SK286790B6 - Spôsob a zariadenie na vŕtanie dier a na upevnenie ukotvenia vo vŕtanej diere - Google Patents

Spôsob a zariadenie na vŕtanie dier a na upevnenie ukotvenia vo vŕtanej diere Download PDF

Info

Publication number
SK286790B6
SK286790B6 SK1331-2003A SK13312003A SK286790B6 SK 286790 B6 SK286790 B6 SK 286790B6 SK 13312003 A SK13312003 A SK 13312003A SK 286790 B6 SK286790 B6 SK 286790B6
Authority
SK
Slovakia
Prior art keywords
tube
drilling
hole
drill
casing tube
Prior art date
Application number
SK1331-2003A
Other languages
English (en)
Other versions
SK13312003A3 (sk
Inventor
Josef Mocivnik
Original Assignee
"Alwag" Tunnelausbau Gesellschaft M.B.H.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
Priority to AT0032701U priority Critical patent/AT5644U1/de
Priority to AT5372002 priority
Application filed by "Alwag" Tunnelausbau Gesellschaft M.B.H. filed Critical "Alwag" Tunnelausbau Gesellschaft M.B.H.
Priority to PCT/AT2002/000120 priority patent/WO2002088523A1/de
Publication of SK13312003A3 publication Critical patent/SK13312003A3/sk
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=25592329&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=SK286790(B6) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Publication of SK286790B6 publication Critical patent/SK286790B6/sk

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E21EARTH DRILLING; MINING
  • E21DSHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS
  • E21D21/00Anchoring-bolts for roof, floor in galleries or longwall working, or shaft-lining protection
  • E21D21/0026Anchoring-bolts for roof, floor in galleries or longwall working, or shaft-lining protection characterised by constructional features of the bolts
  • E21D21/004Bolts held in the borehole by friction all along their length, without additional fixing means
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E21EARTH DRILLING; MINING
  • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
  • E21B7/00Special methods or apparatus for drilling
  • E21B7/20Driving or forcing casings or pipes into boreholes, e.g. sinking; Simultaneously drilling and casing boreholes
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E21EARTH DRILLING; MINING
  • E21DSHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS
  • E21D20/00Setting anchoring-bolts

Abstract

Spôsob a zariadenie na vŕtanie, predovšetkým nárazové alebo otočne nárazové vŕtanie, dier (7) v zemine alebo hornine a na upevňovanie ukotvenia v diere, pri ktorom sa vŕtacou korunkou (1), uloženou na vrtnom sútyčí (5), vytvára vŕtaná diera (7) a súčasne sa zavádza obalová rúrka (4), obklopujúca s odstupom vrtné sútyčie (5). Obalová rúrka (4), vytvorená s pozdĺžnou štrbinou (8), sa počas vŕtania zavádza aspoň čiastočne v podstate pri priľahnutí k vŕtanej diere (7), čím sa dá pri jednoduchej konštrukcii dosiahnuť pomocou v pozdĺžnom smere prerezanej obalovej rúrky (4) spoľahlivé ukotvenie.

Description

Oblasť techniky
Vynález sa týka spôsobu vŕtania, predovšetkým nárazového alebo otočné nárazového vŕtania, dier v zemine alebo hornine, a upevnenia ukotvenia v diere, pričom sa vŕtacou korunkou, uloženou na vrtnom sútyčí, vytvára vŕtaná diera a súčasne sa zavádza obalová rúrka, obklopujúca s odstupom vrtné sútyčie. Vynález sa ďalej týka zariadenia na vŕtanie, predovšetkým nárazové alebo otočné nárazové vŕtanie, dier v zemine alebo hornine, a na zhotovenie ukotvenia, zahrnujúceho vŕtaciu korunku, uloženú na vrtnom sútyčí na vytváranie vŕtanej diery, a ďalej zahrnujúceho obalovú rúrku obklopujúcu s odstupom vrtné sútyčie a napojujúcu sa na vŕtaciu korunku.
Doterajší stav techniky
V súvislosti so zhotovovaním diery, prípadne vŕtanej diery' v zemine alebo hornine a dodatočným upevňovaním ukotvenia, prípadne vyloženia vo vŕtanej diere, je napríklad zo spisu WO 98/21439 a WO 98/58132 známe počas procesu vŕtania, napríklad nárazového alebo otočné nárazového vŕtania, zavádzať do vŕtanej diery obalovú rúrku, potom sa po dokončení vŕtania prípadne časť vriacej korunky spoločne s vrtným sútyčím z vŕtanej diery vytiahne, zatiaľ čo obalová rúrka vo vŕtanej diere zostane, takže sa následne naplnením vytvrdzujúcou hmotou vytvorí vo vŕtanej diere ukotvenie. Podľa uskutočnenia uvedeného v spise WO/98132 môže byť vrtné sútyčie vytvorené na svojom vonkajšom objeme s doplnkovými rebrami a ryhami, takže pri zotrvaní vrtného sútyčia vo vŕtanej diere a dodatočnom naplnení môže byť dosiahnutý adekvátne dobrý účinok ukotvenia.
Alternatívne k tomu je známe po vytvorení vŕtanej diery vŕtací nástroj s vrtným sútyčím z vŕtanej diery vytiahnuť, potom sa následne do vŕtanej diery zavedie kotva, prípadne kotviace zariadenie, pričom sú napríklad zo spisov EP-B 0 241 451, US-A 4 490 074, DE-AS 21 05 888, US-A 4 310 266, EP-A 0 875 663 a ďalších literárnych zdrojov známe príklady uskutočnení, pri ktorých sa dodatočne zavediteľné, rúrkovité ukotvenie udržuje na priemere, zmenšenom oproti koncovému stavu, príslušnými prídržnými prvkami, potom sa po úplnom zavedení do vŕtanej diery a odstránení prídržných ústrojenstiev rúrka, nachádzajúca sa pod predpätím, ktorá má obvykle v podstate v pozdĺžnom smere prebiehajúcu štrbinu, rozšíri, a tým priľahne, prípadne sa pritlačí na stenu vŕtanej diery na dosiahnutie požadovaného účinku ukotvenia. Nevýhodou pri tomto známom stave techniky je jednak skutočnosť, že vŕtaná diera musí byť zhotovená v prvom spôsobovom kroku, potom sa po odstránení vŕtacicho nástroja spolu s vrtným sútyčím v ďalšom spôsobovom kroku zavedie do vŕtanej diery, majúcej prípadne veľkú dĺžku, kotviace zariadenie, potom sa následne odstránením príslušného prídržného ústrojenstva dosiahne pri rozšírení na vonkajší priemer priľahnutie ku stene vŕtanej diery. Je bezprostredne jasné, že nielen pre dva od seba oddelené pracovné kroky je potrebný adekvátne väčší časový priestor, ale aj že prípadne dodatočné zavádzanie takéhoto kotviaceho zariadenia s väčšou dĺžkou je spojené s ťažkosťami. Ďalej je treba vychádzať z toho, že odstránenie vŕtacieho zariadenia aj s vrtným sútyčím a dodatočné zavedenie kotviaceho zariadenia je uskutočniteľné len v pomerne pevnej zemine, prípadne hornine, pričom musí byť zaistené, že do vŕtanej diery, napríklad počas procesu vŕtania alebo po odstránení vŕtacieho nástroja a pred konečným zavedením kotviaceho zariadenia, nevnikne žiadny materiál, takže by sa vŕtaná diera zablokovala, čím by už zavedenie kotviaceho zariadenia nebolo možné.
Úlohou vynálezu je navrhnúť spôsob a zariadenie uvedeného druhu, umožňujúce pri zjednodušenej konštrukcii počas procesu vŕtania aspoň provizórne zaistenie a bezprostredne po dohotovení vŕtanej diery spoľahlivé ukotvenie na vnútornej stene vŕtanej diery.
Podstata vynálezu
Túto úlohu rieši spôsob vŕtania, predovšetkým nárazového alebo otočné nárazového vŕtania, dier v zemine alebo hornine, a upevnenia ukotvenia v diere, pričom sa vŕtacou korunkou, uloženou na vrtnom sútyčí, vytvára vŕtaná diera a súčasne sa zavádza obalová rúrka obklopujúca s odstupom vrtné sútyčie, podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že sa obalová rúrka, vytvorená s pozdĺžnou štrbinou, aspoň čiastočne zavedie počas vŕtania v podstate za priľahnutia k vŕtanej diere. Pretože obalová rúrka, vytvorená s pozdĺžnou štrbinou, priľahne počas zhotovovania diery aspoň čiastočne ku stene vŕtanej diery, umožní tak vytvoriť počas procesu vŕtania aspoň provizórne zaistenie, pričom pozdĺžna štrbina zaistí, že obalová rúrka je dostatočne elastická, prípadne poddajná, aby samotná pri aspoň čiastočnom priľahnutí ku stene vŕtanej diery odolávala nie nadmerne veľkému odporu proti zavádzaniu obalovej rúrky napríklad ťahovým alebo rázovým namáhaním. Okrem toho sa obalovou rúrkou, vybavenou pozdĺžnou štrbinou, zaistí, že bezprostredne po dokončení vŕtania je aspoň čiastočným priložením ku stene vŕtanej diery dosiahnuteľné príslušné ukotvenie, takže sa na vytvorenie takého ukotvenia dá oproti známym uskutočneniam dosiahnuť časová úspora, pričom po dokon čení vŕtania sa vrtné sútyčie odstráni a oddelená kotva sa zavedie do vŕtanej diery. Okrem toho sa dá spôsob podľa vynálezu použiť nezávisle od typu prevŕtavanej zeminy či horniny, pretože obalová rúrka sa do vŕtanej diery zavádza bezprostredne pri vytváraní vŕtanej diery, takže aj pri uvoľnenej hornine, pri ktorej by po odstránení vŕtacieho nástroja a pred zavedením ukotvenia mohlo dôjsť k zavaleniu, nie je treba sa v žiadnom prípade obávať ťažkostí, ako pri dodatočne vytváranom ukotvení, pretože obalová rúrka, zavádzaná pri vŕtaní, udržuje aj pri uvoľnenej hornine prierez vŕtanej diery priechodný. Po dokončení vŕtanej diery môže byť buď vŕtací nástroj aspoň čiastočne s vrtným sútyčím odstránený cez vnútrajšok obalovej rúrky, zotrvávajúcej vo vŕtanej diere, alebo môže na zvýšenie účinku ukotvenia zotrvať vo vŕtanej diere aj vrtné sútyčie spolu s vriacim nástrojom, takže kotviaci efekt vznikne nielen priľahnutím obalovej rúrky k vnútornej stene vŕtanej diery, ale aj tiež vŕtacím nástrojom, zotrvávajúcim vo vŕtanej diere, a tento kotviaci účinok môže zvýšiť vrtné sútyčie. Pri zavádzaní obalovej rúrky, ktorá má pozdĺžnu štrbinu a aspoň čiastočne prilieha ku stene vŕtanej diery, je výhodné, že pri samom osebe známom zavádzaní výplachového fluida do oblasti vriacej korunky a na vynášanie vyťaženého materiálu, vzniká aj v oblasti vonkajšieho obvodu obalovej rúrky adekvátne tekutá, prípadne cestovitá vrstva materiálu, ktorá pri zavádzaní obalovej rúrky poskytuje mazací, prípadne klzný efekt. Po dokončení vŕtania a prerušení ďalšieho prívodu výplachového fluida dôjde pri vytvrdení materiálu v oblasti vonkajšieho obvodu obalovej rúrky k adekvátnemu zvýšeniu trenia medzi vonkajším obvodom obalovej rúrky a vnútornou stenou vŕtanej diery, takže sa dosiahne dobrý účinok ukotvenia obalovej rúrky, priliehajúcej k vnútornej stene vŕtanej diery.
Na podporu kotviaceho efektu už pri zavádzaní obalovej rúrky, aspoň čiastočne priliehajúcej k vnútornej stene vŕtanej diery, sa podľa jedného výhodného príkladu uskutočnenia navrhuje, aby sa po dokončení vŕtanej diery a odstránení vrtného sútyčia zaviedol dovnútra obalovej rúrky a v nej rozšíril rozšíriteľný prvok. Zavedenie rozšíriteľného prvku umožní, aby sa obalová rúrka na čiastkových oblastiach, prípadne na vnútornej stene vŕtanej diery, spoľahlivo upevnila, takže sa zvýši kotviaci efekt.
Obzvlášť jednoduchým spôsobom sa dá rozšíriteľný prvok upevniť vnútri obalovej rúrky tým, že sa rozšíriteľný prvok rozšíri pomocou rázového namáhania podľa ďalšieho výhodného príkladu uskutočnenia spôsobu podľa vynálezu. Takýto rozšíriteľný prvok poskytuje nielen spoľahlivé priľahnutie obalovej rúrky k vnútornej stene vŕtanej diery, ale spôsobí tiež zmenšenie svetlého prierezu obalovej rúrky, napríklad pri tlakovom namáhaní v pozdĺžnom smere okolo ležiacim materiálom alebo proti ťahovému namáhaniu v pozdĺžnom smere kotvy, tvorenej obalovou rúrkou, pretože umiestnením pozdĺžnej štrbiny by predovšetkým ťahové namáhania v pozdĺžnom smere obalovej rúrky, tvoriacej ukotvenie, mohli inak viesť ku zmenšeniu kotviaceho prierezu obalovej rúrky, čim by sa adekvátne znížil účinok ukotvenia.
V závislosti od okolitého materiálu a teda tiež od tvaru obalovej rúrky sa na zavádzanie obalovej rúrky počas procesu vŕtania výhodne navrhuje, aby obalová rúrka bola do vŕtanej diery zavádzaná ťahovým namáhaním cez spojenie s vriacou korunkou a/alebo rázovým namáhaním. Podľa vynálezu môže byť teda obalová rúrka napríklad vhodným spôsobom spojená s vriacou korunkou a do vŕtanej diery zavádzaná počas procesu vŕtania len ťahovým namáhaním. Predovšetkým pri veľkom priereze materiálu a teda obalových rúrkach majúcich vysokú pevnosť, ktoré sa používajú na prípravu adekvátne odolného ukotvenia, môže však byť doplnkovo alebo alternatívne obalová rúrka zavádzaná do vŕtanej diery súčasne s procesom vŕtania pomocou rázového namáhania, aby na unášanie obalovej rúrky nemuseli na vriaciu korunku pôsobiť nadmerné sily.
Na riadne zavádzanie obalovej rúrky počas procesu vŕtania sa v tejto súvislosti podľa ďalšieho výhodného príkladu uskutočnenia navrhuje, aby sa po dokončení vŕtania uvoľnilo pozdĺž v podstate v pozdĺžnom smere prerezanej obalovej rúrky aspoň jedno spojenie, definované miestom požadovaného zlomu.
Zvlášť jednoduché uvoľnenie, prípadne oddelenie obalovej rúrky sa podľa vynálezu vykoná výhodne tým, že uvoľnenie, prípadne oddelenie miesta požadovaného zlomu sa vykoná nepatrným stiahnutím aspoň úderovej pätky a na nej uloženej obalovej rúrky a uvedením úderovej pätky do činnosti. Po dokončení vŕtania sa teda môže nepatrným stiahnutím aspoň úderovej pätky a pripadne na nej uloženej prstencovej vriacej korunky, a nasledujúcim, ešte raz uskutočneným uvedením úderovej pätky do činnosti pri pevne prichytenej, pripadne aspoň čiastočne s trecím stykom vo vytvorenej vŕtanej diere uloženej obalovej rúrke, dosiahnuť rozšírením vnútorného priemeru obalovej rúrky, prerezanej v pozdĺžnom smere, úderovou pätkou napríklad vplyvom usporiadania proti sebe prispôsobených dosadacích plôch v oblasti predného konca obalovej rúrky rozdelenie, prípadne uvoľnenie miesta požadovaného zlomu pri rozšírení, prípadne rozopretí predného konca obalovej rúrky, takže je dosiahnuteľné dobré priľahnutie vonkajšieho priemeru rozšírenej obalovej rúrky ku stene dohotovenej vŕtanej diery.
Na ďalšie zvýšenie účinku ukotvenia, predovšetkým pri uvoľnenej hornine, pripadne za spolupôsobenia s kotviacou doskou, upevniteľnou na konci, vyčnievajúcom z vŕtanej diery, sa podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia navrhuje, aby sa po dokončení vŕtania vykonalo samo osebe známe vyplnenie vnútra obalovej rúrky vytvrdzujúcou hmotou. Vytvrdzujúci materiál môže pritom predovšetkým v prednej oblasti ako aj pozdĺž pozdĺžnej štrbiny rozšíriteľnej obalovej rúrky vystupovať do okolitého materiálu, čím sa zlepší ukotvenie obalovej rúrky. Vplyvom preniknutia vytvrdzujúceho materiálu a dodatočného vystuženia s kotviacou doskou, umiestnenou na vonku ležiacom konci obalovej rúrky, sa dá okrem toho dosiahnuť fixovanie voľne navrstvenej zeminy, prípadne horniny.
Uvedené úlohy rieši tiež zariadenie na vŕtanie, predovšetkým nárazové alebo otočné nárazové vŕtanie, dier v zemine alebo hornine, a na zhotovenie ukotvenia, zahrnujúce vŕtaciu korunku, uloženú na vrtnom sútyčí na vytváranie vŕtanej diery, a ďalej zahrnujúce obalovú rúrku, obklopujúcu s odstupom vrtné sútyčie a napojujúcu sa na vŕtaciu korunku, podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že obalová rúrka má v podstate v pozdĺžnom smere prebiehajúcu pozdĺžnu štrbinu. Usporiadaním obalovej rúrky, vytvorenej s pozdĺžnou štrbinou, sa zaistí, že obalová rúrka môže byť do vŕtanej diery a aspoň čiastočne s priložením k vnútornej stene vŕtanej diery zavádzaná pri procese vŕtania s adekvátne menším trecím odporom, potom po ukončení procesu vŕtania je vplyvom bezprostredného, aspoň čiastočného priľahnutia obalovej rúrky k vnútornej stene vŕtanej diery dosiahnuteľný príslušný kotviaci účinok.
Na podporu kotviaceho účinku sa podľa jedného výhodného príkladu uskutočnenia navrhuje, aby bol po dokončení vŕtanej diery a odstránení vrtného sútyčia zavediteľný dovnútra obalovej rúrky rozšíriteľný prvok, a ten je potom rozšíriteľný pri priľahnutí k vnútornej stene obalovej rúrky. Takýmto rozšíriteľným prvkom, ktorý je rozšíriteľný pri priľahnutí k vnútornej stene obalovej rúrky, sa dosiahne bezpečné ukotvenie obalovej rúrky vo vŕtanej diere, pričom takýto rozšíriteľný prvok pôsobí napríklad proti zmenšovaniu prierezu obalovej rúrky, predovšetkým pri ťahovom namáhaní na ukotvenie, tvorené obalovou rúrkou, a teda spoľahlivo zachováva požadovaný kotviaci účinok.
Na zvlášť výhodné upevnenie rozšíriteľného prvku vnútri obalovej rúrky sa podľa jedného zvlášť výhodného príkladu uskutočnenia navrhuje, aby bol rozšíriteľný prvok tvorený objímkou, ktorá je rozšíriteľná vniknutím predovšetkým kónického prvku rázovým namáhaním, pričom predovšetkým na umiestnenie množiny rozšíriteľných prvkov vnútri obalovej rúrky a na vhodné nastavenie ich polohy sa podľa ďalšieho výhodného príkladu uskutočnenia navrhuje, aby bola obalová rúrka vybavená na účely nastavenia polohy rozšíriteľného prvku na svojej vnútornej stene vyvýšeninami alebo výstupkami.
Pre zvlášť jednoduché zavádzanie je výhodné, aby obalová rúrka mala pozdĺž svojej pozdĺžnej štrbiny, prebiehajúcej v podstate v pozdĺžnom smere obalovej rúrky, aspoň jedno miesto požadovaného zlomu. Vplyvom aspoň jedného miesta požadovaného zlomu pozdĺž pozdĺžnej štrbiny obalovej rúrky, umiestneného podľa vynálezu, sa dá jednoduchým spôsobom zavádzať obalová rúrka do vŕtanej diery počas procesu vŕtania, zatiaľ čo po dohotovení vŕtanej diery sa aspoň jedno miesto požadovaného zlomu uvoľní, prípadne rozdelí, aby obalová rúrka na dosiahnutie ukotvenia priľahlá k vnútornej stene vŕtanej diery.
Po dokončení vŕtania musí byť aspoň jedno miesto požadovaného zlomu pri zavedení príslušnej sily uvoľnené. Okrem toho však musí miesto požadovaného zlomu počas procesu vŕtania zaistiť dostatočnú pevnosť pozdĺžnej štrbiny, rozprestierajúcej sa po celej dĺžke obalovej rúrky. Na ten účel sa podľa ďalšieho výhodného príkladu uskutočnenia navrhuje, aby bolo aspoň jedno miesto požadovaného zlomu pozdĺž pozdĺžnej štrbiny obalovej rúrky vytvorené na účely premostenia pozdĺžnej štrbiny zvarom. Príslušným nastavením polohy a vytvorením zvarov, ako aj prípadne počtom týchto zvarov, ako miest požadovaného zlomu, môžu byť pritom zohľadnené rôzne požiadavky, a to tak týkajúce sa odolnosti počas procesu vŕtania, ako aj na oddelenie, prípadne uvoľnenie požadovaného miesta zlomu po dokončení vŕtania.
Na riadne zavedenie obalovej rúrky počas procesu vŕtania sa ďalej navrhuje, aby obalová rúrka bola na konci, privrátenom k vŕtacej korunke, upevnená na úderovej pätke vriacej korunky, ako to zodpovedá jednému ďalšiemu výhodnému príkladu uskutočnenia zariadenia podľa vynálezu. Okrem takéhoto zavádzania obalovej rúrky ťahovým namáhaním upevnením obalovej rúrky na vŕtacej korunke, pripadne na úderovej pätke, môže byť ďalej realizované uskutočnenie, podľa ktorého koniec obalovej rúrky, vyčnievajúci z vŕtanej diery, vykonáva rázové namáhanie, pričom toto je možné predovšetkým pre obalovú rúrku, ktorá má väčšiu pevnosť.
Na dosiahnutie príslušného kotviaceho účinku obalovej rúrky, rozšíriteľnej po dokončení vŕtania, sa podľa ďalšieho výhodného príkladu uskutočnenia navrhuje, aby obalová rúrka bola vytvorená z materiálu, nachádzajúceho sa pod predpätím, predovšetkým kovu.
Na vytvorenie kotvy, pripadne na zvýšenie kotviaceho účinku pri čiastočne uvoľnených vrstvách horniny sa okrem toho podľa vynálezu výhodne navrhuje, aby bola po dohotovení vŕtanej diery na obalovej rúrke na konci, vyčnievajúcom zo zeminy alebo horniny, upevniteľná kotviaca doska.
Na riadne odvádzanie vyťaženej horniny sa podľa ďalšieho výhodného príkladu uskutočnenia navrhuje, aby obalová rúrka mala v oblasti konca, napojujúceho sa na vŕtaciu korunku, priechodný otvor na zavádzanie vyťaženej zeminy alebo horniny dovnútra obalovej rúrky, takže vyťažený materiál môže byť z vrtu vynášaný vo voľnom priestore, predovšetkým prstencovom priestore, definovanom medzi vrtným sútyčim a obalovou rúrkou.
Prehľad obrázkov na výkresoch
Vynález je bližšie opísaný a objasnený na príkladoch jeho uskutočnení podľa pripojených výkresov, ktoré znázorňujú na obr. 1 schematický bočný pohľad, čiastočne v reze, na prvý príklad uskutočnenia zariadenia podľa vynálezu na vykonávanie spôsobu podľa vynálezu, na obr. 2 schematický rez II-II z obr. 1 vo zväčšenom pohľade, na obr. 3 modifikovaný príklad uskutočnenia zariadenia podľa vynálezu na vykonávanie spôsobu podľa vynálezu, obdobný znázorneniu na obr. 1, na obr. 4 ďalší modifikovaný príklad uskutočnenia zariadenia podľa vynálezu na vykonávanie spôsobu podľa vynálezu, opäť obdobný znázorneniu na obr. 1, na obr. 5 rôzne stupne počas vykonávania spôsobu podľa vynálezu s použitím zariadenia podľa vynálezu, pričom obr. 5a znázorňuje postup zhotovovania vŕtanej diery spôsobom podľa vynálezu, obdobný znázorneniu na obr. 1, obr. 5b odstraňovanie vrtného sútyčia po dokončení vŕtanej diery, obr. 5 c zavádzanie rozšíriteľného prvku dovnútra obalovej rúrky po dokončení vŕtanej diery a odstránení vrtného sútyčia, obr. 5d proces rozširovania rozšíriteľného prvku, a na obr. 6 schematický bočný pohľad na ďalší modifikovaný príklad uskutočnenia zariadenia podľa vynálezu na vykonávanie spôsobu podľa vynálezu.
Príklady uskutočnenia vynálezu
Na obr. 1 je znázornený vŕtací nástroj, napríklad vŕtacia korunka 1, ktorá je pri vložení spojovacieho dielu 2, ako aj schematicky naznačenej úderovej pätky 3, spojená s vrtným sútyčím 5 prebiehajúcim vnútri obalovej rúrky 4. Vŕtacia korunka 1 ovládaná cez vrtné sútyčie 5 pomocou tu bližšie neznázomeného nárazového alebo otočné nárazového vŕtacieho zariadenia, umiestneného mimo spracovávanej zeminy, prípadne horniny s povrchom 6. Na obr. 1 je tiež schematicky znázornený vnútorný obrys vŕtanej diery 7 vytvorenej vriacim nástrojom alebo vriacou korunkou 1.
Ako je zrejmé z obr. 1, má obalová rúrka 4 v podstate v pozdĺžnom smere prebiehajúcu pozdĺžnu štrbinu 8, ako je to tiež zreteľne zjavné zo znázornenia na obr. 2. Zo znázornenia na obr. 2 je ďalej zrejmé, že objímka 4 je zhotovená z predopnutého materiálu, predovšetkým kovu, pričom tento materiál má vo svojom plnými čiarami znázornenom uvoľnenom stave mimo vŕtanej diery väčší vonkajší obvod než v stave vo vŕtanej diere, znázornenom prerušovanými tenkými čiarami, pričom je zjavná štrbina 8'. Obalová rúrka 4 sa teda zavádza do vŕtanej diery s predpätím, takže je zaistené, že obalová rúrka 4 aspoň čiastočne priľahne k vnútornej stene vŕtanej diery 7, aby sa tak umožnilo aspoň provizórne zaistenie už počas procesu vŕtania.
Z obr. 2 je ďalej zjavné, že vrtné sútyčie 5 je vybavené stredovým priechodným kanálom 9, cez ktorý sa do oblasti vŕtacej korunky 1 zavádza výplachové fluidum, takže vyťažený materiál sa aspoň čiastočne vynáša v oblasti vonkajšieho obvodu obalovej rúrky 4 medzi obalovou rúrkou 4 a vnútornou stenou 7 vŕtanej diery, pričom sa dá privádzaním výplachového fluida dosiahnuť na hraničnej ploche medzi vonkajším obvodom obalovej rúrky 4 a vnútornou stenou vŕtanej diery 7 mazací, prípadne klzný efekt. Týmto mazacím, prípadne klzným efektom, sa počas procesu vŕtania adekvátne zníži trecí odpor medzi vonkajším obvodom obalovej rúrky 4 a vnútornou stenou vŕtanej diery 7, zatiaľ čo po dohotovení vŕtanej diery 7, a teda po prerušení prívodu výplachového prostriedku do oblasti vriacej korunky 1, sa vytvrdením dosiahne spojenie s trecím stykom medzi obalovou rúrkou 4 a vnútornou stenou vŕtanej diery 7.
V príklade uskutočnenia, znázornenom na obr. 1, prebieha zavádzanie obalovej rúrky 4, ktorá má v oblasti 4', napojujúcej sa na vŕtaciu korunku 1, kónický sa zužujúci vonkajší tvar, pomocou ťahového namáhania, ktoré sa na obalovú rúrku 4 zavádza cez úderovú pätku 3.
Na obr. 1 je ďalej znázornená priechodka 10, ktorá umožňuje upevnenie tu bližšie neznázomeného hnacieho zariadenia pre nárazové alebo otočné nárazové vŕtanie.
V modifikovanom príklade uskutočnenia, znázornenom na obr. 3, sa doplnkovo k ťahovému namáhaniu, zavádzanému úderovou pätkou 3, podrobuje obalová rúrka 4 v oblasti kotviacej hlavy 6 cez priechodku 10 rázovému namáhaniu, takže obalová rúrka 4 sa dovnútra vŕtanej diery 7 zavádza tak pri ťahovom, ako aj rázovom namáhaní.
Obalová rúrka 4 má opäť pozdĺžnu štrbinu 8 a v čiastkových oblastiach svojho vonkajšieho obvodu je vytvorená osadená, pripadne so zmenšeným prierezom, pričom tieto osadené čiastkové oblasti 11 sú tiež znázornené na obr. 3. Dá sa teda predovšetkým počas procesu vŕtania dosiahnuť len čiastočné priľahnutie obalovej rúrky 4, pričom to je napríklad zvlášť priaznivé na dosiahnutie riadneho vŕtacieho postupu pri očakávanom vysokom trecom odpore medzi vonkajším obvodom obalovej rúrky 4 a vnútornou stenou vŕtanej diery
7.
V ďalšom modifikovanom príklade uskutočnenia podľa obr. 4 je zrejmé, že obalová rúrka 4 sa zavádza dovnútra vŕtanej diery 7 priechodkou 10 len pomocou rázového namáhania na kotviacu hlavu 6, zatiaľ čo v tomto príklade uskutočnenia nedochádza k žiadnemu ťahovému unášaniu spojením obalovej rúrky 4 s vŕtacou korunkou 1. Takéto zavádzanie obalovej rúrky 4 pomocou rázového namáhania je zvlášť možné pri adekvátne masívnejšej obalovej rúrke, prípadne pri obalovej rúrke 4, ktorá má vyššiu pevnosť.
V jednotlivých spôsobových krokoch, znázornených na obr. 5, je na obr. 5a ukázané vytváranie, prípadne zhotovovanie vŕtanej diery 7, pričom sa napríklad obdobne, ako v príklade uskutočnenia podľa obr. 4, zavádza obalová rúrka 4 rázovým namáhaním na kotviacu hlavu 6, zatiaľ čo sa medzi obalovou rúrkou 4 a vŕtacou korunkou 1 neuvažuje žiadne spojenie.
Na obr. 5 je vždy v oblasti konca, vyčnievajúceho zo zeminy alebo horniny 12, naznačená kotviaca doska 13.
Po dohotovení vŕtanej diery 7 sa vrtné sútyčie 5, tak ako je to znázornené na obr. 5b, v smere šípky 14 z vŕtanej diery 7 vytiahne, zatiaľ čo vŕtacia korunka 1 vo vŕtanej diere zostane.
Po odstránení vrtného sútyčia 5 sa dovnútra obalovej rúrky 4 zavedie v smere šípky 16 rozšíriteľný prvok 15. Rozšíriteľný prvok 15 pozostáva z objímky 17, ktorá je vytvorená ako kónický sa zužujúca, a má aspoň čiastočne pozdĺžnu štrbinu 18, pričom je dovnútra objímky 17 zavediteľný kónický prvok 19.
Po zavedení, prípadne zasunutí rozšíriteľného dvojdielneho prvku 15 dovnútra obalovej rúrky 4, napríklad do oblasti zarážok, prípadne výstupkov 20 na nastavenie polohy rozšíriteľného prvku, sa na kónický prvok 19 cez priechodku 10 vykonáva rázové namáhanie, takže pri dvojdielnom rozšíriteľnom prvku 15 sa na požadovanej pozícii vnútri obalovej rúrky 4 nastaví jeho poloha a potom sa fixuje na vnútornej stene obalovej rúrky 4.
Tento zavedený rozšíriteľný prvok 15 zaisťuje, že nenastane zmenšenie prierezu obalovej rúrky 4, napríklad tlakovým namáhaním vplyvom obklopujúceho materiálu, prípadne pri vykonávaní ťahového namáhania v smere vyťahovacieho, prípadne uvoľňovacieho pohybu ukotvenia, takže požadovaný účinok ukotvenia sa spoľahlivo zachová. Pri ťahovom namáhaní na kotvu, tvorenú obalovou rúrkou 4, sa pre prípad, že nie je rozšíriteľný prvok 15 umiestnený, umožní zmenšenie prierezu pozdĺžnou štrbinou 8 obalovej rúrky 4, pričom by sa pri takomto zmenšení prierezu účinok ukotvenia zhoršil.
Namiesto použitia výstupkov 20 na nastavenie polohy môže byť rozšíriteľný prvok 15 priložený tiež bezprostredne k vŕtacej korunke 1, zotrvávajúcej vo vŕtanej diere 7 tak, ako je to naznačené na obr. 5d. Okrem toho môže byť realizované také usporiadanie, že sa zavedie dovnútra obalovej rúrky 4 množina roztiahnuteľných prvkov 15, aby sa na rôznych miestach dosiahla príslušná podpora účinku ukotvenia obalovej rúrky 4. Takéto viacnásobné rozšíriteľné prvky 15 môžu byť usporiadané pomocou príslušného tvaru predovšetkým kónickej objímky 17 a prispôsobenia príslušným výstupkom 20 na nastavenie polohy.
Alternatívne alebo doplnkovo k zavádzaniu rozšíriteľných prvkov 15 môže byť realizované vybavenie, že sa po dohotovení vŕtanej diery 7 a pripadne po odstránení vrtného sútyčia 5 vyplní vnútrajšok obalovej rúrky 4 vytvrdzujúcou hmotou.
Na obr. 6 je v ďalšom modifikovanom príklade uskutočnenia znázornený vŕtací nástroj, prípadne vŕtacia korunka 1, ktorý (ktorá) je pri vložení spojovacieho dielu 2, ako aj schematicky naznačenej úderovej pätky 3, spojený(ná) s vrtným sútyčím 5, prebiehajúcim vnútri obalovej rúrky 4, pričom vŕtacia korunka 1 je ovládaná vrtným sútyčím 5 pomocou tu bližšie neznázomeného nárazového alebo otočné nárazového zariadenia, umiestneného mimo spracovávanej zeminy, prípadne horniny s povrchom 6. Na obr. 6 je ďalej znázornený vnútorný obrys vŕtanej diery 7, vytvorenej vŕtacím nástrojom, prípadne vŕtacou korunkou 1.
Ako je z obr. 6 zrejmé, obalová rúrka 4 je opäť vybavená pozdĺžnou štrbinou 8, prebiehajúcou v podstate v pozdĺžnom smere, pričom je pozdĺž pozdĺžneho rozmeru pozdĺžnej štrbiny 8 umiestnené aspoň jedno miesto 29 požadovaného zlomu, pričom toto miesto 29 požadovaného zlomu je napríklad tvorené zvarom. Obalová rúrka 4 je pritom pomocou vloženého prvku upevnená na úderovej pätke 3, prípadne je počas procesu vŕtania úderovou pätkou 3 unášaná so sebou, takže sa obalová rúrka 4, vytvorená s pozdĺžnou štrbinou 8, zavádza do vŕtanej diery 7 bezprostredne počas procesu vŕtania.
Na odvádzanie materiálu, vyťaženého vŕtacou korunkou 1, je v prednej oblasti obalovej rúrky 4 umiestnený priechodný otvor 31, pričom priechodný otvor 31 sa vytvorí pri vytvorení zväčšeného svetlého priechodného prierezu pozdĺžnej štrbiny 8. Cez tento priechodný otvor 31 sa dostáva materiál, vyťažený vŕtacím nástrojom 1, do voľného, prípadne prstencového priestoru, definovaného medzi obalovou rúrkou 4 a vrtným sútyčím 5, a na konci, odvrátenom od vŕtacej korunky 1, sa vynáša. Ak je to požadované, môže byť napríklad symetricky proti priechodnému otvoru 31 umiestnený v obalovej rúrke 4 na radiálne protiľahlej čiastkovej oblasti obvodu druhý priechodný otvor.
Po dokončení vŕtania dôjde uvoľnením, prípadne rozdelením zvaru, definujúceho miesto 29 požadovaného zlomu, k rozšíreniu obalovej rúrky 4, nachádzajúcej sa pod predpätím, pričom je dosiahnuteľný požadovaný účinok ukotvenia.
Po dokončení vŕtania sa obalová rúrka 4 a aspoň úderová pätka 3, ako aj na nej uložené časti vŕtacej korunky, prípadne prstencová vŕtacia korunka pri umiestnení s centrálnou vŕtacou korunkou a radiálne ju obklopujúcou prstencovou vŕtacou korunkou, stiahne nepatrne proti smeru 26 vŕtania, prípadne smeru razenia späť, potom sa po tomto stiahnutí uvedie opäť v smere 26 vŕtania úderová pätka 3 cez vrtné sútyčie 5 ešte raz do činnosti, čím sa miesto 26 požadovaného zlomu uvoľní.

Claims (17)

 1. PATENTOVÉ NÁROKY
  1. Spôsob vŕtania, predovšetkým nárazového alebo otočné nárazového vŕtania, dier (7) v zemine alebo hornine a upevnenia ukotvenia v diere (7), pričom sa vŕtacou korunkou (1), uloženou na vrtnom sútyčí (5), vytvára vŕtaná diera (7) a súčasne sa zavádza obalová rúrka (4), obklopujúca s odstupom vrtné sútyčie (5), vyznačujúci sa tým, že obalová rúrka (4), vytvorená s pozdĺžnou štrbinou (8), sa zavádza počas vŕtania aspoň čiastočne v podstate pri priľahnutí k vŕtanej diere (7).
 2. 2. Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že po dokončení vŕtanej diery (7) a odstránení vrtného sútyčia (5) sa d vnútra obalovej rúrky (4) zavedie a v nej rozšíri rozšíriteľný prvok (15, 17, 19)·
 3. 3. Spôsob podľa nároku 2, vyznačujúci sa tým, že rozšíriteľný prvok (15, 17, 19) sa rozšíri rázovým namáhaním.
 4. 4. Spôsob podľa nárokov 1, 2 alebo 3, vyznačujúci sa tým, že obalová rúrka (4) sa do vŕtanej diery' (7) zavedie ťahovým namáhaním cez spojenie s vŕtacou korunkou (1) a/alebo rázovým namáhaním.
 5. 5. Spôsob podľa niektorého z nárokov 1 až 4, vyznačujúci sa tým, že po dokončení vŕtania (7) sa pozdĺž v podstate v pozdĺžnom smere prerezanej obalovej rúrky (4) uvoľní aspoň jedno spojenie, definované miestom (29) požadovaného zlomu.
 6. 6. Spôsob podľa nároku 5, vyznačujúci sa tým, že uvoľnenie, prípadne oddelenie miesta (29) požadovaného zlomu sa vykoná nepatrným stiahnutím aspoň úderovej pätky (3) a na nej uloženej obalovej rúrky (4) a uvedením úderovej pätky (3) do činnosti.
 7. 7. Spôsob podľa niektorého z nárokov 1 až 6, vyznačujúci sa tým, že po dokončení vŕtania (7) sa samým osebe známym spôsobom vykoná vyplnenie vnútra obalovej rúrky (4) vytvrdzujúcou hmotou.
 8. 8. Zariadenie na vŕtanie, predovšetkým nárazové alebo otočné nárazové vŕtaní, dier (7) v zemine alebo hornine a na zhotovenie ukotvenia, zahrnujúce vŕtaciu korunku (1), uloženú na vrtnom sútyčí (5) na vytváranie vŕtanej diery (7), a ďalej zahrnujúce obalovú rúrku (4), obklopujúcu s odstupom vrtné sútyčie (5) a napojujúcu sa na vŕtaciu korunku (1), vyznačujúce sa tým, že obalová rúrka (4) má v podstate v pozdĺžnom smere obalovej rúrky (4) prebiehajúcu pozdĺžnu štrbinu (8).
 9. 9. Zariadenie podľa nároku 8, vyznačujúce sa tým, že po dokončení vŕtanej diery (7) a odstránení vrtného sútyčia (5) je dovnútra obalovej rúrky (4) zavediteľný rozšíriteľný prvok (15, 17, 19) a ten je rozšíriteľný pri priľahnutí k vnútornej stene obalovej rúrky (4).
 10. 10. Zariadenie podľa nároku 9, vyznačujúce sa tým, že rozšíriteľný prvok (15) je tvorený objímkou (17), ktorá je rozšíriteľná zavedením predovšetkým kónického prvku (19) rázovým namáhaním.
 11. 11. Zariadenie podľa nároku 9 alebo 10, vyznačujúce sa tým, že obalová rúrka (4) je na svojej vnútornej stene vybavená vyvýšeninami alebo výstupkami (20) na nastavenie polohy rozšíriteľného prvku (15, 17, 19).
 12. 12. Zariadenie podľa niektorého z nárokov 8 až 11, vyznačujúce sa tým, že obalová rúrka (4) má pozdĺž svojej v podstate v pozdĺžnom smere obalovej rúrky (4) prebiehajúcej pozdĺžnej štrbiny (8) aspoň jedno miesto (29) požadovaného zlomu.
 13. 13. Zariadenie podľa nároku 12, vyznačujúce sa tým, že aspoň jedno miesto (29) požadovaného zlomu je na premostenie pozdĺžnej štrbiny (8) vytvorené na pozdĺžnej štrbine (8) obalovej rúrky (4) zvarom.
 14. 14. Zariadenie podľa niektorého z nárokov 8 až 13, vyznačujúce sa tým, že obalová rúrka (4) je na konci, privrátenom k vŕtacej korunke (1), upevnená na úderovej pätke (3) vŕtacej korunky (1).
 15. 15. Zariadenie podľa niektorého z nárokov 8 až 14, vyznačujúce sa tým, že obalová rúrka (4) je vytvorená z predpätého materiálu, predovšetkým kovu.
 16. 16. Zariadenie podľa niektorého z nárokov 8 až 15, vyznačujúce sa tým, že aspoň po dokončení vŕtanej diery (7) je na obalovej rúrke (4) na konci vyčnievajúcom zo zeminy alebo horniny upevniteľná kotviaca doska (13).
 17. 17. Zariadenie podľa niektorého z nárokov 8 až 16, vyznačujúce sa tým, že obalová rúrka (4) má v oblasti konca, napojujúceho sa na vŕtaciu korunku (1), aspoň jeden priechodný otvor na zavádzanie vyťaženej zeminy alebo horniny dovnútra obalovej rúrky (4).
SK1331-2003A 2001-04-26 2002-04-23 Spôsob a zariadenie na vŕtanie dier a na upevnenie ukotvenia vo vŕtanej diere SK286790B6 (sk)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AT0032701U AT5644U1 (de) 2001-04-26 2001-04-26 Verfahren und vorrichtung zum bohren eines loches und zum festlegen einer verankerung in einem bohrloch
AT5372002 2002-04-05
PCT/AT2002/000120 WO2002088523A1 (de) 2001-04-26 2002-04-23 Verfahren und vorrichtung zum bohren eines loches und zum festlegen einer verankerung in einem bohrloch

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SK13312003A3 SK13312003A3 (sk) 2004-06-08
SK286790B6 true SK286790B6 (sk) 2009-05-07

Family

ID=25592329

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SK1331-2003A SK286790B6 (sk) 2001-04-26 2002-04-23 Spôsob a zariadenie na vŕtanie dier a na upevnenie ukotvenia vo vŕtanej diere

Country Status (22)

Country Link
US (1) US7080697B2 (sk)
EP (1) EP1381756B2 (sk)
JP (1) JP4036756B2 (sk)
KR (1) KR100779340B1 (sk)
CN (1) CN100356035C (sk)
AT (1) AT332436T (sk)
AU (1) AU2002338538B2 (sk)
CA (1) CA2442320C (sk)
CZ (1) CZ301100B6 (sk)
DE (1) DE50207438D1 (sk)
DK (1) DK1381756T3 (sk)
ES (1) ES2262838T5 (sk)
HK (1) HK1066581A1 (sk)
HR (1) HRP20030813A2 (sk)
HU (1) HU0303931A3 (sk)
PL (1) PL197261B1 (sk)
PT (1) PT1381756E (sk)
RU (1) RU2278941C2 (sk)
SI (1) SI1381756T2 (sk)
SK (1) SK286790B6 (sk)
TW (1) TW530113B (sk)
WO (1) WO2002088523A1 (sk)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10219155C1 (de) * 2002-04-29 2003-12-18 Welser Profile Ag Bergbaumetalldübel
SE526132C2 (sv) * 2003-11-13 2005-07-12 Atlas Copco Rock Drills Ab Förfarande och anordning för installering av en självborrande expanderbar bergbult och en självborrande expanderbar bergbult
SE529459C2 (sv) * 2004-03-10 2007-08-14 Sandvik Intellectual Property Borrande apparatur
AT509159B1 (de) * 2004-03-23 2011-09-15 Alwag Tunnelausbau Gmbh Verfahren und vorrichtung zum bohren, insbesondere schlag- oder drehschlagbohren, eines lochs in boden- oder gesteinsmaterial und zum ausbilden einer verankerung in dem loch
AT501875B1 (de) 2005-06-07 2008-05-15 Alwag Tunnelausbau Gmbh Verfahren und vorrichtung zum bohren, insbesondere schlag- oder drehschlagbohren eines lochs in boden- oder gesteinsmaterial
US7404453B2 (en) * 2006-03-07 2008-07-29 Boys Donald R Method and apparatus for forming square holes for posts
FI122034B (fi) * 2006-10-03 2011-07-29 Turun Ammattikorkeakoulu Method for drilling a hole
WO2008100194A2 (en) 2007-02-14 2008-08-21 Sandvik Intellectual Property Ab A drill bit and a single drilling apparatus
DE102011120572A1 (de) 2011-01-27 2012-08-02 Minova International Ltd. Bohrvorrichtung zum Schlag- oder Drehschlagbohren mit Verbindungsmuffe
CL2011002065A1 (es) * 2011-08-23 2011-10-28 Sistema de fortificacion que realiza simultaneamente la perforacion e instalar pernos de fortificacion por friccion para el sostenimiento de terrenos, en el proceso de perforacion e instalacion del perno de friccion, se recupera el culatin o adaptador y la barra de perforacion, perdiendose solo la broca encargada de romper el maciso rocoso.
DE102012000983A1 (de) 2012-01-20 2013-07-25 Minova International Ltd. Vorrichtung für ein Drainage-Bohr-System
WO2015044940A1 (en) * 2013-09-29 2015-04-02 Lev Dror Apparatus and method for installing an anchor within a base material
GB201513485D0 (en) * 2015-07-30 2015-09-16 Ihc Engineering Business Ltd Anchoring device and method
AU2015255248B2 (en) * 2015-11-12 2021-05-13 Jusand Nominees Pty Ltd Safety system and method for protecting against a hazard of drill rod failure in a drilled rock bore
CN106223857B (zh) * 2016-08-24 2018-09-04 中国石油集团川庆钻探工程有限公司工程技术研究院 一种下套管作业连续循环装置及方法

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE933328C (de) 1953-10-13 1956-05-03 Wilhelm Weghuber Verfahren zum Verbinden von Gesteinsschichten mittels Gesteinsanker im Bergbau und Mittel zur Ausuebung des Verfahrens
US3695045A (en) * 1970-02-03 1972-10-03 Chester I Williams Rock bolts
US4126004A (en) 1977-08-04 1978-11-21 Ingersoll-Rand Company Friction rock stabilizer
DE2851896A1 (de) * 1978-11-30 1980-06-12 Hilti Ag Setzwerkzeug fuer selbstbohrduebel
US4310266A (en) * 1980-03-10 1982-01-12 Ingersoll-Rand Company Friction rock stabilizer and method of inserting same in an earth structure bore
US4502818A (en) 1980-03-28 1985-03-05 Elders G W Roof support pin
US4490074A (en) * 1982-01-12 1984-12-25 Ingersoll-Rand Company Friction rock stabilizer and sheathing means, in combination, and method of securing a friction rock stabilizer in an earth bore
AT387429B (de) * 1986-04-09 1989-01-25 Gd Anker Gmbh & Co Kg Gebirgsanker
FI95618C (fi) * 1992-12-03 1998-09-03 Jorma Jaervelae Porauslaitteisto
GB9510465D0 (en) 1995-05-24 1995-07-19 Petroline Wireline Services Connector assembly
DE19620955A1 (de) 1996-05-24 1997-11-27 Hilti Ag Befestigungssystem und Verfahren zur Erstellung von Befestigungen
CA2271655C (en) * 1996-11-12 2006-04-18 Techmo Entwicklungs- Und Vertriebs Gmbh Process and device for simultaneously drilling and lining a hole
US6106200A (en) * 1996-11-12 2000-08-22 Techmo Entwicklungs-Und Vertriebs Gmbh Process and device for simultaneously drilling and lining a hole
US5931606A (en) * 1997-05-02 1999-08-03 Ingersoll-Rand Company Stabilizer length coding system
AT408248B (de) 1997-06-18 2001-09-25 Techmo Entw & Vertriebs Gmbh Verfahren und vorrichtung zum bohren von löchern
US6089319A (en) 1998-03-23 2000-07-18 Weatherford/Lamb, Inc. Whipstock
AT257213T (de) * 1998-08-21 2004-01-15 Techmo Entw & Vertriebs Gmbh Vorrichtung zum bohren und drainagieren von löchern in boden- oder gesteinsmaterial
ES2204156T3 (es) * 1998-10-05 2004-04-16 Techmo Entwicklungs- Und Vertriebs Gmbh Tubo de vaina para un dispositivo para perforar agujeros y realizar un anclaje.
EA003241B1 (ru) 1998-11-04 2003-02-27 Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. Система ствола скважины, включающая трубопровод и расширяемое устройство
AT409785B (de) * 1999-08-06 2002-11-25 Techmo Entw & Vertriebs Gmbh Verfahren zum festlegen eines spreizankers sowie spreizanker
AT282763T (de) * 2000-02-24 2004-12-15 Techmo Entw & Vertriebs Gmbh Vorrichtung zum böhren, insbesondere schlag- oder drehschlagbohren, von bohrlöchern

Also Published As

Publication number Publication date
SI1381756T2 (sl) 2010-07-30
CN1503875A (zh) 2004-06-09
JP2004522019A (ja) 2004-07-22
HRP20030813A2 (en) 2004-08-31
EP1381756B1 (de) 2006-07-05
EP1381756A1 (de) 2004-01-21
RU2003134238A (ru) 2005-03-27
CA2442320A1 (en) 2002-11-07
SI1381756T1 (sl) 2006-12-31
US20040084217A1 (en) 2004-05-06
PL197261B1 (pl) 2008-03-31
WO2002088523A1 (de) 2002-11-07
KR20040004603A (ko) 2004-01-13
CN100356035C (zh) 2007-12-19
TW530113B (en) 2003-05-01
RU2278941C2 (ru) 2006-06-27
CZ301100B6 (cs) 2009-11-04
US7080697B2 (en) 2006-07-25
JP4036756B2 (ja) 2008-01-23
AU2002338538B2 (en) 2007-08-09
PL365943A1 (en) 2005-01-24
HU0303931A2 (hu) 2004-03-01
DE50207438D1 (de) 2006-08-17
AT332436T (de) 2006-07-15
ES2262838T5 (es) 2010-07-22
DK1381756T3 (da) 2006-11-06
HU0303931A3 (en) 2004-05-28
ES2262838T3 (es) 2006-12-01
CZ20032893A3 (en) 2004-03-17
SK13312003A3 (sk) 2004-06-08
EP1381756B2 (de) 2010-03-24
CA2442320C (en) 2009-09-01
KR100779340B1 (ko) 2007-11-23
PT1381756E (pt) 2006-11-30
HK1066581A1 (en) 2005-03-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SK286790B6 (sk) Spôsob a zariadenie na vŕtanie dier a na upevnenie ukotvenia vo vŕtanej diere
EP2318659B1 (en) Rock anchor cable
US6106200A (en) Process and device for simultaneously drilling and lining a hole
KR100586176B1 (ko) 복수의 정착날개를 갖는 앵커
AU726332B2 (en) Process and device for simultaneously drilling and lining a hole
JP3201413B2 (ja) 注入管と地盤アンカーを設置する方法
JP2007530824A (ja) 土または岩の材料内に孔を掘削し、かつアンカーを形成するための方法および装置
SK170499A3 (en) Process and device for boring holes
JP6395524B2 (ja) 地山補強用鋼管及びその製造方法
KR101178043B1 (ko) 케이블 볼트 및 케이블 볼트를 이용한 시공방법
KR100817627B1 (ko) 선행인장타입 록 볼트 및 이를 이용한 시공방법
JP2007530825A (ja) プレテンションされたアンカーを作るための方法と装置
KR200346693Y1 (ko) 앵커체 고정장치
JP2002526703A5 (sk)
CZ20011208A3 (cs) Obalová trubka pro zařízení k vrtání děr a vytváření ukotvení
KR101386557B1 (ko) 스토퍼 시스템을 구비한 확장지압형 앵커 및 시공방법
AT7067U1 (de) Verfahren und vorrichtung zum bohren eines loches und zum festlegen einer verankerung in einem bohrloch
AT5644U1 (de) Verfahren und vorrichtung zum bohren eines loches und zum festlegen einer verankerung in einem bohrloch
JP2545294B2 (ja) 除去式アンカーの施工法
AT407895B (de) Verfahren und einrichtung zum bohren und auskleiden von bohrlöchern
JP3048320B2 (ja) グランドアンカーの施工方法
JPH05287996A (ja) 撤去用ロックボルト
KR200232634Y1 (ko) 제거식 앵커
AT412361B (de) Verfahren und vorrichtung zum sichern des gebirges und des ausbaus von stollen, tunnels u.dgl.
JP2003034930A (ja) ノンプレートグラウンドアンカー工、メッシュ工及びノンプレートグラウンドアンカー工におけるセンターホルダーパイプ

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of maintenance fees

Effective date: 20140423