FI107187B - Tiivistysosa - Google Patents

Tiivistysosa Download PDF

Info

Publication number
FI107187B
FI107187B FI950995A FI950995A FI107187B FI 107187 B FI107187 B FI 107187B FI 950995 A FI950995 A FI 950995A FI 950995 A FI950995 A FI 950995A FI 107187 B FI107187 B FI 107187B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
att
som
sealing
sealing member
retaining member
Prior art date
Application number
FI950995A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI950995A (fi
FI950995A0 (fi
Inventor
Joris Isabella Franckx
Original Assignee
Raychem Sa Nv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from GB9218755 external-priority
Priority claimed from GB9218755A external-priority patent/GB9218755D0/en
Priority claimed from GB939306855A external-priority patent/GB9306855D0/en
Application filed by Raychem Sa Nv filed Critical Raychem Sa Nv
Publication of FI950995A publication Critical patent/FI950995A/fi
Publication of FI950995A0 publication Critical patent/FI950995A0/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI107187B publication Critical patent/FI107187B/fi

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
  • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
  • H02G15/00Cable fittings
  • H02G15/013Sealing means for cable inlets
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16JPISTONS; CYLINDERS; SEALINGS
  • F16J15/00Sealings
  • F16J15/02Sealings between relatively-stationary surfaces
  • F16J15/021Sealings between relatively-stationary surfaces with elastic packing
  • F16J15/022Sealings between relatively-stationary surfaces with elastic packing characterised by structure or material
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16JPISTONS; CYLINDERS; SEALINGS
  • F16J15/00Sealings
  • F16J15/02Sealings between relatively-stationary surfaces
  • F16J15/14Sealings between relatively-stationary surfaces by means of granular or plastic material, or fluid
  • GPHYSICS
  • G02OPTICS
  • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
  • G02B6/00Light guides
  • G02B6/44Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
  • G02B6/4401Optical cables
  • G02B6/4439Auxiliary devices
  • G02B6/444Systems and boxes with surplus length
  • G02B6/4441[Boxes]
  • G02B6/4442Cap coupling boxes
  • GPHYSICS
  • G02OPTICS
  • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
  • G02B6/00Light guides
  • G02B6/44Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
  • G02B6/4401Optical cables
  • G02B6/4439Auxiliary devices
  • G02B6/444Systems and boxes with surplus length
  • G02B6/4441[Boxes]
  • G02B6/4442Cap coupling boxes
  • G02B6/4444Seals
  • HELECTRICITY
  • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
  • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
  • H02G15/00Cable fittings
  • H02G15/02Cable terminations
  • H02G15/06Cable terminating boxes, frames, or other structures
  • H02G15/076Cable terminating boxes, frames, or other structures for multi-conductor cables

Description

107187
Tiivistysosa - Tätningsdel
Esillä oleva keksintö koskee ympäristövaikutuksilta tiivistämistä, erityisesti oheisen patenttivaatimuksen 1 johdanto-osan mukaista tiivistysosaa, joka on tarkoitettu var-5 sinkin kaapelin varusteisiin, esimerkiksi suojuksiin, kuten kaapelin jatkostussulki-miin.
Ympäristövaikutuksilta suojaava tiiviste on usein tarpeen kaapelin varustetekniikas-sa, jotta estettäisiin saasteiden, esimerkiksi veden tunkeutuminen, ja joskus myös paineen pidättämiseksi. Kun kaapeleita jatkostetaan, on esimerkiksi kaapelin eris-10 tyksiä purettava, jotta liitäntään tarkoitetut johtimet saataisiin esiin. Jokin sulkemis-jäijestely on toteutettava muutoin paljaaksi jäävien johtimien ympärille korvaamaan kaapelin poistettua eristystä. Tällaisten jatkostussuojusten kestoiän tulee epäsuotuisissakin olosuhteissa olla sama kuin itse kaapelien kestoikä, mikä saattaa olla parisenkymmentä vuotta. Ympäristövaikutuksilta suojaavaa tiivistettä koskeva on-15 gelma on niin muodoin hyvin merkittävä.
Esillä olevaa keksintöä voidaan soveltaa useilla alueilla, mutta sitä pidetään aivan erityisen edullisena valokuidun jatkostussuojuksen ja muiden kaapelien tai putkien varusteiden tiivistykseen. Kaapelin jatkostussuojukset joudutaan usein asettamaan kosteassa tai mutaisessa ympäristössä ja onkin toivottavaa, että hyvä tiivistys voi-20 täisiin toteuttaa ilman tiivistettävien pintojen perusteellista puhdistusta.
Valokuidun suojusta, jossa käytössä keksintöä pidetään erityisen edullisena, kuva-taan eurooppalaisessa patentissa nro 0159857 (Raychem). Tämä selitys kuvaa kokoonpanon, joka koteloi ainakin kahden valokuitukaapelin välisen puskujatkoksen ja joka käsittää: 25 onton elementin, johon kuuluu aluslaatta sekä ontto, aluslaatasta irrotettavissa oleva päällys, aluslaatan omatessa ainakin kaksi toistensa suhteen rinnakkaista ulostuloa, jotka kykenevät ottamaan vastaan vastaavat valokuitukaapelit, kokonaisuuden ♦ omatessa elementin sisäpuolella ainakin yhden valokuitujärjestelyn kaikkien valokuitujen säilyttämiseksi yhdestä tuloaukosta toiseen ulottuvalla kulkuradalla, jolloin 30 mainitun kulkuradan pienin mahdollinen kaarevuussäde ei saa olla mainitun valokuidun pienintä mahdollista taivutussädettä pienempi, ja ensisijaisia keinoja aluslaatan kytkemiseksi onttoon päällykseen ja toissijaisia keinoja ainakin yhden valokuitujäijestelyn kytkemiseksi aluslaattaan niin, että kun ensi- ja toissijaiset keinot ovat näin kytkettyinä, valokuidut ovat kerättyinä ainakin 2 107187 yhteen säilytystasoon, ja jolle on tunnusomaista, että kun ensisijaiset keinot;irrotetaan, ontto päällys voidaan irrottaa aluslaatasta siirtämällä sitä olennaisesti ^äily-tystason suuntaisesti, olennaisesti kunkin aluslaatalla olevan ulostulon suunnassa ja olennaisesti kohtisuoraan aluslaattaan.
5 Aluslaatta sekä edullisesti kupumainen päällys voidaan pitää yhdessä jollain m< Maanisella kiinnikkeellä, mahdollisesti yhdessä jonkin ympäristön suhteen tiivistävän keinon, kuten esimerkiksi tiivisterenkaan, O-renkaan, mastiksitiivisteen tai liinjialii-toksen avulla.
O-renkaiden käyttö tällaisessa laitteessa on luonnollisesti yleisesti tunnettua. Niiden 10 ansiosta uusi sisääntulo suojukseen ja uusi tiivistys on helppoa, ne kestävät sjulki-men sisäpuolella olevia korkeita paineita eivätkä vahingoitu puristuspainumasta.
Yksinkertaisten O-renkaiden käytössä on kuitenkin todettu eräitä haittoja. Esimerkiksi voima, jonka alaisia ne ovat sekä niiden vääntymästä johtuva laajuus ovat ] kriittisiä, mikäli on toteutettava käyttövarma tiiviste. Edellytetyt voimat ovat tavallisesti 15 suuria, minkä johdosta tiivistettävän elementin tulee olla vahva ja siis yleensä paksuseinäinen. Kun kyseessä on edellä selitetyn kaltainen valokuidun suojus, tulee alustan ja ainakin kupupäällyksen alareunan niin muodoin olla lujarakenteisia. [Toinen haitta on, että sekä O-rengas että alustan ja kuvun tiivistettävät pinnat on puhdistettava huolellisesti eikä niissä saa olla naarmuja eikä valupurseita tai vastaavia. 20 Paineesta, lämmöstä tai liian suuresta mekaanisesta rasituksesta aiheutuvat lj:oon muutokset saattavat estää luotettavan tiivisteen aikaansaamisen ja tehokkuus räätälissä lämpötiloissa ei ole tyydyttävä, sillä materiaalit, joista O-renkaat useimmiten :· valmistetaan, menettävät elastisia ominaisuuksiaan.
On todettu, että nämä O-renkaitten haitat ovat vältettävissä, mikäli O-rengasta tai 25 muuta pidätyselintä käytetään yhdessä jonkin sopivan tiivistysaineen kanssa. Tämä uusi yhdistelmä tuo yllättäviä etuja, joita ei esiinny kummassakaan osassa, kun niitä käytetään erikseen. Tämä saattaa johtua pidätyselimen kyvystä varastoida energiaa, * mistä edellä mainittiin.
Esillä oleva keksintö esittää niin muodoin tiivistysosan, joka tunnetaan pääasijalli-30 sesti siitä, että pidätyselin käsittää kaksi olennaisesti samankeskistä O-rengasta, joiden välinen rengasmainen tila sisältää tiivistysaineen.
Kartiotunkeuma ja murtovenymä mitataan USA:n kansallisten standardien ASfM-.·' D217 ja ASTM-D638 mukaan.
3 107187
Kartiotunkeuma on edullisesti vähintään 100, vielä edullisemmin vähintään 120, sekä edullisesti alle 350 ja erityisesti pienempi kuin 200 (10'1 mm). Murtovenymä on edullisesti vähintään 200, edullisemmin vähintään 400 %.
Tiivistysaineena voidaan käyttää useita eri materiaaleja, mutta edullisimpana pide-5 tään jotain geeliä. Geeleillä on useita etuja, ne sopeutuvat esimerkiksi hyvin ympäristön lämpötilaan, sillä ne voivat olla melkein nestemäisen joustavia, minkä ansiosta ne mukautuvat tiivistettävään alustaan. Niiden rakenne on verkkomainen, mikä antaa niihin joustavuutta, koheesiovastusta ja kestävyyttä. Verkkorakenne voi johtua kemiallisista ristikytkysidoksista kuten silikoni- tai polyuretaanigeelin ollessa ky-10 seessä tai ne voivat aiheutua kiteisten alueiden muodostumisesta kuten on kesto-muovigeelien, esimerkiksi segmenttipolymeeripohjaisten kohdalla. Joka tapauksessa geeli omaa jonkin kolmiulotteisen polymeeriverkkomuodon, jota paisutetaan öljyn tai muun aineksen avulla. Geelejä kuvataan asiakirjassa US-4 600 261, jonka selitykseen viitataan tässä.
15 Edullisimpana pidetään, että geeli on esikovetettu tai että sen kolmiulotteinen rakenne on muodostettu muulla tavoin suojattavasta alustasta erillään. Tämän on todettu olevan edullista geelin aineosille, kun geeliä valutetaan tiivistettävien pintojen väliin ja kun sen annetaan kovettua. Niin muodoin suositellaan tiivistysaineen esi-muovausta, jolloin sen käsittely ja muotoilu on helppoa ennen esimerkiksi valo-20 kuidun suojuksen alaosan ja kuvun väliin vientiä.
On edullista, että O-rengas tai muu pidätyselin mahdollistaa tiivistysosan työntämisen puristuksessa yhteen suuntaan (esimerkiksi jatkostussuojuksen alaosan ja kuvun : · yhteenviennin suunnassa) mutta rajoittaa vastaavaa tiivistysaineen siirtymistä edelli seen kohtisuorassa suunnassa. On edullista, että pidätyselin toimii tiivistettävät osat 25 yhteen vietäessä käytetyn energian säilyttäjänä. Täten tiivistysaineen vähäinen siirtyminen voidaan korvata pidätyselimen myöhemmällä höllentämisellä. Tällä tavoin tiivistysaine voidaan pitää puristuksessa, jolloin estetään vuotoväylien muodostuminen.
Elastomeeria olevaan pidätyselimeen voidaan käyttää mitä tahansa sopivaa ainesta, 30 mutta edullisimpana pidetään kautsua, kuten esimerkiksi luonnonkautsua, silikoni-kautsua, nitriilikautsua, EPDM-kautsua tai neopreenikautsua. Pidätyselimen aines omaa edullisesti Shaw A -kovuuden 30 - 80, edullisemmin 40 -70, kaikkein edullisimmin 50 - 60.
' ♦ 4 107187
Pidätyselimenä voi olla O-rengas ja edullisimpana pidetään, että se käsittää kaksi olennaisesti samankeskistä O-rengasta, joiden välisessä rengasmaisessa tilassa on tiivistysaine. Nämä molemmat O-renkaat voidaan liittää toisiinsa esimerkiksi rengasmaisella levyllä, jolloin tiivistysainetta voidaan viedä levyn kummallekin puolen.
5 Pidätyselin voi olla ontto, jolloin se on pneumaattisesti kokoonpuristuva. Energiaa voidaan varastoida joko paineistettuna kaasuna tai itse pidätyselimen aineksen muodonmuutoksella tai sen sijasta.
Saattaa olla edullista jäljestää keinoja, joiden avulla tiivistysaine pysyy pidätyselimen päällä, ja tätä varten pidätyselin voi omata hammastuksilla tai ulkonemilty valo rustetun pinnan, tai se käsitellään niin, että se edistää tiivistysaineen ja pidätyiseli-men keskinäistä tarttumista.
Niin kuin aiemmin mainittiin, keksinnön mukaista tiivistysosaa voidaan käyttää va- i lokuidun sulkimen suojaamiseen ympäristövaikutuksilta ja tämän vuoksi keksintö esittää valokuidun tai muun kaapelin jatkoksen sulkimen tai muun suojuksen, joka 15 käsittää: (1) ensimmäisen osan omaten ensimmäisen pinnan, (2) toisen osan omaten toisen pinnan, joka toinen pinta voidaan viedä ensimmäistä pintaa kohti suojuksen sulkemista varten; ja (3) keksinnön tiivistysosan, joka voidaan sijoittaa ensimmäisen ja toisen piijnan 20 väliin niin, että ensimmäisen ja toisen pinnan yhteinen liike saattaa tiivistysosan] puristukseen ja saa pidätyselimen kosketuksiin sekä ensimmäisen että toisen piiinan kanssa.
• ·
Lisäksi suojus voi käsittää (4) keinoja ensimmäisen ja toisen pinnan pitämiseksi kosketuksissa pidäty$eli-25 meen.
Kun suojus käsittää valokuidun jatkoksen sulkimen, se voi omata yhden tai usejam-man kourun tai muun valokuidun järjestelyn edullisesti alustassa, ja vielä edullisemmin kiertyvästi alustaan liitettynä. Alustassa voi olla yksi tai useampia tuloaukkoja jatkostettavien kaapelien vastaanottoa varten ja kaapelit voidaan tiivistää tuloaukois-30 saan millä tahansa sopivilla keinoilla, esimerkiksi lämmössä kutistuvan letkun avulla.
.·♦ 5 107187
Keksintöä havainnollistetaan edelleen viittaamalla oheisiin piirroksiin, joissa kuvio 1 esittää tekniikan tason mukaisen valokuidun jatkoksen sulkimen, kuviot 2A ja 2B esittävät keksinnön mukaisen tiivistysosan kokoonpanon, ja kuvio 3 esittää erään vaihtoehtoisen mallin tiivistysosasta.
5 Kuvio 1 esittää asiakirjassa EP-0 159 857 kuvatun valokuidun jatkoksen sulkimen. Aluslaatta 1 sekä kupumainen päällys 2 muodostavat yhdessä kotelon, jota käytetään valokuitukaapelien puskuliitossuojana. Alusta 1 on edullista valmistaa puristamalla suurtiheyksisellä polyeteenillä tai polypropeenilla tiivistetystä lasikuidusta. Alustaan voidaan järjestää tuloaukkoja 3, joiden kautta kaapelit kulkevat. Uudessa 10 kokoonpanossa tarvitaan tuloaukoista 3 ainoastaan muutama, ja muutamia voidaan sulkea tilapäisesti, kuten kohdassa 4 on esitetty. Sulkeminen voidaan suorittaa millä tahansa sopivalla keinolla mutta on edullista, että tuloaukko valmistetaan omaamaan umpipäät, jotka on haluttaessa helppo leikata auki. Kuvun muotoinen päällys voidaan puhallusmuovata ja se voi käsittää vesihöyryesteen, kuten esimerkiksi metal-15 likalvon.
Ontto elementti sisältää valokuitujäijestelyn, joka käsittää sarjan kouruja 5. Kukin kouru omaa edullisesti jatkosputkien sovittamiseen tarkoitettuja elimiä 6, jotka liittävät ainesjatkokset. Kourut on edullista pitää järjestyksessä pidikkeen 7 suhteen, joka kiinnitetään alustaan 1. Kourut esitetään lyhyitä reunojaan myöten nivellettyi-20 nä, mutta voidaan jäljestää myös muunlainen nivellys, esimerkiksi yhden kulman ympäri tapahtuva kääntyminen tai kiertyminen kourujen tasossa. Niveltäminen mahdollistaa tiettyjen kourujen esiin tuomisen jatkosten asettamista tai kolaamista varten. Samoin on edullista jäljestää keinoja kourujen lukitsemiseksi nivellysasen- « toon.
25 Keksinnön mukaista kokonaisuutta voidaan käyttää seuraavasti. Kaksi jatkostettavaa kaapelia kulkee ensinnäkin nuolien suuntaisesti kahden tuloaukon 3 kautta niin, että noin 1,5 m kustakin kaapelista työntyy jatkostussuojukseen. Kaapelin eristeitä poistetaan sitten alustaan 1 päin niin, että 1,5 m kuitua paljastuu. Kunkin kaapelin voi- _ · masydän katkaistaan sen jälkeen niin, että siitä jää kylliksi vastaaviin kiinmtysauk-30 koihin 8 liittämistä varten. Yhden kaapelin kukin kuitu jatkostetaan toisen kaapelin oikeaan kuituun. Kuhunkin kouruun voidaan täten varastoida yksittäisiä kuituja, kuitupareja tai esimerkiksi 10 tai 12 jatkostettavaa kuitua. Kun yksi kouru on täytetty, se siirretään niveltämällä kohdasta 9 toisen kourun esiin saamiseksi. On edullista, että kukin kouru omaa reunuksen 10, jolla varmistetaan riittävä ero kahden vierek- _ · 6 107187 käisen kourun välillä ja/tai estetään kuitujen liukuminen kultakin kourulta. Jatkoksen suljin voi lisäksi tai vaihtoehtoisesti käsittää kuitujen jaottelijoita. ,
Keksinnön mukaisia tiivistysosia esitetään kuvioissa 2 ja 3, ja näitä tiivistysosiaj voidaan käyttää kuviossa 1 esitetyn kaltaisena jatkostuksen sulkimena erityisesti yijnpä-5 ristövaikutuksilta suojaavan tiivisteen muodostamiseksi alustan 1 ja kupumaisen päällyksen 2 välissä.
Kuvio 2A esittää tiivistysosan ennen sen asennusta ja kuvio 2B esittää tällaisen tii-vistysosan, kun se toimii ympäristövaikutuksilta suojaavana tiivisteenä alustan 1 ja kupumaisen päällyksen 2 välissä. Alusta 1 esitetään mukavuussyistä ilman tuloauk-10 koja 3 ja päällys 2 esitetään vain osittain.
Tiivistysosa 11 käsittää kaksi olennaisesti samankeskistä O-rengasta 12, 13 Jotka on liitetty toisiinsa edullisesti kiinteästi niiden välissä rengasmaisesti ojentuvan levyn 14 avulla. Geeliä tai muuta tiivistävää ainesta 15 viedään O-renkaiden väliin, iren-gasmaisen levyn 14 yläpuolelle ja alapuolelle. Tiivistysaine 15 nähdään ohuelti le-15 vitettynä pidätyselimen vastakkaisille pinnoille (tässä O-renkaiden ylä- ja alapiinan ylä- ja alapuolelle). Kun kupu 2 ja alusta 1 viedään yhteen tiivistysosan jäädessä niiden väliin, tiivistysaine 15 joutuu puristukseen kuten kuviossa 2B esitetään 0-renkaat 12 ja 13 estävät tai rajoittavat tiivistysaineen 15 siirtymistä sivusuunn issa kuten piirroksessa esitetään, toisin sanoen säteen suunnassa, kun kyseessä on ku-20 viossa 1 esitetyn kaltainen jatkostuksen suljin, ja käytetty energia voidaan varastoida ainakin osittain O-renkaiden muodonmuutoksella, esimerkiksi saattamalla kukin O-rengas litistymään poikkileikkauspinnassa ja/tai ulomman renkaan säteislaajem mi-:. sella ja/tai sisemmän renkaan säteispuristumalla. Tiivistysaineen kutistumaa tai ko- koonpuristumaa käyttöaikana voidaan siten ainakin osittain kompensoida pidäitys-25 elintä höllentämällä.
Kuviossa 3 esitetty tiivistysosa käsittää kaksi O-rengasta, joiden välissä on tiijvis-tysaine. Kuvion 2 rengasmainen levy voi puuttua. Kuviossa 3 esitetään myös pyöreä kiinnike 17, joka muodostetaan tavallisesti kahdesta puolikkaasta, jotka nivelletään keskenään niin, että voidaan levittää alustan ja kuvun kehän ympärille niiden yhljeen 30 vetämiseksi. Voidaan järjestää keinoja kiinnikkeen 17 osien pitämiseksi esijäimi-tettyinä toisiaan vasten, jolloin ne pitävät tiivistysaineen 15 puristuksessa. Nämä keinot voivat (pidätyselimen kanssa tai sen sijasta) varastoida energiaa ja korvataj tiivistysaineen kutistumaa jne. sulkimen käyttöaikana. Yksi kuviossa 3 esitetyistä! O- i . renkaista on ontto, kuten kohdassa 16 esitetään. Tällä tavoin O-rengas voi olla pneu- . · 107187 7 maattisesti kokoonpuristuva. Kummatkin O-renkaat voivat luonnollisesti olla onttoja.
Vähäinen puristusvoima riittää tiivistyksen muodostamiseen, ja kun tiivistys on toteutettu, voidaan käyttää laajaa puristusvoimien asteikkoa samoin kuin kuvun 2 ja 5 alustan 1 keskinäisten sijaintien laajaa asteikkoa tiivistystä turmelematta. Kuvun ja alustan sekä itse tiivisteen muodon pienet epäsäännöllisyydet sallitaan eikä eri pintojen perusteellinen puhdistus ole välttämätöntä ennen asennusta. On edullista, että geeli kostuttaa alustan pinnan ja päällyksen, koska tällöin tuloksena on parempi tiivistys. Alustan ja kuvun liian suuren liikkeen tai liian suuren puristuksen vaara väl-10 tetään O-renkaiden tai jonkin muun pidätyselimen käytöllä, ja tämän johdosta vältetään geelin liiallinen valuminen. Samoin voidaan välttää geelin kokoonpuristuma, koska O-renkaan kimmomoduuli voi olla huomattavasti geelin kimmomoduulia suurempi.
♦ 4 • · 4 ♦ _ Λ

Claims (12)

107187
1. Tiivistysosa (11), joka käsittää (a) tiivistysaineen (15), jonka kartiotunkeuma on 80 - 400 (10'1 mm) ja murtovenymä vähintään 100 %, ja 5 (b) elastomeeria olevan pidätyselimen tiivistysainetta varten, tunnettu siitä, että pidätyselin käsittää kaksi olennaisesti samankeskistä O-rengasta (12, 13), joiden välinen rengasmainen tila sisältää tiivistysaineen.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen tiivistysosa (11), tunnettu siitä, että tiivis-tysaine (15) on jokin geeli.
3. Tätningselement (11) enligt patentkrav 1 eller 2, kännetecknat av att hällar-elementet gör det möjligt for tätningsmaterialet (15) att sättas under tryck i en rikt-ning som är parallell med axeln for O-ringama, men begränsar dess senare forflytt- 25 ning i radiell riktning. t
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen tiivistysosa (11), tunnettu siitä, että pi dätyselin mahdollistaa tiivistysaineen (15) saattamisen puristukseen suunnassa,, oka on samansuuntainen O-renkaiden akselien kanssa, mutta estää sen myöhemmän siirtymisen radiaalisuunnassa.
4. Tätningselement (11) enligt patentkrav 1, 2 eller 3, kännetecknat av att hällar-elementet har en Shore A -härdhet som är 40 tili 70.
4. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 3 mukainen tiivistysosa (11), tunnettu siitä, että 15 pidätyselimen Shore A -kovuus on 40 - 70.
5. Tätningselement (11) enligt nägot av de foregäende patentkraven, kännetecknat av att O-ringama är förenade med varandra. 107187
5. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen tiivistysosa (11), tunnettu siitä, että O-renkaat ovat toisiinsa liitettyjä.
6. Tätningselement (11) enligt patentkrav 5, kännetecknat av att 0-ringan|ia är förenade med ett ringformigt liv (14), varvid tätningsmaterialet (15) är anordnat pä motstäende ytor av livet.
6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen tiivistysosa (11), tunnettu siitä, että O-tyn-kaat ovat toisiinsa liitettyjä rengasmaisella levyllä (14) ja että tiivistysainetta (15) on 20 levyn vastakkaisilla pinnoilla. • * .
7. Tätningselement (11) enligt nägot av de föregaende patentkraven, känneteck-5 nat av att hällarelementet är ihäligt, innehäller luft och är hoptryckbart.
7. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen tiivistysosa (11), tunnettu Isiltä, että pidätyselin on ontto, sisältää ilmaa ja on pneumaattisesti kokoonpuristuva,
8. Tätningselement (11) enligt nägot av de föregaende patentkraven, kännetecknat av att hällarelementet har en inskäming eller utspräng som tätningsmateifialet (15) formar sig efter, vilket medvefkar tili kvarhällning av tätningsmaterialet vid hällarelementet. 10 9. Hölje som innefattar: (i) en första del (1) som har en första yta; (ii) en andra del (2) som har en andra yta, vilken andra yta kan föras mot den första ytan för att tillsluta huset; kännetecknat av att huset vidare innefattar 15 (iii) ett tätningselement (11) enligt nägot av de föregäende patentkraven, vilket element kan positioneras mellan de första och andra ytoma sä att förflyttning ay de första och andra ytoma tillsammans sätter tätningselementet under tryck och brihgar hällarelementet i kontakt med var och en av de första och andra ytoma.
8. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen tiivistysosa (11), tunnettu Isiltä, että pidätyselimessä on lovi tai ulkonema, johon tiivistysaine (15) mukautuu, ini- 25 kä edistää tiivistysaineen pysymistä pidätyselimessä.
9. Suojus, joka käsittää: (i) ensimmäisen osan (1), jossa on ensimmäinen pinta; (ii) toisen osan (2), jossa on toinen pinta, joka toinen pinta voidaan viedä ensimmäistä pintaa kohti suojuksen sulkemiseksi, 30 tunnettu siitä, että suojus lisäksi käsittää: 107187 (iii) jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukaisen tiivistysosan (11), joka voidaan sijoittaa ensimmäisen ja toisen pinnan väliin siten, että ensimmäisen ja toisen pinnan yhteinen liike saattaa tiivistyselimen puristukseen ja vie pidätyselimen kosketuksiin ensimmäisen ja toisen pinnan kanssa.
10. Hölje enligt patentkrav 9, kännetecknat av att det ytterligare innefattar 20 (iv) anordningar för att hälla de första och andra ytoma i kontakt med hällarelementet. »
10. Patenttivaatimuksen 9 mukainen suojus, tunnettu siitä, että se käsittää lisäksi (iv) keinoja ensimmäisen ja toisen pinnan pitämiseksi kosketuksissa pidätyselimen kanssa.
11. Patenttivaatimuksen 9 tai 10 mukainen suojus, tunnettu siitä, että se on kaapelin jatkoksen suljin, jossa ensimmäinen osa (1) on kaapelin menoaukkoja (3) sisäl- 10 tävä alusta ja toinen osa (2) on alustalle tarkoitettu päällys.
12. Patenttivaatimuksen 11 mukainen suojus, tunnettu siitä, että se on valokuidun jatkoksen suljin, jonka alustassa on valokuitujäijestely (5). Tätningselement (11) som innefattar 15 (a) ett tätningsmaterial (15) som har en konpenetrering mellan 80 och 400 (10'1 mm) och en brottöjning som är minst 100 %, samt (b) ett elastomert hallarelement för tätningsmaterialet, kännetecknat av att hällar-elementet innefattar tva väsentligen koncentriska O-ringar (12, 13), varvid ett ring-format utrymme mellan dem innehäller tätningsmaterialet. 20 2. Tätningselement (11) enligt patentkrav 1, kännetecknat av att tätningsmate- " rialet (15) är en gel.
11. Hölje enligt patentkrav 9 eller 10, kännetecknat av att det är en kabelskarvför-slutning, varvid den första delen (1) utgör en bas som har kabelutgängar (3) och den andra delen (2) utgör ett lock för basen. 25
12. Hölje enligt patentkrav 11, kännetecknat av att det är en optisk fiberskarvför- slutning som har en optisk fiberorganiserare (5) vid basen.
FI950995A 1992-09-04 1995-03-03 Tiivistysosa FI107187B (fi)

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB9218755 1992-09-04
GB9218755A GB9218755D0 (en) 1992-09-04 1992-09-04 Environmental sealing
GB9306855 1993-04-01
GB939306855A GB9306855D0 (en) 1993-04-01 1993-04-01 Sealing member
PCT/GB1993/001809 WO1994005935A1 (en) 1992-09-04 1993-08-25 Sealing member
GB9301809 1993-08-25

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI950995A FI950995A (fi) 1995-03-03
FI950995A0 FI950995A0 (fi) 1995-03-03
FI107187B true FI107187B (fi) 2001-06-15

Family

ID=26301548

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI950995A FI107187B (fi) 1992-09-04 1995-03-03 Tiivistysosa

Country Status (20)

Country Link
US (1) US5607167A (fi)
EP (1) EP0774088B1 (fi)
JP (1) JP3703144B2 (fi)
KR (1) KR100292448B1 (fi)
CN (1) CN1035686C (fi)
AT (1) AT183294T (fi)
AU (1) AU680203B2 (fi)
BR (1) BR9307011A (fi)
CA (1) CA2143201C (fi)
CZ (1) CZ291952B6 (fi)
DE (1) DE69326028T2 (fi)
DK (1) DK0774088T3 (fi)
ES (1) ES2134344T3 (fi)
FI (1) FI107187B (fi)
GR (1) GR3030968T3 (fi)
HU (1) HU218188B (fi)
NZ (1) NZ255478A (fi)
PL (1) PL171635B1 (fi)
RU (1) RU2126509C1 (fi)
WO (1) WO1994005935A1 (fi)

Families Citing this family (44)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0782676A1 (en) * 1994-09-21 1997-07-09 Raychem Limited Sealing member
WO1996018836A1 (en) * 1994-12-14 1996-06-20 N.V. Raychem S.A. Sealing article
AU6749896A (en) * 1995-08-18 1997-03-12 Raychem Limited Gel sealing articles
GB9517202D0 (en) * 1995-08-23 1995-10-25 Raychem Sa Nv Sealing member
GB9605912D0 (en) * 1996-03-21 1996-05-22 Raychem Ltd Sealant-carrying articles
CA2247433A1 (en) * 1996-03-21 1997-09-25 Philip James Hammond Gel sealing articles
AT230833T (de) * 1996-03-21 2003-01-15 Tyco Electronics Ltd Uk Gel-dichtung
US6123336A (en) * 1997-05-27 2000-09-26 Wojtowicz; Janusz B. Sealing device and method of sealing
US6032960A (en) * 1997-06-06 2000-03-07 Wendl; Manfred Multi-layered sealing element
US5934687A (en) * 1997-07-07 1999-08-10 General Electric Company Gas-path leakage seal for a turbine
DE29806603U1 (de) * 1998-04-09 1998-07-23 Hecht Reinhard Dichtelement zur Abdichtung von Rohrleitungen
US6965422B2 (en) * 1998-07-24 2005-11-15 Sharp Kabushiki Kaisha Liquid crystal display device
US6224063B1 (en) 1998-09-01 2001-05-01 The Torrington Company Seal pack
GB0008366D0 (en) 2000-04-06 2000-05-24 Raychem Sa Nv Gel wrap tape
US20040070156A1 (en) * 2000-05-12 2004-04-15 Aviation Devices And Electronic Components, L.L.C. Gasket material having a durable, non-tacky skin and a tacky side, and a method of making and using the same
US7229516B2 (en) 2000-05-12 2007-06-12 Aviation Devices & Electronic Components, Llc Foam bodied gasket and gasket tape and method of making and using the same
US6530577B1 (en) 2000-05-12 2003-03-11 Aviation Device & Electronic Components, L.L.C. Gasket and gasket tape and method of making and using the same
US20040041356A1 (en) * 2000-05-12 2004-03-04 Aviation Devices And Electronic Components, Llc. Gasket material having a PTFE core and a method of making a using the same
US6530231B1 (en) 2000-09-22 2003-03-11 Te Technology, Inc. Thermoelectric assembly sealing member and thermoelectric assembly incorporating same
JP2002250447A (ja) * 2001-02-26 2002-09-06 Japan Atom Energy Res Inst ガスケットからの気体の透過を抑制する方法
US6869081B1 (en) * 2002-12-20 2005-03-22 Jjenco, Inc. Constant seating stress gasket system
US6913267B2 (en) * 2003-10-02 2005-07-05 International Engine Intellectual Property Company, Llc Apparatus for aligning push rods
US20050109190A1 (en) * 2003-11-26 2005-05-26 Aviation Devices & Electronic Components, Inc. Dampening material for a drum
US7163191B2 (en) * 2005-04-01 2007-01-16 Salina Vortex Corporation High pressure gate valve
US20070075504A1 (en) * 2005-10-03 2007-04-05 Ralf Kurz Device for delimiting two spaces relative to each other in a liquid-tight or gas-tight fashion
US9320865B2 (en) * 2006-03-09 2016-04-26 Ric Investments, Llc Super-soft gel seal and mask using same
DE102007003606A1 (de) * 2007-01-18 2008-07-31 Mci Gmbh & Co. Kg Dichtungsanordnung für ein Gehäuse
EP2546557A1 (en) 2007-09-13 2013-01-16 Cameron International Corporation Multi-elastomer seal
DE102009018373B4 (de) * 2009-04-23 2015-03-26 Ifa-Technologies Gmbh Dichtung zur Abdichtung eines Gleichlaufgelenkes
WO2011143216A1 (en) * 2010-05-12 2011-11-17 Parker Hannifin Corporation Low force deflection and corrosion resistant emi gasket
US8687934B2 (en) 2011-03-21 2014-04-01 Tyco Electronics Corporation Fiber optic component holders and enclosures and methods including the same
US9349621B2 (en) 2011-05-23 2016-05-24 Lam Research Corporation Vacuum seal arrangement useful in plasma processing chamber
US9702464B1 (en) * 2011-10-03 2017-07-11 The Patent Well LLC Non-planar stick gaskets for receipt between a base and a workpiece
US8716600B2 (en) 2012-04-18 2014-05-06 Tyco Electronics Corporation Cable connector systems and methods including same
CN103062403A (zh) * 2013-01-09 2013-04-24 陈光辉 一种组合式密封件
US9937475B2 (en) * 2013-03-27 2018-04-10 University Of Washington Through Its Center For Commercialization Dynamic seal to enable movement of a film or fiber through a pressurized space while maintaining a desired pressure
KR102270597B1 (ko) * 2014-04-02 2021-06-29 배트 홀딩 아게 진공밸브
US20150285381A1 (en) * 2014-04-03 2015-10-08 GM Global Technology Operations LLC Wedge seal gasket
US10053855B2 (en) * 2014-07-09 2018-08-21 L-3 Communications Essco Cluster cap sealing mechanism and method
CN105486466A (zh) * 2016-02-17 2016-04-13 天津博益气动股份有限公司 简易包覆累积式气密性检测装置及方法
US10808971B2 (en) 2016-08-12 2020-10-20 Te Technology, Inc. Thermoelectric assembly sealing member with metal vapor barrier
US20210072481A1 (en) * 2018-05-09 2021-03-11 Afl Telecommunications Llc Butt closures and bases therefor
CN108808612B (zh) * 2018-07-12 2020-03-03 苏州佳通科技股份有限公司 带有密封和除湿功能的电缆导管
JP2021076644A (ja) * 2019-11-06 2021-05-20 株式会社日立エルジーデータストレージ 光学モジュール、及び、その封止方法

Family Cites Families (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US368189A (en) * 1887-08-16 Claude caeteb
US3521892A (en) * 1968-01-03 1970-07-28 Res Eng Co Seal
US3542382A (en) * 1968-04-26 1970-11-24 Foster M Hagmann Seal
IT1063560B (it) * 1976-04-23 1985-02-11 Pirelli Guarnizione di tenuta e suo procedimento di fabbricazione
US4441724A (en) * 1981-03-16 1984-04-10 American Sterilizer Company Fluid-tight seal
DE3216057A1 (de) * 1982-04-29 1983-11-03 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Druckausgleichende dichtung, insbesondere fuer kabelgarnituren
US4600261A (en) * 1982-10-12 1986-07-15 Raychem Corporation Apparatus and method for protection of electrical contacts
US4643924A (en) * 1985-03-25 1987-02-17 Raychem Corporation Protective article comprising an elastic gel
DE3482887D1 (de) * 1983-12-16 1990-09-06 Kasei Co C I Verbindungsdichtung.
DE3578808D1 (de) * 1984-04-11 1990-08-30 Raychem Sa Nv Spleissbehaelter fuer kabel aus optischen fasern.
DE8436908U1 (de) * 1984-12-17 1986-07-03 Kraftwerk Union AG, 4330 Mülheim Flanschverbindung
US4680233A (en) * 1985-05-02 1987-07-14 Raychem Corporation Sealing material
US4963698A (en) * 1985-05-02 1990-10-16 Raychem Corporation Cable sealing
DE3689563T2 (de) * 1985-05-02 1994-05-11 Raychem Corp Dichtungsanordnung für kabel.
GB8515009D0 (en) * 1985-06-13 1985-07-17 Raychem Sa Nv Protection of terminal blocks
JPS62194074A (en) * 1986-02-19 1987-08-26 Aisin Seiki Co Ltd Sealing structure
US4751350A (en) * 1986-11-06 1988-06-14 Raychem Corporation Sealing device and retention member therefor
JPS63178958A (en) * 1986-12-27 1988-07-23 Canon Kk Dustproof vessel
US4900877A (en) * 1987-01-13 1990-02-13 Raychem Corporation Shielding and sealing gaskets
US4888070A (en) * 1987-12-01 1989-12-19 Raychem Corporation Environmental sealing of a substrate
US4849580A (en) * 1988-02-11 1989-07-18 Minnesota Mining And Manufacturing Company Environmental protection closure for wire splices; and method
AU3747889A (en) * 1988-05-25 1989-12-12 W.L. Gore & Associates, Inc. Gasketing products and manufacture thereof
US4993720A (en) * 1988-08-15 1991-02-19 Ciotola Alfredo A Self-sealing mechanical seal gland for pumps and other machinery
US4962938A (en) * 1989-11-20 1990-10-16 Cooper Robert T Rupturable chamber gasket
US5059748A (en) * 1990-04-26 1991-10-22 Raychem Corporation Cable splice enclosure
KR100193040B1 (ko) * 1990-07-18 1999-06-15 데이비드 디. 보디 에어로솔 용기 밀폐부용 다층 가스켓과 이와 같은 다층 가스켓을 갖는 장착컵
US5226837A (en) * 1990-11-16 1993-07-13 Raychem Corporation Environmentally protected connection
US5360945A (en) * 1991-05-01 1994-11-01 Raychem Corporation Cable seal
US5137283A (en) * 1991-06-27 1992-08-11 Itt Corporation Thermally conductive gasket device

Also Published As

Publication number Publication date
GR3030968T3 (en) 1999-11-30
HUT71044A (en) 1995-11-28
AU4969893A (en) 1994-03-29
CZ291952B6 (cs) 2003-06-18
US5607167A (en) 1997-03-04
FI950995A (fi) 1995-03-03
FI950995A0 (fi) 1995-03-03
RU2126509C1 (ru) 1999-02-20
CN1090381A (zh) 1994-08-03
JP3703144B2 (ja) 2005-10-05
DE69326028T2 (de) 2000-03-23
KR100292448B1 (ko) 2001-11-22
JPH08501372A (ja) 1996-02-13
CA2143201A1 (en) 1994-03-17
EP0774088A1 (en) 1997-05-21
DK0774088T3 (da) 1999-12-06
DE69326028D1 (de) 1999-09-16
NZ255478A (en) 1996-05-28
AT183294T (de) 1999-08-15
ES2134344T3 (es) 1999-10-01
BR9307011A (pt) 1999-02-23
CZ56995A3 (en) 1996-04-17
WO1994005935A1 (en) 1994-03-17
RU95108326A (ru) 1997-06-20
HU9500631D0 (en) 1995-04-28
CA2143201C (en) 2004-03-02
PL307683A1 (en) 1995-06-12
PL171635B1 (pl) 1997-05-30
AU680203B2 (en) 1997-07-24
CN1035686C (zh) 1997-08-20
HU218188B (hu) 2000-06-28
EP0774088B1 (en) 1999-08-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI107187B (fi) Tiivistysosa
KR100300936B1 (ko) 환경친화적인밀봉을위한중공형가요성밀봉부재
KR100684024B1 (ko) 케이블 클로저 및 케이블의 밀폐 방법
JPH09500736A (ja) 楕円ポートシール
EP0731999B1 (en) Environmental seal
EP0715775A1 (en) Sealing member
US5208428A (en) Splice closures
US4862335A (en) Closure system for two container parts
KR101869319B1 (ko) 파이프 커버 기능을 갖는 배관 커플러
JPH11313427A (ja) ケ―ブル接続箱用端面板
EP1293721B1 (en) End seal for insulated piping element
WO1999049548A1 (en) Single-ended joint cable sealing system
KR100540017B1 (ko) 케이블접속용밀폐구조체
GB2227893A (en) Electrical or optical fibre lead through
KR100708390B1 (ko) 전선 고정용 인류클램프 커버구조
PL62100Y1 (pl) Mufa kabli swiatlowodowych PL PL PL
KR900015389A (ko) 가압케이블을 위한 열수축성 수리용 커버

Legal Events

Date Code Title Description
MA Patent expired