HU199208B - Method and apparatus for one-zone quickened growing field mushroom - Google Patents

Method and apparatus for one-zone quickened growing field mushroom Download PDF

Info

Publication number
HU199208B
HU199208B HU864864A HU486486A HU199208B HU 199208 B HU199208 B HU 199208B HU 864864 A HU864864 A HU 864864A HU 486486 A HU486486 A HU 486486A HU 199208 B HU199208 B HU 199208B
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
priority
mushroom
july
medium
closed
Prior art date
Application number
HU864864A
Other languages
Hungarian (hu)
Other versions
HUT45811A (en
Inventor
Judit Levai
Karoly Levai
Original Assignee
Judit Levai
Karoly Levai
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Judit Levai, Karoly Levai filed Critical Judit Levai
Priority to HU864864A priority Critical patent/HU199208B/en
Publication of HUT45811A publication Critical patent/HUT45811A/en
Publication of HU199208B publication Critical patent/HU199208B/en

Links

Classifications

  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
  • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
  • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
  • Y02A40/10Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
  • Y02A40/25Greenhouse technology, e.g. cooling systems therefor

Abstract

Az eljárást az jellemzi, hogy gombatáptalaj alapanyagként legfeljebb 20 mm nagyságúra aprított vagy feloszlatott magas cellulóztar- 5 tálniú ipari melléktermékeket, elsősorban textilipari melléktermékeket és/vagy gabonafélék szalmáját és/vagy kukorícaszárat és kukorica csutkát vagy ezek tetszőleges arányú keverékét szárazon egyenletesen összekeverik, 10 majd 60 °C-os 1-5 tömegX gombaölőszert tartalmazó bő vízben legalább 30 percig folyamatos keverés mellett áztatják, az így előkészített gombaláptalaj alapanyagot víztartalmának 60-75%-ra való beállítása után az elő- ]5 készített perforált termesztőzsákokba (11) töltik, a töltés során elvégzik a gombacsírával történő beoltást: a gombacsírákat legalább három rétegben helyezik el, a gombacsíra és a gombaláptalaj alapanyag arányát 20 legalább 1:6 tömegarányú/'a állítják be, a feszes falú termesztözsákókat (11) előzetesen önmagában ismert módon fertőtlenített, zárt terniesztőcgység(ek) be (10), előnyösen pincékbe, fóliaalagútba, elhelyezett gombatápta- 25 laj-tartóállvány(ok)ra (1) függesztik, a termesztőzsákokat egymástól legalább 20 cm távolságra helyezik el, a hajtatás (átszövési ás érlelési idő, és a termesztés során folyamatosan mérik a termesztőzsákok (11) maghőniér-séklelét, a zárt Lermesztöegység (10) léghómérsékletét, páratartalmat, előnyösen a zárt termesztőegység (10, oxigén- vagy szén-dioxid tartalmát, biztosítjuk a fénymennyiséget, ezeket előre meghatározott, önmagában ismert értékekre állítjuk be, a vezérlőberendezésen (7) folyamatosan biztosítják a zárt termesztőegység (10) levegőjének a keverését, szűrjük a felhasználásra kerülő levegőt.The process is characterized by being a fungus up to 20 mm as the raw material crushed or disrupted high cellulose 5 by-products, mainly textiles by-products and / or cereals straw and / or corn and corn or any mixture thereof blend dry evenly, 10 followed by a 1-5 weight percent fungicide at 60 ° C in large water for at least 30 minutes soaked with stirring, so prepared water content of fungal feed material After adjusting to 60-75%]] 5 in perforated production bags (11) \ t filled with the sponge while filling inoculation: the fungi at least it is placed in three layers, the mushroom germ and the proportion of fungal feedstock 20 at least 1: 6 weight / 'is set, tight walled crop bags (11) in advance disinfected, closed in a manner known per se in (10), preferably in cellars, in foil tunnel, placed on fungus feed 25 attached to the rack (s) (1), the production bags at least 20 cm apart placed in the fold (perforations maturing time, and during the growing period measuring the core temperature of the production bags (11), the air temperature of the closed hopper (10), humidity, preferably closed production unit (10, oxygen or carbon dioxide) content, we provide the amount of light, these are predetermined, known per se values are set on the control device (7) The closed crop unit is continuously provided (10) mixing air, filter the air to be used.

Description

A találmány tárgya eljárás és berendezés laskagomba egyzónás gyorsított termesztésére.BACKGROUND OF THE INVENTION The present invention relates to a method and apparatus for the accelerated single-zone production of oyster mushrooms.

A likacsos gombák (Polyporales) rendjébe tartozó laskagomba fajok (Pleurotus őst- 5 reatus, Pleurotus eryngii stb.) a tenyészetben, mint parazitagombák, főként fákon fordulnak elő. Enzimjeik révén elsősorban a fák ligninanyagának a lebontásából táplálkoznak.Oyster mushroom species (Pleurotus reatus, Pleurotus eryngii, etc.) belonging to the order Polyporales are found mainly in trees as parasitic fungi. Through their enzymes they primarily feed on the decomposition of lignin in trees.

A gombatermesztés mindmáig nen érte el azt a mértéket, amelyet a gombák táplálkozási és gazdasági jelentősége megkívánna. A jól ismert csiperkének a laskagomba azonos értékű versenytársa. Külföldön ezt már régóta felismerték. A laskagomba termesztése és fogyasztása több országban már nagyobb arányú, mint a csiperkéé.Mushroom production has still not reached the level required by the nutritional and economic importance of mushrooms. Oyster mushroom is a competitor of the well-known champignon. Abroad this has long been recognized. Oyster mushroom production and consumption in many countries is higher than that of the mushroom.

A termesztett gombafajok (csiperke-, laska-, tintagomba) tápanyagösszetételére jellemző kémiai adatok:Chemical characteristics of the nutrient composition of the cultivated mushroom species (mushroom, laska mushroom, mushroom):

I.I

Gombafaj fungi Nyers fehérje g/100 g s z Crude protein g / 100 g s Fehérjeemészthetőség g/100 g á r a z a Protein digestibility g / 100 g a r a z a Szénhidrát g/100 g nyag Carbohydrate g / 100 g material Komplex diétásrost g/100 g Complex dietary fiber g / 100 g 1. Termesztett csiperke 1. Cultivated ferrets 29.8+2.5 29.8 + 2.5 66.1±1.5 66.1 ± 1.5 8.51+0.5 8:51 + 0.5 49.315.1 49.315.1 2. Termesztett laskagomba 2. Cultivated oyster mushroom 44.1+3.1 44.1 + 3.1 67.612.1 67.612.1 9.4+1.0 9.4 1.0 + 59.7+7.0 59.7 + 7.0 3. Termesztett tintagomba 3. Cultivated ink mushrooms 22.6±3.7 22.6 ± 3.7 5.710.8 5.710.8 15.012.5 15.012.5 48.813.1 48.813.1

II. II. Gombafaj fungi Nyerszsir crude Fat Szárazanyag Solids Energiatartalom energy content g/100 g g / 100 g g/100 g g / 100 g kJ/100 g kJ / 100 g szárazanyag dry nyer win s a n y a g s a n y a g 1. Termesztett 1. Cultivated csiperke mushroom 5.1H0.1 5.1H0.1 16.512.3 16.512.3 113.3112 113.3112 2. Termesztett laskagomba 3. Termesztett 2. Cultivated oyster mushroom 3. Cultivated 3.4310.1 3.4310.1 11.510.9 11.510.9 87.019 87 019 tintagomba ink mushrooms 5.4910.1 5.4910.1 12.7H.3 12.7H.3 70.516 70 516

A termesztett és a szabadban termő gombafajok makro- és mikroelem tartalma mg/100 g szárazanyag tartalomra vetítve:Macro and micronutrient content in mg / 100 g dry matter of cultivated and outdoor fungi:

Gombafaj fungi K K Na So Ca ca Mg mg Fe Fe Mn Mn Cu Cu Zn Zn Csiperke mushroom 1359 1359 9.2 9.2 42.6 42.6 57.0 57.0 2.10 2:10 0.08 0:08 1.5 1.5 3.3 3.3 Csiperke * Sleeping Beauty * 1480 1480 9.9 9.9 41.8 41.8 53.0 53.0 7.50 7:50 0.30 0:30 2.8 2.8 7.3 7.3 Laska Laska 846 846 11.4 11.4 16.1 16.1 82.1 82.1 5.36 5:36 0.11 0:11 0.36 0:36 2.95 2.95 Laska * Laska * 896 896 5.8 5.8 10.5 10.5 78.5 78.5 6.78 6.78 0.14 0:14 0.36 0:36 3.55 3:55 Tinta Ink 1056 1056 6.9 6.9 27.3 27.3 73.9 73.9 2.20 2:20 0.68 0.68 1.1 1.1 3.0 3.0 Tinta * Ink * 928 928 7.2 7.2 30.8 30.8 65.2 65.2 1.60 1.60 0.57 0:57 1.1 1.1 3.8 3.8

(A *-al jelölt gomba szabadban termő faj.)(The mushroom marked with an * is an open-grown species.)

HU 199208 ΒHU 199208 Β

A laskagombák táplálkozási értékét fontos aminósavakból felépülő magas fehérjetartalmuk határozza meg. Jelentős az ásványianyagtartalma például a késői laskagombának (Pleurotue ostreatus). A gombafogyasztás 5 1 kg alatt van egy emberre számítva a világon, Így Magyarországon is. De NSZK-ban már 3 kg körül van. Néhány ázsiai országban, pl. Vietnamban 5-6 kg körül van egy lakosra vetítve. Mivel a laskagomba termesz- 10 téséhez főként növényhulladékokat használnak fel, ami nagyobb tömegben áll rendelkezésre, mint a csiperketermesztéshez használt lótrágya, termesztése várhatóan a jövőben nőni fog. 15The nutritional value of oyster mushrooms is determined by their high protein content made up of important amino acids. For example, the late Oyster mushroom (Pleurotue ostreatus) has a significant mineral content. The consumption of mushrooms is less than 5 kg per person in the world, including Hungary. But in Germany it is already around 3 kg. In some Asian countries, eg. In Vietnam it is about 5-6 kg per capita. As oyster mushrooms are mainly grown for plant waste, which is available in greater mass than horse manure for cultivation of mushrooms, its production is expected to increase in the future. 15

A laskagomba termesztése már a század elején elkezdődött. .Táptalaj'-ként abban az időben fatuskókat használtak. Az intenzív termesztés az 1950-es évektől folyik. A kutatók felismerték, hogy a laskagombák cellulóz- 20 bontó képessége kihasználható: szalmából, kukoricaszárból stb. álló táptalajokban is termeszthetők ezek a gombafajok. Több termesztési technológia ismert ma már. Ezeket elsősorban a táptalajelókészítés alapján cső- 25 portositják.Oyster mushroom production began at the beginning of the century. At that time, tree stumps were used as medium. Intensive cultivation has been going on since the 1950s. Researchers have discovered that the cellulose-degrading ability of oyster mushrooms can be exploited: from straw, corn stalk, etc. these fungal species can also be grown in standing media. Several cultivation technologies are known today. They are primarily ported on the basis of culture medium preparation.

Az ún. steril eljárásnál az alapanyagot csírázás előtt autoklávokban 100 °C feletti hőmérsékleten sterilizálják. A hőkezelés nélküli eljárásnál több szaporítóanyagot és fér- 30 tőzésmentes alapanyagot használnak.The so-called. In the sterile process, the stock is sterilized in autoclaves at temperatures above 100 ° C before germination. In the untreated process, more propagating material and non-condensing material are used.

A hőkezeléses eljárás az előző két módszer hátrányait (magas költség, az ún. védőbaktériumok elpusztításának korlátozása stb.) igyekszik kiküszöbölni, illetve a káros pe- 35 nészgombáktól és egyéb konkurens szervezetektől mentes táptalaj alapanyagot biztosítanak az eljáráshoz. Ezért a fermentációs szakaszban a maximális hőhatás 70 °C-nál nem nagyobb. A kondicionálási szakaszban pedig 40 50 °C körül van ez az érték.The heat treatment process attempts to eliminate the disadvantages of the previous two methods (high cost, limitation of so-called protective bacteria killing, etc.) and provides the feedstock free from harmful fungi and other competing organisms. Therefore, the maximum heat effect during the fermentation phase is not greater than 70 ° C. And during the conditioning phase, this value is around 40-50 ° C.

Az eljárások egyéb elemei is eltérőek. Egyrészt a táptalaj alapanyagaként a gabonaszalmán kívül kukoricaszár- és kukoricacsutka-zúzalékot, máktokszárat stb. használ- 45 nak. Másrészt a szedőláda, műanyagzsák stb. lett a .tenyészedény*.Other elements of the procedures are also different. On the one hand, as a raw material for the medium, corn stalks and corn cob chips, poppy stalks, etc., are used as raw materials for the medium. used. On the other hand, the box, plastic bag, etc. became the .breeding pot *.

Az utóbbi években terjedt el az ún. perforáción történő termesztés.In recent years, the so-called. perforation cultivation.

A perforációs termesztésnek több váltó- 50 zatát alkalmazzák: a leggyakrabban használtak: a termőfalas és a termőnyársas laskagomba termesztés.There are several alternatives to perforation cultivation: the most commonly used are oyster mushroom and fruit oyster mushroom production.

A termőfalas technológiának hátránya a korlátozott falmagasság (a falmagasság nőve- 55 lésével nő a bemelegedés veszélye) a kisebb, az ún. hasznos termőfelület, az út és a hasznos felület arány nem kedvező stb.The disadvantage of wall-mounted technology is the limited wall height (the risk of warming increases as the height of the wall increases). useful crop surface, road / utility ratio not favorable, etc.

A termőnyársak alkalmazása esetén a beruházási igény nagyobb, nehéz fizikai 60 munkát igényel stb.With the use of crop spears, the investment requirement is higher, it requires heavy physical work, etc.

összefoglalva az ismert laskagomba termesztési eljárások hátránya a táptalajok viszonylag nagy helyigénye, a ki nem használt termőfelületek nagysága, a gombatáptalajok 65 4 és a gombatermótestek fertőződése penészgombákkal, rovarkártevőkkel stb.In summary, the disadvantages of known oyster mushroom cultivation methods are the relatively large space requirements of the media, the size of the unused crop surfaces, the infestation of the fungal media with molds, insect pests and the like.

A találmány célja olyan eljárás kidolgozása, amelynek az ismert megoldásokhoz viszonyítva jó a térkihasználása (kis helyigény); a gombatáptalajok és a gombatermötestek fertőződése a károsító penészgombáktól minimális; a termőfelületeket maximálisan kihasználja; a fertőződés a rovaroktól, rovarlárváktól kizárt vagy csak minimális; az eljárással a hagyományosnak számító laskagomba táptalaj alapanyagokon kivül más, nagy mennyiségben keletkező növényi eredetű ipari hulladékokat is fel tudjon használni; a termesztési ciklus csökkentése, vagyis az éves forgó növelése; a nagy belső terekkel rendelkező helyiségekben (istálló, tárolópajták stb.) is gazdaságos legyen a termesztés (az előállítási eljárás automatizálása) stb.It is an object of the present invention to provide a method which has good space utilization compared to known solutions (small space requirement); fungal medium and fungal infestations are kept to a minimum by harmful molds; maximize the use of productive areas; infection by insects, insect larvae excluded or minimal; the process would be able to use large quantities of industrial plant waste other than traditional oyster mushroom feedstock; reducing the production cycle, ie increasing the annual rotation; in rooms with large interiors (barns, storage sheds, etc.), cultivation (automation of the production process), etc. should also be economical.

A találmány azon a felismerésen alapul, hogy egyrészt magas cellulóztartalmú ipari, előnyösen textilipari (pl. gyapot, pamuthulladék) melléktermékeket is fel tudunk használni, másrészt az alkalmazott berendezés fontos elemét képező gombatáptalaj-tartóállvánnyal a rendelkezésre álló termőteret a korábbiakhoz képest sokkal jobban ki tudjuk használni azzal, hogy a perforált falú műanyagzsákos tenyészedényeket függesztve tároljuk. Továbbá nagy belső terekkel rendelkező helyiségeknél fóliaalagutakat alakítunk ki.The present invention is based on the discovery that on the one hand we can use industrial by-products of high cellulosic content, preferably textiles (e.g. cotton, cotton waste), and by storing the perforated-walled plastic bags for hanging. Furthermore, in rooms with large interiors, foil tunnels are formed.

A találmányunk tehát eljárás laskagomba egyzónás gyorsított termesztésére, amelynek során gombatáptalaj alapanyagaként gombaszalmát és/vagy kukoricacsutkát és/vagy kukoricaszárat használunk. Gombatáptalaj alapanyagként legfeljebb 20 mm nagyságúra aprított vagy foszlatott magas cellulóztartalmú ipari melléktermékeket, előnyösen textilipari mellékterméket és/vagy önmagában ismert laskagomba táptalaj alapanyagokat, előnyösen gabonafélék szalmáját és/vagy kukoricaszárat és kukorica csutkát vagy ezek tetszőleges arányú keverékét szárazon egyenletesen összekeverjük, majd 60 °C-os 1-5 tömeg» gombaölőszert tartalmazó bő vízbe legalább 30 percig folyamatos keverés mellett áztatjuk, az így előkészített gombatáptalaj alapanyagot víztartalmának 60-75%-ra való beállítása után az előkészített perforált termesztőzsákokba töltjük, a töltés során elvégezzük a gombacsirával történő beoltást: a gombacsirákat legalább három rétegben helyezzük el, a gömböceire és gombatáptalaj alapanyag arányát legalább 1:6 tömegarányúra állítjuk be, a beoltott gombatáptalajjal feltöltött feszes falú termesztőzsákokat előzetesen önmagában ismert módon fertőtlenített zárt termesztőegységekbe, előnyösen pincébe, fóliaalagútba elhelyezett gombatáptalaj-tartó állvány(ok)ra függesztjük, a termeBztózsékokat egymástól legalább 20 cm távolságra helyezzük el; a hajtatás: ez átszövetási, az érlelési idő, valamint .a termesztés során folyamatosan mérjük a termesztőzsákok maghő-35 mérsékletét, a zárt termesztőegység hőmérsékletét, páratartalmát, előnyösen a termesztőegység oxigén- vagy szén-dioxidtartalmát, biztosítjuk a fénymennyiséget, ezeket előre meghatározott önmagában ismert értékekre állítjuk be, a vezérlő berendezésen keresztül önmagában ismert módon folyamatosan biztosítjuk zárt termesztöegység levegőjének a keverését szűrve a felhasználásra kerülő levegőt.Thus, the present invention relates to a method for the accelerated production of oyster mushrooms in a single zone, which comprises using mushroom straw and / or corn cobs and / or corn stems as the starting material for the mushroom medium. The fungus medium is used as raw material for cutting or disintegrating industrial by-products with a high cellulosic content up to 20 mm, preferably textile by-products and / or known oyster mushroom medium raw materials, preferably cereal straw and / or soaked in plenty of water containing 1-5 wt. placed in at least three layers, adjusting the spherical and fungal medium stock ratios to at least 1: 6 by weight, with the inoculated mushroom medium filled with tight-walled cultivation hanging the trees on mushroom substrate rack (s) previously disinfected in closed production units, preferably in a cellar, foil tunnel, disinfected in a manner known per se, the racks being placed at least 20 cm apart; the shoot: during the process of maturation, maturation and during cultivation, the core temperature of the growing bags, the temperature and humidity of the closed growing unit, preferably the oxygen or carbon dioxide content of the growing unit, are continuously measured, providing a predetermined amount of light values, continuously controlling the air of the closed production unit by filtering the air to be used through the control device in a manner known per se.

A gombatáptalaj alapanyagaként magas cellulóztartalmü ipari melléktermékeket, elsősorban textilipari hulladékokat alkalmazunk. Az áztató és fertőtlenítő lében gombaölőszerként előnyösen benomilt tartalmazó szert alkalmazunk. A gombatáptalaj alapanyag víztartalmát préseléssel vagy centrifugálással állítjuk be.We use high cellulosic industrial by-products, mainly textile waste, as the raw material for the fungal medium. Preferably, the fungicide used in the soaking and disinfecting broth is an agent containing benomyl. The water content of the fungal medium is adjusted by pressing or centrifugation.

A termesztőzsákokba összesen 8-15 kg, előnyösen 10 kg tömegű gombacsirát és gombatáptalaj alapanyagot töltünk.A total of 8 to 15 kg, preferably 10 kg, of mushroom germ and fungal medium feedstock is loaded into the growing bags.

A hajtatás és a termesztés ideje alatt a termesztőzsákokban levó gombatáptalaj maghőmérsékletét legfeljebb 30 °C-on, a zárt termesztőegység - pince, fóliaalagút - belső hőmérsékletét a hajtatás és a termesztés ideje alatt a téli fajtáknál legalább 10 °C-on, a termesztési időszakban előnyösen 14 °C-on, a nyári fajtáknál legalább 18 °C-on, a termesztési időszakban előnyösen 23 °C-on tartjuk.The core temperature of the fungi in the growing bags during shoot and cultivation is not more than 30 ° C, the internal temperature of the closed growing unit - cellar, foil tunnel - is at least 10 ° C during the shoot and during cultivation, preferably during the growing season It is kept at 14 ° C, at least 18 ° C for summer varieties and preferably at 23 ° C during the growing season.

A zárt termesztőegység belső légterének a páratartalmát legalább 70%-ra, a levegőmozgás sebességét legfeljebb 0,1 m/sec-ra állítjuk be.The indoor air space of the closed production unit is set at a humidity of at least 70% and an air movement velocity of at most 0.1 m / sec.

A levegőcserére a hajtatási időszakban legalább 10 m3 levegő/óra-t a termesztési időszakban 50 m3 levegő/óra-t biztosítunk 100 kg gombatáptalajra vetítve.At least 10 m 3 of air per hour during the growing season and 50 m 3 of air per hour per 100 kg of fungal medium are provided for air exchange.

A termesztési időszakban naponta legalább 40 lux fényerőt biztosítunk 6-10, előnyösen 8 órán keresztül.During the growing season, a luminance of at least 40 lux per day is provided for 6 to 10 hours, preferably 8 hours.

Porlasztott vizet a gomba termótestekre közvetlenül csak azok megjelenése után 4 nappal permetezünk önmagában ismert módon.Spray water is sprayed onto the fungal thermocouples just 4 days after their appearance in a manner known per se.

A falakat és a kezelóutat, illetve a gomba termőtesteket permetező vizporlasztókat külön-külön, egymástól függetlenül működtetjük a vezérlőberendezésen keresztül.The water sprayers for spraying the walls and the pathway and the mushroom fruiting bodies are actuated separately and independently through the control device.

A laskagomba termesztési időszakát legfeljebb 25 napban határozzuk meg.The production period of the oyster mushroom is limited to a maximum of 25 days.

A találmány továbbá berendezés, amelynek időkapcsolóval ellátott vezérlőberendezése van, amely teremhómérövel /hőmérőkkel, gombatáptalajok maghőmérsékletét mérő hőmérőkkel, a levegő páratartalmát mérő eszközökkel, ventilátorral/ ventilátorokkkal, vízpermetező- és oxigén- vagy szén-dioxidmérő berendezésekkel van összekapcsolva, a berendezésnek modul elemekből kialakított egy vagy több szintű gombatáptalaj-tartóállványa van, amelyeknek a szélessége legfeljebb 140 cm, a szintek egymástól való távolsága legalább 60 cm, több sor gombatáptalaj-tartóállvány esetén a kezelőút legalább 80 cm, a berendezésnek légbefúvó/légelszivó csöve vagy csőrendszere van, amely adott esetben több szinten van elhelyezve, a klímamérő eszközök és a vízpermetezö berendezés a gombatáptalaj-tartóállvény(ok)on és/vagy a gombatáptalaj-tartóállványokat a legfelső szinteket összekötő távtartó elemeken vannak önmagában ismert módon elhelyezve. A klímamérő berendezések, a fényforrások, a szívó/ /nyomó ventilátor(ok), a vízpermetezö berendezésiek) az időkapcsolóval ellátott vezérlőberendezéssel elektronikusan össze vannak kapcsolva.The invention further relates to an apparatus having a control device with a time switch, comprising thermometer / thermometers, thermometers for fungus medium core, devices for measuring air humidity, fan (s), units for water spraying and oxygen or carbon dioxide, or a multi-level mushroom support rack up to 140 cm wide, at least 60 cm apart, a runner path of at least 80 cm for multiple rows of mushroom support racks, and equipped with an air blower / suction tube or pipe system, placed on the level, the climate meters and the spray equipment on the fungus carrier stand (s) and / or the spacer elements connecting the fungus carrier stands to themselves in a known manner. Air conditioners, light sources, suction / discharge fan (s), water sprayers) are connected electronically to a timing control.

A találmány szerinti berendezés egyik lehetséges kiviteli alakjánál a gombatáptalaj-tartóállvány elemei cserélhetők, a szívó/ /nyomó ventilátorának/ventilátorainak a külső toroknyilása sűrű szövésű (szúnyogháló) hálóval van bevonva az atka és rovarkártevők pl. a Scalopside, Mycétophilidae stb. családokba tartozó kártevők ellen.In one embodiment of the apparatus according to the invention, the fungus medium support elements are replaceable, the external throat opening of the suction / discharge fan (s) is covered with a dense mesh of mosquito and insect pests. Scalopside, Mycétophilidae, etc. family pests.

A találmány bármelyik kiviteli alakjában a többszintű gombatáptalaj-tartóállványok a legfelső szinten távtartó elelemekkel vannak a kezelőül felett összekapcsolva.In any embodiment of the present invention, the multi-level mushroom medium support racks are connected to the top level with spacers above the operator.

A találmányt egy kiviteli példa alapján rajz segítségével ismertetjük. A mellékelt rajzon azThe invention will now be described, by way of example, by means of a drawing. The attached drawing shows

1. ábra a találmány szerinti berendezést egy vetületi rajzon ismerteti.Figure 1 illustrates a device according to the invention in a projection drawing.

A példánkban bemutatott egyik lehetséges kiviteli alak - mint az 1. ábrán látszik egyzónús laskagomba termesztőberendezést mutat be,In one example, as illustrated in Figure 1, one embodiment of a single-zone oyster mushroom production apparatus is shown,

A modul elemekből kialakított példánkban három szintű 1 gombatáptalaj-tartóállvány egy magas belső légterű 14 istállóban levő 10 termesztőegységben előnyösen fóliaalagútban van elhelyezve. (Példánkban a zárt termesztóegységet a fóliaalagút képezi.) A 4 klimamérő eszközök (teremhőmérők, páratartalom-, az oxigén- vagy szén-dioxidmérók stb.) előnyösen az 1 gombatáptalaj-tartóállványokon és a 3 távtartó elemeken vannak csakúgy elhelyezve, mint az 5 vízpermetezö berendezések, a 13 fényforrások. A 6 szívó/ /nyomó ventilátor a lyukacsos falú 2 légbefúvó-légelszívó csövei van összekapcsolva. A termesztőzsákokban levő gombatáptalaj maghőmérséklet mérő 8 hőmérők és a többi 4 klimamérő eszközök, az 5 vízpermetező berendezés, a 6 szívó/nyomó ventilátor, a 13 fényforrások az időkapcsolóval ellátott 7 vezérlőberendezéssel vannak összekapcsolva.In our example of modular elements, the three-level fungus medium support 1 is preferably housed in a foil tunnel in a growing unit 10 in a high indoor space 14. (In our example, the closed growing unit is the foil tunnel.) The climate measuring devices 4 (room thermometers, humidity, oxygen or carbon dioxide meters, etc.) are preferably placed on the mushroom support racks 1 and spacers 3 as well as the water spray 5. , with 13 light sources. The suction / discharge fan 6 is connected to the air intake duct 2 of the perforated wall. The thermometers 8 and other climate measuring devices 4, the water spraying device 5, the suction / discharge fan 6 and the light sources 13 are connected to the control device 7 with a time switch.

A találmány szerinti berendezés működését a találmány szerinti eljárással együtt az 1. példánk alapján ismertetjük.The operation of the apparatus according to the invention, together with the process according to the invention, will be described by way of example 1.

7. példaExample 7

Nyári laskagomba hibridet kívánunk termeszteni. Gombatáptalaj alapanyagaként 70 lömegX-ban texilipari pamuthulladékot és 20 5We want to grow a summer oyster mushroom hybrid. As raw material for mushroom medium 70 loxX cotton waste and 20 5

HU 199208 Β tömegX-ban búzaszalmát, 10 töraegX-ban kukoricaszárat alkalmazunk. Az alapanyagot előnyös 20 mm nagyságú részekre foszlatjuk ill. aprítjuk. Ezután 3 tömegX-os gombaölőszert, fundazolt tartalmazó 70 °C-os bő fertőtlenítő lében folyamatos keverés mellett 6 órán keresztül áztatjuk, majd hagyjuk az átázott keveréket 30 °C-ra lehűlni.HU 199208 Β weight x wheat straw, 10 grain x corn strain. The raw material is crushed into advantageous portions of 20 mm. crushed. It is then soaked in a 70 ° C generous disinfectant broth containing 3 wt.

Ezután mechanikus préseléssel az alapanyag keverék víztartalmát beállítjuk 65X-ra. Utána perforált műanyagból készült átlátszó falú tiz literes 11 termesztőzsákba hét kg előzőleg előkészített gombatáptalaj alupanyagkeveréket és három kg gombacsirát töltünk. A gombacsírát egyenletesen elosztva három rétegben helyezzük el a 11 termesztőzsákokban. A 11 termesztőzsákokat úgy zárjuk le, hogy a gombatáptalaj egyenletesen feszítse a 11 termózsákok falát. Szükség esetén ezért tömöríteni is kell.The water content of the stock mixture is then adjusted to 65X by mechanical pressing. Thereafter, 7 kg of the pre-prepared mixture of fungal medium and 3 kg of the fungus germ were placed in a 10 liter transparent wall 11 perforated plastic bag. The mushroom sprout is evenly distributed in three layers in the growing bags 11. The growing bags 11 are closed so that the fungal medium uniformly strains the wall of the thermos bags 11. It should therefore be compressed if necessary.

A feltöltött feszes falú 11 termőzsákokat az előzőleg önmagában ismert módon fertőtlenített (gomba- és rovarölőszerekkel) zárt 10 termesztőegységekbe, példánkban egy régi, magas belsőterű 14 ist&lóban kialakított fóliafolyosókba visszük, ahol a feltöltött 11 termesztőzsákokat a berendezésre három szintben egymástól 20 cm távolságra 15 kampókkal felfüggesztjük. Minden szinten véletlenszerűen elosztva elhelyezzük a 11 termesztőzsákokban levő gombatáptalaj maghőmérsékletét mérő 8 hőmérőket, amelyeket egy önmagában ismert vezérlő 7 berendezéshez kapcsolunk.The filled tight-walled production bags 11 are transported in previously known disinfected (fungicidal and insecticidal) production units 10, for example in an old high-altitude foil corridor 14, where the filled production bags 11 are stacked three centimeters apart . At each level, thermometers 8 measuring the core temperature of the fungus medium in the growing bags 11 are connected randomly to a control device 7 known in the art.

A 7 vezérlőberendezés programját úgy állítjuk be, hogy az a 30 °C fölötti maghőmérséklet felett a több fokozatú 6 szívó/nyomó ventilátort szükség esetén 5 vizporlasztó berendezést működésbe hozza. A hajtatás ideje alatt a levegő hőmérséklete 23 °C, zárt 10 termesztőegység (fóliaalagút) páratartalma 90X. Fényigénye a laskagombának ebben a szakaszban nincs. (Külső fóliaházas termesztésnél árnyékolni kell a fóliát!) A relatív páratartalmat 80X-ra állítjuk be. A levegócsere 15 m’/óra 100 kg gombatáptalajra vetítve. Az Az átszövési és lappangási (érlelési) idő 8-14 nap. A termesztési időszakban sem szabad a gombatáptalaj maghőmérsékletét 30 °C-nál magasabbra engednünk. Különben a laskagomba aborál. A zárt 10 termesztőegység (fóliafolyosó) hőmérsékletét 20 °C-on tartjuk. A 60 lux fényerősségű, napi 8 órai megvilágítást a laskagomba ezámára kedvező kék fényt adó fénycsövekkel biztosítjuk.The program of the control device 7 is set such that it activates the multi-stage suction / discharge fan 6 above the core temperature above 30 ° C, if necessary, by means of a water spraying device 5. During the folding, the air temperature is 23 ° C and the humidity of the closed 10 production units (film tunnel) is 90X. The oyster mushroom needs no light at this stage. (In the case of an outer film housing, the film must be shaded!) The relative humidity is set to 80X. The air exchange is 15 m '/ h per 100 kg of fungal medium. The Transfusion and latency (maturation) time is 8-14 days. During the growing season, the core temperature of the fungal medium should not be lowered above 30 ° C. Otherwise, the oyster mushroom is abortified. The temperature of the closed production unit 10 (film aisle) is maintained at 20 ° C. The 60 lux brightness of 8 hours a day is provided by fluorescent tubes of favorable light from the oyster mushroom.

(Külső fóliaházban nem kell mesterséges megvilágításról gondoskodnunk.) A zárt 10 termesztőegység (fóliaalagút) belső levegőjének a páratartalmát 90X-ra állítjuk be.(We do not have to provide artificial lighting in the outer foil housing.) The indoor air humidity of the closed production unit (foil tunnel) is set to 90X.

A páratartalmat 5 vizporlasztó berendezésekkel biztosítjuk. Fontos, hogy a termőtesteket csak megjelenésük után 4 nappal érheti közvetlenül vízpermet. A levegő keverését a berendezéshez tartozó 2 légbefúvó/légelszivó csövön vagy csőrendszeren ke6 resztül 6 szivó/nyomó ventilátor (ok) segítségével biztosítjuk úgy, hogy a belső légmozgás a 0,1 m/sec. sebességét nem éri el. A levegőcsere 100 kg gombatáptalajra vetítve 70 m3/óra.The humidity is provided by means of water spraying devices 5. It is important that the fruiting bodies can only be directly exposed to water spray 4 days after their appearance. The air is mixed by means of the suction / discharge fan (s) 6 provided with the air supply / exhaust pipe (s) or system (s) of the apparatus, with an internal air movement of 0.1 m / sec. does not reach its speed. The air exchange is 70 m 3 / h per 100 kg of fungal medium.

A 4 klimaméró (hőmérséklet, belső páratartalom, adott esetben szén-dioxid-tartalommérő stb.) eszközöket olyan 7 vezérlőberendezéshez kapcsoljuk, amely a beállított klimaérték-határtól függően automatikusan működteti a 6 szivó/nyomó ventilátor/ventilótorokat, az 5 vizporlasztó, adott esetben, a. fűlőkészüléket és 13 fényforrásokat.The climate measuring devices 4 (temperature, humidity, carbon dioxide, etc.) are connected to a control device 7 which automatically actuates the suction / discharge fan / fans 6, the water spray 5, depending on the set climate limit, the. stapler and 13 light sources.

Az elsó termőhullániot 5-7 nap után követi a második, majd ugyanennyi idő utána a harmadik termóhullám.The first heat wave is followed by the second heat wave after 5-7 days, then the third heat wave after the same time.

A 6 légbefúvó/légelszivó ventilátorok szivónyilásait sűrűlyukú védőhálóval fedjük be.The air vents of the air intake / exhaust fans 6 are covered with a dense safety net.

A 12 gombatermő testeket közvetlenül csak azok megjelenése után négy nappal, permetezzük önmagában ismert módon. Ezért fontos az, hogy a zárt 10 termesztőegységek falait és a 9 kezelőutakat, illetve a 12 gombatermó testeket permetező 5 vizporlasztó berendezéseket külön-külön, egymástól függetlenül tudjuk üzemeltetni. A termelési ciklus végén a találmány szerinti berendezést és a zárt 10 termesztőegységet önmagában ismert módon, a 11 termesztőzsákok eltávolítása után fertőtlenítjük.The 12 fungal bodies were sprayed just four days after their appearance, in a manner known per se. Therefore, it is important to be able to operate the walls of the closed production units 10 and the water spraying devices 5 spraying the treatment paths 9 and the fungus-producing bodies 12 separately. At the end of the production cycle, the apparatus according to the invention and the closed production unit 10 are disinfected in a manner known per se after removal of the production bags 11.

Az alábbiakban számításokkal alátámasztva bemutatjuk más példákon a laskagomba termesztésének lehetőségeit.In the following, the possibilities of cultivating oyster mushrooms are illustrated by calculations.

2. példaExample 2

Laskagombaterniesztés 0,75 m-es modul elemekből felépített 1 gombatáptalaj-tartóállvány fóliasátorban elhelyezett 11 termesztőzsákok száma: 8 db 10 kg-os, a 11 termeszlőzsákokat két szinten 15 kampóra felakasztva egymástól 30 cm távolságra helyeztük el. A 11 termesztőzsák kilyuggasztásain a 12 gouibatermő testek csoportosan jelennek meg a 11 termesztőzsák teljes felületén. Ez az ismert .karóra fűzéséé * módszernél vagy a termófalas eljárásnál sokkal előnyösebb, mertOyster mushroom bulb number 11 cultivation sacks 11 in a mushroom support rack made of 0.75 m module elements: 8 x 10 kg cultivars, with 30 sacks hanging 30 cm apart on 15 hooks on two levels. In the protrusions of the growing bag 11, the gouib-bearing bodies 12 are grouped over the entire surface of the growing bag 11. This is much more advantageous than the known .wristwatch * method or the thermo-wall method because

- egyrészt a gombatáptalaj minden oldalán ugyanaz a külső klimatikus tényező (hőmérséklet, pára, levegő stb.) érvényesül és nem következik be egyes helyeken a befülledés, penészedés;- on the one hand, the same external climatic factors (temperature, humidity, air, etc.) prevail on all sides of the fungal medium and in some places do not become overwhelmed or moldy;

- másrészt az ismert más elhelyezési módszereknél a kisebb termő felület miatt átlagosan kb. 20-30X-kal kisebb lesz a terméshozam.on the other hand, other known positioning methods have an average size of approx. Yields will be 20-30X lower.

3. példaExample 3

Laskagombatermesztés az 1 m-es modul elemekből felépített berendezés fóliasátorba.Oyster mushroom cultivation in a plant tent made of 1 m module elements.

HU 199208 ΒHU 199208 Β

A fóliasátor mérete 1 m x 1 m x 2,5 rc, a gombatáptalaj-tartóállvány (kétszintes) alapterülete 1 m2, elhelyezett 11 termesztőzsákok száma: 12 db 10 kg-os; az előző (0,56 m2) fóliasátorhoz hasonló módon szintenként 6-6 termesztőzsákok elhelyezésére van lehetőség.The size of the foil tent is 1 mx 1 mx 2.5 rc, the floor area of the mushroom stand (two-storey) is 1 m 2 , the number of 11 growing bags placed: 12 10 kg; similar to the previous (0.56 m 2 ) tent, it is possible to place 6-6 growing bags per floor.

4. példaExample 4

Laskagombaterinesztés a 2 ni-es modul elemekből felépített berendezés fóliasátorban.Oyster mushroom insertion in a device tent made of 2 ni module elements.

A fóliasátor mérete: 2inx2mx3m (egyszintes) a gombatáptalaj-tartóállvány alapterülete: 4 m2, elhelyezett 11 termesztőzsákok száma: 48 db 10 kg-os.Foil tent size: 2inx2mx3m (single storey) space for the mushroom substrate stand: 4m 2 , number of 11 growing bags placed: 48 10kg.

Az elhelyezés három sorban történik, soronként 16 db termesztőzsákkal, 15 kampóra felfüggesztve.Placing takes place in three rows, with 16 growing bags per row suspended on 15 hooks.

Előnyős az a kiviteli alak, amikor a modulelemekben furatsorokat alakítunk ki. Amennyiben karóra fűzéses módszert alkamazunk, a zsákok elhelyezésére - elsősorban 20-25 kg-os zsákoknál szokásos - akkor a belső kereszttartók kivétele után az elfektetett karókra húzzuk rá a 11 termesztőzsákokat. Ezután a teli karót felállítva, felső végét a fóliaváz felső kereszttartóinak furataihoz rögzítjük. Ez sokkal egyszerűbb és gyorsabb eljárás, mint a hagyományosan betonba vert karóra való ráhúzás. Akkoi· ugyanis a karók fix rögzítése miatt csak létrára felállva lehet a zsákokat felemelés után - nehéz fizikai munkával - a karókra ráhúzni.A preferred embodiment is the formation of bore rows in the module elements. When using a wrist strap method, the bags 11 are placed on the stakes, after removal of the inner cross-brackets, especially for 20-25 kg bags. Then, with the full stake erected, its upper end is secured to the holes in the upper cross members of the film frame. This is a much simpler and faster procedure than pulling on a watch that has traditionally been cast in concrete. Akkoi · Because of the fixed attachment of the stakes, the bags can only be lifted up on a ladder after being lifted - with heavy physical work - to the stakes.

A találmány előnye, hogy az ún. forgási idő gyorsabb. Nagyobb az egy évben megtermelhető gombamennyiség. Kicsi a kéziniunkaigény. A 100 kg gombatáptalajra vetítve legalább 20%-kal magasabb a terméshozam a ma ismert eljárásokkal szemben.An advantage of the invention is that the so-called. rotation time is faster. The amount of mushrooms that can be produced in one year is higher. The need for handloom is small. The yield per 100 kg of mushroom medium is at least 20% higher than the methods known today.

Claims (17)

1. Eljárás laskagomba egyzónás gyorsított termesztésére, amelynek során gombatáptalaj alapanyagként gabonaszalmát és/ /vagy kukoricacsutkát és/vagy kukoricaszárat használunk azzal jellemezve, hogy gombatáptalaj alapanyagként legfeljebb 20 nini nagyságúra aprított vagy foszlatott magas cellulóztartalmú ipari melléktermékeket, előnyösen textilipari melléktermékeket és/vagy önmagában ismert laskagomba táptalaj alapanyagokat, előnyösen gabonafélék szalmáját és/vagy kukoricaszárat és kukoricacsutkát vagy ezek tetszőleges arányú keverékét szárazon egyenletesen összekeverjük, majd C0 °C-os 1-5 tömegX gombaölőszert tartalmazó bő vízben legalább 30 percig folyamatos keverés mellett áztatjuk, az így előkészített gombatáptalaj alapanyagot víztartalmának 60-75%-ra való beállítása után az előkészített perforált termesztőzsákokba töltjük, a töltés során elvégzzük a gombacsirával történő beoltást: a gombacsirákat legalább három rétegben helyezzük el, a gombacsira és a gombatáptalaj alapanyag arányát legalább 1:6 tőnegarányúra állítják be, a beoltott gombatáptalajjal feltöltött feszes falú termesztőzsákokat előzetesen önmagában ismert módon fertőtlenített, zárt termesztőegység(ek)be, előnyösen pincékbe, fóliaalagútba, elhelyezett gom batáplalaj-tar tóáll vány (ok) ra függesztjük, a terinesztőzsákokat egymástól legalább 20 cm távolságra helyezzük el, a hajtatás (átszövés! és érlelési idő) és a termesztés során folyamatosan mérjük a termesztőzsákok maghőmérsékletét, a zárt termesztőegység léghőmérsékletét, páratartalmát, előnyösen a zárt termesztőegység oxigén- vagy szén-dioxid tartalmát, biztosítjuk a fénymennyiséget, ezeket előre meghatározott, önmagában ismert értékekre állítjuk be, a vezérlőberendezésen keresztül önmagában ismert módon folyamatosan biztosítjuk a zárt termesztőegység levegőjének a keverését, szűrve a felhasználásra kerülő levegőt.CLAIMS 1. A method of accelerating single-zone accelerated production of oyster mushrooms, wherein the fungus medium is based on cereal straw and / or corn cobs and / or corn stems, characterized in that the fungal medium is medium ingredients, preferably cereal straw and / or corn stalks and corn cobs or any mixture thereof, are dry uniformly mixed and soaked in water containing 1-5 wt. After setting to -75%, we fill it in the prepared perforated growing bags, during the filling we do the inoculation with the mushroom germ: at least three layers, adjusting the ratio of fungus germ and fungal medium stock to a stock ratio of at least 1: 6; -the pond shoulder (s) should be suspended (at least 20 cm apart), the fold (interlacing! and maturation time) and continuously measuring the core temperature of the growing bags, the air temperature and humidity of the closed growing unit, preferably the oxygen or carbon dioxide content of the closed growing unit, providing the amount of light, set to predetermined values known per se, continuously providing, in a manner known per se, the air of the closed production unit by filtering the air to be used. (Elsőbbség: 1989. 07. 27.)(Priority: July 27, 1989) 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy laskagomba termesztési időszakát legfeljebb 25 napban határozzuk meg. (Elsőbbség: 1989. 07. 27.)Method according to claim 1, characterized in that the production period of the oyster mushroom is defined as up to 25 days. (Priority: July 27, 1989) 3. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy gombatáptalaj alapanyagaként magas cellulóztartalmú ipari melléktermékként, elsősorban textilipari pamuthulladékot, gyapothulladékot alkalmazunk.Process according to claim 1, characterized in that the raw material of the fungus medium is a high cellulosic industrial by-product, in particular cotton waste, cotton waste. (Elsőbbség: 1989. 07. 27.)(Priority: July 27, 1989) 4. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy gombaölőszerként benomilt alkalmazunk az áztató és fertőtlenítő lében. (Elsőbbség: 1989. 07. 27.)The process according to claim 1, wherein the fungicide is benomyl in the soaking and disinfecting broth. (Priority: July 27, 1989) 5. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a magas víztartalmú gombatáptalaj alapanyag keverék áztatás utáni víztartalmát préseléssel vagy centrifugálással állítjuk be a kívánt értékre.5. The method of claim 1, wherein the post-soak water content of the high water content fungal medium feedstock mixture is adjusted to the desired value by compression or centrifugation. (Elsőbbség: 1989. 07. 27.)(Priority: July 27, 1989) 6. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a termesztőzsákokba összesen 8-15 kg, előnyösen 10 kg tömegű gombacsirát és gombatáptalajt előkészített (alapanyagot) töltünk.Method according to Claim 1, characterized in that the cultivation bags are filled with prepared (raw material) mushroom sprouts and mushroom medium having a total weight of 8-15 kg, preferably 10 kg. (Elsőbbség: 1989. 07. 27.)(Priority: July 27, 1989) 7. Az 1. igénypont ezerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a hajtatás és a termesztés ideje alatt a tennózsákokban levő gombatáptalaj maghőmérsékletét legfeljebb 30 °C-on a zárt termesztőegység, előnyösen pince, fóliaalagúl belső hőmérsékletét a hajtatás és a termesztés ideje alatt a téli fajtáknál legalább 10 °C-on, a termesztési időszakban előnyösen 14 °C-on, a nyári fajtáknál legalább 18 °C-on, a termesztési időszakban előnyösen 23 °C-on tartjuk.The method according to claim 1, characterized in that the core temperature of the fungal medium in the snack bags during shoot and cultivation is not higher than 30 ° C during the winter of the closed growing unit, preferably cellar, during shoot and cultivation. at least 10 ° C, preferably at 14 ° C during the growing season, at least 18 ° C at the summer varieties, and preferably 23 ° C during the growing season. (Elsőbbség: 1989. T>7. 27.)(Priority: 1989 T> 7/27) 8. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a zárt termesztőegység páratartalmát legalább 70%-ra, a levegömozgásThe method of claim 1, wherein the humidity of the closed production unit is at least 70%, -611-611 HU 199208 Β sebességét legfeljebb 0,1 m/sec-ra állítjuk be.HU 199208 Β is set to a maximum of 0.1 m / sec. (Elsőbbsége: 1989. 07. 27.)(Priority: 27/07/1989) 9. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a levegőcserére a hajtatási 5 időszakban legalább 10 m3 levegő/óra-t, a termesztési időszakban 50 m3 levegőt/órát biztosítunk 100 kg gombatáptulajra vetítve. (Elsőbbség: 1989. 07. 27.)9. The method of claim 1, wherein the air exchange is at least 10 m 3 air per hour during the shoot period and 50 m 3 air per hour during the growing season per 100 kg of mushroom medium. (Priority: July 27, 1989) 10. Az 1. igénypont szerinti eljárás, az- 10 zal jellemezve, hogy a zárt termesztőegységek (10) falét előnyösen fóliafalát és a kezelőutakat (9) illetve a gombatermö testeket (12) permetező vizporlasztó berendezéseket (5) külön, egymástól függetlenül működtetjük 15 a vezérlőberendezésen keresztül.Method according to claim 1, characterized in that the walls of the closed production units (10) are preferably operated separately and separately from the water wall spraying devices (5) for spraying the wall of the production units (10) and the treatment paths (9). through the control device. (Elsőbbség: 1989. 07. 27.)(Priority: July 27, 1989) 11. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy porlasztott vizet közvetlenül a gombatermó testekre (12) csak azok 20 megjelenése után 4 nappal permetezünk önmagában ismert módon.Method according to claim 1, characterized in that sprayed water is sprayed directly onto the fungus producing bodies (12) only 4 days after their 20 appearance in a manner known per se. (Elsőbbség: 1989. 07. 27.)(Priority: July 27, 1989) 12. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a termesztési időszakok- 25 bán naponta legalább 40 lux fényerőt biztosítunk 6-10, előnyösen 8 órán keresztül. (Elsőbbség: 1989. 07. 27.)The method according to claim 1, characterized in that at least 40 lux per day are maintained for 6 to 10, preferably 8 hours, during the growing season. (Priority: July 27, 1989) 13. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a termelési ciklus végén 30 a berendezést és a zárt termesztőegységet (10, önmagában ismert módon rovar- és gombakártevök ellen fertőtlenítjük a termesztőzsákok (11) eltávolítása után.Method according to claim 1, characterized in that at the end of the production cycle, the plant and the closed production unit (10) are disinfected against insect and fungus pests after removal of the growing bags (11). (Elsőbbség: 1989. 07. 27.) 35(Priority: July 27, 1989) 35 14. Berendezés. az 1. igénypont szerinti eljárás foganatosítására, amelynek időkapcsolóval ellátott vezérlőberendezése van, amely teremhómérővel/hőmérókkel, a gombatáptalajnak maghómérsékletét mérő hőmérőkkel, leve- 40 gő páratartalmát mérő eszközökkel, venlilátorral/ventilátorokkal, vízporlasztókkal és oxigén- vagy szén-dioxid mérő berendezésekkel van összekapcsolva, azzal jellemezve, hogy modul elemekből kialakított több szintű gombuLáptalaj-tarlóállváiiya (1) van, amelynek a szélessége legfeljebb 140 cm, a szintek egymástól való távolsága legalább 60 cm, több sor gombatáptalaj-tartóállvány (1) esetén a kezelő út (9) legalább 80 cm, a berendezésnek légbefúvó/légelszivó csöve (2) vagy csőrendszere (2) van egy adott esetben több szinten elhelyezve, a klímamérő eszközök (4) és u vizporlasztó berendezés (5) a goinbatáptalaj-tartóállvány(ok)on (1) és/vagy gombatáptalaj-tartóállványokat (1) legfelső szinteken összekötő távtartó elemeken (3) vannak önmagában ismert, módon elhelyezve, a klímamérő eszközök (4), a fényforrások (13), a szivo/nyomó ventilátorok (6), a vizporlasztó berendezések (5) az időkapcsolóval ellátott önmagában ismert vezérlőberendezéssel (7) elektronikusan össze vannak kapcsolva. (Elsőbbség: 1989. 07. 27.)14. Equipment. The method of claim 1 having a timing control device which is equipped with a thermometer / thermometers, a thermometer for measuring the fungus seed core temperature, a device for measuring humidity, a ventilator / ventilator, a water atomizer and an oxygen or carbon, characterized by a multi-level buttonhole (1) consisting of module elements having a width of up to 140 cm, a distance of at least 60 cm from each other, and in the case of several rows of mushroom support stands (9), at least 80 cm, the device has an air intake / exhaust pipe (2) or pipe system (2) located on several levels, the climate measuring devices (4) and a water spraying device (5) on the goinbat bracket (s) (1) and / or mushroom support stands (1) on the upper levels located on connecting spacers (3), known per se, the climate measuring means (4), the light sources (13), the suction / discharge fans (6), the water spraying devices (5) with the self-known control device (7) are connected electronically. (Priority: July 27, 1989) 15. A 14. igénypont szerinti berendezés azzal jellemezve, hogy többszintű gombatáptalaj-tartóállvény (1) elemei cserélhetők. (Elsőbbség: 1986. 11. 25.)Apparatus according to claim 14, characterized in that the elements of the multi-level mushroom medium support (1) are replaceable. (Priority: November 25, 1986) 16. A 14. igénypont szerinti berendezés azzal jellemezve, hogy szivó/nyomó ventilétor(ai,nak (6) külső toroknyílása sűrű szövésű hálóval, előnyösen szúnyoghálóval van bevonva.Apparatus according to claim 14, characterized in that the external throat opening of the suction / discharge fan (ai, 6) is covered with a dense woven mesh, preferably a mosquito net. (Elsőbbség: 1989. 07. 27.)(Priority: July 27, 1989) 17. A 14. igénypont szerinti berendezés azzal jellemezve, hogy a többszintű gombatáptalaj-tartóállványok (1) a legfelső szinten távtartó elemekkel (3) vannak a kezelőút (9) felett összekapcsolva.Apparatus according to claim 14, characterized in that the multi-level mushroom medium support stands (1) are connected to the upper level with spacers (3) above the treatment path (9).
HU864864A 1986-11-25 1986-11-25 Method and apparatus for one-zone quickened growing field mushroom HU199208B (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
HU864864A HU199208B (en) 1986-11-25 1986-11-25 Method and apparatus for one-zone quickened growing field mushroom

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
HU864864A HU199208B (en) 1986-11-25 1986-11-25 Method and apparatus for one-zone quickened growing field mushroom

Publications (2)

Publication Number Publication Date
HUT45811A HUT45811A (en) 1988-09-28
HU199208B true HU199208B (en) 1990-02-28

Family

ID=10969068

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU864864A HU199208B (en) 1986-11-25 1986-11-25 Method and apparatus for one-zone quickened growing field mushroom

Country Status (1)

Country Link
HU (1) HU199208B (en)

Also Published As

Publication number Publication date
HUT45811A (en) 1988-09-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104642267B (en) A kind of industrialization breeding method of aphidius gifuensis
CN107125023B (en) Edible fungus culture medium and edible fungus culture method using same
CN103340095A (en) Mushroom cultivating method
CN105684738A (en) Sunlight greenhouse tomato culture method
CN102972210B (en) New tremella cultivation method
CN108476862A (en) A kind of high-yield planting method of oyster mushroom
KR102013799B1 (en) Cultivation method of mushrooms by supplying nutrient and controlling growth environment to need mushroom growth
US4674228A (en) Process of shiitake (lentinus edodes) cultivation
CN103858677B (en) A kind of light simplified cultivation method of coprinus comatus
CN111034538A (en) Method for culturing black fungus by utilizing mulberry branches
CN108633614A (en) A kind of greenhouse cultivation method of oyster mushroom
CN111480528A (en) High-efficiency high-yield planting method for selenium-rich small tomatoes
CN108703010A (en) A kind of Hericium erinaceus hayashishita imitating wild planting process
CN108887103A (en) A kind of Labor-saving strawberry method for culturing seedlings
CN103583226A (en) Good quality and high yield cultivation method for tea tree mushroom
CN110214628A (en) A kind of greenhouse cultivation method of oyster mushroom
CN107750832B (en) Flammulina velutipes incubator
CN103125266A (en) New tremella short cut-log clinker layer frame cultivation method
CN107853073A (en) A kind of applicable edible mushroom is potted plant to cultivate integration system and application
CN102668873A (en) Method for cultivating Pleurotus eryngii
CN109089726B (en) Cultivation method of selenium-rich pleurotus geesteranus
CN110353034A (en) A kind of novel storage method of seed potato
CN103907513A (en) Alfalfa sprouting vegetable high-yield cultivation technology
Munshi et al. Button mushroom cultivation
CN108849232A (en) A kind of cultivation matrix and preparation method thereof of selenium enriched oyster mushroom

Legal Events

Date Code Title Description
HU90 Patent valid on 900628
HMM4 Cancellation of final prot. due to non-payment of fee