NL1005164C2 - Optische schijfspeler. - Google Patents

Optische schijfspeler. Download PDF

Info

Publication number
NL1005164C2
NL1005164C2 NL1005164A NL1005164A NL1005164C2 NL 1005164 C2 NL1005164 C2 NL 1005164C2 NL 1005164 A NL1005164 A NL 1005164A NL 1005164 A NL1005164 A NL 1005164A NL 1005164 C2 NL1005164 C2 NL 1005164C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
recording
optical disc
guide shaft
playback
guide
Prior art date
Application number
NL1005164A
Other languages
English (en)
Other versions
NL1005164A1 (nl
Inventor
Byung-Yeob Park
Original Assignee
Samsung Electronics Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to KR19960030471 priority Critical
Priority to KR1019960030471A priority patent/KR100243191B1/ko
Application filed by Samsung Electronics Co Ltd filed Critical Samsung Electronics Co Ltd
Publication of NL1005164A1 publication Critical patent/NL1005164A1/nl
Application granted granted Critical
Publication of NL1005164C2 publication Critical patent/NL1005164C2/nl

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G11INFORMATION STORAGE
  • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
  • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
  • G11B7/12Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam
  • G11B7/22Apparatus or processes for the manufacture of optical heads, e.g. assembly
  • GPHYSICS
  • G11INFORMATION STORAGE
  • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
  • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
  • G11B7/08Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers
  • G11B7/085Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam into, or out of, its operative position or across tracks, otherwise than during the transducing operation, e.g. for adjustment or preliminary positioning or track change or selection
  • G11B7/0857Arrangements for mechanically moving the whole head
  • G11B7/08582Sled-type positioners

Description

Titel: Optische schijfspeler.

Achtergrond van de uitvinding

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een optische schijfspeler, en meer in het bijzonder op een optische schijfspeler met een fase-instelinrichting voor het 5 corrigeren van een fasefout.

Een optische schijf registreert en geeft weer audio- en videodata op en vanaf een registratiemedium zoals een optische schijf bijvoorbeeld een compacte schijf (CD), een laserschijf, en een digitale videoschijf (DVD) met gebruik 10 van een optische opneeminrichting. De optische schijfspeler wordt veelvuldig gebruikt als hulpgeheugeninrichting voor een computer en een audio- en videoweergeefinrichting. De optische opneeminrichting van de optische schijfspeler reciproceert over een roterende optische schijf om 15 informatie daarop te registreren of de geregistreerde informatie weer te geven vanuit putten die daarop zijn gevormd.

Onder verwijzing naar fig. l heeft een optische schijfspeler 10 een afspeel-/opneemmechanisme 11, een 20 draaitafel 12 voor het laden van een optische schijf D, een aandrijfmotor 19 voor het roteren van de draaitafel 12, een optische opneeminrichting 15 voor het lineair reciproceren over het afspeel-/opneemmechanisme ll, geleidingsassen 13a en 13b voor het geleiden van de optische opneeminrichting 25 15, een aandrijfmotor 16 voor de optische opneeminrichting voor het transporteren van de optische opneeminrichting 15, en een transmissie-eenheid voor het omzetten van de rotatie van de aandrijfmotor 16 van de optische opneeminrichting in een lineaire beweging.

30 Er kunnen vele variaties zijn van de transmissie- eenheid. In de uitvoeringsvorm volgens fig. 1 omvat de transmissie-eenheid een rondseloverbrenging 16a die is bevestigd aan een roterende as van de aandrijfmotor 16 voor 1005164 - 2 - de optische opneeminrichting, een stationaire overbrenging 17, die aangrijpt met de rondseloverbrenging 16a, en een tandheugel 15a die wordt gevormd op één zijde van de optische opneeminrichting 15, waardoor de optische opneem-5 inrichting 15 lineair kan worden bewogen. Een draagbus 14 voor het ondersteunen van de geleidingsassen 13a en 13b, is aangebracht op het afspeel-/opneemmechanisme 11. De optische opneeminrichting 15 wordt geleid langs de geleidingsassen 13a en 13b op het af speel-/opneemmechanisme n.

10 Om data in de optische schijfspeler compact te registreren en weer te geven, moet de relatieve positie tussen de optische opneeminrichting 15 en optische schijf D uniform worden gehouden, terwijl de optische opneeminrichting 15 wordt getransporteerd langs de geleidingsassen 13a 15 en 13b.

In het algemeen ondervindt het transport van de optische opneeminrichting 15 drie soorten fasefouten.

Wanneer de optische opneeminrichting 15 niet wordt getransporteerd langs de radiale richting van de optische schijf D, 20 wordt een horizontale fasefout voortgebracht. Wanneer de optische opneeminrichting 15 niet parallel is met het vlak van de optische schijf D, zodat de optische opneeminrichting 15 gekanteld wordt in de tangentiêle richting of de radiale richting van de optische schijf D, treden er respectievelijk 25 kantelfasefouten van de tangentiêle of radiale richtingen op. Daar de optische opneeminrichting 15 wordt getransporteerd langs de geleidingsassen 13a en 13b, die worden gedragen op het afspeel-/opneemmechanisme 11 door de draagbus 14, beïnvloeden de installatierichting en de 30 helling van de geleidingsassen 13a en 13b direct de fasefouten. Dat wil zeggen, onnauwkeurige installatie van de geleidingsassen 13a en 13b benadeelt de kwaliteit van een signaal dat wordt geregistreerd op of wordt gelezen uit de optische schijf D. Derhalve is een fase-instelinrichting 35 nodig om de installatie van de assen 13a en 13b op het afspeel-/opneemmechanisme n in te stellen.

1005164 - 3 -

In de gebruikelijke optische schijfspeler van fig. l is niet voorzien in een fase-instelinrichting en de installatietoestand van de optische opneeminrichting 15 wordt bepaald door de nauwkeurigheid van de bewerking en de 5 montage van de draagbus 14 of de assen 13a en 13b. Derhalve kan, tenzij elk deel nauwkeurig wordt bewerkt en de delen goed worden gemonteerd, de optische opneeminrichting 15 niet op betrouwbare wijze worden getransporteerd. In het bijzonder is, zelfs indien het bewerken van de delen en de 10 montage binnen ingestelde toleranties worden uitgevoerd, correctie van de fasefouten moeilijk vanwege de accumulatie van de fouten.

Samenvatting van de uitvinding

Om de bovengenoemde problemen te overwinnen, is het een 15 doel van de onderhavige uitvinding om te voorzien in een optische schijfspeler met een fase-instelinrichting.

Om dit doel te bereiken is voorzien in een optische schijfspeler met een afspeel-/opneemmechanisme, een draaitafel voor het laden van een optische schijf, een 20 optische opneeminrichting en geleidingsassen voor het geleiden van het transport van de optische opneeminrichting, waarbij de optische schijfspeler omvat: een horizontale-fase-instelinrichting, die is aangebracht op een einddeel van ten minste één van de geleidingsassen voor het bewegen 25 van de geleidingsassen in een horizontale richting om fasefouten van de optische opneeminrichting aan te passen.

De horizontale-fase-instelinrichting heeft een lichaam met een geleidingsdeel, dat een geleidingssleuf heeft voor het inbrengen van een einddeel van de geleidingsas, en een 30 nok voor het maken van contact met het einddeel van de geleidingsas; een instelschroef die is gecombineerd met één zijde van het geleidingsdeel en uitsteekt in de geleidingssleuf om daardoor contact te maken met één zijoppervlak van de geleidingsas; en een staaf die elastisch wordt gedragen 35 op de andere zijde van het geleidingsdeel en uitsteekt in de 1005164 - 4 - geleidingssleuf om daardoor contact te maken met het andere zij oppervlak van de geleidingsas.

De horizontale-fase-instelinrichting heeft een lichaam met een geleidingsdeel, dat een geleidingssleuf heeft voor 5 het inbrengen van een einddeel van de geleidingsas daarin, en een nok voor het maken van contact met het einddeel van de geleidingsas; een elastisch deel dat zich uitstrekt van één zijde van het geleidingsdeel voor het elastisch dragen van één zijoppervlak van de geleidingsas; een 10 schroefdraagdeel, dat zich uitstrekt van de ene zijde van het geleidingsdeel en gericht is naar het elastische deel en met een schroefopening; en een instelschroef, gecombineerd met de schroefopening, en waarbij een einddeel van de instelschroef in contact is met het andere zijoppervlak van 15 de geleidingsas.

De horizontale-fase-instelinrichting omvat voorts fijn-instelnokken, die roteerbaar zijn bevestigd op het afspeel-/opneemmechanisme en contact maken met beide zijden van de geleidingsas, en waarbij de fijn-instelnok een 20 cirkelvormige doorsnede heeft, waarvan het rotatiecentrum excentrisch is.

De optische schijfspeler heeft voorts ten minste één kantelfase-instelinrichting voor het instellen van de hoogte van het einddeel van de geleidingsas met betrekking tot het 25 vlak van het afspeel-/opneemmechanisme om een fasefout van de optische opneeminrichting te corrigeren.

De kantelfase- instelinrichting omvat een lichaam, dat door middel van een schroef is gecombineerd met het afspeel-/opneemmechanisme om loodrecht op het vlak van het 30 afspeel-/opneemmechanisme op en neer te bewegen, en met een omtréksgroef, die parallel is aangébracht aan het vlak van het afspeel-/opneemmechanisme rond het buitenomtreksvlak van het lichaam voor het dragen van het einddeel van de geleidingsas.

35 De kantelfase-instelinrichting heeft een lichaam, dat I roteerbaar is gecombineerd met het afspeel-/opneemmechanisme en met een omtreksgroef, die onder een helling staat langs 1005164 - 5 - het buitenomtreksvlak van het lichaam voor het dragen van het einddeel van de geleidingsas.

De kantelfase-instelinrichting heeft een lichaam dat via een schroef is gecombineerd met het afspeel-/opneem-5 mechanisme om loodrecht op het vlakke oppervlak van het afspeel-/opneemmechanisme op en neer te bewegen, en met een insteekopening voor het inbrengen van de geleidingsas; en een noktong, gecombineerd met het lichaam, die uitsteekt in de insteekopening om contact te maken met het einddeel van 10 de geleidingsas.

De noktong is gecombineerd met het lichaam in een hellingspositie, zodat de noktong contact met het einddeel van de geleidingsas, die is ingebracht in de insteekopening. De noktong wordt gecombineerd met een schroef-gegroefd 15 oppervlak, dat is aangébracht in de insteekopening zodat de noktong contact maakt met het einddeel van de geleidingsas die in de insteekopening is ingebracht.

De kantelfase-instelinrichting heeft voorts fijn-instelnokken, die roteerbaar zijn aangebracht op het 20 afspeel-/opneemmechanisme en contact maken met beide zijden van de geleidingsas, waarbij de fijn-instelnok een cirkel-vormige doorsnede heeft waarvan het rotatiecentrum excentrisch is.

Korte beschrijving van de tekeningen 25 Het bovenstaande doel en de voordelen van de onderhavige uitvinding zullen nu duidelijk worden door het in detail beschrijven van voorkeursuitvoeringsvormen daarvan onder verwijzing naar de aangehechte tekeningen, waarin: fig. l een perspectivisch aanzicht is van een 30 gebruikelijke optische schijfspeler; fig. 2 een perspectivisch aanzicht is van een optische schijfspeler volgens de onderhavige uitvinding; fig. 3 een partieel perspectivisch aanzicht in doorsnede is van een uitvoeringsvorm van een horizontale-35 fase-instelinrichting volgens de onderhavige uitvinding; fig. 4 een zijaanzicht in doorsnede is van fig. 3; 1005164 - 6 - fig. 5 een perspectivisch aanzicht is van een andere uitvoeringsvorm van de horizontale-fase-instelinrichting volgens de onderhavige uitvinding; fig. 6 een uit elkaar getrokken perspectivisch aanzicht 5 is van een uitvoeringsvorm van een kantelfase-instelinrich-ting volgens de onderhavige uitvinding; fig. 7 een perspectivisch aanzicht is van een andere uitvoeringsvorm van de kantelfase-instelinrichting volgens de onderhavige uitvinding; 10 fig. 8 een uit elkaar getrokken perspectivisch aanzicht is van nog een andere uitvoeringsvorm van de kantelfase-instelinrichting volgens de onderhavige uitvinding; fig. 9 een zijaanzicht in doorsnede is van fig. 8; en fig. 10 een perspectivisch aanzicht is van een verdere 15 uitvoeringsvorm van de kantelfase-instelinrichting volgens de onderhavige uitvinding.

Gedetailleerd beschrijving van de uitvinding

Onder verwijzing naar fig. 2 omvat een optische schijfspeler 20 volgens de onderhavige uitvinding: een 20 afspeel-/opneemmechanisme 21; een draaitafel 22 voor het laden van een optische schijf D; een aandriifmotor 29 voor het roteren van de draaitafel 22; een optische cpneem-inrichting 25 die in staat is tot lineair reciproceren op het afspeel-/opneemmechanisme 21; geleidingsassen 23a en 23b 25 voor het geleiden van het transport van de optische opneeminrichting 25; een aandrijfmotor 26 voor de optische opneeminrichting voor het transporteren van de optische opneeminrichting 25; en een transmissie-eenheid voor het omzetten van de rotatie van de aandrijfmotor 26 van de 30 optische opneeminrichting in een lineair beweging.

De transmissie-eenheid van fig. 2 omvat: een rondsel-overbrenging 26af aangébracht op een einddeel van de as van de motor 26; een stationaire overbrenging 27, die in aangrijping is met de rondseloverbrenging 26a; en een 35 tandheugel 25a die is aangébracht op één zijde van de optische opneeminrichting 25.

1005164 - 7 -

Volgens de karakteristieken van de onderhavige uitvinding worden de einddelen van de geleidingsassen 23a en 23b gedragen door kantelfase-instelinrichtingen 24a, 24b en 24c, en een horizontale-fase-instelinrichting 28 voor het 5 corrigeren van fasefouten van de optische opneeminrichting 25. Zoals te zien is in fig. 2, zijn de kantelfase-instelinrichtingen 24a, 24b en 24c en de horizontale-fase-instelinrichting 28 aangebracht op het bovenoppervlak van het af speel-/opneemmechanisme 21. vele variaties van 10 kantelfase-instelinrichtingen 24a, 24b en 24c en de horizontale-fase-instelinrichting 28 zijn mogelijk, zoals later zal worden beschreven in de volgende uitvoeringsvormen, en deze kunnen op selectieve wijze worden gebruikt.

Fig. 3 en 4 zijn respectievelijk een perspectivisch 15 aanzicht in partiële doorsnede en een zijaanzicht in doorsnede van een uitvoeringsvorm van de horizontale-fase-instelinrichting 28, getoond in fig 2.

Onder verwijzing naar de figuren, omvat een lichaam 31 van een horizontale-fase-instelinrichting 28 een nok 31a en 20 een geleidingsdeel 31b. Een geleidingssleuf 32 wordt gevormd in het geleidingsdeel 31b en de geleidingsas 23b wordt ingebracht door de geleidingsopening 32. Daar de breedte van de geleidingssleuf 32 groter is dan de diameter van de geleidingsas 23b, is horizontale beweging van de 25 geleidingsas 23b binnen een voorafbepaald gebied mogelijk en een einddeel van de geleidingsas 23b maakt contact met het binnenoppervlak van de nok 3la.

Op het zijoppervlak van het geleidingsdeel 31b, dat de geleidingssleuf 32 bepaalt, zijn aangebracht een instel-30 schroef 33, en een elastisch draagdeel 34, dat een dop 34a, een veer 34b en een staaf 34c bevat. De instelschroef 33 wordt geschroefd binnen het geleidingsdeel 3lb en een einddeel daarvan steekt naar voren naar de geleidingssleuf 32 om contact te maken met het zij oppervlak van de 35 geleidingsas 23b. Derhalve kan een operator de lengte van het instelschroefdeel dat naar de geleidingssleuf 32 naar 1005164 - 8 - voren steekt regelen door het vastschroeven of vrijmaken van de instelschroef 33.

Het elastische draagdeel 34 is geplaatst tegenover de instelschroef 33 en bevindt zich in een opening 35, die is 5 gevormd in het geleidingsdeel 31b. De dop 34 wordt in de opening 35 geschroefd, en de staaf 34c wordt in de opening 35 ingebracht om reciprocerende bewegingen te maken. Een einddeel van de staaf 34c steekt naar voren naar de geleidingssleuf 32 om contact te maken met het zijoppervlak 10 van de geleidingsas 23b. De veer 34b wordt aangebracht tussen de dop 34a en de staaf 34c. Derhalve wordt de geleidingsas 23b horizontaal bewogen langs de geleidingssleuf 32 door het vastschroeven of vrijmaken van de instelschroef 33, en wordt in een voorafbepaalde horizontale 15 positie gehouden door de elastische kracht van het elastische draagdeel 34.

Fig. 4 is een zijaanzicht in doorsnede van fig. 3, behalve de fijn-instelnokken 37. Onder verwijzing naar de figuur worden uitstekende delen 32a gevormd in de boven- en 20 benedendelen van de geleidingssleuf 32. Zoals te zien is in fig. 3, strekken de uitstekende delen 32a zich uit langs de breedte van de geleidingssleuf 32. De uitstekende delen 32a minimaliseren de wrijvingskracht tussen de geleidingsas 23b en het geleidingsdeel 31b, wanneer de geleidingsas 23b 25 beweegt voor een fase-instelling. Onder verwijzing naar fig. 3, kan de horizontale-fase-instelinrichting 28 op selectieve wijze de fijn-instelnokken 37 omvatten. Dat wil zeggen, er kunnen twee fijn-instelnokken 37 worden aangebracht aan beide zijde van de geleidingsas 23b.

30 De fijn-instelnokken 37 zijn cilindrisch en hebben aandrijfgroeven 37a op het bovenoppervlak ervan en worden roteerbaar bevestigd op het afspeel-/opneemmechanisme 21 (fig. 2) waarbij hun rotatiecentra excentrisch zijn.

Derhalve kan de geleidingsas 23b horizontaal worden bewogen, 35 alnaargelang de rotatie van de fijn-instelnokken 37. Daar de horizontale beweging van de geleidingsas 23b door de rotatie van de fijn-instelnokken 37 fijn is, kunnen de fijn- 1005164 - 9 - instelnokken 37 worden gebruikt voor het fijn instellen van een horizontale fase.

Fig. 5 geeft een andere uitvoeringsvorm weer van de horizontale instelinrichting. Onder verwijzing naar de 5 figuur, omvat een horizontale-fase-instelinrichting 50 een nok 5la en een geleidingsdeel 51b met een geleidingssleuf 52. Uitstekende delen (niet getekend) strekken zich uit langs de breedte van de geleidingssleuf 52 in de bovenste en onderste delen ervan, voor het dragen van de geleidingsas 10 23b, die door de geleidingssleuf 52 gaat.

Een schroefdraagdeel 57 en een elastisch deel 58 strekken zich uit vanaf de zijde van het geleidingsdeel 51. Het schroefdraagdeel 57 omvat een instelschroef, en een einddeel van de instelschroef 53 steekt uit om contact te 15 maken met een zijde van de geleidingsas 23b. De operator kan de positie van het uitstekende einddeel van de instelschroef 53 instellen door de instelschroef 53 vast te schroeven of vrij te maken. Het elastisch deel 58 strekt zich uit vanaf een zijde van het geleidingsdeel 51 naar een zijde van een 20 zijde van de geleidingsas 23b zodat een einddeel van het elastische deel 58 elastische kracht aanlegt in een horizontale richting aan de geleidingsas 23b. . De geleidingsas 23b wordt horizontaal bewogen door het vrijmaken of vastschroeven van de instelschroef 53, en wordt 25 in een voorafbepaalde positie gehouden door de elastische kracht van het elastische deel 58. De fijn-instelnokken 37, niet getekend hier maar beschreven onder verwijzing naar fig. 3, kunnen worden gebruikt in de horizontale-fase-instelinrichting 50 volgens de onderhavige uitvoeringsvorm. 30 Fig. 6-10 zijn aanzichten van verschillende uitvoeringsvormen van de fase-instelinrichtingen 24a, 24b en 24c, getoond in fig. 2. In elk van de bovengenoemde figuren wordt de beschrijving van elke uitvoeringsvorm gegeven met betrekking tot slechts één geleidingsas.

35 Fig. 6 is een uit elkaar getrokken perspectivisch aanzicht van een uitvoeringsvorm van de fase-instelinrich-tingen 24a, 24b en 24c, getoond in fig. 2.

1005164 - 10 -

Onder verwijzing naar de figuur omvat een fase-instelinrichting 60 een cilindrisch lichaam 61. Een schroefdeel 65 wordt gevormd op het onderste deel van het lichaam 61 en wordt met een schroef gecombineerd met een 5 schroefopening 2la, die gevormd is in het afspeel-/opneem-mechanisme 21. Een aandrijfgroef 62 wordt gevormd op het bovenoppervlak van het lichaam 61, en een omtreksgroef 63 wordt gevormd rond het buitenomtreksoppervlak van het lichaam 61, zodat een uiteinde van de geleidingsas 23a 10 daarin wordt gedragen. Uitstekende delen 64 worden gevormd op de bovenste en onderste randen van de omtreksgroef 63, en het omtreksoppervlak van het einddeel van de geleidingsas 23a maakt contact met de uitstekende delen 64 om daardoor te worden gedragen (hoewel slechts het uitstekende deel 64 van 15 de onderste rand is getoond in de figuur, wordt ook het uitstekende deel vein de bovenste rand gevormd) . De fijn-instelnokken 37, die reeds in het voorafgaande zijn beschreven, kunnen facultatief worden aangébracht op de zijoppervlakken van de geleidingsopperassen 23a en 23b (fig. 20 2 en 6).

wanneer de operator een aandrijver roteert in de aandrijfgroef 62, beweegt het lichaam 61 van de kantelfase-instelinrichting op en neer loodrecht op het oppervlak van de afspeel-/opneemmechanisme 21. De beweging naar boven van 25 het lichaam 61 varieert ter hoogte van de omtreksgroef 63, en varieert op deze wijze de afstand tussen het afspeel-/opneemmechanisme 21 en de geleidingsas 23a, die wordt gedragen door de omtreksgroef 63 van het oppervlak. De uitstekende delen 64, die zijn gevormd in de omtreksgroef 63 30 minimaliseren de wrijvingskracht tussen de geleidingsas 23a en het lichaam 61.

Fig. 7 is een uit elkaar getrokken perspectivisch aanzicht van een andere uitvoeringsvorm van de kantelfase-instelinrichtingen.

35 Onder verwijzing naar de figuur omvat een kantelfase- instelinrichting 70 een cilindrisch lichaam 71 en fijn-instelnokken 37, die roteerbaar zijn bevestigd op het 1 0051 64 - 11 - afspeel-/opneemmechanisme 21. Zoals beschreven in het bovenstaande, zijn de fijn-instelnokken 37 facultatief. Een combinatiedeel 75 wordt gevormd op het onderste deel van het lichaam 71 en past nauw in een opening 21b, die wordt 5 gevormd in het afspeel-/opneemmechanisme 21. Een aandrijf-groef 72 wordt gevormd in het bovenoppervlak van het lichaam 71, en een omtreksgroef 73 wordt gevormd in het omtreks-oppervlak van het lichaam 71. De omtreksgroef 73 is hellend en het einddeel van de geleidingsas 23a wordt daarin 10 gedragen, uitstekende delen 74 worden gevormd op de bovenste en onderste randen van de omtreksgroef 73, en het omtreksoppervlak van het einddeel van de geleidingsas 23a is in contact met de uitstekende delen 74 om daardoor te worden gedragen (hoewel slechts het uitstekende deel 74 van de 15 onderste rand getoond is in de figuur, wordt ook het uitstekende deel van de bovenste rand gevormd) . De structuur en functie van de fijn-instelnokken 37 zijn reeds in het voorafgaande beschreven onder verwijzing naar fig. 3.

Wanneer de operator een aandrijver die geplaatst is in 20 in de aandrijfgroef 72 roteert, roteert het lichaam 71 van de kantelfase-instelinrichting op het afspeel-/opneemmechanisme 21 en daar de omtreksgroef 73 hellend is langs het buitenomtreksoppervlak van het lichaam 71, kan de afstand tussen het oppervlak van het afspeel-/opneem-25 mechanisme 21 en de geleidingsas 23a worden ingesteld volgens de rotatiepositie van het lichaam 71. Dat wil zeggen, indien het lichaam 71 in één richting wordt geroteerd, beweegt de geleidingsas 23 naar boven vanaf het oppervlak van het af speel -/opneemmechanisme 21 langs de 30 hellende omtreksgroef 73, terwijl, indien het lichaam 71 in tegengestelde richting wordt geroteerd, de geleidingsas 23a naar beneden beweegt. De geleidingsas 23a kan horizontaal worden bewogen door een dergelijke afstandsvariatie en werking van de fijn-instelnokken 37.

1005164 - 12 -

Fig. 8 en 9 zijn een uit elkaar getrokken perspectivisch aanzicht en een zijaanzicht in doorsnede respectievelijk van nog een andere uitvoeringsvorm van de kantelfase-instelinrichtingen.

5 Onder verwijzing naar de figuren, omvat een kantelfase- instelinrichting 80 een cilindrisch lichaam 81. Zoals in het bovenstaande beschreven, zijn facultatief fijn-instelnokken 37 aanwezig. Een insteekopening 83 wordt gevormd in het lichaam 81 en een geleidingsas 23a wordt daarin ingebracht. 10 Een aandrijfgroef 82 wordt gevormd in het bovenoppervlak van het lichaam 81, en een schroef-gegroefd deel 85 wordt gevormd op het onderste oppervlak van het lichaam 81. Het schroef-gegroefd deel 85 wordt ingebracht in een schroef-groef 2lc van het afspeel-/opneemmechanisme 21. Een 15 schroefopening 87, waarin een noktong 86 wordt ingébracht, wordt gevormd in een deel van het bovenoppervlak van het lichaam 81. De onderzijde van de schroefopening 87 is open om het mogelijk te maken dat de noktong 86 de insteekopening binnentreedt, uitstekende delen 84 worden gevormd op de 20 bovenste en onderste binnenvlakken van de insteekopening 83.

De operator kan het lichaam 81 roteren door het plaatsen van een aandrijver (niet getekend) in de aandrijfgroef 82 en deze roteren. Het lichaam 81 beweegt opwaarts en benedenwaarts loodrecht op het oppervlak van het 25 afspeel-/opneemmechanisme 21 alnaargelang de rotatierichting ervan, en laat op deze wijze de afstand variëren tussen het oppervlak van het af speel-/opneemmechani sme 21 en de geleidingsas 23a, die is ingébracht in de insteekopening 83. De insteekopening 83 is breed genoeg om te voorkomen dat het 30 einddeel van de geleidingsas 23a wegslipt zelfs gedurende de rotatie van het lichaam 81. De werking van de fijn-instelnokken 37, die zijn aangébracht op de zijoppervlakken van de geleidingsas 23a zijn reeds in het voorafgaande beschreven onder verwijzing naar fig. 3. Derhalve kan de geleidingsas 35 23a horizontaal of verticaal bewegen ten opzichte van het oppervlak van het afspeel-/opneemmechanisme 21.

1005164 - 13 -

Zoals getoond in fig. 9, wordt de noktong 86 ingébracht in de schroefopening 87, die hellend is en in verbinding staat met de insteekopening 83 en het einddeel daarvan maakt contact met het einddeel van de geleidingsas 23a. Daar de 5 noktong 86 is ingebracht in een hellende positie, kan de diepte, tot welke het einddeel van de geleidingsas 23a is ingebracht in de insteekopening 83, worden gevarieerd door het instellen van de noktong 86. Dat wil zeggen, een fout, die wordt voortgebracht langs de lengte van de geleidingsas 10 23a, kan worden gecorrigeerd. Wanneer bijvoorbeeld de geleidingsas 23a kort is, kan deze worden gebruikt met een lange noktong 86 en vice versa. Verder kan een fout, die wordt voortgebracht langs de lengte van de geleidingsas 23a gedurende montage daarvan, worden gestuurd.

15 Fig. 10 is een uit elkaar getrokken perspectivisch aanzicht van een verdere uitvoeringsvorm van de kantelfase-instelinrichtingen.

Onder verwijzing naar de figuur is een kantelfase-instelinrichting 100 voorzien van een cilindrisch lichaam 20 101 en de fijn-instelnokken 37. Zoals reeds beschreven in het bovenstaande, is het aanbrengen van de fijn-instelnokken 37 facultatief. Een insteekopening 103, waarin het einddeel van de geleidingsas 23a wordt ingebracht, wordt gevormd in het cilindrische lichaam 101, en een schroefdeel 105 wordt 25 gevormd op het onderste oppervlak van het lichaam 101 en wordt ingebracht in een schroefgroef 2ld van het afspeel-/opneemmechanisme 21. Een aandrijfgroef 102 wordt gevormd op het bovenoppervlak van het cilindrische lichaam 101, en de operator kan het lichaam 101 roteren door het 30 roteren van een aandrijver (niet getekend) die wordt ingebracht in de aandrijfgroef 102. Vanwege het schroefdeel 105, kan het lichaam 101 naar boven of naar beneden bewegen loodrecht op het oppervlak van het af speel - /opneemmechanisme 21 alnaargelang de rotatierichting ervan, en varieert 35 daardoor de positie van de insteekopening 103 en derhalve de af st eind tussen het oppervlak van het af speel -/opneemmechanisme 21 en de geleidingsas 23a, die daarin is 1005164 - 14 - ingebracht. De insteekopening 103 is breed genoeg om te voorkomen dat het einddeel van de geleidingsas 23a, die daarin is ingebracht wegslipt zelfs bij rotatie van het lichaam 101.

5 Een schroef-gegroefd oppervlak 103a wordt gevormd in een deel van de insteekopening 103 en kan worden aangegrepen door de noktong 106. De noktong 106 wordt ingebracht in de zijde van de insteekopening 103 die tegenover die ligt, waarin de as 23a wordt ingebracht en maakt contact met het 10 einddeel van de geleidingsas 23a. De operator kóm de diepte, tot welke het einddeel van de geleidingsas 23a wordt ingébracht in de insteekopening 103 besturen door het roteren van de noktong 106. De geleidingsas 23a wordt gedragen door uitstekende delen 104, die zijn gevormd op de 15 bovenste en onderste binnenoppervlakken van de insteekopening 103. De fijn-instelnokken 37 zijn reeds in het voorafgaande beschreven onder verwijzing naar fig. 3.

Nu zal de werking van de horizontale-fase-instel-inrichtingen 28 en 50, en de kantelfase-instelinrichtingen 20 60, 70, 80 en 100 worden beschreven.

De horizontale-fase-instelinrichtingen 28 en 50, of de kantelfase-instelinrichtingen 60, 70, 80 en 100 kunnen selectief worden gebruikt.

Bij voorbeeld wordt de horizontale-fase-instel-25 inrichting 28 van fig. 3 aangebracht op één einddeel van de geleidingsas 23b, en de kantelfase-instelinrichting 60 van fig. 6 wordt aangebracht op het andere einddeel van de geleidingsas 23b en beide einddelen van de geleidingsas 23a (fig. 2). Een fasefout die optreedt gedurende de horizontale 30 beweging van de optische opneeminrichting 25 van fig. 2 wordt gecorrigeerd met gebruikmaking van de horizontale-fase-instelinrichting 28, en een fijn-instelling daarvan kan tot stand worden gebracht met gebruikmaking van de fijn-instelnokken 37, die zijn bevat in de horizontale-fase-35 instelinrichting 28. Kantelfase-fouten in de tangentiale en radiale richtingen van de optische schijf D worden gecorrigeerd door het roteren van het lichaam 61 van de kantelfase- ' 0 0 ί β 4 i - 15 - instelinrichting 60 (fig. 6), die op deze wijze de afstanden tussen het oppervlak van het af speel-/opneetnmechanisme 21 en beide einddelen van de geleidingsas 23a instelt. De fijn-instelnokken 37 die zijn bevat in de kantelfase-instel-5 inrichting 60 kunnen worden gebruikt voor fijn-instelling van horizontale fouten.

in een ander voorbeeld wordt één van de kantelfase-instelinrichtingen 60, 70, 80 en 100 getoond in fig. 6 tot 10, gekozen om de einddelen van de geleidingsassen 23a en 10 23b te dragen, zonder de horizontale-fase-instelinrichting 28 van fig. 2.

Hierbij worden horizontale fasefouten gecorrigeerd door de fijn-instelnokken 37, en andere fouten worden gecorrigeerd door het sturen van de kantelfase-instelinrichtingen 15 60, 70, 80 en 100, die op deze wijze de afstand tussen het oppervlak van het afspeel-/opneemmechanisme 21 en de geleidingsassen 23a en 23b besturen.

De optische schijfspeler volgens de onderhavige uitvinding maakt een instelling van fasefouten mogelijk door 20 het toevoegen van een horizontale-fase-instelinrichting of een kantelfase-instelinrichting gedurende de vervaardiging van de inrichting of reparatie van de inrichting. Een dergelijke instelfunctie voorkomt de directe schadelijke invloed van fasefouten, die mogelijk worden veroorzaakt te 25 wijten aan een slechte bewerking of montage van delen, hetgeen resulteert in een verbeterde signaalregistratie en weergave.

Hoewel de onderhavige uitvinding is weergegeven en beschreven onder verwijzing naar de bovenstaan de specifieke 30 uitvoeringsvormen, zijn deze slechts beschreven bij wijze van voorbeeld. Het zal derhalve duidelijk zijn aan deskundigen dat verdere modificaties en verandering mogelijk kunnen zijn, en dat deze niet het kader en de beschermings-omvang van de conclusies te boven gaan.

1005164

Claims (20)

1. Optische schijfspeler met een afspeel-/opneemmecha- nisme, een draaitafel voor het laden van een optische schijf, een optische opneeminrichting ingericht om lineair heen en weer te bewegen ten opzichte van het afspeel-/opneem-5 mechanisme, en een aantal geleidingsassen voor het geleiden van het transport van de heen en weer gaande beweging van de optische opneeminrichting, waarbij de optische schijfspeler omvat: een horizontale-fase-instelinrichting, die is 10 aangebracht op het afspeel-/opneemmechanisme en aanligt tegen een einddeel van ten minste één van de geleidingsassen, welke horizontale-fase-instelinrichting is ingericht voor het bewegen van de ten minste ene geleidingsas in een horizontale richting om fasefouten van de optische opneeminrichting aan 15 te passen, met het kenmerk, dat de horizontale-fase-instelinrichting voorts omvat: een lichaam met een geleidingsdeel, dat een geleidingssleuf heeft voor het inbrengen van het einddeel van 20 de ten minste ene geleidingsas, en een nok om contact te maken met het einddeel van de ten minste ene geleidingsas; een instelschroef, die is gecombineerd met één zijde van het geleidingsdeel en uitsteekt in de geleidingssleuf om daardoor contact te maken met één zijoppervlak van de ten 25 minste ene geleidingsas; en een staaf, die elastisch wordt gesteund op de andere zijde van het geleidingsdeel en uitsteekt in de geleidingssleuf om daardoor contact te maken met het andere zij oppervlak van de ten minste ene geleidingsas.
2. Optische schijfspeler volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat uitstekende delen zijn gevormd in de bovenste en onderste delen van de geleidingsgroef langs de breedte ervan, die contact maken met respectievelijk de bovenste en onderste oppervlakken van de geleidingsas. 1005164
3. Optische schijfspeler volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de horizontale-fase-instelinrichting voorts fijn-instelnokken omvat die roteerbaar zijn bevestigd op het afspeel-/opneemmechanisme en contact maken met beide zijden 5 van de geleidingsas, waarbij een fijn-instelnok een cirkelvormige doorsnede heeft, waarvan het rotatiecentrum excentrisch is.
4. Optische schijfspeler met een afspeel-/opneemmechanisme, een draaitafel voor het laden van een optische schijf, 10 een optische opneeminrichting ingericht om lineair heen en weer te bewegen ten opzichte van het afspeel-/opneemmechanisme, en een aantal geleidingsassen voor het geleiden van het transport van de heen en weer gaande beweging van de optische opneeminrichting, waarbij de optische schijfspeler 15 omvat: een horizontale-fase-instelinrichting, die is aangebracht op het afspeel-/opneemmechanisme en aanligt tegen een einddeel van ten minste één van de geleidingsassen, welke horizontale-fase-instelinrichting is ingericht voor het bewegen van de ten minste ene geleidingsas in een horizontale 20 richting om fasefouten van de optische opneeminrichting aan te passen, met het kenmerk, dat de horizontale-fase-instelinrichting omvat: een lichaam met een geleidingsdeel, dat een 25 geleidingssleuf heeft voor het inbrengen van een einddeel van de geleidingsas, en een nok voor het maken van contact met het einddeel van de geleidingsas; een elastisch deel, dat zich uitstrekt vanaf één zijde van het geleidingsdeel voor het elastisch steunen van 30 één zijoppervlak van de geleidingsas; een schroefdraagdeel, dat zich uitstrekt vanaf de ene zijde van het geleidingsdeel en tegenover het elastische deel ligt en een schroefopening heeft; en een instelschroef, die is gecombineerd met de 35 schroefopening, waarbij een einddeel van de instelschroef 1005164 * 18 contact maakt met het andere zijoppervlak van de geleidingsas.
5. Optische schijfspeler volgens conclusie 4, met kenmerk, dat uitstekende delen zijn gevormd in de bovenste en 5 onderste delen van de geleidingsgroef langs de breedte ervan, die contact maken met respectievelijk de bovenste en onderste oppervlakken van de geleidingsas.
6. Optische schijfspeler volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat de horizontale-fase-instelinrichting voorts 10 fijn-instelnokken omvat, die bestaan uit organen die roteerbaar zijn bevestigd op het afspeel-/opneemmechanisme en contact maken met beide zijden van de geleidingsas, waarbij een fijn-instelnok een cirkelvormige doorsnede heeft waarvan het rotatiecentrum excentrisch is.
7. Optische schijfspeler met een afspeel-/opneemmecha nisme, een draaitafel voor het laden van een optische schijf, een optische opneeminrichting ingericht om lineair heen en weer te bewegen ten opzichte van het afspeel-/opneemmechanisme, en een aantal geleidingsassen voor het geleiden 20 van het transport van de heen en weer gaande beweging van de optische opneeminrichting, waarbij de optische schijfspeler omvat: ten minste een kantelfase-instelinrichting voor het instellen van de ondersteunde hoogte van het einddeel van de geleidingsas met betrekking tot het vlak van het afspeel-25 /opneemmechanisme om een fasefout van de optische opneeminrichting te corrigeren, met het kenmerk, dat de kantel-fase-instelinrichting een lichaam bevat dat via een schroef is gecombineerd met het afspeel-/opneemmechanisme om op en neer te bewegen loodrecht 30 op het vlak van het afspeel-/ opneemmechanisme, en waarbij een omtreksgroef gevormd is parallel aan het vlak van het afspeel-/opneemmechanisme rond het buitenomtreksvlak van het lichaam voor het steunen van het einddeel van de geleidingsas.
8. Optische schijfspeler volgens conclusie 7, met kenmerk, dat uitstekende delen zijn gevormd in de bovenste en 1005164 . 19 onderste delen van de omtreksgroef om de geleidingsas te steunen.
9. Optische schijfspeler volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat voorts fijn-instelnokken aanwezig zijn, die 5 roteerbaar zijn bevestigd op het afspeel-/opneemmechanisme en contact maken met beide zijden van de geleidingsas, waarbij een fijn-instelnok een cirkelvormige doorsnede heeft waarvan het rotatiecentrum excentrisch is.
10. Optische schijfspeler volgens conclusie 7, met het 10 kenmerk, dat een aandrijfgroef is gevormd in het bovenoppervlak van het lichaam om daarin een aandrijver in te brengen.
11. Optische schijfspeler met een afspeel-/opneemmecha-nisme, een draaitafel voor het laden van een optische schijf, 15 een optische opneeminrichting ingericht om lineair heen en weer te bewegen ten opzichte van het afspeel-/opneem-mechanisme, en een aantal geleidingsassen voor het geleiden van het transport van de heen en weer gaande beweging van de optische opneeminrichting, waarbij de optische schijfspeler 20 omvat: ten minste een kantelfase-instelinrichting voor het instellen van de ondersteunde hoogte van het einddeel van de geleidingsas met betrekking tot het vlak van het afspeel-/opneemmechanisme om een fasefout van de optische opneeminrichting te corrigeren, 25 met het kenmerk, dat de kantelfase-instelinrichting een lichaam omvat dat roteerbaar is gecombineerd met het afspeel-/opneemmechanisme en met een omtreksgroef die hellend is langs het buitenomtreksoppervlak van het lichaam voor het steunen van het einddeel van de geleidingsas.
12. Optische schijfspeler volgens conclusie 11, met het kenmerk, dat uitstekende delen zijn gevormd in de bovenste en onderste delen van de omtreksgroef om de geleidingsas te steunen.
13. Optische schijfspeler volgens conclusie 11, met 35 kenmerk, dat voorts fijn-instelnokken aanwezig zijn, die roteerbaar zijn bevestigd op het afspeel-/opneemmechanisme en k , 1005164 , 20 met beide zijden van de geleidingsas contact maken, waarbij een fijn-instelnok een cirkelvormige doorsnede heeft waarvan het rotatiecentrum excentrisch is.
14. Optische schijfspeler volgens conclusie 11, met het 5 kenmerk, dat een aandrijfgroef is gevormd in het bovenoppervlak van het lichaam om daarin een aandrijver in te brengen.
15. Optische schijfspeler met een afspeel-/opneemmecha-nisme, een draaitafel voor het laden van een optische schijf, 10 een optische opneeminrichting ingericht om lineair heen en weer te bewegen ten opzichte van het afspeel-/opneem-mechanisme, en een aantal geleidingsassen voor het geleiden van het transport van de heen en weer gaande beweging van de optische opneeminrichting, waarbij de optische schijfspeler 15 omvat: ten minste een kantelfase-instelinrichting voor het instellen van de ondersteunde hoogte van het einddeel van de geleidingsas met betrekking tot het vlak van het afspeel-/opneemmechanisme om een fasefout van de optische opneeminrichting te corrigeren, 20 met het kenmerk, dat de kantelfase-instelinrichting omvat: een lichaam dat via een schroef is gecombineerd met het afspeel-/opneemmechanisme om loodrecht op het vlakke oppervlak van het afspeel-/opneemmechanisme op en neer te 25 bewegen en met een insteekopening voor het inbrengen van de geleidingsas; en een noktong, die gecombineerd is met het lichaam en die uitsteekt in de insteekopening om contact te maken met het einddeel van de geleidingsas.
16. Optische schijfspeler volgens conclusie 15, met het kenmerk, dat de noktong is gecombineerd met het lichaam in een hellende positie zodat de noktong contact maakt met het einddeel van de geleidingsas die in de insteekopening is ingebracht.
17. Optische schijfspeler volgens conclusie 15, met het kenmerk, dat de noktong is gecombineerd met een schroef- 1005164 . 21 gegroefd oppervlak dat is aangebracht in de insteekopening zodat de noktong contact maakt met het einddeel van de geleidingsas, die is ingebracht in de insteekopening.
18. Optische schijfspeler volgens conclusie 15, met het 5 kenmerk, dat uitstekende delen zijn gevormd op de bovenste en onderste delen van de insteekopening langs de breedte ervan om het buitenomtreksoppervlak van de geleidingsas te steunen.
19. Optische schijfspeler volgens conclusie 15, met het kenmerk, dat een aandrijfgroef is gevormd in het 10 bovenoppervlak van het lichaam voor het inbrengen van een aandrijver.
20. Optische schijfspeler volgens conclusie 15, met het kenmerk, dat voorts fijn-instelnokken aanwezig zijn, die roteerbaar zijn aangebracht op het afspeel-/opneemmechanisme 15 en contact maken met beide zijden van de geleidingsas, waarbij een fijn-instelnok een cirkelvormige doorsnede heeft waarvan het rotatiecentrum excentrisch is. 1005164
NL1005164A 1996-07-25 1997-01-31 Optische schijfspeler. NL1005164C2 (nl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR19960030471 1996-07-25
KR1019960030471A KR100243191B1 (ko) 1996-07-25 1996-07-25 광 기록 재생 장치

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NL1005164A1 NL1005164A1 (nl) 1998-01-28
NL1005164C2 true NL1005164C2 (nl) 1999-11-15

Family

ID=19467568

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1005164A NL1005164C2 (nl) 1996-07-25 1997-01-31 Optische schijfspeler.

Country Status (5)

Country Link
US (1) US5995478A (nl)
JP (1) JP3073457B2 (nl)
KR (1) KR100243191B1 (nl)
CN (1) CN1107308C (nl)
NL (1) NL1005164C2 (nl)

Families Citing this family (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10293932A (ja) * 1997-04-17 1998-11-04 Mitsumi Electric Co Ltd 光ディスク駆動装置における光ピックアップのスキュー調整機構
MY123883A (en) * 1997-08-20 2006-06-30 Sony Corp Pick-up position adjusting mechanism and tray unlocking mechanism.
KR100259150B1 (ko) * 1997-11-28 2000-06-15 윤종용 광픽업 이송장치
JP2000057715A (ja) * 1998-08-05 2000-02-25 Pioneer Electron Corp ディスクプレーヤ
JP2000100127A (ja) * 1998-09-24 2000-04-07 Pioneer Electronic Corp ディスクプレーヤ
TW440048U (en) * 1999-07-01 2001-06-07 Ind Tech Res Inst Mechanism for adjusting the guiding rod of the pickup head of a CD drive
JP3514673B2 (ja) * 1999-09-07 2004-03-31 アルプス電気株式会社 光ディスク装置
JP2001101671A (ja) * 1999-09-28 2001-04-13 Alps Electric Co Ltd 光ディスク装置
MY128066A (en) * 1999-11-30 2007-01-31 Sony Corp Skew adjustment for disk drive apparatus
JP2001176086A (ja) * 1999-12-17 2001-06-29 Kenwood Corp ディスク再生装置
JP2001189026A (ja) * 1999-12-28 2001-07-10 Pioneer Electronic Corp ハイブリッド光モジュールの実装構造ならびに同モジュールを実装した光記録媒体駆動装置
US6483798B1 (en) * 2000-03-23 2002-11-19 Acute Applied Technologies, Inc. Tilt angle adjusting mechanism for optical pickup head
US6366551B1 (en) * 2000-03-23 2002-04-02 Acute Applied Technologies, Inc. Tilt angle adjusting mechanism for optical disc driver
JP2001307340A (ja) * 2000-04-21 2001-11-02 Sony Corp ディスクドライブ装置
CN1202528C (zh) * 2000-06-15 2005-05-18 株式会社东芝 光碟记录和播放装置
EP1189214A3 (en) * 2000-09-19 2003-05-07 Mitsumi Electric Company Ltd. Mechanism for adjusting vertical and horizontal angle position of a guiding shaft for guiding an optical pickup
JP2002230922A (ja) * 2001-01-31 2002-08-16 Sanyo Electric Co Ltd ピックアップ傾き調整機構を有するディスク記録又は再生装置
US6802071B2 (en) * 2001-03-23 2004-10-05 Mitsumi Electric Co., Ltd. Optical pickup supporting device having simple and compact structure and capable of accurately supporting an optical pickup
US6892386B2 (en) * 2002-03-26 2005-05-10 Mitsumi Electric Co. Ltd. Guide shaft height adjustment mechanism and disc drive equipped with the adjustment mechanism
US6795971B2 (en) * 2002-04-10 2004-09-21 Epo Science & Technology, Inc. Adjustable positioning device for an optical pickup of an optical disc apparatus
DE10255259A1 (de) * 2002-11-27 2004-06-09 Philips Intellectual Property & Standards Gmbh Vorrichtung und Ausrichtung einer Datenträgerplatte gegenüber einem Datenträgerkopf
JP2004199728A (ja) * 2002-12-16 2004-07-15 Mitsumi Electric Co Ltd ディスク装置
US7127730B2 (en) * 2003-01-27 2006-10-24 Micro-Star Int'l Co., Ltd. Optical pickup head adjusting mechanism for optical disc drive
CN2636359Y (zh) * 2003-05-24 2004-08-25 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 光学记录/再现装置
JP2005276331A (ja) * 2004-03-25 2005-10-06 Orion Denki Kk ガイドシャフトの保持機構及びそのガイドシャフトの保持機構を備えたディスク装置
TWI238404B (en) * 2004-06-04 2005-08-21 Lite On It Corp Adjusting apparatus for adjusting position of optical pick-up head
TWI246060B (en) * 2004-06-29 2005-12-21 Benq Corp Mecha for disc drive
TWI272578B (en) * 2004-08-03 2007-02-01 Lite On It Corp Disk drive structure with an adjustable bearing structure for guide bars
CN1302469C (zh) * 2004-08-20 2007-02-28 建兴电子科技股份有限公司 具偏心调整式导杆固定座的光驱机心结构
CN2745169Y (zh) * 2004-10-27 2005-12-07 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 光学读取头调整装置
EP1859442A1 (en) * 2005-03-10 2007-11-28 Philips Electronics N.V. Optical drive comprising spindle adjustment means
TWI268493B (en) * 2005-08-11 2006-12-11 Benq Corp Carrying mechanism and optical disc drive using the same

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63113874A (en) * 1986-10-30 1988-05-18 Ricoh Co Ltd Carriage guiding mechanism
JPS63188831A (en) * 1987-01-30 1988-08-04 Nec Home Electronics Ltd Adjusting mechanism for optical pickup tilt angle
JPH02214024A (en) * 1989-02-14 1990-08-27 Sharp Corp Tilt adjusting device for optical pickup
JPH04109433A (en) * 1990-08-30 1992-04-10 Sony Corp Guide device for optical pickup device
US5172367A (en) * 1990-05-29 1992-12-15 Alps Electric Co., Ltd. Optical pickup guide rail positioning mechanism
US5375115A (en) * 1991-01-16 1994-12-20 Mitsubishi Electric Corporation Disk recording and reproducing apparatus having a guide shaft compression mechanism which secures a guide shaft along which the head moves
US5540503A (en) * 1995-05-19 1996-07-30 Olympus Optical Co., Ltd. Linear guide apparatus

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4947481A (en) * 1987-05-09 1990-08-07 Pioneer Electronic Corporation Information reader for disk player
JP2724335B2 (ja) * 1988-10-28 1998-03-09 キヤノン株式会社 ガイドレール取付構造
US5124974A (en) * 1989-03-06 1992-06-23 Pioneer Electronic Corporation Mechanism for adjusting the position of pickup in a disc player
KR100189912B1 (ko) * 1996-05-17 1999-06-01 윤종용 디스크플레이어의 픽업위상 및 기울기 조정장치

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63113874A (en) * 1986-10-30 1988-05-18 Ricoh Co Ltd Carriage guiding mechanism
JPS63188831A (en) * 1987-01-30 1988-08-04 Nec Home Electronics Ltd Adjusting mechanism for optical pickup tilt angle
JPH02214024A (en) * 1989-02-14 1990-08-27 Sharp Corp Tilt adjusting device for optical pickup
US5172367A (en) * 1990-05-29 1992-12-15 Alps Electric Co., Ltd. Optical pickup guide rail positioning mechanism
JPH04109433A (en) * 1990-08-30 1992-04-10 Sony Corp Guide device for optical pickup device
US5375115A (en) * 1991-01-16 1994-12-20 Mitsubishi Electric Corporation Disk recording and reproducing apparatus having a guide shaft compression mechanism which secures a guide shaft along which the head moves
US5540503A (en) * 1995-05-19 1996-07-30 Olympus Optical Co., Ltd. Linear guide apparatus

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 012, no. 363 (P - 764) 29 September 1988 (1988-09-29) *
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 012, no. 470 (P - 798) 9 December 1988 (1988-12-09) *
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 014, no. 512 (P - 1129) 9 November 1990 (1990-11-09) *
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 016, no. 357 (P - 1395) 31 July 1992 (1992-07-31) *

Also Published As

Publication number Publication date
KR100243191B1 (ko) 2000-02-01
JPH1064207A (ja) 1998-03-06
JP3073457B2 (ja) 2000-08-07
US5995478A (en) 1999-11-30
NL1005164A1 (nl) 1998-01-28
CN1107308C (zh) 2003-04-30
CN1172321A (zh) 1998-02-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100224820B1 (ko) 진동을 흡수하는 댐퍼와 이 댐퍼를 사용하는 광디스크드라이브
US7013472B2 (en) Optical disk device
US7055161B2 (en) Optical pickup unit feeding apparatus and optical disc drive using the same
JP2793175B2 (ja) ディスクプレーヤのピックアップ位置及び傾斜調整装置
US7124419B2 (en) Feed screw driver and information recorder/reproducer
CN100334622C (zh) 光盘播放器的倾斜度调整装置
US6880163B2 (en) Optical pickup device and recording and/or reproducing device
US6445673B2 (en) Optical pick-up feeding device
KR0183889B1 (ko) 틸트 조정이 가능한 디스크플레이어
JPWO2003032303A1 (ja) 光ディスク装置
US20030112726A1 (en) Pickup drive unit and information record/playback apparatus
KR20010090444A (ko) 픽업 경사 조정 기구를 갖는 디스크 기록 또는 재생 장치
US5764618A (en) Pickup adjusting device in an optical disk player
CA2395850A1 (en) Optical disc apparatus and adjusting method therefor and entertainment apparatus
JP2004019889A (ja) ディスク装置のヘッド駆動装置
US6813773B2 (en) Pickup guide rail tilt adjust mechanism with screw disposed through a pre-compressed spring for an optical disc drive
US6285649B1 (en) Disc player having improved optical axis adjusting system
JP2002230922A (ja) ピックアップ傾き調整機構を有するディスク記録又は再生装置
JP2002245733A (ja) ピックアップ傾き調整機構を有するディスク記録又は再生装置
US6449238B2 (en) Skew adjustment mechanism for an optical pick-up used in an optical disc drive
US5450379A (en) Information storage medium, method of fabricating same, and drive unit for such medium
US6493309B2 (en) Pickup adjusting mechanism for a disc player
US7363641B2 (en) Aligning device, for a disk recording medium, having a sliding portion disposed between the medium and turntable guide portion
US5761182A (en) Optical recording and reproducing apparatus
KR100243191B1 (ko) 광 기록 재생 장치

Legal Events

Date Code Title Description
AD1A A request for search or an international type search has been filed
PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20090801