NL194475C - Sluitplaatsamenstel. - Google Patents

Sluitplaatsamenstel. Download PDF

Info

Publication number
NL194475C
NL194475C NL9400070A NL9400070A NL194475C NL 194475 C NL194475 C NL 194475C NL 9400070 A NL9400070 A NL 9400070A NL 9400070 A NL9400070 A NL 9400070A NL 194475 C NL194475 C NL 194475C
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
closing plate
plate
closing
stop
frame
Prior art date
Application number
NL9400070A
Other languages
English (en)
Other versions
NL9400070A (nl
NL194475B (nl
Inventor
Johannes Adrianus Boumans
Original Assignee
Handelsmij Boumans Benschop B
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from NL9400070 external-priority
Application filed by Handelsmij Boumans Benschop B filed Critical Handelsmij Boumans Benschop B
Priority to NL9400070A priority Critical patent/NL194475C/nl
Priority to EP95200061A priority patent/EP0663496A3/en
Publication of NL9400070A publication Critical patent/NL9400070A/nl
Publication of NL194475B publication Critical patent/NL194475B/nl
Application granted granted Critical
Publication of NL194475C publication Critical patent/NL194475C/nl

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
  • E05BLOCKS; ACCESSORIES THEREFOR; HANDCUFFS
  • E05B15/00Other details of locks; Parts for engagement by bolts of fastening devices
  • E05B15/02Striking-plates; Keepers; Bolt staples; Escutcheons
  • E05B15/0205Striking-plates, keepers, staples
  • E05B15/024Striking-plates, keepers, staples adjustable
  • E05B15/025Striking-plates, keepers, staples adjustable the striker being movable by a screw/nut
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
  • E05BLOCKS; ACCESSORIES THEREFOR; HANDCUFFS
  • E05B15/00Other details of locks; Parts for engagement by bolts of fastening devices
  • E05B15/02Striking-plates; Keepers; Bolt staples; Escutcheons
  • E05B15/0205Striking-plates, keepers, staples
  • E05B15/024Striking-plates, keepers, staples adjustable
  • E05B15/0245Movable elements held by friction, cooperating teeth, or the like

Description

1 194475
Sluitplaatsamenstel
De uitvinding heeft betrekking op een sluitplaatsamenstel, bestemd voor inbouw in een deur- of raamkozijn, waarbij de sluitplaat is voorzien van een opening voor de dagschoot van een in een deur- of raamvleugel 5 opgenomen slot, waarbij de opening voor de dagschoot aan de vleugelzijde begrensd wordt door aanslag-middelen voor de dagschoot, welke aanslagmiddelen losmaakbaar verbonden zijn met de sluitplaat, waarbij de sluitplaat voorzien is van verstelmiddelen voor het op traploze wijze in zwaairichting van de vleugel verstellen van de plaats van de aanslagmiddelen ten opzichte van de sluitplaat, en voorts van middelen voor het bevestigen van de sluitplaat in de dag van het kozijn, waarbij de sluitplaat voorzien is van middelen 10 voor losmaakbare bevestiging van de aanslagmiddelen op de sluitplaat, die anders zijn dan de middelen voor het bevestigen van de sluitplaat in de dag van het kozijn, waarbij de verstelmiddelen een verstel-schroefbout omvatten die enerzijds aangrijpt op de aanslagmiddelen en anderzijds op een aan de van de dag van het kozijn afgekeerde zijde van de sluitplaat uitstekend en daarmee vast afzetmiddel voor de verstelschroefbout, waarbij de aanslagmiddelen een plat blokje omvatten, dat door de bevestigingsmiddelen 15 - na losmaken daarvan - op verschuifbare wijze bevestigd is aan de van de dag van het kozijn afgekeerde zijde van de sluitplaat, waarbij de bevestigingsmiddelen, ten minste een klemschroefbout en althans één zich in zwaairichting van de deur of het raam uitstrekkende sleuf omvatten, die bestemd is voor geleidende ontvangst van de schroefbout, die met zijn kopeind reikt in het naar de dag van het kozijn gekeerde oppervlak van de sluitplaat.
20 Een dergelijk sluitplaatsamenstel is bekend uit het Brits octrooischrift 475.898. In het aanslagblokje steken verschroefbaar twee bevestigingsschroeven, die reiken door twee evenwijdige, zich in de zwaairichting uitstrekkende sleuven in de sluitplaat en waarvan de koppen in kanalen hierboven verzonken zijn geleid. Aan de achterzijde van de sluitplaat is een moer bevestigd, waarin de schacht van de verstelschroefbout reikt, die met het eind tegen het aanslagblokje steunt, waardoor het aanslagblokje van de 25 verstelschroef af kan bewegen. Met kopeind van de verstelschroefbout is moeilijk bereikbaar. De sluitplaat steekt met een gedeelte buiten het kozijn, tegen de zwaairichting in.
Doel van de uitvinding is een sluitplaatsamenstel te verschaffen met een vergemakkelijkte en verbeterde verstelmogelijkheid.
Hiertoe voorziet de uitvinding in een sluitplaatsamenstel van de in de aanhef omschreven soort, doordat 30 het afzetmiddel aan de sluitplaat gevormd is als een met de sluitrichting mee gerichte afsteunflens, die in een vlak met een kozijnoppervlak zal liggen, waarin de verstelschroefbout verdraaibaar en onverschuifbaar zit en met de kop verzonken opgenomen is in een gat in de afsteunflens en met de schacht voor schroef-aangrijping opgenomen is in een schroefgat in het plat blokje, en waarbij de althans ene sleuf aangebracht is in het plat blokje en de bijbehorende klemschroefbout met zijn kop verzonken is opgenomen in een gat in 35 de sluitplaat en met zijn schroefeind opgenomen is in een moer die verschuifbaar en onverdraaibaar opgenomen is in een geleidingskanaal achter de sleuf in het plat blokje.
Het aanslagblokje wordt bij de verstelling betrouwbaar geleidt door zijn sleuf, respectievelijk het kanaal waarin de moer onverdraaibaar is geleid en waarin de voor verstelling losgemaakte verschroefbaar schroefbout reikt. De verstelschroefbout is goed bereikbaar, waarbij ter plaatse van het afsteunvlak 40 niettemin een vlakke aansluiting van de sluitplaat op het kozijn verkregen is. Doordat de verstelschroefbout reikt in het aanslagblokje neemt deze weinig ruimte in en wordt deze bovendien steeds recht gehouden.
Opgemerkt wordt dat uit de Britse octrooiaanvrage 2.230.294 een sluitplaatsamenstel bekend is, waarbij de sluitplaat aan de binnenzijde voorzien is van een plaat met een omgebogen rand, die als schootaanslag dient, en met een omgezette rand met een opening voor een verder vrij reikende stelschroef. De sluitplaat is 45 zelf omgezet met een flens, waarin een gat aangebracht is waardoorheen de kop van een stelschroef bereikbaar is voor een schroevendraaier. De sluitplaat en de aanslagplaat zijn met dezelfde schroeven bevestigd aan het kozijn. Bij het verstellen van de van de schootaanslag voorziene plaat dient men de schroeven waarmee ook de sluitplaat in het kozijn bevestigd is los te maken. Dit losmaken zal over een relatief aanzienlijke afstand moeten plaatsvinden, om voldoende bewegingsruimte te verschaffen voor 50 verplaatsing van de aanslagplaat bij het verstellen daarvan. Kanteling is daarbij mogelijk. Het losmaken van de bevestigingsschroeven, noodzakelïjk voor het kunnen verstellen van de van de schootaanslag voorziene plaat, kan bemoeilijkt worden door een aangebrachte verflaag.
Bij voorkeur zijn de naar elkaar toe gekeerde, en met elkaar samenwerkende vlakken van het geleidings-kanaal in het blokje en van de moer onderling complementair hellend ten opzichte van het vlak waarin het in 55 de dag van het kozijn gelegen gedeelte van de sluitplaat gelegen is, waarbij het hellende vlak van het blokje een component heeft die gericht is tegen de sluitrichting van de vleugel in. Hiermee wordt bereikt dat na het verstellen van het aanslagblokje in een richting van een dichtgaande zwaaibeweging van de deur een 194475 2 terugverschuiven van het aanslagblokje voorkomen wordt, omdat door de oplopende vormgeving van de samenwerkende vlakken de spanning op de betreffende bevestigingsmiddelen verhoogd wordt en beweging in die richting geblokkeerd wordt. Hierdoor wordt het bijkans uitgesloten dat men opnieuw verstellen moet.
Het heeft verder de voorkeur dat de verstelschroefbout voorzien is van een schouderring, die tegen de 5 binnenzijde van de afsteunflens aanligt. Hiermee wordt een praktische onverschuifbare legering voor een verstelschroefbout in de afsteunflens verkregen.
Bij voorkeur omvat het sluitplaatsamenstel volgens de uitvinding een sluitkom, die als een geheel met de sluitplaat gevormd is en een doorgang in zijn omtreksrand heeft voor het aanslagblokje.
10 De uitvinding zal nu verduidelijkt worden aan de hand van drie in de begeleidende tekening weergegeven voorbeelduitvoeringen. Getoond wordt in: figuur 1 een gedeeltelijk weggebroken aanzicht op een eerste voorkeursuitvoering van de sluitplaat, gezien op de zijde daarvan die in de opening in het kozijn gelegen is; figuur 2 een aanzicht volgens pijl II van de sluitplaat van figuur 1; 15 figuur 3 een doorsnede volgens Ill-Ill van de sluitplaat van figuur 1; figuren 4 en 5 aanzichten zijn op een voorbeeld van een als één geheel met elkaar gevormde sluitkom en sluitplaat.
De in figuur 1 weergegeven (gedeelte van) sluitplaat 2 is geplaatst in een kozijnpost 1 van een deur. Hierbij 20 moet men zich voorstellen dat de deurvleugel en de van de vrije rand van die deurvleugel uitstekende dagschoot om een verticale, evenwijdig met het vlak van tekening gelegen scharnieras van de open naar de stuitstand zwaait in een, op de tekening gezien, richting van rechts naar links. Voor ontvangst van de dagschoot bezit de sluitplaat een rechthoekige opening 3, die aan drie zijden begrensd wordt door randen 4a, 4b en 4c en aan de vierde zijde door een rand 4d. In het kozijn 1 zijn geschikte sparingen gefreesd voor 25 opname van de sluitplaat 2 en de daaraan bevestigde onderdelen, alsook een sparing voor de dagschoot, die toegankelijk is via de opening 3 in de sluitplaat 2.
De in figuur 1 waarneembare zijde van de sluitplaat 2 is de zijde die in de dag van het kozijn gelegen is. De sluitplaat 2 heeft gezien in de tekening een naar rechts, in het zwaaigebied van de dagschoot, uitstekend plaatgedeelte 16. De sluitplaat 2 heeft twee gaten 36 voor de verzonken opname van de koppen 30 11 van schroefbouten 10, die (zie figuur 2) met hun schroefdraad samenwerken met de schroefdraad 12 van moeren 13. Tussen de koppen 11, de sluitplaat 12 en de moeren 13 is een verstelbare aanslagplaat 5 in de vorm van een plat blokje geklemd. Deze aanslagplaat 5 is voorzien van twee, zich hier horizontaal uitstrekkende langgaten 6, die aan de van de sluitplaat 2 afgekeerde zijde uitmonden in horizontale kanalen 19. De langgaten 6 vormen een doorgang voor de schroefbouten 10, terwijl de kanalen 19 zodanig breed 35 zijn, dat de moeren 13 daarin niet roteren kunnen, doch daarin wel verschuiven kunnen. In het in figuur 1 weergegeven geval ligt de dagschoot-aanslagkant 18 van de aanslagplaat 5 in één, loodrecht op de vlak van tekening staand vlak met de rand 4d van de opening 3 in sluitplaat 2.
Het plaatgedeelte 16 is aan de openingszijde van het kozijn 1, dat wil zeggen, de zijde waarnaar de deur openzwaait, voorzien van een loodrecht omgebogen flens 17, die met zijn randen aansluit op de gefreesde 40 sparing in het kozijn 1. In de flens 17 is een gat 37 aangebracht waarin op verzonken wijze de kop 9 van stelschroef 8 opgenomen is. Deze stelschroef 8 is op schroefbare wijze opgenomen in schroefboring 7 die aangebracht is in aanslagplaat 5. De flens 17 vormt een stopvlak voor de dagschoot van de deur wanneer deze tegen het kozijn 1 aanklapt.
De kop 9 van de stelschroef 8 is voorzien van een ringvormige schouder 20, die tegen de binnenzijde 45 van de flens 17 aanligt en in figuur 1 opgenomen is in een complementaire sparing 21 in aanslagplaat.
Wanneer het gewenst is om de bewegingsruimte bij gesloten deur van de dagschoot in de opening 3 in de sluitplaat 2 voldoende te beperken om klepperen van de deur te voorkomen, schroeft men de schroefbouten 10 enigszins los, hetgeen geschiedt bij open deur. Daarna kan men de deur toe doen, waarbij de dagschoot zich dan in de opening 3 zal bevinden. Vervolgens wordt kop 9 en daarmee de stelschroef 8 50 verdraaid, als gevolg waarvan de aanslagplaat 5 op traploze wijze in de richting A zal bewegen, hetgeen mogelijk wordt gemaakt doordat de aanslagplaat 5 niet langer meer onbeweeglijk geklemd wordt gehouden tegen de sluitplaat 2. Als gevolg van de langgaten 6 belemmeren de schroefbouten 10 deze beweging van de aanslagplaat 5 niet. De eindbegrenzingen van de langgaten 6 voorkomen hierbij dat de aanslagplaat 5 te ver verschoven wordt. Als gevolg van deze verplaatsing in de richting A zal de aanslagkant 18 van de 55 aanslagplaat 5 naar links bewegen ten opzichte van de rand 4d van de opening 3 in de sluitplaat 2 en daarmee diens functie overnemen. Wanneer de installateur merkt dat de aanslagkant 18 tegen de vlakke zijde van de dagschoot aangekomen is, kan bij de stand van stelhout 8 met niet weergegeven middelen

Claims (4)

1. Sluitplaatsamenstel, bestemd voor inbouw in een deur- of raamkozijn, waarbij de sluitplaat is voorzien van een opening voor de dagschoot van een in een deur- of raamvleugel opgenomen slot, waarbij de opening voor de dagschoot aan de vleugelzijde begrensd wordt door aanslagmiddelen voor de dagschoot, welke aanslagmiddelen losmaakbaar verbonden zijn met de sluitplaat, waarbij de sluitplaat voorzien is van verstelmiddelen voor het op traploze wijze in zwaairichting van de vleugel verstellen van de plaats van de 35 aanslagmiddelen ten opzichte van de sluitplaat, en voorts van middelen voor het bevestigen van de sluitplaat in de dag van het kozijn, waarbij de sluitplaat voorzien is van middelen voor losmaakbare bevestiging van de aanslagmiddelen op de sluitplaat, die anders zijn dan de middelen voor het bevestigen van de sluitplaat in de dag van het kozijn, waarbij de verstelmiddelen een verstelschroefbout omvatten die enerzijds aangrijpt op de aanslagmiddelen en anderzijds op een aan de van de dag van het kozijn 40 afgekeerde zijde van de sluitplaat uitstekend en daarmee vast afzetmiddel voor de verstelschroefbout, waarbij de aanslagmiddelen een plat blokje omvatten, dat door de bevestigingsmiddelen - na losmaken daarvan - op verschuifbare wijze bevestigd is aan de van de dag van het kozijn afgekeerde zijde van de sluitplaat, waarbij de bevestigingsmiddelen ten minste een klemschroefbout en althans een zich in zwaairichting van de deur of het raam uitstrekkende sleuf omvatten, die bestemd is voor geleidende 45 ontvangst van de schroefbout, die met zijn kopeind reikt in het naar de dag van het kozijn gekeerde oppervlak van de sluitplaat, met het kenmerk, dat het afzetmiddel aan de sluitplaat (2) gevormd is als een met de sluitrichting mee gerichte afsteunflens (17), die in een vlak met het kozijnoppervlak zal liggen, waarin de verstelschroefbout (8) verdraaibaar en onverschuifbaar zit en met de kop (9) verzonken opgenomen is in een gat (37) in de afsteunflens (17) en met de schacht voor schroefaangrijping opgenomen is in een 50 schroefgat (7) in het plat blokje (5), en waarbij de althans ene sleuf (6) aangebracht is in het plat blokje (5) en de bijbehorende klemschroefbout (10) met zijn kop (11) verzonken is opgenomen in een gat (36) in de sluitplaat (2) en met zijn schroefeind (12) opgenomen is in een moer (13) die verschroefbaar en onverdraai-baar opgenomen is in een geleidingskanaal (19) achter de sleuf (6) in het plat blokje (5).
2. Sluitplaatsamenstel volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de naar elkaar toegekeerde, en met 55 elkaar samenwerkende vlakken (14,15) van het geleidingskanaal (19) in het blokje (5) en van de moer (13) onderling complementair hellend zijn ten opzichte van het vlak waarin het in de dag van het kozijn gelegen gedeelte van de sluitplaat (2) gelegen is, waarbij het hellende vlak van het blokje een component heeft die 194475 4 gericht is tegen de sluitrichting van de vleugel in.
3. Sluitplaatsamenstel volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de verstelschroefbout (8) voorzien is van een schouderring (20), die tegen de binnenzijde van de afsteunflens (17) aanligt.
3 194475 verzekeren en vervolgens de deur openen om de schroeven 10 weer vast te zetten, opdat, via de moeren 13, de aanslagplaat 5 weer tegen de onderzijde van de sluitplaat 2 geklemd wordt. Het is hierbij voordelig indien, zoals in figuur 3 weergegeven is, de naar elkaar toegekeerde vlakken 14, 15 van de bodems van de kanalen 19 en de moeren 13 complementair hellend zijn, en wel zodanig, dat 5 een beweging van de aanslagplaat 5 in de richting B ervoor zorgt dat de kop 11 van de schroefbout 10 als gevolg van wigwerking strakker tegen het plaatgedeelte 16 aangedrukt wordt, met als gevolg dat de aanslagplaat 5 nog steviger tegen het plaatgedeelte 16 geklemd wordt gehouden. In de in figuren 4 en 5 weergegeven alternatieve uitvoering vormt de sluitplaat 202 één geheel met een sluitkom 201. Deze sluitkom, gevormd door omtrekswand 238 en bodem 239, heeft een zodanige afmeting 10 dat deze geschikt is voor ontvangst van zowel een dagschoot als een nachtschoot. De opening 203 in de sluitplaat 202 is dienovereenkomstig verlengd ten opzichte van de opening 3 in de hierboven beschreven uitvoering van de sluitplaat. Het samenstel van sluitplaat 202 en sluitkom 201 is als één geheel gevormd door dieptrekken, waarna de schroefgaten 240, waarmee het samenstel van sluitkom en sluitplaat in een kozijn bevestigd kunnen 15 worden, de gaten 236 voor de schroeven met verzonken kop voor een niet weergegeven aanslagplaat (welke gaten 260 overeenkomstig gevormd zijn aan de gaten 36 van de hierboven besproken uitvoering van de sluitplaat. Zoals gezegd, de aanslagplaat is hier niet weergegeven, maar de bedoeling is dat aan de niet getoonde zijde van het plaatgedeelte 216 een aanslagplaat overeenkomstig de aanslagplaat 5 van de figuren 4~6 aangebracht kan zijn, met dezelfde bevestigingsmiddelen en dezelfde verstel- en verplaatsings-20 middelen. Om verplaatsing in de richting A van de (niet weergegeven) aanslagplaat met zijn linker kant tot voorbij de rand 204d van de opening 203 mogelijk te maken, is een rechthoekige opening 241 in de omtrekswand 238 van de sluitkom 201 aangebracht. Met de uitvoering van de figuren 7 en 8 worden niet alleen de verstellingswerkzaamheden voor de aanslagplaat voor de dagschoot verregaand vergemakkelijkt, doch ook de installatiewerkzaamheden voor 25 het in het kozijn opgenomen deel van een deur of raamsluiting.
4. Sluitplaatsamenstel volgens een der voorgaande conclusies, gekenmerkt door een sluitkom (238), die als 5 een geheel met de sluitplaat (201) gevormd is en een doorgang (241) in zijn omtreksrand heeft voor het aanslagblokje. Hierbij 2 bladen tekening
NL9400070A 1994-01-14 1994-01-14 Sluitplaatsamenstel. NL194475C (nl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9400070A NL194475C (nl) 1994-01-14 1994-01-14 Sluitplaatsamenstel.
EP95200061A EP0663496A3 (en) 1994-01-14 1995-01-12 Lock strike.

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9400070A NL194475C (nl) 1994-01-14 1994-01-14 Sluitplaatsamenstel.
NL9400070 1994-01-14

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NL9400070A NL9400070A (nl) 1995-08-01
NL194475B NL194475B (nl) 2002-01-02
NL194475C true NL194475C (nl) 2002-05-03

Family

ID=19863708

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL9400070A NL194475C (nl) 1994-01-14 1994-01-14 Sluitplaatsamenstel.

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP0663496A3 (nl)
NL (1) NL194475C (nl)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19646490C2 (de) * 1996-11-11 1999-01-21 Fuss Fritz Gmbh & Co Verstellbare Schwenkfalle für Türöffner
DE19701428C2 (de) * 1997-01-17 2001-10-11 Kirchmann Niederdrenk Kg In einer Ausnehmung einer Türbekleidung angeordnetes Winkelschließblech
NL1011153C2 (nl) * 1999-01-27 2000-07-31 Handelsmaatschappij Boumans Be Sluitkomsamenstel.
EP1239103A3 (de) * 2001-01-12 2003-11-12 Hörmann Kg Amshausen Garagentür- oder tor
AU2006200086B2 (en) * 2005-01-28 2010-12-09 Assa Abloy New Zealand Limited A Strike Assembly
WO2007006076A1 (en) * 2005-07-13 2007-01-18 Watts Hardware Manufacturing Pty Ltd Improvements in locks
FR3083559B1 (fr) * 2018-07-05 2022-04-01 Polytech Gache de serrure dont la lumiere de passage d'un pene est a section reglable, procede de reglage associe, et procede d'assemblage de la gache

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE203235C (nl) *
GB475898A (en) * 1936-05-29 1937-11-29 George Frederick Crane Improvements in or relating to latch or combined latch and lock fastenings for doors
US2884277A (en) * 1956-04-20 1959-04-28 Eileen N Hale Latch plate mounting
US3006677A (en) * 1959-11-27 1961-10-31 Royalty John Adjustable strike plates
AU421565B2 (en) * 1969-02-26 1972-02-14 Schlage Lock Company Improvements in or relating to settable strike mechanism
US4113293A (en) * 1977-03-17 1978-09-12 Rolland Paquette Adjustable door latch striker
AT368793B (de) * 1980-10-09 1982-11-10 Kunex Tuerenwerk Schliessblech fuer tuerschloesser od. dgl.
GB8907514D0 (en) * 1989-04-04 1989-05-17 Tonkin Roger G An adjustable striking plate
DE9113206U1 (nl) * 1991-10-26 1992-02-20 Schuering Gmbh & Co Fenstertechnologie Kg, 5000 Koeln, De

Also Published As

Publication number Publication date
EP0663496A3 (en) 1996-03-20
EP0663496A2 (en) 1995-07-19
NL9400070A (nl) 1995-08-01
NL194475B (nl) 2002-01-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7350272B2 (en) Hinge device
US4070728A (en) Vertically adjustable door hinge assembly
US5472271A (en) Hinge for inset doors
US5603142A (en) Frame hinge
RU2309234C2 (ru) Шарнирный механизм
US4897889A (en) Shower-partition with pivoted door
US8413299B2 (en) Hinge for door or window
AU625113B2 (en) Furniture article with a door slidable into door compartment
US11466493B2 (en) Hinge for an item of furniture
NL194475C (nl) Sluitplaatsamenstel.
US10273730B2 (en) Adjustable door hinge
US20120085035A1 (en) Adjustable spindle arrangement for door operating apparatus retrofit kit
AU598549B2 (en) Furniture door
HU222684B1 (hu) Berendezés vasalat, elżnyösen egy sarokpánt tartókarjának bútorlapon vagy hasonlón való rögzítésére
US11149481B2 (en) Furniture hinge
CA2102418A1 (en) Furniture hinge
US20080115327A1 (en) Mounting Plate for Adjustably Mounting Furniture Hinges on the Frame of Articles of Furniture
US4872717A (en) Strike plate reinforcing device
US20080129160A1 (en) Modular cabinet
EP1061219A1 (en) Hinge for casements
US4958868A (en) Door bar
NL1011153C2 (nl) Sluitkomsamenstel.
GB2394506A (en) Multi-dimensionally adjustable hinge
EP2280142A2 (en) Hinge for mounting glass panels or similar structures
GB2381291A (en) Hinge with concealed fasteners

Legal Events

Date Code Title Description
BA A request for search or an international-type search has been filed
BB A search report has been drawn up
BC A request for examination has been filed
CNR Transfer of rights (patent application after its laying open for public inspection)

Free format text: HANDELSMAATSCHAPPIJ BOUMANS BENSCHOP B.V.

V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20100801