PL64136Y1 - Urządzenie do instalacji wyłożenia utwardzonego na miejscu mającego wewnętrzną nieprzepuszczalną warstwę - Google Patents

Urządzenie do instalacji wyłożenia utwardzonego na miejscu mającego wewnętrzną nieprzepuszczalną warstwę

Info

Publication number
PL64136Y1
PL64136Y1 PL116182U PL11618204U PL64136Y1 PL 64136 Y1 PL64136 Y1 PL 64136Y1 PL 116182 U PL116182 U PL 116182U PL 11618204 U PL11618204 U PL 11618204U PL 64136 Y1 PL64136 Y1 PL 64136Y1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
liner
resin
layer
impermeable
installation
Prior art date
Application number
PL116182U
Other languages
English (en)
Other versions
PL116182U1 (en
Inventor
Franklin Thomas Driver
Original Assignee
Ina Acquisition Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
Priority to US10/704,274 priority Critical patent/US7112254B1/en
Application filed by Ina Acquisition Corp filed Critical Ina Acquisition Corp
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=34590739&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=PL64136(Y1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Publication of PL116182U1 publication Critical patent/PL116182U1/xx
Publication of PL64136Y1 publication Critical patent/PL64136Y1/pl

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16L55/00Devices or appurtenances for use in, or in connection with, pipes or pipe systems
  • F16L55/16Devices for covering leaks in pipes or hoses, e.g. hose-menders
  • F16L55/162Devices for covering leaks in pipes or hoses, e.g. hose-menders from inside the pipe
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16L55/00Devices or appurtenances for use in, or in connection with, pipes or pipe systems
  • F16L55/16Devices for covering leaks in pipes or hoses, e.g. hose-menders
  • F16L55/162Devices for covering leaks in pipes or hoses, e.g. hose-menders from inside the pipe
  • F16L55/165Devices for covering leaks in pipes or hoses, e.g. hose-menders from inside the pipe a pipe or flexible liner being inserted in the damaged section
  • F16L55/1652Devices for covering leaks in pipes or hoses, e.g. hose-menders from inside the pipe a pipe or flexible liner being inserted in the damaged section the flexible liner being pulled into the damaged section
  • F16L55/1654Devices for covering leaks in pipes or hoses, e.g. hose-menders from inside the pipe a pipe or flexible liner being inserted in the damaged section the flexible liner being pulled into the damaged section and being inflated
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
  • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
  • B29C63/00Lining or sheathing, i.e. applying preformed layers or sheathings of plastics; Apparatus therefor
  • B29C63/26Lining or sheathing of internal surfaces
  • B29C63/34Lining or sheathing of internal surfaces using tubular layers or sheathings
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16L55/00Devices or appurtenances for use in, or in connection with, pipes or pipe systems
  • F16L55/16Devices for covering leaks in pipes or hoses, e.g. hose-menders
  • F16L55/162Devices for covering leaks in pipes or hoses, e.g. hose-menders from inside the pipe
  • F16L55/165Devices for covering leaks in pipes or hoses, e.g. hose-menders from inside the pipe a pipe or flexible liner being inserted in the damaged section

Description

2 PL 64 136 Υ1
Opis wzoru
Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do instalacji wyłożenia utwardzonego na miejscu mającego wewnętrzną nieprzepuszczalną warstwę.
Tego typu urządzenie jest stosowane zwłaszcza do regeneracji istniejących przewodów i rur bez kopania rowów, a bardziej szczegółowo instalacji, poprzez wciąganie i nadmuchiwanie, wyłożeń utwardzanych na miejscu mających wewnętrzną nieprzepuszczalną warstwę.
Ogólnie jest wiadome, że istniejące przewody i rury, zwłaszcza rury podziemne, takie jak rurociągi kanalizacji sanitarnej, rury kanalizacji burzowej, rury wodne i przewody gazowe, które są stosowane do przeprowadzania płynów, często wymagają naprawy z powodu przecieków płynów. Przeciek może być wewnętrzny ze środowiska do wnętrza części przenoszącej lub rurociągu. Alternatywnie, przeciek może być zewnętrzny z części przewodzącej rurociągu do otaczającego środowiska. W obu przypadkach występują przenikania do wewnątrz lub przenikania na zewnątrz, przez co pożądane jest unikanie tego typu przecieków.
Przeciek w istniejącym przewodzie może być spowodowany nieprawidłową instalacją pierwotnego rurociągu lub pogorszeniem właściwości samej rury z powodu zwykłego starzenia, lub efektem przenoszenia materiału korozyjnego lub ściernego. Pęknięcia w/ lub w pobliżu złączy rur mogą być spowodowane warunkami środowiska takimi, jak wstrząsy ziemi lub ruch dużych pojazdów na powierzchni lub podobnymi naturalnymi zjawiskami, spowodowanymi przez człowieka wibracjami, lub innymi takimi przypadkami. Bez względu na przypadek, takie przecieki są niepożądane i mogą powodować straty płynu przenoszonego w rurociągu lub powodować zniszczenie otaczającego środowiska i stwarzać groźne niebezpieczeństwa dla zdrowia publicznego. Jeżeli przeciek trwa, może on prowadzić do uszkodzenia konstrukcyjnego istniejącego przewodu z powodu utraty podparcia przewodu z boku lub od spodu.
Ze względu na zwiększające się koszty pracy i koszty maszynowe, wzrasta trudność i jest coraz mniej ekonomiczne naprawianie podziemnych rur lub części, które mogą przeciekać poprzez odkopywanie istniejących rur i zastępowanie rur nowymi. Wskutek tego przewidziano różne sposoby naprawiania lub usprawniania na miejscu istniejących przewodów rurowych. Te nowe sposoby pozwalają na uniknięcie wydatków i strat związanych z odkopywaniem i wymianą rur lub odcinków rur, jak również znacznej niedogodności dla społeczeństwa podczas budowy. Jedną z najbardziej korzystnych procesów naprawy lub usprawniania przewodów rurowych bez kopania rowów jest obecnie szeroko stosowany proces nazywany Instituform Process opisany szczegółowo w patentach US nr 4,009,063, nr 4,064,211 i nr 4,135,958. W standardowej praktyce procesu Instituform, wewnątrz istniejących przewodów rurowych jest instalowane podłużne giętkie wyłożenie rurowe z tkaniny filcowej, pianki lub podobnego materiału dającego się impregnować żywicą z zewnętrzną nieprzepuszczalną powłoką, która jest impregnowana żywicą utwardzaną termicznie. W najbardziej powszechnie stosowanym przykładzie wykonania procesu, wyłożenie jest zamontowane przy wykorzystaniu procesu wywracania, jak opisano w patentach USA nr 4,064,211 i nr 4,135,958. W procesie wywracania, ciśnienie promieniowe wywierane na wnętrze wywróconego wyłożenia dociska je do styku z powierzchnią wewnętrzną przewodu rurowego, gdy wyłożenie rozwija się wzdłuż długości przewodu rurowego. Proces Instituform jest także realizowany poprzez wciąganie wyłożenia impregnowanego żywicą do przewodu za pomocą liny lub kabla i stosowanie oddzielnego nieprzepuszczalnego dla płynu pęcherza nadmuchiwanego lub rury, która jest wywracana wewnątrz wyłożenia powodując utwardzanie wyłożenia przy wewnętrznej ścianie istniejącego przewodu rurowego. Takie impregnowane żywicą wyłożenia są ogólnie nazywane jako „rury utwardzane na miejscu" lub „wyłożenia CIPP" („cured-in-place-pipes"), a instalacja jest nazywana instalacją CIPP.
Typowe giętkie wyłożenia rurowe utwardzane na miejscu, zarówno w instalacjach CIPP poprzez wywracanie lub wciąganie i nadmuchiwanie, w ich stanie początkowym mają zewnętrzną gładką warstwę ze stosunkowo giętkiej, zasadniczo nieprzepuszczalnej powłoki polimerowej. Zewnętrzna powłoka umożliwia impregnację żywicą wewnętrznej warstwy materiału dającego się impregnować żywicą, takiego jak filc. Po wywróceniu, ta nieprzepuszczalna warstwa znajduje się od wewnątrz wyłożenia z warstwą impregnowaną żywicą przy ścianie istniejącego przewodu rurowego. Gdy giętkie wyłożenie jest zainstalowane na miejscu wewnątrz przewodu rurowego, przewód rurowy jest poddany ciśnieniu od wewnątrz, korzystnie przy wykorzystaniu płynu wywracającego, takiego jak woda lub powietrze, w celu wymuszenia dociśnięcia wyłożenia promieniowo na zewnątrz do styku i dopasowania do we- 3 PL 64 136 Υ1 wnętrznej powierzchni istniejącego przewodu rurowego. Utwardzenie żywicy jest zainicjowane przez wprowadzenie gorącego płynu utwardzającego, takiego jak woda, do wywróconego wyłożenia przez wąż recyrkulacyjny dołączony do końca wywracającego się wyłożenia. Żywica wprowadzona w dającym się impregnować materiale następnie utwardza się tworząc twarde rurowe wyłożenie ciasno dopasowane do istniejącego przewodu rurowego. Nowe wyłożenie efektywnie uszczelnia jakiekolwiek pęknięcia i naprawia uszkodzone odcinki rury lub złącza rur w celu zapobiegania dalszym wyciekom do lub z istniejących przewodów rurowych. Utwardzona żywica także służy do wzmocnienia ścian istniejących przewodów rurowych tak, że zapewnia dodatkowe konstrukcyjne podparcie dla otaczającego środowiska.
Gdy rurowe wyłożenia utwardzone na miejscu są zainstalowane sposobem wciągania i nadmuchiwania, wyłożenie jest impregnowane żywicą w ten sam sposób jak w procesie wywracania i jest wciągane i umieszczane w istniejącym przewodzie rurowym w stanie spłaszczonym. W typowej instalacji, tylna rura, przewód nadmuchowy lub przewód mający kolanko w dolnym końcu jest umieszczony w istniejącym przewodzie rozgalęźnym lub punkcie dostępu i przez tę tylną rurę jest przeprowadzony pęcherz wywracający, zawinięty z powrotem na wejściu poziomej części kolanka i umieszczony w spłaszczonym wyłożeniu. Spłaszczone wyłożenie w istniejącym przewodzie jest następnie usytuowane i zabezpieczone do wywiniętego końca nadmuchiwanego pęcherza. Płyn wywracający, taki jak woda, jest następnie dostarczany do dolnej rury i ciśnienie wody powoduje wypchnięcie nadmuchiwanego pęcherza z części poziomej kolanka i powoduje rozszerzenie się spłaszczonego wyłożenia do wewnętrznej powierzchni istniejącego przewodu. Wywracanie nadmuchiwanego pęcherza trwa zanim pęcherz osiągnie tylny przewód rozgałęźny lub drugi punkt dostępu i wejdzie do niego. W tym czasie wyłożenie dociśnięte do wewnętrznej powierzchni istniejącego przewodu jest doprowadzone do utwardzenia. Utwardzenie jest zainicjowane poprzez wprowadzenie gorącej wody utwardzającej pęcherza nadmuchiwanego w taki sam sposób, jak do przewodu recyrkulacyjnego połączonego z końcem pęcherzem wywracającym, w celu utwardzenia żywicy w warstwie impregnowanej.
Po utwardzeniu żywicy w wyłożeniu, nadmuchiwany pęcherz może być usunięty lub pozostawiony na miejscu w utwardzonym wyłożeniu. Zarówno sposób wciągania i nadmuchiwania, jak również sposób wywracania, zwykle wymagają dostępu człowieka do ograniczonej przestrzeni przewodu rozgałęźnego kilkakrotnie podczas procesu. Na przykład, dostęp człowieka jest wymagany w celu zamocowania wywracanego wyłożenia lub pęcherza do końca kolanka i umieszczenia go w spłaszczonym wyłożeniu.
Bez względu na to, jak ma być zainstalowane wyłożenie, utwardzalna termicznie żywica jest impregnowana w warstwach absorbentu żywicy wyłożenia przez proces nazywany jako „nasączanie". Proces nasączania ogólnie obejmuje wtryskiwanie żywicy do warstw absorbentu żywicy przez koniec lub przez otwory ukształtowane w zewnętrznej nieprzepuszczalnej warstewce, odciąganie próżniowe i przechodzenie impregnowanego wyłożenia przez rolki chwytu, jak jest to dobrze znane w dziedzinie wyłożeń. Może być zastosowana różnorodność żywic, takie jak żywice poliestrowe, winylowo-estrowe, epoksydowe i tym podobne, które mogą być modyfikowane, gdy jest to wymagane. Jest korzystne stosowanie żywicy, która jest stosunkowo stabilna w temperaturze pokojowej, ale która łatwo utwardza się, gdy jest ogrzewana powietrzem, parą lub gorąca wodą lub poddawana odpowiedniemu promieniowaniu, takiemu jak światło ultrafioletowe.
Jedna taka procedura zmaczania wyłożenia za pomocą impregnacji jest opisana w patencie InsitufornrTu nr 4,366,012. Gdy wyłożenie ma nieprzepuszczalne warstwy wewnętrzną i zewnętrzną, rurowe wyłożenie może być dostarczone w stanie płaskim z ukształtowanymi szczelinami po przeciwnych stronach rozpłaszczonego wyłożenia, a żywica może być wtryskiwana po obu stronach, jak opisano w patencie '063. Inne urządzenie do nasączania w czasie instalacji, przy odciąganiu próżnią na tylnym końcu wyłożenia jest pokazane w opisie patentowym US nr 4,182,262. Zawartość każdego z tych patentów jest włączona do niniejszego poprzez odniesienie.
Ostatnio zostały przeprowadzone próby modyfikowania sposobu wciągania i nadmuchiwania do wykorzystywania powietrza do wywrócenia pęcherza do wnętrza wciągniętego wyłożenia z bliższego punktu dostępu, jak przedstawiono w opisach patentowych US nr 6,539,979 i publikacji zgłoszenia nr 2003/0015247 A1, których zawartość jest włączona do niniejszego poprzez odniesienie. Gdy wywracający pęcherz osiąga dalszy punkt dostępu, jest wprowadzana para wodna do bliższego punktu dostępu w celu zainicjowania utwardzania żywicy warstwy dającej się impregnować żywicą. Ten proces ma zaletę polegająca na szybszym utwardzaniu wskutek zwiększenia energii przenoszonej przez 4 PL 64 136 Υ1 parę jako płyn utwardzający. Jednak, proces ciągle wymaga wywracania pęcherza we wciągniętym impregnowanym wyłożeniu.
Wysiłki zmierzające do wyeliminowania etapu wywracania pęcherza we wciągniętym wyłożeniu obejmują realizowanie etapu wywracania ponad podłożem. Na przykład, w opisie patentowym US nr 6,270,289 proces obejmuje wywracanie węża kalibracyjnego do płasko ułożonego węża wyłożenia ponad podłożem przed wciągnięciem zespołu do istniejącego przewodu rurowego. Ten proces eliminuje wywracanie pod podłożem, ale jest bardzo ograniczona długość wyłożenia, które może być rozłożone na podłożu przed wciągnięciem.
Dalsze sugestie uniknięcia takiego wywracania dotyczą wytwarzania wyłożenia mającego wewnętrzną powłokę i zewnętrzną powłokę tak, że płyn utwardzający może być wprowadzony bezpośrednio do wciągniętego wyłożenia. Wadą jest trudność powstająca, gdy próbuje się impregnować żywicą impregnowalny materiał usytuowany pomiędzy nieprzepuszczalnymi powłokami wewnętrzną i zewnętrzną. Zewnętrzna powłoka pozostaje w zasadzie do manipulowania impregnowanym wyłożeniem i do umożliwienia wciągnięcia wyłożenia do istniejących przewodów rurowych, a wewnętrzna powłoka jest wymagana przede wszystkim do utwardzenia za pomocą pary.
Pomimo tych modyfikacji w odniesieniu do sposobów regeneracji bez kopania rowów polegających na wywracaniu i wciąganiu oraz nadmuchiwaniu, oba te procesy są pracochłonne, wymagają etapu wywracania i odznaczają się z tym związanym zwiększonym kosztem.
Urządzenie do instalacji wyłożenia utwardzanego na miejscu, mającego wewnętrzną nieprzepuszczalną warstwę, według wzoru charakteryzuje się tym, że zawiera napełniający wlot płynu mający postać wydrążonej w środku rurowej części z jednym końcem mocującym połączonym z końcem wyłożenia i mającej usytuowane w przeciwległym końcu złącze przyjmujące przewodu płynu.
Rurowa część stanowiąca część wpasowaną w wyłożenie ma rozszerzenie. W tylnym końcu wyłożenia jest usytuowany jeden koniec rurowej części złącza przyjmującego, przy czym rurowa część ma wydrążony wewnętrzny obszar oraz zamknięty przeciwległy koniec ukształtowany ze złączką przewodu parowego połączoną z wydrążonym wewnętrznym obszarem rurowej części.
Zamknięty koniec złącza przyjmującego ma otwór pary wodnej. Do zamkniętego końca rurowej części jest zamocowana złączka odpływu kondensatu połączona z wydrążonym obszarem złącza przyjmującego. Złączka odpływu kondensatu zawiera złączkę przewodu kondensatu.
Zaletą proponowanego rozwiązania jest zapewnienie regeneracji rur bez kopania rowów, który zmniejsza czas cyklu.
Impregnowane żywicą termoutwardzalną wyłożenie utwardzane na miejscu jest dostarczane do miejsca instalacji w ciągłej długości. Głowica wciągająca jest montowana i wyłożenie jest wciągane do istniejących przewodów z miejsca przejmowania dostarczanego rękawa do miejsca instalacji, znajdującego się z przodu. Gdy wyłożenie jest wciągnięte na ustaloną odległość od miejsca dostępu instalacji, wyłożenie jest odcięte od zapasu i w tylnym końcu wyłożenia jest umieszczane złącze przejmujące. Wciąganie wyłożenia jest kontynuowane dopóki złącze przejmujące osiądzie w miejscu przejmowania, a głowica wciągająca jest umieszczona w miejscu dostępu instalacyjnego. W głowicy wciągającej jest wykonane podłączenie płynowe. Wyłożenie jest następnie rozszerzane powietrzem i utwardzane za pomocą pary wodnej pod niskim ciśnieniem dostarczanej do głowicy wciągającej. Złącze przejmujące zawiera wylot kondensatu i wylotowy przewód rozgałęźny do regulowania powietrza, pary wodnej i mieszaniny pary/powietrza, które przepływają przez wyłożenie, i jest umieszczone w pobliżu dostępu przejmującego. Po zakończeniu utwardzania, powietrze jest stosowane do chłodzenia wyłożenia. Końce są usuwane i obsługa jest wznawiana. Instalacja jest zakończona przy wprowadzaniu pary pod podłoże i minimalnych punktach dostępu pod podłoże.
Przedmiot wzoru użytkowego jest opisany na podstawie rysunku, na którym fig. 1 jest widokiem perspektywicznym długości typowego dającego się impregnować żywicą wyłożenia utwardzanego na miejscu mającego wewnętrzną nieprzepuszczalna powłokę i zewnętrzną nieprzepuszczalną owijkę odpowiednie do zastosowania do wykładania istniejących przewodów rurowych, fig. 2 jest schematycznym widokiem urządzenia stosowanego do przygotowywania wewnętrznej części wyłożenia mającego zewnętrzną warstwę filcową z integralną warstwą polimerową o wysokiej temperaturze, stosowanego do przygotowywania wyłożenia utwardzanego na miejscu z fig. 1, fig. 3 jest przekrojem ukazującym budowę wewnętrznej części wyłożenia wytwarzanego przez urządzenie z fig. 2, fig. 4 jest schematycznym widokiem z boku ukazującym wieżę do impregnacji żywicą i urządzenie do uszczel- 5 PL 64 136 Υ1 niania i owijania w celu nakładania zewnętrznej nieprzepuszczalnej warstwy, fig. 5 jest przekrojem poprzecznym zespołu do uszczelniania krawędzi rurowego urządzenia uszczelniającego i owijającego z fig. 4, dokonanym wzdłuż linii 5 - 5, fig. 6 jest przekrojem poprzecznym impregnowanego wyłożenia przygotowanego w urządzeniu z fig. 4, fig. 7 jest schematycznym widokiem z boku ukazującym owijanie zewnętrzną powłoką rurowego członu wychodzącego z urządzenia do impregnacji żywicą poprzez przeprowadzanie nasączonego wyłożenia przez nadziewarkę mającą rurową owijkę na niej przechowywaną fig. 8 jest przekrojem poprzecznym owiniętego wyłożenia przygotowanego w urządzeniu z fig. 7, fig. 9 jest widokiem z boku łącznika do wciągania z przewodem parowym, fig. 10 jest widokiem z boku urządzenia do instalacji wyłożenia zawierającym złączkę przyjmującą skonstruowaną i usytuowaną według wzoru, fig. 11 jest schematycznym widokiem z boku przekroju ukazującego początek wciągania impregnowanego żywica wyłożenia utwardzanego na miejscu typu przedstawionego na fig. 1, przechowywanego w chłodniczym pojeździe do magazynowania wyłożenia, od tyłu lub wlotowego przewodu rozgałęźnego do przodu lub instalacyjnego przewodu rozgałęźnego przy rozpoczęciu procesu instalowania w celu wyłożenia podziemnego przewodu rurowego, fig. 12 jest schematycznym widokiem z boku przekroju spłaszczonego utwardzanego na miejscu wyłożenia z fig. 6 lub 8 po dołączeniu do wyłożenia kanistra przejmującego, według wzoru, fig. 13 jest schematycznym widokiem z boku przekroju wyłożenia tuż przed nadmuchaniem i utwardzeniem.
Impregnowane żywicą wyłożenie utwardzone na miejscu ma nieprzepuszczalne wyłożenia wewnętrzne takie, że może ono być zainstalowane przez sposób wciągnięcia i nadmuchania i utwardzone za pomocą ogrzewanego płynu bez stosowania instalowanego oddzielnie nadmuchiwanego pęcherza. Impregnowane wyłożenie z nieprzepuszczalną warstwa może być przygotowane w sposób ciągły w żądanych długościach. Wyłożenie może być impregnowane po zmontowaniu, przy zwiększonych wysiłkach koniecznych do impregnowania spłaszczonego wyłożenia mającego materiał absorbentu żywicy pomiędzy wewnętrzną nieprzepuszczalną warstwą i zewnętrzną nieprzepuszczalną powłoką.
Fig. 1 przedstawia giętkie, utwardzone na miejscu wyłożenie H typu ogólnie stosowanego. Wyłożenie ϋ jest ukształtowane z co najmniej jednej warstwy giętkiego materiału dającego się impregnować żywicą takiego jak warstwa filcowa 12 mająca integralną nieprzepuszczalną, foliową wewnętrzną warstwę polimerową 13. Warstwa filcowa 12 i warstwa foliowa 13 są zszyte wzdłuż linii szwu 14 tworząc rurowe wyłożenie H. Kompatybilna termoplastyczna folia w postaci taśmy lub materiału wytłaczanego 16 jest umieszczona, lub wytłoczona, na linii szwu 14 w celu zapewnienia nieprzepusz-czalności wyłożenia 1J_. Wyłożenie H może zawierać zewnętrzny rękaw drugiej warstwy filcowej, także przyszyty wzdłuż linii szwu 18 usytuowanej w punkcie rękawa innym niż usytuowanie linii szwu 14 wewnętrznej warstwy filcowej 12. Wyłożenie H jest następnie owinięte zewnętrzną nieprzepuszczalną owijką ukształtowaną w rękaw 17 z wzdłużnym, uszczelnionym ciepłem złączem 18. Ta konstrukcja jest pokazana bardziej szczegółowo w przekroju wyłożenia 74 na fig. 6.
Ciągłe długości wyłożenia H mogą być wytwarzane, jak opisano w odniesieniu do fig. 2. Po impregnowaniu żywica termoutwardzalną warstwy 12 impregnowalnej żywicą końcowa impregnowana warstwa H jest przechowywana w jednostce chłodniczej w ciągłych długościach w celu zmniejszenia przedwczesnego utwardzenia żywicy. Wyłożenie H jest cięte na wymagane długości, gdy jest wciągane do istniejących przewodów rurowych.
Integralna wewnętrzna warstwa 13 wyłożenia H przedstawiona na fig. 1 jest nieprzepuszczalna dla wody i powietrza. To pozwala stosować powietrze do nadmuchiwania wciągniętego wyłożenia i parę wodna do utwardzania. Przy instalacji poprzez wciągnięcie i nadmuchanie, zewnętrzna powłoka 17 wyłożenia Jl musi być jedynie wystarczająco nieprzepuszczalna dla utrzymywania żywicy i dla zapobiegania uszkodzeniu wyłożenia H, gdy jest ona wciągana do istniejącego przewodu rurowego. Zewnętrzna powłoka 17 jest ogólnie nakładana po impregnacji żywicą i nie tworzy części końcowego laminatu po utwardzeniu. To umożliwia uchodzenie uwięzionych gazów lub powietrza w impregnowanej warstwie filcowej 12 i w dodatkowych impregnowanych warstwach i utrzymywanie ich wewnątrz zewnętrznej powłoki 17. Fakt, że warstwa powłoki 17 nie jest spojona z nieprzepuszczalną warstwą pozwala jej przemieszczać się od tej warstwy bez powodowania rozwarstwienia pomiędzy warstwami. Gdy pokryta na zewnątrz warstwa jest integralna z warstwą filcową może wystąpić rozwarstwienie przy obsłudze w obszarze, gdzie wyłożenie nie jest podparte.
Dla zwiększenia średnicy wyłożenia można zastosować kilka warstw filcowych lub materiału dającego się impregnować żywicą. Warstwa filcowa 12 może być z naturalnych lub syntetycznych giętkich materiałów absorbujących żywicę, takich jak poliester, polipropylen akrylu lub z włókien nieorga- 6 PL 64 136 Υ1 nicznych takich, jak szkło i węgiel. Alternatywnie, materiał absorbujący żywicę może być pianką. Nieprzepuszczalna wewnętrzna warstwa 13 może być z poliolefin takich jak polietylenu lub polipropylenu, polimeru winylu, takiego jak polichlorek winylu lub poliuretan, co jest znane w stanie techniki. Dowolne postacie zszywania, sklejania lub łączenia ogniowego lub inne odpowiednie środki mogą być zastosowane do łączenia materiału w rękawy. W początkowym etapie we wszystkich instalacjach naprawczych bez kopania rowów, istniejące przewody rurowe są czyszczone i sprawdzane za pomocą kamery.
Warstwa filcowa 12 może być impregnowana w zwykły sposób przy użyciu próżni. Alternatywnie, warstwa filcowa 12 jest impregnowana żywicą podczas montażu wyłożenia H, a następnie jest nakładana zewnętrzna nieprzepuszczalna warstwa 18. To pozwala uniknąć trudności z impregnowaniem gotowego wyłożenia mającego warstwy filcowe pomiędzy impregnowalnymi warstwami zewnętrzną i wewnętrzną. Przy zastosowaniu wtryskiwania żywicy do warstwy filcowej przy użyciu igieł umieszczonych po przeciwległych stronach spłaszczonego skonstruowanego wyłożenia. Ta operacja wymaga wycięcia i łatania otworów na igły w zewnętrznej powłoce. W celu pokonania trudności z impregnacją, wyłożenie U jest wytworzone z rolek bez końca płasko pokrytego i płaskiego filcu, w sposób ciągły impregnowanego przed nałożeniem zewnętrznej owijki, jak przedstawiono na fig. 2, 4 i 5.
Chociaż warstwy filcowe są ukształtowane w rękawy poprzez zszywanie i/lub oklejanie taśmą, dowolny typowy znany sposób kształtowania filcu lub innych materiałów dających się impregnować żywicą w rękaw jest także odpowiedni. Na przykład, rękawy mogą być ukształtowane przy użyciu różnych klejów lub innych środków przyczepnych, jak również poprzez łączenie ogniowe. Taśma może być nakładana na warstwę filcową 12 i na wewnętrzną nieprzemakalną warstwę 13 poprzez nakładanie paska przylepnego, wytłaczanie warstwy materiału polimerowego, lub stapianie cieplne taśmy w celu uszczelnienia stykających się krawędzi materiału filcowego i otworów utworzonych podczas operacji zszywania.
Odnosząc się do fig. 2, jest pokazany sposób ciągłego kształtowania długości rękawa z materiału dającego się impregnować żywicą z uszczelnioną wewnętrzną warstwą z nieprzepuszczalnego materiału. Z rolki 36 filcu mającego nieskończoną długość, filc 37 pokryty nieprzepuszczalną warstwą 38 jest dostarczany na rolce kierującej 39 w płaskiej postaci z pokrytą stroną zwróconą do roki 39 do urządzenia 41 do kształtowania rękawa.
Urządzenie 41 do kształtowania rękawa zawiera ramę podporową 42 mającą bliższy koniec 42a i dalszy koniec 42b i element odkształcający 41 folię. Urządzenie zszywające 43, które może być maszyną zszywającą, oklejającą taśmą, klejącą lub urządzeniem do spajania ogniowego jest zamontowane powyżej ramy podporowej 42. Filc 37 z nieprzepuszczalną warstwą 38 zwróconą do rolki 39 jest dostarczany w kierunku strzałki A do bliższego końca urządzenia 41 do kształtowania rękawa, gdzie jest on odchylany przez element odchylający 40 i owijany wokół ramy podporowej 42 oraz zszywany w rękaw 44 wzdłuż linii szwu 46 z filcem 37 znajdującym się po wewnętrznej stronie i warstwą nieprzepuszczalną 38 na zewnątrz. Rękaw 44 następnie przechodzi przez urządzenie 47 do oklejania taśmą, gdzie na linii szwu 46 jest umieszczana taśma 48 w celu utworzenia nieprzepuszczalnego członu rurowego 45 pokrytego taśmą.
Pokryty taśmą człon rękawa 45 następnie jest dalej przenoszony wzdłuż rurowej ramy podporowej 42 do pierścienia odwracającego 49 na dalszym końcu 42b ramy podporowej 42. Pokryty taśmą człon rękawa 45 jest następnie wywracany do wnętrza rurowej ramy podporowej 42 tak, że nieprzepuszczalna warstwa 38 jest teraz wewnątrz członu rurowego 45, gdy jest on wyciągany od bliższego końca 42a rurowej ramy podporowej 42 wzdłuż linii określonej przez strzałki B. W tym punkcie wywrócony rękaw 45 ma budowę przedstawioną w przekroju poprzecznym na fig. 3 z warstwą nieprzepuszczalną 38 od wewnątrz rękawa 45 i warstwą filcową 31 na zewnątrz. Rękaw 45 następnie jest dalej przenoszony w kierunku strzałki B do dodania jednej lub więcej płaskich warstw filcowych. Rękaw 45 jest następnie przechowywany do dalszego użycia, owijany zewnętrzną nieprzepuszczalną powłoką, lub może być przekazywany bezpośrednio do etapu impregnacji, jak pokazano na fig. 4, przez końcowym owijaniem.
Fig. 4 przedstawia schematycznie impregnację zapasu 51 rurowego członu 45. Tutaj, rękaw 45 jest wyciągany w kierunku strzałki C przez parę pokrytych gumą rolek ciągnących 52 i 53 do otwartej wieży 54 z żywicą, wypełnionej do ustalonego poziomu utwardzana termicznie żywicą 57 w celu wytworzenia impregnowanego lub nasączonego rękawa 55. Rękaw 45 przechodzi nad rolką 53 i do dołu przez pełna wysokość wieży 54 do dolnej rolki 59, która zawraca rękaw 45 do góry do dwóch rolek ściskających 61 i 62. Wieża 54 ma wysokość od sześciu do czternastu stóp, ale może mieć dowolna 7 PL 64 136 Υ1 wysokość zapewniającą wystarczającą wysokość ciśnienia do nasączenia i impregnowania warstwy impregnowanej rękawa 45. Wysokość konieczna dla zapewnienia dostatecznej wysokości ciśnienia do impregnacji materiału jest zależna od lepkości żywicy, grubości materiału do impregnacji i szybkości przenoszenia przez wieżę. W tym czasie, impregnowany rękaw 55 opuszczający wieżę 54 jest gotowy do końcowego owijania zewnętrzną nieprzepuszczalna powłoką. W miejscu instalacji, impregnowany rękaw 74, mający wewnętrzną nieprzepuszczalną warstwę_38 i zewnętrzną nieprzepuszczalną owijkę 72, jest gotowy do instalacji za pomocą sposobu wciągania i nadmuchiwania. W przypadku instalacji poprzez sposób wciągania i nadmuchiwania impregnowanego wyłożenia 74, oddzielny pęcherz wywracający nie jest potrzebny do nadmuchiwania wyłożenia, dzięki obecności integralnej nieprzepuszczalnej warstwy 38. Poprzez właściwy dobór materiałów na wewnętrzną nieprzepuszczalną warstwę 38, takiego jak polipropylen, utwardzanie może być dokonane za pomocą pary wodnej wprowadzonej do wyłożenia 68, gdy jest ono na miejscu w istniejących przewodach rurowych.
Na fig. 4 jest także przedstawione stanowisko 63 owijania i uszczelniania, które zawiera rurę kształtującą M mająca koniec wlotowy 64ą i koniec wylotowy 64b i zespół 65 do uszczelniania krawędzi usytuowany powyżej części środkowej rury kształtującej. Nieprzepuszczalny dla żywicy materiał foliowy 67 jest dostarczany od rolki 66 wokół szeregu rolek kierujących 68a-e i ciągnięty przez parę rolek napędowych 69a i 69b jako folia 67 jest dostarczany na rolkach 70a-d do rury kształtującej 64. Element odchylający 71 na końcu wylotowym 64b kieruje folię 67 wokół rury kształtującej 64 przed dostarczeniem jej do zespołu 65 do uszczelniania krawędzi dla ukształtowania folii 66 w rękaw 72 z uszczelnieniem krawędziowym 73 rozciągającym się na zewnątrz. Rękaw 72 z nieprzepuszczalnego materiału przemieszczający się wzdłuż rury kształtującej 64 jest ciągnięty w kierunku wskazanym strzałka E do końca wlotowego 64a rury kształtującej 64. gdzie następnie rękaw 72 jest w sposób ciągły wywracany do wnętrza rury kształtującej 64 i na impregnowany rękaw 55 i ciągnięty w przeciwnym kierunku wskazanym strzałką przerywaną F.
Na fig. 5 jest pokazany widok przekroju poprzecznego zespołu uszczelniającego 65 i rury kształtującej 64 wzdłuż linii 6-6 pokazanej na fig. 5. Zespół uszczelniający 65 tworzy uszczelnienie krawędziowe 73 w rękawie foliowym 72, gdy rękaw foliowy przechodzi po zewnętrznej stronie rury kształtującej 64· Po wywróceniu rękawa foliowego 72, uszczelnienie krawędziowe 73 jest teraz wewnątrz owiniętego nasączonego rękawa 74, gdy jest on wyciągany z wylotowego końca 64b rury kształtującej 68. Zewnętrzna nieprzepuszczalna folia 72 może być nałożona przed lub po nasączeniu. W przypadku, gdy jest to wykonane przed nasączeniem, rękaw 45 przygotowany, jak pokazano na fig. 3, jest dostarczany bezpośrednio do zespołu 63 kształtującego rękaw na fig. 4 i zapewnia wyłożenie 74, pokazane na fig. 6.
Zapas giętkiego nieprzepuszczalnego rękawa 81 jest umieszczony na zewnętrznej powierzchni rury nadziewającej 83 mającej koniec wlotowy 83a i koniec wylotowy 83b.
Impregnowany rękaw 55 po opuszczeniu wieży 54 z żywicą jest dostarczany do końca wlotowego 83a rury nadziewającej 83. Gdy rękaw 55 wchodzi do końca wlotowego 83ą rury nadziewającej 83, nieprzepuszczalny rękaw 81 jest ściągany z zewnętrznej powierzchni rury nadziewającej 83 i wywracany wokół końca wlotowego 83ą do wewnątrz rury nadziewającej 83 otaczając impregnowany rękaw 55 w miarę jak opuszcza on koniec wylotowy 83b. To tworzy całkowite wyłożenie 86 mające wewnętrzną nieprzepuszczalną warstwę 38 i zewnętrzną nieprzepuszczalną warstwę 81. Rękaw 86 z zewnętrzną nieprzepuszczalną warstwą 81 jest usuwany z końca wylotowego 83b rury nadziewającej 83 przez dwie rolki napędowe 87 i 88, lub inne urządzenia ciągnące, takie jak ciągnik, w kierunku strzałki F. Gdy stosuje się rękaw wytłaczany, nie ma żadnego szwu w zewnętrznej nieprzepuszczalnej powłoce 81. Jedynym ograniczeniem przygotowywania rękawa 86 w ten sposób jest długość nieprzepuszczalnego rękawa 81, która może być umieszczona na rurze nadziewającej 83. Stwierdzono, że około 2540 cm nieprzepuszczalnego rękawa można ścisnąć na rurze nadziewającej o długości około 50.80 cm. Większe długości mogą być zmagazynowane na dłuższych rurach.
Fig. 8 jest przekrojem poprzecznym wyłożenia 86 opuszczającego rurę nadziewającą 83. Wyłożenie 86 zawiera wewnętrzny człon rurowy z materiału 37 dającego się impregnować żywicą, mającego nieprzepuszczalną wewnętrzną powłokę 38 uszczelniona za pomocą taśmy 48, jak opisano w odniesieniu do fig. 4. Po opuszczeniu rury nadziewającej 83, wyłożenie 86 zawiera zewnętrzna rurowa owijkę 81. Ze względu na to, że rurowa owijka 81 jest wcześniej wytłoczona rurą, zewnętrzna owijka 81 nie ma żadnych szwów, jak w odniesieniu do fig. 6 i 8. 8 PL 64 136 Υ1 W czasie, gdy nasączone wyłożenie 55 opuszcza wieżę 57 do impregnacji lub inne urządzenie do nasączania, może być dodana wzdłużna tkanina siatkowa na jednej powierzchni płasko ułożonego wyłożenia 55. Tkanina siatkowa i wyłożenie 55 są następnie dostarczane wzdłuż strzałki D' do rury kształtującej 64 lub rury nadziewającej 83. W miejscu instalacji, impregnowany rękaw 74, mający wewnętrzną nieprzepuszczalną warstwę 38 i zewnętrzną nieprzepuszczalną owijkę 72, jest gotowy do instalacji za pomocą sposobu wciągania i nadmuchiwania. W przypadku instalacji poprzez sposób wciągania i nadmuchiwania, oddzielny pęcherz wywracający nie jest potrzebny do nadmuchiwania wyłożenia, dzięki obecności integralnej nieprzepuszczalnej warstwy 38. Poprzez właściwy dobór materiałów na wewnętrzną nieprzepuszczalną warstwę 38, takiego jak polipropylen, utwardzanie może być dokonane za pomocą pary wodnej wprowadzonej do wyłożenia 74, gdy jest ono na miejscu w istniejących przewodach rurowych.
Impregnowane wyłożenie 101, podobne do wyłożenia z fig. 1 jest zainstalowane jak przedstawiono na fig. 11 do 13 w celu bardziej szczegółowego zobrazowania. Fig. 9 przedstawia głowicę wciągającą 102 wykorzystywaną w procesie. Głowicę wciągającą 102 ma rurową cylindryczną część 103 posiadającą rozszerzenie 104, z zewnętrznym żebrem 104a ułatwiającym wyginanie wyłożenia i z opaską 105 do zamocowania głowicy wciągającej 102 rękaw wyłożenia. Przednia część głowicy wciągającej 1Q2 zawiera gwintowany segment stożkowy 106 do dołączania wciągającego kołpaka 107 mającego ucho 108 przyspawane do niego ułatwiające dołączanie liny wciągającej lub łańcucha. Kołpak 107 może być usuwany i do gwintowanej części 106 głowicy wciągającej 102 może być łatwo dołączana złączka przewodu pary wodnej.
Wracając do fig. 11 do 13, wyłożenie 101 jest zainstalowane poprzez dołączenie głowicy wciągającej 102 do przedniego końca wyłożenia 101 i utwierdzenie jego za pomocą stalowych opasek 105. Wyłożenie 101 wciągane do istniejących przewodów rurowych JH mających rozgałęźny przewód wprowadzający 112 i rozgałęźny przewód instalacyjny H3. Wyłożenie 101 jest zwykle wciągane za pomocą liny lub przewodu 109 (pokazanego na fig. 11 i 12) ze znacznikiem 109a wciągania wskazującym odległość od rozgałęźnego przewodu instalacyjnego H3. Lina 109 jest przymocowana do ucha 108 w rozgałęźnym przewodzie wprowadzającym 112, który jest zwykle z tyłu przewodu rozgałęźnego i wyłożenie 101 jest wciągane do rozgałęźnego przewodu instalacyjnego lub przedniego 113. Jednak, ze względu na to, że proces umożliwia utwardzanie za pomocą pary wodnej, gdy wyłożenie 101 jest na miejscu, sprężony płyn i para wodna może być doprowadzany z obu przewodów rozgałęźnych.
Gdy wyłożenie 101 jest wciągnięte na ustalona odległość od rozgałęźnego przewodu instalacyjnego 113, jak wskazano znacznikiem 109a. na przykład około 38.10 cm, wciąganie jest zatrzymane umożliwiając instalowanie złącza przyjmującego H5 do tylnego końca wyłożenia 101. Złącze przyjmujące 115 jest przedstawiona szczegółowo na fig. 10. Złącze przyjmujące U_5 zawiera wydrążoną cylindryczną część 116 mającą przedni koniec J17 w kształcie stożka z zewnętrznymi żebrami 118 do mocowania złączki 115 w tylnym końcu wyłożenia 101. Rura kolektora kondensatu H9 wystaje z przedniego końca 1J7 złącza U5 do wnętrza wyłożenia 101. Odpływ kondensatu 121_ jest usytuowany w tylnym końcu złącza H5. Cylindryczna część 116 zawiera część kolankową 120 z gwintowanym złączem 122 pary do dołączania przewodu wylotowego 124 pary wodnej, pokazanego na fig. 12, w celu umożliwienia połączenia złącza przyjmującego H5 z rurą wylotową ponad podłożem.
Po zamocowaniu złącza przyjmującej 1J5 do wyłożenia 101, wciąganie jest kontynuowane dopóki złącze H5 nie zostanie umieszczona w wejściu do przewodu rurowego Ul i rozgałęźnego przewodu rozgałęźnego 112. W tym punkcie, głowica wciągająca 102 jest w zasięgu z powierzchni w rozgałęźnym przewodzie instalacyjnym 113. Kołpak 107 jest usuwany z głowicy wciągającej 102 i przewód wlotowy 126 pary wodnej jest mocowany do głowicy wciągającej 102. Gdy tylko tylny koniec przewodu pary wodnej 124 zostanie połączony z wylotowym przewodem rozgałęźnym powyżej podłoża, w celu sterowania nadmuchiwania ciepłem, wyłożenie 101 jest gotowe do nadmuchania i utwardzenia.
Powietrze jest najpierw wprowadzane do przewodu wlotowego 126 płynu w celu rozszerzenia wyłożenia 101 do styku z przewodem rurowym Ul. W tym czasie, powietrze jest zastępowane parą wodną bez straty ciśnienia w wyłożeniu 101 i rozpoczyna się utwardzanie żywicy w warstwie impregnowanej. Na końcu cyklu utwardzania i gdy utwardzanie jest zakończone, para wodna jest ponownie zastępowana powietrzem i wyłożenie 101 jest chłodzone. Po obniżeniu temperatury do wymaganego poziomu, ciśnienie przepływu powietrza jest zmniejszane do zera i proces jest zakończony. Wtedy bezpiecznie jest wejść do rozgałęźnego przewodu instalacyjnego 113 i usunąć głowicę wciągającą 102 oraz przyciąć wyłożenie 101 w przewodzie rurowym Ul. Podobnie usuwa się złączkę przyjmująca 116

Claims (6)

 1. 9 PL 64 136 Υ1 z rozgałęźnego przewodu przyjmującego 112 i przycina się wyłożenie 101. Wtedy, utwardzone wyłożenie 101 jest gotowe do jakiegokolwiek bocznego obciążania. Zastrzeżenia ochronne 1. Urządzenie do instalacji wyłożenia utwardzanego na miejscu, mającego wewnętrzną nieprzepuszczalną warstwę, znamienne tym, że zawiera napełniający wlot płynu mający postać wydrążonej w środku rurowej części (103) z jednym końcem mocującym połączonym z końcem wyłożenia U 011 i mającej usytuowane w przeciwległym końcu złącze przyjmujące przewodu płynu.
 2. 2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że rurowa część U03) stanowiąca część wpasowaną w wyłożenie (101) ma rozszerzenie (104).
 3. 3. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że w tylnym końcu wyłożenia (101) jest usytuowany jeden koniec rurowej części (116) złącza przyjmującego (115). przy czym rurowa część (116) ma wydrążony wewnętrzny obszar oraz zamknięty przeciwległy koniec ukształtowany ze złączką przewodu parowego (124) połączoną z wydrążonym wewnętrznym obszarem rurowej części (116).
 4. 4. Urządzenie według zastrz. 3, znamienne tym, że zamknięty koniec złącza przyjmującego (115) ma otwór (126) pary wodnej.
 5. 5. Urządzenie według zastrz. 3, znamienne tym, że do zamkniętego końca rurowej części (116) jest zamocowana złączka odpływu kondensatu (121) połączona z wydrążonym obszarem złącza przyjmującego (115).
 6. 6. Urządzenie według zastrz. 5, znamienne tym, że złączka odpływu kondensatu (121) zawiera złączkę przewodu kondensatu.
PL116182U 2003-11-07 2004-11-03 Urządzenie do instalacji wyłożenia utwardzonego na miejscu mającego wewnętrzną nieprzepuszczalną warstwę PL64136Y1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/704,274 US7112254B1 (en) 2003-11-07 2003-11-07 Installation of cured in place liner with inner impermeable layer and apparatus

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL116182U1 PL116182U1 (en) 2006-09-18
PL64136Y1 true PL64136Y1 (pl) 2008-11-28

Family

ID=34590739

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL116182U PL64136Y1 (pl) 2003-11-07 2004-11-03 Urządzenie do instalacji wyłożenia utwardzonego na miejscu mającego wewnętrzną nieprzepuszczalną warstwę
PL04818617T PL1690034T3 (pl) 2003-11-07 2004-11-03 Sposób instalowania nasyconego żywicą wyłożenia utwardzanego na miejscu

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL04818617T PL1690034T3 (pl) 2003-11-07 2004-11-03 Sposób instalowania nasyconego żywicą wyłożenia utwardzanego na miejscu

Country Status (23)

Country Link
US (2) US7112254B1 (pl)
EP (1) EP1690034B1 (pl)
JP (1) JP4833075B2 (pl)
KR (1) KR101126852B1 (pl)
CN (1) CN1886617B (pl)
AU (1) AU2004288924B2 (pl)
BR (1) BRPI0416288A (pl)
CA (1) CA2544969C (pl)
CY (1) CY1115476T1 (pl)
DE (1) DE212004000057U1 (pl)
DK (2) DK1690034T3 (pl)
ES (1) ES2492539T3 (pl)
HK (1) HK1095623A1 (pl)
HR (1) HRP20140736T1 (pl)
IL (1) IL175469D0 (pl)
NO (1) NO342248B1 (pl)
NZ (1) NZ547461A (pl)
PL (2) PL64136Y1 (pl)
PT (1) PT1690034E (pl)
RU (1) RU2352853C2 (pl)
SG (1) SG132666A1 (pl)
SI (1) SI1690034T1 (pl)
WO (1) WO2005047757A1 (pl)

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7261788B1 (en) * 2003-11-07 2007-08-28 Insitaform (Netherlands) B.V. Preparation of cured in place liner with integral inner impermeable layer
CN100537194C (zh) * 2003-11-07 2009-09-09 伊纳埃克威生公司 纵向加强的现场固化内衬
KR100747747B1 (ko) * 2006-03-28 2007-08-17 현대본드에스티에스 주식회사 유체 순환 방식 배관 보수장치
US20080075538A1 (en) * 2006-09-27 2008-03-27 Crane Robert F Method and apparatus for repairing underground pipes
US7845372B2 (en) 2007-03-30 2010-12-07 Lmk Enterprises, Inc. Bladderless pipeliner and method for using same
US20090057010A1 (en) * 2007-08-31 2009-03-05 3M Innovative Properties Company Cover for terminated cables
CA2696840C (en) * 2007-10-15 2013-11-26 Lmk Enterprises, Inc. Device and method for repairing pipe
US9611739B2 (en) * 2009-06-01 2017-04-04 Philip L. Lundman Inflatable tunnel seal
CN101900239B (zh) * 2010-05-26 2011-11-02 林永志 排水管线不停水修复的方法
US8507062B2 (en) 2010-08-27 2013-08-13 International Business Machines Corporation Flexible-to-rigid tubing
RU2460002C2 (ru) * 2010-09-30 2012-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "СанРемСтрой" Способ монтажа облицовочного рукава в подземный трубопровод
CA2852945C (en) * 2010-10-29 2019-08-20 Long Pipes Pty Ltd Construction of pipes
CN102649317A (zh) * 2011-10-21 2012-08-29 宁克远 Cipp拉入法内衬修复的热固化工艺
NL1039503C2 (en) * 2012-03-29 2013-12-30 Wavin Bv Device and method for installing a compact pipe within a pipeline.
WO2014159567A1 (en) 2013-03-14 2014-10-02 SAK Construction, LLC Systems and apparatus for inhibiting a compressed pipe liner from retreating into a host pipe
WO2014152743A1 (en) * 2013-03-14 2014-09-25 SAK Construction, LLC Device and system for pulling a compressed pipe liner into a host pipe
CN104405998A (zh) * 2014-10-16 2015-03-11 烟台中泰管业工程有限公司 地下管道加内衬的修复方法
US11173634B2 (en) 2018-02-01 2021-11-16 Ina Acquisition Corp Electromagnetic radiation curable pipe liner and method of making and installing the same
US10704728B2 (en) 2018-03-20 2020-07-07 Ina Acquisition Corp. Pipe liner and method of making same
US11254045B2 (en) * 2019-08-26 2022-02-22 Jeffrey M. Tanner Method and system for lining pipes
CN113531275A (zh) * 2021-08-12 2021-10-22 斯必高空气冷却技术(张家口)有限公司 一种现场加衬管修复漏管工艺

Family Cites Families (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3533133A (en) 1967-01-18 1970-10-13 Stauffer Wacker Silicone Corp Apparatus for the manufacture of plastic coated tubular articles
GB1340068A (en) 1970-09-22 1973-12-05 Insituform Pipes & Structures Lining of surfaces defining passageways
US3737261A (en) 1971-02-16 1973-06-05 Goldsworthy Eng Inc Resin impregnating system
US4064211A (en) 1972-12-08 1977-12-20 Insituform (Pipes & Structures) Ltd. Lining of passageways
GB1563424A (en) 1974-01-25 1980-03-26 Insituform Ltd Lining of passageways
GB1601234A (en) 1978-02-08 1981-10-28 Insituform Pipes & Structures Materials for lining passageways
US4182262A (en) 1978-07-05 1980-01-08 Underground Surveys Corporation Apparatus for impregnating a tube
US4366012A (en) 1981-02-05 1982-12-28 Insituform International Inc. Impregnation process
US4456401A (en) 1981-11-09 1984-06-26 Finic, B.V. Method and apparatus for relining underground passageway
GB8407706D0 (en) 1984-03-24 1984-05-02 Edgealpha Ltd Lining pipelines in passageways
JPS61283530A (en) * 1985-06-10 1986-12-13 Katsumi Yuma Dry type reclamation method of worn-out tube
US4714095A (en) 1985-06-10 1987-12-22 Hans Muller Method of salvaging a pipe conduit buried under ground
US4986951B1 (en) * 1987-07-27 1997-10-21 Pipe Liners Inc Pipe liner process
KR920701747A (ko) 1989-03-21 1992-08-12 원본미기재 배관이나 통로의 라이닝에 관련된 개선점
US4976290A (en) 1989-06-12 1990-12-11 Ozite Corporation Tubular member having a liner
WO1991018234A1 (de) 1990-05-18 1991-11-28 Softlining Ag, Systems For Relining Einsatzbereiter sandwich-ausbesserungsschlauch zur innenerneuerung von beschädigten kanalleitungen und verfahren zur herstellung desselben
DE4113002A1 (de) 1991-04-20 1992-10-22 Teerbau Gmbh Strassenbau Verfahren zur herstellung eines armierten, haertbaren kunststoffschlauches und vorrichtung dazu
FR2683888B1 (fr) 1991-11-15 1993-12-31 Chomarat Cie Ets Fils Auguste Structure complexe utilisable notamment pour la refection de conduites et procede d'obtention d'une telle structure.
JP3512434B2 (ja) * 1993-01-28 2004-03-29 旭テック株式会社 管路補修構造およびその形成方法
RU2039654C1 (ru) * 1993-12-30 1995-07-20 Московское муниципальное предприятие "Мосводоканал" Покрытие внутренней поверхности трубопровода и способ нанесения этого покрытия на внутреннюю поверхность трубопровода
US5546992A (en) 1994-01-18 1996-08-20 Insituform (Netherlands) B.V. Dual containment pipe rehabilitation system
RU2097196C1 (ru) 1995-03-06 1997-11-27 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Стеклопластик" Способ изготовления санирующего рукава для трубопроводов
US5653555A (en) 1995-05-19 1997-08-05 Inliner, U.S.A. Multiple resin system for rehabilitating pipe
NL1004693C2 (nl) 1996-12-04 1998-06-05 Syncoglas N V Renovatie- of reparatiemateriaal.
DE19852690A1 (de) 1998-11-16 2000-05-18 Mueller Umwelttechnik Verfahren und Vorrichtung zum Sanieren eines im Erdreich verlegten Altrohrstranges
US6270259B1 (en) 1999-09-09 2001-08-07 Emerson Electric Co. Powdered metal sintered bearing with improved oil flow polygonal interior bore
AU2001251460A1 (en) 2000-04-05 2001-10-23 Flexfab Horizons International, Inc. Fluorocarbon repair bladder
US6612340B1 (en) 2000-06-30 2003-09-02 Insituform (Netherlands) B.V. Turnback protection for installation of cured in place liners
US6615875B2 (en) 2000-08-30 2003-09-09 Owens Corning Composites Sprl. Liner for reinforcing a pipe and method of making the same
JP2002160296A (ja) * 2000-11-28 2002-06-04 Shonan Gosei Jushi Seisakusho:Kk 管ライニング材とその製造方法及び管ライニング工法
WO2002064351A2 (en) 2001-02-15 2002-08-22 Barloworld Robor (Proprietary)Ltd Method and apparatus for lining an outer pipe with an inner pipe
US6708728B2 (en) 2001-07-17 2004-03-23 Insituform (Netherlands) B.V. Installation of cured in place liners with air and steam and installation apparatus
US6539979B1 (en) * 2001-08-10 2003-04-01 Insituform (Netherlands) B.V. Pressurized bladder canister for installation of cured in place pipe
US20030113489A1 (en) 2001-12-13 2003-06-19 Smith E. Peter Fiber reinforced cured in place liner for lining an existing conduit and method of manufacture
GB0203638D0 (en) 2002-02-15 2002-04-03 Lattice Intellectual Property Method for lining a pipe or main
JP2003291216A (ja) * 2002-04-03 2003-10-14 Sekisui Chem Co Ltd 既設管更生方法及びその方法に使用される更生管引込部材
US6942426B1 (en) * 2003-05-05 2005-09-13 Inliner Technologies, Llc Process and apparatus for repairing pipes

Also Published As

Publication number Publication date
HRP20140736T1 (hr) 2014-10-24
NO20062526L (no) 2006-08-01
PT1690034E (pt) 2014-08-29
DK200600129U3 (da) 2006-11-24
DE212004000057U1 (de) 2006-07-27
US20070012373A1 (en) 2007-01-18
CN1886617B (zh) 2012-05-30
AU2004288924A1 (en) 2005-05-26
SI1690034T1 (sl) 2014-10-30
BRPI0416288A (pt) 2007-01-23
SG132666A1 (en) 2007-06-28
KR20060121145A (ko) 2006-11-28
EP1690034A1 (en) 2006-08-16
HK1095623A1 (en) 2007-05-11
RU2352853C2 (ru) 2009-04-20
PL1690034T3 (pl) 2015-02-27
CN1886617A (zh) 2006-12-27
IL175469D0 (en) 2006-09-05
WO2005047757A1 (en) 2005-05-26
NO342248B1 (no) 2018-04-30
NZ547461A (en) 2010-03-26
US7112254B1 (en) 2006-09-26
CA2544969C (en) 2012-10-09
RU2006119926A (ru) 2007-12-27
EP1690034B1 (en) 2014-07-16
KR101126852B1 (ko) 2012-03-26
DK200600129U1 (da) 2006-09-08
AU2004288924B2 (en) 2010-06-03
JP4833075B2 (ja) 2011-12-07
JP2007512480A (ja) 2007-05-17
PL116182U1 (en) 2006-09-18
CA2544969A1 (en) 2005-05-26
CY1115476T1 (el) 2017-01-04
ES2492539T3 (es) 2014-09-09
DK1690034T3 (da) 2014-08-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL64136Y1 (pl) Urządzenie do instalacji wyłożenia utwardzonego na miejscu mającego wewnętrzną nieprzepuszczalną warstwę
JP4582550B2 (ja) 一体化した内側の不浸透層を有する現場硬化型ライナー及び連続製造方法
AU2004289655B2 (en) Longitudinally reinforced cured in place liner
JP4590413B2 (ja) 反転された外側の不浸透層を有する現場硬化型ライナー及び製造方法
JP4583380B2 (ja) 現場硬化型ライナー用樹脂含浸タワー
MXPA06005048A (en) Cured in place liner with everted outer impermeable layer and method of manufacture
MXPA06005050A (en) Resin impregnation tower for cured in place liner
MXPA06005053A (en) Cured in place liner with integral inner impermeable layer and continuous method of manufacture
MXPA06005051A (en) Longitudinally reinforced cured in place liner
MXPA06005052A (en) Installation of cured in place liner with inner impermeable layer and apparatus