FI77909B - Transportabel upplyftbar borrningsplattform foer havsborrning. - Google Patents

Transportabel upplyftbar borrningsplattform foer havsborrning. Download PDF

Info

Publication number
FI77909B
FI77909B FI783432A FI783432A FI77909B FI 77909 B FI77909 B FI 77909B FI 783432 A FI783432 A FI 783432A FI 783432 A FI783432 A FI 783432A FI 77909 B FI77909 B FI 77909B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
rig
drilling
crane
deck
legs
Prior art date
Application number
FI783432A
Other languages
English (en)
Other versions
FI783432A (fi
FI77909C (fi
Inventor
Sergio Rodolfo Cacace Mueller
Original Assignee
Petroleo Brasileiro Sa
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to BR7804645 priority Critical
Priority to BR7804645A priority patent/BR7804645A/pt
Application filed by Petroleo Brasileiro Sa filed Critical Petroleo Brasileiro Sa
Publication of FI783432A publication Critical patent/FI783432A/fi
Publication of FI77909B publication Critical patent/FI77909B/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI77909C publication Critical patent/FI77909C/fi

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
  • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
  • E02B17/00Artificial islands mounted on piles or like supports, e.g. platforms on raisable legs or offshore constructions; Construction methods therefor
  • E02B17/02Artificial islands mounted on piles or like supports, e.g. platforms on raisable legs or offshore constructions; Construction methods therefor placed by lowering the supporting construction to the bottom, e.g. with subsequent fixing thereto
  • E02B17/027Artificial islands mounted on piles or like supports, e.g. platforms on raisable legs or offshore constructions; Construction methods therefor placed by lowering the supporting construction to the bottom, e.g. with subsequent fixing thereto steel structures
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
  • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
  • E02B17/00Artificial islands mounted on piles or like supports, e.g. platforms on raisable legs or offshore constructions; Construction methods therefor
  • E02B17/02Artificial islands mounted on piles or like supports, e.g. platforms on raisable legs or offshore constructions; Construction methods therefor placed by lowering the supporting construction to the bottom, e.g. with subsequent fixing thereto
  • E02B17/021Artificial islands mounted on piles or like supports, e.g. platforms on raisable legs or offshore constructions; Construction methods therefor placed by lowering the supporting construction to the bottom, e.g. with subsequent fixing thereto with relative movement between supporting construction and platform
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
  • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
  • E02B17/00Artificial islands mounted on piles or like supports, e.g. platforms on raisable legs or offshore constructions; Construction methods therefor
  • E02B2017/0056Platforms with supporting legs
  • E02B2017/006Platforms with supporting legs with lattice style supporting legs
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
  • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
  • E02B17/00Artificial islands mounted on piles or like supports, e.g. platforms on raisable legs or offshore constructions; Construction methods therefor
  • E02B2017/0056Platforms with supporting legs
  • E02B2017/0073Details of sea bottom engaging footing
  • E02B2017/0082Spudcans, skirts or extended feet

Description

KUULUTU8JULKAI8U „Λ Λ [β] oi) utlAggningsskrift 77909 (51) Kv.lk.Vlnt.CI/· E 02 Β 17/00
SUOMI-FINLAND
(FI) (21) Patenttihakemus - Patentansökning 783^32 (22) Hakemispäivä - Ansökningsdag 10.11.78
Patentti* ja rekisterihallitus (23) Alkupäivä - Giltighetsdag 10.11 .78
Patent- och reglsteretyreleen (41) Tuiiut julkiseksi - Bi,vit offentiig 20.0K80 (44) Nähtäväksipanon ja kuul.julkaisun pvm. - «. nq
Ansökan utlagd och utl.skriften publicerad ί ι . u i .oj (86) Kv. hakemus - Int. ansökan (32)(33)(31) Pyydetty etuoikeus - Begärd prioritet 19-07.78
Brasilia-Brasilien(BR) PI 70046^5 Toteennäytetty-Styrkt (71) Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras, Avenida Chile, No 65, Rio de Janeiro, Bras i1ia-Bras i1ien(BR) (72) Sergio Rodolfo Cacace Mueller, Ipanema, Rio de Janeiro, Brasi1ia-Brasi1ien(BR) (7*0 Ruska 6 Co Oy (5*0 Liikkuva, ylös nostettava porauslautta merellä tapahtuvaa porausta varten -Transportabel upplyftbar borrningsplattform för havsborrning Tämä keksintö koskee liikkuvaa, ylösnostettavaa porauslauttaa merellä tapahtuvaa porausta varten, jossa on järjestelmä, joka mahdollistaa poraustornin muuttamisen suurtehonosturiksi ja kääntäen, ja jossa on seuraavat osat: a) mastotyyppinen, porauskannelle asennettu erikoisesti nosturin puomina toimivaksi suunniteltu poraustorni, b) porauskannelle asennettu porausvintturi, c) 360° kaikkiin suuntiin kiertymään pystyvälle kiertyvälle alustalle asennettu porauskansi kiertyvän alustan muodostaessa myöskin nosturin kiertopöydän silloin, kun poraustornin, poraus-vintturin ja porausalustan sisältävä lait& toimii nosturina, ja d) siirrettävä alusrakenne, jolla kiertyvä alusta on
Tarkemmin sanottuna keksinnön kohteena on nostettava porauslautta, joka tultuaan paikalleen asetetuksi voi työskennellä keskeytyksittä merenkäynnin vaikuttamatta siihen.
Tähän asti tunnetut porauslautat, joiden kannelle ei ole asennettu suurtehonosturia, vaativat nosturiproomun käyttöä hyvin raskaiden ‘ ! osien ja varusteiden paikasta toiseen kuljettamista sisältävien 2 77909 töiden, kuten esimerkiksi porauslautan jalkaosien asentamisen ja purkamisen, rakenteiden asentamisen jne. suorittamiseksi. Kaikkien tämän tyyppisten töiden suorittamisen aikana nosturiproomu on ympäristön olosuhteiden vaikutuksen alainen. Jos merenkäynti ylittää käytännössä jo määritetyt tietyt rajat, nosturiproomun työskentely on keskeytettävä siksi, kunnes merenkäyntiolosuhteet ovat taas suotuisat. Tällaiset keskeytykset, joita määrättyinä vuodenaikoina tapahtuu usein äkkinäisten säänmuutosten johdosta, viivyttävät työskentelyä liiallisesti ja johtavat suunnattomiin tappioihin.
Eräässä tunnetussa tähän asti käytetyssä merenalaisten Öljykenttien hyödyntämismenetelmässä asennetaan nosturiproomun avulla kiinteä suojarakenne, jolta tuotantolähdettä porataan. Nämä porausreiät porataan käyttäen tavallisia merellä käytettäviä porauslaitteisto-ja, mm. ennen kaikkea liikkuvia, tavallisesti nostettavaa tyyppiä olevia porauslauttoja. Tällaisia nostettavaa tyyppiä olevia porauslauttoja hinataan jalat nostettuina lautan pohjan yläpuolelle. Työskentelykohtaan tullessa jalat lasketaan taas alas, kunnes ne saavuttavat tuen merenpohjasta, ja vasta sitten runko nostetaan ylös turvalliseen korkeuteen merenpinnan yläpuolelle.
Kelluvan porauslautan sijoittaminen muodostuu työskentelyn kriittiseksi kohdaksi, koska merenkäynti vaikuttaa voimakkaasti siihen.
Jos ympäristön olosuhteet eivät ole tyydyttävät, niin kelluva porauslautta voi törmätä jo asennettuun kiinteään rakenteeseen, mihin liittyy suuri vaara.
; Toinen suuri tavallisiin kelluviin, syvillä vesillä työskenteleviin porauslauttoihin liittyvä ongelma on niiden omien jalkojen pituudessa.
Tavallisesti tällaisissa porauslautoissa tai -lavoissa on jalat rakennettu osista, joita voidaan liittää toisiinsa tapeilla tai millä tahansa muilla sopivilla välineillä, kunnes ne saavat tarvittavan pituuden vesikerroksen syvyyden mukaan siinä paikassa, jossa poraus-lautan on työskenneltävä. Melkein aina turvallisuus- ja stabiili-suussyistä tällaisten porauslauttojen hinaamiseksi asemasta toiseen on pitkiä jaikaosia poistettava ja varastoitava porauslautan kannelle matkan ajaksi ja asennettava ne uudelleen uudessa työskente-lypaikassa. Tällaiset työt suorittaa yleensä nosturiproomu tai vas-taava tällaiseen tarkoitukseen erikoisesti suunniteltu laite. Täi- 3 77909 laisten työskentelyvaikeuksien arvioimiseksi riittänee mainita, että kukin jaikaosa on noin 20 - 30 m pitkä ja painaa 150 - 200 tonnia tai enemmän.
Nosturiproomun käytössä tällaisiin tarkoituksiin on se epäkohta, että proomu on aina aaltojen ja tuulien vaikutuksen alainen, mikä tekee työskentelyn vaikeaksi ja kalliiksi. Lisäksi nosturiproomun käyttökustannukset ovat hyvin suuret, suuruusluokkaa kolme-neljä kertaa porauslautan käyttökustannukset.
Muitakin yrityksiä on tehty ongelman ratkaisemiseksi, mutta ei täysin tyydyttävin tuloksin. Esimerkiksi US-patenttijulkaisussa 3 830 071 esitetty laite pyrkii ratkaisemaan vain jalkojen liikkumiseen ja porauslautan stabiilisuuteen hinauksen aikana liittyvät ongelmat.
US-patenteissa 2 975 601 ja 3 2M 2M2 on selostettu porauslaitteis-toja, joissa poraustorni voidaan muuttaa nosturiksi. Niissä kummassakin kuitenkin nosturin kannatusvaijeri on yhdistetty erilliseen apuvintturiin, joka ei pääse kiertymään porausalustan mukana. Näin ollen ei nosturin mastoa voida kallistaa vapaasti mihin tahansa suuntaan eikä nosturilla voida käsitellä kuormia missä tahansa kohdassa porauslautan kannella.
Tämän keksinnön yhtenä tarkoituksena on aikaansaada kelluva, nostettava porauslautta, joka pystyy vaihtoehtoisesti suorittamaan merellä käytettävän poraustornin tai jaikaosia siirtävän, meren pohjaan kiinteitä suojarakenteita asentavan jne. suurtehonosturin tehtävät.
:Tämän keksinnön toisena tarkoituksena on aikaansaada nostolautta, joka pystyy toimimaan keskeytymättä kovassakin merenkäynnissä.
Keksinnön mukaiselle porauslautalle on tunnusomaista se, että kiertyvälle alustalle asennetulle porauskannelle sijoitetussa poraus-vintturissa oleva apurumpu toimii nosturin puomia siirtävänä vintturina poraustornin toimiessa nosturina.
: Tämän keksinnön mukainen liikkuva porauslautta ratkaisee edullises ti ja turvallisesti tähän asti tunnettuihin porauslauttoihin liittyvät, edellä mainitut ongelmat. Sen merkittävimpänä etuna on kyky siirtää omien jalkojensa osia kärsimättä aaltojen ja tuulen vaiku-tuksesta ja tarvitsematta lisävarusteita ja/tai laitteita.
77909
Keksinnön mukainen porauslautta on varustettu erikoisella järjestelmällä, joka mahdollistaa haluttaessa määrättyjen porausvarusteiden muuttamisen suuren nosturin osiksi, joka pystyy siirtämään kuormia, jotka ovat suuruusluokkaa 200 tonnia tai enemmän. Tällaisen muuttamisen voi porausmiehistö itse suorittaa muutamassa tunnissa.
Keksinnön mukaisen sovellutusmuodon edullisuus on siinä, että suur-tehonosturi on käytettävissä liikkuvan porauslautan kannella aiheuttamatta ylikuormitusongelmia ja vaatimatta rakenteellisten mittojen muutoksia.
Keksinnön mukainen erikoinen järjestelmä, joka mahdollistaa poraus-tornin muuttamisen suurtehonosturiksi merkitsee suuria etuja tähän asti tunnettuihin laitteisiin nähden. Mainittu erikoinen järjestelmä ratkaisee porauslautan jalkaosien asennus-, purkamis- ja kuljetuspulmat, kiinteiden rakenteiden asentamisen ja laskemisen meren pohjaan ja merellä suoritettavat rakennustyöt yleensä, kun tarvitaan suurtehonosturin käyttöä.
Tällä uudella syvissä vesissä työskentelemään pystyvällä, liikkuvalla, hyvin monipuolisella porauslautan sovellutusmuodolla saadaan aikaan nosturi sekä poraustorni. On tunnettua, että nosturi vaatii toimintojensa suorittamiseksi ainakin kaksi vintturia, yhden kuorman käsittelemiseksi ja toisen nosturin puomin siirtämiseksi. Toisaalta on samoin tunnettua, että porausvintturissa on yleensä kaksi rumpua, jolloin se itse asiassa on rakennettu kahdesta vintturista, joista yhtä käytetään porausvintturina ja toista apuvintturina, jota tavallisesti käytetään porausreiän puhdistamiseen, suunnan säilyttämiseen ja osien siirtoon porakaivoa pitkin jne.
Tämän keksinnön mukaan porauslautan kannelle asennettu porausvint-turi yhdessä poraustornin kanssa muodostaa nosturin peruslaitteiston. Kun porausvintturin päärumpu siirtää kuormaa, apurumpu siirtää nosturin puomia. Kun koko laitteisto on asennettu liikkuvalle rakenteelle, saadaan se lisäetu, että nosturia voidaan siirtää po-. rauslautan kannen yli, joten se kykenee saavuttamaan etäisimmätkin ; kohdat.
Porauslautan tarjoamien toimintamahdollisuuksien ymmärtämiseksi pa remmin keksintöä selitetään seuraavassa viitaten oheisiin piirus- ; tuksiin.
5 77909
Kuvio 1 esittää päältä nähtynä porauslautan yläkansia, kuvio 2 esittää paikalleen asetettua porauslauttaa, joka toimii poraustornina, kuvio 3 esittää porauslauttaa, joka toimii nosturina, kuvio 4 esittää porauslauttaa, joka toimii jälleen poraustomina, kuvio 5 esittää porauslauttaa toimimassa nosturina, kuvio 6 esittää myöskin nosturina toimivaa porauslauttaa ja kuvio 7 esittää porauslautan hinausta.
Kuviossa 1 porauslautan pääkansi 1 on varustettu pituussuunnassa kiskoilla 2 ja näitä pitkin siirrettävällä aluerakenteella 3, joka kannattaa keksinnön mukaisen järjestelmän muita osia, kuten kiertyvää alustaa 4, porausvintturia 5 ja poraustornia 6, joka on rakennettu erityisesti keksinnön mukaisia tarkoituksia varten.
Pienet sivuilla olevat nosturit 7 helpottavat materiaalin ja varusteiden sekä kuormausta että purkamista. Lisäksi pääkannen 1 yläpuolelle voi olla varastoitu porauslaitteiston jaikaosia 8 siirryttäessä asemasta toiseen.
Kuviossa 2 siirrettävä alusrakenne 3 ulkonee ulospäin porauslautan kannesta porakaivon 9 poraamisen mahdollistamiseksi. Erikoisen järjestelmän osat, jotka mahdollistavat poraustornin muuttamisen suurtehonosturiksi, on esitetty tässä kuviossa. Niihin kuuluu erikoisesti kummallakin keksinnön mukaisella tavalla toimimaan suunniteltu poraustorni 6, porausvintturi 5, kiertyvä alusta 4 ja siirrettävä alusrakenne 3* ; Kuvio 3 esittää nosturina toimivaa porauslauttaa asentamassa kiin teää suojarakennetta tai suojusta 10 hyödynnettävän porakaivon 11 yläpuolelle. Poraustorni 6 on muutettu nosturin puomiksi 12, samalla kuin porausvintturi 5 toimii nosturin päävintturina 13 siirtäen kuormaa 10, ja apuvintturi 14 toimii nosturin puomia 12 siirtävänä nosturin vintturina.
Kuviossa 4 poraustornina toimiva porauslautta poraa jo asennetun suojuksen 10 yläpuolella lisäporakaivoa 15· Siirrettävää alusra-kennetta 3 voidaan siirtää sisäänpäin ja ulospäin porauslautan kanteen nähden suoritettavan työn vaatimusten mukaan.
Kuviossa 5 nosturina toimiva porauslautta asentaa suojuksen 10 ja jo porattujen porakaivojen 11, 15 päälle tuotantokansia 16,

Claims (1)

 1. 6 77909 jotka sisältävät tarvittavat varusteet tuotetun öljyn ja kaasun käsittelemiseksi alustavasti. Kuviossa 6 poraustyöt ovat jo päättyneet, porakaivot 11, 15 on jo porattu ja täydennetty ja suojarakenteet 10, 16 asennettu. Nosturi on siirretty porauslautan pääkannen 1 keskiosaan ja toimii poistaen jalkojen osia 8 ja valmistellen porauslauttaa hinaukseen. Kuviossa 7 hinattavan porauslautan jalat on nostettu ylös, siirrettävä alusrakenne 3 on siirretty porauslautan kannen keskiosaan, ja poraustorni 6 on laskettu alas hinauksen helpottamiseksi ja laitteiston tekemiseksi vakavammaksi. .Alan ammattimies voi ottaa huomioon tämän keksinnön mukaisen erikoisen järjestelyn muitakin käyttömahdollisuuksia. Nosturia voidaan käyttää esimerkiksi siirtämään jalkaosia ja muita varusteita, joita ei käytetä, alukseen niiden lähettämiseksi maihin, jotta kannella olevaa tilaa voitaisiin käyttää paremmin hyväksi poraamisen aikana. Edelleen tämän keksinnön mukainen järjestelmä voidaan sovittaa pienemmille lautoille. Lisäksi keksinnön mukaista porauslauttaa voidaan käyttää yhdessä muun tyyppisien porauslauttojen kanssa. Kaikkien tällaisten sovellutusmuotojen, vaikka niitä ei olekaan esitetty tässä selityksessä, on katsottava kuuluvan tämän keksinnön puitteisiin. Patenttivaatimus Liikkuva, ylös nostettava porauslautta merellä tapahtuvaa porausta varten, jossa on järjestelmä, joka mahdollistaa poraustornin (6) muuttamisen suurtehonosturiksi ja kääntäen, ja jossa on seuraavat osat: a) mastotyyppinen, porauskannelle (1) asennettu erikoisesti nosturin puomina (12) toimivaksi suunniteltu poraustorni (6), b) porauskannelle asennettu porausvintturi (5), c) 360° kaikkiin suuntiin kiertymään pystyvälle kiertyvälle alustalle (^) asennettu porauskansi kiertyvän alustan muodostaessa myöskin nosturin kiertopöydän silloin, kun poraustornin, poraus-vintturin ja porausalustan sisältävä laite toimii nosturina, ja d) siirrettävä alusrakenne (3), jolla kiertyvä alusta (¾) on,
FI783432A 1978-07-19 1978-11-10 Transportabel upplyftbar borrningsplattform foer havsborrning. FI77909C (fi)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BR7804645 1978-07-19
BR7804645A BR7804645A (pt) 1978-07-19 1978-07-19 Plataforma auto-elevatoria de perfuracao maritima

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI783432A FI783432A (fi) 1980-01-20
FI77909B true FI77909B (fi) 1989-01-31
FI77909C FI77909C (fi) 1989-05-10

Family

ID=4011950

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI783432A FI77909C (fi) 1978-07-19 1978-11-10 Transportabel upplyftbar borrningsplattform foer havsborrning.

Country Status (19)

Country Link
US (1) US4269542A (fi)
JP (1) JPS5641767B2 (fi)
AR (1) AR225138A1 (fi)
BE (1) BE874521A (fi)
BR (1) BR7804645A (fi)
CA (1) CA1109279A (fi)
DE (1) DE2855752C2 (fi)
DK (1) DK151543C (fi)
ES (1) ES477394A1 (fi)
FI (1) FI77909C (fi)
FR (1) FR2456167B1 (fi)
GB (1) GB2026573B (fi)
IE (1) IE47768B1 (fi)
IT (1) IT1117356B (fi)
MX (1) MX148519A (fi)
NL (1) NL180947C (fi)
NO (1) NO783857L (fi)
PT (1) PT68696A (fi)
SE (1) SE437855B (fi)

Families Citing this family (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6047410B2 (fi) * 1980-02-22 1985-10-22 Mitsui Shipbuilding Eng
US4492270A (en) * 1980-05-02 1985-01-08 Global Marine, Inc. Method of installing and using offshore well development and production platforms
US4602894A (en) * 1981-05-01 1986-07-29 Marathon Manufacturing Company Combination offshore drilling rig
GB2139267B (en) * 1983-05-03 1986-10-01 Rig Design Services Drilling rig
NO157628C (no) * 1984-03-28 1988-04-20 G Nils A Ellingv Bardunert marin plattformkonstruksjon.
US4583881A (en) * 1984-05-29 1986-04-22 Bethlehem Steel Corporation Mobile, offshore, jack-up, marine platform adjustable for sloping sea floor
US4630681A (en) * 1985-02-25 1986-12-23 Decision-Tree Associates, Inc. Multi-well hydrocarbon development system
US5012875A (en) * 1986-12-01 1991-05-07 Barnett & Casbarian, Inc. Method and apparatus for protecting a shallow-water well
US4740107A (en) * 1986-12-01 1988-04-26 Barnett & Casbarian, Inc. Method and apparatus for protecting a shallow-water well
US4907657A (en) * 1986-12-01 1990-03-13 Shell Offshore, Inc. Method for protecting a shallow water well
US4739840A (en) * 1986-12-01 1988-04-26 Shell Offshore Inc. Method and apparatus for protecting a shallow water well
US4761096A (en) * 1987-02-24 1988-08-02 Lin Sheng S Universal footing with jetting system
US4854778A (en) * 1987-09-04 1989-08-08 Cameron Iron Works Usa, Inc. Caisson tower platform and method of setting same
JPH04249761A (en) * 1990-12-28 1992-09-04 Mitsubishi Electric Corp Apparatus for inspecting foreign matter
AU4025593A (en) * 1992-04-06 1993-11-08 Rowan Companies, Inc. Method and apparatus for transporting and using a drilling apparatus or a crane apparatus from a single movable vessel
US5407302A (en) * 1993-02-11 1995-04-18 Santa Fe International Corp. Method and apparatus for skid-off drilling
NO973972L (no) * 1997-08-29 1999-03-01 Dsnd Offshore As Anordning ved en flyttbar installasjon, sµrlig et offshorefart°y
US6609573B1 (en) * 1999-11-24 2003-08-26 Friede & Goldman, Ltd. Method and apparatus for a horizontal pipe handling system on a self-elevating jack-up drilling unit
NL1020512C2 (nl) * 2002-05-01 2003-11-06 Marine Structure Consul Werkwijze en vaartuig voor het manipuleren van een offshore constructie.
ITMI20041334A1 (it) * 2004-07-02 2004-10-02 Fata Group S P A Sistema di magazzino automatizzato di grandi dimensioni per strutture portuali
US20080237174A1 (en) * 2007-03-30 2008-10-02 Remedial (Cyprus) Pcl Crane support apparatus and methods thereof
US20080243365A1 (en) * 2007-03-30 2008-10-02 Remedial (Cyprus) Pcl Methods of holding station and mooring and elevating support vessel
US20100067989A1 (en) * 2007-03-30 2010-03-18 Brown Michael D Vessel for transporting wind turbines and methods thereof
US20080237170A1 (en) * 2007-03-30 2008-10-02 Remedial (Cyprus) Pcl Extension Bridges and methods of tender assist
US20080237173A1 (en) * 2007-03-30 2008-10-02 Remedial (Cyprus) Pcl Arm assembly and methods of passing a pipe from a first vessel to a second vessel using the arm assembly
US20080240863A1 (en) * 2007-03-30 2008-10-02 Remdial (Cyprus) Pcl Elevating support vessel and methods thereof
US20080247827A1 (en) * 2007-03-30 2008-10-09 Remedial (Cyprus) Pcl Work-over rig assembly and methods thereof
US7815398B2 (en) * 2007-03-30 2010-10-19 Remedial Cayman Limited Methods of positioning an elevating support vessel
WO2009035448A1 (en) * 2007-09-10 2009-03-19 Offshore Technology Development Improved cantilever skidding system on a drilling rig
EP2436593B1 (de) * 2010-10-01 2013-11-27 Nordic Yards Holding GmbH Schiff und Verfahren zum Befördern und Aufstellen von Offshore-Strukturen
WO2012144952A1 (en) * 2011-04-19 2012-10-26 Primepoint Pte Ltd A multi-functional jack up system for decommissioning an offshore platform
EP3307955A1 (en) * 2015-06-12 2018-04-18 GustoMSC Resources B.V. Offshore structure, supporting member, skid shoe, method for moving a cantilever
EP3368723A2 (en) 2015-10-29 2018-09-05 Mærsk Drilling A/S Offshore apparatus and method
WO2017071711A2 (en) * 2015-10-29 2017-05-04 Maersk Drilling A/S Offshore apparatus and method
CN105692449B (zh) * 2016-03-22 2017-03-29 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 自升式钻井平台桩腿接长合拢的方法
US10302068B2 (en) * 2016-10-31 2019-05-28 Zentech, Inc. Conversion of movable offshore drilling structure to wind turbine application
CN107571975B (zh) * 2017-07-31 2019-11-15 武汉船用机械有限责任公司 一种海上风电安装平台
CN111295480A (zh) * 2017-09-28 2020-06-16 伊特里克公司 使用海用自升式船进行海上平台的一个或多个海上平台钻井孔的填井和弃井
US20190264655A1 (en) * 2018-02-28 2019-08-29 Zentech, Inc. Conversion of moveable offshore drilling platforms to a wind turbine installation unit

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2399656A (en) * 1944-12-07 1946-05-07 Edward R Armstrong Float
US3001595A (en) * 1954-05-26 1961-09-26 De Long Corp Multi-purpose derrick barge and method of use in oil well drilling and servicing
US2975601A (en) * 1955-12-22 1961-03-21 Dresser Ind Handling of equipment laterally of a well location
US3008549A (en) * 1956-03-19 1961-11-14 Dresser Ind Method and apparatus for tilting a mast
US3244242A (en) * 1960-09-19 1966-04-05 Kerr Mc Gee Oil Ind Inc Drilling equipment
US3381482A (en) * 1966-05-17 1968-05-07 Mobil Oil Corp Marine drilling structure
US3451493A (en) * 1967-03-29 1969-06-24 James C Storm Drilling apparatus and method
US3830071A (en) * 1972-10-13 1974-08-20 Ihc Holland Letourneau Marine Jack-up drilling platform
US3872679A (en) * 1973-12-21 1975-03-25 Chevron Res Apparatus and method for reducing the forces on extendible legs of a floating vessel

Also Published As

Publication number Publication date
FR2456167B1 (fi) 1984-03-23
DK151543C (da) 1988-05-24
MX148519A (es) 1983-04-29
US4269542A (en) 1981-05-26
DK151543B (da) 1987-12-14
IE47768B1 (en) 1984-06-13
FR2456167A1 (fi) 1980-12-05
GB2026573A (en) 1980-02-06
FI77909C (fi) 1989-05-10
CA1109279A (en) 1981-09-22
BE874521A (fr) 1979-06-18
DE2855752C2 (fi) 1986-10-16
SE7812864L (sv) 1980-01-20
NL180947B (nl) 1986-12-16
IT7949280D0 (it) 1979-06-01
NO783857L (no) 1980-01-22
DK469078A (da) 1980-01-20
IE782558L (en) 1980-01-19
IT1117356B (it) 1986-02-17
CA1109279A1 (fi)
ES477394A1 (es) 1979-10-16
NL7812049A (nl) 1980-01-22
DE2855752A1 (de) 1980-02-07
BR7804645A (pt) 1980-01-22
AR225138A1 (es) 1982-02-26
NL180947C (nl) 1987-05-18
JPS5641767B2 (fi) 1981-09-30
SE437855B (sv) 1985-03-18
FI783432A (fi) 1980-01-20
BE874521A1 (fi)
GB2026573B (en) 1982-07-28
JPS5519392A (en) 1980-02-12
PT68696A (en) 1978-11-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8689881B2 (en) Offshore unit and method of installing wellhead platform using the offshore unit
US6601649B2 (en) Multipurpose unit with multipurpose tower and method for tendering with a semisubmersible
US6652192B1 (en) Heave suppressed offshore drilling and production platform and method of installation
US6367399B1 (en) Method and apparatus for modifying new or existing marine platforms
US6901998B1 (en) Method for using a multipurpose system
US7513713B2 (en) Structure for transporting, commissioning and decommissioning of a deck of a fixed oil platform and method for implementing the structure
US6729804B1 (en) Cantilevered tower for jack-up platform
US6718901B1 (en) Offshore deployment of extendable draft platforms
US6406223B1 (en) Installation for producing oil from an off-shore deposit and process for installing a riser
US6932326B1 (en) Method for lifting and transporting a heavy load using a fly-jib
DK1583884T3 (en) Offshore drilling plant
CA2795663C (en) Marine lifting apparatus
US9914505B2 (en) Installation method for water-submersible platforms and installation vessel
US6217258B1 (en) Dual hoist derrick system for deep sea drilling
AU714518B2 (en) Method and apparatus for installing prefabricated deck packages on offshore jacket foundations
US7575397B2 (en) Floating platform with non-uniformly distributed load and method of construction thereof
US4401398A (en) Support structure for mudline suspension wellhead
US7452162B2 (en) Method of installation of a tension leg platform and tendons therefor
CN104160094B (zh) 包括钻机和悬臂的海上系统
US3433024A (en) Versatile marine structure
US7156040B2 (en) Extended semi-submersible vessel (ESEMI)
US6964552B1 (en) Method for lifting and transporting a heavy load using a deep water deployment system
EP1189804B1 (en) Device for positioning and lifting a marine structure, particularly a platform deck
CN103917439B (zh) 具有外置柱的离岸平台
US5855455A (en) Submersible and semi-submersible dry lift carrier and method of operation for carrying a drilling rig and platform

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed
MM Patent lapsed

Owner name: PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS