FI68775C - Tvaettmaskin foer avfallsbehaollare - Google Patents

Tvaettmaskin foer avfallsbehaollare Download PDF

Info

Publication number
FI68775C
FI68775C FI820910A FI820910A FI68775C FI 68775 C FI68775 C FI 68775C FI 820910 A FI820910 A FI 820910A FI 820910 A FI820910 A FI 820910A FI 68775 C FI68775 C FI 68775C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
brush
washing machine
axis
washing
drive
Prior art date
Application number
FI820910A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI820910L (fi
FI68775B (fi
Inventor
Kalevi Eskelinen
Original Assignee
Vihta Auto Ja Kone Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Vihta Auto Ja Kone Oy filed Critical Vihta Auto Ja Kone Oy
Priority to FI820910A priority Critical patent/FI68775C/fi
Priority to FI820910 priority
Publication of FI820910L publication Critical patent/FI820910L/fi
Publication of FI68775B publication Critical patent/FI68775B/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI68775C publication Critical patent/FI68775C/fi

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65FGATHERING OR REMOVAL OF DOMESTIC OR LIKE REFUSE
  • B65F7/00Cleaning or disinfecting devices combined with refuse receptacles or refuse vehicles
  • B65F7/005Devices, mounted on refuse collecting vehicles, for cleaning or disinfecting refuse receptacles
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B08CLEANING
  • B08BCLEANING IN GENERAL; PREVENTION OF FOULING IN GENERAL
  • B08B1/00Cleaning by methods involving the use of tools, brushes, or analogous members
  • B08B1/04Cleaning by methods involving the use of tools, brushes, or analogous members using rotary operative members
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B08CLEANING
  • B08BCLEANING IN GENERAL; PREVENTION OF FOULING IN GENERAL
  • B08B9/00Cleaning hollow articles by methods or apparatus specially adapted thereto
  • B08B9/08Cleaning containers, e.g. tanks
  • B08B9/087Cleaning containers, e.g. tanks by methods involving the use of tools, e.g. brushes, scrapers

Description

68775 Jäteastian pesukone Tämän keksinnön kohteena on jäteastian tai muun suhteellisen suurikokoisen säiliön pesukone, joka on sovitettu liitettäväksi sopivimmin ajoneuvoon kuten kuorma-autoon 5 esimerkiksi vaihtolavarunkoisena yksikkönä, jolloin pesukoneeseen kuuluu ainakin yksi pyöritettävissä oleva harja, johon kuuluu putkimainen harjan runko, josta harjakuidut ulkonevat sopivimmin radiaalisesti sekä suutinlaitteet pesunesteeseen suihkuttamiseksi pestävään kohteeseen.
10 Aikaisemmin tunnetaan erilaisia pyöritettävillä har joilla varustettuja jäteastian pesukoneita. Patenttijulkaisuissa CH 603 262 ja GB 1 460 276 on kuvattu tällaisia laitteita. Niissä harjat eivät kuitenkaan ole siirrettävissä muuten kuin akselinsa suunnassa.
15 Tämän keksinnön tarkoituksena on mahdollistaa eri ko koisten ja eri muotoisten suurikokoisten säiliöiden koneellinen pesu ja erityisesti jätesäiliöiden ajoneuvoon sovitetussa pesukoneessa tapahtuva pesu.
Keksinnön mukaiselle pesukoneelle on pääasiallisesti 20 tunnusomaista se, että harjan liikuttelemiseksi pääasiallisesti suorakaiteen tai neliön muotoa olevaa liikerataa pyörimisakselinsa normaalitasossa pesukoneeseen kuuluu oh-jainelimet ja käyttölaite harjan liikuttamiseksi akselinsa normaalitasossa yhdessä suunnassa edestakaisin ja että 25 pesukoneeseen kuuluu lisäksi toiset ohjainelimet ja käyttölaite harjan liikuttamiseksi akselinsa normaalitasossa edestakaisin edellä mainittuun suuntaan nähden kohtisuorassa suunnassa, ja että harja on mahdollisesti liikuteltavissa lisäksi akselinsa pituussuunnassa.
30 Keksinnön pääsovellutusmuodon mukaan pesukoneelle on lisäksi tunnusomaista se, että harja on sovitettu lähelle vaakatasoa kallistettuun asentoon siten, että harjan vapaa pää on ylempänä kuin harjan tyvipää harjan pyöritysmootto-reineen ja että harja on vaakajohteita pitkin käyttölait-35 teen avulla sovitettu siirrettäväksi pyörimisakseliinsa nähden kohtisuorassa suunnassa sekä harjan pyörimisakselin normaalitasossa sijaitsevien ohjainelimien ohjaamana 68775 käyttölaitteen avulla lähes vertikaalisessa suunnassa sekä lisäksi harjan akselin suuntaisia johteita pitkin käyttölaitteen avulla akselinsa pituussuunnassa.
Keksintö käy lähemmin selville seuraavasta selitykses-5 tä ja oheisista piirustuksista, joissa kuva 1 esittää säiliön pesutapahtumaa sivulta katsottuna erittäin kaaviollisesti, kuva 2 esittää pesukonetta harjan pyörimisakselin suunnassa katsottuna, 10 kuva 3 esittää pesukonetta sivulta katsottuna ja kuva 4 esittää pesukonetta ylhäältäpäin harjan pyörimisakseliin nähden kohtisuorassa suunnassa katsottuna.
Pesukoneeseen 1 kuuluu kuvioiden mukaisesti pyöritettävissä oleva harja 2, johon kuuluu putkimainen harjan runko 15 3, josta harjakuidut, esim. polypropyleenikuidut ulkonevat radiaalisesti. Harja 2 putkirunkoineen 3 on laakeroitu akselille 4, joka toisesta päästään on kiinnitetty apurunkoon 15. Apurunkoon 15 on kiinnitetty myös hydraulimoottori 11, jolla harjaa 2 pyöritetään. Hydraulimoottorin 11 akselille on 20 sovitettu hammaspyörä ja toinen hammaspyörä sijaitsee har jan 2 putkirungon 3 päässä. Mainittujen hammaspyörien ympäri on sovitettu kiertämään päätön ketju 18.
Keskenään yhdensuuntaiset, välin päässä toisistaan sijaitsevat vaakajohteet 8 ja 9 ovat kummastakin päästään 25 yhdistetyt toisiinsa ja runkoon 17. Rungon 17 ja apurungon 15 välille on sovitettu sylinterimäntälaite 10, jonka avulla apurunkoa 15 voidaan siirtää vaakajohteiden 8 ja 9 pituussuunnassa edestakaisin. Rungon 17 keskikohdalle on kiinnitetty poikittainen runkokappale 19, jonka päihin on niveltykö västi kiinnitetty vipuvarret 5 ja 6. Toisista päistään vipu- varret 5 ja 6 ovat niveltyvästi yhdistetyt siirtokelkkaan 16. Vipuvarret 5 ja 6 ovat keskenään yhdensuuntaiset ja ne muodostavat yhdessä runkokappaleen 19 ja siirtokelkan 16 kanssa nelinivelkulmion. Mainitun nelinivelkulmion nivel-k5 akselit ovat yhdensuuntaisia harjan 2 akselin 4 kanssa ja kohtisuorassa asennossa johteiden 8 ja 9 tasoa vastaan.
68775
Siirtokelkkaan 16 kuuluu siihen kiinteästi kiinnitettynä osana ulkoneva varsi 20, jonka ulomman pään ja vipuvarren 5 välille on nivelkiinnityksin sovitettu sylinterimäntälaά-te 7· Sy 1 interimäntälaitteen 7 avulla ja vipuvarsien ‘3 ja 5 6 ohjaamana harjaa 2 voidaan siirtää harjan 2 akselin 4 normaalitasossa pääasiallisesti vaakajohteisiin 8 ja 9 nähden kohtisuorassa suunnassa. Vipuvarsien 5 ja 6 liikeradat käyvät selville kuviosta 2.
Siirtokelkka 16 on sovitettu liukuvasti keskenään 10 yhdensuuntaisiin, välin päässä toisistaan sijaitseviin johteisiin 12 ja 13. Johteet 12 ja 13 ovat harjan 2 akselin 4 kanssa yhdensuuntaiset. Johteet 12 ja 13 ovat kiinnitetyt pesukoneen 1 runkorakenteeseen. Pesukoneen runkorakenteen ja siirtokelkan 16 välille on sovitettu sylinterimäntälaite 15 14, jonka avulla siirtokelkkaa 16 voidaan siirtää johteita 12 ja 13 pitkin niiden pituussuunnassa.
Harjaa 2 liikuttavina käyttölaitteina olevat sylinteri-mäntälaitteet 7, 10 ja 14 voivat olla hydraulisesti tai pneumaattisesti käytetyt ja ohjatut. Luonnollisesti laitteisto tossa voidaan käyttää sylinterimäntälaitteiden 7, 10 ja 14 asemasta muitakin tarkoitukseen soveltuvia käyttölaitteita.
Pesukone 1 on tarkoitettu erityisesti jäteastioiden 21 tai muiden suhteellisen suurikokoisten säiliöiden pesemiseen. t5 Pesukone 1 voidaan sovittaa esimerkiksi kiinteästi kuorma-auton runkorakenteen päälle tai pesukone 1 voidaan rakentaa vaihtolavarunkoiseksi yksiköksi. Ajoneuvon yhteydessä käytettynä pesukone 1 sovitetaan edullisesti kuvion 1 kaavio-esityksen mukaisesti siten, että harja 2 on sovitettu lähel-50 le vaakatasoa kallistettuun asentoon. Tällöin harjan 2 vapaa pää on ylempänä kuin harjan 2 tyvipää harjan pyöritys-moottoreineen 11. Mikäli pesukone on vaihtolavakäyttöinen, on se sovitettu pikaliittimin yhdistettäväksi ajoneuvon hydrauliikkaan, josta pesukone saa tällöin käyttövoimansa.
68775
Pesukoneen yhteydessä tulee olla vesisäiliö, josta vettä pumpun avulla pumpataan suuttimien kautta pestävään kohteeseen. Säiliön 21 sisäpuolelle pesuvesi johdetaan harjan 2 putkirungon 3 kautta, jolloin suuttimet sijaitsevat har-5 jän 2 vapaassa päässä. Lisäksi vettä suihkutetaan myös säiliön ulkopinnalle. Pesutilan alaosasta pesuvesi kierrätetään imupumpun avulla takaisin vesisäiliöön, joten systeemissä kierrätetään pesun aikana samaa pesuvettä. Pesutilassa ei ole vettä muutakuin pesun aikana. Pesuyksikköön 10 kuuluu luonnollisesti myös nostolaitteisto tai ns. astia- hissi, jonka avulla pestävä säiliö 21 nostetaan pesuasen-toon suljettuun pesutilaan ja pesun jälkeen taas lasketaan alas maahan.
Keksinnön mukainen pesukone 1 toimii seuraavasti.
1^ Aluksi jätesäiliö 21 kiinnitetään astiahissiin (ei ole esitetty piirustuksissa), ja jätesäiliö 21 kohotetaan astiahissin avulla pesukoneen pesutilaan kuvion 1 mukaiseen pesuasentoon. Sylinterimäntälaitteen lA avulla harja 2 siirretään johteita 12 ja 13 pitkin pestävän säiliön 21 20 sisään. Kun pesuohjelma käynnistetään, vesipumppu alkaa suihkuttaa vettä vesisäiliöstä harjalaitteen suuttimien kautta pestävän astian 21 sisään seka pesutilan seinämillä sijaitsevien suuttimien kautta pestävän astian 21 ulkopinnalle. Samanaikaisesti alkaa imupumppu pumpata pesutilan 25 pohjalle kertyvää vettä takaisin vesisäiliöön. Hydraulimoot- tori 11 pyörittää ketjun 18 välityksellä harjaa 2 ja pesu-tapahtuman aikana harjaa 2 ohjataan vuorotellen sylinteri-mäntälaitteiden 7 ja 10 avulla siten, että harja 2 liikkuu vipuvarsien 5 ja 6 ja johteiden 8 ja 9 ohjaamana harjan 2 50 akselin ^ normaalitasossa pääasiallisesti suorakaitteen tai neliön muotoista rataa. Mainittu harjan 2 liikerata käy selville kuviosta 2. Harja 2 voidaan ohjata kiertämään yhden tai useamman kerran ympäri kyseisen suorakaiteen tai neliön muotoisen liikeratansa. Pesutapabtuman loputtua veden 55 suihkutus lopetetaan ja harja 2 siirretään sylinterimäntälait teen 14 avulla pois säiliön 21 sisältä johteita 12 ja 13 pitkin ja lopuksi säiliö lasketaan pois pesutilasta astia-hissin avulla.

Claims (6)

1. Jäteastian tai muun suhteellisen suurikokoisen säiliön pesukone, joka on sovitettu liitettäväksi sopivimmin ajoneuvoon kuten kuorma-autoon esimerkiksi vaihtolavarunkoisena yk-sikkönä, jolloin pesukoneeseen (1) kuuluu ainakin yksi pyöritettävissä oleva harja (2), johon kuuluu putkimainen harjan runko (3), josta harjakuidut ulkonevat sopivimmin radiaali-sesti sekä suutinlaitteet pesunesteen suihkuttamiseksi pestävään kohteeseen, tunnettu siitä, että harjan (2) ^ liikuttelemiseksi pääasiallisesti suorakaiteen tai neliön muotoa olevaa liikerataa pyörimisakselinsa (4) normaalitasossa pesukoneeseen (1) kuuluu ohjainelimet (5, 6) ja käyttölaite (7) harjan (2) liikuttamiseksi akselinsa (4) normaalitasossa yhdessä suunnassa edestakaisin ja että pesukonee-seen (1) kuuluu lisäksi toiset ohjainelimet (8, 9) ja käyttölaite (10) harjan (2) liikuttamiseksi akselinsa (4) normaalitasossa edestakaisin edellä mainittuun suuntaan nähden kohtisuorassa suunnassa, ja että harja (2) on mahdollisesti liikuteltavissa lisäksi akselinsa (4) pituussuunnassa. ^ 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen pesukone, tunnettu siitä, että harja (2) on sovitettu lähelle vaakatasoa kallistettuun asentoon siten, että harjan (2) vapaa pää on ylempänä kuin harjan (2) tyvipää harjan pyöri-tysmoottoreineen (11) ja että harja (2) on vaakajohteita (8, 9) pitkin käyttölaitteen (10) avulla sovitettu siirrettäväksi pyörimisakseliinsa (4) nähden kohtisuorassa suunnassa sekä harjan (2) pyörimisakselin (4) normaalitasossa sijaitsevien ohjainelimien (5, 6) ohjaamana käyttölaitteen (7) 6 68775 avulla lähes vertikaalisessa suunnassa sekä lisäksi harjan (2) akselin (^) suuntaisia johteita (12, 13) pitkin käyttölaitteen (14) avulla akselinsa (4) pituussuunnassa.
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen pesukone, 5 tunnettu siitä, että harjaa (2) liikuttavina käyt tölaitteina (7, 10, 1*0 ovat hydraulisesti tai pneumaattisesti käytetyt ja ohjatut sylinterimäntälaitteet. Patenttivaatimuksen 2 mukainen pesukone, tunnettu siitä, että harjan (2) pyörimisakselin (M 10 suuntaiset johteet (12, 13) on kiinnitetty kiinteästi pesukoneyksikön runkorakenteeseen nähden.
5. Jonkin edellä olevan patenttivaatimuksen mukainen pesukone, tunnettu siitä, että harja (2) pyörimis-moottoreineen (11) on liitetty apurunkoon (15), joka 15 käyttölaitteen (10) avulla on sovitettu liikuteltavaksi vaakajohteita (8, 9) pitkin.
6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen pesukone, tunnettu siitä, että harjan (2) pyörimisakselin (M normaalitasossa sijaitsevat ohjainelimet muodostuvat 20 nelinivelkulmion muotoon sovitetusta vipuvarsilaitteistos- ta, jossa kahden rinnakkaisen vipuvarren (5, 6) toiset päät on niveltyvästä kiinnitetty harjan (2) akselin (^) suuntaisia johteita (12, 13) pitkin liikkuvaan siirtokelkkaan (16) ja toiset päät vaakajohteita (8, 9) tukevaan runkoon 25 (17).
7. Patenttivaatimuksen 2 mukainen pesukone, tunnettu siitä, että harjan (2) pyörimisakseli (4) sijaitsee ajoneuvon pituussuuntaisessa pystytasossa.
8. Patenttivaatimuksen 1 mukainen pesukone, 30 tunnettu siitä, että harja (2) on sovitettu liiku teltavaksi harjan (2) akselin (^) suunnassa johteita (12, 13) pitkin edestakaisin käyttölaitteen (14) avulla. 7 68775
FI820910A 1982-03-17 1982-03-17 Tvaettmaskin foer avfallsbehaollare FI68775C (fi)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI820910A FI68775C (fi) 1982-03-17 1982-03-17 Tvaettmaskin foer avfallsbehaollare
FI820910 1982-03-17

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI820910A FI68775C (fi) 1982-03-17 1982-03-17 Tvaettmaskin foer avfallsbehaollare
AT83301330T AT20316T (de) 1982-03-17 1983-03-10 Waschmaschine fuer einen muellbehaelter.
EP83301330A EP0089188B1 (en) 1982-03-17 1983-03-10 Washing machine for a waste container
DE8383301330T DE3364015D1 (en) 1982-03-17 1983-03-10 Washing machine for a waste container
ES520580A ES8403407A1 (es) 1982-03-17 1983-03-14 Perfeccionamientos en maquinas lavadoras de contenedores de basura.
SU833565906A SU1192597A3 (ru) 1982-03-17 1983-03-15 "уctpoйctbo для moйkи emkocteй ot octatkob быtobыx otxoдob и mуcopa"
US06/476,206 US4485513A (en) 1982-03-17 1983-03-17 Washing machine for a waste container

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI820910L FI820910L (fi) 1983-09-18
FI68775B FI68775B (fi) 1985-07-31
FI68775C true FI68775C (fi) 1985-11-11

Family

ID=8515210

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI820910A FI68775C (fi) 1982-03-17 1982-03-17 Tvaettmaskin foer avfallsbehaollare

Country Status (7)

Country Link
US (1) US4485513A (fi)
EP (1) EP0089188B1 (fi)
AT (1) AT20316T (fi)
DE (1) DE3364015D1 (fi)
ES (1) ES8403407A1 (fi)
FI (1) FI68775C (fi)
SU (1) SU1192597A3 (fi)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IT1292678B1 (it) * 1997-02-28 1999-02-11 Gruppo Tecnoferrari Spa Apparecchiatura per eseguire la pulizia di silos.
FR2765199A1 (fr) * 1997-06-26 1998-12-31 Bertrand Bodenes Mecanisme mobile de lavage et de desinfection des bacs a ordures menageres
AUPO797697A0 (en) * 1997-07-16 1997-08-07 Cooper, Norman William Bin washer
FR2786712B1 (fr) * 1998-12-04 2001-01-12 Deboffles Pere Et Fils Atelier Dispositif pour nettoyer les parois laterales internes d'un bac, notamment pour la culture hydroponique de legumes
WO2003002276A1 (en) * 2001-06-27 2003-01-09 Container Wash Systems Limited Container washing apparatus
AUPR955101A0 (en) * 2001-12-11 2002-01-24 Medivac Technology Pty Limited Improved compact waste treatment apparatus
AUPR955001A0 (en) * 2001-12-11 2002-01-24 Medivac Technology Pty Limited Compact waste treatment apparatus
PT103105A (pt) 2004-04-13 2005-10-31 Suma Servicos Urbanos E Meio A Sistema de lavagem de contentores de residuos solidos urbanos
US8511325B2 (en) * 2009-01-07 2013-08-20 9103-8034 Quebec Inc. Waste container washing vehicle
GB201101872D0 (en) * 2011-02-03 2011-03-23 Majeed Ali W Instrument cleaning assembly and apparatus
CN108861223A (zh) * 2018-07-04 2018-11-23 吴俊伟 一种可自动清理的环保型垃圾处理装置

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3604038A (en) * 1969-09-11 1971-09-14 Rocco F Di Ilio Refuse container and lid cleaner
CH532430A (fr) * 1971-08-06 1973-01-15 Sicpa Internat S A Installation de lavage de cuves
GB1460276A (en) * 1973-02-27 1976-12-31 Johnston Bros Cleaning apparatus

Also Published As

Publication number Publication date
SU1192597A3 (ru) 1985-11-15
US4485513A (en) 1984-12-04
EP0089188B1 (en) 1986-06-11
ES520580A0 (es) 1984-03-16
AT20316T (de) 1986-06-15
DE3364015D1 (en) 1986-07-17
FI68775B (fi) 1985-07-31
ES8403407A1 (es) 1984-03-16
FI820910L (fi) 1983-09-18
EP0089188A1 (en) 1983-09-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI68775C (fi) Tvaettmaskin foer avfallsbehaollare
US3844480A (en) Car washing machine
EP0404684A1 (en) Aircraft washing equipment
US20150013598A1 (en) Immersion treatment installation
FI75606C (fi) Rengoeringsfoerfarande och -anordning foer katod- och/eller anodplattor.
CN201271643Y (zh) 钢桶内壁预处理装置
KR100732996B1 (ko) 대형차량용 이동식 자동세차기 및 이를 이용한자동세차방법
CN201372190Y (zh) 一种多瓶并行的链板式洗瓶灌装机
CN212121135U (zh) 一种瓶体预洗系统
US3801371A (en) Industrial washing machine
CN110203714A (zh) 翻桶式送料装置及应用其的送料系统及操作方法
CN210117034U (zh) 翻桶式送料装置及应用其的送料系统
EP1586516B1 (en) System for washing urban solid waste containers
CN101664898B (zh) 钢桶内壁抛光预处理系统
DE19952533C2 (de) Waschanlage für Fahrzeugräder
CN109278763A (zh) 用于运输模台的摆渡车及混凝土预制构件生产线
JPH05305273A (ja) 容器類の自動洗浄装置
CN212733448U (zh) 一种步进位移装置及金属桶制品清洗线
US5609171A (en) Lipstick molding mold cleaning apparatus
US4892111A (en) Production line part cleaning apparatus
CN108738632A (zh) 一种集采挖与收装一体的智能挖藕机及挖藕方法
CN210617596U (zh) 圆网自动清洗机
US3286810A (en) Apparatus for arranging and feeding articles
JPH05255893A (ja) 液体処理用搬送装置
CN214385476U (zh) 一种猪圈清洗装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed
MM Patent lapsed

Owner name: VIHTA-AUTO JA KONE OY