DK176923B1 - Fremgangsmåde til transport af en lang vindmøllevinge samt et køretøj til transport heraf - Google Patents

Fremgangsmåde til transport af en lang vindmøllevinge samt et køretøj til transport heraf Download PDF

Info

Publication number
DK176923B1
DK176923B1 DKPA200401026A DKPA200401026A DK176923B1 DK 176923 B1 DK176923 B1 DK 176923B1 DK PA200401026 A DKPA200401026 A DK PA200401026A DK PA200401026 A DKPA200401026 A DK PA200401026A DK 176923 B1 DK176923 B1 DK 176923B1
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
wind turbine
turbine blade
vehicle
hydraulic
towing vehicle
Prior art date
Application number
DKPA200401026A
Other languages
English (en)
Inventor
Joergen Egeskov Jensen
Original Assignee
Vamdrup Specialtransp Aps
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
Application filed by Vamdrup Specialtransp Aps filed Critical Vamdrup Specialtransp Aps
Priority to DKPA200401026A priority Critical patent/DK176923B1/da
Priority to DK200401026 priority
Publication of DK200401026A publication Critical patent/DK200401026A/da
Application granted granted Critical
Publication of DK176923B1 publication Critical patent/DK176923B1/da
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=32731503&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=DK176923(B1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B60VEHICLES IN GENERAL
  • B60PVEHICLES ADAPTED FOR LOAD TRANSPORTATION OR TO TRANSPORT, TO CARRY, OR TO COMPRISE SPECIAL LOADS OR OBJECTS
  • B60P3/00Vehicles adapted to transport, to carry or to comprise special loads or objects
  • B60P3/40Vehicles adapted to transport, to carry or to comprise special loads or objects for carrying long loads, e.g. with separate wheeled load supporting elements
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • F03DWIND MOTORS
  • F03D13/00Assembly, mounting or commissioning of wind motors; Arrangements specially adapted for transporting wind motor components
  • F03D13/40Arrangements or methods specially adapted for transporting wind motor components
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
  • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
  • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
  • Y02E10/70Wind energy
  • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction

Description

DK 176923 B1
Fremgangsmåde til transport af en lang vindmøllevinae samt et køretøj til transport heraf
Opfindelsen angår en fremgangsmåde til transport af en lang vindmølle-5 vinge, hvor vindmøllevingen transporteres på et køretøj, og hvor vindmøllevingen i sin ene ende fastgøres til et trækkende køretøj og i sin modsatte ende fastgøres til et ikke-trækkende køretøj.
Desuden angår opfindelsen et køretøj til transport af en lang vindmølle-10 vinge, hvor køretøjet udgøres af et trækkende køretøj, til hvilket vindmøllevingens ene ende er fastgjort, og et ikke-trækkende køretøj, til hvilket vindmøllevingens anden ende er fastgjort.
Ved fremstilling af energi i form af elektricitet, stilles der fra politisk og folke-15 lig side stadig større krav til at erstatte de fossile brændstoffer med alternative vedvarende energikilder, såsom biogasanlæg, bølgeanlæg og vindmølleenergi.
Især vindmølleenergi har gennem de senere år fået en mere og mere frem-20 trædende plads, i og med den er blevet udviklet, således at ikke ubetydelige mængder af energi kan fremstilles fra stadig mere effektive vindmøller.
Den større effektivitet af vindmøllerne er teknologisk fremkommet på baggrund af udvikling af nye materialer, som har mekaniske egenskaber, der 25 gør det muligt i dag at fremstille vindmøllevinger med en længde på op til mere end 60 meter og med en vægt på ca. 18 tons. 1 løbet af nogle få år bliver det givetvis muligt at fremstille vindmøllevinger, der har en længde på mellem 80 og 100 meter.
30 Når så store vindmøllevinger skal transporteres fra fabrik til installations- 2 DK 176923 B1 sted, har man hidtil anvendt lange specialkøretøjer, hvor vindmøllevingen har hvilet på et langt metalforbindelsesprofil, der er forbundet mellem et køretøjs trækkende del og en platform på hjul i køretøjets modsatte ende.
5 Et sådant køretøj kan typisk have en vægt af størrelsesordenen 35 - 40 tons. Når vindmøllevingens vægt lægges til, bliver totalvægten af størrelsesordenen 53 - 58 tons, hvilket giver et ikke ubetydeligt akseltryk på det køretøj, der transporterer vindmøllevingen.
10 Da forbindelsesprofilets afstand til jordoverfladen er meget lille, kan det selvsagt blive vanskeligt at manøvrere køretøjet omkring hjørner, hvis der f.eks. på hjørnerne findes vejskilte eller niveauforskelle.
Fra WO 03/057528 A1 kendes et køretøj til transport af en vindmøllevinge, 15 hvor vindmøllevingen er ophængt mellem et trækkende og et ikke-træk-kende køretøj.
Som bekendt er en vindmøllevinge udformet som en delvis flad konstruktion, der på sit tykke sted ved vindmøllevingens rod kan have en tykkelse 20 på 3,5 - 4,5 meter og en bredde, der på det bredeste sted kan være 4,5 - 5,5 meter.
Ophængningen ifølge WO-publikationen er udformet, således at vindmølle-vingen kan drejes om sin langsgående akse, således at den kan indtage 25 såvel en ”høj” som en "bred" stilling, hvilket betyder, at hvis vindmøllevingen skal føres gennem en viadukt, der har en højde, som er mindre end vindmølievingens bredde, kan vindmøllevingen drejes om sin langsgående akse og dermed lægges med sine flader i en position, således at fladernes normal står vinkelret på vejen. På denne måde vil vindmøllevingen indtage 30 en stilling, hvor afstanden til vejbanen er størst.
3 DK 176923 B1
Ved den kendte konstruktion er det således vindmøllens dimensioner, der bestemmer, hvor højt eller hvor lavt vindmøllevingens underste del over en vej kan placeres, idet det højeste niveau betyder, at vindmøllevingen må indtage den bredeste stilling på vejen, medens det laveste niveau opnås, 5 når vindmøllevingen står oprejst.
Det er på denne baggrund et formål med opfindelsen at anvise en fremgangsmåde, hvor afstanden mellem vindmøllevingens underste del og vejbanen kan indstilles uafhængigt af orienteringen af vindmøllevingen, og i et 10 interval, der er større end muligt ved den kendte konstruktion, og således at afstanden mellem vindmøllevingens underste del og vejbanen kan indstilles uden at ændre placeringen af vindmøllevingen på køretøjet.
En lignende fremgangsmåde er beskrevet i WO 2004/041589 A1.
15
Opfindelsens formål tilgodeses ved en fremgangsmåde af den i indledningen til krav 1 definerede, hvor vindmøllevingen fastgøres til det trækkende køretøj ved, at der i vindmøllevingens ene ende monteres en holderamme, som tilkobles et hydraulisk system, der er anordnet på det trækkende 20 køretøj, hvor det hydrauliske system er indrettet til at hæve og sænke holderammen med vindmøllevingen, og fremgangsmåden er kendetegnet ved, at det hydrauliske system endvidere omfatter tilkoblingsmidler i form af stolper, og ved, at holderammen kobles til det hydrauliske system ved indføring af stolper i holdedele på holderammen.
25 På denne måde kan afstanden mellem vindmøllevingens underste dele og vejbanen justeres, uden at det betyder, at der optages plads på tværs af vejbanen, og i et større interval end det, der er betinget af vindmøllevingens dimensioner.
30
Afstanden kan således indstilles på en sådan måde, at vindmøllevingens 4 DK 176923 B1 underside ligger meget tæt på vejbanen, nær det trækkende køretøj, eller indstilles meget højt, hvis vindmøllevingen f.eks. i en kurve skal passere et vejskilt eller en anden forhindring.
5 Som nævnt angår opfindelsen også et køretøj.
Dette køretøj er karakteristisk ved, at det trækkende køretøj er udformet med et hydraulisk system, der er anordnet på en på det trækkende køretøj udformet konsol, og at det hydrauliske system er indrettet til at hæve eller 10 sænke vindmøllevingen, samt ved at det hydrauliske system endvidere omfatter tilkoblingsmidler i form af stolper til tilkobling til en holderamme, der er monteret på vindmøllevingens ene ende.
På denne måde bliver det muligt under transport at indstille højden af vind-15 møllevingens afstand fra vejbanen i et stort interval, og uden at det er nødvendigt at dreje vindmøllevingen om sin langsgående akse, hvilket for øvrigt i sig selv kan være risikabelt grundet de uundgåelige kræfter, der genereres under en sådan drejebevægelse.
20 Til let tilkobling af det trækkende køretøj til vindmøllevingen er det en fordel, hvis det hydrauliske system omfatter tilkoblingsmidler i form af stolper for tilkobling til en holderamme, der er monteret på vindmøllevingens ene ende. På denne måde kan de færdigfremstillede vindmøllevinger hurtigt klargøres til transport, blot ved montage af holderammen til vindmølle-25 vingens ene ende.
Til yderligere at forbedre manøvredygtigheden af køretøjet er det en fordel, hvis, som angivet i krav 3, det hydrauliske system er anordnet drejeligt om en akse vinkelret på den vej, køretøjet manøvreres, hvorved stabiliteten 30 fastholdes i kugledrejekransen.
5 DK 176923 B1
Desuden er det fordelagtigt, hvis, som angivet i krav 4, det ikke-trækkende køretøj er udformet som en platform, hvorpå et bærearrangement er drejeligt anordnet, og, som angivet i krav 5, at bærearrangementet er indstilleligt i højden, idet styring af højden omkring hjørner med eventuelle forhindrin-5 ger, såsom vejskilte, af den bageste del af vindmøllevingen kan kontrolleres.
Til god, mekanisk fastholdelse af den bageste del af vindmøllevingen er det en fordel, hvis, som angivet i krav 6, bærearrangementet er udformet som 10 et stativ, der omfatter fastholdelsesprofiler i form af rammer til fastholdelse af vindmøllevingens modsatte ende, og således indspænder vindmøllevingen.
Med henblik på at kunne styre det samlede køretøj er det yderligere fordel-15 agtigt, hvis, som angivet i 7, det ikke-trækkende køretøj er forbundet hydraulisk og elektrisk til det trækkende køretøj.
Opfindelsen skal herefter nærmere forklares under henvisning til tegningen, på hvilken 20 fig. 1 viser køretøjet med monteret vindmøllevinge, fig. 2 viser køretøjet på fig. 1 under drejning, 25 fig. 3 viser det trækkende køretøj, hvor vindmøllevingen netop er monteret, fig. 4 viser det trækkende køretøj på fig. 3, men med hævet vindemøllevinge klargjort til transport, 30 fig. 5 viser rodenden af en vindmøllevinge med monteret holde- 6 DK 176923 B1 ramme, medens fig. 6 viser det ikke-trækkende køretøj med monteret vindmøllevinge indspændt i fastholdelsesprofiler.
5 På fig. 1 og 2 er med 1 i sin helhed betegnet et køretøj ifølge opfindelsen. Køretøjet består af et trækkende køretøj 3 og et ikke-trækkende køretøj 5.
Mellem det trækkende køretøj 3 og det ikke-trækkende køretøj 5 er der ophængt en vindmøllevinge 2, således som det forklares nedenfor. Det træk-10 kende køretøj 3 og det ikke-trækkende køretøj 5 er, som det ses, kun forbundet til hinanden via vindmøllevingen 2 og hydrauliske/elektriske forbindelser, der er vist ved 6.
På fig. 1 er køretøjet i øvrigtvist på en lige vejstrækning, medens det på fig.
15 2 er vist under drejning, og som det ses, passerer vindmøllevingen 2 hen over et skilt 7.
Idet der nu henvises til fig. 3 og fig. 4, skal det forklares, hvorledes vindmøllevingen er fastgjort til det trækkende køretøj.
20 På det trækkende køretøj er der drejeligt anordnet et hydraulisk system, der udgøres af et cylinderhus 4, i hvilket et stempel på en stempelstang 11 kan bevæges ind og ud. Stempelstangen er fastgjort til et omdrejningspunkt 10 på et beslag 21, der er indspændt mellem to stolper 12, medens cylinder-25 huset 4 er fastgjort til et omdrejningspunkt 14 på et beslag 18, der igen er forbundet til en bærevange 15.
Bærevangen 15 er i sin ene ende via et beslag 19 fastgjort drejeligt om et omdrejningspunkt 8 på en konsol 20, hvilende på en kugledrejekrans på det 30 trækkende køretøj. Den modsatte ende af bærevangen 15 er forbundet til et omdrejningspunkt 9 på en fastholdelsesdel 22, der er anordnet i forlæn- 7 DK 176923 B1 gelse af stolperne 12.
De to stolper 12 er nederst ført ind i fastholdelsesdelene 23, 24 på en holderamme 13, der er fastgjort til vindmøllevingen 2.
5
Det hydrauliske system virker på følgende måde: Når der tilføres tryk til cylinderhuset 4 fra den på fig. 3 viste stilling, vil holderammen 13 med vindmøllevingen 2 blive trukket opad til den på fig. 4 10 viste stilling, da bærevangen hindrer, at rammen kan bevæges bagud under stempelstangens vandring ud af cylinderhuset 4. Som det ses, er vinklen mellem bærevangen 15 og cylinderhuset 4 blevet mere spids.
Når vindmøllevingen 2 på rammen 13 skal sænkes, gentages processen i 15 omvendt rækkefølge.
På fig. 5 ses vindmøllevingen 2 med monteret ramme 13 og fastholdelsesdelene 23, 24 til optagelse af stolperne 12 på det hydrauliske system. Som det forstås, er det relativt let at klargøre en vindmøllevinge til transport, da 20 der blot på vindmøllevingen skal monteres beslaget 13.
Idet der nu henvises til fig. 6, skal det forklares, hvorledes det ikke-træk-kende køretøj 5 er opbygget. På en platform 28 er der på en drejelig del 25 fastgjort et bærearrangement 26 i form af et stativ, der er sammensat af et 25 antal profiler, som øverst er afsluttet med bespændingsrammer 27, der kan spændes omkring vindmøllevingens bageste ende, ved at øvre, tværgående stænger 29 kan bevæges i lodret retning og indspændes i lodretgående stænger 30.
30

Claims (7)

8 DK 176923 B1
1. Fremgangsmåde til transport af en lang vindmøllevinge (2), hvor vindmøllevingen i sin ene ende fastgøres til et trækkende køretøj (3) og i sin 5 modsatte ende fastgøres til et ikke-trækkende køretøj (5), og hvor vindmøllevingen (2) fastgøres til det trækkende køretøj (3) ved, at der i vindmøllevingens ene ende monteres en holderamme (13), som kobles til et hydraulisk system (4, 11), hvilket hydrauliske system er anordnet på det trækkende køretøj (3), hvor det hydrauliske system (4, 11) er indrettet til at 10 hæve og sænke holderammen med vindmøllevingen (2), kendetegnet ved, at det hydrauliske system endvidere omfatter tilkoblingsmidler i form af stolper, og ved, at hoiderammen (13) kobles til det hydrauliske system ved indføring af stolper (12) i holdedele (23, 24) på holderammen (13). 15
2. Køretøj ti! transport af en lang vindmøllevinge (2), hvor køretøjet udgø res af et trækkende køretøj (3), til hvilket vindmøllevingens ene ende er fastgjort, og et ikke-trækkende køretøj (5), til hvilket vindmøllevingens anden ende er fastgjort, hvor det trækkende køretøj (3) er udformet med et hydraulisk system (4, 11), der er anordnet på en på det trækkende køretøj 20 (3) udformet konsol (21) og er indrettet til at hæve eller sænke vindmølle vingen, kendetegnet ved, at det hydrauliske system (4, 11) endvidere omfatter tilkoblingsmidler i form af stolper (12) til tilkobling til en holde-ramme (13), der er monteret på vindmøllevingens ene ende. 25
3. Køretøj ifølge krav 2, kendetegnet ved, at det hydrauliske system (4, 11. er anordnet drejeligt om en akse vinkelret på den vej, som køretøjet manøvreres, og liggende på en kugledrejekrans.
4. Køretøj ifølge krav 2-3, kendetegnet ved, at det ikke-trækkende 30 køretøj (5) er udformet med en platform, på hvilken et bærearrangement (26) for indspænding af vindmøllevingen er drejeligt anordnet. 9 DK 176923 B1
5. Køretøj ifølge Krav 4, kendetegnet ved, at bærearrangementet (26) er indstilleligt i højden. 5
6. Køretøj ifølge krav 4-5, kendetegnet ved, at bærearrangementet (26) er udformet som et stativ, der omfatter fastholdelsesprofiler i form af rammer (27) til fastholdelse af vindmøllevingens (2) modsatte ende.
7. Køretøj ifølge krav 2-6, kendetegnet ved, at det ikke-trækkende 10 køretøj (5) er forbundet (6) hydraulisk og elektrisk til det trækkende køretøj (3).
DKPA200401026A 2004-06-29 2004-06-29 Fremgangsmåde til transport af en lang vindmøllevinge samt et køretøj til transport heraf DK176923B1 (da)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DKPA200401026A DK176923B1 (da) 2004-06-29 2004-06-29 Fremgangsmåde til transport af en lang vindmøllevinge samt et køretøj til transport heraf
DK200401026 2004-06-29

Applications Claiming Priority (18)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DKPA200401026A DK176923B1 (da) 2004-06-29 2004-06-29 Fremgangsmåde til transport af en lang vindmøllevinge samt et køretøj til transport heraf
AT09009143T AT498514T (de) 2004-06-29 2005-06-28 Nicht angetriebenes fahrzeug für den transport eines langen windmühlenflügels
DK09009143.0T DK2105349T5 (da) 2004-06-29 2005-06-28 Ikke-trækkende køretøj til transport af en lang vindmøllevinge
DK05753544T DK1773621T3 (da) 2004-06-29 2005-06-28 Fremgangsmåde til transport af en lang vindmöllevinge og köretöj til transport deraf
US11/630,274 US7429156B2 (en) 2004-06-29 2005-06-28 Method for the transport of a long windmill wing and a vehicle for the transport thereof
PL09009143T PL2105349T3 (pl) 2004-06-29 2005-06-28 Trailed vehicle for transporting a long windmill blade
ES05753544T ES2330026T3 (es) 2004-06-29 2005-06-28 Procedimiento de transporte de un aspa de turbina eolica larga y vehiculo de transporte para la misma.
DE602005016419T DE602005016419D1 (de) 2004-06-29 2005-06-28 Verfahren für den transport eines langen windmühlenflügels und fahrzeug für seinen transport
PT05753544T PT1773621E (pt) 2004-06-29 2005-06-28 Método para o transporte de uma pá comprida de gerador eólico e veículo para o seu transporte
AT05753544T AT441554T (de) 2004-06-29 2005-06-28 Verfahren für den transport eines langen windmühlenflügels und fahrzeug für seinen transport
ES09009143T ES2361467T3 (es) 2004-06-29 2005-06-28 Vehículo no tractor para el transporte de un aspa de molino de viento larga.
EP09009143A EP2105349B1 (en) 2004-06-29 2005-06-28 A non tractive vehicle for the transport of a long windmill wing
PCT/DK2005/000437 WO2006000230A1 (en) 2004-06-29 2005-06-28 A method for the transport of a long windmill wing and a vehicle for the transport thereof
PT09009143T PT2105349E (pt) 2004-06-29 2005-06-28 Um ve?culo n?o tractor para o transporte de uma longa p? de um mo?nho de vento
PL05753544T PL1773621T3 (pl) 2004-06-29 2005-06-28 The method of transporting the long windmill wing and the vehicle for its transport
DE602005026469T DE602005026469D1 (de) 2004-06-29 2005-06-28 Nicht angetriebenes Fahrzeug für den Transport eines langen Windmühlenflügels
EP05753544A EP1773621B1 (en) 2004-06-29 2005-06-28 A method for the transport of a long windmill wing and a vehicle for the transport thereof
DKBA200900158U DK200900158U4 (da) 2004-06-29 2009-10-07 Et køretøj til transport af en lang vindmøllevinge

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DK200401026A DK200401026A (da) 2004-06-29
DK176923B1 true DK176923B1 (da) 2010-05-17

Family

ID=32731503

Family Applications (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DKPA200401026A DK176923B1 (da) 2004-06-29 2004-06-29 Fremgangsmåde til transport af en lang vindmøllevinge samt et køretøj til transport heraf
DK09009143.0T DK2105349T5 (da) 2004-06-29 2005-06-28 Ikke-trækkende køretøj til transport af en lang vindmøllevinge
DK05753544T DK1773621T3 (da) 2004-06-29 2005-06-28 Fremgangsmåde til transport af en lang vindmöllevinge og köretöj til transport deraf
DKBA200900158U DK200900158U4 (da) 2004-06-29 2009-10-07 Et køretøj til transport af en lang vindmøllevinge

Family Applications After (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK09009143.0T DK2105349T5 (da) 2004-06-29 2005-06-28 Ikke-trækkende køretøj til transport af en lang vindmøllevinge
DK05753544T DK1773621T3 (da) 2004-06-29 2005-06-28 Fremgangsmåde til transport af en lang vindmöllevinge og köretöj til transport deraf
DKBA200900158U DK200900158U4 (da) 2004-06-29 2009-10-07 Et køretøj til transport af en lang vindmøllevinge

Country Status (9)

Country Link
US (1) US7429156B2 (da)
EP (2) EP2105349B1 (da)
AT (2) AT441554T (da)
DE (2) DE602005016419D1 (da)
DK (4) DK176923B1 (da)
ES (2) ES2330026T3 (da)
PL (2) PL2105349T3 (da)
PT (2) PT1773621E (da)
WO (1) WO2006000230A1 (da)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DK178765B1 (da) * 2007-08-17 2017-01-09 Iti Scotland Ltd En klemmeindretning, en selvfremrykkende klatreindretning og en fremgangsmåde til at koble samme til en rørformet konstruktion
US9701236B2 (en) 2013-09-16 2017-07-11 Vestas Wind Systems A/S Transport and stacking of wind turbine blades

Families Citing this family (47)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6833161B2 (en) * 2002-02-26 2004-12-21 Applied Materials, Inc. Cyclical deposition of tungsten nitride for metal oxide gate electrode
BRPI0405546F1 (pt) 2004-12-10 2016-03-22 Tecsis Tecnologia E Sist S Avançados Ltda desenvolvimento em conjunto de estruturas para manuseio, transporte e armazenamento de pás para rotores de aerogeradores
US7704024B2 (en) 2006-01-31 2010-04-27 General Electric Company Methods and systems for transporting wind turbine components
US20070177954A1 (en) * 2006-01-31 2007-08-02 General Electric Company Method and apparatus for containing and/or transporting rotor blades
BRPI0621202B1 (pt) * 2006-02-13 2019-02-12 Vestas Wind Systems A/S Dispositivo para a fixação de uma extremidade de um membro
ES2298027B1 (es) * 2006-04-04 2009-07-21 GAMESA INNOVATION & TECHNOLOGY S.L. Util para el transporte de palas.
US8306695B2 (en) * 2006-06-20 2012-11-06 Vestas Wind Systems A/S Vehicle for transporting a wind turbine blade, a control system and a method for transporting a wind turbine blade
BRPI0602764B1 (pt) 2006-07-04 2016-03-22 Tecsis Tecnologia E Sist S Avançados Ltda método e embalagem para transporte de pás de aerogeradores
CN101678787B (zh) * 2007-02-28 2013-04-10 维斯塔斯风力系统有限公司 用于风轮机部件的支承系统、车辆运输系统及操作支承系统的方法
ES2320959B1 (es) * 2007-03-30 2010-03-12 GAMESA INNOVATION & TECHNOLOGY, S.L. Soporte para el transporte de palas.
KR100934204B1 (ko) * 2007-12-20 2009-12-29 주식회사 효성 트레일러 운송차량
US8240962B2 (en) * 2007-12-28 2012-08-14 General Electric Company Integrated shipping fixture and assembly method for jointed wind turbine blades
US7967536B2 (en) * 2008-05-02 2011-06-28 Gamesa Innovation & Technology, S.L. Blade transportation
ES2386095T3 (es) * 2008-08-18 2012-08-09 Siemens Aktiengesellschaft Sistema para el transporte de palas sobre vagones
US7591621B1 (en) * 2008-09-11 2009-09-22 Transportation Technology Services, Inc. Wind turbine blade transportation system and method
WO2010034732A1 (en) * 2008-09-29 2010-04-01 Vestas Wind Systems A/S Telescopic vehicle and method for transporting a long object
JP4999116B2 (ja) * 2009-03-14 2012-08-15 栗林機工株式会社 風力発電翼の反転支持装置
US8096739B1 (en) 2009-04-08 2012-01-17 Bnsf Railway Company Method and apparatus for transporting wind turbine blades
WO2010115964A2 (de) 2009-04-09 2010-10-14 Wobben, Aloys Transportvorrichtung
DE102009017068B4 (de) * 2009-04-09 2013-04-11 Wobben Properties Gmbh Transportvorrichtung
CN102414093B (zh) 2009-04-27 2014-04-30 泰克西斯先进技术及体系公司 用于风力发电机叶片的可互换的打包装置
US8172493B2 (en) * 2009-05-04 2012-05-08 General Electric Company Apparatus and method for transporting and aligning wind turbine rotor blade
DK2432972T3 (da) * 2009-05-22 2018-08-13 Vestas Wind Sys As Systemer og fremgangsmåder til at transportere og samle segmenterede vindmøllevinger
DE202010000868U1 (de) * 2009-07-20 2010-12-02 Wader-Wittis Gmbh Vorrichtung zum Transport und zur Montage von Windkraftanlagen
US8500378B1 (en) 2009-08-11 2013-08-06 Transportation Technology Services, Inc Large tower railroad transportation system and method
US8529174B1 (en) 2009-08-11 2013-09-10 Transportation Technology Services, Inc. Large tower railroad transportation system and method
US8142120B2 (en) * 2009-08-11 2012-03-27 Transportation Technology Services, Inc. Large tower railroad transportation system and method
US8177462B2 (en) * 2009-12-07 2012-05-15 General Electric Company System and method for arranging wind turbine blades
US8322954B2 (en) * 2010-07-26 2012-12-04 General Electric Company Turbine component transportation system and method
DK3026258T3 (da) 2010-08-12 2019-10-28 Lm Wp Patent Holding As Transport- og lagringssystem til vindmøllevinger
US9434291B2 (en) * 2010-10-15 2016-09-06 Bnsf Railway Company Method and apparatus for transporting wind turbine blades
US20120090501A1 (en) * 2010-10-15 2012-04-19 Kelly Thomas P System and apparatus for multi-modal transportation
US20120201636A1 (en) * 2011-02-07 2012-08-09 Vestas Wind Systems A/S Transportation device for a wind turbine component and method of using same
DE102011113482B4 (de) 2011-09-13 2013-04-18 Nordex Energy Gmbh Schutzeinrichtung für ein Rotorblatt einer Windenergieanlage
EP2617990B1 (en) 2012-01-17 2015-04-15 ALSTOM Renewable Technologies Anti-ovalization tool for introduction into a wind turbine blade root and method of reducing ovalization of a wind turbine blade root
US8602700B2 (en) 2012-02-16 2013-12-10 General Electric Company Shipping fixture and method for transporting rotor blades
DK2666669T3 (da) * 2012-05-22 2016-10-03 Siemens Ag Transport af vindmøllevinger, især langs kurvede veje
KR200463113Y1 (ko) * 2012-06-19 2012-10-17 주식회사 성진풍력 풍력발전기용 블레이드 운반용 트레일러
EP2705982B2 (en) * 2012-09-06 2019-02-06 Siemens Aktiengesellschaft A transport system for a wind turbine blade
KR101422708B1 (ko) 2012-09-21 2014-07-23 삼성중공업 주식회사 화물 운반용 트럭
EP2719578B1 (de) * 2012-10-15 2018-01-03 Scheuerle Fahrzeugfabrik GmbH Kupplungsanordnung sowie ein Schwerlast-Transportfahrzeug mit einer derartigen Kupplungsanordnung
US8708625B1 (en) 2013-03-19 2014-04-29 Transportation Technology Services, Inc. Wind turbine blade railroad transportation system and method
ES2713200T3 (es) * 2014-05-23 2019-05-20 Siemens Gamesa Renewable Energy As Disposición de fijación de punta de pala
US10232862B2 (en) 2016-01-26 2019-03-19 Bnsf Logistics, Llc Saddle system for use in the rail transport of large towers
EP3584114A1 (de) 2018-06-20 2019-12-25 Nordex Energy GmbH Nachläuferfahrzeug für den transport eines windenergieanlagenrotorblatts, verschiebevorrichtung für ein nachläuferfahrzeug, transportfahrzeug sowie verfahren
DE202018106492U1 (de) * 2018-11-15 2019-02-15 Peter Adams Fahrzeug zum Transportieren eines langen Transportguts
EP3741992A1 (de) * 2019-05-21 2020-11-25 Nordex Energy GmbH Transportsystem für ein windenergieanlagenrotorblatt

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2903274A (en) * 1957-11-29 1959-09-08 Jr Talbert A Leonard Propeller carrier
DE2204962A1 (de) * 1972-02-03 1973-08-09 Fries Gmbh Heinrich De Transportvorrichtung fuer grossbehaelter
US4750785A (en) * 1987-06-22 1988-06-14 Helton Jesse D Truss transportation trailer
US5017081A (en) * 1987-06-22 1991-05-21 Helton Jesse D Truss transportation trailer
JP3809855B2 (ja) * 2000-08-17 2006-08-16 日本通運株式会社 搬送用車両
DE10262308B4 (de) 2002-01-08 2009-02-05 Aloys Wobben Vorrichtung zum Handhaben von Stückgütern
NL1021790C1 (nl) 2002-10-30 2004-05-06 Konink Nooteboom Trailers B V Werkwijze en inrichting voor het op onderstellen afsteunen van zelfdragende lading.

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DK178765B1 (da) * 2007-08-17 2017-01-09 Iti Scotland Ltd En klemmeindretning, en selvfremrykkende klatreindretning og en fremgangsmåde til at koble samme til en rørformet konstruktion
US9701236B2 (en) 2013-09-16 2017-07-11 Vestas Wind Systems A/S Transport and stacking of wind turbine blades

Also Published As

Publication number Publication date
EP2105349B1 (en) 2011-02-16
DK2105349T3 (da) 2011-03-14
ES2361467T3 (es) 2011-06-17
PT1773621E (pt) 2009-10-06
DK200900158U4 (da) 2013-02-08
DE602005026469D1 (de) 2011-03-31
WO2006000230A1 (en) 2006-01-05
DE602005016419D1 (de) 2009-10-15
EP1773621A1 (en) 2007-04-18
AT498514T (de) 2011-03-15
DK1773621T3 (da) 2009-09-28
PL1773621T3 (pl) 2010-02-26
US20070248431A1 (en) 2007-10-25
AT441554T (de) 2009-09-15
PT2105349E (pt) 2011-05-23
EP2105349A1 (en) 2009-09-30
DK2105349T5 (da) 2011-05-09
US7429156B2 (en) 2008-09-30
EP1773621B1 (en) 2009-09-02
PL2105349T3 (pl) 2011-09-30
DK200401026A (da) 2004-06-29
ES2330026T3 (es) 2009-12-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DK176923B1 (da) Fremgangsmåde til transport af en lang vindmøllevinge samt et køretøj til transport heraf
US9077280B2 (en) Solar array support methods and systems
US9954478B2 (en) Solar array support methods and systems
CN104374107B (zh) 太阳能电池阵列支承方法和系统
US8429861B2 (en) Solar array support methods and systems
US8212140B2 (en) Solar array support methods and systems
CN101489830B (zh) 用于运输风轮机叶片的车辆、控制系统和方法
US8381464B2 (en) Solar array support methods and systems
EP0761964A1 (fr) Aérogénérateur birotor
FR2752443A1 (fr) Perfectionnements aux aerogenerateurs birotors
CN212463124U (zh) 一种可拆装可调整式光伏支架
CN209767434U (zh) 一种预应力双层悬索光伏支架
CA2830913A1 (en) Renewable energy systems
CN206759374U (zh) 一种新型基础桩可调光伏支架
JP4402801B2 (ja) クレーン機構付きボートトレーラー
CN207603525U (zh) 光伏系统及其支架系统
CN212137583U (zh) 一种水库光伏提灌的安装支架
CN200968175Y (zh) 一种带风载稳定装置的修井机
CN208461733U (zh) 一种太阳能光伏支架
CN112542985A (zh) 支架、水上光伏设备、水上光伏电站和支架的使用方法
FR2597161A1 (fr) Dispositif pour rehausser les pylones d'eoliennes de pompage
CN111769790A (zh) 一种可拆装可调整式光伏支架
CN2538135Y (zh) 钢架塑料大棚和温室的拱架及其联接

Legal Events

Date Code Title Description
PBP Patent lapsed

Effective date: 20170630