SE500685C2 - sailboat Rigging - Google Patents

sailboat Rigging

Info

Publication number
SE500685C2
SE500685C2 SE9202963A SE9202963A SE500685C2 SE 500685 C2 SE500685 C2 SE 500685C2 SE 9202963 A SE9202963 A SE 9202963A SE 9202963 A SE9202963 A SE 9202963A SE 500685 C2 SE500685 C2 SE 500685C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
mast
sail
stay
self
fore
Prior art date
Application number
SE9202963A
Other languages
Swedish (sv)
Other versions
SE9202963L (en
SE9202963D0 (en
Inventor
Ivar Brandin
Original Assignee
Ivar Brandin
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ivar Brandin filed Critical Ivar Brandin
Priority to SE9202963A priority Critical patent/SE500685C2/en
Publication of SE9202963D0 publication Critical patent/SE9202963D0/en
Publication of SE9202963L publication Critical patent/SE9202963L/en
Publication of SE500685C2 publication Critical patent/SE500685C2/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
  • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
  • B63B15/00Superstructures, deckhouses, wheelhouses or the like; Arrangements or adaptations of masts or spars, e.g. bowsprits
  • B63B15/0083Masts for sailing ships or boats
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
  • B63HMARINE PROPULSION OR STEERING
  • B63H9/00Marine propulsion provided directly by wind power
  • B63H9/04Marine propulsion provided directly by wind power using sails or like wind-catching surfaces
  • B63H9/06Types of sail; Constructional features of sails; Arrangements thereof on vessels
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
  • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
  • B63B15/00Superstructures, deckhouses, wheelhouses or the like; Arrangements or adaptations of masts or spars, e.g. bowsprits
  • B63B2015/0016Masts characterized by mast configuration or construction
  • B63B2015/0025Bipodded masts, e.g. A-type masts

Abstract

The present invention relates to a sailboat rig which comprises an A-form lowerable mast (2) with fore- and after-stays (8, 9), wherein the mast (2) is longer than the boat (1) and is comprised of two straight mast halves (3, 4) which are joined together to form an acute angle at the mast top (7), wherein the mast halves are mutually joined by a plurality of cross-braces (12, 12') and are positioned sternwards of midships, and wherein a double roll-reefing jib is secured to the fore-stay (8). A double foresail can be secured to the fore-stay (8) and a further sail (16) can be secured to the after-stay (9), wherein the further sail (16) on the after-stay (9) can be sheeted together with the foresail (15) and can be made self-shifting by coupling the further sail to the foresail (15), which is also self-shifting.

Description

med ett segel som är anbringat på akterstaget, varvid detta segel skotas förut och kan göras självslående genom att kopplas till det ävenledes självslående förseglet. with a sail mounted on the stern stay, this sail being forwarded and can be made self-striking by being connected to the also self-striking seal.
Detaljerad beskrivning av en föredraget: utfóringsforln av uppfinningen Masten vilken är placerad akter om midskepps, består av två delar, den ena fäst vid babords reling, den andra vid styrbords reling och sammanfogade i toppen. Denna A-formade mast stagas med förstag och akteratag. Mastens fástpunkter utformas så att masten lätt kan fällas och resas, t.ex. vid passage under en bro. För att nå maximal styrka med låg vikt skall de båda masthalvoma vara raka och förbindas med horisontella tvärstag. Denna stegliknande konstruktion gör masttoppen lätttillgänglig. Det nedersta tvärstaget, som kan förlängas åt båda sidor utanför masten, användes för skotfäste. Masttoppens lättillänglighet är en väsentlig del av uppfinningen. Normalt är en segelbåt stillaliggande i hamn mycket längre seglande till sjöss. Det är då möjligt att placera en lätt nedtagbar vinddriven elgenerator i masttoppen för laddning av ackumulatorbatterier i kölen. Dessa batterier kan vara av tillräcklig storlek för att segelbåtens vanliga hjälpmotor för bensin- eller dieseldrift kan ersättas med en tystgående elmotor vilket har många praktiska och ekonomiska fördelar.Detailed description of a preferred embodiment of the invention The mast, which is located aft of the midship, consists of two parts, one attached to port railing, the other at starboard railing and joined at the top. This A-shaped mast is braced with bow and stern. The attachment points of the mast are designed so that the mast can be easily folded and raised, e.g. when crossing under a bridge. To reach maximum strength with low weight, the two mast halves must be straight and connected with horizontal crossbars. This step-like construction makes the mast top easily accessible. The lower crossbar, which can be extended on both sides outside the mast, was used for bulkheads. The easy accessibility of the mast top is an essential part of recovery. Normally, a sailboat lying still in port sails much longer to seas. It is then possible to place an easily removable wind-powered electric generator in the mast top for charging accumulator batteries in the keel. These batteries can be of sufficient size to accommodate the sailboat's standard auxiliary engine for petrol or diesel operation can be replaced with a quiet electric motor which has many practical and economic benefits.

Claims (3)

EÜO 685 PATENTKRAVEÜO 685 PATENTKRAV
1. Segelbåtsrigg bestående av en A-formad fállbar mast med för- och akterstag, vilken mast är längre än båten, har raka ben med många tvärstag och är placerad akter om midskepps, varvid på förstaget är anordnad en dubbel rullfock, k ä n n e t e c k n a d a v att ett segel är anbringat på akterstaget, varvid detta segel skotas förut och kan göras självslående genom att kopplas till det ävenledes självslående förseglet.Sailboat rig consisting of an A-shaped folding mast with fore and aft stays, which mast is longer than the boat, has straight legs with many transverse stays and is located aft of the midships, a double roller jib is arranged on the bow, characterized in that a sail is mounted on the stern stay, this sail being forwarded and can be made self-striking by being coupled to the also self-striking seal.
2. Segelbåtsrigg enligt kravet 1, k ä n n e t e c k n a d a v att masten utgöres av två delar, den ena fast vid babords reling och den andra vid styrbords reling varvid de båda delarna är sammanfogade vid toppen.Sailboat rig according to claim 1, characterized in that the mast consists of two parts, one fixed to the port railing and the other to the starboard railing, the two parts being joined at the top.
3. Segelbåtsrigg enligt kravet 2, k ä n n e t e c k n a d a v att de båda masthalvor förbindes medelst horisontella tvärstag varvid det nedersta tvärstaget kan förlängas åt båda sidor utanför masten och användas såsom skotfäste.Sailboat rig according to claim 2, characterized in that the two mast halves are connected by means of horizontal crossbars, wherein the lower crossbar can be extended on both sides outside the mast and used as a bulkhead.
SE9202963A 1992-10-09 1992-10-09 sailboat Rigging SE500685C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9202963A SE500685C2 (en) 1992-10-09 1992-10-09 sailboat Rigging

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9202963A SE500685C2 (en) 1992-10-09 1992-10-09 sailboat Rigging
AU52894/93A AU5289493A (en) 1992-10-09 1993-10-11 A sailboat rig
PCT/SE1993/000822 WO1994008844A1 (en) 1992-10-09 1993-10-11 A sailboat rig

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE9202963D0 SE9202963D0 (en) 1992-10-09
SE9202963L SE9202963L (en) 1994-04-10
SE500685C2 true SE500685C2 (en) 1994-08-08

Family

ID=20387433

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE9202963A SE500685C2 (en) 1992-10-09 1992-10-09 sailboat Rigging

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU5289493A (en)
SE (1) SE500685C2 (en)
WO (1) WO1994008844A1 (en)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19926426C2 (en) * 1999-06-10 2002-05-02 Erler Martina Device for sailing
ES2259567B1 (en) * 2005-06-23 2007-09-16 Fuore Design S.L. SAILING BOAT.
ITMI20051362A1 (en) * 2005-07-18 2007-01-19 Vallicelli & C S R L SAILING BOAT WITH SIMPLIFIED SAIL PLAN
GB2455534B (en) * 2007-12-12 2010-07-07 Richard Brain Sailing vessels
AT507112B1 (en) * 2008-07-21 2012-12-15 Stefan Vintera MAST FOR SAILING VEHICLES
JP6048996B1 (en) * 2016-01-05 2016-12-21 石田造船株式会社 Superstructure of a ship for transportation of vehicles and the like, and a ship for transportation of vehicles equipped with the same

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3626883A (en) * 1969-11-10 1971-12-14 Daivd W Ellis Sailing vessel with the luff of the mainsail clear of the mast
EP0274232A3 (en) * 1986-12-08 1989-10-18 Christopher Atkinson Arrangement of an a-type mast on a sailing boat
US4886008A (en) * 1988-02-11 1989-12-12 Puckett Lawrence J Frame spar for soft airfoils
FR2633245A1 (en) * 1988-06-24 1989-12-29 Basile Michel Trimaran including twin masts, one on each lateral float, the said masts being inclined joining together at their upper end in line with the central hull

Also Published As

Publication number Publication date
WO1994008844A1 (en) 1994-04-28
SE9202963L (en) 1994-04-10
SE9202963D0 (en) 1992-10-09
AU5289493A (en) 1994-05-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN204871459U (en) Foldable trisome yacht
US3223064A (en) Sailing rig
US4082053A (en) Multirudder steering system for multihull boats
SE500685C2 (en) sailboat Rigging
US20170210446A1 (en) Portable Wind-Powered Sailing Vessel
US4784075A (en) Watercraft with righting aid
US10556641B1 (en) Sailing vessel
KR101511559B1 (en) The stern structure for changing cross current force to driving power when sail yacht go straight and tacking
EP1638837B1 (en) Sailing boats
US8234991B2 (en) Sail propulsion system
GB2030946A (en) Rigging for a tiltable mast
RU161337U1 (en) INFLATABLE FUN AND SAILING BOAT
US4598658A (en) Arrangement for controlling the spinnaker of a sail catamaran
US4692124A (en) Sail raft - convertible inflatable life raft
CN214648886U (en) Double-end sport type yacht
US5954007A (en) Catamaran for sailing and rowing
US11208187B1 (en) Sailing vessel
US20060037521A1 (en) Conversion arrangement for kayak
GB1575514A (en) Boats
FI121744B (en) Sailboat
WO1984000529A1 (en) Sloop rigged yacht board
US6250242B1 (en) Mainstay rig
RU138377U1 (en) SPEED SHIP
JP2006056305A (en) Catamaran
RU96839U1 (en) Outboard Sail