FI116010B - Method and laser device for producing high optical power density - Google Patents

Method and laser device for producing high optical power density Download PDF

Info

Publication number
FI116010B
FI116010B FI20020968A FI20020968A FI116010B FI 116010 B FI116010 B FI 116010B FI 20020968 A FI20020968 A FI 20020968A FI 20020968 A FI20020968 A FI 20020968A FI 116010 B FI116010 B FI 116010B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
laser
axis
sector
bars
optical axis
Prior art date
Application number
FI20020968A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI20020968A0 (fi
Inventor
Erkki Lassila
Taito Alahautala
Original Assignee
Cavitar Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Cavitar Oy filed Critical Cavitar Oy
Priority to FI20020968A priority Critical patent/FI116010B/fi
Priority to FI20020968 priority
Publication of FI20020968A0 publication Critical patent/FI20020968A0/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI116010B publication Critical patent/FI116010B/fi

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
  • B23K26/00Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
  • B23K26/02Positioning or observing the workpiece, e.g. with respect to the point of impact; Aligning, aiming or focusing the laser beam
  • B23K26/06Shaping the laser beam, e.g. by masks or multi-focusing
  • B23K26/0604Shaping the laser beam, e.g. by masks or multi-focusing by a combination of beams
  • B23K26/0613Shaping the laser beam, e.g. by masks or multi-focusing by a combination of beams having a common axis
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
  • B23K26/00Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
  • B23K26/02Positioning or observing the workpiece, e.g. with respect to the point of impact; Aligning, aiming or focusing the laser beam
  • B23K26/06Shaping the laser beam, e.g. by masks or multi-focusing
  • B23K26/0604Shaping the laser beam, e.g. by masks or multi-focusing by a combination of beams
  • GPHYSICS
  • G02OPTICS
  • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS, OR APPARATUS
  • G02B19/00Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics
  • G02B19/0004Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics characterised by the optical means employed
  • G02B19/0028Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics characterised by the optical means employed refractive and reflective surfaces, e.g. non-imaging catadioptric systems
  • GPHYSICS
  • G02OPTICS
  • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS, OR APPARATUS
  • G02B19/00Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics
  • G02B19/0033Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics characterised by the use
  • G02B19/0047Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics characterised by the use for use with a light source
  • G02B19/0052Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics characterised by the use for use with a light source the light source comprising a laser diode
  • G02B19/0057Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics characterised by the use for use with a light source the light source comprising a laser diode in the form of a laser diode array, e.g. laser diode bar
  • GPHYSICS
  • G02OPTICS
  • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS, OR APPARATUS
  • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
  • G02B27/10Beam splitting or combining systems
  • G02B27/14Beam splitting or combining systems operating by reflection only
  • G02B27/145Beam splitting or combining systems operating by reflection only having sequential partially reflecting surfaces
  • HELECTRICITY
  • H01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
  • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
  • H01S5/00Semiconductor lasers
  • H01S5/40Arrangement of two or more semiconductor lasers, not provided for in groups H01S5/02 - H01S5/30
  • H01S5/4012Beam combining, e.g. by the use of fibres, gratings, polarisers, prisms
  • HELECTRICITY
  • H01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
  • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
  • H01S5/00Semiconductor lasers
  • H01S5/40Arrangement of two or more semiconductor lasers, not provided for in groups H01S5/02 - H01S5/30
  • H01S5/4025Array arrangements, e.g. constituted by discrete laser diodes or laser bar
  • HELECTRICITY
  • H01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
  • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
  • H01S5/00Semiconductor lasers
  • H01S5/40Arrangement of two or more semiconductor lasers, not provided for in groups H01S5/02 - H01S5/30
  • H01S5/4025Array arrangements, e.g. constituted by discrete laser diodes or laser bar
  • H01S5/4087Array arrangements, e.g. constituted by discrete laser diodes or laser bar emitting more than one wavelength

Description

116010116010
MENETELMÄ JA LASERLAITE SUUREN OPTISEN TEHOTIHEYDEN TUOTTAMISEKSIMETHOD AND LASER DEVICE FOR HIGH OPTICAL POWER
Keksintö kohdistuu patenttivaatimuksen 1 johdanto-osan mukaiseen 5 menetelmään suuren optisen tehotiheyden tuottamiseksi. Keksintö kohdistuu lisäksi em. menetelmän toteuttavaan laserlaitteeseen oheisen patenttivaatimuksen 17 johdanto-osan mukaisesti.The invention relates to a method according to the preamble of claim 1 for producing a high optical power density. The invention further relates to a laser device implementing the above method according to the preamble of claim 17.
KEKSINNÖN TAUSTAABACKGROUND OF THE INVENTION
1010
Laserlaitteiden avulla tuotettua kirkasta valoa hyödynnetään nykyisin hyvin monenlaisissa prosesseissa. Esimerkkejä tällaisista prosesseista ovat mm. materiaalien merkkaus, pintakäsittely, leikkaus sekä hitsaus. Suurteholaserit soveltuvat mm. metallisten materiaalien käsittelyyn em.The bright light produced by laser devices is currently utilized in a wide variety of processes. Examples of such processes are e.g. material marking, surface treatment, cutting and welding. High power lasers are suitable for eg. for the treatment of metallic materials.
15 tavoilla. Lasereita sovelletaan laajasti myös lääketieteellisiin tarkoituksiin sekä erilaisissa optisissa mittauksissa.15 ways. Lasers are also widely used in medical applications and in various optical measurements.
Puolijohteisiin perustuvien diodilaserien kehittyessä ja siten niistä saatavan optisen tehon kasvaessa ja säteenlaadun parantuessa, ovat 20 kompaktien puolijohdelaserien käyttösovellukset laajentuneet voimak-vV kaasti em. sovellusalueille, joissa perinteisesti on sovellettu suurikokoi- : f: sempia kaasu- ja kidelasereita. Puolijohdelaserlaitteissa suuri optinen kokonaisteho saavutetaan tyypillisesti yhdistämällä useamman yksittäi-.·· *. sen laseremitterin lähettämää säteilyä.As semiconductor-based diode lasers evolve and thereby increase their optical power and improve beam quality, the applications of compact semiconductor lasers have greatly expanded to the aforementioned application areas, which have traditionally been applied to larger gas and crystal lasers. For semiconductor laser devices, high total optical power is typically achieved by combining more than one individual ·· *. radiation emitted by its laser emitter.
.*./ Geneerisenä tavoitteena suuren tehotiheyden puolijohdelaserlaitteilla on tuottaa riittävän suuritehoinen ja kirkas valonsäde, joka voidaan fokusoida halutulla tavalla kohteeseen. Valonlähteen kirkkaus määritel-*;;; lään säteilyä emittoivan pinta-alan tiettyyn avaruuskulmaan lähettä- 30 mänä valotehona. Yksittäisen valonlähteen kirkkautta ei voida kasvat-:*·.· taa passiivisilla optisilla elementeillä.The generic goal of high - power semiconductor laser devices is to produce a sufficiently high power and bright light beam that can be focused as desired on the subject. Light source brightness defines * * ;; light emitting area at a given angle in space. The brightness of a single light source cannot be increased -: * ·. · By passive optical elements.
» · '·] Puolijohdelaserien tapauksessa yksittäisen puolijohde-emitterin valo- : teho on varsin rajoittunut, joten riittävän kokonaisvalotehon aikaan- 35 saamiseksi tarvitaan suuri määrä yksittäisiä emittereitä. Valotehon kasvattamisessa käytetään yleisesti useista yksittäisistä vierekkäin järjes- 116010 2 tetyistä emittereistä koostuvia ns. laserbareja, joita laserbareja voidaan edelleen yhdistää useampia päällekkäin ns. lasertorneiksi. Valonlähteen emitterien lukumäärää näin kasvatettaessa kasvaa kuitenkin samalla väistämättä myös valonlähteen koko. Jotta valonlähteen 5 lähettämän säteilyn tehotiheys kasvaisi, tulee valonlähteen eri kohdista lähtevät säteet koota sopivasti yhteen. Tähän säteiden yhdistämiseen viitataan yleisesti termillä multipleksaus. Puolijohdelaserien yhteydessä käytettäviä erilaisia multipleksausmenetelmiä ovat aallonpituus-, polarisaatio- ja paikkamultipleksaus.In the case of semiconductor lasers, the luminous power of a single semiconductor emitter is quite limited, so a large number of individual emitters are required to provide sufficient total luminous efficacy. 1160102, a so-called "emitter" consisting of several individual emitters arranged side by side is commonly used to increase the luminous efficacy. laser bars, which can be further joined to several overlapping so-called. lasertorneiksi. However, as the number of light source emitters is increased, the size of the light source will inevitably increase. In order to increase the power density of the radiation emitted by the light source 5, the beams emanating from different locations of the light source must be suitably combined. This beam combination is commonly referred to as multiplexing. The various multiplexing methods used with semiconductor lasers include wavelength, polarization and location multiplexing.
1010
Aallonpituusmultipleksauksessa yhdistetään kahden tai useamman (n kpl) eri aallonpituuden säteet yhdeksi säteeksi sopivia aallonpituusriip-puvuuden omaavia säteenyhdistäjiä käyttämällä. Tällaisia optiikasta sinänsä hyvin tunnettuja säteenyhdistäjiä ovat mm. dikroiset peilit, 15 joista tunnettuja esimerkkejä ovat mm. ns. kuuma/kylmä -peilit. Säteenyhdistäjiä käytettäessä niiden avulla yhdistetyn säteen halkaisija voidaan järjestää oleellisesti samaksi kuin kunkin yhdistettävän ja eri aallonpituuden omaavan säteen halkaisija. Tällöin yhdistetyn säteen tehotiheys kasvaa häviöttömässä tilanteessa n-kertaiseksi. Koska 20 valon avaruuskulma voidaan säilyttää alkuperäisenä, myös yhdistetyn , Y: säteen kirkkaus kasvaa samassa suhteessa tehotiheyden kanssa.In wavelength multiplexing, beams of two or more (n) different wavelengths are combined into a single beam using suitable wavelength-dependent beam combiners. Such beam connectors, which are well known per se in optics, are e.g. dichroic mirrors, of which known examples are e.g. the so-called. hot / cold mirrors. When used with beam combiners, they allow the diameter of the combined beam to be arranged substantially the same as the diameter of each beam to be combined and of different wavelengths. In this case, the power density of the combined beam increases n times in the lossless situation. Since the space angle of the 20 light can be retained as the original, the brightness of the combined, Y-beam also increases proportionally to the power density.
* * · * I t . :1. Polarisaatiomultipleksauksessa yhdistetään kaksi saman aallonpituu- .*··. den omaavaa sädettä yhdeksi säteeksi polarisaatiosäteenyhdistäjän tY. 25 avulla. Tarvittaessa toisen osasäteen polarisaatiotasoa voidaan kiertää esimerkiksi 90° λ/2 -levyllä. Koska yhdistetyn säteen halkaisija on '·*·' oleellisesti sama kuin yhdistettävien osasäteiden halkaisijat, voi tehoti heys tässä tapauksessa kasvaa käytännössä lähes kaksinkertaiseksi. Koska valon avaruuskulma ei muutu, myös kirkkaus kasvaa lähes kak-30 sinkertaiseksi.* * · * I t. : 1. Polarization Multiplexing combines two wavelengths of the same wavelength. * ··. denotes a beam having a single beam at the polarization beam combiner tY. 25. If necessary, the polarization plane of the second sub-beam can be rotated, for example, on a 90 ° λ / 2 plate. Since the diameter of the combined beam is '· * ·' substantially the same as the diameter of the submerged beams, the effective density in this case can practically double. Since the light does not change its space angle, the brightness also increases to almost twenty-eighths.
• · * .···.’ Paikkamultipleksauksessa eri valonlähteistä lähteneet säteet kootaan * a *" yhteen samaan avaruuden osaan. Paikkamultipleksauksen tavoitteena YY on säilyttää alkuperäisen valonlähteen kirkkaus mahdollisimman hyvin.• · *. ···. 'In spot multiplexing, beams emanating from different light sources are assembled * a * "into one single part of the space. The goal of spot multiplexing YY is to maintain the brightness of the original light source as much as possible.
:.Y 35 Tehotiheyttä saadaan kasvatettua, mutta koska valon avaruuskulma 116010 3 kasvaa samassa suhteessa, ei kirkkautta voida pelkällä paikkamulti-pleksauksella kasvattaa.: .Y 35 The power density can be increased, but since the 116010 3 light angle increases in the same proportion, the brightness cannot be increased simply by multiplexing.
Käytännössä on erittäin vaikeaa suunnitella ja toteuttaa rakenne, jossa 5 voitaisiin yhdistää useiden puolijohdelaserien säteet tehokkaasti ja samanaikaisesti käyttämällä aallonpituus-, polarisaatio- ja paikkamulti-pleksausta. Tämä johtuu mm. puolijohdelaserien emission astigmaatti-suudesta sekä nykyisin yleisesti käytettävien laserbarien leveydestä.In practice, it is very difficult to design and implement a structure in which the beams of multiple semiconductor lasers could be effectively and simultaneously combined using wavelength, polarization and location multiplexing. This is due to e.g. the astigmatism of the emission of semiconductor lasers; and the width of the laser bars currently in common use.
10 Tyypillisesti nykyisissä leveissä laserbareissa käytettävien yksittäisten emitterien valoa emittoivan pinnan korkeus (jäljempänä y-suunta) on alle 1 pm ja tässä nopeasti divergoivassa suunnassa (fast-akseli, FA) emitteristä lähtevä säde hajaantuu gaussiaanisesti 30-40° kulmassa (FWHM). Yksittäisten emitterien valoa emittoivan pinnan leveys (jäl-15 jempänä x-suunta) on tyypillisesti luokkaa 100 pm ja tässä hitaasti divergoivassa suunnassa (slow-akseli, SA) lähtevä säde hajaantuu alle 10° kulmassa (FWHM). Laserbariksi koottujen vierekkäisten emitterien välissä on aina valoa emittoimatonta ei-aktiivista "tyhjää" tilaa. Tyypillisesti luokkaa 10 mm leveästä laserbarista, joka sisältää 20-40 vierek-20 käistä emitteriä, saadaan 20-50 W jatkuvaa valotehoa. Laserbarin : Y: pituuteen suhteutettuna valoteho on tällöin 2-5 W/mm. Pulssitoimin- : nassa hetkellinen vastaava teho voi olla yli 10 W/mm.Typically, the individual emitters used in current wide laser bars have a light emitting surface height (hereinafter referred to as y direction) of less than 1 µm, and in this fast diverging direction (fast axis, FA), the emitter beam radiates Gaussianly at an angle of 30-40 ° (FWHM). The width of the light emitting surface of the individual emitters (downstream in the x direction) is typically of the order of 100 µm, and in this slowly diverging direction (slow axis, SA), the outgoing beam differs by less than 10 ° (FWHM). There is always a non-emitting, inactive, "blank" space between adjacent emitters assembled as a laser bar. Typically, a class 10mm wide laser bar containing 20-40 adjacent to 20 hand emitters provides 20-50 W continuous light output. The luminous efficacy of the laser bar: Y: is 2-5 W / mm. In pulse operation, the instantaneous equivalent power may be greater than 10 W / mm.
* 1 t * » · • · # .···, Patentissa US 5,825,551 on esitetty yksinkertainen kahteen tasopeiliin V\' 25 perustuva paikkamultipleksausmenetelmä. Ratkaisussa emitterien slow-akseli ohjataan vinosti kahden lasilevyn väliin, johon yhdistettävät valonsäteet jäävät siten loukkuun ja jossa ne heijastuen etenevät kohti lasilevyjen ulostulopäätyä. Säteet poistuvat lasilevyjen välisestä peili- raosta alkuperäistä kapeampana. Rakenne on yksinkertainen, mutta 30 valotehosta menetetään heijastushäviöinä. Lisäksi esitetyllä menetel- : mällä on hankala toteuttaa samanaikaisesti eri multipleksausmenetel- , · · / miä, joten suurin saavutettava tehotiheys on rajoittunut.* 1h * »· • · #. ··· Patent US 5,825,551 discloses a simple multiplexing method based on two plane mirrors V \ '25. In the solution, the slow axis of the emitters is obliquely guided between the two glass panes, to which the beams of light to be connected are trapped, and, as they are reflected, proceed towards the exit end of the glass panes. The rays exit the mirror gap between the glass sheets narrower than the original. The structure is simple, but 30 luminous efficiencies are lost as reflection loss. In addition, the method disclosed is difficult to implement different multiplexing methods at the same time, so that the maximum power density that can be achieved is limited.
» »»»
Useissa patenteissa ehdotetaan erityyppisten aaltojohteiden käyttä-\ 35 mistä laserbarien (US 4,820,010) tai emitterien (US 6,312,166) sätei den yhdistämiseksi. Aaltojohteisiin perustuvat ratkaisut poistavat emit- 116010 4 terien ja/tai laserbarien välistä valoa emittoimatonta tyhjää tilaa ja niiden avulla valo on edelleen helppo siirtää valokuituihin. Käytännössä aaltojohteet kuitenkin usein heikentävät merkittävästi valonlähteen kirkkautta. Tämä johtuu siitä, että aaltojohteiden ulostulopäädyssä ei 5 päästä korkeaan täyttöasteeseen (engl. fill factor). Aaltojohteiden on valon kytkentäpäädystään oltava riittävän suuria, jotta kaikki valoteho saadaan talteen, mutta usein osa kytkentäpinnasta on tehotonta ja ko-konaiskirkkaus huononee. Lisäksi asentamisen tarkkuus voi olla kriittinen tekijä säteenlaadulle. Polarisaatio- ja aallonpituusmultipleksaus 10 eivät myöskään ole suoraan yhdistettävissä aaltojohteiden käyttöön.Several patents suggest the use of different types of waveguides to combine the beams of laser bars (US 4,820,010) or emitters (US 6,312,166). The waveguide-based solutions eliminate the light emitted between the emitters and / or laser bars and allow easy transfer of light to the optical fibers. In practice, however, waveguides often significantly reduce the brightness of the light source. This is because the fill factor at the exit end of the waveguides does not reach a high fill factor. The waveguides at their light switching ends must be large enough to recover all the luminous efficacy, but often some of the switching surface is ineffective and the overall brightness deteriorates. In addition, installation accuracy can be a critical factor for beam quality. Also, polarization and wavelength multiplexing 10 are not directly coupled to the use of waveguides.
Laserin kirkkauden säilyttäminen slovv-akselin suunnassa on ehkä yleisin kirkkaiden diodilaserien säteiden yhdistämiseen liittyvä ongelma, johon on esitetty ratkaisuja useissa patenttijulkaisuissa. Ongelma 15 voidaan ratkaista yksinkertaisesti siten, että emitterit prosessoidaan laserkiekolle (engl. wafer) riittävän kauas toisistaan. Tällöin yksittäisten emitterien eteen voidaan sijoittaa kunkin emitterin kokoon nähden riittävän suuri slow-akselin kollimointioptiikka (US 5,793,783). Tällaiset ratkaisut eivät kuitenkaan ole käytännössä edullisia, sillä laserkiekko 20 tulee huonosti hyödynnettyä, koska suurin osa kiekosta on emitterien ; V: välistä tyhjää tilaa.Maintaining laser brightness along the slovv axis is perhaps the most common problem associated with bright diode laser beam alignment, and solutions have been disclosed in several patents. The problem 15 can be solved simply by processing the emitters on a wafer sufficiently far apart. In this case, a sufficiently slow collimation optic (US 5,793,783) sufficiently large relative to the size of each emitter can be placed in front of the individual emitters. However, such solutions are in practice inexpensive as laser disk 20 will be poorly utilized since most of the disk is emitters; A: Space between spaces.
• I I• I I
• · · • · ·• · · • · ·
Lukuisat ratkaisut pyrkivät kaventamaan valokenttää slow-akselin • · · suunnassa optisin menetelmin ja samalla mahdollisesti poistamaan 25 emitterien välistä tyhjää tilaa. Yleisesti voidaan todeta, että slow-akse-Iin kaventaminen tapahtuu valonlähteen kuvan korkeutta kasvattamalla, mistä seuraa väistämättä se, että laserbarien välinen fyysinen etäisyys kasvaa niitä päällekkäin pinoamalla yhdistettäessä. Lisäksi ..ii’ kaventamis- ja pinoamisoptiikoiden vaatima fyysinen tila tekee erilais- ·*..!·' 30 ten multipleksausmenetelmien yhdistämisen vaikeammaksi. Tunnettu- .·! : jen kaventamisoptiikoiden pääpiirteitä on seuraavassa tarkasteltu .··.’ lähemmin.Numerous solutions seek to narrow the light field in the direction of the slow axis by optical means, while potentially eliminating the 25 voids between emitters. In general, it can be stated that the reduction of slow-axis is achieved by increasing the height of the light source image, which inevitably results in an increase in the physical distance between the laser bars when stacked on top of each other. In addition, the physical space required by ..ii 'narrowing and stacking optics makes it difficult to combine different multiplexing methods. Known-. ·! The main features of the narrowing optics are as follows: ··. '
:: Patentissa US 5,784,203 suoritetaan slow-akselin kaventaminen linssi- 35 optiikan ja yhdensuuntaissiirtymän avulla lasilevyistä pinottua tornia hyödyntämällä. Tornin lasilevyjen tasot ovat yhdensuuntaiset, mutta 116010 5 lasilevyjä on kierretty sopivasti toisiinsa nähden niin, että rakenne muistuttaa viuhkaa. Leveästä laserbarista tuleva valonsäde jaetaan slovv-akselin suunnassa osasäteisiin, jotka poikkeutetaan fast-akselin suunnassa, jolloin eri emittereistä lähtenyt valo osuu lasilevytornissa eri 5 kerroksiin. Viuhkamaisesti ladotuissa lasilevyissä tapahtuu yhden-suuntaissiirtymiä, joiden ansiosta eri emittereistä tulevat säteet saadaan slovv-akselin suunnassa päällekkäin. Valo etenee lasilevytornissa kokonaisheijastusten avulla, joten levyjen väleissä ja/tai pinnoilla täytyy olla alhaisemman taitekertoimen väliainetta kuin itse levy. Slovv-akselin 10 divergoimisesta johtuen eri lasilevyille tarkoitettu valo menee osittain sekaisin ja tämä osuus menetetään. Menetelmässä tarvitaan useita sylinterilinssejä, pallolinssejä ja lasilevyjä, mikä tekee rakenteen kookkaaksi ja eri multipleksausmenetelmien samanaikaisen hyödyntämisen hankalaksi. Kaventaminen ja pinoaminen voidaan tehdä myös kahden 15 lasilevyistä pinotun tornin avulla (US 5,805,784 ja US 5,986,794). Myös tässä ratkaisussa laserbarit jäävät kauaksi toisistaan ja menetelmä soveltuukin parhaiten valotehon kuituunkytkemiseen yksittäisistä laser-bareista.In U.S. Patent No. 5,784,203, the slow axis is narrowed by means of lens optics and parallel displacement by utilizing a stacked tower of glass sheets. The glass panes of the tower are parallel, but the 116010 5 glass panes are rotated suitably relative to each other so that the structure resembles a fan. The beam of light from the wide laser bar is divided in the direction of the slovv axis into partial rays, which are deflected in the direction of the fast axis, whereby the light emitted from different emitters hits different layers in the glass plate tower. One-way shifts take place in fan-stacked glass sheets, which allow the beams from different emitters to overlap in the direction of the slovv axis. The light propagates in the glass plate tower by means of total reflections, so that the media spacing and / or surfaces must have a lower refractive index medium than the plate itself. Due to the divergence of the Slovv axis 10, the light intended for the various glass panes is partially confused and this portion is lost. The method requires multiple cylindrical lenses, spherical lenses and glass plates, which makes the structure bulky and difficult to utilize different multiplexing methods at the same time. Narrowing and stacking can also be accomplished by means of two towers stacked of 15 sheets of glass (US 5,805,784 and US 5,986,794). Here too, the laser bars are far apart, and the method is best suited for fiber-optic coupling of luminous efficacy from individual laser bars.
20 Erilaisia mikropeileihin perustuvia kaventamis- ja pinoamisrakenteita on ;V: esitetty useita. Tarkoitukseen voidaan käyttää esim. kahta offset-peiliri- . .·. viä (US 5,887,096) tai puolijohteista puolijohdetekniikalla valmistettua poikkeutuspeilijärjestelmää (US 5,808,323). Monoliittiseen peilitekniik- • * · kaan perustuva kaventamisoptiikka, joka myös poistaa emitterien väli- • » 25 sen tyhjän tilan, on esitetty patentissa US 5,592,333. Tässä fast-akseli kollimoidaan tyypilliseen tapaan ensimmäisenä. Kustakin emitteristä tai • · *···* emitteriryhmästä lähtenyt säde heijastuu sen kohdalla olevasta “V”:n muotoisen uran molemmista reunoista, jolloin etenemissuunta muuttuu 90° ja osasäteet pinoutuvat päällekkäin uudella tavalla. Tuloksena on 30 alkuperäisen pitkän valonsäteen pilkkoutuminen ja pilkkoutuneiden ; osasäteiden asettuminen fast-akselin suunnassa päällekkäin, jolloin nämä säteet voidaan kollimoida yhdellä linssillä. Menetelmän mukaisen :*’ laitteen rakenne on kuitenkin “L”:n muotoinen, mikä vaatii suuren tilan.20 There are various constructions based on microspheres for reduction and stacking; V: several are shown. For example, two offset mirror rails can be used for this purpose. . ·. US $ 5,887,096; or a deflection mirror system manufactured by semiconductor semiconductor technology (US 5,808,323). Monolithic mirror technology narrowing optics, which also eliminate the void space between emitters, are disclosed in US 5,592,333. Here, the fast axis is typically collimated first. The radius emanating from each emitter or • · * ··· * emitter group is reflected at the two edges of the "V" shaped groove adjacent to it, changing the propagation direction by 90 ° and re-stacking the partial rays. The result is the splitting of 30 original long rays of light and splitting; overlapping of the part rays in the direction of the fast axis, whereby these rays can be collimated by a single lens. However, the structure of the method: * 'has a "L" shape which requires a large space.
Tämän seurauksena useiden laserbarien säteiden yhdistäminen ei ole 35 kovin edullista. Usein myös mikropeilien valmistustekniset ongelmat ovat rajoittavia. Peiliheijastukseen perustuvassa optiikassa, mitä edelli- 116010 6 setkin edustavat, tapahtuu absorptiosta aiheutuvia tehohäviöitä ja peilejä on mahdollisesti jäähdytettävä.As a result, combining the beams of a plurality of laser bars is not very advantageous. Often, the technical problems with the manufacture of micromirrors are also limiting. In the mirror reflection optics represented by the previous 116010 6 sets, power losses due to absorption occur and the mirrors may need to be cooled.
Slow-akselin kaventaminen ja tiivistäminen voidaan toteuttaa porras-5 peilejä vastaavalla tavalla myös sopivan muotoisilla lasitangoilla (US 5,877,898). Kunkin lasitangon sisäänmenopinta on kohtisuorassa valon tulosuuntaan nähden ja ulostulopinta 45° kulmassa valon tulosuuntaan nähden. Vinosta ulostulopinnasta aiheutuvan kokonaisheijastuksen ansiosta valon kulkusuunta muuttuu 90°. Kokonaisheijastukseen 10 perustuvissa ratkaisuissa tehohäviöt ovat vähäisiä. Pienet lasitangoista integroidut peili rakenteet ovat kuitenkin vaikeasti valmistettavia, eikä laserbareja saada tässäkään ratkaisussa lähelle toisiaan.The narrowing and sealing of the slow axis can be accomplished in a manner similar to step-5 mirrors by using glass rods of suitable shape (US 5,877,898). The entrance surface of each glass rod is perpendicular to the light direction and the exit surface at an angle of 45 ° to the light direction. Thanks to the total reflection due to the oblique exit surface, the direction of the light changes by 90 °. In solutions based on total reflection 10, power losses are negligible. However, small mirror structures integrated from glass rods are difficult to fabricate, and even in this solution laser bars cannot be brought close to each other.
Eräs käytännöllinen ratkaisu slow-akselin kaventamiseksi ja kollimoimi-15 seksi perustuu poikkeutusprismoihin (US 5,808,803). Emitterin tai emitteriryhmän säteet poikkeutetaan fast-akselin suunnassa prismojen avulla, jolloin nämä alkuperäistä laserbaria kapeammat säteet voidaan kollimoida tarkemmin omilla sylinterilinsseillään. Tarvittavien kollimointi-linssien lukumäärä riippuu siitä, kuinka moneen osaan alkuperäinen 20 laserbar pilkotaan. Rakenne on yksinkertainen, mutta laserbareja ei saada lähekkäin, sillä poikkeutus on tehtävä fast-akselin suunnassa. Jos haluttaisiin kollimoida laserbarin 20 emitteriä erikseen, tarvittaisiin • I # 20-osainen prismarakenne ja edelleen 20-kerroksinen kollimointilinssi- » · # torni. Myös kokonaiskirkkaus alenee tarpeettomasti, sillä eri emitte-25 reistä lähteneitä säteitä ei aseteta päällekkäin slow-akselin suunnassa.One practical solution for narrowing the slow axis and collimating sex is based on deflection prisms (US 5,808,803). The beams of the emitter or emitter group are deflected in the fast axis direction by prisms, whereby these beams that are narrower than the original laser bar can be more collimated by their own cylindrical lenses. The number of collimation lenses required depends on how many parts the original 20 laserbar is cut into. The structure is simple, but the laser bars are not close to each other, because the deviation has to be made in the direction of the fast axis. If I wanted to collimate the laser emitter's 20 emitters separately, we would need an • I # 20 prism structure and a further 20-layer collimation lens tower. Also, the total brightness is unnecessarily reduced because the beams from different emitter paths are not superimposed in the direction of the slow axis.
• i ·• i ·
Emitterien välistä tyhjää tilaa voidaan poistaa myös ennen säteiden yhdistämistä, kuten on tehty porraspeilirakenteeseen perustuvassa ,,; j * patentissa US 6,240,116.The empty space between emitters can also be removed before joining the beams, as has been done in the stair mirror structure ,,; in U.S. Patent No. 6,240,116.
30 , · [ ; Yhteenvetona edellä esitetyistä tekniikan tason ratkaisuista voidaan to- deta, että niissä pyritään ratkaisemaan emitterien slow-akselin hallin-taan liittyvän optiikan ongelmia, jotka aiheutuvat pitkälti nykyisin käy-•',,0 tössä olevien leveiden laserbarien ominaisuuksista. Slow-akselin : j 35 käsittelyn helpottamiseksi esitettyjen ratkaisujen hintana on kuitenkin rakenteiden monimutkaistuminen ja teknisten toteutusten fyysisen koon 116C10 7 kasvaminen, mikä puolestaan vaikeuttaa eri multipleksausmenetelmien samanaikaista käyttöä ja aiheuttaa näin rajoituksia kirkkaudelle ja tehotiheydelle.30, · [; In summary, the foregoing prior art solutions address the problems of slow-axis control of emitters due largely to the properties of wide-band laser bars currently in use. However, the solutions proposed to facilitate handling of the Slow axis include the cost of complexing structures and increasing the physical size of the technical implementations 116C10 7, which in turn makes it difficult to use different multiplexing methods simultaneously, thereby limiting brightness and power density.
5 KEKSINNÖN LYHYT KUVAUSBRIEF DESCRIPTION OF THE INVENTION
Nyt käsillä olevan keksinnön pääasiallisena tarkoituksena on esittää uudenlainen kokonaisvaltainen ratkaisu tilanteeseen, jossa suuri optinen tehotiheys tuotetaan yhdistämällä useiden puolijohdelaserien 10 emittoimaa säteilyä yhteen.The main object of the present invention is to provide a novel comprehensive solution for the situation where high optical power density is produced by combining the radiation emitted by several semiconductor lasers 10 together.
Tässä hakemuksessa esiteltävä menetelmä ja laserlaite perustuu keskeisesti ensinnäkin tekniikan tasoa slovv-akselin suunnassa lyhyempien ns. kapeiden laserbarien käyttöön, sekä toiseksi erityisen aksiaalisym-15 metrisen rakenteen hyödyntämiseen koottaessa eri sektoreihin järjestettyjen laserbarien säteilyä yhteen.The method and laser device disclosed in this application are based firstly on the so-called shorter axis of the prior art in the direction of the slovv axis. the use of narrow laser bars; and, second, the utilization of a special axial symmetric 15-meter structure for assembling the radiation of laser bars arranged in different sectors.
Keksinnön mukaisen laserbarien tavanomaista kapeamman rakenteen ansiosta niiden jäähdytystä voidaan yksinkertaistaa tai tehostaa ver-20 rattuna tekniikan tason mukaisiin leveisiin laserbareihin. Laserbarien :Y: kapeuden ansiosta vältytään lisäksi tekniikan tason mukaisten ratkai- * | : .·. sujen hankalalta ja rajoittavalta valonsäteen kaventamisoptiikalta slow- .···. akselin suunnassa. Tämä puolestaan mahdollistaa erittäin kompaktit • φ » ,L.# aksiaalisymmetriset rakenneratkaisut, jotka sallivat tehokkaan paikka-, 25 aallonpituus- ja polarisaatiomultipleksauksen samanaikaisen hyödyn-tämisen.Thanks to the narrower construction of the laser bars of the invention, their cooling can be simplified or enhanced compared to prior art wide laser bars. Additionally, the laser bars: Y: narrowness avoids prior art solutions :. ·. from the awkward and restrictive optics of light beam reduction. in the axis direction. This, in turn, enables very compact • φ », L. # Axial symmetric design solutions that allow the simultaneous utilization of efficient positioning, wavelength and polarization multiplexing.
* · • · • · ·* · • · • · ·
Keksinnön mukaisella ratkaisulla on siten mahdollista kasvattaa eri laserbareista yhteen koottavan säteilyn tehotiheyttä lähemmäs kohti 30 sitä teoreettista maksimia, joka saavutettaisiin ideaalitilanteessa, jossa .·! : eri emitterien optinen teho voitaisiin häviöttömästi koota yhteen ja koh- .·./ distaa haluttuun pisteeseen. Siten keksinnön mukainen ratkaisu mah- dollistaa tekniikan tason ratkaisuja korkeampien tehotiheyksien saa-:. ,v vuttamisen sekä paremman yhdistetyn säteen laadun.Thus, the solution of the invention makes it possible to increase the power density of radiation emitted by different laser bars closer to 30 theoretical maxima that would be achieved in an ideal situation in which. : the optical power of the different emitters could be assembled without loss and focused at ·. / dist to the desired point. Thus, the solution of the invention enables prior art solutions to obtain higher power densities. , v gain, and better composite beam quality.
35 »»* 116010 835 »» * 116010 8
Keksinnön mukaisella menetelmällä ja laitteella on lukuisia muitakin edullisia ominaisuuksia, jotka ilmenevät alan ammattimiehelle jäljempänä esitettävästä keksinnön yksityiskohtaisesta kuvauksesta.The method and apparatus of the invention have a number of other advantageous features which will be apparent to those skilled in the art from the following detailed description of the invention.
5 Edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi keksinnön mukaiselle menetelmälle on pääasiassa tunnusomaista se, mitä on esitetty oheisen patenttivaatimuksen 1 tunnusmerkkiosassa. Keksinnön mukaiselle laserlaitteelle on taas pääasiassa tunnusomaista se, mitä on esitetty oheisen patenttivaatimuksen 17 tunnusmerkkiosassa.To accomplish the above purposes, the method according to the invention is essentially characterized in what is set forth in the characterizing part of the appended claim 1. Again, the laser device according to the invention is essentially characterized by what is set forth in the characterizing part of the appended claim 17.
1010
Keksintöä selostetaan seuraavassa yksityiskohtaisemmin viittaamalla samalla oheisiin piirustuksiin, joissa kuva 1 esittää kuvissa ja selityksessä keksinnön mukaisen kapean 15 laserbarin yhteydessä käytettävää xyz-koordinaatistoa, kuva 2a esittää periaatteellisesti x-akselin suunnasta tarkasteltuna kapeaa laserbaria kiinnitettynä jäähdytetylle alustalevylle, 20 kuva 2b esittää kuvan 2a mukaista kokonaisuutta y-akselin :Y: suunnasta tarkasteltuna, * · · .···. kuva 3 esittää periaatteellisesti z-akselin suunnasta tarkasteltuna • · * kahden päällekkäisen alustalevyn väliin sijoittuvan 25 laserbarin erästä johdinjärjestelyä,The invention will now be described in more detail with reference to the accompanying drawings, in which Figure 1 illustrates the xyz coordinate system used in the drawings and description with the narrow laser bar according to the invention, Figure 2a shows a narrow laser bar mounted on a cooled base plate. y-axis: Y: viewed from the direction, * · ·. ···. Figure 3 illustrates, in principle, a wiring arrangement of 25 laser bars between two overlapping substrates, viewed from the direction of the z-axis,
• It • I• It • I
kuva 4a esittää periaatteellisesti x-akselin suunnasta (sivusta) tarkasteltuna keksinnön mukaista kapeista laserbareista ...'· muodostettua lasertornia, O 30 ,·* : kuva 4b esittää kuvan 4a mukaista lasertornia tarkasteltuna y- akselin suunnasta (päältä), • · kuva4c esittää kuvan 4a mukaista lasertornia tarkasteltuna z-’. ’ [: 35 akselin suunnasta ja valon kulkusuuntaa vastaan.Fig. 4a shows in principle the x-axis (side) viewed from the narrow laser bars of the invention ... '· O 30, · *: Fig. 4b shows the laser-tower according to Fig. 4a viewed from the y-axis (top view), 4a, viewed from z- '. '[: 35 from the axis and against the direction of light.
116010 9 kuva4d esittää kuvan 4a mukaista lasertornia tarkasteltuna z-akselin suunnasta ja valon kulkusuunnan mukaisesti, takaa.116010 9 Figure 4d shows the laser tower of Figure 4a viewed from the direction of the z-axis and in the direction of light travel, from the rear.
5 kuva 5 esittää periaatteellisesti erästä keksinnön perussuoritusmuotoa sekä kuvissa jäljempänä käytettyjä piirrosmerkkejä, kuva 6 esittää periaatteellisesti erästä keksinnön toista 10 suoritusmuotoa, kuva 7a esittää periaatteellisesti erästä keksinnön kolmatta suoritusmuotoa sivusta, 15 kuva 7b esittää periaatteellisesti erästä keksinnön kolmatta suoritusmuotoa takaa, kuva 8a havainnollistaa erästä slovv-akselin kollimointioptiikan rakennetta slovv-akselin suunnasta tarkasteltuna, 20 kuva 8b havainnollistaa kuvan 8a rakennetta fast-akselin suunnastaFigure 5 illustrates in principle one basic embodiment of the invention and the drawings used in the figures below, Figure 6 illustrates in principle another embodiment of the invention, Figure 7a illustrates in principle a third embodiment of the invention from the rear, Figure 7b illustrates one embodiment structure of the collimation optic of the axis from the direction of the slovv axis, Figure 8b illustrates the structure of Figure 8a from the direction of the fast axis
• I• I
. .·. tarkasteltuna, • » · • · · * · · kuva 8c havainnollistaa kuvan 8a rakennetta z-akselin (optisen 25 akselin) suunnasta tarkasteltuna, • I » • * ‘ · · · ’ kuvat 9a-9e esittävät periaatteellisesti erityyppisiä fokusointioptiikoita, kuva 10 esittää periaatteellisesti erästä keksinnön neljättä 30 suoritusmuotoa, » «. . ·. when viewed, Fig. 8c illustrates the structure of Fig. 8a viewed from the direction of the z-axis (optical 25-axis), Figs. 9a-9e show essentially different types of focusing optics, Fig. 10 in principle a fourth embodiment of the invention, »«
• I I• I I
,···“ kuva 11 esittää periaatteellisesti erästä keksinnön viidettä » « suoritusmuotoa, 35 kuva 12 esittää periaatteellisesti erästä keksinnön kuudetta suoritusmuotoa, ja 116010 10 kuva 13 esittää periaatteellisesti erästä keksinnön seitsemättä suoritusmuotoa.Fig. 11 illustrates in principle a fifth embodiment of the invention, Fig. 12 illustrates in principle a sixth embodiment of the invention, and Fig. 116010 10 illustrates in principle a seventh embodiment of the invention.
5 KEKSINNÖN YKSITYISKOHTAISEMPI KUVAUS5 DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Määritellään aluksi kuvan 1 mukaisesti rinnakkain järjestetyistä puoli-johde-emittereistä E koostuvan kapean laserbarin LB paikkakoordinaa-tistossa fast-akselin suunta y-suunnaksi ja laserbarin slow-akselin 10 suunta x-suunnaksi. Kaikki laserbarista LB lähtevät valonsäteet etenevät aluksi olennaisesti samaan z-suuntaan. Laserbarissa (LB) vierekkäisten emittereiden (E) slow-akselit (x) sijoittuvat keskenään olennaisesti samaan linjaan ja mainitut diodilaserit (E) emittoivat olennaisesti samaan suuntaan (z).Initially, in the position coordinate system of a narrow laser bar LB consisting of parallel semiconductor emitters E as shown in Figure 1, the direction of the fast axis in the y direction and the direction of the slow axis 10 of the laser bar in the x direction. Initially, all the light rays emitted from the laser bar LB propagate in substantially the same z direction. In the laser bar (LB), the slow axes (x) of adjacent emitters (E) are substantially aligned with one another and said diode lasers (E) emit in substantially the same direction (z).
1515
Keksinnön mukaisella kapealla laserbarilla LB tarkoitetaan rakennetta, jossa emittereitä E on järjestetty laserbariin rinnakkain x-suunnassa oleellisesti kapeammalle alueelle L (lähikentän leveys) kuin tekniikan tason mukaisissa laserbareissa. Tyypillisesti kapeassa laserbarissa LB 20 emittereitä E on rinnakkain vain esimerkiksi 5 kappaletta, kun tekniikan tason mukaisissa laserbareissa niitä on tyypillisesti 20-40 kpl.The narrow laser bar LB according to the invention refers to a structure in which the emitters E are arranged parallel to the laser bar in a substantially narrower region L (near field width) in the x direction than in prior art laser bars. Typically, in a narrow laser bar LB 20 there are only 5 emitters E in parallel, whereas in the prior art laser bars there are typically 20-40.
Yksittäisestä puolijohde-emitteristä E käytetään jäljempänä paikoitellen !.. myös nimitystä puolijohdelaser tai diodilaser.The individual semiconductor emitter E is sometimes referred to hereinafter as the semiconductor laser or diode laser.
2525
Keksinnön mukaisessa aksiaalisymmetrisessä rakenteessa kapeista :···: laserbareista LB muodostetut perusosat, kuten päällekkäin pinotuista laserbareista LB muodostetut lasertornit ja/tai lasertornipinot, sekä mahdollinen optiikka on sijoitettu sektoreittain kehämuodostelmaan, 30 jossa sektoreiden rakenne toistaa itseään säännöllisin tai epäsäännöl-X ; lisin kulmavälein.In the axial symmetric structure of the invention, the narrow: ···: basic elements of the laser bars LB, such as stacked laser towers and / or stacked laser bars LB, and any optics are sectorally arranged in a peripheral formation where the sector structure repeats itself regularly; I added at an angle.
X Kapeisiin laserbareihin LB perustuvaa suuren tehotiheyden laserlaitetta :,:V tarkastellaan seuraavassa valon etenemisreittiä seuraten järjestyk- : X: 35 sessä: kapea laserbar - laserbarin asennus alustalevylle - laserbarien 116010 11 pinoaminen - fast-akselin kollimointi (FAC) - säteiden yhdistäminen -slovv-akselin kollimointi (SAC) - fokusointi - lopputulos.X High Power Density Laser Device Based on Narrow Laser Bars LB:,: V will be considered in the following light path, in order: X: 35: narrow laserbar - mounting a laser bar on a substrate - stacking laser bars 116010 11 - fast axis collimation (FAC) - beam merging axis collimation (SAC) - focusing - end result.
Keksinnön keskeisten periaatteiden osalta selostus liittyy seuraavassa 5 pääosin kuvassa 5 esitettyyn keksinnön perussuoritusmuotoon. Keksinnön eräitä muita mahdollisia suoritusmuotoja tarkastellaan lisäksi erikseen jäljempänä.With respect to the basic principles of the invention, the description relates essentially to the basic embodiment of the invention shown in Figure 5 below. Other possible embodiments of the invention are further discussed below.
1. Kapean laserbarin ominaisuudet ja valmistus 101. Properties and manufacture of a narrow laser bar 10
Keksinnön peruslähtökohtana on kuvan 1 mukaisesti yksittäinen kapea laserbar LB, jolla tarkoitetaan laserkiekosta prosessoitua yksittäistä yhden tai useamman laseremitterin E sisältävää komponenttia, jonka slovv-akselin suuntainen mainittujen laseremitterien E yhdessä muo-15 dostama lähikenttä L on oleellisesti niin kapea, että laserbarin LB lähettämä säde on suoraan kollimoitavissa ja fokusoitavissa käyttötarkoitukseen riittävällä tarkkuudella, eikä tekniikan tason mukaisia erityisiä slovv-akselin kavennusoptiikoita siten tarvita.The basic premise of the invention is, as shown in Figure 1, a single narrow laser bar LB, which is a single component containing one or more laser emitters E processed by a laser disc, whose near field L formed by said laser emitters E along its slave axis is substantially narrow. can be directly collimated and focused for application with sufficient accuracy, thus eliminating the need for special prior art SLOV optics.
20 Laserbarin LB kapeus voidaan saada aikaan joko käyttämällä pienem-pää kokonaismäärää rinnakkaisia emittereitä E samassa laserbarissa a i . ja/tai järjestämällä emitterit E tiheämpään kuin tekniikan tason laserba- .»·. reissä.The laser bar LB can be narrowed either by using a smaller total number of parallel emitters E in the same laser bar a i. and / or by arranging the emitters E at a denser density than that of the prior art laser. circuits.
* « ·* «·
t » It »I
25 Sopivimmin kapean laserbarin LB slovv-akselin suuntaisen lähikentän • a · / leveys L voi olla luokkaa 0,5 mm. Laserbareissa LB emitterit E ovat keskenään sähköisesti rinnankytkettyjä.25 Preferably, the near field • a · / width L of a narrow laser bar LB parallel to the slovv axis can be of the order of 0.5 mm. In the laser bars LB, the emitters E are electrically connected in parallel.
Kapean laserbarin LB emitterien E rakenne voi olla tunnetun tekniikan L”: 30 tason mukainen tai myös tätä käyttötarkoitusta varten paremmin opti- .·* : moitu. Emitterit E voivat siten sijaita vierekkäin nykyistä käytäntöä tihe- ämmässä, jolloin laserbarin LB kokonaiskirkkaus kasvaa samalta alu-eelta saatavan suuremman valotehon ansiosta. Emitterien E tavan-omaista tiheämpi sijoittelu kapeissa laserbareissa LB tulee mahdolli-35 seksi laserbarien tekniikan tasoa parempien jäähdytysominaisuuksien ansiosta. Tämä johtuu mm. siitä, että kapeissa laserbareissa LB kes- 116010 12 kimmäisinä sijaitsevilta emittereiltä E voidaan johtaa lämpöä pois osittain myös x-suunnassa. Koska kapeat laserbarit LB sisältävät tyypillisesti lukumääräisesti huomattavasti vähemmän emittereitä kuin leveät laserbarit, on niissä syntyvän lämpötehon kokonaismäärä alhaisempi, 5 mikä sinänsä pienentää jäähdytykseen kohdistuvia vaatimuksia.The emitters E of the narrow laser bar LB may have a structure of prior art L ': 30 or better optimized for this application. · *: Optimized. The emitters E can thus be located side by side at a denser density than the current practice, whereby the total brightness of the laser bar LB increases due to the higher luminous efficacy obtained in the same region. Thicker than usual placement of emitters E in narrow laser bars LB is made possible by the improved cooling properties of the laser bar technology. This is due to e.g. from the fact that the emitters E located at the narrowest laser bars LB in the middle 116010 12 can also derive heat in part also in the x direction. Because narrow laser bars LB typically contain significantly fewer emitters than wide laser bars, the total amount of thermal power they produce is lower, which in itself reduces the requirements for cooling.
Voidaan arvioida, että nykyisin käytössä jo olevilla puolijohteiden prosessointimenetelmillä voidaan valmistaa 0,5 mm levyisiä kapeita laser-bareja LB, joista kustakin saadaan luokkaa 10 W jatkuvaa valotehoa.It can be estimated that the semiconductor processing methods currently in use can produce 0.5mm wide laser narrow bars LB, each of which produces a power of the order of 10 W continuous light.
10 Laserbarin LB pituuteen suhteutettuna tämä vastaa 20 W/mm, mikä on huomattavasti nykyisiä leveitä laserbareja enemmän. Tämä ero johtuu pääasiallisesti siitä, että emitterejä E on voitu sijoittaa tavanomaista tiheämpään kapean laserbarin LB edellä selostettujen parempien jääh-dytysominaisuuksien ansiosta.10 Equivalent to 20 W / mm for the LB length of the Laserbar, which is far more than the current wide laser bars. This difference is mainly due to the fact that the emitters E may have been positioned thicker than usual due to the improved cooling properties of the narrow laser bar LB described above.
1515
Kun emittereiden E tiheys kasvaa, voidaan laserien valmistusvaiheessa laserkiekko kasvattaa ja prosessoida siten, että valotehoa saadaan nykyistä enemmän kiekon pinta-alayksikköä kohti. Tämä alentaa osaltaan laserien valmistuskustannuksia.As the density of the emitters E increases, the laser disk can be incremented and processed during the production of the lasers so that the luminous power per unit area of the wafer is increased. This contributes to lowering the cost of manufacturing lasers.
20 2. Kapean laserbarin asennus alustalle sekä laserbarin jäähdytys20 2. Installing a narrow laser bar on the surface and cooling the laser bar
.i·. Kapea laserbar LB asennetaan kuvan 2 mukaisesti alustalevylle M· .i. The narrow laserbar LB is mounted as shown in Fig. 2 on the base plate M
jäähdytyksen tehostamiseksi siten, että laserbarin LB rakenteen laser- 25 oivat puolijohdekerrokset ovat mahdollisimman lähellä jäähdytettyä alustalevyä M. Kiinnitysmenetelmänä voidaan käyttää sinänsä tunne-tuilla tavoilla esimerkiksi erilaisia hyvän sähkön- ja lämmönjohtokyvyn omaavia liimoja, juotteita, höyrystettäviä juoteaineita ja/tai näiden yhdistelmiä.in order to enhance the cooling so that the laser barrier semiconductor layers of the LB structure are as close as possible to the cooled substrate plate M. For example, various adhesives, solder, solderable soldering agents and / or fluids having good electrical and thermal conductivity can be used.
O 30 , ; : Käytännössä sivustaan z-suuntaan emittoivat laserbarit LB kiinnitetään alustalevylle M tyypillisesti p-puoli alaspäin. Alustalevy M on sopivim-min kooltaan kapeaa laserbaria LB sekä pidempi että leveämpi ja alustalevyn M materiaali valitaan siten, että sen lämmönjohtavuus on :! j 35 mahdollisimman hyvä. Laserbarin LB ja alustalevyn M väliin voidaan haluttaessa järjestää tehokkaasti lämpöä siirtävä kerros, ns. “heat 116010 13 spreader” (ei esitetty kuvissa), joka voi tarvittaessa toimia myös sähköisenä eristeenä (esim. polymorfinen timanttikalvo tai boorinitridi). Alustalevyihin M työstetään tiettyihin kohtiin jäähdytyksen kannalta riittävä määrä kanavia CH, joiden läpi jäähdytysneste tai muu jäähdyttävä 5 väliaine virtaa. Kanavat CH voidaan vaihtoehtoisesti työstää vasta valmiisiin laserbareista LB pinoamalla muodostettuihin lasertorneihin.O 30; : In practice, laser bars LB emitting sideways in the z direction are typically attached to the substrate plate M, p-side down. The substrate plate M is preferably longer and wider than the narrow bar laser bar LB and the material of the substrate plate M is selected so that its thermal conductivity is:! j 35 as good as possible. An effective heat transfer layer may be provided between the laser bar LB and the base plate M if desired. "Heat 116010 13 spreader" (not shown), which may also function as an electrical insulator (eg, polymorphic diamond film or boron nitride). The substrate plates M are provided at certain points with a sufficient number of channels CH for cooling, through which coolant or other cooling medium flows. Alternatively, the channels CH may be machined only to the finished laser towers formed by stacking the laser bars LB.
Keksinnön mukaisen kapean laserbarin LB lämpeneminen on noin kymmenesosan suuruinen nykyisin käytettyihin leveisiin laserbareihin 10 verrattuna, mikä helpottaa merkittävästi jäähdytykselle asetettavia vaatimuksia.The heating of the narrow laser bar LB according to the invention is about one tenth of that of the currently used wide laser bars 10, which greatly facilitates the requirements for cooling.
Kapeiden laserbarien LB pienten fyysisten dimensioiden ansiosta niiden jäähdytyksen yhteydessä on leveitä laserbareja helpompaa 15 käyttää tehokkaita “heat spreader” -alustoja ilman, että erilaiset lämpölaajenemisesta aiheutuvat ongelmat tulisivat rajoittaviksi. Lisäksi laserbarien LB taipuminen x-suuntaisen akselin suhteen, ns. “smiling”, on kapeilla laserbareilla merkittävästi vähäisempää kuin tekniikan tason mukaisilla leveillä laserbareilla. Suurikokoisia lämmönsiirrossa 20 tarvittavia timanttikalvoja ("heat spreader") on lisäksi vaikea valmistaa nykytekniikoilla. Edelleen kapean laserbarin LB jäähdytys on kapealla . rakenteella leveää rakennetta tehokkaampaa, koska lämpövuo pääseeDue to the small physical dimensions of the narrow laser bars LB, it is easier for them to use efficient "heat spreader" substrates when cooling wide laser bars without limiting the various problems caused by thermal expansion. In addition, the deflection of the laser bars LB with respect to the x-axis, the so-called. "Smiling" is significantly less in narrow laser bars than in prior art wide laser bars. In addition, large size heat transfer diamonds ("heat spreader") 20 are difficult to manufacture with current techniques. Further, the cooling of the narrow laser bar LB is narrow. the structure is more efficient than the wide structure because the heat flux passes
levittäytymään alustalla myös x-suunnassa ja jäähdyttävä alustalevy Mspread in the substrate also in the x-direction and the cooling substrate M
• * · ;.. voi olla tässä suunnassa laserbaria LB huomattavasti leveämpi.• * ·; .. may be much wider in this direction than the laser bar LB.
25 *; / Kuvissa 2a ja 2b periaatteellisesti esitetyn ja kooltaan "makroskoop- pisiin" kanaviin CH perustuvan jäähdytyksen sijaan on mahdollista käyttää myös tekniikan tasosta sinänsä hyvin tunnettua ns. mikrokana-vajäähdytystä. Mikrokanavajäähdytyksessä jäähdyttävä väliaine pyri-30 tään tuomaan alustalevyyn M työstetyissä pienissä mikrokanavissa ; mahdollisimman lähelle itse lämpöä tuottavia laseremittereitä. Kapei- !..] den laserbarien LB käytön etuna on kuitenkin se, että riittävän tehokas ‘ jäähdytys on useimmissa tapauksissa mahdollista toteuttaa yksinker- taisemmilla rakenteilla kokonaan ilman kallista ja tunnetusti hankalasti : * “: 35 toteutettavaa mikrokanavajäähdytystä.25 *; In addition to the cooling shown in principle in Figures 2a and 2b and based on "macroscopic" channels CH, it is also possible to use a so-called "cool" well known in the art. micro-channeled vajäähdytystä. In microchannel cooling, the cooling medium is aimed at introducing the substrate plate M in the machined small microchannels; as close to the heat emitting laser emitters as possible. However, the advantage of using narrow laser bars LB is that it is possible in most cases to provide sufficiently efficient cooling with simpler structures completely without the expensive and notoriously difficult microchannel cooling.
116010 14116010 14
Eräs jäähdytetyn laserbarin LB rakenne voi olla seuraavanlainen. Alustalevyn M (esim. kuparia) päälle on kiinnitetty ohut eristelevy IL, joka on alustalevyyn M nähden kuvassa 2a esitetyllä tavalla lyhyt laserbarin LB puoleisesta päädystään, jolloin laserbar LB voidaan 5 asentaa suoraan alustalevyn M pintaa vasten. Mainittu kahden päällekkäin pinotun alustalevyn M väliin tuleva eristelevy IL voi olla esimerkiksi boorinitridiä tai jotain muuta korkean lämmönjohtavuuden materiaalia. Laserbar LB kiinnitetään alustalevylle M p-puoli alaspäin. Laser-bariin LB on mahdollisesti kiinnitetty valmiiksi kuvassa 3 esitetty virta-10 johdin W, joka voidaan laserbarin LB alustalevylle M kiinnittämisen jälkeen yhdistää seuraavan kerroksen alustalevyn M pohjaan esimerkiksi sähköäjohtavalla hopeaseosteisella epoksiliimalla. Virtajohdin W voi olla esimerkiksi kuvassa 3 esitetyn mukainen, jossa johtimen W molemmat vapaat päädyt kiinnitetään yläpuolisen alustalevyn M poh-15 jaan. Vaihtoehtoisesti vain johtimen W toinen pääty voidaan kiinnittää yläpuoliseen alustalevyyn M.One structure of a cooled laser bar LB may be as follows. A thin insulating plate IL is fastened to the base plate M (e.g., copper) which, relative to the base plate M as shown in Fig. 2a, is short at its end on the laser bar LB, whereby the laser bar LB can be mounted directly against the surface of the base plate M. Said insulating board IL between the two stacked substrate plates M may be, for example, boron nitride or some other material of high thermal conductivity. The Laserbar LB is attached to the base plate M p-side down. The laser bar LB is optionally fitted with a current conductor W shown in Fig. 3, which after attachment of the laser bar LB to the substrate plate M may be bonded to the bottom of the next layer substrate plate M, for example by conductive silver alloy epoxy. The current conductor W may be, for example, as shown in Fig. 3, in which both free ends of the conductor W are attached to the bottom 15 of the upper base plate M. Alternatively, only one end of the conductor W can be secured to the upper base plate M.
Laserbarin LB asennuksessa alustalevylle M voidaan käyttää myös pelkkää juotos- tai liimaustekniikkaa virtajohtimen W sijasta. AsennusWhen mounting the LaserBar LB to the base plate M, soldering or gluing techniques may also be used instead of the power cable W. Installation
20 voidaan tehdä myös siten, että alustalevylle M kiinnitetyt laserbarit LB20 may also be made by laser bars LB attached to the substrate plate M
:Y: hiotaan eristelevyn IL kanssa samalle tasolle. Tämän jälkeen pintaan « 1 . voidaan kiinnittää esimerkiksi juotepreformi, höyrystää sopiva juoteker- ros tai annostella sähköä johtava liimakerros. Päällekkäin pinotut: Y: sanded to the same level as the insulating board IL. Thereafter the surface «1. for example, a solder preform may be applied, a suitable solder layer vaporized or an electrically conductive adhesive layer applied. Stacked on top of each other
* » I* »I
lasertornin alustalevyt M voidaan myös lämmittää kerralla, jolloin juote-25 kerros sulaa ja syntyy tarvittava kontakti päällekkäisten alustalevyjen Mthe laser tower base plates M can also be heated at once, whereupon the solder-25 layer melts and provides the necessary contact with the overlapping base plates M
':. ’: ja alustalevyllä olevan laserbarin LB välille.'. 'And the laser bar LB on the substrate plate.
•»· 3. Laserbarien pinoaminen Iasertorneiksi ja lasertornipinoiksi * (· 30 Suuremman valotehon aikaansaamiseksi yksittäiset alustalevylle M ,·! : kiinnitetyt laserbarit LB pinotaan korkeammiksi Iasertorneiksi, joissa laserbarit LB ovat keskenään sähköisesti sarjaankytkettyjä. Pinoami-sen yhteydessä laserbarien LB emitterien E puoleinen päätypinta voidaan väliaikaisesti suojata, jolloin rakenteeseen mahdollisesti Y‘: 35 jääneet ilmavälit voidaan täyttää sopivimmin lämpöä johtavalla aineella, 116010 15 esimerkiksi sopivalla sähköä eristävällä liimalla. Tällöin rakenteen jäähdytys tehostuu.• »· 3. Stacking Laser Bars as Lasertowers and Laser Tower Stacks * (· 30 To achieve higher light output, individual laser bars LB attached to the substrate plate M, ·! temporarily protected, whereby any air gaps remaining in the structure Y ': 35 can be filled, preferably by a heat-conducting material, for example by means of a suitable electrically insulating adhesive.
Kuvissa 4a-4d on periaatteellisesti esitetty eräs mahdollinen kapeista 5 laserbareista LB rakennettu lasertornirakenne LT sekä fast-akselin kollimointioptiikka FAC (ei esitetty kuvissa 4c ja 4d). Kollimointioptiikka FAC voi olla tekniikan tason mukainen linssistö, joka koostuu kuvan 4a mukaisesti kunkin laserbarin LB eteen erikseen järjestetyistä linsseistä.Figures 4a-4d show, in principle, a possible tower tower LT constructed from narrow laser bars LB and fast-axis collimation optics FAC (not shown in Figures 4c and 4d). The collimation optic FAC may be a prior art lens assembly consisting of lenses arranged separately in front of each laser bar LB as shown in Figure 4a.
10 Kuvissa 4a-4d on esitetty myös mainitusta fast-akselin suhteen kolli-moidusta lasertornista LT eri suuntia vastaavat piirrosmerkit, joita käytetään hyväksi myöhemmissä kuvissa.Figures 4a-4d also show drawing directions corresponding to different directions of said fast axis collimated laser tower LT, which will be utilized in the subsequent figures.
Pinottaessa laserbareja LB päällekkäin lasertorniksi LT rakenteen 15 valoa emittoivan alueen koko kasvaa fast-akselin suunnassa ja pysyy samana slovv-akselin suunnassa. Valmiita lasertorneja LT voidaan edelleen pinota vastaavalla tavalla päällekkäin, jolloin saadaan laser-tornipinoja LTP, joissa valoa emittoivan alueen koko kasvaa edelleen fast-akselin suunnassa. Lasertornipinot LTP voivat sisältää eri aallon-20 pituuksien lasertorneja LT, kuten on esitetty myöhemmin esimerkiksi ; kuvassa 5.When stacking laser bars LB on top of a laser tower, the size of the light emitting region of the LT structure 15 increases in the fast axis direction and remains the same in the slov axis direction. The finished laser towers LT can be further stacked in a similar manner on top of each other to provide a laser tower stack LTP in which the size of the light emitting region is further increased in the direction of the fast axis. The laser tower stacks LTP may include laser towers LT of different wavelengths 20, as shown, for example; Figure 5.
s t i « ·s t i «·
Tornipinot LTP voidaan pinota siten, että lasertornit LT on kohdistettu * * * riittävän tarkasti päällekkäin, jotta lasertornipinon LTP sisältämät 25 lasertornit LT voidaan kytkeä jäähdytyksellisesti sarjaan. Toisin sanoen / laserbarien LB sisältämät jäähdytyskanavat CH kohdistuvat toisiinsa : : päällekkäisissä laserbareissa LB ja jäähdytyskanavat CH kulkevat siten yhtenäisinä koko lasertornin LT ja edelleen lasertornipinon LTP lävitse.The tower stacks LTP can be stacked so that the laser towers LT are aligned * * * with sufficient precision to allow the laser towers LT included in the laser tower stack LTP to be cooled in series. In other words, the cooling channels CH contained in the / laser bars LB are aligned to each other: thus, the overlapping laser bars LB and the cooling channels CH pass uniformly throughout the LT and further along the LTP.
t I · t L": 30 Jäähdytetty alustalevy M voidaan pinnoittaa esimerkiksi vuorottaisella .·! ; Sn/Au-juotekerrosrakenteella, jolle on tyypillistä se, että pinnoitteent I · t L ": 30 The cooled substrate M can be coated with, for example, alternating. ·!; Sn / Au solder layers, which are characterized by
> I I> I I
sulamislämpötila nousee, kun rakenne on ensimmäisen kerran sula-tettu. Tämä mahdollistaa jäähdytettyjen lasertornien LT pinoamisen :.i!: yksi jäähdytetty laserbar LB kerrallaan ilman, että edellinen juoteliitos 35 sulaa uuden jäähdytetyn laserbarin LB kiinnijuottamisen yhteydessä. Höyrystämällä valmistettu Sn/Au-juotekerrosrakenne on lisäksi pak- 116010 16 suudeltaan tarkasti tunnettu, jolloin lasertornien LT dimensiot tunnetaan suurella tarkkuudella.the melting temperature rises when the structure is first thawed. This allows the cooled laser towers LT to be stacked: .i !: one cooled laser bar LB at a time without melting the previous solder joint 35 upon soldering the new cooled laser bar LB. In addition, the Sn / Au solder layer structure produced by vaporization is well known for its precision, whereby the LT dimensions of the laser towers are known with high accuracy.
Yhdestä lasertornista LT, joka sisältää esim. 10 kapeaa jäähdytettyä 5 laserbaria LB, voidaan saada tyypillisesti 100 W jatkuvaa valotehoa. Ulostuleva valo on reunasta emittoivilla kirkkailla diodilasereilla polarisoitunut yleensä xz-tasossa.A single laser tower LT containing e.g. 10 narrow cooled 5 laser bars LB can typically provide 100 W continuous light power. The light emitted by the edge emitting bright diode lasers is usually polarized in the xz plane.
4. Fast-akselin kollimointi (FAC) 104. Fast Ax Collimation (FAC) 10
Kunkin laserbarin LB fast-akseli kollimoidaan tyypilliseen ja tekniikan tasosta sinänsä tunnettuun tapaan fast-akselin kollimointioptiikalla FAC heti, kun säde on tässä suunnassa levinnyt lähes päällekkäisten laser-barien LB välisen etäisyyden suuruiseksi. Kollimointi voidaan toteuttaa 15 esimerkiksi asferisillä sylinterilinsseillä, grin-linsseillä, diffraktiivisella optiikalla tai edellisten yhdistelmillä. Kuvassa 4a on periaatteellisesti esitetty eräs fast-akselin kollimoinnin toteuttava linssistö FAC.The fast axis of each laser bar LB is collimated in a typical and prior art per se by the fast axis collimation optics FAC as soon as the beam has spread in this direction to the distance between the almost overlapping laser bars LB. Collimation can be effected, for example, with aspheric cylindrical lenses, grin lenses, diffractive optics or combinations thereof. Figure 4a shows, in principle, a lens assembly FAC that performs the collision of a fast axis.
Tilanteessa, jossa lasertorneissa LT yksittäiset laserbarit LB on ase-20 moitu toisiinsa nähden riittävällä tarkkuudella, voidaan fast-akselin ;Y· kollimointiin käyttää sopivimmin yhtä optista matriisielementtiä, linssis-In the case of laser towers LT, the individual laser bars LB are weaponized with sufficient accuracy relative to one another, one optical matrix element, the lens element, can preferably be used to collimate the fast axis;
> I> I
. töä FAC, joka asemoidaan yhtenä komponenttina lasertornin LT eteen.. FAC, which is positioned as one component in front of the laser tower LT.
.·!·. Tällöin asennettavien FAC-komponenttien lukumäärä pienenee • « · t!..t merkittävästi ja toimenpide on nopea suorittaa. Keksinnön mukaisia V’! 25 kapeita laserbareja LB käytettäessä tällainen FAC-komponentti on. ·! ·. This will significantly reduce the number of FAC components to be installed, and the operation is quick. According to the invention, V '! With 25 narrow laser bars LB, such an FAC component is present
• | I• | I
myös pienikokoinen, mikä helpottaa asentamisen automatisointia.also compact, which facilitates automation of installation.
• ·• ·
f I If I I
Diodilaserien fast-akselin kollimoinnissa yhtenä yleisesti rajoittavana tekijänä on emitterin E ja kollimointioptiikan FAC välisen z-suuntaisen 30 etäisyyden epätarkkuus. Toisin sanoen yksittäisen emitterin E ja kolli-: mointioptiikan FAC sitä vastaavan kohdan välinen etäisyys ei ole riittä- väliä tarkkuudella oikea säteen kollimoimiseksi kunnolla. Tekniikan V’ tason mukaisten leveiden laserbarien tapauksessa em. asentamisen epätarkkuus kertaantuu tehokkaasti ja esim. leveiden laserbarin reu-35 noilla x-suunnassa kollimointioptiikka FAC voi poiketa haitallisen paljon optimietäisyydestä.One generally limiting factor in the fast axis collimation of diode lasers is the inaccuracy of the z-direction distance 30 between emitter E and collimation optic FAC. In other words, the distance between the single emitter E and the corresponding point of the collimation optics FAC is not sufficient enough in accuracy to properly collimate the beam. In the case of wide laser bars according to the prior art V ', the inaccuracy of the above installation is effectively multiplied and, for example, in the x-direction of the wide laser bars, the collimation optics FAC can deviate adversely from optimum distance.
116010 17116010 17
Lisäksi leveiden laserbarien asentamisen yhteydessä esimerkiksi mikroskoopin avulla suoritettava monitorointi on hankalaa, koska riittävää suurennosta käytettäessä leveän laserbarin reunat ovat x-suunnassa 5 liian kaukana toisistaan, jotta molemmista reunoista saataisiin tarkka kuva yhdellä kertaa samaa kuvantavaa laitetta käyttäen. Keksinnön mukaiset kapeat laserbarit LB eivät ole yhtä herkkiä asemoinnin epätarkkuudelle kuin tekniikan tason mukaiset leveämmät laserbarit. Kapean laserbarin LB molempia reunoja voidaan myös monitoroida hel-10 posti samalla kertaa suurella tarkkuudella esim. konenäön avulla yhtä kuvantavaa laitetta käyttäen.In addition, when installing wide laser bars, for example, monitoring by microscope is difficult because when used at a sufficient magnification, the edges of the wide laser bar are too far apart in the x direction to obtain accurate images of both edges at the same time using the same imaging device. The narrow laser bars LB according to the invention are not as sensitive to positioning accuracy as the wider laser bars of the prior art. The two edges of the narrow laser bar LB can also be monitored by high-precision e-mail at the same time, eg by machine vision using a single imaging device.
5. Säteiden yhdistäminen (multipleksaus) ja kompensointi 15 Kuvassa 5 on periaatteellisesti esitetty lasertornit LT, ja niistä edelleen päällekkäin pinoamalla muodostetut lasertornipinot LTP asemoituna erääseen keksinnön mukaiseen kehämuodostelmaan sektoreittain siten, että ne kaikki lähettävät valon radiaalisuuntaan kohti pyöräh-dysakselia A. Pyörähdysakselista A käytetään jäljempänä nimitystä 20 optinen akseli A.5. Radius Combining (Multiplexing) and Compensation 15 Figure 5 shows in principle laser towers LT, and stacked laser towers LTP stacked on top of each other, positioned sectorally so that they all emit light radially to the rotation dysaxel A. referred to as the optical axis 20.
• · · • « * • · . Lasertornipinoja LTP voi olla sovitettu sektoreittain mainitulle kehälle .···'. mikä tahansa fyysisesti mahtuva määrä. Keksinnön mukaisesti kusta- « · · kin lasertornipinosta LTP lähtevien säteiden kulkusuuntaa käännetään 25 sopivien optisten elementtien avulla 90°, jolloin kaikki säteet saadaan etenemään aksiaalisesti samaan suuntaan tietyllä etäisyydellä optisesta akselista A. Nämä samaan suuntaan etenevät säteet fokusoidaan edelleen yhteen pisteeseen suuren optisen tehotiheyden tuotta-miseksi.• · · • «* • ·. The laser tower stacks LTP may be sector-specific on said circumference. ··· '. any physically fit amount. According to the invention, the direction of the beams from the laser tower stack LTP is rotated 90 by means of suitable optical elements so that all beams are directed axially in the same direction at a certain distance from the optical axis A. These beams traveling in the same direction are further focused at a single point order.
30 : Seuraavassa tarkastellaan eri lasertorneista LT lähtevien säteiden ete- t > · nemistä kuvan 5 mukaisessa rakenteessa. Kuvassa 5 esitettäviä peri- > » aatteita ja piirrosmerkkejä käytetään hyväksi myöhemmin kuvissa 6-13 :esitettävissä keksinnön muissa suoritusmuodoissa.30: The following describes the propagation of the beams from the different laser towers LT in the structure of Fig. 5. The principles and drawings shown in Figure 5 will be utilized later in Figures 6-13: in other embodiments of the invention.
: 35 » I t 116010 18: 35 »I t 116010 18
Tarkastellaan aluksi aallonpituuden λη sädettä, joka lähtee kuvan 5 lasertornista LT51. Mainittu säde, jota kuvassa 5 on skemaattisesti kuvattu pisteviivalla, etenee aluksi radiaalisesti suoraan kohti optista akselia A kulkien polarisaation kiertoelementin P ja optisen kompen-5 sointielementin C läpi, kunnes säde poikkeutetaan alkuperäisestä ete-nemissuunnastaan 90° kulkusuunnan kääntöelementin DE avulla.Let us first consider the ray of wavelength λη that emanates from the laser tower LT51 of Figure 5. Said radius, schematically depicted by the dotted line in Fig. 5, initially proceeds radially directly toward the optical axis A, passing through the polarization rotation element P and the optical compensation element C, until the radius is deflected from its original propagation direction by 90 ° directional rotation element DE.
Optisten kompensointielementtien C tehtävänä on muokata yksittäisen lasertornipinon LTP sisältämien lasertornien LT yhdistetystä säteestä 10 sellainen, että kyseisen lasertornipinon LTP emittereistä multipleksaa-malla muodostetun yhdistetyn säteen slovv-akseli voidaan kollimoida myöhemmin selostetulla tavalla slow-akselin kollimointioptiikalla SAC.The function of the optical compensation elements C is to modify the combined beam 10 of the laser towers LT contained in a single laser tower stack LTP such that the slovv axis of the combined beam formed by the multiplexing LTP emitters of that laser tower stack can be collimated by slow axis collimation optics.
Tyypillisesti kompensointielementti C on sopivan taitekertoimen omaa-15 vasta optisesta materiaalista valmistettu säteiden matkaeroa kompensoiva optinen taso, väliainepala. Sovittamalla materiaalin taitekerroin sekä komponentin paksuus ja muoto sopivasti kutakin lasertornia LT varten, voidaan kompensoida lasertornien LT erilaista etäisyyttä suhteessa fokusointioptiikkaan FO.Typically, the compensating element C is an optical plane compensating for the difference in beam travel, a piece of medium, made from a self-15 of a suitable refractive index. By appropriately adjusting the refractive index of the material and the thickness and shape of the component for each laser tower LT, the different distance of the laser towers LT relative to the focusing optics FO can be compensated.
2020
Kompensointielementti C voi toimia myös linssin tavoin, jolloin huomi-oidaan lasertornien LT eri aallonpituuksien λ1-λη erilainen taittuvuus (dispersio) ja/tai niiden erilaiset lähtödivergenssit. Siten kompensoin-tielementti C voi olla tai se voi sisältää esimerkiksi yhden tai useam-25 man sylinterilinssin.The compensation element C may also function as a lens, taking into account the different refraction (dispersion) and / or different output divergences of the laser towers LT of different wavelengths λ1-λη. Thus, the compensation element C may be, or may include, for example, one or more cylindrical lenses.
• < I• <I
• · • * ·• · • * ·
Kompensointia voidaan toteuttaa myös kokonaan ilman varsinaisia kompensointielementtejä C esimerkiksi siten, että kunkin lasertornin LT etäisyys optisesta akselista A asetellaan sopivaksi lasertornipinoa LTP 30 muodostettaessa.Compensation can also be carried out completely without the actual compensation elements C, for example, by adjusting the distance of each laser tower LT from the optical axis A when forming the laser tower stack LTP 30.
Kääntöelementin DE jälkeen, joka voi olla esimerkiksi peili tai prisma, :* lasertornista LT51 lähtenyt säde jatkaa aksiaalisesti matkaansa polari- » saatiosäteenyhdistäjään PBC, jossa tapahtuu lasertorneista LT51 ja 35 LT52 lähteneiden säteiden polarisaatiomultipleksaus.After the pivoting element DE, which may be, for example, a mirror or a prism, the beam emitted from the laser tower LT51 continues its axial path to the polarization beam combiner PBC, where the beams emitted from the laser towers LT51 and 35 LT52 are polarized.
116010 19116010 19
Polarisaatiosäteenyhdistäjien PBC toiminta on periaatteessa vastaavaa kuin polarisaatiosäteenjakajilla, mutta säteenjakajiin nähden käänteistä. Koska polarisaatiosäteenyhdistäjillä PBC yhdistettävien säteiden on sopivimmin oltava toisiinsa nähden kohtisuoraan polarisoituneita, 5 voidaan polarisaation kiertoelementeillä P, kuten esimerkiksi λ/2-levyillä, tarvittaessa kääntää toisen yhdistettävän säteen polarisaatiota 90°. Lasertorneista LT lähtevä valo on aluksi polarisoitunut xz-tasossa.The function of the polarization beam combinatorial PBCs is essentially the same as that of the polarization beam splitters, but inverse with respect to the beam splitters. Since the polarization beam combiners PBC preferably have radially polarized beams, the polarization rotation elements P, such as λ / 2 plates, can, if necessary, rotate the polarization of the other beams to 90 °. The light emitted from the laser towers LT is initially polarized in the xz plane.
Lasertornista LT52 lähtevä katkoviivalla kuvattu säde etenee polari-10 saatiosäteenyhdistäjään PBC ja etenee suuntaansa muuttamatta mainitun komponentin läpi. Lasertornista LT51 tuleva säde puolestaan on edennyt aikaisemmin polarisaation kiertoelementin P läpi, jossa sen polarisaatiotaso on kiertynyt 90°. Tämä polarisaatiotaso kokee polari-saatiosäteenyhdistäjässä PBC 90° muutoksen kulkusuunnassaan.The dashed beam from the laser tower LT52 propagates to the Polari-10 transmission beam combiner PBC and proceeds unchanged through said component. The beam from the laser tower LT51, in turn, has previously propagated through the polarization rotation element P, where its polarization plane has rotated 90 °. This polarization plane experiences a 90 ° change in the direction of travel in the Polari Beam Ray Connector.
15 Polarisaatiosäteenyhdistäjän PBC jälkeen säteet jatkavat matkaansa päällekkäisinä.15 After the polarization beam combiner PBC, the beams continue to travel in overlap.
Tämän jälkeen yhdistynyt säde etenee kohti optista akselia A, kunnes se poikkeutetaan aksiaalisesti eteneväksi kulkusuunnan kääntöele-20 mentin DE avulla.Thereafter, the combined beam advances towards the optical axis A until it is deflected axially by the pivoting DE.
* » . .·. Aallonpituusmultipleksaus toteutetaan sopivien dikroisten peilien sekä tavallisten peilien ja/tai prismojen avulla. Aallonpituusmultipleksauk- • · · sella saadaan kunkin lasertornipinon LTP eri aallonpituuksia λ1-λη 25 emittoivien lasertornien LT säteet yhdistettyä yhdeksi säteeksi.* ». . ·. Wavelength multiplexing is accomplished by means of suitable dichroic mirrors as well as conventional mirrors and / or prisms. Wavelength Multiplexing • · · combines the LT beams of the laser towers emitting different wavelengths λ1-λη 25 of each laser tower stack into a single beam.
* I · :·..** Aksiaalisesti etenevän polarisaatiomultipleksatun λη-aallonpituuden säteen matkan varrella kohtaamat dikroiset säteenyhdistäjät DBC on suunniteltu siten, että ko. aallonpituus λη etenee niiden läpi suun-30 taansa muuttamatta. Kukin dikroinen säteenyhdistäjä DBC on suunni- .·! : teltu edelleen sellaiseksi, että se poikkeuttaa sitä vastaavalta aksiaali- * *» .*··! kohdalta radiaalisuunnassa tulevat säteet optisen akselin A suuntai siksi, mutta päästää kuvassa 5 vasemmalta tulevat, ja siten jo optisen akselin A suuntaiset säteet lävitseen. Näin lasertornipinon LTP eri 35 lasertorneista LT lähtöisin olevat useat eri aallonpituudet λ1-λη saadaan kytkettyä päällekkäin.* I ·: · .. ** The dichroic beam combiners of the axially propagating polarization multiplexed λη encountered along the path are designed to have the following:. the wavelength λη traverses them without changing its direction. Each dichroic beam combiner DBC is a design. ·! : still wrapped so that it deviates from its corresponding axial- * * ». * ··! the radially incoming rays in the direction of the optical axis A, but allow the rays from the left in Fig. 5, and thus already in the direction of the optical axis A, to pass through. In this way, several different wavelengths λ1-λη from the different laser towers LT of the laser tower stack LTP can be superimposed.
20 11601020 116010
Kapeista iaserbareista LB pinotut lasertornit LT ja lasertornipinot LTP sekä keksinnön mukainen aksiaalisymmetrinen rakenne mahdollistavat edellä esitetyn mukaisesti erittäin tehokkaan paikkamultipleksauksen. 5 Paikkamultipleksauksella saadaan kunkin eri sektorissa sijaitsevan lasertornipinon LTP aallonpituus- ja polarisaatiomultipleksauksella yhdistetyt säteet koottua samaan avaruuden osaan. Jos kuvan 5 mukaisessa rakenteessa on m sektoria eli m kpl lasertornipinoja LTP (m = 2, 3, ...) aksiaalisymmetrisessä muodostelmassa katsottuna opti-10 sen akselin A suuntaisesti, voidaan fokuspisteen tehotiheyttä kasvattaa häviöttömässä tapauksessa m-kertaiseksi.The stacked laser towers LT and the laser stack stacks LTP from the narrow iaserbars LB and the axial symmetric structure according to the invention allow for highly efficient multiplexing in accordance with the above. 5 Multiplexing allows the beams of the LTP wavelengths and polarization multiplexes of each laser tower stack in a different sector to be assembled in the same space. If the structure of Fig. 5 has m sectors or m laser stack stacks LTP (m = 2, 3, ...) in the axial symmetric configuration viewed along the axis of the optic 10, the focal point power density can be increased by a factor of m.
Keksinnön mukaisen aksiaalisymmetrisen rakenteen ansiosta laitteen ulkokehällä on runsaasti tilaa laserbarien LB jäähdytyksen järjestämi-15 selle.Due to the axial symmetrical construction according to the invention, there is ample space on the outer periphery of the device for cooling the laser bars LB.
6. Slow-akselin kollimointi (SAC)6. Slow Axis Collimation (SAC)
Keksinnön mukaisessa ratkaisussa laserbarien LB kapeus yksinker-20 taistaa slow-akselin kollimointia oleellisesti, sillä monimutkaisilta ja tilaa vieviltä tekniikan tason mukaisilta kaventamis- ja pinoamisoptiikoilta · . .·. vältytään kokonaan. Keksinnön mukaisesti slow-akseli kollimoidaan sopivimmin eri lasertorneista LT ja lasertornipinoista LTP lähtöisin ole-vien säteiden yhdistämisen jälkeen, kun mainitut optisen akselin A 25 suuntaiset ja akselia ympäröivien kehien tangenttien suunnassa / hitaasti divergoivat säteet ovat kasvaneet poikkipinta-alaltaan sopivan *··.’ suuriksi. Säteiden suuri poikkipinta-ala mahdollistaa suurikokoisten kollimointikomponenttien käytön, mikä parantaa kolimoinnin tarkkuutta, ..;: ‘ kuten optiikasta on sinänsä hyvin tunnettua.In the solution of the invention, the narrow bar LB of laser bars simplifies collimation of the slow axis substantially because of the complex and bulky prior art reduction and stacking optics ·. . ·. completely avoided. According to the invention, the slow axis is preferably collimated after combining the beams from the different laser towers LT and the laser tower stacks LTP, when said beams parallel to the optical axis A 25 and diverging in the tangents to the periphery of the periphery have grown to a suitable cross-sectional area. . The large cross-section of the beams allows the use of large collimation components, which improves the accuracy of collimation, ..;: 'as optics are well known per se.
30 / : Slow-akselin kollimointi voidaan keksinnön mukaisesti toteuttaa kuvassa 5 esitetyllä slow-akselin kollimointioptiikalla SAC. Mainittu *:·’ kollimointioptiikka SAC on sopivimmin porrasmainen linssipino, jonka :,;V linssipinon halkileikkaus optisen akselin A suunnalta nähtynä muistut- 35 taa vastaavan ympyräsektorin aluetta. Slow-akselin kollimointioptiikan 116010 21 SAC erästä linssipinoon perustuvaa rakennetta on esitetty yksityiskohtaisemmin kuvissa 8a-8c.30 /: The collimation of the slow axis according to the invention can be accomplished by the slow axis collimation optic SAC shown in Figure 5. Said *: · 'collimation optic SAC is preferably a stepped lens stack having a cross section of the lens stack as seen in the direction of the optical axis A resembles the area of the corresponding circular sector. A lens stack structure of collision optics 116010 21 SAC of the Slow axis is shown in greater detail in Figures 8a-8c.
Lasertorneista LT lähteneet ja fast-akselinsa suhteen välittömästi 5 tämän jälkeen fast-akselin kollimointioptiikalla FAC kollimoidut säteet osuvat kuvien 8a-8c mukaisen slovv-akselin kollimointioptiikan SAC (linssipinon) eri tasoille L1-LN. Kollimointioptiikan SAC kunkin yksittäisen tason L1-LN etäisyys lasertornien LT sisältämistä lasereista määräytyy sen perusteella, että slovv-akselin suunnassa divergoiva 10 säde ehtii kasvaa olennaisesti kohdalleen osuvan linssin (tason L1-LN) levyiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että valo kollimoidaan aina mahdollisimman suurella linssillä ja kollimoinnin laatu saadaan siten optiikan perusperiaatteiden mukaisesti säilytettyä mahdollisimman korkeana.From the laser towers LT and immediately after its fast axis 5, the beams collimated by the fast axis collimation optic FAC coincide with the various levels L1-LN of the Slovak axis collimation optics SAC according to Figures 8a-8c. The distance of each individual plane L1-LN of the collimation optic SAC from the lasers contained in the laser towers LT is determined by the fact that the beam diverging in the direction of the Slovak axis has time to grow substantially to the width of the incident lens (plane L1-LN). In practice, this means that the light is always collimated with the widest possible lens, thus ensuring that the quality of the collimation is kept as high as possible in accordance with the basic principles of optics.
15 1. Fokusointi15 1. Focusing
Aallonpituus-, polarisaatio- ja paikkamultipleksauksella yhteen koottu sekä fast- ja slovv-akselien suhteen kollimoitu valokenttä voidaan nyt 20 fokusoida edelleen sopivaa peili- tai linssioptiikkaa fokusointioptiikkana :V: FO käyttäen.The light field assembled by wavelength, polarization and location multiplexing, and collimated with respect to the fast and slave axes, can now be further focused using a suitable mirror or lens optics: V: FO.
• · t .···. Käytettäessä fokusointioptiikkana FO kuvassa 5 esitetyn mukaisesti aksiaalisymmetristä paraboloidista peiliä vältytään värivirheiltä (akro-25 maattisuus), jolloin eri aallonpituudet fokusoituvat samalla tavalla ja pienen pyöreän fokuspisteen tuottaminen on mahdollista. Paraboloidi-’·*' sen peilioptiikan avulla voidaan niin haluttaessa tuottaa hyvin suuria fokusoidun säteen numeerisen aukon arvoja, jolloin saavutetaan suuria tehotiheyksiä ja lyhyelle matkalle rajoittuvia säteen syvyysvaikutuksia.• · t. ···. By using FO as the focusing optics as shown in Fig. 5, an axial symmetric paraboloid mirror avoids discoloration (acro-25 matrix) so that different wavelengths are focused in the same way and a small round focal point can be produced. The paraboloid '· *' with its mirror optics can, if so desired, produce very large numerical aperture values of the focused beam, resulting in high power densities and short range beam effects.
O 30 Käytettäessä fokusointioptiikkana FO linssioptiikkaa, kuten esimerkiksi kuvissa 10 ja 11 esitetyissä suoritusmuodoissa, fokuspisteestä tulee useita aallonpituuksia fokusoitaessa värivirheiden vuoksi pitkulaisempi optisen akselin A suunnassa. Tämä voi olla toivottava piirre joissakin 35 tilanteissa. Optimaalinen fokusointioptiikka voidaankin valita sovelluskohteesta riippuen.O 30 When using FO optics as focusing optics, such as in the embodiments shown in Figs. 10 and 11, the focal point becomes elongated in the direction of the optical axis due to color errors due to color defects. This may be a desirable feature in some 35 situations. Optimal focusing optics can therefore be selected depending on the application.
116010 22116010 22
Eräitä valotehon fokusointiin soveltuvia fokusointioptiikoita FO on esitelty kuvissa 9a-9e. Kuvissa 9a ja 9b on esitetty linssioptiikkaan perustuvia optiikoita ja kuvissa 9c-9e vastaavasti peilioptiikkaan 5 perustuvia ratkaisuja. Laitteen käyttötarkoituksesta riippuen optinen akseli A voidaan puhkaista fokusoivan elementin FO keskeltä (kuvat 9b ja 9d). Paraboloidiseen fokusointipeiliin voidaan työstää polttopistekes-keisesti pallopinta, jonka läpi fokusoituva aaltorintama kulkee pallo-pinnan normaalin suuntaisesti ja siten vääristymättömänä (kuvat 9c-10 9e). Pallopinnan lähellä pyörähdysakselia oleva osa, jonka läpi ei kulje säteitä, voidaan puhkaista tai valmistaa tasopinnaksi (kuvat 9d ja 9e). Tasopinta voidaan aikaansaada esimerkiksi sopivan optisen tiheyden täyteaineella, joka voidaan lisätä komponenttiin FO esimerkiksi liimauksella tai valamalla. Paraboloidin polttoväli voidaan valita sovelluk-15 seen parhaiten sopivaksi.Some focusing optics FO for light power focusing are shown in Figures 9a-9e. Figures 9a and 9b show optics based on lens optics and Figures 9c-9e show solutions based on mirror optics 5 respectively. Depending on the intended use of the device, the optical axis A may be pierced from the center of the focusing element FO (Figures 9b and 9d). The focal point can be machined into a paraboloidal focusing mirror, through which the wavefront to be focused passes through the normal direction of the ball surface and thus is undistorted (Figures 9c-10 9e). The non-radiating portion of the sphere near the spherical surface may be pierced or made into a planar surface (Figures 9d and 9e). The planar surface may be provided, for example, by a filler of suitable optical density, which may be added to the FO, for example by gluing or casting. The focal length of the paraboloid can be selected to best suit the application.
8. Tulos8. Result
Keksinnön mukaisten kapeiden laserbarien LB ja aksiaalisymmetrisen 20 sektoroidun rakenteen avulla on mahdollista toteuttaa erittäin kompak- :V: teja teknisiä ratkaisuja, joissa erilaisia multipleksausmenetelmiä • * . voidaan hyödyntää tehokkaasti ja samanaikaisesti. Tehokkaan aallon- pituus- ja polarisaatiomultipleksauksen käyttämisellä on mahdollista aikaansaada säde, jonka kirkkaus on yksittäisen diodilaserin alkupe-25 räistä kirkkautta korkeampi. Menetelmän ansiosta voidaan saavuttaa *;./ tehotiheyksiä, jotka riittävät erilaisten materiaalien prosessointiin.The narrow laser bars LB according to the invention and the axially symmetrical sectored structure 20 allow for very compact technical solutions with various multiplexing methods. can be utilized effectively and simultaneously. By using effective wavelength and polarization multiplexing, it is possible to obtain a beam with a brightness higher than that of a single diode laser. The method allows to achieve *;. / Power densities sufficient to process various materials.
Aksiaalisymmetrisen rakenteen vuoksi keksinnön mukaisen laserlait-teen fokuspiste on pyöreä, mikä on edullista esimerkiksi laserlaitteen 30 käytön automatisoinnin kannalta. Lisäksi rakenne mahdollistaa optisen .·! ; akselin A läheisyyteen jäävän vapaan tilan käyttämisen esimerkiksi visualisointiin, erilaisten aineiden syöttöön, imuun tai puhallukseen.Because of its axially symmetric design, the laser device of the invention has a focal point which is advantageous for automation of, for example, the use of the laser device 30. In addition, the structure enables optical. ·! ; the use of free space in the vicinity of axis A, for example, for visualization, feeding of various substances, suction or blowing.
• I• I
T Kompaktin rakenteen ansiosta säteitä ei tarvitse kuljettaa pitkiä mat- koja, jolloin vähäiset laserlaitteen komponenttien keskinäisen asemoin-35 nin epätarkkuudet eivät heikennä säteenlaatua yhtä paljoa kuin 116010 23 kooltaan suuremmissa rakenteissa. Kapea laserbar LB on rakenteena myös jäähdytyksen kannalta edullinen.T The compact design eliminates the need for long-distance beams to travel, so that minor inaccuracies in the positioning of the laser device components will not diminish beam quality as much as the 116010 23 structures. The narrow laser bar LB is also advantageous in terms of cooling as a structure.
Kapeat lasertornit LT mahdollistavat tietyn sähkötehon syöttämisen 5 laserlaitteelle korkeammalla jännitteellä ja alhaisemmalla kokonaisvir-ralla nykyisin käytettyihin leveisiin lasertorneihin verrattuna. Tämä on erityisen tärkeä piirre erilaisissa pulssisovelluksissa, joissa virtapuls-sien ja vastaavasti myös valopulssien nousu- ja laskuajat ovat kriittisiä. Esimerkiksi lääketieteen sovelluksissa optinen energia voidaan 10 annostella kohteeseen tarkemmin. Hyvien aallonpituusmultipleksaus-ominaisuuksiensa ansiosta keksinnön mukaista laitetta voidaan käyttää esimerkiksi siten, että eri aallonpituudet λ1-λη ovat optimoituja eri prosessien suorittamista varten. Eräs tällainen sovellus voisi olla kudoksen leikkaaminen yhdellä aallonpituudella ja veren koaguloiminen toisella 15 aallonpituudella. Kolmas aallonpituus voisi olla kohteen valaisemista varten, jolloin kohteen visualisointi tapahtuisi eri aallonpituudella kuin kohteen prosessointi. Tällöin on helppo suodattaa prosessoinnissa käytettävät aallonpituudet pois ja kohteen morfologia saadaan selkeästi näkyville.The narrow laser towers LT allow a certain amount of electrical power to be supplied to the 5 laser devices at a higher voltage and lower total current compared to the wide laser towers currently used. This is a particularly important feature in various pulse applications in which the rise and fall times of current pulses and correspondingly light pulses are critical. For example, in medical applications, optical energy can be more accurately applied to a subject. Due to their good wavelength multiplexing properties, the device according to the invention can be used, for example, so that different wavelengths λ1-λη are optimized for performing different processes. One such application could be cutting the tissue at one wavelength and coagulating the blood at another wavelength. A third wavelength could be for illuminating the object, whereby the visualization of the object would be at a different wavelength than the processing of the object. In this case, it is easy to filter out the wavelengths used in the processing and the morphology of the target can be clearly seen.
2020
KEKSINNÖN ERÄITÄ EDULLISIA SUORITUSMUOTOJASOME PREFERRED EMBODIMENTS OF THE INVENTION
Keksinnön mukaiseen kapeaan laserbariin LB ja aksiaalisymmetriseen sektoroituun rakenteeseen perustuvalla ratkaisulla on useita teknisiä 25 toteutustapoja. Seuraavassa on esitetty keksinnön eräitä edullisia suo-*;./ ritusmuotoja. Aluksi tarkastellaan eräitä rakenteissa yleisesti varioitavia :···: asioita. Tämän jälkeen tarkastellaan vielä muutamia erityisiä suoritus muotoja.The solution based on the narrow laser bar LB according to the invention and the axially symmetrical sectored structure has several technical embodiments. The following are some preferred embodiments of the invention. To begin with, let's look at some common variations in structures: ···: things. Then, a few more specific embodiments will be considered.
M ( · 30 Yleisen suoritusmuodon variaatioita / Diodilaserien valmistuksen yhteydessä puolijohdemateriaalia oleva laserkiekko on mahdollista valmistaa tavallista ohuemmaksi, jolloin saadaan vastaavasti normaalia ohuempia laserbareja LB. Tämä 35 tehostaajäähdytystä, sillä lämpöenergia siirtyy tällöin tehokkaammin 116010 24 laserbarin LB ohuen puolijohdekerroksen lävitse jäähdytettyyn alusta-levyyn M.M (· 30 Variations of the General Embodiment / In the manufacture of diode lasers, it is possible to fabricate a semiconductor laser wafer thinner than normal, resulting in a correspondingly thinner than normal laser bar LB.
Laserbarien LB alustalevyjen M kanavointi CH voidaan tehdä useilla eri 5 tavoilla. Alustalevyissä M voi olla suuri määrä pieniä reikiä ja useista alustalevyistä M muodostetun pinon päällä ja alla voi olla elementit, jotka kokoavat kanavat CH mainitun pinon päädyissä yhteen ulkoisten jäähdytysputkien kiinnittämistä varten. Jos jäähdytyskanavat tehdään tarkasti samalle kohdalle jokaiseen lasertornipinon LTP lasertorniin LT, 10 voidaan kanavat CH yhdistää liittämällä lasertornit LT tiiviisti kiinni toisiinsa. Alustalevyihin M muodostettavat jäähdytyskanavat CH voivat olla myös uria. Myös tekniikan tasosta tunnettujen mikrokanavien käyttö laserbarien LB jäähdytyksessä on mahdollista.The channelization CH of the substrate plates M of the laser bars LB can be done in several different ways. The base plates M may have a plurality of small holes and there may be elements on top and below of the stack formed of the plurality of base plates M which assemble the channels CH at the ends of said stack for attaching external cooling pipes. If the cooling channels are made at exactly the same point on each of the laser towers LTP of the stack tower LTP, the channels CH can be connected by tightly connecting the laser towers LT. The cooling channels CH formed in the base plates M may also be grooves. The use of prior art microchannels for cooling laser bars LB is also possible.
Lasertorni LT voidaan toteuttaa useammilla eri tavoilla. Lasertorni LT 15 voidaan koostaa esimerkiksi porrasmaiseksi siten, että päällekkäisten laserbarien LB valoa emittoivat etuseinämät sijaitsevat useammassa eri tasossa. Tällaista porrasmaista lasertornirakennetta voidaan hyödyntää kompensoinnissa, koska eri laserbarit LB ovat eri etäisyyksillä toisiinsa ja sädettä käsitteleviin optisiin komponentteihin (esimerkiksi 20 DE, DBC, PBC, SAC, FO) sekä optiseen akseliin A nähden .The laser tower LT can be implemented in several different ways. For example, the laser tower LT 15 can be configured in a stepped manner such that the light emitting front walls of the overlapping laser bars LB are located on a plurality of planes. Such a stepped laser tower structure can be utilized for compensation because the different laser bars LB are at different distances to each other and to the beam processing optical components (e.g., DE, DBC, PBC, SAC, FO) and the optical axis A.
» » ; Aallonpituusmultipleksauksessa käytettävät dikroiset säteenyhdistäjät DBC, kuten esimerkiksi dikroiset peilit voivat olla muodoltaan erilaisia. Kuvan 6 mukaisessa rakenteessa on käytetty halkileikkaukseltaan :", 25 vinoneliön muotoisia dikroisia säteenyhdistäjiä DBC verrattuna kuvassa 5 käytettyihin neliön muotoisiin elementteihin. Neliömäiset dikroiset säteenyhdistäjät DBC voidaan muodostaa esimerkiksi liittämällä kaksi halkileikkaukseltaan sivusta katsottua kolmion muotoista 90° prismaa toisiinsa siten, että esim. toinen yhteenliitettävä pinta on dikroinen peili 30 (pinnoite). Myös polarisaatiomultipleksaus voidaan toteuttaa erilaisten : polarisaatiosäteenyhdistäjien PBC avulla, joiden rakenne ja käyttö on . ·.. ] optiikan alan ammattimiehelle sinänsä selvää.»»; The dichroic beam combiners DBC used in wavelength multiplexing, such as dichroic mirrors, may have different shapes. Figure 6 employs 25 diamond-shaped dichroic radius connectors of DBC as compared to the square elements used in Figure 5. For example, the square dichroic radius connectors of DBC can be formed by joining two sides of a triangle such as 90 °. is a dichroic mirror 30 (coating) Polarization multiplexing can also be accomplished by means of various polarization beam combinator PBCs, the structure and use of which are obvious to one of ordinary skill in the art of optics.
:: Slovv-akseli voidaan kollimoida edellä kuvatulla tavalla eri lasertorneista 35 LT saatavien säteiden yhdistämisen ja niiden optisen akselin A suuntaiseksi kääntämisen jälkeen. Vaihtoehtoisesti slovv-akselin kollimointi 116010 25 SAC voidaan suorittaa heti fast-akselille suoritetun kollimoinnin FAC jälkeen.:: The Slovv axis can be collimated as described above after combining the beams from the various laser towers 35 LT and rotating them along the optical axis A. Alternatively, collimation of the slovv axis 116010 25 SAC can be performed immediately after FAC collimation on the fast axis.
Kuvassa 10 on esitetty rakenne, jossa lasertorneille LT suoritetaan 5 kullekin slow-akselin kollimointi erillisellä slow-akselin kollimointioptii-kalla SAC (linssipinolla) ennen säteiden suunnan kääntämistä. Tässä tapauksessa slow-akselin kollimointioptiikoita SAC tarvitaan enemmän, mutta toisaalta säteiden kompensointi voidaan tehdä tarkemmin.Fig. 10 illustrates a structure in which laser towers LT are subjected to 5 slow axis collimation with a separate slow axis collimation optic SAC (lens stack) before rotating the beams. In this case, more SACs for slow-axis collimation optics are needed, but on the other hand, beam compensation can be more accurate.
10 Heti fast-akselin jälkeen suoritettava lasertornin LT tai lasertornipinon LTP slow-akselin kollimointi voidaan toteuttaa yhdestä tai useammasta linssistä ja portaasta muodostuvalla linssipinolla. Mikäli portaita L1-LN (ks. kuvat 8a-8c) on vain yksi, on kyseessä tavallinen sylinterilinssi ja kollimointi on tasalaatuista jokaiselle lasertornin LT laserbarille. Jos 15 portaita L1-LN on useampia, lasertornin LT eri osista lähteneet osasäteet kulkevat erisuuret matkat ennen kollimointia. Divergoinnista johtuen ennen kollimointia pitemmän matkan kulkeneet osasäteet osuvat kollimointioptiikkaan SAC kooltaan suurempina kuin ennen kollimointia lyhyemmän matkan kulkeneet osasäteet. Tällä periaatteella 20 voidaan yhdistetyn säteen kokoa kasvattaa optiselta akselilta A pois-;Y: päin mentäessä ja hyödyntää aksiaalisymmetrisen rakenteen säteenCollimation of the slow axis of the laser tower LT or of the laser tower stack LTP immediately after the fast axis can be accomplished by a stack of one or more lenses and stairs. If there is only one staircase L1-LN (see Figures 8a-8c), it is a standard cylinder lens and the collimation is uniform for each LT laser bar on the laser tower. If there are more than 15 L1-LN stairs, the sub-beams from different parts of the laser tower LT travel different distances before collimation. Due to divergence, the sub-beams that traveled a longer distance before collimation hit the SAC of the collimation optics larger than the sub-beams that traveled a shorter distance before the collimation. By this principle, the size of the combined beam can be increased as the optical axis A moves away from Y and utilize the radius of the axial symmetric structure.
• I• I
; myötä kasvava käytettävissä oleva pinta-ala mahdollisimman tehok- kaasti. Tällöin myös kollimoinnin laatu paranee vastaavasti. Porrasra-.·... kenne voidaan jättää slow-akselin kollimointioptiikasta SAC pois, jos Y. 25 osasäteiden matkaerot luodaan jollakin toisella tavalla, kuten esimer-kiksi aikaisemmin mainitulla rakenteeltaan porrasmaisella lasertornilla '···' LT, tai jos säteiden laatu on muutoin riittävä.; increasing the available surface area as efficiently as possible. This also improves the quality of collimation accordingly. The staircase · ... structure may be excluded from the slow axis collimation optics SAC if the distance differences between the Y. 25 sub-beams are created in some other way, such as the above-mentioned “···” LT turret laser tower, or if the beam quality is otherwise sufficient.
Kehitys diodilaserien valmistustekniikassa saattaa tulevaisuudessa 30 johtaa pienempään slow-akselin divergenssiin (esim. ns. tapered-lase-.·! : rit), jolloin säteenlaatua voidaan edelleen parantaa. Vaihtoehtoisesti I * * voidaan yksinkertaistaa slow-akselin kollimointioptiikkaa SAC, jolloin * # laitteen koko pienenee ja rakenne yksinkertaistuu. Laitteen kokoa voidaan haluttaessa pienentää myös sopivalla slow-akselin kollimoin-Y*: 35 tioptiikan SAC eteen sijoitetulla slow-akselia hajottavalla linssillä, jolloin 116010 26 slow-akselin kollimointioptiikka SAC voidaan sijoittaa lähemmäs lase-reita.Developments in diode laser fabrication techniques may lead to lower slow-axis divergence (eg, tapered glasses) in the future, whereby beam quality can be further improved. Alternatively, I * * can simplify the slow-axis collimation optics SAC, reducing the size of the # # device and simplifying the structure. The device can also be reduced in size if desired with a suitable slow-axis collimation lens Y *: 35 thiopto-optic SAC, allowing the 116010 26 slow-axis collimation optic SAC to be placed closer to the glass thighs.
Slow-akselin kollimointioptiikka SAC voi myös kokonaan puuttua, mikäli 5 käyttötarkoitus sallii huonolaatuisemman säteen. Myös fast-akselin kollimointioptiikan FAC vaatimuksia voidaan tällöin vähentää.Slow-axis collimation optics SAC may also be completely absent if 5 uses allow for a lower quality beam. The FAC requirements for fast-axis collimation optics can also be reduced.
Mikäli maksimiteho ja/tai vaadittava tehotiheys eivät ole kriittisiä tekijöitä, voidaan keksinnön mukaisen laitteen rakennetta yksinkertaistaa 10 jättämällä polarisaatio- ja/tai aallonpituusmultipleksaus pois. Yksinkertaisimmillaan laite voi siten sisältää useita samaa aallonpituutta (aallonpituuskaistaa) emittoivia lasertorneja LT kehämuodostelmassa.If the maximum power and / or required power density are not critical factors, the structure of the device according to the invention can be simplified by omitting polarization and / or wavelength multiplexing. Thus, at its simplest, the device may include a plurality of laser towers emitting the same wavelength (wavelength band) in the LT peripheral configuration.
Kuvan 6 mukainen suoritusmuoto 15Embodiment 15 as shown in Figure 6
Kuvassa 6 on esitetty keksinnön eräs suoritusmuoto, jossa hyödynnetään samanaikaisesti kaikkia aikaisemmin mainittuja multipleksausme-netelmiä. Kussakin sektorissa lasertorneista LT valmistetut lasertorni-pinot LTP61 ja LTP62 on asemoitu kahteen toisiaan vastaan kohti-20 suoraan suuntaan ja mainitut lasertornipinot voivat olla keskenään identtisiä. Lasertornipinot LTP61 ja LTP62 voivat olla jäähdytykseni- » » . sesti sarjaan kytkettyjä ja niissä voidaan käyttää sopivia optisia ele- .···. menttejä kompensointiin. Toisen lasertornipinon LTP61 polarisaatio- • · · tasoja käännetään 90°, minkä jälkeen säteet voidaan yhdistää polari-25 saatiosäteenyhdistäjän PBC avulla. Slow-akseli voidaan kollimoida yhdellä porrasmaisella linssipinolla S AC säteiden yhdistämisen jälkeen. Vaihtoehtoisesti kullakin lasertornilla tai lasertornipinolla voi olla oma slow-akselin kollimointioptiikka SAC.Figure 6 illustrates an embodiment of the invention which utilizes simultaneously all the previously mentioned multiplexing methods. In each sector, the laser tower stacks LTP61 and LTP62 made of laser towers LT are positioned opposite to each other -20 in the direct direction, and said laser tower stacks may be identical to each other. The LTP61 and LTP62 laser tower stacks can be my cooling »». They may be connected in series and may use suitable optical elements. blanks for compensation. The polarization planes of the second laser tower stack LTP61 are rotated by 90 °, after which the beams can be combined using the Polar-25 beam radiator combiner PBC. The slow axis can be collimated by a single stepped stack of lenses S AC after the beams are combined. Alternatively, each laser tower or laser tower stack may have its own slow-axis collimation optics SAC.
30 Myös tässä ratkaisussa rakennetta voidaan yksinkertaistaa käyttötar-: koituksen sallimalla tavalla. Polarisaatiomultipleksaus (elementit P ja30 In this solution too, the structure can be simplified to the extent permitted by the intended use. Polarization Multiplexing (P and P)
PBC) voidaan esimerkiksi jättää pois tai vaihtoehtoisesti tilalle voidaan " kytkeä uusia aallonpituuksia, jolloin polarisaatiosäteenyhdistäjän PBCFor example, PBC) may be omitted or alternatively "new wavelengths may be added, whereby the polarization beam combiner PBC
paikalle tulee dikroinen säteenyhdistäjä DBC, eli tarkoitukseen sopiva 35 dikroinen peili. Sektoreita voi luonnollisesti olla kaksi tai useampia.a dichroic beam combiner DBC, or a 35 dichroic mirror, is introduced. Of course, there may be two or more sectors.
27 11 £01027 11 £ 010
Kuvien 7a ja 7b mukainen suoritusmuoto7a and 7b
Kuvissa 7a ja 7b on esitetty suoritusmuoto, jossa rakenteen kussakin sektorissa polarisaatiosäteenyhdistäjän PBC sivuilla olevat saman 5 aallonpituuden lasertornit LT71 ja LT72 muodostavat keskenään oleellisesti 90° kulman. Lisäksi kuvissa esitellään uudenlainen tapa suorittaa aallonpituusmultipleksaus. Kuvasta 7a on selvyyden vuoksi jätetty polarisaatiosäteenyhdistäjät PBC ja polarisaation kiertoelementit P pois, jolloin lasertornien LT piirrosmerkit saadaan paremmin näkyviin.Figures 7a and 7b show an embodiment in which the laser towers LT71 and LT72 of the same wavelength on each side of the polarization beam combiner PBC form an angle of substantially 90 ° with each other. In addition, the figures show a novel way of performing wavelength multiplexing. From Fig. 7a, the polarization beam combiners PBC and the polarization rotation elements P are omitted for clarity, so that the drawing marks of the laser towers LT are more clearly visible.
10 Samaa menettelyä on sovellettu jäljempänä myös kuvassa 10.10 The same procedure is applied below in Figure 10.
Polarisaatiosäteenyhdistäjässä PBC eri sivuilta tulevat lasertornien LT71 ja LT72 säteet yhdistyvät mainitussa komponentissa, kun toisesta lasertornista LT71 tulevan säteen polarisaatiotasoa kierretään ensin 15 polarisaation kiertoelementilla P 90° (λ/2-levy). Polarisaatiosäteenyhdistäjän PBC jälkeen yhdistynyt valonsäde etenee kompensointiele-menttiin C ja edelleen peilielementtiin 71, joka sisältää kulkusuunnan kääntöelementin DE sekä dikroiset säteenyhdistäjät DBC. Peiliele-mentti 71 muodostaa optisen akselin A kanssa sopivimmin 45° kulman.In the polarization beam combiner, the beams of the laser towers LT71 and LT72 coming from different sides of the PBC are combined in said component when the polarization plane of the beam from the second laser tower LT71 is first rotated by 15 polarization rotation elements P 90 ° (λ / 2). After the polarization beam combiner PBC, the combined light beam advances to the compensation element C and further to the mirror element 71, which includes the direction of rotation element DE and the dichroic beam combiner DBC. The mirror element 71 preferably forms an angle of 45 ° with the optical axis A.
20 Kääntöelementiltä DE säde jatkaa matkaansa aksiaalisesti kohti dik- • · . roista säteenyhdistäjää DBC, jossa sen kulkusuunta muuttuu kohti .···. optista akselia A. Säde tulee ulos peilielementin 71 oikeasta sivusta • · · heijasteltuaan dikroisissa säteenyhdistäjissä DBC ja kulkusuunnan *;·'! 25 kääntöelementissä DE. Peilielementin 71 dikroiset säteenyhdistäjät • · · *:./ DBC toimivat siten, että ne päästävät radiaalisesti etenevät säteet :···: lävitseen ja heijastavat aksiaalisesti etenevät säteet. Yhdistetyt eri aallonpituuksien säteet poistuvat peilielementin 71 oikeasta sivusta ja jatkavat matkaansa kohti mahdollista slovv-akselin kollimointioptiikkaa :" ’: 30 SAC ja fokusointia FO.20 From the pivoting element DE, the beam continues to travel axially towards the dik. DBC, where its direction of travel changes. ···. optical axis A. The beam exits the right side of the mirror element 71 after reflecting the DBC and direction *; · 'in the dichroic beam combiners; 25 pivoting elements DE. Dichroic beam combiners of mirror element 71 • · · *: ./ DBC operate to allow radial propagation beams: ···: to penetrate and reflect axially propagating beams. The combined beams of different wavelengths exit the right side of the mirror element 71 and continue their journey toward a possible slovov collimation optic: "': 30 SAC and focus FO.
Peilielementin 71 dikroiset pinnat voidaan tehdä esimerkiksi useilla ;·’ höyrystyskerroilla eri alueille tai vaihtoehtoisesti elementti voidaan •\:7 valmistaa yhdistämällä erillisiä elementtejä (katkoviivat elementissä LJ 35 71).The dichroic surfaces of the mirror element 71 may be made, for example, by multiple evaporations over different regions, or alternatively the element may be manufactured by combining separate elements (dashed lines in element LJ 35 71).
116010 28116010 28
Polarisaatiosäteenyhdistäjän PBC jälkeinen kompensointielementti C voi olla kuvan 7a mukaisesti kolmion muotoinen. Vaihtoehtoisesti kompensointielementin C muoto voidaan optimoida kullekin lasertor-nille LT erikseen. Kompensointia voidaan suorittaa myös lasertornien 5 LT asemointia muuttamalla.The compensation element C after the polarization beam combiner PBC may be triangular as shown in Figure 7a. Alternatively, the shape of the compensation element C can be optimized for each laser tower LT separately. Compensation can also be made by changing the positioning of the laser towers 5 LT.
Tässäkin ratkaisussa aallonpituuksia voi olla yksi tai useampia ja lisäksi polarisaatiomultipleksaus voidaan jättää suorituskyvyn kustannuksella pois rakenteen yksinkertaistamiseksi. Polarisaation kierto-10 elementiltä P voidaan välttyä esim. käyttämällä polarisaatiosäteenyh-distäjänä ns. Thompsonin prismaa.In this solution too, there may be one or more wavelengths, and in addition polarization multiplexing can be omitted at the expense of performance to simplify the structure. Polarization rotation 10 element P can be avoided e.g. by using a so-called polarization beam combiner. Thompson's Prism.
Muita mahdollisia rakenteita 15 Kuvassa 10 on esitetty eräs vaihtoehtoinen tapa lasertornien LT aallonpituusmultipleksaukselle. Polarisaatiomultipleksaus tehdään kuvien 7a ja 7b mukaisella järjestelyllä, mutta aallonpituusmultiplek-saus on toteutettu muodoltaan erilaisilla dikroisilla säteenyhdistäjillä DBC.Other Possible Structures 15 Figure 10 shows an alternative way of wavelength multiplexing the laser towers LT. The polarization multiplexing is done by the arrangement of Figures 7a and 7b, but the wavelength multiplexing is implemented by dichroic beam combiners of various shapes DBC.
2020
Slow-akselin kollimointioptiikat SAC on sijoitettu heti lasertornipinojen * · . LTP jälkeen, mikä mahdollistaa parhaan kompensoinnin. Mainittuna slow-akselin kollimointielementtinä SAC voidaan käyttää yhtä sylinteri- • · · linssiä tai kuvien 8a-8c mukaista sektorimaista sylinterilinssipinoa.Slow-axis collimation optics SAC are positioned immediately on laser tower stacks * ·. After LTP, which provides the best compensation. As said slow-axis collimation element SAC, a single cylinder lens or a sector-shaped cylindrical lens stack of Figures 8a-8c may be used.
: \ 25 Rakenteen pienentämiseksi lasertornien LT ja sylinterilinssipinojen väliin voidaan sijoittaa slow-akselia divergoiva linssi. Myös tässä • · *···* rakenteessa slow-akselin kollimointioptiikka SAC voidaan yhdistää ja tuoda fokusointioptiikan FO eteen.: \ 25 To reduce the structure, a slow-axis diverging lens can be placed between the laser towers LT and the cylinder lens stacks. Also in this • · * ··· * structure, the slow-axis collimation optics SAC can be combined and brought in front of the focusing optics FO.
» I « * 30 Kuvassa 11 on esitetty rakenne, jossa yhdistetään neljä eri aallonpi- : tuutta kompaktilla rakenteella ilman polarisaatiomultipleksausta. Vaih- ’ «* ,*./ toehtoisesti, jos λ1 = λ2 ja λ3 = λ4, voidaan λ1 ja λ2 sekä λ3 ja λ4 yhdistää keskenään polarisaation kiertoelementtien P ja polarisaatio-säteenyhdistäjien PBC avulla. Polarisaatiomultipleksauksella yhdistetyt 35 säteet voidaan edelleen yhdistää dikroisella säteenyhdistäjällä DBC. Slow-akselin kollimointiin SAC käytetään kahta kuvien 8a-8c mukaista 116010 29 kollimointielementtiä tai yksittäisiä sylinterilinssejä. Vaihtoehtoisesti slow-akselin kollimointi SAC voidaan toteuttaa heti lasertornin LT ja säteen kulkusuunnassa ensimmäisen dikroisen elementin DBC välissä.»I« * Figure 11 shows a structure combining four different wavelengths in a compact structure without polarization multiplexing. Alternatively, if λ1 = λ2 and λ3 = λ4, λ1 and λ2 as well as λ3 and λ4 can be interconnected by means of polarization rotation elements P and polarization-beam combinator PBCs. The beams 35 connected by polarization multiplexing can be further combined by a dichroic beam combiner DBC. For collimation of the slow axis SAC, two collimation elements 116010 29 of Figures 8a-8c or individual cylinder lenses are used. Alternatively, the slow axis collimation SAC may be implemented immediately between the laser tower LT and the first dichroic element DBC in the beam path.
5 Kuvassa 12 on esitetty aallonpituusmultipleksauksen toteutusvaihtoehto, jossa yhdistetään radiaalisesti päällekkäin kootun lasertornipinon LTP säteet. Suunnikkaan muotoinen osa 121 voi olla vastaava kuin peilielementti 71 kuvassa 7a. Vaihtoehtoisesti dikroiset peilipinnat voivat olla kolmionmuotoisissa optisissa elementeissä, jolloin suunnik-10 kaan muotoinen osa 121 voi olla tavallinen kokonaisheijastava aalto-johde. Toteutusvaihtoehtoon voidaan muiden ratkaisujen tavoin lisätä sopivat optiset elementit kompensointia varten.Figure 12 shows an embodiment of a wavelength multiplexing embodiment that combines the radii of LTP beams of a stacked laser tower stack. The parallelepiped portion 121 may be similar to the mirror element 71 in Figure 7a. Alternatively, the dichroic mirror surfaces may be in triangular optical elements, whereby the parallelogram-shaped portion 121 may be a common total reflective waveguide. As with other solutions, suitable optical elements for compensation can be added to the embodiment.
Kuva 13 esittää kompaktin rakenteen neljän aallonpituuden multiplek-15 saukselle. Vaihtoehtoisesti, jos λ1 = λ2 ja λ3 = λ4, voidaan λ1 ja λ2 sekä λ3 ja λ4 yhdistää keskenään polarisaation kiertoelementtien P ja polarisaatiosäteenyhdistäjien PBC avulla. Polarisaatiomultipleksauk-sella yhdistetyt säteet voidaan edelleen yhdistää dikroisella säteenyh-distäjällä DBC.Figure 13 shows a compact structure for four wavelength multiplex-15 seams. Alternatively, if λ1 = λ2 and λ3 = λ4, λ1 and λ2 and λ3 and λ4 can be combined with the help of polarization rotation elements P and polarization beam combinator PBC. The beams connected by polarization multiplexing can be further combined with a dichroic beam combiner DBC.
2020
Keksinnön edellä esitettyjen suoritusmuotojen yhteydessä esitettyjä : toimintatapoja ja järjestelmän rakenteita eri tavoin yhdistelemällä . : . voidaan aikaansaada erilaisia keksinnön suoritusmuotoja, jotka ovat ,·>. keksinnön hengen mukaisia. Tämän vuoksi edellä esitettyjä esimerk- Γ . 25 kejä ei tule tulkita keksintöä rajoittavasti, vaan keksinnön suoritus- / muodot voivat vapaasti vaihdella jäljempänä patenttivaatimuksissa esi- ' · ' tettyjen keksinnöllisten piirteiden puitteissa.By combining the operating modes and system structures shown in connection with the above embodiments of the invention in various ways. :. various embodiments of the invention can be provided which are,. according to the spirit of the invention. Therefore, the above Γ. The invention is not to be construed as limiting, but embodiments / embodiments of the invention may freely vary within the scope of the inventive features set forth in the claims below.
On esimerkiksi selvää, että tietyn sektorin lasertornipinoon LTP eri :,J 30 aallonpituuksia λ1-λη emittoivat lasertornit LT voidaan sijoittaa kom- : pensoinnin kannalta optimaaliseen järjestykseen. Esimerkiksi slow- .’··! akselin suunnassa hitaammin divergoivan aallonpituuden laserit voidaan sijoittaa kauemmas fokusointioptiikasta FO kuin nopeammin 1 divergoivan aallonpituuden laserit. Lasertornien sijoittelulla lasertorni- 35 pinossa LTP voidaan kompensoida myös eri aallonpituuksien erilaisia dispersio-ominaisuuksia.It is clear, for example, that the LTP laser tower towers emitting different wavelengths λ1-λη can be placed in an optimal order for compensation in a given sector. For example, slow-. '··! axially slower diverging wavelength lasers can be positioned farther away from the focusing optics FO than faster diverging wavelength lasers. By positioning the laser towers in the laser tower stack, the LTP can also compensate for different dispersion properties at different wavelengths.

Claims (31)

3o 1160103o 116010
1. Menetelmä suuren optisen tehotiheyden tuottamiseksi, jossa menetelmässä diodilasereista (E) muodostetaan useita laserbareja (LB) si- 5 ten, että yksittäisessä laserbarissa (LB) vierekkäisten diodilaserien (E) slovv-akselit (x) sijoittuvat keskenään olennaisesti samaan linjaan ja mainitut diodilaserit (E) emittoivat olennaisesti samaan suuntaan (z), ja mainitun useamman laserbarin (LB) emittoimaa säteilyä kootaan yhteen olennaisesti optisen akselin (A) suuntaisesti eteneviksi säteiksi, 10 tunnettu siitä, että laserbareja (LB) järjestetään optisen akselin (A) ympärille kehämuodostelmaan kahteen tai useampaan sektoriin siten, että ainakin yhdessä sektorissa useampia laserbareja (LB) on koottu keskenään fyysisesti päällekkäin ainakin yhdeksi lasertorniksi (LT), ja että eri sektoreista lähteviä säteitä yhdistetään keskenään paikkamul-15 tipleksaamalla.A method for producing a high optical power density, wherein a plurality of laser bars (LB) are formed from diode lasers (E) such that in a single laser bar (LB), the slave axes (x) of adjacent diode lasers (E) are substantially aligned with each other. (E) emit substantially in the same direction (z), and the radiation emitted by said plurality of laser bars (LB) is assembled into substantially propagating rays parallel to the optical axis (A), characterized in that the laser bars (LB) are arranged around the optical axis (A) or multiple sectors, such that in at least one sector a plurality of laser bars (LBs) are physically superimposed on each other to form at least one laser tower (LT), and the beams emanating from the various sectors are interconnected by spatial mapping.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että yksittäisessä sektorissa laserbarit (LB) sijoitetaan siten, että niiden slow-akselit (x) muodostavat olennaisesti suoran kulman optiseen akseliin 20 (A) ja optisen akselin (A) normaaliin nähden. •Method according to Claim 1, characterized in that, in a single sector, the laser bars (LB) are arranged such that their slow axes (x) form a substantially right angle to the optical axis 20 (A) and to the optical axis (A) normal. •
3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että yk-sittäisessä sektorissa lasertorneja (LT) kootaan keskenään päällekkäin yhdeksi tai useammaksi lasertornipinoksi (LTP). 25 • · *Method according to Claim 1, characterized in that, in a single sector, the laser towers (LT) are superimposed in one or more laser tower piles (LTP). 25 • · *
4. Jonkin edellä esitetyn patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, '··· tunnettu siitä, että yksittäisessä sektorissa käytetään useamman eri aallonpituuden (λ1-λη) diodilasereita (E).Method according to one of the preceding claims, characterized in that diode lasers (E) of different wavelengths (λ1-λη) are used in a single sector.
5. Jonkin edellä esitetyn patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, .·! : tunnettu siitä, että laserbarit (LB) muodostetaan slovv-akselin suun- ,···] nassa (x) kapeiksi siten, että säteily voidaan mainitun slovv-akselin suunnassa ohjata kohteeseen ilman slovv-akselin suuntaista säteen :. I,: kaventamista, pinoamista tai vastaavaa. :.'j 35 116010 31A method according to any one of the preceding claims,. : characterized in that the laser bars (LB) are formed narrowly in the oral axis (x) of the slovv axis, so that radiation in the direction of said slovv axis can be directed to the target without a radius parallel to the slovv axis:. I,: narrowing, stacking or the like. :. 'j 35 116010 31
6. Jonkin edellä esitetyn patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että yksittäisessä sektorissa laserbarien (LB) säteilyä yhdistetään lisäksi polarisaatiomultipleksauksella (P, PBC).Method according to one of the preceding claims, characterized in that in a single sector, the radiation of the laser bars (LB) is further combined by polarization multiplexing (P, PBC).
7. Jonkin edellä esitetyn patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että yksittäisessä sektorissa laserbarien (LB) säteilyä yhdistetään lisäksi aallonpituusmultipleksauksella (DBC).Method according to one of the preceding claims, characterized in that, in a single sector, the radiation of the laser bars (LB) is further combined by wavelength multiplexing (DBC).
8. Jonkin edellä esitetyn patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, 10 tunnettu siitä, että laserbarien (LB) säteilyä kollimoidaan (FAC) fast- akselin suunnassa (y) ennen säteiden yhdistämistä paikka-, polarisaatio- tai aallonpituusmultipleksauksella.Method according to one of the preceding claims, characterized in that the radiation of the laser bars (LB) is collimated (FAC) in the fast axis direction (y) before the beams are combined by position, polarization or wavelength multiplexing.
9. Jonkin edellä esitetyn patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, 15 tunnettu siitä, että yksittäisessä sektorissa optisen akselin (A) suhteen eri kohdilta lähteneiden säteiden ominaisuuksia kompensoidaan (C) matkaeron, divergenssin tai aallonpituuden vaikutusten osalta.Method according to one of the preceding claims, characterized in that in a single sector, the properties of the rays emitted at different points in relation to the optical axis (A) are compensated for by the effects of travel difference, divergence or wavelength.
10. Patenttivaatimuksen 9 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että 20 mainittu kompensointi (C) suoritetaan ennen säteiden yhdistämistä op- :V: tisen akselin (A) suuntaiseksi yhdistetyksi säteeksi. • · • · · * · ·A method according to claim 9, characterized in that said compensation (C) is performed before the beams are combined into a combined beam parallel to the op-V axis (A). • · • · · * · ·
11. Jonkin edellä esitetyn patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, • · · tunnettu siitä, että optisen akselin (A) suuntaista yhdistettyä sädettä *:*'! 25 fokusoidaan (FO) aksiaalisymmetrisellä linssi-, peili- tai diffraktiivisella • * · optiikalla. • · » ·A method according to any one of the preceding claims, characterized in that the combined radius *: * 'parallel to the optical axis (A)! 25 is focused (FO) with axial symmetric lens, mirror, or diffractive • * · optics. • · »·
12. Patenttivaatimuksen 11 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että fokusointi (FO) suoritetaan käyttäen aksiaalisymmetristä paraboloidista 30 peilioptiikkaa. * ·A method according to claim 11, characterized in that the focusing (FO) is performed using axial symmetric paraboloid mirror optics. * ·
13. Patenttivaatimuksen 11 tai 12 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että säteilyä kollimoidaan (SAC) slovv-akselin suunnassa (x) ennen yh- :: distetyn säteen fokusointia (FO) •'!!!: 35 116010 3213. A method according to claim 11 or 12, characterized in that the radiation is collimated (SAC) in the direction (x) of the Slovak axis before the focused beam is focused (FO).
14. Jonkin edellä esitetyn patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että aksiaalisymmetrisen rakenteen keskelle jäävää optista akselia (A) ympäröivää vapaata aluetta käytetään kohteen optiseen tai vastaavaan monitorointiin. 5Method according to one of the preceding claims, characterized in that the free area surrounding the optical axis (A) in the center of the axial symmetrical structure is used for optical or equivalent monitoring of the object. 5
15. Jonkin edellä esitetyn patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että aksiaalisymmetrisen rakenteen keskelle jäävän optista akselia (A) ympäröivän vapaan alueen kautta lisätään kohteen prosessoinnissa tarvittavaa tai poistetaan kohteen prosessoinnissa 10 esiintyvää ainetta.Method according to one of the preceding claims, characterized in that through the free area surrounding the optical axis (A) in the middle of the axial symmetrical structure, the substance necessary for the processing of the object is added or removed.
16. Laserlaite, joka laserlaite käsittää useita diodilasereista (E) muodostettuja laserbareja (LB), joissa yksittäisissä laserbareissa (LB) vierekkäisten diodilaserien (E) slovv-akselit (x) on järjestetty keskenään 15 olennaisesti samaan linjaan ja mainitut diodilaserit (E) on järjestetty emittoimaan olennaisesti samaan suuntaan (z), ja joka laserlaite käsittää välineet mainitun useamman laserbarin (LB) emittoiman säteilyn kokoamiseksi yhteen olennaisesti laserlaitteen optisen akselin (A) suuntaisesti eteneviksi säteiksi, tunnettu siitä, että laserbarit (LB) on 20 järjestetty optisen akselin (A) ympärille kehämuodostelmaan kahteen : V: tai useampaan sektoriin siten, että ainakin yhdessä sektorissa useam- : :·: pia laserbareja (LB) on koottu keskenään fyysisesti päällekkäin yhdeksi tai useammaksi lasertorniksi (LT), ja että laserlaite käsittää lisäksi ainakin välineet (DE) eri sektoreista lähtevien säteiden yhdistämiseksi * · 25 paikkamultipleksausta käyttäen. • f» «· i • »A laser device comprising a plurality of laser bars (LB) formed from diode lasers (E), in which, in individual lasers (LB), the slave axes (x) of adjacent diode lasers (E) are arranged in substantially the same line and said diode lasers (E) emitting in substantially the same direction (z), the laser device comprising means for assembling the radiation emitted by said plurality of laser bars (LB) into substantially propagating rays parallel to the optical axis (A) of the laser device, characterized in that the laser bars (LB) in a peripheral formation into two: V: or more sectors, such that in at least one sector a plurality of:::, two laser beams (LB) are physically superimposed on one another to form one or more laser towers (LT), and the laser device further comprises at least to combine beams from sectors * · 25 multiplets using sauce. • f »« · i • »
17. Patenttivaatimuksen 16 mukainen laserlaite, tunnettu siitä, että yksittäisessä sektorissa laserbarit (LB) on järjestetty siten, että niiden slovv-akselit (x) muodostavat olennaisesti suoran kulman optiseen ak- :,,.: 30 seliin (A) ja optisen akselin (A) normaaliin nähden. » ILaser device according to Claim 16, characterized in that, in a single sector, the laser bars (LB) are arranged such that their Slovak axes (x) form a substantially right angle to the optical axis (A) and the optical axis (A). A) to normal. »I
,···! 18. Patenttivaatimuksen 16 mukainen laserlaite, tunnettu siitä, että yk sittäisessä sektorissa lasertorneja (LT) on koottu keskenään päällek-käin yhdeksi tai useammaksi lasertornipinoksi (LTP). O 35 116010 33, ···! A laser device according to claim 16, characterized in that, in a single sector, the laser towers (LT) are superimposed on one or more laser tower piles (LTP). O 35 116010 33
19. Jonkin edellä esitetyn patenttivaatimuksen 16-18 mukainen laser-laite, tunnettu siitä, että yksittäinen sektori sisältää useamman eri aallonpituuden (λ1-λη) diodilasereita (E).Laser apparatus according to one of the preceding claims 16 to 18, characterized in that the single sector contains diode lasers (E) of different wavelengths (λ1-λη).
20. Jonkin edellä esitetyn patenttivaatimuksen 16-19 mukainen laser- laite, tunnettu siitä, että laserbarit (LB) on muodostettu slovv-akselin suunnassa (x) kapeiksi siten, että säteily voidaan mainitun slovv-akselin suunnassa ohjata kohteeseen ilman slovv-akselin suuntaista säteen kaventamista, pinoamista tai vastaavaa. 10Laser device according to one of the preceding claims 16 to 19, characterized in that the laser bars (LB) are formed in the direction (x) of the slovv axis so that the radiation in the direction of said slovv can be directed to the object without a radius narrowing, stacking, or the like. 10
21. Patenttivaatimuksen 20 mukainen laserlaite, tunnettu siitä, että mainittu kapea laserbar (LB) käsittää alle 10 kappaletta vierekkäisiä diodilasereita (E), sopivimmin noin 5 kappaletta vierekkäisiä diodilasereita (E). 15A laser device according to claim 20, characterized in that said narrow laser bar (LB) comprises less than 10 adjacent diode lasers (E), preferably about 5 adjacent diode lasers (E). 15
22. Jonkin edellä esitetyn patenttivaatimuksen 16-21 mukainen laser-laite, tunnettu siitä, että yksittäisen sektori käsittää lisäksi välineet (P,PBC) mainitun sektorin laserbarien (LB) säteilyn yhdistämiseksi po-larisaatiomultipleksauksella. 20A laser device according to any one of claims 16 to 21, characterized in that the individual sector further comprises means (P, PBC) for combining the radiation of the laser bars (LB) of said sector by polarization multiplexing. 20
23. Jonkin edellä esitetyn patenttivaatimuksen 16-22 mukainen laser- * » ; laite, tunnettu siitä, että yksittäinen sektori käsittää lisäksi välineet (DBC) laserbarien (LB) säteilyn yhdistämiseksi aallonpituusmultiplek-.···. sauksella. 25 • « ·Laser laser according to any one of claims 16 to 22 above; device, characterized in that the individual sector further comprises means (DBC) for combining the radiation of the laser bars (LB) in a wavelength multiplex ···. sauksella. 25 • «·
24. Jonkin edellä esitetyn patenttivaatimuksen 16-23 mukainen laser-laite, tunnettu siitä, että laserbarien (LB) säteily on järjestetty kollimoi-duksi fast-akselin suunnassa (y) ennen säteiden yhdistämistä paikka-, ... : ‘ polarisaatio- tai aallonpituusmultipleksauksella. 30 .A laser device according to any one of claims 16 to 23, characterized in that the radiation of the laser bars (LB) is arranged to be collimated in the fast axis direction (y) before the beams are combined by position, polarization or wavelength multiplexing. . 30th
; 25. Jonkin edellä esitetyn patenttivaatimuksen 16-24 mukainen laser- , | laite, tunnettu siitä, että yksittäinen sektori käsittää lisäksi välineet (C) optisen akselin (A) suhteen eri kohdilta lähteneiden säteiden ominaisuuksien kompensoimiseksi matkaeron, divergenssin tai aallonpituu-35 den vaikutusten osalta. 116010 34; A laser according to any one of claims 16 to 24 above device, characterized in that the individual sector further comprises means (C) for compensating for the properties of the beams emitted at different points in relation to the optical axis (A) with respect to the effects of travel difference, divergence or wavelength. 116010 34
26. Jonkin edellä esitetyn patenttivaatimuksen 16-25 mukainen laser-laite, tunnettu siitä, että yksittäisessä sektorissa yksittäisten laserba-rien (LB) tai lasertornien (LT) etäisyys optisesta akselista (A) on sovitettu kompensoimaan optisen akselin suunnassa eri kohdilta lähtenei- 5 den säteiden ominaisuuksia matkaeron, divergenssin tai aallonpituuden vaikutusten osalta.26. A laser device according to any one of the preceding claims 16 to 25, characterized in that in a single sector, the distance of the individual laser bars (LB) or laser towers (LT) from the optical axis (A) is arranged to compensate properties of beams with respect to the effects of distance difference, divergence or wavelength.
27. Patenttivaatimuksen 25 tai 26 mukainen laserlaite, tunnettu siitä, että mainittu kompensointi (C) on järjestetty suoritettavaksi ennen sä- 10 teiden yhdistämistä optisen akselin (A) suuntaiseksi yhdistetyksi säteeksi.A laser device according to claim 25 or 26, characterized in that said compensation (C) is arranged to be performed before the beams are combined into a combined beam in the direction of the optical axis (A).
28. Jonkin edellä esitetyn patenttivaatimuksen 16-27 mukainen laser-laite, tunnettu siitä, että laite käsittää lisäksi linssi- tai peilioptiikkaan 15 perustuvat välineet (FO) optisen akselin (A) suuntaisen yhdistetyn säteen fokusoimiseksi aksiaalisymmetrisesti.Laser device according to one of the preceding claims 16 to 27, characterized in that the device further comprises means (FO) based on lens or mirror optics 15 for focusing the combined beam in the direction of the optical axis (A).
29. Patenttivaatimuksen 28 mukainen laserlaite, tunnettu siitä, että mainitut fokusointivälineet (FO) perustuvat aksiaalisymmetriseen para- 20 boloidiseen peilioptiikkaan. • IA laser device according to claim 28, characterized in that said focusing means (FO) are based on axial symmetric paraboloidal mirror optics. • I
30. Patenttivaatimuksen 28 tai 29 mukainen laserlaite, tunnettu siitä, * · · .··. että välineet (SAC) säteilyn kollimoimiseksi slovv-akselin suunnassa (x) on järjestetty säteen kulkusuunnassa ennen mainittuja fokusointiväli-25 neitä(FO). * 4A laser device according to claim 28 or 29, characterized by * · ·. ··. that means (SAC) for collimating the radiation in the direction of the slovv axis (x) are arranged in the direction of the beam propagation before said focusing means (FO). * 4
· :···; 31. Patenttivaatimuksen 30 mukainen laserlaite, tunnettu siitä, että mainitut välineet (SAC) säteen kollimoimiseksi slow-akselin suunnassa ,.; j * käsittävät sektorimaisen sylinterilinssipinon. • ·« I » • < » ‘ f · ’ > > » » * ) 116010 35·: ···; A laser device according to claim 30, characterized in that said means (SAC) for collimating the beam in the direction of the slow axis,; j * comprise a sectorial cylindrical lens stack. • · «I» • <»'f ·'>>» *) 116010 35
FI20020968A 2002-05-22 2002-05-22 Method and laser device for producing high optical power density FI116010B (fi)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20020968A FI116010B (fi) 2002-05-22 2002-05-22 Method and laser device for producing high optical power density
FI20020968 2002-05-22

Applications Claiming Priority (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20020968A FI116010B (fi) 2002-05-22 2002-05-22 Method and laser device for producing high optical power density
ES03730245T ES2431308T3 (es) 2002-05-22 2003-05-20 Un procedimiento y un dispositivo láser de producción de densidad de potencia óptica elevada
CNB038176610A CN100375354C (zh) 2002-05-22 2003-05-20 产生高光功率密度的方法和激光设备
AU2003240879A AU2003240879A1 (en) 2002-05-22 2003-05-20 A method and a laser device for producing high optical power density
US10/515,023 US7817693B2 (en) 2002-05-22 2003-05-20 Method and a laser device for producing high optical power density
JP2004506142A JP2005531135A (ja) 2002-05-22 2003-05-20 高光学出力密度を生成するための方法およびレーザ装置
EP20030730245 EP1532718B1 (en) 2002-05-22 2003-05-20 A method and a laser device for producing high optical power density
PCT/FI2003/000386 WO2003098758A1 (en) 2002-05-22 2003-05-20 A method and a laser device for producing high optical power density

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FI20020968A0 FI20020968A0 (fi) 2002-05-22
FI116010B true FI116010B (fi) 2005-08-31

Family

ID=8563991

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20020968A FI116010B (fi) 2002-05-22 2002-05-22 Method and laser device for producing high optical power density

Country Status (8)

Country Link
US (1) US7817693B2 (fi)
EP (1) EP1532718B1 (fi)
JP (1) JP2005531135A (fi)
CN (1) CN100375354C (fi)
AU (1) AU2003240879A1 (fi)
ES (1) ES2431308T3 (fi)
FI (1) FI116010B (fi)
WO (1) WO2003098758A1 (fi)

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005098515A1 (en) * 2004-03-16 2005-10-20 Till I.D. Gmbh Light beam merging and guiding device
DE102004040107A1 (de) * 2004-08-18 2006-02-23 Arctos Showlasertechnik E.Kfm. Laservorrichtung zur Erzeugung eines roten Laserstrahls
DE502005009577D1 (de) 2004-08-18 2010-06-24 Arctos Showlasertechnik E K Laservorrichtung zur Erzeugung eines Laserstrahls
DE102004045912B4 (de) * 2004-09-20 2007-08-23 My Optical Systems Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Überlagerung von Strahlenbündeln
AT438478T (de) * 2004-10-06 2009-08-15 Limo Patentverwaltung Gmbh Laseranordnung
FR2886416A1 (fr) * 2005-05-24 2006-12-01 Breizhtech Sas Tete de matricielle de routage de faisceaux lumineux a adressage frequentiel
JP4302716B2 (ja) * 2006-05-30 2009-07-29 日立ビアメカニクス株式会社 光ビームの軸間ピッチ変換装置および基板露光装置
US7515346B2 (en) 2006-07-18 2009-04-07 Coherent, Inc. High power and high brightness diode-laser array for material processing applications
US8416830B2 (en) * 2008-12-03 2013-04-09 Ipg Photonics Corporation Wavelength stabilized light emitter and system for protecting emitter from backreflected light
US9823480B2 (en) 2012-02-22 2017-11-21 TeraDiode, Inc. Wavelength beam combining laser systems with micro-optics
US9166369B2 (en) 2013-04-09 2015-10-20 Nlight Photonics Corporation Flared laser oscillator waveguide
US9214786B2 (en) 2013-04-09 2015-12-15 Nlight Photonics Corporation Diode laser packages with flared laser oscillator waveguides
JP6285650B2 (ja) * 2013-07-03 2018-02-28 浜松ホトニクス株式会社 レーザ装置
JP5767684B2 (ja) * 2013-11-15 2015-08-19 株式会社フジクラ 導光装置、製造方法、及び、ldモジュール
EP2933886B1 (en) * 2014-04-16 2019-08-28 DirectPhotonics Industries GmbH Laser beam generating device and method for adjusting a wavelength of a laser beam
US10186836B2 (en) 2014-10-10 2019-01-22 Nlight, Inc. Multiple flared laser oscillator waveguide
US10270224B2 (en) 2015-06-04 2019-04-23 Nlight, Inc. Angled DBR-grating laser/amplifier with one or more mode-hopping regions
CN105127601B (zh) * 2015-08-31 2018-03-09 宝山钢铁股份有限公司 一种对称件的激光切割方法
US20170205034A1 (en) * 2016-01-20 2017-07-20 Telebrands Corp. Illuminating apparatus
US9902911B1 (en) * 2016-08-02 2018-02-27 Honeywell Limited Method for on-line imaging of mesophase particles

Family Cites Families (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4820010A (en) 1987-04-28 1989-04-11 Spectra Diode Laboratories, Inc. Bright output optical system with tapered bundle
JPH05226765A (ja) 1992-02-12 1993-09-03 Matsushita Electron Corp 半導体レーザアレイ装置
US5745153A (en) 1992-12-07 1998-04-28 Eastman Kodak Company Optical means for using diode laser arrays in laser multibeam printers and recorders
GB9324589D0 (en) * 1993-11-30 1994-01-19 Univ Southampton Beam shaping device
WO1996004584A1 (en) 1994-07-29 1996-02-15 Polaroid Corporation Device for optically converting a plurality of beams
US5604855A (en) * 1994-09-28 1997-02-18 Crawford; Christopher C. Computer story generation system and method using network of re-usable substories
DE4438368C3 (de) * 1994-10-27 2003-12-04 Fraunhofer Ges Forschung Anordnung zur Führung und Formung von Strahlen eines geradlinigen Laserdiodenarrays
JPH08139412A (ja) 1994-11-07 1996-05-31 Mitsubishi Electric Corp 半導体レーザ装置
AU4326196A (en) * 1995-01-11 1996-07-31 Dilas Diodenlaser Gmbh Optical arrangement for use in a laser diode system
DE19511593C2 (de) 1995-03-29 1997-02-13 Siemens Ag Mikrooptische Vorrichtung
DE19537265C1 (de) 1995-10-06 1997-02-27 Jenoptik Jena Gmbh Anordnung zur Zusammenführung und Formung der Strahlung mehrerer Laserdiodenzeilen
US5715270A (en) 1996-09-27 1998-02-03 Mcdonnell Douglas Corporation High efficiency, high power direct diode laser systems and methods therefor
US5784203A (en) 1996-11-26 1998-07-21 Beckmann; Leo H. J. F. Method and apparatus for combining the radiation output from a linear array of radiation sources
US5986794A (en) * 1997-02-01 1999-11-16 Laserline Gesellschaft Fur Entwicklung Und Vertrieb Von Diodenlasern Mbh Laser optics and diode laser
JPH10293233A (ja) * 1997-04-21 1998-11-04 Nippon Steel Corp 光ファイバー導光器
US6240116B1 (en) 1997-08-14 2001-05-29 Sdl, Inc. Laser diode array assemblies with optimized brightness conservation
US6229831B1 (en) * 1997-12-08 2001-05-08 Coherent, Inc. Bright diode-laser light-source
US6151342A (en) 1997-12-08 2000-11-21 Coherent, Inc. Bright diode-laser light-source
US6002703A (en) * 1998-01-28 1999-12-14 University Of Utah Research Foundation Gaussian profile promoting cavity for semiconductor laser
JPH11309594A (ja) 1998-04-23 1999-11-09 Matsushita Electric Ind Co Ltd レーザ加工装置およびその加工部品
US6312166B1 (en) * 1998-11-25 2001-11-06 Nuvonyx, Inc. Laser diode arrays and systems including structures for permitting optical power measurement therefrom
US6356577B1 (en) 1999-07-15 2002-03-12 Silicon Light Machines Method and apparatus for combining light output from multiple laser diode bars
JP4153130B2 (ja) 1999-08-02 2008-09-17 浜松ホトニクス株式会社 レーザ装置
DE19939750C2 (de) 1999-08-21 2001-08-23 Laserline Ges Fuer Entwicklung Optische Anordnung zur Verwendung bei einer Laserdiodenanordnung sowie Laserdiodenanordnung mit einer solchen optischen Anordnung
US6377410B1 (en) * 1999-10-01 2002-04-23 Apollo Instruments, Inc. Optical coupling system for a high-power diode-pumped solid state laser
CA2284946A1 (en) * 1999-10-04 2001-04-04 Institut National D'optique Laser diode array assembly made from a ridged monolithic substrate
US6762786B2 (en) * 2000-02-03 2004-07-13 Michel Moulin Device for exposing thermosensitive media
JP2002329935A (ja) * 2001-05-07 2002-11-15 Toshiba Corp レーザ光源装置、レーザ装置、レーザ出射方法およびレーザ光源装置の製造方法
US7010194B2 (en) * 2002-10-07 2006-03-07 Coherent, Inc. Method and apparatus for coupling radiation from a stack of diode-laser bars into a single-core optical fiber

Also Published As

Publication number Publication date
US20060098700A1 (en) 2006-05-11
CN1672303A (zh) 2005-09-21
FI20020968D0 (fi)
FI20020968A0 (fi) 2002-05-22
AU2003240879A1 (en) 2003-12-02
JP2005531135A (ja) 2005-10-13
CN100375354C (zh) 2008-03-12
EP1532718B1 (en) 2013-07-17
US7817693B2 (en) 2010-10-19
FI116010B1 (fi)
EP1532718A1 (en) 2005-05-25
ES2431308T3 (es) 2013-11-25
WO2003098758A1 (en) 2003-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10465873B2 (en) Light emitting device, vehicle headlamp, illumination device, and laser element
US6860621B2 (en) LED module and methods for producing and using the module
US5394492A (en) High power semiconductor laser system
US6256142B1 (en) End pumped zig-zag slab laser gain medium
US7653115B2 (en) Semiconductor laser device and solid-state laser device using the same
US7277229B2 (en) Linear light beam generating optical system
EP3641079A1 (en) Vcsel pumped fiber optic gain systems
US5455838A (en) Side pumping arrangement
JP3375213B2 (ja) レンズ付ファイバ
US8711894B2 (en) High brightness laser diode module
EP3320587B1 (en) Stepped diode laser module with cooling structure
US6347109B1 (en) High average power scaleable thin-disk laser
CN103401136B (zh) 一种大功率半导体激光器耦合的光纤固定装置
JP3589299B2 (ja) ビーム整形装置
KR101676499B1 (ko) 빔 형성 장치 및 방법
US7024077B2 (en) Method of and structure for fixing optical element
JP4430676B2 (ja) 交互配置された光学板を用いたビーム合波
JP5079992B2 (ja) ダイオードレーザー装置と該ダイオードレーザー装置のためのビーム形成ユニット
US7068690B2 (en) Multiplex laser-light source and exposure system
CN101986179B (zh) 半导体器件组件
US7539233B2 (en) Lens holder and laser array unit using the same
JP3909257B2 (ja) 光結合装置
US7245643B2 (en) Semiconductor laser module and method of manufacturing the same
US20030048819A1 (en) Laser diode array, laser device, wave-coupling laser source, and exposure device
JP2009520353A (ja) レーザダイオードアレーから強力レーザ光を発生するシステムおよび方法

Legal Events

Date Code Title Description
PC Transfer of assignment of patent

Owner name: CAVITAR OY

Free format text: CAVITAR OY

FG Patent granted

Ref document number: 116010

Country of ref document: FI

PC Transfer of assignment of patent

Owner name: KJELLBERG-STIFTUNG

MM Patent lapsed