NL1030437C2 - Inrichting voor het registreren van vellen. - Google Patents

Inrichting voor het registreren van vellen. Download PDF

Info

Publication number
NL1030437C2
NL1030437C2 NL1030437A NL1030437A NL1030437C2 NL 1030437 C2 NL1030437 C2 NL 1030437C2 NL 1030437 A NL1030437 A NL 1030437A NL 1030437 A NL1030437 A NL 1030437A NL 1030437 C2 NL1030437 C2 NL 1030437C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
sheet
recording
processing
sheets
edge guide
Prior art date
Application number
NL1030437A
Other languages
English (en)
Inventor
Ronald Theodorus Cor Heemskerk
Original Assignee
Oce Tech Bv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Oce Tech Bv filed Critical Oce Tech Bv
Priority to NL1030437A priority Critical patent/NL1030437C2/nl
Priority to NL1030437 priority
Application granted granted Critical
Publication of NL1030437C2 publication Critical patent/NL1030437C2/nl

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H5/00Feeding articles separated from piles; Feeding articles to machines
  • B65H5/36Article guides or smoothers, e.g. movable in operation
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H9/00Registering, e.g. orientating, articles; Devices therefor
  • B65H9/16Inclined tape, roller, or like article-forwarding side registers
  • B65H9/166Roller
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H2220/00Function indicators
  • B65H2220/09Function indicators indicating that several of an entity are present
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H2404/00Parts for transporting or guiding the handled material
  • B65H2404/60Other elements in face contact with handled material
  • B65H2404/61Longitudinally-extending strips, tubes, plates, or wires
  • B65H2404/611Longitudinally-extending strips, tubes, plates, or wires arranged to form a channel
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H2404/00Parts for transporting or guiding the handled material
  • B65H2404/60Other elements in face contact with handled material
  • B65H2404/63Oscillating, pivoting around an axis parallel to face of material, e.g. diverting means
  • B65H2404/632Wedge member
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H2513/00Dynamic entities; Timing aspect
  • B65H2513/40Movement
  • B65H2513/42Route, path

Description

Inrichting voor het registreren van vellen 5 De uitvinding heeft betrekking op een velverwerkingsinrichting waarmee vellen ten opzichte van elkaar verschoven kunnen worden afgelegd, omvattend een papierbaan, een eerste en een tweede velrandgeleider, welke in doorvoerrichting in hoofdzaak parallel ten opzichte van elkaar zijn aangebracht, een transportinrichting, ingericht om een vel in doorvoerrichting en in laterale richting door de papierbaan te bewegen. De 10 uitvinding heeft tevens betrekking op een nabewerkingsstation voorzien van een dergelijke velverwerkingsinrichting.

Een dergelijke inrichting is bekend uit Amerikaans octrooischrift US 4,334,759. Deze bekende inrichting omvat een beweegbare registratiewand waartegen in bedrijf een vel 15 wordt aanbewogen door een transportinrichting welke het vel zowel in doorvoerrichting als in laterale richting voortbeweegt. Als een vel op een andere positie geregistreerd dient te worden wordt de registratiewand verschoven naar de nieuwe gewenste positie. Nadeel van een dergelijke inrichting is de insteltijd die nodig is om van een eerste positie naar een tweede te bewegen. De registratiewand moet stil blijven staan totdat 20 een vel de uitgang bereikt, terwijl een nieuw vel pas tegen de registratiewand kan worden aanbewogen op het moment dat de registratiewand een tweede positie heeft aangenomen. Hierdoor gaat productiviteit verloren ter plaatste van de velverwerkingsinrichting. Een tweede nadeel van een dergelijke inrichting is de beperkte betrouwbaarheid. Omdat de inrichting een beweegbare registratiewand omvat kunnen 25 er in de beweging of de nauwkeurigheid van de beweging fouten optreden gedurende operatie. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in een vastlopend vel onder de beweegbare wand of in verkeerd ten opzichte van elkaar uitgelijnde vellen.

j

Doel van de uitvinding is een velverwerkingsinrichting te verkrijgen, waarbij vellen 30 productief en op betrouwbare wijze, ten opzichte van elkaar verschoven, accuraat op een stapel worden gevoerd. Hiertoe is een inrichting uitgevonden volgens de aanhef van conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat de eerste en de tweede velrandgeleider statisch ten opzichte van de papierbaan en ten opzichte van elkaar in laterale richting verschoven zijn opgesteld, en een schakelbaar stuurmechanisme is aangebracht welk 35 stuurmechanisme een eerste en een tweede positie kan aannemen, zodanig dat een 1 030437 2 vel rand in bedrijf respectievelijk in de eerste of de tweede velrandgeleider kan worden bewogen.

Bij een inrichting volgens de uitvinding kunnen kort op elkaar volgende vellen in de eerste of de tweede velrandgeleider worden bewogen, zonder productiviteitsverlies door 5 insteltijd van de registratiewand. Doordat een stuurmechanisme een vel in de eerste of tweede velrandgeleider kan bewegen zijn geen complexe, foutgevoelige stuurinrichtingen nodig om de registratiewand naar een nieuwe positie te bewegen.

Doordat slechts een velrand in een eerste of een tweede velrandgeleider wordt 10 bewogen zijn geen complexe, dubbel uitgevoerde transportinrichtingen nodig om het vel van de ingang naar de uitgang van de velverwerkingsinrichting te bewegen. Door een enkele transportinrichting aan te brengen ter plaatse van de papierbaan kan een vel, ongeacht in welke velrandgeleider de desbetreffende velrand zich bevindt, zowel in doorvoerrichting als in laterale richting voortbewogen worden.

15

Een inrichting volgens de uitvinding kan in iedere applicatie worden toegepast waar inkomende vellen ten opzichte van elkaar verschoven moeten worden geregistreerd. De inrichting volgens de uitvinding kan bijzonder gunstig worden toegepast in een nabewerkingsstation welke achter een printer kan worden geplaatst, om bedrukte vellen 20 ten opzichte van elkaar verschoven op een stapel te voeren.

In een uitvoeringsvorm volgens de uitvinding omvat het stuurmechanisme een beweegbare kiep, welke ter plaatse van de ingang van de papierbaan is aangebracht. Deze uitvoeringsvorm is voordelig omdat een beweegbare klep snel en betrouwbaar 25 kan opereren, mede vanwege de relatief geringe te verplaatsen massa hiervan.

Hierdoor kan een klep nauwkeurig schakelen van de ene naar de andere stand zonder daarbij productiviteit te verliezen. Een beweegbare klep kan eenvoudig worden ingepast nabij de ingang van de velwerkingseenheid om zodoende de rand van een inkomend vei in de eerste of tweede velrandgeleider te bewegen, welke velrandgeleiders ten 30 opzichte van elkaar in laterale richting verschoven zijn aangebracht.

In een uitvoeringsvorm volgens de uitvinding omvat de transportinrichting tenminste een aangedreven wiel, dat zodanig is geplaatst dat de aandrijfrichting een hoek maakt met de doorvoerrichting tussen de 0-90° in het vlak van de papierbaan.

35 Deze uitvoeringsvorm is voordelig omdat een transportinrichting op deze wijze een 1030437 I —--- 3 I aandrijvende kracht levert met een component in zowel transportrichting als in laterale j richting, waardoor het vel in bedrijf zowel in transportrichting wordt voortbewogen als richting registratiewand wordt bewogen.

5 In een nadere uitvoeringsvorm volgens de uitvinding heeft het aangedreven wiel in laterale richting een buigstijfheid, zodanig dat het aangedreven wiel in bedrijf uitbuigt bij aanraking van een onderliggend vel met de registratie wand.

Deze uitvoeringsvorm is voordelig omdat de aandrijving op deze wijze een vel niet met een te hoge kracht tegen de registratiewand aanstoot, waardoor het vel zou kunnen 10 beschadigen als gevolg van bijvoorbeeld botsing of kreuk. Door de keuze van de laterale buigstijfheid en wrijvingskracht van het aangedreven wiel hoeft de aandrijving ook niet actief gecontroleerd te worden om beschadiging te voorkomen door uitschakelen van de laterale aandrijving bij aanraking van het vel met de i registratiewand.

15

In een uitvoeringsvorm volgens de uitvinding is de velrandgeleider gevormd als een ihprofiel. Een dergelijk profiel is eenvoudig te vormen, waarbij de radius van de velrandgeleiderwand aan de gesloten zijde van het profiel goed te controleren is.

Een dergelijk u-profiel kan bijvoorbeeld worden gevormd door het buigen van een 20 vlakke plaat, waarbij de radius ter plaatse van de registratiewand niet te klein moet worden gekozen omdat de kans op vastlopen in de hoeken daarmee vergroot wordt en niet te groot omdat dan de kans op omhoog buigende velranden vergroot wordt. In een goed werkende uitvoeringsvorm is gekozen voor een radius ter plaatse van de registratiewand van 1 mm, waardoor de hoogte van een velrandgeleider 2 mm wordt. Bij 25 experimenten bleek dat omhoog gebogen velranden weinig voorkomen en vastlopers relatief weinig voorkomen.

De uitvinding heeft tevens betrekking op een nabewerkingsstation, voorzien van een dergelijke velverwerkingsinrichting. Een dergelijk nabewerkingsstation kan op 30 voordelige wijze gebruik maken van de voordelen van de velverwerkingsinrichting volgens de uitvinding, waardoor een nabewerkingsstation volgens de uitvinding op productieve wijze, vellen op een betrouwbare wijze, ten opzichte van elkaar verschoven, accuraat op een stapel kan voeren. Een dergelijk nabewerkingsstation kan bijvoorbeeld bestaan uit een hoge capaciteit stapelinrichting, een samenbindinrichting of een 35 collecteerin richting voor invoer in een nader productieproces.

1030437 4

De uitvinding zal nu verder worden toegelicht aan de hand van onderstaande voorbeelden waarin specifieke uitvoeringsvormen van de huidige uitvinding worden besproken.

5 Figuur 1 toont een nabewerkingstation volgens de uitvinding;

Figuur 2 toont een schematisch bovenaanzicht van een nabewerkingstation i volgens de uitvinding; !

Figuur 3 toont een velverwerkingsinrichting volgens de uitvinding;

Figuur 4 toont een schematische perspectivische weergave van een 10 velverwerkingsinrichting volgens de uitvinding;

Figuur 5 a - d toont schematische weergaven van een transportwiel, zoals toegepast

kan worden in een inrichting volgens de uitvinding in respectievelijk zijaanzicht, I

vooraanzicht, doorsnede en perspectivische weergave;

Figuur 6 a - b toont schematische weergaven van een alternatieve uitvoeringsvorm van 15 een transportiwiel, zoals toegepast kan worden in een inrichting volgens de uitvinding in respectievelijk zijaanzicht en doorsnede.

In figuur 1 is een schematische weergave van een nabewerkingstation 1 waarin een velverwerkingsinrichting 2 volgens de uitvinding is geplaatst. Bij het hier weergegeven j 20 voorbeeld is de nabewerking het registreren van inkomende vellen en het op een rechte stapel voeren van die vellen. Een dergelijke stapeleenheid 1 kan bij voorbeeld achter een printer (niet weergegeven) worden geplaatst. Door de veluitgang van een printer te koppelen aan de ingang 3 van een dergelijke stapeleenheid 1 worden vellen, welke afkomstig zijn uit de printer door de registratiebewerkingen van de stapeleenheid 1 op 25 een nette stapel gevoerd. Een dergelijke stapeleenheid 1 kan alternatief uitgevoerd zijn met diverse uitvoer mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend een palet uitvoer om stapels gemakkelijk op een palet uit de stapeleenheid te voeren, een bindmogelijkheid om de stapels samengebonden door bijvoorbeeld een kunststof band of op andere wijze samen te binden om de stapelvorm ook tijdens transport te 30 behouden.

De stapeleenheid 1 zoals getoond in figuur 1 ontvangt vellen via de velingang 3. Een ingevoerd vel wordt door middel van een registratieliniaal 4 tegen een registratiewand 5 getransporteerd. Dit registratieliniaal 4 is in bovenaanzicht weergegeven in figuur 2. In de weergegeven uitvoeringsvorm zijn de transportknepen 6 van het registratieliniaal 4 35 zodanig gevormd dat een kracht wordt overgebracht van de kneep 6 op het vel in de 1 0304 37 5 richting van de registratiewand 5. Zodra het vel tegen de registratiewand 5 aanligt, dient de kracht van de kneep 6 op het vel in hoofdzaak in transportrichting T plaats te vinden en in mindere mate in de richting van de registratiewand, daar bij een overmatige kracht van een vel tegen een registratiewand 5 veldeformatie kan optreden. Dit kan worden 5 verkregen door de transportkneep 6 van het registratieliniaal 4 uit te voeren met wieltjes 10 welke in een eerste laterale richting flexibeler zijn dan in de andere laterale richting. Dit effect wordt bereikt door de transportwielen 10 te modelleren zoals weergegeven in figuur 5 of figuur 6. Op het moment dat een vel tegen de registratiewand 5 aan komt te liggen zal het transportwiel 10 hierdoor uitbuigen en een kracht voortbrengen welke in 10 hoofdzaak in transportrichting T is gericht, waardoor een vel dat de registratiewand 5 bereikt heeft niet met een te hoge kracht tegen de wand 5 aangeduwd wordt waardoor schadelijke deformaties aan het vel worden voorkomen.

Het ontvangstvlak 7 van de inrichting kan in een alternatieve uitvoeringsvorm in hoogte beweegbaar zijn waardoor de stapelcapaciteit van de stapeleenheid 1 vergroot kan 15 worden. De stapel kan worden uitgenomen via een te openen luik of andersoortige uitneemopening 8. Ook kan de stapeleenheid 1 zijn voorzien van middelen (niet afgebeeld) om een gebruiker te assisteren bij het uitnemen van een stapel, bijvoorbeeld door de stapel geheel of gedeeltelijk buiten de stapeleenheid te brengen. Dit kan in een uitvoeringsvorm zijn uitgevoerd als een elektrisch bekrachtigde lade welke na het 20 openen van de uitneemopening naar buiten wordt bewogen. Een dergelijke stapeleenheid 1 kan in een alternatieve uitvoeringsvorm elektronisch verbonden zijn met een printer zodat communicatie kan plaatsvinden met betrekking tot timing van vellen, of geheel autonoom zijn uitgevoerd, waarbij de stapeleenheid 1 zelf de timing van inkomende vellen detecteert.

25 In sommige applicaties is het van belang om verschillende documenten of sets van documenten eenvoudig te kunnen onderscheiden. Een voorbeeld van een bekende methode hiervoor is het verschoven ten opzichte van elkaar verzamelen van de documenten. Een bij elkaar horende set vellen wordt hierbij recht gelegd, terwijl een volgende set een afwijkende, enigszins verschoven positie krijgt. In figuur 3 is een 30 voorbeeld weergegeven volgens de uitvinding waarbij vellen verschoven ten opzichte van elkaar kunnen worden recht gelegd. In dit in vooraanzicht weergegeven voorbeeld komt een vel binnen ter hoogte van de velingang 3 van de stapeleenheid 1 en wordt door de hierboven reeds beschreven aandrijflijn 6 door het papierpad 11 gestuurd in de richting van een aanslag 5, 14,15 en in doorvoerrichting T. Door nu een velrand in een 35 eerste of een tweede velrandgeleider 12,13 te sturen bij binnenkomst ter hoogte van 1030437 6 bijvoorbeeld de velingang 3 wordt een vel tijdens zijn transport in doorvoerrichting T tevens in de richting van de wand van de gekozen eerste of de tweede velrandgeleider 12,13 getransporteerd. Doordat deze velrandgeleiders 12,13 enigszins verschoven ten opzichte van elkaar zijn bevestigd zullen de vellen de laterale registratie meekrijgen van 5 de gekozen velrandgeleiderwand 14,15. Door de velrandgeleiders 12,13 statisch op het frame te bevestigen en de velrand in de eerste of de tweede geleider 12,13 te bewegen wordt een betrouwbare rechte stapel gevormd van achter elkaar hier doorheen bewogen vellen, terwijl de sets duidelijk onderscheidbaar zijn ten opzichte van elkaar.

10 In figuur 4 is een voorbeeld weergegeven van een schakelbaar stuurmechanisme 16 dat in een inrichting volgens de uitvinding zorg draagt voor het bewegen van een velrand in de eerste of de tweede velrandgeleider 12, 13. In deze perspectivische weergave van de invoerzijde 3 van de inrichting zit een beweegbare klep 16 die in naar bovenwijzende stand een velrand in de onderste geleider 12 en bij neerwijzende stand 15 een velrand in de bovenste geleider 13 doet bewegen. Door de oriëntatie van de aandrijflijn 6 zoals hierboven beschreven staat zorgt in dit voorbeeld voor een aandrijving 6 buiten de velrandgeleider 12,13, waardoor het vel door middel van één aandrijflijn in het papierpad 11 wordt bewogen in transportrichting T en in de richting van de registratiewand 14,15. Doordat het papierpad 11 ter plaatste van de aandrijving 6 20 niet noodzakelijkerwijs is gesplitst in twee papierbanen behoeft de inrichting niet noodzakelijk te worden uitgerust met een extra aandrijflijn. De scheiding van de velrandgeleiders 12,13 kan in een uitvoeringsvorm bijvoorbeeld worden gevormd door het plaatsen van een gebogen plaat in het papierpad 11 waarbij de radius ter plaatse van de registratiewand niet te klein moet worden gekozen omdat de kans op vastlopen 25 in de hoeken daarmee vergroot wordt en niet te groot omdat dan de kans op omhoog buigende velranden vergroot wordt. In een goed werkende uitvoeringsvorm is gekozen voor een radius ter plaatse van de registratiewand van 1 mm, waardoor de hoogte van een velrandgeleider 2 mm wordt. Bij experimenten bleek dat omhoog gebogen velranden weinig voorkomen en vastlopers relatief weinig voorkomen.

30 Figuur 5 a - d toont respectievelijk een schematisch zijaanzicht, een vooraanzicht, een doorsnede en een schematische perspectivische weergave van transportwiel 10. Door toepassing van de transportwieltjes 10 zoals weergegeven in figuur 5, hoeft niet noodzakelijkerwijs in een extra besturingsinrichting te worden voorzien om de positie van de registrerende aandrijving te laten bewegen tot het moment dat de velrand een 35 registratieorgaan 5,12,13 raakt. De aangedreven wieltjes 10 buigen uit bij aanraking 1 0304 37 7 van het vel met de registratiewand 5,12, 13, onafhankelijk van de positie van deze wand, waardoor met dezelfde transportwielen 10 een vel tegen de eerste of de tweede registratiewand 14,15 bewogen wordt, terwijl geen schade wordt toegebracht aan de velrand.

5 Om de aandrijfwielen 10 sneller te laten uitbuigen terwijl de stijfheid in aandrijfrichting T niet teniet gedaan wordt kunnen de transportwielen in een alternatieve uitvoeringsvorm voorzien worden van enkele gaten (niet weergegeven) in de bolle, uitbuigende wand.

Hierdoor wordt de stijfheid in tangentiele (aandrijf) richting niet of nauwelijks verlaagd, terwijl de stijfheid in laterale, uitbuigende richting danig wordt verlaagd, waardoor de 10 wielen gevoeliger worden voor aanraking van het vel met de registratiewand 5,14,15.

Hierdoor zal een vel minder beschadigen door botsingen met de wand of kreuken door overmatig aanduwen tegen de wand 5,14,15.

In een alternatieve uitvoeringsvorm zijn de aangedreven wielen vormgegeven als weergegeven in figuur 6. Figuur 6a geeft een schematisch zijaanzicht en figuur 6b een 15 schematische doorsnede. Hierbij is het wiel 20 voorzien van in hoofdzaak T-vormige profielen 21 aan de omtreksrand van het wiel. Deze wielen 20 functioneren op in wezen dezelfde wijze als de in figuur 5 beschreven wielen 10, met het verschil dat de in figuur 6 weergegeven wielen 20 door de zaagsneden is verdeeld in discrete wielelementen 21 die onafhankelijk van elkaar kunnen uitbuigen in laterale richting. De delen 24 van de 20 wielen die in contact staan met het vel zijn zodanig vormgegeven dat zij het vel zonder slip kunnen transporteren in doorvoerrichting T terwijl de uitbuigende elementen 21 voldoende weinig stijf zijn dat bij aanraking van een vel met een registratiewand de wieldelen 21 lateraal uitbuigen, waardoor in die situatie een voldoende lage laterale krachtcomponent op het vel wordt uitgeoefend dat het vel niet beschadigd. De zijdes 24 25 van de wieldelen die in bedrijf in contact komen met de te transporteren vellen zijn bijvoorbeeld in hoofdzaak vlak, afgerond of bol in de richting van het vel.

Bij de transportwielen zoals weergegeven in figuur 6 zijn de zaagsneden ter plaatse van de basis 22 te voorzien van boringen 23 of afrondingen. Dit is voordelig om ongewenst uitscheuren van de wieldelen 21 te voorkomen en de flexibiliteit van de lateraal 30 uitbuigende delen 21 verder te verhogen.

1030437

Claims (6)

1. Velverwerkingsinrichting waarmee vellen ten opzichte van elkaar verschoven kunnen worden afgelegd, omvattend een papierbaan, een eerste en een tweede 5 velrandgeleider, welke in doorvoerrichting in hoofdzaak parallel ten opzichte van elkaar zijn aangebracht, een transportinrichting, ingericht om een vel in doorvoerrichting en In laterale richting door de papierbaan te bewegen, met het kenmerk dat de eerste en de tweede velrandgeleider (12,13) statisch ten opzichte van de papierbaan (11) en ten opzichte van elkaar in laterale richting verschoven zijn opgesteld, en een schakelbaar 10 stuurmechanisme (16) is aangebracht welk stuurmechanisme (16) een eerste en een tweede positie kan aannemen, zodanig dat een velrand in bedrijf respectievelijk in de eerste of de tweede velrandgeleider (12,13) kan worden bewogen.
2. Velverwerkingsinrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk dat het 15 stuurmechanisme een beweegbare klep (16) omvat, welke ter plaatse van de ingang (3) van de papierbaan (11) is aangebracht.
3. Velverwerkingsinrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk dat het transportinrichting tenminste een aangedreven wiel (10) omvat, dat zodanig is 20 geplaatst dat de aandrijfrichting een hoek maakt met de doorvoerrichting (T) tussen de 0-90° in het vlak van de papierbaan (11).
4. Velverwerkingsinrichting volgens conclusie 3, met het kenmerk dat het aangedreven wiel (10) in laterale richting buigstijfheid heeft, zodanig dat het aangedreven wiel (10) in 25 bedrijf uitbuigt bij aanraking van het vel met de registratiewand (14,15).
5. Velverwerkingsinrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk dat de velrandgeleider (12,13) is gevormd als een U-profiel.
6. Nabewerkingsstation (1) voorzien van een velverwerkingsinrichting (2) volgens een der voorgaande conclusies. 1030437
NL1030437A 2005-11-16 2005-11-16 Inrichting voor het registreren van vellen. NL1030437C2 (nl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1030437A NL1030437C2 (nl) 2005-11-16 2005-11-16 Inrichting voor het registreren van vellen.
NL1030437 2005-11-16

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1030437A NL1030437C2 (nl) 2005-11-16 2005-11-16 Inrichting voor het registreren van vellen.
EP06123518A EP1787928B1 (en) 2005-11-16 2006-11-06 Sheet registration device
AT06123518T AT507173T (de) 2005-11-16 2006-11-06 Blattausrichtungsvorrichtung
DE602006021518T DE602006021518D1 (de) 2005-11-16 2006-11-06 Blattausrichtungsvorrichtung
JP2006307895A JP2007137677A (ja) 2005-11-16 2006-11-14 シート位置合わせ装置
US11/599,366 US7490829B2 (en) 2005-11-16 2006-11-15 Sheet registry device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1030437C2 true NL1030437C2 (nl) 2007-05-21

Family

ID=36747334

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1030437A NL1030437C2 (nl) 2005-11-16 2005-11-16 Inrichting voor het registreren van vellen.

Country Status (6)

Country Link
US (1) US7490829B2 (nl)
EP (1) EP1787928B1 (nl)
JP (1) JP2007137677A (nl)
AT (1) AT507173T (nl)
DE (1) DE602006021518D1 (nl)
NL (1) NL1030437C2 (nl)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5338785B2 (ja) 2010-10-29 2013-11-13 ブラザー工業株式会社 画像形成装置
JP5370336B2 (ja) * 2010-10-29 2013-12-18 ブラザー工業株式会社 画像形成装置
KR101258773B1 (ko) * 2011-08-02 2013-04-29 노틸러스효성 주식회사 매체 정렬 장치

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3148877A (en) * 1962-02-12 1964-09-15 Internat Business Macines Corp Sheet driving and aligning mechanism
JPS5922851A (en) * 1982-07-26 1984-02-06 Fuji Xerox Co Ltd Paper sheet assorting apparatus for copying machine
EP0386278A1 (en) * 1989-03-04 1990-09-12 International Business Machines Corporation Alignment and transport roll made of flexible material
FR2760733A1 (fr) * 1997-03-12 1998-09-18 C P Bourg Sa Machine d'empilage de feuilles
US6460844B1 (en) * 2000-10-31 2002-10-08 Roll Systems, Inc. Cut sheet streamer and merger

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4334759A (en) 1980-04-03 1982-06-15 Xerox Corporation Precise center line registration of a substrate
US6695302B1 (en) * 1999-10-29 2004-02-24 Energy Saving Products And Sales Corporation Method and apparatus for separating a stream of spaced documents into discrete groups
JP3918463B2 (ja) * 2001-06-15 2007-05-23 富士ゼロックス株式会社 用紙搬送装置及び画像形成装置
JP2004161387A (ja) * 2002-11-08 2004-06-10 Canon Inc シート搬送装置及びこれを備えた画像形成装置
JP3962701B2 (ja) * 2003-03-31 2007-08-22 キヤノン株式会社 シート搬送装置及び画像形成装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3148877A (en) * 1962-02-12 1964-09-15 Internat Business Macines Corp Sheet driving and aligning mechanism
JPS5922851A (en) * 1982-07-26 1984-02-06 Fuji Xerox Co Ltd Paper sheet assorting apparatus for copying machine
EP0386278A1 (en) * 1989-03-04 1990-09-12 International Business Machines Corporation Alignment and transport roll made of flexible material
FR2760733A1 (fr) * 1997-03-12 1998-09-18 C P Bourg Sa Machine d'empilage de feuilles
US6460844B1 (en) * 2000-10-31 2002-10-08 Roll Systems, Inc. Cut sheet streamer and merger

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 008, no. 116 (M - 299) 30 May 1984 (1984-05-30) *

Also Published As

Publication number Publication date
AT507173T (de) 2011-05-15
US7490829B2 (en) 2009-02-17
US20070108699A1 (en) 2007-05-17
EP1787928A1 (en) 2007-05-23
JP2007137677A (ja) 2007-06-07
DE602006021518D1 (de) 2011-06-09
EP1787928B1 (en) 2011-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5218478B2 (ja) 用紙処理装置および画像形成システム
US6905118B2 (en) Sheet finisher and image forming system using the same
US7971877B2 (en) Transfer out device
JP5056918B2 (ja) 用紙処理装置および画像形成装置
US6957810B2 (en) Sheet finisher with two processing trays
JP4088206B2 (ja) 用紙折り装置、用紙処理装置および画像形成システム
JP4446960B2 (ja) シート処理装置及び画像形成装置
CA2172194C (en) High speed printed sheet stacking and registration system
CN101565135B (zh) 片材后处理装置
JP3122518B2 (ja) 用紙スタツク装置
JP5282755B2 (ja) シート処理装置およびシート処理システム
JP6360285B2 (ja) シート処理装置及びこれを備えた画像形成システム
US8162305B2 (en) Sheet processing system, sheet-supply control method, and computer program product
EP1970337B1 (en) Vertical Sheet Compiling Apparatus and Methods of Vertically Compiling Sheets
US7731169B2 (en) Sheet finishing apparatus
US7862016B2 (en) Sheet stacking mechanism, sheet folding device, sheet post-processing apparatus and image forming apparatus
US8062201B2 (en) Sheet finishing apparatus and image forming apparatus equipped with the same
US9077827B2 (en) Page-turning reader device and feeder device
JP2007237562A (ja) 用紙束成形装置
US7484721B2 (en) Sheet bundle conveyance apparatus and bookmaking apparatus using the same
JP2008214102A (ja) 用紙後処理装置
US7862022B2 (en) Sheet processing apparatus and image forming apparatus
JP4444653B2 (ja) 画像形成装置の製本装置及びその制御方法
US20110091259A1 (en) Bookbinding system, bookbinding method, and bookbinding control program
KR101268552B1 (ko) 용지배출장치

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20120601