CZ299049B6 - Zpusob a zarízení pro ohýbání sklenené tabule - Google Patents

Zpusob a zarízení pro ohýbání sklenené tabule Download PDF

Info

Publication number
CZ299049B6
CZ299049B6 CZ20023745A CZ20023745A CZ299049B6 CZ 299049 B6 CZ299049 B6 CZ 299049B6 CZ 20023745 A CZ20023745 A CZ 20023745A CZ 20023745 A CZ20023745 A CZ 20023745A CZ 299049 B6 CZ299049 B6 CZ 299049B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
mold
glass sheet
bending
glass
moving
Prior art date
Application number
CZ20023745A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ20023745A3 (cs
Inventor
Matsuo@Takayuki
Yoshino@Kouhei
Ito@Daisuke
Ueda@Hiroshi
Tsuchiya@Masahiro
Original Assignee
Asahi Glass Company, Limited
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
Priority to JP2001110780A priority Critical patent/JP4811774B2/ja
Application filed by Asahi Glass Company, Limited filed Critical Asahi Glass Company, Limited
Publication of CZ20023745A3 publication Critical patent/CZ20023745A3/cs
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=18962483&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=CZ299049(B6) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Publication of CZ299049B6 publication Critical patent/CZ299049B6/cs

Links

Classifications

  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
  • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
  • C03B23/00Re-forming shaped glass
  • C03B23/02Re-forming glass sheets
  • C03B23/023Re-forming glass sheets by bending
  • C03B23/025Re-forming glass sheets by bending by gravity
  • C03B23/0252Re-forming glass sheets by bending by gravity by gravity only, e.g. sagging
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B32LAYERED PRODUCTS
  • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
  • B32B17/00Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
  • B32B17/06Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
  • B32B17/10Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin
  • B32B17/10005Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing
  • B32B17/10807Making laminated safety glass or glazing; Apparatus therefor
  • B32B17/10889Making laminated safety glass or glazing; Apparatus therefor shaping the sheets, e.g. by using a mould
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
  • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
  • C03B35/00Transporting of glass products during their manufacture, e.g. hot glass lenses, prisms
  • C03B35/14Transporting hot glass sheets or ribbons, e.g. by heat-resistant conveyor belts or bands
  • C03B35/20Transporting hot glass sheets or ribbons, e.g. by heat-resistant conveyor belts or bands by gripping tongs or supporting frames
  • C03B35/202Transporting hot glass sheets or ribbons, e.g. by heat-resistant conveyor belts or bands by gripping tongs or supporting frames by supporting frames

Abstract

Zpusob ohýbání sklenené tabule zahrnuje používáníprvní formy pro podpírání obvodové cásti sklenenétabule a druhé formy umístené uvnitr první formy,ohrívání sklenené tabule položené na první forme na teplotu, pri níž se sklenená tabule ohýbá úcinkem gravitace, a následné premistování sklenené tabule na druhou formu, na které se sklenená tabule ohýbá pouze pomocí této druhé formy, pricemž sklenená tabule se premistuje z první formy na druhou formu v dusledku uvádení první formy do pohybu ve smeru, v nemž se první forma roztahuje do stran s ohledem na druhou formu.

Description

(57) Anotace:
Způsob ohýbání skleněné tabule zahrnuje používání první formy pro podpírání obvodové části skleněné tabule a druhé formy umístěné uvnitř první formy, ohřívání skleněné tabule položené na první formě na teplotu, při níž se skleněná tabule ohýbá účinkem gravitace, a následné přemisťování skleněné tabule na druhou formu, na které se skleněná tabule ohýbá pouze pomocí této druhé formy, přičemž skleněná tabule se přemisťuje z první formy na druhou formu v důsledku uvádění první formy do pohybu ve směru, v němž se první forma roztahuje do stran s ohledem na druhou formu.
Z 299049 B6
Způsob a zařízení pro ohýbání skleněné tabule
Oblast techniky
Přihlašovaný vynález se vztahuje ke způsobu a zařízení pro ohýbání skleněné tabule.
Dosavadní stav techniky
Ohýbané skleněné tabule se používají jako skleněné výplně oken automobilů. Pokud jde o způsoby ohýbání plochých skleněných tabulí, existuje několik druhů způsobů, mezi které patří lisované ohýbání a ohýbání účinkem gravitace. Skleněná tabule pro čelní sklo se doposud připravuje tak, jak to bude uvedeno v dalším textu. Skleněná tabule má obvodovou část se sníženým povr15 chem, které se pokládá na čtyřstrannou a zaoblenou formu mající obdélníkový nebo lichoběžní tvar, který se přizpůsobuje obvodové části skleněné tabule, a skleněná tabule se ohřívá na teplotu, při níž se ohýbá účinkem gravitace.
V průběhu ohýbací činnosti je důležité, aby se (1) obvodová část skleněné tabule ochlazovala rychleji než vnitřní část tabule kvůli udržování pevnosti vnější části a aby se (2) napomáhalo ohýbání skleněné tabule do hloubky. Proto první forma a druhá forma kombinují do podoby zdvojené rámové struktury, která se v průběhu ohýbací činnosti používá pro přemisťování skleněné tabule z prvního rámu na druhý rám.
Nyní bude provedeno vysvětlení obsahu bodu (1). Vrstvená skleněná tabule pro čelní sklo se upevňuje do karosérie automobilu s použitím lepidla, které se nanáší na obvodovou část skleněné tabule. Z tohoto hlediska musí mít obvodová část skleněné tabule potřebně velkou pevnost.
V zájmu dosahování takové potřebné pevnosti je nezbytné vytvořit vrstvu, které bude odolná proti účinkům tlakového namáhání, a taková vrstva se vytváří v důsledku přirozeného ochlazová30 ní po předcházejícím ohřívání skleněné tabule. V zájmu zdokonalování tvarové přesnosti skleněné tabule a přiměřeného ohýbání částí skleněné tabule v blízkosti jejích okrajů je v tomto případě výhodné, aby se skleněná tabule podpírala pouze na jejích okrajích.
Podpírá-li se však skleněná tabule na jejích koncích, pak se tvrzená vrstva vytváří obtížně, protože okraje se neochlazují v potřebné míře kvůli tepelné účinnosti forem. V zájmu zvládnutí tohoto problému se skleněná tabule přemisťuje na druhou formu tak, aby měla části poněkud více uvnitř než podepřené okraje. Jinými slovy to lze vyjádřit tak, že skleněná tabule má okraje nebo části blízko okrajů (v dalším textu označovaných jako okrajové části) a pak se části skleněné tabule nacházejí více uvnitř než okrajové části, které podpírá druhá forma. Způsob přemisťo40 vání skleněné tabule mezi formami je popsán například v JP-A-2-30632.
Následně bude provedeno vysvětlení obsahu bodu (2). Provádí-li se hluboké prohýbání nebo vytvářej í-li se složité tvary, pak se ohýbání s využitím gravitace koná v průběhu ohýbací činnosti tak, že nejdříve se skleněná tabule podpírá pomocí první formy pro mělké prohýbání a poté se skleněná tabule přemisťuje na druhou formu pro hluboké prohýbání. Na základě uplatňování dvou forem, které mají rozdílná zakřivení pro ohýbání skleněné tabule a jsou přizpůsobeny pro dvoufázový postup s využitím gravitace, je možné nejen vylepšovat přesnost ohýbání zejména v rozích skleněné tabule, ale i zdokonalovat kvalitu tvarovaného povrchu. Postup přemisťování skleněné tabule mezi formami, který napomáhá ohýbací činností je popsán například v japon50 ském patentu číslo JP 2889877.
Avšak v případě forem, které jsou popsány v obou zmíněných patentových publikacích, je druhá forma vytvořena uvnitř první formy a skleněná tabule se odděluje od první formy v průběhu přemisťování buď vyzdvižením druhé formy, která se nachází uvnitř první formy vzhůru nebo
-1 CL 299049 B6 spuštěním první formy dolů. Výsledkem toho je skutečnost, že první forma a druhá forma se míjejí ve svislém směru a pohybují se blízko sebe.
Mechanismus pro zdvihání nebo spouštění buď první formy, nebo druhé formy který provádí přemisťování skleněné tabule, je složitý. Obzvláště tehdy, když je mechanismus konstrukčně přizpůsoben pro zdvihání celé druhé formy, má ohýbací zařízení velké rozměry a tím i větší hmotnost. Toto vytváří problém, který se projevuje tím, že zařízení vyžaduje instalování pohonného mechanismu, jenž v průběhu ohýbací činnosti vykazuje značně velkou spotřebu elektrické energie.
Na druhé straně lze uvést, že v případě, kdy je mechanismus konstrukčně přizpůsoben pro přemisťování obou forem při jejich míjení, musí mezi první a druhou formou existovat určitý prostor, který znemožňuje, aby si obě formy vzájemně překážely. Vzhledem k existenci tohoto prostoru je nutné, aby celá druhá forma byla vytvořena uvnitř. Když se skleněná tabule podpírá v tomto stavu, pak je tato skleněná tabule náchylná k přijímání otisků druhé formy, které jsou viditelné na vnitřní straně skleněné tabule.
Otisky objevující se na předním povrchu skleněné výplně okna nejsou žádoucí, protože narušují vzhled výrobku. Ačkoli je potřebné, aby v zájmu udržování pevnosti obvodové části na přijatelné úrovni byla druhá forma umístěna v takové poloze, která je více uvnitř, než je poloha obvodové části, je tato druhá forma výhodně umístěna blíže k první formě v řádu milimetrů, protože umístění druhé formy více uvnitř první formy způsobuje otisky, jež byly zmíněny v předcházejícím textu. Uplatňování známého konstrukčního systému pro přemisťování skleněné tabule z první formy na druhou formuje v praxi doprovázeno potížemi.
Podstata vynálezu
Přihlašovaný vynález je navrhován z hlediska posouzení problémů dosavadního stavu v této oblasti techniky. Cílem přihlašovaného vynálezu je vyvinutí takového způsobu a zařízení pro ohýbání skleněné tabule, který vytvoří podmínky pro znemožnění vzniku otisků, k nímž je skleněná tabule náchylná při jejím přemisťování z první formy na druhou formu.
Přihlašovaný vynález poskytuje způsob pro ohýbání skleněné tabule, který zahrnuje používání první formy pro podpírání obvodové části skleněné tabule a druhé formy umístěné uvnitř první formy, hřívání skleněné tabule položené na první formě na teplotu, při níž se skleněná tabule ohýbá účinkem gravitace; a následné přemisťování skleněné tabule na druhou formu, na které se skleněné tabule ohýbá pouze pomocí této druhé formy, přičemž tento způsob se vyznačuje tím, že obsahuje krok uvádění první formy do takového pohybu, v jehož důsledku se při přemisťování skleněné tabule z první formy na druhou formu tato první forma rozšiřuje směrem do stran vzhledem k druhé formě.
V upřednostňovaném provedení přihlašovaného vynálezu je výhodné, aby tento způsob dále zahrnoval podpírání okraje skleněné tabule pomocí první formy.
V upřednostňovaném provedení přihlašovaného vynálezu je výhodné, aby tento způsob dále zahrnoval provádění přemisťování skleněné tabule z první formy na druhou formu s využitím otáčení první formy kolem otočné hřídele.
V upřednostňovaném provedení přihlašovaného vynálezu je výhodné, aby tento způsob dále zahrnoval provádění přemisťování skleněné tabule z první formy na druhou formu s využitím pohybu první formy ve směru, který je tangenciální k povrchu skleněné tabule v blízkosti jejího okraje.
-2CZ 299049 B6
V upřednostňovaném provedení přihlašovaného vynálezu je výhodné, že skleněná tabule se používá jako skleněná výplň pro okno automobilu.
Přihlašovaný vynález také poskytuje takové zařízení pro ohýbání skleněné tabule, které obsahuje 5 první formu pro podepření okrajové části skleněné tabule a druhou formu umístěnou uvnitř první formy; a ve kterém se skleněná tabule položená na první formě ohřívá na teplotu, při níž se ohýbá účinkem gravitace a následně se skleněná tabule přemisťuje na druhou formu, na níž se skleněné tabule ohýbá pouze podle této druhé formy; kdy toto zařízení se vyznačuje tím, že první forma má dělené úseky pro příslušné strany, přičemž tyto dělené úseky jsou tvarově přizpůsobe10 ny tak, aby se pohybovaly ve směrech, ve kterých se rozšiřují do stran s ohledem na první formu.
V upřednostňovaném provedení přihlašovaného vynálezu je výhodné to, že druhá forma se zhotovuje ve tvaru uzavřeného okruhu.
V upřednostňovaném provedení přihlašovaného vynálezu je výhodné, že první forma má čtyři tyčovité součásti, kteréjsou příslušně rozmístěny na čtyřech stranách.
V upřednostňovaném provedení přihlašovaného vynálezu je výhodné, že první forma má dvě tyčovité součásti, kteréjsou uspořádány tak, aby byly umístěny na opačných stranách.
V upřednostňovaném provedení přihlašovaného vynálezu je výhodné, že každá z tyčovitých součástí je kratší než délka jedné strany skleněné tabule.
V upřednostňovaném provedení přihlašovaného vynálezu je výhodné, že první forma má v příč25 ném řezu celkově tvar písmene „L“ přičemž její horní obruba přesahuje směrem dovnitř ve tvaru obráceného písmene „L“ a druhá forma je umístěna pod horní obrubou ve tvaru písmene „L“.
V upřednostňovaném provedení přihlašovaného vynálezu je výhodné, že skleněná tabule se používá jako skleněná výplň pro okno automobilu.
Přehled obrázků na výkresech
V následujícím textu bude proveden popis výhodných provedení přihlašovaného vynálezu s 35 odkazem na připojená vyobrazení, na nichž:
Obr. 1(A) až 1(C) jsou schematické pohledy znázorňující činnosti příkladů provedení ohýbacího zařízení pro ohýbání skleněné tabule podle přihlašovaného vynálezu;
Obr. 2(A) a 2(B) jsou schematické pohledy předvádějící systémy pro přemisťování první formy;
Obr. 3(A) a 3(B) jsou schematické pohledy předvádějící příklady ohýbacího zařízení, v nichž se 40 podle příslušnosti používají oba systémy ukázané na obr. 2,
Obr. 4 je schematický pohled, v němž má první forma v příčném řezu tvar „L“,
Obr. 5(A) a 5(B) jsou schematické pohledy konstrukční sestavy pro spojení první formy a druhé formy na jejich koncích;
Obr. 6(A) až 6(E) jsou schematické pohledy předvádějící provedení, v němž se skleněná tabule 45 hluboce prohýbá s použitím druhé formy;
Obr. 7(A) a 7(B) jsou schematické pohledy na uspořádání dalšího provedení podle přihlašovaného vynálezu;
Obr. 8(A) a 8(B) jsou schematické pohledy na uspořádání dalšího provedení podle přihlašovaného vynálezu.
-3CZ 299049 B6
Příklady provedení vynálezu
Obr. 1 předvádí schematické pohledy znázorňující provedení ohýbacího zařízení podle přihlašovaného vynálezu.
Ohýbací zařízení pro ohýbání skleněné tabule obsahuje první formu 2 mající úseky pro čtyři strany, které jsou příslušně rozděleny tak, aby celkově odpovídaly obvodové části skleněné tabule i mající v podstatě obdélníkový nebo lichoběžníkový tvar nebo podobně, a druhou formu 3, jež je umístěna v první formě tak, jak je to předvedeno na obr. 1(A). Druhá forma 3 má ío podobu obdélníkového okruhu, jehož čtyři strany jsou souvisle sestaveny v podstatě ve tvaru obdélníka (lichoběžníka), aby tato druhá forma 3 v podstatě odpovídala tvaru skleněné tabule i.
První forma 2 a druhá forma 3 jsou zakřiveny tak, aby příslušně odpovídaly požadovanému tvaru ohýbání obvodové části skleněné tabule i. V první fázi ohýbání vytváří jak první forma 2, tak i druhá forma 3 podpěru pro spodní povrch skleněné tabule 1. Skleněná tabule se ohřívá na určitou teplotu, která se pak udržuje, aby se mohlo konat ohýbání účinkem gravitace. V této době je změknuté sklo podepřeno tvarovacími povrchy (horními okraji) jak první formy 2, tak i druhé formy 3.
V zájmu ochlazování obvodové části skleněné tabule při vytváření vrstvy, kteráje odolná proti tlaku, a v zájmu udržování požadované pevnosti této obvodové části, má skleněná tabule i části, které se nacházejí poněkud dále uvnitř než okrajové části, jež podepírá pouze druhá forma 3.
V této době se první forma 2 otevírá tak, že se rozšiřuje vnějšími směry do stran (shodně se směry, které jsou na vyobrazení vyznačeny šipkami) s ohledem na druhou formu 3, a přemisťuje se otevřené polohy 2' (vyznačené přerušovanými čarami). V důsledku toho je skleněná tabule 1 podepřena pouze pomocí druhé formy 3. Skleněná tabule se přirozeně ochlazuje a následně se v tomto stavu udržuje, aby se vytvořila vrstva, která je odolná proti tlaku a která se nachází v obvodové části skleněné tabule v přesahu za druhou formou 3.
Na obr. 1(B) je předvedeno další provedení. Jak je na obr. 1(B) vidět, první forma 2 má dělené úseky, jež jsou vytvořeny na dvou opačných stranách (tzn. na odtahovacích stranách nebo pravé straně a levé straně), a první forma 2 se může pohybovat ve směrech vyznačených šipkami, takže se může roztahovat směrem doprava a doleva. Toto provedení je účinné tehdy, když přesnost ohýbání u horního, dlouhého okraje a spodního, dlouhého okraje skleněné tabule i není podstatná (tzn. tehdy, když má skleněná tabule v podstatě plochý tvar). V tomto případě se nemusí okraje skleněné tabule podepírat ve smyslu ohýbání dlouhých okrajů a části skleněné tabule se mohou od počátku nacházet více uvnitř než okraje, které podpírá druhá forma, bez použití první formy. Má-li první forma dělené úseky vytvořeny tímto způsobem pouze na dvou stranách, pak se počet dílů snižuje a výsledná mechanická struktura se zjednodušuje.
Jak je na obr. 1 (C) vidět, dělené úseky první formy 2 a dvou opačných stranách mohou mít menší délku, než je délka odpovídajících bočních okrajů skleněné tabule I. S ohledem na tuto skutečnost se zařízení může sestavovat v podobě jednodušší konstrukční struktury. Toto konstrukční uspořádání je použitelné na čtyřech stranách v provedení ukázaném na obr. 1(A). V některých případech se první forma 2 může instalovat pouze na jedné straně v závislosti na tvaru skleněné desky nebo ohýbací činnosti, která se podle potřeby provádí na příslušných stranách skleněné tabule.
Obr. 2 je schematický pohled znázorňující směr přemisťováni první formy. Obr. 2(A) předvádí otočný pohyb a obr. 2(B) předvádí souběžný pohyb. Otočný pohyb předvedený na obr. 2(A) nebo souběžný pohyb předvedený na obr. 2(B) je použitelný jako způsob roztahování první formy do stran s ohledem na druhou formu tak, jak to bylo vysvětleno v předcházejícím textu.
Podpírá-li první forma 2 a druhá forma 3 každý spodní, boční okraj skleněné tabule i tak, jak je to předvedeno na obr. 2(A), pak v případě otočného pohyb se první forma 2 otáčí vnějším
-4CZ 299049 B6 směrem s ohledem na druhou formu 3 kolem bodu G, který leží na kolmici F k tečně H vedené k okraji J_a skleněné tabule. Takto se první forma pohybuje směrem dolů od linie tečny H (ve směru vyznačeném šipkou P), aniž by se dotýkala okraje, J_a skleněné tabule 1.
V případě souběžného pohybu se první forma může sunout souběžně s tečnou H (ve směru vyznačeném šipkou Q) nebo v nižším směru, než je směr vedení tečny, a odtahovat se od skleněné tabule I tak, jakje to znázorněno na obr. 1(B). Takto se první forma 2 roztahuje vnějším směrem, aniž by klouzala po okraji la skleněné tabule L ío Obr. 3(A) a 3(B) předvádějí zvláštní mechanismy pro ovládání otočného pohybu a souběžného pohybu příslušně předvedeného na obr. 2(A) a 2(B), které jsou použitelné v provozních podmínkách.
V případě otočného pohybu, který souvisí s obr. 3(A), lze vypozorovat, že na podstavci 4 je umístěna otočná hřídel 6, na níž je připevněno rameno 3 první formy 2. Rameno 6 se ovládá činností vzduchového válce 9 a rozsah pohybu ramena 6 vymezuje doraz 7, který spolupracuje s hákem 8. Po odpojení háku 8 od dorazu 7 vytlačuje vzduchový válec 9 rameno 6 vnějším směrem. Rameno 6 se pootáčí kolem otočené hřídele 5 ve směru, který je vyznačen šipkou P, a první forma 2 se přemisťuje vnějším směrem s ohledem na druhou formu 3.
V případě souběžného pohybu, jehož ovládání je znázorněno na obr. 3(B), lze uvést, že příslušný mechanismus obsahuje kluznou kolejnici 10, která je rovnoběžná s přímkou vedení šipky Q, a rameno 11, které kluzně pojíždí po kolejnici 10 a je k němu připojena první forma 2. Tak jako v případě předvedeném na obr. 3(A) platí, že rameno 11 se ovládá činností vzduchového válce 9 a rozsah pohybu ramena 6 vymezuje doraz 7, který spolupracuje s hákem 8. Po odpojení háku 8 od dorazu 7 vytlačuje vzduchový válec 9 rameno 11 vnějším směrem. Rameno 11 kluzně pojíždí po kluzné kolejnici 10 ve směru, který je vyznačen šipkou Q, a první forma 2 se přemisťuje vnějším směrem s ohledem na druhou formu 3.
Jak již bylo uvedeno v předcházejícím textu, oba mechanismy, které jsou příslušně předvedeny na obr. 3(A) a 3(B), se mohou uplatňovat při přemisťování skleněné tabule 1 z první formy 2 na druhou formu 3 prováděném pomocí jednoduché konstrukční struktury. Na základě toho může sestavení zařízení mít menší rozměry, může se snížit výkon, který se vyžaduje pro pohon zařízení, a celkově se mohou snížit výrobní náklady.
Obr. 4 je schematický pohled, který předvádí příčný řez první formy ve tvaru písmene „L“. Z tohoto vyobrazení lze vypozorovat, že horní obruby 12a první formy 12, která podpírá spodní boční okraje skleněné tabule 1, mají v příčném řezu tvar obráceného písmene „L“. Proto může skleněná tabule 1 mít své části blíže k okrajovým částem, které jsou nehybně leží na první formě 12. Okrajové konce skleněné tabule se mohou položit na horní obruby 12a, což dále napomáhá ohýbací činnosti (viz obr. 7, k němž bude proveden výklad později).
Protože používání první formy 12 ve tvaru písmene „L“ umožňuje umístění druhé formy 3 pod horními obrubami 12a ve tvaru obráceného „L“, může se druhá forma 3 nacházet v poloze, která je blíže k obvodovému okraji skleněné tabule 2. Vzhledem k tomu, že otisky druhé formy 3 se mohou přenášet do blízkosti obvodového okraje skleněné tabule, mohou se tyto otisky formy zakrývat okenním těsněním, takže po instalování skleněné tabule na automobilu nejsou tyto otisky formy vidět. Po roztažení první formy 12 v důsledku vnějším směrem, jak to bylo popsáno v předcházejícím textu, se v tomto provedení může skleněná tabule přemístit na druhou formu 3, aniž by první forma 2 překážela druhé formě 3 a naopak.
Obr. 5 je schematický pohled předvádějící provedení, v němž jsou konce první formy a druhé formy vzájemně spojeny k sobě. Jakje na tomto vyobrazení vidět, konce první formy 13 a druhé formy 14 jsou vzájemně spojeny prostřednictvím hřídele 15. V případě tohoto konstrukčního
-5 CZ 299049 B6 uspořádání jsou spodní boční okraje skleněné tabule i podpírány na první formě 13, aby se mohly ohýbat účinkem gravitace s použitím první formy 13, jak je to předvedeno na obr. 5(A). Následně se první forma 13 pootáčí vnějším směrem kolem otočné hřídele 15. V důsledku tohoto otočného pohybu se spodní boční okraje skleněné tabule 1 přemisťují na druhou formu 14 a tato druhá forma 14 podpírá řečené spodní boční okraje skleněné tabule 1 tak, jak je to předvedeno na obr. 5(B).
Podpěrná poloha druhé formy 14 se může ovládat seřizováním délky obou forem nebo rozevíráním či svíráním úhlu, který obě formy vytvářejí. V případě tohoto provedení může druhá forma ío 14 podpírat skleněnou tabuli i v její stejné části, v níž ji podpírala první forma 13. Z tohoto hlediska je právě popisované provedení rovněž účinné tehdy, když se na druhé formě 14 provádí hluboké prohýbání skleněné tabule 1, což bude rozvedeno v dalším textu.
Obr. 6 je schematický pohled, který předvádí, jak se skleněná tabule přemisťuje z první formy na druhou formu při hlubokém prohýbání. Takové hluboké prohýbání se provádí v dvoukrokovém postupu tak, že nejdříve se skleněná tabule umisťuje na první formu, na níž se provádí mělké prohýbání, a poté se přemisťuje na druhou formu, na které se provádí hluboké prohýbání. V prvním kroku, v němž první forma 16 podpírá skleněnou tabuli 2 tak, jak je to předvedeno na obr. 6(B), se druhá forma 17 pro hluboké prohýbání nachází uvnitř první formy 16 pro mělké prohýbání, jak je to předvedeno na obr. 6(A).
V důsledku ohřátí skleněné tabule a v průběhu udržování dosažené teploty skleněná tabule měkne a ohýbá se podle první formy J_6 účinkem gravitace, jak je to znázorněno na obr. 6(C). Po dokončení ohýbací činnosti s použitím první formy 16 se tato první forma 16 otevírá vnějším směrem (na vyobrazení směrem vpřed) na základě činnosti jednoho z mechanismů podle přihlašovaného vynálezu a skleněná tabule se přemisťuje na druhou formu 17, jak je to znázorněno na obr. 6(D). Skleněná se ohřívá a dosažená teplota se udržuje, aby pokračovalo další hluboké prohýbání podle druhé formy 17, jak je to předvedeno na obr. 6(E). Jak již bylo uvedeno v předcházejícím textu, přihlašovaný vynález je rovněž využitelný při provádění ohýbací činnost v dvoukrokovém postupu, v němž se uplatňuje první forma a druhý forma.
Obr. 7 je schematický pohled předvádějící další provedení přihlašovaného vynálezu. Toto provedení je modifikací provedení ukázaného na obr. 4. Na obr. 7(A) je vidět, že skleněná tabule 2 má okraje la, které jsou položeny na horních obrubách 12a první formy 12 mající tvar písmene „L“.
V tomto provedení mohou horní obruby 12a první formy 12 podpírat pouze okraje skleněné tabule 2, které jsou mírně zkoseny, jak je to předvedeno na obr. 7(B). Na základě takto uspořádaného podpírání okrajů J_a skleněné tabule 1 se ohýbací činnost na první formě 12 může provádět snadněji.
V případech převedených na obr. 7(A) a 7(B) se druhá forma 3 může umístit do takové polohy, v níž podpírá skleněnou tabuli dále uvnitř, než se nacházejí její okraje, a takové umístění druhé formy 3 podporuje vytváření vrstvy odolné proti tlaku kolem obvodové části skleněné tabule, případně se tato druhá forma 3 může umístit do takové polohy, ve níž podpírá okraje J_a skleněné tabule obdobně jako první forma 12 pro účely napomáhání ohýbací činnosti.
Na obr. 8 jsou vyobrazeny schematické pohledy, které předvádějí další provedení přihlašovaného vynálezu. Toto provedení je modifikací provedení ukázaného na obr. 5. V tomto provedení se okraje Ja pokládají na první formu 13, skleněná tabule se ohýbá v tomto stavu tak, jak je to předvedeno na obr. 8(A) a poté se skleněná tabule 2 přemisťuje na druhou formu 14 s využitím pootáčení obou forem kolem otočné hřídele 15 stejně tak, jak je to předvedeno na obr. 5. V předcházejícím textu již bylo vysvětleno že podpírání okrajů l_a skleněné desky 1 pomocí první formy 13 napomáhá ohýbací činnosti tak, jak v příslušných příkladech předvedených na obr. 7.
-6CZ 299049 B6
Průmyslová využitelnost
Jak již bylo vysvětleno, přihlašovaný vynález může zabránit tomu, aby první forma vytvářela překážku pro druhou formu (a naopak) v průběhu přemisťování skleněné tabule, protože první forma se roztahuje do stran s ohledem na druhou formu. Výsledkem toho je skutečnost, že druhá forma se může nacházet co nejblíže k první formě, jak je to jen možné, při přemisťování skleněné tabule z první formy na druhou formu takovým způsobem, aby skleněná tabule byla podepřena v blízkosti svých okrajů, kde otisky druhé formy nejsou nápadné. Přihlašovaný vynález poskytuje možnost sestavení menšího zařízení při snížení výrobních nákladů, protože každý z vynalezených mechanismů má jednoduchou strukturu a není energicky náročný. Před přemisťováním skleněné tabule na druhou formu může skleněnou tabuli podpírat pouze první forma nebo jak první forma, tak i druhá forma.
Existuje možnost vylepšení tvarovací přesnosti skleněné tabule na základě podpíraní bočních okrajů skleněné tabule na horních obrubách ve tvaru písmene „L“ a stejně tak existuje možnost přemisťování skleněné tabule v poloze, která je nejblíže k první formě, s použitím druhé formy nacházející se pod horními obrubami první formy. Výsledkem toho je možnost přenesení otisků formy na skleněnou tabuli co nejblíže kjejím obvodovým částem, kde tyto otisky formy nejsou nápadné, při současném vytvoření podmínek pro chlazení obvodových částí skleněné tabule majících požadovanou šířku.
Navíc je spolehlivě znemožněno to, aby první forma vytvářela překážku pro druhou formu (a naopak) v průběhu přemisťování skleněné tabule, protože první forma se roztahuje do stran a tím se tato forma odtahuje dále od skleněné tabule. Výsledkem toho je možnost umístění první formy co nejblíže k okraji skleněné tabule, jak je to jen možné. Když skleněnou tabuli podpírá druhá forma, pak je možné umístit tuto druhou formu co nejblíže k první formě, aby otisky formy na skleněné tabuli nebyly nápadné.
Konečně je možné nejen napomáhat ohýbací činnosti a obzvláště přesnosti ohýbání části skle30 něné tabule v blízkosti jejích okrajů, ale také umisťovat druhou formu co nejblíže k okrajům.
PATENTOVÉ NÁROKY

Claims (6)

1. Způsob pro ohýbání skleněné tabule zahrnující používání první formy pro podpírání obvodové části skleněné tabule a druhé formy umístěné uvnitř první formy; ohřívání skleněné tabule
40 položené na první formě na teplotu, při níž se skleněná tabule ohýbá účinkem gravitace; a následné přemísťování skleněné tabule na druhou formu, na které se skleněná tabule ohýbá pouze podle této druhé formy, vyznačující se tím, že obsahuje krok přemísťování skleněné tabule z první formy na druhou formu na základě uvádění první formy do pohybu v takovém směru, ve kterém se tato první forma roztahuje do stran vzhledem k druhé formě.
2. Způsob pro ohýbání skleněné tabule podle nároku 1, vyznačující se tím, že obsahuje podpírání okraje skleněné tabule pomocí první formy.
3. Způsob pro ohýbání skleněné tabule podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím,
50 že dále obsahuje provádění přemísťování skleněné tabule z první formy na druhou formu s využitím otáčení první formy kolem otočné hřídele.
-7CZ 299049 B6
4. Způsob pro ohýbání skleněné tabule podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že dále obsahuje provádění přemísťování skleněné tabule z první formy na druhou formu s využitím pohybu první formy ve směru, který je tangenciální k povrchu skleněné tabule v blízkosti jejího okraje.
5. Způsob pro ohýbání skleněné tabule podle kteréhokoli z předcházejících nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že skleněná tabule se používá jako skleněná výplň pro okno automobilu.
10 6. Zařízení pro ohýbání skleněné tabule, které obsahuje první formu pro podepření okrajové části skleněné tabule a druhou formu umístěnou uvnitř první formy; a ve kterém se skleněná tabule položená na první formě ohřívá na teplotu, při níž se ohýbá účinkem gravitace, a následně se skleněná tabule přemísťuje na druhou formu, na níž se skleněná tabule ohýbá pouze podle této druhé formy, vyznačující se tím, že první forma má dělené úseky pro příslušné
15 strany, přičemž tyto dělené úseky jsou tvarově přizpůsobeny tak, aby se pohybovaly ve směrech, ve kterých se roztahují do stran s ohledem na první formu.
7. Zařízení pro ohýbání skleněné tabule podle nároku 6, vyznačující se tím, že druhá forma se zhotovuje ve tvaru uzavřeného okruhu.
8. Zařízení pro ohýbání skleněné tabule podle nároku 6 nebo 7, vyznačující se tím, že první forma má čtyři tyčovité součásti, které jsou příslušně rozmístěny na čtyřech stranách.
9. Zařízení pro ohýbání skleněné tabule podle nároku 6 nebo 7, vyznačující se
25 t í m , že první forma má dvě tyčovité součásti, které jsou konstrukčně uspořádány tak, aby byly umístěny na opačných stranách.
10. Zařízení pro ohýbání skleněné tabule podle nároku 8 nebo 9, vyznačující se tím, že každá z tyčovitých součástí je kratší než délka jedné strany skleněné tabule.
11. Zařízení pro ohýbání skleněné tabule podle kteréhokoli z předcházejících nároků 6 až 10, vyznačující se tím, že první forma má v příčném řezu celkově tvar písmene „L“, přičemž její horní obruba přesahuje směrem dovnitř ve tvaru obráceného písmene „L“, a druhá forma je umístěna pod horní obrubou ve tvaru písmene „L“.
12. Zařízení pro ohýbání skleněné tabule podle kteréhokoli z předcházejících nároků 1 až 11, vyznačující se tím, že skleněná tabule se používá jako skleněná výplň pro okno automobilu.
6 výkresů
-8CZ 299049 B6
-9CZ 299049 B6
Fig. 2 (A)
Fig. 2 (B)
- 10CZ 299049 B6
Fig. 3 (A)
Fig. 3 (B)
- 11 CZ 299049 B6
Fig. 4
Fig. 5 (A) Fig. 5 (B)
- 12Fig. 6 (A)
Fig. 6 (B)
Fig. 6 (c) t
CZ20023745A 2001-04-10 2002-04-09 Zpusob a zarízení pro ohýbání sklenené tabule CZ299049B6 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2001110780A JP4811774B2 (ja) 2001-04-10 2001-04-10 ガラス板曲げ成形装置および成形方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ20023745A3 CZ20023745A3 (cs) 2004-01-14
CZ299049B6 true CZ299049B6 (cs) 2008-04-09

Family

ID=18962483

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20023745A CZ299049B6 (cs) 2001-04-10 2002-04-09 Zpusob a zarízení pro ohýbání sklenené tabule

Country Status (10)

Country Link
US (1) US6705116B2 (cs)
EP (1) EP1380547B2 (cs)
JP (1) JP4811774B2 (cs)
KR (1) KR100793656B1 (cs)
CN (1) CN1199892C (cs)
BR (1) BR0204817A (cs)
CZ (1) CZ299049B6 (cs)
DE (1) DE60205357T3 (cs)
MX (1) MXPA02012174A (cs)
WO (1) WO2002083582A1 (cs)

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4557606B2 (ja) * 2004-06-01 2010-10-06 日本板硝子株式会社 彎曲ガラス板
JP5042032B2 (ja) 2005-11-18 2012-10-03 Hoya株式会社 成形品の製造方法、ガラス素材、ならびにガラス素材および成形型の面形状決定方法
RU2417959C2 (ru) * 2005-11-30 2011-05-10 Хойа Корпорейшн Способ изготовления формованного изделия, опорный элемент и формующее устройство
FR2894955B1 (fr) * 2005-12-20 2008-05-02 Saint Gobain Dispositif de bombage de verre par gravite sur plusieurs formes de support a transition de forme controlee
US7469588B2 (en) * 2006-05-16 2008-12-30 Honeywell International Inc. MEMS vertical comb drive with improved vibration performance
GB0624190D0 (en) 2006-12-04 2007-01-10 Pilkington Glass Ltd Gravity bending glass sheets
GB0624192D0 (en) 2006-12-04 2007-01-10 Pilkington Group Ltd Gravity bending glass sheets
JP5157225B2 (ja) * 2007-04-06 2013-03-06 セントラル硝子株式会社 ガラス板の曲げ型および曲げ成形方法
US7975509B2 (en) * 2007-06-27 2011-07-12 Pilkington North America, Inc. Glass bending process
US7690254B2 (en) * 2007-07-26 2010-04-06 Honeywell International Inc. Sensor with position-independent drive electrodes in multi-layer silicon on insulator substrate
JP5509854B2 (ja) * 2007-11-01 2014-06-04 旭硝子株式会社 ガラス板の曲げ成形装置及び曲げ成形方法
GB0724162D0 (en) 2007-12-11 2008-01-23 Pilkington Group Ltd Gravity bending glass sheets
GB0810001D0 (en) 2008-06-02 2008-07-09 Pilkington Group Ltd Gravity bending glass sheets
CN101870559B (zh) * 2009-04-27 2011-12-28 辽宁北方玻璃机械有限公司 一种弯弧形夹层玻璃预压机
RU2540725C2 (ru) 2010-02-03 2015-02-10 Асахи Гласс Компани, Лимитед Способ и устройство для отжига листового стекла
CN102741190B (zh) 2010-02-03 2015-04-22 旭硝子株式会社 玻璃板及玻璃板的制造方法
EP3103777B1 (en) * 2014-02-05 2021-03-24 AGC Inc. Laminated glass production method
CN109206000B (zh) * 2017-07-03 2021-01-19 比亚迪股份有限公司 曲面玻璃及其成型方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0885851A2 (en) * 1997-06-16 1998-12-23 Ppg Industries, Inc. Apparatus and method for bending glass sheets
EP0982271A1 (en) * 1997-11-19 2000-03-01 Asahi Glass Company Ltd. Method of bending plate glass, ring mold for bending plate glass and apparatus using the same

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4072493A (en) * 1976-09-07 1978-02-07 Ppg Industries, Inc. Method and apparatus for reshaping glass sheets
JPH0530772B2 (cs) 1984-10-08 1993-05-10 Nippon Sheet Glass Co Ltd
US4661141A (en) * 1986-03-14 1987-04-28 Glasstech, Inc. Glass sheet press bending system
EP0351739B1 (en) 1988-07-18 1994-12-14 Asahi Glass Company Ltd. Method of and apparatus for bending glass plates for a laminated glass
JP2727745B2 (ja) * 1989-08-24 1998-03-18 旭硝子株式会社 曲げ合せガラス及び合せガラス用素板ガラスの曲げ加工方法
FR2659957B1 (fr) * 1990-03-20 1993-07-16 Saint Gobain Vitrage Int METHOD AND DEVICE FOR THE BOMBING OF GLASS SHEETS.
FR2709483B1 (fr) * 1993-08-31 1995-10-20 Saint Gobain Vitrage Int Method and device for bending glass sheets.
FR2725194B1 (fr) 1994-10-04 1996-10-31 Saint Gobain Vitrage METHOD AND DEVICE FOR THE BOMBING OF GLASS SHEETS
DE19725189C1 (de) 1997-06-14 1998-11-26 Sekurit Saint Gobain Deutsch Vorrichtung zum Biegen von Glasscheiben
DE10105200A1 (de) * 2001-02-06 2002-08-14 Saint Gobain Verfahren und Vorrichtung zum paarweisen Biegen von Glasscheiben

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0885851A2 (en) * 1997-06-16 1998-12-23 Ppg Industries, Inc. Apparatus and method for bending glass sheets
EP0982271A1 (en) * 1997-11-19 2000-03-01 Asahi Glass Company Ltd. Method of bending plate glass, ring mold for bending plate glass and apparatus using the same

Also Published As

Publication number Publication date
JP2002308635A (ja) 2002-10-23
JP4811774B2 (ja) 2011-11-09
EP1380547B1 (en) 2005-08-03
CZ20023745A3 (cs) 2004-01-14
US20030094017A1 (en) 2003-05-22
US6705116B2 (en) 2004-03-16
KR100793656B1 (ko) 2008-01-10
EP1380547A4 (en) 2005-01-26
MXPA02012174A (es) 2003-04-25
EP1380547A1 (en) 2004-01-14
CN1460090A (zh) 2003-12-03
DE60205357T2 (de) 2006-06-01
CN1199892C (zh) 2005-05-04
DE60205357T3 (de) 2013-01-17
DE60205357D1 (de) 2005-09-08
EP1380547B2 (en) 2012-10-24
WO2002083582A1 (fr) 2002-10-24
KR20030005399A (ko) 2003-01-17
BR0204817A (pt) 2003-03-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5878626B2 (ja) 板ガラスを再成形する方法および装置
EP0183418B1 (en) Method and apparatus for forming glass sheets
KR100350330B1 (ko) 유리시트를벤딩및템퍼링하기위한방법과장치
US8109117B2 (en) Method for cambering glass sheets by suction
US5071461A (en) Method and apparatus for bending overlapping glass plates to form a laminated glass structure
JP3801665B2 (ja) ガラス板の曲げ焼もどし方法及び装置
US5167689A (en) Process for bending glass sheets
US20150232366A1 (en) Tunable mold system for glass press bending equipment
JP2637376B2 (ja) 熱軟化板材料成形装置および方法
US3778244A (en) Bending of flat glass on a mold with vacuum
FI60694C (fi) Foerfarande och anordning foer boejning av glasskivor
CA2104101C (en) Method and apparatus for bending glass sheets
ES2277367T3 (es) Aparato y metodo para flexionar laminas de vidrio.
EP1484290A1 (en) Method of bend molding glass plate and apparatus
RU2121983C1 (ru) Способ и устройство выпуклого изгибания стеклянной пластины
US4662925A (en) Horizontal press bending of heat softened glass sheets
JP5437477B2 (ja) 連続走行中のガラスシートの変動を抑制するための方法及び装置
US5776411A (en) Simultaneous injection molding and patterning method using heating body with non-parallel heating and non-heating positions
KR20160030537A (ko) 얇은 유리를 구부리기 위한 방법 및 기기
KR20080113210A (ko) 유리판의 굽힘 성형 방법 및 유리판의 굽힘 성형 장치
US7459199B2 (en) Method of and apparatus for strengthening edges of one or more glass sheets
US7735339B2 (en) Method of and apparatus for working a glass plate
JP2010526750A (ja) ガラスシート製造中の動きおよびガラスシート内部応力を減少させる適合ノージング装置
FI108223B (fi) Menetelmä ja laite lasilevyjen kuperrusta varten
KR20060010814A (ko) 다수의 지지체 상에 중력에 의한 글레이징의 벤딩

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20100409