NL1020491C2 - Membraan integriteitstest. - Google Patents

Membraan integriteitstest. Download PDF

Info

Publication number
NL1020491C2
NL1020491C2 NL1020491A NL1020491A NL1020491C2 NL 1020491 C2 NL1020491 C2 NL 1020491C2 NL 1020491 A NL1020491 A NL 1020491A NL 1020491 A NL1020491 A NL 1020491A NL 1020491 C2 NL1020491 C2 NL 1020491C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
pressure
side
membrane
valve
gas
Prior art date
Application number
NL1020491A
Other languages
English (en)
Inventor
Ingo Blume
Stephan Cornelis Johannes Hoof
Original Assignee
Norit Membraan Tech Bv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Norit Membraan Tech Bv filed Critical Norit Membraan Tech Bv
Priority to NL1020491A priority Critical patent/NL1020491C2/nl
Priority to NL1020491 priority
Application granted granted Critical
Publication of NL1020491C2 publication Critical patent/NL1020491C2/nl

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
  • B01DSEPARATION
  • B01D65/00Accessories or auxiliary operations, in general, for separation processes or apparatus using semi-permeable membranes
  • B01D65/10Testing of membranes or membrane apparatus; Detecting or repairing leaks
  • B01D65/102Detection of leaks in membranes
  • GPHYSICS
  • G01MEASURING; TESTING
  • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
  • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume, or surface-area of porous materials
  • G01N15/08Investigating permeability, pore-volume, or surface area of porous materials
  • G01N15/082Investigating permeability by forcing a fluid through a sample
  • G01N15/0826Investigating permeability by forcing a fluid through a sample and measuring fluid flow rate, i.e. permeation rate or pressure change

Description

Membraan integriteittest

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het beoordelen van de integriteit van een membraan in een membraanfiltratie-eenheid, welke eenheid omvat een voedingszijde (F) met een voedingsleiding met een 5 klep (VI) en een afvoer, afgescheiden door middel van de membraan van een filtraatzijde (P) met een afvoergeleiding met een klep (V2) en een gasinlaat met een klep (V3); welke werkwijze de stappen omvat van het afvoeren van fluïdum vanuit de voedingszijde door de afvoer en het vullen van de 10 voedingszijde met gas door de voedingsleiding.

Een dergelijke werkwijze is in de techniek bekend en wordt algemeen aangeduid met de term "Pressure Hold Test". Door middel van deze bekende testwerkwijze wordt de drukafname aan de voedingszijde met het verloop van de tijd 15 gemeten, en de mate van afname wordt vergeleken met een standaardwaarde om zodoende de integriteit van de membraan te beoordelen. Het nadeel van deze bekende werkwijze, welke reeds in 1983 is beschreven door Thomas D. Brock, "Membrane Filtration", A Users Guide and Reference Manual, bladzijde 20 46-60, Science Tech, Inc., is dat de gevoeligheid en de nauwkeurigheid niet kunnen worden geregeld en dat deze afhankelijk zijn van het totale volume van de voedingszijde wat een nadeel is.

De onderhavige utvinding heeft nu tot doel een 25 verbeterde werkwijze te verschaffen. De onderhavige uitvinding heeft in het bijzonder tot doel een werkwijze te verschaffen waarbij de gevoeligheid en de nauwkeurigheid op een eenvoudige manier kunnen worden aangepast.

Om ten minste één van de hiervoor genoemde doelen 30 volgens de onderhavige uitvinding te verkrijgen, verschaft deze uitvinding een werkwijze zoals aangeduid in de aanhef en welke wordt gekenmerkt door de stappen van het, verschaffen van een vooraf bepaald gasvolume aan de filtraatzijde tussen de membraan en de klep (V2), het verhogen van de druk aan de 35 voedingszijde tot een van tevoren te bepalen waarde die hoger is dan de druk aan de filtraatzijde om zodoende een bekend 2 drukverschil over de membraan te verkrijgen; het sluiten van de klep (VI), het meten van de druktoename aan de filtraatzijde door middel van een druktransmitter (PT) welke is voorzien aan de filtraatzijde, en het vergelijken van de 5 druktoename met een standaardwaarde en het gebruiken van deze vergelijking om de integriteit van de membraan te beoordelen. Door middel van deze werkwijze volgens de uitvinding kunnen de gevoeligheid en / of de nauwkeurigheid eenvoudig worden aangepast door de vooraf te bepalen hoeveelheid gas die wordt 10 toegevoerd aan de filtraatzijde van de membraaneenheid te verhogen of te verlagen. Hoewel de onderhavige uitvinding hierna in hoofdzaak noemt dat de voedingszijde onder druk wordt gezet, waarbij metingen worden uitgevoerd aan de filtraatzijde, zal het aan een deskundige in de techniek 15 duidelijk zijn dat de werkwijze ook omgekeerd kan worden uitgevoerd. Derhalve zijn de voedingszijde en de filtraatzijde in de context van deze uitvinding onderling uitwisselbaar. Bovendien is het van belang dat er een drukverschil bestaat, waarbij de absolute waarde van de druk 20 zelf niet van belang is.

Hierna zullen de verschillen tussen de onderhavige werkwijze volgens de uitvinding en de algemeen bekende "Pressure Hold Test" worden beschreven. Een deskundige in de techniek zal eenvoudig in staat zijn om elk van de 25 afzonderlijk aangeduide voordelige uitvoeringsvormen van de onderhavige uitvinding te combineren met elk van de bekende maatregelen volgens de "Pressure Hold Test" om zodoende specifieke voordelen te verkrijgen.

Overeenkomstig een eerste voorkeursuitvoeringsvorm 30 wordt de werkwijze volgens de uitvinding gekenmerkt doordat een vooraf te bepalen deel van de vloeistof vanuit de filtraatzijde wordt verwijderd door de afvoergeleiding en een vooraf te bepalen hoeveelheid vloeistof wordt vervangen door gas, toegevoerd door de gasinlaat. In een dergelijke 35 uitvoeringsvorm wordt gebruik gemaakt van delen die algemeen aanwezig zijn in dergelijke eenheden.

Volgens een verdere voorkeursuitvoeringsvorm van de uitvinding vormt het gasvolume een integraal deel van de filtraatzijde. Ten gevolge daarvan zijn geen verdere extra 3 componenten noodzakelijk.

Volgens een andere uitvoeringsvorm van de uitvinding die de voorkeur heeft, wordt het gasvolume voorzien in een drukvat, afzonderlijk van maar in fluïdumcommunicatie met de 5 filtraatzijde. Een dergelijke uitvoeringsvorm heeft het voordeel dat de filtraatzijde niet gedeeltelijk hoeft te worden leeggemaakt. Volgens een verdere uitvoeringsvorm kan het drukvat zijn gepositioneerd tussen de filtraatzijde van de membraaneenheid en de klep (V2). Maar het is ook mogelijk 10 om het drukvat tussen de filtraatzijde van de membraanfiltratie-eenheid en de klep (V3) te plaatsen. In elk geval dient de druktransmitter te zijn voorzien bij het gasvolume.

Het heeft de voorkeur dat het drukverschil ten 15 minste 1 x 103 Pa bedraagt. De maximumwaarde van het drukverschil wordt bepaald door de zogenoemde "bubble point" druk. Het heeft in het bijzonder de voorkeur dat de druk aan de voedingszijde minder is dan 0,8 x de "bubble point" druk van de membranen of de membraanfiltratie-eenheid.

20 Algemeen bekende vloeistoffilters bestaan uit een veelvoud van afzonderlijke membraanfiltratie-eenheden. Gewoonlijk zijn deze membraanfiltratie-eenheden parallel geplaatst.

Bij dergelijke uitvoeringsvormen heeft het de 25 voorkeur dat de betreffende eenheden opeenvolgend worden getest om zodoende de mogelijkheid te hebben dat één eenheid die getest moet worden wordt afgesloten van de overige eenheden die operationeel blijven. Volgens een verdere voorkeur worden meer dan één membraanfiltratie-eenheden 30 simultaan getest. Dat is in het bijzonder voordelig wanneer de overblijvende filtratie-eenheden voldoende capaciteit hebben om de gewenste hoeveelheid gefiltreerde vloeistof te verschaffen.

De uitvinding wordt hierna beschreven onder 35 verwijzing naar de tekeningen die voorkeursuitvoeringsvormen van de uitvinding tonen.

Figuur 1 toont een stroomschema van de "Pressure Hold Test" overeenkomstig de stand der techniek.

Figuur 2 toont een stroomschema van een eerste 4 uitvoeringsvorm van de uitvinding

Figuur 3 toont een stroomschema volgens een tweede uitvoeringsvorm van de uitvinding.

Figuur 1 toont een stroomschema van de "Pressure 5 Hold Test" zoals die algemeen bekend is in de techniek. Een membraanfiltratie-eenheid 1 bestaat uit een voedingszijde F, afgescheiden door middel van een membraan 2 van een filtraatzijde P. De voedingszijde F omvat een afvoer 3 die is voorzien om vloeistof vanuit de voedingszijde F af te kunnen 10 voeren. Tevens omvat deze een voedingsleiding 4 welke een druktransmitter PT heeft om de druk in de voedingsleiding 4 en aan de voedingszijde F te meten. Een klep VI is voorzien om de voedingszijde van de membraanfiltratie-eenheid van een vloeistof die gefiltreerd moet worden of van een gas te 15 voorzien. De klep V2 kan worden geopend om het zodoende mogelijk te maken dat vloeistof of gas aan de voedingszijde wordt toegevoerd, of die gesloten kan worden om zodoende de toevoer en afvoer van gas of vloeistof naar en van, respectievelijk, de voedingszijde onmogelijk te maken.

20 De filtraatzijde P is voorzien van een afvoergeleiding 5. Om in staat te zijn de werkwijze volgens de stand der techniek uit te voeren, om de integriteit van de membranen te beoordelen, wordt de vloeistof aan de voedingszijde afgevoerd door de afvoer 3 en de filtraatzijde 25 wordt geleegd via de afvoer 5. Gas wordt toegevoerd aan de voedingszijde door de voedingleiding 4, door kleppen VI en V2. Nadat de druk aan de voedingszijde F op een vooraf te bepalen waarde is gekomen, bijvoorbeeld 1 x 105 Pa hoger dan de druk aan de filtraatzijde P, wordt de klep V2 gesloten.

30 Wanneer gas door de membraan 2 naar de filtraatzijde P lekt, zal de druk aan de voedingszijde F en in de voedingsleiding 4 afnemen, wat wordt gemeten door de druktransmitter PT. De mate van deze drukafname kan worden vergeleken met een standaardwaarde die wordt bepaald voor een intact membraan.

35 Wanneer de gemeten afnamesnelheid groter is dan de standaardwaarde dan zal een lek aanwezig zijn in de membraan 2.

De standaardwaarde wordt bepaald voor een specifiek drukverschil over de membraan 2. Het testen moet worden * 5 uitgevoerd bij deze vooraf bepaalde drukwaarde. Omdat het volume van de voedingszijde wordt bepaald door de afmeting van de membraaneenheid en de gevoeligheid van de test afhangt van het volume van de voedingszijde, kan de gevoeligheid niet 5 vooraf worden ingesteld en zal deze afnemen wanneer de afmeting van de membraaneenheid toeneemt.

Figuur 2 toont een stroomschema volgens een eerste uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding. Overeenkomstig deze uitvoeringsvorm is een druktransmitter PT voorzien aan 10 de filtraatzijde P van de membraanfiltratie-eenheid 1. Ook is aan de filtraatzijde P een gasinvoer 6 voorzien met een klep V3. Wanneer de integriteit van de membranen 2 in deze membraanfiltratie-eenheid 1 wordt beoordeeld wordt vloeistof uit de voedingszijde F verwijderd, overeenkomstig de 15 werkwijze zoals die is beschreven onder verwijzing naar

Figuur 1. Aanvullend op de bekende werkwijze wordt een deel van de vloeistof aan de filtraatzijde P afgevoerd door de afvoergeleiding 5. De vloeistof die op deze wijze wordt afgevoerd wordt vervangen door gas dat aan de filtraatzijde P 20 wordt binnengevoerd door klep V3. Wanneer een vooraf te bepalen hoeveelheid vloeistof is verwijderd wordt de klep V2 gesloten net als klep V3. Deze vooraf te bepalen hoeveelheid kan elke hoeveelheid vloeistof zijn terwijl de maximale hoeveelheid overeenkomt met de totale hoeveelheid vloeistof 25 aan de filtraatzijde P. Vervolgens wordt de druk aan de voedingszijde verhoogd tot een vooraf te bepalen waarde. In het geval er geen lekken aanwezig zijn zal het gas door de membranen 2 worden gevoerd door middel van diffusie wat bij een zeer lage snelheid plaatsvindt. Wanneer een drukverschil 30 over de membraan 2 minder is dan de "bubble point" druk zal gas in hoofdzaak door lekken in de membranen worden getransporteerd wanneer de membranen dergelijke lekken omvatten. De druk aan de filtraatzijde P zal in dat geval worden verhoogd, welke toename wordt gemeten door middel van 35 de druktransmitter PT. Derhalve kan door middel van de mate (of de snelheid) van druktoename aan de filtraatzijde P de integriteit van de membraan 2 worden beoordeeld. Hoewel de onderhavige uitvinding wordt besproken aan de hand van het onder druk brengen van de voedingszijde, en waarbij metingen ! 1 02049 1 6 worden uitgevoerd op de filtraatzijde, zal het duidelijk zijn aan een deskundige in de techniek dat de werkwijze ook omgekeerd kan worden uitgevoerd. Derhalve, in de context van deze uitvinding, zijn de voedingszijde en filtraatzijde 5 onderling uitwisselbaar.

Een andere uitvoeringsvorm overeenkomstig de werkwijze volgens de uitvinding staat weergegeven in Figuur 3. Hier is het gasvolume aanwezig in een drukvat PV.

De druktransmitter PT kan zijn voorzien nabij het drukvat PV 10 of aan de membraaneenheid zelf. De werkwijze wordt op dezelfde wijze uitgevoerd als hiervoor is beschreven onder verwijzing naar Figuur 2. Overeenkomstig deze uitvoeringsvorm is het echter niet noodzakelijk om een vooraf te bepalen hoeveelheid vloeistof uit de filtraatzijde P af te voeren 15 aangezien een bekende hoeveelheid gas aanwezig is in het drukvat PV. De hoeveelheid gas kan worden geregeld overeenkomstig elke bekende werkwijze in de techniek. Het zal duidelijk zijn dat elke combinatie van de uitvoeringsvormen zoals die zijn getoond in de Figuren 2 en 3 ook deel uitmaken 20 van de onderhavige uitvinding.

Het heeft de voorkeur dat het drukverschil over de membraan 2 niet groter is dan 0,8 x de "bubble point" druk. Want in dat geval wordt namelijk vrijwel geen gas door de membranen door middel van door druk geïnduceerde diffusie 25 verplaatst. Het minimale drukverschil hangt af van de membraan en de vereiste mate van testen. In het geval een snelle identificatie van lekken in de membranen gewenst is kan het drukverschil worden verhoogd. Het drukverschil dient echter niet groter te zijn dan 0,8 x de "bubble point" druk. 30 De gevoeligheid en / of de nauwkeurigheid van de werkwijze volgens de uitvinding kan worden vergroot door een kleinere hoeveelheid vloeistof door gas te vervangen. Indien slechts een kleine hoeveelheid vloeistof wordt vervangen door gas zal elke lekkage van gas door de membranen 2 resulteren 35 in een relatief grote druktoename aan de filtraatzijde. De gevoeligheid en / of de nauwkeurigheid zullen groter zijn wanneer een kleinere hoeveelheid vloeistof wordt vervangen door gas in welk geval dezelfde hoeveelheid gas die door de membranen 2 lekt, aanleiding zal geven tot een grotere mate 02048 7 van druktoename aan de filtraatzijde.

Elk gewenst aantal membraanfiltratie-eenheden zoals getoond in de tekening kan in parallel worden geïnstalleerd. De testwerkwijze volgens de uitvinding voor de beoordeling 5 van de integriteit van de membranen in elk van een dergelijke membraanfiltratie-eenheid kan per keer op één membraanfiltratie-eenheid worden uitgevoerd of op een veelvoud daarvan.

*»1 02049 ·

Claims (14)

1. Werkwijze voor het beoordelen van de integriteit van een membraan in een membraanfiltratie-eenheid, welke eenheid omvat een voedingszijde (F) met een voedingsleiding 5 met een klep (VI) en een afvoer, gescheiden door middel van de membraan van een filtraatzijde (P) met een afvoergeleiding met een klep (V2) en een gasinvoer met een klep (V3); welke werkwijze de stappen omvat van het afvoeren van fluïdum uit de voedingszijde door de afvoer en het vullen van de 10 voedingszijde met gas door de voedingsleiding, met het kenmerk, dat deze de stappen omvat van een gasvolume aan de filtraatzijde tussen de membraan en de klep (V2), het verhogen van de druk aan de voedingszijde tot een vooraf te bepalen waarde die hoger is dan de druk aan de filtraatzijde ' 15 om zodoende een bekend drukverschil over de membraan te verkrijgen; het sluiten van de klep (VI), het meten van de druktoename aan de filtraatzijde door middel van een druktransmitter (PT) die is voorzien aan de filtraatzijde, en het vergelijken van de druktoename met een standaardwaarde en 20 het gebruiken van deze vergelijking om de integriteit van de membraan te beoordelen.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat deze omvat: het verwijderen van een vooraf te bepalen deel van de vloeistof uit de filtraatzijde naar de 25 afvoergeleiding en het vervangen van de vooraf te bepalen hoeveelheid vloeistof door een gas, dat wordt toegevoerd door de gasinvoer.
3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat het gasvolume een integraal deel van de 30 filtraatzijde vormt.
4. Werkwijze volgens één der conclusies 1 of 2, met het kenmerk, dat het gasvolume wordt verschaft vanuit een drukvat (PV) welke is afgescheiden van maar in fluïdumcommunicatie staat met de filtraatzijde.
5. Werkwijze volgens één der conclusies 1-4, met het kenmerk, dat het drukverschil ten minste 1 x 103 Pa bedraagt. \
6. Werkwijze volgens één der conclusies 1-5, met het kenmerk, dat de druk aan de voedingszijde minder is dan 0,8 x de "bubble point" druk van de membraan of de membraanfiltratie-eenheid.
7. Werkwijze voor het beoordelen van de integriteit van een membraan in een membraanfiltratie-eénheid, welke eenheid omvat een filtraatzijde (P) met een voedingsleiding met een klep (V2) en een afvoer, afgescheiden door middel van de membraan van een voedingszijde (F) met een afvoergeleiding 10 met een klep (V2) en een gasinvoer met een klep (V3); welke werkwijze de stappen omvat van het afvoeren van fluïdum uit de filtraatzijde door de afvoer en het vullen van de filtraat-zijde met gas door de voedingsleiding, met het kenmerk, dat deze verder de stappen omvat van het verschaffen 15 van een gasvolume aan de voedingszijde tussen de membraan en de klep (V2), het verhogen van de druk aan de filtraatzijde tot een vooraf te bepalen waarde die hoger is dan de druk aan de voedingszijde om zodoende een bekend drukverschil over de membraan te verkrijgen; het sluiten van de klep (VI), het 20 meten van de druktoename aan de voedings-zijde door middel van een druktransmitter (PT) die xs voorzien aan de voedingszijde en het vergelijken van de druktoename met een standaardwaarde, en het gebruiken van de vergelijking om zodoende de integriteit van de membraan te beoordelen.
8. Werkwijze volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat een vooraf te bepalen deel van de vloeistof uit de voedingszijde wordt verwijderd naar de afvoergeleiding en de vooraf te bepalen hoeveelheid vloeistof wordt vervangen door gas, toegevoerd door de gasinvoer.
9. Werkwijze volgens conclusie 7 of 8, met het kenmerk, dat het gasvolume een integraal deel van de voedingszijde vormt.
10. Werkwijze volgens één der conclusies 7 of 8, met het kenmerk, dat het gasvolume is voorzien in een drukvat 35 (PV) dat is afgescheiden van, maar in fluïdumcommunicatie staat met de voedingszijde.
11. Werkwijze volgens één der conclusies 7-10, met het kenmerk, dat het drukverschil ten minste 1 x 103 Pa bedraagt. afitt-j, h* ' '' v / f W * '
12. Werkwijze volgens één der conclusies 7 - 11, met het kenmerk, dat de druk aan de voedingszijde minder is dan 0,8 x de "bubble point" druk van de membraan of de membraanfiltratie-eenheid.
13. Werkwijze volgens één der conclusies 1-12, met het kenmerk, dat een veelvoud van membraanfiltratie-eenheden parallel is opgesteld, welke eenheden opeenvolgend worden getest.
14. Werkwijze volgens één der conclusies 1 - 12, 10 met het kenmerk, dat een veelvoud van membraanfiltratie-eenheden parallel zijn opgesteld, waarbij ten minste twee membraanfiltratie-eenheden gelijktijdig worden getest. i;· 1 ·'
NL1020491A 2002-04-26 2002-04-26 Membraan integriteitstest. NL1020491C2 (nl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1020491A NL1020491C2 (nl) 2002-04-26 2002-04-26 Membraan integriteitstest.
NL1020491 2002-04-26

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1020491A NL1020491C2 (nl) 2002-04-26 2002-04-26 Membraan integriteitstest.
NL1021197A NL1021197C1 (nl) 2002-04-26 2002-08-01 Membraanintegriteitstest

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1020491C2 true NL1020491C2 (nl) 2003-10-28

Family

ID=29728857

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1020491A NL1020491C2 (nl) 2002-04-26 2002-04-26 Membraan integriteitstest.
NL1021197A NL1021197C1 (nl) 2002-04-26 2002-08-01 Membraanintegriteitstest

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1021197A NL1021197C1 (nl) 2002-04-26 2002-08-01 Membraanintegriteitstest

Country Status (1)

Country Link
NL (2) NL1020491C2 (nl)

Cited By (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005024394A1 (en) * 2003-09-08 2005-03-17 Aca Systems Oy Method for measuring porosity of moving web-like paper
WO2005077499A1 (en) * 2004-02-18 2005-08-25 U.S. Filter Wastewater Group, Inc. Continuous pressure decay test
FR2894843A1 (fr) * 2005-12-20 2007-06-22 Degremont Sa Procede et dispositif de test d'integrite de membranes de filtration
ES2296446A1 (es) * 2005-06-07 2008-04-16 Universidad De Cantabria Planta piloto universal movil de ensayo de membranas mediante gradiente de presion para microfiltracion (mf); ultrafiltracion (uf); nanofiltracion (nf) y osmosis inversa (oi/ro).
US7718057B2 (en) 2005-10-05 2010-05-18 Siemens Water Technologies Corp. Wastewater treatment system
US7718065B2 (en) 2004-04-22 2010-05-18 Siemens Water Technologies Corp. Filtration method and apparatus
US7862719B2 (en) 2004-08-20 2011-01-04 Siemens Water Technologies Corp. Square membrane manifold system
US7931463B2 (en) 2001-04-04 2011-04-26 Siemens Water Technologies Corp. Apparatus for potting membranes
US7938966B2 (en) 2002-10-10 2011-05-10 Siemens Water Technologies Corp. Backwash method
US8048306B2 (en) 1996-12-20 2011-11-01 Siemens Industry, Inc. Scouring method
EP2260919A3 (en) * 2006-04-12 2011-11-16 Millipore Corporation Filter with memory, communication and pressure sensor
US8137983B2 (en) 2006-04-12 2012-03-20 Emd Millipore Corporation Method of maintaining a protein concentration at a tangential flow filter
US8182687B2 (en) 2002-06-18 2012-05-22 Siemens Industry, Inc. Methods of minimising the effect of integrity loss in hollow fibre membrane modules
US8268176B2 (en) 2003-08-29 2012-09-18 Siemens Industry, Inc. Backwash
US8287743B2 (en) 2007-05-29 2012-10-16 Siemens Industry, Inc. Membrane cleaning with pulsed airlift pump
US8293098B2 (en) 2006-10-24 2012-10-23 Siemens Industry, Inc. Infiltration/inflow control for membrane bioreactor
US8318028B2 (en) 2007-04-02 2012-11-27 Siemens Industry, Inc. Infiltration/inflow control for membrane bioreactor
CN102829932A (zh) * 2012-08-29 2012-12-19 杭州泰林生物技术设备有限公司 过滤器完整性检测装置
US8372282B2 (en) 2002-12-05 2013-02-12 Siemens Industry, Inc. Mixing chamber
US8377305B2 (en) 2004-09-15 2013-02-19 Siemens Industry, Inc. Continuously variable aeration
US8382981B2 (en) 2008-07-24 2013-02-26 Siemens Industry, Inc. Frame system for membrane filtration modules
US8496828B2 (en) 2004-12-24 2013-07-30 Siemens Industry, Inc. Cleaning in membrane filtration systems
US8506806B2 (en) 2004-09-14 2013-08-13 Siemens Industry, Inc. Methods and apparatus for removing solids from a membrane module
US8512568B2 (en) 2001-08-09 2013-08-20 Siemens Industry, Inc. Method of cleaning membrane modules
US8758622B2 (en) 2004-12-24 2014-06-24 Evoqua Water Technologies Llc Simple gas scouring method and apparatus
US8758621B2 (en) 2004-03-26 2014-06-24 Evoqua Water Technologies Llc Process and apparatus for purifying impure water using microfiltration or ultrafiltration in combination with reverse osmosis
US8790515B2 (en) 2004-09-07 2014-07-29 Evoqua Water Technologies Llc Reduction of backwash liquid waste
US8808540B2 (en) 2003-11-14 2014-08-19 Evoqua Water Technologies Llc Module cleaning method
US8858796B2 (en) 2005-08-22 2014-10-14 Evoqua Water Technologies Llc Assembly for water filtration using a tube manifold to minimise backwash
US8956464B2 (en) 2009-06-11 2015-02-17 Evoqua Water Technologies Llc Method of cleaning membranes
US9022224B2 (en) 2010-09-24 2015-05-05 Evoqua Water Technologies Llc Fluid control manifold for membrane filtration system
US9533261B2 (en) 2012-06-28 2017-01-03 Evoqua Water Technologies Llc Potting method
US9604166B2 (en) 2011-09-30 2017-03-28 Evoqua Water Technologies Llc Manifold arrangement
US9764288B2 (en) 2007-04-04 2017-09-19 Evoqua Water Technologies Llc Membrane module protection
US9764289B2 (en) 2012-09-26 2017-09-19 Evoqua Water Technologies Llc Membrane securement device
US9815027B2 (en) 2012-09-27 2017-11-14 Evoqua Water Technologies Llc Gas scouring apparatus for immersed membranes
US9914097B2 (en) 2010-04-30 2018-03-13 Evoqua Water Technologies Llc Fluid flow distribution device
US9925499B2 (en) 2011-09-30 2018-03-27 Evoqua Water Technologies Llc Isolation valve with seal for end cap of a filtration system
US9962865B2 (en) 2012-09-26 2018-05-08 Evoqua Water Technologies Llc Membrane potting methods

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007129994A1 (en) * 2006-05-10 2007-11-15 Nanyang Technological University Detection apparatus and method utilizing membranes and ratio of transmembrane pressures

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6094105A (en) * 1983-10-27 1985-05-27 Kurita Water Ind Ltd Membrane separator
JPH05157654A (ja) * 1991-12-03 1993-06-25 Asahi Chem Ind Co Ltd 膜分離装置の漏洩検査方法
EP0592066A1 (en) * 1992-05-01 1994-04-13 Memtec Japan Limited Apparatus for testing membrane filter integrity
US5918264A (en) * 1992-11-02 1999-06-29 Usf Filtration And Separations Group Inc. Fiber monitoring system
EP0958852A1 (en) * 1996-12-27 1999-11-24 Asahi Kasei Kogyo Kabushiki Kaisha Device and method for detecting leakage of filter film
WO2000050158A1 (en) * 1999-02-26 2000-08-31 United States Filter Corporation Method and apparatus for evaluating a membrane
DE19918419A1 (de) * 1999-04-23 2000-10-26 Sartorius Gmbh Verfahren zur Durchführung eines Integritätstests von Filterelementen
US6228271B1 (en) * 1996-05-28 2001-05-08 Omnium De Traitement Et De Valorisation (Otv) Method and installation for in situ testing of membrane integrity
WO2001045829A1 (en) * 1999-12-21 2001-06-28 Zenon Environmental Inc. Method and apparatus for testing the integrity of filtering membranes

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6094105A (en) * 1983-10-27 1985-05-27 Kurita Water Ind Ltd Membrane separator
JPH05157654A (ja) * 1991-12-03 1993-06-25 Asahi Chem Ind Co Ltd 膜分離装置の漏洩検査方法
EP0592066A1 (en) * 1992-05-01 1994-04-13 Memtec Japan Limited Apparatus for testing membrane filter integrity
US5918264A (en) * 1992-11-02 1999-06-29 Usf Filtration And Separations Group Inc. Fiber monitoring system
US6228271B1 (en) * 1996-05-28 2001-05-08 Omnium De Traitement Et De Valorisation (Otv) Method and installation for in situ testing of membrane integrity
EP0958852A1 (en) * 1996-12-27 1999-11-24 Asahi Kasei Kogyo Kabushiki Kaisha Device and method for detecting leakage of filter film
WO2000050158A1 (en) * 1999-02-26 2000-08-31 United States Filter Corporation Method and apparatus for evaluating a membrane
DE19918419A1 (de) * 1999-04-23 2000-10-26 Sartorius Gmbh Verfahren zur Durchführung eines Integritätstests von Filterelementen
WO2001045829A1 (en) * 1999-12-21 2001-06-28 Zenon Environmental Inc. Method and apparatus for testing the integrity of filtering membranes

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
DATABASE WPI Derwent World Patents Index; AN 1985-162846, XP002230278 *
DATABASE WPI Derwent World Patents Index; AN 1993-237115, XP002230277 *
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 009, no. 237 (C - 305) 24 September 1985 (1985-09-24) *
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 017, no. 550 (P - 1624) 4 October 1993 (1993-10-04) *

Cited By (53)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8048306B2 (en) 1996-12-20 2011-11-01 Siemens Industry, Inc. Scouring method
US7931463B2 (en) 2001-04-04 2011-04-26 Siemens Water Technologies Corp. Apparatus for potting membranes
US8518256B2 (en) 2001-04-04 2013-08-27 Siemens Industry, Inc. Membrane module
US8512568B2 (en) 2001-08-09 2013-08-20 Siemens Industry, Inc. Method of cleaning membrane modules
US8182687B2 (en) 2002-06-18 2012-05-22 Siemens Industry, Inc. Methods of minimising the effect of integrity loss in hollow fibre membrane modules
US7938966B2 (en) 2002-10-10 2011-05-10 Siemens Water Technologies Corp. Backwash method
US8372282B2 (en) 2002-12-05 2013-02-12 Siemens Industry, Inc. Mixing chamber
US8268176B2 (en) 2003-08-29 2012-09-18 Siemens Industry, Inc. Backwash
WO2005024394A1 (en) * 2003-09-08 2005-03-17 Aca Systems Oy Method for measuring porosity of moving web-like paper
US8808540B2 (en) 2003-11-14 2014-08-19 Evoqua Water Technologies Llc Module cleaning method
WO2005077499A1 (en) * 2004-02-18 2005-08-25 U.S. Filter Wastewater Group, Inc. Continuous pressure decay test
US8758621B2 (en) 2004-03-26 2014-06-24 Evoqua Water Technologies Llc Process and apparatus for purifying impure water using microfiltration or ultrafiltration in combination with reverse osmosis
US7718065B2 (en) 2004-04-22 2010-05-18 Siemens Water Technologies Corp. Filtration method and apparatus
US7862719B2 (en) 2004-08-20 2011-01-04 Siemens Water Technologies Corp. Square membrane manifold system
US8790515B2 (en) 2004-09-07 2014-07-29 Evoqua Water Technologies Llc Reduction of backwash liquid waste
US8506806B2 (en) 2004-09-14 2013-08-13 Siemens Industry, Inc. Methods and apparatus for removing solids from a membrane module
US8377305B2 (en) 2004-09-15 2013-02-19 Siemens Industry, Inc. Continuously variable aeration
US8496828B2 (en) 2004-12-24 2013-07-30 Siemens Industry, Inc. Cleaning in membrane filtration systems
US8758622B2 (en) 2004-12-24 2014-06-24 Evoqua Water Technologies Llc Simple gas scouring method and apparatus
ES2296446A1 (es) * 2005-06-07 2008-04-16 Universidad De Cantabria Planta piloto universal movil de ensayo de membranas mediante gradiente de presion para microfiltracion (mf); ultrafiltracion (uf); nanofiltracion (nf) y osmosis inversa (oi/ro).
US8858796B2 (en) 2005-08-22 2014-10-14 Evoqua Water Technologies Llc Assembly for water filtration using a tube manifold to minimise backwash
US8894858B1 (en) 2005-08-22 2014-11-25 Evoqua Water Technologies Llc Method and assembly for water filtration using a tube manifold to minimize backwash
US7722769B2 (en) 2005-10-05 2010-05-25 Siemens Water Technologies Corp. Method for treating wastewater
US7718057B2 (en) 2005-10-05 2010-05-18 Siemens Water Technologies Corp. Wastewater treatment system
WO2007080260A1 (fr) * 2005-12-20 2007-07-19 Degremont Procede et dispositif de test d'integrite de membranes de filtration.
FR2894843A1 (fr) * 2005-12-20 2007-06-22 Degremont Sa Procede et dispositif de test d'integrite de membranes de filtration
US8147757B2 (en) 2006-04-12 2012-04-03 Emd Millipore Corporation Filter with memory, communication and concentration sensor
US8137983B2 (en) 2006-04-12 2012-03-20 Emd Millipore Corporation Method of maintaining a protein concentration at a tangential flow filter
EP2260919A3 (en) * 2006-04-12 2011-11-16 Millipore Corporation Filter with memory, communication and pressure sensor
US8221522B2 (en) 2006-04-12 2012-07-17 Emd Millipore Corporation Filter with memory, communication and pressure sensor
US8293098B2 (en) 2006-10-24 2012-10-23 Siemens Industry, Inc. Infiltration/inflow control for membrane bioreactor
US8318028B2 (en) 2007-04-02 2012-11-27 Siemens Industry, Inc. Infiltration/inflow control for membrane bioreactor
US8623202B2 (en) 2007-04-02 2014-01-07 Siemens Water Technologies Llc Infiltration/inflow control for membrane bioreactor
US9764288B2 (en) 2007-04-04 2017-09-19 Evoqua Water Technologies Llc Membrane module protection
US8622222B2 (en) 2007-05-29 2014-01-07 Siemens Water Technologies Llc Membrane cleaning with pulsed airlift pump
US8372276B2 (en) 2007-05-29 2013-02-12 Siemens Industry, Inc. Membrane cleaning with pulsed airlift pump
US9573824B2 (en) 2007-05-29 2017-02-21 Evoqua Water Technologies Llc Membrane cleaning with pulsed airlift pump
US8287743B2 (en) 2007-05-29 2012-10-16 Siemens Industry, Inc. Membrane cleaning with pulsed airlift pump
US9206057B2 (en) 2007-05-29 2015-12-08 Evoqua Water Technologies Llc Membrane cleaning with pulsed airlift pump
US8840783B2 (en) 2007-05-29 2014-09-23 Evoqua Water Technologies Llc Water treatment membrane cleaning with pulsed airlift pump
US9023206B2 (en) 2008-07-24 2015-05-05 Evoqua Water Technologies Llc Frame system for membrane filtration modules
US8382981B2 (en) 2008-07-24 2013-02-26 Siemens Industry, Inc. Frame system for membrane filtration modules
US8956464B2 (en) 2009-06-11 2015-02-17 Evoqua Water Technologies Llc Method of cleaning membranes
US9914097B2 (en) 2010-04-30 2018-03-13 Evoqua Water Technologies Llc Fluid flow distribution device
US9630147B2 (en) 2010-09-24 2017-04-25 Evoqua Water Technologies Llc Fluid control manifold for membrane filtration system
US9022224B2 (en) 2010-09-24 2015-05-05 Evoqua Water Technologies Llc Fluid control manifold for membrane filtration system
US9604166B2 (en) 2011-09-30 2017-03-28 Evoqua Water Technologies Llc Manifold arrangement
US9925499B2 (en) 2011-09-30 2018-03-27 Evoqua Water Technologies Llc Isolation valve with seal for end cap of a filtration system
US9533261B2 (en) 2012-06-28 2017-01-03 Evoqua Water Technologies Llc Potting method
CN102829932A (zh) * 2012-08-29 2012-12-19 杭州泰林生物技术设备有限公司 过滤器完整性检测装置
US9764289B2 (en) 2012-09-26 2017-09-19 Evoqua Water Technologies Llc Membrane securement device
US9962865B2 (en) 2012-09-26 2018-05-08 Evoqua Water Technologies Llc Membrane potting methods
US9815027B2 (en) 2012-09-27 2017-11-14 Evoqua Water Technologies Llc Gas scouring apparatus for immersed membranes

Also Published As

Publication number Publication date
NL1021197C1 (nl) 2003-10-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Harmel et al. Cumulative uncertainty in measured streamflow and water quality data for small watersheds
US3495943A (en) Process and apparatus for detection of ionic contaminants
DE19882069B4 (de) Voraussage logarithmischer Reduktionswerte
CA2366964C (en) Flowmeter calibration system with statistical optimization technique
EP1159058B1 (en) Method and apparatus for evaluating a membrane
CA1165250A (en) Method and apparatus for testing and using membrane filters in an on site of use housing
US20060217903A1 (en) External volume insensitive flow verification
EP0592066B1 (en) Apparatus for testing membrane filter integrity
JP3820168B2 (ja) リークテスタ
Provenzano et al. Experimental analysis of local pressure losses for microirrigation laterals
US20040217041A1 (en) Automatic shut-off for fluid treatment system
Razavi et al. Dynamic modelling of milk ultrafiltration by artificial neural network
US6324898B1 (en) Method and apparatus for testing the integrity of filtering membranes
AU3668400A (en) Water dispensing apparatus with filter integrity testing system
JPH078553A (ja) 無菌の発熱要素排除の流体を注入する装置
CA2112494C (en) Method and apparatus for rapidly testing the integrity of filter elements
CA1327022C (fr) Rein artificiel avec dispositif de controle des quantites de liquide circulant dans le circuit de liquide de dialyse
US6530262B1 (en) Method and device for determining the existence of leaks in a system with flowing fluid
JPH116792A (ja) 材料に対する蒸気透過量を測定する方法
JP2010501867A (ja) 水中の生存植物プランクトン細胞を検知するための方法及び装置
US3911256A (en) Apparatus for testing and analyzing fluid mixture
CA2039533A1 (en) Pipeline leak detector apparatus and method
JP2000515240A (ja) 自動油井試験システムおよび同システムを動作させる方法
Bagajewicz et al. Gross error modeling and detection in plant linear dynamic reconciliation
NL8700256A (nl) Werkwijze voor het bemonsteren van een fluidumstroom alsmede daarvoor geschikte inrichting.

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20141101