de) 2003-02-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ20001472A3 (cs) Suąicí zařízení
CA2578020A1 (en) Depressurization type drying machine and method for drying lumber using the same
US8397400B2 (en) High temperature lumber treatment system
FI122117B (fi) Menetelmä orgaanisen kappalemaisen materiaalin kuivaamiseksi ja kuivuri
US20160102909A1 (en) A method of evaporating liquid and drying static bed of particles within a container and recovering water condensate
US7089683B1 (en) Drying device
WO2013158009A1 (en) Method and arrangement for drying wood by controlled inlet of fresh air
CA2702526C (en) Storage configuration with predeterminable storage atmosphere
PL174760B1 (pl) Urządzenie do suszenia i zabezpieczania drewna i wyrobów drewnianych
US20210222950A1 (en) Drying system
RU2129244C1 (ru) Способ сушки древесины и установка для его осуществления
SI9800094A1 (sl) Sušilna naprava
SI9700284A (sl) Sušilna naprava
RU44802U1 (ru) Установка для сушки пиломатериалов
JPH11137071A (ja) 農水産物処理システム
RU20956U1 (ru) Сушильная камера
JP2552961Y2 (ja) 除湿穀物乾燥装置
JPH104778A (ja) 茶生葉管理装置
JPH07117337B2 (ja) 乾燥機
JPH0579391U (ja) 常温定湿穀物乾燥機

Legal Events

Date Code Title Description
PD00 Pending as of 2000-06-30 in czech republic
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20140330