NL2001819C2 - Container voor het gecomprimeerd opslaan van afval. - Google Patents

Container voor het gecomprimeerd opslaan van afval. Download PDF

Info

Publication number
NL2001819C2
NL2001819C2 NL2001819A NL2001819A NL2001819C2 NL 2001819 C2 NL2001819 C2 NL 2001819C2 NL 2001819 A NL2001819 A NL 2001819A NL 2001819 A NL2001819 A NL 2001819A NL 2001819 C2 NL2001819 C2 NL 2001819C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
container
waste
housing
segment
compression
Prior art date
Application number
NL2001819A
Other languages
English (en)
Inventor
Pel Ariesen
Egidius Conrardus Theodorus Coenen
Pieter Andries Van Der Wulp
Original Assignee
Engels Hlc B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from NL2001819 external-priority
Application filed by Engels Hlc B V filed Critical Engels Hlc B V
Priority to NL2001819A priority Critical patent/NL2001819C2/nl
Application granted granted Critical
Publication of NL2001819C2 publication Critical patent/NL2001819C2/nl

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65FGATHERING OR REMOVAL OF DOMESTIC OR LIKE REFUSE
  • B65F1/00Refuse receptacles; Accessories therefor
  • B65F1/12Refuse receptacles; Accessories therefor with devices facilitating emptying
  • B65F1/125Features allowing the receptacle to be lifted and emptied by its bottom
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65FGATHERING OR REMOVAL OF DOMESTIC OR LIKE REFUSE
  • B65F1/00Refuse receptacles; Accessories therefor
  • B65F1/14Other constructional features; Accessories
  • B65F1/1426Housings, cabinets or enclosures for refuse receptacles
  • B65F1/1447Housings, cabinets or enclosures for refuse receptacles located underground
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65FGATHERING OR REMOVAL OF DOMESTIC OR LIKE REFUSE
  • B65F2210/00Equipment of refuse receptacles
  • B65F2210/162Pressing means
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65FGATHERING OR REMOVAL OF DOMESTIC OR LIKE REFUSE
  • B65F2210/00Equipment of refuse receptacles
  • B65F2210/172Solar cells

Description

Container voor het gecomprimeerd opslaan van afval
De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een container voor het opslaan van afval omvattende: een behuizing, voorzien van een aan een bovenzijde van de behuizing 5 gelegen toevoeropening voor het aan de behuizing toevoeren van afval en een aan een onderzijde van de behuizing gelegen afsluitbare afvoeropening voor het uit de behuizing afvoeren van afval.
Bij afvalverwerking, meer in het bijzonder de verwerking van huishoudelijk afval, 10 wordt er gebruik gemaakt van containers waarin op kleinere schaal - zoals per huishouden - verzameld afval wordt samengebracht om aldaar te worden opgehaald voor verdere verwerking. In dichtbevolkte gebieden wordt daartoe ondermeer gebruik gemaakt van het in aanhef genoemde type containers die veelal gedeeltelijk verzonken, dat wil zeggen in een daartoe aangebrachte, opening in de bodem worden geplaatst. Het 15 voordeel daarbij is dat de containers relatief weinig ruimte innemen en tevens minder hinderlijk in het straatbeeld aanwezig zijn dan bijvoorbeeld de traditionele rolcontainers met afdekklep. De containers worden geleegd door een daartoe ingericht voertuig waarmee de containers worden opgetild tot boven een afValruimte waarna de aan de onderzijde van de behuizing gelegen afsluitbare afvoeropening wordt geopend zodanig 20 dat het afval uit de container valt. Het legen van de containers is relatief kostbaar.
Het doel van de onderhavige uitvinding is daarom het doelmatiger legen van de containers van het in aanhef genoemde type.
25 De uitvinding verschaft daartoe een container voor het opslaan van afval, omvattende een behuizing, voorzien van een aan een bovenzijde van de behuizing gelegen toevoeropening voor het aan de behuizing toevoeren van afval en een aan een onderzijde van de behuizing gelegen afsluitbare afvoeropening voor het uit de behuizing afvoeren van afval, in de behuizing geplaatste comprimeermiddelen voor het in de 30 behuizing comprimeren van toegevoerd afval, en een in de behuizing geplaatste aandrijving voor de comprimeermiddelen, waarbij de comprimeermiddelen in hoofdzaak tussen de toevoeropening en de afVoeropening zijn gelegen. Door de container aan de bovenzijde te voorzien van een toevoeropening, aan de onderzijde van een afvoeropening en daartussen in de behuizing ondergebrachte comprimeermiddelen 2 wordt een vergrote opslagcapaciteit voor afVal verkregen, omdat het afval in de container kan worden samengedrukt zodanig dat dit minder volume inneemt dan niet samengedrukt afval. Dit voordeel van een toegenomen opslagcapaciteit wordt gepaard aan de mogelijkheid de container op een reeds bestaande wijze te kunnen lossen en 5 bestaande infrastructuur ten behoeve van dergelijke container te blijven gebruiken. Er zijn voor het lossen van een ten minste gedeeltelijk gevulde container geen complexe handelingen benodigd, zoals bijvoorbeeld het kantelen van de container. De bestaande hefmiddelen en afvoermiddelen (doorgaans een vuilniswagen met kraansysteem) voor het legen van containers met een aan de bovenzijde gelegen toevoeropening en een aan 10 onderzijde gelegen afvoeropening kunnen ook voor de container overeenkomstig de uitvinding worden gebruikt. Het legen van de container volgens onderhavige uitvinding kan immers worden uitgevoerd op bestaande wijze door de container op te heffen, boven een stortlocatie te brengen en de aan de onderzijde gelegen afvoeropening te openen. Ook alle overige “infrastructuur” voor bestaande containers kan worden 15 gecombineerd met de container overeenkomstig de uitvinding. Hierbij dient bijvoorbeeld gedacht te worden aan de houderopeningen die voor dergelijke containers in de bodem zijn aangebracht zodanig dat de containers in een ten minste gedeeltelijke ondergrondse positie kunnen worden gebracht, maar e.e.a. geldt ook voor andere infrastructurele zaken zoals de productielocatie en productiemiddelen, reservedelen, en 20 transportmiddelen. Zo is het bij een bestaande uitwendige geometrie van afvalcontainers mogelijk meer afval in de container op te slaan, met als gevolg dat in een bepaald gebied minder containers geplaatst hoeven te worden en/of dat de containers minder frequent geleegd hoeft te worden en er daarom bespaard kan worden op de kosten van het legen van de containers. Tevens is het legen minder hinderlijk voor de omgeving en 25 voor weggebruikers. Doordat minder containers geplaatst hoeven te worden, komt ruimte beschikbaar, bijvoorbeeld voor parkeerplaatsen. Minder activiteit ten behoeve van het legen van de containers levert tevens milieuvoordelen op, ondermeer omdat minder vaak gebruik hoeft te worden gemaakt van transportmiddelen, wat een reductie in de uitstoot van koolstofdioxide oplevert.
30 In een eerste uitvoeringsvorm omvat de container een toevoersegment voorzien van een toevoeropening, een comprimeersegment waarin de comprimeermiddelen zijn opgenomen en een afvalhoudend segment voorzien van een afvoeropening. Meer in het bijzonder zijn het toevoersegment, het comprimeersegment en het afValhoudende segment onderling losneembaar met elkaar verbonden. Door de container uit meerdere 3 segmenten modulair op te bouwen is de container flexibeler te vervaardigen, te onderhouden en te repareren. In het bijzonder wanneer de container tijdens gebruik ten minste gedeeltelijk in een in de bodem aangebrachte opening is geplaatst bevindt het toevoersegment zich boven de bodem. Hierdoor is de kans op beschadiging/molest van 5 het bovengrondse toevoersegment aanzienlijk groter dan van de andere segmenten. Ook is het mogelijk de containers op korte termijn afhankelijk van de marktvraag samen te stellen. Zo is het bijvoorbeeld denkbaar dat er verschillende varianten comprimeersegmenten bestaan en dat afhankelijk van de vraag er een container wordt samengesteld met juist het gewenste comprimeersegment. Deze mogelijkheid bestaat 10 uiteraard ook in variaties ten aanzien van de overige segmenten. Ook kan het voordelig zijn tijdens productie, transport en/of opslag, indien de segmenten in ontkoppelde toestand hanteerbaar zijn. Ook is het mogelijk dat op eenvoudige wijze eventuele storingen kunnen worden verholpen. Immers, indien zich een storing voordoet aan bijvoorbeeld de comprimeermiddelen kan eenvoudig toegang worden verschaft tot het 15 comprimeersegment door het toevoersegment los te nemen van het comprimeersegment.
In weer een andere uitvoeringsvorm sluiten de comprimeermiddelen aan op het afValhoudende segment. Door deze aansluiting kan het door de comprimeermiddelen 20 verwerkt afVal onder een verhoogde druk in het afValhoudende segment worden gebracht en wordt daarbij door de comprimeermiddelen een druk uitgeoefend gericht naar en op te vangen door de afsluitbare afVoeropening. Het is niet voor de hand liggend om afval te comprimeren in een afValhoudend segment dat is voorzien van een afsluitbare afVoeropening, omdat er zo tijdens het comprimeren ook aanzienlijke 25 krachten op de afsluiter van de afVoeropening worden uitgeoefend, maar toch leidt deze maatregel juist tot een doelmatige container die losbaar is op conventionele wijze. De nadelen die het richting de afVoeropening samendrukken van het afVal, die met name hebben te maken met toenemende eisen ten aanzien van de afsluiting van de afVoeropening worden echter meer dan volledig gecompenseerd door de voordelen die 30 deze constructie met zich mee brengt.
In een andere uitvoeringvorm omvatten de comprimeermiddelen een pers. Door de comprimeermiddelen te voorzien van een pers kan een aanzienlijk compressie (samendrukking) worden verkregen. Onder compressie wordt in deze context begrepen 4 de factor waarmee het volume van het afval wordt verkleind. De compressie is bij voorkeur groter dan 3 en nog meer bij voorkeur groter dan 4.
In weer een andere uitvoeringsvorm omvat de pers een zwenkbaar met de behuizing 5 verbonden persplaat. Een persplaat is een eenvoudige en robuuste constructie en kan tevens worden ingezet voor het op doelmatige wijze druk op het afVal uitoefenen. Door de persplaat zwenkbaar met de behuizing te verbinden kan er ook eenvoudig afval worden toegevoerd en is gelet op de robuuste constructie de kans op storingen gering. In het bijzonder is de persplaat zwenkbaar tussen een afval comprimerende positie, waarbij 10 de persplaat contact maakt met het toegevoerde afval, en een afval toe te voeren positie, waarbij de persplaat op afstand van de toevoeropening is gelegen. Hierdoor wordt immers ruimte tussen de toevoeropening en het afvalhoudende segment verkregen, waardoor het toevoeren van afval niet wordt belemmerd door de persplaat.
15 In nog een andere uitvoeringsvorm omvatten de comprimeermiddelen een shredder. Met een shredder wordt hierbij bedoeld een versnipperaar of een opdeler, waarmee het afval wordt opgedeeld in kleine delen. Door de comprimeermiddelen te voorzien van een shredder wordt een dichtere stapeling van het toegevoerde afval verkregen. In het bijzonder voordelig is een shredder indien het toegevoerde afVal afgesloten volumes 20 bevat, zoals bijvoorbeeld PET-flessen, welke lastig samendrukbaar zijn met name wanneer zij zijn afgesloten. Dergelijk afval kan zinvol worden opgedeeld met een shredder alvorens het eventueel ook nog samen te drukken.
In weer een andere uitvoeringsvorm is de afvoeropening afsluitbaar door een van het 25 afvalhoudende segment onderdeel uitmakend beweegbaar bodemdeel. Deze maatregel levert niet alleen een grote afvoeropening op, hetgeen gunstig is voor de afvoer van het afVal. Indien in hoofdzaak het gehele bodemdeel van de container beweegbaar met de behuizing is verbonden kan een afvoeropening worden verkregen zonder randen die de afvoer kunnen belemmeren.
30
In een voordelige uitvoeringsvorm omvat de container een vormsluitende koppeling voor het in een de afvoeropening afsluitende toestand borgen van het bodemdeel. Een dergelijke koppeling kan eenvoudig en solide worden uitgevoerd, waardoor er op verantwoorde wijze een relatief grote druk op het bodemdeel kan worden uitgeoefend.
5
Ook kan de koppeling zo worden uitgevoerd dat deze eenvoudig is los te nemen. Een goede sluiting van het bodemdeel is van belang om te voorkomen dat door de kracht die de comprimeermiddelen uitoefenen op het afval de afvoeropening zich opent met als gevolg dat de container tegen een bodem wordt afgezet en naar boven kan gaan 5 bewegen.
Het is ook voordelig indien de vormsluitende koppeling een zwenkbaar met het bodemdeel verbonden haak omvat, welke haak om een met de behuizing verbonden uitkraging geplaatst kan worden. Indien aan de haak een kabel is verbonden, kan door bediening van de kabel het bodemdeel naar wens juist meer of juist minder geopend 10 worden. Hierdoor kan de gebruiker naar wens het storten van het afval beïnvloeden. Juist indien het afval in de container onder een hoge druk is gebracht is het wenselijk het storten gecontroleerd te laten verlopen.
\
Bij huishoudelijke toepassing wordt het afval grotendeels in vuilniszakken aangeleverd, 15 welke vuilniszakken door compressie gemiddeld verergerd zullen gaan lekken. Het uit het afval lekkende vocht, ook wel percolaatwater genoemd, zal ondermeer stankoverlast veroorzaken. Het biedt dan ook voordelen indien het bodemdeel van de container een bak vormt. De bak zal het percolaatwater op vangen om het tijdens het legen van de container met het af val af te voeren. Hierdoor wordt de omgeving minder verontreinigd 20 met percolaatwater, en zal de stankoverlast verminderd worden. Door deze maatregel zal immers minder percolaatwater ongecontroleerd uit de container vloeien. Ook kan tussen de behuizing en het bodemdeel een laag veerkrachtig materiaal, zoals bijvoorbeeld rubber, zijn aangebracht, waardoor de kans op het uit de container vloeien van percolaatwater nog verder wordt verkleind. Tevens kan de container een op de 25 toevoeropening aansluitende koof omvatten. Hierdoor wordt het risico dat toegevoerde vuilniszakken nabij de toevoeropening scheuren en daardoor gaan lekken verminderd, wat de stankoverlast verkleint. In het bijzonder is de koof zodanig binnen de container geplaatst, dat de comprimeermiddelen aansluiten op de koof zijn. Dit heeft als voordeel dat de comprimeermiddelen zijn afgeschermd, waardoor het risico van direct contact 30 met de comprimeermiddelen, bijvoorbeeld tijdens onderhoud van de container, gering is.
In nog een andere uitvoeringsvorm omvat de aandrijving een elektromotor. Een elektromotor is betrouwbaar en goedkoop.
6
In nog weer een andere uitvoeringsvorm omvat de container ten minste één zonnepaneel. Hierdoor kan de container zelfstandig energie opwekken. In het bijzonder is het ten minste ene zonnepaneel gelegen op een van de container deel uitmakend 5 plateau. Hierdoor kan zonder bijzonder modificatie van de container zonne-energie worden opgevangen. Dit is des te meer voordelig omdat er dan geen andere (elektrische) voeding hoeft te worden aangelegd. Ter bescherming is het voordelig indien het zonnepaneel is afgeschermd met een in hoofdzaak transparant materiaal, zoals bijvoorbeeld polycarbonaat en/of polymethylmethacrylaat. In het bijzonder is het 10 wenselijk dat de afscherming begaanbaar is.
Verder is het wenselijk dat de container tevens een accu omvat. Deze maatregel biedt niet alleen het voordeel dat indien de elektromotor wordt bediend voldoende elektrische energie beschikbaar is, doordat de accu een energiebuffer vormt, maar er tevens 15 voldoende vermogen beschikbaar is om de elektromotor te voeden. De container kan ook voorzieningen omvatten voor koppeling met het elektriciteitsnet. Niet alleen een aandrijving kan zo worden gevoed maar ook een zonnepaneel en/of een accu kunnen voordelig met het net worden gekoppeld. Hierdoor kan bijvoorbeeld overtollige elektrische energie aan het elektriciteitsnet worden afgegeven, en kan elektrische 20 energie van het elektriciteitsnet worden onttrokken.
In nog een andere uitvoeringsvorm is de toevoeropening afsluitbaar. Niet alleen beperkt dit het gevaar voor de gebruiker en andere personen, maar kunnen er kan ook worden voorkomen dat er ongewenste stoffen, zoals regenwater, in de container komen. In het 25 bijzonder is de toevoeropening afsluitbaar door middel van een afsluiting van het trommel-type, waarbij door het verdraaien een trommel in een toevoeropening wordt geopend waarna door de trommel in een tegengestelde richting te verdraaien de toevoeropening wordt afgesloten en het in de trommel geplaatste afval naar beneden in de container valt.
30
In nog weer een andere uitvoeringsvorm omvat de container ten minste één sensor en een intelligente besturing voor het besturen van de comprimeermiddelen. Door de container te voorzien van een sensor voor het detecteren van toegevoerd afval kan de besturing de comprimeermiddelen aansturen. Het is ook mogelijk dat de sensor de 7 hoeveelheid toegevoerd afval meet met als gevolg dat de comprimeermiddelen kunnen worden aangestuurd afhankelijk van het toegevoerde volume aan afval.
De onderhavige uitvinding zal verder worden verduidelijkt aan de hand van de in de 5 navolgende figuren weergegeven niet-limitatieve uitvoeringsvoorbeelden. Hierin toont: figuur 1: een zijaanzicht op de container volgens onderhavige uitvinding, waarbij een bodemdeel zich in een de afVoeropening afsluitende positie bevindt; figuur 2: een zijaanzicht op de container uit figuur 1, waarbij een bodemdeel 10 zich in een de afVoeropening te openen positie bevindt; figuur 3: een zijaanzicht op de container uit figuur 1, waarbij een bodemdeel zich in een de afVoeropening geopende positie bevindt; figuur 4: een zijaanzicht op de container volgens onderhavige uitvinding, waarbij de container in een in de bodem aangebrachte opening is gelegen en 15 waarbij de container is voorzien van meerdere zonnepanelen; en figuur 5: een schematisch driedimensionaal aanzicht op een container volgens onderhavige uitvinding.
Figuur 1 toont een container 1 voor het opslaan van afVal. De container 1 omvat een 20 toevoersegment 10, een onder het toevoersegment 10 en in open verbinding met het toevoersegment 10 gelegen gedeeltelijk opengewerkt weergegeven comprimeersegment 20 en een onder het comprimeersegment 20 en in open verbinding met het comprimeersegment 20 gelegen afValhoudende segment 30. Een deel van de bovenzijde van het comprimeersegment 20 bestaat uit een begaanbare vloerplaat 11 (die het 25 toevoersegment 10 omringt). Het toevoersegment 10 is voorzien van een hier niet weergegeven opening voor het vanuit het toevoersegment 10 naar het afValhoudende segment 30 doorvoeren van toegevoerd afval. Het toevoersegment 10, het comprimeersegment 20 en het afValhoudende segment 30 zijn star met elkaar verbonden.
30
Het toevoersegment 10 omvat verder een toevoerbehuizing 12, een klep 13 voor het afsluiten van een niet-weergegeven toevoeropening, een schamierbaar met de toevoerbehuizing 12 verbonden deur 14 voor het verschaffen van toegang tot in de toevoerbehuizing 12, een beweegbaar met de toevoerbehuizing verbonden 8 bedieningselement 15a en een star met de toevoerbehuizing verbonden bedieningselement 15b.
Het comprimeersegment 20 omvat een comprimeerbehuizing 21 voorzien van een 5 losneembaar met de comprimeerbehuizing 21 verbonden wanddeel 22 voor het verschaffen van toegang tot in de comprimeerbehuizing 21. Binnen de comprimeerbehuizing 21 is verder een persplaat 23 star met een hier niet getoonde as verbonden, welke as met de comprimeerbehuizing 21 is verbonden. Een binnen de comprimeerbehuizing 21 geplaatste elektromotor 24 is met de as verbonden voor het 10 aandrijven van de persplaat 23. De elektromotor 24 is voorst met een niet weergegeven als contactpunt uitgevoerde elektrisch geleidende middelen verbonden met het elektriciteitsnet.
Het gedeeltelijk opengewerkt weergegeven afvalhoudende segment 30 omvat een 15 afvalhoudende behuizing 31, welke afvalhoudende behuizing 31 in hoofdzaak is opgebouwd uit meerdere zich in hoofdzaak in verticale richting uitstrekkende wanddelen 32 en een om een as 33 schamierbaar met de wanddelen 32 verbonden bodemdeel 34. Het bodemdeel 34 omvat meerdere opstaande bodemwandsegmenten 35, welke bodemsegmenten 35 onderling zo zijn verbonden dat het bodemdeel 34 een 20 vloeistofdichte bak vormt.
Voorts is met het bodemdeel 34 een haak 36 verbonden die schamierbaar is om as 37.
In de weergegeven toestand, waarbij het bodemdeel 34 het afvalhoudende segment 30 afsluit, grijpt de haak 36 om een star met de afvalhoudende behuizing 31 verbonden pen 25 38. Tussen een eerste uiteinde van de haak 36 en een uiteinde 39 van het bodemdeel 34 is een passieve kabel 40 geplaatst. De passieve kabel 40 is voorst over een katrolelement 41 geleidt. Een bedieningskabel 42 is tussen het katrolelement 41 en het beweegbaar met de toevoerbehuizing 10 verbonden bedieningselement 15a geplaatst. Verder omvat de container 1 een intelligente besturing 43 voor het aansturen van de 30 elektromotor 24, voorzien van een niet getoonde sensor voor het detecteren van toegevoerd afval in het toevoersegment 10.
De werking van de container is als volgt. Door het verdraaien van de klep 13 wordt de niet-getoonde toevoeropening geopend en kan afVal aan het toevoersegment 10 worden 9 toegevoerd. Dit afval zal, onder invloed van de zwaartekracht, door het comprimeersegment 20 naar het afValhoudende segment 30 worden verplaatst. De intelligente besturing 43 met de niet getoonde sensor zal het toevoeren van afval detecteren en, indien nodig, vervolgens de elektromotor 24 aansturen. De elektromotor 5 24 verdraait de persplaat 23, waarbij zich in het comprimeersegment 20 bevindend toegevoerd afval in de richting van het bodemdeel 34 wordt gedrukt. De persplaat 23 kan hierbij zowel linksom als rechtsom draaien.
Indien gewenst kan de container 1 geleegd worden. Hiertoe wordt de container 1 10 opgetild aan het star met de toevoerbehuizing 12 verbonden bedieningselement 15b. De container 1 wordt vervolgens boven een startpositie gebracht. Met een opwaartse verplaatsing van het bedieningselement 15a draait de haak 36 met de wijzers van de klok mee om het scharnier 37. Het gewicht van het bodemdeel 34 en de druk van het gecomprimeerde afval laten het bodemdeel 34 naar beneden zwenken. Deze situatie is 15 weergegeven in figuur 2.
Neerwaartse beweging van het bedieningselement 15a maakt dat ook de bedieningskabel 42 neerwaarts beweegt, met als gevolg dat het bodemdeel 34 met de wijzers van de klok mee om scharnier 33 zal draaien. Hierdoor wordt er een opening in 20 het afValhoudende segment 30 verkregen, waaruit het afval naar beneden valt. Deze situatie is weergegeven in figuur 3.
Figuur 2 toont de container uit figuur 1, waarbij het bodemdeel 34 zich in een het afValhoudende segment 30 te openen positie bevindt. In deze figuur worden identieke 25 onderdelen aangeduid met de overeenkomstige verwijscijfers uit figuur 1.
Het beweegbaar met de toevoerbehuizing i2 verbonden bedieningselement 15a is hiertoe onder invloed van een kracht F dusdanig ver in een opwaartse richting verplaatst, dat de haak 36 zo met de cijfers van de klok is verdraaid, dat het bodemdeel 30 34 naar beneden wordt gedrongen. Indien de kracht F wordt verlaagd, zal het bodemdeel 34 met de wijzers van de klok mee verdraaien, waardoor een opening in het afValhoudende segment wordt verkregen en toegevoerd afVal kan worden afgevoerd. Indien kracht F geheel wordt opgeheven zal het bedieningselement 15a weer geheel 10 neerwaarts bewegen, waarbij het bodemdeel 34 geheel is verdraaid, zoals weergegeven in figuur 3. Hierbij wordt een grote afvoeropening verkregen.
Figuur 3 toont de container uit figuur 1, waarbij het bodemdeel 34 zich in een het 5 afvalhoudende segment 30 geheel geopende positie bevindt. Ook in deze figuur worden identieke onderdelen aangeduid met de overeenkomstige verwijscijfers als in figuur 1. Het beweegbaar met de toevoerbehuizing 12 verbonden bedieningselement 15a is hiertoe geheel neerwaarts bewogen, zodat het bodemdeel 34 volledig is verdraaid. Hierbij is een grote afVoeropening verkregen, waardoor in hoofdzaak al het toegevoerde 10 afval wordt afgevoerd. Tevens is de onderzijde van de wanddelen van de afvalhoudende behuizing voorzien van een uit rubber vervaardigde strip 40. Deze strip 40 zorgt voor een goede afdichting, indien het bodemdeel 34 zich in de in figuur 1 weergegeven het afvalhoudende segment 30 afsluitende positie bevindt.
15 Na het storten van het afval kan het geleegde afvalhoudende segment 30 weer worden afgesloten door het bedieningselementl5a opwaarts te bewegen. Kabel 42 zal hiertoe kabel 40 opwaarts verplaatsen en daarmee de haak 36 en het bodemdeel 34 eveneens opwaarts doen bewegen. Hierbij wordt de situatie verkregen zoals weergegeven in figuur 2.
20
Nadat vervolgens de container 1 op een bodem is geplaatst kan het bedieningselement 15a weer neerwaarts worden bewogen, waarbij de haak 36 tegen de wijzers van de klok in om scharnier 37 draait. Dit is de situatie zoals weergegeven in figuur 1. Er kan weer afvul worden toegevoerd aan het afvalhoudende segment 30, waarbij de persplaat 23 25 weer een druk op het toegevoerde afVal en daarmee op het bodemdeel 34 kan uitoefenen, zonder dat hierbij het bodemdeel 34 zal verdraaien.
11
Figuur 4 toont een container 1 die is geplaatst in een opening 50 in een bodem 2. Ook in deze figuur worden identieke onderdelen aangeduid met de overeenkomstige verwijscijfers als in figuur 1. Het bodemdeel 34 bevindt zich hierbij in een het 5 afvalhoudende segment 30 afsluitende positie, waarbij de hier niet weergegeven comprimeermiddelen druk kunnen uitoefenen op het toegevoerde afVal en daarmee op het bodemdeel 34.
Verder is de vloerplaat 11 bedekt met meerdere zonnepanelen 60, waarover een 10 begaanbare uit een polycarbonaat omvattende kunststof vervaardigde plaat 61 is gelegen. De zonnepanelen 60 zijn met een - hier niet weergegeven - accu verbonden, welke accu is verbonden met de eveneens niet weergegeven elektromotor 24.
Figuur 5 toont een driedimensionaal aanzicht op een container 1 uit figuur 1. Opnieuw 15 worden identieke onderdelen aangeduid met de overeenkomstige verwijscijfers als in figuur 1.

Claims (15)

1. Container voor het opslaan van afval, omvattende: een behuizing, voorzien van een aan een bovenzijde van de behuizing gelegen 5 toevoeropening voor het aan de behuizing toevoeren van afval en een aan een onderzijde van de behuizing gelegen afsluitbare afvoeropening voor het uit de behuizing afvoeren van afval; in de behuizing geplaatste comprimeermiddelen voor het in de behuizing comprimeren van toegevoerd afval; en 10. een in de behuizing geplaatste aandrijving voor de comprimeermiddelen, waarbij de comprimeermiddelen in hoofdzaak tussen de toevoeropening en de afvoeropening zijn gelegen.
2. Container volgens conclusie 1, met het kenmerk dat de container een 15 toevoersegment voorzien van een toevoeropening, een comprimeersegment waarin de comprimeermiddelen zijn opgenomen en een afvalhoudende segment voorzien van een afvoeropening omvat.
3. Container volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk dat de 20 comprimeermiddelen aansluiten op het afvalhoudende segment.
4. Container volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk dat de comprimeermiddelen een pers omvatten.
5. Container volgens conclusie 4, met het kenmerk dat de pers ten minste een zwenkbaar met de behuizing verbonden persplaat omvat.
6. Container volgens een der voorafgaande conclusies, met het kenmerk dat de comprimeermiddelen een shredder omvatten. 30
7. Container volgens een der voorafgaande conclusies, met het kenmerk dat de afvoeropening afsluitbaar is door een van het afvalhoudende segment onderdeel uitmakend beweegbaar bodemdeel.
8. Container volgens conclusie 7, met het kenmerk dat de container een vormsluitende koppeling omvat voor het in een de afvoeropening afsluitende toestand borgen van het bodemdeel.
9. Container volgens conclusie 7 of 8, met het kenmerk dat het bodemdeel een bak omvat.
10. Container volgens een der voorafgaande conclusies, met het kenmerk dat de aandrijving een elektromotor omvat. 10
11. Container volgens een der voorafgaande conclusies, met het kenmerk dat de container ten minste één zonnepaneel omvat.
12. Container volgens conclusie 11, met het kenmerk dat het ten minste ene 15 zonnepaneel is gelegen op een van de container deel uitmakend plateau.
13. Container volgens een der voorafgaande conclusies, met het kenmerk dat de container ten minste een accu omvat.
14. Container volgens een der voorafgaande conclusies, met het kenmerk dat de toevoeropening afsluitbaar is.
15. Container volgens een der voorafgaande conclusies, met het kenmerk dat de container ten minste één sensor en een intelligente besturing omvat voor het besturen 25 van de comprimeermiddelen.
NL2001819A 2008-07-17 2008-07-17 Container voor het gecomprimeerd opslaan van afval. NL2001819C2 (nl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL2001819A NL2001819C2 (nl) 2008-07-17 2008-07-17 Container voor het gecomprimeerd opslaan van afval.

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL2001819 2008-07-17
NL2001819A NL2001819C2 (nl) 2008-07-17 2008-07-17 Container voor het gecomprimeerd opslaan van afval.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL2001819C2 true NL2001819C2 (nl) 2010-01-19

Family

ID=40328621

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL2001819A NL2001819C2 (nl) 2008-07-17 2008-07-17 Container voor het gecomprimeerd opslaan van afval.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL2001819C2 (nl)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ITMI20111440A1 (it) * 2011-07-29 2013-01-30 Omb Internat S R L Cassonetto per rifiuti
ES2396323A1 (es) * 2010-06-07 2013-02-20 Equipos Y Servicios Del Nordeste, S.L Equipo soterrado para la recogida y compactado de residuos.
NL1039541C2 (nl) * 2012-04-16 2013-10-28 Rhino Engineering B V Huisvuilcontainer en inbouweenheid daarvoor.
CN105346885A (zh) * 2015-11-23 2016-02-24 北京林业大学 一种基于压杆屈曲原理的塑料瓶压缩回收装置
WO2016120522A1 (en) * 2015-01-30 2016-08-04 Molok Oy Underground collection container

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2763051A1 (fr) * 1997-05-07 1998-11-13 Jean Michel Potet Dispositif de mobilier urbain semi-enterre permettant le tri selectif des dechets par apport volontaires, associee a un systeme automatique de gestion de collecte, des modules pleins
DE102006031131A1 (de) * 2005-07-04 2007-03-01 Rimetaal B.V. Vorrichtung und Verfahren für das Einsammeln und Zusammenpressen von Abfall
DE202007011598U1 (de) * 2007-08-18 2007-12-20 Ecovision B.V. Unterflurmüllsammelbehälter
EP2011745A1 (en) * 2007-07-02 2009-01-07 Sidcon Milieutechniek B.V. Waste collecting device and method for using such a device

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2763051A1 (fr) * 1997-05-07 1998-11-13 Jean Michel Potet Dispositif de mobilier urbain semi-enterre permettant le tri selectif des dechets par apport volontaires, associee a un systeme automatique de gestion de collecte, des modules pleins
DE102006031131A1 (de) * 2005-07-04 2007-03-01 Rimetaal B.V. Vorrichtung und Verfahren für das Einsammeln und Zusammenpressen von Abfall
EP2011745A1 (en) * 2007-07-02 2009-01-07 Sidcon Milieutechniek B.V. Waste collecting device and method for using such a device
DE202007011598U1 (de) * 2007-08-18 2007-12-20 Ecovision B.V. Unterflurmüllsammelbehälter

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2396323A1 (es) * 2010-06-07 2013-02-20 Equipos Y Servicios Del Nordeste, S.L Equipo soterrado para la recogida y compactado de residuos.
ITMI20111440A1 (it) * 2011-07-29 2013-01-30 Omb Internat S R L Cassonetto per rifiuti
NL1039541C2 (nl) * 2012-04-16 2013-10-28 Rhino Engineering B V Huisvuilcontainer en inbouweenheid daarvoor.
EP2664449A2 (en) 2012-04-16 2013-11-20 Rhino Engineering B.V. Garbage container and built-in unit for that purpose
EP2664449A3 (en) * 2012-04-16 2014-03-05 Rhino Engineering B.V. Garbage container and built-in unit for that purpose
WO2016120522A1 (en) * 2015-01-30 2016-08-04 Molok Oy Underground collection container
CN105346885A (zh) * 2015-11-23 2016-02-24 北京林业大学 一种基于压杆屈曲原理的塑料瓶压缩回收装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL2001819C2 (nl) Container voor het gecomprimeerd opslaan van afval.
US4552500A (en) Refuse hauling and storage apparatus
CN107672963A (zh) 一种导轨式分类投放的智能垃圾桶的工作方法
CN205972549U (zh) 便于垃圾分类及地下转运的垃圾桶及其地下回收转运系统
US5960710A (en) Refuse compactor
CN106429121B (zh) 一种生活垃圾粉碎风选压缩运输车
EP0708039B1 (en) Device for collecting refuse, as well as removal and transport means therefor
KR101440544B1 (ko) 쓰레기 분리 수거차량
KR101871260B1 (ko) 다목적 쓰레기 수거차량
CN109230071A (zh) 一种收集纸类垃圾箱
CN107777188A (zh) 一种城乡垃圾投放收集用的垃圾地埋收集箱
RU2008129218A (ru) Установка для раздельного сбора компактируемых твердых и стеклянных отходов (варианты)
CN201347264Y (zh) 地埋式垃圾箱
CN210392372U (zh) 智能垃圾桶
EP0876971A1 (en) Device for underground waste collection
US7434507B1 (en) System and trash receptacle for collecting and compacting trash
KR200485263Y1 (ko) 재활용쓰레기 적재함이 구비된 압축식 쓰레기 수거차량
CN210047931U (zh) 一种多功能垃圾分类收集转运车
CN207698521U (zh) 无泄漏多功能自卸专用垃圾车
US20090081013A1 (en) Machine for food waste densification and removal and process for same
JP2794020B2 (ja) 塵芥収集車
CN207791770U (zh) 一种设有智能化卸料联动系统的吊装式垃圾压缩车
Nilsson Waste collection: equipment and vehicles
KR100273467B1 (ko) 사전 압축식 재활용쓰레기 수거차량
KR100831066B1 (ko) 음식물쓰레기수거차량

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20120201