FI65959C - Vaogmotor - Google Patents

Vaogmotor Download PDF

Info

Publication number
FI65959C
FI65959C FI783372A FI783372A FI65959C FI 65959 C FI65959 C FI 65959C FI 783372 A FI783372 A FI 783372A FI 783372 A FI783372 A FI 783372A FI 65959 C FI65959 C FI 65959C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
water
rocker
movement
force
road motor
Prior art date
Application number
FI783372A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI783372A (fi
FI65959B (fi
Inventor
Einar Jakobsen
Original Assignee
Einar Jakobsen
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to NO773849A priority Critical patent/NO140231C/no
Priority to NO773849 priority
Application filed by Einar Jakobsen filed Critical Einar Jakobsen
Publication of FI783372A publication Critical patent/FI783372A/fi
Publication of FI65959B publication Critical patent/FI65959B/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI65959C publication Critical patent/FI65959C/fi

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
  • F03B13/00Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates
  • F03B13/12Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy
  • F03B13/14Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy using wave energy
  • F03B13/16Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy using wave energy using the relative movement between a wave-operated member, i.e. a "wom" and another member, i.e. a reaction member or "rem"
  • F03B13/18Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy using wave energy using the relative movement between a wave-operated member, i.e. a "wom" and another member, i.e. a reaction member or "rem" where the other member, i.e. rem is fixed, at least at one point, with respect to the sea bed or shore
  • F03B13/1805Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy using wave energy using the relative movement between a wave-operated member, i.e. a "wom" and another member, i.e. a reaction member or "rem" where the other member, i.e. rem is fixed, at least at one point, with respect to the sea bed or shore and the wom is hinged to the rem
  • F03B13/181Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy using wave energy using the relative movement between a wave-operated member, i.e. a "wom" and another member, i.e. a reaction member or "rem" where the other member, i.e. rem is fixed, at least at one point, with respect to the sea bed or shore and the wom is hinged to the rem for limited rotation
  • F03B13/1815Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy using wave energy using the relative movement between a wave-operated member, i.e. a "wom" and another member, i.e. a reaction member or "rem" where the other member, i.e. rem is fixed, at least at one point, with respect to the sea bed or shore and the wom is hinged to the rem for limited rotation with an up-and-down movement
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
  • B63HMARINE PROPULSION OR STEERING
  • B63H1/00Propulsive elements directly acting on water
  • B63H1/30Propulsive elements directly acting on water of non-rotary type
  • B63H1/36Propulsive elements directly acting on water of non-rotary type swinging sideways, e.g. fishtail type
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
  • B63HMARINE PROPULSION OR STEERING
  • B63H19/00Marine propulsion not otherwise provided for
  • B63H19/02Marine propulsion not otherwise provided for by using energy derived from movement of ambient water, e.g. from rolling or pitching of vessels
  • Y02E10/38
  • Y02T70/59

Description

R55r71 Γβΐ -«kwuuutusjulkaisu aqrq jgar* m <") UTLAGGNINGSSKRIFT 007 0 7 C (451 patentti myönnetty 10 C8 1934 Patent B<?<*3elat (51) K».fc. /bK.a.3 B 63 H 19/02 SUOMI—FINLAND pi) ρ»ηΜ^^-ρκ««ίω«, 783372 (22) Htkamhpilrt—Anteknlngmitg 06.11.78 (23) Alkupklvft—Glttlghacsdag 06.1 1.78 (41) Tulhit JulklMksI — Mivft off««U| 12.05.79 fetonttl·)» rekisteri hallltu· NaRMUpww „ mim.
Patent- och reglsterstyreleen AnatvkinuthfdochuttArifUnpubUcand 30.04.84 (32)(33)(31) Pyydrtty ^k«n-»nW priority 11.11.77 Norja-Norge(NO) 773849 (71)(72) Einar Jakobsen, Roven, N-1920 Stfrumsand, Norja-Norge(NO) (74) Oy Heinänen Ab (54) Aaltomoottori - Vlgmotor
Esillä oleva keksintö kohdistuu aaltomoottoriin aaltojen vaikutuksen alaisena olevien alusten eteenpäin kuljettamiseksi vedessä, käsittäen tukirakenteen, joka on jäykästi yhdistetty alukseen ja ulottuu siitä alaspäin veteen siten, että laitteen alempi pää sijaitsee sellaisella etäisyydellä aluksen ruumasta jossa vesi on suhteellisen rauhallista verrattuna aaltoliikkeestä johtuvasta veden liikkeestä pinnalla, ja käyttövoimalaite käsittäen pääasiallisesti vaakasuoraan asennetun, levymäisen ka 11istuselemen-tin joka kulkusuuntaan nähden etuosastaan on vaakasuoralla akselilla kiertyvästi liitetty tukirakenteen alapäähän.
Tällaiset aa 1tomoottorit ovat tunnettuja USA-pate n11iju1 kaisuis ta 2 021 815 ja 2 367 765 . Näissä mainitut kai1 istuse1ementit on yhdistetty tukirakenteeseen kallistumista varten akselin ympäri, joka on kulkusuunnan suhteen poikittaisessa suunnassa, ja ka 11istuselemen-tin kallistuskulmaa rajoitetaan pysäyttimien avulla, jotka on sovitettu tukirakenteeseen.
Mainitun suhteellisen liikkeen aikana ka 11istuselementtiä kallistetaan jollakin tavalla nojaamaan pysäyttimiä vasten, jolloin edelleen ta- 2 c 5 9 5 9 pahtuva suhteellinen liike aiheuttaa ka 11istuselemen11iä kohti virtaahan veden virtaussuunnan muutoksen, jolloin vettä ohjataan taaksepäin suunnassa, joka on vastakkainen halutulle kulkusuunnalle, jolloin synnytetään reaktiovoima, joka vaikuttaa ka 11istuselementtiin vieden venettä mainittuun kulkusuuntaan.
Näissä moottoreissa mainittua suhteellista liikettä ei voida käyttää täysin hyväksi. Kun vene liikkuu aallon pohjalta aallon harjalle, kolli stuselementin perässä oleva reuna siirtyy alaspäin pyörimisakseli: suhteen akselin eteenpäin olevan aseman ja ka 11istuselementin kierty-misen vuoksi, kunnes tämä saatetaan painautumaan pysäyttimistä yhtä vasten. Veneen tätä seuraavan liikkeen aikana aallon harjalta uudelle aallon pohjalle ka 11istuselementin perässä olevaa reunaa liikutetaan ylöspäin kiertoakseIin suhteen, kunnes kallistuselementti on saatettu nojautumaan toista pysäytintä vasten, ts. kulman, joka on yhtä suuri kuin edellä mainittu kallistuskulma.
Etäisyys, jonka veneen täytyy liikkua, jotta saatettaisiin kallistus-elementti sen lepoasennosta yhtä pysäytintä vasten asentoon toista vasten, edustaa sen vuoksi käyttämätöntä osaa käytettävissä olevasta aa 11oenergias ta. Lisäksi iskut, joita kallistuselementti aiheuttaa iskeytyessään pysäyttimiä vasten, voivat johtua runkoon ja aiheuttaa epämukavuutta kyydissä oleville henkilöille.
Keksinnön tehtävänä on poistaa aikaisemmin tunnettujen tämän tyyppisten aaltomoottorien yhteydessä olevat edellä mainitut epäkohdat.
Keksinnön mukaisen menetelmän ja laitteen tunnusmerkit selviävä!: patenttivaatimuksista.
Keksintöä selostetaan yksityiskohdittain seuraavassa selityksessä viittaamalla oheisiin piirustuksiin, jotka esittävät kaavamaisesti keksinnön mukaisen laitteen sove1lutusmuotoja ja joissa kuva 1 on päätykuva keksinnön eräästä sovellutusmuodosta, ja kuva 2 on päätykuva keksinnön mukaisen laitteen toisesta sovellu- tusmuodosta ja hydraulisesta/pneumaattisesta ohjausjärjestelmästä kailistuselementtiä varten.
3 " c ο ς g
Kuvan 1 mukaan puomin tai tukirakenteen 5, joka ulottuu ,\jl.'ior.äi n veteen, yläpää on kiinnitetty jäykästi veneen 1 paijaa u ikop i iltaan. Kolli atuse lament in 4 veneen kulkusuunnassa katsottuna muona an yhdistetty kiertyvästi tukirakenteeseen 5 vaakasuoran akselin ympäri .
Kallistuselementin pitämiseksi neutraalissa asennossa se on varuste ttu kahdella ylöspäin ja taaksepäin sekä vastaavasti eteenpäin ulottuvalla varrella 6,7, joiden ulommat päät on yhdistetty tukin' kanteeseen 6 jousien 8,9 välityksellä. Valitsemalla jousille sr·, vat ominaisuudet voidaan saada kohde! le kai 1 istussuunno 11c eri amplitudit, kun vene on ani lei jan liikuttamana.
Kuva 2 esittää aaltomoottcria, joka muistuttaa kuvassa 1 esiteltyä aa 1tomoottoria mutta jossa hydrau1ilaltteet 10,11, jotka korvaavat jouset 8,9. Hydrauli la itteiden 10,11 päät, jotka ovat suljettuja lukuunottamatta aukkoja, jotka on muodostettu kumpaankin päähän ja jotka ovat yhteydessä johdon 12 ja vastaavasti 13 kanssa, en yhdistetty vastaaviin varsiin 14,15, jotka vastaavat.ede11ä mainittuja varsia 6,7. Kumpikin sylinteri laite 10,11 on varustettu männällä, joka on yhdistetty männäntangon 16,17 teiseen päähän, ja männäntango n toinen pää on yhdistetty tukirakenteeseen 18.
Kumpikin sy1interilaite 10,11 on yhdistetty johdon 12,13 venttiilin 19,20 kautta tavanomaiseen hydrau lisesn akkuun ?*,22, joka on varustettu väliseinällä, joka jaloa sisätilan kahteen lilaan.
Oy 1 i n t eri 1 a 11 e 10,11, johdot. 12,1 3 jo akku ti iät, jm; ka o n yhdistetty näihin, on täytetty hydraulisella nesteellä, esim. öljyllä. Akkujen toiset tilat on täytetty paineel 1 isella kaasu 11"· ja johdon 23,24 ja venttiilin 25, 26 kautta yhdistetty kaasuna! 1 icon 27,28 .
Sylinteri laitteet 10,11 ja akut 21,22 yhdistävät johdot 12,13 o n haaro i tettu ja yhdistetty pumppu la 11 teen 31 ulosmenocm, jonk « pumpun sisääntulo on yhdistetty hydraulista nestettä sisältävään säiliöön 32 johdon 29 kautta.
Pumppu laite 31 on tarkoitettu syöttämään pair-enestettä jompaan kumpaan johdoista 12,13.
C 5 9 5 9
Aaltomoottorien loiminta on selitetty seuraajassa, jolloin ensiksi viitataan kuvassa 1 esitettyyn laitteeseen.
Kun vene 1 on liikkumassa aallon [uijalta aallon harjalle, kallis-tuselementin 4 takapää liikkuu alaspäin sen tukirakenteessa 5 olevan laakerointipisteensä suhteen. Tämä aiheuttaa suoraan kallis-tuselementin 4 yläpuolella olevan veden puristumisen taaksepäin, mikä puolestaan aiheuttaa eteenpäin suunnatun reaktiovoiman vaikuttamisen veneeseen 1.
Kun vene 1 saavuttaa aallonharjan ja sen ylöspäin suunnattu liike lakkaa, kai 1istuselementti 4 ei kuitenkaan jää poikkeutettuun asentoon, vaan kääntyy ylöspäin neutraaliasentoaan kohti jousi-kuormansa vuoksi ja aiheuttaa asteittain pienennetyn reaktiavoiman, kunnes tämä asento on saavutettu.
Kun vene tämän jälkeen siirtyy uutta aaltoa kohti, ka 11istuselement-ti kääntyy heti ja sen takapää liikkuu ylöspäin mainitun laake-rointipisteen suhteen, ja tällöin elementti heti aiK^ansaa eteenpäin suunnatun reaktiovoiman vaikuttamisen veneeseen. Kallistus-elementti 4 on jäykkä ja kallistuessaan neutraaliasennosta saatetaan takaisin tähän asentoon jousien 8,9 välityksellä. Sen estämiseksi, että kailistuselementti aiheuttaa liian suuren vastustuksen ylöspäin suunnatulle liikkeelle ja että vene tulisi vedetyksi veden alle, jousien ominaisuuksia voidaan käyttää tämän mukaan.
Kuvassa 2 esitetyn aa 1tomoottorin toiminnan aikana samanlaisella tavalla kuin on selitetty kuvion 1 yhteydessä venttiilit 19,20 ovat avoimina, samalla kun venttiilit 25,26 ovat suljettuina eikä pumppulaite 31 ole toiminnassa. Kun kallistuselementtiin 30 vaikuttaa voima, joka aiheuttaa kallistuselementin liikkeen vastapäivään sen neutraaliasennosta, öljyä puristetaan ulos sylinterilaitteesta 10 ja hydrau1imoottori in 21 johdon 12 kautta tämän sylinteri laitteen männän liikkeen johdosta sylinterin sisään, jolloin asteittain puristetaan tässä varastossa olevaa kaasua ja progressiivisesti suurennetaan sen painetta.
Samanaikaisesti öljyä poistetaan toisesta akusta 22 johdon 13 kautta sylinterilaitteeseen 11, jolloin kaasun paine tässä akussa pienenee, kunnes on saavutettu momenttitasapaino kallistuselementin 30 65959 kallistusakselin ympäri. Kun voima ei enää vaikuta ka 11istuse 1ement-tiin, tämä elementti saatetaan takaisin neutraa1 ia se ntoonsa sen kallistusakselin suhteen vallitsevan momenttiepätasapainon johdosta.
Avattaessa toinen tai kumpikin venttiileistä 25,26 johdoissa 23,24, jotka yhdistävät akut 21 ja 22 ja kaasusäiliöt 27,28, käytettävissä olevaa kaasutilavuutta voidaan suurentaa täten muuttaen järjestelmän jousivakiota.
Sulkemalla venttiilit 19,20 ka 1 listuselementti 30 voidaan lukita haluttuun asentoon ja pumppu 1 aitteen 31 välityksellä kallistuselemen 30 voidaan liikuttaa ja sitten lukita esimerkiksi veneen hidastamiseksi aallon vaikutuksen välityksellä. Hydraulisen pumppulaitteen 31 avulla kallistuselementtiä voidaan siis jatkuvasti liikuttaa ääriasennosta toiseen, jolloin kallistuselementti sitten toimii mekaanisesti/ hydraulisesti käytettynä käyttövoimalaitteena.

Claims (7)

 1. 6 65 95 9
 2. 1. Aaltomoottori aaltojen vaikutuksen alaisena olevien alus ten eteenpäin kuljettamiseksi vedessä, käsittäen tukirakenteen, joka on jäykästi yhdistetty alukseen ja ulottuu siitä alaspäin veteen siten, että laitteen alempi pää sijaitsee sellaisella etäisyydellä aluksen ruumasta jossa vesi on suhteellisen rauhallista verrattuna aaltoliikkeestä johtuvasta veden liikkeestä pinnalla, ja käyttövoimalaite käsittäen pää asiallisesti vaakasuoraan asennetun, levymäisen kallistusele-mentin joka kulkusuuntaan nähden etuosastaan on vaakasuoralla akselilla kiertyvästi liitetty tukirakenteen alapäähän ja joka on järjestetty suorittamaan kallistusliikkeen elementin ja ympäröivän veden välisen suhteellisen liikkeen tuloksena kun alus pinnan aaltovaikutuksesta nousee ja laskee, tunnettu siitä, että aaltomoottori käsittää laitteen, joka vaikuttaa kallistusele-menttiin (4 ;30) niin, että se pysyy pääasiallisesti vaakasuorassa keskiasennossa kun elementin ja ympäröivän veden välistä suhteellista liikettä ei esiinny, ja että laite käsittää voima-vaikutuselimen (8, 9;10, 11), joka on kytketty tukirakenteen (5 ;18) ja kallituselementin (4*30) väliin ja joka vaikuttaa joustavasti vastakkaisin palautusvoimin kallistuselementtiin tämän kallistuessa sen takaisin saattamiseksi mainittuun neut-raaixasentoon,
 3. 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen aaltomoottori, tunnet-t u siitä, että voimavaikutuselin käsittää mekaanisen jousi-laitteen (8,9) .
 4. 3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen aaltomoottori, tunnet-t u siitä, että voimavaikutuselin käsittää hydrauliset sylinte-rit/mäntäyksiköt (10, 11) jotka sylinterit ovat kytkettyinä niihin kuuluviin hydraulisiin/pneumaattis iin akkuihin (21, 22) vastaavien johtojen (12, 13) kautta. 1 Patenttivaatimuksen 3 mukainen aaltomoottori, tunnet-t u siitä, että venttiili (19, 20) on sovitettu kumpaankin 7 t 5 9 5 9 johtoon (12, 13) hydraulisten sylinterilaitteiden (1.0, 11) ja akkujen (21, 22) välisen yhteyden katkaisemista varten.
 5. 5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen aaltomoottori, tunnet-t u siitä, että hydrauliset sylinterilaitteet (10, 11) on yhdistetty paineellisen hyrdaulinesteen syöttöön (31).
 6. 6. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen aaltomoottori, tunnettu siitä, että kumpaankin kallistussuuntaan vaikuttavat palautusvoimat ovat suunnilleen yhtä suuret samalla kallistuskulmalla .
 7. 7. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen aaltomoottori., tunnettu siitä, että kumpaankin suuntaan vaikuttavat palautusvoimat ovat erisuuret samalla kallistuskulmalla. θ 65959
FI783372A 1977-11-11 1978-11-06 Vaogmotor FI65959C (fi)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO773849A NO140231C (no) 1977-11-11 1977-11-11 Boelgemotor for fremdrift av baater
NO773849 1977-11-11

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI783372A FI783372A (fi) 1979-05-12
FI65959B FI65959B (fi) 1984-04-30
FI65959C true FI65959C (fi) 1984-08-10

Family

ID=19883835

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI783372A FI65959C (fi) 1977-11-11 1978-11-06 Vaogmotor

Country Status (22)

Country Link
US (1) US4332571A (fi)
JP (1) JPS54102438A (fi)
AU (1) AU523442B2 (fi)
BE (1) BE871879A (fi)
CA (1) CA1115602A (fi)
DD (1) DD139821A5 (fi)
DE (1) DE2848864C2 (fi)
DK (1) DK156206C (fi)
ES (1) ES474970A1 (fi)
FI (1) FI65959C (fi)
FR (1) FR2408517B1 (fi)
GB (1) GB2009069B (fi)
IE (1) IE47581B1 (fi)
IT (1) IT1107763B (fi)
NL (1) NL184313C (fi)
NO (1) NO140231C (fi)
PL (1) PL122944B1 (fi)
PT (1) PT68774A (fi)
SE (1) SE444158B (fi)
SU (1) SU946396A3 (fi)
YU (1) YU41843B (fi)
ZA (1) ZA7806271B (fi)

Families Citing this family (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NO143308C (no) * 1979-04-04 1981-01-14 Einar Jakobsen Boelgemotor, saerlig for fremdrift av baater.
ZA793910B (en) * 1979-07-13 1980-07-30 Q Corp Energy device powered by the motion of water beneath waves
DE3425426A1 (de) * 1984-07-11 1986-01-16 Jun Jens Bartram Schiffsstabilisierender energieerzeuger
AU592115B2 (en) * 1985-10-02 1990-01-04 Rudolf Balenovic Aquatic locomotion apparatus
FR2588242A1 (fr) * 1985-10-04 1987-04-10 Guazzelli Paul Dispositif propulseur marin utilisant les effets de langage et de roulis
US4968273A (en) * 1987-06-30 1990-11-06 Adam Momot Water-borne vessel
FR2710897B1 (fr) * 1993-10-05 1996-01-26 Lamy Francois Véhicule sous-marin autonome utilisant du gaz comprimé comme source d'énergie associé à des surfaces prenant appui sur l'eau.
WO1998039205A1 (fr) * 1997-03-06 1998-09-11 Vladimir Alexeevich Arkhipov Propulseur ondulatoire utilisant l'energie du tangage de bateau
US6099368A (en) * 1999-06-07 2000-08-08 Vladislav V. Gorshkov Rocking ship propulsion and the rocking propelled ship
RU2154002C1 (ru) * 1999-10-14 2000-08-10 Архипов Владимир Алексеевич Движитель, использующий энергию волн
AT486773T (de) * 2003-09-08 2010-11-15 Harold A Syfritt Wasserfahrzeug
US6619224B1 (en) * 2002-05-24 2003-09-16 Harold A. Syfritt Marine vessel
US20040102107A1 (en) * 2002-11-22 2004-05-27 Gorshkov Vladislav Vasilyevich Wave powered propulsion systems for submarines and quasi-dipped watercrafts
AU2012211463C1 (en) * 2006-01-20 2014-11-20 Liquid Robotics, Inc. Wave power
US7371136B2 (en) * 2006-01-20 2008-05-13 Liquid Robotics Inc. Wave power
BRPI0706924B1 (pt) 2006-01-20 2020-11-10 Liquid Robotics Incorporated water vehicle propelled by waves, and method of using wave power
CA2839945C (en) * 2011-06-28 2020-06-23 Liquid Robotics, Inc. Watercraft that harvest both locomotive thrust and electrical power from wave motion
US8668534B2 (en) * 2007-03-02 2014-03-11 Liquid Robotics, Inc Wave power
US8717844B2 (en) 2010-02-23 2014-05-06 Westerngeco L.L.C. Seismic data acquisition using self-propelled underwater vehicles
RU2478829C9 (ru) * 2010-11-11 2013-06-27 Вадим Семенович Вишневский Приводной механизм
MY166904A (en) 2011-03-17 2018-07-24 Liquid Robotics Inc Wave-powered devices configured for nesting
US9524646B2 (en) 2011-03-17 2016-12-20 Liquid Robotics, Inc. Navigation of a fleet of autonomous vessels in current and wind
EP2686236B1 (en) 2011-03-17 2014-12-17 Liquid Robotics, Inc. Autonomous wave-powered substance distribution vessels for fertilizing plankton, feeding fish, and sequestering carbon from the atmosphere
AR085449A1 (es) 2011-03-17 2013-10-02 Liquid Robotics Inc UNDIMOTRIC ENERGY POWERED DEVICE WITH ONE OR MORE THREATS THAT HAVE ONE OR MORE RIGID SECTIONS
CN102330636A (zh) * 2011-08-09 2012-01-25 张同军 海浪推力器
US8944866B2 (en) 2011-09-15 2015-02-03 Liquid Robotics, Inc. Wave-powered endurance extension module for unmanned underwater vehicles
US10005535B2 (en) 2013-03-15 2018-06-26 Liquid Robotics, Inc. Adaptable modular power system (AMPS) and dedicated connector; modular payload boxes and autonomous water vehicle configured to accept same
US9533740B2 (en) 2013-03-15 2017-01-03 Liquid Robotics, Inc. Adaptable modular power system (AMPS)
GB2522251B (en) * 2014-01-20 2020-05-06 Norwegian Univ Of Science And Technology Wave energy convertor
DE202014007006U1 (de) 2014-08-29 2014-09-09 Peter Peters Wellenenergiemotor für Wasserfahrzeuge
CA3028800A1 (en) * 2016-06-29 2018-01-04 Solar Sailor Pty Ltd Underwater appendage assembly
CN106840649B (zh) * 2016-12-28 2019-02-12 浙江海洋大学 一种船舶艉部轴系结构试验装置
SE1851406A1 (en) * 2018-11-12 2020-05-13 Dolprop Ind Ab Method and system for fluke drive
SE1851408A1 (en) * 2018-11-12 2020-05-13 Dolprop Ind Ab System for fluke drive
FR3094418A1 (fr) * 2019-03-27 2020-10-02 Institut Francais De Rech Pour Lexploitation De La Mer Ifremer Dispositif de propulsion et de conversion d’énergie des vagues

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1532459A (en) * 1924-02-19 1925-04-07 Clarence B White Wave motor for propelling vessels
DE571273C (de) * 1931-11-21 1933-02-25 Robert Strehlau Anordnung fuer Wasserfahrzeuge, die mittels hin und her gehender, schwenkbarer Flossen getrieben werden
US2021815A (en) * 1934-09-06 1935-11-19 Ray D Strout Marine propulsion
US2367765A (en) * 1944-06-22 1945-01-23 Edwin H Fickler Marine propulsion device
US2520804A (en) * 1947-12-24 1950-08-29 Oliver A Hollar Watercraft with pivoted flappers
US2696797A (en) * 1949-06-16 1954-12-14 Theron D Whidden Manual propelling and guiding means
US3018749A (en) * 1957-09-09 1962-01-30 Beurs Johannes De Anti-pitch stabilizers for ships
GB914997A (en) * 1958-11-12 1963-01-09 Hallen Alf E Device associated with the hull of a ship for utilizing pitching and rolling movements to propel the ship and dampen such movements
DE1238800B (de) * 1961-05-24 1967-04-13 Matej Hocevar Gelenkige Verbindung der Teile eines in zwei Teile geteilten Schiffskoerpers zur Erzeugung von Antriebskraft
US3232608A (en) * 1964-02-05 1966-02-01 Vlacancich Giovanni Water sports toys
FR1408079A (fr) * 1964-09-17 1965-08-06 Générateur de puissance marin
US3453981A (en) * 1967-04-24 1969-07-08 Joseph A Gause Water-borne vessel comprising propulsion system incorporating flexible fin propulsion members
GB1236194A (en) * 1968-01-30 1971-06-23 Joachim Spangenberg Improvements in or relating to motorless water-borne vehicles
JPS50158086A (fi) * 1974-06-11 1975-12-20
DK524674A (da) * 1974-10-07 1976-04-08 I Marjan Dansk s finne
GB1571283A (en) * 1976-03-31 1980-07-09 Wavepower Ltd Apparatus for extracting energy from movement of water

Also Published As

Publication number Publication date
FR2408517B1 (fi) 1983-11-18
BE871879A1 (fi)
DK501878A (da) 1979-05-12
BE871879A (fr) 1979-05-09
NL184313C (en) 1989-06-16
DD139821A5 (de) 1980-01-23
IT1107763B (it) 1985-11-25
AU523442B2 (en) 1982-07-29
NO773849L (no) 1979-04-17
US4332571A (en) 1982-06-01
NO140231C (no) 1979-07-25
CA1115602A1 (fi)
PL122944B1 (en) 1982-09-30
DK156206C (da) 1989-12-04
FR2408517A1 (fr) 1979-06-08
NL7811176A (nl) 1979-05-15
CA1115602A (en) 1982-01-05
IE47581B1 (en) 1984-05-02
AU4149878A (en) 1979-05-17
SE7811619L (sv) 1979-05-12
DE2848864A1 (de) 1979-05-17
PL210863A1 (pl) 1979-07-30
IE782228L (en) 1979-05-11
DK156206B (da) 1989-07-10
ZA7806271B (en) 1979-10-31
FI783372A (fi) 1979-05-12
NO140231B (no) 1979-04-17
ES474970A1 (es) 1979-04-01
JPS54102438A (en) 1979-08-11
YU41843B (en) 1988-02-29
YU262278A (en) 1983-01-21
GB2009069B (en) 1982-03-31
IT7851868D0 (it) 1978-11-10
DE2848864C2 (fi) 1990-12-13
SU946396A3 (ru) 1982-07-23
SE444158B (sv) 1986-03-24
PT68774A (en) 1978-12-01
GB2009069A (en) 1979-06-13
FI65959B (fi) 1984-04-30
NL184313B (nl) 1989-01-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5579824B2 (ja) 潜水ビークル
EP1414699B1 (en) Integral reversing and trim deflector and control mechanism
US7467595B1 (en) Joystick method for maneuvering a marine vessel with two or more sterndrive units
FI116129B (fi) Vesialuksen propulsioyksikkö
US4203294A (en) System for the conversion of sea wave energy
US6923693B2 (en) System for utilization of sinus-shaped motion pattern
US4050359A (en) Hydraulic power trim and power tilt system supply
US7267068B2 (en) Method for maneuvering a marine vessel in response to a manually operable control device
US3503358A (en) Self-stabilizing boat hull
JP4401293B2 (ja) 船舶
US7942711B1 (en) Method for controlling a marine propulsion trim system
US3999502A (en) Hydraulic power trim and power tilt system supply
US3885517A (en) Power trim-tilt system
US8840439B1 (en) Marine outboard engine having a tilt/trim and steering bracket assembly
DE60315997T2 (de) Hydraulische antriebseinheit
US4391592A (en) Hydraulic trim-tilt system
JP4275188B1 (ja) サイドスラスター付き船体
US3842789A (en) Hydraulic trim/tilt system for outboard propulsion units
US4108101A (en) Towing system for cargo containers
KR20070084027A (ko) 유체와 관련하여 물체를 이동시키기 위한 장치
US4565528A (en) Tilting mechanism for marine propulsion device
JP2006112616A (ja) 液圧エネルギ増強器
KR20040044879A (ko) 어뢰 발사 시스템
KR20010101586A (ko) 추진 유닛의 회전
US4363629A (en) Hydraulic system for outboard motor with sequentially operating tilt and trim means

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed

Owner name: JAKOBSEN, EINAR