CS257549B1 - Pneumatická ruční péchovačka - Google Patents

Pneumatická ruční péchovačka Download PDF

Info

Publication number
CS257549B1
CS257549B1 CS871203A CS120387A CS257549B1 CS 257549 B1 CS257549 B1 CS 257549B1 CS 871203 A CS871203 A CS 871203A CS 120387 A CS120387 A CS 120387A CS 257549 B1 CS257549 B1 CS 257549B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
tubular body
handles
pneumatic hand
pneumatic
source
Prior art date
Application number
CS871203A
Other languages
English (en)
Other versions
CS120387A1 (en
Inventor
Vlastimil Liederbauch
Original Assignee
Vlastimil Liederbauch
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Vlastimil Liederbauch filed Critical Vlastimil Liederbauch
Priority to CS871203A priority Critical patent/CS257549B1/cs
Publication of CS120387A1 publication Critical patent/CS120387A1/cs
Publication of CS257549B1 publication Critical patent/CS257549B1/cs

Links

Abstract

Řeší se pneumatická ruční péchovačka, sestávající z trubkového tělesa spojeného se zdrojem kmitů a z přívodu tlakového vzduchu, upotřebitelná především při zhotovování slévárenských forem. Volným obemknutím trubkového tělesa párem držadel nezachycují držadla kmity v podélné ose.

Description

Vynález řeší pneumatickou ruční pěchovačku, sestávající z trubkového tělesa spojeného se zdrojem kmitů a z přívodu tlakového vzduchu, upotřebitelnou především při zhotovování slévárenských forem.
Doposud známé pneumatické ruční pěchovačky mají zdroj kmitů pevně spojen s trubkovým tělesem, na kterém jsou vytvořena ruční držadla. Tuhé spojení zdroje kmitů s trubkovým tělesem, jakož i ručních držadel s trubkovým tělesem, zapříčiňuje přenos zpětných rázů do držadel. Takto řešené konstrukční uspořádání má pak za následek vznik chorob od vibrací. Proto se mezi zdroj kmitů a trubkové těleso nebo mezi ruční držadlo a trubkové těleso vkládají pružné elementy, které účinek vibrací, přenášených do ručních držadel, snižují, ale neodstraňují.
Výše uvedené nedostatky odstraňuje pneumatická ruční pěchovačka podle vynálezu, sestávající z trubkového tělesa spojeného se zdrojem kmitů a z přívodu tlakového vzduchu. Trubkové těleso podle vynálezu obemyká volně pár držadel. Nad alespoň jedním z držadel je vytvořeno osazení spojené s trubkovým tělesem. Mezi držadlem a osazením je vložena pružina. Dále podle vynálezu z trubkového tělesa vystupuje výstupek do podélné drážky v jednom z držadel, zatímco do podélné drážky druhého z držadel vystupuje ovládací rameno vzduchového uzávěru ustaveného v trubkovém tělese.
Volným obemknutím trubkového tělesa párem držadel je zaručen volný pohyb trubkového tělesa v držadlech, aniž by držadla zachycovala osovou· sílu vyvozenou zdrojem kmitů. Případnému vysmeknutí držadel z trubkového tělesa brání jak osazení, tak i pružina ustavená mezi osazením a držadlem. Dostatečná délka trubkového tělesa pak umožňuje optimální vedení pneumatické ruční pěchovačky podle vynálezu při pracovní činností. Podélné drážky v držadlech spolu s výstupkem vystupujícím z trubkového tělesa a ovládacím ramenem vzduchového uzávěru umožňují jejich relativní pohyb vyvozený vzájemným pootočením držadel, kterým se při pracovní činnosti řídí přívod tlakového vzduchu do zdroje kmitů.
Příkladné provedení pneumatické ruCní pěchovačky podle vynálezu v celkovém pohledu je zobrazeno na obr. 1 a detail vzduchového uzávěru ustaveného v trubkovém tělese je znázorněn v podélném řezu na obr. 2 a v příčném řezu A-A na obr. 3.
Trubkové těleso 2 j® dole spojeno se zdrojem kmitů 2 prodlouženým pěchovacím nástrojem 2« Trubkové těleso 1 je v horní· části opatřené přívodem 2 tlakového vzduchu. Na trubkovém tělese 2 jsou volně nasunuta držadla 2, která jej volně obemykají. Nad každým z držadel 2 je vytvořeno osazení 11 spojené s trubkovým tělesem 2· Mezi držadlem 2 a osazením 1I je vložena pružina 13. v horní části trubkového tělesa 2 je ustaven vzduchový uzávěr, sestávající z pevného kroužku 61 s otvory, k němuž čelně přiléhá otočné šoupě 62 s otvory shodnými s otvory v pevném kroužku 62, kde mezi otočným šoupětem 62 a trubkovým tělesem 2 j® uspořádána vratná pružina 64. Z otočného šoupěte 62 vystupuje ovládací rameno 63 skrz vybrání v trubkovém tělese 2 a zasahuje do podélné drážky 21 jednoho z držadel 2, zatímco z trubkového tělesa 2 vystupuje výstupek 12 do podélné drážky 21 druhého z držadel 2.
Relativním pootočením páru držadel 2 vůči sobě dojde k pootočení otočného šoupěte 62, vůči pevnému kroužku 21/ za současného překonání odporu pružiny 64 ♦ Po vzájemném překrytí otvorů v pevném kroužku 61 a v otočném šoupěti 62 je přiveden tlakový vzduch do zdroje kmitů 2, čímž dojde následkem vyvozených kmitů k vzájemně posuvnému a vratnému pohybu páru držadel 2 vůči trubkovému tělesu 2 h®z přenosu silových účinků v podélné ose trubkového tělesa 2 do držadel 2.

Claims (4)

  1. PŘEDMĚT VYNÁLEZU
    1. Pneumatická ruční pěchovačka sestávající z trubkového tělesa spojeného se zdrojem kmitů a z přívodu tlakového vzduchu, vyznačená tím, že trubkové těleso (1) obemyká volně pár držadel (2).
  2. 2. Pneumatická ruční pěchovačka podle bodu 1, vyznačená tím, že nad nejméně jedním z dr žadel (2) je vytvořeno osazení (11) spojené s trubkovým tělesem (1).
  3. 3. Pneumatická ruční pěchovačka podle bodu 2, vyznačená tím, že mezi držadlem (2) a osa zením (11) je vložena'pružina (13).
  4. 4. Pneumatická pěchovačka podle bodů 1 až 3, vyznačená tím, že z trubkového tělesa (1) vystupuje výstupek (12) do podélné drážky (21) v jednom z držadel (2) a do podélné drážky (21) druhého z držadel (2) vystupuje ovládací rameno (63) vzduchového uzávěru ustaveného v trubkovém tělese (1).
CS871203A 1987-02-24 1987-02-24 Pneumatická ruční péchovačka CS257549B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS871203A CS257549B1 (cs) 1987-02-24 1987-02-24 Pneumatická ruční péchovačka

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS871203A CS257549B1 (cs) 1987-02-24 1987-02-24 Pneumatická ruční péchovačka

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS120387A1 CS120387A1 (en) 1987-09-17
CS257549B1 true CS257549B1 (cs) 1988-05-16

Family

ID=5345841

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS871203A CS257549B1 (cs) 1987-02-24 1987-02-24 Pneumatická ruční péchovačka

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS257549B1 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
CS120387A1 (en) 1987-09-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1809443B1 (en) Impact tool with a movably supported impact mechanism
US3451492A (en) Recoil vibration damped percussive machine
JP2001508364A (ja) ハンマケーシングに対してばね支持されたハンドグリップを有する砕壊ハンマ及び又は作孔ハンマ
US4308926A (en) Pneumatically cushioned percussion apparatus
JPH09512752A (ja) 空気圧式衝撃ブレーカ
CS257549B1 (cs) Pneumatická ruční péchovačka
US2831463A (en) Cushioning device for hammer tools
JP3843124B2 (ja) 空気圧衝撃ブレーカー
US7971655B2 (en) Hand-held power tool with a vibration-damped rounded handle
US2062817A (en) Rock drill
GB2063141A (en) A hand machine tool provided with an air-spring percussion mechanism
US2035643A (en) Cushioning means for tools
US1573458A (en) Cushion handle
US1480304A (en) Rammer
CS226230B1 (en) Manual pneumatic percussive tool
US1668830A (en) Fluid-pressure percussive dridl
US2475527A (en) Round-a-corner nail driver
US4630687A (en) Percussion device
GB2114495A (en) Impact tool
US2164886A (en) Water tube for rock drills
US1932723A (en) Vibratory tool
US2935327A (en) Resilient retainer for drill steel
EP0294351B1 (en) Vibration dampened machine handle
JPS55131452A (en) Machining center
RU2009877C1 (ru) Пневматическая машина ударного действия