UA139713U - COMPOSITION OF INGREDIENTS FOR PREPARATION OF GREEN SMOOTH - Google Patents

COMPOSITION OF INGREDIENTS FOR PREPARATION OF GREEN SMOOTH Download PDF

Info

Publication number
UA139713U
UA139713U UAU201907903U UAU201907903U UA139713U UA 139713 U UA139713 U UA 139713U UA U201907903 U UAU201907903 U UA U201907903U UA U201907903 U UAU201907903 U UA U201907903U UA 139713 U UA139713 U UA 139713U
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
composition
ingredients
microgreens
lettuce
banana
Prior art date
Application number
UAU201907903U
Other languages
Ukrainian (uk)
Inventor
Світлана Іванівна Вікуль
Катерина Павлівна Корнецова
Анастасія Олександрівна Житкевич
Original Assignee
Одеська Національна Академія Харчових Технологій
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Одеська Національна Академія Харчових Технологій filed Critical Одеська Національна Академія Харчових Технологій
Priority to UAU201907903U priority Critical patent/UA139713U/en
Publication of UA139713U publication Critical patent/UA139713U/en

Links

Abstract

Композиція інгредієнтів для приготування зеленого смузі містить банан, листя салату, стебло селери і воду. Додатково містить мікрозелень соняшникового насіння.The composition of the ingredients for making a green smoothie contains a banana, lettuce, celery stalk and water. Additionally contains microgreens of sunflower seeds.

Description

Корисна модель належить до галузей ресторанного господарства і харчової промисловості, зокрема стосується виробництва нових видів овочево-фруктових напоїв з додаванням мікрозелені, яка має підвищену біологічну активність.The useful model belongs to the restaurant industry and the food industry, in particular, it concerns the production of new types of vegetable and fruit drinks with the addition of microgreens, which have increased biological activity.

Відома композиція інгредієнтів для приготування зеленого смузі. В рецептуру входять такі компоненти, мас. 9о: зелений виноград 25 банан 25 зелений салат 25 апельсиновий сік 25. (див. пірз /ЛітепаскКег.ги/дгееп-5тооїПіев5-тесірев/)A well-known composition of ingredients for preparing a green smoothie. The recipe includes the following components, wt. 9 o: green grapes 25 banana 25 green salad 25 orange juice 25. (see pirz /LitepaskKeg.gy/dgeep-5tooiPiev5-tesirev/)

Відома також композиція інгредієнтів для приготування зеленого смузі. В рецептуру входять такі компоненти, мас. 9: яблуко 33,3 стебло селери 33,3 вода 33,3. (див. пірз //ПепаскКег.ги/дгееп-5тооїПпіев5-гесірев/)The composition of ingredients for preparing a green smoothie is also known. The recipe includes the following components, wt. 9: apple 33.3 celery stalk 33.3 water 33.3. (see pirz //PepaskKeg.gy/dgeep-5tooiPpiev5-gesirev/)

Окрім того, відома композиція інгредієнтів для приготування зеленого смузі. В рецептуру входять такі компоненти, мас. 90: стебло селери 33,3 листя салату 33,3 яблучний сік 33,3. (див. пірз /ЛітепаскКег.ги/дгееп-5тооїПіев5-тесірев/)In addition, the composition of ingredients for preparing a green smoothie is known. The recipe includes the following components, wt. 90: celery stalk 33.3 lettuce 33.3 apple juice 33.3. (see pirz /LitepaskKeg.gy/dgeep-5tooiPiev5-tesirev/)

Найбільш близькою є композиція інгредієнтів для приготування зеленого смузі, яка містить наступні компоненти, мас. 9: банан 28,57 листя салату 28,57 стебло селери 14,29 вода 28,57. (див. Пре: /ЛіГепаскКег.гпи/дгеєп-втооїпіез-гесіре5/) Склад даної композиції обрано прототипом.The closest is the composition of ingredients for preparing a green smoothie, which contains the following components, wt. 9: banana 28.57 lettuce 28.57 celery stalk 14.29 water 28.57. (see Pre: /LiGepaskKeg.gpy/dgeep-vtooipiez-gesire5/) The composition of this composition is chosen as a prototype.

Аналог і композиція, що заявляється, мають наступні спільні ознаки (компоненти): банан; листя салату; стебло селери; вода.The analog and the claimed composition have the following common features (components): banana; lettuce; stalk of celery; water.

Недоліком композиції з аналогом є низький вміст біологічно активних речовин, які мають антиоксидантні властивості.The disadvantage of the composition with an analogue is the low content of biologically active substances that have antioxidant properties.

В основу корисної моделі поставлена задача розробити удосконалену композицію інгредієнтів для приготування живильного зеленого смузі для очищення шлунка з вмістом мікрозелені з підвищеною біологічною активністю.The basis of a useful model is the task of developing an improved composition of ingredients for the preparation of a nutritious green smoothie for cleansing the stomach with the content of microgreens with increased biological activity.

Поставлена задача вирішується тим, що композиція інгредієнтів для приготування зеленого смузі містить банан, листя салату, стебло селери і воду. Додатково містить мікрозелень соняшникового насіння, за наступним співвідношенням вказаних компонентів, мас. Фо: банан 18...24 листя салату 17...21 стебло селери 17...21 мікрозелень соняшникового насіння 18...24 вода 10...30.The task is solved by the fact that the composition of ingredients for preparing a green smoothie contains a banana, lettuce leaves, celery stalk and water. It additionally contains microgreens of sunflower seeds, according to the following ratio of the specified components, wt. Pho: banana 18...24 lettuce leaves 17...21 celery stalk 17...21 sunflower seed microgreens 18...24 water 10...30.

Зо Користь бананів полягає у вмісті в них вітамінів групи В, що заспокоюють нервову систему, магнію, калію, заліза. Калій є життєво необхідним елементом, який допомагає стабілізувати серцевий ритм, нормалізувати водний баланс і забезпечити киснем головний мозок.The benefit of bananas lies in the content of B vitamins that calm the nervous system, magnesium, potassium, and iron. Potassium is a vital element that helps stabilize heart rhythm, normalize water balance and provide oxygen to the brain.

Величезна кількість заліза сприяє виробленню гемоглобіну в крові. У бананах міститися незамінна амінокислота - триптофан, яка перетворюється організмом у серотонін. Також вони містять багато клітковини, тому ці фрукти є обов'язковою складовою раціону хворих які страждають від проблем з кишечником.A huge amount of iron contributes to the production of hemoglobin in the blood. Bananas contain an irreplaceable amino acid - tryptophan, which the body converts into serotonin. They also contain a lot of fiber, so these fruits are a mandatory part of the diet of patients suffering from intestinal problems.

Корисні властивості листового салату представлені хімічним складом, а саме: у ньому присутні вітаміни А, С, Е, К, Н, РР ії вітаміни групи В: В1, В2 і ВУ, а також чимала кількість мікроелементів, це кальцій, натрій, калій, фосфор, залізо, фтор, мідь, йод, селен та інші. Салат позитивно впливає на імунну систему, нормалізує діяльність нервової системи, допомагає швидко відновити сили після тривалої хвороби, має легкий снодійний ефект, сприяє перетравлюванню їжі, розпалює апетит. Крім всього цього, листя салату вже дуже давно використовується як кровоочисний засіб. Його застосовують для лікування головного болю.The beneficial properties of lettuce are represented by its chemical composition, namely: it contains vitamins A, C, E, K, H, PP and vitamins of group B: B1, B2 and VU, as well as a considerable amount of trace elements, such as calcium, sodium, potassium, phosphorus, iron, fluorine, copper, iodine, selenium and others. Lettuce has a positive effect on the immune system, normalizes the activity of the nervous system, helps to quickly restore strength after a long illness, has a mild hypnotic effect, promotes food digestion, and stimulates the appetite. In addition to all this, lettuce has long been used as a blood purifier. It is used to treat headaches.

Також лист салату сприяє нормалізації багатьох обмінних процесів в організмі завдяки вмісту в його складі комплексу вітамінів В.Also, lettuce contributes to the normalization of many metabolic processes in the body due to the content of the complex of B vitamins in its composition.

Стебло селери збагачено цілим комплексом вітамінів переважно груп В, С, Лі Е і РР. Серед них найбільш корисні каротин і аскорбінова кислота. Також варто виділити наявність у складі рослини фолієвої кислоти і тіаміну. У всіх частинах овочів присутні глутамінова і нікотинова кислоти. З мінеральних речовин стебла селери слід виділити калій і натрій. Ще один необхідний елемент, яким багатий селера, - залізо. Воно необхідне для живлення клітин крові, недолік заліза призводить до розвитку анемії. Ці елементи займають значну частину всіх корисних мікрокомпонептів рослини. Крім того, в овочі міститься чимала кількість фосфору і кальцію.The stalk of celery is enriched with a whole complex of vitamins mainly of groups B, C, Li E and PP. Among them, carotene and ascorbic acid are the most useful. It is also worth highlighting the presence of folic acid and thiamine in the composition of the plant. Glutamic and nicotinic acids are present in all parts of vegetables. Potassium and sodium should be isolated from the mineral substances of the celery stalk. Another necessary element that celery is rich in is iron. It is necessary for the nutrition of blood cells, the lack of iron leads to the development of anemia. These elements occupy a significant part of all useful microcomponents of the plant. In addition, the vegetable contains a considerable amount of phosphorus and calcium.

Мікрозелень соняшникового насіння містить високоякісні білки і жири, лецитин, кобальт, біотин, каротин, лецитин, кобальт, вітаміни групи А, відрізняється тим, що сприяє нормалізації кислотно-лужного балансу організму, зміцнює нервову систему і сприяє збереженню гарного зору. Разом з тим покращує стан шкіри, сповільнює процеси старіння. Лецитин сприятливо діє на шкіру, робить її більш пружною і еластичною. Вітамін А сприяє поліпшенню зору, а кобальт вважається одним з рідкісних корисних речовин, позитивно впливає на нервову систему людини і мозкову діяльність.Microgreens of sunflower seeds contain high-quality proteins and fats, lecithin, cobalt, biotin, carotene, lecithin, cobalt, vitamins of group A, it is distinguished by the fact that it contributes to the normalization of the body's acid-alkaline balance, strengthens the nervous system and helps maintain good vision. At the same time, it improves the condition of the skin and slows down the aging process. Lecithin has a beneficial effect on the skin, making it more resilient and elastic. Vitamin A helps to improve vision, and cobalt is considered one of the rare useful substances that has a positive effect on the human nervous system and brain activity.

Зелений смузі готують у наступному порядку: 1. В блендері подрібнюють банан, листя салату, стебло селери і мікрозелень соняшникового насіння. 2. Змішують всі компоненти. 3. Додають воду. 4. Перемішують всі компоненти до однорідної суміші.Green smoothie is prepared in the following order: 1. Grind banana, lettuce leaves, celery stalk and sunflower seed microgreens in a blender. 2. Mix all the components. 3. Add water. 4. Mix all the components to a homogeneous mixture.

Перелічені компоненти беруть у наступному співвідношенні, мас. 9о: банан 18...24 листя салату 17...21 стебло селери 17...21 мікрозелень соняшникового насіння 18...24 вода 10...30.The listed components are taken in the following ratio, mass. 9 o: banana 18...24 lettuce leaves 17...21 celery stalk 17...21 sunflower seed microgreens 18...24 water 10...30.

Приклад 1Example 1

Приготували зелений смузі як описано вище, компоненти брали у наступному співвідношенні, мас. бо: банан 18 листя салату 17 стебло селери 17 мікрозелень соняшникового насіння 18 вода 30.A green smoothie was prepared as described above, the components were taken in the following ratio, mass. for: banana 18 lettuce leaves 17 celery stalk 17 sunflower seed microgreens 18 water 30.

Визначили органолептичні показники якості та біологічну активність отриманного напою, щоOrganoleptic quality indicators and biological activity of the obtained drink were determined

Зо характеризувався високими показниками. Відзначено, що отриманий продукт має водянистий, але гармонійний смак, легкий трав'янистий аромат та високу біологічну активність за рахунок поєднання компонентів за вказаним співвідношенням. Дані наведені у таблиці.Zo was characterized by high indicators. It was noted that the obtained product has a watery but harmonious taste, a light grassy aroma and high biological activity due to the combination of components according to the specified ratio. The data are given in the table.

Приклад 2Example 2

Приготували зелений смузі для, як описано вище, компоненти брали у наступному співвідношенні, мас. бо: банан 20 листя салату 20 стебло селери 20 мікрозелень соняшникового насіння 20 вода 20.A green smoothie was prepared for, as described above, the components were taken in the following ratio, wt. for: banana 20 lettuce leaves 20 celery stalk 20 sunflower seed microgreens 20 water 20.

Визначили органолептичні показники якості та біологічну активність приготовленного напою, що характеризувався високими показниками. Відзначено, що отриманий продукт має гармонійний смак, аромат та вищу біологічну активність за рахунок поєднання компонентів за вказаним співвідношенням. Дані наведені у таблиці.Organoleptic quality indicators and biological activity of the prepared drink were determined, which were characterized by high indicators. It is noted that the obtained product has a harmonious taste, aroma and higher biological activity due to the combination of components according to the specified ratio. The data are given in the table.

Приклад ЗExample C

Приготували зелений смузі як описано вище, компоненти брали у наступному співвідношенні, мас. бо: банан 24 листя салату 21 стебло селери 21 мікрозелень соняшникового насіння 24 вода 10.A green smoothie was prepared as described above, the components were taken in the following ratio, mass. for: banana 24 lettuce leaves 21 celery stalk 21 sunflower seed microgreens 24 water 10.

Визначили органолептичні показники якості та біологічну активність приготовленого напою, що характеризувався високими показниками. Відзначено, що отриманий продукт має приємний солодкуватий смак з трав'янистим присмаком, фруктовий аромат та високу біологічну активність за рахунок поєднання компонентів за вказаним співвідношенням. Дані наведені у таблиці.Organoleptic quality indicators and biological activity of the prepared drink were determined, which were characterized by high indicators. It was noted that the obtained product has a pleasant sweetish taste with a grassy aftertaste, a fruity aroma and high biological activity due to the combination of components in the specified ratio. The data are given in the table.

ТаблицяTable

Органолептичні показники зразків зеленого смузі, одержаних за прикладами 1-3 коричневий відтінок невий відтінок коричневогоOrganoleptic indicators of green smoothie samples obtained according to examples 1-3 brown shade brown shade

Легкий трав'янистий - ми легким відтінком зе-лені ватим віддтінком нистий присмак присмак трав'янистим присмаком активність, у. о.Light grassy - we have a light shade of green, a light shade, a light taste, a taste, a grassy taste, activity, y. at.

Claims (1)

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Композиція інгредієнтів для приготування зеленого смузі, що містить банан, листя салату, стебло селери і воду, яка відрізняється тим, що додатково містить мікрозелень соняшникового насіння, за наступним співвідношенням вказаних компонентів, мас. 90: банан 8...24 листя салату 17...21 стебло селери 17...21 мікрозелень соняшникового насіння /- 18...24 вода 10...30. 00 КомпютернаверсткаГ. Паяльніково (00000000 77 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільськогогосподарства України, 00000 вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ - 42, 01601USEFUL MODEL FORMULA A composition of ingredients for preparing a green smoothie containing banana, lettuce, celery stem and water, which is distinguished by the fact that it additionally contains microgreens of sunflower seeds, according to the following ratio of the specified components, wt. 90: banana 8...24 lettuce leaves 17...21 celery stalk 17...21 sunflower seed microgreens /- 18...24 water 10...30. 00 Computer keyboardG. Payalnikovo (00000000 77 Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine, 00000 12/2 M. Hrushevsky St., Kyiv, 01008, Ukraine SE "Ukrainian Institute of Intellectual Property", Glazunova St., 1, Kyiv - 42 , 01601
UAU201907903U 2019-07-11 2019-07-11 COMPOSITION OF INGREDIENTS FOR PREPARATION OF GREEN SMOOTH UA139713U (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU201907903U UA139713U (en) 2019-07-11 2019-07-11 COMPOSITION OF INGREDIENTS FOR PREPARATION OF GREEN SMOOTH

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU201907903U UA139713U (en) 2019-07-11 2019-07-11 COMPOSITION OF INGREDIENTS FOR PREPARATION OF GREEN SMOOTH

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA139713U true UA139713U (en) 2020-01-10

Family

ID=71117616

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAU201907903U UA139713U (en) 2019-07-11 2019-07-11 COMPOSITION OF INGREDIENTS FOR PREPARATION OF GREEN SMOOTH

Country Status (1)

Country Link
UA (1) UA139713U (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102396152B1 (en) Easy-to-eat of Nutrition Balance Health Food
KR101339860B1 (en) Soy sauce containing salted-anchovies, Rubus coreanus and manufacturing method thereof
Bayramov et al. APPLICATION OF PERSIMMON SYRUP TO INCREASE THE BIOLOGICAL VALUE AND ORGANOLEPTIC INDICATORS OF BREAD.
UA139713U (en) COMPOSITION OF INGREDIENTS FOR PREPARATION OF GREEN SMOOTH
KR101702014B1 (en) Composition of Food for relief of alcoholic hangover and preparation method thereof
RU2358564C1 (en) Powdered mixture for functional drink "bionan-b"
RU2538119C1 (en) Composition for preparation of alcohol-free beverage
Bahlol Utilization of Sprulina Algae to improve the nutritional value of kiwifruits and cantaloupe nectar blends
RU2451457C1 (en) Enriched food product production method
CN102187970A (en) Nutritious health noodle and preparation method thereof
CN1981635A (en) Vegetable-flavor peanuts and their production
CN110742277A (en) Composite fruit pulp and preparation method thereof
Kalugina et al. The nutritional value of desserts with the addition of Gooseberry family raw materials from the Northern Black Sea Region
Kekibayeva et al. Influence of heat treatment on the amino acid composition of grape juices direct extraction
KR101572580B1 (en) Herbal medicine composition having improved adaptability of taking medicine and preparation method thereof
RU2562217C1 (en) Instant mush composition
RU2806551C1 (en) Fruit and cereal beverage
RU2727686C1 (en) Beverage with amaranth juice
RU2727253C1 (en) Curd product
RU2385660C2 (en) Vegetable concentrate for functional drink "kazan-bionan-2"
KR101741595B1 (en) Process For Preparing Aspartic Acid
RU2621137C1 (en) Method of manufacturing new kind of fruit and berry beverage of increased biological and functional values
Tiurikova et al. Prospects of Using Walnut in Technologies of Drinks
Bitutskaya et al. Functional food compositions using spirulina for the production of health jelly
CN106721685A (en) A kind of plant beverage containing lily and preparation method thereof