FI126004B - Istutuskone ja laitteisto taimien käsittelemiseksi - Google Patents

Istutuskone ja laitteisto taimien käsittelemiseksi Download PDF

Info

Publication number
FI126004B
FI126004B FI20125687A FI20125687A FI126004B FI 126004 B FI126004 B FI 126004B FI 20125687 A FI20125687 A FI 20125687A FI 20125687 A FI20125687 A FI 20125687A FI 126004 B FI126004 B FI 126004B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
seedlings
feeder
planting
seedling
grippers
Prior art date
Application number
FI20125687A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI20125687A (fi
Inventor
Jussi Aikala
Original Assignee
Upm Kymmene Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Upm Kymmene Corp filed Critical Upm Kymmene Corp
Priority to FI20125687A priority Critical patent/FI126004B/fi
Priority to PCT/FI2013/050602 priority patent/WO2013190176A1/en
Priority to UY34864A priority patent/UY34864A/es
Publication of FI20125687A publication Critical patent/FI20125687A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI126004B publication Critical patent/FI126004B/fi

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
  • A01CPLANTING; SOWING; FERTILISING
  • A01C11/00Transplanting machines
  • A01C11/02Transplanting machines for seedlings
  • A01C11/025Transplanting machines using seedling trays; Devices for removing the seedlings from the trays

Description

ISTUTUSKONE JA LAITTEISTO TAIMIEN KÄSITTELEMISEKSI Keksinnön ala
Keksinnön kohteena on istutuskone. Keksinnön kohteena on myös työkone. Keksinnön kohteena on lisäksi laitteisto taimien käsittelemiseksi.
Keksinnön taustaa
Metsien uudistamisessa hyödynnetään erilaisia istutuskoneita, jotka istuttavat maahan puuntaimia. Kyseessä on erityisesti kuusen ja männyn taimet, joissa on juuripaakku mukana.
Istutusta varten maata voidaan muokata eri tavoin, jolloin esim. laikkumätästyksen tai kääntömätästyksen avulla muodostetaan maahan mätäs, johon puuntaimi juuripaakkuineen istutetaan ja joka on kasvun kannalta optimaalinen. Tyypillisesti on niin, että puuntaimi sijoitetaan istutuskoneen avulla koloon, joka on muodostettu mättääseen. Lisäksi on eduksi, että istutuksen jälkeen maanpinta puuntaimen ympärillä tiivistetään.
Eräs istutuskone on esitetty julkaisussa FI-94477-B, jossa on kyseessä työkoneen puomiin kiinnitettävä istutuskone. Eräs istutuskone on esitetty myös julkaisussa FI-119315-B, jossa on kyseessä työkoneen puomiin kiinnitettävä istutuskone, jossa voi istuttaa kaksi puuntainta samanaikaisesti.
Edellä esitetyistä esimerkeissä istutuskoneet käsittävät laitteet, joilla voidaan muodostaa mätäs istutusta varten, sekä laitteet, jotka suorittavat maanpinnan tiivistämisen. Edellä mainitut istutuskoneet käsittävät puuntaimia varten lisäksi makasiinin, joka kostuu liikkuvasta kuljettimesta. Kuljetin sekä varastoi puuntaimia että syöttää ne ennalta määrättyyn kohtaan istutuskoneessa. Kyseisessä kohdassa on laitteet, esim. istutusputki, joka ohjaa puuntaimen mättääseen. Eräs istutukone, jossa on tarttujat ja siirtolaitteet taimien käsittelyyn, on esitetty julkaisussa EP-0612466-A1.
Edellä mainittujen istutuskoneiden kapasiteetti on rajallinen. Istutustyö on keskeytettävä kun istutuskoneen puuntaimet loppuvat ja istutuskoneeseen on ladattava manuaalisesti uusia puuntaimia, jotta istutustyötä voidaan jälleen jatkaa. Puuntaimien lataaminen saattaa viedä jopa 15 - 20 % kokonaistyöajasta. Kapasiteetin kasvattamiseksi istutuskoneen varastoimaa taimimäärää on yritetty kasvattaa esim. julkaisun WO-96/04775 esittämällä tavalla. Istutuslaitteisto kuitenkin muodostuu kookkaaksi ja monimutkaiseksi.
Keksinnön lyhyt yhteenveto
Keksinnön mukainen ratkaisu istutuskoneeksi on esitetty patenttivaatimuksessa 1 ja 9. Keksinnön mukainen ratkaisu työkoneeksi on esitetty patenttivaatimuksessa 7 ja 10. Keksinnön mukainen ratkaisu laitteistoksi taimien käsittelemiseksi on esitetty patenttivaatimuksessa 11 ja 14.
Kyseessä on istutuskone, joka käsittää istutuslaitteet, jotka on sovitettu johtamaan ja sijoittamaan taimi istutuskohtaan, ainakin yhden taimivaraston, johon on sijoitettavissa useita taimia vierekkäin, ja syöttölaitteen. Syöttölaite on useiden taimien samanaikaista käsittelyä varten varustettu kahdella tai useammalla vierekkäisellä tarttujalla, jolloin kukin tarttuja on sovitettu sekä sulkeutumaan taimeen tarttumista varten että avautumaan taimen päästämiseksi pois tarttujasta. Istutuskone käsittää lisäksi siirtolaitteet, joihin syöttölaite on kytketty ja jotka on sovitettu kuljettamaan syöttölaite taimivarastoon ja paikoittamaan syöttölaite noudettavien taimien luokse. Siirtolaitteet on lisäksi sovitettu kuljettamaan syöttölaite ennalta määrättyyn sijaintiin, johon taimet on luovutettavissa joko yksitellen tai useita taimia samanaikaisesti.
Kun taimia kuljetetaan useita, ts. kaksi tai useampia samanaikaisesti, istutuskoneen toiminta nopeutuu siihen verrattuna, että taimia kuljetettaisiin yksitellen. Tarttujat soveltuvat taimien käsittelyyn ja niillä voidaan tarttua taimeen.
Erään erityisen esimerkin mukaisesti taimet ovat taimivarastossa sijoittuneina vakioituun järjestykseen syöttölaitetta varten. Taimet voivat tällöin olla sijoitettuna yhteen tai useampaan taimilaatikkoon tai vastaavaan säilytys- tai kuljetuspakkaukseen.
Kun taimivarasto kykenee vastaanottamaan kokonaisia taimilaatikoita, vältetään yksittäisten taimien manuaaliselta käsittelyltä. Kun kyseisiä samoja taimilaatikoita käytetään myös taimien kuljetuksessa taimistosta istutuspaikalle, vältytään yksittäisten taimien manuaaliselta käsittelyltä sekä kuljetuksen että taimivaraston täydentämisen yhteydessä, ja myös istutuspaikalla. Taimien ja niiden juuripaakkujen vahingot vähenevät, kun niiden manuaalisia käsittelykertoja vähennetään.
Erään esimerkin mukaisesti tarttujien välisiä etäisyyksiä voidaan suurentaa ja pienentää ennalta määrätyn verran.
Siirtolaitteet käsittävät kiinnitysosia, niveliä, johteita, liukuja, siirtopalkkeja, kelkkoja, laakerointeja ja toimilaitteita sekä tarvittaessa myös esim. sähköisiä, pneumaattisia tai hydraulisia ohjauslaitteita, jotka huolehtivat siirtolaitteiden toiminnoista.
Eräässä suoritusmuodossa istutuskone käsittää lisäksi välivaraston, johon on sijoitettavissa useita taimia ja joka on sovitettu ohjaamaan taimia yksi kerrallaan istutuslaitteille. Välivarasto on sijoittuneena ennalta määrättyyn sijaintiin, ts. paikkaan, johon syöttöelin tuo taimet, ja lisäksi syöttölaite on sovitettu luovuttamaan useita taimia samanaikaisesti välivarastoon, sen täydentämiseksi.
Erään esimerkin mukaisesti välivarastona on liikuteltava makasiini taimia varten. Makasiini on sijoittuneena ennalta määrättyyn sijaintiin, ts. paikkaan, johon syöttöelin tuo taimet ja lisäksi luovuttaa ne makasiiniin.
Kun kyseessä on suoritusmuoto, jossa samanaikaisesti useita taimia sekä kuljetetaan että luovutetaan istutuslaitteille, tehostuu istutuskoneen toiminta. Syöttöelin voi hakea uusia taimia välivarastoon istutuksen ollessa käynnissä, joten istutuksen aikana ei synny viiveitä, jotka aiheutuisivat taimien noutamisesta.
Erään toisen esimerkin mukaisesti istutuslaitteet ovat sijoittuneena ennalta määrättyyn sijaintiin, johon syöttöelin tuo taimet, ja lisäksi syöttölaite on sovitettu luovuttamaan taimia yksi kerrallaan istutuslaitteille.
Kun kyseessä on toinen suoritusmuoto, jossa taimet luovutetaan istutuslaitteille syöttölaitteesta yksi kerrallaan, voidaan laitteiston rakennetta yksinkertaistaa ja erillisestä välivarastosta luopua, sillä syöttölaite toimii eräänlaisena välivarastona.
Erään esimerkin mukaisesti istutuskone käsittää ainakin kaksi vierekkäistä taimivarastoa, joissa istutuskoneen taimia varastoidaan hyödyntäen esimerkiksi taimilaatikoita. Erään toisen esimerkin mukaisesti istutuskone käsittää ainakin kaksi päällekkäistä taimivarastoa, ja kolmannen esimerkin mukaisesti istutuskone käsittää sekä päällekkäisiä että vierekkäisiä taimivarastoja. Siirtolaitteet on sovitettu kuljettamaan syöttölaite kuhunkin taimivarastoon. Taimivarastojen ja taimien määrän kasvattamien lisää istutukseen käytettyä osuutta kokonaistyöajasta. Myös istutuskoneen tehokkuus kasvaa, sillä suurempi määrä taimia riittää pitempiaikaiseen istutukseen. Useita taimivarastoja käsittävän istutuskoneen täydentäminen uusilla taimilla on suoritettava harvemmin kuin yhdellä taimivarastolla varustetulla istutuskoneella.
Tunnettuun tekniikkaan verrattuna istutukseen käytetty kokonaistyöaika pienenee. Tällöin myös istutettavien taimien ja taimilaatikoiden varastointiin istutuspaikalla käytetty aika lyhenee, jolloin vältetään taimien kuivumista ja taimien kastelukertoja voidaan vähentää.
Eräässä esimerkissä syöttölaite on kytketty siirtolaitteisiin nivelen avulla niin, että syöttölaite tarttujineen pääsee kääntymään pystysuuntaisen kiertoakselin ympäri. Syöttölaitteen kiertoliike mahdollistaa taimivarastojen joustavamman sijoittelun ja parantaa monipuolistaa tapoja, joilla syöttölaite käsittelee taimia. Erään esimerkin mukaisesti syöttölaite onkin sijoittuneena kahden vierekkäisen taimivaraston väliin.
Erään toisen esimerkin mukaisesti syöttölaitteeseen on lisäksi kiinnitettynä tarttujia kaksi peräkkäin niin, että peräkkäiset tarttujat on sovitettu ottamaan taimia syöttölaitteen vastakkaisilta puolilta. Syöttölaite on sijoittuneena esim. kahden vierekkäisen taimivaraston väliin. Tällöin syöttölaite voi käsitellä samanaikaisesti useampia taimia tai syöttölaitteen kiertoliike ei ole tarpeen, joten syöttölaite voidaan konstruoida matalammaksi kuin vaihtoehdossa, jossa syöttölaitteessa on nivel.
Eräässä esimerkissä istutuskone lisäksi käsittää muokkauslaitteet maanpinnan muokkaamiseksi taimen istutusta varten, tiivistyslaitteet maanpinnan tiivistämiseksi istutetun taimen ympärillä, ja kiinnityslaitteet, istutuslaitteiston kytkemiseksi työkoneen ohjattavaan nivelpuomiin.
Kyseessä on esimerkiksi muokkauslaitteet, jotka soveltuvat erityisesti laikku-mätästykseen. Vaihtoehtoisesti, maanpinnan muokkaus suoritetaan erillisessä vaiheessa tai erillisellä laitteella. Vaihtoehtoisesti, tiivistys suoritetaan erillisessä vaiheessa tai erillisellä laitteella.
Kiinnityslaitteet mahdollistavat istutuskoneen kiinnittämisen esimerkiksi työkoneen nivelpuomiin.
Erään esimerkin mukaisesti kyseessä on erityisesti istutuskone, jonka istutuslaitteet käsittävät pystysuuntaisen istutusputken. Istutusputki työntyy ohjatusti istutuskohtaan, muokkaa istutuskohtaan kolon tainta varten, päästää taimen istutuskohtaan ja vetäytyy takaisin valmiusasentoon, jossa se voi vastaanottaa uuden istutettavan taimen.
Esitettynä ratkaisuna on myös työkone, joka on maastossa liikkuva ajoneuvo ja käsittää ohjattavan nivelpuomin. Työkoneeseen kuuluu lisäksi edellä esitetty istutuskone, joka on sovitettuna nivelpuomiin.
Työkoneen käyttö mahdollistaa istutuskoneen tehokkaan käytön. Laitteisto kytketään työkoneen ohjausjärjestelmään, jonka avulla ohjataan mm. istutuskoneen toimilaitteita. Laitteisto hyödyntää esimerkiksi työkoneen hydraulijärjestelmää. Työkone on traktoriin, harvesteriin, kuormakoneeseen tai kaivinkoneeseen perustuva työkone.
Traktori voidaan varustaa nivelpuomilla, jonka päähän istutuskone kytketään. Harvesterissa ja kuormakoneessa istutuskone kytketään harvesteri pään tai puutavarakouran tilalle nivelpuomiin. Kaivinkoneessa istutuskone sijoitetaan kauhan tilalle nivelpuomiin. Kaivinkoneessa istutuskone voidaan sijoittaa yhdessä kauhan kanssa nivelpuomiin, jolloin kauhaa voidaan käyttää muokkauslaitteina.
Esitetyn ratkaisun mukaisen istutuskoneen avulla voidaan kyseisten työkoneiden käyttöä monipuolistaa. Kun laitteisto on lisäksi sovitettu niin, että se voidaan kiinnittää olemassa olevien työkoneiden nivelpuomeihin, vältetään erikoisrakenteisen nivelpuomin käyttö.
Esitettynä ratkaisuna on myös taimien käsittelyä varten oleva laitteisto, joka käsittää ainakin yhden taimivaraston, johon on sijoitettavissa useita taimia vierekkäin, ja syöttölaitteen. Syöttölaite on useiden taimien samanaikaista käsittelyä varten varustettu kahdella tai useammalla vierekkäisellä tarttujalla, jolloin kukin tarttuja on sovitettu sekä sulkeutumaan taimeen tarttumista varten että avautumaan taimen päästämiseksi pois tarttujasta. Laitteisto käsittää lisäksi siirtolaitteet, joihin syöttölaite on kytketty ja jotka on sovitettu kuljettamaan syöttölaite taimivarastoon ja paikoittamaan syöttölaite noudettavien taimien luokse. Siirtolaitteet on lisäksi sovitettu kuljettamaan syöttölaite ennalta määrättyyn sijaintiin, johon taimet on luovutettavissa joko yksitellen tai useita taimia samanaikaisesti.
Edellä esitetty istutuskone voi olla sijoitettuna myös erilaisiin työkoneisin, jotka ovat maastossa liikkumaan kykeneviä ajoneuvoja. Istutuskone voi olla kytkettynä työkoneeseen tai se muodostaa erillisen, vedettävän tai työnnettävän istutuskoneen, joka on varustettu liikkumisen mahdollistavilla laitteilla, kuten pyörillä, jotka on kytketty istutuskoneen runkoon.
Esitettyjen ratkaisujen mukainen istutuskone ja laitteisto soveltuvat erityisesti taimille, joissa on juuripaakku mukana. Kyseessä on erityisesti männyn tai kuusen taimi.
Piirustusten kuvaus
Esitettyjä ratkaisuja selostetaan seuraavassa tarkemmin viittaamalla samalla oheisiin kuviin, joissa: kuva 1 esittää sivulta katsottuna erään esimerkin, jossa ratkaisun mukainen laitteisto on sovitettuna istutuskoneeseen, kuva 2 esittää kuvan 1 istutuskoneen ja laitteiston päästä katsottuna, kuva 3 esittää kuvan 1 istutuskoneen ja laitteiston päältä katsottuna, kuva 4 esittää kuvan 1 laitteiston syöttölaitteen tarkemmin ja päältä katsottuna.
Keksinnön yksityiskohtainen kuvaus
Kuvissa 1 - 4 samat osat on merkitty samalla numerolla eri kuviin.
Kuvassa 1 on esitetty eräs esimerkki ratkaisun mukaisesta istutuskoneesta 10, joka on erityisesti työkoneen nivelpuomiin kiinnitettävä istutuskone. Kyseinen istutuskone käsittää ratkaisun mukaisen laitteiston 11, joka on tarkoitettu taimien käsittelyyn.
Kuvan 1 esimerkissä istutuskone 10 on kytkettävissä nivelpuomiin, joka on työkoneessa. Istutuskone 10 kytketään nivelpuomiin käyttäen kiinnityslaitteita 12, ja kyseessä on esimerkiksi pikakiinnitys tai purettava kiinnitys käyttäen esim. pultteja. Työkone kykenee liikkumaan vaihtelevassa maastossa ja työkoneen kuljettaja ohjaa istutuskonetta 10 työkoneen ohjaamosta käsin, tai muualta etäohjauksen avulla.
Istutuskoneessa 10 on runko 13, johon laitteisto 11, kiinnityslaitteet 12 ja muitakin laitteita on kiinnitetty ja joka toimii kantavana rakenteena.
Runkoon 13 on kiinnitetty muokkauslaitteet 14 maanpinnan muokkaamiseksi taimen istutusta varten. Tässä esimerkissä muokkauslaitteet 14 käsittävät muokkauslevyn, joka on lisäksi kallistettavissa toimilaitteen avulla (esim. sylinteri). Muokkauslaitteiden 14 ja istutuskoneen rungon 13 liikkeidenavulla muodostetaan mätäs, johon taimi istutetaan. Liikkeet aikaansaadaan nivelpuomin avulla. Kyseessä on muokkauslaitteet, jotka soveltuvat erityisesti laikkumätästykseen.
Runkoon 13 on kytketty myös tiivistyslaitteet 15 maanpinnan tiivistämiseksi istutetun taimen ympärillä. Tässä esimerkissä tiivistyslaitteet 15 ovat toimilaitteen (esim. sylinteri) avulla maata vasten työnnettäviä tassuja, joita on sopivimmin kaksi, sijoittuneina taimen kahdelle vastakkaiselle sivulle. Lisäksi, tai vaihtoehtoisesti, myös rungon 13 alapinta voi toimia tiivistyslaitteena, kun istutuskone painuu tai sitä painetaan maata vasten.
Runkoon 13 on sijoitettu myös istutuslaitteet 17, jotka johtavat taimen alas ja sijoittavat taimen maahan istutuskohtaan 18. Istutuskohta on esim. mättäässä, joka on muodostettu maahan istutusta varten. Kuvan 1 esimerkissä istutuslaitteet 17 hyödyntävät painovoimaa taimen liikuttelussa ja käsittävät pystysuuntaisen istutusputken. Istutusputki työntyy toimilaitteen (esim. sylinteri) avulla ohjatusti istutuskohtaan 18 ja tekee siihen kolon tainta varten. Tässä esimerkissä istutusputken alapäässä on läppä 16, joka sulkee istutusputken ja on avattavissa toimilaitteen avulla (esim. sylinteri). Tässä esimerkissä istutusputki päästää taimen putoamaan istutuskohtaan avaamalla läpän 16, joten taimi voi olla valmiina esim. läpän päällä. Tämän jälkeen istutusputki vetäytyy takaisin ylös valmiusasentoonsa ja jättää taimen paikoilleen. Valmiusasennossa istutusputki voi vastaanottaa uuden istutettavan taimen, kun läppä 16 on suljettuna. Eräissä esimerkeissä istutusputki on moniosainen ja toimii teleskooppisesti, kuten kuvan 1 esimerkissä.
Istutuslaitteet 17 vastaanottavat uuden taimen ennalta määrätystä paikasta, ts. sijainnista 19, joka on istutuskoneessa ja johon laitteisto 11 tuo taimen. Kuvan 1 esimerkissä istutuslaitteisiin 17 kuuluva istutusputki ja sen yläpää ovat sijainnissa 19 ja vastaanottavat uuden taimen.
Laitteisto 11, joka on sijoitettuna istutuskoneeseen 10, käsittää ainakin yhden taimivaraston 21. Kuvan 1 esimerkissä tai mi varastoja 21 on useita, ts. kaksi tai useampia, rinnakkain ja päällekkäin. Sopivimmin on niin, että kussakin taimivarastossa taimia on useita vierekkäin, jotta useita taimia voidaan käsitellä samanaikaisesti. Sopivimmin on lisäksi niin, että kussakin taimivarastossa taimet ovat sijoittuneina vakioituun järjestykseen, esim. matriisiksi, jossa useita taimia on rinnakkain ja peräkkäin suorissa riveissä.
Kukin taimivarasto 21 koostuu esimerkiksi taimilaatikosta, jossa on useita taimia. Kyseessä on sopivimmin taimi, jonka mukana on juuripaakku. Taimivarasto 21 käsittää esimerkiksi hyllyn, johon taimilaatikko on sijoitettavissa.
Kuvan 1 esimerkissä taimivarasto 21 koostuu varastorungosta 20, esim. kehikosta, jossa on hyllyjä taimilaatikoita varten. Tässä esimerkissä kuhunkin hyllyyn on sijoitettavissa neljä taimilaatikkoa, joiden koko on noin 600 x 400 mm ja jossa on 12x8 matriisi taimia. Kuvan 1 esimerkissä hyllyjä on kolme päällekkäin ja kaksi rinnakkain, joten taimivarastoon mahtuu yhteensä 24 taimilaatikkoa ja 2304 kpl taimia.
Taimivarasto 21 voidaan varustaa katoksella tai koteloinnilla, joka suojaa taimia. Taimivarastoon 21 on sijoitettavissa myös laitteet, jotka huolehtivat taimien kastelusta tai juuripaakkujen vedensaannista. Erään esimerkin mukaisesti taimien alle, esim. taimilaatikkoon, on sijoitettuna altakastelu-matto.
Laitteistossa 10 on lisäksi syöttölaite 22, jolla useita taimia voidaan kuljettaa samanaikaisesti. Syöttölaitteen 22 avulla taimia kuljetetaan sijaintiin 19.
Syöttölaite 22 on varustettu usealla, ts. kahdella tai useammalla, vierekkäisellä tarttujalla 23. Kukin tarttuja 23 kykenee sekä sulkeutumaan taimeen tarttumista varten että avautumaan taimen päästämiseksi pois tarttujasta. Avautumista ja sulkeutumista ohjataan esim. yhden yhteisen toimilaitteen (esim. sylinteri) ja mekanismin avulla, tai kussakin tarttujassa olevan toimilaitteen avulla (sähköinen, pneumaattinen tai hydraulinen toimilaite). Tarttujana 23 on sopivimmin leukapari, joka tarttuu taimen pystysuuntaiseen runkoon. Leukapari on varustettu esim. pehmusteella, jotta taimea ei vaurioiteta. Leukapari on muodostettu esim. kahdesta vaakasuuntaisesta varresta.
Kuvan 1 esimerkissä tarttujat 23 toimivat samanaikaisesti, ts. ne aukeavat ja sulkeutuvat samanaikaisesti ja siten ne käsittelevät useita taimia samanaikaisesti, ts. toiminta tarttumisen, kuljettamisen ja luovuttamisen aikana on samanaikaista. Useita taimia kerrallaan kuljetetaan sijaintiin 19.
Laitteistossa 10 on lisäksi siirtolaitteet 24, joihin syöttölaite 22 on kytketty. Siirtolaitteet 24 koostuvat laitteista ja komponenteista, jotka liikuttavat syöttölaitetta taimen luokse ja edelleen sijaintiin 19, ja takaisin. Siirtolaitteet 24 mahdollistavat sen, että taimia on jatkuvasti saatavilla istutuslaitteita 17 varten. Siirtolaitteet 24 käsittävät kiinnitysosia, niveliä, johteita, liukuja, siirtopalkkeja, kelkkoja, laakerointeja ja toimilaitteita sekä tarvittaessa myös esim. sähköisiä, pneumaattisia tai hydraulisia ohjauslaitteita, jotka huolehtivat siirtolaitteiden 24 toiminnoista, ja syöttölaitetta 22 ohjataan esim. vaakasuuntaisten ja/tai pystysuuntaisten liikkeiden avulla, esim. suoraviivaisten liikkeiden avulla.
Siirtolaitteet 24 kuljettavat syöttölaitteen 22 taimivarastoon 21 ja paikoittavat syöttölaitteen 22 noudettavien taimien luokse. Taimivarasto 21 ja taimet pysyvät liikkumattomina ja syöttölaite 22 liikkuu niiden luokse. Lisäksi siirtolaitteet 24 kuljettavat syöttölaitteen 22 sijaintiin 19, johon taimet luovutetaan joko useita taimia samanaikaisesti, kuten kuvan 1 vaihtoehdossa, tai yksitellen.
Kuvan 1 esimerkissä syöttölaite 22 luovuttaa useita taimia samanaikaisesti sijainnin 19 luokse, jossa on laitteistoon 11 kuuluva välivarasto 28, johon on sijoitettavissa useita taimia. Välivarastona toimii kuvan 1 esimerkissä pitkänomainen makasiini. Sopivimmin makasiiniin mahtuu kaikki syöttölaitteeseen 22 mahtuvat 22 taimet, tai niiden monikerta.
Kuvan 1 esimerkissä tarttujia on 12 kpl ja välivarastossa 28 on vierekkäisiä taimia varten paikkoja 12 kpl.
Kuvan 1 esimerkissä välivaraston 28 paikat taimia varten ovat harvemmassa kuin taimivaraston 21 paikat taimia varten. Syöttölaite 22 käsittää esim. yhden yhteisen toimilaitteen (esim. sylinteri) tai useita erillisiä toimilaitteita, joiden avulla tarttujien 23 välisiä etäisyyksiä voidaan suurentaa ja pienentää ennalta määrätyn verran. Sopivimmin on niin, että kaikki tarttujien 23 väliset etäisyydet muuttuvat saman verran. Syöttölaitteen tarttujien 23 keskinäinen sijainti voidaan muuttaa vastaamaan niitä taimien jakoja, jotka ovat käytössä taimivarastossa 21 ja välivarastossa 28. Tarttujien 23 keskinäisten etäisyyksien muuttaminen mahdollistaa erityyppisten taimilaatikoiden käytön tai taimien paikkojen vaihtoehtoiset jaot. Erään toisen esimerkin mukaisesti taimien paikkojen jako sekä taimivarastossa 21 että välivarastossa 28 vastaavat syöttölaitteen 22 tarttujien 23 keskinäistä sijaintia, joka on muuttumaton.
Välivarasto 28 ohjaa taimia yksi kerrallaan sijaintiin 19 ja sieltä istutuslaitteille 17. Kuvan 1 esimerkissä välivarasto 28 ja välivarastona toimiva makasiini liikkuu edestakaisin toimilaitteen (esim. sylinteri) avulla. Sijainnissa 19 on esimerkiksi aukko, jonka kohdalle taimi siirretään välivaraston 28 avulla ja jonka läpi taimi putoaa istutusputkeen. Sijainnissa 19 tai istutuslaitteissa voi myös olla ohjattuja läppiä, luukkuja tai muita laitteita, joilla taimen pääsyä istutuslaitteisiin 17 tai kulkua istutuslaitteissa 17 voidaan hallita, esim. sen putoamista istutuskohtaan 18.
Kuvan 1 esimerkin mukainen syöttölaite 22 täydentää välivaraston 28 uusilla taimilla, kun välivarasto 28 on tyhjentynyt ja sopivimmin myös palautunut esim. valmiusasentoonsa.
Esitetyn ratkaisun eräässä toisessa vaihtoehdossa tarttujat 23 kykenevät tarvittaessa toimimaan eriaikaisesti ainakin luovuttamisen aikana, ts. ne aukeavat ja tarvittaessa myös sulkeutuvat kukin erikseen ja siten ne käsittelevät useita taimia eriaikaisesti, ts. toiminta luovuttamisen ja tarvittaessa myös tarttumisen aikana on eriaikaista. Useita taimia kuitenkin kuljetetaan samanaikaisesti sijaintiin 19.
Kyseinen toinen vaihtoehto vastaa kuvan 1 laitteistoa 11 ja istutuskonetta 10, mutta välivarasto 28 ei ole tällöin välttämätön. Tällöin syöttölaite 22 luovuttaa taimia yksi kerrallaan istutuslaitteille 17 ja muita syöttölaitteen 22 taimia pidellään tarttujissa 23. Sopivimmin on niin, että kukin tarttuja 23 vuorollaan syöttää taimen sijaintiin 19.
Sijainnissa 19 tai istutuslaitteissa 17 voi myös olla ohjattuja läppiä, luukkuja tai muita laitteita, joilla taimen pääsyä istutuslaitteisiin 17 tai kulkua istutuslaitteissa 17 voidaan hallita, esim. sen putoamista istutuskohtaan 18. Sopivimmin on niin, että tarttuja 23 syöttää taimen sijaintiin 19, minkä jälkeen istutuslaitteet 17 vastaanottavat taimen, istuttavat sen, ja istuttamisen jälkeen ovat valmiina vastaanottamaan seuraavan taimen seuraavasta tarttujasta 23, seuraavaa uutta istutusta varten. Erään esimerkin mukaisesti tarttuja 23 syöttää taimen suoraan istutuslaitteina 17 toimivaan istutusputkeen.
Erään esimerkin mukaisesti tarttujia 23 on kiinnitetty syöttölaitteeseen 22 kaksi peräkkäin siten, että tarttujia tällöin ainakin neljä kpl ja sopivimmin yhteensä 24 kpl kahdessa rivissä. Kussakin rivissä on 12 kpl tarttujia. Sopivimmin on niin, että peräkkäiset tarttujat ottavat taimet syöttölaitteen 22 vastakkaisilta puolilta. Peräkkäiset tarttujat esim. suuntautuvat vastakkaisiin suuntiin. Tarttujat toimivat kuten edellä on eri vaihtoehdoissa esitetty mm. samanaikaisuuden tai eriaikaisuuden osalta.
Kuvassa 2 istutuskone 10 ja laitteisto 11 on esitetty edestäpäin katsottuna. Kuvassa 2 näkyvät erityisesti päällekkäiset ja vierekkäiset taimivarastot 21. Taimivarastoina 21 ovat esimerkiksi taimilaatikot, jotka on sijoitettu varastorungon 20 hyllyihin.
Kuvan 2 esimerkissä syöttölaitteen 22 vaakasuuntaisista liikkeistä huolehtii siirtolaitteisiin 24 kuuluva vaakasuuntainen johde 26, ja syöttölaitteen 22 pystysuuntaisista liikkeistä huolehtii siirtolaitteisiin 24 kuuluva pystysuuntainen johde 27. Syöttölaite 22 liikkuu vaakasuuntaisesti siirtolaitteisiin 24 kuuluvan vaakasuuntaisen johteen avulla. Johde sijaitsee poikittain, sopivimmin kohtisuorasti, suhteessa johteeseen 26. Tässä esimerkissä johde 27 liikkuu johdetta 26 pitkin ja vaakasuuntainen johde liikkuu johteen 27 mukana.
Syöttölaite 22 on kytketty siirtolaitteisiin 24 nivelen 25 avulla ja syöttölaite 22 tarttujineen pääsee kääntymään pystysuuntaisen kiertoakselin ympäri. Tästä on hyötyä erityisesti tilanteessa, jossa syöttölaite 22 on sijoittuneena kahden taimivaraston 21 väliin. Tarttujat 23 voidaan kääntää kohti sitä taimivarastoa, josta taimet otetaan ja tarttujat sijoittuvat taimien vireen.
Laitteiston 11 siinä esimerkissä, jossa syöttölaitteessa on sekä vierekkäisiä että peräkkäisiä tarttujia, ei em. kääntyminen tai nivel 25 ole välttämätön.
Kuvassa 3 istutuskone 10 ja laitteisto 11 on esitetty päältäpäin katsottuna. Kuvassa 3 näkyvät erityisesti vierekkäiset taimivarastot 21 ja välivaraston 28 sijoittuminen taimivarastojen 21 väliin. Taimivarastojen 21 kokonaisleveys on tyypillisesti suurempi kuin rungon 13 leveys. Välivarastossa 28 on paikat vierekkäisille taimille niin, että muodostuu jono taimia.
Välivarastossa voi myös olla useita, ts. kaksi tai useampia jonoja, joihin syöttölaite 22 hakee taimia tai täyttää välivaraston. Makasiinissa on esim. kaksi jonoa, joissa kussakin on tila taimille, joita on 12 kpl. Tällöin välivarastolla 28 on pituussuuntaisen liikkeen lisäksi poikittaissuuntainen liike, jotta se voi ohjata kaikki välivaraston taimet yksitellen sijaintiin 19.
Syöttölaite 22 täyttää välivaraston 28 käyttäen joko yhden tai useamman hakukäynnin taimivarastossa 21. Kuvassa 3 syöttölaite 22 on siirretty siirtolaitteiden johteen 26 avulla taimivarastoon ja tarttujat 23 ovat tarttuneet taimiin.
Kuvassa 4 on esitetty eräs tarkempi esimerkki syöttölaitteesta 22, jota hyödynnetään istutuskoneessa 10 ja laitteistossa 11. Syöttölaitteen 22 tarttujia 23 ohjataan yhteisellä toimilaitteella, joten kaikki tarttujat 23 toimivat samanaikaisesti, toisin sanoen ne aukeavat ja sulkeutuvat samanaikaisesti. Tämän takia ne tarttuvat taimiin, kuljettavat taimia ja luovuttavat taimet samanaikaisesti. Syöttölaite 22 liikkuu siirtolaitteiden 24 vaakasuuntaisessa johteessa, johon se on kiinnitetty nivelen 25 avulla.
Toimilaitteina käytetään erään esimerkin mukaisesti hydrauIisylintereitä tai pneumatiikkasylintereitä. Toimilaitteet toimivat paineisen väliaineen ohjaamina ja ne on kytketty ohjauspiiriin, joka koostuu esim. paineisen väliaineen lähteestä, väliaineen kanavista, venttiileistä ja ohjauslaitteista. Ohjauspiirin venttiilien ohjaaminen suoritetaan joko manuaalisesti tai sähköisen ohjausjärjestelmän välityksellä, käyttäen ohjauslaitteena esimerkiksi ohjaussauvaa. Manuaalinen toiminta tarkoittaa esim. ohjauspiirin venttiilien ohjaamista käsin vivun avulla. Ohjauspiirinä voidaan käyttää työkoneen hydrauliikka- tai pneumatiikkajärjestelmää. Ohjauslaitteina voidaan käyttää työkoneeseen kuuluvia ohjauslaitteita. Sähköiseen ohjausjärjestelmään voidaan sovittaa myös automaattisia toimintoja, jotka huolehtivat istutuskoneen 10 ja laitteiston 11 toiminnasta.
Keksinnön mukaisen ratkaisun eri suoritusmuotoja ei ole rajoitettu pelkästään niihin esimerkkeihin, jotka on esitetty oheisissa kuvissa tai jotka on erityisesti selostettu edellä olevassa selostuksessa, tai joihin selostuksessa on viitattu.
Edellä esitettyjä ratkaisun erityisiä piirteitä voidaan myös yhdistää ja toteuttaa erilaisina kombinaatioina, joita edellä esitetyissä esimerkeissä ei ole. Nämä kombinaatiot ovat oheisten patenttivaatimuksien mukaisia.

Claims (15)

1. Istutuskone puuntaimien istuttamiseksi, jolloin istutuskone käsittää: - ainakin yhden taimivaraston (21), johon on sijoitettavissa useita taimia vierekkäin, - syöttölaitteen (22), joka on useiden taimien samanaikaista käsittelyä varten varustettu kahdella tai useammalla vierekkäisellä tarttujalla (23), jolloin kukin tarttuja on sovitettu sekä sulkeutumaan taimeen tarttumista varten että avautumaan taimen päästämiseksi pois tarttujasta, ja joka syöttölaite (22) on lisäksi sovitettu luovuttamaan taimet joko yksitellen tai useita taimia samanaikaisesti ennalta määrättyyn sijaintiin, ja - siirtolaitteet (24), joihin syöttölaite (22) on kytketty ja jotka on sovitettu kuljettamaan syöttölaite taimivarastoon (21) ja paikoittamaan syöttölaite noudettavien taimien luokse, sekä kuljettamaan syöttölaite (22) mainittuun, ennalta määrättyyn sijaintiin, ja - istutuslaitteet (17), jotka on sovitettu johtamaan ja sijoittamaan taimia yksi kerrallaan maahan istutuskohtaan (18) tunnettu siitä, että: - istutuskoneessa on ainakin kaksi vierekkäistä taimivarastoa (21), - siirtolaitteet (24) on sovitettu kuljettamaan syöttölaite (22) kuhunkin taimivarastoon, ja - syöttölaite (22) on kytketty siirtolaitteisiin (24) nivelen (25) avulla niin, että syöttölaite tarttujineen (23) pääsee kääntymään pystysuuntaisen kiertoakselin ympäri ja syöttölaitteen sijoittuessa kahden taimivaraston väliin tarttujat (24) voidaan kääntää kohti sitä taimivarastoa, josta taimet otetaan.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen istutuskone, jolloin istutuskone käsittää lisäksi välivaraston (28), johon on sijoitettavissa useita taimia ja joka on sovitettu ohjaamaan taimia yksi kerrallaan istutuslaitteille (17), jolloin kyseinen välivarasto on mainitussa, ennalta määrätyssä sijainnissa, ja jolloin syöttölaite (22) on lisäksi sovitettu luovuttamaan useita taimia samanaikaisesti kyseiseen välivarastoon, sen täydentämiseksi.
3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen istutuskone, jolloin kyseiset istutuslaitteet (17) ovat mainitussa, ennalta määrätyssä sijainnissa, ja jolloin syöttölaite (22) on lisäksi sovitettu luovuttamaan taimia yksi kerrallaan kyseisille istutuslaitteille.
4. Jonkin patenttivaatimuksen 1 - 3 mukainen istutuskone, jolloin välivarasto (28) on pitkänomainen makasiini, joka on sovitettu liikkumaan edestakaisin toimilaitteen avulla, ja jolloin istutuskoneessa on aukko (19), jonka kohdalle kukin taimi siirretään välivaraston (28) avulla ja jonka läpi taimi putoaa istutusputkeen, joka toimii em. istutuslaitteina (17).
5. Jonkin patenttivaatimuksen 1 - 4 mukainen istutuskone, jolloin istutuskone lisäksi käsittää: - muokkauslaitteet (14) maanpinnan muokkaamiseksi taimen istutusta varten, - tiivistyslaitteet (15) maanpinnan tiivistämiseksi istutetun taimen ympärillä, ja - kiinnityslaitteet (12), istutuskoneen kytkemiseksi työkoneen ohjattavaan nivelpuomiin.
6. Jonkin patenttivaatimuksen 1 - 5 mukainen istutuskone, jolloin istutuslaitteet (17) käsittävät pystysuuntaisen istutusputken, joka ohjatusti työntyy istutuskohtaan (18), päästää taimen istutuskohtaan ja vetäytyy takaisin valmiusasentoon, jossa se voi vastaanottaa uuden istutettavan taimen.
7. Työkone, joka on maastossa liikkuva ajoneuvo ja käsittää ohjattavan nivelpuomin, jonka päähän jonkin patenttivaatimuksen 1 - 6 mukainen istutuskone on kytkettynä.
8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen työkone, jolloin työkone on traktoriin, harvesteriin, kuormakoneeseen tai kaivinkoneeseen perustuva työkone.
9. Istutuskone puuntaimien istuttamiseksi, jolloin istutuskone käsittää: - ainakin yhden taimivaraston (21), johon on sijoitettavissa useita taimia vierekkäin, - syöttölaitteen (22), joka on useiden taimien samanaikaista käsittelyä varten varustettu kahdella tai useammalla vierekkäisellä tarttujalla (23), jolloin kukin tarttuja on sovitettu sekä sulkeutumaan taimeen tarttumista varten että avautumaan taimen päästämiseksi pois tarttujasta, ja joka syöttölaite (22) on lisäksi sovitettu luovuttamaan taimet joko yksitellen tai useita taimia samanaikaisesti ennalta määrättyyn sijaintiin, ja - siirtolaitteet (24), joihin syöttölaite (22) on kytketty ja jotka on sovitettu kuljettamaan syöttölaite taimivarastoon (21) ja paikoittamaan syöttölaite noudettavien taimien luokse, sekä kuljettamaan syöttölaite (22) mainittuun, ennalta määrättyyn sijaintiin, ja - istutuslaitteet (17), jotka on sovitettu johtamaan ja sijoittamaan taimia yksi kerrallaan maahan istutuskohtaan (18) tunnettu siitä, että: - istutuskoneessa on ainakin kaksi vierekkäistä taimivarastoa (21), - siirtolaitteet (24) on sovitettu kuljettamaan syöttölaite (22) kuhunkin taimivarastoon, ja - syöttölaitteeseen (22) on mainittujen vierekkäisten tarttujien lisäksi kiinnitettynä tarttujia (23) niin, että tarttujia sijoittuu kaksi peräkkäin, peräkkäiset tarttujat suuntautuvat vastakkaisiin suuntiin ja lisäksi ne on sovitettu ottamaan taimia syöttölaitteen (22) vastakkaisilta puolilta.
10. Työkone, joka on maastossa liikkuva ajoneuvo ja käsittää ohjattavan nivelpuomin, jonka päähän patenttivaatimuksen 9 mukainen istutuskone on kytkettynä.
11. Laitteisto puuntaimien käsittelemiseksi, jolloin laitteisto käsittää: - ainakin yhden taimivaraston (21), johon on sijoitettavissa useita taimia vierekkäin, - syöttölaitteen (22), joka on useiden taimien samanaikaista käsittelyä varten varustettu kahdella tai useammalla vierekkäisellä tarttujalla (23), jolloin kukin tarttuja on sovitettu sekä sulkeutumaan taimeen tarttumista varten että avautumaan taimen päästämiseksi pois tarttujasta, ja joka syöttölaite (22) on sovitettu luovuttamaan taimet joko yksitellen tai useita taimia samanaikaisesti ennalta määrättyyn sijaintiin, ja - siirtolaitteet (24), joihin syöttölaite (22) on kytketty ja jotka on sovitettu kuljettamaan syöttölaite taimivarastoon (21) ja paikoittamaan syöttölaite noudettavien taimien luokse, sekä kuljettamaan syöttölaite mainittuun, ennalta määrättyyn sijaintiin, tunnettu siitä, että: - laitteistossa on ainakin kaksi vierekkäistä taimivarastoa (21), - siirtolaitteet (24) on lisäksi sovitettu kuljettamaan syöttölaite (22) kuhunkin taimivarastoon taimien noutamiseksi, ja - syöttölaite (22) on kytketty siirtolaitteisiin (24) nivelen (25) avulla niin, että syöttölaite tarttujineen (23) pääsee kääntymään pystysuuntaisen kiertoakselin ympäri ja syöttölaitteen sijoittuessa kahden taimivaraston väliin tarttujat (24) voidaan kääntää kohti sitä taimivarastoa, josta taimet otetaan.
12. Patenttivaatimuksen 11 mukainen laitteisto, jolloin laitteisto käsittää lisäksi välivaraston (28), johon on sijoitettavissa useita taimia ja joka on mainitussa, ennalta määrätyssä sijainnissa, ja jolloin syöttölaite (22) on lisäksi sovitettu luovuttamaan useita taimia samanaikaisesti kyseiseen välivarastoon, sen täydentämiseksi.
13. Jonkin patenttivaatimuksen 11-12 mukainen laitteisto, jolloin laitteisto on sovitettuna istutuskoneeseen, jossa on istutuslaitteet (17), jotka on sovitettu johtamaan ja sijoittamaan maahan istutuskohtaan (18) taimi, joka on tuotuna mainittuun, ennalta määrättyyn sijaintiin.
14. Laitteisto puuntaimien käsittelemiseksi, jolloin laitteisto käsittää: - ainakin yhden taimivaraston (21), johon on sijoitettavissa useita taimia vierekkäin, - syöttölaitteen (22), joka on useiden taimien samanaikaista käsittelyä varten varustettu kahdella tai useammalla vierekkäisellä tarttujalla (23), jolloin kukin tarttuja on sovitettu sekä sulkeutumaan taimeen tarttumista varten että avautumaan taimen päästämiseksi pois tarttujasta, ja joka syöttölaite (22) on sovitettu luovuttamaan taimet joko yksitellen tai useita taimia samanaikaisesti ennalta määrättyyn sijaintiin, ja - siirtolaitteet (24), joihin syöttölaite (22) on kytketty ja jotka on sovitettu kuljettamaan syöttölaite taimivarastoon (21) ja paikoittamaan syöttölaite noudettavien taimien luokse, sekä kuljettamaan syöttölaite mainittuun, ennalta määrättyyn sijaintiin, tunnettu siitä, että: - laitteistossa on ainakin kaksi vierekkäistä taimivarastoa (21), - siirtolaitteet (24) on lisäksi sovitettu kuljettamaan syöttölaite (22) kuhunkin taimivarastoon taimien noutamiseksi, ja - syöttölaitteeseen (22) on mainittujen vierekkäisten tarttujien lisäksi kiinnitettynä tarttujia (23) niin, että tarttujia sijoittuu kaksi peräkkäin, peräkkäiset tarttujat suuntautuvat vastakkaisiin suuntiin ja lisäksi ne on sovitettu ottamaan taimia syöttölaitteen (22) vastakkaisilta puolilta.
15. Patenttivaatimuksen 14 mukainen laitteisto, jolloin laitteisto on sovitettuna istutuskoneeseen, jossa on istutuslaitteet (17), jotka on sovitettu johtamaan ja sijoittamaan maahan istutuskohtaan (18) taimi, joka on tuotuna mainittuun, ennalta määrättyyn sijaintiin.
FI20125687A 2012-06-21 2012-06-21 Istutuskone ja laitteisto taimien käsittelemiseksi FI126004B (fi)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20125687A FI126004B (fi) 2012-06-21 2012-06-21 Istutuskone ja laitteisto taimien käsittelemiseksi
PCT/FI2013/050602 WO2013190176A1 (en) 2012-06-21 2013-06-04 A planting machine and an apparatus for handling seedlings
UY34864A UY34864A (es) 2012-06-21 2013-06-18 Máquina plantadora y aparato para manipular plántulas

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20125687A FI126004B (fi) 2012-06-21 2012-06-21 Istutuskone ja laitteisto taimien käsittelemiseksi

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FI20125687A FI20125687A (fi) 2013-12-22
FI126004B true FI126004B (fi) 2016-05-31

Family

ID=48746567

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20125687A FI126004B (fi) 2012-06-21 2012-06-21 Istutuskone ja laitteisto taimien käsittelemiseksi

Country Status (3)

Country Link
FI (1) FI126004B (fi)
UY (1) UY34864A (fi)
WO (1) WO2013190176A1 (fi)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI125975B (fi) * 2014-10-31 2016-05-13 Risutec Oy Menetelmä taimien istutuskoneessa ja taimien istutuskone
CN104604400B (zh) * 2015-01-13 2016-08-17 东北林业大学 挖坑植苗一体机
US11818978B2 (en) 2020-05-22 2023-11-21 Novelquip Forestry (Pty) Ltd Planting apparatus
CN112385377B (zh) * 2020-11-18 2022-08-09 泉州市同益产品设计有限公司 一种用于链夹式移栽机的自动供苗设备
FI130518B (fi) 2022-05-27 2023-10-24 Risutec Oy Taimien istutuskoneen taimien välivarastojärjestelmä

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1408269A (fr) * 1964-06-30 1965-08-13 Cie D Ingenieurs Et Technicien Machine à planter automatique
FI84870C (fi) * 1987-11-02 1992-02-10 Laennen Tehtaat Oy Foerfarande och anordning foer plantering av klumpplantor.
FI94477C (fi) 1992-02-07 1995-09-25 Hannu Ilves Istutuslaite
FR2701804B1 (fr) * 1993-02-26 1995-05-24 Regero Sa Module pour planteuse de mini-mottes cultivées dans des plateaux alvéoles.
SE9500094L (sv) 1994-08-08 1996-02-09 Bo Evert Olofsson Förfarande och anordning för matning av plantor samt användning därav
US6212821B1 (en) * 1999-05-10 2001-04-10 Kieran L. Adam Automatic plant selector
EP1505866A1 (en) * 2002-05-07 2005-02-16 Dirk Bruygom Planting machine and method for relatively high-speed planting of plants which may or may not have germinated
FI119315B (fi) 2006-11-01 2008-10-15 Antti Merilaeinen Menetelmä ja laite taimien istuttamiseksi

Also Published As

Publication number Publication date
UY34864A (es) 2014-01-31
FI20125687A (fi) 2013-12-22
WO2013190176A1 (en) 2013-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI126004B (fi) Istutuskone ja laitteisto taimien käsittelemiseksi
US11304362B2 (en) Apparatus and method for planting trees
FI125749B (fi) Istutuskone ja sen muokkauslaitteet istutuskuoppien muodostamiseksi
US7197992B2 (en) Planting apparatus and method
FI125975B (fi) Menetelmä taimien istutuskoneessa ja taimien istutuskone
KR100872411B1 (ko) 비닐하우스 작업장치
FI125630B (fi) Menetelmä, laitteisto ja muokkaus- ja istutuskone taimien istuttamiseksi
FI126005B (fi) Istutuskonelaitteisto
US4574855A (en) Tree processing machine
FI125903B (fi) Istutuskone ja laitteisto taimien käsittelemiseksi
FI127863B (fi) Istutuslaite
KR20190010688A (ko) 무논 작업기
FI125636B (fi) Istutuskone ja laitteisto taimien käsittelemiseksi
FI123698B (fi) Laitteisto ja menetelmä käpyjen keräämiseen
JP2016220606A (ja) 移植機
JP6449720B2 (ja) 灌水装置及び移植機
JP6556499B2 (ja) 施肥装置及び移植機
JP6546010B2 (ja) 移植機
FI130518B (fi) Taimien istutuskoneen taimien välivarastojärjestelmä
RU2560187C2 (ru) Способ высадки посадочного материала с закрытой корневой системой лесозаготовительной машиной
CZ202021A3 (cs) Pěstební procesor pro zalesňování
BR102019023422A2 (pt) plantadoras de mudas para plantio direto ou convencional
CN117716876A (zh) 蔬菜采收模块、蔬菜采收设备、蔬菜采收方法、机械化种植系统和方法
JPH0622616A (ja) 移植機の苗植付装置
WO2023247706A1 (en) Method and device for gripping plants

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Ref document number: 126004

Country of ref document: FI

Kind code of ref document: B