NL1033327C1 - Sluitkom, alsmede een set welke een sluitkom en een sluitplaat omvat, alsmede een meerdelige sluitplaat. - Google Patents

Sluitkom, alsmede een set welke een sluitkom en een sluitplaat omvat, alsmede een meerdelige sluitplaat. Download PDF

Info

Publication number
NL1033327C1
NL1033327C1 NL1033327A NL1033327A NL1033327C1 NL 1033327 C1 NL1033327 C1 NL 1033327C1 NL 1033327 A NL1033327 A NL 1033327A NL 1033327 A NL1033327 A NL 1033327A NL 1033327 C1 NL1033327 C1 NL 1033327C1
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
closing
plate
recess
elongated
closing cup
Prior art date
Application number
NL1033327A
Other languages
English (en)
Inventor
Albertus Van Zeist
Original Assignee
Nemef B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nemef B V filed Critical Nemef B V
Priority to NL1033327A priority Critical patent/NL1033327C1/nl
Priority to NL1033327 priority
Application granted granted Critical
Publication of NL1033327C1 publication Critical patent/NL1033327C1/nl

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
  • E05BLOCKS; ACCESSORIES THEREFOR; HANDCUFFS
  • E05B15/00Other details of locks; Parts for engagement by bolts of fastening devices
  • E05B15/02Striking-plates; Keepers; Bolt staples; Escutcheons
  • E05B15/0205Striking-plates, keepers, staples
  • E05B15/024Striking-plates, keepers, staples adjustable
  • E05B15/0245Movable elements held by friction, cooperating teeth, or the like
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
  • E05BLOCKS; ACCESSORIES THEREFOR; HANDCUFFS
  • E05B15/00Other details of locks; Parts for engagement by bolts of fastening devices
  • E05B15/02Striking-plates; Keepers; Bolt staples; Escutcheons
  • E05B15/0205Striking-plates, keepers, staples
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
  • E05BLOCKS; ACCESSORIES THEREFOR; HANDCUFFS
  • E05B15/00Other details of locks; Parts for engagement by bolts of fastening devices
  • E05B15/16Use of special materials for parts of locks
  • E05B15/1635Use of special materials for parts of locks of plastics materials
  • E05B2015/1671Use of special materials for parts of locks of plastics materials for strikers
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
  • E05BLOCKS; ACCESSORIES THEREFOR; HANDCUFFS
  • E05B63/00Locks or fastenings with special structural characteristics
  • E05B63/0056Locks with adjustable or exchangeable lock parts

Description

Sluitkom, alsmede een set welke een sluitkom en een sluitplaat omvat, alsmede een meerdelige sluitplaat
De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een sluitkom met 5 een uitsparing voor het opnemen van het distale uiteinde van een ver-grendelingsorgaan, waarbij de uitsparing zich aan de voorzijde van de sluitkom bevindt.
Een dergelijke sluitkom is in het vak algemeen bekend. Het ver-grendelingsorgaan is bijvoorbeeld een klauw van een meerpuntsslot, 10 een dagschoot of een schoot. De voorzijde van de sluitkom is dat deel dat naar de deur of raam of dergelijke die het betreffende vergrende-lingsorgaan bevat gericht. In een (verticale) stijl van een deurkozijn wordt een sleuf aangebracht, gebruikelijk door middel van frezen. De sluitkom wordt in de sleuf aangebracht, welke vervolgens 15 wordt afgedekt met een sluitplaat. De sluitplaat heeft zelf een uitsparing die de uitsparing van de sluitkom ten minste gedeeltelijk vrijlaat opdat het distale uiteinde van het vergrendelingsorgaan in de uitsparing van de sluitkom kan worden opgenomen. De sluitkom verzekert dat voldoende ruimte voor het distale uiteinde van het ver-20 grendelingsorgaan aanwezig is, het hout tegen de elementen wordt afgeschermd en de deurstijl er ter plaatse van de sluitkom netjes uitziet .
Een probleem bij het aanbrengen van een sluitkom is dat in sommige gevallen de (verticale) stijl in ongewenste mate door de sluit-25 kom wordt verzwakt, en bestaande sluitkommen zijn niet ingericht om dit probleem doelmatig te verminderen.
Het doel van de onderhavige uitvinding is om het bovengenoemde probleem vergaand op te lossen.
Hiertoe wordt de sluitkom volgens de uitvinding gekenmerkt dat 30 de sluitkom - een langwerpig middendeel voorzien van de uitsparing voor het opnemen van het distale uiteinde van het vergrendelingsorgaan, en - aan elk uiteinde van het langwerpige middendeel een einddeel bezit, 35 waarbij de sluitkom is ingericht voor het scheiden van ten minste een einddeel van een element gekozen uit het middendeel en de sluitplaat danwel het koppelen van een einddeel aan een element gekozen uit het middendeel en de sluitplaat.
1033327 2
Aldus is het mogelijk om in die gevallen waarbij dat noodzakelijk is of wordt gewenst, bijvoorbeeld, een of beide einddelen van het middendeel te scheiden, en er aldus voor te zorgen dat de in het hout van de deurstijl aan te brengen opening niet groter (in het bij-5 zonder niet langer) is dan nodig. Indien de sluitkom uit losse onderdelen kan worden opgebouwd, die bijvoorkeur aan elkaar en/of aan de sluitplaat kunnen worden geclickt, en een relatief grote sluitkom wordt gewenst, kan het middendeel en/of de sluitplaat van een of bij voorkeur twee einddelen worden voorzien. De sluitkom volgens de uit-10 vinding is flexibel, aangezien deze het degene die de sluitkom monteert mogelijk maakt om 1 sluitkom in twee verschillende situaties te gebruiken, zoals hierna nog verder zal worden toegelicht. Wanneer in de onderhavige uitvinding wordt gesproken over een sluitkom en het opnemen van een vergrendelingsorgaan, dan is de sluitkom een inrich-15 ting waarin het distale uiteinde van het uit een deur stekend vergrendelingsorgaan kan worden opgenomen, meer in het bijzonder in de uitsparing van het middendeel van de sluitkom. De sluitplaat fungeert als zichtplaat, verschaft sterkte en is in de praktijk van metaal. De sluitplaat kan een of meerdelig zijn, zoals hierna ook toegelicht. In 20 het geval van een meerdelige sluitplaat zal uit oogpunt van sterkte gebruikelijk ten minste 1 deel van de sluitplaat uit metaal zijn gevormd of omvat metaal. Een sluitplaat is een plaat die een doorgaande uitsparing bezit waar door het distale uiteinde van het vergrendelingsorgaan kan worden gestoken tot in de uitsparing van de sluitkom. 25 De sluitkom is, bijvoorbeeld, uit Zamac vervaardigd. De einddelen kunnen, bijvoorbeeld, aan het middendeel zijn geclickt en, afhankelijk van de situatie, kunnen een of beide einddelen worden verwijderd. Volgens een gunstige uitvoeringsvorm zijn het middendeel en de einddelen als een eendelig lichaam uitgevoerd, en waarbij de eindde-30 len middels een verbreekbare brug met het middendeel zijn verbonden. Een dergelijk eendelig lichaam kan gemakkelijk door middel van spuit-gieten worden gevormd. Onder een verbreekbare brug wordt een brug verstaan die kan worden gebroken, doorgeknipt of doorgesneden, voor het scheiden van een einddeel van het middendeel.
35 Bij voorkeur zijn de einddelen afgerond en hebben bij voorkeur een half-cirkelvormige doorsnede.
Door het afgerond zijn worden grote plaatselijke spanningen in de sluitkom, die zouden kunnen leiden tot het kapot gaan van de 3 sluitkom vermeden. Een half-cirkelvormige doorsnede sluit aan bij een gleuf die door het frezen gebruikelijk eveneens half-cirkelvormige uiteinden heeft. De half-cirkelvormige uiteinden van de gleuf in het kozijn helpen bij het vermijden van puntbelasting in het materiaal 5 van het kozijn. Een sluitkom met een dergelijke half-cirkelvormige uiteinden kan derhalve gemakkelijk (passend) in een gefreesde langwerpige uitsparing in de deurstijl worden gebracht.
Kenmerkend heeft de ten minste half-cirkelvormige doorsnede een straal van 8-20 mm, bij voorkeur van 9 tot 16 mm, en met meer voor-10 keur 10 tot 13 mm.
Voor het in verhoogde mate behouden van de sterkte van de deurstijl en het vermijden van ongewenste plaatselijke belastingen, geniet het de voorkeur, om alle hiervoor reeds voor de einddelen genoemde overwegingen, wanneer het langwerpige middendeel aan beide 15 uiteinden ervan afgerond is en deze bij voorkeur een halfcirkelvormige doorsnede hebben.
Kenmerkend heeft de ten minste half-cirkelvormige doorsnede een straal heeft van 5-15 mm, bij voorkeur van 6 tot 13 mm, met meer voorkeur 6 tot 10 mm.
20 De minimum-breedte van de uitsparing van de kom in het midden deel, en daarmee dus ook de minimale breedte van het middendeel, wordt bepaald door de breedte van het distale uiteinde het vergrende-lingsorgaan, voor zover dat in de uitsparing van het middeldeel steekt.
25 Met voordeel is de straal van de ten minste half-cirkelvormige doorsnede van het langwerpige middendeel ten minste 2 mm kleiner dan die van de einddelen.
Aldus hoeft minder hout uit de deurstijl te worden verwijderd.
Bij voorkeur is ten minste het middendeel voorzien van een cen-30 treernok die tot voorbij de voorzijde uitsteekt.
Het centreren vergemakkelijkt het aanbrengen van de sluitplaat. Bij voorkeur zijn er meer centreernokken.
De centreernok is bij voorkeur ingericht om aan de sluitplaat te worden geklemd.
35 Dit maakt het mogelijk om het geheel van sluitkom en sluitplaat als 1 geheel te hanteren, hetgeen zowel tijdens transport als bij het bevestigen een voordeel is. Het klemmen geschiedt bijvoorbeeld door middel van een klikverbinding.
4
De sluitkom is bij voorkeur vervaardigd uit een kunststof gekozen uit nylon, polypropyleen of polyethyleen.
Dergelijke kunststoffen, in het bijzonder nylon PA6, zijn zeer geschikt om een of beide einddelen af te breken of click-verbindingen 5 te vormen, terwijl zij toch voldoende sterkte aan de sluitkom kunnen verschaffen.
De uitvinding heeft tevens betrekking op een set welke een kunststof sluitkom volgens een der voorgaande conclusies alsmede een sluitplaat omvat.
10 De sluitplaat kan een meerdelige sluitplaat zijn.
Tenslotte heeft de uitvinding betrekking op een langwerpige meerdelige sluitplaat welke een langwerpige behuizing met ondiepe overgedimensioneerde uitsparing voor een zichtplaat en een zichtplaat omvat, waarbij elk van de langwerpige behuizing en de zichtplaat is 15 voorzien van een uitsparing voor het doorlaten van een vergrende-lingsorgaan, ten minste een van de zichtplaat en de behuizing is voorzien van een sleuf voor het planparallel aan de ondiepe overgedimensioneerde uitsparing voor de zichtplaat bewegen van de zichtplaat, de zichtplaat middels een schroef ten opzichte van de behuizing vast-20 zetbaar is, en de langwerpige behuizing nabij elk van de uiteinden ervan ten minste een gat bezit voor het aan een kozijn bevestigen van de sluitplaat.
Een dergelijke sluitplaat maakt het mogelijk om met een minimaal wegnemen van materiaal uit een kozijn, een hoge mate van in-25 braakwerendheid te verschaffen. Ofschoon uit esthetisch oogpunt het gebruik van een sluitkom gewenst is, kan de sluitplaat volgens de uitvinding ook zonder sluitkom worden gebruikt mits in het kozijn een voldoende diepe uitsparing voor het opnemen van het distale uiteinde van het vergrendelingsorgaan wordt verschaft. Voor het met een 30 schroef vastzetten van de zichtplaat ten opzichte van de behuizing is deze laatste van schroefdraad voorzien, of is een contramoer verschaft. De zichtplaat en de behuizing zullen uit oogpunt van sterkte in het algemeen uit metaal zijn vervaardigd of metaal omvatten. Desgewenst omvat de langwerpige behuizing een metalen versterkingsplaat 35 en een uit esthetische overwegingen uit door middel van spuitgieten vervaardigd behuizingsdeel dat de ondiepe overgedimensioneerde uitsparing omvat. Ten minste de metalen versterkingsplaat zal de gaten voor het aan een kozijn bevestigen van de sluitplaat omvatten. De ga- 5 ten van de behuizing voor bevestiging aan het kozijn zullen bij voorkeur onder een hoek met de sluitplaat staan. Dit maakt het mogelijk schroeven onder een hoek in het kozijn te plaatsen, waardoor minder diepte nodig is terwijl niettemin een doelmatige verankering van de 5 sluitplaat kan worden bereikt. De schroeven kunnen namelijk langer zijn dan wanneer zij loodrecht op de sluitplaat in het kozijn worden gedraaid. Verder draagt het onder een geschikte hoek plaatsen bij aan de inbraakwerendheid van de sluitplaat. In plaats van 1 sleuf, die instelbaarheid van de zichtplaat in 1 richting verschaft, kunnen twee 10 overlappende sleuven zijn verschaft, 1 in elk van de langwerpige behuizing en de zichtplaat, welke twee sleuven onder een hoek ten opzichte van elkaar staan. De sleuven verlopen planparallel met de ondiepe uitsparing. Aldus wordt het mogelijk om de zichtplaat in twee richtingen planparallel instelbaar. Indien wordt gewenst om rotatie 15 van de zichtplaat te vermijden geniet het de voorkeur om ten minste twee van dergelijke gleufparen te hebben. Wanneer er maar 1 gleuf is, dan kan deze zich naar keuze in de zichtplaat of in de behuizing bevinden.
De onderhavige uitvinding zal thans worden toegelicht aan de 20 hand van de tekening, waarin fig. 1 toont een vooraanzicht van een sluitkom volgens de uitvinding; fig. 2 toont een langsdoorsnede van de sluitkom van fig. 1 langs lijn II-II; 25 fig. 3 toont een dwarsdoorsnede van de sluitkom van fig. 1 langs lijn III-III; fig. 4 toont een perspectivisch aanzicht van de in de figuren 1-3 weergegeven sluitkom; fig. 5 toont een explosieaanzicht van een set welke een sluit-30 kom en een meerdelige sluitplaat omvat; fig. 6 tonen de set van fig. 5 in gemonteerde vorm; en fig. 7 toont een dwarsdoorsnede van een kozijn voorzien van de set van fig. 6.
Fig. 1 toont een vooraanzicht van een sluitkom 1 volgens de 35 uitvinding. De sluitkom 1 omvat een langwerpig middendeel 2 dat een uitsparing 3 bezit voor het opnemen van het distale uiteinde van een vergrendelingsorgaan, zoals een klauw van een deur. De sluitkom 1 is aan de uiteinden van het langwerpige middendeel 2 voorzien van een 6 eerste einddeel 4 en een tweede einddeel 5. De einddelen 4, 5 zijn via bruggen 6, 7, 8, 9, 10, 11 met het langwerpige middendeel 2 verbonden. De bruggen 6, 7, 8, 9, 10, 11 zijn bijvoorbeeld ingericht om te worden doorgesneden of doorgeknipt, in welk geval zij zich 5 nabij hetzij het buitenoppervlak van de sluitkom 1 zullen bevinden om de bruggen 6, 7, 8, 9, 10, 11 gemakkelijk voor een mes, tang of schaar toegankelijk te maken, en in dat geval ten minste in 1 richting zodanig geringe dimensies hebben (bijvoorbeeld dun zijn) dat zij onder gebruikmaking van een hulpmiddel gemakkelijk de scheiding 10 van een einddeel 4, 5 en het middendeel 2 mogelijk maken. In de weergegeven uitvoeringsvorm is de sluitkom gemaakt van een kunststof (PA6) met een zodanig geringe taaiheid dat de kunststof ter plaatse van de bruggen 6, 7, 8, 9, 10, 11 kan breken, waardoor een of, meer gebruikelijk, beide einddelen 4, 5 zonder enig hulpmiddel van het 15 middendeel kunnen worden afgebroken. Hiervoor zal worden gekozen indien de stijl van een kozijn waarin de sluitkom moet worden aangebracht in ongewenst sterke mate verzwakt wordt wanneer zoveel kozijnmateriaal (veelal hout) als nodig is voor het opnemen van de sluitkom 2 inclusief de einddelen 4, 5 zou worden weggenomen. De 20 vakman heeft derhalve met een sluitkom volgens de uitvinding de mogelijkheid om, afhankelijk van het kozijn waarin de sluitkom moet worden gemonteerd, ervoor te kiezen om de sluitkom op eenvoudige wijze te verkleinen en aldus de verzwakking van het kozijn te beperffianj. de in fig. 1-4 getoonde uitvoeringsvorm van de sluitkom 2 25 zijn de einddelen 4, 5 en de uiteinden van het langwerpige middendeel 2 half-cirkelvormig uitgevoerd. De sluitkom 1 wordt gebruikelijk in een in het kozijn gefreesde, langwerpige gleuf aangebracht die halfcirkelvormige uiteinden heeft waarvan de straal overeenstemt met die van de aan te brengen sluitkom 1 of verkleinde sluitkom (waarvan de 30 einddelen 4, 5 zijn afgebroken). Een halve cirkelvorm heeft door zijn afgeronde karakter het voordeel dat de sluitkom 1, ondanks dat deze mogelijk uit een weinig-taai materiaal is vervaardigd, toch goed krachten op kan vangen.
Het middendeel 2 is voorzien van nokken 12 voor het centreren 35 en bij voorkeur vastklemmen van een sluitplaat (niet weergegeven). De sluitplaat zal met schroeven in het kozijn worden vastgezet, en de getoonde sluitkom maakt het mogelijk de schroeven onder een hoek in het kozijn te draaien, door het verschaffen van de uitsparingen 13.
7
Het middendeel 2 kan zijn voorzien van zij ribben 34, die zodanig zijn uitgevoerd dat zij de sluitkom 1 ter plaatse van het middendeel 2 een breedte verschaffen die gelijk is aan die van de sluitplaat. Dit heeft als voordeel dat slechts 1 frees met 1 diameter 5 hoeft te worden gebruikt voor het verschaffen van de gleuf waarin de sluitkom tezamen met de sluitplaat wordt opgenomen. Het nadeel van het gebruik van zij ribben 34 is dat het kozijn mogelijk onnodig veel wordt verzwakt, en de winst van het verminderd verzwakken van het kozijn alleen wordt bereikt door het verwijderen (of volgens een andere 10 uitvoeringsvorm het niet aanbrengen) van de einddelen 4, 5.
Fig. 5 toont een set welke een alternatieve sluitkom 14 en een meerdelige sluitplaat 15 omvat als een explosie aanzicht, terwijl fig. 6 dezelfde set toont in geassembleerde toestand, d.w.z. de toestand waarin de set zich na montage in een stijl van een kozijn zal 15 bevinden. De sluitkom 14 heeft een langwerpig middendeel 22 voorzien van een uitsparing 23, met aan elk uiteinde ervan een eerste einddeel 24 en een tweede einddeel 25. De functie daarvan is zoals hierboven beschreven voor de verwijzingscijfers 2 tot 5. De einddelen 24, 25 zijn wederom scheidbaar verbonden met het langwerpige middendeel 22. 20 Fig. 5 toont de sluitkom 14, een verster kingsplaat 16, een zicht-plaatbehuizingdeel 17 en een stelbare zichtplaat 18. Elk van de ver-sterkingsplaat 16, het zichtplaatbehuizingdeel 17 en de stelbare zichtplaat 18 bezit een uitsparing (respectievelijk 19, 20 en 21), welke uitsparingen 19, 20, 21 samenvallen met de uitsparing 23. Het 25 distale uiteinde van een vergrendelingsorgaan kan dan door de uitsparingen 19, 20, 21 steken tot in de uitsparing 23 van het langwerpige middendeel 22 van de sluitkom 14.
De stelbare zichtplaat 18 is verzonken opneembaar in een ondiepe, overgedimensioneerde uitsparing 26 van het zichtplaatbehuizing-30 deel 17, welke vorm van de uitsparing 20 een geleide verticale beweging mogelijk maakt, terwijl de zichtplaat 18 is voorzien van horizontale sleuven 27, 28. Deze sleuven 27, 28 maken een horizontale beweging van de zichtplaat 18 binnen de ondiepe, overgedimensioneerde uitsparing 26 mogelijk, plan-parallel met de ondiepe, overgedimensio-35 neerde uitsparing 26. De zichtplaat 18 kan derhalve binnen de overgedimensioneerde uitsparing 26 in twee richtingen worden bewogen en wordt vastgezet met bouten 29 en moeren 30 ten opzichte van de behuizing gevormd door het zichtplaatbehuizingsdeel 17 en de versterkings- 8 plaat 16. Het vastzetten van de zichtplaat zal in de praktijk pas na het aanbrengen van de set in het kozijn geschieden. Tussen het zicht-plaatbehuizingdeel 17 en de sluitkom 14 bevindt zich een metalen verster kingsplaat 16. Deze is, net als het zichtplaatbehuizingdeel 17 5 voorzien van gaten voor het aanbrengen van schroeven waarmee de set aan het kozijn wordt bevestigd. In de hier getoonde uitvoeringsvorm worden de schroeven onder een hoek van 40* in het kozijn gedraaid. Indien de einddelen 24, 25 zijn verwijderd, zal het middendeel 22 middels de nokken 32 in de uitsparing 20 van het zichtplaatbehuizing-10 deel 17 worden geklemd. Hierdoor vormt de set 1 geheel en is gemakkelijk te hanteren bij het aanbrengen van de set in een kozijn. Indien de einddelen 24, 25 wel aanwezig zijn, kunnen zij middels nokken 21 aan de bij voorkeur uit kunststof uitgevoerhet zichtplaatbehuizingdeel 17 worden geclickt (zoals in fig. 5 te zien). Dit versterkt de 15 verbinding van de onderdelen van de set, waardoor deze ook tijdens transport niet van elkaar gescheiden raken.
Fig. 7 toont een doorsnede door een kozijn A, waarin een alternatieve set volgens de uitvinding (schematisch) is weergegeven. Te zien zijn een sluitkom 14, een sluitplaat 15 en een schroef 35 die 20 onder een hoek van 40° in het kozijn is gedraaid. De schroef 35 be vindt zich over vrijwel zijn gehele lengte in het kozijn A en biedt dus maximale sterkte ondanks het feit dat deze niet diep steekt. Ook is de richting waarin de schroef 35 in het kozijn A steekt gunstig voor het opvangen van krachten in geval van braak. Deze richting is 25 grotendeels tegengesteld aan de richting waarin de deur open gaat.
1033327

Claims (12)

1. Sluitkom met een uitsparing voor het opnemen van het distale 5 uiteinde van een vergrendelingsorgaan, waarbij de uitsparing zich aan de voorzijde bevindt, met het kenmerk, dat de sluitkom - een langwerpig middendeel voorzien van de uitsparing voor het opnemen van het distale uiteinde van het vergrendelingsorgaan, en - aan elk uiteinde van het langwerpige middendeel een einddeel 10 bezit, waarbij de sluitkom is ingericht voor het scheiden van ten minste een einddeel van een element gekozen uit het middendeel en de sluitplaat danwel het koppelen van een einddeel aan een element gekozen uit het middendeel en de sluitplaat. 15
2. Sluitkom volgens conclusie 1, waarbij de einddelen afgerond zijn en bij voorkeur een half-cirkelvormige doorsnede hebben.
3. Sluitkom volgens conclusie 1 of 2, waarbij de ten minste half-20 cirkelvormige doorsnede een straal heeft van 8-20 mm, bij voorkeur van 9 tot 16 mm, en met meer voorkeur 10 tot 13 mm.
4. Sluitkom volgens een der voorgaande conclusies, waarbij het langwerpige middendeel aan beide uiteinden ervan afgerond is en deze bij 25 voorkeur een half-cirkelvormige doorsnede hebben.
5. Sluitkom volgens conclusie 4, waarbij de ten minste halfcirkelvormige doorsnede een straal heeft van 5-15 mm, bij voorkeur van 6 tot 13 mm, met meer voorkeur 6 tot 10 mm. 30
6. Sluitkom volgens conclusie 4 of 5, waarbij de straal van de ten minste half-cirkelvormige doorsnede van het langwerpige middendeel ten minste 2 mm kleiner is dan die van de einddelen.
7. Sluitkom volgens een der voorgaande conclusies, waarbij ten minste het middendeel is voorzien van een centreernok die tot voorbij de voorzijde uitsteekt 1033327
8. Sluitkom volgens conclusie vorige, waarbij de centreernok is ingericht om aan de vlakke sluitplaat te worden geklemd.
9. Sluitkom volgens een der voorgaande conclusies, waarbij de sluit-5 kom is vervaardigd uit een kunststof gekozen uit nylon, polypropyleen of polyethyleen.
10. Set welke een kunststof sluitkom volgens een der voorgaande conclusies alsmede een sluitplaat omvat.
11. Langwerpige meerdelige sluitplaat welke een langwerpige behuizing met ondiepe overgedimensioneerde uitsparing voor een zichtplaat en een zichtplaat omvat, waarbij elk van de langwerpige behuizing en de zichtplaat is voorzien van een uitsparing voor het doorlaten van een 15 vergrendelingsorgaan, ten minste een van de zichtplaat en de behuizing is voorzien van een sleuf voor het planparallel aan de ondiepe overgedimensioneerde uitsparing voor de zichtplaat bewegen van de zichtplaat, de zichtplaat middels een schroef ten opzichte van de behuizing vastzetbaar is, en de langwerpige behuizing nabij elk van de 20 uiteinden ervan ten minste een gat bezit voor het aan een kozijn bevestigen van de sluitplaat.
12. Langwerpige meerdelige sluitplaat volgens conclusie 11, waarbij de langwerpige behuizing een metalen versterkingsplaat en een uit es- 25 thetische overwegingen uit door middel van spuitgieten vervaardigd behuizingsdeel dat de ondiepe overgedimensioneerde uitsparing omvat. 1033327
NL1033327A 2007-02-02 2007-02-02 Sluitkom, alsmede een set welke een sluitkom en een sluitplaat omvat, alsmede een meerdelige sluitplaat. NL1033327C1 (nl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1033327A NL1033327C1 (nl) 2007-02-02 2007-02-02 Sluitkom, alsmede een set welke een sluitkom en een sluitplaat omvat, alsmede een meerdelige sluitplaat.
NL1033327 2007-02-02

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1033327A NL1033327C1 (nl) 2007-02-02 2007-02-02 Sluitkom, alsmede een set welke een sluitkom en een sluitplaat omvat, alsmede een meerdelige sluitplaat.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1033327C1 true NL1033327C1 (nl) 2008-08-05

Family

ID=39777230

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1033327A NL1033327C1 (nl) 2007-02-02 2007-02-02 Sluitkom, alsmede een set welke een sluitkom en een sluitplaat omvat, alsmede een meerdelige sluitplaat.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1033327C1 (nl)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ITPD20090114A1 (it) * 2009-04-28 2010-10-29 Alban Giacomo Spa Contro-piastra, per serrature a scrocco
ITPD20090258A1 (it) * 2009-09-08 2011-03-09 Alban Giacomo Spa Contro-piastra, per serrature a scrocco, particolarmente a scrocco magnetico
WO2011030291A1 (en) * 2009-09-08 2011-03-17 Alban Giacomo - S.P.A. Strike plate for spring-latch locks, particularly with a magnetic spring- latch
WO2011032739A1 (de) * 2009-09-17 2011-03-24 Hilber-Beschläge Ges.M.B.H Schliessblechanordnung
ITPD20090338A1 (it) * 2009-11-13 2011-05-14 Alban Giacomo Spa Contro-piastra da incasso per serrature a scrocco, particolarmente a scrocco magnetico
BE1019537A5 (nl) * 2010-10-13 2012-08-07 Thery Marc Willy Christianne Samenstel van een sluitplaat en een sluitkom.
ITPD20130327A1 (it) * 2013-11-28 2015-05-29 Alban Giacomo Spa Contro-piastra per serrature a scrocco, del tipo comprendente uno scrocco che si impegna con un foro-scrocco, particolarmente a scrocco magnetico

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ITPD20090114A1 (it) * 2009-04-28 2010-10-29 Alban Giacomo Spa Contro-piastra, per serrature a scrocco
EP2248967A1 (en) 2009-04-28 2010-11-10 Alban Giacomo S.p.A. Strike plate for spring-latch locks
ITPD20090258A1 (it) * 2009-09-08 2011-03-09 Alban Giacomo Spa Contro-piastra, per serrature a scrocco, particolarmente a scrocco magnetico
WO2011030291A1 (en) * 2009-09-08 2011-03-17 Alban Giacomo - S.P.A. Strike plate for spring-latch locks, particularly with a magnetic spring- latch
EA020964B1 (ru) * 2009-09-08 2015-03-31 Албан Джакомо - С.П.А. Запорная планка для замков с пружинной защелкой, особенно с магнитной пружинной защелкой
WO2011032739A1 (de) * 2009-09-17 2011-03-24 Hilber-Beschläge Ges.M.B.H Schliessblechanordnung
ITPD20090338A1 (it) * 2009-11-13 2011-05-14 Alban Giacomo Spa Contro-piastra da incasso per serrature a scrocco, particolarmente a scrocco magnetico
BE1019537A5 (nl) * 2010-10-13 2012-08-07 Thery Marc Willy Christianne Samenstel van een sluitplaat en een sluitkom.
ITPD20130327A1 (it) * 2013-11-28 2015-05-29 Alban Giacomo Spa Contro-piastra per serrature a scrocco, del tipo comprendente uno scrocco che si impegna con un foro-scrocco, particolarmente a scrocco magnetico
CN104675193A (zh) * 2013-11-28 2015-06-03 奥尔本贾科莫-股份有限公司 用于弹簧闩锁的冲击板
EP2878748A1 (en) * 2013-11-28 2015-06-03 Alban Giacomo S.p.A. Strike plate for spring-latch locks, of the type comprising a spring latch that engages a latch bore, particularly with a magnetic spring latch

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL1033327C1 (nl) Sluitkom, alsmede een set welke een sluitkom en een sluitplaat omvat, alsmede een meerdelige sluitplaat.
US9592612B2 (en) Split spring locking feature for a folding tool
US7871345B2 (en) Arrowhead
BR112015023319B1 (pt) Conjunto de geladeira e montagem de travessa
EP2949855B1 (en) Door seal, door with door seal and method for manufacture thereof
WO2010005331A1 (en) Hinge of a roof window pivot sash and a unit for fastening the hinge to the frame, in particular of a roof window sash
EP2984264B1 (de) Haushaltskältegerät mit einem einen anschlag aufweisenden türschliess-beschlagsteil
US1196580A (en) Hinge.
EP2984423B1 (de) Haushaltskältegerät mit einem türschliess-beschlagsteil
EP1747334A1 (de) Griffmulde
EP0102788A1 (en) A hinge
CN109328255A (zh) 铰接系统
US488509A (en) John sweeney
AU2016201008B2 (en) A spindle for use with a latch assembly
BE1017661A3 (nl) Bevestigingselement voor het bevestigen van een scharnier op een profiel van een kader van een deur of een raam of dergelijke.
BE1023626B1 (nl) Slotvanger
EP1935286B1 (en) Door with flexible opening
NL1024679C1 (nl) Sluitorgaan en fietsslot voorzien van een dergelijk sluitorgaan.
DE10229449C5 (de) Verriegelungsbeschlag eines Flügels, der zu seiner Befestigung mit versetzten inneren und äußeren Abstützmitteln versehen ist
BE1016414A3 (nl) Scharnierconstructie.
JP6959576B2 (ja) 引戸の引手部材
AT398225B (de) Scharnier
KR200309195Y1 (ko) 주방 가구용 도어
EP1806815A1 (en) A switchboard enclosure
US616952A (en) Detachable hinge

Legal Events

Date Code Title Description
V4 Lapsed because of reaching the maximum lifetime of a patent

Effective date: 20130202