SE528615C2 - Gängskär med en nedåt öppen kanal i skärets undersida - Google Patents

Gängskär med en nedåt öppen kanal i skärets undersida

Info

Publication number
SE528615C2
SE528615C2 SE0501027A SE0501027A SE528615C2 SE 528615 C2 SE528615 C2 SE 528615C2 SE 0501027 A SE0501027 A SE 0501027A SE 0501027 A SE0501027 A SE 0501027A SE 528615 C2 SE528615 C2 SE 528615C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
insert
channel
tooth
threaded
teeth
Prior art date
Application number
SE0501027A
Other languages
English (en)
Other versions
SE0501027L (sv
Inventor
Robert Isaksson
Original Assignee
Sandvik Intellectual Property
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sandvik Intellectual Property filed Critical Sandvik Intellectual Property
Priority to SE0501027A priority Critical patent/SE528615C2/sv
Priority to EP06717085A priority patent/EP1879713A4/en
Priority to PCT/SE2006/000406 priority patent/WO2006118505A1/en
Priority to US11/414,561 priority patent/US7611310B2/en
Publication of SE0501027L publication Critical patent/SE0501027L/sv
Publication of SE528615C2 publication Critical patent/SE528615C2/sv

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • B23BTURNING; BORING
  • B23B27/00Tools for turning or boring machines; Tools of a similar kind in general; Accessories therefor
  • B23B27/10Cutting tools with special provision for cooling
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • B23BTURNING; BORING
  • B23B27/00Tools for turning or boring machines; Tools of a similar kind in general; Accessories therefor
  • B23B27/06Profile cutting tools, i.e. forming-tools
  • B23B27/065Thread-turning tools
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • B23BTURNING; BORING
  • B23B27/00Tools for turning or boring machines; Tools of a similar kind in general; Accessories therefor
  • B23B27/14Cutting tools of which the bits or tips or cutting inserts are of special material
  • B23B27/141Specially shaped plate-like cutting inserts, i.e. length greater or equal to width, width greater than or equal to thickness
  • B23B27/145Specially shaped plate-like cutting inserts, i.e. length greater or equal to width, width greater than or equal to thickness characterised by having a special shape
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • B23GTHREAD CUTTING; WORKING OF SCREWS, BOLT HEADS, OR NUTS, IN CONJUNCTION THEREWITH
  • B23G5/00Thread-cutting tools; Die-heads
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • B23BTURNING; BORING
  • B23B2200/00Details of cutting inserts
  • B23B2200/16Supporting or bottom surfaces
  • B23B2200/165Supporting or bottom surfaces with one or more grooves
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
  • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
  • Y10T407/00Cutters, for shaping
  • Y10T407/14Cutters, for shaping with means to apply fluid to cutting tool
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
  • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
  • Y10T407/00Cutters, for shaping
  • Y10T407/23Cutters, for shaping including tool having plural alternatively usable cutting edges

Description

528 615 2 hjälp av en vätska, som förs fram till skärets tänder och då i första hand till de spånavskiljande eggarna på dessa. Det ärjust med avseende på sättet att kyla skäret, som de två huvudtyperna av befintliga verktyg skiljer sig åt. I båda fallen tillämpas visserligen sk överkylning, vilket innebär att kylvätskan spolas ut på skärets ovansida via spår eller kanaler i spånbrytarplattans undersida och distribueras ut till tändernas eggar, som är belägna i ovansidans plan. I det ena fallet tillförs emellertid vätskan via en tillförselkanal, som mynnar i området av skärlägets bakre stödyta och i nivå med gränssnittet eller kontaktytan mellan spånbrytarplattans undersida och skärets ovansida. l det andra fallet mynnar tillförselkanalen för kylvätskan i skärlägets bottenyta, närmare bestämt i linje med ett i skäret utfonnat hål, som sträcker sig genomgående fràn undersidan till ovansidan på skäret.
Med andra ord förs kylvätskan upp genom hålet i skäret till kontaktytan mellan skärets ovansida och spånbrytarplattans undersida, varefter den spolas ut i riktning mot tandeggarna via spåren i spånbrytarplattan.
Det har nu visat sig att kylningen av gängskären i de befintliga verktygen är otillfredsställande. Detta yttrar sig bland annat i medioker bearbetningsprecision och/eller förkortad skärlivslängd. Det föreligger därför ett uttalat behov av att förbättra lqlningseffekten i syfte att reducera temperaturen i såväl skäret som dettas omedelbara omgivning (arbetsstycket, spånoma och delar av verktyget). För att nå detta mål faller fackmannens blickar osökt på möjligheten att kyla skäret icke blott ovanifrån (överkylning), utan även underifrån (underkylning), ioch med att underkylning i största allmänhet redan tidigare tillämpats inom den aktuella tekniken. Sålunda är genom SE 7901060-9 känt ett för gängsvarvning avsett verktyg, vilket är så beskaffat att kylvätska kan samtidigt tillföras skäret såväl utmed ovansidan som utmed undersidan. I detta fall realiseras emellertid underkylningen genom att en speciell underläggsplatta utformas med urtagningar genom vilka kylvätskan kan passera ut mot skärets framsida via dess undersida.
Den sistnämnda problemlösningen utgör dock ej någon framkomlig väg när det gäller de på marknaden redan befintliga verktygen, vilka är frekvent förekommande i olika verkstäder och tillsammans representerar stora värden, i det att verktygen - och stundom även maskinerna för dessa 10 20 25 30 (fl l\J ÛÖ Û\ ...s (Ti 3 - skulle behöva byggas om eller modifieras på ett genomgripande och kostnadskrävande sätt för att en dylik problemlösning skulle kunna appliceras.
Ugpfinningens syflen och särdrag Föreliggande uppfinning tar sikte på att komma till rätta med ovannämnda problem och skapa förutsättningar för en effektiviserad kylning av skären i redan befintliga svarvverktyg och -maskiner. Ett primärt syfte med uppfinningen är därför att skapa ett gängskär, som låter sig användas i tillgängliga, i drift varande verktyg, utan att dessa på något sätt behöver modifieras, och som genom sin inneboende beskaffenhet förmår verkställa samtidig överkylning och underkylning av skäret. Ett ytterligare syfte är att skapa ett skär, som är konstruktivt enkelt och därför prisbilligt att tillverka, och som samtidigt har minst lika goda skärprestanda som tidigare kända skär. Uppfinningen tar även sikte på att skapa ett skär vars underkylningsförmåga är bättre än den underkylning, som sker med hjälp av verktyget enligt SE 7901060-9.
Enligt uppfinningen nås åtminstone det primära syftet medelst de särdrag, som är angivna i patentkravetsl kännetecknande del. Fördelaktiga utföranden av det uppfinningsenliga gängskäret är vidare definierade i de osjälvständiga patentkraven.
Ytterligare belysning av teknikens ståndpunkt Genom US 2004/0240949 är tidigare känt ett gängskär, som i och för sig inbegriper ett flertal till ett gemensamt inlopp anslutna kanaler med uppgift att föra ut kylvätska mot skärets olika tänder. I detta fall är emellertid kanalerna utformade i skärets ovansida och ändar på avstånd från skäreggarna, varvid syftet med kanalerna är att med hjälp av högtryckskylvätska skapa sk hydraulkilar mellan den lösgjorda spânans undersida och den del av skärets ovanyta, som förefinns mellan den enskilda skäreggen och den enskilda kanalens främre ände.
Patentdokumentet befattar sig därför ej överhuvudtaget med någon underkylning av skäret. Med andra ord vidlådes det genom US 2004/0240949 kända skäret samma nackdelar, vad avser medioker total 20 25 30 528 615 4 kylning, som övriga kända skär, vilka enbart förlitar sig på kylning av skärets ovansida.
Kort beskrivning av bifogade ritningar Pâ ritningarna är: Fig 1 en delvis skuren, schematisk sidovy visande en första, känd typ av verktyg för gängsvarvning (Prior Art), Fig 2 en motsvarande vy visande en annan, känd typ av verktyg (Prior Art), Fig 3 en perspektivvy snett ovanifrån av ett för verktyget enligt fig. 1 avsett gängskär enligt uppfinningen, Fig 4 en planvy ovanifrån av samma skär, Fig 5 en frontvy av skäret enligt fig. 3 och 4, Fig 6 en perspektivvy snett underifrån av samma skär, Fig 7 en perspektiwy av ett altemativt utförande av skäret avsett för verktyget enligt fig. 2, Fig 8 en planvy ovanifrån av skäret enligt fig. 7, Fig 9 en frontvy av samma skär, Fig 10 en perspektiwy snett underifrån av skäret enligt fig. 7-9, Fig 11 en perspektiwy av ett ytterligare alternativt utförande av gängskäret enligt uppfinningen, och F ig 12 en planvy underifrån av ett fjärde alternativt utförande.
Detal'|erad beskrivning av föredragna utföranden av uggfinningen Gemensamt för de båda verktyg som visas i fig. 1 och 2 är att desamma inbegriper dels en grundkropp 1, dels ett skär i form av ett gängskär 2. Med hjälp av ett spänndon 3 i form av en sk klamp, är skäret fixerat i ett skärläge, vilket på konventionellt sätt avgränsas av en plan _ bottenyta 4 och en bakre stödyta 5 i vinkel mot denna. Spänndonet 3 inbegriper en skruv 6 och ett huvud 7, som är anpressbart mot ovansidan av en spännplatta 8, vars undersida ansätts mot skärets 2 ovansida. l grundkroppen 1 är utformad en kanal 9 för tillförsel av kylvätska till eggar på skäret. Vid den typ av verktyg, som visas i fig. 1 mynnar denna tillförselkanal 9 i skärlägets bottenyta 4. Skäret 2 inbegriper ett med 20 25 30 528 615 5 streckade linjer antytt, genomgående hål 10, som sträcker sig från undersidan till ovansidan på skäret. I spännplattans 8 undersida är utformade ett antal nedåt öppna kanaler 11, vilka kommunicerar med hålet 10 i skäret. Kylvätska, som tillförs kanalen 9 i pilens riktning, strömmar sålunda upp genom hålet 10 och ut genom kanalerna 11 ispännplattanå8, närmare bestämt i syfte att kyla skärets ovansida och de i anslutning till denna utformade, spånavskiljande eggarna på detta.
Verktyget enligt fig. 2 skiljer sig från verktyget enligt fig. 1 såtillvida att tillförselkanalen 9 mynnar i gränssnittet mellan spännplattans 8 undersida och skärets 2 ovansida. lnnan det uppfinningsenliga gängskäret beskrivs mer detaljerat skall påpekas att skåret även kan vara ansatt mot en underläggsplatta i stället för direkt mot den visade bottenytan 4 i skärläget.
Nu hänvisas till fig. 3-6, som åskådliggör ett för verktyget enligt fig. 1 lämpat utförande av ett gängskär 2 enligt uppfinningen. På konventionellt sätt avgränsas detta skär av motsatta ovan- och undersidor 12, 13 samt dels ett par motsatta, främre och bakre sidor 14, 15, dels ett par motsatta ändytor 16, 17. För att passa i grundkroppens 1 skärläge är ovan- och undersidoma 12, 13 plana och inbördes parallella, varjämte baksidan 15 är plan och utbreder sig i rät vinkel mot ytorna 12, 13. Med fördel, ehuru ej nödvändigtvis, är även ändytorna 16, 17 plana och utbreder sig i räta vinklar mot såväl baksidan 15 som nämnda ovan- och undersidor 12, 13. l frontsidan 14 är utformade ett flertal sidledes åtskilda tänder, vilka generellt betecknas 18. Enär tänderna har olika form, framförallt såtillvida att deras tandhöjd skiljerlsig åt, individualiseras desamma med hjälp av suffixen a, b, c, d, e. l exemplet ingår sålunda fem tänder av vilka en första, nämligen tanden 18a har en höjd, som är något mindre än tandens 18b höjd, etc. Tändernas höjd blir sålunda successivt allt större fram till den sista tanden 18e i serien. Denna tand bildar därför en slutforrnningstand, vilken ger önskad profilforrn hos den gänga, som skall genereras av skäret.
Varje enskild tand uppvisar en skäregg 19 med U-liknande konturform, vilken är utformad i övergången mellan ovansidan 12 och en släppningsyta 20, som har en viss släppningsvinkel, tex inom området 4-15°.
Den enskilda tanden avgränsas vidare av två flankytor 21 som utbreder sig i 20 25 30 528 615 6 vinkel mot ytan 20 och övergår i denna via radieövergångar 22. Mellan tänderna finns bottnar 23. Även i det uppfinningsenliga skäret är utformat ett genomgående hål 10, vilket sträcker sig mellan ovan- och undersidorna 12, 13 och är placerat i samma läge som motsvarande hål i tidigare kända skär, för att på så sätt hamna i linje med vätsketillförselkanalen 9, då skäret monteras i den kända verktygsgrundkroppen enligt fig. 1.
Så långt det i fig. 3-6 visade skäret hittills beskrivits är detsamma i allt väsentligt tidigare känt.
Ny och utmärkande för uppfinningen är utformningen av skärets undersida 13. l denna är, i det visade, föredragna utförandeexemplet, för varje tand 18 utfonnad en med 24 betecknad kanal, vilken är öppen nedåt och sträcker sig fram till den enskilda tanden samt ändar i denna. Varje dylik kanal 24 utgör en grenkanal, vilken kommunicerar med en för samtliga g grenkanaler gemensam huvudkanal 25, vilken genomskär eller korsar hålet 10. Kylvätskan som tillförs hålet i riktning uppåt från tillförselkanalen 9, kommer därför att pressas ut i huvudkanalen 25 och vidare genom grenkanalerna 24 fram till tänderna 18 (det skall noteras att grenkanalen 24 för just tanden 18b - av dispositionstekniska, skäl - mynnar direkt i hålet 10 och ej i huvudkanalen 25). Med hjälp av den frammatade vätskan kyls icke blott de undre partierna av själva tändema, utan hela den del av skärets bottenmaterialparti, som förefinns mellan huvudkanalen 25 och skärets frontsida. Dessutom sprutas kylvätska ut mot det parti av det roterande arbetsstycket, som rör sig i riktning nedåt från skâreggarna. Detta innebär att även arbetsstycket kyls och hålls rent. I detta sammanhang skall noteras att den enskilda grenkanalen 24 är centralt belägen relativt tillhörande tand, dvs mynnari släppningsytan 20 i en punkt mittemellan tandens motsatta flankytor 21. Vidare skall påpekas att den enskilda kanalen 24 med fördel sträcker sig i rät vinkel mot släppningsytan 20. I och med att den sistnämnda - åtminstone vad avser tändema 18a-18d - ej är parallell med skärets baksida 15, såsom tydligt framgår av fig. 4, bildar kanalerna 24 en viss vinkel med huvudkanalen 25 eftersom denna är parallell med baksidan 15.
Nu hänvisas till fig. 7-10, som åskådliggör ett skär avsett för verktygsgrundkroppen enligt fig. 2. I detta utförande sträcker sig den 20 25 30 528 615 7 enskilda kanalen 24 hela vägen från varje främre tand till skärets baksida 15, där den övergår i en inloppskanal 26, som i sin tur sträcker sig från undersidan till ovansidan på skäret. Kylvätska, som via tillförselkanalen 9 (se fig. 2) matas fram till gränssnittet mellan spännplattan 8 och skärets ovansida, kan sålunda pressas in i inloppskanalerna 26 och vidare ut genom de enskilda kanalerna 24, för att på tidigare beskrivet sätt kyla dels undersidan av skäret, dels arbetsstycket. lfig. 7-10 visas hurusom kanalema 24 för tänderna 18a-18d har ett unifonnt djup hela vägen fram till tändemas släppningsytor 20, dvs _ kanalerna har en och samma tvärsnittsform (t.ex. halvcirkulär) utmed hela sin längd. Den kanal 24, som leder fram till slutformningstanden 18e, är dock vid sin främre ände utformad med ett gap 27, som vidgar sig i riktning framåt/uppåt. Närmare bestämt kan gapet vara kilformigt i riktning uppåt för att tillåta den frammatade vätskan att i viss utsträckning röra sig även uppåt och icke blott horisontellt i linjär förlängning av kanalen.
Givetvis skulle även en eller flera av de övriga kanalerna, tex samtliga, vara utformade med dylika gap 27. l fig. 11 visas ett altemativt utförande av ett gängskär vid vilket en hylliknande urtagning 25a är utformad i övergången mellan skärets ovansida i ' 12 och baksidan 15. I denna urtagning mynnar samtliga vertikala inloppskanaler 26. I skärets monterade tillstånd bildar sålunda urtagningen 25a en för samtliga inloppskanaler 26 gemensam huvud- eller samlingskanal.
I detta sammanhang skall nämnas att det även är tänkbart att förlägga en dylik huvudkanal i övergången mellan skärets baksida 15 och dess undersida 13, och att till denna huvudkanal ansluta endast en vertikal inloppskanal 26, som är så placerad att den lokaliseras mitt för tillförselkanalen 9 i verktygsgrundkroppen enligt fig. 2.
Slutligen illustrerar fig. 12 ett utförande vid vilket den enskilda kanalen 24 i skärets undersida 13 förgrenar sig i åtminstone två delkanaler 24a, 24b, som mynnar i området av den enskilda tandens flanker 21. inom ramen för uppfinningen är det även tänkbart att bilda en tredje delkanal, som mynnar centralt i tandens släppningsyta 20. 10 528 615 8 En grundläggande fördel med gängskäret enligt uppfinningen är att detsamma väsentligt förbättrar kylningen av skäret, genom att till följd av sin inneboende geometri ombesörja såväl en konventionell överkylning som en effektiv underkylning, utan att verktyget eller tillhörande maskin fördenskull behöver modifieras eller byggas om i något enda avseende. Med andra ord kan skäret utan vidare sättas in i verktygsgrundkroppen och helt sonika ersätta den tidigare använda typen av gängskär. En annan fördel är att samtliga kanaler i skäret, som har till uppgift att ombesörja underkylning är utåt öppna, vilket innebär att skäret låter sig tillverkas på ett enkelt och ekonomiskt sätt med hjälp av tillgänglig pressformningsteknik. Med undantag för det raka, genomgående hålet, som erfordras för verktyget enligt fig. 1, och som enkelt låter sig formas vid pressformning, erfordras sålunda ej några invändiga kanaler i skärkroppen för att leda fram kylvätskan till tändernas undersidor.

Claims (9)

20 25 30 528 615 *i Patentkrav
1. Gängskär, innefattande motsatta ovan- och undersidor (12, 13) samt främre och bakre sidor (14, 15) av vilka den främre (14) är utformad med ett flertal sidledes åtskilda tänder (18), som var för sig uppvisar en spånavskiljande egg (19) i en övergång mellan en släppningsyta (20) och en ovanyta på den enskilda tanden, varvid en av tänderna, nämligen en slutformningstand (18e), har en konturforrn, som ger önskad profllform hos den gänga, som skall genereras, k ä n n e te c k n a t a v, att i skärets undersida (13) är utformad åtminstone en nedåt öppen kanal (24), som sträcker sig fram till slutformningstanden (18e) och ändar i anslutning till denna.
2. Gångskär enligt krav 1, k ä n n e te c kn a t a v, att kanaler (24) sträcker sig fram till ett flertal tänder (18).
3. Gängskär enligt krav 1 eller 2, k ä n n e t e c k n at a v, att den enskilda kanalen (24) sträcker sig inåt från tillhörande tand fram till skärets baksida (15) i vilken den mynnar.
4. _ Gängskär enligt krav 3, k ä n n e te c k n a t a v, att kanalen (24) övergår i en inloppskanal (26), vilken öppnar sig i skärets baksida (15).
5. Gängskär enligt krav 4, k ä n n e te c k n a t a v, att inloppskanalen (26) sträcker sig sammanhängande mellan skärets under- och ovansidor (13, 12).
6. Gängskär enligt något av kraven 1-3, k ä n n _e te c k n at a v, att den enskilda kanalen (24) utgörs av en grenkanal, vilken kommunicerar med en för flera grenkanaler gemensam huvudkanal (25), som öppnar sig i i skärets undersida (13). 5.28 615 IO
7. Gängskär enligt krav 6, k ä' n n e te c k n a t a v, att huvudkanalen (25) är så placerad att i densamma mynnar en ände av ett genom skäret sig sträckande hål (10), vars motsatta ände mynnar i skärets ovansida (12).
8. Gängskär enligt något av föregående krav, k ä n n e te c k n a t av, att den enskilda kanalen (24) har ett uniformt djup fram till ett i anslutning till en tillhörande tand anordnat främre gap (27), vilket vidgar sig i riktning framåt.
9. Gängskär enligt något av föregående krav, k ä n n e te c k n a t a v, att den enskilda kanalen (24) förgrenar sig i åtminstone två delkanaler (24a, 24b), som mynnar i anslutning till motsatta flankytor på den enskilda tanden.
SE0501027A 2005-05-02 2005-05-02 Gängskär med en nedåt öppen kanal i skärets undersida SE528615C2 (sv)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0501027A SE528615C2 (sv) 2005-05-02 2005-05-02 Gängskär med en nedåt öppen kanal i skärets undersida
EP06717085A EP1879713A4 (en) 2005-05-02 2006-04-03 THREAD CUTTING INSERT WITH COOLING CHANNELS DESIGNED BOTTOM
PCT/SE2006/000406 WO2006118505A1 (en) 2005-05-02 2006-04-03 A thread-cutting insert with cooling ducts formed in the bottom side
US11/414,561 US7611310B2 (en) 2005-05-02 2006-05-01 Thread cutting insert

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0501027A SE528615C2 (sv) 2005-05-02 2005-05-02 Gängskär med en nedåt öppen kanal i skärets undersida

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SE0501027L SE0501027L (sv) 2006-11-03
SE528615C2 true SE528615C2 (sv) 2006-12-27

Family

ID=37308219

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE0501027A SE528615C2 (sv) 2005-05-02 2005-05-02 Gängskär med en nedåt öppen kanal i skärets undersida

Country Status (4)

Country Link
US (1) US7611310B2 (sv)
EP (1) EP1879713A4 (sv)
SE (1) SE528615C2 (sv)
WO (1) WO2006118505A1 (sv)

Families Citing this family (40)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7739931B2 (en) * 2006-07-31 2010-06-22 Xerox Corporation Tool bit with multiple cutting tips
US7883299B2 (en) 2007-01-18 2011-02-08 Kennametal Inc. Metal cutting system for effective coolant delivery
US8439608B2 (en) 2007-01-18 2013-05-14 Kennametal Inc. Shim for a cutting insert and cutting insert-shim assembly with internal coolant delivery
US8328471B2 (en) 2007-01-18 2012-12-11 Kennametal Inc. Cutting insert with internal coolant delivery and cutting assembly using the same
US8454274B2 (en) * 2007-01-18 2013-06-04 Kennametal Inc. Cutting inserts
US7625157B2 (en) * 2007-01-18 2009-12-01 Kennametal Inc. Milling cutter and milling insert with coolant delivery
US8727673B2 (en) 2007-01-18 2014-05-20 Kennametal Inc. Cutting insert with internal coolant delivery and surface feature for enhanced coolant flow
US9101985B2 (en) * 2007-01-18 2015-08-11 Kennametal Inc. Cutting insert assembly and components thereof
US7963729B2 (en) 2007-01-18 2011-06-21 Kennametal Inc. Milling cutter and milling insert with coolant delivery
JP5151361B2 (ja) * 2007-03-12 2013-02-27 三菱マテリアル株式会社 ねじ切り切削用インサート
US20090320655A1 (en) * 2008-06-30 2009-12-31 Marion Billingsley Grant Machining tool utilizing a supercritical coolant
DE102008058452A1 (de) 2008-08-05 2010-02-11 Gühring Ohg Verfahren und Werkzeug zur Erzeugung einer Oberfläche vorbestimmter Rauheit
US7955032B2 (en) * 2009-01-06 2011-06-07 Kennametal Inc. Cutting insert with coolant delivery and method of making the cutting insert
IL196439A (en) * 2009-01-11 2013-04-30 Iscar Ltd A method for cutting alloys and cutting for them
SE533017C2 (sv) * 2009-02-20 2010-06-08 Seco Tools Ab Skärverktyg och skär med fluidströmningsstrukturer
CN102300657B (zh) * 2009-03-27 2013-12-18 京瓷株式会社 切削镶刀及切削工具、以及使用该切削工具的被切削件的切削方法
US8215878B2 (en) * 2009-04-22 2012-07-10 Creare Incorporated Indirect cooling of a rotary cutting tool
KR101154704B1 (ko) * 2010-02-19 2012-06-08 대구텍 유한회사 홈에 의해 분할된 절삭날을 갖는 절삭 인서트 및 이를 구비한 밀링 커터
US8827599B2 (en) 2010-09-02 2014-09-09 Kennametal Inc. Cutting insert assembly and components thereof
US8734062B2 (en) * 2010-09-02 2014-05-27 Kennametal Inc. Cutting insert assembly and components thereof
EP2625367A4 (en) * 2010-10-04 2014-04-30 Univ Michigan Tech MICRO-JET COOLING OF CUTTING TOOLS
US8596935B2 (en) * 2010-10-08 2013-12-03 TDY Industries, LLC Cutting tools and cutting inserts including internal cooling
US9180650B2 (en) 2010-10-08 2015-11-10 Kennametal Inc. Cutting tool including an internal coolant system and fastener for a cutting tool including an internal coolant system
KR101840502B1 (ko) * 2010-11-24 2018-03-20 노 스크류 엘티디. 냉각 메커니즘을 구비한 절삭 공구와 절삭 인서트 및 이를 위한 공구 홀더
AT12526U1 (de) * 2011-03-09 2012-07-15 Ceratizit Austria Gmbh Schneideinsatz
US8827598B2 (en) * 2011-11-22 2014-09-09 Kennametal Inc. Cutting assembly with enhanced coolant delivery
US9511421B2 (en) * 2013-06-14 2016-12-06 Kennametal Inc. Cutting tool assembly having clamp assembly comprising a clamp and a coolant plate
CN103586549A (zh) * 2013-11-28 2014-02-19 昆山华辰精密工具有限公司 一种石油管螺纹梳刀
JP5872629B2 (ja) * 2014-05-21 2016-03-01 本田技研工業株式会社 切削工具
DE102014109390A1 (de) * 2014-07-04 2016-01-07 Jakob Lach Gmbh & Co. Kg Zerspanungswerkzeug, insbesondere Reib-, Fräs- oder Bohrwerkzeug
US10007246B2 (en) 2014-12-02 2018-06-26 Caterpillar Inc. Machining tool utilizing a supercritical coolant
JP2017196698A (ja) * 2016-04-27 2017-11-02 株式会社オーエム製作所 工作機械
CN105935819B (zh) * 2016-06-01 2018-06-22 中国石油集团石油管工程技术研究院 一种使用油套管特殊螺纹加工刀片加工螺纹的方法
US10596633B1 (en) * 2017-01-19 2020-03-24 Consolidated Nuclear Security, LLC Shaped cutting tool
US10300532B2 (en) * 2017-06-26 2019-05-28 Kennametal Inc. Clamp for tool holder
CA3080079C (en) * 2018-04-30 2022-01-11 Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn Gmbh Tool for machining a workpiece
JP7418960B2 (ja) 2019-02-08 2024-01-22 国立大学法人東海国立大学機構 切削インサートおよび切削工具
US11453065B2 (en) * 2019-05-24 2022-09-27 Iscar, Ltd. Cutting insert having lower anti-slip recess, insert holder and cutting tool
AT16934U1 (de) * 2019-09-18 2020-12-15 Ceratizit Austria Gmbh Frässchneideinsatz und Fräswerkzeug
EP4331748A1 (en) * 2022-09-01 2024-03-06 Dormer Pramet s.r.o Insert for bar-peeling

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US160161A (en) * 1875-02-23 Improvement in turning-tools for metal
US2575239A (en) * 1950-06-13 1951-11-13 Marathon Coal Bit Company Inc Reversible bit and holder therefor
DE1002183B (de) * 1953-03-28 1957-02-07 Th Calow & Co Gekuehlter Schneidkoerper, vorzugsweise aus Hartmetall
NL132981C (sv) * 1966-08-17
US3486378A (en) * 1967-04-21 1969-12-30 Gen Electric Tool surface temperature measuring apparatus
US3798725A (en) * 1969-04-24 1974-03-26 T Hanson Cutting tool
US3889520A (en) * 1973-02-13 1975-06-17 Theodor Stoferle Fluidic system for monitoring machine tool wear during a machining operation
US4047826A (en) * 1976-05-17 1977-09-13 Bennett John T Drill having indexable replaceable insert tip
US4123194A (en) * 1977-06-27 1978-10-31 Pmc Industries, Inc. Profiled chip breaker
SE429934B (sv) * 1979-02-07 1983-10-10 Sandvik Ab Skerverktyg med inbyggd kylmedietillforsel
DE3740814A1 (de) * 1987-12-02 1989-06-15 Hertel Ag Werkzeuge Hartstoff Klemmwerkzeug zur spanenden formgebung
IL99584A (en) * 1991-09-27 1996-08-04 Iscar Ltd Metal cutting tool
JPH07237006A (ja) * 1994-02-22 1995-09-12 Mitsubishi Materials Corp 溝入れ用工具
SE513610C2 (sv) * 1998-02-03 2000-10-09 Sandvik Ab Skär för spånavskiljande bearbetning
WO2001064376A1 (fr) * 2000-03-03 2001-09-07 Masao Murakawa Pointe jetable anticalorique et outil jetable anticalorique comportant une telle point jetable
JP2002346810A (ja) * 2001-05-25 2002-12-04 Sumitomo Metal Ind Ltd バイト
JP2003266208A (ja) * 2002-03-14 2003-09-24 Ngk Spark Plug Co Ltd バイト用ホルダー及びバイト
JP2003266207A (ja) * 2002-03-14 2003-09-24 Ngk Spark Plug Co Ltd バイト
US6957933B2 (en) * 2003-05-30 2005-10-25 Siderca S.A.I.C. Threading insert with cooling channels
US7634957B2 (en) * 2004-09-16 2009-12-22 Air Products And Chemicals, Inc. Method and apparatus for machining workpieces having interruptions

Also Published As

Publication number Publication date
WO2006118505A1 (en) 2006-11-09
US7611310B2 (en) 2009-11-03
US20060263153A1 (en) 2006-11-23
EP1879713A4 (en) 2013-01-16
SE0501027L (sv) 2006-11-03
EP1879713A1 (en) 2008-01-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE528615C2 (sv) Gängskär med en nedåt öppen kanal i skärets undersida
KR102156448B1 (ko) 칩 제거 기계 가공 및 인서트-보유 블레이드용 공구 및 그를 위해 교환 가능한 절삭 인서트
US9873154B2 (en) Cutting tool
SE513610C2 (sv) Skär för spånavskiljande bearbetning
SE0601871L (sv) Skärverktyg och skär där skärets bakre spånformningsyta har en partiellt konkav form
US9346103B2 (en) Tool for the machining of a workpiece with lateral coolant outlet
SE530579C2 (sv) Verktyg och grundkropp för spånavskiljande bearbetning med flera kanaler
RU2531212C2 (ru) Режущий инструмент и режущая пластина со структурами потока текучей среды
SE525583C2 (sv) Koppling med profilerade ytor vid verktyg för spånavskiljande bearbetning
SE0900286A1 (sv) Skär med urtagen skärstödjande yta och skärverktyg
SE528614C2 (sv) Avstickningsblad för svarvningsändamål innefattande en tillsatsdel
DE60300117D1 (de) Schneideinsatz zum Schlitzen und Profilieren
US20190224761A1 (en) Cutting Tool
SE525712C2 (sv) Skär för borrar med spånbrytare
JP6060433B2 (ja) 切削加工用ダイ及び切削加工方法
SE518715C2 (sv) Skär samt skärverktyg för spånavskiljande bearbetning
JPH04183503A (ja) スローアウェイチップ
SE505165C2 (sv) Skär för spårstickning
EP4005713A3 (de) Zerspanungswerkzeug zum bearbeiten von kunststoff
US20090151173A1 (en) Guide Bar Arrangement
JP4962157B2 (ja) 押え金、工具ホルダ、およびスローアウェイ式切削工具
FR3108547B1 (fr) Elément modulaire de support de coupe à aspiration d’une machine de coupe automatique de matériaux en feuilles
JP2004106066A (ja) 工作機械の摺動面ワイパー装置
US20050022646A1 (en) Ceramic cutting tool
SE504417C2 (sv) Blockformningsanordning