HU228654B1 - Cigarette and heater for use in an electrical smoking system - Google Patents

Cigarette and heater for use in an electrical smoking system Download PDF

Info

Publication number
HU228654B1
HU228654B1 HU9800981A HU9800981A HU228654B1 HU 228654 B1 HU228654 B1 HU 228654B1 HU 9800981 A HU9800981 A HU 9800981A HU 9800981 A HU9800981 A HU 9800981A HU 228654 B1 HU228654 B1 HU 228654B1
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
tobacco
cigarette
characterized
web
approximately
Prior art date
Application number
HU9800981A
Other languages
Hungarian (hu)
Other versions
HU9800981A2 (en
HU9800981A3 (en
Inventor
James D Baggett Jr
David A Clark
Mary Ellen Counts
Patrick C Cowling
Grier S Fleischhauer
Mohammad R Hajaligol
Patrick H Hayes
Willie G Houck Jr
Michael A Moore
Constance H Morgan
Walter A Nichols
Wesley G Sanderson
David E Sharpe
Richard G Uhl
Michael L Watkins
Susan E Wrenn
Original Assignee
Philip Morris Prod
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to US08/425,166 priority Critical patent/US5692525A/en
Priority to US08/425,837 priority patent/US5499636A/en
Priority to US08/426,165 priority patent/US5591368A/en
Application filed by Philip Morris Prod filed Critical Philip Morris Prod
Priority to PCT/US1996/005417 priority patent/WO1996032854A2/en
Publication of HU9800981A2 publication Critical patent/HU9800981A2/en
Publication of HU9800981A3 publication Critical patent/HU9800981A3/en
Publication of HU228654B1 publication Critical patent/HU228654B1/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SMOKERS' REQUISITES
  • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES
  • A24F47/00Smokers' requisites not provided for elsewhere, e.g. devices to assist in stopping or limiting smoking
  • A24F47/002Simulated smoking devices, e.g. imitation cigarettes
  • A24F47/004Simulated smoking devices, e.g. imitation cigarettes with heating means, e.g. carbon fuel
  • A24F47/008Simulated smoking devices, e.g. imitation cigarettes with heating means, e.g. carbon fuel with electrical heating means

Description

(57) Kivonat (57) Abstract

A találmány tárgya általában villamos dohányzórendszer, és különösen villamos dohányzórendszerek villamos gyújtójával együttműködő cigaretta, valamint villamos dohányzórendszerekben alkalmazható fűtőegység. The invention relates to electrical smoking systems, and in particular electrical smoking systems cooperating electrical ignition of cigarettes, electrical smoking systems and applied heater. A találmány tárgya még eljárás elektronikus gyújtóval működtetett cigaretta füsthozamának javítására, valamint a cigarettában lévő dohányszövedék és eljárás a dohányszövedék előállítására. This invention relates to improving yield operated electronic cigarette lighter to a method and tobacco web and the tobacco web process in the cigarette preparation.

A találmány szerinti cigaretta (23) tartalmaz egy dohányrudacskát (60), amely dohányrudacska (60) egy cső alakú dohányszövedékből (66) és a cső alakú dohányszövedékben elhelyezett dohánybetétből (80) áll, és a dohányrudacskának van egy szabad vége (78) és egy ellentett vége (72). Cigarettes of the present invention (23) comprising a tobacco rod (60), at the tobacco rod (60) housed in a tubular dohányszövedékből (66) and the tubular dohányszövedékben dohánybetétből (80) and the tobacco rod has a free end (78) and a the opposite end (72). A cső alakú dohányszövedék (66) egy alapszövedékből (68) és az alapszövedék által tartott aromás dohányanyag (70) rétegből áll. The tubular tobacco web (66) consists of a alapszövedékből (68) and aromatic tobacco material held by the base web (70) layers. Az alapszövedék úgy van kialakítva, hogy hőt visz át egy villamos fűtőelemről (37) a dohányaroma-anyagra. The base web is adapted to transfer heat to an electric heating element (37) of tobacco flavor material. A dohányrudacska (60) úgy van kialakítva, hogy működésileg befogad egy villamos fűtőelemet (37) a dohányrudacska (60) mentén a szabad vég (78) és az ellentett vég (72) közötti helyen. The tobacco rod (60) is adapted to operatively receive an electrical heating element (37) along the tobacco rod (60) at a location between the free end (78) and the opposite end (72). A dohánybetét (80) a szabad vég (78) mellett van elhelyezve, és a dohánybetét az ellentett végtől olyan távolságban van, hogy a dohánybetét és az ellentett vég között töltetlen üreg (91) jön létre. The tobacco plug (80) is positioned adjacent the free end (78) and the tobacco plug is the opposite end by a distance that is created between the tobacco plug and the opposite end unfilled cavity (91).

A villamos energiaforrást tartalmazó dohányzórendszerben cigaretta hevítésére használt fűtőelemtartót az jellemzi, hogy több, egy bedugott cigaretta (23) befogadására szolgáló edényt (CR) határoló és a bedugott cigaretta hosszában elhelyezkedő villamos ellenállásfűtő fűtőlapátja (121) van, mindegyik lapátnak van egy, egy első véggel és egy második véggel ellátott első fűtőlapátlába (116A), egy, egy első véggel és egy második véggel ellátott második fűtőlapátlába (116B), valamint egy, az első fűtőlapátláb (116A) második végét és a második fűtőlapátláb (116B) első végét összekötő összekötő szakasza (118); smoking system including a source of electrical energy heater holder used cigarette heating is characterized in that more container for receiving an inserted cigarette (23) (CR) located on the boundary and the inserted cigarette length of electrical resistance heating fűtőlapátja (121), each baffle has a first end and a first heater blade leg having a second end (116A), a first end and a second heater blade leg having a second end (116B) and a second end of the first heater blade leg (116A) and connecting section connecting the first end of the second heater blade leg (116B) (118);

mindegyik fűtőlapát első és második fűtőlapátlábait (116A, 116B) elválasztó megfelelő réssel (125) van ellátva, és az első fűtőlapátláb (116A) első végei villamosán érintkeznek a villamos energiaforrással, és megfelelő ellenállásfűtő utak alakulnak ki, amelyek tartalmazzák az első fűtőlapátlábat (116A), az összekötő szakaszt és a második fűtőlapátlábat (116B) és az első és a második lapát mentén hevítik mindegyik villamos ellenállásfűtő fűtőlapátot (121), ezek pedig hevítik a bedugott cigarettát (23). each heater blade is suitable slot first and second fűtőlapátlábait (116A, 116B) separator provided (125) and in contact with the first heater blade leg (116A), the first ends electrically to the electrical energy source, and corresponding resistance heating paths are formed comprising a first heater blade leg (116A) , the connecting part and the second heater blade leg (116B) and along the first and second blades each electrical resistance heater is heated heater blade (121), which in turn is heated in the inserted cigarette (23).

5U. 5U.

r.abrq r.abrq

** · φ* φ* ** · φ φ * *

64.751/00 64 751/00

Megadás alapja mdg'ao ί d Mdg'ao basis for granting d ί

Villamos dohányzőrendszerben alkalmazható cigaretta es fűtőegység dohányzőrendszerben cigarettes for electrical and heating unit

A találmány tárgya általában villamos dohányzőrendszer, és különösen villamos dohányzó-rendszerek villamos gyújtójával együttműködő cigaretta, valamint villamos dohányzó-rendszerekben .alkőlmazható rűtöegység. The present invention relates to electric dohányzőrendszer, and in particular electrical smoking systems cooperating with electric ignition cigarettes and smoking-electric systems .alkőlmazható rűtöegység. A találmány tárgya további eljárás elektronikus gyújtóval működtetett cigaretta füsthozamának javítására, valamint a cigarettában lévő dohányszövedék és eljárás a dohányszővedék előállítására. The object of the invention to improve the yield of cigarette smoke-operated electronic ignitor further procedure and tobacco web and the tobacco web process in the cigarette preparation.

A hagyományos cigaretták égés eredményeként nyújtanak ízt és- aromát a dohányzó személynek. The taste of traditional cigarettes provide smokers person and- flavor as a result of combustion. Az égés során bizonyos mennyiségű éghető anyag, főleg dohány ég el olyan hőmérsékleten, amely egy szippantás kö2ben gyakran meghaladja 800°C~ot. Combustion certain amount of combustible material, primarily tobacco is burned at a temperature at which a puff kö2ben often exceeds 800 ° C ~ cent. Amikor a cigaretta szájvégét szívják, akkor hő megy át egy szomszédos dohánymasszán. When smoked cigarette mouth end, you go through an adjacent heat dohánymasszán. Hevítéskor az éghető anyag elégtelen oxidálódása következtében a dohányból különböző gáz alakú égéstermékek és desztiilátumok szabadulnak fel. On heating the fuel due to insufficient oxidation of tobacco with various gaseous combustion products and distillates released. /úrikor ezeket a gáz alakú termékeket a cigarettán átszívják, akkor lehűlnek és kondenzálódnak, és aeroszol képződik, amely a dohányzással járó izeket és aromákat nyújtja. / Úrikor these gaseous products wick the cigarette, they cool and condense, and an aerosol which provides the tastes and aromas associated with smoking.

A hagyományos cigarettáknak különböző hátrányaik vannak. Conventional cigarettes have various disadvantages.

Az egyik ilyen hátrány az, hogy a szippantások közötti parázs« * ··> One such disadvantage is that the embers between puffs "* ··>

Iás közben másodlagos- főst keletkezik,, amely a nem dohányzókat zavarhatja. IAS is generated during másodlagos- Fost ,, which may interfere with the non-smokers. Az egyszer már meggyújtott cigarettát teljesen el kell szívni vagy el kell dobni, A. hagyományos cigaretta ismételt meggyújtása lehetséges, de az igényes dohányos számára szubjektív okok miatt (zárost, iz, szag) nem vonzó. The once lit cigarette to be withdrawn completely or it must be discarded due to re-ignited A traditional cigarette is possible, but the discerning smoker for subjective reasons (an area of ​​noise, taste, smell) is not attractive.

A hagyományosabb cigaretta alternatívája, az olyan cigaretta, amelyben maga az éghető anyag nem szabadít fel dohányaeroszolt. The alternative to more traditional cigarette, a cigarette in which the combustible material itself does not free up tobacco aerosol. Az ilyen dohányáru tartalmazhat egy éghető, széntartalmö fűtőelemet (hőforrástj, amely a dohányáru egyik végén vagy ennek közelében van elhelyezve, és az említett fűtőelem mellett dohánytöltésű elemekből. álló ágy van. A fűtőelemet gyufával vagy öngyújtóval gyújtják meg, és amikor a dohányzó személy megszívja a cigarettát, akkor a fűtőelem által előállított hő átmegy a dohánytöltésű elemekből álró ágyra, és így az ágy dohányaeroszo'lt bocsát ki. Sár az ilyen típusú dohányzókészülék kevés másodlagos füstöt állít elő vagy egyáltalán nem állít elő, mégis égéstermékek keletkeznek a hőforrásnál, és amikor a hőforrást már meggyújtották., akkor gyakorlatilag már nem lehet könnyen eloltani az újbóli használat végett, Such tobacco products contain a combustible, carbonate content heaters (hőforrástj, which is located at one end of the tobacco or near, and tobacco-filled elements are. Stationary bed addition to the aforementioned heating element. The heating element is ignited with a match or cigarette lighter, and when the smoker draws on the cigarette, then heat generated by the fuel passes through Alro tobacco-filled elements bed, so the bed dohányaeroszo'lt issue. Mud produces this type of smoking device low sidestream smoke produced or did not produce, but the combustion products are formed in the heat generator, and when the heat source has been lit., you can practically no longer be easily put out in order to re-use,

Mind a hagyományosabb, mind a fentebb leírt szénfűtésű készülékekben az égés a használat közben megy végbe. Both the more conventional and carbon heated devices described above combustion takes place during use. Ennek a folyamatnak a során természetesen sok melléktermék keletkezik.., amikor az elégett anyag le.bomlik és kölcsönhatásba lép a környező légkörrel. During this process, of course, many .. byproducts when burned material le.bomlik and interacts with the surrounding atmosphere.

ft jelen szabadalmi bejelentéssel együtt elintézés alatt álló és együtt megadott, 1Ő31,szeptember 30-n bejelentett χ<·χ· *·♦ φ * ft with present patent application <resistant and given together 1Ő31, filed September 30, n χ χ during adjustment · · · * ♦ φ *

08/380,718 lajstromszámú <ΡΜ 1697 Con.t) és 1992.szeptember 11-r; 08 / 380.718 Patent No. <ΡΜ Con.t 1697) and 1992.szeptember 11-r; bejelentett 07/943,504 lajstromszámú :(PM 1550 Cont) amerikai egyesült államokbeli szabadalmi bejelentés, valamint az OS 5,093,834 számú, 5,225,498 számé, 5,060,671 számú és 5,095,921 számú amerikai egyesült államokbeli szabadalom különböző fűtőelemeket és aromaelőáliitő cikkeket ismertet, amelyek jelentősen csökkentik a másodlagos füstöt, és ugyanakkor lehetővé teszik, hogy a dohányzó személy a dohányzást tetszőlegesen félbehagyja és újrakezdje. reported 07 / 943.504 registration number (PM 1550 Cont) U.S. patent application and the number of OS 5,093,834, 5,225,498 numbers, No. and No. 5,095,921, U.S. Patent 5,060,671 for various heating elements and aromaelőáliitő articles is disclosed which significantly reduce sidestream smoke, and at the same time allow the smoker arbitrarily halts smoking and start again. Az ezekben a szabadalmakban ismertetett cígarettaáruk azonban nem nagyon tartósak, és hosszantartó vagy durva kezelés esetén összelapulhatnak, elszakadhatnak vagy eltörhetnek. however, described in these patents may cígarettaáruk collapses, may tear or break event is not very durable and long lasting or rough handling. Bizonyos körülmények fennállása esetén ezek az ismert cigaretták szétmorzsolődhatnak, mivel gyengébbek, és elszakadhatnak vagy eltörhetnek, amikor a gyűjtőből eltávolítják őket. In certain circumstances, these prior cigarettes szétmorzsolődhatnak, whereas weaker and may tear or break when they are removed from the sump.

A 08/330,718 lajstromszámú (PM 16-97 Cont) és az SP-A0,815,411 számú európai szabadalmi bejelentésben is ismertetett cigaretta előnyös kiviteli alakja dohánnyal töltött, cső alakú hordozóanyagból, a cső alakú hordozóanyag köré csavart cigarettapapirböl, a hordozóanyag szopökaoldali végénél lévő átáramlási szűrőbetét, elrendezésből és a hordozóanyag szabad (külső) végén lévő szűrőbetétből áll. wrapped around described is 08 / 330.718 registration number (PM 16-97 Cont) and No. SP-A0,815,411 European Patent Application cigarette advantageous embodiment of filled with tobacco, a tubular carrier, the tubular carrier cigarettapapirböl, flow in szopökaoldali end of the carrier It consists of filter element and filter cartridge arrangement in the free (outer) end of the carrier. A cigaretta és a gyűjtő úgy van kialakítva, hogy amikor a cigarettát behelyezik a gyújtóba és amikor minden szippantáskor a.2 egyedi fűtőelemeket aktiválják, akkor lokalizált szenesedés következik be a cigarettának azokon a helyein, amelyeken a fűtőelem a cigarettához ér (ezeket a heφ Jfr ♦ Φ * Η The cigarette and the assembly is configured such that when the cigarette is inserted into the lighter and when activated a.2 individual heating elements each puff, then localized charring of the cigarette in those locations where the heating element reaches to the cigarette (such heφ JFR ♦ Φ Η *

Iveket a továbbiakban a ”fűtőelem-lábnyomnak nevezzük) . Arches called) a "heater footprint further. Araikor valamennyi fűtőelemet működtették, akkor ezek az elszenesedett pontok szorosan közel vannak egymáshoz és körbeveszik a cigaretta hcrdczőrészének középrészét. Our prices are operated for each heating element, these charred points are in close proximity to each other and surround the center portion of the cigarette hcrdczőrészének.

A maximális hőmérséklettől és a fűtőelemekkel közölt öszszes hőtől függően az elszenesedett pontok nemcsak a cigarettapapír paszta elszíneződésében nyilvánulnak meg. Depending feeds required a total heat given the maximum temperature of the heating elements and the charred points are manifested not only in the cigarette paper paste discoloration. A legtöbb alkalmazásban a szenesedés legalábbis apró szakadásokat hoz létre a cigarettapapírban és az alatta lévő hordozóanyagban. In most applications, the charring at least creates tiny tears in the cigarette paper and the underlying carrier. Ezek a szakadások mechanikailag gyengítik a cigarettát. These splits mechanically weaken the cigarette. Ahhoz, hogy a cigarettát kihúzzák a gyújtóból, az elszenesedett pontokat legalább részben át kell csúsztatni a fűtőelemeken. To pull out a cigarette on the collector, the charred points should slide on the heating element at least partially. Bonyolultabb körülmények között, például ha a cigaretta nedves, vagy a cigarettát babrálták vagy megcsavarták,, akkor a cigaretta elszakadhat vagy a darabjai bennmaradhatnak, amikor a gyűjtőből kihúzzák. in more difficult conditions, such as when the cigarette wet or tampered with or twisted, the cigarette of the cigarette ,, it may snap or fragments can remain as removed from the accumulator. A gyűjtőkészülékben maradt darabok zavarhatják a gyűjtő helyes működését és/vagy rosszízűvé tehetik a következő cigaretta füstjét. The pieces remained gyűjtőkészülékben can interfere with proper operation of the collection and / or make the next cigarette smoke rosszízűvé. Ha a cigaretta kihúzáskor kettétörik, akkor a dohányzó személy számára nemcsak a meghibásodott cigarettatermék jelent problémát, hanem az is, hogy az eitömődött gyújtóból a törmeléket ki kell tisztítania, mielőtt egy másik cigarettát élvezhet. If the cigarette breaks in two during drawing, it is not only the product is defective cigarette smoking is a problem of the person, but also to the collector eitömődött debris must be cleaned before they can enjoy another cigarette.

Az US 08/380,718 lajstromszámú (Pb 1097 folyt.) szabadalmi bejelentés, az KP-A-0,615,411 számú európai szabadalmi bejelentés és az US 5,388,594 számú amerikai egyesült államokbeli szabadalom szerinti cigaretta előnyös kiviteli alakjában lényegében a cigaretta szopőkavégén lévő szűrőbetét a külső végen lévő betét közötti cső, Úgy vélik, hogy ez a konstrukció fokozza, a hozamot -a dohányzó személy számára azzal, hogy elegendő teret nyújt, amelybe az aeroszol a hordozóanyagból minimális ütközéssel és a környező felületeken bekövetkező minimális kondenzálódással jut be. No. 08 / 380.718 Application No. (Pb 1097 cont.) Patent Application No. KP-A-0,615,411 European patent application and cigarettes according to the U.S. Patent No. 5,388,594 U.S. Patent preferred embodiment essentially the filter element in a cigarette szopőkavégén ply at the outer end pipe between, I believe that this construction increases the yield of smoking for people by providing sufficient space into which aerosol is delivered to the carrier minimal conflicts and minimum kondenzálódással in the surrounding surfaces.

Számos javaslat született arra, hogy nem kívánt másodlagos füst csökkenjen és ugyanakkor a dohányzó személy a dohányáru szívását a kívánt időtartamra félbehagyhassa, majd a dohányzást újra folytathassa. There are several proposed to reduce unwanted second-hand smoke and tobacco at the same time the smoker to leave their suction half the desired period of time and continue to smoke again. Például az együtt megadott OS 5,093,894 számú, 5,225,498 számú, 5,06-0,671 számú és 5,095, 921 számú amerikai egyesült államokbeli szabadalom különböző fűtőelemeket és aromaelőáTlítő rendszereket ismertet. For example, in commonly-assigned OS No. 5,093,894, No. 5,225,498, No. 5.095 and No. 921 U.S. 5.06 to 0.671 discloses various fuel and aromaelőáTlítő systems. Az EP-A-0,615,411 számú európai szabadalmi bejelentés és az US 5,-338,594 számú amerikai egyesült államokbeli szabadalom villamos dohányzórendszert ismertet, amelyben a fűtőelemeket szívás érzékelésekor vezérlő és logikai áramkör működteti. EP-A-0,615,411 and European patent application US 5, is disclosed in U.S. Patent -338.594 electrical smoking system in which the heating elements and the control logic circuit is operated by suction is detected. A fűtőelemek előnyös módon viszonylag vékony kígyó alakzatban vannak felépítve, hogy kellő menynyíségü hőt közöljenek a cigarettával. The heating elements are constructed from relatively thin snake pattern preferably disclosing sufficient amounts of heat from the cigarette. A fűtőelemek könnyűek. The heaters are light.

Ezek a készülékek és fűtőelemek ugyan leküzdik a megfigyelt problémákat és teljesítik a kitűzött célokat, de sok kiviteli alak mechanikai gyengülésnek és esetleg meghibásodásnak van kitéve a hengeres dohányközeg behelyezése és eltávolítása, valamint a bedugott cigaretta igazítása vagy babrálása által előidézett feszültségek következtében. These devices and heaters since overcome the observed problems and fulfill their goals, but in many embodiments, the mechanical weakening and possible failures are exposed as a result caused by the insertion and removal, and the inserted cigarette adapt or tampering with the cylindrical tobacco medium voltages.

V V

Emellett nem kívánatos villamos rövidzárak keletkezhetnek, ha a fűf^szerelvény alakját például a bedugott cigaretta igazításával vagy babrálásával magváltoztatják. In addition, undesirable electrical short circuits can occur if the shape of the assembly fűf ^ magváltoztatják the inserted cigarette aligning or tampering example.

A villamos- dobányzórendszerekben emellett villamos ellenállással fűtött fűtőelemeket alkalmasnak. The tram also dobányzórendszerekben electrical resistance heating fuel capable. Szék viszonylag bonyolult villamos kötéseket igényelnek, amelyeket a cigaretta behelyezése és eltávolítása megzavarhat. Auditors require relatively complex electrical connections which can interfere with inserting and removing cigarettes.

Amikor az EF-A-0,615,411 számú európai szabadalmi bejelentés szerinti cigaretta üreges szerkezetébe vágott töltőanyagot töltöttünk, akkor megállapítottuk, hogy az ilyen, vágott dohány töltőanyaggal teljesen megtöltött cigaretták villamos gyújtóban az első néhány szippantáskor kellően működtek. When spent cigarette according to the number of EF-A-0,615,411 European Patent Application hollow structure cut filler, it is found that such completely filled with tobacco cut filler for cigarettes electricity collector sufficiently worked in the first few puffs. Ezután a hozam csökkent. Then, the yield decreased. Ugyanez a jelenség következett be, amikor hagyományosabb cigarettákat alkalmaztunk villamos gyújtóban, igy az EP-A0,615,411 számú európai szabadalmi, bejelentés szerinti gyújtőHa az EP-AO,615,411 számú európai szabadalmi bejelentés szerinti cigaretták előnyös kiviteli alakjainak üreges olgarettaszerkezetét töltetlenül hagytuk, akkor is ki voltak téve bizonyos összelapuiásnak szélsőséges vagy durva kezelés esetén. The same phenomenon occurred when more traditional cigarettes were used for electric collector, such as in EP-A0,615,411, EP patent, according to Application gyújtőHa hollow olgarettaszerkezetét EP-AO, according 615.411 European Patent Application Cigarettes of preferred embodiments of unfilled allowed to even out összelapuiásnak they have been exposed under certain extreme or rough handling.

Találmányunk célja a fent említett hátrányok kiküszöböléEzt a feladatot a találmány értelmében a cigaretta tekintetében úgy oldjuk meg, hogy a cigaretta tartalmaz egy dohányrudacskát. The invention aims at the abovementioned disadvantages kiküszöböléEzt The object of the invention is achieved in respect of cigarettes to the cigarette comprises a tobacco rod. A dohányrudacska egy cső alakú dohányszövedékböl és a cső alakú döhányszövedékben elhelyezett dohánybetétböl The tobacco rod and a tubular dohányszövedékböl dohánybetétböl disposed tubular döhányszövedékben

áll, A dohányrudacskának van egy ssabad rudacskavége és egy ellentett rudacskavége. It consists of a tobacco rod and an opposite SSAB rudacskavége rudacskavége. A. cső alakú dohányszövedék egy alapszövedékből és az alapszövedék által tartott dohányaroma-anyagból áll. A tobacco web is a tube-shaped alapszövedékből and held by the base web of tobacco flavor material. Az alapszövedék úgy van kialakítva, hogy hőt visz át egy villamos fűtőelemről a dohányaroma-anyagra. The base web is adapted to transfer heat to an electrical heating element to the tobacco flavor substance. A dohányrudacska úgy van kialakítva, hogy működésileg befogad egy villamos fűtőelemet a dohányrudacska mentén a szabad rudaeskavég és az ellentett rudacskavég közötti helyen. The tobacco rod is adapted to operatively receive an electrical heating element along the tobacco rod at a location between the free and the opposite rudaeskavég rudacskavég. A dohánybatét a szabad rudacskavég mellett van elhelyezve, és a dohánybetét az ellentett rudacskavégtől olyan távolságban van, hogy a dohánybetét és az ellentett rudacskavég között töltetlen tér jön létre. The dohánybatét is located adjacent to the free rudacskavég and the tobacco plug the opposite rudacskavégtől is a distance between the tobacco plug the opposite rudacskavég and unfilled space is created.

A feladatot a találmány értelmében a dohányzórendszer tekintetében úgy oldjuk meg, hogy azt egy együttműködő cigaretta és gyűjtő képezi. The object of this invention is achieved by the smoking system in respect that it is a cigarette and cooperating collector. A cigarettát dohányszövedék cső képezi, amely részben meg van töltve vágott dohány töltőanyaggal, és igy töltött dohányrudacskarész és töltetlen dohányrudacskarész jön létre. A tobacco web is a cigarette tube, which is partly filled with tobacco cut filler and thus charged and uncharged dohányrudacskarész dohányrudacskarész created. A cigaretta és a gyűjtő egymáshoz képest úgy van elhelyezve, hogy a gyűjtő egy villamos fűtőeleme legalább részben fedi a töltött dohányrudacskarész és töltetlen dohányrudacskarész közül legalább az egyiket, amikor a cigaretta a gyújtóban működési helyzetben van. The cigarette and the assembly is positioned relative to each other to the collector of an electric heating element at least partially covers the charged and uncharged dohányrudacskarész dohányrudacskarész at least one of when the cigarette is in an operative position the lightbox.

A cigaretta előnyös kiviteli alakja tartalmaz egy dohányrudacskát, amelynek van egy visszaáramlást gátló szabad rudacskavége és egy ellentett rudacskavége. The cigarette comprises a tobacco rod preferred embodiments having an anti-back flow and an opposite free rudacskavége rudacskavége. A dohányrudacska cső alakú dohányszővedékét tartalmaz, amelyben dohány anyagú réteg, a cső alakú szövedék eilentett végén működő áramiásszűtt t The tobacco rod comprises a tubular dohányszővedékét, wherein said layer of tobacco, the tube functioning áramiásszűtt eilentett t-shaped end web

K »' 0 » »** ki.tés és a szabad rudacska véggel szomszédosán elhelyezett, az áramlásszökítéstől bizonyos távolságban lévő dohány van.. A dohányt vágott töltőanyag képezi., amely a dohányrudaeskát részben kitölti, és igy egy töltött dchányrudacskarészt és egy töltetlen dohányrudacskarészt hoz létre. K » '0» »disposed adjacent ** ki.tés rod and the free end, the tobacco spaced áramlásszökítéstől is .. The tobacco cut filler form., Which partially fills the dohányrudaeskát and thus a charged and an uncharged dchányrudacskarészt dohányrudacskarészt created. A töltetlen rész az áramlásszőkítéssel szomszédosán van elhelyezve. The unfilled portion is located adjacent the áramlásszőkítéssel. A cső alakú szövedék ágy van elrendezve, hogy a cső alakú szövedék által kapott hot közli a dohánnyal. The tubular fabric bed is arranged to the pipe for transferring heat energy received by the web-shaped tobacco. A dohányrudacska ágy van elrendezve, hogy a cigaretta egy megstíppantása alatt, amikor hő hat a cső alakú szövedék egy része mentén,· a dohánynak legalább egy részét dohányaeroszol kibocsátására készteti, amely .át szívódik az áramlásszűkítésen. The tobacco bed is arranged so that during a megstíppantása cigarettes when heat along a portion of the tubular web, · at least a portion of the tobacco causes tobacco aerosol emissions, which is absorbed in the given medicated áramlásszűkítésen.

A találmány célkitűzését olyan eljárás tekintetében. The object of the present invention regards a method. amely arra szolgál, hogy javítsa a füsthozamot elektronikus gyújtóval működtetett cigarettából, amely cigarettában van egy szabad véget és egy elientett véget tartalmazó, cső alakú szövedék, és a füst az elientett végből távozhat - oldjuk meg, hogy létrehozunk egy töltetlen részt a cső alakú szövedék mentén az ellentett véggel szomszédos helyen és egy töltött részt a cső alakú szövedék mentén a szabad véggel szomszédos helyen; which serves to improve the smoke yield operated electronic igniter cigarette, which is a cigarette, said tubular web having a free end and a elientett end, and the smoke can escape the elientett end for - solved to create an unfilled portion along said tubular web adjacent to the opposite end position and a filled portion along said tubular web adjacent the free end location;

és az elektronikus gyűjtő egy villamos fűtőelemét legalább részben a cső alakú szövedék fölé helyezzük, és a füstösszetevők dohányból történő kibocsátásának előidézése érdekében aktiváljuk a. and the electronic acquisition of an electrical heating element positioned at least partially above the tubular web, and for the emission of smoke constituents from tobacco causing the activated. villamos fűtőelemet. an electric heating element.

κ * κ *

A találmány célkitűzését a dohányszövedék tekintetében ~ amelyet villamos cigerettagyújtővai működő -cigaretta cső alakú dohányrudacskájává hengergetnek össze, és amely egy alapszóvadé kbol, valamint az alapszövedék első oldala mentén, elhelyezett dohányanyagból áll - úgy oldjak mag., hogy az alapszövedéket dohányszálak -és celinlözszáiak kombinációja képezi, amelyben a do-hányszálak és celiulőzszáiak aránya közelítőleg 2:1 és 4:1 kozott van, és az alapszövedék rizsmatömege közelítőleg 35 és 45 g/H között van; The object of the present invention, the tobacco web as regards ~ which hengergetnek together electrical cigerettagyújtővai operating Cigarettes tubular dohányrudacskájává and comprising a alapszóvadé stones and along the first side of the base web, disposed tobacco material is - resolves itself to the base fabric is a combination of tobacco fiber -and celinlözszáiak. wherein the ratio of the number of do-fibers and cellulose fibers of approximately 2: 1 to 4: 1 is addressed, and the base web has a basis weight between approximately 35 and 45 g / h;

a dohányanyag rizsmatömege az alapszövedék rizsmatömegének legalább a kétszerese, és a dohányanyag közelítőleg 3:1 és 3:1 közötti arányban finomra őrölt dohányt és extrahált dohány szilárd. the tobacco material has a basis weight in the base web rizsmatömegének at least twice, and the tobacco material is approximately 3: 1 ratio of solid finely ground tobacco and extracted tobacco: 1 and the third anyagot, valamint az anyag tömegéhez viszonyítva 5 -- 20 % nedves1tőszert tartalmaz. material as well as the total weight of the material is 5 - 20% nedves1tőszert.

A feladatot a találmány értelmében az alap-szövedékből és dohányanyag rétegből álló, villamos clgaretfagyúj tővel működő cigaretta részeként cső alakúra hengergethető dohányszövedék gyártására szolgáló eljárás tekintetében úgy oldjak meg, hogy az a következő lépésekből áll: The object of this invention is as part of a base web and a tobacco material layer functioning electrical clgaretfagyúj condensate incurred cigarettes as regards a method of manufacturing tubular shape hengergethető tobacco web is achieved in that it consists of the following steps:

a dohány alapanyag szálaiból elválasztjuk az oldható részeket, amely oldható részek 5 - 10 fömegá oldott dohányösszetevöt tartalmazó oldatban vannak; the tobacco material strand is separated from the soluble fraction, containing 5 parts of soluble - are dissolved in a solution containing 10 fömegá dohányösszetevöt;

előállítjuk az alapszövedéket úgy, hogy az elválasztott dohányszálakból sűrű szuszpenziót készítünk, a szuszpendált dohányszálakat szuszpendált keverék képzése végett elkeverjük egy szuszpenzióer-ősítő anyaggal, és a szuszpendált keveréket szővedékalakító berendezésre öntjük; preparing the base fabric so as to prepare a slurry of the separated tobacco fibers, the fibers are mixed with tobacco slurry for the formation of a suspension of a mixture szuszpenzióer-Osīte material and the suspended mixture was poured szővedékalakító apparatus;

előállítjuk a dohányanyagot úgy, hegy 5 ~ 10 % dohányöszszetevő oldatot elkeverünk járulékos dohányrészecskékkel, glicerinnel és pektinnel dohányanyag diszperzió előállítása végett, és a víztartalmat úgy állítjuk be, hogy a diszperzióban a szílárdanyagtartalom közelítőleg 20 és 30 % között legyen; preparing a tobacco material by tip 5 ~ 10% tobacco such components was mixed with additional dohányrészecskékkel, glycerine and pectin to produce a tobacco material dispersion, and the water content is adjusted so that the dispersion of szílárdanyagtartalom be between 20 and 30% approximately;

a dohányanyag diszperziót felhordjuk az aiapszövsdékre, és így dohányszövedék-ismezt alakítunk ki; the dispersion is applied to the tobacco material aiapszövsdékre, and to form a tobacco web-ismezt;

a dohányszövedék-lemezt közelítőleg 8,5 és 12 % közötti nedvességtarta1omra ®egs zárít juk; the tobacco web plate nedvességtarta1omra approximately between 8.5 and 12% ®egs ZARIN Juk;

a dohányszövedék”lemezt lehűtjók; the tobacco web "lehűtjók plate; a dohányszövedék-iemez bodrosságát megszüntetjük; retiring the tobacco web -sheets bodrosságát; a dohányszövedék”lemezt dohányszövedék hengerré hengergébjük; the tobacco web "hengergébjük tobacco web plate cylinder; és a dohányazövedék-hengert felvágjuk, és így dohányszövedéktekercset állítunk elő. and cutting the dohányazövedék-cylinder, to form dohányszövedéktekercset.

A találmány cél kitűzését a cigaretta hevítésére villamos energiaforrást tartalmazó dohányzó-rendszerben használt füt'öegység tekintetében úgy oldjuk meg, hogy a fűtőegység tartalmaz több villamos ellenáilásfűtő lapátot, amelyek egy bedugott cigaretta befogadására szolgáló edényt határolnak és a bedugott cigaretta hosszában helyezkednek ei; target setting of the invention is solved füt'öegység used smoking system which includes electrical cigarette to heat energy source with regard to the heating device comprises several electrical ellenáilásfűtő blade which define receptacle for receiving an inserted cigarette and positioned at the inserted cigarette length; mindegyik fűtölapátnak van egy első fűtőiepátlába és ennek egy első vége és egy második vége, egy második fűtő-lapát iába és ennek egy első vége és egy második vége, val amint egy összekötő szakasza, amely az első fütőlapátiáb második végét és a második fütőlapátiáb első végét összeköti; each fűtölapátnak a first fűtőiepátlába and as a first end and a second end, a second heater blade leg of and as a first end and a second end, as with a connecting section, said second end of the first fütőlapátiáb and the first end of the second fütőlapátiáb links;

mindegyik fűtőlapát első és rsásodik fűtölapátlábait megfelelő rés választja el; each heater blades are separated by front and rsásodik fűtölapátlábait corresponding slot; és az első fütőlapátiáb első végei villamosán érintkeznek a villamos energiaforrással, és megfelelő ellenaiiásfütő utak alakulnak ki, amelyek tartalmazzák az első fütőlapátlábat, az összekötő szakaszt és a második fűtőiapátlábat és hevítik mindegyik villamos ellenárlásfűtő lapátot az első és a második lapát mentén, ezek pedig hevítik a bedugott cigarettát; and first fütőlapátiáb contact with first ends electrically to the electrical energy source, and corresponding ellenaiiásfütő paths are formed comprising the first fütőlapátlábat, the connecting section and the second fűtőiapátlábat and heated each electrical ellenárlásfűtő blade along the first and second blades, and these are heated to a plugged into a cigarette; és az első lapátok első végeinek közös összekötése van, and the first ends of the first blades have a common connection,

A találmány különböző kiviteli alakjai szerinti cigaretták előnye, hogy vágott töltőanyagot tartalmaznak, mégis egyöntetűen használhatóak, amikor villamos dohányzőrendszer részeként szívják, és úgy vannak kialakítva, hogy együttműködnek egy villamos gyújtóval, és kielégítő iz~ és hozamszintet nyújtanak. The cigarettes according to various embodiments of the invention benefit in that they comprise cut filler, yet universally usable when smoked as part of electrical dohányzőrendszer, and are designed to cooperate with an electrical lighter and provide a satisfactory level of yield and ~ iz.

A találmány különböző kiviteli alakjai szerinti cigaretták előnye, hogy vágott töltőanyagot tartalmaznak, de a szippantások között fokozzák a hozam egyöntetűségét. The cigarettes of the invention for various embodiments of advantage to include a cut filler material between puffs but enhance the uniformity of the yield.

Egyszerűen gyártbatöak és vonzó csomagolásba csomagolhatóak< Simply gyártbatöak and packaged in an attractive packaging <

A találmány különböző kiviteli alakjai szerinti cigaretták lehetnek fizikailag robosztusak és minimalizálhatják az aeroszol kondenzálödását és/vagy szűrését a cigarettán és/vagv a gyűjtőn beiül. Cigarettes according to various embodiments of the invention may be physically robust and minimize condensation of the aerosol and / or filtration of the cigarette and / cut within the collector. A cigaretták továbbá törésállóak lehetnek a cigarettának a gyújtóból való kihúzásakor u „ Κ Φ»*Φ *« ** ♦ 2· ♦ ♦ * » * ♦ ♦ « > ** *»< « *««« * · * Λ * »*♦ * * «» ♦♦ The cigarettes may further törésállóak the cigarette upon withdrawal for the collector u "Κ Φ» Φ * * «** ♦ 2 · ♦ ♦ *» * ♦ ♦ «> ** *» < «*« «« * · * Λ * » ♦ * * * «» ♦♦

A találmány különböző kiviteli alakjai szerinti cigaretták alkalmasak egy villamos dohányzőrendszer gyújtójával való szívásra, és kevésbé vannak összelapuiásnak vagy törésnek kitéve, ha a fogyasztó durván kezeli őket. The invention heart for use in cigarettes of different embodiments of a suitable electrical dohányzőrendszer of ignition, and are less subject to breakage or összelapuiásnak if the consumer treat them roughly.

Nem hajlamosak az összeiapuiásra vagy törésre a cigaretták gyártása és csomagolása közben. Összeiapuiásra not prone to breakage or during production and packaging of cigarettes.

A. találmány különböző kiviteli alakjai szerinti és villamos gyújtóval működő cigaretták elősegítik gazdaságos gyártási eljárás alkalmazását, még gyártási sebességen is. operating in accordance with various embodiments of the ignitor and electrical cigarettes invention A method to increase the use cost of manufacture, even at production speeds.

A találmány különböző kiviteli alakja szerinti fűtőegységek az égés fenntartása nélkül tudnak füstöt előállítani egy dohányközegböi, csökkenteni tudják a nem kívánt másodlagos füst létrehozását, lehetővé tehetik a dohányzó személy számára a használat félbehagyását ás újrakezdését, és javíthatják az aeroszol előállítását a dohányzórendszerben. A heater according to various embodiments of the present invention can produce smoke a dohányközegböi without combustion maintaining, to reduce the creation of undesired sidestream smoke, may permit the use of abandonment digs resumption of smoking person, and can improve the production of the aerosol in the smoking system.

A találmány szerinti fűtőszerkezet kívánt számú szippantást nyújthat, és közvetlenül módosítható a szippantások számának és/vagy időtartamának változtatása végett a dohány szubjektív tulajdonságainak feláldozása nélkül. required heating device of the invention can provide puff number and directly changed to vary the number and / or duration of puffs of tobacco without sacrificing subjective qualities.

A találmány szerinti fűtőelem mechanikailag alkalmas lehet egy cigaretta behelyezésére és eltávolítására. heating element according to the invention may be mechanically suitable for insertion and removal of a cigarette.

A találmány különböző kiviteli alakjai szerinti villamos ellenáiiásfűtő egységnek egyszerűsített csatlakozásai lehetnek a hozzá tartozó áramforráshoz. ellenáiiásfűtő electrical unit in accordance with various embodiments of the present invention may be simplified connections for the power supply thereto.

A találmány különböző kiviteli alakjai szerinti fűtőelem a hevítés! heating element according to different embodiments of the invention, the heating! ciklusok alatt mechanikailag stabil lehet. During cycles may be mechanically stable.

« » «»

A találmány különböző kiviteli alakja minimálissá tehetik a fűtőelem és a cigaretta közötti határfelület változását a höátvitel változásainak elkerülése végett. various embodiments of the invention may minimize variation of the interface between the heating element and the cigarette to avoid changes in heat transfer order.

.A találmány szerinti fútőegység gazdaságosabban gyártható. .The heating unit according to the invention can be manufactured economically.

Az egyik előnyös kiviteli alak a dohányzó személynek aromás dohányadagot szolgáltató dohányzórendszer. In a preferred embodiment, the aromatic smoker of tobacco smoking system provider. A rendszer egy cigarettát és egy villamos működésű gyűjtőt tartalmaz. The system includes a cigarette and an electric collector action. A gyújtó több villamos fűtőegységet tartalmaz, és mindegyik, fűtőegység úgy van kialakítva, hegy működtetésekor, illetőleg működtetésűkkor egyenként, vagy együttesen a cigarettából termikusán előre meghatározott mennyiségű dohányaeroszoit bocsát ki, A cigaretta tartalmaz egy cső alakú dohányszövedéket. The lighter includes a plurality of electrical heating element, each heating unit is configured, when operating near or operate them individually or collectively emit a predetermined amount of the thermally dohányaeroszoit cigarette, the cigarette comprises a tubular dohányszövedéket. A cső alakú dohányszövedék első része - előnyös módon vágott dohány töltőanyag alakjában - dohány oszloppal van megtöltve, míg a cső alakú dohányszövedék második része töltetlenül vagy üresen van hagyva, é.s így a dohányo-szlopban egy üreget határoz meg. The first part of the tubular tobacco web - preferably tobacco cut filler form - is filled with a tobacco rod, while the second portion of the tubular tobacco web is left unfilled or empty, thus defining a cavity é.s tobacco szlopban.

Részletesebben kifejtve: az előbb említett cigaretta előnyös módon tartalmaz egy cső alakú dohányszövedékből kialakított dohányrudacskáí és a cső alakú dohányszövedékben elhelyezett dohánybetétet, A dohányrudacska úgy van kialakítva, hogy csúsztatva behelyezhető egy villamos fűtőéiemtartöha, úgyhogy a fűtőelemek a dohányrudacska hosszában a dohányrudacska szabad rudacskavége és ellentett rudacskavége közötti helyen helyezkednek el. More particularly, the aforementioned cigarette comprising tobacco insert disposed tobacco rod and the tube formed of a tubular dohányszövedékből shaped dohányszövedékben Preferably, the tobacco rod is adapted to sliding insertion an electrical fűtőéiemtartöha so that the heating elements of the tobacco rod along the length of the free rudacskavége the tobacco rod and opposite rudacskavége located between places. A dohánybetét - dohányoszlop - előnyös módon a dohányrudacska szabad végétől egy olyan helyig terjed, amely a dohányrudacska ellentett rudacskavégétől olyan távolságban van. The tobacco plug - tobacco column - preferably extends from the free end of a tobacco rod, the tobacco rod which is opposite rudacskavégétől a distance.

*» * * »*

W*JÍ * hogy az ellentett rudaeskavéggei szomszédosán egy üreget (vagy üreges részt) határoz meg. W ji * * that the opposite adjacent rudaeskavéggei defines a cavity (or void space).

A cigarettának és a gyűjtő £ütőeiemtartöjának relatív méretei úgy vannak meghatározva, hogy miután a cigarettát a gyújtóba behelyezték, mindegyik fütőérén a dohányrudacska hosszában egy előre meghatározott helyen helyezkedik el, és előnyös módon ügy, hogy a fűtőelem és a cigaretta közötti érintkezés (a továbbiakban a '£'űtö-elem-lábnyom*'ü hosszirányú kiterjedése az előbb említett üregnek legalább egy részére és a dohánybetétnek legalább egy részére ráfekszik. Ezáltal egyöntetű és kielégítő hozamot kapunk a cigaretta villamos szívásakor, és a öobányaeroszoz kondenzálődása a fűtőelemeken vagy fűtőelemek körül csökken. The relative dimensions of the cigarette and the collection £ ütőeiemtartöjának are determined so that, after the cigarette inserted in the lighter, each fütőérén the tobacco rod length is set in a predetermined position, and preferably the case, that the contact between the heater and the cigarette (hereinafter referred to as the Uto element footprint * 'ü longitudinal extension' £ 'overlies at least a portion of the aforementioned void and at least a portion of dohánybetétnek. in this way, a uniform and satisfactory yield of the cigarette electric sucking on and öobányaeroszoz condensation decreases the heating element on or around the heating elements.

Egy másik változat szerint a cigarettának és a gyújtó fatoelemtartójarak relatív méretei úgy vannak meghatározva, hogy miután a cigarettát a gyújtóba behelyezték, mindegyik fűtőelem a -dohányrudacska hosszában úgy helyezkedik el, hogy legalább néhány fűtőelem-lábnyom” 1 vagy valamennyi fűtőelemlábnyom” a dohánytudacskának csak a töltött része (a dohánybetét! felett helyezkedik el. Az ilyen alakzatokban az üreg még felhasználható az aeroszol képződésének megkönnyítésére és a füst lehűtésének elősegítésére. Alternatively, the cigarettes and the relative dimensions of the spark fatoelemtartójarak are determined so that, after the cigarette inserted in the lighter, each heater of -dohányrudacska longitudinally positioned so that at least some heater footprint "one or all of the heater footprints" of dohánytudacskának only located above filled portion (the tobacco plug!. such configurations of the cavity even used to facilitate aerosol formation and cooling of the flue promoters.

A cső alakú dohányszövedék köré előnyös módon cigarettapapír van tekerve, hogy a dohányzó személy használat közben a hagyományosabb cigaretta külsejét lássa és erezze * X • <««» φ* *' φ · φ φ « ♦ φ ·,♦ ♦*♦·♦ « φ X * * * ΦΦ ΦΦ cigarette paper is wrapped around the tubular tobacco web preferably, to see the outside of the more traditional cigarette during smoking people use and feel * X • < «« »φ * 'φ · φ φ« ♦ φ ·, ♦ ♦ * ♦ · ♦ «φ X * * * ΦΦ ΦΦ

A dohányszövedék előnyös raódon szövetien dohány aiapszöve dókét és dohányanyag réteget tartalmaz. The tobacco web preferably comprises tobacco Raoden szövetien aiapszöve tobacco material and the mobility layer. A dohányanyag réteg a dohány alapszövedéknek legalább az egyik oldala mentén van elhelyezve . The tobacco material of the tobacco base web layer is disposed along at least one side.

A cigaretta a dohányrndacska előbb említett ellentett végén előnyös módon tartalmaz továbbá szürövégzödést, amely átáramlá-si szűrőbetétből., szopöka-szürőfoetétből és a betéteket a dohányrudacskához csatlakoztató borű.tőpapírből áll. The cigarette end opposite the aforementioned dohányrndacska szürövégzödést preferably further comprises a flow through filter cartridge si., Mouthpieces-szürőfoetétből and inserts the tobacco rod comprises coupling borű.tőpapírből.

Amikor a találmány szerinti cigarettát behelyezik egy vil .lamos dohányzórendszer gyújtójába, akkor a cigaretta a gyújtó fütőeiemtartőjában elhelyezett ütközőn helyezkedik el fvagy ez· zel egyenértékű módon ütközik?, úgyhogy a gyújtó villamos fűtőelemei egyöntetűen helyezkednek el a cigaretta hossza mentén, lényegében minden cigarettában azonos helyen. When the cigarette of the present invention inserted into a vil .lamos smoking system lighter, the cigarette positioned buffer placed in lighter fütőeiemtartőjában in f or this · encounters zel equivalent manner ?, so that the ignition electric heating elements uniformly arranged along the cigarette length is substantially the same in each cigarette at . Amikor egy szippantás kezdődik, akkor a gyújtó legalább egy fűtőeleme erre reagálva aktiválódik és hevíti a cigarettát a dohányrndacska hosszában lévő, előbb említett helyen, A szippantás folytatásakor a dohányrndacska felhevül és aeroszol lép ki a dohanyszövedékből és a töltőanyagból. When a sniff start, the spark may react with at least one heating element is activated and heats the cigarette in dohányrndacska length of at foregoing, the sniffer resumes dohányrndacska heated and the aerosol leaves a dohanyszövedékből and the filler material. Ott, ahol a ''fűtőelem-lábnyom' 5 a dohányrudacskában lévő üreg felett van, a dohányaeroszoi majdnem azonnal kilép a dohányrndacska töltetlen része által meghatározott térbe és kiszívódik a cigarettából. Where the '' heater foot print '5 above the cavity in the tobacco rod, the dohányaeroszoi almost immediately exit the chamber defined by the unfilled portion dohányrndacska and sucked out of the cigarette. A dohányszövedéknek van a legnagyobb része a cigaretta által szolgáltatott öszszes aeroszolnak ebben a frakciójában, és úgy véljük, hogy ez az azonnali kilépés kedvezően befolyásolja a cigarettának a dohányzó személy általi megszivása természetét és terjedelmét. The dohányszövedéknek is provided by most of the cigarettes feeds required a total aerosol fraction of this, and we believe that this is an immediate exit positively influenced by the nature and extent of puffs to the smoker of the cigarette.

·» * » ♦ * » φ * ♦♦ φφφ » · φ V φ* « φ · »*» * ♦ »φ * ♦♦ φφφ» · φ φ * V «φ

Hintbogy a nagyobb dohánytömeg a dohányrudacska töltött részében var·, ezért kissé késik az. Hintbogy the major tobacco-filled portion of the tobacco mass var · therefore slightly delayed. aeroszol kibocsátása arról a helyről, ahol a fűtőelem-iábnyom a rudacska töltött része felett van. aerosol emissions from the place where the fuel is above iábnyom spent part of the bar. A dohányrudacska töltött részéből kilépő aeroszol hozzájárul a füst járulékos uralkodó aromájához és jellegéhez. leaving the filled portion of the tobacco rod contributes an aerosol and flavor to the smoke associated dominant character.

A találmány további jellemzője, hogy a villamos dohányzórendszer cigarettájának hozama állítható, Azzal a mennyiségi aránnyal, amely a dohányrudacska fűtőelem-lábnyom által fedett töltött és töltetlen része között fennáll, megvalósítható a hozam kívánt átállítása az egyik cigarettafajtárói egy másikra történő áttéréskor vagy ugyanannak a cigarettafajtának a vonalbővítésén belül. Another feature of this invention that the electrical smoking system cigarette yields adjustable, wherein the quantitative ratio which exists between the covered by the tobacco heater foot print charged and uncharged parts, achievable yield desired converting one cigarettafajtárói to another transition or of the same cigarette breed one of within vonalbővítésén.

A találmány egy másik jellemzője szerint az eljárás során, amely elektronikus fűtőkészülékkel működd, egy szabad véggel és egy ellentett véggel rendelkező cigaretta aeroszolhozama szintjének és egyöntetűségének javítására szolgál, egy fűtőelemlábnyomot helyezünk mind a cigarettának a szabad végével szomszédos,, dohánnyal töltött része, mind a cigarettának az ellentett végével szomszédos, töltetlen része fölé, egyidejűleg -ellenállási ütést alkalmazunk a fűtőelem-lábnyom mentén, és cigarettát az ellentett végén szívjuk. According to another feature of the invention, the method for improving the cigarette aerosol yields an electronic heater device operates such that a free end and an opposite end level and uniformity, a heater footprint placed in each of the cigarette loaded in the adjacent free end ,, tobacco portion all cigarettes the opposite end over the adjacent, unfilled portion simultaneously used -ellenállási punch along the heater footprint and inhaling the cigarette opposite end.

A találmány értelmében a töltőanyagot tartalmazó, villamos gyűjtőva.1 működő cigaretta tartalmaz egy dohányrudacskát, amelyben van. According to the invention, electrical operating gyűjtőva.1 cigarettes containing the tobacco rod comprises a filler which is. egy szabadáramiású szűrő és a szabadáramiásű szűrő mellett egy töitöanyagmentes rész. szabadáramiású with a filter and a filter szabadáramiásű töitöanyagmentes part. Sz elősegíti az aeroszol egyöntetű előálltfását. No. promotes uniformity of aerosol előálltfását.

* '»· *··♦ *♦ »» ♦ X » » » « * ' "* · * ·· ♦ ♦» »♦ X» »» «

A találmány szerinti erősített, cső alakú dohányszövedékben az alap-szövedékhez len vagy fa ceiiulózszálak vannak hozná adva, amelyek' növelik a szilárdságát, úgy másik változat szerint az alapszövedék összetételében. reinforced tubular dohányszövedékben of the invention is flax or wood cellulosic fibers in the basic webs are given up which 'increases the strength of the base web according to another embodiment is the composition. erősítő anyagként dohányszár alapanyagból nyert cel.lui-őzszálak lehetnek. Amplifier material may cel.lui őzszálak-obtained tobacco stem material.

A cigaretta robusztusságát javítja vágott töltőanyag bevitele a cső alakú dohányszövedék határain belülre. It improves the robustness of the cigarette cut filler entering the limits of the tubular tobacco web inside. így olyan ci •garettát kapunk, amely jobban bírja a kezelést, beleértve a cigaretta gyártógépekkel velő és a fogyasztók általi kezelését. such as a ci • garettát that better withstand the treatment, including cigarette manufacturing machines and by consumers marrow treatment.

A találmány szerinti fötöegység előnyös módon tartalmaz egy tartó középrészt és több villamos e'll-enáilásfűtő fütöiapátót, amelyek egy bedugott cigaretta befogadására szolgáló edényt határolnak. fötöegység of the invention comprises a holder body portion and the plurality of electric-e'll enáilásfűtő fütöiapátót preferred way to define a receptacle for receiving an inserted cigarette. Mindegyik fütöiapátnak van egy első fűtőlapátlába, ás ennek egy első vége és egy második vége, van egy második fűtőlapátlába és ennek egy első vége és egy második vége, továbbá van egy összekötő szakasza. Each fütöiapátnak comprises a first heater blade leg, as this is a first end and a second end, a second heater blade leg and that a first end and a second end further comprises a connecting section. Az első fütőlapátláb az első végével a tartó középrésztől terjed ki. The first fütőlapátláb the first end portion extends out of the support medium. A második £űtőlapátláb második vége a tartó középrész felé terjed ki és attól villamosán szigetelve van. The second end of second űtőlapátláb £ extends toward the holder body portion and is insulated electrically from. Egy ellenéllásíűtő áramkör fűti a villamos allénállásfütő fűtőiapátot, amely hevíti a- bedugott cigarettát. Ellenéllásíűtő an electrical circuit heats the allénállásfütő fűtőiapátot which heats a- inserted cigarette. Az első és második rütőlapátlábat rés választja ai, amely lehetővé teszí levegő bevitelét. The first and second gap rütőlapátlábat choosing ai, allowing air intake. Ez elősegíti, hogy a hevített cigaretta aromaanyagokat .fejlesszen, amikor a dohányzó személy szívja. This helps ensure that the heated cigarette flavorings .fejlesszen when the smoker draws.

Találmányunkat annak példaképpen! BRIEF example! kiviteli alakjai kapcsán a csatolt ábrák segítségével részletesen ismertetjük, ahol az Embodiments are described in detail in the enclosed drawing, where

1, és 2. ábra a találmány szerinti elektronikus· dohányzórendszer előnyős kiviteli alakjának perspektivikus képe, a 1 and 2. FIG · electronic smoking system preferred embodiment of the invention a perspective view of the

3. ábra az 1. ábra szerinti dohány'zórendsser fütőeiemtartójóba bedugott cigaretta kivágott perspektivikus képe, a Figure 3 inserted dohány'zórendsser fütőeiemtartójóba cigarette of Figure 1 in cutaway perspective view of the

4A. 4A. ábra a találmány· szerinti cigaretta előnyös kiviteli alakjának hosszmetszete, a •48. Figure cigarette according to the invention · preferred embodiment of a longitudinal section of the • 48th ábra a 4A. Figure 4A. ábra szerinti cigaretta részletes perspektivikus képe, amelyen a cigaretta egyes réssel részben ki vannak bontva, az a detailed perspective view of the cigarette of view in which a cigarette each slot are partially expanded, the

SA. SA. és 58. ábra a 4A. 4A and Figure 58. és 48, ábra -szerinti cigaretta dohányrudscska tekercseinek előállítására szolgáló eljárás lépéseinek folyamatábrája, ezen belül az 5A. 48, Fig steps of the method for preparation of 'I think cigarette dohányrudscska windings flowchart including 5A. ábrán a dohány alapanyag dohányszbvedék-lemezzé való átalakításának lépései, az 5B. Fig of converting tobacco feedstock into a sheet-dohányszbvedék steps 5B. ábrán a dohányszövedék-lemez dohányszovedék-tskercsekké való átalakításának lépései láthatók, a FIG converting the tobacco web sheet of tobacco web tskercsekké-steps are shown, the

6A. 6A. ábra a találmány szerinti cigaretta lényegében üregeskiviteli alakjának hosszmetszete, a Figure cigarette according to the invention substantially üregeskiviteli a longitudinal sectional view of the

68. ábra a találmány szerinti cigaretta SA. Figure 68 of the invention cigarettes SA. ábrán látható, lényegében üreges kiviteli alakjában az egyes szippantások közbeni aerozoltermeiés az idő függvényében, a It is shown in the figure, a substantially hollow embodiment of aerozoltermeiés each puff during the time evolution of the

6C. 6C. ábra a 6B., 78, és 8. ábrán látható adatok felvételére használt füstmérő készülék elrendezési terve, a Figure smoke measuring device used for recording shown in Figure 6B. 78, and the eighth data layout plan, the

7A.> ábra a találmány szerinti cigaretta teljesen töltött kiviteli alakjának hosszmetszete, a * φ ?Β. 7A.> Fig cigarette according to the invention is completely filled embodiment of a longitudinal section of φ *? Β. ábra a találmány szerinti cigaretta 7A. Figure 7A cigarette according to the invention. ábrán látható, teljesen töltött kiviteli alakjában az egyes szippantások közbeni aeroszoltermeiés az idő függvényében, a shown in Fig completely filled embodiment of each puff during aeroszoltermeiés function of time, the

8. ábra a <A., 6A. Figure 8 is a <A,. 6A. és 7A. and 7A. ábra szerinti cigaretta által a: egymást követe szippantások alatt előállított aeroszol mennyiségének grafikus összehasonlítása, a by the cigarette of Figure aerosol produced during successive puffs amount of a graphical comparison of the

9. ábra a teljes finom részecskéé anyag (TPM)' és a fűtőegységnek a találmány előnyös kiviteli alakja 4A ábra szerinti cigaretta töltött része és a töltött rész feletti rész mérete közötti összefüggés, a Figure 9 is a relationship between the preferred embodiments of spent cigarette of Figure 4A and the size of the portion above the filled part of the total fine particle material (TPM) 'and the heating device,

10. ábra a találmány szerinti cigaretta második előnyös kiviteli alakjának hosszmetszete, a Figure 10 cigarette according to the invention, the second preferred embodiment of a longitudinal section of the

11. ábra a találmány szerinti cigaretta harmadik előnyös kiviteli alakjának hosszmetszete, a Figure 11 cigarette according to the third preferred embodiment of the invention in longitudinal section, the

12. ábra a találmány szerinti fűtőelemtart6 hosszmetszete. Figure 12 fűtőelemtart6 longitudinal sectional view of the invention.

13. ábra a találmány szerinti xötöegység hosszmetszete, a Figure 13 xötöegység according to the invention in longitudinal section, the

14. ábra a találmány szerinti, villamos szigetelő bevonattal ellátott fütőeiemtarfó hosszmetszete, a Figure 14 fütőeiemtarfó longitudinal section with an electrically insulating coating according to the invention;

15. ábra a találmány szerinti, középrészt képező villamos szigetelő bevonattal ellátott fűtőelemtartó hosszmetszete, a Figure 15, heater fixture longitudinal section with an electrically insulating coating which forms central layer of the invention, the

16. ábra a találmány szerinti, kígyó alakú fűtőiapátlábakat tartalmazó fűtőelemtartó hosszmetszete, a Figure 16, heater fixture longitudinal section containing serpentine fűtőiapátlábakat according to the invention;

17A, ábra egy fűtőlapát keresztmetszete, amelynek egy bedugott cigarettára felfekvő sik alsó oldala van, a *«·* φ» Μ ί 17A, a cross-section diagram of a heater blade having a bottom side abutting an inserted cigarette planar, a * «* · φ» Μ ί

Φ « * « V 1 Φ «*« V 1

Κ* ί ♦ Κ ί ♦ *

178. ábra egy fűtőlapát, keresztmetszete, amelynek egy bedugott cigarettával érintkező, V-alakú alsó oldala van, a Figure 178 is a heater blade, a cross-section having a contact inserted cigarette V-shaped underside, the

17C. 17C. ábra egy fűtőlapát keresztmetszete, amelynek egy bedugott cigarettával érintkező, görbe alsó oldala van, a is a cross sectional view of a heater blade having a contact inserted cigarette underside curve, the

18. ábra fűtő-lapátok szimmetrikus elrendezésének fslülnézete hengergetés előtti sík állapotban, a Figure 18 heater blades symmetric layout before fslülnézete hengergetés planar state,

19. ábra fűtőlapátok szimmetrikustól eltérő elrendezésének felüln-é2ete hengergetés előtti sík állapotban,- a Figure 19 heater blades szimmetrikustól different arrangement of surface-é2ete before hengergetés flat state, - the

20. ábra a találmány szerinti villamos dohányzórendszer' sugárirányú keresztmetszete a fut-Őegység egy másik változatává i, a Figure 20 electrical smoking system according to the invention, the radial cross-section of the run-Őegység another változatává i, the

21. ábra a 2-Q. 21 is a 2-Q. ábra szerinti villamos dohányzőrendszer aromapatront befogadó üregének a 20. ábra AA metszésvonaia szerinti .hosszmetszete, a electrical dohányzőrendszer of Figure aromapatront .hosszmetszete receiving cavity of Figure 20 along line AA, the

22. ábra a fűtoegység egy másik kiviteli alakjának sugárirányú keresztmetszete., a Figure 22 is the heating unit of another embodiment of a radial cross-section., the

23. ábra a 22. ábra szerinti villamos dohányzőrendszer aromapatront befogadó üregének a 22. ábra 8-8 metszésvonaia szerinti hosszmetszete.- i Figure 23. Figure 22 electrical dohányzőrendszer according aromapatront receiving cavity of Figure 22 along line 8-8 of hosszmetszete.- i

Az 1. ábrán a találmány egy előnyös kiviteli alakja, a 21 dohányzórendszer látható. 1 shows a preferred embodiment of the invention, the smoking system 21 is shown. A 21 dohányzórendszsr egy részben töltött, tőltőanyagos 23 cigarettából és egy többször használható 25 gyűjtőből áll. The 21 dohányzórendszsr to a partly filled, a filled cigarette 23 and a reusable collector 25. A 23 cigaretta úgy van kialakítva, hogy az a 25 gyújtó 29 homlokvégrészén lévő 27 nyílásba bedugható és ; The cigarette 23 is adapted to the spark plug 25 in the slot 27 and 29 homlokvégrészén;

abból eltávolítható. removable therefrom. A 23 cigaretta bedugása után a 21 dohányzó j rendszert nagyjából ugyanúgy használják, mint egy hagyománya1 « * sabb cigarettát. After the insertion of 23 cigarettes smoking 21 j system is used in much the same way as a hagyománya1 «* more cigarettes. A 23 cigarettát egy vagy több szivási ciklus után eldobják. The cigarette 23 is discarded after one or more suction cycle. Minden 23 cigaretta előnyös módon elszívásonként összesen nyolc vagy ennél több szippantást - szippantás! All 23 cigarettes per extraction preferably eight or more puff - puff! ciklust - tesz lehetővé; cycle - makes it possible; de a tervezés kérdése, hogy a rendelkezésre álló szippantások teljes száma ennél több vagy kevesebb. but the design questions that the total number of available puffs, more or less.

A 25 gyújtónak egy 33 homlokrészbői és egy 35 hát.részből álló 31 háza van. The lighter 25 is a 33 homlokrészbői and one hát.részből 35 to 31 houses. A 31 ház 35 hátrészében egy vagy több elem 35a. The house is 31 to 35 if part of one or more elements 35a. áramforrás - van elhelyezve, amelyek energiát adnak több villamos ellenáliásfütő 37 fűtőelemre, amelyek a 31 ház 3.3 homlokrészében, a 27 nyilas mellett vannak elhelyezve (lásd 2. ábra; . A. 31 ház 33 homlokrészében lévő 11 vezérlőáramkör villamos összeköttetést létesít a 35a áramforrás és a 37 fűtőelemek között. A 35 hátrész előnyös módon könnyen nyitható és zárható, így az elemek könnyebb cseréje érdekében például csavarokkal vagy bepattanó elemekkel van ellátva. Kívánt esetben az elemek háztartási árammal vagy hasonlóval való újratöltéséhez villamos aljzat vagy érintkezők alkalmazhatók. power source - are arranged, which provide energy more electrical ellenáliásfütő 37 heating elements which are in the housing 31 03.03 front part next to the openings 27 arranged (Figure 2, see, 11 control circuit in electrical communication in A housing 31 33 front part establishes the power source 35a and. between the heating elements 37. 35 backing so is preferably easy to open and close, for easy replacement of parts such as screws or snap-fit ​​elements fitted. if desired to reload the components of household current or the like, electrical socket or contacts may be used.

A. 33 homlokra»z előnyös módon sltávoiíthatőan, például fecskefarkkötéaael vagy csatlakozóéijzatszsrűen van összekapcsolva a 35 hátrésszel. A forehead 33 »z preferably sltávoiíthatőan such fecskefarkkötéaael csatlakozóéijzatszsrűen or is connected to the back part 35th A 31 ház előnyös módon kemény, hőállő anyagból van kialakítva. The housing 31 is formed of a hard, heat resistant material preferably. Előnyös anyagok a fém, vagy még inkább a polimer anyagok. Preferred materials for the metallic or even polymeric substances. A 31 ház befoglaló méretei előnyös módon The overall dimensions of housing 31 are preferably

10,7 cm x 3,5 cm x 1,5 cm, hogy kényelmesen beilleszkedjen a dohányzó személy kezébe, 10.7 cm x 3.5 cm x 1.5 cm to fit comfortably into the hand of a smoker,

A 35a áramforrás (elemek) úgy van(nak) méretezve, hogy elegendő áramot szolgáltassanak a 3? The power source 35a (components) is (are) sized so that sufficient power to provide the 3? fűtőelemeknek, és igy a ♦ heating elements, and thus to ♦

kívánt funkciót -ellássák.. Az elemek előnyös módon cserélhető és újratölthető típusúak. -ellássák desired function .. replaceable and rechargeable batteries of the type advantageously. Más energiaforrás, így kondenzátor is használható. Other energy sources, such as capacitors can be used. Az előnyös kiviteli alakban az áramforrás négy sorbakapesolt nikkei-kadmium elem, amiknek a teljes, terhelés nélküli feszültsége közelítőleg 4,8 - 5,6 V. Az energiaforrás kívánt jellemzőit -azonban a 21 dohányzó rendszerben lévő más alkotóelemek jellemzőinek, különösen, a 37 fűtőelemek jellemzőinek figyelembe vételével választjuk meg. In the preferred embodiment the power source is four sorbakapesolt nickel-cadmium batteries that have the total voltage of no-load of approximately 4.8 to 5.6 V, the desired characteristics of the energy source -azonban the other components in the smoking system 21 characteristics, in particular, the heating elements 37 selected taking into account characteristics. Az 5,144,362 (PM 1345} számú amerikai egyesült államokbeli szabadalom többféle típusú, a találmány szerinti dohányzó rendszerben alkalmazható áramforrást - így újratölthető elemes áramforrást, kondenzátoron, szárazelemről töltött áramforrást - ismertet. The 5,144,362 (PM 1345} There U.S. Patent many types can be used with the smoking system of the present invention a power source - discloses - as rechargeable battery power source, charged capacitor, a dry battery power source.

A 3, ábrán egy lényegében henger alakú 33 fűtőelemtartó látható, amely a 25 gyűjtő házának 33 homlokrészén van elhelyezve, és amelybe a 23 cigaretta becsűsztathatő. 3 shows a cylindrical heater fixture 33 in a substantially visible, which is arranged in the collector body 25 of wheel section 33 and into which the cigarette 23 is slid. A 33 fűtőeleméártó tartalmazza a 37 fűtőelemeket, és úgy van kialakítva, hogy a bedugott 23 cigarettát a 37 fűtőelemekhez képest rögzített helyzetben tartja, úgyhogy a 37 fűtőelemek a 23 cigaretta hosszában minden cigarettánál ugyanazon a helyen vannak. The fűtőeleméártó 33 includes heating elements 37, and is configured to hold the inserted cigarette 23 in a fixed position relative to the heating elements 37 so that the heating elements 37 are the length of the cigarette 23 in the same place in each cigarette. Azokat a helyeket, amelyeknek az egyes 37 fűtőelemek a teljesen bedugott 23 cigarettával érintkeznek ívagy termikusán érintkeznek} , ^fűtőelem-lábnyomnak” nevezzük, The locations to which the individual heating elements 37 are in contact with a fully inserted cigarette 23 in contact ívagy thermally} termed ^ heater footprint "

A 37 fűtőelemek minden 23 cigarettához egyöntetű helyezésének biztosítása végett a 39 fűtőelemtartó el van látva egy 182 ütközővel, amelyre a 23 cigarettát a 25 gyújtóba való behelyezésekor rátoljuk. To ensure a uniform heating elements 37 in each cigarette 23 into the heater fixture 39 is provided with a stop 182, which is pushed onto the cigarette 23 in the lighter 25. When inserting. Ehelyett más eszközök is alkalmazhatók. Instead, other devices can be used.

♦ * hogy a 23 cigarettát a 25 gyújtóhoz, viszonyítva állandó helyzetbe hozzuk. ♦ * that the cigarette 23 in the lighter 25. Preferably, brought into relative constant position.

A 25 gyújtó 31 házának 33 homlokrésze villamos 41 vezérlőár a®kört is tartalmaz, amely előre meghatározott mennyiségű energiát ad a 35a áramforrásból, a 3 fűtőelemekre. The igniter 25 31 33 front part of the house contains 41 electric a®kört price controls, which gives a predetermined amount of energy from the power source 35a, the three fuel. Az előnyös kiviteli alakban á 39 fütőelemtartó nyolc, kerületileg egymástól bizonyos távolságban lévő 37 fűtőelemet tartalmaz, amelyek a 27 nyílással koncentrikusan, kígyó alakban helyezkednek el. In the preferred embodiment 39 fütőelemtartó eight circumferentially apart 37 comprises a heating element spaced from that concentrically positioned snake form the opening 27. A 37 fűtőelemek részleteit az együtt megadott és együttes elintézés alatt, -álló US 07/943,504 (PM 1550) ügyiratszámú amerikai egyesült államokbeli szabadalmi, bejelentés és a megadott US amerikai egyesült államokbeli szabarés zeként működtethető további 39 íz együtt megadott és együttes elínruár 6-í amerikai egyesült államokbeli .......... lajstromszámú szabadalmi bejelentés (ügyvivői ügyiratszám PM 1729B C1P 11), valamint az együtt megadott és együttes elintézés alatt álló , 1994. augusztus 16-í US 08/291,690 (ügyvivői ügyiratszám PH 1713) lajstromszámú amerikai egyesült államokbeli szabadalmi bejelentés, továbbá a jelen leírás későbbi, a 13-23. The heating elements 37 are detailed in co specified and joint adjustment, -all US 07 / 943.504 (PM 1550) handed U.S. patent application and issued U.S. U.S. szabarés operable zeként 39 additional flavor given together and combined elínruár 6-t under U.S. patent No. .......... patent application (attorney file number PM 1729B C1P 11) and with the indicated and combined adjustment, in August 1994 and 16 December No. 08 / 291.690 (attorney file number 1713 PH ) patent No. U.S. patent application, as well in the present specification later, 13-23. ábrához kapcsolódó része. Fig related parts. A 35a áramforrás előnyös módon a 41 vezérlőáramkör által vezérelve egve- The power source 35a is preferably controlled by the control circuit 41 egve-

5,338 5.338 , 594 594 (PM 1697) szám (PM 1697) number
dalom song írj write a le, A 25 qvúj Down, 25 qvúj
fűtőé heating iemt iemt ártó kát ismerte' FIT known harmful '
t é 7éS 7 & t Phone a la a la tt álló, 1995. Before standing 1995th

dilsg ad feszültséget a dilsg a voltage to the 37 f 37 f ü tösl ü Toslink emekre, hogy Emeka to a 2.3 cigaretta 2.3 cigarettes
kerülete körül egymástó from one another around the perimeter anyós mother-in-law távolságban away from lévő helyeken a places in the
23 cigarettát nyolcszor 23 cigarettes eight times hevi HEVI c sé k % se c k% A hevítés a The heating of the 23 cigarettából 23 cigarettes
nyolc szippantást vált the eight puffs ki, m a, m int á int italában a hí Drink of the HI jgyományosabb ci jgyományosabb ci

Φ fii» « * *.♦ * « garetta szívásakor. L of Φ »« *. * ♦ "sucks when garetta. Előnyös lehet egy vagy több szippant ásnál, egyidejűleg egynél több fűtőelem hevítése, It may be advantageous in one or more of the intra inhales, more than one heater simultaneously heating,

Sgy másik előnyős fűtöelrendezést ismertet az együtt megadott és együttes elintézés alatt álló, 1991. április 3-i US 08/224,348 {9Ü-1729B} lajstromszámú amerikai egyesült államokbeli szabadalmi bejelentés. SGY Another preferred heater arrangement is disclosed, 3 April 1991 No. 08 / 224.348 {} 9u-1729B Patent No. U.S. patent application under the joint and with specified settings.

Visszatérve a 2. ábrára, látható, hogy a 41 vezérlőáramkört előnyős módon szippantásra működésbe lépő 45 érzékelő aktiválja. Returning to Figure 2 it can be seen that the control circuit 41 starts to operate preferably in the form of puffs sensor 45 is activated. A 45 érzékelő vagy a nyomásváltozásokat vagy a levegőáram változásait érzékeli, amik akkor következnek be, amikor a dohányzó személy megszórja a 23 cigarettát. The sensor detects 45 or pressure changes or changes in air currents that can occur when a person smoking 23 cigarettes a sprinkle. A szippantásra működésbe lépő 45 érzékelő előnyös módén a 25 gyújtó házának 33 homlokrészéfoen van elhelyezve és a 39 fűtőelemtartö belsejében, a 23 cigaretta közeiében lévő térrel egy csatornán át van őszszeköttetésben, amely a 33 fűtőelemtartö alján lévő távtartón, valamint kívánt esetben sgy - itt nem ábrázolt - szippantásétzékeiő csövön megy át. 45 Sensor preferred modem which operates puffs is disposed in the lighter 25 housing 33 homlokrészéfoen and inside the 39 fűtőelemtartö, the space in the cigarette 23 proximate is at a channel őszszeköttetésben which SGY the spacer at the bottom 33 fűtőelemtartö and optionally - not shown - szippantásétzékeiő tube passes. A 21 dohányzó rendszerben alkalmazható, szippantásra működésbe lépő 45 érzékelőt ismertet az 5,060,671 számú (P55 1337} amerikai egyesült államokbeli szabadalom. A szippantásra működésbe lépő 45 érzékelő előnyös módon a MicroSwitch Divasion of Honeyweól, Inc. cég (Freeport, Illinois, USA) által gyártott 163PC01D35 jelű szilíciumos érzékelő. The used the smoking system 21, which is actuated in puffs of 45 sensors described in U.S. 5,060,671 (P55 1337} U.S. patent. Which is actuated in puffs of 45 sensor is preferably manufactured by the Micro Switch Divasion of Honeyweól, Inc. (Freeport, Illinois, USA) 163PC01D35 silicon sensor marked.

Az áramlásérzékelő eszközök, például hődrófos anemometrikus elv szerint működő érzékelők is alkalmasnak bizonyultak arra, hogy a megfelelő 37 fűtőelemet a levegőáram változásának észlelése «0 alapján .aktiválják. The flow sensing devices, such as sensors operating according to the principle hődrófos anemometrikus proved to be suitable to the corresponding 37 .aktiválják heating element based on the detected changes in air flow "0th A 45 érzékelő által működtetett 41 vezérlőáramkör villamos áramot ad a megfelelő 37 fűtőelemre. The control circuit 41 operated by the 45 sensor 37 provides electrical energy to the corresponding heating element.

A 25 gyújtó külsején, előnyös módon 31 házénak a 33 homlokrészén egy 51 jelzőmúszer van, ami jelzi a 25 gyújtóba helyezett 23 cigaretta füstjéből hátralévő szippantások számát. The igniter 25 on the outside, preferably is a 51 to 31 Hazen jelzőmúszer the front section 33, which indicates the number of the remaining 23 from each puff of cigarette smoke lighter 25. Rank.

Az 51 jelzöműszer előnyös módon egy bét-szegmenses folyadékkristályos megjelenítő. 51 jelzöműszer preferably a BSE-segment liquid crystal display. Az előnyös kiviteli alakban az 51 jelzőmúszer a ”3” számot jeleníti meg, ha egy 53 cigarettsérzékelő észleli a 23 cigaretta jelenlétét a 39 fűtőeiemtartófean.. Az 53 cígarettaérzékelő előnyös módon egy fényérzékelő a 39 fűtöelerctartd aljzatában, amely egy bedugott 23 cigarettáról visszavert fénysugarat észleli. In the preferred embodiment 51 jelzőmúszer displays the number "3" when a 53 cigarettsérzékelő detects the presence of the cigarette 23 to 39 fűtőeiemtartófean .. 53 cígarettaérzékelő preferably a light sensor 39 fűtöelerctartd outlet of which detects the reflected beam at an inserted 23 cigarettes. Az 53 cígarettaérzékelő jelet szolgáltat a 41 vezériőáramkörnek, ez pedig jelet ad az 51 jelzőmüszerre, A ”8” szám megjelenítése az 51 jelzőmüszeren azt jelzi, hogy a mindegyik 23 cigarettában meglévő nyolc szippantás rendelkezésre áll, vagyis még egyik 37 fűtőelem sem volt aktiválva a 23 cigaretta hevítése végett. provides 53 cígarettaérzékelő mark of 41 vezériőáramkörnek, which in turn sends a signal to the jelzőmüszerre 51, displaying the number "8" in jelzőmüszeren 51 indicates that existing in each cigarette 23 eight puffs are available, which was activated in one of the 37 fuel either 23 To heating of cigarettes. A 23 cigaretta teljes elszívása után az 51 jelzőműszer a ő számot mutatja. After 23 cigarettes smoked total of 51 indicator shows her number. Ha a 23 cigarettát kivesszük a 25 gyűjtőből, akkor az 53 cígarettaérzékelő nem érzékeli 23 cigaretta jelenlétét és az 51 jelzőműszer kikapcsolódik. If you take the 23 to 25 cigarettes a collector, the 53 cígarettaérzékelő not detect the presence of a cigarette 23 and the indicator 51 is turned off. Az 53 cígarettaérzékelő úgy van modulálva, hogy nem bocsát ki állandóan fénysugarat és nem terheli szükségtelenül a 35a áramforrást, A 21 dohányzó rendszerben alkalmazható előnyös 53 cígarettaérzékelő az OPTEK Technology, Inc. cég (1215, West Crosfey Road, Carroiton, Texas 75050, USA) által gyártott OPR50Ö5 cígarettaérzékelő,. 53 cígarettaérzékelő so modulated that it does not emit constant light beam and not burdened unnecessarily 35a power source to apply the smoking system 21 preferably 53 cígarettaérzékelő for OPTEK Technology, Inc. (1215, West Crosfey Road, Carroiton, Texas 75050, USA) produced by OPR50Ö5 cígarettaérzékelő ,.

φ φ φ φ

A hátralévő szippantások számának megjelenítésekor egy másik változat szerint az érzékelő a rendszer aktív vagy inaktív állapotát mutatja (BE” vagy ”81''}. According to another embodiment, the sensor shows the active or inactive state of the system when displaying the number of puffs remaining (ON 'or' 81 ''}.

A £entemlített 53 cígarettaérzékeiö helyett más eszközök is alkalmazhatók. other devices may be used instead of the £ 53 entemlített cígarettaérzékeiö. Az egyik ilyen lehetőség mechanikus kapcsoló alkalmazása a 23 cigaretta jelenlétének vagy hiányának érzékelésére é.s egy nem ábrázolt nullázó gomb alkalmazása a 41 vezérlőáramfcör nullázására, amikor a 25 gyújtóba új cigarettát dugunk be, hogy például az 51 jelzömüszer megjelenítse a ”8” számot, stb. Application of one such possible mechanical coupling é.s the cigarette 23 is the presence or absence of detecting the use of a non-illustrated reset button 41 vezérlőáramfcör reset when inserted through the new cigarette in the lighter 25. Preferably, for example, 51 jelzömüszer display the number "8", etc. . A találmány szerinti 21 dohányzó rendszerben alkalmazható áramforrásokat, vezérlő-áramköröket, szippantásra működésbe lepő érzékelőket és jelzóműszereket ismertet az 5,060,671 számú (PM 1337} amerikai egyesült államokbeli szabadalom: és az együtt megadott ES 07/943,504 lajstromszámú (Pb 15500 amerikai egyesült államokbeli szabadalmi bejelentés. power sources used the smoking system 21 of the present invention, control circuits, which operate sniffing sensors and jelzóműszereket described in U.S. 5,060,671 (PM 1337} U.S. patent: and in commonly-assigned ES 07 / 943.504 Application No. (Pb 15 500 U.S. Patent.

A 21 dohányzó rendszerben előnyös módon alkalmazható 23 cigaretta a 4A. 4A cigarette 23 for use in the smoking system 21 preferably. és 48. ábrán látható . and 48 shown in FIG. A 23 cigarettában, egy 60 dohányrudaeska és egy 62 szüróvégzödés van, amelyeket egy 64 borítópapír köt össze. The cigarette 23, a 60 and a 62 dohányrudaeska szüróvégzödés is bound together with a tipping paper 64.

A részben töltött, töltőanyagom 23 cigaretta átmérője a hossza mentén lényegében állandó és a hossza a hagyományosabb cigarettákhoz hasonlóan előnyös módon közelítőleg 7,5 és 8,5 mm között van, úgyhogy a dohányzó személy számára a megszokott szájérzetet” nyújtja. The partially-filled, filler cigarette 23 of substantially constant diameter and having a length similar to the more traditional cigarettes, is preferably between approximately 7.5 and 8.5 mm, so that it the usual mouthfeel "to the smoker along its length. A 23 cigaretta előnyös kiviteli alakjának teljes hosszúsága 62 mm. The cigarette 23 is the preferred embodiment of an overall length of 62 mm. Ez megkönnyíti a szokványos csomagológépek alkalmazását a 23 cigaretták csomagolására. This facilitates the use of conventional packaging machines in the packaging of 23 cigarettes. A 104 * Μ szopökaszűrő és a 102 szabadétámlása szűrő együttes hosszúsága előnyös módon 30 im. 104 * Μ mouthpiece filter 102 and the filter szabadétámlása combined length is preferably 30 microns. A 6« borító-papír előnyös módon közelítőleg 6 mm-rel túlnyúlik a 60 dohányrudacskán. 6 «covers paper preferably extends approximately 6 mm of the tobacco rod 60. A 60 dohányrudacska teljes hosszúsága előnyös módon 32 mm. the total length of the tobacco rod 60 is preferably 32 mm. Az előnyös kiviteli alakra fentebb megadottak helyett más arányok, hosszúságok és átmérők ís választhatok, Preferred embodiments other proportions, lengths and diameters could be selected instead defined above,

A 23 cigaretta 60 dohányrudacskája előnyös módon egy henger alakúra hajtogatott 66 dohány-szövedéket tartalmaz. The tobacco rod 60 of the cigarette 23 preferably includes a cylindrical pleated tobacco web 66.

Egy 71 külső burkolópapír szorosan körülveszi a 66 dohányszövedéket, A 71 külső búr kelőpapírt a hagyományosabb cigarettáknál szokásos módon hosszvarrat tartja össze, A 71 külső burkol ópap ír a 66 dohányszövedéket egy 74 szabadáramíású szűrő és egy 80 dohánybetét köré csavart állapotban tartja, A 71 outer wrapper around the expendable 66 dohányszövedéket, the outer Boer 71 exclusive paper held together by longitudinal seam normal to the more traditional cigarettes manner, the 71 outer sheath of OPAP Irish 66 dohányszövedéket holds wrapped around a 74 szabadáramíású filter and a tobacco plug 80 mode,

A 71 külső burkolópapír előnyös módon szorosan a 66 dohányszövedék köré van csavarva, hogy a külső megjelenés és az érzet olyan legyen, mint a hagyományosabb cigarettáknál, Megállapítottuk, hogy jobb ízű füst állítható- elő, ha a 71 külső burkolópapír szokványos típusú cigarettapapír, előnyös módon lenrost papír, amelynek a permeabiiítása közelítőleg 20 - 50 CORESTA (a CORSSTA az egy négyzetcentiméternyi anyagon, például papír Íven 1 perc alatt , 1,0 kP nyomáseséssel átmenő levegő mennyisége köbcentiméterben kifejezve), még előnyösebb módon kb, 30 - 45 CORSSTA, rizsmatomege közelítőleg 23 - 35 g/Ή, még előnyösebb módon kb. The outer wrapper 71 is preferably tightly wrapped around the tobacco web 66 screwed to the external appearance and the feel to be like more traditional cigarettes, have found that a better tasting smoke állítható- occur when the outer wrapper 71 of the standard type of cigarette paper, preferably flax paper having a permeability of approximately 20 to 50 CORESTA (the CORSSTA to one square centimeter of material, e.g., paper arc expressed volume throughput of 1.0 kP pressure drop of air in cubic centimeters 1 minute), more preferably about, 30-45 CORSSTA, a basis weight of approximately 23-35 g / Ή, more preferably approx. 23 - 30 g/H, és közelítőleg 23 - 35 tömegé, előnyösebb módon 28 - 33 tömeg% töltőanyagot (előnyös módon kalcium-karbonátot) tartalmaz. 23 to 30 g / h, and approximately 23 to 35 percent by weight, preferably 28 - 33% by weight filler (preferably calcium carbonate).

·/ Ο · / Ο

A 71 külső burkolópapir előnyös módon kevés nitrátot vagy más égetett módifikálőszert tartalmaz vagy egyáltalán nem tartalmaz ilyet. 71 overwrap paper contains or does not contain such a preferred manner burnt little nitrate or other modifier. A 7Ί külső burkoiőpapir tömegéhez viszonyított oitráttartaiom 0 és közelítőleg 2 f 6 tömeg! The relative 7Ί outer wrapping paper has a weight of approximately 2 oitráttartaiom 0 and f 6 wt! körött van, előnyösebb módon 1 %-nál kevesebb. Korotan is preferably less than 1%.

Maga a 66 dohányszövedék előnyös módon egy 68 alapszövegé kb ói és a 68 alapszövedék belső felülete mentén elhelyezett 70 dohányaromaanyag rétegből áll, A 60 dohányrudacska 72 hegyes végen a 66 dohányszövedék és vele együtt a 7.1. the tobacco web 66 itself consists of tobacco flavor material 70 is a layer disposed about -isosorbide alapszövegé 68 and the inner surface of the base web 68 along Preferably, the pointed end of the tobacco rod 60 to 72 together with the tobacco web 66 and 7.1. külső burkoiőpapir a cső alakú 74 szabadáramlású szűrő köré van csavarva, outer wrapping paper is wrapped around the tubular freeflow filter 74,

A 74 szabadáramlású szűrő szerkezetileg meghatározza és tartja a 60 dohányrudacska 72 hegyes végét, és lehetővé teszi, hogy az aeroszol minimális nyomáseséssel lépjen ki a 60 dohányrudacska belsejéből, A 74 szabadáramlású szűrő ezenkívül áramlásszükitőként is hat a 60 dohányrudacska 72 hegyes végén. The 74-freeflow filter structurally establish and pointed end 72 of the tobacco rod 60 and allows the aerosol exit minimal pressure drop inside the tobacco rod 60, 74 freeflow filter is additionally áramlásszükitőként six-pointed end 72 of the tobacco rod 60. Ez véleményünk szerint elősegíti az aeroszol képződését a 23 cigaretta megszivásakor, A 74 szabadáramlású szűrő előnyös módon legalább ? This will promote the formation of aerosol, it is believed that when the cigarette 23 puffs, the freeflow filter 74 is preferably at least? mm hosszú, ami megkönnyíti a gépi kezelést, és előnyös módon gyűrű alakú, bár a kis hatékonyságú szűröknek más alakjai és típusai is lehetségesek, ezen belül henger alakú szűrőbetétek is. mm in length to facilitate machine handling and is preferably annular, although the low efficiency filters is different shapes and types are possible, including cylindrical filter elements as well.

A 60 dohányrudacska 78 szabad végén a 66 dohányszövedék és vele együtt a 71 külső burkolópapír henger alakú 60 dohánybetét köré van csavarva. The tobacco rod 60 at the free end 78 of the tobacco web 66 and with it the outer wrapper 71 is wrapped around a cylindrical tobacco plug 60. A 80 dohánybetétet a 66 dohányszövedéktől elkülönítve állítjuk elő, A 80 dohánybetétet vágott dohány töltőanyag viszonylag rövid oszlopa képesi, amely a 84 betétborításba van csavarva, és az rögzíti. The tobacco cartridge 80 is prepared separately from dohányszövedéktől 66, the napkin 80 of tobacco cut filler material is relatively short compared pillar which is screwed to the web of plug 84, and the record.

* φ * »» * * Φ »»

A 80 dohánybetétet előnyös módon szokványos cigarettarudacska-gyártő gépen, állítjuk elő. The tobacco cartridge 80 is preferably a conventional cigarette rod-making machine, is prepared. Ennek során vágott {előnyös módon kevert) töltőanyagot mozgó szalagon levegővel folytonos dohányrudacskává alakítjuk és 84 betétborítást képező folytonos szalagba csavarjuk, amit azután hosszvarrat mentén Összeragasztunk és termikusán hegesztőnk. In so doing, cut {preferably blended) is converted to a filler stock moving air dohányrudacskává continuous and continuous web of cover insert 84 is screwed, which is then glued along its longitudinal seam and thermally welding. A találmány előnyös kiviteli alakjában azonban a 84 betétboritást előnyös módon cellulóz szövedékből készítjük, ami kevés töltőanyagot - vagy töltőanyag nélküli ~ irező vagy égetési adalékot tartalmaz (mindegyiknek a szintje 0,5 tömeg! alatt van) és előnyös módon kevés írezőanyagot vagy semmi irezöanyagot nem tartalmaz, A dohány 84 betétborítás rízsmatömege előnyös módon kicsi: 15 g/m 2 alatt van, előnyösebb módon 13 g/m z , A dohány 84 betétborítás permeabiiitása nagy, előnyös módon kb. However, the preferred embodiment of the invention, the 84 of plug made cellulosic web preferably is little filler - containing or additive unfilled ~ sizing or incinerator (each of the level is below 0.5 parts by weight) and contains small amount of sizing agent or no sizing agent preferably A tobacco cartridge cover 84 is preferably small basis weight: below 15 g / m 2, preferably 13 g / m z, A tobacco cartridge cover 84 high permeability, preferably approx. 20000 - 35000 CORESTA, előnyösebb módon kb. 20,000 to 35,000 CORESTA, preferably approx. 25000 - 35000 CORESTA, és előnyös módon puhafa szálas pépből, manilskender típusú cellulózból vagy más hosszúszálas pépből készül. 25,000 to 35,000 CORESTA, and is preferably made from soft wood fiber pulp, manilskender type cellulose or other long-fiber pulp. Ilyen papírok kaphatók a Such papers are available at

Papie.rfa.brik Schoeiler und Hoescht GmbH cégnél (Postfach 1155, D-76584, Gernsbaek, Németország). Papie.rfa.brik Schoeiler und Hoescht GmbH company (Postfach 1155, D-76584, Gernsbaek, Germany). 84 betétboritásként alkalmas másik papír a DeMauduit cég (Euimperie, Franciaország) TW 2000 jelű papírja, amely 2,5 tömeg! 84 is suitable for different paper betétboritásként paper TW 2000 marked the company DeMauduit (Euimperie, France) containing 2.5 weight! karborí-metí1 cellulóz adalékot tartalmaz. carborane metí1 cellulosic additive.

A dohányrudacska-gyártö gépet úgy működtetjük, hogy a dohányrudacska sűrűsége közelítőleg 0,17 - 0,30 g/cm-1, előnyös módon legalább 0,20 - 0,30 g/cjxA, még előnyösebb módon kb, 0,24 és 0,28 g/cm- között legyen. The tobacco rod making machine is operated to the tobacco rod density of approximately .17 to .30 g / cm-1, preferably at least 0.20 to 0.30 g / cjxA, more preferably about 0.24, and 0 , is between 28 g / cm. A fokozott sűrűség előnyös annak w* elkerülésére, hogy a 60 dohányrudacska 7.8 szabad végén .laza végek alakuljanak ki. The increased density of w * preferred to avoid the tobacco rod 60 at the free end 8.7 .laza ends to be formed. Nyilvánvaló azonban, hogy a rudacska kisebb sűrűsége lehetővé teszi, hogy a 12 dóhányoszlop hozzájáruljon ahhoz, hogy az aeroszol és aroma aránya a füstben nagyobb legyen. It is obvious, however, that the lower rod densities will allow the tobacco column 12 to contribute to a lower proportion of aerosol and flavor to the smoke to be greater. Ennek megfelelően egyensúlyt kell tartani a '82 dohányoszlop kis rudacskeserűsége által elősegített aeroszol-hozam és a laza végeknek a nagyobb rudacskasűrQseg által elősegített elkerülése között. balance between encouraged by '82 tobacco column rudacskeserűsége small aerosol flow and the loose ends are facilitated by the greater rudacskasűrQseg avoid accordingly.

A 82 dohányoszlop előnyös módon az iparágban tipikus dohánykeverékböl, így világos, burley (buriey - magas alkaloida tartalmú és nitrogénes összetevőket tartalmazó, főleg Kentuckyfaan és a szomszédos államokban termesztett dohányfajta} és keleti dohányok opcionálisan helyreállított dohányt és más keverékösszetevőket, többek között hagyományos cigaretta-aromákat tartalmazó keverékeiből készül. Az előnyös kiviteli alakban azonban a 82 dohányoszlop vágott töltőanyaga az l'JS.A piac számára világos, burley' 1 és keleti dohányok közelítőleg 45:30:25 arányú keverékéből készül, és nem tartalmaz helyreállított dohányt vagy más utánvágott aromaanyagot. Opcionálisan a rudacska sűrűségének beállítására expandált dohányösszetevők és aromák adhatók a keverékhez. The tobacco column 82 preferably in the industry typical dohánykeverékböl so bright, burley (buriey - grown States having a high alkaloid content and nitrogen constituents, especially Kentuckyfaan and the adjacent tobacco variety} and oriental tobaccos optionally, reconstituted tobacco and other keverékösszetevőket, including traditional cigarette flavors preparing mixtures containing. However, the preferred embodiment of the tobacco column 82 of cut filler for the light l'JS.A market burley '1 and Oriental tobaccos is approximately 45:30:25 mixture of and not containing reconstituted tobacco or other after cut flavorings. optionally adjusting the expanded tobacco rod density of ingredients, and flavors may be added to the mixture.

A fent leírt módon kialakított folytonos dohányrudacskát a 88 dohánybetét előre meghatározott hosszúságának megfelelően elvágjuk. The continuous tobacco rod formed as described above is cut in accordance with the length of the tobacco plug 88 in advance. Ez a hosszúság előnyös módon legalább 7 mm, hogy a gépi kezelést megkönnyítse. This length is preferably at least 7 mm in order to facilitate machine handling. A hosszúság azonban lehet 7 mm és 25- mm közötti vagy ennél több a cigaretta kialaki fásában érvé* nyesülő preferenciáktól függően.. Ez világossá válik a kővetkezőkből, amelyet a 4A, és 4B. However, the length is between 7 mm and 25 mm or more depending on the cigarette formed FASAD VALIDITY * nyesülő preferences .. This consisted of the following becomes clear by Figures 4A and 4B. ábrák kapcsán ismertetünk. We described with reference to Figs.

A 80 dohánybetét 86 hosszúságát a 60 dohányrudacska teljes 88 hosszúságához viszonyítva általában úgy állapítjuk meg, hogy a 60 dohányrudacska hosszában a 74 szabadáramlású szűrő és a 80 dohánybetét között egy 00 üreg legyen. The tobacco plug 80 86 length of tobacco rod 60 relative to the full length of 88 is generally determined to have a cavity 00 between the freeflow filter 74 and the tobacco plug 80 to the tobacco rod 60 lengthwise. A S0 üreg a 60 dohányrudacska töltetlen részének felel meg, és közvetlen áramlási összeköttetésben van a 62 szűrővégződéssel a 60 dohányrudacska 74 szabadáramlású szűrőjén át. The S0 cavity corresponds to the unfilled portion of the tobacco rod 60 and is in direct fluid communication with the tobacco rod 60 at the 62 szűrővégződéssel 74 freeflow filter.

Ahogyan ez különösen a 4A. As this particular 4A. ábrán látható, a 80 dohánybetét 86 hosszúságának és a 60 dohányrndacaka hosszában elfoglalt viszonylagos helyzetének megválasztásakor a 37 fűtőelemek jellemzőit is figyelembe vesszük. shown in Figures, the tobacco plug 80 considering the characteristics of the heating elements 37 is 86 the length and position along the length of the relative position of 60 dohányrndacaka when choosing. Amikor egy cigaretta kellően van helyezve a 39 fűtőelemtartó 182 ütközőjén, akkor mindegyik 37 fűtőelem egy 92 fütőeiemrésze érintkezik a 60 dohányrudacskávai a 60 dohányrudacska egy területén. When a cigarette 39 is sufficiently inserted in the heater fixture 182 the stop, each heating element 37 touches a 92 fütőeiemrésze 60 dohányrudacskávai an area of ​​the tobacco rod 60. Ezt az érintkezési területet nevezzük 94 fűtőelem-lábnyomnak”. This is called the contact area 94 heater footprint ". A 4A. 4A. ábrán kettős nyíllal jelöltük azt a területet - a 94 fűtőelemlábnyom”-ot amely nem része: magának a cigarettának, hanem a 60 dohányrudacskának azt a területét jelenti, amelyen a 37 fűtőelem várhatólag eléri a működési hevitési hőmérsékletet a 23 cigaretta szívásakor. FIG double arrow indicated by the area - the heater footprint 94 "was not part of the cigarette itself, but the tobacco rod 60 is the area on which the heating element 37 is expected to reach its working heating temperature of 23 to smoking of a cigarette.

Minthogy a 37 fűtőelemek a 39 fűtőelemtartő 182 ütközőjétől rögzített 96 távolságban vannak, ezért a 94 fűtőelemlábnyom' egyöntetűen a 60 dohányrudacska 78 szabad végétől ugyanabban az előre meghatározott 96 távolságban helyezkedik el ► * ♦ ♦ ♦♦ a 60 dohánytudaoska hosszában minden 23 cigaretta esetében, amely teljesen be van dugva a 25 gyújtóba. Since the heating elements 37 are fixed in 39 fűtőelemtartő 182 stops from 96 a distance so the 94 heater footprint 'uniformly 78 from the free end of the tobacco rod 60 is located at the same predetermined 96 away ► * ♦ ♦ ♦♦ 60 dohánytudaoska lengthwise for every cigarette 23 that is fully plugged into the lighter 25.

A SO dohánybetét hosszúságát, a 94 fűtőelem-lábnyom” The SO tobacco plug length, the heater foot print 94 '

hosszúsá lengths .gát, valam: .gát, somehow: Lnt a 94 Lnt 94 fűtőelem-lábnyom é heater foot print ye sa 132 ütköző 132 and the stop
közötti from távolságot the distance előnyös advantageous módon úgy választjuk is chosen as meg, hogy a 94 that the 94
fűtőéle heating element m-lábnyom m Footprint túlnyúlj. extends beyond. ka SO dohánybetéten s SO dohánybetéten és egy 98 tá- and a 98 TA
válságon crisis a 30 üreg the cavity 30 egy rész part one e felett helyezkedik Located above this e. e. A ta vo.i sa- The eagles ta vo.i

kb. approx. 15 got, amelyen a 94 fűtőelem-lábnyom” a 90 üreg - a 60 dohányrudacska töltetlen része - felett helyezkedik el, 93 fa főelem-üreg átfedésnek” is nevezzük. 15 got on which the heater foot print 94 'of cavity 90 - unfilled portion of the tobacco rod 60 - overlies a timber main body 93 cavity overlap "is also referred to. Azt a távolságot, amelyen a 94 fűtőelem-lábnyom többi része a 80 dohánybetét felett he lyezkedik el, 99 ”fűtőelem-töltőanyag átfedésnek” nevezzük. The distance over which the remainder of the heater foot print 94 he lyezkedik over the tobacco plug 80, 99 is referred to as "heater-filler overlap".

A 62 szűrővégződés előnyös módon tartalmaz egy, a 60 dohányrudacskávai szomszédosán elhelyezett 102 szabadáramiásü szúrót és egy, a 62 szürövégzödésnek a 60 dohányrudacskátöl tá volabbi végén lévő 104 szopókaszűrő betétet. Szűrővégződés 62 comprises a filter 102 and a szabadáramiásü 60 disposed adjacent dohányrudacskávai preferably 62 szürövégzödésnek mouthpiece insert 104 in the end of the MS 60 dohányrudacskátöl repricing. A 102 szabadáramlású szűrő előnyös módon cső alakú és a levegőt nagyon kis nyo máseséssel viszi át. The freeflow filter 102 transmits tubular and air are very small pressure drop in other advantageous manner. Ehelyett más szokványos kialakítású, kis hatékonyságú szűrők is alkalmazhatók. Instead, other conventional design, low-efficiency filters can be used. A 102 szabadáramiásü szűrő belső átmérője előnyös módon. The inner diameter of filter 102 szabadáramiásü advantageous manner. 2 - 6 mm és előnyös módon nagyobb a 60 dohánytudaoska 7 4 szabadáramiásü szűrőjének belső átmérőjénél. 2-6 mm, and preferably greater than the inside diameter of 60 7 4 dohánytudaoska szabadáramiásü filter.

A 104: szopőkaszűrő betét lezárja a 62 szűrővégződés szaba: végét a küllem végett, és kívánt esetben némi szűrés céijáböl, bár a 104 szopőkaszűrő betét előnyös módon tartalmaz egy kis, 104: closing the mouthpiece insert 62 szűrővégződés Patent: To end the appearance and, optionally, some filtration céijáböl, although the mouthpiece insert 104 preferably comprises a small,

- 25 % hatékonyságú szűrőt. - 25% efficient filter.

A 102 szabadáramlású szűrőt és a 104 szopókaszörő betétet előnyös módon egy 112 betétbo-rítás 110 kombinált betétté köti össze. The freeflow filter 102 and an insert 104 szopókaszörő betétbo-ting 112 connects 110 are preferably combined with a deposit. A 112 betétborítás előnyös módon porózus, könnyű betétborítás, amelyet a cigarettagyártás területén könnyen be lehet szerezni. The cartridge cover 112 is preferably a porous, lightweight pad cover, which is readily obtainable in the field of cigarette manufacture. A 110 kombinált betétet a 60 dohányrudaoskához a 64 burkolópapír csatlakoztatja. The combined pad 110 to connect the wrapper 64 60 dohányrudaoskához. A 64 burkolópapír a szokványos előírások szerinti, a oigarettaiparhan szokványosén használt, burkolópapír. The tipping paper 64 according to the conventional standards, used in the conventional oigarettaiparhan, wrapping paper. A 64 burkolópapír lehet parafa színű vagy fehér vagy bármilyen más színű a dekoratív megfontolások szerint. The wrapper 64 may be cork, white or any other color or color under the decorative considerations.

A találmány szerinti kialakított 23 cigaretta teljes bőszszúsága előnyös módon közelítőleg 62 mm. bőszszúsága complete with the cigarette 23 according to the invention is preferably approximately 62 mm. Ebből 30 mm a 62 szűrő-végződés 110 kombinált betétje. From 30 to 62 mm strainer-tail insert 110 combination. Ennek megfelelően a 60 dohányrudacska 32 mm hosszú. Accordingly, the tobacco rod 60 to 32 mm long. A 60 dohányrudacska 74 szabadáramlású szűrője előnyös módon legalább 7 mm hosszú, és a 74 szabadáramiású szűrő és a 00 dohánybetét közötti 91 üreg előnyös módon legalább 7 mm hosszú. Freeflow filter 74 of the tobacco rod 60 is preferably at least 7 mm long and the szabadáramiású filter 74 and the void 91 between the tobacco plug 00 is preferably at least 7 mm long. Az előnyös kiviteli alakban a 94 ”fűtőelem-lábnyom” közelítőleg 12 mm hosszú, és úgy van elhelyezve, hogy 98 fűtőelem-üreg átfedés 3 w. In the preferred embodiment 94 "heater footprint" of approximately 12 mm in length, and is arranged so that the heater 98 cavity overlap 3 w. így a 94 fűtőelemlábnyom'' 9 mrn-en fedi a 80 dohánybetétet. Thus, the heater footprint 94 '' 9 mm are en 80 covering the tobacco cartridge.

nyilvánvaló, hogy a 91 üreg hosszúsága és a 80 dohánybetét hosszúsága a gyártás megkönnyítése végett, és ami még fontosabb, a 23 cigaretta dohányzási tulajdonságainak, ezen beiül ízének, huzatának és hozamának beállítása végett módosítható. it is obvious that the length of the void 91 and the length of the tobacco plug 80 for ease of manufacture, and can be modified in order to more importantly, the cigarette 23 the smoking properties of flavor inside, cover and rate of setting this. A 91 üreg hosszúsága és a fűtőelem-töltőanyag átfedés (valamint 98 fűtőelem-üreg átfedés) mértéke is változtatható a reagálási gyorsaság beállítása, a hozam egyöntetűségének (mind szippantásón kén tl, mind a cigaretták közötti egyöntetűségének) javítása, valamint az. 91 cavity length and the rate of fuel-filler overlap (and 98 heater-void overlap) may also be varied adjusting the response speed, the yield Uniformity (all puffs sulfur tl and uniformity between cigarettes) improving and. aeroszol fűtőelemeken vagy fűtőelem körül bekövetkező kondenzálödásának szabályozása végett. aerosol or heating elements in order to control condensation of around heater.

Az előnyös kiviteli alakban a 91 üreg (a 60 dohányrudacska töltőanyagmentes része) közelítőleg 7 m-es, 'hogy biztosítsa a kellő hézagot a 94 fűtőelem-lábnyom” és a 74 szsbadáramlásű szűrő között. In the preferred embodiment the void 91 (the filler-free portion of the tobacco rod 60) is approximately 7 m, 'to ensure adequate clearance between the heater foot print 94' and 74 szsbadáramlásű filter. Ily módon van egy rés, úgyhogy a 94 “fűtőelemlábnyom” dohányzás közben nem hevíti a 74 szabadáramlásű szűrőt. Thus, there is a gap, so that the 94 "heater footprint" does not heat the freeflow filter 74 during smoking. kiás hosszúságok is alkalmasak, például ha a gyártási tűrések megengedik, akkor a 91 üreg lehet rövid, így közelítőleg 4 mm vagy ennél kisebb, vagy a másik szélső esetben jóval meghaladhatja a 7 mt, és igy hosszúkás töltőanyag-mentes részt hoz létre a 60 dohányrudacska hosszán. excavate lengths are suitable, for example, if manufacturing tolerances permit, the void 91 can be short, such as approximately 4 mm or less, or in the other extreme case, is much higher than 7 m, and to such an elongate filler-free part in establishing the tobacco rod 60 length. A töltőanyagmentes rész (a 91 üreg) hosszúsága előnyös módon közelítőleg 4 - 18 mm, még előnyösebb módon 5-12 mm. The filler-free portion (the void 91) length is preferably approximately 4-18 mm, more preferably 5-12 mm.

A 68 alapszövedék fizikailag elválasztja a 37 fűtőelemeket a dohányaroma-anyagtói, átviszi a 37 fűtőelemek által fejlesztett hőt a 70 dohányanyagra (aromaanyagra), és fenntartja a dohányrudacska fizikai kohézióját a cigaretta kezelésekor, a 25 gyújtóba való be-dugásakor és dohányzás utáni eltávolításakor. The 68 base web physically separates the 37 fuel elements of the tobacco flavor material in any, transmits heat generated by the heating elements 37 of tobacco material 70 (flavorings), and maintains physical cohesion of the tobacco rod of the cigarettes when handling, loading dugásakor into the lighter 25. Preferably, and after the tobacco is removed.

A következőkben a 66 dohány-szövedék különböző összetevőinek százalékarányát és/vagy viszonylagos tömegét ismertetjük. In the following, the tobacco web 66 the various components of the percentage and / or relative weights are described.

Ha ennek ellenkezőjét kifejezetten nem. If the contrary is explicitly not. közöljük, illetőleg ennek ellenkezője az adott szakterületen járatos szakember számára amúgyis nyilvánvaló, a tömege zúzalék, adatok száraz tömegre vonatkoznak, vagyis a megadott százalékarányok és/vagy viszony35 «> * ·> ♦ * are given, respectively, the opposite anyway be apparent to those skilled in the art, the mass of broken material, data on a dry weight basis, i.e., the specified percentages and / or viszony35 "> · *> * ♦

Μφ» * « a lapos tömegek a nedvességtartalomra helyesbítve vannak (azt nem tartalmazzák). Μφ "*" flat masses are corrected for moisture content (it is not included).

A 66 dohányszövedék gyártási eljárása során előnyös módon nem adunk hozzá szénszálakat, amint, ezt a következő bekezdésben leírjuk. The manufacturing process of tobacco web 66 without the addition of carbon fibers, preferably, as, described in the next paragraph. Az előnyős gyártási, eljárás végén magának a 68 alapszövedéknek az előnyös teljes rizsmatömege közelítőleg 35 - 45 g/m z , még előnyösebb módon közelítőleg 40 g/m 2 . At the end of the preferred manufacturing process, the base web 68 itself, the preferred total basis weight of approximately 35-45 g / m z, more preferably approximately 40 g / m2. 40 g/m 2 esetén a 58 alap-szövedék előnyös módon közelítőleg 28 g/m 2 dohányszála.t és közelítőleg .12 g/m 2 cellulózszálafc tartalmaz, ami fa pépből vagy lenből, származik. In case of 40 g / m 2 base web 58 preferably approximately 28 g / m 2 and approximately dohányszála.t .12 g / m 2 comprises cellulózszálafc derived from wood pulp or flax. A cellulózszálak cellulóz erősítőanyagként szolgálnak a 68 alapszövedék összetételében, A 68 alapszövedék cellulő-zszál tartalmát szubjektív okok miatt (hogy elkerüljük a cigaretta papírízét) előnyös minimalizálni. The cellulosic fibers of cellulose are used as reinforcing material 68, the base mix, due to the content of the base web 68 is cellulosic zszál subjective reasons (to avoid cigarettes papírízét) preferably minimized. A dohány-szálaknak a cellulózszálakhoz' viszonyított aránya száraz tömeg álapján közelítőleg 2:1 és 4:1 között keli, hogy legyen. The ratio of tobacco fibers' cellulose fibers relative to the dry mass calculated approximately 2: 1 amounts to between to become 1 and the fourth Az előnyös celiulózanyag fehérítőtlen, puhafa kraftcelluióz, de a legtöbb fa- és lenpép használható. The preferred inorganic celiulózanyag bleach softwood kraft pulps, but the most used wood and lenpép.

A 68 alapszövedék másik lehetséges -erősítőanyaga a dohányszárból készült ceilulózszál, The base fabric 68 in the alternative -erősítőanyaga ceilulózszál tobacco,

Bár sz nem különösebben előnyös, a 68 alap-szövedék egyik oldalát be .lehet vonni közelítőleg 1. g/m 2 algínáttal. Although c is not particularly preferred, one side of the base web 68 on .They included approximately 1 g / m 2 alginate. Alginát alkalmazása esetén ezt előnyös a 68 alapszövedéknek a 70 dohányanyagot (aromaanyagot) fogadó oldallal ellentett oldalára felhordani. In case of this preferred application of alginate applied to the base web 68 opposite of the host 70 tobacco material (flavoring material) face side.

A 70 dohányanyag, amit a 68 alapszövedékre felhordunk, száraz tömeg alapon előnyös módon, legalább a kétszerese, még χ »φ· «4 ** * Φ Φ « «. The tobacco material 70, which is applied to the substrate web 68, dry weight basis, preferably at least twice, more χ »φ ·« ** 4 * Φ Φ ««. 4 4

4f Α Κ » φφ φφν * ·*»► X Φ 9 χ *♦* * * Φφ φ» φφφ előnyösebb módon körülbelül a három-négyszerese a 68 alapszövedérnek. 4f Α Κ »φφ φφν * · *» ► X Φ 9 χ * ♦ * Φφ φ »φφφ preferably about three to four times the alapszövedérnek 68th Az előnyös Kiviteli alakban a dohányanyag rizsmatömege közelítőleg 130 g/rA, úgyhogy a 66 dohány-szövedék összegezett teljes tömege közelítőleg 170 .g/m z . In the preferred embodiment, the tobacco material has a basis weight of approximately 130 g / rA so cumulative total weight of the tobacco web 66 is approximately 170 .g / m z. Száraz tömeg alapján a 70 dohányanyag közelítőleg 3,5:1 és 5:1 közötti arányban tartalmaz őrölt dohányt és extrahált szilárd anyagokat, bár ez az arány közelítőleg 3:1 és 9:1 kozott is lehet. by dry weight of the tobacco material 70 is approximately 3.5 to comprise ground tobacco and extracted solids ratio of 1, although this ratio is approximately 3: 1 and 5 to 1 was also 1 and 9th Az előnyös kiviteli alakban az arány közelítőleg 4:1. In the preferred embodiment, the ratio is approximately 4: 1.

A 70 dohányanyaghoz nedves!tőszerként és aeroszol prekurzorként glicerint adunk hozzá, énnek mennyisége a 70 dohányanyag száraz tömegének kb. The tobacco material 70 of glycerol was added wet! Tőszerként aerosol precursor, the quantity of this tobacco material dry weight of about 70. 10 - 14 %~a, a legelőnyösebben közelítőleg 12 %-a, de bármilyen érték lehet közelítőleg 5 %~ tél egészen 20 %-ig a 70 dohányanyag száraz tömegéhez viszonyitva. 10 to 14% of the ~, most preferably approximately 12%, but can be any value up to about 5% ~ 20% winter relative to the tobacco material 70 up to a dry mass. Ha a glicerint, lecsökkentjük az összetétel száraz tömegének 5 - 7 %~ara, akkor a 66 dobányszövedék valamivel merevebbé válhat, és jobban ellenáll a lapulásnak, amikor cső alakúra hengergetj ük. When the glycerin, reducing the dry weight of the composition 5-7% ~ ara, the 66 dobányszövedék become somewhat more rigid and more resistant to the hiding effect when hengergetj ÜK tubular shape.

Fektint is adunk a 70 dohányanyaghoz, énnek az aránya a száraz tömeghez viszonyítva kb. Fektint also added to the tobacco material 70, such a ratio relative to the dry mass approx. 0,5 - 2 előnyös módon 1,4 %. 0.5 to 2 preferably 1.4%. A pektínt bevonőanyagkent adjuk hozzá. Pectin is added as a coating material. Fékein hiányában a 70 dohányanyag túlságosan be szívódna - behatolna a 68 alapszövedékbe a bevonási művelet közben, és a 66 dohányszövedék bevont oldalán szemcsés felületi textúrát hozna létre, A túl sok pektin gátolja a behatolást, továbbá gyengíti a 70 dohányanyag és a 68 alapszövedék közötti kötést. Brakes in the absence of tobacco material 70 excessively to be absorbed - penetrating the basic web 68 during the coating operation, and would produce a granular surface texture-coated side of the tobacco web 66, prevents the intrusion of too much pectin, and weakens the bond between the 70 tobacco material and the base web 68th Közelítőleg 1 % arányban a pektín elősegíti a kellő behatolást és a kötést a rétegek kősőtt, úgyhogy a 68 alapszövedék kibírja az automatizált cigarettagyártás súlyos hatásait. Approximately 1% proportion of the pectin promotes adequate penetration and bonding the layers kősőtt so that the base web 68 to withstand serious impacts of automated cigarette manufacture.

A 68 alapszövedéken lévő 10 dohányanyag a legelőnyösebb módon a száraz tömegre vonatkoztatva közelítőleg 16 - 20 % extrahált szilárd dohányanyagot, a száraz tömegre vonatkoztatva 66 - 71 % őrölt dohányrészecskét, 8 - 14 % glicerint és közelítőleg 1,4 % pektint tartalmaz. The substrate web 10 of tobacco material 68 in the most advantageous manner by dry weight of approximately 16 - 20% by dry weight extracted tobacco solids material 66 - containing 14% glycerol, and approximately 1.4% pectin - 71% ground dohányrészecskét, 8th Az USA piacokra a 70 dohányanyag bán lévő őrölt dohány előnyös módon világos, burley” és keleti dohányok keveréke, amelynek közei fele virágos dohány, közelítőleg az egyharmada burley” és a maradék keleti dohány. The US market of ground tobacco in the tobacco material 70 Ban "mix and Oriental tobaccos having a nearly half-flowered tobacco, approximately one third of burley" preferably bright, burley and oriental tobacco residue. A keverék összetevőinek Összetétele és viszonylagos mennyisége előnyös módon módosítható, hogy megfeleljen az USA piac vagy más piacok preferenciáinak. The mixture components can change composition and relative amounts of beneficial ways to meet the US market and other markets preferences.

Az 5A. 5A. és 5S. and 5S. ábrán követhető a 66 dohányszövedék alapanyag gyártásának előnyös eljárása, amelynek során a 66 dohányszövedéket 23 cigaretták automatikus gyártásához alkalmas formára alakítjuk. FIG follow preferred method of manufacturing the tobacco web 66 material in which the 66 dohányszövedéket converted for automated manufacture of the cigarettes 23 form. Az első, 120 lépéssorozatban íoA. The first series of steps 120 IOA. ábra.) a dohány alapanyagot, előnyös módon dohánycsíkot folytonos 66s do~ hányszövedék-lemezzé alakítjuk át. Fig.) of tobacco feedstock, preferably tobacco strip is converted into a continuous-sheet 66s do ~ hányszövedék. A második, 122 lépéssorozatban {58. The second series of steps 122 {58th ábra) a folytonos 66s dohányazövedék-Ismezt egy vagy több 66b dohányszövedék-tekerccsé alakítjuk át, amelyek olyan állapotban vannak, hogy a 23 cigaretták automatikus gyártásához használhatók. figure) is formed in the continuous-66s dohányazövedék Ismezt through one or more roll-66b of tobacco web that are in a condition to be used for automatic manufacture of the cigarettes 23.

Az 5A. 5A. ábra szerint a 120 lépéssorozat, a dohány alapanyag átalakítása folytonos 66s dohányszövedék-lemezzé azzal kezdődik, hogy a dohány alapanyagot a 124 extrahálási lépésben ext« « According to step 120 of FIG series, the conversion of tobacco feedstock begins continuous tobacco web 66s-sheet to the tobacco material 124 in the extraction step extracts ««

« **«« « «**« ««

« * ««»» *·**·* «« » « * * « β» raháiásnak vetjük alá {előnyös módon viszel), hogy a dohányszáiakat elválasszuk az eredeti alapanyagban lévő oldható dohányanyagoktól, A dohány alapanyag előnyös módon dohányesik., de ebben az eljárásban dohány és/vagy dohányrétegek más alakjai is alkalmazhatók. «*« «» »* · ** · *« «» «*« subjected β »raháiásnak subjected {preferably shalt) to separate the dohányszáiakat soluble tobacco materials contained in the original raw material, the tobacco material tobacco is advantageous manner., But in this process the tobacco and / or other forms of tobacco layers may be used. A dohányos!k előnyös módon világos és 'burley” dohányok keveréke, és opcionálisan tartalmazhat keleti dohányt és más változatokat ís. Smokers! K may include oriental tobacco, and other variants is preferably a mixture of light and 'Burley' tobaccos, and optionally.

A 124 extrahálási lépés folyamán Összegyűlt dohányszálakból a 126 papírgyártási típusú folyamatban folytonos 6.8s alapszövedék lemezt alakítunk ki. Gathered tobacco fibers form a continuous 126-type papermaking process 6.8s base web plate 124 during the extraction process.

A 126 papírgyártási típusú folyamatban a 124 extraháiásí lépésből származó dohányszálakat vízben diszpergáljuk előre meghatározott mennyiségű cellulózszál hozzáadásával, amely erősítő anyagként szolgál a 69 alapszövedék összetételében. The 126-type of papermaking process tobacco fiber from the extraction step 124 is dispersed in water by adding a predetermined amount of cellulosic fiber which serves as a reinforcing material of the base web 69 composition. A céllulózszálakat előnyös módon fából, lenből és/vagy dohányszárakból származó pépesitett cellulóz képezi. The cellulose fibers are preferably wood, flax and / or pulped cellulose from tobacco stems. A dohányszálak és cellulóz-szálak kevert diszperzióját az összeeiegyítés után finomítjuk, és így 128 sűrű szövedékzagyot kapunk, amely Öntésre alkalmas a 130 öntési lépésben. The tobacco fiber and cellulosic fiber is refined after the mixed dispersion összeeiegyítés and thus szövedékzagyot density 128 is obtained, which is suitable for molding, the molding step 130. A 128 sűrű szövedékzagyot egy szövedékeiöállítő gép öntőszekrény elrendezésébe irányítjuk, és egy Eourdrínier-féle folytonos, finom huzalhálóra vagy végtelenített szalagra, előnyös módon az előbbire öntjük, 128 is directed to a thick szövedékzagyot szövedékeiöállítő casting machine cabinet in the arrangement, and poured into a Eourdrínier's continuous fine wire screen, or an endless belt, preferably the former,

A dohányszálak és az erősítő anyag diszpergált keverékének finomítása a két összetevő összekeverése után drágább. Current tobacco fibers and the reinforcing material dispersed mixture of more expensive after the two components are mixed. Ezért I ezeket inkább külön finomítjuk, maid elegyítjük. That is why I prefer them separately refined, mixed maid. J | J |

j j

I I

3S 3S

A 130 öntési lépés úté?} a kapott 132 szövedéket a 134 szárítási lépésben egy vagy több szárítón vezetjük át. The molding step 130 UTE?} The resultant web 132 is passed through one or more dryer 134 to the drying step. .Ennek a lépésnek a során a 132 -szövedéket előnyös módon egy őnlevevős szárítón és egy vagy több hengeres szárítón vezetjük át, bár az adott szakterületen a 134 szárítási lépés végrehajtásához számos más elrendezés és készülék ismert és áll rendelkezésre. In the step 132 is requried -szövedéket preferably passed through a Yankee drier and one or more cylinder dryer, although in the art a number of other arrangements and devices are known in the drying step 134 the implementation and available. A THE

134 szárítási lépést 136 ellenőrzési lépés követi, amelynek során mérjük a szárított .szövedék nedvességtartalmát és tömegét. 134 136 followed by a drying step verification step, measure the moisture content and weight of the dried .szövedék in which.

A. nedvességmérés 1.38 kimeneti értékét a 134 szárítási lépés helyesbítésére használjuk, hogy a 68s alapszövedék-lemez kívánt végső nedvességszintje megfeleljen a következő 144 bevonási művelet céljaira, A SSs alapszövedék-lemez nedvességtartalma a 144 bevonási műveletben előnyös módon ló tömeg! 1:38 moisture measurement output value A used for correcting the drying step 134 to a final moisture level of the base web sheet 68s meet the desired objectives of the next coating operation 144, the base web SSS-plate preferred moisture content of the coating operation 144 as horse weight! vagy ekörül! or around it!

érték. value.

Visszatérve a 136 ellenőrzési lépésre, az ebben kapott 140 kimeneti értéket, vagyis a 68s alapszövedék-lemez tömegét a 130 öntési lépésben végzett művelet helyesbítésére használjuk, hogy a 68 alapszövedék rizsmatömege a korábban leírt, előnyös rizsmatömeg legyen. Returning to step 136 control, the output value 140 obtained in this, that the weight of the base web 68s is used to rectify an operation plate 130 in the molding step, the basis weight of the base web 68 is as previously described, a preferred basis weight. Es a helyesbítés többek között annak a sebességnek a változtatása, amellyel a 130 öntési lépésben a 128 sűrű szövedékzagyot bevezetjük a szövetíékelőáiiító gép öntőszekrényébe . And corrections, including the change of the speed with which the casting step 130 is introduced into the dense szövedékzagyot 128 szövetíékelőáiiító the machine öntőszekrényébe.

A 126 papírgyártási típusú folyamat szerinti szövedékkialakítási lépés tartalmazhat továbbá opcionálisan egy 142 bevonási lépést. web formation step of the paper-making type process 126 can optionally further comprise a coating step 142. Ennek során a S8s .alapszövedék-lemez egyik oldalát aigináttal vonjuk be. In doing so, one side of the disc is coated with S8s .alapszövedék alginate. Az alginát mennyisége megegyezik a fen«♦ ♦ .9 *'♦ » 4 tefob leírtak szerint a 63s alapsxövedék-Xemez a 70 dohányanyagot - aromaanyagot - fogadó oldallal eilentett oldalára felvitt mennyiséggel- Az eljárás előnyős foganatosítás! corresponds to the quantity of alginate phenyl «.9 * ♦ ♦ '♦» tefob 4 as described for 63S-alapsxövedék Xemez the tobacco material 70 - flavorings - palladium eilentett receiving face side of the case mennyiséggel- preferred Embodiment módja szerint azonban alginátot nem hordunk fel. However, by way of alginate is not applied to.

A 126 papírgyártási típusú folyamat szerinti szovedékkíalakítási lépés eredményeként a SSalapszövedék folytonos 6Ss alapszövedék-lemez alakjában van, amelyen elvégezhető a 144 bevonási műveletet, Sgy másik változat szerint összeszedjük, majd a soron kívül elvégzünk bevonási műveleteket. web formation step of the paper-making type process 126 is as a result of the base web 6Ss SSalapszövedék continuous sheet form on which gather can be performed in the coating operation 144, alternatively SGY and out offline We perform coating operations. Előnyös azonban a 68s alapszövedék-iemez kialakítása után közvetlenül elvégezni a However, directly carried out after formation of the base web 68s -sheets the preferred

144 bevonási műveletet. 144 coating operation.

A 68s alapszövedék-iemez előnyös módon közelítőleg 12 - 17 % nedvességtartalommal, előnyösebb módon 14,5 - 15,5 1 nedvességtartalommal lép be a 144 bevonási műveletbe. The base web 68s is preferably -sheets approximately 12 - 17% moisture content, preferably 14.5 - enters the coating operation 144 15.5 1 moisture content.

Visszatérve a 124 extrahálási lépésre, a dohány oldható része a 124 extrahálási lépést híg oldat alakjában hagyja el, amely közelítőleg 5 - 10 I oldott dohányösszetevőt - oldható anyagot-, előnyösen 7 - 3 % oldott dohányösszetevőt tartalmaz. Returning to the extraction step 124, the soluble portion of the tobacco in the extraction step 124 leave in the form of a dilute solution, which is approximately 5 - 3% of dissolved dohányösszetevőt - 10L dissolved dohányösszetevőt - anyagot- soluble, preferably 7th Az oldatra kifejtett hőhatás érdekéhen a híg oldatot előnyös módon nem vetjük alá elpárologtató kezelésnek. thermal effects on the solution of interest starve the dilute solution is not subjected to treatment evaporator preferably. A hő kifejtése károsan befolyásolhatja a dohány oldható részei által szolgáltatott aromát, amikor azokat a 23 cigaretta részeként elszívják. The heat may adversely affect the flavor explanation provided by the soluble portions of tobacco, when they smoked cigarettes as part of the 23.

Ezeket a 124 extrahálási lépésből származó - extrahált folyadékként” is ismert - oldható anyagokat egy 146 keverési lépésben összekeverjük további finomra őrölt dohánnyal, glíce41 rlnnél és psktínnei, valamint vízzel. These 124 from the extraction step of - the extracted liquid "is known - soluble materials are mixed in a mixing step 146 for further finely ground tobacco, and glíce41 rlnnél psktínnei and water. Ezek egymáshoz viszonyított mennyisége akkora, hogy végső soron megkapjuk a végleges arányokat, amelyeket a szárított állapotban lévő 70 dohányanyagra korábban leírtunk. The amount thereof relative to each other such as to ultimately provide the final proportions that were previously described tobacco material 70 in the dried state. A 146 keverési lépésben vizet olyan mennyiségben adunk hozzá - vagy tartunk vissza -, hogy a keverési lépés befejezésekor a diszperzió sziiárdanyag tartalma közelítőleg 20 - 35 %, előnyösebben közelítőleg 24 ~ 26 % legyen. The mixing step 146, water is added in an amount sufficient to - or is retained - that the content of solids in the dispersion is approximately 20 in the mixing step is complete - 35%, more preferably approximately 24 ~ 26% have. A keverékben az őrölt dohányrészecskék mérete 60 - 400 messzám, ahol a mes-szám kifejezés azt jelenti, hogy a dohányrészecskék 05 %-a átmegy egy szitán, amelyben négyzethüvelykenként az adott számú nyílás van, A járulékos őrölt dohányrészecskék mérete még előnyösebb módon közelítőleg löö - 200 messzám, és a legelőnyösebb módon közelítőleg 120 mes-szám. The mixture of ground tobacco particles having a size from 60 to 400 mesh, wherein the term mesh means that 05% of the tobacco particles by weight passes through a sieve in which square inch is the given number of openings, the additional ground tobacco particles larger more preferably approximately loo - 200 mesh and most preferably approximately 120 mesh.

Ha az őrölt dohányrészecskék mes-mérete 120 mes felett, és különösen 180 - 220 mes között vagy ekörül van, akkor a zagyositott dohányanyag sziiárdanyag tartalma a 146 keverési lépés végén megnövelhető közelítőleg 28 - 31 %-ra. If the ground tobacco particles mes-mes size above 120, especially 180 - 220 mes between or around, then a solids content of the slurried tobacco material can be increased at the end of the mixing step 146 is approximately 28 to 31% respectively.

A 146 keverési lépés befejezése után a kapott zagyositott dohányanyagot közvetlenül a 144 bevonási műveletre irányítjuk, bár a bevonási művelet szelektíven egy későbbi időben a soron kívül is elvégezhető, A 144 bevonási műveletben a zagyositott dohányanyagnak közelítőleg 22 - 27 tömegé,, előnyösebb módon 24 - 25 tömegé szilárd anyagot keli. After the 146 mixing step is complete, the slurried tobacco material is obtained directly to the 144-coating operation, although the coating operation selectively at a later time can be done outside of the line, the 144-coating operation of the slurried tobacco material is approximately 22 to 27 weight percent ,, preferably 24 to 25 by weight to be solid. tartalmaznia. It contains.

A 144 bevonási műveletben a zagyositott dohányanyagnak oldható dobányanyagból 4 - 8 tömsg%~ot, előnyösebb módon 5,5 6,5 tömegi-ot keli. The coating operation 144 soluble in the slurried tobacco material dobányanyagból 4-8 tömsg% ot ~, preferably 5.5 to 6.5 weight ot be. tartalmaznia. It contains. a zagyositott dohányanyag a the slurried tobacco material

144 bevonási műveletbe előnyös módon közelítőleg 21 - 54 °C (70 - 13O“F5, előnyösebb módon kb. 32°C +-3* í3ö 0 F+-S°F) hőmérsékleten lép be. Preferred coating operation 144 at approximately 21-54 ° C (70 - 13O "F5, preferably about 32 ° C + -3 * í3ö 0 F S + F.) Enter temperature.

A 144 bevonási műveletet előnyös módon szokványos dörzshengeres kenőgépen végezzük, amely egy önlevevős szárító után, a végtelenített szalagon vagy Fourdriníer-féie folytonos, finom huzalhálón tűi van elhelyezve. The coating step 144 is preferably performed by a conventional reverse roll lubricating machinery which after a Yankee dryer, the needles are positioned on an endless belt or a continuous Fourdrinier-Potts, fine wire mesh. A bevonási művelet végezhető más, a szövedékalakitási műveletek terén járatos szakemberek által ismert alkalmas bevonó készülékkel, A 70 dohányanyag ehe..... The coating may be performed by other means known to skilled practitioners in the field of operations szövedékalakitási suitable coating apparatus, the tobacco material 70 Ehe .....

Ivett a 68 alapszövedékre ráönthető vagy ráextrudáIható. Ivett the base web 68 or pour ráextrudáIható. Egy további változat szerint a bevonási művelet elvégezhető a 68s aiapszövedék-lemez gyártásától elkülönítve, soron kívül. In another embodiment, the coating operation can be carried out separately from the base fabric sheet 68s has been manufactured out of turn. A bevonási művelet közben vagy után kívánt esetben a cigarettaiparban szokásos aromaanyagok adhatók hozzá. if desired, conventional cigarette industry flavoring substances may be added during or after the coating operation.

A 144 bevonási művelet eredményeként folytonos 66s dohányszövedék-lemezt állítunk elő. As a result of the coating operation 144 prepared continuous tobacco web 66s disc.

Az 58. ábrán látható 122 lépéssorozatban a 66s dohányszövedék-lemezt felcsévéit 66b dohányszövedek-tekerecsé alakítjuk át, amely alkalmas 23 cigaretták automatikus gyártásához. Step sequence 122 of Figure 58, the tobacco web 66s plate of winding converted to 66b-tekerecsé tobacco web which is suitable for automated manufacture of the cigarettes 23. A 122 lépéssorozat átalakítási lépéseit előnyös módon a folytonos 66s dohányszövedék-lemez gyártásával egy sorban végezzük. steps of converting the sequence of steps 122 is preferably the continuous tobacco web sheet 66s is performed in a manufacturing line. A 122 lépéssorozat átalakítási lépései során a kezelőnek el kell kerülnie az olyan körülményeket, amelyek a 66s dohányszövedéklemezben töréseket, szakadásokat és más hibákat hozhatnak létre, és így a 66b dohányszövedék-tekercsben a dohányszövedék folytonosan, kevés vagy semmi toldással legyen csévélve. During the conversion steps of the 122 series of steps the operator should avoid conditions that cracks, splits and other defects can create a 66s dohányszövedéklemezben and so 66b tobacco web-winding of tobacco web continuously, be wound with little or nothing to affix. Ezen< * kívül a 66s dohányszövedék-iemezt úgy keli kondicionálni, hogy az átalakítási 122 lépéssorozat befejezésekor a dohányszövedék ne kötődjön önmagához, és a 66b dohányszövedék-tekercsrői, illetőleg tekercsre gyorsan le, illetőleg fel lehessen csévélni. In <* outside the tobacco web 66s is to be conditioned-plate was that the conversion step 122 the tobacco web upon completion of a series does not bind to itself, and 66b-tekercsrői tobacco web or roll off quickly, or be wound up.

A 122 lépéssorozat a Í46x szárítási lépéssel indul. The 122 series of steps Í46x start drying step. Ennek során a 66s dohányszövedék-iemezt előnyös módon folytonosan, egy gáztüzelésű, forrólevegő-ütköztetö szárítón, vezetjük, át, így az Airtech Systems Corp. cég (Stroughton, baíne, USA) szárítóján, vagy egy gőzfűtésű, forrőlevegős száritőn. In so doing, the tobacco web 66s-plate was continuously, in a gas fired, hot air is impinged on the dryer, passed preferably through so Airtech Systems Corp. (Stroughton, Bain, USA) szárítóján, or a steam heating, warm air dried. Ehelyett más, a szővedékaiakítási műveletek terén járatos szakemberek által ismert szárítok is alkalmazhatok, A. 146x szárítási lépés során minimális mennyiségű hőt kell ráadni, de a hő mennyiségének elegendőnek keli lennie ahhoz, hogy a 68s aiapszövedék-iemez a kezdeti, állapotból (közelítőleg 15 % nedvességtartalom az alap-szövedékben és közelítőleg 75 % nedvességtartalom magában a bevonatban) a 146x szárítási lépés befejezésére úgy száradjon meg, hogy a nedvességtartalom mindenütt kb. Instead, a minimum amount of heat needs to be exerted by other, known to those skilled in the szővedékaiakítási operations specialists dryer may be used, A. 146x drying step, but the heat quantity must be sufficient to 68s base fabric -sheets the initial condition (approximately 15% moisture content of the base web and approximately 75% moisture to complete the coating itself) 146x of the drying step is to dry to a moisture content of about everywhere. 8 - 12 % legyen, A 66d szárított dohányszövedék-Iemez nedvességtartalma még előnyösebb módon közelítőleg 10 - 11 %. It was 12%, the dried tobacco web 66d -sheets moisture content more preferably approximately 10 - - 8 11%. Ez a végső nedvességtartalom több okból előnyős: megkönnyíti az átalakítási 122 lépéssorozat későbbi szakaszában a hasítási műveleteket; This final moisture content is preferred for several reasons: to facilitate subsequent stages of the conversion step 122 a series of cleavage operations; olyan nedvességszíntét állít be, amely megközelíti azt, amelyen az anyag egyensúlyban lesz, amikor tároljuk és/vagy egy gyártóberendezésre adjuk; It sets a color of moisture, which approximates where the material will be in equilibrium when stored and / or administered at manufacturing a; és olyan nedvességszintet állít be, amely elkerüli az aiapszövedék anyag fapadosságát és önmagához való kötését a 66b doh á nysz ö ve d é k -1 e ke rcsbs n. and set a moisture level which avoids the stickiness of the base fabric and bonding to itself the material 66b DOH nysz á ö é k -1 ve d e n s rcsbs.

♦··*·· X *:·Χ ·· ·· ♦ * X * · Χ

Δ 146χ szárítási lépés után a 66d szárított dohányszövedék- lemezt környezeti hőmérsékletre hütjük, előnyös módon arra a hőmérsékletre, amely a tárolási helyen és/vagy kapcsolódó gyártóberendezésnél várható. After the drying step Δ 146χ 66d dried dohányszövedék- plate cooled to ambient temperature, preferably to a temperature which is expected in the place of storage and / or associated gyártóberendezésnél. Ez a hőmérséklet rendszerint 31 és 44°C [65 és 80°Fj között van. This temperature is usually between 31 and 44 ° C [65 to 80 ° Fj. Ez a 148 hűtési lépés nemcsak azt könnyíti meg, hogy 66 dohányszövedék a művelet körülményeinek megfelelően egyensúlyba kerüljön, hanem annak veszélyét is hárítja., hogy hő maradjon a 66b dohányszövedék-tekercsben, ami önmelegitési folyamatot indíthat. This cooling step 148 not only make it easy to get tobacco web 66 in accordance with the conditions of the transaction balance, but also the risk of Hariton., To keep the heat 66b tobacco web-rolls, which may trigger self-heating process. Ha az önmelegitést nem. If the self-heating is not. ellenőrizzük, akkor szélsőséges hőmérsékletek léphetnek fel és a 66 dohányszövedék szubjektív tulajdonságai romolhatnak. checked, then extreme temperatures occur and subjective characteristics of the tobacco web 66 may be eroded. A hűtési lépést előnyös módon hideg vízzel hűtött, levegőüt köztető hűtővel végezzük, amelyet az Airfcech Systems Corp. cégtől (Stroughton, Maine, USA) lehet beszerezni, bár a szövedékalakítás területén járatos szakemberek számos más hűtőrendszer is ismeretes. The cooling step is preferably cooled with cold water, levegőüt performed square top condenser, which are obtainable from the Airfcech Systems Corp. (Stroughton, Maine, USA), although practitioners skilled in the szövedékalakítás many other cooling system is also known.

A 146x szárítási lépés és a 148 hűtési lépés után a 66dc szárított és lehűtött dohányszövedék-lemezt bodrosságot megszüntető berendezésen, például a Thermo Electron síeb Systems cég (Auburn, Maine, USA) berendezésén vagy valamilyen más, a szövedékalakítás területén járatos szakemberek által ismert bodrosság-megszüntetö berendezésen vezetjük át, A 150 bodrosság-megs züntető lépés befejeztével a 66 dohányszövedék lényegében mentes a szélei mentén létrejött vetemedéstől, és olyan állapotban van, hogy elvégezhető a következő 152 csévélési és 154 hasítási lépés. In 146x drying step 148 and the cooling step after the dried and cooled tobacco web 66dc plate bodrosságot terminating equipment, such as equipment or any other means known to professionals skilled in the szövedékalakítás bodrosság- Thermo Electron Siebel Systems Company (Auburn, Maine, USA) terminating device passed through a 150-megs bodrosság end züntető step is the tobacco web 66 is substantially free of distortion created along the edges, and in a state that can be performed following the winding 152 and 154 the cleavage step. Ezeknek a lépéseknek a végrehajtása előtt azon* ♦» »· bán előnyös a 150 bodrosság-megszdntetö lépést elhagyó 66s dohányszövedék-lemez hőmérsékletét, nedvességtartalmát és teljes tömegét megéllapítani visszacsatolás és a folyamat szabályozása végett, annak biztosítása céljából, hogy a 66s dohányszővedéklemez a csévéiésre és hasításra alkalmas állapotban legyen, és a 66b dohányszövedék-tekercseknél megkapjuk a hőmérséklet, a nedvességtartalom és a teljes tömeg célul kitűzött, kívánt értékeit . Before these steps are completed the * ♦ »» · Ban preferred leaving 150 bodrosság-megszdntetö step 66s tobacco web sheet temperature, moisture content and total mass megéllapítani order feedback and control of the process to ensure that the 66s dohányszővedéklemez the winding and cleavage is suitable condition, and obtain the temperature and the moisture content and the total target weight, the desired values ​​of the tobacco web 66b-coils.

A 66 dohányszövedék lemez, ellenőrzésekor elsősorban teljes tömegét használjuk fel. The tobacco web sheet 66, mainly used for checking the total mass. a 144 bevonási művelet beállításához, így a szuszpendá.lt do-hányanyag dörzshengeres kenőgépbe való adagolási sebességének vagy a kenőgép hengerrésének beállításához. 144 adjust the coating operation, so the rate of addition or the lubricating machine nip szuszpendá.lt the number of do-lubricating material with reverse roll machine set. A 151 ellenőrzési lépésben kapott nedvességszint értékeket a szárítási műveletek szabályozására használjuk, hogy a lemezekben a korábban leírt nedvességszintőket kapjak. moisture level values ​​for the test in Block 151 is used to control drying operations that the plates yield the moisture levels are as previously described. Hasonlóképpen a 146 hűtési lépést a 66 dohányszövedék lemez 151 ellenőrzési lépésben mért hőmérséklete szerint szabályozzuk. Likewise, the cooling step 146 is controlled by the control in step 151 the measured temperature of the tobacco web sheet 66.

Ezután a 66 dohányszövedék lemezt a 152 ősévélési lépésben felcsévéljűk. Thereafter, the tobacco web sheet 66 wound around the reel 152 winding steps stem years. A felcs-évélést a. The year-abuse interchangeably in. szövedék feldolgozásának területén járatos szakember által jói ismert és beszerezhető szővedékcsévélő géppel végezzük. well known in the web processing skilled in the art known and commercially available szővedékcsévélő machine is carried out. Ezután a csévélt 68 a alapszövedéklemezt egyedi 66b dohányszövedék-tekercsekre hasítják. Then, the wound 68 cleaves alapszövedéklemezt individual tobacco web-rolls 66b. A tekercsek vágási szélessége megfelel a 23 cigaretta, kívánt kerületének. The rolls cutting width corresponds to 23 cigarettes desired circumference.

Az átalakítási 122 lépéssorozat befejeztével a 66b dohányszővedék-tekercs alkalmas állapotban, van a 23 cigaretták autó46 matikos gyártási folyamataihoz, igy az együtt megadott, a jelen szabadalmi bejelentéssel együttes elintézés alatt álló, 1932. szeptember 1.1 -én benyújtott US 67/943,504 lej stromszámú amerikai egyesült államokbeli szabadalmi bejelentésben ismertetett egyesítő műveletekhez. Upon completion of the transformation 122 Step series 66b tobacco web roll suitable condition is 23 cigarettes autó46 matikos manufacturing processes, such as in commonly-assigned, being combined in the present patent application settings, US 67 / 943.504 Leu filed September 1932 1.1 -en stromszámú American described in U.S. patent application combining operations. Ennek a szabadalmi bejelentésnek az egész tartalmára a jelen szabadalmi bejelentés részeként hivatkozunk . Throughout this patent application incorporated by reference in the present patent application.

A glicerin a 70 dohányanyagban aeroszol prekurzorként hat és elősegíti látható aeroszol képződését a 23 cigaretta szívása közben. The glycerol aerosol precursor in the tobacco material 70 may promote the formation and visible aerosol during the cigarette 23 is smoked. Ezenkívül, minthogy a glicerin a légkörbe jut, ezért kondenzálódik és a szokványos cigarettafüsttől jellegzetesen elvárt látszatot kelti. In addition, since the glycerol released into the atmosphere, it condenses and gives the appearance typically expected of conventional cigarette smoke. A dohányiparban alkalmas más nedvesítőszereket is lehet hozzáadni, The tobacco industry is also suitable for other wetting agents can be added,

A 123 öntési lépés után a bevonási lépés előtt, alatt vagy után opcionálisan a 68 alapszövedék egyik oldalát algináttai vonható be. After the casting step 123, before, during or after the coating step optionally one side of the base fabric 68 may be coated with alginate. Az aiginát bevonat járulékos szilárdságot biztosit és filmet képez a 68 alapszövegek egyik oldalán. The alginate coating provides additional strength and film forming one side of the basic texts 68th A 68 alapszövetté k azonban aiginát nélkül is elég szilárd, és ezért előnyös módon a 68 aiapszövedéket aiginát nélkül állítjuk elő. 68 alapszövetté k but firm enough, and therefore the base fabric 68 is prepared without alginate preferably without alginate.

A találmányban más típusú 68 alapszövedékek - hordozóanyagok - is használhatók, többek között szénszál bundák vagy fémvagy szítabundák, amelyek ismertek a jelen szabadalmi bejelentéssel együttes elintézés alatt álló és együtt megadott US 07/943,604 iaj stromszámú (PM 1550}, 07/343,747 lajstromszámú (PM 1655} szabadalmi bejelentéséből és az együtt megadott 5,388,594 számú í PM 1697} amerikai egyesült államokbeli szaba* * * The invention in other types of 68 webs - carriers - as well, may be used, including carbon fiber fleece or metal or szítabundák known in the present patent application are available and given together during joint adjustment US 07 / 943.604 iaj stromszámú (PM 1550}, 07 / 343.747 registration number (PM 1655} and of patent No. 5,388,594 with the specified PM 1697} í U.S. patent *

dalomból, valamint a bejelentő SF-A-0,615,411 számú, európai szabadalmi bejelentéséből. dalomból and notifying SF-A-0,615,411 are, from European Patent Application.

Az EP-AO,615,411 számú európai szabadalmi, bejelentésben és az együtt megadott 5,388,594 számú (PM 1697; amerikai egyesült államokbeli szabadalomban - amelynek folytatása az együttes elintézés alatt álló, 1995. szeptember 30-án bejelentett US 03/380,718 lajstromszámú (PM 1697 folyt.) szabadalmi bejelentés - ismertetett szénszál bandák előnyös összetétele 20 - 30 g/m. 2 , előnyösebb módon 2 4 - 28 g/W, a legelőnyösebb módon 26 g/m 2 dohányszálat tartalmazó 68 alapszövedék, 2-9 g/m 2 , előnyösebb módon 2-4 g/Ή, a legelőnyösebb módon kőzeiitőieg 3 g/m. 2 szénszál és közelítőleg 0,5 -- 1,5 g/m 2 , a legelőnyösebb módon közelítőleg 1 g/nö psktin. Ezek az összetevők előnyős módon úgy vannak kiegyensúlyozva, hogy a 68 alapszövedék rizsma tömeg-e közelítőleg 30 g/nö legyen. Előnyös továbbá 6,35 mm (1/4'*) fonalbosszúságú szénszálakat használni, hogy megkönnyítsük Öiszpergálódását a folyamat szuszpenziö EP-AO, 615.411 European patent, application and indicated with No. 5,388,594 (PM 1697; US patent - which is continuing under the band settings, 1995, announced on September 30, US 03 / 380.718 registration number (PM 1697 was .) patent application - the preferred composition described carbon fiber bands 20 -. 30 g / m 2, preferably 2. 4-28 g / W, 68 base web most preferably with 26 g / m 2 tobacco fiber of 2-9 g / m 2, preferably 2-4 g / Ή, most preferably kőzeiitőieg 3 g / m 2 and carbon fiber is approximately 0.5. -. 1.5 g / m 2, most preferably approximately 1 g / woman psktin These components are preferably in the form they are balanced such that the base web 68 to be ream weight of approximately 30 g / woman. it is further preferred to use 6.35 mm (1/4 "*) yarn revenge Hungary carbon fibers to facilitate Öiszpergálódását suspension process képze részében. A szénszál alapanyag diszpergáiódásának beindulását elősegítik az US 4,007,033 számú és 4,234,379 számú amerikai egyesült államokbeli szabadalomban leírt eljárások. forming part. The carbon fiber base material diszpergáiódásának onset facilitate the methods described in U.S. Patent No. 4,234,379 4,007,033 and U.S. patent.

Egy 66 dohányszövedék egy másik kiviteli alakjában - vagyis a szénszál bundában - a teljesen kész, száraz lemez tömege előnyős módon kb. A tobacco web 66 in another embodiment - that is, the carbon fiber coat - mass of the completely finished dry sheet preferably in the form approx. 160 g/m z . 160 g / m z. Ebből a 68 aiapszövedék 30 g/m 2 és a 70 dohányanyag 130 g/m 2 , Ezzel szemben a 66 dohányszövedék előnyösebb kiviteli, alakjában, amely szénszálakat nem tártálnéz, a szárított lemez tömege közelítőleg 170 g/m 2 , amiből a 68 alapszövedék 40 g/mi, a 7Ό dohányanyag 130 g/m 2 . From the base fabric 68 of 30 g / m 2, and the tobacco material 70 130 g / m 2, In contrast, the tobacco web 66 more preferred embodiment, the form of which is not tártálnéz carbon fibers, the dried sheet weight of approximately 170 g / m 2, of which the base web 68 40 g / ml, the tobacco material 7Ό 130 g / m2.

Bármilyen típusú 68 alapszövedéket - vagy hordozóanyagot használunk, a 70 .dohányanyag előnyös módon a 68 alapszövedék, belső .felületén van elhelyezve, és hevítéskor válaszként” dohányaromás aeroszolt bocsát, ki. Any type of base web 68 - or carrier is used, the .dohányanyag 70 is preferably housed in the base web 68, the inner exposed surface area, and when heated in response to "dohányaromás aerosol released out. Az ilyen anyagok lehetnek dohány anyagú folytonos lemezek,, habok, gélek, szárított sűrű szuszpenziók vagy szárított, szőrt sűrű szuszpensiók. Such materials include continuous sheets ,, tobacco material foams, gels, dried slurries or dried hair density szuszpensiók.

A 3. ábrán látható, hogy amikor az együtt megadott 5,338,594 számú {Pb 169?) amerikai egyesült államokbeli szabadalom szerint az előnyös kiviteli alak 23 cigarettáját behelyezzük a 2? Figure 3 shows that, when given together No. 5,338,594 by Pb {169?) U.S. patent, the preferred embodiment is inserted into the cigarette 23 2? nyílásba, akkor addig van vezetve a 39 fütőelemtartóoa, míg a 23 cigaretta 78 szabad vége fel nem ütközik a 39 iűtőelemtartő alján rögzítetten elhelyezett 182 ütközőre. slot, it will have a guided fütőelemtartóoa 39, 78 and 23 cigarettes a free end abuts against the fixed anvil 182 located in the bottom 39 iűtőelemtartő. Amikor a 23 cigaretta a helyén van, megkezdődhet a. 23 when the cigarette is in place to begin. dohányzás. smoking. A dohányzó személynek a cigarettával végzett minden szippantó tevékenységét a szippantásra működésbe lépő 45 érzékelő érzékeli. All the activities carried out by the suction of cigarette smoking person starts to operate the sensor detects sniffer 45. A 45 érzékelő a 41 vezérlőáramkörrel együttműködve villamos áramot ad az egyik, előre kiválasztott 37 fűtőelemre, Az áramot egy villamos áramkörrel adja rá, amely a mindegyik 37 fűtőelem egyik végén lévő 183 vezetékekből, a mindegyik 37 fűtőelem ellentett végén lévő közös 184 gyűrűből és a közös 184 gyűrűtől a 183 vezetékek közelébe kiterjedő közös 185 vezetékből áll. The sensor 45 in cooperation with the 41 driver circuits provide electrical current to one of the preselected heating elements 37 enter the stream onto an electrical circuit, consisting of 183 wires at one end of each of heating elements 37, joint 184 ring and common in all heating elements 37 opposite the end It is a common wire ring 184 185 183 covering the wires near it. Az egyes 37 fűtőelemek aktiválásakor a 71 külső burkolópapíron és a 68 uispszővedéken át kellő mennyiségű hőenergia megy át ahhoz, hogy a 66 dohányszövedék 70 do~ ♦ ♦ tényanyaga -aromaanyaga - a 60 dohányrudacska határain beiül dohány aeroszolt bocsásson ki, amely a 23 cigarettából a dohányzó személy szippantás! Individual heating elements 37 are activated, a sufficient amount of heat energy undergoes thereto through the overwrap paper 71 and the uispszővedéken 68, the tobacco web 66 70 do ~ ♦ ♦ fact material -aromaanyaga - limits of the tobacco rod 60 within emit tobacco aerosol which the 23 cigarette smokers people sniff! tevékenységének hatására a 23 cigaretta hegyes végéhez szívódik. 23 activities due to the sharp end of a cigarette is absorbed.

A dohányzó személy jellegzetesen 1,5 - 2,0 másodpercig szívja meg a cigarettát, míg az FTC cigarettavízsgálati eljárások 2,0 másodperces szippantási időtartamot vesznek alapul. The smokers typically 1.5 - 2.0 seconds to suck the cigarette, while the FTC cigarettavízsgálati procedures are based on a 2.0 second puff duration.

Ott, ahol a 94 fűtőelem-lábnyom a 91 üreget fedi át, aeroszol lép ki közvetlenül a hevített 70 dohányanyagbói - aromaanyagból - a 91 üregbe, majd nagyon kis nyomáseséssel heszívódik a 62 szűrövégzcdésen, illetőleg átszívódik azon. Where the heater foot print 94 overlapping the cavity 91, the aerosol enters directly from the heated dohányanyagbói 70 - aromatic substance - in the cavity 91, and very small pressure drop heszívódik 62 szűrövégzcdésen or drained therethrough. Ott viszont, ahol a 94 fűtöelem-Iábnyom a 80 dohánybetétet - a 99 fűtőelem-töltőanyag átfedést - fedi át, a 80 dohánybetét közeli részei nevűinek fel a 66 dohányszövedék közeli részei mentén. There, however, wherein the fuel element 94 Iábnyom the tobacco cartridge 80 - 99 the fuel filler overlap - overlap, portions close to the tobacco plug 80 of names along proximal portions of the tobacco web 66.

Ennek megfelelően a 80 dohánybetét kevert dohányai saját frakciójukkal járulnak hozzá a teljes aeroszolhoz, és hozzáadják saját ízüket és más szubjektív tulajdonságaikat. Accordingly, the tobacco plug 80 contribute tobacco mixed with their own fraction of the total aerosol added, and adds its own taste and other subjective properties. A 30 dohánybetétből a 99 fűtőelem-töltőanyag átfedésnél vagy ekörül kibocsátott aeroszol nemileg szűrődik és a nyomása kissé esik, amikor a 80 dohánybetétes át a 91 üregbe szívódik. 30 dohánybetétből aerosol emitted from the heater 99 or around the filler overlap sexually infiltrated and the pressure drops slightly when absorbed in the tobacco 80 inserts into the cavity 91.

A 80 dohánybetét hevítése által előállított aeroszol jellege és íze módosítható a dohányok keverékével, valamint a 94 fűtőelem-lábnyom 80 dohánybetét feletti átfedésének mértékével. The tobacco plug 80 of an aerosol produced by heating of nature and taste of tobacco is a mixture of 94 and the heater foot print 80 overlap above the level of tobacco plug. A 91 üreg szomszédságában előállított aeroszol összetevő pillanatszerűbben lép ki a cigarettából, mivel a 91 üregnél kisebb a hötehetetienség, és mivel a 91 üregnél termikusán eipá- The aerosol produced in cavity 91 adjacent to enter more easily component moment the cigarette, because the 91 wells of the thermal inertia is less and because the 91 wells thermally eipá-

rologtatott dohányanyagnak nincs nyomásesése a 80 dohánybetétben, hanem ehelyett közvetlenebbül a 74 szabadáramlású szűrőn át össze van kötve a 62 szűrő-végződéssel. rologtatott tobacco material there is no pressure drop in the dohánybetétben 80 but instead directly connected to the filter 62 through the cap 74 together freeflow filter. A jellege azonban más, mint a 80 dohánybetétből kibocsátotté, mivel főleg a 68 alap-szövedéken lévő 70 dohánysnyagből - aromaanyagból - lép ki. In nature, however, other than the 80 dohánybetétből been issued since mainly dohánysnyagből 70 in the base web is 68 - aromatic substance - exit. Amint lentebb részletesebben kifejtjük, megállapítottuk, hogy a dohányzó személy számára kellemes, ha a 23 cigarettából kibocsátott aeroszol előnyös módon mindkét aeroszoiosszetevőt tartalmazza, és Így biztosítja a közvetlen kiadást a dohányzó személynek és tartalmazza a kevert, vágott töltőanyag dohányoknak tulajdonítható aromákat. As will be explained in more detail below, we found that pleasing to the smoker for the aerosol emitted 23 cigarettes contain both aeroszoiosszetevőt preferred manner, and thus provides a direct expense to the smoker and is included in the mixed, attributable to cut filler tobacco have aromas. Amint ez : a követ kezűkben nyilvánvalóvá válik, a 91 üreg jelenléte (és ennek azonnali kezdeti hozama), biztosit ja a 23 cigaretta szippantásonként i. As it: becomes apparent handwritten hereinafter apparent, the presence of the void 91 (and its immediate initial yield) of the cigarette 23 provides ja i puff. egyöntetű szívását és elősegíti a cigaretták közötti egyöntetűséget. uniform suction and promotes uniformity between cigarettes. Ez az összefüggés a találmány előnyös kiviteli, alakja szerinti, részben töltött - vágott töltő-anyagú 80 dohánybetétet és 91 üreget tartalmazó - .23 cigaretták szippantások közötti tulajdonságait javítja egy első változat szerinti, a hengergetett dohányszövedéken belül vágott töltőanyagot nem tartalmazó 23' cigarettákkal Í6A. This relationship of a preferred embodiment, the shape of partly spent - filling material 80 tobacco insert and 91 cavities cut containing - property between .23 cigarette puffs improved according to a first variant 23 'cigarettes containing no staple within the hengergetett dohányszövedéken filler Í6A. ábra) és egy második, változat szerint, vágott töltőanyaggal teljesen töltött hengergetett. Figure) and a second, in the version cut filler hengergetett completely filled. dohányszövedéket tartalmazó 23' cigarettákkal {7A. 23 containing dohányszövedéket 'cigarettes {7A. ábra) Összehasonlítva. Figure) Compared. Ezekben a változatokban a 66' dohányszövedék és a 66' ! In these embodiments, the 66 'and the tobacco web 66'! dohányszövedék az előnyös kiviteli alakkal megegyező módon 68 alap szővedékét és 70 dohányanyag réteget tartalmaz. tobacco web equal to the preferred embodiment, it contains 68 base web 70 and tobacco material layers. Ezekben a változatokban a 60' * « * Xdehányrudaeskák ugyancsak tartalmaznak egy 71 külső burkolópapi rt. In these embodiments, the 60 '* «* Xdehányrudaeskák also comprise an outer covering 71 clerical rt.

o energia beállítású, kígyó alakú fűtőelemet használtunk a 6A. setting, snake-shaped heating element o the energy used in 6A. és A. ábra szerinti cigaretta 6S. A cigarette 6S and FIG. és 78. ábrán látható összehasonlító adatainak előállítására. shown in Figure 78 and for producing reference data.

A villamos dohányzórendszerben elszívható cigaretta 6A. The electrical system a smoking cigarette smoking 6A. ábrán látható első alternatív változata tartalmaz egv 6Ό ' dohányrudaeskát és egy 62' szűrövégződést. FIG first alternative version shown EGV contain 6Ό 'dohányrudaeskát and 62' szűrövégződést. Ennek alkotóelemei a 4A. As a component of 4A. ábrán látható előnyös kiviteli alak alkotóelemeinek megfelelően aposztróffal ellátott hivatkozási jelekkel vannak jelölve. preferred embodiment shown in Figures are designated like reference numerals with an apostrophe in accordance with the constituent elements. A 23' cigaretta 60' dohányrudacskájának 66' dohányszövedékében azonban nincs vágott töltőanyag, és a 60' dohányrudacska 78' szabad vége egy 200' visszaáramiási szűrővel van ellátva. The 23 'cigarette 60' dohányrudacskájának 66 'dohányszövedékében but no cut filler, and 60' of tobacco rod 78 'of a free end 200' is provided with visszaáramiási filter. A 66' dohányszövedék 68' alapszövedéke szénszálakat tartalmaz a fentebb leírtak szerint. The 'tobacco web 68' 66 comprising carbon fibers in the base web as described above. A 23' cigaretta felépítését részletesen ismerteti az US 5,388,594 számú (?k 1697) amerikai egyesült államokbeli szabadalom, amelynek az egész tartalmára a jelen szabadalmi bejelentés részeként hivatkozunk. The structure of the 'cigarette 23 is described in detail in U.S. Patent No. 5,388,594 (? k 1697) U.S. patents, whose entire content is incorporated by reference patent application. A következőkben, erre a 23' cigarettára mint töitöanyagmentes 23' cigarettára hivatkozunk. In the following, reference is made to the 'cigarettes as töitöanyagmentes 23' 23 cigarettes.

A 6C. 6C. ábrán látható dohányzó géppel végeztünk kísérleteket a 21 dohányzőrendszeren. FIG smoking machine shown, experiments were performed in 21 dohányzőrendszeren. A dohányzó gép kimenetét minden szippantáskor átvezettük egy 6y füstmérő készüléken. The output of the smoking machine progressed through each puff a smoke measuring device 6y. A 6y füstmérő készülékben egy átlátszó 6v kamra van. The smoke measuring device 6y is a transparent chamber 6v. Az átlátszó 6v kamrán a 6w fényforrásból kapott 6u fénysugár megy át egy átlátszó 6v kamra szemben lévő oldalán található 6z fényérzékelőhöz. The transparent chamber 6v 6u light beam from the light source 6w passes through a chamber on the side opposite the transparent 6v light sensor 6z. A 6z The 6z

* ** ** fényérzékelő kimenőjelét feldolgozzuk a 62 fényérzékelőt érő 6u fénysugár erősségének megállapítása végett. * ** ** processed light sensor output signal in order to establish the photo sensor 62 reaching the light beam 6u strength. Ha dohány aeroszol megy ét a. If you go to a tobacco aerosol. 6v kamrán, akkor ez szórja a 6u fénysugarat, és így az észlelt fényerősség minden változása fordítottan arányos az aeroszolban lévő teljes finom részecskéé anyag (TPdj mennyiségével. Az FTC cigarettavízsgálati gyakorlata szerint a dohányzó gép szabványos két másodperces szippantást végez a 21 dohányzórendszerrel . 6v chamber, it scatters the 6u beam, and so any change in the perceived light intensity is inversely proportional to the total fine particle matter in the aerosol (as cigarettavízsgálati practice TPdj volume. The FTC on the coffee machine performs a standard two-second puff of a cigarette 21 smoking system.

Ezt az információt a 8B. This information 8B. ábrán grafikusan ábrázoltuk. It depicted graphically in FIG. Ezen. On this. a füstmérő készülékben felvett fényerősség az idő függvényében látható egy töltőanyagkéntes 23' cigaretta egymást követő szippantásainál. light intensity measuring device recorded the smoke can be seen over time a töltőanyagkéntes 23 'szippantásainál consecutive cigarettes. Az adatok a következő tendenciát mutatják: a föltőa-nyagmentes 23 ! The data show the following trend: the föltőa-nyagmentes 23! cigarettánál az első és a második szippantás nem konzisztens a többi három szippantással; cigarettes in the first and second sniff sniff is not consistent with the other three; az utóbbi három szippantás sokkal konzisztensebb egymással; the latter three puffs more consistent with each other; és az aeroszol jóval az egyes szippantások két másodperces időtartamának letelte előtt kerül kibocsátásra, A töitőanyagmentes 23' cigaretta hozama kevésbé konzisztens az első néhány szippantáskor, és a konzisztencia csak a későbbi szippantásoknál áll fenn. and aerosol will be long before the individual puffs of two seconds duration expires emissions töitőanyagmentes The cigarette 23 'is less consistent returns in the first few puffs and consistency exists only in later szippantásoknál. Az első szippantásra vonatkozó adat meglehetősen egybevág azzal a megfigyeléssel, hogy a töltőanyagmentes 23' cigaretta gépi szívása kevesebb aeroszolt szolgáltat az első szippantáskor, hacsak nem foganatosítunk javító lépéseket, így a 60' dohányrudacska perforálását vagy más lépéseket, amelyeket az US 5,388,594 számú (PM 1697) amerikai egyesült államokbeli szabadalom ismertet. Data for the first puffs fairly consistent with the finding that the filler-free 23 'cigarette machine smoking less an aerosol in the first puff unless steps are taken to repair, such as 60' tobacco perforating or other steps taken in U.S. Patent 5,388,594 (PM 1697 ) U.S. patent documents.

♦ * ♦ ♦ ♦ * ♦ ♦

A 7A. 7A. ábrán látható villamosán szívható 23'' cigaretta egy 60'' dohány rudacskát és egy 62'' szúró végződést tartalmaz. shown in Fig electrically smokeable 23 '' of a cigarette 60 'comprises' and tobacco rod is a 62 '' stabbing ends. Az alkotóelemek és az. The components and. elrendezés hasonlók a 4,A, ábra szerinti, előnyös kiviteli alakéhoz. like the arrangement 4, A, those of the preferred embodiment of FIG. Az azonos alkotóelemeket két aposztróffal ellátott hivatkozási jelek jelölik. The same components are marked with two reference signals with an apostrophe. A 7A. 7A. ábra szerinti 23 cigarettának a 78 szabad végén azonban egy 200'' visszaáramlási szűrő van, és 220 vágott töltőanyag oszlop a 60'* dohányrndacska teljes hosszúságában a 200' visszaáxamlási szűrő és a 60 dohányrudacska 74 szabadáramiásü szűrője között terjed ki. However, 'there is back flow filter 220 and the column of cut filler 60' 200 a 'cigarette 23 according to Figure 78 the free end of the full-length * dohányrndacska 200' visszaáxamlási filter and the tobacco rod 60 extends between 74 szabadáramiásü filter. A 23·'' cigaretta 220'' vágott töltőanyag oszlopa fourley, világos és keleti dohányok keverékét tartalmazza, és a rudacska sűrűsége 0,275 g/m· 3 . · A 23 '' cigarette 220 '' column of cut filler includes fourley, bright and oriental tobaccos mixture, and the rod density of 0.275 g / m · 3rd A 66 dohányszövedék 68 ' 4 alapszövedéke az előzőleg leirt szénszálas típusú. The tobacco web 66 68 '4 substrate web to the previously described carbon fiber types. A következőkben a 23 cigarettát teljesen töltött, töltőanyagos 23'' cigarettának fogjuk nevezni. The following are 23 of the cigarette is completely filled, it will be called a filled 23 '' cigarettes.

A 73. ábrán a 6y föstmérő készülékkel kapott fényerősségmérési értékeket az egyes szippantások idejének függvényében ábrázoltuk a teljesen töltött, töltőanyagos 23'* cigaretta egytől hétig számozott szippantásai esetére. Figure 73 brightness measurement values ​​obtained from the device is plotted versus 6y föstmérő puffs each time for completely filled, a filled 23 '* cigarette puffs numbered one to seven. A 73« ábrán ábrázolt adatok a teljesen töltött, töltöanyagos 23'' cigaretta tulajdonságaiban két felismerhető tendenciát mutatnak: az első néhány szippantás jelentős aeroszol hozamot szolgáltat, de a hozam ezután annyira csökken, hogy az utolsó három szippantás jóval kisebb hozamot szolgáltat, mint az első néhány szippantás (hacsak nem teszünk javító lépéseket?és a teljesen töltött, tőitőanyagos 23'' cigarettánál az aeroszol szolgálta54 ** tása késik, és a kezdeti szippantásoknál (sz első, második és harmadik .szippantásnál} a maximális hozam a két másodperces időtartam, jelentős részének eltelte után jelentkezik. Data shown in Figure 73 «fully charged, a filled 23 '' Cigarette properties show two recognizable trends: the first several puffs provide significant aerosol yield, but the yield was so reduced that the last three puffs provide much lower yields than the first few puffs (unless corrective action is taken? and completely filled, tőitőanyagos 23 '' cigarettes aerosol szolgálta54 ** corporate tax return is late, and the initial szippantásoknál first, second and third .szippantásnál (c} of the maximum yield of the two-second period, significant It occurs after the end portion.

Az első néhány szippantás alatt a teljesen töltött, töltőanyagos 23'* ' cigarettánál az a tendencia, hogy a szolgáltatott aeroszol teljes térfogata több, mint a töltőanyagmentes 23' cigarettánál. During the first few puffs fully charged, a filled 23 '*' cigarettes is a tendency that the total volume of the aerosol delivered more than 23 filler-free 'cigarettes. A 7B. 7B. és 6B. and 6B. ábra összehasonlítása konkretizálja ezt az általános megfigyelést, amennyiben a 7S. Compare Figure substantiate this general observation, where the 7S. ábrán a teljesen töltött, tőltöanyagos 23'' cigarettánál az első néhány szippantás! FIG fully charged, a filled 23 '' in the first few puffs cigarette! vonal feletti teljes terület nagyobb, mint a 68. ábrán a töltőanyagmentes 23* cigarettánál az első néhány szippantás! total area above the line is higher than the figure of 68 * 23 filler-free cigarette for the first few puffs! vonal feletti teljes terület. total area above the line. A 78. és 68. ábrán az egyes szippantás! Figure 78 and 68 in each puff! vonalak feletti terület az adott .szippantás alatti teljes hozammal arányos. area above the line is proportional to the total yield during that .szippantás.

Ögy véljük, hogy a teljesen töltött, tőltöanyagos 23'' cigaretta hozamának késése arra készteti a dohányzó személyt, hogy hosszasabban, erősebben szívja meg a cigarettát arra reagálva, hogy nem kapja meg a teljesen töltött, töltőanyagos 23'' cigarettától a közvetlen aromaváiaszt. National Assembly believe that a completely filled, a filled 23 '' Cigarette yield delay forces the smoker to absorb greater length, strong in the cigarette out in response to not receiving the fully charged, a filled 23 '' cigarettes direct aromaváiaszt. Az erősebb szívás viszont előidézheti a 71 ' ' külső burkolópapir és a 66'' dohányszövedék 'hevített részeinek teljesebb elfogyasztását ~ oxidálását - a rajtuk átszívott járulékos levegő által, Beért az első néhány szippantás alatt a 220'' vágott töltőanyag oszlop jelentősebb törése és esetleg lokalizált összeomlása következik be. The stronger air flow in turn can cause the 71 '' overwrap paper and 66 '' tobacco web 'heated portions of complete ingestion ~ oxidation - by drawn through additional air, receiving during the first several puffs 220' 'cut filler column significant breakage and perhaps localized the collapse occurs. Emellett véleményünk szerint, ha a teljesen töltött cigarettában a pirolizis egyszer már megindult, akkor ez várhatólag önfenntarfcöbbá válik az -éghető dohány nagyobb tömegének jelenléte és/vagy ennek tömörebb állapota következtében. In addition, according to our opinion, if the cigarette is completely filled with the pyrolysis has already begun, it is expected to become önfenntarfcöbbá presence and / or a more compact state of the tobacco -éghető greater weight as a result. Mivel a levegő az első néhány szippantás repedt égési” helyein át könnyebben beszivődhat a dohányrudacskába, ezért erek a repedések véleményünk szerint rövidre zárhatják a következő szippantások kívánt levegőáramlási útjait. Since the air is easier to drain for at the first few puffs cracked burning "sites of the tobacco rod, so the cracks by vessels believed to be capable of blocking the air flow paths of subsequent puffs to be short. A teljesen töltött, töltőanyagos 23'' cigarettánál ebből következőleg a hozam a későbbi szippantásoknál csökken. The fully charged, a filled 23 '' cigarettes consequently the yield is decreased later szippantásoknál.

A 78« ábrán ábrázolt adatok és a fenti magyarázat egybevág azzal az általános megfigyeléssel, hogy villamos gyűjtőkkel szívott teljesen töltött, töltőanyagot 23'' cigarettánál vagy egy hagyományos cigarettánál az a tendencia, hogy hozamuk a szippantás előrehaladásával csökken. Figure 78 "and data shown in the above explanation is consistent with the general observation that a fully-filled suction electricity collectors, filler 23 '' or a traditional cigarette cigarettes is a tendency that the yield decreases puff progresses.

Minthogy a teljesen töltött 23'' cigarettánál késleltetett, de öntenntartófcb piroiizís következik be, ezért várhatólag nagyobb mennyiségű aeroszolt állít elő a szippantás későbbi szakaszaiban, és időnként még akkor is állít elő aeroszolt, amikor a dohányzó személy már nem szívja a cigarettát. As the delay in fully loaded 23 '' cigarettes, but öntenntartófcb pyrolysis occurs, it is expected to generate a greater amount of aerosols in the sniffer later stages, and sometimes even produces aerosols when the smoker no longer draws on the cigarette. Az utóbbi helyzet szippantás utáni aeroszol előállítását idézheti elő, ami a 25 gyűjtő házának 3 3 homlokrészében, elsősorban a 39 fütöeiemtartőnál vagy a 39 fütöelemtartő körül kóvályoghat. The latter situation can result in the production of post-puff aerosol which kóvályoghat 25 of the collector body 3 of the front part 3, in particular around 39 or 39 fütöeiemtartőnál fütöelemtartő. Ennek a szippantás utáni aeroszolnak egy része problémát okozva a fűtőelemeken kondenzáiödik vagy eléggé hosszú ideig bent van ahhoz, hogy a következő szippantáskor beszívják a 23'' cigarettába. As part of an aerosol sniffing after causing problems kondenzáiödik quite a long time or have enough in there to suck the next puff of 23 '' of the cigarette heating elements. Mindkét következmény kedvezőtlen a kellemes és egyöntetű íz szolgáltatása szempontjából. Both the negative consequences of providing comfortable and uniform in terms of taste.

*ϊ »·* * » *»χ * Ϊ »· * *" * "χ

Visszatérve a 63. ábrára, a töltőanyagmentes 23' cigaretta szippantási vonalai azt mutatják, hegy az aeroszoihozam maximális (ahol a szippantás! vonalak a .legalacsonyabban vannak), jóval egy szabványos szippantás két másodperes időtartamának letelte előtt, és a hozam minimális a szippantás későbbi időszakaszaiban. Returning to 63 of the drawings, the filler-free 23 'cigarette puff lines indicate mountain of aeroszoihozam maximum (where the puff! Lines are .legalacsonyabban), well before a standard puff of two seconds litigation duration has elapsed, and yield minimal puff later time stages . így a tő!tőanyagmentes 23' cigarettánál az aeroszol szippantás utáni' 5 előállítása nem jelent olyan problémát. Thus, the stem! tőanyagmentes 23 'after the aerosol cigarette puff' Preparation 5 does not represent a problem. Ahogyan azonban korábban említettük, a töltöanyagmentes 23' cigaretta által előállított aeroszol teljes térfogata kisebb, mint a teljesen töltött, töitőanyagos 23'' cigaretta esetében, az első néhány szippantáskor időnként kicsi a konzisztenciája, továbbá nem rendelkezik azokkal a szubjektív tulajdonságokkal és flexibilitással, mint amelyekkel a kevert (vagy akár keverétién) vágott töltőanyagot tartalmazó: cigaretta rendelkezne. However, as mentioned above, 'the total volume of the aerosol produced by the cigarette is smaller than the fully-filled, töitőanyagos 23' of töltöanyagmentes 23 for "cigarette for the first few puffs sometimes low consistency, and lacks the subjective attributes and flexibility as those which comprising the mixed (or keverétién) cut filler cigarettes entitled.

A 3, ábrán töltoanyagmentes 23' cigaretta, teljesen töltött, töitőanyagos 23'' cigaretta és a találmány előnyös kiviteli alakja, a 1A. töltoanyagmentes 3 shows 23 'cigarettes completely filled töitőanyagos 23' 'of the cigarette and a preferred embodiment of the 1A. ábra szerinti 23 cigaretta dohányzó gépen, a Sy füstmérö készülék használatával végzett összehasonlító szívásának adatai látható. Cigarette smoking machine 23 shown as Figure, the reference Sy suction of the device carried out using füstmérö data. Mindezekben a cigarettákban alapszövedékként szénszál bundát használtunk,. All these were used carbon fiber mat alapszövedékként in cigarettes ,. Amint ezt a 8. ábrán látható adatok értékelése mutatja, a találmány szerinti részben töltött, töitőanyagos 23 cigaretta egyöntetűbb hozamot nyújt a szívás közben. As shown in Figure 8 shows the evaluation data, he spent part of the present invention provide more consistent yield töitőanyagos cigarette 23 during suction. Elkerüli a hozamnak a teljesen töltött, töltőanyagos 23'' cigarettánál bekövetkező csökkenését és a hozama az első néhány szippantás alatt egyöntetűbb, mint a töltőanyagmentes 23' cigarettáé. Avoids' decline and yields in cigarettes during the first few puffs more uniform than the filler-free 23 'completely filled, a filled 23' to yield a cigarette.

* » ' ♦» Μ * * Φ * *ΦΦ •<· .... * * * Φ * » '♦» Μ Φ * * * * ΦΦ • <· .... * Φ

Ο 7 Ο 7

A részben töltött, töltőanyagos 23 cigaretta, amelyet a 8. ábrán használt adatok meghatározásakor vizsgáltunk, félig volt töltve vágott töltőanyaggal, úgyhogy a fűtőelem átfedése as üreg felett a cigarettában viszonylag nagy, közelítőleg 6 mm volt. The partially-filled, a filled cigarette 23 that was studied in determining the data used in Figure 8 was half-filled with cut filler such that overlap over the heating element as the cavity of the cigarette was relatively large, approximately 6mm. A 8. ábrán látható adatok előállítására használt 37 fűtőelemek kígyó alakúak voltak, és fűtési ciklusonként 15 J energiát adtak lo, used to produce the data shown in Figure 8 was serpentine heating elements 37 and heating cycle of 15 J energy has been lo,

A 8. ábrán ábrázolt adatok az egyes szippantások első két másodperce alatt előállított aeroszol mennyiségét mutatják (mliligtambanj as adott típusú cigaretták elszívásakor a szippantások előrehaladása során, A 88. és 73. ábrán ábrázolt adatokkal összevetve a 8. ábrán szereplő aeroszoimennyiség analitikusan a 6B> és 78, ábra szerinti egyes 0 és 2 másodperc közötti szippantás! vonalak integrálásának felei meg (ez a fentebb meghatározott terület). Data shown in Figure 8. During each puff the first two seconds to indicate the amount of aerosol generated (mliligtambanj as a particular type of smoking the cigarette at the time when the puff progresses, Figure 88 and 73 in comparison with data shown aeroszoimennyiség of Figure 8. analytically 6B> and It corresponds to sniff! lines between 0 and 2 each of 78 seconds, FIG integration of (the area defined above).

A 8. ábra szerinti adatok egyértelműen matatják a hozamnak a teljesen töltött, töltőanyagos 23'' cigarettánál az első szippantástól a következő szippantásokig bekövetkező csökkenését. The data in Figure 8 clearly matatják the yield of fully charged, a filled 23 '' of the first cigarette szippantástól decrease over the next puff. Ezzel szemben a töitőanyagmentes cigarettánál nem következett be a teljesen töltött, töltőanyagos 23'' cigarettánál jelentkező hozamcsökkenés, In contrast, there have been no completely filled, applicants a filled 23 '' cigarettes will decrease yields of cigarettes töitőanyagmentes,

A 8. ábra szerinti adatok egyértelműen mutatják azt is, hogy a részben töltött, töltőanyagos 23 cigaretta hozamának egyöntetűsége a hat szippantás alatt lényegében megegyezik a töitőanyagmentes 23' cigarettáéval. The data in Figure 8 clearly shows also that part of the charge, a filled cigarette 23 is essentially identical to the yield, uniformity töitőanyagmentes 23 'for cigarettes during the six puffs. Emellett vágott töltőanyaga hozzájárul az Ízhez és a szubjektív hatáshoz. Also, cut filler material contributes to the flavor and subjective effects.

A II. II. táblázatban összeállított adatok mutatják, hogy a fűtőelem. Table compiled data show that the heating element. 23 cigarettában lévő üregnél fennálló átfedése mértékének változásai hogyan befolyásolhatják a hozamot, A II. how changes in existing wells in 23 degree overlap cigarettes can affect the yield of the II. táblázatban szereplő adatokat részben töltött, 32 mm-es dohányrudacskát, a dohányrudacska hegyes végén 7 m~es szabadáramlású szűrőt és 30 mm hosszú szűrővégződést, tartalmazó cigaretták gépi szívásakor vettük fel. Data in the table are partially filled with 32 mm tobacco rod, pointed end of the tobacco rod 7 m ~ es freeflow filter and 30 mm long filter endings containing cigarettes was taken up when mechanical suction. A ”fűtőelem-lábnyom 12 mm hosszú volt és minden cigarettában a dohányrndacska középpontjában volt központozva. The "heater footprint was 12 mm long and cigarettes were all centered in the middle of dohányrndacska.

11, táblázat 11, Table

Az üreg hossza (mm) The cavity length (mm) -4 -4 7 7 10 i 10 i
A fűtőelem átfedése az üregnél (mm) The overlap of the heater wells (mm) 1 1 4 4 ·' · '
A fűtőelem átfedése a dohányrudacskánál The overlap of the heating element in the dohányrudacskánál 11 11 8 8 5 5
A finom részecskéé, anyag át la- igos ma nn yis ege The fine particle material into la-igos today nn yis sky 4,9 4.9 5,5 5.5 7,0 7.0
A finom részecskés anyag helyesbített átlagos mennyisége (a legkisebb érték elhagyásával) The average quantity of particulate material rectified (minimum value is deleted) 5,2 5.2 3, 9 3, 9 7,3 7.3
A helyesbített átlag standard deviációja The corrected average standard deviation 0,34 0.34 0, 53 0, 53 0, 50 0 50

A 9. ábrán grafikusan ábrázoltuk a szolgáltatott finom részecs.kés anyag teljes mennyiségét (TPM) a fűtőelem-töltőanyag átfedés {mm}, mértékének függvényében. plotted total amount of the supplied fine részecs.kés matter (TPM) is a graph of heater-filler overlap {mm}, depending on the extent of Figure 9. Az itt látható adatokat az FTC kátrányszintek” meghatározására alkalmazott szabványos vizsgálati módszerek használatával, Cambridge-lapokkal, szabványos dohányzógépen két másodperces szippantás! The data shown here using standard test methods used to determine the FTC kátrányszintek ", Cambridge sheets standard smoking machine two-second puff! időtartamokkal határoztak meg, A vizsgáit cigaretták részben töltött, töltőanyagos cigaretták voltak, amelyekben szénszál alapszövedék volt és teljes hosszúságuk 58 », kivéve, hogy a 9. ábrán az ordinátán szereplő adatokat szénszál alapszövedéket tartalmazó és ugyanakkora teljes hosszúságú, töltőanyagmenzes cigarettákkal kaptuk. defined periods and the test were cigarettes partially spent, a filled cigarettes, which was a carbon fiber base web and an overall length of 58 ", except that in Figure 9, the data in the ordinate obtained with cigarettes having a carbon fiber base web and the same total length töltőanyagmenzes. Amikor a fűtőelem-dohány átfedést változtattak, akkor a fűtőelem-lábnyom” állandó hosszúságú és a dohányrudacska. When they changed the fuel-tobacco overlap, the heater foot print "constant length and tobacco. középpontjáhan központozva maradt. középpontjáhan remained centered. Ennek megfelelően a fűtőelem-dohány átfedés minden növelése a fűtőelem-üreg átfedés arányos csökkenését idézte elő. Accordingly, any increase in heater-tobacco overlap caused by overlap proportional decrease in heater-void. A fűtőelem kígyó alakú volt, és a fűtőelem-lábnyom' 5 közelítőleg 10 mm-re adódott. The heater was a serpentine, and the heater foot print had mm 'approximately 5 10th Az adatok együttvéve azt mutatják, hogy ilyen körülmények között másodrendű összefüggés áll fenn a szolgáltatott teljes finom részecskés anyag és a fűtőelem-töltőanyag átfedés mértéke között. The data taken together show that there is a second order relationship in these circumstances between total particulate matter delivered and the rate of fuel-filler overlap. A 9. ábrán szereplő adatok és a Ii. and the data in Figure 9 Ii. táblázatban megadott külön adatcsoport azt mutatja, hogy a fűtőelem-töltőanyag átfedés mértékének módosításával létrehozható a hozam kívánt (célul kitűzött) szintje egy részben töltött, töliöanyagos 23 cigarettabán »# » ♦ ♦ « * ♦ ♦ « » » ♦* *»χ /·<% ♦ ·♦♦·« » » « * ()lj ♦·« ♦ ♦ **' »* given in Table separate data group shows that can be created by modifying the overlap degree of the fuel filler to yield the desired (target object) is also filled with part töliöanyagos cigarette 23 "#» ♦ ♦ «* ♦ ♦« »» ♦ * "χ / · <% ♦ ♦♦ · · «» »« * () lj ♦ · «** ♦ ♦ '» *

A fűtőelem-töltőanyag átfedés mértékének módosítása az előnyös módszer a részben, töltött, töltőanyagos cigarettákban egy kívánt kátrányssint” megvalósítására. Changing the degree of overlap of the fuel filler the preferred method of partially filled, a filled cigarettes a desired kátrányssint "implementation. Ennek oka többek között az, hogy, megállapítottuk: a fűtőelem-töltőanyag átfedés változtatásai kifejezettebben és szabályozhatóbban hatnak a hozammá, mint a rudacska sűrűségének a 80 dohánybetétnél történő változtatásai. This is due, inter alia, to, was found: the fuel filler overlap changes expressed in and the yield may be more controlled than the density of the rod 80 changes in dohánybetétnél. Ez a módszer lehetővé teszi továbbá, hogy a rudacska sűrűségét a 80 dohánybetétben ne a kátrányszint beállítására, hanem más célokra, például a laza végek szabályozására és/vagy a 80 dohánytudacska 78 szabad végén fennálló szűrősre vagy a gyártás más módon való megkönnyítésére válasszuk meg. This method also allows the rod density and select the 80 dohánybetétben not set the kátrányszint, but also for other purposes, such as regulating and / or outstanding in 80 dohánytudacska 78 at the free end barbed or facilitate the production of other means of loose ends. Lehetővé teszi továbbá a kátrányhozam változtathatóságát. It also allows the Tar Yield variability. hasonló cigarettatermékek között anélkül, hogy szükségképpen változtatni kellene akár a 66 dohányszövedéket, akár a 80 dohánybetétet . under similar cigarette products without having to necessarily change either the dohányszövedéket 66 or 80 of the tobacco cartridge.

Előnyös továbbá a részben töltött, töitőanyagos 23 cigaretta és a 25 gyűjtő 39 fűtőelemtartöja egymáshoz viszonyított méreteinek olyan megválasztása, hogy a 23 cigarettának a 25 gyújtóba való bedugásakor mindegyik 37 fűtőelem úgy helyezkedjen el a 60 dohányrudacs'ká hosszában, hogy legalább némelyik, de lehetőség szerint valamennyi ”fűtőelem-lábnyom” a 60 dohányrudacskának csak a töltött része - a sö dohánybetét - felett legyen. It is further preferred the partially-filled, töitőanyagos cigarette 23 and the header 25 39 fűtőelemtartöja dimensions relative a choice of whether the cigarette 23 is inserted into the lighter 25. Preferably, each heating elements 37 are disposed in 60 dohányrudacs'ká length of at least some of, but preferably all the "heater footprint" of the tobacco rod 60 only spent part of - whether over - the deposit to dark tobacco. Az ilyen kialakításokban a 91 üreg még megkönnyíti In such embodiments, the void 91 still facilitates

vél- with- 1 1
1 1
kép- picture
üreg- cavity-
1 1
I I
1 1

bel kiszívott aeroszolösszetevők számára. aspirated home for aerosol components. Ebből a szempontból megjegyzendő, hogy a 60 dohányrudacska 74 szabadáramiásu szűrőjének 73 és 75 éle az egyik oldalon közötte és a 91 öreg között, a másik oldalon közötte és· a 102 szabadáramlású szűrő között van. In this respect, it is noted that 60 of the 74 szabadáramiásu tobacco filter edge in between 73 and 75 on one side and 91 from the old, and in between the other side is between 102 · freeflow filter. A 73, 75 élek miatt a 74 szaba-dáramlású szűrőnek kisebb a belső sugara, mint a másik két szomszédos területnek - -a ál üregnek és a 102 szabadáramlású szűrő által körülvett térnek Because of the 73, 75 of the edges 74 freeflow filter the smaller inner radius than the other two adjacent areas - of at the cavity and surrounded by the space filter 102 freeflow

Úgy véljük, hogy a 73, 75 élek és esetleg a 74 szabadáramiásü szűrő más szomszédos részel elősegítik a turbulenciát és más áramlási feltételeket, amelyek kedvezőek ahhoz, hogy a gázfázisból és a 60 dohányrudacska hevített dohányrészei által kibocsátott, részecskéiázisú összetevőkből egy aeroszol képződjön. It is believed that the 73, 75 edges and possibly 74 szabadáramiásü filter promote turbulence and other flow conditions other adjacent parts, which are favorable to the gas phase and the tobacco rod 60 heated emitted tobacco portions részecskéiázisú ingredients in an aerosol formation.

A 10. ábrán a találmány egy másik előnyös kiviteli alakja szerinti 23a cigaretta látható. 10 shows a cigarette 23a in accordance with another preferred embodiment of the invention. A 23a cigaretta alkotóelemei és elrendezése megegyeznek a 4A. 23a cigarette components and layout are the same as 4A. ábra szerinti 23 cigarettáéval, de a 23a cigarettában a 60 a dohányrudacska 78a szabad végén egy 200a visszaáramiási szűrő van elhelyezve. for cigarettes of Figure 23, but in the tobacco rod 60 of cigarette 23a is a visszaáramiási filter 200a is disposed at the free end 78a. A 200a visszaáramlás! The backflow 200a! szúró megakadályozza, hogy a 30a dohánybetéfcbői származó dohány a 78a szabad végnél megszökjön. filter prevents tobacco from escaping dohánybetéfcbői 30a of free end 78a. A 200a visszaáramiási szűrő színezett lehet. The visszaáramiási filter 200a can be tinted. Ezzel jelölhető, hogy a 23a cigaretta villamos dohányzórendszerben használható, és nem gyufával vagy szokványos öngyújtóval kell meggyéjtani, mint a hagyományosabb cigarettákat. This refers to the fact that use of the electric cigarette smoking system 23a and need not meggyéjtani with matches or a lighter standard than the more traditional cigarettes. Sár a 200a visszaáramiási szűrőt a burkolt 80a dohánybetét külön alkotóelemeként ábrázoltok, de a 23 a cigaretta gyártásának megkönnyítése végett a 80 a dohánybetét agy nem ábrázolt betétburkolat révén egyesíthető a 200a visszaáramiási w * .♦ * * * X « * Μ * * Φ « ♦ ** * Φ**Φ « X φ X «♦ φ Ν Α« «♦ szűrővel. Mud 200a visszaáramiási filter paved 80a tobacco plug separate component as shown, from 23 to facilitate manufacture of the cigarette * Μ * Φ 80 of the tobacco plug joined together by hub insert housing not shown in 200a visszaáramiási w *. ♦ * X «« ♦ ** ** * φ φ «X φ X" ♦ φ Ν Α «« ♦ filter. A 200a visszaáramlás! The backflow 200a! szűrő betéttel ellátott 23a cigaretta kis rudacskasürüségű 80a dohánybetéttel látható el anélkül, hogy fennállna laza vég vagy a dohánynak a vég 60 a öohányrodacskájóból való kihullásának veszélye. cigarette 23a may be provided with small rudacskasürüségű 80a tobacco cartridge with filter, without there would be a risk of loose ends or tobacco falling out of the end 60 of the öohányrodacskájóból. Amint ezt az EP-A-0, 615,411 számú európai szabadalmi bejelentés, az együttes elintézés alatt álló és együtt megadott 1932.szeptember 11-én bejelentett 07/943,504 lajstromszámú (PM 1550) amerikai egyesült államokbeli szabadalmi bejelentés és az együtt megadott 03 5,388,594 számú (PM 1897) amerikai egyesült államokbeli szabadalom ismerteti, a 200a vísszaáramlási szúró úgy van kialakítva, hogy korlátozza vagy teljesen megakadályozza aeroszol kibocsátását a 6öa dohányrudacska 78a szabad végéből egy szippantás befejezése után és a 78a szabad végen nyomásesést létesít, úgyhogy kedvezően korlátozza a 23a cigarettába a 78a szabad végből beszívott levegő mennyiségét a 60a dohányrudacska oldalai mentén bebocsátott arányos levegőmennyiséghez képest. As reported 1932.szeptember 11 at 07 / 943.504 Application No., (PM 1550), U.S. patent application and in commonly-assigned No. 03 5,388,594 under EP-A-0 615.411, European Patent Application, the combined settings and given together (PM 1897), U.S. patent describes 200a back out pricking is configured to limit or wholly prevent aerosol emissions from 6öa tobacco rod 78a free end after a puff is completed, and establishes a pressure drop of the free end 78a, so that advantageously restrict 23a cigarette of 78a free end for the intake quantity of air admitted along the sides of the tobacco rod 60a relative to the air is proportional to the quantity.

Az előnyős kiviteli alak szerinti részben töltött, töltőanyagos 23 cigaretta tervezési eljárása során a fűtőelemek energiájával és a fűtőelem-töltőanyag átfedésével lehet a hozam kívánt kátrányszintjét beállítani és/vagy módosítani. In partly filled, the design procedure for a filled cigarette 23 of the preferred embodiment can be configured and / or modified kátrányszintjét yield the desired energy of the fuel and the fuel-filler overlap. Ennek megfelelően áj, részben, töltött, töitoanyagos 2 3 cigaretta tervezése folyamán a 80 dohánybetétben fennálló sűrűség általában rendelkezésre áll a 78 szabad végen bekövetkező nyomásesés kivan mértékének megvalósítására és/vagy a visszaáramlás szabályozására ugyanúgy, mint a másik kiviteli alak, a 23a cigaretta 200a vísszaáramlási szűrőjénél. Áj Accordingly, partly filled during töitoanyagos 2 3 cigarette design of the existing 80 dohánybetétben density generally available in the same way to implement and / or control the backflow Kivan rate of pressure drop 78 free end provided, as another embodiment, 23a cigarette 200a back out szűrőjénél.

Rátérve a 11« ábrára, a találmány egy másik előnyös kiviteli alakja szerinti 23b cigaretta tartalmaz egy 80 b dohánybe··· tétet, amelynek a 91b öreg mellett egy 310b kis sűrűségű és a 60b dohány rudacska '78 b szabad vége mellett pedig egy 320b nagy sűrűségű része van. 11 Referring to "FIG cigarette 23b in accordance with another preferred embodiment of the invention comprises a 80 b tobacco ··· bet in which the next rod 91b old '78 b free end 310b of a low density tobacco 60b and 320b and a large is density portion. A 23b cigaretta ügy van kialakítva, hogy a 94b fűtőelem-lábnyom átfedi a 80b dohánybetét 310b kis. The cigarette 23b is configured such that the heating element 94b-80b overlaps the footprint small tobacco plug 310b. sűrűségű részét, hogy a kisebb rudacskasűrűségekkel megvalósítható fokozott hozam jöjjön létre. density part to the lower achievable rudacskasűrűségekkel increased yield created. A vágott töltőanyag 320b nagy sűrűségű részének az a funkciója, hogy meggátolja a laza végek képződését és a 2üöa visszaáramlás! High density portion 320b of the cut filler material has the function to prevent the formation of loose ends and 2üöa backflow! szűrővel megegyező módon korlátozza levegő tengelyirányú átvitelét a űub dohányrudacskán át. the same filter means limits the transmission of air axially through the tobacco rod űub.

A fűtőelemek jelenleg előnyösnek tekintett kiviteli alakjai a 12-21. The fuel presently preferred embodiments of the 12-21. ábrán láthatók. FIG visible. Szék a fűtőelemek a cigaretta eddig leírt bármelyik kiviteli alakjához, vagyis a 4A., 43., 6A., ?A., lö. Chair the heating elements of any of the embodiments described so far the cigarette, i.e., Figs. 4A, 43, 6A,.? A., Lo. és il. and yl. ábra szerinti teljesen töltött, részben töltött és töltőanyagmentes cigarettához és ezeknek a cigarettáknak a módosításaihoz alkalmasak, suitable completely filled, partially filled and filler free cigarettes and these cigarettes according to the modification of FIG.

Szén fűtőelemek a 23 cigaretták ismételt bedugása, beállítása és eltávolítása miatt javított mechanikai szilárdsággal rendelkeznek, továbbá jelentősen javítják aeroszolok előállítását a hevített cigarettából és ugyanakkor teljesítik az energiakövetelményeket , Megállapítottuk., hogy az előáliitott aeroszolok arra törekszenek, hogy az impuizusszerűen működtetett fűtőelemtől sugárirányban befelé áramoljanak. Coal Fuel for 23 cigarettes repeated insertion, adjustment and removal of the improved mechanical strength, and significantly improve the production of aerosols from the heated cigarette and at the same time meet the energy requirements found. That előáliitott aerosols strive to flow from radially inward to impuizusszerűen operated heating element.

·* X * · * X *

Általában előnyös módon nyolc 121 fűtőlapát szolgál nyolc szippantás létrehozására a 121 fűtölapátok egymás utáni működtetésekor. In general, preferably with eight heater blades 121 to create eight puffs upon sequential operation 121 fűtölapátok. Sz a szokványos cigaretta szippantásszámát szimulálja. No. simulates a conventional cigarette szippantásszámát. A 121 fűtölapátok egy 111 agyrészből kiindulva hengeres fűtőlapát elrendezést képeznek, amely befogad egy bedugott .23 cigarettát. 121 fűtölapátok starting from a cylindrical hub member 111 form a heater blade arrangement which receives an inserted cigarette .23. A szomszédos 121 fűtölapátok előnyös módon egy 129 rést határolnak. Adjacent fűtölapátok 121 preferably define a gap 129.

Előfordulhat, hogy a. You may have to. szippantások számát és következöieg a 121 fűtölapátok számát változtatni kívánják,, amikor a cigarettát bedugják a CR hengeres edénybe. következöieg intend to change the number and number of puffs fűtölapátok 121 ,, when the cigarette is inserted into the cylindrical container CR. A szippantások száma a kívánt számú 121 fűtölapát kialakításával változtatható. The number of puffs can be varied in the desired number of heating plates 121 design. Sz történhet egyforma vagy különböző nagyságú fűtölapátok alkalmazásával . No. accomplished using the same or different size fűtölapátok.

A fűtőelemtartó a 25 gyújtó 27 nyílásában van elhelyezve. The heater fixture 25 is disposed the igniter 27 opening.

A .23 cigarettát - opcionálisan elöl a 200 visszaáramlás! The cigarette .23 - optionally up to 200 flow back! szűrőnél - bedugjuk a 25 gyújtóban a 27 nyílásba, a 39 fűtőelemtartó lényegében henger alakú terébe, amelyet egy gyűrű alakú 83 sapka határol. filter - is inserted into the lighter 25. Preferably, the slot 27, the heater fixture 39 is substantially cylindrical space which is delimited by an annular cap 83. A 39 fötőeiemtartö egy, a cigarettát befogadó nyitott véggel van ellátva a cigaretta befogadására, amelyben egy hengeres 87 levegőcsatorna-hüvely, egy a 121 fűtőlapátokat tartalmazó 100 fűtőszerelvény, egy 1Ö4A áramvezetö csap vagy közös vezeték a 100 fűtőszerelvény fűtőelemeinek közös vezetékeként, pozitív 1048 áramvezetö csapok vagy vezetékek és a távtartó van. 39 fötőeiemtartö is provided for receiving the cigarettes in a cigarette receiving an open end in which a cylindrical 87 air channel sleeve, one containing the 121 heater blades 100 fuel assemblies, a 1Ö4A conductor pin or common conductor joint line for the 100 fuel assembly fuel elements, positive 1048 to conductor pins or wires and said spacer is. A távtartó alsó belső 81 felülete a 2.3 cigarettát a 39 fűtőelemtar tóban, a kívánt helyzetben megállítja,, úgyhogy a 1.21 fűtölapátok a 23 cigarettában a 79 üreg mellett helyezkednek φ φ ***φ ΦΦ φ» * φ * Φ Φ ϊ * * * '* *♦ ·♦* *'** ♦ **** ♦·* el, es egy előnyös kiviteli alakban az előzőleg az 1-11. The lower spacer inner surface 81 of the cigarette 39 2.3 fűtőelemtar pond, in the desired position so that the stop ,, 01/21 fűtölapátok the cigarette 23 in addition to the cavity 79 located *** φ φ φ ΦΦ φ »* φ Φ Φ ϊ * * * * '* * * * ♦ · ♦' **** ** ♦ * ♦ · away, and in a preferred embodiment the previously 1-11. ábra. figure. kapcsán leírt módon vannak elhelyezve. They are arranged as described above with.

Lényegében az egész 39 £ ütőé lenit ártó beiül van elhelyezve és helyzetét a 25 gyújtó 31 házának 33 homlokrészével fennálló csúszó illesztés biztosítja. In essence, the whole £ 39 thoroughfares Lenin harmful situation and arranged within 25 provides the ignition housing 31 of the existing 33 front portion of the sliding joints. A 8-3 sapka elülső 93 éle a 25 gyújtó első, 29 homlokvégrészen helyezkedik el, vagy attól kissé kifelé terjed, és előnyös módon egy, a 23 cigarettának a 39 rűtőeieiatartóba való- bevezetését és a 39 fűtőéi síntar tóból való kivezetését megkönnyítő belső élletöréssel vagy iekerekitéssel van ellátva. 8-3 The cap front edge 93 positioned in front of the lighter 25, 29 homlokvégrészen, with or slightly extends outwardly, and preferably one that facilitates the cigarette 23 to 39 rűtőeieiatartóba reality the introduction and the outlet of the heater 39 to the inner chamfer or exits Sintar iekerekitéssel is provided. A. 104A és 104B áramvezető csapot előnyös módon megfelelő, nem ábrázolt aljzatok fogadják be, és így tartják a 39 íütőelemta.rtót a 25 gyújtóban. A 104A and 104B of the conductive pins are preferably corresponding sockets not shown is received in and is thus kept in the 39 to 25 íütőelemta.rtót collector. Az aljzatoktól vezetők vagy nyomtatott áramkörök vezetnek a különböző villamos elemekhez. Leaders from the substrate or printed circuits lead to the various electrical components.

Más csapok járulékos tartással erősíthetik a csapegységet. Other pins can strengthen the pin assembly associated maintenance. A 104A és 104S áramvezető csap anyaga bármilyen alkalmas anyag lehet, előnyösen ónozott foszforbronz, A távtartóban lévő 47 csatorna és 50 alapzat a szippantásra működésbe lépő 45 érzékelővel van összeköttetésben, és az 53 oigarettaérzékeiö érzékeli, hogy a 39 fűtőelemtartóban v«n~e cigaretta vagy nincs. 104A and 104S conductive pins may be made of any suitable material, preferably tin plated phosphor bronze, 47 channels and 50 base on the spacer means which is actuated in the sniffer 45 sensor connected, and detects the 53 oigarettaérzékeiö to 39 fűtőelemtartóban v «n ~ e of cigarettes and no.

Ahogyan ez a 12, és 13. ábrán látható, a 100 fűtöszerelvé-ny előnyös módon egy monolit szerkezet, amely egy központi 111 agyrészböl szimmetrikus elrendezésben vagy - mint lentebb a As shown in Figures 12 and 13, the 100-ny fűtöszerelvé preferably a monolithic structure consisting of a central hub member 111 in a symmetrical arrangement or - as below the

19. ábra kapcsán ismertetni fogjuk - aszimmetrikus elrendezésben kinyúló nyolc 121 fűtőlapátot tartalmaz. will be described in connection with Figure 19 - 121 comprises eight heater blades extending asymmetrical. Ahogyan ez a legjobban a 13. ábrán látható, a 106 futőszerslvény egy lényegében kör alakú 360 bedugőnyilást határoz meg, A 360 bedugónyíiás 365 torokrésze a bedugott cigarettát a koaxiális, hengeres a 360 bedugónyílásnál, kisebb átmérőjű CR edény felé tereli. As best shown in Figure 13, the futőszerslvény 106 defines a substantially circular bedugőnyilást 360, 360 bedugónyíiás directs toward throat portion 365 of the inserted cigarette coaxial cylindrical bedugónyílásnál 360, the smaller diameter container CR. A 360 bedugónyílást a 121 fűtőlapátok 118 összekötő szakaszainak megfelelő 1188 végrészei, míg a 365 torokrészt a 118 összekötő szakaszok a 118A összekötő él és a 118.S végrésze közötti része határolja. The bedugónyílást 360 corresponding to the heater blades 121 connecting sections 118 of end portions 1188, and the throat 365 in the connecting sections 118 connecting edge 118A and the portion between the end portion 118.S bounded. .A 360 bedugőnyílás átmérője előnyös módon nagyobb, mint a bedugott 23 cigarettáé, hogy a 23 cigarettát a CB. .This 360 bedugőnyílás diameter preferably greater than the inserted cigarette 23, the cigarette 23 CB. edény felé vezesse, és a CK edény átmérője közelítőleg azonos a 23 cigarettáéval, hogy a hőenergia jó átviteléhez biztosítva legyen a csúszó illesztés. lead to vessel and the vessel diameter is approximately the same as the CK 23 for cigarettes in that the heat energy to ensure good transmission of the sliding joints. A 23 cigaretta átmérője előnyös módon közelítőleg azonos az adott szakterületen ismert átmérőkkel. The cigarette 23 preferably has a diameter approximately the same as known in the art diameters. Ha a 23 cigaretta gyártási tűrései elfogadhatóak, akkor a fokozatosan szűkülő terület vagy 365 torokrész a külső vég és a CR edény között arra is szolgálhat, hogy a 23 cigarettát kissé összenyomva fokozza a termikus érintkezést az edény belső falaként szolgáié, körülvevő 121 fűtőlapácokksi. When the cigarette 23 manufacturing tolerances are acceptable, the gradually narrowing area or 365 throat portion between the outer end of the CR vessel may also serve the cigarette 23 is slightly compressed to enhance the thermal contact with the vessel inner wall of reproducing the surrounding 121 fűtőlapácokksi. Ham korlátozó példaként a 360 bedugőnyílás belső átmérője előnyős módon közelítőleg 3 w ± 0,5 mm, és a CR edény belső átmérője előnyös módon, közelítőleg ? Ham-limiting example, the inner diameter 360 bedugőnyílás advantageous manner of approximately 3 w ± 0.5 mm and an inner diameter of the receptacle CR preferably, approximately? mm ±0,5 mm. mm ± 0.5 mm. A 121 fütőiapátok befelé ívesek lehetnek, hogy a hengeres edény átmérőjének szűkítésével fokozzák a termikus érintkezést a 23 cigarettával. 121 fütőiapátok be curved inward to increase thermal contact with the cylindrical vessel diameter narrowing in the cigarette 23.

Mindegyik U-alakú 121 fűtőlapátnak van egy, a 111 egyrészről egy első végnél kinyúló első szakasza vagy 116A fütőlapátlába, az első szakasz vagy 116A fütöiapátiáb szemben lévő, második végéhez kötött 118 összekötő szakasza és a 118 összekötő szakasztól egy első végnél a 111 agyrész felé kinyúló ♦ Λ ♦ »* **Φ* * » ♦ < ♦ * ♦» második szakasza vagy USB fütőlapátlába. Each U-shaped fűtőlapátnak 121 has a tab 111 on the one hand a first section or 116A extending at a first end fütőlapátlába, 118 connecting sections 118 and the connecting stage at a first end protruding toward the 111 hub member linked to the second end of the first section or 116A fütöiapátiáb against ♦ Λ ♦ »Φ * ** * *» ♦ <* ♦ ♦ "The second phase or USB fütőlapátlába. Az első, USA főt ölapát.lábat és a második, 116B fütőlapátlábat egy viszonylag állandó 125 rés választja el, és a 116A és USB fütöiapát.iábak előnyös módon lényegében párhuzamosak nem. The first and second ölapát.lábat US persons, fütőlapátlábat 116B are separated by a relatively constant gap 125 and are substantially parallel to 116A and USB fütöiapát.iábak preferably not. hengergetett állapotban, amit a 18. és 19. ábra kapcsán ismertetünk. hengergetett condition as discussed with reference to Figure 18 and 19. A USA és llöB fütölapátlábak a 23 cigaretta nem kívánatos meghűzódásának csökkentésére a 23 cigaretta bedugásának irányában folytonosak, és úgy vannak tájolva, hogy a bedugott 23 cigaretta számára hengeres CR edényt határolnak. To reduce the USA and the cigarette 23 Llobet fütölapátlábak undesirable meghűzódásának contiguous the cigarette 23 upon insertion direction and are oriented to define a cylindrical receptacle CR for the inserted cigarette 23.

A 118 összekötő szakasz a USA és 1168 fütőlapátláfo egymással szemben lévő belső éleinek összekötésére egy görbe 118A összekötő éllel van ellátva ágy, hogy hosszúkás ü-alakű ellenállásút jön létre, amely lényegében párhuzamos a bedugott 23 cigaretta hossztengelyével és a 23 cigaretta hosszában terjed, ki, amint ezt lentebb részletesebben ismertetünk. The 118 connector section is a curve 118A connecting blade inner edges opposed in the USA and 1168 fütőlapátláfo connecting with the bed to an elongated U-shaped resistance path is formed which extends substantially parallel to the inserted cigarette 23 the longitudinal axis of the cigarette 23 longitudinally out as described in more detail below. A görbe 118A összekötő él görbülete közelítőleg 180° 1 20° úgy, hogy ü-alakű lapát képződik, és a görbület homorú a 111 agyrész felé és domború a 360 bedugőnyíiás felé. The curve connecting edge 118A of curvature of approximately 180 ° 1 20 ° so that a U-shaped blade is formed and the curvature is concave toward the hub 111 and convex toward the bedugőnyíiás 360. Az első, USA fütölapátláb első végének a 111 agyrésznél a szélessége nagyobb lehet és közelítő vastagsága azonos, hogy a 115 végrésznéí as áramsűruséget és teljesítménysűrűséget a 116A fütőlapátláfo többi részéhez képest csökkentse, és ezzel a 115 végzést ohmos fűtését csökkentse. First, the first end 111 US fütölapátláb agyrésznél the width may be larger and the approximate thickness of the same to the end of tail 115 as current density and power density lower than the rest of the fütőlapátláfo 116A so as to reduce the ohmic heating of the order of 115. Ez a szélesítés emellett fokozza a 121 fűtőlapát mechanikai integritását a 111 agyrésznél. This broadening also increases the mechanical integrity of the heater blades 121 to 111 agyrésznél.

A második, 1163 fütölapátláb második, 122 összekötő vége előnyös módon lépcső alakban meg van emelve a második, 116B no fütölapátláb fö részéhez képest, hogy könnyebbé váljon, a villamos összekötés a megfelelő pozitív 1Ö4B áramvezető csappal, Részletesebben; second, connecting end 122 of the second, 1163 fütölapátláb preferably staircase shape is raised relative to the second, 116B no fütölapátláb main portion to facilitate the electrical connection of the corresponding positive 1Ö4B conductive pin More; ahogyan ez a 12, és 13, ábrán látható, a 122 összekötő végnek három szakasza van, mégpedig egy, a második, 116B fütölapátláb fő szakaszának lényegében sók folytatását képező 122A. as shown in Figure 12, and Fig.13, the connecting end having 122 has three phases, namely a 122A substantially forms a continuation of the second salt, 116B fütölapátláb main section. szakasza, valamint egy, az ábrázolt szögben emelkedő 122B átmenetszakasza és a 122A szakasszal általában párhuzamos összekötő 122C végszakasza. section and end section 122C is generally parallel to a connector, the ascending angle of the transition section 122B shown and the section 122A. A 122 összekötő vég szakaszai a szilárdság fokozása végett szélesebbek lehetnek a második, 116S fűtőiapát lábnál, Ez ezenkívül, kellő érintkezési területet nyújt a pozitív kötéshez az összekötő 122C végszakaszcn, továbbá csökkenti az áraxnsűröséget és ezzel a 122 összekötő vég ohmos fűtését, A 122C végszakasz előnyős módon füzővarrattai van a pozitív 1Ő4B ararevezetö csaphoz hsgesztve vagy bármilyen más módszerrel van villamosán és mechanikailag azzal összekötve. The end portions 122 linking may, for raising the strength is wider than the second, 116S heating plate feet, this also provides sufficient area of ​​contact of positive binding to 122C végszakaszcn linking and reduces the áraxnsűröséget making 122 connecting end resistive heating of the 122C end section preferred füzővarrattai hsgesztve manner is the positive 1Ő4B ararevezetö pin or any other method is electrically and mechanically connected with.

A 121 fűtő lapátok, pozitív összekötésének másik kiviteli alakja a 14. és 15. ábrán látható. The heater blades 121, a positive interconnection of another embodiment shown in Figures 14 and 15. A 122 összekötő vég előnyös módon nem lépcső alakú, mint a 12. és 13, ábrán, hanem lényegében a második, 1168 fütölapátláb sik me-ghos szabóit ás a. The connecting end 122 is preferably not step-shaped as 12 and 13, Figure, but in essence the second planar digs fütölapátláb 1168 me-szabóit the Ghosh. Ez egyszerűbbé teszi a később leírandó gyártást. This makes the production easier to be described later. A pozitív 122 összekötő vég és a 111 agyrész és/vagy az első, 116A fütölapátláb közötti rövidzárak lehetőségének csökkentése végett - amik például akkor következhetnek be, amikor a dohányzó személy a bedugott cigarettát megcsavarja vagy más módon megigazítja - villamos szigetelő 300 kerámia bevonat van a 122 összekötő végre, a «* To the positive 122 connecting end and the 111 hub and / or reduce the first, short circuits between 116A fütölapátláb possibility for - which for example may occur when a smoker twisting or straightens otherwise the inserted cigarette - electrical insulator 300 ceramic coating 122 finally joining the '*

111 agyrészre és a 115 végrészre, különösen ezeknek az elemeknek a megfelelő egymás felé eső· éleire felhordva. 111 and the hub member end portion 115, in particular these elements corresponding to the edges facing each other · applied.

A kerámia bevonat előnyős módon bármilyen szokásos módszerrel, például, plazmaszórással felhordhető a 111 agyrészre, a 122 Összekötő végre és az első, 116-A fűtőlapátláb 115 végrészére. The ceramic coating is preferably in the form of any conventional method, for example, plasma spraying felhordhető the hub member 111, and finally 122 connecting the first 116 feet of the heater blade 115 to the terminal portion. A kerámiának előnyös módon viszonylag nagy dielektromos állandója van. The ceramic preferably has a relatively high dielectric constant manner. Bármilyen alkalmas villamos szigetelő anyag alkalmazható, így aiumininm-oxid, cirkőnlum-oxid, mull.it, cordierit, magnézium-alumínát, foszterifc, ezek kombinációi stb. Any suitable electrically insulating material may be used so aiumininm oxide cirkőnlum oxide mull.it, cordierite, magnesium aluminate foszterifc, combinations thereof or the like. Előnyös módon cirkonium-oxidot vagy más olyan kerámiát használunk, .amelynek a hó-tágulási együtthatója szorosan közel áll az alatta lévő. Preferably using zirconia or other ceramic materials, the bulk of the dialkylurea snow-expansion coefficient close to the closely below. fém fötőelemszerkezetéhez, hogy elkerüljük a tágulási és összehuzódási sebesség különbségeit, és ezáltal elkerüljük a működés közbeni repedéseket és/vagy rétegleválásokat. fötőelemszerkezetéhez metal in order to avoid differences in expansion and contraction speed, thereby avoiding cracks and / or rétegleválásokat during operation. A. kerámia réteg a fűtőelem fűtésekor·fizikailag és kémiailag stabil marad. A ceramic layer of the heater heating time · remain physically and chemically stable. Vastagsága- villamos szigetelőként például közelítőleg 0,0001 ~ 0,01 rom, vagy közelítőleg 0,00005 - 0,006 mm és előnyösebb módon 8,001 - 0,003 mm. The thickness electrical insulation, for example, approximately 0.01 ~ rom 0.0001 or approximately 0.00005 to 0.006 mm and preferably 8.001 to 0.003 mm. A 122 összekötő vég egy része előnyös módon nincs bevonva. A part of the connecting end 122 is not coated preferably. Ezután a leírt módon pozitív 104B áramvezető csapokat csatlakoztatunk ehhez a bevonatién részhez. Then, as described 104B is connected to the positive conductive pins to the uncoated portion. A maszkolás egyszerűsítése végett a 115 végrész megfelelő része sincs kerámiával bevonva. corresponding portion of the end portion 115 not coated with ceramic in order to simplify the masking.

Kerámia hordható fel, például ugyanabban a plazma-szórási lépésben a 122 összekötő végek és az első, 116A fülőlapét1ábak közötti 127 résbe és a 122 összekötő végok és a 111 agyrész közötti 125 résbe kerámia agyszerkezet létrehozása és ezzel a fűtőszerelvény mechanikai integritásának fokozása végett, ahogyan ez a 25. ábrán látható, ennek a kerámia agyszerkezetnek a mérete az ábrázoltnál nagyobb lehet. Ceramics can be applied, for example, in the same plasma spraying step in order 127 into the gap 125 in the gap between the 122 connecting-ended and 111 hub between 122 connecting ends and the first 116A fülőlapét1ábak creation thereby increasing the heating assembly mechanical integrity of the ceramic hub structure, as shown in Figure 25, this ceramic hub structure can be larger to the size of those shown. Ezzel a járulékosan felhordott kerámiával vagy ©nélkül a kerámia bevonat villamosén szigeteli a pozitív 122 összekötő végeket, és a 127 és 125 rés szélessége csökkenthető, de a rövidzárak elleni védelem megmarad. This is additionally applied to a ceramic or ceramic coating without © electrical insulates the positive connecting ends 122, 127 and 125 and the gap width is reduced but protection against short circuits is maintained. Ennek megfelelően a 122 összekötő végnek és az első, II6Ά fűtdlapátláb 115 végrészének növelt területe lehet, ez tovább szilárdítja az edényt, és kerámia agyrész esetén növeli a vázszerkezetet és tovább szilárdítja a fütöszerelvsnyt. Accordingly, an area can be increased to 122 and the connecting end having first II6Ά fűtdlapátláb end portion 115, this further strengthens the container, and increases in case of the ceramic hub member and the frame structure further strengthens the fütöszerelvsnyt. Emellett az ilyen kerámia bevonat simítja a 125 és 127 rést határoló éles éleket, ezzel csökkenti a cigaretta beszorulásának és sérülésének lehetőségét különösen annak bedagásakor, eltávolításakor és a dohányzó személy által végzett bármilyen igazításakor. In addition, such a ceramic coating smooths the gaps 125 and 127 bounding sharp edges, thereby reducing the possibility of jamming and damage to cigarettes particular bedagásakor, removal and any adjusting by the smoker. Egy másik változat szerint az egész 121 fűtőiapát és különösen az első, Hűé fűtölapátláb, és második, 1168 fűtölapátláb teljesen be van vonva kerámia réteggel az egyik felületén, például a cigarettától elmulató külső felületén, vagy mind a belső, mind a külső felületén és/vagy a réseket határoló éleken. Alternatively, the entire 121 heating plate and in particular the first Hue fűtölapátláb, and a second 1,168 fűtölapátláb completely coated with a ceramic layer on one surface, e.g., from cigarettes elmulató outer surface or both the inner and outer surface and / or gaps in the boundary edges.

Ez a kerámia réteg például közelítőleg 0,002 mm oirkönium-oxíd lehet. This example of the ceramic layer can be approximately 0.002 mm oirkönium oxide. Ez szilárdabbá teszi a 121 fűtőiapátokat és kívánt esetben megmaradnak a rések. This makes for a more stable and 121 fűtőiapátokat optionally remain in the gaps. A 121 fűtölapátok ennek megfelelően vékonyabbak lehetnek, például közelítőleg 0,002 - 0,006 mm. 121 fűtölapátok accordingly be thinner, e.g., approximately 0.002 to 0.006 mm. Ez növeli a fűtési út ellenállását és lehetővé teszi, hogy a lapátok szélesebbek legyenek, ezáltal termikusán nagyobb határfelületük legyen a bedugott 23 cigarettával, ugyanakkor megmaradjon a Lapát azonos összellenáliása, A lapátnak ez a megnövelt szélessége a kerámia réteggel együtt még szilárdabbá teszi a fűtő szerkezetet. This increases the heating path resistance and allows the blades to be wider, thus higher thermal interface layer be the inserted cigarette 23, yet retain the shovel same összellenáliása, the blade is increased width allows together the ceramic layer more robust to the heating means. Emellett a 121 fűtolapátoknak a bedugott 23 cigarettától elmutató külső felületein lévő kerámia bevonat megakadályozhatja a hőveszteségekét a fűtött lapátról a környezetbe. In addition, in fűtolapátoknak 121 facing away from the inserted cigarette 23 external surfaces of the ceramic coating can prevent the heat losses of the heated lapátról the environment.

A kerámiát előnyös módon plazmaszórássai vagy a kapcsolódó szabadalmi bej elöntésekben leirt bármilyen más eljárással, előnyös módon elektronsugaras fizikai gözőiéses fémfelhordási eljárással hordjuk fel, hogy elkerüljük maradó feszültségek keletkezését, amelyek a plazmaszórás esetén a felületkezelés és/vagy a részecskék ütközése következtében létrejöhetnek. The ceramics described in any other process is preferably plasma sprayed filterbank or related patent Bey flooding, is applied by electron beam physical gözőiéses fémfelhordási procedure is preferably in order to avoid tensions in the remaining formation, which may be established as a result of surface treatment and / or particle collision in the case of plasma spraying.

Mindegyik 121 fűtolapát ellenéllásfütő fűtőelemet képez. Each heating plate 121 forms ellenéllásfütő heater. Részletesebben: az első, 116A fütőispátiáb első-, 115 vég része villamosán az áramforrás negatív kapcsára van kötve, és még részletesebben, a 111 agyrésznefc az integrált meghosszabbifása képezi vagy mechanikailag és villamosán a 111 agyrészhez van kötve. More specifically, the first part 116A is connected fütőispátiáb first, end 115 electrically negative pole of the power source, and still more particularly, the integrated meghosszabbifása agyrésznefc 111 forms or is connected mechanically and electrically to the hub assembly 111. A 111 agyrész viszont villamosán és mechanikailag a negatív 104A áramvezetö csaphoz van kötve fűzővarratos hegesztés vagy más módszer, például Lágyforrasztás vagy keményforraszt ás útján. The hub member 111 in turn is connected fűzővarratos welding or other methods, such as soldering or brazing digs electrically and mechanically through the negative conductor pin 104A. Előnyös módon két 104A áramvezető csapot alkalmazunk a kiegyensúlyozott tartás végett, ugyanis a negatív és a pozitív kötés a fűtőelem mechanikai tartására ís szolgái. 104A preferably use two conductive pin in order to hold the balance, since the negative and positive mechanical bond serves to hold the heating element. A 111 agyrész így villamos közös vezetőként szolgál az összes 121 fűtőlapát számára. The hub 111 serves as a common electrical conductor for all 121 heater blades. Minden fűtőelem negatív kötése valamennyi kiviteli alakban egyedileg készíthető, például a fűtőelemnek a megfelelő pozitív érintkező 122 összekötő végeivel szemben lévő egyik végére felvitt alkalmas negatív érintkezővel. Each heater can be made individually negative binding all embodiments, for example, applied to one end opposite the respective positive contact 122 connecting the ends of the heating element for the negative contact.

A megfelelő pozitív kötést az egyes 121 fűtő-lapátokhoz a leírtak szerint a második, 1163 fütöiapátláb összekötő 122C végszakaszán készítjük el. Suitable positive bond as described prepared by the second end section 122C 1163 fütöiapátláb 121 connecting the individual heating blades. Az összekötő 12.2C vég-szakaszt a 127 rés a közös 111 agyrésztől, a 125 rés a kapcsolódó 121 fűtőlapát első, 116A fűtőlapá-tládától és különösen első, 115 cégrészétől és a 131 rés a szomszédos fötölapáttől villamosán elválasztja vagy szigeteli -a rövidzárak elkerülése és a hőtágulás '· lehetővé tétele végett. The connecting 12.2C end portion 127 is a gap in the joint 111 agyrésztől, 125 gap associated 121 heater blade first, 116A heating plate-tládától and in particular the first 115 cégrészétől and 131 gap separates or avoid isolates of short circuits and electrically neighboring fötölapáttől the thermal expansion '· in order to permit. Emellett opcionálisan alkalmazni lehet az ismertetett kerámia bevonatokat. It may also optionally apply the disclosed ceramic coatings. Egy másik változat szerint az összekötő 122C végszakaszok a földre vannak kötve. Alternatively, the connecting end sections 122C are connected to the ground.

A taglalt pozitív és negatív kötések ellenállásukat, pontosabban áramkört képeznek a villamos energiaforrásból például a vszérlőáramkörön át egy adott 121 fütölapátra - 121 fűtőlapátokra - adott áram számára, amikor a dohányzórendszert egy dohányzó személy megszívja. The discussed positive and negative connections resistance, precise circuitry forming the power source such as through a given vszérlőáramkörön fütölapátra 121 - for a given current, when a smoker draws on a system smoker - 121 heater blades. A lapát elsődlegesen fűtött területe az első, 116A fűtő-lapát láb, a 118A összekötő él és a második, 1168 fütöiapátláb, Ennek megfelelően a bedugott 23 cigarettának a mellette lévő működtetett 121 fűtőlapát alatt lévő és vele érintkező része felhevül a lapát fűtött részének megfelelő külső felületi mintázaton, vagyis a felette levő lapátnak megfelelő, hosszúkás ü-alakban. The paddle primary heated area of ​​the first 116A heater blade leg 118A connecting edge and part of the inserted cigarette 23 at, and in contact with it during the 121 heater blade operated adjacent Accordingly, the second, 1168 fütöiapátláb heats corresponding paddle heated part of the external surface pattern, i.e., corresponding to the overlying blade, an elongated u-shape. A hevítés elsődlegesen vezetés és sugárzás útján valósul meg, és valószínűleg némi konvekciő is bekövetkezik. The heating is realized primarily by conduction and radiation, convection and probably some also occur. Ezenkívül a bedugott 23 cigarettának a lábak közötti, vagyis a 125 rés alatti része átfedéssel vagy metszéssel és ♦ ♦ » kumulatív sugárzó és vezető hőátadással mind a 116A, mind a 1163 futőlapátlábról hevítve van. Furthermore, between the legs, i.e., below the slit part 125 of the inserted cigarette 23 ♦ »cumulative radiant and conductive heat transfer and the 116A, 1163 and the futőlapátlábról is heated or notch and overlap ♦. Ha a 125 rés túl nagy, akkor a kívánt átfedés nem jön létre, és a bedugott 23 cigarettának a 125 rés alatti része nem hévül kellőképpen. 125 If the gap is too large, the desired overlap is not created, and the part below the slit 125 of the inserted cigarette 23 does not heat sufficiently. Emellett a sugárzási és vezetési hő hevíteni fogja a bedugott 23 cigarettának a 116A és 1163 fűtőiapátláb külső élein kissé túl elhelyezkedő osikrészeít. In addition, the radiation and heat conduction will heat the cigarette 23 inserted into the outer edges 116A and 1163 fűtőiapátláb little too osikrészeít located. A különböző hevített részek együtt képezik a 23 cigaretta egy hevített területét, amely egy működtetett 121 fűtöiapát 116Ά fűtőlapátlábának külső élén kissé tűi lévő helytől kiindulva a 116A fűtőiapátláb alatt, a 125 résen át, a 116B fűtőiapátláb alatt a 116B fűtölapátlábon kissé tűi lévő helyig terjed és megfelel az előállított dohányaroma egy szippantásának. are the various heated portions together in a heated area of ​​the cigarette 23, which is a 121 heating plate actuated starting location slightly pins on the outer edge 116Ά heater blade legs during 116A fűtőiapátláb, 125 through a gap in the 116B fűtőiapátláb the 116B fűtölapátlábon slightly needles to a position in and It corresponds to a tobacco flavor produced szippantásának. A hevített terület nagysága a lapát geometriájától és a fűtési jellemzőktől, valamint az energia-impulzus mennyiségét öles tartamától függ. The size of the heated area of ​​the blade depends on the geometry and heating characteristics as well as the amount of energy pulse duration fathoms. A 121 fütőlapát előnyös módon ügy van méretezve és termikusán úgy van tervezve, hogy végső soron felhevíti a bedugott 23 cigaretta kellő, például 18 mró m érst.ű szegmensét, hogy a dohányzó személy számára a szippantással kiváltott energíaimpulzusra reagálva elfogadható szippantást állítson elő. The heating plate 121 is sized and thermally designed so that ultimately heats the inserted cigarette 23 due, for example, 18 m MRO érst.ű segment to the smoker in response to the puff energíaimpulzusra triggered to generate an acceptable puff advantageous manner.

A lapátnak az áramút részét képező viszonylag nagy 115 végrésze és 122 összekötő vége nem hévül fel ezekre a működési hőmérsékletekre, mivel viszonylag nagy térfogatuk lecsökkenti az áramsűrűséget, és ezáltal csökkenti az ohmos fűtést. The baffle is relatively large end portion 115 and 122 forming part of the connecting end of the current path is not under-heated to these operating temperatures since the relatively large volume decreases the current density and thus reduces the ohmic heat. A 118 összekötő szakasznak is van egy szakasza, amely nem hévül fel ezekre a működési hőmérsékletekre, mivel a fűtési üt Inkább a The connection portion 118 is a portion which does not heat up to these operating temperatures since the heating beat Rather

Φ * X * *. Φ * X *.

φ ♦ X * Φ ♦ φ ♦ * X Φ ♦

118Α összekötő élt követi, ά ennen a szatasznat vrszonylao nagy a térfogata, úgyhogy ennek megfelelően itt kisebb az áramsűrűség és kisebb az ohmos fűtés, mint a 118A összekötő élen és a közvetlenül szomszédos szakaszokon. 118Α connecting lived followed ά this szatasznat vrszonylao is voluminous, so that correspondingly in the lower current density and lower ohmic heating, than the edge 118A and immediately adjacent connecting sections. A 118 összekötő szakasz többi része nem kívánt fűtésének további csökkentésére a követ- further reduction of the rest of the connecting section 118 is not required for heating the követ-

kezo lehetőségei vaun KEZO opportunities vaun ak: ak:
1) a 118 összekö 1) 118 connects tö szakasz monoid To Section monoid it anyaga vastag it thick material ságának of
növelése a görbe 118A Increasing the curve 118A összekötő élhez connecting edge képest egy 118C in relation to 118C részen a part of the
áramsűrüség és az ohm current density and Ohm os fűtés további os additional heating csökkentése vég reducing end ett, aho- ett, Aho

gyen ez az 8. ábrán látható; mark shown in Figure 8;

2; 2; a 118 összekötő szakasz perforálása az ohmos és/vagy hővezető utak csökkentése végett, és/vagy járulékos 113 hőnyelő anyag hozzáadása a 118 összekötő szakaszhoz a szakaszra irányuló hőátadás csökkentése végett, ahogyan ez a 6. ábrán látható. perforating the connecting section 118 to reduce ohmic and / or heat-conducting paths, and / or addition of an additional thermal absorbant 113 to the joining portion 118 to reduce heat transfer to the stage, as shown in Figure 6. Ennek a hőnyelö funkciónak a megvalósítására hőt nem vezető anyagot, vagyis hőszigetelő anyagot, igy például kerámiát hordunk fel. to achieve this heat sink function material does not conduct heat, or thermal insulating material such as ceramic is applied to. Alkalmas kerámia többek között az aiumínium-oxi.ö, a oirkőnium-oxid, az a.iumlnium-oxi.d és a cirkon ium-~oxid keveréke, mullit stb. Suitable ceramics include aluminum oxi.ö the oirkőnium oxide, a.iumlnium-oxi.d zircon and mixtures of mullite etc ~ ium oxide ugyanúgy, mint a fútölapátok bevonatai esetében. as in the case of fútölapátok coatings. Mindezeket a módosításokat meg keli vizsgálni, hogy nincs-e negatív hatásuk a 113 öszszekötő szakaszok mechanikai integritására, amelyek a 100 futószerelvényt tartják és a 23 cigaretta számára bedugási és kihúzási nyílást határolnak. All of these changes should be screened, it has a negative effect on the mechanical integrity of the totality bonding sections 113, 100 which is considered the running gear and delimit insertion and withdrawal opening for the cigarette 23.

Miután egy 121 fűtőlapát áramímpuizust kapott, egy előre mechatározott minimális idő eltelik a következő szippantás engedélyez-ésélg, A 23 cigaretta egy részének idő előtti hevítése előidézheti aeroszol nem kívánt és/vagy részleges előállítását vagy a cigarettarésznek a kívánt hevítés előtt, hő okozta degradálódását ís. After a 121 heater blades resulting áramímpuizust, a forward mechatározott minimal time until the next puff approvable ésélg, heating a portion of the cigarette 23 prematurely can cause aerosol unwanted and / or caused by partial synthesis or the cigarette portion prior to the desired heating, thermal degradation as well. Az előzetesen hevített rész újabb hevítése következtében nem kívánt aromák és ízek keletkezhetnek. Part of the pre-heated heating can occur as a result of new unwanted aromas and flavors.

ha egy fűtőlapát ímpulzusszerű működtetésével kapott szippantásnál hosszabb szippantást kívánnak, akkor a szabályozó logikai egységet űgv alakítjuk ki, hogy közvetlenül az első fűtőlapát impulzusszerű működtetése után vagy az első impulzusszerű működtetés végső része közben begyújtson egy másik fűtőelemet vagy további fűtalapétokát a cigaretta egy másik szegmensének hevítése végett. if they want a longer puffs obtained a heater blade ímpulzusszerű operating the puff, the control logic unit is formed UGV to collect another heater or additional fűtalapétokát order of cigarette to another segment of the heating immediately after the first heater blade pulsed operation, or during a final portion of the first pulsed operation . A további fűtdlapát lehet egy sugárirányban következő futőiapát vagy egy másik fűtölapát. The following can be further fűtdlapát a radially heating plate or heating mat to another. A fűtőlapátokat úgy kell méretezni, hogy megkapjuk a kívánt tartamú szippantások kívánt teljes számát. The heater blades should be sized to obtain the total desired number of puffs desired duration.

Az egyik kiviteli alakban a 121 fűtőlapátok száma megegyezik a szippantások kívánt számával, például nyolc. In one embodiment, the number of heater blades 121 corresponds to the number of desired puffs, e.g., eight. Egy másik kiviteli alakban a kialakított 121 fűtőlapátok száma a szippantások számának kétszerese, például tizenhat föfcőelemes rész van egy nyolcszippantásos cigaretta számára. In another embodiment, the number of heater blades 121 formed is twice the number of puffs, e.g., there are sixteen föfcőelemes nyolcszippantásos part for a cigarette. Ez a kialakítás a normális, egymást követő közelítőleg kétmásodperces gyújtástól és az előnyös módon a sugárirányban egymást követő gyújtási sorozattól eltérő gyújtási sorozatokat tesz lehetővé olyan kiviteli alakban, amelyben a 121 fűtőlapátok száma megegyezik a szippantások számával. This provides a series of different firing ignition series of radially consecutive normal successive approximately kétmásodperces gyújtástól and the advantage of allowing an embodiment in which the number of heater blades 121 corresponds to the number of puffs. A logikai áramkör például úgy szabályozhat, hogy két kerűletíleg egymással szemben lévő 121 fűtőlapáfc. The logic circuit may be controlled for example to 121 fűtőlapáfc opposing two circumferentially.

vagyis a csövön egymástól 180*~ra lévő fötőlapát egyidejűleg kap gyújtást, és így együtt hevítik a cigaretta keiiö részét egy szippantás előállítása végett. that is, the tube 180 are each in ~ * fötőlapát to simultaneously receive ignition, and so heated together keiiö portion of the cigarette to produce a puff. Egy másik változat szerint az egyik cigarettánál minden második 121 fütöiapát gyújtásának első sorozatát alkalmazzuk, és ezt agy második sorozat követi, amelyben, a következő cigarettához a közbenső 121 fűtőlapátokat gyújtjuk. Alternatively, a heating plate 121 first series of every second ignition cigarettes used one, followed by a second series of the brain, which, in the next cigarette ignited the intervening heater blades 121. Egy további változat szerint az első gyújtási sorozat számos cigaretta előre meghatározott élettartama alatt ismételhető, majd indítjuk a második gyűjtési sorozatot. In another embodiment, the first firing sequence can be repeated several cigarettes during the lifetime pre-determined, then started the second series of the collection. A fűtőlapátok bármely kombinációja alkalmazható. Any combination of heater blades can be used. A fűtőlapátok száma lehet egyetlen alkalmazott cigaretta szippantásainak szamánál kevesebb, lehet azzal egyenlő vagy lehet annál nagyobb. The number of heater blades can be used only szippantásainak less than the number of cigarettes may be equal to or greater. Például kilenolapátos rendszer alkalmazható egy hatszippantásos cigarettához, és az egymást követő cigarettáknál hat fűtőelem más-más csoportját gyújtjuk, és a többi három fűtőelemet nem gyújtjuk. For example, ignited a different group can be used in a fuel system kilenolapátos hatszippantásos cigarettes, and cigarettes after each other, and the other three heaters is not ignited.

A 100 fűtőszerelvény az egyik végén villamosán és mechanikailag viszonylagosan rögzítve van a I0AA áramvezető csappal csapokkal - a 111 agyrészhez és a 1Ö4B éramvezetö csapokkal a 122 összekötő végekhez. The heater assembly 100 at one end is secured electrically and mechanically to a relatively conductive pin I0AA pins - of the hub 111 and the 1Ö4B éramvezetö pins 122 connecting ends. A 104A és 104B áramvezető csapok előnyös siódon előre be vannak öntve a műanyag agyrészbe vagy más módon rögzítetten ahhoz vannak kötve, előnyös módon a levegőszivárgást mínimalizáiö módon. 104A and 104B of the conductive pins are preferably molded plastic hub member siódon advance or are otherwise fixedly connected thereto, preferably for air leaks mínimalizáiö manner. Ez a rögzített vég előnyös módon a 360 bedugőnyiiással szemben van. This is opposite to the fixed end 360 bedugőnyiiással advantageous manner. A 113 összekötő szakaszok, ezen belül a USA összekötő élekkel szemben lévő ellentéte 118.B végrészek határolják a 360 bedugönyílést. The connecting sections 113, including opposite end portions 118.B opposite edges connecting the US border the 360 ​​bedugönyílést. A 118B végrészek kifelé tágulhatnak, és így egy 305 torokrészt határolnak. The end portions 118B can expand outwardly and thus define a throat part 305. A 121 » φ *·*»*. 121 »φ * · *» *. «χ 9Φ «Χ 9Φ

ΦΦ Φ * Φ φ φ φ ♦ * Φ * « « Φ Φ 4 « » # X * φ φ * ΦΦ Φ Φ φ φ φ ♦ * Φ * «« Φ 4 Φ «» # X * φ φ

Φ.χ« * * ** ·** .fűtőiapátok ezután ettől a 365 torokrésztől kezdve szűkülnek, és egy olyan belső átmérőt határoznak meg, amely valamivel kisebb a bedugott 23 cigaretta külső átmérőjénél például a lapát középső pontjánál, hogy létrejöjjön a kívánt termikus érintkezés, vagyis létrejöjjenek a szoritóerők a lapátok és a cigaretta között. Φ.χ «* * ** ** · .fűtőiapátok then starting from the throat portion 365 tapered and defined by an inner diameter which is slightly less than the outer diameter of the inserted cigarette 23 such as the central point of the blade to create the desired thermal contact ie to create the clamping force between the blades and the cigarette. A 1I8B végrészek hevítéskor szabadon tágulhatnak, azaz a 1158 végrészek nincsenek rögzítve. The end portions may 1I8B freely expand when heated, i.e., end portions 1158 are not fixed. Részletesebben: mindegyik 1188 végrész egy megfelelő 210 csatornában van elhelyezve, amely a gyűjtő 53 sapkájának belső 201 falában van. More specifically, each end portion 1188 is disposed within a corresponding channel 210 which is the inner wall 201 of the collecting cap 53. A befelé előfeszített 121 fütőlapátok 1183 cégrészeinek sugárirányban kifelé irányuló mozgását az állítja meg, hogy a USB végrészek a 210 csatornák sugárirányban külső falaival érintkeznek. The movement of the inwardly biased fütőlapátok 121 outward radially cégrészeinek 1183 stops the USB end portions contacts the outer walls of the channels 210 in the radial direction. Ez határt szab az eiőfeszirésnek és meghatározza a befelé irányuló előfeszítésf. This limits the eiőfeszirésnek and determine the előfeszítésf inward. Ez a befelé Irányuló előfeszltés helyettesíthető a befelé irányuló gyártási erőfeszítéssel, mint ezt kifejtettük. This inward prestressing replaced the production effort inward, as explained. Mint látható, a belső 201 fal kifelé tágul, ami lehetővé teszi a lapátok 1188· végrészei egy részének bedugását. As shown, inner wall 201 expands outward, allowing the paddles 1188 · insertion of a portion of the end portions. A 210 csatornának a 1188 végrésszel érintkező, sugárirányban külső fala úgy van méretezve és alakja olyan, hogy lehetővé teszi a lapát 11.8B végrésze kellő darabjának bedugását, úgyhogy a lapátvég nem lép ki a 210 csatornából a lapát melegítésekor vagy hűtésekor, vagy a cigaretta bedngásakor vagy kihúzásakor♦ Kívánt esetben külső fal a sugárirányban ellátható egy támasszal, például egy trapezoiddal, amely a 1188 végrészekkel érintkezik. The 210 channels of contact 1188 end portion, a radially outer wall is sized and shaped to allow the blade 11.8B end portion sufficient portion of insertion, so that the blade tip does not go out of the 210 channels of the blade for heating or cooling, or cigarette bedngásakor or when pulling ♦ If desired, the outer wall may be provided with the radial one stand, for example, a trapezoiddal, which contacts the end portions 1188. Egy másik kiviteli alakban a 1188 végrészen van egy USD lekerekités, vagy még inkább egy elliptikus rész a bedugott 1.188 * * *Λφ» Φ» φ » » ♦ * X * χ *x ♦♦ χ«φφ « X Jf « * β* **' végrész előtt. In another embodiment, the end portion 1188 of a USD curvature or even an elliptical portion of the inserted Λφ 1188 * »Φ» φ »» ♦ * x * x * χ ♦♦ χ «φφ« X Jf «* β * ** 'front end portion. Ez a USD lekerekités lehetővé teszi a bedugott rész elfordulását a 210 csatornában sí termikusán vagy mechanikailag létesített nyomatékokra reagálva, és ezzel a lapátveg bedugott részét a 210 csatornában tartja. This USD rounding enables the inserted section in response to rotation of the established channel 210 ski thermally or mechanically torques, and thus keeps the inserted portion of the blade tip of 210 channels. Emellett vagy ehelyett a 118B végrészek jobban le vannak kerekítve. Additionally or alternatively, the end sections 118B are more rounded down.

A 12. ábrán látható első kiviteli alakban a 210 csatorna úgy van méretezve, hogy a 121 fűtőlapát 1188 végrésze a 23 cigaretta bedugásakor és/vagy egy lapát fűtésekor transzlációsán, vagyis a 210 csatorna 202 végiapja felé tágulhat, úgyhogy létrejön a kiránt érintkezés a 23 cigaretta és a lapátok között, first embodiment shown in Figure 12, the channel 210 is dimensioned such that the 121 heater blade 1188 end portion of the cigarette 23 upon insertion and / or blade heating when translationally, that is, the channel 210 may expand to 202 end face, so that is created in the pull out contact the cigarette 23 between the blades and,

Sz az elrendezés, amelyben a lapát egyik vége szabad a szemben elhelyezett agyrészhez képest, lehetővé feszi a 121 fütöiapátok hosszirányú mechanikai elmozdulását és/vagy hötágaiását és öszszehúzódását cigaretta bedugásakor és kihúzásakor és/vagy a fűtolapát melegedésekor és hűiésekor, és ezáltal csökkenti a feszültségeket, A 14. ábrán látható második kiviteli alakban a 210 csatornában egy 204 támasz - ami lehet trapezoid alakú van, úgyhogy amikor a 121 fűtőlapát melegítéskor kitágul vagy a 23 cigaretta bedugásakor elmozdul, akkor a 1183 végrész érintkezik a 204 támasszal és forgáspontot hot létre, amely lehetővé teszi, hogy a 121 fűtőlapát előfeszűijön befelé, a bedugott 23 cigaretta felé. No arrangement in which the blade one end is free relative to the oppositely disposed hub assembly, allow nest 121 fütöiapátok longitudinal mechanical displacement and / or hötágaiását and totality retraction of cigarette upon insertion and pulling out and / or the heating plate warms and upon cooling, thereby reducing stresses in the second embodiment shown in Figure 14, the 210 channel 204 support - which can have a trapezoidal shape is such that when the 121 heater blade is expanded or displaced from the cigarette 23 upon insertion, upon heating the 1183 end portion contacts the 204 stands and fulcrum hot set, which allows to előfeszűijön the heater blades 121 inwardly toward the inserted cigarette 23. Ezáltal csökkenti a feszültségeket a lapáton és növeli a kívánt termikus érintkezést, vagyis a szorító erőket a lapát és a cigaretta között, Förgásponton azt értjük, hogy a 121 fűtőlapát szabadon elfordulhat, de transzlációs mozgást nem végezhet ezen a 204 támaszon. Thus reduces the stresses in the blade and increasing desired thermal contact, i.e. the clamping forces between the blade and the cigarette, Förgásponton meant that the heater blades 121 are free to rotate but not perform a translatory movement on a support in this 204th

X J< X J <

* ♦ * » * **#* * »» • ' * **♦ * ♦ * »* # * ** *» »• '* ♦ **

Α 100 füt ős2ereivény igy előnyös módon monolit szerkezet, amely opcionálisan a leírt módon kerámiával van bevonva. Α 100 of heating ős2ereivény thus preferably a monolithic structure which optionally is coated with a ceramic as described. A Ili agyrész és a 121 fűtolapátok a kívánt villamos ellenállással és szilárdsággal rendelkező anyagból készülnek. III and the hub member 121 fűtolapátok are made from a material having desired electrical resistance and strength. Előnyösek például a közeiitőleg 50 és közelítőleg 500 nohm.cm. Preferable examples include közeiitőleg 50 and approximately 500 nohm.cm. közötti, még előnyösebb módon a közelítőleg 100 és közeiitőleg 200 uohm.cm közötti villamos ellenállású anyagok, úgyhogy közeiitőleg 200 Ö C és közelítőleg 100ö Q C közötti és előnyős módon közeiitőleg 3ÖÖ V C és közelítőleg SSö'C közötti hőmérsékletet érünk el a működtetett 121 fütölapáttsl közelítőleg 0,2 és közelítőleg 2,0 másodperc alatt, közelítőleg 10 és közelítőleg 50 J, előnyösebb módon közelítőleg 10 és közelítőleg 25 J és még előnyösebb módon közelítőleg 20 J energiájú impulzussal. between, more preferably electrical resistance materials between approximately 100 and 200 közeiitőleg uohm.cm so közeiitőleg 200 Ö Q between 100o C and preferably in the form obtained közeiitőleg C to about 3OO SSö'C temperature between V C and approximately 121 in the actuated fütölapáttsl below approximately 0.2 and approximately 2.0 seconds, approximately 10 to approximately 50 J, preferably approximately 10 to approximately 25 J, and more preferably approximately 20 J pulse energy. Az anyagnak közelítőleg 1800 és közelítőleg 10000 közötti számú ilyen impulzust kell kibírnia xreghibásodás, jelentős degradálódás vagy a 121 fütöiapát nem kívánatos behajlása nélkül. The material must withstand without xreghibásodás, significant degradation, or undesired sagging of the heating plate 121 with from approximately 1800 to approximately 10,000 such pulses.

A 121 fűtolapátok készítéséhez használt anyagokat előnyös módon úgy választjuk meg, hogy meghibásodás nélkül biztosítsák az ismételt használatot legalább 1800 be- és kikapcsolás! The materials used for making fűtolapátok 121 is preferably chosen so as to ensure the re-use of at least 1800 on and off without failure! cikluson át. through the cycle. A 39 fűtőelemtart6 előnyős módon a 37 fűtőelemeket és az áramkört is tartalmazó 25 gyújtótól külön kidobható. The preferred manner 39 fűtőelemtart6 separate collector 25 can be discarded with the heating elements 37 and the circuit. Az utóbbiakat előnyös módon 3600 vagy ennél több ciklus után dobjuk ki. The latter are preferably discard after 3600 cycles or more. A fűtőelem anyagának és más fém alkotóelemeknek a megválasztásakor figyelembe vesszük oxidálásállóságukat és reakcióképességük általános hiányát is, hogy a várható hőmérsékleteken ne oxidálódjanak és a 23 cigarettával ne reagáljanak. The heater materials and other metallic components is taken into account when selecting oxidálásállóságukat and general lack of reactivity is not to oxidize the expected temperatures and do not react with the cigarette 23. Ki- Who-

vánt esetben a 121 fütőlapátokat és más fém alkotóelemek inért hővezető anyagba, például alkalmas kerámia anyagba tokozhatók az oxidálődás és reakció még jobb elkerülése végett. Vant fütőlapátokat case 121 and other metallic components in an inert heat-conducting material such as a suitable ceramic material can be packaged even better avoid oxidation and reaction order.

Még előnyösebb azonban a 121 fűtőiapátokat és más fém alkotóelemek höáilő ötvözetből készíteni, amely nagy mechanikai szilárdságú és a felületi oxidálődás elleni ellenállása, valamint ugyanakkor magas .hőmérsékleteken nagy a korrozióállősága és degradáciöáilósága. however more preferred to prepare the fűtőiapátokat 121 and other metallic components höáilő alloy which is high mechanical strength and resistance against oxidation of the surface and at the same time a high corrosion resistance and high .hőmérsékleteken degradáciöáilósága. A 121 fütőlapátokat előnyös módon olyan anyagból készítjük, amelynek nagy a szilárdsága és a felületi stabilitása az olvadáspont 80 %-áíg terjedő hőmérsékleten. 121 fütőlapátokat preferably made of a material having a high temperature to the melting point up to 80% of the strength and surface stability. Az ilyen ötvözeteket általában szaperötvőzeteknek nevezik, és általában nikkel, vas vagy kobalt alapúak. Such alloys are generally called szaperötvőzeteknek and generally based nickel, iron or cobalt. Alkalmasak például elsődlegesen vas vagy nikkel ötvözetei alumíniummal és yttriummal. Examples of suitable aluminum and yttriummal primarily iron or nickel alloys. A 121 fűtölapátok ötvözete előnyös módon alumíniumot tartalmaz a fűtőelem tulajdonságainak további javítása, például oxidálásállóság biztosítása útján. 121 fűtölapátok alloy containing aluminum, by further improving the fuel properties, for example, providing preferably oxidálásállóság.

Az előnyös anyagok többek között a vas- és nikkelalumínidek és leginkább az együtt megadott, együttes elintézés alatt áilö, 1994, december 29~én bejelentett, US 08/365,952 lajstromszámú és különösen ezzel együtt bejelentett, Villamos elienállástűtő fűtőelemekben használható vas-alumínid ötvözetek című amerikai egyesült államokbeli szabadalmi bejelentésben ismertetett ötvözetek. Preferred materials include iron and nikkelalumínidek and US mostly under given together, the joint arrangement, allo 1994, December 29 ~ I reported, US 08 / 365.952 registration number and reported along with particular electrical elienállástűtő heating elements used in the iron aluminide alloys, entitled described in U.S. patent application alloys. Ezeknek a szabadalmi bejelentéseknek az egész tartalmára a jelen szabadalmi bejelentés részeként hlvatkozunk. These patent applications the whole contents hlvatkozunk part of the present patent application.

«Ί «Ί

V/ .4. V / .4.

φ Φ» *«» φ Φ "*" »

Φ* * * Φ * * *

A KÍ3AI ötvözetben adalékként sokféle elem alkalmazható, A fűtőelem réteg fő adalékanyaga bér és szilícium. A variety of elements may be used as an additive KÍ3AI alloy, the heating element layer and the main ingredient in custom silicon. Véleményünk szerint a bőr fokozza a szemcsék határrétegének szilárdságát, és ekkor a leghatékonyabb, ha a KigAi ötvözet nikkelben dús, például AK- 24 at.%. We believe that the skin increases the strength of grain boundary layer, and is then most effective when the KIGA alloy nickel rich, for example, AK-24 at.%. A KÍ3AI ötvözetekhez nem adunk hozzá nagy mennyiségű szilíciumot, mivel maximum 3 tomegá-nál több szilícium hozzáadásakor nikkel-sziiicidek keletkeznek, és oxidálódánkor SiO x képződik. The KÍ3AI alloys without the addition of a large amount of silicon, whereas up to 3 parts by weight of silicon more than addition of nickel sziiicidek formed oxidálódánkor and SiO x was formed. Molibdén hozzáadása fokozza a szilárdságot alacsony és magas hőmérsékleteken. Adding molybdenum increases the strength at low and high temperatures. A cirkónium elősegíti az ozídleváiássai szembeni ellenállást a termikus ciklusokban. Zirconium promote ozídleváiássai the resistance against thermal cycles. Magas hőmérsékleti szilárdság érdekében hafniumot is hozzáadható. To high temperature strength hafnium may be added as well. A 300 kerámia bevonat és az elienállásfütő 121 fűtői-apát előnyös NigAl ötvözete az IC-50 jelű ötvözet, amely a Soloff és társai által szerkesztett Tnzermstsilíe Metállurgy and Processing Intermetailic Compounds'* című mű (Van Nestrand Peinholő, NY, 1994, 4. táblázat) V. Síkkal által szerzett Processing of Tntermetailic Aluminádas” c. A ceramic coating 300 and heater 121 Abbey elienállásfütő NigAl preferred alloy of the alloy IC-50 in which the work edited by Soloff et Tnzermstsilíe Metallurgy and Processing Intermetailic Compounds' * taken (Van Nestrand Peinholő, NY, 1994, Table 4 ) acquired by V. Sikka Processing of Tntermetailic Aluminádas "c. része szerint 77,92 % nikkelt, 21,73 % alumíniumot, 0,34 % cirkóniumot és 0,01 % bőrt tartalmaz. According portion comprises 77.92% nickel, 21.73% aluminum, 0.34% Zr and 0.01% of the skin. Különböző elemek adhatók hozzá a vasaluminidhez, A lehetséges adalékanyagok többek között níöbium, réz, tantál, cirkónium, titán, mangán, szilícium, molibdén és nikkel, A fűtőelem anyaga lehet Haynes^214 ötvözet (a Haynes K 214 ötvözet nikkel alapú ötvözet, amely 16,0 % krómot, Various elements can be added to vasaluminidhez, Possible additives include niobium, copper, tantalum, zirconium, titanium, manganese, silicon, molybdenum and nickel, the heating element may be made of Haynes ^ 214 alloy (Haynes R 214 alloy nickel-based alloy consisting of 16 0% of chromium,

3,5 % vasat, 4,5 % alumíniumot, nyomokban yttriumot tartalmaz, a maradék (közelítőleg 75 %) nikkel, és kereskedelmileg a Haynes International cégtől, Kotorna, Indisna, USA szerezhető be), rnconel 702 jelű ötvözet, MCrAlY ötvözet, FeCrAiY, Níchrome^ minőségű ötvözetek (54 - 80 3 nikkel, 10 -20 % króm, •· 1 ·>. νΆ«ν Π ~ C. <á n *> which contained 3.5% Fe, 4.5% Al, traces yttriumot, the obtained residue (approximately 75%) nickel, and commercially available from Haynes International, Kotorna, Indisna, in US), 702 marked rnconel alloy, MCrAlY alloy, FeCrAiY , nichrome alloys ^ quality (54 -. 3 to 80 nickel, 10 to 20% chromium, • · 1 ·> νΆ «ν Π ~ C <n *>

il ?t i. yl? t i. z <ű / V - sá 'c alciiijjtsil/ U z .3 z <U / V - sa 'c alciiijjtsil / U z .3

4,6 % szili cium és néha 1 % króm; 4.6% calcium silicate and sometimes 1% chromium; a Nlohrome I ötvözet megadott összetétele 60 % nikkel, 25 % vas. I Nlohrome the alloy composition indicated 60% nickel, 25% iron. .1.1 %: króm és 2 % mangán; .1.1% chromium, and 2% manganese; a bíohrome XX-é 75 % nikkel, 22 % vas, IX % króm % és 2 % mangán; the bíohrome XX contain 75% nickel, 22% iron, chromium% IX% and 2% manganese; a Nichrome III egy hőálló ötvözet, amely 85 % nikkelt és 15 % krómot tartalmaz), amint ezeket az együtt megadott, 1095. január 30-án.bejelentett 03/388,718 lajstromszámű rokon szabadalmi bejelentés és az US 5,388, 594 szárfiú amerikai egyesült államokbeli szabadalom leírja. the Nichrome III, a heat-resistant alloy consisting of 85% nickel and 15% chromium), as those defined together, 1095. Jan. 30-án.bejelentett 03 / 388.718 lajstromszámű related patent application and in US 5.388, 594 szárfiú U.S. Patent It describes. A fűtőelem anyagai lehetnek tovább hasonló tulajdonságú anyagok. The heater element materials having similar properties may be further materials.

A 2. ábrán látható 121 fűtőlapátok ügy vannak elrendezve, hogy szimmetrikusan állnak ki a 111 agyrésztői. Heater blades 121 shown in Figure 2 are arranged to extend symmetrically in 111 agyrésztői. Lehetségesek aszimmetrikus elrendezések is. Asymmetrical configurations are possible. Például több, így hat vagy nyolc űtőlapát elosztható például két alcsoportra, amelyekben z; E.g., such as six or eight űtőlapát subdivided into two subgroups e.g. wherein z;

azonos számú the same number , például három vagy négy Such as three or four
pótokat pots aze aze gyes alcsoportokban 131 ré child care subgroups particle 131
tói. tó. Az The a les the offside oportokat egy szélesebb, 1 oportokat a wider one
mástól. else. ahog ahog yan ez a 19. ábrán, nem fe yan in Figure 19, non-fe
lapokban newspapers . . lát see ható, A 135 rés ügy van rms be a gap of 135 cases are rms

rés választja ei egyrogergstett, lapos álutánozva, hogy a szomszédos alcsoportok szomszédos 121 fűtöiapátjairől a hőátadás a 23 cigarettának a 135 rés alatti részére minimalizálva van. They are separated by a gap egyrogergstett flat álutánozva that adjacent sub 121 adjacent the heat transfer fűtöiapátjairől the cigarette 23 is minimized to less than the gap 135. Énre k megfelelően a 135 rés a cigaretta szélesebb hevítetlen és robusztus részét valósítja meg, amely erősebb, mint a cigarettáknak a keskenyebb 131 rés alatti hevítetien részel. Self accordance k slot 135 wider hevítetlen implement and robust portion of the cigarette which is stronger than the cigarettes of below 131 hevítetien narrower gap portion. Ez javít33 ja a 23 cigaretta oszlopszilárdságát, és ezzel elősegíti a cigaretta eltávolítását dohányzás ás a részek hevítése és meggyengülése után, Kívánt esetben a logikai egység a szimmetrikus vagy aszimmetrikus elrendezésben egynél több fűtőelemet aktiválhat . This ja javít33 the cigarette 23 column strength and thus facilitate removal of the cigarette after smoking digs parts heating and weakening desired, the logic can activate more than one heating element of a symmetrical or asymmetrical arrangement.

A találmány szerinti, egy 125 réssel elválasztott két, A slit 125 of the present invention separated by two,

USA és llbB fűtőiapátiáb alkalmazása jelentősen fokozza az előállított aeroszol mennyiségét a szilárd fűtőelem, által előállított mennyiséghez képest. US-llbB fűtőiapátiáb application significantly increases the quantity of aerosol produced compared to the amount generated by a solid heater element. A szilárd fűtőelem jő hőátadást valósit meg a cigarettával, de az aeroszol tömeges átvitelét a beszívott levegőéramba rontja a szilárd szerkezet, amely gátolja a cigarettán kívül lévő levegő optimális bevitelét a cigarettába, Ez különösen akkor van igy, ha a dohányzőrendszer házának burkolata perforálással van ellátva azért, hogy a burkolaton kívül lévő levegő összeköttetésben legyen a cigaretta külső felületével. The solid fuel constitutes the cigarette heat transfer, but the mass transfer of aerosol reduces the intake levegőéramba solid structure which inhibits air optimum intake of outside the cigarette to cigarette, this will have such especially if the dohányzőrendszer housing cover is provided with perforations in order that the air outside the casing must be connected to the outer surface of the cigarette. A találmány szerinti és egy szilárd fűtőelemmel azonos térfogatú, de nagyobb kerületű fűtőelem jobb lehetőséget teremt a bevitelhez, például a 125 rés révén, és ennek megfelelően a 121 íütőlapáttal közölt egységnyi energiára vonatkoztatva több aromát szolgáltat. volumes of greater circumference heating element according to the invention and the same of a solid fuel element creates a better opportunity to enter it, for example through the gap 125, and provides, based on the unit energy communicated 121 íütőlapáttal more flavorings accordingly. Mint említettük, a 125 rést úgy kell méretezni, hogy a lapát adott geometriája esetén optimális sugárzási átfedést biztosítson. As mentioned above, the gap 125 must be sized to provide optimal radiation overlap for a given blade geometry. Minthogy nagyobb mennyiségű aeroszolt állítunk elő, ezért a lapátok szükséges tömege csökkenthető.. Ugyanakkor ugyanazt a kívánt mennyiségű aromát állítjuk elő. prepared Since larger quantities of aerosol, therefore, the required mass of the blades, however prepared, the same desired amount of flavors can be reduced ... Ennek eredményeként könnyebb lesz az egység, és csökken a 121 futöiapátok és a bedugott cigaretta kellő As a result, the unit will be easier and reduced futöiapátok 121 and the inserted cigarette due

4 « φ φ hevítéséhez szükséges energia. 4 "φ φ energy required for heating. Ez tovább csökkenti az egység súlyát, mivel az áramforrás - például elemek - kisebb lehet. This further reduces the weight of the unit since the power source - can be smaller - such as batteries.

Nem korlátozó példaként a 125 rés méretei közelítőleg 0,51 mm [0,020' 'j ± .közelítőleg 0,127 « [0,005''] széles; Non-limiting examples of the dimensions of the gap 125 is approximately 0.51 mm [0.020 '' j ± .közelítőleg 0.127 "[0.005 ''] width; a 116A és 116B fütöiapátiáb méretei közelítőleg 0,32 - 0,43 mm (0,0125 ~ 0,017''} 1 kb, 0,127 mm [0,005' '] széles és kb. 14 mm (0,55''3 ± 0,127 e® |Q,005*'] bosszú, és kb, 0,2 mm }O,O8 !, 3 és kb. 0,25 mm [0,010**3 vastag ± kb. 0,127 mm [0,005*'], és a hosszúság a 111 agyrész élétől a 118 összekötő szakasz csúcsáig kb. 26,075 m [1,062''} ± közelítőleg 1,50 mm [0,0625''}. 116A and 116B fütöiapátiáb the dimensions of approximately 0.32. - 0.43 mm (0.0125 ~ 0.017 '' to about 1}, 0.127 mm [0.005 ''] in width and about 14 mm (± 0.127 in this 0,55''3 ® | Q 005 * '] irritation, and about 0.2 mm} O, O8, 3 to about 0.25 mm [0.010 ** ± 3 thickness is about 0.127 mm [0.005 *.!.'], and length of the hub 111 edge to the tip of connecting section 118 approx. 26.075 m [1.062 ''} is approximately ± 1.50 mm [0.0625 ''}.

Megállapítottuk, hogy a bedugott cigarettához képest elsődlegesen keresztirányú vagy sugárirányú levegőáramlás kívánatosabb füstelőáilítást eredményez, mint az elsődlegesen hosszirányú áramlás. It has been found to be primarily transverse or radial air flow relative to the inserted cigarette results in a more desirable füstelőáilítást than the primarily longitudinal flow. A 125, 127 és 131 rés utat képez a levegő számára, amit. The 125, 127 and 131 forms a path for the air gap, which. be kell szívni, hogy érintkezésbe kerüljön a bedugott cigarettával. It must suck to be in contact with the inserted cigarettes. Járulékos levegőcsatornák vannak kiképezve, hogy optimálissá tegyük a keresztirányú levegőáramiást a fütőiapátok perforáló szakaszai által. Additional air passages are provided to optimize the transverse levegőáramiást place by perforating sections of the fütőiapátok.

A fütőiapátok geometriájának egy másik változata a 16. ábrán látható. The geometry fütőiapátok another variant shown in Figure 16. Itt mind az első, 116A fütöiapátiáb, mind a második, 1163 fütöiapátiáb kígyó alakú. Here are the first to fütöiapátiáb 116A and the second, 1163 fütöiapátiáb snake-shaped. A ilŐA és 1163 fütöiapátiáb kígyó alakja párhuzamos, úgyhogy a lábak mindenütt egyforma távolságban vannak egymástői, és a 125 rés Is kígyó alakú. The ILoad and 1163 fütöiapátiáb snake shape parallel such that the legs are everywhere equally spaced from each other, and the slit 125 for serpentine. Sz a kígyó alak növeli a lapát kerületét, és így javítja az aeroszol bevitelét. No. snake shape increases the blade perimeter, and thus improves the aerosol entrainment. Ezt a kígyó alakot részletesebben ismerteti ez EP-A0,615,411 számú európai szabadalmi bejelentés és az együtt meg85 adott, 1995. január 30-án bejelentett, 08/380,718 lajstromszámú rokon szabadalmi bejelentés, valamint az 63 5,388,594 számú amerikai egyesült államokbeli szabadalom. This snake shape is described in greater detail in EP-A0,615,411 European patent application and optionally together meg85 announced on January 30, 08 / 380.718 related Patent Application No. 1995 and No. 63 U.S. patent 5,388,594.

A 18, és T9, ábra kapcsán ismertetjük az első előnyös gyártási eljárást. With regard to the 18, and T9, illustration of the first preferred manufacturing method is described. Az itt megadott gyártási lépéseket bármilyen kívánt sorrendben elvégezhetők a gyártási sebesség, az anyagmegtakarítás stb, érdekében, The manufacturing steps specified in any desired order to make the production rate, material savings, etc., in order,

Alkalmas anyagú, Suitable material, kb. approx. 0,95-0,5 mm (0,002 From 0.95 to 0.5 mm (.002 _ Λ ΛΟ * * Ί v'···, V f V Λ. _ * * Λ ΛΟ Ί v '···, V f V Λ. ' :U c; 'U c; kJ z kJ reviews
péld; example; ául kb. Aul approx. 0,25 mm [ 0.25 mm [ 0,01''] vastag lemezt va 0.01 va ''] thick plate gy csikót úgy ala Eng colt is ala
kitin chitin tk, hogy több 121 tk to 121 more fűtőlapátot képezzen, a; heating blade form of; me 1ye k 1én vegében 1ye k me at the end of 1-ene
merő: measuring: legesen fésűszerű about comb-like elrendezésben állnak ki stand out arrangement a megfelelő első the right front
USA USA fütőzapatiahakks fütőzapatiahakks 1 és különösen a megfele 1 and in particular complies lő első 115 végré first shoot 115 finally

székkel egy lényegében egyenes 111.A szakaszból, A 121 fütőlapátok lényegében párhuzamosak egymással, és 131 rések vannak az egyik l apát második, 1163 fűtőlapát lábának és a szomszédos lapát első, 116A fütölapátlábának szemben lévő élei között, Mint említettük, a 121 fűtőlapátok vagy szimmetrikusan vannak elrendezve és közöttük egyforma 131 rések vannak, ahogyan ez a 18. ábrán látható, vagy aszimmetrikusan vannak elrendezve és például egyforma 131 rések vannak a 121A lapát-alcsoportot és a 1218 lapát-alcsoportot képező szomszédos 121 fűtőlapátok között, és egy nagyobb, 133 távolság van két X szélességű alcsoport között, ahogyan ez a 19. ábrán látható. Roll a substantially straight 111 stages, 121 fütőlapátok are parallel to each other, and 131 slots between substantially one l Abbot second, 1163 heater blade leg and the adjacent vane first edges opposite 116A fütölapátlábának, As mentioned above, the 121 heater blades or symmetrical they are arranged and are in a form of 131 slots between them, as shown in Figure 18, or asymmetrically arranged and example are the same 131 clearances between 121A blade subgroup and the adjacent 121 heater blades forming 1218 vane subgroup, and a larger, 133 distance width between two sub-X, as shown in Figure 19. Megjegyezzük, hogy az egyenes 111A szakasznak két végrésze van, amelyeknek a hosszúsága egy fél X hosszúságának legalább a fele, hogy hengergetéskor egy második 133 távolságot képezzenek. It is noted that the straight section 111A has two end portions, a length which is a half-length of at least half X to form a second distance 133 hengergetéskor. Ezeknek a végrészek86 These végrészek86

Φ Φ Φ> X Φ Φ Φ> X

-t Λ *· ·*Ύ f Λ Λ A -b Α Ζ\ Λ· ~; · Λ * -t * f Λ Λ Ύ The -b Α Ζ \ Λ · ~; ί « 7 ίΐϊίχί π ν' y 0 a. ί «7 ίΐϊίχί π ν 'y 0. ώ. ώ. ν { L· ·*ί 0 Η íy ; ν {L · * Η ί 0 IY; \2 ν ·-> J nek X~nél hoaszabbaknak keli lenniük, hogy átfedést képezzenek a kötéshez. \ · Ν 2 -> should be less than J has X- hoaszabbaknak to form the overlap joint. Nem korlátozó példaként a 131 rés közelítőleg 0,1 :éles lehet báxyneiyik kiviteli alakban, és a 135 rés közelítőleg 3,12 ± 0,012 (0,125 ± Non-limiting examples of the gap 131 is approximately 0.1: sharp be báxyneiyik embodiment, and the gap 135 is approximately 3.12 ± 0.012 (0.125 ±

0,005'') széles lehet az aszimmetrikus kiviteli .alakban. .005 '') wide may be asymmetric .alakban embodiment.

A .lapátok a korábban, leírtak szerint úgy vannak kialakítva, hogy 118 összekötő szakaszokat, valamint 116A és 116B fűtőlapátlábakat képeznek. The .lapátok so formed on the previously described, to form joining portions 118 and 116A and 116B heater blade legs.

A lemezt vagy anyagcsíkot bármilyen szokásos módszerrel, például kíosípéssel vagy lángvágássai, például CCb-lézeres vagy YAG-Iézeres vágással alakítjuk a leírt alakzatra. The sheet or strip of material by any convenient method, for example kíosípéssel lángvágássai or, for example, a YAG laser CCB Iézeres formed by cutting the shape described. Csíkformátum alkalmazásakor a csíkból kialakított 121 fűtőlapátok száma meghaladhatja. Format applying strips 121 number of heater blades formed from the strip can exceed. az egy hengeres fütöelemelrendszésfcen szükséges számot. a cylindrical fütöelemelrendszésfcen the required number. Az egyenes csikót ezután szükség esetén szétvágjuk 111A szakaszok kialakítása végett, amelyekből a kívánt számú 121 fűtőlapát terjed ki... Ha a 122A szakasz, a 1228 átmenetszakasz és a 122-C végszakasz lépcső alakú, akkor ezt a lépcsőt sajtolással alakítjuk ki. The straight strip was then, if necessary, is cut to form 111A sections, which cover the desired number of 121 heater blade ... When 122A phase 1228 transition phase and 122-C end section step-shaped, this step is formed by stamping.

Amennyiben alkalmazunk 3ÖŰ kerámia bevonatot, akkor ezután ezt hordjuk fel úgy, hogy a sajtóit profilt maszköljuk és például termikus szórással felhordjuk a bevonatot a Ilik szakaszra, a 115 végrészre és a 122 összekötő végre vagy az egész lapátra vagy annak bármelyik részére a kívánt mintázatnak a leírt módon történő kialakítása végett. If used 3ÖŰ ceramic coating can then be applied to this so that the impact extrusion profile masking and, for example the coating is applied by a thermal spraying the IIIk procedure, 115 end portion and the connecting 122 performed or the entire blade or any part of the desired pattern in the described to form in the manner. Egy másik változat szerint a kerámia bevonatot a hengergetési lépés után hordjuk fel ezzel az eljárással, vagy kívánt esetben a lapátok kialakítása előtt. Alternatively, the ceramic coating is applied by this procedure or, if desired, prior to formation of the blades after hengergetési step.

« * "*

Mint ismeretes, a fűtőelem és á. As it is known, the fuel and. kerámia felhordásénak minden lépése előtt maszkokkal határozzuk meg a felhordási területekct < ceramic felhordásénak determined területekct the deposition mask with each step before <

Ezután a 11IA szakaszt kerek 111 agyrész kialakítása végett hengergetjük. Then, the section 11IA hengergetjük to form round hub member 111. A 111A szakasz bármelyik irányban hengergethető. The section 111A hengergethető either direction. A 111A szakaszt előnyös módon úgy hengergetjük, hogy az érintkező pozitív 122C végszakaszok a 122 összekötő végnél a kialakított hengeres fűtőelem külső felületén, vagyis a cigarettával ellentétes oldalon legyenek. The section 111A is preferably hengergetjük that the positive contacts 122C are end portions on the outer surface of the cylindrical heating element formed, i.e., the opposite side of the cigarette 122 connecting end. Ezzel egyszerűsítjük a 104B áramvezető csapokkal való összekötést, és elkerüljük a károsodást a cigaretta bedugásakor és eltávolításakor. By simplifying the interlinking of conductive pins 104B and to avoid damage to the cigarette insertion and removal. A hengergetett szakasz kisebb átmérőre hengergetbeto, mint a kívánt végleges átmérője, majd bedugjuk a készülékbe. The hengergetett section hengergetbeto smaller diameter than the final desired diameter and is inserted into the machine. A hengergetett szakasz ekkor kitágul, és az alakját a villamos kötések továbbra is megőrzik. The hengergetett section then expands and the shape of the electrical connections will continue to retain. Egy másik változat szerint a hengergetett szakaszt a 111 agyrész kialakítása végett összekötjük, például bármilyen hegesztési eljárással, így ponthegesztéssei vagy lézerhegesztéssel . Alternatively, the hengergetett section connected to form the hub assembly 111, for example, any welding process, such as spot welding or laser welding.

Minden 121 fütöiapátot előnyös módon előfeszítünk, hogy a 116A és 11€B fűtőiapátláb, valamint a USA összekötő él szorítóerőt fejtsen ki a bedugott cigarettára, mikor a irtószereivényt kialakítjuk, ahogyan ez a 13. ábrán látható, Ezt az előfeszítést előnyös módon a hengergetés előtt végezzük, de végezhető a hengergetés után is. All 121 fütöiapátot biasing preferably to 116A and 11 € B fűtőiapátláb and US connecting edge clamping force to the inserted cigarette when forming the irtószereivényt, as shown in Figure 13, this bias is preferably carried out before the hengergetés but it can also be performed after the hengergetés. Ez az előfeszítés növeli a termikus érintkezést a fűtőlapát és a bedugott cigaretta között, és ezáltal javítja a hőátadás hatékonyságát, This biasing increases the thermal contact between the heater blade and the inserted cigarette, which will improve the heat transfer efficiency,

A hőátadás hatékonyságát az alattuk lévő cigarettákkal hatékony termikus kapcsolatban lévő 116A és 116B fűtőlapátiábak felületi területének optimalizálásával is javítjuk. The efficiency of heat transfer is also improved by optimizing the surface area 116A and 116B fűtőlapátiábak in effective thermal contact with the cigarettes beneath them. Ahogyan ez a 17A. As 17A. ábrán látható, a tárgyalt kiviteli alakokban a 116A ás 1168 fütöiapátláb (amelyek közül példaként a 116A fűtöiapátlábat ábrázoltuk) 117 alsó oldala sik, vagyis lapos a fűtőlapát lábra keresztirányban.. A hőátadás! shown in the figure, the embodiments discussed 116A digs fütöiapátláb 1,168 (examples of which are illustrated in the fűtöiapátlábat 116A) in the lower side of the plane 117, i.e., the flat heater blade leg in the transverse direction of the heat transfer ..! kapcsolat javítása végett a 117 alsó oldal különböző nem sík geometriák szerint van kialakítva, például szögben vagy görbe alakúra a fütött láb felszínének maximalizálása végett anélkül, hogy nem kívánt módon növekedne a térfogat, és emiatt nem kívánt módon csökkenne az áramaürüség és a fütőlapátláb ebből következő ohmos fűtése, ahogyan ez a 17B., illetőleg 17C. In order to improve the connectivity of the bottom 117 side is formed according to various non-planar geometries, e.g., angled or curved shape in order to maximize the heated leg surface without undesirably increase the volume, and means therefore, undesirable decrease of áramaürüség and fütőlapátláb consequent ohmic heating, as, 17B. 17C respectively. ábrán látható. It is shown in Fig. Az alakos 117 alsó oldal előnyös módon a 23 cigaretta egyik részét sem fúrja át, hogy ezzel elkerüljük a cigaretta gyengülését és esetleges elhasadását a bedugás, igazgatás vagy eltávolítás közben. The shaped bottom side 117 drill through any part of the cigarette 23 preferably, in order to avoid weakening and possible rupture of cigarette during insertion, removal or administration. A 117 alsó oldal középpontja vagy csúcsa inkább érintkezik a 23 cigarettával vagy termikusán szorosan közel van ahhoz, és a 117 alsó oldal többi része sugárzási termikus kapcsolatban van a 23 cigarettával. The bottom side 117 the center of the tip or more contact with the cigarette 23 or thermally close proximity thereto, and the rest of the bottom side 117 is in thermal contact with the cigarette 23 radiation.

Az alsó oldalnak ezt az alakját előnyös módon úgy hozzuk létre, hogy a 121 fűtólapátok 116A és 1168 fűtőiapátlábát hengergetés nélküli állapotban sajtoljuk. The lower side of this shape is achieved advantageously that the 121 and 1168 fűtólapátok 116A fűtőiapátlábát compressed state without hengergetés. Ez a sajtolás ugyanakkor végezhető, mint a fentebb említett eiöfeszítést létrehozó sajtolás, Az alsó oldalt alakító sajtolás emellett növeli a 1.16A χ·.·.·.·.·.·λ·λ\^>^>:·χχχ'·χ'·χ<·χ'·χχ··:·>χ·< This molding, however, may be carried out as the bias of the above-mentioned generating pressing, the lower face forming compression also increases the 1.16 χ · · · · · · λ · λ \ ^> ^>:..... · Χχχ '· χ '· χ <χ ·' ·· χχ · ·> · χ <

£· Ci v és 116B fűtőlapátláb szilárdságát, és ezzel elkerüli a nem kívánt rövidzárakat és defcrmálődásokat. £ · C v and 116B heater blade leg strength, thereby avoiding unwanted short circuits and defcrmálődásokat.

Egy második gyártási eljárást ismertetünk. A second manufacturing method is described. Alkalmas anyagú csövet készítünk elő. Prepare a tube of suitable material. Ezután bármilyen módszerrel, például lézervágással kialakítjuk a 121 fütőlapátokat. Then, by any method, for example, form the 121 fütőlapátokat laser cutting. Egy másik változat szerint a lapátokat süllyesztékes kovácsolással alakítjuk ki ágy, hogy egy belső tuskét dugunk a csőbe az említett lapátprofilok kialakítása végett, majd belül vagy kívül egy másik sullyesztsket alkalmazunk a profil vágására. Alternatively, the blades are formed by stamping from a bed to a Duguid inner mandrel of the tube to form said blade profiles and then another sullyesztsket used for cutting the profile, inside or outside. A profilozott. The profiled. csőre kívánt esetben a leírt módon 300 kerámia bevonat hordható tel. if desired, the tube 300 as described ceramic coating may be tel.

A jelen találmány ezenkívül minimalizálja a termikus eredetű feszültségek okozta sérüléseket. The present invention also minimizes the damage caused by the stresses of thermal origin. Minthogy a 121 fütőlapátok és a 111 agyrész monolit szer kezeznek, ezért elkerüljük a fűtőelem különálló részeinek összekötése által okozott feszültségeket . Since fütőlapátok 121 and hub 111 are monolithic structures, and therefore avoid stresses caused by the separate parts of the heating element connection.

A találmány valamennyi kiviteli alakjának az a rendeltetése, hogy szokásos használati feltételek esetén lehetővé tegyen egy hatékony mennyiségű aromás dohányváraszt a dohányzó személy számára, ügy véljük, hogy 5 és 13 mg közötti, előnyös módon 7 és 10 mg közötti mennyiségű aeroszolt keli szolgáltatni a dohányzó személy számára nyolc szippantás alatt, és mindegyik szippantás 35 ml-es szippantás, és időtartama 2 másodperc. all the embodiments of the present invention is meant that in normal conditions of use to allow an effective amount of an aromatic dohányváraszt the smoking person, is believed to be provided, preferably of from 7 to 10 mg of aerosol between 5 and 13 mg of the smoker for eight puffs, each puff of 35 ml puffs, and the duration of 2 seconds. Megállapítottuk, hogy ennek a hozamnak a megvalósításához a 121 We found that this yield to the realization of the 121

f.ütőlapátoknak a fenti hőmérsékleten keli lenniük, amikor termikus kapcsolatban vannak a 23 cigarettával. f.ütőlapátoknak must be at the same temperature, when they are in thermal contact with the cigarette 23. A 121 fütöiapátoknak továbbá előnyön módon fel keli venniük a megadott energiát. 121 fütöiapátoknak further advantage to be take into account the specified energy manner. Kisebb az energiaigénye azoknak a 121 fűtőiapátoknak, amelyek a hőátadási kapcsolat javítása végett ívben a 23 cigaretta felé hajlanak. Less energy for the 121 fűtőiapátoknak, which tend to be 23 cigarettes curve in order to improve the heat transfer connection.

A fűtési ellenállást természetesen befolyásolja a konkrét 37 fűtőelem ~ áramforrás - is, amely a 121 fűtőlapát fűtéséhez szükséges villamos energiát szolgáltatja, A fűtőelemek fenti ellenállásai például olyan kiviteli alakoknak felelnek meg, amelyekben az áramot négy. The heating resistor 37 of course affects the individual heater power source ~ -, which supplies electrical energy for the heater blades 121 for heating, the heating elements above such as resistances correspond to embodiments in which the power of four. sorbekapcsolt nikkel-kadmíum elem szolgáltatja, amiknek a teljes, terhelés nélküli feszültsége közelítőleg 4,8 - 5,8 V, Sgy másik változat szerint, ha hat vagy nyolc ilyen sorbafcapcsolt elemet használunk, akkor a 121 fűtölapát ellenállása előnyös módon kb, 3 ohm ás kb, 5 ohm, illetőleg kb. sorbekapcsolt nickel-cadmium batteries is provided, whose full, no-load voltage of approximately 4.8 - 5.8 V according to, SGY Alternatively, if we use six or eight such sorbafcapcsolt element, the heating plates 121 preferably have resistivities of about 3 ohms digs approximately 5 ohms, or approximately. 5 ohm és kb. And about 5 ohms. 7 ohm között ven. ven between 7 ohms.

A találmány szerinti fűtőszerelvény egy másik kiviteli alakja, a 20. és 21, ábrán látható 450 fütöszereivény, amely több 451 fűtőelemet tartalmaz. Heating assembly according to another embodiment of the invention, 20 and 21, shown in Figure 450 fütöszereivény comprising a plurality of heating element 451. Mindegyik 451 fűtőelem hosszúkás ü-alakú, és mindegyik fűtőelem megfelelő lábalnak mindkét, 452, Each heating element 451 of elongated U-shape, and each heating element suitable both emerged 452

453 lábvége egy 430 üreg oldalfalához van kötve a 430 üreg 443 végfalának közelében. 453 near the foot end to the end wall 430 the cavity 443 is a cavity 430 side walls. Mindegyik 452 lábvég egyedileg a vezérlőáramkörre és végső soron a villamos energiaforrásra van kötve a 451 fűtőelemek egyedi működtetése végett, míg a 453 lábvégek közösen a földre vannak kötve. Each foot end 452 is individually on an electric supply to the control circuit and is ultimately connected to said individual actuation of heating elements 451, while the feet 453 are connected together to the ground. Sár a 430 üreg szájvége melletti The mud next to the mouth end of cavity 430

454 csücsök villamosán nincsenek csatlakoztatva, és ezért nem kell érinteniük a 430 üreg oldalfalat, mégis a 430 üreg oldalfala felé irányulnak, ahogyan ez a 20. és 21. ábrán, látható, φφ hogy bevezetést képezzenek az eldobható rész, vagyis a bedugott cigaretta számára, mint ezt fentebb Leírtuk. 454 cusps are not connected electrically, and therefore do not need to touch the 430 hollow side wall, but directed towards the 430 cavity side walls as shown in Figures 20 and 21 it can be seen φφ to form an introduction to the disposable portion, i.e., the inserted cigarette for as we described above. Megjegyzendő, hogy a 21. ábrán a legfelső és legalsó 451 fűtőelemet úgy ábrázoltuk, hogy ú-aiakü 454 csúcsuk át van vágva. Note that in Figure 21 the upper and lower heating element 451 is shown as being ú-shaped vertex 454 is cut through.

A fűtőszerelvény 22. és 23. ábrán látható további kiviteli alakjában, a 470 fűtőszereivényben a 471 fűtőelemek kissé távolabb vannak a 430 üreg falától, és mindegyik fűtőelemnek valamivel hegyesebb, 7-alakú 472 csúcsa van és a merevség fokozása végett egy .473 hajtogatással van ellátva. The heater assembly further embodiment shown in Figures 22 and 23, 470 fűtőszereivényben the 471 heaters are further away 430 cavity wall, and each heating element has and is provided in order to enhance the stiffness of a .473 folded slightly more pointed, 7-shape 472 apex . Ily módon a 471 fűtőelemek az eldobható részt valójában átszűrjék és abba benyúlnak, hogy a kívánt termikus érintkezés létrejöjjön. In this way, heating elements 471 actually pierce and the disposable part into it to create the desired thermal contact. A fentebb le irt nyitottcellás szerkezet különösen alkalmas az ilyen, kiviteli alakhoz. The above-described irt open cell structure is particularly suited to such embodiment. Minthogy ebben a kiviteli alakban a 471 fűtőelemek távolabb vannak a 430 üreg oldalfalától, ezért a 452, 453 lábvégek nem a 430 öreg oldalfalához, hanem 443 végfalához csatlakoznak. Since in this embodiment the heating elements 471 are remote from the side wall of cavity 430, so 452, the feet 453 are not connected to the old side wall 430, but the end wall 443. A 452, 453 lábvégeket a 443 végfalhoz előnyös módon 480 távtartókon át csatlakoztatjuk, amelyek nem vezetik sem a hőt, sem az áramot. 452, 453 foot ends are connected through spacers 480 preferably in the end wall 443 that does not direct either heat or electricity. Ily módon törlő: hatás törli a 452, 453 lábvég kimaradó részét és a 480 távtartókat, ahol a kimaradó részek nincsenek űjra.fűtve, ahogyan ezt az US 5,243, 586 számú amerikai egyesült államokbeli szabadalom részletesebben leírja. Thus tissue: effect cancels left out part 480 and the spacers 452, 453 foot end, wherein the missing parts are not űjra.fűtve, as in U.S. 5.243, 586, U.S. Patent more fully described. A falban 412 perforálás van, hogy 420 részen át külső levegő szívódjon be, amint ezt részletesebben leírja az US 5,249,586 számú amerikai egyesült államokbeli szabadalom, amelynek egész tartalmára a jelen szabadalmi bejelentés részeként hivatkozunk. Perforation of the wall is 412 to 420 through the outside air being drawn into portion, as more fully described in U.S. Patent 5,249,586, U.S., the entire contents of which is incorporated by reference patent application.

VV VV

ΑΑ ** ΑΑ **

ΦΦ X « * * * φ * * ' * φ φ ♦ φ χ X * ' ΦΦ X "* * * * * φ '* φ φ ♦ φ χ * X'

A » X * Χ - * * The "X Χ * - * *

Az adott szakterületen járatos szakemberek számára nyilvánvaló, hogy a leírt, a leírásban és a következő igénypontokban meghatározott találmánynak a találmány szellemétől és terjedelmétől való eltérés nélkül sok változata, módosítása és tó kéietesitése lehet. apparent to one of skill in the art that the invention as defined in the specification and the following claims, the described without departing from the spirit and scope of the invention many variations, modifications and lake kéietesitése possible. A bodrosságot megszüntető lépés például, el végezhető a hűtési lépés előtt, a fentebb az SB. The bodrosságot terminating step, for example, can be performed before the cooling step above the SB. ábra kapcsán leirt eljárás egy részének módosításával.. The method described with reference to Figs modifying a part ..

φ» φ »

Claims (1)

 1. SZABADALMI IGÉNYPONTOK
  1. Cigaretta, azzal jellemezve, hogy egy dohányszövedékből (66), és egy cső alakú, a dohányszövedékben (66) elhelyezett dohánybetétből álló dohányrudacskát (60) tartalmaz, amelynek egy szabad vége (78) és egy ellentett vége (72) van, a cső alakú dohányszövedék (66) egy alapszövedékhöl (68) és az alapszövedék (68) által tartott dohányanyag (70) rétegből álló, az alapszövedék (68) egy villamos fűtőelemből (37), a dohányaromaanyagra hőt átvivő módon van kialakítva, a döhányrudacska (60) ügy van kialakítva, hogy működés Heg, a dohányrudacska. 1. Cigarette, characterized in that it comprises a dohányszövedékből (66), and a tubular disposed in the dohányszövedékben (66) dohánybetétből tobacco rod (60) having a free end (78) and an opposite end (72), the said tubular tobacco web (66) consisting of layers of a alapszövedékhöl (68) and a tobacco material held by the base web (68) (70), the base web (68) is made of heat-transmitting manner to an electrical heating element (37), the tobacco flavor material, the tobacco rod (60 ) is configured to function scar, the tobacco rod. (60) mentén a szabad vég (78) és az ellentett vég (72) közötti helyen egy villamos fűtőelemmel (37) fogad be, a dohánybetét (80) a szabad vég (78) mellett, az ellentett végtől (72) olyan távolságra van elhelyezve, hogy a dohánybetét Sö és az ellentett vég (72) között egy töltetlen üreg (91) jön létre. along (60) receiving at a location between the free end (78) and the opposite end (72) of an electrical heating element (37), the tobacco plug (80) near the free end (78) is a distance from the opposite end (72) disposed to an unfilled tobacco plug cavity (91) is formed between the salt and the opposite end (72).
  2. Az 1. igénypont szerinti cigaretta, azzal jellemezve, hogy a dohányrudacska (60) mentén lévő hely a töltetlen üregnek (91) es a döhánybeíétnűk (80) legalább egy részét átfedően van kialakítva. 2. The cigarette of claim 1, wherein said location along the tobacco rod (60) in the unfilled cavity (91) and (80) at least part of the overlapping döhánybeíétnűk is formed.
  3. Az I. vagy 2. igénypont szerinti cigaretta, azzal jellemezve, hogy a dohányrudacska (60) az ellentett vég közelében egy szabadáramlású szűrőt (74) tartalmaz, és a szabadáramlásű szűrő (74) a dohánybetéttől (80) meghatározott távolságban van, miáltal a szabadáramlásű szűrd (74) és a dohánybetét (80) között lévő töltetlen üreget (91) határolja. 3. The cigarette of I or claim 2, characterized in that the tobacco rod (60) comprises a freeflow filter (74) near the opposite end, and the freeflow filter (74) is spaced from the dohánybetéttől (80), whereby unfilled cavity delimited between the freeflow filter (74) and the tobacco plug (80) (91).
  :x * *' x#« : X * '# x "
  4, Cigaretta gyújtóval együttműködtetve villamos dohányzórendszerben történő használatra, azzal jellemezve, hogy részben vágott dohány-töltőanyaggal töltött dohányszövedéket (SS) cső képezi, így töltött dohányrudacska (60) és töltetlen üteg (91) jön létre, a cigaretta (23) és a gyűjtő (.2.5.) egymáshoz képest úgy van elhelyezve, hogy amikor a cigaretta (23) a gyújtóban (25) működési helyzetben van, a gyújtó (25) egy .fűtőeleme (37) legalább részben fedi a töltött dohányrudacska (Sö) és a töltetlen üreg (91) legalább egyikét, együttműködtetve 4, cigarette lighter for use with electrical smoking system, wherein the cut-filled tobacco filler dohányszövedéket section (SS) tube is such tobacco-filled (60) and unloaded battery is created (91), the cigarettes (23) and the collector (.2.5.) being positioned relative to each other such that when the cigarette (23) is in operative position in a collector (25), the igniter (25) is a .fűtőeleme (37) at least partially covers the filled tobacco rod (salt) and the uncharged cavity (91) at least one,
  5. A. 4. igénypont szerinti cigaretta, azzal jellemezve, hogy a töltött dohányrudacska (60) egy dohánybetétet (80) tartalmaz és amikor a cigaretta (23) a gyújtóban (25) működési helyzetben van, a villamos fűtőelem (37) a töltetlen üreg (91) és dohánybetét {.80} legalább egy része felett van.. 5. A cigarette according to claim 4, characterized in that the filled tobacco rod (60) comprises a tobacco insert (80) and when the cigarettes (23) is in operative position in a collector (25), the electrical heating element (37) with an unloaded cavity (91) and the tobacco plug .80 {} is at least over a part ..
  €. €. A 4. vagy 5, igénypont szerinti cigaretta, azzal jellemezve, hogy van agy szabad vége (78), a dohánybetét (80) a szabad vég (78) közelében van felhelyezve, tartalmaz egy, a dohánybetéttől bizonyos távolságban lévő cső alakú elemet, amely a szabad vég (78) és a dohánybetét (80) közötti töltetlen öreget (91) határolja. 4 or 5, cigarette according to claim, characterized in that there is brain free end (78), the tobacco plug (80) is mounted near the free end (78) comprises a tube spaced from the dohánybetéttől shaped element, which uncharged old man from the free end (78) and the tobacco plug (80) (91) is delimited.
  7. A 4-6. 7. 4-6. igénypontok szerinti cigaretta, azzal jellemezve, hogy cső alakú eleme egy szűrő, szabadáramlásű szűrő (74). The cigarette according to claim, characterized in that the tubular element is a filter freeflow filter (74).
  3. A 7. igénypont szerinti cigaretta, azzal jellemezve, hogy cső alakú eleme képlékenyitett kócanyag, 3. The cigarette of claim 7, wherein said tubular element of plasticized tow material,
  9. A 7. igénypont szerinti cigaretta, azzal jellemezve, hogy öntött anyagú, szabadáramlású szűrője (74) van. 9. The cigarette according to claim 7, characterized in that the cast material, freeflow filter (74).
  ............................. : .............................:
  * *» »* * * »» *
  10. A 4-7. 10. 4-7. igénypontok bármelyike szerinti cigaretta, azzal jellemezve, hogy ellentett. The cigarette of any one of claims, characterized in that opposite. vege közelében egy szörővégsodése (62) van, szörővégsodése is a near end (62)
  11. A 10. igénypont szerinti cigaretta, azzal jellemezve, hogy ssűrővégződése (62) az eilentett vég közelében egy második szabadáramlású szűrőt (102) tartalmaz és a második szabadáramlásó szűrőt (102) az eilentett véghez kötő burfcolőpapírja (64) van. 11. The cigarette of claim 10, characterized in that ssűrővégződése (62) near the eilentett end comprising a second freeflow filter (102) and the second szabadáramlásó filter (102) bonding the eilentett burfcolőpapírja is done (64).
  12. A 11. Igénypont szerinti cigaretta, azzal jellemezve, hogy szörövégződése (62) a második szabadáramlású szűrő (102) közelében egy szopőkaszűrővel (104) van ellátva. 12. The cigarette according to claim 11, characterized in that szörövégződése (62) is provided near the second freeflow filter (102) is a szopőkaszűrővel (104).
  13. A 12. igénypont szerinti cigaretta, azzal jellemezve, hogy a dohányrudacska (60) szabadáramlású szűrőjében (74) egy első csatorna, a szűrővégződés (€2) második szabadáramlású szűrőjében (102) egy második csatorna van és az első és a második csatorna a dohányrudacska (60) töltetlen üregét (91) összeköti a szopőkaszűrővel (104), valamint a második csatorna belső sugara. cigarette 13. The method of claim 12, wherein the tobacco rod (60) freeflow filter of (74) a first channel, the second freeflow filter of the szűrővégződés (€ 2) (102) of a second channel and the first and second channel the tobacco rod (60) connects unfilled cavity (91) of szopőkaszűrővel (104) and the inner radius of the second channel. nagyobb, mint az első csatorna belső sugara, greater than the inner radius of the first channel,
  14. A 12. igénypont szerinti cigaretta, azzal jellemezve, hogy a dohányrudacska (60' f > szabad vége egy visszaáramlás szűrövei (200'') van ellátva. 14. The cigarette according to claim 12, characterized in that (60 'f> free end a back-flow filter was approximately (200' of the tobacco rod ") is provided.
  15. A 12. igénypont szerinti cigaretta, azzal jellemezve, hogy a dohánybetét (Söb) a szabad vég (78b) közeiében két részből áll és az első rész (320b) sűrűsége nagyobb, mint a szabad végtől (78b) távolabb eső második rész (310b) sűrűsége. 15. The cigarette of claim 12, wherein the tobacco plug (SOB) the free end (78b) consists of two parts proximate the first portion (320b) a density greater than the second portion of the free end (78b) remote from ( 310b) density.
  16. Cigaretta, azzal jellemezve, hogy egy 'visszaáramlást gátlő szabad véggel (781 és egy ellentett véggel (72) ellátott dohányrudacskája (66) van, a dohányrudacska (60) cső alakú dohányszövedéket (66) tartalmaz, amelyben dohányanyag (70) réteg, a cső alakú szövedék (66) ellentett végén működő áramlásszűkítés - szabadáramlású szűrő (74) - és a szabad véggel szomszédos, az áramiásszűkitéstől bizonyos távolságban lévő dohány dohányanyag (70), dohánybetét (80) - van, a dohányt vágott dohány képezi, amely a dohányrudacskát (60) részben kitölti, és igy egy töltött és egv töltetlen dohányrudacska részt hoz létre, a töltetlen rész az árramlásszükítés szomszédságában van elhelyezve, a cső alakú szövedék elrendezése olyan, hogy a fűtőtől kapott hőt közli a dohánnyal, a dohányrudacska (60) pedig úgy van elrendezve, hogy a cigaretta (23) megszippsntása alatt, amikor hő hat a cső alakú szövedék menté 16 cigarettes, wherein the tobacco rod bearing (781, and an opposite end (72) (66) is a 'free end return valve, the tobacco rod (60) comprises a tubular dohányszövedéket (66), wherein a tobacco material (70) layer, flow constriction working of the tubular fabric (66) at opposite end - freeflow filter (74) - and adjacent to the free end tobacco spaced from the áramiásszűkitéstől tobacco material (70), tobacco plug (80) - is cut tobacco is tobacco, which is tobacco rod (60) partially fills, and such a silica and EGV unfilled tobacco rod creates a part of the unfilled portion are located on the árramlásszükítés adjacent said tubular web arranged to communicate heat received from fűtőtől with tobacco, the tobacco rod (60) and It is arranged such that during the cigarettes (23) megszippsntása when the heat between the tube-shaped web along n, a dohánynak legalább sgy részét dohányaeroszol kibocsátására készteti, amely az áramiásszűkltéseri átszivódik. n, at least part of the tobacco causes SGY tobacco aerosol emissions, which is drawn through áramiásszűkltéseri.
  17. A 16. igénypont szerinti cigaretta, azzal jellemezve, hogy az áramlásszűkités (74) egy cső alakú elemet képez. 17. The cigarette according to claim 16, characterized in that the áramlásszűkités (74) forms a tubular member.
  18. A 171 igénypont szerinti, cigaretta, azzal jellemezve, hogy a cső alakú elem egy első szabadáramlású szűrőt (74) foglal magába, amely első szabadáramlású szűrő (74) egy rajta keresztülhaladó első csatornát határol, a cigarettában (23) egy szurövégzödés (62) van, amely szűrővegződés (62) egy, a dohányrudacska (60; első szabadáramlású szűrője mellett elhelyezett második szabadáramlású szűrőt (102; tartalmaz, a másodlk szabadáramlású szúrd (102) egy rajta keresztülhaladó második csatornát foglal magába, és az első szabadáramlású szűrő (74) csatornája szőkébb a dohányrudaeska (60) töltetlen üregénél (91) és szűkébe a második szabadáramlású szűrő (102) csatornájánál. 18 according to 171 claim, cigarettes, characterized in that the tubular element is a first freeflow filter (74) comprises demarcating the first freeflow filter (74) is passing through on the first channel, the cigarette (23) a szurövégzödés (62 ) which is one of the tobacco rod (60 szűrővegződés (62), the second freeflow filter adjacent the first freeflow filter (102; contains the duplicate freeflow filter (102) comprises a through passing through the second channel and the first freeflow filter (74 ) blonder the dohányrudaeska channel (60) of unfilled cavity (91) and short of the second freeflow filter (102) channel of.
  19. A 18. igénypont szerinti cigaretta, azzal jellemezve, hogy a vágott dohány alkotta töltőanyag víszsaáramiás-gátlő betétet képez. 19. The cigarette of claim 18, wherein said tobacco cut filler form consisting víszsaáramiás inhibitory napkin.
  20. A 19. igénypont szerinti cigaretta, azzal jellemezve, hogy a vágott töltöanyagú dohánybetét (80) a szabad végnél (78) van elhelyezve, és sűrűsége nagyobb, mint a szabad végtől (78) távolabb lévő vágott töltőanyagé dohány sűrűsége. 20. The cigarette of claim 19, characterized in that the cut tobacco töltöanyagú insert (80) is at the free end (78) disposed, and a density greater than that cut filler (78) remote from the free end of the tobacco density.
  21. A 20, igénypont szerinti cigaretta, azzal jellemezve, hogy a szüróvégzödés (62) a szabadáramlású szűrő (102) mellett egy szopokaszűrőt (104) is tartalmaz, 20 21. The cigarette according to claim, characterized in that the szüróvégzödés (62) comprises a mouthpiece filter (104) in the freeflow filter (102) side,
  22. A 20. igénypont szerinti cigaretta, azzal jellemezve, hogy a cső alakú szövedék a dohányrudacska (60) körül egy, a szűrövégződést a dohányrudacskához (60) csatlakoztató külső búrkoiópapirral van ellátva. 22. The cigarette of claim 20, wherein said web comprises a tubular and has an external szűrövégződést búrkoiópapirral connecting the tobacco rod (60) of the tobacco rod (60) around.
  23. Az 1-22, igénypontok bármelyike szerinti cigaretta, azzal jellemezve, hogy dohánya vagy dohánybetétje (80) vágott töltöanyagú dohány, 23 1-22, cigarette according to any preceding claim, wherein said tobacco or tobacco insert (80) töltöanyagú cut tobacco,
  24. A 23. igénypont szerinti cigaretta, azzal jellemezve, hogy dohánya vagy dohánybetétje (80) vágott töltőanyagé dohánykeverék, amely keverék a világos burley” és keleti dohányok közűi legalább kettőt tartalmaz. 24. The cigarette of claim 23, wherein said tobacco or tobacco insert (80) cut filler tobacco blend comprising a mixture of at least two of the cut burley "and oriental tobaccos Kozu.
  «ψ* κ «Ψ κ *
  XX « X φ .♦ ♦ * XX 'X φ. ♦ ♦ *
  X *»*> X Φ « »Sy Φ Φ Χ« X * »*> X Φ« »Sy Φ Φ Χ"
  25. Α 23. vagy 24. igénypont szerinti cigaretta, azzal jellemezve, hogy dohánybetétje (8ö) egy, a dohányfcétét <80) körül elhelyezett betétboritással (84) van ellátva. 25. The cigarette of Α 23 or claim 24, wherein the tobacco insert (8h) is provided with an disposed around the dohányfcétét <80) betétboritással (84).
  26. A 23, vagy 24, igénypont szerinti cigaretta, azzal jellemezve, hogy a dohányanyag (70} a cső alakú dohányszövedék (66} belső felületén van elhelyezve, 26. 23, and 24, cigarette according to claim, characterized in that the tobacco material (70} of the tubular tobacco web (66} is arranged on the inner surface,
  27. A 26, igénypont szerinti cigaretta, azzal jellemezve, hogy 3 dohányrudacska a cső alakú dohányrudacska (60} vagy .rudacskarész külső felülete körül elhelyezett külső borítópaplrral (71} van ellátva. 26 27. The cigarette according to claim, wherein said tobacco rod 3 is provided with a tubular tobacco rod (outer borítópaplrral disposed about the outer surface 60} or .rudacskarész (71}.
  28. Eljárás elektronikus gyújtóval működtetett cigaretta fűsthozsmának javítására, amely cigaretta egy szabad véget és egy ellentett véget, cső alakú szövedéket tartalmaz és ahol a füst a cigaretta ellentett végéből távozik, azzal jellemezve, hogy létrehozunk egy töltetlen részt a cső alakú szövedék mentén az elientett véggel szomszédos helyen és egy töltött részt a cső alakú szövedék mentén a szabad véggel szomszédos helyen; 28. improving cigarette fűsthozsmának operated Procedure electronic lighter, which cigarette is a free end and an opposite end, tubular web comprising and wherein the smoke from the cigarette opposite end, characterized by creating an unfilled portion along said tubular web of elientett end and an adjacent location along the filled part of the tubular web adjacent the free end location;
  az elektronikus gyújtó egy villamos fűtőelemét legalább részben a cső alakú szövedék fölé helyezzük, és a füstösszetevők dohányból történő kibocsátásának előidézése érdekében aktiváljuk a villamos fűtőelemet, the electronic ballast is placed in an electric heating element at least partially above the tubular web, and activate the electric heating element to the emission of smoke constituents from tobacco induction,
  23. A 28. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a fölé helyezési lépés során a villamos fűtőelemet részben mind a cső alakú szövedék töltött része, mind a cső alakú sző«Μ <Μ>. 23. The method of claim 28, characterized in that during the step of positioning over an electric heating element are partially filled with part of the tubular web and the tubular weave «Μ <Μ>.
  »0 »0
  Λ» «** vedék töltetlen része fölé helyezzük, miközben működtetjük a vili aos fűtőé 1 eme t, Λ »« ** placed over unfilled partially protected while operating the heater 1 of this viii aos t,
  30. A 28. vagy 29. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy egy további lépés során a kibocsátott dohányöszszetevőket az ellentett vég közeiében lévő szerkezeten vezetjük át. 30. The method of claim 28 or 29, characterized in that in a further step the dohányöszszetevőket emitted is passed through a structure in the vicinity of the opposite end.
  31. Dohányszövedék, amely villamos öigarettagyújtóval (25) működő cigaretta (23) cső alakú dohányrudacskájává (60) hengergethetö össze, és amely egy alapslövedékből (68), valamint az i alapszövedék (68) első oldala mentén elhelyezett dohányanyagból (70) áll, azzal jellemezve, hogy az alapszövegeket (68) dohányszálak és oeilulőzszálak kombinációja képezi, amelyben a dohányszálak és cellulozszsiak aránya közelítőleg 2:1 és 4:1 között van, és az alapszövedék rizsmatőmege közelítőleg 35 és 45 g/nm között van; 31. tobacco web which hengergethetö together cigarettes active electric öigarettagyújtóval (25) (23) is tubular dohányrudacskájává (60), and which comprises a alapslövedékből (68) and tobacco material disposed along a first side of the of the base web (68) (70), wherein characterized in that the main text (68) of tobacco fibers, and combinations oeilulőzszálak wherein the ratio of tobacco fiber and cellulozszsiak approximately 2: 1, with a base web and the basis weight of between approximately 35 and 45 g / nm: 1 and 4
  a dohányanyag rizsmatömege az slapszövedék (68) rizsmatömegének legalább a kétszerese, és a dohányanyag közelítőleg 3:1 és 9:1 közötti arányban finomra Őrölt dohányt és extrahált dohány szilárd anyagot, valamint az anyag tömegéhez viszonyítva 5 the basis weight of the tobacco material slapszövedék (68) rizsmatömegének at least twice, and the tobacco material is approximately 3: 1 ratio of finely ground tobacco and extracted tobacco solids, and the total weight of the material is 5: 1 to 9
  - 20 % nedvesítőszert tartalmaz. - 20% of a wetting agent.
  32, A 31. igénypont szerinti dohányszövedék, azzal jellemezve, hogy a dohányanyag rizsmatőmege az alapszövedék (68) r ί z sma t öm eg é nek há r om-nég ys serese. of tobacco web 32, to claim 31, characterized in that the basis weight of the tobacco material base web (68) r ί z sma um r om t-neg ys Seres has an eg three.
  33, A 31. vagy 32. igénypont szerinti dohányszövedék, azzal jellemezve, hogy a dohányanyag továbbá pektint tartalmaz, amelynek az aránya a dohányanyagnak kb. of tobacco web 33, 31 or claim 32, wherein said tobacco material further comprises pectin, which is the proportion of tobacco material approx. 2 tömeg%-a. 2 wt%. | | löö Loo
  34. A 33. igénypont szerinti dohányszövedék, azzal jellemezve, hogy az alapszövenék (68) közelítőleg 28 g/m/ dohányszálat és közelítőleg 12 g/m^· fából, lenből és/vagy dohányszárakbél származó pépesített cellulözszálat tartalmaz. 34. The tobacco web as claimed in claim 33, characterized in that the alapszövenék (68) is approximately 28 g / m / tobacco fiber and approximately 12 g / m ^ · wood, flax and / or tobacco pith comprises pulped cellulose fibers derived.
  35. A 34. igénypont szerinti dohányszövedék, azzal jellemezve, hogy a dohányanyag 66 - 71 % dohányrészecské-t, 16 - 20 % extrahált szilárd dohányanyagot, 10 - 14 % glicerint és .közelítőleg 1 - 2 % pektint tartalmaz. 35. The tobacco web as claimed claim 34, characterized in that the tobacco material is 66-71% dohányrészecské is, 16 - 2% pectin - 20% extracted tobacco solids material, 10-14% glycerol and .közelítőleg first
  36. Dohányszövedék, amely villamos eigarettagyűjtóval (255 működő cigaretta (23) cső alakú dohányiudacskájává. (60) hengergethefö össze, és amely egy alapszővedékfcől (68), valamint az alapszövedék (68) első oldala menténelhelyezett dohányanyagböl (70) áll, azzal jellemezve, hogy az alapszövedéket (68) 20 - 30 g/:t/ összetevő rí zamatömegű dohányszálak, 2-9 g/rd összetevő rizsmatömegű szénszálak és kb. 1 g/m·- összetevő rizsmatömegű pektin elegye képezi; 36. tobacco web which electrical eigarettagyűjtóval (255 operating cigarette (23) is tubular dohányiudacskájává. (60) hengergethefö together and comprising a alapszővedékfcől (68) and the first side of the base web (68) along disposed dohányanyagböl (70), characterized in that the base fabric (68) from 20 to 30 g / t / R component zamatömegű tobacco fibers of 2-9 g / rd component basis weight of carbon fibers and about 1 g / m · - mixture of ingredients forms a basis weight of pectin;.
  .a dohányanyag rizsmatőmege az alapszövedék (68) rizsmatörne gének három-négyszerese, és a dohányanyag 3:1 és 9:1 közötti arányban finomra őrölt dohányt és extrahált dohány szilárd anyagot, valamint a dohányanyag tömegéhez viszonyítva közelítőleg 5 - 20 % nedvesítőszert tartalmas. .a tobacco material, the basis weight of the base web (68) rizsmatörne genes are three to four times, and the tobacco material is 3: 1 to 9: ratio between one finely ground tobacco and extracted tobacco solids and relative to the tobacco material by weight of approximately 5 to 20% humectant meaningful.
  37. Cigaretta, amely villamos eigarettagyűjtóval működtethető, azzal jellemezve, hogy a 31-36. 37. Cigarette operable electrical eigarettagyűjtóval, characterized in that 31 to 36. igénypontok bármelyike szerinti dohányszövedékbői összeállított cső alakú dohányrudacskát (60) tartalmaz. dohányszövedékbői assembled pipe according to any preceding claim comprising shaped tobacco rod (60).
  101 **9« «γ 101 ** 9 «« γ
  X Φ * 9* •d *♦ • X Φ * 9 * d * ♦
  38, Α 37. igénypont szerinti cigaretta, azzal jellemezve, hogy tartalmaz továbbá egy vágott töltőanyagú dohánybetétet (80) a dohányrudacska (60) szabad vége (78) mellett, legalább egy cső alakú szabadáramiásű szűrőt (74) a dohányrudacska ellentett vége (72) mellett és egy töitöanyagmentes üreget (91), amely a vágott töltőanyagé dohánybetét (80) és a cső alakú szabadáramlás á szűrő (74.) között van elhelyezve. cigarette 38, Α claim 37, characterized in that it further comprises a cut filler material tobacco insert (80) next to the free end of the tobacco rod (60) (78), at least one tubular szabadáramiásű filter (74) to the tobacco rod the opposite end (72) töitöanyagmentes and a cavity (91) which deposits the cut filler tobacco (80) and said tubular free movement of the filter (74) is placed next.
  39. Eljárás aiapszövedékbői és dohányanyag rétegből álló, villamos cigarettagyújt, óval működő cigaretta részeként cső alakúra hengergethető dohányszövedék gyártására, azzal jellemezve, hogy a következő lépésekből áll: 39. A method aiapszövedékbői resistant and tobacco material layers, electrical cigarette lighter, as part of a cigarette operative with the manufacture of tubular shape hengergethető tobacco web, characterized in that it comprises the following steps:
  a dohány alapanyag szálaiból elválasztjuk az oldható részeket, amely oldható részek 5 - 10 tömegé oldott dohányösszetevőt tartalmazó oldatban vannak (124 extrahálási lépés); the tobacco material strand is separated from the soluble fraction, containing 5 parts of soluble - it is dissolved in a solution containing 10 wt dohányösszetevőt (124 extraction step);
  az alapszövedéket (sűrű szövedékzagyot} (128) ügy állítjuk elő, hogy az elválasztott dohányszálakból sűrű szuszpenziót készítünk, szuszpendált keverék képzése végett a szuszpendált dohányszálakat elkeverjük egy szuszpenzíőcrősítő anyaggal, és a szuszpendált keveréket szovedékaiakitó berendezésre öntjük (130 öntési lépés); the base fabric (density szövedékzagyot} (128) was prepared by mixing to prepare a slurry of the separated tobacco fibers, for the formation of a suspension mixture is mixed with the suspension of tobacco fibers to a szuszpenzíőcrősítő material and the suspended mixture was poured szovedékaiakitó apparatus (130 molding step);
  a dohányanyagot úgy állítjuk elő, hogy 5 - 10 % dohányoszszetevő oldatot dohányanyag diszperzió előállítása végett elkeverünk járulékos dohányrészecskékkai, glicerinnel és pektínnel, és a víztartalmat úgy állítjuk be, hogy a diszperzióban a szíiárdanyagtartalom közelítőleg 20 és 30 % között legyen (146 keverési, lépés) ; the tobacco material is prepared by 5-10% dohányoszszetevő solution was mixed with additional dohányrészecskékkai, glycerine and pectin, and the water content is adjusted so that the dispersion of szíiárdanyagtartalom be between approximately 20 and 30% (146 mixing step) to produce a tobacco material dispersion ;
  Ό X ν cd Ό X ν cd
  W „ ** Λ φ* « » '.· * * * » ♦ 9 Φ *»♦ φ *««« * Φ * » « » ** ♦♦ a dohányanyag diszperziót felhordjuk az alapszövedékre, és így dohányszövedék lemezt alakítunk ki (144 bevonási művelet.> ; W "** Λ φ *« »". · * »♦ 9 Φ *» * ♦ φ «« «* Φ *» «» ** ♦♦ applied to the tobacco material dispersion the base web, thus forming tobacco web sheet . (coating operation 144>;
  a dohányszövedék lemezt közelítőleg 8,5 és 12 tömeg! the tobacco web sheet approximately 8.5 to 12 weight! közötti nedvességtartalomra megszárítjak {14 6 keverési lépés); drying moisture content between 14 {6 mixing step);
  a dohányszövedék lemezt környezeti hőmérsékletre lehűtjük (148 hűtési lépés); the tobacco web sheet is cooled to ambient temperature (cooling step 148);
  a dohányszövedék lemez bodrosságát megszüntetjük (15ö bodrosság-megszuntetö lépés); the tobacco web sheet bodrosságát stopped (step 15O bodrosság Clear);
  a dohányszövedék lemezt dohányszövedék hengerré hsngergetjük (152 csévéiési lépés); the tobacco web sheet hsngergetjük tobacco web to a roll (winding step 152); és a dohányszövedék hengert felvágjuk dohányszövedékké, és így dohányszövedék tekercset állítunk elő (154 hasítási lépés). tobacco web and the cylinder is cut dohányszövedékké, to form a roll of tobacco web (154 cleavage step).
  40. A 39, igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az oldható dohányanyag közelítőleg 7 - 8 tömeg! 39 40. The method according to claim, characterized in that the soluble tobacco material approximately 7-8 wt! oldott dohányösszetevőt tartalmaz. containing dissolved dohányösszetevőt.
  41. A 39. vagy 40, igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a hűtés hőmérséklete 18,3-67,7 C közötti. 41. 39 or 40, method according to claim, characterized in that the cooling temperature is between 18.3 to 67.7 C.
  42. A 39-41. 42. 39-41. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az alapanyaghoz közelítőleg 0,5-1,5 g/m s pektint adunk. A method according to any one of the preceding claims, characterized in that the base material is approximately 0.5 to 1.5 g / m and pectin are added.
  43. A 39-42. 43: 39-42. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a dohányanyag tömegéhez viszonyítva közelítőleg 5-20 törneg! A method according to any one of the preceding claims, characterized in that relative to the tobacco material by weight of approximately 5 to 20 wt! nedvesitőszért adagolunk. wetting agent.
  44. A 40-43. 44. 40-43. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a vízmennyiséget úgy állítjuk be, hogy a diszperzió szárazanyag-tartalma 22-27 tömeg! A method according to any one of the preceding claims, characterized in that the amount of water is adjusted so that the dispersion dry matter content of 22 to 27 weight! között legyen. whether between.
  ...............'····<.·.,.-χ.χχ<<ν.^ ............... '···· <. ·., .- χ.χχ << ν ^.
  Λ * «* ·»ϊ Λ * "* ·» ϊ
  45. Α 44. igénypont szerinti eljárás azzal jellemezve, hogy a vízmennyiséget úgy állítjuk be, hogy diszperzió szárazanyagtartalma a keverés után 24-26 tömeg% között legyen. Α 45. Process according claim 44, characterized in that the water quantity is adjusted such that a dispersion solids content of from about 24-26% by weight after mixing.
  46. A 45. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a dohányrészecskék mérete közelítőleg a 100 - 200 mes tartományban van. 46. ​​The method of claim 45, characterized in that the tobacco particles have a size of approximately 100 - 200 is mes range.
  47. A 46. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a dohányrészecskék mérete közelítőleg 120 mes. 47. The method of claim 46, characterized in that the tobacco particles have a size of approximately 120 mes.
  48. A 39-47, igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a sűrű zagyot erősítő anyag a fapép, lenpép és dohányszárpép közül legalább az egyik. 39-47 48. The process according to any one of the preceding claims, characterized in that the reinforcing material is at least one of the thick slurry of wood pulp and lenpép dohányszárpép thereof.
  49. A 39-48. 49. 39-48. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a felhordási lépés során a dohányanyagdiszperziót az alapszövedékre a száraz tömegre vonatkoztatva legalább 3:1 arányban hordjuk fel. A method according to any one of the preceding claims, characterized in that during the application step in dohányanyagdiszperziót by dry weight of the base web of at least 3: ratio applied to the first
  50. A 39-49. 50. 39-49. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a felhordási lépés során a dohányanyagdiszperziót az aiapszövedékre a száraz tömegre vonatkoztatva legalább 3:1 arányban hordjak fel. A method according to any one of the preceding claims, characterized in that during the application step in dohányanyagdiszperziót by dry weight of the base fabric of at least 3: Apply a ratio of the first
  51. A 36. igénypont szerinti dohányszövedék, azzal jellemezve, hogy közelítőleg 24 - 28 g/tő összetevő rizsmatömegű dohanyszálat, közelítőleg 2 - 4 g/m^ összetevő rizsmatömegű szénszálat és 2,5 - 1,5 g/rrh összetevő rizsmatömegü pektint tártálZ v 51. The tobacco web as claimed claim 36, characterized in that approximately 24 to 28 g / plant component tobacco strand basis weight of approximately 24 g / m ^ component basis weight of carbon fibers and from 2.5 to 1.5 g / RRH component basis weight pectin tártálZ v
  ................................·. · ................................. · · · · · · * * ♦»»» »» »» ♦ X * ♦ Φ A * « * φ ♦ φ «Φ »Μ* · · · · · · * ♦ »» »» »» »X * ♦ A ♦ Φ *« * φ ♦ φ «Φ» Μ *
  Φ ΦΦΦΑ Λ φ * κ *»* « Φ φφ φφ Φ ΦΦΦΑ Λ φ κ * * "*" Φ φφ φφ
  52. Fűtőéieratsrtö (32) cíga.ret' 52 Fűtőéieratsrtö (32) cíga.ret ' ta hevítésére villamos ener- 1 ta electrical energy to heat 1 gisforrást tartalmazó tíohányzőrends. tíohányzőrends containing gisforrást. serben történő használatra-^ 1 használatra- in Serban ^ 1 azzal jellemezve, hogy characterized in that
  'lyezkedő villamos ellenéliásfütő fűi 'Lyezkedő electric ellenéliásfütő Fui zölapá.tja- {121} van, mind- 1 zölapá.tja- {121} is to reorganize 1 egyik lapátnak van egy, egy első vé< one baffle has a first RX < rgei és egy második véggel J and a second end rgei J ellátott első fűtőiapátiába (IIŐ-A), first fűtőiapátiába (IIo-A) with, egy, egy első véggel és egy a, a first end and a második, véggel ellátott második fűtc second, with a second end fűtc llapátiába (116B), valamint llapátiába (116B) and egy, az első fütöiapátláb (116A) mái a first fütöiapátláb (116A) technology is fully adapted jodík vegét és a második j Jodie end and the second j fütöiapátláb (11-6-B) első végét ossza share fütöiapátláb first end (11-6-B) akotő összekötő szakasza Akota connecting section
  118} ; 118};
  mindegyik fűtolapát első és más each other and the first heating plate ;odlk fütólapátlábait {116A, ; Odlk fütólapátlábait {116A,
  feznek a villamos energiaforrással, be brushed electricity source és megfelelő ellenállásfűtő and adequate resistance heater utak alakulnak ki, amelyek tartalmai roads are emerging that content rrák az első fűtöiapátlábat rrák the first fűtöiapátlábat (116A}, az Összekötő szakaszt és ar (116A}, the connecting section and r második fűtöiapátlábat second fűtöiapátlábat (116B) és az első és a második lapát (116B) and the first and second vane mentén hevítik mindegyik along each heated villamos ellenállásfűtő fűtőlapátot electrical resistance heating heater blades (121), ezek pedig hevítik a (121), and these are heated to a
  V*>, »·> ,··1» 7 ζν,>-\ <- ** f' ·? V *>, »·>, ·· 1» 7 ζν,> - \ <- ** f '·? /*>' .r; / *> '.R; ν ¢:-. ν ¢ -. ·;· ·*· úi f- ? ·; · · · * F overgrowth? C' 5 S λ«· V?· ki 0-^ U· V. \»· Á Kj' VA J· x* x. C '5 S λ «V ·? · V · U ^ off 0- \» · Ki' VA J · x * x. '<·» \* s-· < jO. '<· »\ S * · <good. -yy -yy
  53, Az 52, igénypont szerinti á UNDER 53, 52, claim 'UTSpe J.SrnO&XtO/ 322íd. 'UTSpe J.SrnO & XTO / 322íd. jSiÍ6' jSiÍ6 ' merve , hogy a második f ű tőlapát lábai* daring the second legs Tolapai Ű f * ; ; (il€S) második végei fői- (S € yl) second ends Directorates General
  53, Az 52, igénypont szerinti á UNDER 53, 52, claim 'VC-pe J. SrnO cí X?t:O r 322<3Ϊ Ίΰϋθ'” 'VC-pe J. SrnO cd X is? O r 322 <3Ϊ Ίΰϋθ' ' merve , hogy a második f ű tőlapát lábai* daring the second legs Tolapai Ű f * ; ; (il€S) második végei fői- (S € yl) second ends Directorates General délve vannak. Delve there.
  54. Az 52. vagy 53. igénypont szerinti fűtőelemtartó, azzal jellemezve, hogy a második fötőlapátlábak (116B) második végeinek, közös kötése van. 54. The heater fixture according to claim 52 or 53, characterized in that the second fötőlapátlábak (116B) of the second end with a common bond.
  55. A 52-54. 55. 52-54. igénypontok bármelyike szerinti fűtőelemtartö, azzal jellemezve, hogy az első és második fűtő-lapát lábat (i'16A, 116B) elválasztó rés (125) úgy van méretezve, hogy egy dohányzó személy által végzett szíváskor lehetővé teszi levegőáram bevitelét a fölhevített cigarettába, fűtőelemtartö of any preceding claim, characterized in that the first and second heater blade legs (i'16A, 116B) separating gap (125) is dimensioned so that the suction stroke by a smoker will allow air flow entering the fölhevített cigarette,
  56. A 52-55. 56. 52-55. igénypontok bármelyike szerinti fűtőelemtartó, azzal jellemezve, hogy tartalmaz továbbá egy tartó agyrészi (111) és mindegyik első fűtelapátláb (116A) első végei ettől a tartó agyrésztöl indulnak ki; heater fixture of any preceding claim, characterized in that it further comprises a mounting boss portion (111) and each first fűtelapátláb (116A) from the first ends of the bracket extend from agyrésztöl;
  a tartó agyrész (Ili) ágy van kialakítva, hogy villamosán érintkezik a villamos energiaforrással, és így közös pontot képez az első fűtőlapátiábak (116A) első végei számára. the retaining hub (III) is cot is arranged to electrically contact with the electrical energy source to form a common point for the first ends of the first fűtőlapátiábak (116A).
  57. Az 56. igénypont szerinti fűtőelemtartö, azzal jellemezve, hogy a második fűtöiapátláhak (USB) második végei úgy vannak kialakítva, hogy villamosán érintkeznek a villamos, energiaforrással, és megfelelő az első xütölapátlábből (IÍ6A), a összekötő szakaszból (.118) és a második fűtölapátiábböl (1I6B5 álló- ellenállásfűtő áramkörök jönnek létre, és fűtik a bedugott cigarettát hevítő villamos ellenállásfűtö fűtői-apátokat (121) . 57. fűtőelemtartö according to claim 56, characterized in that the second ends of the second fűtöiapátláhak (USB) are configured to electrically contact the electrical energy source, and corresponding to the first xütölapátlábből (IÍ6A), the connecting section (.118) and the second fűtölapátiábböl (1I6B5 standing resistance heating circuits are formed, and is heated by electrical heating of the inserted cigarette ellenállásfűtö heating your father (121).
  58. Az 56. vagy 57. igénypont szerinti fütőélomtárt6, azzal jellemezve, hogy a második fűtőlapátiábak (116B) második, lö összekötő végei {122} a tartó agyrész fül} felé terjednek ki, és attól villamosán szigetelve vannak. 58. fütőélomtárt6 of claim 56 or claim 57, wherein said second, horse connecting the ends of the second fűtőlapátiábak (116B) {122} extending towards the retaining tab} hub member and depending insulated electrically.
  59. Az 56. vagy 57. igénypont szerinti fűtöeiemtartő, azzal jellemezve, hogy a második fűtőlapát lábak (1163) második, ;ztől (111) egy réssel varrtak ei ossseKcxo vegei. fűtöeiemtartő 59. 56 or claim 57, characterized in that said second heater blade legs (1163) second; Z to (111) with a slot ei ossseKcxo sewn end. «v, «uy ve .le eexv ei ♦ «V« uy ve .le EEXV ei ♦
  6ö. 6o. Az 56. igénypont szerinti fűtöeiemtartő, azzal jellemezve, hogy legalább az egyik agyrészre (111) és a második fütőlapátlábak (1163! második végeire felhordott villamos szigetelője van. fűtöeiemtartő according to claim 56, characterized in that at least one hub member (111) and the second fütőlapátlábak (1163! second electrical insulator is applied to the ends.
  61. Az 56, igénypont szerinti fűtöeiemtartő, azzal jellemezve, hogy a második fűtöiapátlábaknak (116B) legalább az egyik második végére és az első fütőlapátlábak (116Λ} első végeire felhordott villamos szigetelője van. 61. fűtöeiemtartő of 56, claim, characterized in that the first and fütőlapátlábak (116Λ} electrical insulator is applied to at least one of the second end of the second fűtöiapátlábaknak (116B) of the first ends.
  62. Az 56. igénypont szerinti fűtöeiemtartő, azzal jellemezve, hogy a tartó agyrész (111) , a második fütőlapátlábak {1163} második, összekötő végei (122) és az első fütőlapátlábak (116A) első végei körül kerámia agyrésztartó szerkezetet képező villamos szigetelője (300) van. 62. fűtöeiemtartő according to claim 56, characterized in that the support hub (111), the second fütőlapátlábak {1163} second, connecting the ends (122) and around the first ends of the first fütőlapátlábak (116A) ceramic electrical insulator forming agyrésztartó structure ( 300).
  63. Az 56-62, igénypontok bármelyike szerinti fűtöeiemtartő, azzal jellemezve, hogy a tartó agyrész (111) és a fütöiapátok (121) monolit szerkezetűek. 63. fűtöeiemtartő of 56 to 62, any one of the preceding claims, characterized in that the support hub (111) and the fütöiapátok (121) monolithic structure.
  64. A 52-63. 64. 52-63. igénypontok bármelyike szerinti fűtöeiemtartő, azzal jellemezve, hogy egy, a fűtőelem fűtésekor a hűfágniást kompenzáló szabad végrészt (1188) tartalmazó Őszszekötő szakasza (118) van. fűtöeiemtartő of any preceding claim, characterized in that a heating element is heated during Őszszekötő phase containing hűfágniást compensating free end portion (1188) (118).
  10/ 10 /
  szerinti fü of grass tőéi Toei emtartó, emtartó, oigáló tárna oigáló tunnel sza Ups (204) van (204) yszve ágy, yszve bed, hogy that az össze report
  65. A 64, igénypont szerinti, fütőelemtartó, azzal jellemezve, hogy egy, a dohán.yzőrendszerben helyhez kötötten elhelyezett és csatornákat (210) határoló a fűtőlapátok (121) őszszekötö szakaszai szabad végrészeit (1183) befogadó tartószerkezete (83 sapkát) vas. 65 of 64, claim, fütőelemtartó, characterized in that the free end portions of the heater blades (121) őszszekötö portions (1183) receiving the supporting structures (83 cap) iron a bound placed on dohán.yzőrendszerben stationary and channels (210) boundary.
  66. A 65. Igénypont szerinti fűtőéiemtartő, azzal jellemezve, hogy a fütőiapátok (121) transzlációs hőtágulását és összehúzódását lehetővé tevő csatornái (210) vannak. 66. fűtőéiemtartő according to claim 65, characterized in that the channels enable the fütőiapátok (121) translational thermal expansion and contraction of (210) are.
  iíjY VV. iíjY VV. l^en^yutK. l ^ en ^ yutK. SifÜiiSiVi i Ut U«J.«iS!L.artó z 3ZZa. SifÜiiSiVi Ut i U 'J' iS! L.artó your 3ZZa.
  fc .03 szakaszok kapcsolódó szabad végrésze (1183) elfordul a forgáspontok körül, és Így az első és második fűtőlapátlábat (116A, 1163) a megfelelő főtől apát fűtésekor befelé, a bedugott cigaretta felé előfeszíti. fc .03 sections associated free end (1183) rotates around a pivot point and the first and second heater blade legs (116A, 1163) abbot of inward bias toward the inserted cigarette upon heating of the right people or more.
  68. A 51-67. 68. 51-67. igénypontok, bármelyike szerinti. claims, according to one.
  fütőelemtartó, azzal jellemezve, hogy a legalább egy első fütöiapátiáb (116A) és a második fütöiapátiáb (116B) erősítése és villamos szigetelése végett legalább az egyik első fütöiapátiáb (I16A) és második fütöiapátiáb (1163) részei kerámia bevonattal (330) vannak ellátva. fütőelemtartó, characterized in that there are provided in order to at least one first fütöiapátiáb (116A) and the second fütöiapátiáb (116B) to enhance and electrical insulation of at least one of the first fütöiapátiáb (I16A) and second fütöiapátiáb (1163) parts of a ceramic coating (330).
  69. A 67. igénypontok bármelyike szerinti fütőelemtartó, azzal jellemezve, hogy a második fütőlapátlábnak (llőB) a kerámia bevonattal (30G) szomszédos része úgy van kialakítva, hogy villamosén érintkezik a villamos energiaforrással. 69. fütőelemtartó any one of claims 67, characterized in that the second fütőlapátlábnak (Llobet) neighboring the ceramic coating (30G) portion is arranged in contact with the electrical power source.
  LÖ8 LÖ8
  70. A 62-69. 70. 62-69. igénypontok bármelyike szerinti fütőelemtartö, azzal jellemezve,, hogy a fűtőiapátok {1215 úgy vannak elrendezve, hogy a bedugott cigarettát (23) csúsztatva befogadják. fütőelemtartö according to any preceding claim ,, characterized in that the fűtőiapátok {1215 are arranged such that the inserted cigarette (23) by sliding receive.
  71. Az 52-70. 71. 52-70. igénypontok bármelyike szerinti fűtőelemtartó, azzal jellemezve·, begy a második fűtűlapátláb íil6B) második vége lépcső alakú, és a lépcső alaknak egy, a villamos energiaforrással villamosán érintkező végszakasza (122C) van. heater fixture of any preceding claim, characterized ·, crop the second fűtűlapátláb íil6B) a second step-shaped end, and the step shape has a contact electrically the power source section (122C).
  72. Az 52-71. 72. 52-71. igénypontok bármelyike szerinti fűtőélomtártő, azzal jellemezve, hogy egy adott fűtőlapát (121) első és második fűtölapátlába (116Ά, 116B) lényegében párhuzamos egymással. fűtőélomtártő of any preceding claim, characterized in that a heater blade (121), first and second fűtölapátlába (116Ά, 116B) are substantially parallel.
  73. Az 52-72. 73. 52-72. igénypontok bármelyike szerinti fűtőeleaitartő, azzal jellemezve, hogy az összekötő él (USA) görbülete közelítőleg 160 és 200° között van. fűtőeleaitartő of any preceding claim, characterized in that the connecting edge (USA) curvature of between approximately 160 and 200 °.
  74. Az 52-72'. 74. The 52-72 '. igénypontok bármelyike szerinti fűtőelemtarió, azzal jellemezve, hogy az első és második fűtölapátláb (lihA, 1168) legalább az egyikének a bedugott cigaretta felé mutató alsó oldala (117) a fűfőlapátlábra (USA, 1168} keresztirányban lényegében a síktól eltérő kialakítású. fűtőelemtarió of any preceding claim, characterized in that the first and second fűtölapátláb (liIf, 1168) in at least one of the lower side facing the inserted cigarette (117) the heated main vane feet (USA, 1168} in the transverse direction is substantially different from said plane.
  75. A 74, igénypont szerinti fűtőeiemtartó, azzal jellemezve, hogy az első oldal· (117) görbe. 75. fűtőeiemtartó of 74, claim, characterized in that · the first side (117) curve.
  76. A 74. igénypont szerinti fűtőelemtartő, azzal jellemezve, hogy az alsó oldal (117) szögben meghajlik. 76. fűtőelemtartő according to claim 74, characterized in that said locating bend (117) at an angle.
  * ... * ...
  :: ·'? :: · '? Μ: Μ:
  77. Az 52-76. 77. 52-76. igénypontok bármelyike szerinti (űtőeiemtartó, azzal jellemezve, hogy a több villamos eüenál.ásfűtő fűtőlapát (121) csoportokba van rendezve, és a csopor- according to any one of claims (űtőeiemtartó, wherein the plurality of electrical heater blade eüenál.ásfűtő is sorted (121) into groups, and the csopor-
  tok közötti rések gaps between Case ; ; (13 (13 7) ágy vannak méret 7) are size bed cigarettának leg^ most cigarettes ^ - enek - are hevitetien, és Így hevitetien and thus megkönnyíti a ele facilitates ele sárét Sare te dohányzás utáni you after smoking
  '78. '78. Az 52-77. Of 52-77. igénypontok, bármelyike szerinti fűtőelemtartő, azzal jellemezve, hogy az első és második fűtölapátláb (116A, 116B) közül legalább az egyik kígyó alakú. claims fűtőelemtartő according to one, characterized in that at least one of the first and second serpentine fűtölapátláb (116A, 116B) thereof.
  79. A 73. igénypont szerinti fűtőelemtartő, azzal jellemezve, hogy mind az első, mind a második fűtölapátláb (HSA, I16B) kígyó alakú és egymással párhuzamos, úgyhogy a lábak közötti tér is kígyó: alakú. 79. fűtőelemtartő according to claim 73, characterized in that both the first and second fűtölapátláb (HSA, I16B) serpentine and mutually parallel such that space between the legs is snake: shape.
  30. Az 5.2. 30 5.2. igénypont szerinti fűtőeiemtartó, azzal jellemezve, hogy legalább egy fűtdlapát (121) legalább egyik, összekötő vége (122) szélesebb, mint a legalább egy láb szomszédos aktív része, és ennek a lábnak a végében kisebb az áramsűrűség és kisebb az ohmos fűtés, mint a láb aktív részében. fűtőeiemtartó claim, characterized in that at least one fűtdlapát (121) comprises at least one connecting end (122) is wider than the least active part of a foot adjacent and lower at the end of this leg of the current density and lower ohmic heating than the active part of the foot.
  SÍ. SKI. Az 55-60. 55-60. igénypontok bármelyike szerinti fütőelemtartó, azzal jellemezve, hogy perforált összekötő szakasza van. fütőelemtartó according to any preceding claim, wherein said connecting section is perforated.
  32. A 52-81. 32. 52-81. igénypontok bármelyike szerinti fütőelemtartó, azzal jellemezve, hogy az első és második fűtölapátláb (11€A, 116B) befelé, a bedugott cigaretta felé elő van feszítve. Claims fütőelemtartó according to one, characterized in that the first and second fűtölapátláb (11 € A, 116B) inwardly, being biased toward the inserted cigarette.
  * * φ <· * Φ <·
  83. Αζ 52-82. 83. Αζ 52-82. igénypontok, bármelyike szerinti fűtoelemtartő, azzal jellemezve, hogy az első és második fűtőlapátiábak (116A, 1263} és az összekötő élek (118A) ellenállása közelítőleg 100 és közelítőleg 200 pohm,cm között ven, claims fűtoelemtartő according to one, characterized in that the first and second fűtőlapátiábak (116A, 1263} and the connecting edges (118A) ven resistance of approximately 100 to approximately 200 pohm, cm
  84. Az 52-83. 84. 52-83. igénypontok bármelyike szerinti fütőeiemtartö, azzal jellemezve, hogy az első és második fűtőlapátiábak (116A, 1163} és az összekötő élek C1Í8A) ellenállása közelítőleg 50 és közelítőleg 500 nohm.om között van. fütőeiemtartö of any preceding claim, characterized in that the first and second fűtőlapátiábak (116A, 1163} and the connecting edges C1Í8A) resistance of between approximately 50 and approximately 500 nohm.om.
  85. Az 52-84. 85. 52-84. igénypontok bármelyike szerinti fűtőelemtartó, azzal jellemezve, hogy az első és második fűtőlapátiábak (1Í6A, 1163} és az összekötő elek (118A) közelítőleg 200 °C és közelítőleg' 1000°C közötti hőmérsékletet tudnak elérni közelítőleg 0,2 és közelítőleg 2,0 másodperc közötti idő alatt, közelítőleg 10 és közelítőleg 50 J közötti energiájú impulzussal . heater fixture of any preceding claim, characterized in that the first and second fűtőlapátiábak (1Í6A, 1163} and the connecting edges (118A) of approximately 200 ° C to about 'can reach a temperature between 1000 ° C for approximately 0.2 to approximately 2.0 seconds during the time between pulse energy of approximately 10 to approximately 50 J.
  86. A 85. igénypont szerinti íűtőelemtártó, azzal jellemezve, hogy az első és második fűtőlapátiábak (116Ά, 1163} és az összekötő élek {118A} 'közelítőleg 1800 és közelítőleg' 10000 közötti számú ilyen impulzust bírnak ki. 86. The compound of claim 85 íűtőelemtártó, characterized in that the first and second fűtőlapátiábak have a number between 10,000 such pulses (116Ά, 1163} and the connecting edges 118A {} 'of approximately 1800 and approximately'.
  87. Az 53. igénypont szerinti fűtőeiemtsrtő, azzal jellemezve, hogy az első és második fötőlapátlábakat (116A, 1163} elválasztó rés (125) úgy van méretezve, hogy maximalizálja egy kapcsolódó fötőiapát (121) minden első és második fűtőiapátlábáről (116A, 1163} a bedugott cigarettának a rés alatt lévő részére átadott kumulatív sugárzó fűtést. fűtőeiemtsrtő 87 according to claim 53, characterized in that the first and second fötőlapátlábakat (116A, 1163} separation gap (125) is sized to maximize a related fötőiapát (121) of each first and second fűtőiapátlábáről (116A, 1163} the inserted cigarettes are transferred to the cumulative radiant heating beneath the gap.
  * *
  88, Az 52-87. 88, of 52-87. igénypontok bármelyike szerinti fútöelemtartő:, azzal jellemezve, hogy az első és második fűtdlapátlábak (I16A, 1165) és az összekötő élszaksz villamos ellenállásanyaga a vas-aluminideket és nikkel-aluminideket tartalmazó csoportból kiválasztott anyag. fútöelemtartő according to any one of claims :, characterized in that the first and second fűtdlapátlábak (I16A, 1165) and élszaksz electrically resistive material connecting selected from the group consisting of iron aluminides and nickel aluminides material.
  89, Villamos dohányzőrendszer, amely az 1-3. 89, Electric dohányzőrendszer to 1-3. igénypontok bármelyike szerinti cigarettát és egy gyújtót (25) tartalmaz, azzal jellemezve, hogy a gyújtóban (25) több ellenállásiütő fűtőlapát (121; van, a gyűjtő (2 5; edényt (CR) képez a fűtőiapátok (121) befogadására, és a fűtolapátok (121) legalább részber átfedik a dohányrudacskát (60), amikor a cigaretta (23) az edénybe (CR) be van dugva, It includes cigarettes, and a lighter (25) according to any preceding claim, characterized in that the collector (25) more ellenállásiütő heater blades (121; is the collector (2 5; vessel (CR) form the reception of fűtőiapátok (121) and the fűtolapátok (121) at least részber overlap the tobacco rod (60) when the cigarette (23) into the vessel (CR) is plugged,
  - A 89. igénypont szerinti villamos dohányzó-rendszer, azzal jellemezve, hogy a fűtől, apát ok (121) a dohányrudacska (60) hosszában helyezkednek el és részben átfedik a töltetlen üreget (91). - electrical smoking system according to claim 89, characterized in that the grass, Abbot s (121) are located on the tobacco rod length (60) and partially overlap the unfilled cavity (91).
  91. A 89. vagy 90. igénypont szerinti villamos dohányzórendszer, azzal jellemezve, hogy a gyújtó (25) a 48-54 igénypontok bármelyike szerinti fűtóeiemtartőt (39) tartalmaz. 91. The arrangement as claimed in claim 89 or 90. A smoking system, characterized in that the igniter (25) comprises the fűtóeiemtartőt according to any one of claims 48 to 54 (39).
  A meg'hata Ima zott mimdsnmvé JJöna» jhe..-8n» s-iíve Sivsmásyveo·, m · « mtící·: H · ΐόΦην ; The meg'hata Ima in mimdsnmvé JJöna »JHE 8n ..-» s iíve Sivsmásyveo · m · «MTIC · H · ΐόΦην; z mribkmms <á-e; mribkmms z <a-e;
  « ♦ "♦
  nj '~Υ η nj '~ Υ η
  et /w < et / w <
  CN •Λφ.-φ *»* φφ ? • Λφ. CN-φ * »* φφ? ί /ό / ί / ό /
  5/26 5/26
  Μ κ Μ κ
  \ \
  \. \.
  CU φ CU φ
  ΓΟ ΓΟ
  6/26 6/26
  MMDAPfií.o.4»« —· J Á,< jg ; MMDAPfií.o.4 »« - A · J <jg; b b
  Dohánv szál Dohánv thread
  Dohány szálakat és ' cellulóz szálakat dlszpergáljuk \t cellulóz And tobacco fibers' cellulose fibers dlszpergáljuk \ t pulp
  Dohány tároló tobacco storage
  Ex.írahálás ,1% χ** £4. Ex.írahálás, 1% ** χ £ 4th K.-f K. f
  124 124
  Oldható dohányanyag finomított sző! Soluble tobacco material refined weave! vedék Iszap saru zagy ) szövedékalakító h ,0—134 [_ Mud slurry handrails lug) szövedékalakító h, 0 to 134 [_
  Jk„ jk "
  Oldható dohány, keverék ·' dohány oispps * glicerinnel * pektlonei * vizáéi Soluble tobacco blend · 'tobacco oispps glycerol * * * pektlonei Viza
  Λ ,46 Λ 46
  142 finomított dohányanyag 142 refined tobacco material
  Z ./ ./ Z ./ ./
  Szövedék bevonása - .--0,. Lattice involvement - 0 .-- ,. atgáíía) (optimalizálás; atgáíía) (optimization;
  ψ ψ
  Dohány66 s szövedék· lemez Dohány66 · s web album
  144 144
  120-- / y 120-- / y
  WOMDAPet.ni □ohányszövedék WOMDAPet.ni □ ohányszövedék
  SS Í.; SS Í .;
  emez rs rs handmaid
  Szárítás Drying
  146 146
  Szárított szövetek lemez.' Dried tissue sheet. ' d d
  y y
  Hűtés Cooling
  T y T y
  Szárított és lehűtött dohány szövedék lemez Dried and cooled tobacco web sheet
  Öodrosság megszűntetése z-150 de Öodrosság eliminating z-150 but
  KON!TOR hő'mérsékíet nedvesség; KON TOR hő'mérsékíet moisture; tartatom' j teljes tömeg j H holds' j j total mass
  5B. 5B. ÁBRA « * * * » FIGURE " * * * "
  Aerozo) termék («tűúuddizs) se}ízud)ui |ö)iA|y * «· ♦ » Aeroz) product ( «tűúuddizs) se} ízud) ui | ö) iA | y *« · ♦ »
  10/26 ··> < .·.·> V .·: .< . 10/26 ··> <·> · V:... <
  yj' '«···'' .·:·.<χζ. yj '' '· · ·' ·. · <χζ.. ·.-.··> -χ- '·..'· ? · .. ··> -χ- '· ..' ·? w ·* Α· \ ·.·.·.· - ' w * Α · · \ · · -... '
  6C. 6C. ÁBRA * φ A * φ
  Átvitel intenzitás (szippantás) vnay az Transmission Intensity (sniffing) is vnay
  a. the.
  O\ ω — ;'íZ * O \ ω -; '* Taste
  / V: S>-$ / R: S> - $
  A ':· Αχ S íl (B WpBifejxi A '· S Αχ yl (B WpBifejxi
  ANiVai9«Wö.WöÁM ANiVai9 "Wö.WöÁM
  97/71 97/71
  AsrozcM mennyiség (mg) AsrozcM (mg)
  o He p p &>m»6 &> M »6 :>*** > *** ru ru ö He CJT CJT ö He .alpha. ö He o He o He o He o He o He o He o He o He o He
  2,300 $?:>/<:· ;·:5 A··' $ 2,300 ?:> / <·; ·: ·· 5 '
  5j 5j
  ÍB Síi: IB SII:
  97/CT $ V''·/ , * 97 / CT $ V '' · / *
  Finomrészecskés anyag teljes mennyisége the total quantity of fine-particle material
  Λ» * X *♦ * » * * « jf s / Λ »* X * ♦ *» * «jf ​​s /
  IC iS/26 ♦ ♦ tf tf IC iS / 26 ♦ ♦ tf tf
  XW ».« /Z)j? XW ».« / Z)?
  21/26 21/26
  C o o C.
  170. ABÍ *♦ φφ φφ ts. ABI 170 * ♦ φφ φφ ts.
  te VI > mWAi te··te*-* - *· Your IP> Mwai you're ·· * - * - * ·
  λ. λ. X Λν Xss -X- · · bio ute. Λν XSS X X 'bio · ute.
  <ü p>\ te i <U p> \ te i
  Srt.Wy»>v«>y. Srt.Wy »> v«> y.
  *φ * Φ X φ „ * * < s * **« * * Φ φ φ X "* * <s * **"
  20, ABRA ·» * 20, ABRA · "*
  23. ÁBRA 23. A
HU9800981A 1991-03-11 1996-04-19 Cigarette and heater for use in an electrical smoking system HU228654B1 (en)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/425,166 US5692525A (en) 1992-09-11 1995-04-20 Cigarette for electrical smoking system
US08/425,837 US5499636A (en) 1992-09-11 1995-04-20 Cigarette for electrical smoking system
US08/426,165 US5591368A (en) 1991-03-11 1995-04-20 Heater for use in an electrical smoking system
PCT/US1996/005417 WO1996032854A2 (en) 1995-04-20 1996-04-19 Cigarette and heater for use in an electrical smoking system

Publications (3)

Publication Number Publication Date
HU9800981A2 HU9800981A2 (en) 1998-08-28
HU9800981A3 HU9800981A3 (en) 1999-08-30
HU228654B1 true HU228654B1 (en) 2013-05-28

Family

ID=27411456

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU9800981A HU228654B1 (en) 1991-03-11 1996-04-19 Cigarette and heater for use in an electrical smoking system

Country Status (29)

Country Link
EP (1) EP0822760B1 (en)
JP (1) JP3996188B2 (en)
CN (1) CN1113620C (en)
AR (1) AR002035A1 (en)
AT (1) AT242980T (en)
AU (1) AU711837B2 (en)
BR (1) BR9608201A (en)
CA (1) CA2218595C (en)
DE (2) DE69628745D1 (en)
DK (1) DK0822760T3 (en)
DO (1) DOP1996005265A (en)
DZ (1) DZ2022A1 (en)
EA (1) EA000244B1 (en)
ES (1) ES2202437T3 (en)
HR (1) HRP960185A2 (en)
HU (1) HU228654B1 (en)
MA (1) MA23846A1 (en)
MX (1) MX9708035A (en)
MY (1) MY119710A (en)
NO (1) NO317865B1 (en)
NZ (1) NZ306882A (en)
OA (1) OA10628A (en)
PL (2) PL182861B1 (en)
PT (1) PT822760E (en)
RO (1) RO120750B1 (en)
SK (1) SK284345B6 (en)
TR (1) TR199701210T1 (en)
TW (1) TW318780B (en)
WO (1) WO1996032854A2 (en)

Families Citing this family (54)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6164287A (en) 1998-06-10 2000-12-26 R. J. Reynolds Tobacco Company Smoking method
US20050172976A1 (en) * 2002-10-31 2005-08-11 Newman Deborah J. Electrically heated cigarette including controlled-release flavoring
EP1992239A1 (en) * 2007-05-16 2008-11-19 House of Oliver Twist A/S An apparatus and a system for twisting a string of wrapped and spun tobacco leaves
US8541401B2 (en) * 2007-07-25 2013-09-24 Philip Morris Usa Inc. Flavorant ester salts of polycarboxylic acids and methods for immobilizing and delivering flavorants containing hydroxyl groups
TW201023769A (en) * 2008-10-23 2010-07-01 Japan Tobacco Inc Non-burning type flavor inhalation article
EP2327318A1 (en) * 2009-11-27 2011-06-01 Philip Morris Products S.A. An electrically heated smoking system with internal or external heater
EP2338361A1 (en) 2009-12-23 2011-06-29 Philip Morris Products S.A. An elongate heater for an electrically heated aerosol-generating system
EP2340729A1 (en) * 2009-12-30 2011-07-06 Philip Morris Products S.A. An improved heater for an electrically heated aerosol generating system
CN103491815B (en) 2011-02-11 2016-01-20 巴特马克有限公司 Inhaler component
AU2012264671B2 (en) 2011-05-31 2015-08-20 Philip Morris Products S.A. Rods for use in smoking articles
AT510837B1 (en) * 2011-07-27 2012-07-15 Helmut Dr Buchberger Inhalatorkomponente
WO2013034452A1 (en) * 2011-09-06 2013-03-14 British American Tobacco (Investments) Limited Heating smokeable material
AT511344B1 (en) 2011-10-21 2012-11-15 Helmut Dr Buchberger Inhalatorkomponente
MX355672B (en) 2011-10-25 2018-04-26 Philip Morris Products Sa Aerosol generating device with heater assembly.
GB201118689D0 (en) * 2011-10-28 2011-12-14 Jt Int Sa Apparatus for creating liquid tobacco extract
MY168133A (en) 2011-12-30 2018-10-11 Philip Morris Products Sa Aerosol-generating device with air flow detection
CN103987286B (en) * 2011-12-30 2018-10-02 菲利普莫里斯生产公司 The method of smoking article having a front and a plug rod and aerosol forming substrate
BR112014016463A8 (en) 2012-01-03 2017-07-04 Philip Morris Products Sa Aerosol generating device and system with improved air flow
MX352723B (en) * 2012-01-03 2017-12-06 Philip Morris Products Sa Polygonal aerosol-generating device.
US9717273B2 (en) 2012-04-02 2017-08-01 Philip Morris Products S.A. Method of manufacturing a combustible heat source
AR091509A1 (en) 2012-06-21 2015-02-11 Philip Morris Products Sa Smoking article for use with an internal heating element
EP2870887B1 (en) * 2012-07-09 2017-06-28 Huizhou Kimree Technology Co., Ltd. Shenzhen Branch Electronic cigarette
US8881737B2 (en) * 2012-09-04 2014-11-11 R.J. Reynolds Tobacco Company Electronic smoking article comprising one or more microheaters
US10034988B2 (en) 2012-11-28 2018-07-31 Fontem Holdings I B.V. Methods and devices for compound delivery
EP3108760B1 (en) * 2012-12-28 2018-02-07 Philip Morris Products S.a.s. Heating assembly for an aerosol generating system
US8910640B2 (en) * 2013-01-30 2014-12-16 R.J. Reynolds Tobacco Company Wick suitable for use in an electronic smoking article
US20140261486A1 (en) * 2013-03-12 2014-09-18 R.J. Reynolds Tobacco Company Electronic smoking article having a vapor-enhancing apparatus and associated method
GB2513639A (en) 2013-05-02 2014-11-05 Nicoventures Holdings Ltd Electronic cigarette
GB2513637A (en) 2013-05-02 2014-11-05 Nicoventures Holdings Ltd Electronic cigarette
GB2513638A (en) 2013-05-02 2014-11-05 Nicoventures Holdings Ltd Electronic cigarette
RU2672649C2 (en) * 2013-09-19 2018-11-16 Филип Моррис Продактс С.А. Aerosol-generating system for generating nicotine salt particles
US10194693B2 (en) 2013-09-20 2019-02-05 Fontem Holdings 1 B.V. Aerosol generating device
WO2015046385A1 (en) 2013-09-30 2015-04-02 日本たばこ産業株式会社 Non-combustion type flavor aspirator and capsule unit
CN103689811B (en) * 2013-10-20 2016-03-16 红塔烟草(集团)有限责任公司 An adjustable amount of smoke cigarettes smart heated by a heater
CN103859603B (en) * 2013-10-20 2017-01-18 红塔烟草(集团)有限责任公司 An adjustable amount of smoke cigarettes smart heating
CN103533684B (en) * 2013-10-20 2016-04-13 红塔烟草(集团)有限责任公司 A heater for an electrically heated cigarette
GB201320231D0 (en) 2013-11-15 2014-01-01 British American Tobacco Co Aerosol generating material and devices including the same
ES2663319T3 (en) * 2013-12-05 2018-04-12 Philip Morris Products S.A. Article aerosol generator with rigid hollow nozzle
WO2015167000A1 (en) * 2014-05-02 2015-11-05 日本たばこ産業株式会社 Non-combustion flavor inhaler
CN104013097A (en) * 2014-06-26 2014-09-03 湖南中烟工业有限责任公司 Electronic nicotine liquid with tobacco fragrance and sense of satisfaction
CN104172466A (en) * 2014-09-03 2014-12-03 湖南中烟工业有限责任公司 Electronic cigarette
WO2016101203A1 (en) * 2014-12-25 2016-06-30 Fontem Holdings 2 B.V. Electronic smoking device with aerosol measurement
CN104770894B (en) * 2015-03-13 2017-11-17 云南中烟工业有限责任公司 Smoke generator and smoke suction device
CN104770893B (en) * 2015-03-13 2017-11-10 云南中烟工业有限责任公司 A method of assembling an aerosol generator
EP3075266A1 (en) * 2015-04-02 2016-10-05 PT. Gudang Garam Tbk. Method of producing an aerosol-generating article containing reconstituted tobacco material, an aerosol-generating article containing reconstituted tobacco material and use of an aerosol-generating article containing reconstituted tobacco material
CN104957779B (en) * 2015-07-23 2017-11-14 云南中烟工业有限责任公司 Have a radial distributed multi-zone electronic cigarette
CA3040877A1 (en) 2016-12-30 2018-07-05 Philip Morris Products S.A. Nicotine and cellulose containing sheet
WO2018122070A1 (en) 2016-12-30 2018-07-05 Philip Morris Products S.A. Nicotine containing sheet
WO2018122097A1 (en) 2016-12-30 2018-07-05 Philip Morris Products S.A. Method of making a nicotine containing sheet
CA3041096A1 (en) 2016-12-30 2018-07-05 Philip Morris Products S.A. Nicotine and binder containing sheet
WO2018215479A1 (en) 2017-05-24 2018-11-29 Philip Morris Products S.A. Homogenised botanical material comprising a basic ph modifier
WO2018215481A1 (en) 2017-05-24 2018-11-29 Philip Morris Products S.A. Heated aerosol-generating article comprising homogenised botanical material
EP3453268A1 (en) 2017-09-07 2019-03-13 Philip Morris Products S.a.s. Aerosol-generating article with improved outermost wrapper
WO2019129871A1 (en) 2017-12-29 2019-07-04 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating device and aerosol-generating system comprising a bimetallic element

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5144962A (en) * 1989-12-01 1992-09-08 Philip Morris Incorporated Flavor-delivery article
US5388594A (en) * 1991-03-11 1995-02-14 Philip Morris Incorporated Electrical smoking system for delivering flavors and method for making same
US5505214A (en) * 1991-03-11 1996-04-09 Philip Morris Incorporated Electrical smoking article and method for making same
US5322075A (en) * 1992-09-10 1994-06-21 Philip Morris Incorporated Heater for an electric flavor-generating article
US5369723A (en) * 1992-09-11 1994-11-29 Philip Morris Incorporated Tobacco flavor unit for electrical smoking article comprising fibrous mat

Also Published As

Publication number Publication date
OA10628A (en) 2001-04-24
TR199701210T1 (en) 1998-03-21
MA23846A1 (en) 1996-12-31
RO120750B1 (en) 2006-07-28
ES2202437T3 (en) 2004-04-01
BR9608201A (en) 1999-04-06
NO317865B1 (en) 2004-12-27
JPH11503912A (en) 1999-04-06
DZ2022A1 (en) 2002-07-21
WO1996032854A3 (en) 1997-01-23
AR002035A1 (en) 1998-01-07
DOP1996005265A (en) 2001-07-16
EP0822760A2 (en) 1998-02-11
DK0822760T3 (en) 2003-10-13
AU5565196A (en) 1996-11-07
PL324378A1 (en) 1998-05-25
DE69628745D1 (en) 2003-07-24
HU9800981A2 (en) 1998-08-28
PT822760E (en) 2003-11-28
CN1113620C (en) 2003-07-09
AT242980T (en) 2003-07-15
PL182701B1 (en) 2002-02-28
SK142597A3 (en) 1998-11-04
TW318780B (en) 1997-11-01
NO974712L (en) 1997-12-22
MY119710A (en) 2005-07-29
JP3996188B2 (en) 2007-10-24
AU711837B2 (en) 1999-10-21
NO974712D0 (en) 1997-10-10
WO1996032854A2 (en) 1996-10-24
MX9708035A (en) 1998-02-28
EA199700332A1 (en) 1998-04-30
DE69628745T2 (en) 2004-04-22
EP0822760B1 (en) 2003-06-18
SK284345B6 (en) 2005-02-04
CN1190335A (en) 1998-08-12
HRP960185A2 (en) 1997-12-31
HU9800981A3 (en) 1999-08-30
CA2218595A1 (en) 1996-10-24
NZ306882A (en) 1999-05-28
PL182861B1 (en) 2002-03-29
EA000244B1 (en) 1999-02-25
CA2218595C (en) 2005-03-15
DK822760T3 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5027836A (en) Insulated smoking article
CA2072306C (en) Carbonaceous composition for fuel elements of smoking articles
EP0339690B1 (en) Smoking article
CN1030277C (en) Cigarette with tobacco/glass fuel wrapper
CA2914382C (en) Distillation-based smoking article
CA1309312C (en) Smoking article with improved fuel element
EP1059854B1 (en) A smoking device
CA2008436C (en) Improvements to smoking articles
AU667160B2 (en) Fuel element composition
CA2223743C (en) Cigarette and method of manufacturing cigarette for electrical smoking system
US5388594A (en) Electrical smoking system for delivering flavors and method for making same
US5708258A (en) Electrical smoking system
US6748955B2 (en) Cigarette sidestream smoke and free-burn rate control device
EP0589298A1 (en) Cigarette and method of making same
CA2637802C (en) A simulated smoking article and fuel element therefor
EP0399252A2 (en) Smoking article with improved insulating material
US6578584B1 (en) Smoking article with non-combustible wrapper, combustible fuel source and aerosol generator
EP0271036B1 (en) Smoking article with improved fuel element
EP0077123A2 (en) Low delivery cigarette
EP0520231A2 (en) Tobacco smoking article with electrochemical heat source
EP0615411B1 (en) Electrical smoking system for delivering flavors and method for making same
US20120042885A1 (en) Segmented smoking article with monolithic substrate
CN1021791C (en) Smoking article with improved wrapper
US8528568B2 (en) Non-combustible smoking article with carbonaceous heat source
US5056537A (en) Cigarette