NL9002134A - Werkwijze voor het uitvoeren van een buigbewerking op een laminaat. - Google Patents

Werkwijze voor het uitvoeren van een buigbewerking op een laminaat. Download PDF

Info

Publication number
NL9002134A
NL9002134A NL9002134A NL9002134A NL9002134A NL 9002134 A NL9002134 A NL 9002134A NL 9002134 A NL9002134 A NL 9002134A NL 9002134 A NL9002134 A NL 9002134A NL 9002134 A NL9002134 A NL 9002134A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
heated
laminate
core layer
layer
plastic
Prior art date
Application number
NL9002134A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Hoogovens Groep Bv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=19857748&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=NL9002134(A) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Hoogovens Groep Bv filed Critical Hoogovens Groep Bv
Priority to NL9002134A priority Critical patent/NL9002134A/nl
Priority to AT91202480T priority patent/ATE129465T1/de
Priority to DK91202480.9T priority patent/DK0479369T3/da
Priority to EP91202480A priority patent/EP0479369B1/en
Priority to DE69114098T priority patent/DE69114098T2/de
Priority to ES91202480T priority patent/ES2078428T3/es
Priority to CA002052514A priority patent/CA2052514C/en
Priority to JP3280702A priority patent/JP2574575B2/ja
Publication of NL9002134A publication Critical patent/NL9002134A/nl
Priority to US08/089,643 priority patent/US5354522A/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
  • B21DWORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
  • B21D5/00Bending sheet metal along straight lines, e.g. to form simple curves
  • B21D5/04Bending sheet metal along straight lines, e.g. to form simple curves on brakes making use of clamping means on one side of the work
  • B21D5/045With a wiping movement of the bending blade
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
  • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
  • B29C53/00Shaping by bending, folding, twisting, straightening or flattening; Apparatus therefor
  • B29C53/02Bending or folding
  • B29C53/04Bending or folding of plates or sheets
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
  • B29LINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS B29C, RELATING TO PARTICULAR ARTICLES
  • B29L2009/00Layered products

Landscapes

 • Engineering & Computer Science (AREA)
 • Mechanical Engineering (AREA)
 • Laminated Bodies (AREA)
 • Shaping Of Tube Ends By Bending Or Straightening (AREA)
 • Bending Of Plates, Rods, And Pipes (AREA)

Description

j WERKWIJZE VOOR HET UITVOEREN VAN EEN BUIGBEWERKING OP EEN LAMINAAT i
Door aanvraagster wordt als uitvinder genoemd: j
Ir. René BAARTMAN te ALKMAAR j
De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het uitvoeren van een buigbewerking op een laminaat van een kunststof | ί kernlaag met aan weerszijden een metalen huidlaag, welke buig- | bewerking wordt uitgevoerd na verwarming van het laminaat.
Deze werkwijze is bekend uit het Europees octrooischrift EP 0013146. Genoemd octrooischrift heeft betrekking op een veelheid aan laminaten welke een kunststof kernlaag en aan weerszijden metalen huidlagen bezitten. Een probleem van deze bekende laminaten is dat de vervormbaarheid op een matig niveau staat, en dat zelfs een eenvoudige buigbewerking teneinde een hoek van 90° met een buigstraal gelijk aan tweemaal de dikte van het laminaat te realiseren, veelal niet mogelijk is zonder schade toe te brengen aan het laminaat. EP 0013146 noemt als mogelijke oplossing verwarming; van het laminaat maar gebleken is dat dit in vele gevallen slechts tot een matige verbetering van de vervormbaarheid ^ leidt.
Vooral indien het laminaat voorzien dient te worden van een buiging met een buigstraal in de orde van grootte van de dikte van 1 het laminaat, is het in de regel niet mogelijk deze te realiseren zonder scheuren van de buitenliggende metaalhuid. Dergelijke kleine buigstralen worden bijvoorbeeld toegepast bij laminaten voor carrosseriedelen van automobielen waarbij een voor felsen geschikte rand dient te worden aangebracht. Het laminaat omvat in een dergelijk geval bijvoorbeeld een kernlaag van acrylonitryl- butadieenstyreen (ABS), polyethyleentereftalaat (PET) of poly-propeen (PP) en voor de huidlagen kan staal of aluminium worden toegepast. Een bekend laminaat is opgebouwd uit een kernlaag van 0,8 mm dik ABS welke aan weerszijden is voorzien van een aluminium huidlaag van 0,2 mm dik.
Bij het ombuigen van een dergelijk laminaat doet zich het probleem voor dat deze zich op het aspect buigbewerken nagenoeg gedraagt als een integrale aluminium plaat met een dikte van 1,2 mm. Dit brengt mee dat het aanbrengen van een buiging met een zeer geringe uitwendige kromtestraal - te denken valt aan tenminste en nabij 1,5 mm - de uitwendig gerichte metalen huidlaag gestrekt moet worden tot voorbij de maximaal toelaatbare strek. Dit heeft als gevolg dat deze uitwendig gerichte metalen huidlaag de neiging heeft te scheuren. Verwarming van het laminaat voorkomt dit niet altijd en leidt in sommige gevallen tot een blijvende en ongewenste verandering van de fysische eigenschappen van het laminaat.
Met de uitvinding wordt nu beoogd deze problemen te verhelpen en een werkwijze te verschaffen volgens welke laminaten van de in de aanhef bedoelde soort beter vervormd kunnen worden en op eenvoudige wijze voorzien kunnen worden van een buiging met een geringe uitwendige buigradius. Daartoe wordt de werkwijze volgens de uitvinding erdoor gekenmerkt dat tenminste één grenslaag in de kunststof kernlaag welke grenst aan een van beide metalen huidlagen wordt verwarmd, onder vermijding van verwarming van de gehele kernlaag. Verrassenderwijs is gebleken dat het laminaat zich volgens de werkwijze van de uitvinding dan op het aspect buigbewerken nagenoeg laat bewerken als een integrale metalen plaat waarvan de dikte overeenkomt met de dikte van slechts een metalen huidlaag van het laminaat. Dientengevolge is de realiseerbare buigradius op een veel lager niveau gebracht dan volgens de bekende stand van de techniek zou overeenkomen met de dikte van het laminaat.
Er wordt gemeend dat de uitvinding dit verrassende resultaat oplevert doordat verwarming van genoemde grenslaag afschuiving van de desbetreffende huidlaag over de kernlaag mogelijk maakt zonder dat hiervan blijvende schade resteert na de buigbewerking. Het laminaat blijkt namelijk na afkoeling over in hoofdzaak dezelfde fysische eigenschappen te beschikken als voor de buigbewerking.
Bij voorkeur wordt de grenslaag verwarmd welke grenst aan de voor de buitenliggende zijde van het laminaat bestemde metalen huidlaag.
Volgens een ander aspect van de uitvinding worden beide grenslagen van de kunststof kernlaag grenzende aan beide metalen huidlagen verwarmd. Zodoende laat zich het laminaat met geringere krachten buigen.
In een voordelige uitvoeringsvorm volgens de uitvinding wordt tenminste een eerste van de metalen huidlagen verwarmd, zodanig dat tevens de aangrenzende grenslaag van de kunststof kernlaag wordt verwarmd. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden door in de inrichting voor het uitvoeren van de werkwijze, bijvoorbeeld een buig-gereedschap, het buigstempel eerst tot een zekere temperatuur te verwarmen en het laminaat hiermee in contact te brengen, zodat deze de temperatuur van het stempel kan aannemen. Het heeft echter in verband met de verwarming van beide grenslagen van het laminaat de voorkeur dat beide metalen huidlagen voorafgaand aan het verbuigen van het laminaat verwarmd worden. Dit heeft bovendien het voordeel dat de na de bewerking bereikte vorm van het verbogen laminaat ook na afkoelen van het laminaat beter behouden blijft.
In een alternatieve uitvoeringsvorm van de werkwijze volgens de uitvinding wordt de grenslaag of grenslagen van de kunststof kernlaag verwarmd door inductieve verwarming van één of beide huidlagen. Uit energie-technisch oogpunt is dit een preferabele oplossing.
In een bepaald aspect van de uitvinding wordt deze erdoor gekenmerkt dat bij toepassing van de werkwijze op een laminaat waarvan de kunststof amorf is, deze verwarmd wordt tot de temperatuur in de grenslaag ongeveer gelijk is aan de verwekings-temperatuur van de kunststof.
In een bepaalde uitvoeringsvorm van de werkwijze volgens de uitvinding waarin voor de kernlaag het materiaal acrylonitryl-butadieenstyreen (ABS) wordt toegepast, is het wenselijk te verwarmen tot de temperatuur in de grenslaag in het traject 150-190°C ligt.
In een ander aspect van de uitvinding wordt deze erdoor gekenmerkt dat bij toepassing op een laminaat met een kernlaag van kristallijn materiaal, verwarming plaatsvindt tot een temperatuur in de grenslaag is bereikt welke ongeveer gelijk is aan de smelt-temperatuur van de kunststof.
Bij verwarming tot de aangegeven temperaturen komen alle voordelen van de werkwijze volgens de uitvinding in volle omvang beschikbaar, en wordt op eenvoudige en reproduceerbare wijze een laminaat verkregen dat zijn innerlijke samenhang behouden heeft niettegenstaande de ingrijpende buigbewerking die daarop heeft plaatsgevonden.
De uitvinding is tevens belichaamd in het met de werkwijze volgens de uitvinding verkregen produkt waarvoor derhalve tevens uitsluitende rechten worden gevraagd.

Claims (10)

1. Werkwijze voor het uitvoeren van een buigbewerking op een laminaat van een kunststof kernlaag met aan weerszijden een metalen huidlaag teneinde het laminaat van een buiging te voorzien met een geringe uitwendige buigradius en welke buigbewerking wordt uitgevoerd na verwarming van het laminaat, met het kenmerk, dat tenminste één grenslaag in de kunststof kernlaag welke grenst aan een van beide metalen huidlagen wordt verwarmd, onder vermijding van verwarming van de gehele kernlaag.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de grenslaag wordt verwarmd welke grenst aan de voor de buiten-liggende zijde van het laminaat bestemde metalen huidlaag.
3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat beide grenslagen van de kunststof kernlaag grenzende aan beide metalen huidlagen worden verwarmd.
4. Werkwijze volgens een der conclusies 1-3, met het kenmerk dat tenminste een eerste van de metalen huidlagen verwarmd wordt, zodanig dat de aangrenzende grenslaag van de kunststof kernlaag wordt verwarmd.
5. Werkwijze volgens een der conclusies 1-4, met het kenmerk, dat beide metalen huidlagen verwarmd worden, zodanig dat beide grenslagen van de kunststof kernlaag worden verwarmd.
6. Werkwijze volgens conclusie 4 of 5, met het kenmerk, dat de grenslaag of grenslagen van de kunststof kernlaag worden verwarmd door inductieve verwarming van één of beide huidlagen.
7. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies waarbij de kunststof amorf is, met het kenmerk, dat verwarmd wordt tot een temperatuur in de grenslaag welke ongeveer gelijk is aan de verwekingstemperatuur van de kunststof.
8. Werkwijze volgens conclusie 7 waarbij de kunststof kernlaag is uitgevoerd in het materiaal acrylonitrylbutadieenstyreen, met het kenmerk, dat verwarmd wordt tot een temperatuur in de grenslaag in het traject 150-190°C.
9. Werkwijze volgens een der conclusies 1-6, waarbij de kunststof kristallijn is, met het kenmerk, dat verwarmd wordt tot een temperatuur in de grenslaag welke ongeveer gelijk is aan de smelttemperatuur van de kunststof.
10. Produkt vervaardigd met de werkwijze volgens een der conclusies 1-9.
NL9002134A 1990-10-01 1990-10-01 Werkwijze voor het uitvoeren van een buigbewerking op een laminaat. NL9002134A (nl)

Priority Applications (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9002134A NL9002134A (nl) 1990-10-01 1990-10-01 Werkwijze voor het uitvoeren van een buigbewerking op een laminaat.
AT91202480T ATE129465T1 (de) 1990-10-01 1991-09-25 Verfahren zum biegen eines laminates, bestehend aus metall/thermoplastischem kunststoff/metall.
DK91202480.9T DK0479369T3 (da) 1990-10-01 1991-09-25 Fremgangsmåde til bukning af et laminat med en termoplastisk kernelag og metalplader på begge sider
EP91202480A EP0479369B1 (en) 1990-10-01 1991-09-25 Method of bending a laminate having a thermoplastic core layer and metal sheets on each side
DE69114098T DE69114098T2 (de) 1990-10-01 1991-09-25 Verfahren zum Biegen eines Laminates, bestehend aus Metall/thermoplastischem Kunststoff/Metall.
ES91202480T ES2078428T3 (es) 1990-10-01 1991-09-25 Metodo de plegar un estratificado que tiene una capa termoplastica de nucleo y laminas metalicas en cada lado.
CA002052514A CA2052514C (en) 1990-10-01 1991-09-30 Method of bending a laminate having a thermoplastic core layer and metal sheets on each side
JP3280702A JP2574575B2 (ja) 1990-10-01 1991-10-01 熱可塑性プラスチツク芯層とその両側の金属薄板を有する積層品を曲げるための方法
US08/089,643 US5354522A (en) 1990-10-01 1993-07-12 Method of bending a laminate having a thermoplastic core layer and metal sheets on each side

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9002134 1990-10-01
NL9002134A NL9002134A (nl) 1990-10-01 1990-10-01 Werkwijze voor het uitvoeren van een buigbewerking op een laminaat.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL9002134A true NL9002134A (nl) 1992-05-06

Family

ID=19857748

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL9002134A NL9002134A (nl) 1990-10-01 1990-10-01 Werkwijze voor het uitvoeren van een buigbewerking op een laminaat.

Country Status (9)

Country Link
US (1) US5354522A (nl)
EP (1) EP0479369B1 (nl)
JP (1) JP2574575B2 (nl)
AT (1) ATE129465T1 (nl)
CA (1) CA2052514C (nl)
DE (1) DE69114098T2 (nl)
DK (1) DK0479369T3 (nl)
ES (1) ES2078428T3 (nl)
NL (1) NL9002134A (nl)

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL9201968A (nl) * 1992-11-11 1994-06-01 Hoogovens Hylite B V Aluminium-polypropyleen-aluminium laminaat.
AT406835B (de) * 1996-09-17 2000-09-25 Meulen Alfred V D Verfahren und vorrichtung zum herstellen einer verbundplatte
FR2798356B1 (fr) 1999-09-09 2001-10-26 Lorraine Laminage Capot automobile renforce et leger
DE10107224A1 (de) * 2001-02-16 2002-08-22 Daimler Chrysler Ag Warmbiegen eines thermoplastischen Werkstücks
JP2002241835A (ja) * 2001-02-20 2002-08-28 Aisin Takaoka Ltd ワークの部分強化方法
US6855284B2 (en) * 2002-04-30 2005-02-15 Abb Technology Ag Process for bending a workpiece
DE102008023017A1 (de) * 2008-05-09 2009-11-12 Thyssenkrupp Steel Ag Verfahren zum Formen eines Bördelfalzes in ein mehrlagiges Verbundmaterial sowie mehrlagiges, mindestens einen Bördelfalz aufweisendes Verbundmaterial
DE102009027075B4 (de) 2009-06-22 2012-12-27 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Haushaltsgerät mit einem Kunststoffbauteil sowie Verfahren zur Herstellung eines solchen Kunststoffbauteils
US8506732B2 (en) * 2009-08-07 2013-08-13 Radyne Corporation Heat treatment of helical springs or similarly shaped articles by electric resistance heating
US8474297B1 (en) * 2010-06-30 2013-07-02 Anstro Manufacturing, Inc. Method of forming a laminated abutment clip
US20120196138A1 (en) * 2011-01-27 2012-08-02 Equistar Chemicals, Lp Process for forming multilayer structures containing a metal layer
DE102012106420A1 (de) * 2012-07-17 2014-01-23 Thyssenkrupp Steel Europe Ag Verfahren und Vorrichtung zum Biegen eines Leichtblechs
CN104428078B (zh) 2012-04-23 2017-09-26 蒂森克虏伯钢铁欧洲股份公司 弯曲复合板的方法以及经这种弯曲的复合板
JP6194526B2 (ja) * 2013-06-05 2017-09-13 高周波熱錬株式会社 板状ワークの加熱方法及び加熱装置並びにホットプレス成形方法
DE102015218075A1 (de) * 2015-09-21 2017-03-23 Thyssenkrupp Ag Verfahren zum Formen einer Biegekante in ein mehrlagiges Verbundmaterial
CN109127895B (zh) * 2017-06-15 2023-07-25 嘉意机床(上海)有限公司 一种折弯机翻向成形模具及方法
CN108817146B (zh) * 2018-05-03 2019-11-29 朱少池 一种l形工件用自动折弯机
CN112775220B (zh) * 2020-12-16 2022-02-11 燕山大学 钛合金板材热折弯为型材的装置及其热折弯方法
CN114260343B (zh) * 2022-03-03 2022-05-06 江苏华之沃电气智能科技有限公司 一种高低压配电柜连接铜排多工位折弯机

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1220080A (en) * 1967-12-22 1971-01-20 Albert Luther James Process and apparatus for producing heat sealed laminates
JPS5010372A (nl) * 1973-05-31 1975-02-03
US3977932A (en) * 1973-08-08 1976-08-31 Steelcase, Inc. Method and apparatus for post forming laminates
US4184905A (en) * 1975-05-15 1980-01-22 Nissan Motor Company, Limited Heat and sound insulator of curved corrugated paperboard and method of shaping same
DE2709996C3 (de) * 1977-03-08 1982-01-14 Hoechst Ag, 6000 Frankfurt Vorrichtung zum Herstellen eines Rohrbogens aus einem thermoplastischen Kunststoff
JPS53144976A (en) * 1977-05-24 1978-12-16 Fuji Polymer Ind Curve processing method of laminated plate
EP0013146B1 (en) * 1978-12-22 1982-01-20 Monsanto Company Metal-thermoplastic-metal laminates and a process for the preparation of such laminates
US4292830A (en) * 1979-11-30 1981-10-06 Trishevsky Igor S Mill for making transverse deformations on sheet metal
EP0115103B1 (en) * 1983-01-24 1987-11-25 Sumitomo Metal Industries, Ltd. Metal-resin-metal sandwich laminates suitable for use in working
EP0201530B1 (de) * 1984-10-12 1989-09-20 ISOVOLTAÖsterreichische IsolierstoffwerkeAktiengesellschaft Verfahren zum heissverformen einer kunstharz-schichtpresstoffplatte, sowie vorrichtung zur durchführung dieses verfahrens
US4759815A (en) * 1984-10-29 1988-07-26 The Boeing Company Forming thermoplastic laminates into major sections
US4583935A (en) * 1984-10-29 1986-04-22 The Boeing Company Apparatus for forming thermoplastic laminates into major sections
US4671985A (en) * 1984-11-05 1987-06-09 Swiss Aluminium Ltd. Thin, deformable composite laminate
US5043127A (en) * 1986-10-22 1991-08-27 Schreiner Luchtvaart Groep B.V. Method of making a shaped article from a sandwich construction
JPH0677969B2 (ja) * 1987-03-03 1994-10-05 住友化学工業株式会社 金属シ−トに熱可塑性樹脂フイルムをラミネ−トする方法
US4885317A (en) * 1988-07-21 1989-12-05 Northrop Corporation Press forming process and apparatus for plastic foam and plastic foam product

Also Published As

Publication number Publication date
JPH079548A (ja) 1995-01-13
ES2078428T3 (es) 1995-12-16
CA2052514A1 (en) 1992-04-02
DE69114098T2 (de) 1996-03-21
DK0479369T3 (da) 1995-12-04
CA2052514C (en) 1995-02-07
EP0479369B1 (en) 1995-10-25
DE69114098D1 (de) 1995-11-30
US5354522A (en) 1994-10-11
JP2574575B2 (ja) 1997-01-22
ATE129465T1 (de) 1995-11-15
EP0479369A1 (en) 1992-04-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL9002134A (nl) Werkwijze voor het uitvoeren van een buigbewerking op een laminaat.
NL7906361A (nl) Warm krimpend voorwerp.
JP3554570B2 (ja) 結晶性熱可塑性樹脂シート又はフイルムの製造方法
EP0423855A1 (en) Packaging
CN108349150B (zh) 形成的具有平滑边缘的热塑性制品
NO772741L (no) T¦rrlaminering.
WO2016039340A1 (ja) 二軸延伸シート及び包装用容器
JP4394397B2 (ja) 紙束綴じ具
US3254148A (en) Film stretching process
EP2586592B1 (en) Method for applying a laminate onto a contoured article
AU720985B2 (en) Method of coating a metallic substrate with thermoplastic coating material
AU2016277642A1 (en) Carpet divider system
TW455535B (en) Method and device for manufacturing plastic container
EP0355708A2 (en) Process for preparing rolled heat-treated films or sheets
NL1021087C2 (nl) Werkwijze voor het vormen van een kunststofplaat alsmede klem daarvoor.
EP0300540A2 (en) Process for the production of polymer films partially provided with stiffened segments
EP0283805A2 (de) Packmittel mit temperaturbeständig verklebter Lasche, insbesondere einer Aufreisslasche an einem Wandteil eines Behälters, Klebstoff hierfür und Verfahren zum Verkleben der Lasche
EP0557537A1 (en) Plastics welding
JP2005153319A (ja) ポリエステルフィルム被覆金属板及び金属缶
CN112512787B (zh) 层叠膜的立体加工方法及其装置
JPH0780936A (ja) ラミネート金属板の製造法
JP5021586B2 (ja) 耐熱透明a−pet容器並びにその製造方法
JPH05140355A (ja) コロナ放電処理方法
JP4272439B2 (ja) 熱可塑性樹脂シートの製造方法
WO2007066172A1 (en) Process for producing a container and apparatus for producing a container using said process

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
BV The patent application has lapsed