NL1030538C1 - Device for indirectly cooling an air stream through evaporation. - Google Patents

Device for indirectly cooling an air stream through evaporation. Download PDF

Info

Publication number
NL1030538C1
NL1030538C1 NL1030538A NL1030538A NL1030538C1 NL 1030538 C1 NL1030538 C1 NL 1030538C1 NL 1030538 A NL1030538 A NL 1030538A NL 1030538 A NL1030538 A NL 1030538A NL 1030538 C1 NL1030538 C1 NL 1030538C1
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
cooling
evaporation
channel
channels
air
Prior art date
Application number
NL1030538A
Other languages
English (en)
Inventor
Willem Meijer
Original Assignee
Eurocore Trading & Consultancy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Eurocore Trading & Consultancy filed Critical Eurocore Trading & Consultancy
Priority to NL1030538A priority Critical patent/NL1030538C1/nl
Priority to NL1030538 priority
Priority claimed from EP20060783901 external-priority patent/EP1928580B1/en
Priority claimed from ES06783901.9T external-priority patent/ES2524052T3/es
Application granted granted Critical
Publication of NL1030538C1 publication Critical patent/NL1030538C1/nl

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
  • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
  • F24F5/00Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater
  • F24F5/0007Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater cooling apparatus specially adapted for use in air-conditioning
  • F24F5/0035Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater cooling apparatus specially adapted for use in air-conditioning using evaporation
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
  • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
  • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
  • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
  • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
  • F28D5/00Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, using the cooling effect of natural or forced evaporation
  • F28D5/02Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, using the cooling effect of natural or forced evaporation in which the evaporating medium flows in a continuous film or trickles freely over the conduits
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
  • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
  • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
  • Y02B30/54Free-cooling systems

Description

INRICHTING VOOR HET INDIRECT DOOR VERDAMPING KOELEN VAN EEN LUCHTSTROOMDEVICE FOR INDIRECT COOLING OF A AIRFLOW BY VAPORIZING
De uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor het koelen van een luchtstroom, omvattende ten minste één koelkanaal met een instroomopening voor de te koelen luchtstroom en een uitstroomopening voor de gekoelde 5 luchtstroom, ten minste één door een overdrachtswand van het koelkanaal gescheiden verdampingskanaal met een instroomopening die verbonden is met de uitstroomopening van het koelkanaal en een uitstroomopening, en middelen voor het bevochtigen van de naar het verdampingskanaal gekeerde zijde 10 van de overdrachtswand. Een dergelijke inrichting, waarmee een luchtstroom indirect door verdamping gekoeld kan worden, en die ook wel aangeduid wordt als "dauwpuntkoeler" is bekend uit het Amerikaanse octrooi 4.002.040.The invention relates to a device for cooling an air stream, comprising at least one cooling channel with an inflow opening for the air stream to be cooled and an outflow opening for the cooled air stream, at least one evaporating channel with an inflow opening separated from a cooling wall by a transfer wall which is connected to the outflow opening of the cooling channel and an outflow opening, and means for moistening the side 10 of the transfer wall facing the evaporation channel. Such a device with which an air flow can be indirectly cooled by evaporation, and which is also referred to as "dew point cooler" is known from US patent 4,002,040.
De bekende koelinrichting heeft de gedaante van een 15 kruisstroom-warmtewisselaar met een aantal stellen onderling evenwijdige koelkanalen en een aantal stellen eveneens onderling evenwijdige verdampingskanalen, die loodrecht op de koelkanalen verlopen. Daarbij grenst telkens een stel j koelkanalen aan weerszijden aan twee stellen 20 verdampingskanalen, en andersom, waardoor als het ware een gelaagde opbouw van de warmtewisselaar wordt verkregen.The known cooling device has the shape of a cross-flow heat exchanger with a number of sets of mutually parallel cooling channels and a number of sets of mutually parallel evaporation channels, which run perpendicular to the cooling channels. A set of cooling channels on either side borders two sets of evaporation channels, and vice versa, whereby a layered structure of the heat exchanger is obtained, as it were.
De wanden die de scheiding vormen tussen de koelkanalen en de verdampingskanalen, en die dus dienen voor de overdracht van warmte (of koude) daartussen, zijn 25 vervaardigd van een materiaal dat zeer goed warmte geleidt, zoals bijvoorbeeld aluminium. De wanden van de verdampingskanalen, waaronder ook de wanden die de scheiding vormen tussen de verdampingskanalen en de koelkanalen, zijn allen bekleed met een materiaal dat vocht kan vasthouden.The walls that form the separation between the cooling channels and the evaporation channels, and which therefore serve to transfer heat (or cold) between them, are made of a material that conducts heat very well, such as, for example, aluminum. The walls of the evaporation channels, including the walls that form the separation between the evaporation channels and the cooling channels, are all covered with a material that can retain moisture.
30 Boven de verdampingskanalen zijn bevochtigingsmiddelen 1 0305 3 8 2 aangebracht, in de vorm van periodiek werkzame sproeiers, die een hoeveelheid water op de wanden met het vocht vasthoudend materiaal sproeien.Humidifying means 1 0305 3 8 2 are provided above the evaporation channels, in the form of periodically active nozzles, which spray a quantity of water onto the walls with the moisture-retaining material.
Bij de bekende koelinrichting wordt te koelen lucht, 5 bijvoorbeeld omgevingslucht, door een ventilator aangezogen en door de koelkanalen gedwongen. Vanuit de koelkanalen stroomt de gekoelde lucht bijvoorbeeld naar een te ventileren ruimte. Bij het verlaten van de koelkanalen wordt echter een gedeelte van de lucht, bijvoorbeeld een derde van de 10 volumestroom, afgescheiden van de hoofdstroom en naar de verdampingskanalen geleid. Daar stroomt de gekoelde lucht langs de vochtige wanden, waardoor vocht wordt verdampt en meegevoerd met de luchtstroom. Het verdampen van het vocht leidt tot een verlaging van de temperatuur van de wanden.In the known cooling device, air to be cooled, for example ambient air, is sucked in by a fan and forced through the cooling channels. For example, the cooled air flows from the cooling ducts to a room to be ventilated. When leaving the cooling channels, however, part of the air, for example one third of the volume flow, is separated from the main flow and led to the evaporation channels. There, the cooled air flows along the moist walls, so that moisture is evaporated and carried along with the air flow. The evaporation of the moisture leads to a reduction in the temperature of the walls.
15 Door de goede warmtegeleiding van de overdrachtswanden resulteert dit ook in een temperatuurverlaging in de koelkanalen, waardoor dus de luchtstroom wordt gekoeld.Due to the good heat conduction of the transfer walls, this also results in a temperature reduction in the cooling channels, so that the air flow is cooled.
Deze bekende koelinrichting op basis van indirecte verdamping heeft in vergelijking met bijvoorbeeld een 20 airconditioningsinstallatie het voordeel dat voor het koelen van de lucht slechts weinig vermogen nodig is. Bovendien kent deze koelinrichting weinig bewegende onderdelen, zodat deze eenvoudig en tegen geringe kosten te vervaardigen en te installeren is. Daarnaast zijn geen koudemiddelen nodig.This known cooling device on the basis of indirect evaporation has the advantage in comparison with, for example, an air conditioning installation, that only little power is required for cooling the air. Moreover, this cooling device has few moving parts, so that it can be manufactured and installed easily and at low cost. In addition, no refrigerants are required.
25 In vergelijking met directe verdampingskoelers heeft de indirect werkende koelinrichting het voordeel dat het koelen van de lucht niet gepaard gaat met een toename van de luchtvochtigheid. De toevoer van droge gekoelde lucht leidt tot een aangenaam klimaat in de daardoor gekoelde ruimte.Compared with direct evaporative coolers, the indirectly operating cooling device has the advantage that the cooling of the air is not accompanied by an increase in the air humidity. The supply of dry cooled air leads to a pleasant climate in the room cooled thereby.
30 Bovendien kan met een dergelijke indirect werkende koelinrichting de lucht tot een lagere temperatuur worden gekoeld dan met een directe verdampingskoeler mogelijk zou zijn. Waar de directe verdampingskoeler de lucht niet verder _1 0305 3 8 _ 3 kan koelen dan tot de zogeheten "natte bol" temperatuur, kan de indirect werkende verdampingskoeler de lucht tot het zogeheten "dauwpunt" koelen, reden waarom de bekende koelinrichting ook wel als dauwpuntkoeler aangeduid wordt.Moreover, with such an indirectly operating cooling device, the air can be cooled to a lower temperature than would be possible with a direct evaporative cooler. Where the direct evaporative cooler cannot cool the air further than the so-called "wet bulb" temperature, the indirectly operating evaporative cooler can cool the air to the so-called "dew point", which is why the known cooling device is also known as a dew point cooler is indicated.
5 De uitvinding heeft nu tot doel een koelinrichting van de hiervoor beschreven soort zodanig te verbeteren, dat daarmee de aangevoerde luchtstroom nog verder gekoeld kan worden, en een nog aangenamer binnenklimaat kan worden gerealiseerd. Volgens de uitvinding wordt dit bij een 10 dergelijke koelinrichting bereikt door middelen voor het ontvochtigen van de luchtstroom in het koelkanaal. Door vocht aan de te koelen lucht te onttrekken, kan deze lucht in hét verdampingskanaal meer vocht opnemen, waardoor een grotere hoeveelheid verdampingswarmte aan de wand onttrokken wordt, 15 en dus de temperatuur daarvan verder daalt.The invention now has for its object to improve a cooling device of the type described above in such a way that the supplied air flow can be cooled even further, and an even more pleasant indoor climate can be realized. According to the invention this is achieved with such a cooling device by means for dehumidifying the air flow in the cooling channel. By extracting moisture from the air to be cooled, this air can absorb more moisture in the evaporation channel, whereby a larger amount of evaporation heat is extracted from the wall, and thus the temperature thereof further falls.
Bij voorkeur omvatten de ontvochtigingsmiddelen een polymeer met lage kritieke oplostemperatuur (LCST polymeer).Preferably the dehumidifying agents comprise a polymer with low critical dissolution temperature (LCST polymer).
| Een dergelijke polymeer is tot de kritieke temperatuur oplosbaar in water, en houdt op die manier vocht vast.| Such a polymer is soluble in water up to the critical temperature and in this way retains moisture.
! 20 Daarbij wordt de stabiliteit van de polymeer in opgeloste toestand gewaarborgd door geschikt gekozen vernettingsmiddelen.! The stability of the polymer in the dissolved state is thereby guaranteed by suitably chosen cross-linking agents.
Een eenvoudige uitvoering van de koelinrichting volgens de uitvinding wordt verkregen, wanneer de naar het 25 koelkanaal gekeerde zijde van de scheidingswand althans ten dele bekleed is met of vervaardigd is van een LCST polymeer. Bijvoorbeeld zou zo de instroomzijde van het of elk koelkanaal bekleed kunnen zijn met een strook LCST polymeer. Ook is het natuurlijk denkbaar dat alle wanden van het of elk 30 koelkanaal volledig met dit materiaal bekleed zijn.A simple embodiment of the cooling device according to the invention is obtained when the side of the dividing wall facing the cooling channel is at least partially covered with or made of an LCST polymer. For example, the inflow side of the or each cooling channel could thus be coated with a strip of LCST polymer. It is of course also conceivable that all walls of the or each cooling channel are completely covered with this material.
Met voordeel kan de LCST polymeer gekozen zijn uit de groep die polyoxazoline, poly(dimethylamino ethyl methacrylaat) (p(DMAEMa) en poly(N-isopropylacrylamide) 1 0305 3 8 4 (pNiPAAm) omvat. Dit zijn allen polymeren die een relatief grote hoeveelheid vocht aan de lucht kunnen onttrekken en vasthouden.Advantageously, the LCST polymer can be selected from the group comprising polyoxazoline, poly (dimethylamino ethyl methacrylate) (p (DMAEMa) and poly (N-isopropylacrylamide) 1 0305 3 8 4 (pNiPAAm). These are all polymers that have a relatively large can extract and retain an amount of moisture in the air.
Bij voorkeur is de koelinrichting volgens de 5 uitvinding verder voorzien van middelen voor het regenereren van de ontvochtigingsmiddelen. Naarmate deze ontvochtigingsmiddelen immers meer vocht aan de instromende lucht onttrokken hebben en dus verzadigd raken, zal de werkzaamheid daarvan afnemen. Door dan de regeneratiemiddelen 10 te activeren, kan dit vocht uit de ontvochtigingsmiddelen worden vrijgemaakt, waardoor de oorspronkelijke werkzaamheid wordt hersteld.The cooling device according to the invention is preferably further provided with means for regenerating the dehumidifying means. After all, as these dehumidifiers have extracted more moisture from the inflowing air and thus become saturated, their effectiveness will decrease. By then activating the regeneration means 10, this moisture can be released from the dehumidifier means, whereby the original activity is restored.
Bij een constructief en operationeel eenvoudige uitvoering van de koelinrichting zijn de regeneratiemiddelen 15 ingericht voor het periodiek tot boven de kritieke oplostemperatuur verwarmen van de LCST polymeer. Daar een dergelijke polymeer gekenmerkt wordt door zijn lage kritieke j oplostemperatuur, veelal in de orde van 60 tot 70 °C, kan met i eenvoudige verwarmingselementen worden volstaan.In a constructionally and operationally simple embodiment of the cooling device, the regeneration means 15 are adapted to periodically heat the LCST polymer to above the critical dissolution temperature. Since such a polymer is characterized by its low critical dissolving temperature, often in the order of 60 to 70 ° C, simple heating elements will suffice.
20 Teneinde te voorkomen dat het regenereren leidt tot ! bevochtiging van de te koelen luchtstroom, zijn bij voorkeur de regeneratiemiddelen ingericht voor het verzamelen en uit het koelkanaal afvoeren van door de LCST polymeer tijdens het regenereren afgegeven vocht.20 In order to prevent regeneration leading to! In order to humidify the air stream to be cooled, the regeneration means are preferably adapted to collect and discharge moisture released by the LCST polymer during the regeneration from the cooling channel.
25 Een bijzonder efficiënte koelinrichting wordt dan verkregen, wanneer de regeneratiemiddelen ingericht zijn voor het naar de bevochtigingsmiddelen leiden van het verzamelde vocht. Zo hoeft voor het bevochtigen van de verdampingskanalen slechts weinig water toegevoerd te worden.A particularly efficient cooling device is then obtained when the regeneration means are adapted to guide the collected moisture to the wetting means. For example, only a small amount of water needs to be supplied to moisten the evaporation channels.
30 De uitvinding wordt nu toegelicht aan de hand van een tweetal voorbeelden, waarbij verwezen wordt naar de bijgevoegde tekening, waarin: 1 0305 3 8 5The invention is now elucidated on the basis of two examples, wherein reference is made to the accompanying drawing, in which: 1 0305 3 8 5
Figuur 1 een schematisch aanzicht toont van de luchtstroming door een koelinrichting volgens de uitvinding die in kruisstroom werkt,Figure 1 shows a schematic view of the air flow through a cooling device according to the invention operating in cross flow,
Figuur 2 een perspectivisch detailaanzicht is van een 5 deel van de koelkanalen en verdampingskanalen van de koelinrichting van figuur 1,Figure 2 is a perspective detailed view of a part of the cooling channels and evaporation channels of the cooling device of Figure 1,
Figuur 3 een doorgesneden bovenaanzicht is van een alternatieve uitvoeringsvorm van de koelinrichting, enFigure 3 is a sectional top plan view of an alternative embodiment of the cooling device, and
Figuur 4 een dwarsdoorsnede is volgens de lijn IV-IV 10 in figuur 3.Figure 4 is a cross-section along the line IV-IV in Figure 3.
Een inrichting 1 (figuur 1) voor het koelen van een luchtstroom omvat een aantal stellen onderling evenwijdige, door tussenwanden 7 gescheiden koelkanalen 2 (figuur 2) met een instroomopening voor de te koelen luchtstroom Aj en een 15 uitstroomopening voor de gekoelde luchtstroom A2. De instroomopeningen staan bijvoorbeeld in verbinding met de omgeving S, terwijl de uitstroomopeningen uitmonden in een te koelen ruimte R. De luchtstroming door de koelinrichting 1 wordt verzorgd door een ventilator 5.A device 1 (Fig. 1) for cooling an air flow comprises a number of sets of mutually parallel cooling channels 2 separated by intermediate walls 7 (Fig. 2) with an inflow opening for the air stream Aj to be cooled and an outflow opening for the cooled air stream A2. The inflow openings are, for example, in communication with the environment S, while the outflow openings open into a space to be cooled R. The air flow through the cooling device 1 is provided by a fan 5.
20 De koelinrichting 1 omvat verder een aantal stellen door overdrachtswanden 4 van de koelkanalen 2 gescheiden verdampingskanalen 3. De verdampingskanalen 3 zijn onderling gescheiden door tussenwanden 8. De instroomopeningen van de verdampingskanalen 3 zijn verbonden met de uitstroomopeningen 25 van de koelkanalen 2, terwijl de uitstroomopeningen van de koelkanalen 3 uitmonden uit in de omgeving S.The cooling device 1 further comprises a number of sets of evaporating channels 3 separated by transfer walls 4 from the cooling channels 2. The evaporation channels 3 are mutually separated by intermediate walls 8. The inflow openings of the evaporation channels 3 are connected to the outflow openings 25 of the cooling channels 2, while the outflow openings of the cooling ducts 3 open into the S. environment.
Door de verbinding tussen de koelkanalen 2 en de verdampingskanalen 3 wordt een deelstroom A3 van de gekoelde luchtstroom A2 afgescheiden en door de verdampingskanalen 3 30 geleid. Na het passeren van de verdampingskanalen wordt de dan vochtige luchtstroom As uitgeblazen in de omgeving S. De verhouding tussen de hoofdstroom A4 die uiteindelijk naar de te koelen ruimte R wordt geleid en de afgescheiden deelstroom 1 0305 3 8 6 A3 wordt ondermeer bepaald door de afmetingen van de koelkanalen en de verdampingskanalen, en kan bijvoorbeeld 2:1 bedragen.Through the connection between the cooling channels 2 and the evaporation channels 3, a partial flow A3 is separated from the cooled air flow A2 and passed through the evaporation channels 3. After passing through the evaporation channels, the then moist air stream As is blown out into the environment S. The ratio between the main stream A4 which is ultimately led to the space R to be cooled and the separated partial stream 1 0305 3 8 6 A3 is determined inter alia by the dimensions of the cooling channels and the evaporation channels, and may, for example, be 2: 1.
De koelinrichting 1 is verder voorzien van middelen 6 5 voor het bevochtigen van de verdampingskanalen 3, en met name de overdrachtswanden 4. Deze bevochtigingsmiddelen 6 omvatten hier een sproeibuis 9 met een aantal openingen 10 en een toevoerleiding 11 waardoor water uit een verzamelbak 12 onder de verdampingskanalen 3 met behulp van een (hier niet 10 getoonde) pomp naar de sproeibuis 9 wordt gebracht. Teneinde te voorkomen dat de bevochtigingsmiddelen 6 continu werkzaam moeten zijn, zijn de wanden 4, 8 van de verdampingskanalen 3 bekleed met een materiaal 13 dat het vocht vasthoudt, bijvoorbeeld een absorberend doek of een coating van 15 keramisch materiaaliThe cooling device 1 is further provided with means 6 for moistening the evaporation channels 3, and in particular the transfer walls 4. These humidifying means 6 here comprise a spray tube 9 with a number of openings 10 and a supply line 11 through which water from a collecting tank 12 under the evaporation channels 3 is brought to the spray pipe 9 by means of a pump (not shown here). In order to prevent the wetting means 6 from having to be continuously active, the walls 4, 8 of the evaporation channels 3 are coated with a material 13 that retains the moisture, for example an absorbent cloth or a coating of ceramic material.
Tot zover is de koelinrichting 1 nog grotendeels conventioneel van opbouw. Teneinde het rendement van de koelinrichting te verhogen en daarmee te komen tot een verdere koeling van de inkomende luchtstroom A3 dan met 20 conventionele koelinrichtingen mogelijk is, stelt de uitvinding voor om deze inkomende luchtstroom Ai te ontvochtigen. Hierdoor neemt de capaciteit tot het opnemen van vocht van de afgescheiden luchtstroom A3 toe, zodat in de verdampingskanalen 3 meer vocht kan worden verdampt, en dus 25 een grotere hoeveelheid verdampingswarmte aan de overdrachtswanden 4 kan worden onttrokken. Op deze wijze worden de overdrachtswanden 4 kouder dan bij conventionele koelinrichtingen, zodat een hoger koelvermogen wordt bereikt.So far, the cooling device 1 is still largely conventional in construction. In order to increase the efficiency of the cooling device and thus to achieve a further cooling of the incoming air stream A3 than is possible with conventional cooling devices, the invention proposes to dehumidify this incoming air stream A1. As a result, the capacity for absorbing moisture of the separated air stream A3 increases, so that more moisture can be evaporated in the evaporation channels 3, and thus a larger amount of evaporation heat can be extracted from the transfer walls 4. In this way, the transfer walls 4 become colder than with conventional cooling devices, so that a higher cooling capacity is achieved.
In het getoonde voorbeeld hebben de middelen 14 voor 30 het ontvochtigen van de te koelen luchtstroom A: de gedaante van een polymeermateriaal met een lage kritieke oplostemperatuur (LCST polymeer), dat als bekledingslaag 15 is aangebracht op de wanden 4, 7 van de koelkanalen 2. Als 1 0305 3 8 7 LCST polymeer kan daarbij gedacht worden aan een materiaal als polyoxazoline, poly(dimethylamino ethyl methacrylaat) (p(DMAEMa) of poly(N-isopropylacrylamide) (pNiPAAm). Hoewel hier alle wanden 4, 7 van de koelkanalen 2 volledig met de 5 LCST polymeer zijn bekleed, is het ook denkbaar dat wordt volstaan met het bekleden van slechts een deel van de wanden, bijvoorbeeld de verticaal verlopende overdrachtswanden 4. Ook is het voorstelbaar dat de LCST polymeer slechts over een deel van de lengte van de koelkanalen 2 wordt aangebracht, 10 bijvoorbeeld aan de instroomzijde daarvan (figuur 3), of zelfs in een stroomopwaarts van de eigenlijke koelkanalen 2 gelegen instroomdeel van de koelinrichting 1.In the example shown, the means 14 for dehumidifying the air stream A to be cooled have the form of a polymer material with a low critical dissolution temperature (LCST polymer), which is applied as a coating layer 15 to the walls 4, 7 of the cooling ducts 2 As a LCST polymer, a material such as polyoxazoline, poly (dimethylamino ethyl methacrylate) (p (DMAEMa)) or poly (N-isopropylacrylamide) (pNiPAAm) may be considered, although here all walls 4, 7 of the If cooling channels 2 are completely coated with the LCST polymer, it is also conceivable that it is sufficient to coat only a part of the walls, for example the vertically extending transfer walls 4. It is also conceivable that the LCST polymer only covers a part of the length of the cooling channels 2 is provided, for example on the inflow side thereof (figure 3), or even in an inflow part of the cooling device 1 located upstream of the actual cooling channels 2.
De LCST polymeerlaag 15 op de wanden 4, 7 neemt vocht op uit de langsstromende lucht, en gaat daarbij in oplossing. 15 Door de aanwezigheid van geschikt gekozen vernettingsmiddelen ("cross linkers") behoudt de opgeloste polymeerlaag 15 zijn stabiliteit. Door het ontvochtigen van de lucht neemt zoals gezegd de vochtopname-capaciteit van de luchtstroom A3 in de verdampingskanalen 3 - en daarmee het koelvermogen - toe.The LCST polymer layer 15 on the walls 4, 7 absorbs moisture from the passing air and goes into solution. Due to the presence of suitably selected crosslinkers ("cross linkers"), the dissolved polymer layer 15 retains its stability. As stated above, the dehumidification of the air increases the moisture absorption capacity of the air stream A3 in the evaporation channels 3 - and thus the cooling capacity.
20 Daarnaast leidt dit tot een hogere mate van comfort, omdat de gekoelde luchtstroom A2 die aan de ruimte R wordt toegevoerd droger is.In addition, this leads to a higher degree of comfort, because the cooled air flow A2 supplied to the room R is drier.
Naarmate meer vocht in de LCST polymeerlaag 15 is opgenomen en deze laag dus verder verzadigd raakt, neemt de 25 werkzaamheid van de ontvochtigingsmiddelen 14 af. Daarom is de koelinrichting 1 in het getoonde voorbeeld ook voorzien van middelen 16 voor het regenereren van de polymeerlaag 15. Deze regeneratiemiddelen 16 zijn ingericht voor het periodiek tot boven zijn kritieke oplostemperatuur verwarmen van de 30 LCST polymeer. Omdat deze kritieke temperatuur relatief laag is, en bijvoorbeeld in de orde van 60 tot 70 °C bedraagt, kan worden volstaan met relatief eenvoudige verwarmingselementen 17 met een laag vermogen. De opbouw en werking van dergelijke 1 0305 3 8 8 verwarmingselementen is beschreven en getoond in aanvraagsters niet vóórgepubliceerde Nederlandse octrooiaanvrage 1030149.As more moisture is absorbed in the LCST polymer layer 15 and this layer thus becomes further saturated, the effectiveness of the dehumidifier 14 decreases. Therefore, in the example shown, the cooling device 1 is also provided with means 16 for regenerating the polymer layer 15. These regeneration means 16 are adapted to periodically heat the LCST polymer to above its critical dissolution temperature. Because this critical temperature is relatively low, and is, for example, of the order of 60 to 70 ° C, relatively simple heating elements 17 with a low power can suffice. The structure and operation of such heating elements is described and shown in the applicant's non-prepublished Dutch patent application 1030149.
Wanneer de LCST polymeer 15 tot boven zijn kritieke 5 oplostemperatuur wordt verwarmd, gaat deze uit oplossing, en komt dus het vocht L weer vrij. Dit vocht L stroomt dan langs de wanden 4, 7. Om te voorkomen dat daardoor de instromende lucht Ax ongewenst bevochtigd wordt, zijn de regeneratiemiddelen 16 verder ingericht voor het verzamelen 10 en uit de koelkanalen 2 afvoeren van dit tijdens het regenereren afgegeven vocht L. Daartoe kunnen bijvoorbeeld de koelkanalen 2 enigszins onder afschot verlopen, zodat het vocht L naar het laagste punt van de koelkanalen 2 stroomt. Daar bevindt zich in het getoonde voorbeeld een 15 verzamelhouder 18. Deze staat op zijn beurt in verbinding met de verzamelhouder 12 van de bevochtigingsmiddelen 6. Door zo . het aan de instromende lucht onttrokken vocht L naar de bevochtigingsmiddelen te leiden, wordt het waterverbruik van de koelinrichting 1 verminderd.When the LCST polymer 15 is heated above its critical dissolving temperature, it goes out of solution, and thus the moisture L is released again. This moisture L then flows along the walls 4, 7. In order to prevent the inflowing air Ax from being undesirably moistened as a result, the regeneration means 16 are further arranged for collecting 10 and discharging this moisture L. released during the regeneration. To that end, for example, the cooling channels 2 can run slightly down, so that the moisture L flows to the lowest point of the cooling channels 2. In the example shown there is a collecting holder 18. This is in turn connected to the collecting holder 12 of the wetting means 6. By so. to direct the moisture L withdrawn from the inflowing air to the humidifying means, the water consumption of the cooling device 1 is reduced.
20 In plaats van onderling gekruist kunnen de koelkanalen 2 en de verdampingskanalen 3 ook evenwijdig maar tegengesteld gericht verlopen (figuren 3 en 4). Er is dan sprake van een tegenstroomkoeler. Deze opstelling heeft het voordeel dat er een langduriger dus intensiever 25 warmtewisselend contact mogelijk is tussen de te koelen luchtstroom Ax en de verdampingsstroom A3.Instead of being mutually crossed, the cooling channels 2 and the evaporation channels 3 can also run parallel but in opposite directions (figures 3 and 4). There is then a countercurrent cooler. This arrangement has the advantage that a more prolonged, therefore more intensive, heat-exchanging contact is possible between the air stream Ax to be cooled and the evaporation stream A3.
Hoewel de uitvinding hiervoor is toegelicht aan de hand van een aantal voorbeelden, zal het duidelijk zijn dat deze op velerlei wijze kan worden gevarieerd. De omvang van 30 de uitvinding wordt dan ook uitsluitend bepaald door de nu volgende conclusies.Although the invention has been explained above with reference to a number of examples, it will be clear that it can be varied in many ways. The scope of the invention is therefore solely determined by the following claims.
1 0305 3 81 0305 3 8

Claims (8)

1. Inrichting voor het koelen van een luchtstroom, omvattende: - ten minste één koelkanaal met een instroomopening voor de te koelen luchtstroom en een uitstroomopening voor de 5 gekoelde luchtstroom, - ten minste één door een overdrachtswand van het koelkanaal gescheiden verdampingskanaal met een instroomopening die verbonden is met de uitstroomopening van het koelkanaal en een uitstroomopening, en 10. middelen voor het bevochtigen van de naar het verdampingskanaal gekeerde zijde van de overdrachtswand, gekenmerkt door middelen voor het ontvochtigen van de luchtstroom in het koelkanaal.Device for cooling an air stream, comprising: - at least one cooling channel with an inflow opening for the air stream to be cooled and an outflow opening for the cooled air stream, - at least one evaporating channel with an inflow opening separated from a cooling wall by the cooling channel is connected to the outflow opening of the cooling channel and an outflow opening, and means for moistening the side of the transfer wall facing the evaporation channel, characterized by means for dehumidifying the air flow in the cooling channel.
2. Koelinrichting volgens conclusie 1, met het 15 kenmerk, dat de ontvochtigingsmiddelen een polymeer met lage kritieke oplostemperatuur (LCST polymeer) omvatten.2. Cooling device according to claim 1, characterized in that the dehumidifying means comprise a polymer with a low critical dissolution temperature (LCST polymer).
3. Koelinrichting volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de naar het koelkanaal gekeerde zijde van de overdrachtswand althans ten dele bekleed is met of 20 vervaardigd is van een LCST polymeer.3. Cooling device as claimed in claim 1 or 2, characterized in that the side of the transfer wall facing the cooling channel is at least partially covered with or made of an LCST polymer.
4. Koelinrichting volgens conclusie 2 of 3, met het kenmerk, dat de LCST polymeer gekozen is uit de groep die polyoxazoline, poly(dimethylamino ethyl methacrylaat) (p(DMAEMa) en poly(N-isopropylacrylamide) (pNiPAAm) omvat.Cooling device according to claim 2 or 3, characterized in that the LCST polymer is selected from the group consisting of polyoxazoline, poly (dimethylamino ethyl methacrylate) (p (DMAEMa) and poly (N-isopropylacrylamide) (pNiPAAm).
5. Koelinrichting volgens één der conclusies 2 tot 4, gekenmerkt door middelen voor het regenereren van dé ontvochtigingsmiddelen.Cooling device according to one of claims 2 to 4, characterized by means for regenerating the dehumidifying means.
6. Koelinrichting volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat de regeneratiemiddelen ingericht zijn voor het 30 periodiek tot boven de kritieke oplostemperatuur verwarmen van de LCST polymeer. 1 0305 3 86. Cooling device as claimed in claim 5, characterized in that the regeneration means are adapted to periodically heat the LCST polymer to above the critical dissolution temperature. 1 0305 3 8
7. Koelinrichting volgens conclusie 5 of 6, met het kenmerk, dat de regeneratiemiddelen ingericht zijn voor het verzamelen en uit het koelkanaal afvoeren van door de LCST polymeer tijdens het regenereren afgegeven vocht.Cooling device as claimed in claim 5 or 6, characterized in that the regeneration means are adapted to collect and discharge moisture released by the LCST polymer during the regeneration from the cooling channel.
8. Koelinrichting volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat de regeneratiemiddelen ingericht zijn voor het naar de bevochtigingsmiddelen leiden van het verzamelde vocht. 1 0305 3 8Cooling device as claimed in claim 7, characterized in that the regeneration means are adapted to guide the collected moisture to the humidifying means. 1 0305 3 8
NL1030538A 2005-11-28 2005-11-28 Device for indirectly cooling an air stream through evaporation. NL1030538C1 (nl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1030538A NL1030538C1 (nl) 2005-11-28 2005-11-28 Device for indirectly cooling an air stream through evaporation.
NL1030538 2005-11-28

Applications Claiming Priority (26)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1030538A NL1030538C1 (nl) 2005-11-28 2005-11-28 Device for indirectly cooling an air stream through evaporation.
EP20060783901 EP1928580B1 (en) 2005-08-26 2006-08-28 Method and device for separating a substance from a process gas
PCT/NL2006/000434 WO2007024132A1 (en) 2005-08-26 2006-08-28 Method and device for separating a substance from a process gas
ES06783901.9T ES2524052T3 (es) 2005-08-26 2006-08-28 Método y dispositivo para separar una sustancia de un gas de proceso
ZA200804552A ZA200804552B (en) 2005-11-28 2006-11-28 Dewpoint Cooling Device
EP06824282A EP1969292B1 (en) 2005-11-28 2006-11-28 Dewpoint cooling device
JP2008542262A JP5337489B2 (ja) 2005-11-28 2006-11-28 露点冷却装置
SI200631034T SI1969292T1 (sl) 2005-11-28 2006-11-28 COOLING DEVICE IN DUTY ROSE
RU2008127072/06A RU2423651C2 (ru) 2005-11-28 2006-11-28 Устройство охлаждения в точке росы
AT06824282T AT502264T (de) 2005-11-28 2006-11-28 TAUPUNKTKÜHLUNG
CA2631139A CA2631139C (en) 2005-11-28 2006-11-28 Dewpoint cooling device
DE602006020777T DE602006020777D1 (de) 2005-11-28 2006-11-28 Taupunktkühlung
AU2006317768A AU2006317768B2 (en) 2005-11-28 2006-11-28 Dewpoint cooling device
CN2006800444383A CN101317040B (zh) 2005-11-28 2006-11-28 露点冷却设备
NZ568621A NZ568621A (en) 2005-11-28 2006-11-28 Dewpoint cooling device using a low critical solution temperature polymer to dehumidify the cooling air
DK06824282.5T DK1969292T3 (da) 2005-11-28 2006-11-28 Device for cooling at dew point
BRPI0619361-7A BRPI0619361A2 (pt) 2005-11-28 2006-11-28 dew point cooling device
PCT/NL2006/000595 WO2007061298A1 (en) 2005-11-28 2006-11-28 Dewpoint cooling device
PT06824282T PT1969292E (pt) 2005-11-28 2006-11-28 REFRIGERATOR DEVICE BY POINT OF DEVICE
PL06824282T PL1969292T3 (pl) 2005-11-28 2006-11-28 Cooling device to the dew point
ES06824282T ES2363950T3 (es) 2005-11-28 2006-11-28 COOLING POINT COOLING DEVICE.
US12/095,063 US8499576B2 (en) 2005-11-28 2006-11-28 Dewpoint cooling device
MYPI20081782A MY145954A (en) 2005-11-28 2006-11-28 Dewpoint cooling device
IL191720A IL191720A (en) 2005-11-28 2008-05-26 Dewpoint cooling device
KR1020087012859A KR101377351B1 (ko) 2005-11-28 2008-05-28 이슬점 냉각 장치
CY20111100568T CY1112898T1 (xx) 2005-11-28 2011-06-15 DROPPING COOLING DEVICE

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1030538C1 true NL1030538C1 (nl) 2007-05-30

Family

ID=37831627

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1030538A NL1030538C1 (nl) 2005-11-28 2005-11-28 Device for indirectly cooling an air stream through evaporation.

Country Status (23)

Country Link
US (1) US8499576B2 (nl)
EP (1) EP1969292B1 (nl)
JP (1) JP5337489B2 (nl)
KR (1) KR101377351B1 (nl)
CN (1) CN101317040B (nl)
AT (1) AT502264T (nl)
AU (1) AU2006317768B2 (nl)
BR (1) BRPI0619361A2 (nl)
CA (1) CA2631139C (nl)
CY (1) CY1112898T1 (nl)
DE (1) DE602006020777D1 (nl)
DK (1) DK1969292T3 (nl)
ES (1) ES2363950T3 (nl)
IL (1) IL191720A (nl)
MY (1) MY145954A (nl)
NL (1) NL1030538C1 (nl)
NZ (1) NZ568621A (nl)
PL (1) PL1969292T3 (nl)
PT (1) PT1969292E (nl)
RU (1) RU2423651C2 (nl)
SI (1) SI1969292T1 (nl)
WO (1) WO2007061298A1 (nl)
ZA (1) ZA200804552B (nl)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012087139A1 (en) 2010-12-24 2012-06-28 Optimair Holding B.V. System for drying and/or cooling an airflow

Families Citing this family (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070289320A1 (en) * 2006-06-15 2007-12-20 Mohinder Singh Bhatti Vapor compression AC system with evaporative cooler assisted evaporator
WO2008079302A2 (en) 2006-12-21 2008-07-03 Millipore Corporation Purification of proteins
US8569464B2 (en) 2006-12-21 2013-10-29 Emd Millipore Corporation Purification of proteins
US20100058794A1 (en) * 2008-09-05 2010-03-11 Bhatti Mohinder S Low profile evaporative cooler
KR101054445B1 (ko) * 2008-11-20 2011-08-05 한국과학기술연구원 재생증발식 냉방기, 냉방 시스템 및 그의 코어 모듈
EP2370561B1 (en) 2008-12-16 2019-08-07 EMD Millipore Corporation Stirred tank reactor and method
NL2004708C2 (nl) * 2010-05-12 2011-11-15 Optimair Holding B V Sorptiedroger.
WO2011146394A1 (en) 2010-05-17 2011-11-24 Millipore Corporation Stimulus responsive polymers for the purification of biomolecules
US20120125581A1 (en) * 2010-05-25 2012-05-24 7Ac Technologies, Inc. Heat exchanger and associated methods
CN104508417B (zh) 2012-06-11 2017-03-29 7Ac技术公司 用于湍流式耐腐蚀的热交换器的方法和系统
DE102012107340A1 (de) * 2012-08-09 2014-02-13 D+S Hydrokultur Luftbefeuchtungsanlage
US9506697B2 (en) 2012-12-04 2016-11-29 7Ac Technologies, Inc. Methods and systems for cooling buildings with large heat loads using desiccant chillers
JP2014126326A (ja) * 2012-12-27 2014-07-07 Sharp Corp 気化式冷却装置
KR102069812B1 (ko) 2013-03-01 2020-01-23 7에이씨 테크놀로지스, 아이엔씨. 흡습제 공기 조화 방법 및 시스템
KR20170133519A (ko) 2013-03-14 2017-12-05 7에이씨 테크놀로지스, 아이엔씨. 소형-분할형 액체 흡수제 공조 방법 및 시스템
CN105229386B (zh) 2013-06-12 2020-03-06 7Ac技术公司 在顶式液体干燥剂空气调节系统
NL2011443C (en) * 2013-09-13 2015-03-16 Oxycom Beheer Bv Water extracting device.
CN105473208B (zh) * 2013-12-06 2020-06-02 夏普株式会社 除湿机
JP6159822B2 (ja) * 2013-12-06 2017-07-05 シャープ株式会社 除湿機
CN106164594B (zh) 2014-03-20 2019-10-25 7Ac技术公司 屋顶液体干燥剂系统和方法
CN105273143B (zh) * 2014-07-25 2018-06-19 宿迁学院 温敏材料、应用该材料的除湿装置及该装置工作方法
JP6385781B2 (ja) * 2014-10-06 2018-09-05 シャープ株式会社 除湿装置
JP6433752B2 (ja) * 2014-10-16 2018-12-05 シャープ株式会社 除湿装置
JP6349556B2 (ja) * 2014-10-29 2018-07-04 シャープ株式会社 吸湿材およびこれを用いた除湿機
CN107110525B (zh) 2014-11-21 2020-02-11 7Ac技术公司 用于微分体液体干燥剂空气调节的方法和系统
JP6595199B2 (ja) * 2015-04-08 2019-10-23 シャープ株式会社 調湿装置
JP6528094B2 (ja) * 2015-04-08 2019-06-12 シャープ株式会社 水集積装置および水集積方法
JP6528097B2 (ja) * 2015-05-29 2019-06-12 シャープ株式会社 除湿装置及び除湿方法
NL2016458B1 (en) 2016-03-18 2017-10-04 Oxycom Beheer Bv Smart dehumidifier.
US10941948B2 (en) 2017-11-01 2021-03-09 7Ac Technologies, Inc. Tank system for liquid desiccant air conditioning system
US10921001B2 (en) 2017-11-01 2021-02-16 7Ac Technologies, Inc. Methods and apparatus for uniform distribution of liquid desiccant in membrane modules in liquid desiccant air-conditioning systems

Family Cites Families (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE383777B (sv) * 1973-07-18 1976-03-29 Munters Ab Carl KIT AND DEVICE FOR AIR COOLING
SE8400302L (sv) * 1984-01-20 1985-08-18 Munters Ab Carl Contact body
JPH0612217B2 (ja) * 1985-04-30 1994-02-16 日本パーカライジング株式会社 アルミニウム製熱交換器およびその製法
US4976113A (en) * 1988-08-26 1990-12-11 Gershuni Alexandr N Apparatus for indirect evaporative gas cooling
US5187946A (en) * 1991-09-24 1993-02-23 Yefim Rotenberg Apparatus & Method for indirect evaporative cooling of a fluid
AU684664B2 (en) * 1994-08-05 1997-12-18 Bp Exploration Operating Company Limited Hydrate inhibition
JP3118779B2 (ja) * 1994-08-12 2000-12-18 花王株式会社 改良された高吸水性樹脂の製造法
US6018953A (en) * 1996-02-12 2000-02-01 Novelaire Technologies, L.L.C. Air conditioning system having indirect evaporative cooler
WO1999041552A1 (nl) 1998-02-13 1999-08-19 Antonius Van Hecke Method and device for cooling air_____________________________
JP2000007736A (ja) * 1998-06-18 2000-01-11 Nippon Chem Ind Co Ltd 抗菌感温性吸水性樹脂およびその製造方法
JP2000309068A (ja) * 1999-02-23 2000-11-07 Toto Ltd 親水性、流滴性、防曇性、防汚性を備えたフィルム、該フィルムの製造方法、該フィルムにより基材に親水性、流滴性、防曇性、防汚性を付与する方法、該フィルムを貼り付けた基材、該フィルムを製造するためのコーティング組成物、該コーティング組成物の製造方法
GB2351345A (en) 1999-05-27 2000-12-27 Zyl Robert Peter Van Desiccant cooling system
US6497107B2 (en) * 2000-07-27 2002-12-24 Idalex Technologies, Inc. Method and apparatus of indirect-evaporation cooling
JP4422962B2 (ja) * 2000-09-27 2010-03-03 イダレックス テクノロジーズ インコーポレイテッド 露点蒸発冷却器のための方法およびプレート装置
US6705096B2 (en) * 2000-09-27 2004-03-16 Idalex Technologies, Inc. Method and plate apparatus for dew point evaporative cooler using a trough wetting system
JP2002126442A (ja) * 2000-10-31 2002-05-08 New Industry Research Organization 除湿・吸水シート
KR100409265B1 (ko) * 2001-01-17 2003-12-18 한국과학기술연구원 재생형 증발식 냉방기
US6718790B2 (en) * 2001-08-07 2004-04-13 Tetsuo Moriguchi Cooling device, condenser, and air conditioning system
JP4558245B2 (ja) * 2001-08-31 2010-10-06 エスケー化研株式会社 クーリング層積層構造
NL1021812C1 (nl) * 2002-04-26 2003-10-28 Oxycell Holding Bv Dauwpuntskoeler.
JP2004069257A (ja) * 2002-08-09 2004-03-04 Daikin Ind Ltd 調湿エレメント及び調湿装置
JP4323417B2 (ja) * 2004-02-27 2009-09-02 富士男 阿部 調湿材とその調湿方法
WO2005090870A1 (en) * 2004-03-17 2005-09-29 Idalex Technologies, Inc. Indirect evaporative cooling of a gas using common product and working gas in a partial counterflow configuration
US7143597B2 (en) * 2004-06-30 2006-12-05 Speakman Company Indirect-direct evaporative cooling system operable from sustainable energy source
US7264649B1 (en) * 2004-07-23 2007-09-04 Advanced Design Consulting Usa, Inc. System for allergen reduction through indoor humidity control
JP4975970B2 (ja) * 2005-01-21 2012-07-11 日本エクスラン工業株式会社 収着式熱交換モジュールおよびその製法
GB0517776D0 (en) 2005-09-01 2005-10-12 Oxycell Holding Bv Vapour extraction device
NL1030149C1 (nl) * 2005-10-10 2007-04-11 Eurocore Trading & Consultancy Werkwijze en inrichting voor het regenereren van een sorptiedroger of -reiniger.

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012087139A1 (en) 2010-12-24 2012-06-28 Optimair Holding B.V. System for drying and/or cooling an airflow

Also Published As

Publication number Publication date
KR20080072878A (ko) 2008-08-07
DE602006020777D1 (de) 2011-04-28
PL1969292T3 (pl) 2012-04-30
JP5337489B2 (ja) 2013-11-06
ES2363950T3 (es) 2011-08-19
CA2631139C (en) 2014-05-13
CN101317040A (zh) 2008-12-03
WO2007061298A1 (en) 2007-05-31
MY145954A (en) 2012-05-31
SI1969292T1 (sl) 2011-07-29
JP2009517622A (ja) 2009-04-30
US20090223241A1 (en) 2009-09-10
EP1969292B1 (en) 2011-03-16
US8499576B2 (en) 2013-08-06
EP1969292A1 (en) 2008-09-17
KR101377351B1 (ko) 2014-03-25
AT502264T (de) 2011-04-15
RU2008127072A (ru) 2010-01-10
IL191720D0 (en) 2008-12-29
CY1112898T1 (xx) 2016-04-13
CA2631139A1 (en) 2007-05-31
ZA200804552B (en) 2009-10-28
RU2423651C2 (ru) 2011-07-10
IL191720A (en) 2011-12-29
CN101317040B (zh) 2010-05-26
PT1969292E (pt) 2011-06-28
NZ568621A (en) 2011-03-31
DK1969292T3 (da) 2011-07-11
AU2006317768A1 (en) 2007-05-31
AU2006317768B2 (en) 2010-12-09
BRPI0619361A2 (pt) 2011-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20190032931A1 (en) Method and Apparatus for Conditioning Air
US10823436B2 (en) Air conditioning method using a staged process using a liquid desiccant
JP2020091096A (ja) 屋上型液体乾燥剤システム及び方法
US20170074530A1 (en) Indirect Evaporative Cooler Using Membrane-Contained, Liquid Desiccant for Dehumidification
US4023949A (en) Evaporative refrigeration system
CN100476308C (zh) 调湿装置
JP5636452B2 (ja) 除湿/空調装置
US6442951B1 (en) Heat exchanger, heat pump, dehumidifier, and dehumidifying method
CN102052713B (zh) 空气调节装置
US4700550A (en) Enthalpic heat pump desiccant air conditioning system
US7338548B2 (en) Dessicant dehumidifer for drying moist environments
CN107300230B (zh) 蒸发冷却系统
JP6395801B2 (ja) 液体デシカント空調システム後付けのための方法及びシステム
CN100350192C (zh) 一种空气调节和除湿系统
US7905108B2 (en) Air conditioning apparatus
JP3596549B2 (ja) 調湿装置
US7305849B2 (en) Sorptive heat exchanger and related cooled sorption process
CN102112813B (zh) 调湿装置
JP2968241B2 (ja) 除湿空調システム及びその運転方法
US4719761A (en) Cooling system
ES2251357T3 (es) Sistema deshumidificador/de acondicionamiento de aire.
US8047511B2 (en) Humidity control device
KR100838870B1 (ko) 환기장치
DE112013006529B4 (de) Entfeuchter
US4793143A (en) Enthalpic heat pump desiccant air conditioning system

Legal Events

Date Code Title Description
V4 Lapsed because of reaching the maximum lifetime of a patent

Effective date: 20111128