BE1015825A5 - Plinth, FLOORING SYSTEM AND METHOD FOR MANUFACTURING A Plinth. - Google Patents

Plinth, FLOORING SYSTEM AND METHOD FOR MANUFACTURING A Plinth. Download PDF

Info

Publication number
BE1015825A5
BE1015825A5 BE2003/0669A BE200300669A BE1015825A5 BE 1015825 A5 BE1015825 A5 BE 1015825A5 BE 2003/0669 A BE2003/0669 A BE 2003/0669A BE 200300669 A BE200300669 A BE 200300669A BE 1015825 A5 BE1015825 A5 BE 1015825A5
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
characterized
parts
de
strip according
een
Prior art date
Application number
BE2003/0669A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Flooring Ind Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Flooring Ind Ltd filed Critical Flooring Ind Ltd
Priority to BE2003/0669A priority Critical patent/BE1015825A5/en
Application granted granted Critical
Publication of BE1015825A5 publication Critical patent/BE1015825A5/en

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F19/00Other details of constructional parts for finishing work on buildings
  • E04F19/02Borders; Finishing strips, e.g. beadings; Light coves
  • E04F19/04Borders; Finishing strips, e.g. beadings; Light coves for use between floor or ceiling and wall, e.g. skirtings
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B27WORKING OR PRESERVING WOOD OR SIMILAR MATERIAL; NAILING OR STAPLING MACHINES IN GENERAL
  • B27DWORKING VENEER OR PLYWOOD
  • B27D5/00Other working of veneer or plywood specially adapted to veneer or plywood
  • B27D5/003Other working of veneer or plywood specially adapted to veneer or plywood securing a veneer strip to a panel edge
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B27WORKING OR PRESERVING WOOD OR SIMILAR MATERIAL; NAILING OR STAPLING MACHINES IN GENERAL
  • B27DWORKING VENEER OR PLYWOOD
  • B27D5/00Other working of veneer or plywood specially adapted to veneer or plywood
  • B27D5/006Trimming, chamfering or bevelling edgings, e.g. lists
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F19/00Other details of constructional parts for finishing work on buildings
  • E04F19/02Borders; Finishing strips, e.g. beadings; Light coves
  • E04F19/04Borders; Finishing strips, e.g. beadings; Light coves for use between floor or ceiling and wall, e.g. skirtings
  • E04F2019/0404Borders; Finishing strips, e.g. beadings; Light coves for use between floor or ceiling and wall, e.g. skirtings characterised by the material
  • E04F2019/0422Borders; Finishing strips, e.g. beadings; Light coves for use between floor or ceiling and wall, e.g. skirtings characterised by the material of organic plastics with or without reinforcements or filling materials
  • E04F2019/0427Borders; Finishing strips, e.g. beadings; Light coves for use between floor or ceiling and wall, e.g. skirtings characterised by the material of organic plastics with or without reinforcements or filling materials with a integrally formed hinge
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/01Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship
  • E04F2201/0107Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by moving the sheets, plates or panels substantially in their own plane, perpendicular to the abutting edges
  • E04F2201/0115Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by moving the sheets, plates or panels substantially in their own plane, perpendicular to the abutting edges with snap action of the edge connectors
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/01Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship
  • E04F2201/0153Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by rotating the sheets, plates or panels around an axis which is parallel to the abutting edges, possibly combined with a sliding movement
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
  • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
  • Y10T156/00Adhesive bonding and miscellaneous chemical manufacture
  • Y10T156/10Methods of surface bonding and/or assembly therefor
  • Y10T156/1089Methods of surface bonding and/or assembly therefor of discrete laminae to single face of additional lamina

Abstract

Plint, daardoor gekenmerkt dat zij uit minstens twee structurele delen (2-3) bestaat, respectieveljk een eerste deel (2) dat minstens een gedeelte van de voorzijde (4) van de plint (1) vormt en een tweede deel (3) dat minstens een gedeelte van de bovenzijde (5) van de plint (1) vormt, waarbij beide delen (2-3) gevormd zijn uit een door middel van persdruk gevormd laminaatvormig materiaal (6) met een kern (7) en een erop angebrachte toplaag (8) op basis van kunststof. Skirting board, characterized in that it consists of at least two structural parts (2-3), respectieveljk a first part (2), which at least forms a portion of the front side (4) of the skirting board (1) and a second part (3), which at least forms a part of the top side (5) of the baseboard (1), whereby both parts (2-3) are formed from a by means of pressure-formed laminate-like material (6) with a core (7) and a pointed angebrachte top layer (8) based on synthetic material.

Description


  <Desc/Clms Page number 1> <Desc / CLMS Page number 1> 
   Plint, vloerbedekkingssysteem en werkwijze voor het vervaardigen van een plint. Plinth, floor covering system and method for the manufacture of a skirting board. Deze uitvinding heeft betrekking op een plint, een vloerbedekkingssysteem, in het bijzonder een vloerbedekkingssysteem dat dergelijke plint toepast, en een werkwijze voor het vervaardigen van dergelijke plint. This invention relates to a skirting board, a floor covering system, in particular a floor covering system which employs such a plinth, and a method for manufacturing such skirting boards.   Het is bekend dat een vloerbedekking kan worden gevormd door middel van vloerpanelen die op een ondergrond worden neergelegd en bij voorkeur onderling met elkaar worden verbonden, hetzij door middel van een in elkaar gelijmde tand- en groefkoppeling, hetzij door middel van koppeldelen die een onderlinge vergrendeling tussen de vloerpanelen bewerkstelligen. It is known that a floor covering can be formed by means of floor panels which are laid on a subsoil and, preferably, are mutually connected with each other, either by means of a glued tongue-and-groove coupling to each other, either by means of coupling members that is a mutual locking effect between the floor panels. Voorbeelden van in de vloerpanelen geïntegreerde mechanisch vergrendelende koppeldelen zijn onder meer bekend uit de internationale octrooiaanvragen WO 97/47834, WO 01/98603 en WO 01/96688. Examples of integrated in the floor panels mechanically interlocking coupling parts are known, inter alia from the international patent applications WO 97/47834, WO 01/98603 and WO 01/96688.   Dergelijke vloerpanelen kunnen een verschillende opbouw vertonen, waarbij meestal gebruik wordt gemaakt van een substraat of kern, waarop een al dan niet uit meerdere lagen gevormde toplaag is aangebracht. Such floor panels may have a different construction, which usually use is made of a substrate or core, to which a straight or multi-layer molded top layer is applied. De kern bestaat meestal uit een plaat uit een materiaal op basis van hout, bijvoorbeeld spaanplaat of houtvezelplaat, meer speciaal MDF (Medium Density Fibreboard) of HDF (High Density Fibreboard), alhoewel het gebruik van andere materialen voor de kern, bijvoorbeeld kunststof, zogenaamd compact laminaat en dergelijke niet uitgesloten is. The core usually consists of a plate of a material based on wood, such as chipboard or fiberboard, in particular MDF (Medium Density Fibreboard) or HDF (High Density Fibreboard), although the use of other materials for the core, for example plastic, so-called compact laminate and the like is not excluded. De toplaag kan The top layer can 

 <Desc/Clms Page number 2> <Desc / CLMS Page number 2> 

 uitgevoerd zijn op basis van kunststof of een ander materiaal, bijvoorbeeld fineer, een enkele millimeter dikke houtlaag, kurk, linoleum, steen of dergelijke. are carried out on the basis of plastic or another material, e.g., veneer, a few millimeter thick layer of wood, cork, linoleum, stone or the like.   In het geval dat de toplaag bestaat uit fineer of een enkele millimeter dikke houtlaag, kan een bij de vloerbedekking bijhorende plint eenvoudig worden gerealiseerd uit massief hout van dezelfde houtsoort als het fineer of de toplaag. In the case that the top layer consists of veneer or a few millimeter thick layer of wood, can be realized in simple manner with the floor covering corresponding skirting board made of solid wood of the same wood type as the veneer or the top layer.   In het geval dat de toplaag van de vloerpanelen is uitgevoerd op basis van kunststof, bijvoorbeeld gevormd is uit één of meer geperste en uitgeharde met hars geïmpregneerde dragervellen, waaronder een bedrukte decorlaag, welke op een kernlaag zijn aangebracht, meer speciaal DPL (Direct Pressure Laminate) of HPL (High Pressure Laminate), ontstaat het probleem dat het vrij moeilijk is om een optimaal aan de vloerbedekking aangepaste plint te realiseren, zulks bovendien op een industriële en economisch verantwoorde wijze. In the case that the top layer of the floor panels is carried out on the basis of synthetic material, for example, is formed of one or more compressed and cured resin impregnated carrier sheets, amongst which a printed decorative layer, which are arranged on a core layer, more particularly DPL (Direct Pressure Laminate ) or HPL (High Pressure Laminate), the problem arises that it is quite difficult to realize a perfectly to the floor skirting board adapted, moreover, so in an industrial and economical manner.   Tot op heden worden in combinatie met dergelijke vloerpanelen plinten aangewend die met een bedrukte folie ommanteld zijn, waarbij deze folie op de eigenlijke plint is vastgekleefd. Up to now, are used in combination with such floor panels, skirting boards that are sheathed with a printed film, wherein said film is adhered to the actual plinth. Deze bekende plinten vertonen het nadeel dat de bedrukking van de folie van de plint nooit optimaal aan de bedrukking van de decorlaag van de vloerpanelen is aangepast, aangezien doorgaans van verschillende vervaardigings- en bedrukkingstechnieken wordt uitgegaan en zulke folie en decorlaag bovendien bij verschillende These known skirting boards have the disadvantage that the printing of the film of the skirting never optimally adapted to the printing of the decor layer of the floor panels, as generally refer to different manufacturing and printing techniques and such film and decorative layer in addition, at different 

 <Desc/Clms Page number 3> <Desc / CLMS Page number 3> 

 fabrikanten worden gerealiseerd. Manufacturers are realized. Bovendien is het een kostelijke aangelegenheid om voor ieder nieuw ontwikkeld motief voor een decorlaag voor het vormen van vloerpanelen, ook een nieuwe aangepaste bedrukking te ontwikkelen voor de folie van de plinten. Moreover, it is a costly affair before each newly developed design for a decorative layer for forming floor panels, to develop a new custom printing for the film of the baseboards.

  Nog een nadeel van dergelijke met een folie ommantelde plinten bestaat erin dat zij door de aard van het materiaal van de folie, namelijk eenvoudig bedrukt papier of kunststof, nooit eenzelfde uiterlijk vertonen dan het oppervlak van de vloerpanelen, dat door middel van een pers- en uithardingsprocédé is verkregen. Yet another disadvantage of such a film coated skirting boards consists in that, by the nature of the material of the film, namely simply printed paper or plastic, never exhibit the same appearance than the surface of the floor panels, which, by means of a press and uithardingsprocédé is obtained.   Ook laat dergelijke folie niet toe om welbepaalde effecten aan het oppervlak te realiseren, die wel bij de vervaardiging van de vloerpanelen mogelijk zijn, zoals het aanbrengen van indrukkingen, al dan niet in overeenstemming met het onderliggend gedrukt motief, het aanbrengen van indrukkingen die met een kleurcomponent of andere component worden gevuld, het nabehandelen van het oppervlak, bijvoorbeeld het opblinken ervan, enzovoort. Also, does not allow such a film in order to achieve certain effects at the surface, which however are possible in the manufacture of the floor panels, such as the provision of depressions, whether or not in line with the underlying printed pattern, the provision of indentations with a color component or other component to be filled, the after-treatment of the surface, for example, the shine up of it, and so on.   Nog een belangrijk nadeel van zulke met een folie ommantelde plint bestaat erin dat geen plinten kunnen worden gerealiseerd waarvan de voorzijde en de bovenzijde onder hoek tegen elkaar aansluiten, daar bij het ommantelen met een folie steeds in een bepaalde afrondingsradius moet worden voorzien. Another important disadvantage of such a film coated with a plinth consists in the fact that no skirting boards can be realized which connect the front and the top side at an angle against each other, there must always be provided in a given radius of curvature at the sheathing with a foil. 

 <Desc/Clms Page number 4> <Desc / CLMS Page number 4> 

   De huidige uitvinding beoogt een plint die zodanig is opgebouwd dat aan één of meer van de voornoemde nadelen een oplossing wordt geboden. The present invention is to provide a skirting board which is constructed in such a way that, on one or more of the above-mentioned drawbacks, a solution is provided.   Volgens een eerste aspect heeft de uitvinding dan ook betrekking op een plint, met als kenmerk dat zij uit minstens twee structurele delen bestaat, respectievelijk een eerste deel dat minstens een gedeelte van de voorzijde van de plint vormt en een tweede deel dat minstens een gedeelte van de bovenzijde van de plint vormt, waarbij beide delen gevormd zijn uit een door middel van persdruk gevormd laminaatvormig materiaal met een kern en een erop aangebrachte toplaag op basis van kunststof. According to a first aspect, the invention therefore relates to a plinth, characterized in that it consists of at least two structural portions, namely a first part which at least a portion of the front side of the plinth forms, and a second part which at least a portion of the upper side of the plinth forms, with the two parts are formed from a by means of pressure-formed laminate material having a core and a top layer provided thereon on the basis of synthetic material. Doordat de plint volgens de uitvinding is samengesteld uit twee delen die ieder bestaan uit een laminaatvormig materiaal, is de uitvoering van de plint van de uitvinding niet meer gebonden aan de beperkingen van het gebruik van een ommantelingsfolie en kunnen alle effecten worden gecreëerd die ook mogelijk zijn bij de vloerpanelen. Because the skirting board according to the invention is composed of two parts, which each consist of a laminate-like material, for the implementation of the baseboard of the invention, it is no longer bound by the limitations of the use of a ommantelingsfolie and may be created all the effects are also possible the floor panels.

  Ook kunnen plinten met een voorzijde en bovenzijde worden gerealiseerd die onder een hoek op elkaar aansluiten zonder dat daarbij een afrondingsradius moet in acht genomen worden. Also can be realized skirting boards with a front side and upper side that meet at an angle at each other without leaving a rounding radius should be taken into account. Ook heeft de plint volgens de uitvinding een oppervlaktekwaliteit die volledig overeenstemt met deze van de vloerpanelen. Also, the skirting board according to the invention has a surface quality which completely corresponds to that of the floor panels.   Opgemerkt wordt dat met structurele delen wordt bedoeld dat deze delen een kern of substraat vertonen waarop een toplaag is aangebracht, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld dunne laminaatbandjes die soms worden It is noted that it is meant with structural parts that these parts have a core or substrate on which a top layer is applied, this in contrast to, for example, thin laminate straps which are sometimes 

 <Desc/Clms Page number 5> <Desc / CLMS Page number 5> 

 aangewend voor het afdekken van de zijkant van een laminaatplaat. used for covering the side of a laminate board. Dergelijke laminaatbandjes zouden in principe ook kunnen worden aangewend voor het afdekken van een bovenzijde van een plint, doch uit de praktijk is het bekend dat het gebruik van dergelijke laminaatbandjes in het algemeen het nadeel vertoont dat deze gemakkelijk kunnen loskomen en dat de aansluiting tegen de voorzijde niet altijd perfect. Such laminate straps may also be used, in principle, for covering an upper side of a skirting-board, but in practice it is known that the use of such laminate straps, in general, exhibits the disadvantage that it can come off easily, and in that the abutment against the front side not always perfect.   Bij voorkeur zijn de voornoemde twee delen gevormd uit een plaatvormig materiaal, met als voordeel dat dit materiaal in eenzelfde productieprocédé of een gelijkaardig productie-procédé kan worden vervaardigd als de basisplaat waaruit vloerpanelen worden gevormd. Preferably, the above-mentioned two parts is formed from a plate-shaped material, with the advantage that this material can be manufactured in one and the same production process or a similar production process as the base plate from which floor panels are formed. Hierdoor kan het basismateriaal van de plinten bijvoorbeeld met dezelfde persen worden vervaardigd als die welke worden aangewend voor het vervaardigen van de vloerpanelen, zonder dat bij het persen bijzondere maatregelen moeten worden toegepast. As a result, the base material of the skirting boards may, for example, using the same presses are manufactured as those used for the manufacture of the floor panels, without the need to apply special measures during the pressing process.   Bij voorkeur zijn de voornoemde twee delen uit een gelijkaardig of eenzelfde laminaatvormig materiaal vervaardigd en van eenzelfde motief voorzien, waardoor het uitzicht van de voorzijde en bovenzijde volledig op elkaar is afgestemd. Preferably, the above-mentioned two parts from a similar or one and the same laminate material manufactured and provided with the same pattern, so the view of the front side and upper side is completely matched to each other. Meer speciaal nog geniet het de voorkeur dat de voornoemde twee delen uit éénzelfde laminaatplaat afkomstig zijn, zodanig dat eventuele lichte verschillen die om welke reden ook bij de productie tussen opeenvolgende laminaatplaten zouden optreden, nooit resulteren in verschillen tussen de voorzijde en bovenzijde van éénzelfde plint. More particularly, it is preferred that the above-mentioned two parts are taken from one and the same laminate plate, in such a way that any slight differences that for whatever reason, would occur during the production between successive laminate panels, never result in differences between the front side and upper side of one and the same plinth.

  

 <Desc/Clms Page number 6> <Desc / CLMS Page number 6> 

 In de meest voorkeurdragende uitvoeringsvorm sluiten de voornoemde twee delen minstens ter hoogte van de buitenzijde van de plint tegen elkaar aan en vertonen zij aan hun zichtbare zijden motieven die in elkaar overgaan, waarbij bijvoorbeeld in het geval van een houtmotief wordt verkregen dat de houtnerf aan de bovenzijde overgaat in de houtnerf aan de voorzijde, waardoor het uitzicht wordt gecreëerd alsof de plint uit massief hout bestaat. In the most preferred form of embodiment, closing the above-mentioned two parts at least at the height of the outer side of the skirting board against each other and they display on their visible sides motifs which pass into one another, wherein, for example, is obtained in the case of a wood pattern that the wood grain to the top turns created in the wood grain on the front, making the view if the plinth made of solid wood.   De uitvinding is vooral van nut bij klassiek laminaat van het type waarbij de toplaag van de voornoemde twee delen is gevormd uit één of meer geperste in hars gedrenkte lagen, waaronder een zogenaamde decorlaag, welke bedrukt is, hetzij met een egale bedrukking, hetzij met een welbepaald motief dat bijvoorbeeld hout, keramiek, steen of dergelijke imiteert. The invention is particularly useful in classical laminate of the type in which the top layer of the above-mentioned two parts is formed of one or more compressed-impregnated layers in the resin, including a so-called decor layer, which has been printed, either with a uniform printing, or with a specific motif which, for example, wood, ceramic, stone, or the like imitates. Meer speciaal nog geniet het de voorkeur dat het voornoemd laminaatvormig materiaal van minstens één van de voornoemde twee delen, en bij voorkeur van beide delen, bestaat uit zogenaamd DPL (Direct Pressure Laminate) of zogenaamd HPL (High Pressure Laminate) dat op een substraat of kern is bevestigd. More particularly, it is preferred that the above-mentioned laminate material of at least one of the aforementioned two parts, and preferably of both parts, consists of so-called DPL (Direct Pressure Laminate) or so-called HPL (High Pressure Laminate), which on a substrate or core is attached.   De voornoemde twee delen kunnen rechtstreeks of onrechtstreeks aan elkaar zijn bevestigd, bijvoorbeeld met behulp van lijm of op enige andere wijze. The above-mentioned two parts may be attached directly or indirectly to one another, for example by means of glue or in any other manner.   Zoals voornoemd, kan de plint volgens de uitvinding zonder een afronding tussen de voorzijde en bovenzijde worden gerealiseerd, terwijl de decoratieve toplagen toch tegen As mentioned above, the skirting board according to the invention may be realized without a rounding between the front side and top side, while the decorative topcoats nevertheless against 

 <Desc/Clms Page number 7> <Desc / CLMS Page number 7> 

 elkaar aansluiten. Connecting each other. Volgens een voorkeurdragende uitvoeringsvorm sluiten de voornoemde twee delen met hun buitenzijden dan ook onder hoek tegen elkaar aan. According to a preferred form of embodiment, closing the above-mentioned two parts with their outer sides, therefore, at an angle against each other.   Volgens een belangrijke voorkeurdragende uitvoeringsvorm strekken de voornoemde twee delen zich met hun toplaag onder een hoek van 90 graden uit ten opzichte van elkaar, waarbij aldus een plint met een rechthoekige buitenzijde wordt verkregen. According to an important preferred embodiment, the above-mentioned two parts located with their top layer at an angle of 90 degrees relative to each other, thus forming a skirting board is obtained having a rectangular exterior.   Bij voorkeur sluiten de voornoemde twee delen minstens gedeeltelijk in verstek tegen elkaar aan, waarbij dit verstek zich bij voorkeur minstens uitstrekt tot tegen de buitenzijde van de plint. Preferably, closing the above-mentioned two parts at least partially in the offset position against each other, whereby this miter preferably at least up against the outer side of the baseboard. Hierdoor wordt verkregen, althans bij de uitvoeringen waarbij de voornoemde delen zich rechtstreeks tegen elkaar bevinden, dat de toplagen in de buitenhoek van de plint zonder zichtbare naad tegen elkaar aansluiten. Hereby is obtained, at least in the embodiments wherein the above-mentioned portions are located directly against each other, that the top layers without any visible seam in the external angle of the skirting board to connect to each other. Het verstek strekt zich hierbij bij voorkeur uit volgens een hoek die samenvalt of ongeveer samenvalt met de bissectrice van de buitenhoek van de plint. The miter extends in this case preferably of an angle that coincides or approximately coincides with the bisector of the outer corner of the skirting board. Andere mogelijkheden zijn echter niet uitgesloten. Other possibilities are not excluded.   In een bijzondere uitvoeringsvorm is de toplaag van minstens één van voornoemde delen, doch bij voorkeur van beide delen, voorzien van indrukkingen, meer speciaal indrukkingen die een reliëf imiteren, bijvoorbeeld van een natuurlijk materiaal, zoals houtporiën, oneffenheden in een stenen oppervlak of dergelijke. In a particular embodiment, the top layer of at least one of above-mentioned parts, but preferably of both parts, provided with impressions, more particularly indentations which imitate a relief, for example, of a natural material, such as wood pores, unevenness in a stone surface or the like. Hierbij kunnen deze indrukkingen eventueel in overeenstemming zijn met het motief, meer speciaal het gedrukte motief, van de toplaag, Here these indentations may optionally be in accordance with the motif, more particularly the printed motif of the top layer, 

 <Desc/Clms Page number 8> <Desc / CLMS Page number 8> 

 hetgeen dikwijls "registered embossment" wordt genoemd. which often is referred to as "registered embossment".   Dit laatste is vooral nuttig wanneer hout wordt geimiteerd, daar op deze wijze een zeer realistische imitatie kan worden verkregen. The latter is especially useful when wood is imitated, as a very realistic imitation can be obtained.   Volgens nog een bijzondere uitvoeringsvorm wordt gebruik gemaakt van een laminaatvormig materiaal waarbij in de voornoemde indrukkingen, of minstens een gedeelte ervan, een component is aangebracht in de vorm van een kleurend product en/of een actieve component. According to another particular embodiment, use is made of a laminate-like material whereby in the said indentations, or at least a portion thereof, a component is provided in the form of a coloring product, and / or an active component. Door middel van zulk kleurend product kunnen speciale effecten worden gecreëerd die ook bij vloerpanelen worden toegepast, zoals bijvoorbeeld het nabootsen van gekalkt hout. By means of such a coloring product special effects can be created that will also be used in floor panels, such as, for example, simulating limed wood. Door gebruik te maken van een actieve component kunnen dan weer andere effecten worden gecreëerd. By making use of an active component can then again other effects can be created. Onder een actieve component worden onder meer antibacteriële, schimmelwerende, fluorescerende, antistati-sche, geluidsdempende en andere componenten verstaan. Herein, an active component can be understood to mean, inter alia, anti-bacterial, anti-fungal, fluorescent, antistatic, noise insulation and other components.   Volgens nog een bijzondere uitvoeringsvorm wordt met delen gewerkt waarvan de toplaag een decorlaag bevat, waarbij boven de decorlaag, al dan niet rechtstreeks erop, minstens één ingekleurde overlay aanwezig is, waardoor ook weer bijzondere effecten tot stand kunnen worden gebracht, zoals dit het geval is bij vloerpanelen. According to another particular embodiment, working with parts of which the top layer contains a decorative layer, whereby above the decor layer, whether or not directly on it, is present at least one colored overlay, which also may be re-established special effects, such as this is the case, with floor panels.   Zo bijvoorbeeld kan een zeer realistische imitatie van ingekleurd, en meer specifiek gekalkt hout, ook "cérusé" genoemd, worden verkregen door de delen te vormen uit materiaal dat een toplaag bezit met een decorlaag die een For example, a very realistic imitation of colored, and more specifically limed wood, also referred to as "white-washed", can be obtained by forming the parts of a material which possesses a top layer with a decorative layer comprising a 

 <Desc/Clms Page number 9> <Desc / CLMS Page number 9> 

 houtmotief weergeeft, waarbij deze toplaag is voorzien van indrukkingen waarin een kleurende component is aangebracht, en bovendien een ingekleurde overlay toe te passen. wood pattern, whereby this top layer is provided with indentations in which a coloring component is disposed, and, moreover, to apply a colored overlay. De met de kleurende component gevulde indrukkingen imiteren de kleurstof die in de poriën van een ingekleurde echte houten vloer achterblijven, terwijl de ingekleurde overlay de kleurstofzweem imiteert die bij het inkleuren van echt hout op het gladde houtoppervlak achterblijft. The colorant component filled with indentations imitate the dye remaining in the pores of a colored real wooden floor, while the colored overlay imitates the dye cast that remains on the smooth wood surface for coloring of real wood.   Voor wat betreft de voornoemde indrukkingen, het gebruik van componenten in deze indrukkingen, het gebruik van ingekleurde overlays, alsook het uitvoeren van speciale nabewerkingen, zoals het opblinken van het oppervlak van de toplaag, wordt verwezen naar de octrooiaanvragen WO 01/96689, BE 2003/0339 en BE 2003/0585, waarbij de informatie die in deze octrooiaanvragen vervat zit, doch beschreven is voor vloerpanelen, bij wijze van referentie als geïncorporeerd in de huidige aanvrage, doch toegepast op de voornoemde plint, moet worden beschouwd. With regard to the aforementioned embossments, the use of components in these indentations, the use of colored overlays, as well as the execution of special finishing operations, such as the shine up from the surface of the top layer, reference is made to the patent applications WO 01/96689, BE 2003 / 0339 and bE 2003/0585, in which the information contained in these patent applications, but is described for floor panels, by way of reference as incorporated in the present application, but applied to the above-mentioned plinth, must be considered.   Volgens een bijzondere mogelijkheid wordt ter plaatse van de hoekrand gevormd door de twee delen een materiaalgedeelte weggenomen, bij voorkeur in de vorm van een vellingkant, waarbij dan op het verkregen oppervlak een decoratieve laag wordt aangebracht, bijvoorbeeld in de vorm van een lak, vernis, al dan niet gekleurd impregneermiddel, transferbedrukking of andere bedrukking. According to a particular option is the location of the corner edge formed by the two parts taken away a material portion, preferably in the form of a bevelled edge, which is then provided with a decorative layer on the resulting surface, for example in the form of a lacquer, varnish, may or may not be colored impregnating agent, transfer printing, or other printing.   Het is duidelijk dat de kern van de voornoemde delen bij voorkeur uit hetzelfde materiaal bestaat als het It is clear that the core of the above-mentioned parts preferably of the same material as the 

 <Desc/Clms Page number 10> <Desc / CLMS Page number 10> 

 kernmateriaal dat bij de vervaardiging van vloerpanelen wordt aangewend. core material that is used in the manufacture of floor panels. In de meest voorkeurdragende uitvoeringsvorm wordt dan ook MDF of HDF aangewend. In the most preferred form of embodiment, MDF or HDF is then also be used. MDF en HDF vertonen ook het voordeel dat het materialen zijn die vlot machinaal bewerkbaar zijn, wat belangrijk is bij het vormen van de voornoemde twee delen. HDF and MDF also have the advantage that the materials are those that are readily machinable, which is important in the formation of the above-mentioned two parts.   In principe kan de kern uit eender welk materiaal bestaan. In principle, the core may consist of any material.   Andere voorbeelden zijn dan ook spaanplaat, geëxtrudeerd hout, of andere plaatmaterialen al dan niet op basis van hout. Other examples are also particleboard, pressed wood, or other sheet materials, whether or not based on wood. In het geval van geëxtrudeerd hout is het niet uitgesloten om uit te gaan van basisdelen die reeds in de vorm van de uiteindelijke plint, of min of meer in de vorm ervan, worden geëxtrudeerd en vervolgens worden gelamineerd, om zo tot delen 2 en 3 te komen die dan worden samengevoegd. In the case of extruded wood, it is not excluded to start from basic parts which are already in the form of the final skirting board, or more or less in the form, be extruded and then laminated out, so as to parts 2 and 3 to which will then be merged.   Bij voorkeur bestaan de voornoemde twee delen respectievelijk uit een groter opstaand deel, dat de voorzijde van de plint vormt, en een kleiner topdeel dat bovenop het opstaand deel is aangebracht en dat de bovenzijde van de plint vormt. Preferably, the above-mentioned two parts, respectively from a larger upstanding portion, which forms the front side of the skirting board, and a smaller tip portion which is disposed on top of the upstanding section, and which forms the upper side of the skirting board.   Om praktische redenen geniet het de voorkeur dat de voornoemde twee delen gevormd zijn uit plaatvormig materiaal en dat de naar elkaar gerichte zijden van deze delen door een machinale bewerking, waaronder een verspanende bewerking moet worden verstaan, zijn tot stand gebracht. For practical reasons, it is preferred that the above-mentioned two parts are formed of plate-shaped material, and that the facing sides of said parts to each other by a machining operation, such as a machining operation is to be understood, have been established. Plaatvormig materiaal dat door middel van een persbewerking tot stand is gekomen is immers onderhevig A plate-shaped material which is brought about by means of a press operation is, after all, subject 

 <Desc/Clms Page number 11> <Desc / CLMS Page number 11> 

 aan relatief grote diktetoleranties. to relatively large thickness tolerances. Door de beide delen evenwel uitsluitend met zijden tegen elkaar aan te brengen die door middel van een machinale nabewerking zijn verkregen, welke bewerking met zeer geringe tolerantieafwijkingen kan worden uitgevoerd, wordt de invloed van diktetoleranties van het oorspronkelijke plaatvormig materiaal vermeden. By applying, however, with sides against each other the two parts only that are obtained by means of a post-processing machine, which operation can be performed with a very small tolerance deviations, the influence of thickness tolerances of the original plate-like material is avoided.   In een belangrijke voorkeurdragende uitvoeringsvorm zijn de twee delen gevormd uit een plaatvormig materiaal dat tegenovergesteld aan de toplaag tevens een tegenlaag bevat, waarbij het deel dat de zijkant van de plint vormt deze tegenlaag nog bezit, terwijl aan het deel dat de bovenzijde van de plint vormt, deze tegenlaag weggenomen is. In an important preferred form of embodiment, the two parts are formed from a sheet-like material opposite to the top layer also comprises a backing layer, wherein the section defining the side of the skirting it against layer forms still possess, while forming to the part that the upper side of the baseboard , this backing layer has been removed.   Bij voorkeur vertonen de samenstellende delen van de plint, en meer speciaal de voornoemde twee delen, in elkaar passende vormen, bijvoorbeeld in de vorm van een mannelijk en vrouwelijk deel, die bij het samenvoegen van deze delen een automatische onderlinge positionering bewerkstelligen. Preferably, showing the constituent parts of the skirting board, and more particularly the above-mentioned two parts fit into each other forms, for example in the form of a male and a female part, which, when joining of these parts effecting an automatic mutual positioning. Zo bijvoorbeeld kunnen de zijden van de delen die tegen elkaar aansluiten respectievelijk met een binnenhoek en buitenhoek uitgevoerd zijn die in elkaar passen. For example, the sides of the portions which abut against each other, respectively, with an inner corner and outer corner can be designed that fit into each other. Bij het tegen elkaar aandrukken van de delen komen deze bijgevolg automatisch in een juiste onderlinge positie terecht, waardoor wordt uitgesloten dat de toplagen aan de buitenhoek van de plint niet precies tegen elkaar zouden aansluiten. When pressing against the parts together, these therefore automatically into a correct relative position, thereby excluded that would not quite connect together the top layers to the outer corner of the plinth. 

 <Desc/Clms Page number 12> <Desc / CLMS Page number 12> 

   Alhoewel de plint volgens de uitvinding bij voorkeur uit slechts twee delen bestaat, is het niet uitgesloten om deze uit meerdere delen samen te stellen. Although the skirting board is composed according to the invention preferably consists of only two parts, it is not excluded to select a sample of several parts. Hierbij is het ook mogelijk om gebruik te maken van een gemeenschappelijke draag- of verbindingsstructuur waaraan de voornoemde twee of meer delen worden bevestigd. Here, it is also possible to make use of a common support or connecting structure to which the above-mentioned two or more parts are attached.   Het is duidelijk dat de samenstellende delen van de plint, en meer speciaal de voornoemde twee delen, niet noodzakelijk door middel van een lijmverbinding aan elkaar moeten worden bevestigd, doch dat hiertoe eender welke vorm van verbinding kan worden aangewend. It is obvious that the constituent parts of the skirting board, and more particularly the above-mentioned two parts, does not necessarily have to be attached by means of an adhesive bond to each other, but that this effect may be used any form of connection. Volgens een bijzondere uitvoeringsvorm kunnen dan ook twee of meer van de samenstellende delen, en meer speciaal de voornoemde twee delen, onderling aan elkaar verbonden worden door middel van in elkaar aangrijpende profileringen, die bij voorkeur in een snapverbinding voorzien, waarbij het gebruik van lijm of afzonderlijke elementen, zoals nietjes, nagels, schroeven of dergelijke kan worden uitgesloten. According to a particular embodiment, may then also have two or more of the constituent parts, and more particularly the aforementioned two parts, and are interconnected to each other by means of inter-engaging profilings, which preferably provide a snap connection, in which the use of glue or individual elements, such as staples, nails, screws, or the like can be excluded.   Het is duidelijk dat de plint zowel een globaal rechte vorm als eender welke andere vorm kan vertonen. It is clear that the skirting-board, both a general straight shape as in any other form may exhibit. Zo bijvoorbeeld kan zij met een functionele geprofileerde achterzijde worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld een achterzijde met een inspringend gedeelte om het contact met de wand of vloer te beperken, een achterzijde die bedoeld is samen te werken met bevestigingsaccessoires, zoals bevestigingsclipsen, een achterzijde die voorzien is For example, they can be carried out with a functional profiled rear side, such as, for example, a rear side with a recessed portion in order to limit the contact with the wall or floor, a rear side which is intended to co-operate with fastening accessories, such as bevestigingsclipsen, a rear side which is provided with 

 <Desc/Clms Page number 13> <Desc / CLMS Page number 13> 

 van één of meer uitsparingen bijvoorbeeld voor het onderbrengen van leidingen, enz. of one or more cut-outs, for example for the accommodation of pipes, etc.   De uitvinding beperkt zich niet tot plinten met een klassiek uitzicht, met andere woorden plinten die een over de lengte doorlopend uniform uitzicht of doorlopend motief hebben. The invention is not limited to skirting boards with a classic view, in other words, skirting boards that have a length continuously all over the uniform appearance or pattern which is repeated. Zo bijvoorbeeld kan de toplaag van de voornoemde twee delen worden uitgevoerd met een gedrukt tegelmotief met voegen die zich over de voorzijde en bovenzijde van de betreffende plint uitstrekken. Thus, for example, the top layer of the above-mentioned two sections can be performed with a printed tile pattern with joints that extend over the front and upper side of the respective baseboard. Hierbij kan eventueel ter plaatse van de geïmiteerde voegen een reliëfverschil aanwezig zijn dat bij voorkeur gevormd is door een indrukking, materiaalwegname of uitsparing. This may possibly on the site of the simulated add a relief difference are present, which is preferably formed by a depression, recess, or removal of material.   Een ander probleem dat zich bij traditionele plinten voordoet, welke klassiek een lengte van twee of meer meter vertonen, is dat de aanwending ervan bepaalde nadelen met zich mee kan brengen. Another problem that occurs with conventional skirting boards, which classically have a length of two meters or more, is that the use thereof can involve certain disadvantages. Zo bijvoorbeeld kunnen de plinten van zulke klassieke lengte gemakkelijk beschadigingen oplopen bij het transport. For example, the skirting of such classic length can easily be damaged during transport. Ook kunnen zij moeilijk worden getransporteerd samen met traditionele laminaatvloerpanelen, daar hun lengte aanzienlijk groter is dan de lengte van dergelijke vloerpanelen. They can also be difficult transported along with traditional laminate panels, as their length is substantially greater than the length of such floor panels.   Wanneer doorlopende plinten met een zich herhalend tegelmotief worden uitgevoerd, die bedoeld zijn om bij tegelvormige laminaatvloerpanelen te worden aangewend, ontstaat ook het nadeel dat moeilijk een plint kan worden gerealiseerd waarbij de afstand tussen de opeenvolgende geïmiteerde voegen overeenstemt met de afstand tussen de When continuous skirting boards are carried out with a repeating tile pattern, which are intended to be used with tile-shaped laminated floor panels, too, the disadvantage arises that it is difficult can be realized a skirting board in which the distance between the joints of successive simulated corresponds to the distance between the 

 <Desc/Clms Page number 14> <Desc / CLMS Page number 14> 

 geïmiteerde voegen van de vloerpanelen, vooral wanneer voor het vormen van de plint en het vormen van de vloerpanelen in overeenstemming met het eerste aspect van de uitvinding zou worden uitgegaan van een basisplaat met eenzelfde tegelmotief. imitated joints of the floor panels, especially when for forming the skirting board and the form of the floor panels in accordance with the first aspect of the invention, would be based on a base plate with the same tile motif.

  Doordat bij het vervaardigen van de tegelvormige laminaatvloerpanelen ter plaatse van iedere voeg een gedeelte wordt weggezaagd en weggefreesd, terwijl dit bij het vervaardigen van een doorlopende plint uit hetzelfde materiaal niet het geval is, is het duidelijk dat de afstand tussen de voegen van de plint en de voegen van de vloerpanelen verschillend is. Because in the manufacture of the tile-shaped laminated floor panels, at the location of each joint, a portion is cut away or milled away, while in the manufacture of a continuous skirting of the same material is not the case, it is clear that the distance between the joints of the baseboard, and the joints of the floor panels is different. Het is dan ook niet mogelijk om zulke plint met de erop geïmiteerde voegen in overeenstemming met de voegen van de vloerpanelen langsheen een geïnstalleerde vloer aan te brengen. It is therefore not possible to apply such a skirting-board with on it the imitated joints in accordance with the joints of the floor panels along an installed floor.   Zelfs wanneer voor de plinten zou worden uitgegaan van een basisplaat met een afzonderlijke decorlaag, waarbij de groeven dichter bij elkaar zijn afgebeeld, blijft het nadeel bestaan dat een perfecte overeenstemming tussen de groeven op de plinten en de groeven aan de tegelvormige vloerpanelen niet kan worden gewaarborgd. Even when for the skirting boards could be made of a base plate with a separate decorative layer, wherein the grooves are closer imaged to each other, the disadvantage remains that a perfect correspondence between the grooves on the skirting boards and the grooves on the tile-shaped floor panels can not be ensured . Het is immers zo dat zulke gedrukte decorlaag onderhevig is aan rek en krimp, waardoor moeilijk een vaste afstand tussen de voegen op de plint kan worden verzekerd. It is, after all, so that such printed decor layer is subject to stretching and shrinking, making it difficult to be assured a fixed distance between the joints on the skirting board.   Om aan één of meer van de voornoemde nadelen te verhelpen, voorziet de huidige uitvinding volgens een tweede aspect in een plint die daardoor gekenmerkt is dat zij is samengesteld uit korte stukken die in langsrichting opeenvolgend na elkaar kunnen worden gemonteerd. In order to meet one or more of the remedy the above-mentioned drawbacks, the present invention provides according to a second aspect, in a skirting board which is characterized in that it is composed of short pieces which can be mounted successively one after the other in the longitudinal direction. 

 <Desc/Clms Page number 15> <Desc / CLMS Page number 15> 

   Volgens een eerste mogelijkheid van dit tweede aspect wordt gewerkt met stukken waarvan de lengte nagenoeg gelijk is, gelijk is of kleiner is dan de lengte van de vloerpanelen waarbij de plint bedoeld is te worden aangewend. According to a first possibility is worked out of this second aspect, with pieces the length of which is substantially the same, is equal to or less than the length of the floor panels wherein the skirting board is intended to be used. Zodoende worden vrij korte stukken verkregen die, enerzijds, minder vlug beschadigingen zullen oplopen en, anderzijds, vlot mee kunnen worden getransporteerd met dozen verpakte vloertegels, hetzij door ze afzonderlijk, al dan niet verpakt in een eigen doos, hiermee mee te zenden, hetzij door ze samen met vloerpanelen in eenzelfde doos te verpakken. Thus be fairly short pieces obtained, on the one hand, will rise less quickly damage and, on the other hand, can be transported easily along with boxed tiles, either by them individually, whether packaged in its own box, thus to enclose either by them to be packed together with floor panels in one and the same box.   Volgens een andere mogelijkheid van het tweede aspect van de uitvinding worden de stukken met een zodanige lengte uitgevoerd dat deze precies overeenstemmen met de lengte van een tegelvormig vloerpaneel, waarbij aan de uiteinden van ieder stuk dan een voeg wordt geïmiteerd, met als resultaat dat een plint uit dergelijke stukken kan worden gerealiseerd waarvan de voegen precies in overeenstemming kunnen zijn met de voegen van de tegelvormige vloerpanelen. According to another possibility of the second aspect of the invention, the pieces having such a length as to be configured such that it exactly corresponds to the length of a tile-shaped floor panel, wherein at the ends of each piece than one joint is imitated, with the result that a plinth from such pieces can be realized of which the joints can precisely be in line with the joints of the tile-shaped floor panels. Het is immers zo dat de voornoemde stukken met geringe lengtetoleranties kunnen worden vervaardigd, evenals de tegelvormige vloerpanelen, waardoor verschillen zich nauwelijks kunnen voordoen. It is, after all, so that the above-mentioned pieces can be manufactured with small length tolerances, as well as the tile-shaped floor panels, so that differences can hardly occur.   Het is ook niet uitgesloten om de lengte van de stukken met een veelvoud van de lengte van een tegel uit te voeren. It is also not excluded to run the length of the pieces with a multiple of the length of a tile. 

 <Desc/Clms Page number 16> <Desc / CLMS Page number 16> 

   De opeenvolgende stukken kunnen volgens een bijzondere uitvoeringsvorm worden voorzien van koppelmiddelen waardoor zij al dan niet rechtstreeks aan elkaar kunnen worden gekoppeld. The successive pieces can be provided in accordance with a particular embodiment of coupling means so that they may or may not be linked directly to each other. Het kan hierbij handelen om koppelmiddelen op de kopse uiteinden die in elkaar aangrijpen en een mechanische vergrendeling bewerkstelligen, en/of om koppelmiddelen waarmee ieder stuk op een gemeenschappelijke onderliggende draagstructuur kan worden aangebracht, bijvoorbeeld een lijst uit MDF/HDF, kunststof, metaal of dergelijke, waarbij deze draagstructuur dan bijvoorbeeld eerst tegen de wand wordt bevestigd. These act to coupling means on the end faces can engage in each other and ensure a mechanical interlock, and / or to connecting means with which each piece can be mounted on a common underlying support structure, such as a list of MDF / HDF, plastic, metal or the like, , wherein this support structure than, for example, is first attached to the wall.   De koppelmiddelen op de kopse uiteinden kunnen van verschillende vormen zijn en bestaan bijvoorbeeld uit en tand en groef, al dan niet gecombineerd met vergrendelingsmiddelen die tevens een onderlinge vergrendeling in de langsrichting van de plintstukken bewerkstelligen. The coupling means on the end faces can be of various shapes and consist of, for example, and a tooth-and-groove, whether or not combined with locking means which also ensure a mutual locking in the longitudinal direction of the skirting-board pieces.   De voornoemde imitatie van een voeg ter plaatse van de uiteinden van de voornoemde stukken van de plint kan op verschillende wijzen worden gerealiseerd. The above-mentioned imitation of a joint at the location of the ends of the above-mentioned pieces of the skirting board can be realized in different ways. Bij voorkeur gebeurt dit volgens één van volgende mogelijkheden: - door middel van een bedrukking; Preferably, this is done according to one of the following possibilities: - by means of a print; - door middel van een indrukking; - by means of a depression; - door middel van een bedrukking gecombineerd met een indrukking; - by means of a print combined with an impression; - door middel van een weggenomen materiaalgedeelte langsheen de rand van de voeg; - by means of a removed material portion along the edge of the joint; 

 <Desc/Clms Page number 17> <Desc / CLMS Page number 17> 

 - door middel van een weggenomen materiaalgedeelte in de vorm van een afschuining of zogenaamde vellingkant, waarop al dan niet een afzonderlijke decoratieve laag is aangebracht. - by means of a removed material portion in the form of a bevel or so-called chamfer, whether or not there is arranged a separate decorative layer.   Opgemerkt wordt dat de uitvinding ook betrekking heeft op een plint waarbij één of meer kenmerken van het voornoemde eerste aspect worden gecombineerd met één of meer kenmerken van het voornoemde tweede aspect van de uitvinding. It should be noted that the invention also relates to a skirting board in which one or more characteristics of the above-mentioned first aspect can be combined with one or more features of the above-mentioned second aspect of the present invention.   De huidige uitvinding heeft eveneens betrekking op een vloerbedekkingssysteem, bestaande uit vloerpanelen en plinten, waarbij de vloerpanelen gevormd zijn door laminaatpanelen met een kern en een erop geperste toplaag op basis van kunststof, meer speciaal hars, bij voorkeur zogenaamd DPL (Direct Pressure Laminate), met als kenmerk dat hierbij plinten volgens het eerste aspect van de uitvinding worden aangewend en dat de toplagen van de plinten en de vloerpanelen op elkaar zijn afgestemd. The present invention also relates to a floor covering system, consisting of floor panels and skirting boards, whereby the floor panels are formed of laminate panels with a core and an out-pressed top layer based on synthetic material, more particularly resin, preferably so-called DPL (Direct Pressure Laminate), with the characteristic that this skirting boards to be used in accordance with the first aspect of the invention, and that the top layers of the skirting boards and the floor panels have been matched to each other.   Bij voorkeur zijn deze toplagen op elkaar afgestemd doordat zij één of meer van volgende eigenschappen vertonen : - de plinten en de vloerpanelen zijn door een gelijkaardig vervaardigingsproces tot stand gekomen; Preferably these top layers tuned to each other in that they exhibit one or more of the following features: - the skirting boards and the floor panels have been brought about by a similar manufacturing process; - beide toplagen bestaan uit zogenaamd DPL (Direct - two top layers consist of so-called DPL (Direct
 Pressure Laminate); Pressure Laminate); 

 <Desc/Clms Page number 18> <Desc / CLMS Page number 18> 

 - de toplagen zijn gevormd met behulp van identieke decorlagen, meer speciaal uit identieke met hars geïmpregneerde en met een decor bedrukte papierlagen of dergelijke; - the top layers are formed by means of identical decor layers, more particularly from identical with resin-impregnated and printed with a decor paper layers or the like; - de toplagen zijn op een gelijkaardige wijze afgewerkt, meer speciaal zijn zij beide van één of meer van volgende afwerkingen voorzien: - indrukkingen in het oppervlak; - the top layers are finished in a similar manner, more particularly they are both of one or more provided with the following finishes: - impressions in the surface; - indrukkingen in het oppervlak welke in overeenstemming zijn met het motief van een in de toplaag aangewende decorlaag; - impressions in the surface which are in accordance with the pattern of a decor layer employed in the top layer;

  - indrukkingen in het oppervlak waarin een component is aangebracht, hetzij een kleurcomponent of een actieve component; - impressions in the surface in which a component is provided, either a color component or an active component; - een nabehandeling van het oppervlak waardoor de eigenschap ervan gewijzigd is, zoals onder meer een opgeblonken oppervlak. - a treatment of the surface through which the property has been changed, including a brushed up surface.   Verder heeft de uitvinding eveneens betrekking op een werkwijze voor het vervaardigen van plinten volgens het voornoemde eerste aspect, waarbij deze werkwijze daardoor gekenmerkt is dat door middel van persdruk een laminaatvormig materiaal met een kern en een erop geperste toplaag op basis van kunststof wordt gevormd ; Furthermore, the invention also relates to a method for manufacturing skirting boards according to the above-mentioned first aspect, whereby this method is characterized in that is formed by means of press pressure, a laminate material having a core and a pointed compacted top layer based on synthetic material; uit dit laminaatvormig materiaal door middel van één of meer machinale bewerkingen de voornoemde twee delen worden gevormd ; from this laminate material by means of one or more machining operations, the above-mentioned two parts are formed; en dat de voornoemde twee delen rechtstreeks of onrechtstreeks met elkaar worden verbonden. and in that the above-mentioned two parts are connected to each other directly or indirectly. 

 <Desc/Clms Page number 19> <Desc / CLMS Page number 19> 

   Bij voorkeur worden hierbij stroken gevormd uit het laminaatvormig materiaal ; Preferably, strips are hereby formed from the laminate material; deze stroken onder verstek samengesteld en aan elkaar bevestigd ; these strips are composed of mitred and attached to each other; worden vervolgens van de samengestelde stroken gedeelten verwijderd, meer speciaal afgezaagd, teneinde een plint te weerhouden. are then removed from the composite strips of parts, in particular sawn off, in order to prevent a skirting board. Doordat de samenstelling gebeurt door middel van grotere stroken, waarna pas een gedeelte van één of beide van de stroken wordt afgezaagd, kunnen de stroken degelijk worden ingeklemd tijdens het samenvoegen ervan. Because the composition is done by means of larger strips, after which only a portion of one or both of the strips is sawn off, the strips can be clamped in fact during its assembling.   Volgens een bijzondere techniek worden de voornoemde stroken kokervormig samengesteld, zodanig dat door het gepast doorzagen van deze koker in éénmaal meerdere plinten worden weerhouden. According to a special technique, the above-mentioned strips are composed of box-like, so as to be restrained by the fitting by cutting said tube once in a plurality of baseboards. Zulke kokervormige structuur biedt het voordeel dat de verschillende stroken gemakkelijk kunnen worden samengebracht tot zij aan elkaar gehecht zijn. Such tubular structure offers the advantage that the different strips can easily be brought together until they are bonded together. Opgemerkt dat zulke kokervormige structuur bij voorkeur, doch niet noodzakelijk, met een vierkante of rechthoekige vorm wordt uitgevoerd. It should be noted that such a sleeve-like structure, preferably, but not necessarily, is performed with a square or rectangular shape.   Volgens een andere techniek van de uitvinding wordt uitgegaan van een lat of strook, die bij voorkeur afgezaagd is van een plaat, waarbij aan beide langsranden een profilering wordt uitgevoerd, waarna deze lat in langsrichting wordt doorgesneden, bijvoorbeeld doorgezaagd, en de twee verkregen, zich voorheen aan de langsranden gesitueerde delen, zodanig worden samengevoegd dat een plint in overeenstemming met de uitvinding wordt verkregen. According to another technique is based on the invention of a slat or strip, which is preferably cut off is of a plate, in which a profiling is carried out on both longitudinal edges, whereafter this bar is cut through in the longitudinal direction, for instance by sawing, and obtained the two, formerly disposed portions at the longitudinal edges, are joined together such that a plinth is obtained in accordance with the invention. 

 <Desc/Clms Page number 20> <Desc / CLMS Page number 20> 

   Volgens een bijzonder kenmerk van de uitvinding worden de basisplaten voor het vormen van de voornoemde delen van de plint en de vloerpanelen door middel van een gelijkaardig vervaardigingsproces gerealiseerd, met het enige wezenlijke verschil dat voor het vormen van de delen van de plint wordt uitgegaan van een plaatvormig materiaal met een dikkere kern dan het plaatvormig materiaal dat voor het vormen van de vloerpanelen wordt aangewend. According to a particular feature of the invention, the base plates to form the above-mentioned parts of the skirting and the floor panels by means of a similar manufacturing process can be achieved, with the only essential difference that the starting material for the formation of the parts of the skirting board of a plate-shaped material having a thicker core than the plate-shaped material that is used for forming the floor panels.   Alhoewel het gebruik van een dun bandvormig deel aan de bovenzijde van de plint, in de plaats van een structureel deel, zoals voornoemd, bepaalde nadelen oplevert, wordt opgemerkt dat het gebruik van dergelijk bandvormig deel alsnog bijzondere voordelen kan opleveren wanneer gedacht wordt aan de toepassing van bepaalde nabewerkingen. Although the use of a thin band-shaped member on the upper side of the baseboard, yields in the place of a structural member, as aforementioned, have certain drawbacks, it is noted that the use of such band-shaped part can as yet be particularly beneficial when it is thought to be the application certain finishing operations. Zulke nabewerkingen zouden ook op een folie, meer speciaal een dunne laminaatfolie kunnen worden uitgevoerd, voor en/of na dat deze folie in bandjes of stroken is gesneden, waarna de verkregen bandjes of stroken tegen de bovenzijde van de plint worden bevestigd. Such post-processing would also on a foil, more particularly, may be carried out, a thin film laminate, before and / or after which this film is cut into tapes or strips, after which the resulting tapes or strips are fixed against the upper side of the baseboard.

  Hierdoor ontstaat niet alleen het voordeel dat zowel aan de voorzijde als bovenzijde een gelamineerd oppervlak wordt verkregen, doch dat ook gelijkaardige bewerkingen en dus effecten aan deze oppervlakken kunnen worden gecreëerd die tevens optimaal aan de vloerpanelen aangepast kunnen zijn. This not only results in the advantage that both at the front and upper side is obtained a laminated surface, but which is also similar operations and thus effects can be created by these surfaces which may also be adapted optimally to the floor panels.   Ook is het niet uitgesloten om de voorzijde van de plint van dergelijke folie te voorzien, of zowel de bovenzijde als voorzijde. Also, it is not excluded to provide the front side of the skirting board of such film, or both the top and front. 

 <Desc/Clms Page number 21> <Desc / CLMS Page number 21> 

   Volgens een derde aspect heeft de uitvinding dan ook betrekking op een plint, daardoor gekenmerkt dat zij zowel aan de voorzijde als bovenzijde een gelamineerd oppervlak heeft dat door een persbewerking is verkregen, waarbij minstens één oppervlak is gevormd door een vooraf gevormde laminaatfolie, waarbij beide gelamineerde oppervlakken eenzelfde of gelijkaardige nabewerking zijn ondergaan. According to a third aspect, therefore, the present invention relates to a plinth, characterized in that it has a laminated surface that is obtained by a pressing operation both on the front and upper side, wherein at least one surface formed by a previously formed laminate film, whereby both laminated surfaces are subjected to the same or similar post.   De nabewerkingen zijn bijvoorbeeld één of meer van de hiervoor beschreven bewerkingen, zoals het aanbrengen van indrukkingen die het motief volgen, het opvullen van indrukkingen met een component, het opblinken van panelen en dergelijke. The post-processing, for example, are one or more of the above-described operations, such as the provision of indentations which follow the motif, the filling of indentations having a component, the shine up of panels, and the like.   Wanneer de laminaatfolie wordt gecombineerd met een klassiek laminaat, bijvoorbeeld wanneer het lichaam van de plint en de voorkant wordt gevormd door een kern met een daarop geperste toplaag, bijvoorbeeld type DPL, en de bovenzijde bestaat uit een nadien aangehechte laminaatfolie, wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van eenzelfde decorlaag. When the laminate film is combined with a traditional laminate, for example, when the body of the skirting board and the front side is formed by a core having a thereon-pressed top layer, for example, type DPL, and the upper side consists of a subsequently attached laminate film, it is preferred to use of the same decorative layer. Het laminaat en de decorlaag worden bij voorkeur verwezenlijkt in eenzelfde pers, in het geval van indrukkingen zelfs met dezelfde persplaat. The laminate and the decorative layer are preferably realized in one and the same press, in the case of indentations even with the same press plate.   Met het inzicht de kenmerken van de uitvinding beter aan te tonen, zijn hierna, als voorbeeld zonder enig beperkend karakter, enkele voorkeurdragende uitvoeringsvormen beschreven, met verwijzing naar de bijgaande tekeningen, waarin: With the intention of better showing the characteristics of the invention, hereafter, as an example without any limitative character, several preferred forms of embodiment, with reference to the accompanying drawings, in which: 

 <Desc/Clms Page number 22> <Desc / CLMS Page number 22> 

 figuur 1 in perspectief een gedeelte van een plint volgens het eerste aspect van de uitvinding weergeeft ; Figure 1 shows in perspective a part of a skirting board according to the first aspect of the invention; figuur 2 een doorsnede weergeeft volgens lijn II-II in figuur 1; Figure 2 is a cross-section according to line II-II in Figure 1; figuur 3 op een grotere schaal het gedeelte weergeeft dat in figuur 2 met F3 is aangeduid; figure 3 shows on a larger scale, represents the part which is indicated in figure 2 with F3; figuren 4 tot 12 verschillende varianten van de plint volgens de uitvinding weergeven; Figures 4 to 12 show different variants of the skirting board according to the invention; figuur 13 op een grotere schaal het gedeelte weergeeft dat in figuur 12 met F13 is aangeduid; Figure 13 shows on a larger scale, represents the part indicated with F13 in figure 12; figuren 14 en 15 zichten weergeven analoog aan dat van figuur 13, voor twee varianten; Figures 14 and 15 represent views analogous to that of Figure 13, for two variants;

  figuur 16 nog een uitvoeringsvorm van een plint volgens de uitvinding weergeeft, in gemonteerde toestand ; figure 16 represents another embodiment of a skirting board according to the invention, in the assembled state; figuur 17 een zicht weergeeft gelijkaardig aan dat van figuur 3, doch voor een variante; figure 17 represents a view similar to that of figure 3, but for a variant; figuur 18 een vloerbedekkingssysteem volgens de uitvinding weergeeft; figure 18 represents a floor covering system according to the invention; figuur 19 nog een plint volgens de uitvinding weergeeft ; figure 19 represents another skirting board according to the invention; figuur 20 schematisch een werkwijze voor het vervaardigen van de plint volgens de uitvinding weergeeft ; figuur 21 en 22 twee bijzondere technieken weergeven die bij de vervaardiging van zulke plint kunnen worden toegepast; 

 <Desc/Clms Page number 23> 

 figuur 23 een vloerbedekkingssysteem weergeeft met een plint die in overeenstemming met het tweede aspect van de uitvinding is uitgevoerd; figuren 24 en 25 op een grotere schaal doorsneden weergeven volgens lijnen XXIV-XXIV en XXV-XXV in figuur 23;

  figuren 26 en 27 zichten weergeven analoog aan dat van figuur 24, voor twee varianten van de plint volgens de uitvinding.  Zoals weergegeven in de uitvoeringsvorm van de figuren 1 tot 3 bestaat een plint 1 die is uitgevoerd in overeenstemming met het eerste aspect van de uitvinding uit minstens twee structurele delen 2-3, respectievelijk een eerste deel 2 dat minstens een gedeelte van de voorzijde 4 van de plint 1 vormt en een tweede deel 3 dat minstens een gedeelte van de bovenzijde 5 van de plint 1 vormt, waarbij beide delen 2-3 gevormd zijn uit een door middel van persdruk gevormd laminaatvormig materiaal 6 met een kern 7 en een erop aangebrachte toplaag 8 op basis van kunststof. Zoals uit de verdere beschrijving zal blijken zijn de delen 2-3 bij voorkeur gevormd uit een plaatvormig laminaatvormig materiaal 6, waarbij voor het vormen van de twee delen 2-3 bij voorkeur van een gelijkaardig of eenzelfde laminaatvormig materiaal is uitgegaan dat tevens bij voorkeur eenzelfde motief weergeeft.  De kern 7 van de delen 2-3 bestaat bijvoorbeeld uit MDF of HDF, terwijl de toplaag 8 bij voorkeur bestaat uit één of meer met hars geïmpregneerde lagen die op de kern 7 

 <Desc/Clms Page number 24> 

 geperst zijn. In figuur 3 is bij wijze van voorbeeld een detail weergegeven waarbij de toplaag 8 is samengesteld uit twee lagen, respectievelijk een zogenaamde decorlaag 9 die bij voorkeur van een bedrukking is voorzien en een zogenaamde overlay 10. De voornoemde bedrukking kan een welbepaald motief weergeven, bijvoorbeeld een houtmotief, een steenmotief of dergelijke of kan ook bestaan uit een monochrome bedrukking. De bij deze lagen aangewende harsen zijn bij voorkeur melamineharsen, doch andere mogelijkheden zijn niet uitgesloten.  Aan de rugzijde, in dit geval van het deel 2, kan een zogenaamde tegenlaag 11 aanwezig zijn.  Bij voorkeur is het laminaatvormige materiaal 6, dat gevormd is door de kern 7, de toplaag 8 en de eventuele tegenlaag 11, uitgevoerd als zogenaamd DPL (Direct Pressure Laminate).  In de uitvoering van figuren 1 tot 3 zijn de delen 2 en 3 rechtstreeks aan elkaar bevestigd doordat zij aan hun naar elkaar toe gerichte zijden 12-13 tegen elkaar gelijmd zijn.  Zoals duidelijk zichtbaar in de figuren 2 en 3 sluiten de voornoemde twee delen 2-3 met hun buitenzijden 14-15 onder hoek tegen elkaar aan, waarbij de toplagen 8 zich onder een hoek van 90 graden uitstrekken tot aan de buitenhoek 16 van de plint 1. 

 <Desc/Clms Page number 25> 

  Om te verkrijgen dat de toplagen 8 ter plaatse van de buitenhoek 16 mooi aan elkaar aansluiten, zijn de voornoemde delen 2 en 3 zodanig uitgevoerd dat zij minstens ter plaatse van de buitenhoek 16 in verstek tegen elkaar aanliggen.  Het is duidelijk dat de delen 2 en 3 in verschillende vormen kunnen worden uitgevoerd. Ter verduidelijking worden hierna aan de hand van de figuren 4 tot 16 een aantal varianten beschreven.  Figuur 4 toont een uitvoering waarbij het tweede deel 3 driehoekig is uitgevoerd en in een driehoekige uitsparing 17 in de bovenzijde van het eerste deel 2 past.  Figuur 5 toont een uitvoering waarbij de bovenzijde 5 hellend is uitgevoerd.  Figuur 6 toont een uitvoering waarbij het tweede deel 3 trapeziumvormig is en in een gelijkvormige uitsparing 18 in de bovenzijde van het eerste deel 2 past.  Opgemerkt wordt dat in de uitvoeringsvormen van de figuren 1 tot 6, de naar elkaar gerichte zijden 12 en 13 door een machinale bewerking tot stand zijn gebracht, waardoor de delen 2-3 zeer nauwkeurig kunnen worden uitgevoerd en zij dan ook zeer precies in elkaar passen, waardoor de naad aan de buitenhoek 16 niet of nauwelijks zichtbaar is. Dit sluit eventuele andere mogelijkheden niet uit. Zo is in figuur 7 een voorbeeld weergegeven waarbij aan het tweede 

 <Desc/Clms Page number 26> 

 deel 3 nog een gedeelte tegenlaag 11 aanwezig is en dus op deze plaats geen door een machinale bewerking verkregen oppervlak aanwezig is, hetgeen, zoals uiteengezet in de inleiding, in bepaalde gevallen tot een minder nauwkeurige uitvoering kan leiden.  Tevens wordt opgemerkt dat, door, zoals bijvoorbeeld is weergegeven in de uitvoeringsvormen van figuren 4,6 en 7, gebruik te maken van in elkaar passende vormen, bij het samenvoegen van de delen 2 en 3 automatisch een onderlinge correcte positionering wordt bewerkstelligd.  In figuur 8 steekt het tweede deel 3 naar achteren uit, zodanig dat aan de achterzijde 19 van de plint 1 een ruimte of inspringend gedeelte 20 wordt gevormd, waardoor bij de plaatsing van de plint het contact met de vloer en/of wand wordt beperkt, zodat bij een tegen de grond onregelmatig gevormde muur een betere aansluiting kan worden gegarandeerd. Zoals weergegeven in figuur 8, kunnen met hetzelfde doel ook nog één of meer bijkomende uitsparingen 21 in de achterzijde van het eerste deel 2 gevormd zijn.  Figuur 9 toont een variante waarbij ter plaatse van de hoekrand een materiaalgedeelte is weggenomen, in dit geval in de vorm van een vellingkant 22, waarop een decoratieve laag 23 is aangebracht, bijvoorbeeld volgens één van de in de inleiding vermelde technieken. 

 <Desc/Clms Page number 27> 

  Figuur 10 geeft een uitvoering weer waarbij de delen 2-3 bevestigd zijn op een gemeenschappelijke draag- of verbindingsstructuur, in dit geval een gemeenschappelijk basisprofiel 24. De verbinding tussen de samenstellende delen kan hierbij al dan niet fabrieksmatig geschieden.  Figuur 11 toont een variante waarbij tussen de delen 2-3 een insert 25 is aangebracht.  In figuren 12 en 13 is een variante weergegeven waarbij de delen 2 en 3 aan hun naar elkaar gerichte zijden voorzien zijn van dwars ten opzichte van elkaar gesitueerde gedeelten 12A-13A en 12B-13B, zodanig dat tijdens het samenvoegen van de delen 2 en 3, meer speciaal het verlijmen ervan, door middel van aandrukelementen 26 en 27, bijvoorbeeld aandrukrollen, aandrukkrachten in twee richtingen kunnen worden uitgeoefend. Door deze techniek kan volledig worden uitgesloten dat de delen 2 en 3 tijdens het aandrukken onderling kunnen verschuiven.  In de figuren 14 en 15 zijn twee varianten weergegeven, waarbij één van beide delen, in dit geval het deel 3, een verbuigbaar, meer speciaal elastisch verbuigbaar gedeelte 28 bezit, één en ander zodanig dat bij het samenvoegen van de delen 2 en 3 en door het verbuigen van het deel 28 een spankracht wordt gerealiseerd die bijdraagt tot een goede aansluiting van de delen 2 en 3 ter plaatse van de toplagen 8. Het is duidelijk dat hierbij onder het gedeelte 28 bij voorkeur een ruimte aanwezig is die een 

 <Desc/Clms Page number 28> 

 zodanige aandrukking toelaat dat het gedeelte 28 kan verbuigen.  In figuur 15 zijn de delen 2 en 3 voorzien van positioneermiddelen die uit zich verhinderen dat de delen 2 en 3 zich zijdelings ten opzichte van elkaar kunnen verplaatsen, die in dit geval gevormd zijn door een tandvormig deel 29 aan het deel 3 en een groef 30 in het deel 2.  In figuren 14 en 15 is eveneens weergegeven dat lijmkamers 31, voor het aanbrengen van lijm en/of het opvangen van overtollige lijm, op de nodige plaatsen kunnen worden voorzien.  Figuur 16 geeft weer dat aan de achterzijde niet alleen een ruimte 20 kan worden voorzien om het contact van de plint 1 met de vloer 32 of wand 33 te reduceren, doch tevens een profilering 34 aan de achterzijde kan worden aangebracht die bedoeld is samen te werken met bevestigingsaccessoires, in dit geval een bevestigingsclip 35 die tegen de wand 33 is aangebracht.  In het algemeen is het duidelijk dat de toplagen 8 van beide delen 2-3, dankzij de uitvoering van de uitvinding, optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd en dat het zelfs mogelijk is om de eventuele motieven die op de toplagen van de delen 2 en 3 zijn afgebeeld in elkaar te laten overgaan. 

 <Desc/Clms Page number 29> 

  Doordat van plaatvormig materiaal kan worden uitgegaan, ontstaat ook het voordeel dat alle speciale effecten die kunnen gecreëerd worden bij de vorming van plaatvormig materiaal, nu op identieke wijze in een plint 1 kunnen worden geïntegreerd, met het beoogde bijzondere effect zowel aan de voorzijde 4 als de bovenzijde 5 ervan.  In figuur 17 is een voorbeeld van een bijzonder effect weergegeven, waarbij de toplaag 8 van beide delen 2-3 is voorzien van indrukkingen 36 waarin een component 37 is aangebracht, bij voorkeur een kleurcomponent, waarmee bijvoorbeeld zoals uiteengezet in de inleiding gekalkt hout kan worden geïmiteerd.  Het is duidelijk dat het gebruik van dergelijke indrukkingen 36 niet noodzakelijk gecombineerd hoeft te zijn met het gebruik van een daarin aan te brengen component. Ook kunnen dergelijke indrukkingen 36 louter voor het imiteren van een reliëf worden aangewend, meer speciaal voor het imiteren van natuurlijke oppervlakken.  De voornoemde indrukkingen 36 kunnen al dan niet in overeenstemming met een op de decorlaag 9 weergegeven motief zijn. Dit is vooral nuttig bij de imitatie van hout, doch is ook niet uitgesloten bij de imitatie van andere materialen.  Ook is het mogelijk om een ingekleurde overlay toe te passen, waardoor bijzondere effecten, al dan niet in 

 <Desc/Clms Page number 30> 

 combinatie met het gebruik van al dan niet ingekleurde indrukkingen, kunnen worden gerealiseerd.  Figuur 8 toont een vloerbedekkingssysteem volgens de uitvinding, met vloerpanelen 38 en een plint 1 die op elkaar zijn afgestemd, doordat zij uit een gelijkaardig laminaatvormig materiaal zijn vervaardigd.  In figuur 19 is een uitvoering van een plint 1 volgens de uitvinding weergegeven waarbij de toplaag 8 van de twee delen 2-3 is voorzien van een tegelmotief met voegen 39 die zich over de voorzijde 4 en bovenzijde 5 uitstrekken. In figuur 19 zijn dit brede door middel van een bedrukking verkregen voegen. Ter plaatse van deze voegen kan eventueel een indrukking zijn gerealiseerd. In de plaats van door middel van een bedrukking verkregen voegen, kunnen deze volgens een alternatief ook gevormd zijn door materiaalwegnemingen of uitsparingen, waarbij ter plaatse ervan eventueel in een afzonderlijke inkleuring of bedrukking is voorzien.  Figuur 20 geeft schematisch een mogelijke uitvoeringsvorm van de werkwijze voor het vervaardigen van de plint 1 weer. In een eerste stap 40 worden een plaatvormig substraat 41, meer speciaal een materiaal voor het vormen van de kern 7, bijvoorbeeld een MDF of HDF plaat, en een met hars geïmpregneerde bedrukte decorlaag 9, een overlay 10 en een tegenlaag 11 samengebracht. In een tweede stap 42 wordt dit geheel van lagen in een pers 43 samengeperst en door middel van het hars geconsolideerd. Hierbij kunnen 

 <Desc/Clms Page number 31> 

 gelijktijdig indrukkingen in de bovenzijde worden gevormd, bijvoorbeeld met behulp van een tussenliggende plaat 44 die van een reliëf 45 is voorzien. Zodoende wordt een plaat laminaatvormig materiaal 6 verkregen. In de stap 46 wordt een lak 47 of dergelijke in de indrukkingen gerold.  Volgens niet weergegeven stappen kan dan nog in een geforceerde droging van de lak 47 worden voorzien en in een reiniging om een eventueel achterblijvende lakzweem te verwijderen. Vervolgens wordt het laminaatvormig materiaal 6 in stroken verdeeld, meer speciaal in latten 48 gezaagd.  Door machinale bewerkingen kunnen hieruit dan de delen 2 en 3 worden gevormd, bijvoorbeeld door middel van de nodige frees- en/of schaafbewerkingen, waarna deze delen 2-3 met elkaar worden verbonden.  Het is duidelijk dat hierop verschillende varianten mogelijk zijn. Zo bijvoorbeeld zou de lak 47 pas in de indrukkingen kunnen worden aangebracht nadat de plint 1 zelf reeds vervaardigd is.  Opgemerkt wordt dat het laminaatvormig materiaal ook in een continupers zou kunnen worden verwezenlijkt en dat de eventueel aangebrachte indrukkingen ook in een afzonderlijk pers in het oppervlak zouden kunnen worden gedrukt.  In figuur 21 is een bijzondere methode weergegeven om de delen 2 en 3 aan elkaar te bevestigen. Hierbij worden latten of stroken 48 kokervormig en in verstek aan elkaar verbonden, bij voorkeur gelijmd, zoals centraal in de 

 <Desc/Clms Page number 32> 

 figuur is weergegeven. De kokervormige structuur biedt het voordeel dat de latten 48 stabiel kunnen worden ingeklemd tijdens het verlijmen. Door vervolgens de koker volgens de lijnen 49 door te snijden, meer speciaal door te zagen, worden vier plinten 1 volgens de uitvinding verkregen.  In figuur 22 is een techniek weergegeven waarbij wordt uitgegaan van een lat of strook 50, die bij voorkeur afgezaagd is van een plaat, waarbij, in een eerste stap 51 aan beide langsranden 52-53 een profilering wordt uitgevoerd, waarna deze lat 50, zoals weergegeven in stap 54, in langsrichting wordt doorgesneden, in dit geval door middel van een zaag 55. Zodoende worden twee delen 2 en 3 voor het vormen van de plint 1 verkregen. In de weergegeven stap 56 wordt nog een gedeelte van het deel 2 verwijderd, bijvoorbeeld weggefreesd. Ten slotte worden de delen 2 en 3, zoals afgebeeld in stap 57, samengevoegd, waarna zij, zoals afgebeeld in stap 58, aan elkaar worden bevestigd, in dit geval door middel van lijm.

  Deze techniek heeft als voordeel dat de rand 52 kan gevormd worden terwijl het gedeelte 3 nog aan de lat 50 aanwezig is, waarbij een goede inklemming en/of geleiding tijdens het frezen ervan mogelijk is. Ook kunnen beide randen 52 en 53 gelijktijdig gevormd worden door zulke lat 50 tussendoor twee tegenover elkaar opgestelde frezen te leiden.  Figuren 23 tot 25 hebben betrekking op een plint en een vloerbedekkingssysteem waarin zowel het eerste als tweede aspect van de uitvinding zijn toegepast. Hiertoe bestaat 

 <Desc/Clms Page number 33> 

 de plint 1 uit korte stukken 59 die opeenvolgend na elkaar worden gemonteerd, dit terwijl ieder stuk 59 uit minstens twee samengestelde delen 2 en 3 bestaat zoals hiervoor beschreven.  In het voorbeeld zijn de stukken 59 voorzien van koppelmiddelen waardoor zij onrechtstreeks aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Deze koppelmiddelen bestaan in het weergegeven voorbeeld uit koppeldelen 60 in de vorm van uitsparingen waarmee de stukken 59 op een gemeenschappelijk profiel 61 kunnen worden geklemd, dat op zijn beurt aan de wand is bevestigd.  Volgens een belangrijk kenmerk van het tweede aspect is ter plaatse van iedere overgang tussen twee stukken 59 een imitatie van een voeg 62 aanwezig. Eventueel kunnen tussenin de uiteinden van ieder stuk 59 bijkomende voegimitaties gevormd zijn. In het weergegeven voorbeeld zijn de imitaties van de voegen 62 gerealiseerd door middel van weggenomen materiaalgedeelten, in dit geval in de vorm van vellingkanten 63 die bij voorkeur van een decoratieve laag of bekleding 64 zijn voorzien, bijvoorbeeld door middel van een lak, bedrukking of impregnatie.  Volgens nog een belangrijk kenmerk vertonen de stukken 59 een lengte die overeenstemt met de lengte van de vloerpanelen 38 waarbij zij bedoeld zijn te worden aangewend, hetgeen vooral van nut is bij vloerpanelen die stenen tegels imiteren. Zodoende wordt het mogelijk om 

 <Desc/Clms Page number 34> 

 plinten 1 te realiseren waarvan de voegen 62 zich precies tegenover de voegen 65 van de tegelvormige vloerpanelen 38 bevinden, zoals in detail in de figuren 24 en 25 is afgebeeld.  In de figuren 26 en 27 zijn twee varianten weergegeven waarbij om de stukken 59 met elkaar te verbinden, in de plaats van onrechtstreekse koppelmiddelen, gebruik wordt gemaakt van rechtstreekse koppelmiddelen 66, die een verbinding toelaten tussen de kopse uiteinden van de stukken 59, meer speciaal tussen de uiteinden of randgebieden 67 en 68.  De koppelmiddelen 66 bestaan uit eerste koppeldelen 69, hoofdzakelijk in de vorm van een tand 70 en een groef 71 die minstens een bepaalde vergrendeling in een richting Rl loodrecht op het vlak van de plint 1 bewerkstelligen, en tweede koppeldelen 72 die minstens een bepaalde vergrendeling in een richting R2 volgens de lengte van de plint 1 bewerkstelligen, waarbij de tweede koppeldelen 72 minstens, enerzijds, een dwars op het vlak van de plint 1, al dan niet loodrecht hierop, elastisch indrukbaar deel 73 bevatten, dat zich aan één van de randgebieden 67-68 bevindt, bij voorkeur aan het randgebied 68 waaraan de tand 70 aanwezig is, en, anderzijds, een daarmee samenwerkend, bij voorkeur niet indrukbaar of minder indrukbaar, deel 74 aan het andere randgebied,

  waarbij deze tweede koppeldelen 72 zich in een zone achter de tip 75 van de tand 70 bevinden en beter nog volledig of nagenoeg volledig achter de zone T ingenomen door de 

 <Desc/Clms Page number 35> 

 eigenlijke tand 70. Met "achter de tip of zone T" wordt bedoeld de koppeldelen 72, en in eerste plaats de vergrendelende contactvlakken van deze koppeldelen, meer naar binnen aan de betreffende stukken zijn gelegen. De zone T dient in dit geval te worden aanzien als de afstand waarmee de tand achter de kortste groefbegrenzende lip zit.  Het deel 74, dat als een haakvormig deel samenwerkt met het deel 73, bevindt zich bij voorkeur op een uitstekende lip 76.  Figuur 26 toont een eendelige uitvoering, waarbij het indrukbaar deel 73 gevormd wordt door een gedeelte van een elastisch verbuigbare lip 77, waarbij de indrukking dus het gevolg is van een verbuiging, terwijl figuur 27 een variante weergeeft waarbij het indrukbaar deel 73 bestaat uit een elastisch samendrukbaar materiaal, zoals een relatief stijve rubberen strip, waarbij de indrukking dus het gevolg is van een materiaalcompressie. Het is duidelijk dat de lip 77 zich ook in andere richtingen kan uitstrekken. Zoals weergegeven bevindt het deel 73 zich in beide gevallen aan de achterzijde van de tand, met ander woorden de zijde die naar de muur is gekeerd. Volgens een variante zou het deel 73 zich ook aan de voorzijde kunnen bevinden.  Bij een laminaatstructuur, met geperste harslagen, strekt de laag die zich tegen de lip 76 bevindt zich bij voorkeur 

 <Desc/Clms Page number 36> 

 uit tot aan of nabij het koppeldeel 74, om zodoende de rigiditeit van de lip 76 maximaal te bewaren.  Zoals schematisch met pijlen is aangeduid zijn de koppelmiddelen hierbij bij voorkeur zodanig uitgevoerd dat de stukken 59 door schuiven en/of wentelen in elkaar kunnen worden gevoegd. Wentelen rond de voorrand is hierbij de meest praktische techniek, doch schuiven kan noodzakelijk zijn wanneer stukken 59 op moeilijk te bereiken plaatsen moeten worden geinstalleerd aan een muur. De koppeling kan hierbij spelingloos worden uitgevoerd.  De koppelmiddelen van figuren 26 en 27 laten toe dat de stukken 59 vlot in elkaar kunnen worden geschoven en gewenteld. Doordat, althans in de weergegeven uitvoeringsvorm, het deel 73 nagenoeg afzonderlijk van de overige materiaaldelen indrukbaar is, worden deze overige delen weinig of niet belast.  Opgemerkt wordt dat de koppelmiddelen die hiervoor zijn beschreven aan de hand van de figuren 26 en 27 voor het verbinden van de stukken 59 van een plint, volgens de uitvinding op een gelijkaardige wijze kunnen worden toegepast voor het verbinden van vloerpanelen, meer speciaal laminaatvloerpanelen, ongeacht of dit al dan niet gebeurt in combinatie met de aanwending van een plint volgens de uitvinding. Volgens dit vierde aspect van de uitvinding dient dan de muur in de tekeningen te worden weggedacht, terwijl de voorzijde van de stukken 59 dan als 

 <Desc/Clms Page number 37> 

 de bovenzijde van zulk vloerpaneel moet worden gezien.  Zulke vloerpanelen kunnen dan zwevend worden gelegd zonder verbinding met de ondervloer. Bij voorkeur zijn dergelijke vloerpanelen rechthoekig en zijn aan vier zijden, met andere woorden randen, koppelmiddelen voorzien die een verticale en horizontale vergrendeling bewerkstelligen, waarbij aan twee tegenovereenliggende zijden koppelmiddelen zoals hiervoor beschreven worden toegepast, terwijl aan de andere twee zijden koppelmiddelen kunnen zijn aangebracht die op een andere wijze zijn uitgevoerd, bij voorkeur, doch niet noodzakelijk, koppelmiddelen die uitsluitend een koppelen door inwentelen en niet door verschuiven toelaten. De koppeldelen worden in het geval van vloerpanelen bij voorkeur uit MDF, en beter nog HDF verwezenlijkt, bij voorkeur eendelig uit het substraat van het vloerpaneel.  De huidige uitvinding is geenszins beperkt tot de als voorbeeld beschreven en in de figuren weergegeven uitvoeringsvormen, doch dergelijke plint, dergelijk vloerbedekkingssysteem, de voornoemde vloerpanelen en de voornoemde werkwijzen voor het vervaardigen van een plint kunnen volgens verschillende varianten worden verwezenlijkt zonder buiten het kader van de uitvinding te treden.  Zo bijvoorbeeld hoeven de voornoemde nabewerkingen, zoals het aanbrengen van een component in de indrukkingen, het opblinken van het laminaatoppervlak, niet noodzakelijk voorafgaand aan het vormen van de delen 2 en 3 of 

 <Desc/Clms Page number 38> 

 voorafgaand aan het aanbrengen van de laminaatfolie te geschieden. Dit kan ook nadat de delen 2 en 3 reeds zijn samengevoegd of nadat de laminaatfolie aan de overige delen van de plint is aangebracht. 

Claims (1)

 1. Conclusies. Conclusions.
  1.- Plint, daardoor gekenmerkt dat zij uit minstens twee structurele delen (2-3) bestaat, respectievelijk een eerste deel (2) dat minstens een gedeelte van de voorzijde (4) van de plint (1) vormt en een tweede deel (3) dat minstens een gedeelte van de bovenzijde (5) van de plint (1) vormt, waarbij beide delen (2-3) gevormd zijn uit een door middel van persdruk gevormd laminaatvormig materiaal (6) met een kern (7) en een erop aangebrachte toplaag (8) op basis van kunststof. 1.- Plinth, characterized in that they consist of at least two structural parts (2-3) consist, respectively, forms a first part (2) that at least a portion of the front side (4) of the skirting board (1) and a second part ( 3), that at least a portion of the top side (5) of the baseboard (1), wherein the two parts (2-3) are formed from a by means of pressure-formed laminate-like material (6) with a core (7) and a mounted thereon top layer (8) on the basis of synthetic material.
  2. - Plint volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde twee delen (2-3) gevormd zijn uit een plaatvormig materiaal. 2. - Plinth according to claim 1, characterized in that the above-mentioned two parts (2-3) are formed of a plate-shaped material.
  3. - Plint volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde twee delen (2-3) uit een gelijkaardig of eenzelfde laminaatvormig materiaal (6) vervaardigd zijn en eenzelfde motief weergeven, en beter nog uit één en dezelfde laminaatplaat afkomstig zijn. 3. - strip according to one of the preceding claims, characterized in that the above-mentioned are made of two parts (2-3) from a similar or one and the same laminate material (6), and display the same motif, and are more preferably come from one and the same laminate plate .
  4. - Plint volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde twee delen (2-3) minstens ter hoogte van de buitenzijde van de plint met hun toplagen (8) tegen elkaar aansluiten, waarbij de toplagen (8) bij voorkeur motieven vertonen die in elkaar overgaan. 4. - strip according to one of the preceding claims, characterized in that the above-mentioned two parts (2-3), with their top layers (8) at least at the height of the outer side of the skirting-board to connect against each other, whereby the top layers (8) are preferably exhibit motifs which merge into one another. <Desc/Clms Page number 40> <Desc / CLMS Page number 40>
  5.- Plint volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde toplaag (8) is gevormd uit één of meer samengeperste en/of op de kern (7) geperste en ermee geconsolideerde met hars geïmpregneerde lagen. 5.- strip according to one of the preceding claims, characterized in that said top layer (8) is formed from one or more compressed and / or on the core (7) and pressed with it consolidated resin impregnated layers.
  6. - Plint volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het voornoemd laminaatvormig materiaal (6) van minstens één van de voornoemde twee delen (2-3), en bij voorkeur van beide delen, bestaat uit zogenaamd DPL (Direct Pressure Laminate). 6. - strip according to one of the preceding claims, characterized in that the above-mentioned laminate-like material (6) of at least one of the above-mentioned two parts (2-3), and preferably of both parts, consists of so-called DPL (Direct Pressure Laminate ).
  7. - Plint volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde twee delen (2-3) met hun buitenzijden (14-15) onder hoek tegen elkaar aansluiten. 7. - strip according to one of the preceding claims, characterized in that the above-mentioned two parts (2-3) having their outer sides (14-15) connecting at an angle against each other.
  8. - Plint volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde twee delen (2-3) zich met hun toplaag (8) onder een hoek van 90 graden uitstrekken ten opzichte van elkaar. 8. - strip according to one of the preceding claims, characterized in that the above-mentioned two parts (2-3) extend with their top layer (8) at an angle ranging from 90 degrees relative to each other.
  9. - Plint volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde twee delen (2-3) minstens gedeeltelijk in verstek tegen elkaar aansluiten. 9. - strip according to one of the preceding claims, characterized in that the above-mentioned two parts (2-3) at least partially in the offset position to connect against each other.
  10. - Plint volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de toplaag (8) van minstens één van voornoemde delen (2-3), en bij voorkeur van beide delen (2-3), is voorzien van indrukkingen (36). 10. - strip according to one of the preceding claims, characterized in that the top layer (8) of at least one of said parts (2-3), and preferably of both parts (2-3), is provided with impressions (36) . <Desc/Clms Page number 41> <Desc / CLMS Page number 41>
  11.- Plint volgens conclusie 10, daardoor gekenmerkt dat de toplaag (8) een motief weergeeft en dat de indrukkingen (36) het motief volgen. 11.- strip according to Claim 10, characterized in that the top layer (8) represents a pattern, and in that the impressions (36) to follow the motif.
  12. - Plint volgens conclusie 10 of 11, daardoor gekenmerkt dat in minstens een deel van de betreffende indrukkingen (36) een component (37) is aangebracht in de vorm van een kleurend product en/of een actieve component. 12. - strip according to claim 10 or 11, characterized in that it is applied in at least a portion of the respective depressions (36) has a component (37) in the form of a coloring product, and / or an active component.
  13. - Plint volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat iedere betreffende toplaag (8) een decorlaag (9) bevat en dat boven de decorlaag (9), al dan niet rechtstreeks erop, minstens één ingekleurde overlay (10) aanwezig is. 13. - strip according to one of the preceding claims, characterized in that each respective top layer (8) contains a decorative layer (9) and that is present above the decorative layer (9), whether or not directly on it, at least one colored overlay (10) .
  14. - Plint volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de delen (2-3) zijn voorzien van een toplaag (8) met een decorlaag (9) die een houtmotief weergeeft. 14. - strip according to one of the preceding claims, characterized in that the parts (2-3) are provided with a top layer (8) with a decorative layer (9) which represents a wood pattern.
  15.- Plint volgens conclusies 12 of 13, daardoor gekenmerkt dat de delen (2-3) zijn voorzien van een toplaag (8) met een decorlaag (9) die een houtmotief weergeeft, waarbij de inkleuring van de indrukkingen, al dan niet gecombineerd met het gebruik van een ingekleurde overlay (10), een gekalkte houten vloer imiteert, ook "cérusé" genoemd. 15.- strip according to claims 12 or 13, characterized in that the parts (2-3) are provided with a top layer (8) with a decorative layer (9) which shows a wood pattern, whereby the coloring of the depressions, combined or not combined with the use of a colored overlay (10), a lime-treated wooden floor mimics, also known as "white-washed". <Desc/Clms Page number 42> <Desc / CLMS Page number 42>
  16. - Plint volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde twee delen (2-3) gevormd zijn uit plaatvormig materiaal en dat de naar elkaar gerichte zijden (12-13) van deze delen (2-3), en meer speciaal alle ervan tegen elkaar aansluitende zijden (12-13), door een machinale bewerking zijn tot stand gebracht. 16. - strip according to one of the preceding claims, characterized in that the above-mentioned two parts (2-3) are formed of plate-shaped material, and that the mutually facing sides (12-13) of these parts (2-3), and more particularly, all of them against each other abutting sides (12-13), by a machining established.
  17. - Plint volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de samenstellende delen (2-3) van de plint (1), en meer speciaal de voornoemde twee delen (2-3), in elkaar passende vormen vertonen die bij het samenvoegen van deze delen (2-3) een automatische onderlinge positionering bewerkstelligen. 17. - strip according to one of the preceding claims, characterized in that the component parts (2-3) of the baseboard (1), and more specifically the above-mentioned two parts (2-3), matching shapes in each exhibit at the joining of these parts (2-3) cause an automatic mutual positioning.
  18. - Plint volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde twee delen (2-3) bevestigd zijn op een gemeenschappelijke draag- of verbindingsstructuur. 18. - strip according to one of the preceding claims, characterized in that the above-mentioned two parts (2-3) are mounted on a common support or connecting structure.
  19. - Plint volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat zij een functionele geprofileerde achterzijde (19) vertoont, zoals bijvoorbeeld een achterzijde (19) met een inspringend gedeelte om het contact met de wand of vloer te beperken, een achterzijde (19) die bedoeld is samen te werken met bevestigingsaccessoires, zoals bevestigingsclipsen (35), een achterzijde die voorzien is van één of meer uitsparingen bijvoorbeeld voor het onderbrengen van leidingen, enz. <Desc/Clms Page number 43> 19. - strip according to one of the preceding claims, characterized in that it has a functional profiled rear side (19), such as, for example, a rear side (19) having a recessed portion in order to limit the contact with the wall or floor, a rear side (19 ) which is intended to co-operate with fastening accessories, such as bevestigingsclipsen (35), a rear side which is provided with one or more recesses, for example, for the accommodation of pipes, etc. <Desc / CLMS Page number 43>
  20. - Plint volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de toplaag (8) van de voornoemde twee delen (2-3) is voorzien van een tegelmotief met voegen (39) die zich over de voorzijde (4) en bovenzijde (5) uitstrekken. 20. - strip according to one of the preceding claims, characterized in that the top layer (8) of the above-mentioned two parts (2-3) is provided with a tile pattern with joints (39) which extends over the front side (4) and top ( 5) extend.
  21. - Plint volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de naar elkaar gerichte zijden van de voornoemde twee delen (2-3) twee gedeelten (12A-13A; 12B-13B) vertonen die dwars ten opzichte van elkaar gesitueerd zijn, teneinde een aandrukking in twee richtingen toe te laten tijdens het samenstellen van de plint. 21. - strip according to one of the preceding claims, characterized in that at the two parts (12A-13A; 12B-13B) mutually facing sides of the aforementioned two portions (2-3) which are situated transversely relative to one another, in order to allow pressing together in two directions during assembly of the baseboard.
  22. - Plint volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat zij is samengesteld uit korte stukken (59) die in langsrichting opeenvolgend na elkaar kunnen worden gemonteerd. 22. - strip according to one of the preceding claims, characterized in that it is composed of short pieces (59) which can be mounted successively one after the other in the longitudinal direction.
  23.- Plint volgens conclusie 22, daardoor gekenmerkt dat de opeenvolgende stukken (59) voorzien zijn van koppelmiddelen (60) waardoor zij al dan niet rechtstreeks aan elkaar kunnen worden gekoppeld. 23.- strip according to Claim 22, characterized in that the successive pieces (59) are provided with coupling means (60) whereby they may or may not be linked directly to each other.
  24.- Plint volgens conclusie 22, daardoor gekenmerkt dat rechtstreekse koppelmiddelen (66) tussen de stukken (59) aanwezig zijn, die een verbinding toelaten tussen de kopse uiteinden van de stukken (59), meer speciaal tussen de randgebieden (67-68), waarbij deze koppelmiddelen (66) <Desc/Clms Page number 44> minstens bestaan uit eerste koppeldelen (69), hoofdzakelijk in de vorm van een tand (70) en een groef (71) die minstens een bepaalde vergrendeling in een richting (Rl) loodrecht op het vlak van de plint (1) bewerkstelligen, en tweede koppeldelen (72) die minstens een bepaalde vergrendeling in een richting (R2) volgens de lengte van de plint (1) bewerkstelligen, waarbij de tweede koppeldelen (72) minstens, enerzijds, een dwars op het vlak van de plint (1) verplaatsbaar, al dan niet loodrecht hierop verplaatsbaar, elastisch indrukbaar deel (73) bevatten, 24.- strip according to Claim 22, characterized in that direct coupling means (66) are present between the pieces (59), which allow a connection between the end faces of the pieces (59), more particularly between the edge regions (67-68) , whereby these coupling means (66) <Desc / CLMS Page number 44> consist at least of first coupling parts (69), substantially in the form of a tongue (70) and a groove (71) which is at least a given latch in a direction (R ) perpendicular to bring the plane of the plinth (1), and second coupling parts (72) which bring about at least a given latch in a direction (R2) according to the length of the skirting board (1), wherein the second coupling parts (72) at least, on the one hand, comprise a transverse to the plane of the plinth (1) movable, whether or not perpendicularly thereto, displaceable, elastically compressible part (73),
  dat zich aan het randgebied (68) waaraan de tand (70) aanwezig is, bevindt en, anderzijds, een daarmee samenwerkend deel (74) aan het andere randgebied, waarbij deze tweede koppeldelen (72) zich in een zone achter de tip (75) van de tand (70) bevinden en beter nog volledig of nagenoeg volledig achter de zone (T) ingenomen door de tand (70). in that on the edge region (68) to which the tooth (70) is provided, located, and, on the other hand, a cooperating portion (74) at the other edge area, whereby these second coupling parts (72) situated in a zone behind the tip (75 ) of the tooth (70) are located, and more preferably entirely or almost entirely behind the zone (T) occupied by the tooth (70).
  25. - Plint volgens conclusie 24, daardoor gekenmerkt dat, in gekoppelde toestand, het elastisch indrukbaar deel (73) samenwerkt met een deel (74) dat op een uitstekende lip (76) is aangebracht. 25. - Plinth according to claim 24, characterized in that, in the coupled state, the elastically compressible member (73) co-operates with a part (74) which is arranged on a projecting lip (76).
  26. - Plint volgens conclusie 24 of 25, daardoor gekenmerkt dat de koppelmiddelen zodanig zijn uitgevoerd dat de stukken (59) door schuiven en/of wentelen of beide in elkaar kunnen worden gevoegd 27. - Plint volgens één van de conclusies 22 tot 26, daardoor gekenmerkt dat zij een tegelmotief weergeeft, <Desc/Clms Page number 45> waarbij ter plaatse van iedere overgang tussen twee stukken (59) een imitatie van een voeg (62) aanwezig is. 26. - strip according to claim 24 or 25, characterized in that the coupling means are embodied such that the pieces (59) by sliding and / or turning, or both may be engaged into each other 27. - strip according to one of claims 22 to 26, characterized in that it shows a tile pattern, <Desc / CLMS Page number 45> wherein an imitation of a joint (62) is present at the location of each transition between two segments (59).
  28.- Plint volgens conclusie 27, daardoor gekenmerkt dat de imitatie van de voeg (47) wordt gevormd door middel van een van de volgende mogelijkheden: - door middel van een bedrukking; 28.- strip according to Claim 27, characterized in that the imitation of the joint (47) is formed by means of one of the following possibilities: - by means of a print; - door middel van een indrukking; - by means of a depression; - door middel van een bedrukking gecombineerd met een indrukking ; - by means of a print combined with an impression; - door middel van een weggenomen materiaalgedeelte langsheen de rand van de voeg; - by means of a removed material portion along the edge of the joint; - door middel van een weggenomen materiaalgedeelte in de vorm van een afschuining of zogenaamde vellingkant (63), waarop al dan niet een afzonderlijke decoratieve laag (64), zoals een lak, bedrukking of impregneermiddel, is aangebracht. - by means of a removed material portion in the form of a so-called chamfer or bevel (63), which may or may not be a separate decorative layer (64), such as a lacquer, printing or impregnating agent, is disposed.
  29. - Plint, daardoor gekenmerkt dat zij zowel aan de voorzijde (4) als bovenzijde (5) een gelamineerd oppervlak heeft dat door een persbewerking is verkregen, waarbij minstens één oppervlak is gevormd door een vooraf gevormde laminaatfolie, waarbij beide gelamineerde oppervlakken eenzelfde of gelijkaardige nabewerking zijn ondergaan. 29. - Plinth, characterized in that they are both on the front side (4) as the upper side (5) has a laminated surface that is obtained by a pressing operation, wherein at least one surface is formed by a previously formed laminate film, whereby both laminated surfaces a same or are undergoing similar post.
  30.- Vloerbedekkingssysteem, bestaande uit vloerpanelen en plinten, waarbij de vloerpanelen (38) gevormd zijn door laminaatpanelen met een kern en een erop geperste toplaag op basis van kunststof, bij voorkeur zogenaamd DPL (Direct Pressure Laminate), daardoor gekenmerkt dat plinten (1) <Desc/Clms Page number 46> volgens één van de conclusies 1 tot 29 worden aangewend, waarbij de toplagen (8) van de plinten (1) en van de vloerpanelen (38) op elkaar zijn afgestemd. 30.- Floor covering system, consisting of floor panels and skirting boards, whereby the floor panels (38) are formed by laminated panels with a core and an out-pressed top layer on the basis of synthetic material, preferably so-called DPL (Direct Pressure Laminate), characterized in that plinths (1 ) <Desc / CLMS Page number 46> be used in accordance with any one of claims 1 to 29, wherein the top layers (8) of the skirting boards (1) and of the floor panels (38) are matched to one another.
  31. - Vloerbedekkingssysteem volgens conclusie 30, daardoor gekenmerkt dat de toplagen op elkaar zijn afgestemd doordat zij één of meer van volgende eigenschappen vertonen: - de plinten (1) en de vloerpanelen (38) zijn door een gelijkaardig vervaardigingsproces tot stand gekomen; 31. - Floor covering system according to claim 30, characterized in that the top layers to one another are aligned in that they exhibit one or more of the following features: - the skirting boards (1) and the floor panels (38) are brought about by a similar manufacturing process; - beide toplagen bestaan uit zogenaamd DPL (Direct Pressure Laminate); - two top layers consist of so-called DPL (Direct Pressure Laminate); - de toplagen zijn gevormd met behulp van identieke decorlagen, meer speciaal uit identieke met hars geïmpregneerde en met eenzelfde decor bedrukte papierlagen ; - the top layers are formed by means of identical decor layers, more particularly from identical impregnated with resin and with one and the same printed decor paper layers; - de toplagen zijn op een gelijkaardige wijze afgewerkt, meer speciaal zijn zij beide van één of meer van volgende afwerkingen voorzien: - indrukkingen in het oppervlak; - the top layers are finished in a similar manner, more particularly they are both of one or more provided with the following finishes: - impressions in the surface; - indrukkingen in het oppervlak welke in overeenstemming zijn met het motief van een in de toplaag aangewende decorlaag; - impressions in the surface which are in accordance with the pattern of a decor layer employed in the top layer;
  - indrukkingen in het oppervlak waarin een component is aangebracht, hetzij een kleurcomponent of een actieve component; - impressions in the surface in which a component is provided, either a color component or an active component; - een nabehandeling van het oppervlak waardoor de eigenschap ervan gewijzigd is, zoals onder meer een opgeblonken oppervlak. - a treatment of the surface through which the property has been changed, including a brushed up surface. <Desc/Clms Page number 47> <Desc / CLMS Page number 47>
  32.- Werkwijze voor het vervaardigen van plinten volgens één van de conclusies 1 tot 28, daardoor gekenmerkt dat door middel van persdruk een laminaatvormig materiaal (6) met een kern (7) en een erop geperste toplaag (8) op basis van kunststof wordt gevormd ; 32.- A method for manufacturing skirting boards according to any one of claims 1 to 28, characterized in that by means of the press pressure, a laminate-shaped material (6) with a core (7) and an out-pressed top layer (8) is on the basis of synthetic material formed; uit dit laminaatvormig materiaal (6) door middel van één of meer machinale bewerkingen de voornoemde twee delen (2-3) worden gevormd; from this laminate-like material (6) are formed by means of one or more machining operations, the above-mentioned two parts (2-3); en dat de voornoemde twee delen (2-3) rechtstreeks of onrechtstreeks met elkaar worden verbonden. and in that the above-mentioned two parts (2-3) are connected to each other directly or indirectly.
  33.- Werkwijze volgens conclusie 32, daardoor gekenmerkt dat uit het laminaatvormig materiaal (6) stroken of latten (48) worden gevormd ; 33.- Method according to claim 32, characterized in that, from the laminate material (6), strips or laths (48) are formed; deze stroken (48) onder verstek worden samengesteld en aan elkaar bevestigd ; these strips (48) are composed of mitred and attached to each other; dat vervolgens van de samengestelde stroken (48) gedeelten worden verwijderd, meer speciaal worden afgezaagd, teneinde een plint (1) te weerhouden. in that then from the composite strips (48) portions are removed, are sawn off more particularly, in order to restrain a baseboard (1).
  34.- Werkwijze volgens conclusie 33, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde stroken (48) kokervormig worden samengesteld, zodanig dat door het gepast doorzagen van deze koker meerdere plinten (1) hieruit worden weerhouden. 34.- Method according to claim 33, characterized in that the above-mentioned strips (48) are composed of tubular, such that by appropriate sawing through said tube a plurality of skirting boards (1) are retained therefrom.
  35.- Werkwijze volgens conclusie 32, daardoor gekenmerkt dat voor het vormen van zulke plinten wordt uitgegaan van latten of stroken (50), waarbij aan beide langsranden (52- 53) van deze latten (50) een profilering wordt uitgevoerd, waarna deze latten (50) in langsrichting worden doorgesneden en de twee verkregen, zich voorheen aan de <Desc/Clms Page number 48> langsranden gesitueerde delen (2-3) worden samengevoegd, waarbij deze delen (2-3) al dan niet uit eenzelfde lat (50) afkomstig zijn. 35.- Method according to claim 32, characterized in that starting from laths or strips (50), wherein a profile is carried out on both longitudinal edges (52- 53) of the slats (50) for the formation of such skirting boards, after which these laths (50) are cut in the longitudinal direction and obtained the two, previously are combined with the <Desc / CLMS Page number 48> longitudinal edges disposed portions (2-3), wherein these parts (2-3), whether or not of the same slat ( 50) are derived.
BE2003/0669A 2003-12-18 2003-12-18 Plinth, FLOORING SYSTEM AND METHOD FOR MANUFACTURING A Plinth. BE1015825A5 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2003/0669A BE1015825A5 (en) 2003-12-18 2003-12-18 Plinth, FLOORING SYSTEM AND METHOD FOR MANUFACTURING A Plinth.

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2003/0669A BE1015825A5 (en) 2003-12-18 2003-12-18 Plinth, FLOORING SYSTEM AND METHOD FOR MANUFACTURING A Plinth.
PCT/EP2004/014751 WO2005059270A1 (en) 2003-12-18 2004-12-17 Skirting board, floor covering system and method for manufacturing a skirting board
CA002549287A CA2549287A1 (en) 2003-12-18 2004-12-17 Skirting board, floor covering system and method for manufacturing a skirting board
CNA2004800377341A CN1894476A (en) 2003-12-18 2004-12-17 Skirting board, floor covering system and method for manufacturing a skirting board
US10/583,379 US20070125021A1 (en) 2003-12-18 2004-12-17 Skirting board, floor covering system and method for manufacturing a skirting board
EP04804340A EP1699989A1 (en) 2003-12-18 2004-12-17 Skirting board, floor covering system and method for manufacturing a skirting board

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1015825A5 true BE1015825A5 (en) 2005-09-06

Family

ID=34682723

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE2003/0669A BE1015825A5 (en) 2003-12-18 2003-12-18 Plinth, FLOORING SYSTEM AND METHOD FOR MANUFACTURING A Plinth.

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20070125021A1 (en)
EP (1) EP1699989A1 (en)
CN (1) CN1894476A (en)
BE (1) BE1015825A5 (en)
CA (1) CA2549287A1 (en)
WO (1) WO2005059270A1 (en)

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE503861C2 (en) * 1994-10-24 1996-09-23 Perstorp Flooring Ab A process for producing a baseboard
US20030084634A1 (en) * 2001-11-08 2003-05-08 Oliver Stanchfield Transition molding
US7207143B2 (en) 2001-11-08 2007-04-24 Pergo (Europe) Ab Transition molding and installation methods therefor
US8468769B2 (en) * 2003-12-31 2013-06-25 Pergo (Europe) Ab Reversible decorative moldings between floor and wall or wall and ceiling
US8747596B2 (en) * 2005-01-12 2014-06-10 Flooring Industries Limited, Sarl Finishing set for floor covering and holder, as well as finishing profile, for a finishing set, and method for manufacturing a finishing profile and a skirting board
BE1016925A6 (en) 2006-02-07 2007-09-04 Flooring Ind Ltd Finishing profile for a floor covering and methods for manufacturing such finishing profile.
US8484919B2 (en) * 2006-10-18 2013-07-16 Pergo (Europe) Ab Transitions having disparate surfaces
US20080172963A1 (en) 2007-01-19 2008-07-24 Harrison Steven L Tiled transition bracketing
US7712271B2 (en) * 2007-01-19 2010-05-11 Harrison Steven L Tiled transition bracket
BE1018494A3 (en) * 2007-11-28 2011-02-01 Flooring Ind Ltd Sarl Profile for finishing floor and a set of components for such a profile.
AT10945U1 (en) * 2008-12-03 2010-01-15 Karl Pedross Ag A profile strip made of a wooden material
CA2697573A1 (en) * 2009-03-27 2010-09-27 Pergo (Europe) Ab Joint cover assembly and kit comprising this joint cover assembly as well as installation method therefor
US20110078974A1 (en) * 2009-05-12 2011-04-07 Daniel Paul Mitchell Nailess, glueless trim system
BE1019285A3 (en) * 2010-04-09 2012-05-08 Decruy Nv A process for the manufacture of a skirting board.
EP2589499B1 (en) * 2010-06-30 2014-05-14 Flooring Technologies Ltd. Primed panel made of wooden material
DE102011007938A1 (en) * 2011-01-03 2012-07-05 Guido Schulte Baseboard for arranging in transition area from covering of e.g. concrete slab to wall of building for protection of wall surfaces, has spacer formed from material directly applied on base body as shapeless material
FR2970494B1 (en) * 2011-01-13 2016-10-28 Findes Profile decorative linear function has plinth or cornice and bracket
BE1020251A5 (en) 2011-09-13 2013-07-02 Unilin B V B A Finishing profile for a floor covering.
DE102013005005A1 (en) * 2013-03-22 2014-09-25 Georg Schell A process for the production and laying of baseboards and device provided
CN104354211B (en) * 2014-11-26 2016-08-31 邹莹 Apparatus and method for the production of baseboard
DE202017100562U1 (en) * 2016-01-14 2017-04-10 Ivc, Bvba Footer and decoration system
EP3408469A1 (en) * 2016-01-25 2018-12-05 Decruy nv Skirting board and an improved method for manufacturing a skirting board or finishing profiled section
BE1023790B1 (en) * 2016-01-25 2017-07-27 Decruy N.V. Improved and new method for the manufacture of a skirting board or floor profile
BE1023847B1 (en) * 2016-02-04 2017-08-10 Decruy N.V. Skirting board or finishing profile and an improved method for the manufacture of such skirting board or finishing profile
US9938726B2 (en) 2016-08-26 2018-04-10 Quickstyle Industries Inc. Densified foam core (DFC) tile with imitation grout line
US10233656B2 (en) * 2016-08-26 2019-03-19 Quickstyle Industries Inc. Densified foam core (DFC) tile with imitation grout line
US10132088B2 (en) * 2016-08-26 2018-11-20 Quickstyle Industries Inc. Stone plastic composite (SPC) tile with imitation grout line
DE202016007947U1 (en) * 2016-12-22 2018-01-02 Dirk Dammers Skirting for accommodating a flooring strip

Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1530769A (en) * 1967-06-16 1968-06-28 Tecora trays manufacturing process and panels covered with laminated plastic plates laminated
FR2192895A1 (en) * 1972-07-15 1974-02-15 Bottcher Et Gessner
DE3041870A1 (en) * 1980-11-06 1982-06-09 Lehbrink Gmbh & Co Kg W Folded timber panel construction - has groove pressed into veneer opposite to and previous to cutting of mitre joint
FR2581686A1 (en) * 1985-05-09 1986-11-14 Ughetto Michel Skirting board which can be fitted over an existing skirting board "overskirting" board
DE9403008U1 (en) * 1994-02-03 1994-06-09 Huelsta Werke Huels Kg Flexible molding with rounded bending edge
WO1997047834A1 (en) 1996-06-11 1997-12-18 Unilin Beheer B.V. Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
WO2001096688A1 (en) 2000-06-13 2001-12-20 Flooring Industries Ltd. Floor covering
WO2001098603A2 (en) 2000-06-20 2001-12-27 Flooring Industries Ltd. Floor covering
US20030010427A1 (en) * 2001-07-13 2003-01-16 Eugenio Cruz Embossed-in-register manufacturing process
US20030108717A1 (en) * 2001-12-07 2003-06-12 Ake Sjoberg Structured boards with matched surface
US20030208980A1 (en) * 2001-01-26 2003-11-13 Shaw Industries, Inc. Textured laminate flooring
BE1015550A5 (en) 2003-06-04 2005-06-07 Flooring Ind Ltd Floor panel and method for manufacturing such floor pan eel.
BE1015760A6 (en) 2003-06-04 2005-08-02 Flooring Ind Ltd Laminated floorboard has a decorative overlay and color product components inserted into recesses which, together, give a variety of visual wood effects

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0458242A1 (en) * 1990-05-23 1991-11-27 G. STEFANI S.p.A. Method and apparatus for manufacturing flat platelike elements with a postformed edge
EP0608208A1 (en) * 1993-01-18 1994-07-27 G. SCHRATTENECKER HOLZWAREN GES. m.b.H. Device for fixing a wooden trim strip in the corner between wall and floor (or ceiling)
JPH1088780A (en) * 1996-09-19 1998-04-07 Eidai Co Ltd Baseboard structure
GB9708900D0 (en) * 1997-05-02 1997-06-25 Swish Prod Barge board system

Patent Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1530769A (en) * 1967-06-16 1968-06-28 Tecora trays manufacturing process and panels covered with laminated plastic plates laminated
FR2192895A1 (en) * 1972-07-15 1974-02-15 Bottcher Et Gessner
DE3041870A1 (en) * 1980-11-06 1982-06-09 Lehbrink Gmbh & Co Kg W Folded timber panel construction - has groove pressed into veneer opposite to and previous to cutting of mitre joint
FR2581686A1 (en) * 1985-05-09 1986-11-14 Ughetto Michel Skirting board which can be fitted over an existing skirting board "overskirting" board
DE9403008U1 (en) * 1994-02-03 1994-06-09 Huelsta Werke Huels Kg Flexible molding with rounded bending edge
WO1997047834A1 (en) 1996-06-11 1997-12-18 Unilin Beheer B.V. Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
WO2001096688A1 (en) 2000-06-13 2001-12-20 Flooring Industries Ltd. Floor covering
WO2001098603A2 (en) 2000-06-20 2001-12-27 Flooring Industries Ltd. Floor covering
US20030208980A1 (en) * 2001-01-26 2003-11-13 Shaw Industries, Inc. Textured laminate flooring
US20030010427A1 (en) * 2001-07-13 2003-01-16 Eugenio Cruz Embossed-in-register manufacturing process
US20030108717A1 (en) * 2001-12-07 2003-06-12 Ake Sjoberg Structured boards with matched surface
BE1015550A5 (en) 2003-06-04 2005-06-07 Flooring Ind Ltd Floor panel and method for manufacturing such floor pan eel.
BE1015760A6 (en) 2003-06-04 2005-08-02 Flooring Ind Ltd Laminated floorboard has a decorative overlay and color product components inserted into recesses which, together, give a variety of visual wood effects

Also Published As

Publication number Publication date
EP1699989A1 (en) 2006-09-13
WO2005059270A1 (en) 2005-06-30
CA2549287A1 (en) 2005-06-30
US20070125021A1 (en) 2007-06-07
CN1894476A (en) 2007-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2279862B1 (en) Direct laminated flooring product
AU2006252175B2 (en) Floor covering
EP0807198B1 (en) Jointing system
EP1604079B1 (en) Flooring systems and methods for installation
CN100447362C (en) Mechanical locking system for floorboards
CA2134116C (en) A panel and a method for producing the panel
BE1015760A6 (en) Laminated floorboard has a decorative overlay and color product components inserted into recesses which, together, give a variety of visual wood effects
JP4574172B2 (en) Floorboards, flooring systems, and a manufacturing method and installation method thereof
US20040035078A1 (en) Floorboards with decorative grooves
BE1015223A3 (en) Floor panel, covering it formed, method for the installation of such floor panels and method for manufacturing same.
US7716889B2 (en) Flooring systems and methods for installation
CN101268241B (en) Connecting system for surface coverings
US8250832B2 (en) Structured boards with matched surface
US20140345221A1 (en) Flooring panel or wall panel and use thereof
BE1010487A6 (en) Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels.
US8257791B2 (en) Process of manufacturing a wood fiberboard, in particular floor panels
EP2455230A1 (en) Flooring system having sub-panels with complementary edge patterns and non-coplanar upper surfaces
US8209928B2 (en) Embossed-in-registration flooring system
EP0243423B1 (en) A method of producing doors or other panel elements having a relief surface, notably imitated panelled doors, and a method of producing a cover plate member therefor
US8448400B2 (en) Flooring system having complementary sub-panels
BE1017157A3 (en) Floor covering, floor element and method for manufacturing floor elements.
US20040177584A1 (en) Flooring and method for installation and manufacturing thereof
EP1985464A1 (en) Construction plate, in particular floor panel and method for its production
US20070193174A1 (en) Method for finishing a building board and building board
ES2330753T3 (en) Method for manufacturing a floorboard with compressed edges.

Legal Events

Date Code Title Description
RE Lapsed

Effective date: 20081231