FI84709C - An arrangement traebearbetningsmaskiner. - Google Patents

An arrangement traebearbetningsmaskiner. Download PDF

Info

Publication number
FI84709C
FI84709C FI900987A FI900987A FI84709C FI 84709 C FI84709 C FI 84709C FI 900987 A FI900987 A FI 900987A FI 900987 A FI900987 A FI 900987A FI 84709 C FI84709 C FI 84709C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
surface
sliding surface
sensor
workpiece
distance
Prior art date
Application number
FI900987A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI900987A (en
FI900987A0 (en
FI84709B (en
Inventor
Vilho Koivusalo
Original Assignee
Paloheimo Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Paloheimo Oy filed Critical Paloheimo Oy
Priority to FI900987A priority Critical patent/FI84709C/en
Priority to FI900987 priority
Publication of FI900987A0 publication Critical patent/FI900987A0/en
Publication of FI900987A publication Critical patent/FI900987A/en
Publication of FI84709B publication Critical patent/FI84709B/en
Application granted granted Critical
Publication of FI84709C publication Critical patent/FI84709C/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • B23QDETAILS, COMPONENTS, OR ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS, e.g. ARRANGEMENTS FOR COPYING OR CONTROLLING; MACHINE TOOLS IN GENERAL CHARACTERISED BY THE CONSTRUCTION OF PARTICULAR DETAILS OR COMPONENTS; COMBINATIONS OR ASSOCIATIONS OF METAL-WORKING MACHINES, NOT DIRECTED TO A PARTICULAR RESULT
  • B23Q11/00Accessories fitted to machine tools for keeping tools or parts of the machine in good working condition or for cooling work; Safety devices specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, machine tools
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • B23DPLANING; SLOTTING; SHEARING; BROACHING; SAWING; FILING; SCRAPING; LIKE OPERATIONS FOR WORKING METAL BY REMOVING MATERIAL, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • B23D59/00Accessories specially designed for sawing machines or sawing devices
  • B23D59/001Measuring or control devices, e.g. for automatic control of work feed pressure on band saw blade
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • B23QDETAILS, COMPONENTS, OR ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS, e.g. ARRANGEMENTS FOR COPYING OR CONTROLLING; MACHINE TOOLS IN GENERAL CHARACTERISED BY THE CONSTRUCTION OF PARTICULAR DETAILS OR COMPONENTS; COMBINATIONS OR ASSOCIATIONS OF METAL-WORKING MACHINES, NOT DIRECTED TO A PARTICULAR RESULT
  • B23Q3/00Devices holding, supporting, or positioning work or tools, of a kind normally removable from the machine
  • B23Q3/002Means to press a workpiece against a guide
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B24GRINDING; POLISHING
  • B24BMACHINES, DEVICES, OR PROCESSES FOR GRINDING OR POLISHING; DRESSING OR CONDITIONING OF ABRADING SURFACES; FEEDING OF GRINDING, POLISHING, OR LAPPING AGENTS
  • B24B19/00Single-purpose machines or devices for particular grinding operations not covered by any other main group
  • B24B19/22Single-purpose machines or devices for particular grinding operations not covered by any other main group characterised by a special design with respect to properties of the material of non-metallic articles to be ground
  • B24B19/24Single-purpose machines or devices for particular grinding operations not covered by any other main group characterised by a special design with respect to properties of the material of non-metallic articles to be ground of wood, e.g. furniture
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B24GRINDING; POLISHING
  • B24BMACHINES, DEVICES, OR PROCESSES FOR GRINDING OR POLISHING; DRESSING OR CONDITIONING OF ABRADING SURFACES; FEEDING OF GRINDING, POLISHING, OR LAPPING AGENTS
  • B24B7/00Machines or devices designed for grinding plane surfaces on work, including polishing plane glass surfaces; Accessories therefor
  • B24B7/20Machines or devices designed for grinding plane surfaces on work, including polishing plane glass surfaces; Accessories therefor characterised by a special design with respect to properties of the material of non-metallic articles to be ground
  • B24B7/28Machines or devices designed for grinding plane surfaces on work, including polishing plane glass surfaces; Accessories therefor characterised by a special design with respect to properties of the material of non-metallic articles to be ground for grinding wood
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B27WORKING OR PRESERVING WOOD OR SIMILAR MATERIAL; NAILING OR STAPLING MACHINES IN GENERAL
  • B27BSAWS FOR WOOD OR SIMILAR MATERIAL; COMPONENTS OR ACCESSORIES THEREFOR
  • B27B31/00Arrangements for conveying, loading, turning, adjusting, or discharging the log or timber, specially designed for saw mills or sawing machines
  • B27B31/06Adjusting equipment, e.g. using optical projection
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B27WORKING OR PRESERVING WOOD OR SIMILAR MATERIAL; NAILING OR STAPLING MACHINES IN GENERAL
  • B27CPLANING, DRILLING, MILLING, TURNING OR UNIVERSAL MACHINES FOR WOOD OR SIMILAR MATERIAL
  • B27C1/00Machines for producing flat surfaces, e.g. by rotary cutters; Equipment therefor
  • B27C1/12Arrangements for feeding work
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B27WORKING OR PRESERVING WOOD OR SIMILAR MATERIAL; NAILING OR STAPLING MACHINES IN GENERAL
  • B27FDOVETAILED WORK; TENONS; SLOTTING MACHINES FOR WOOD OR SIMILAR MATERIAL; NAILING OR STAPLING MACHINES
  • B27F1/00Dovetailed work; Tenons; Making tongues or grooves; Groove- and- tongue jointed work; Finger- joints
  • B27F1/02Making tongues or grooves, of indefinite length
  • B27F1/06Making tongues or grooves, of indefinite length simultaneously along opposite edges of a board
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B27WORKING OR PRESERVING WOOD OR SIMILAR MATERIAL; NAILING OR STAPLING MACHINES IN GENERAL
  • B27MWORKING OF WOOD NOT PROVIDED FOR IN SUBCLASSES B27B - B27L; MANUFACTURE OF SPECIFIC WOODEN ARTICLES
  • B27M3/00Manufacture or reconditioning of specific semi-finished or finished articles
  • B27M3/04Manufacture or reconditioning of specific semi-finished or finished articles of flooring elements, e.g. parqueting blocks
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B44DECORATIVE ARTS
  • B44BMACHINES, APPARATUS OR TOOLS FOR ARTISTIC WORK, e.g. FOR SCULPTURING, GUILLOCHING, CARVING, BRANDING, INLAYING
  • B44B5/00Machines or apparatus for embossing decorations or marks, e.g. embossing coins
  • B44B5/02Dies; Accessories
  • B44B5/024Work piece loading or discharging arrangements
  • GPHYSICS
  • G01MEASURING; TESTING
  • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
  • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical means
  • G01B11/14Measuring arrangements characterised by the use of optical means for measuring distance or clearance between spaced objects or spaced apertures

Description

1 84709 1 84709

Laite puuntyöstökoneissa - Anordning i träbearbetnings-maskiner 5 Keksintö koskee laitetta puuntyöstökoneissa ja vastaavissa, joissa työstettävä kappale kulkee paikallaan pysyvän työstö-alueen muodostavien työstävien terien kautta ja työkappale liukuu tällä työstöalueella yhdellä pinnallaan pitkin työstökoneen vasteradan liukupintaa sitä vasten painuneena, 10 liukuvan työkappaleen ainakin kahden tässä työstetyn pinnan välimatkan pysyvyyden valvomiseksi. The device wood-working machines - Device as träbearbetnings-Maskiner 5 The present invention concerns a device for wood-working machines and the like, in which the workpiece extends form the stationary processing area of ​​the work of the blade and the workpiece slide in this working area along one surface of the machine tool response of the track slide against the surface of the sunk, 10 of the sliding of the workpiece, at least two in this the control of the machined surface at a distance stability. Erityisesti keksintö kohdistuu parkettilautojen ja muiden vastaavien puukappaleiden työstökoneisiin, joissa ohjaus työstöä varten otetaan kappaleen yhdestä suorasta pinnasta. In particular, the invention relates to the boards and similar wood blocks for machine tools, in which the control processing for one track into the straight surface.

15 15

Valmistettaessa esim. parkettilautoja tehdään ensin lauta-aihioita, joiden se pinta, joista tulee lopullinen näkyvä lattian pinta, hiotaan, minkä jälkeen parkettilauta-aihiot johdetaan työstökoneeseen, joka jyrsii laudan kahteen vas-20 takkaiseen reunaan toiseen koiraspontin ja toiseen naaras- pontin. In preparing e.g. parquet boards is first board blanks to the surface which will become the final visible surface of the floor, ground, after which the board parquet blanks fed in the machine tool, which mills the two left-edge of the board 20 opposite to the second tongue and the second tongue female. Työstökone on tyypillisesti rakenteeltaan sellainen, että lauta-aihio pannaan kulkemaan pituussuuntaansa siten, että lauta-aihion lopullista ulkopintaa vastaava hiottu pinta liukuu pitkin työstökoneeseen kuuluvan vasteradan 25 liukupintaa. The machine tool is typically constructed such that the board blank is made to pass the longitudinal direction in such a way that the respective final outer surface of the cant ground surface slides along the response path of the machine tool 25 the sliding surface. Lauta-aihion pinnan ja liukupinnan välinen tiivis kosketus pyritään varmistamaan puristusrullilla, jotka painavat lauta-aihiota liukupintaa vasten. intimate contact between the board blank surface and the sliding surface designed to ensure the pinch rollers, which press the cant against the sliding surface. Tällöin lauta-aihion reunoja työstävät jyrsinterät voidaan asetella oikeille kohdille. In this case, the cant for working the edges of the cutter blades can be adjusted to the right points. Tällaisessa parkettilaudassa on sen 30 mitoituksen kannalta vaativin ja suurinta tarkkuutta edellyttävä mitta pontin etäisyys näkyviin jäävästä pinnasta. In such a hardwood floor boards are remaining on the surface 30 of the dimensioning of the most demanding and requires maximum precision of measurement of the tongue away view. Tällaisia parkettilautoja käytetään nimittäin valmiiksi pintakäsiteltynä, jolloin niitä ei asennuspaikalla hiota tai muuten käsitellä vaan ne ainoastaan liitetään toinen 35 toisiinsa ponteistaan. Such parquet boards are used namely the pre-treated surface, wherein the installation site does not sweat, or otherwise processed but only connected to each other ponteistaan ​​35 second. Tällöin pienikin mittavirhe pontin asemassa laudan yläpinnasta lukien aiheuttaa sen, että toisiinsa liitettyjen lautojen yläpinnat eivät tulekaan samaan tasoon vaan niiden rajakohtaan muodostuu pieni kynnys, jollaista ei mitenkään voida lattiassa sallia. In this case, even a small error in measuring the upper surface of the tongue including the position of the board causes the interconnected upper surfaces of the boards are not all in the same plane, but the limit to form a low threshold, which could not possibly be permitted on the floor. Suurin 40 2 84709 sallittu poikkeama kahden viereisen laudan pintojen välillä on suuruusluokkaa 0,1 mm, mutta yleensä on edullista, että ero olisi pienempi kuten 0,05 mm tms. 40 2 84709 Maximum allowable deviation between the two adjacent surfaces of the board is of the order of 0.1 mm, but it is generally preferred that the difference be less such as 0.05 mm or the like.

5 Edellä kuvatun tarkkuuden saavuttaminen jatkuvassa sarjatuotannossa jokaisen parkettilaudan kohdalta ja pituudelta on varmistettava. 5 to achieve the accuracy of the above-described continuous series production of each parquet board point, and the length is ensured. Koska parkettilaudan paksuussuuntainen keskialue, johon pontit normaalisti tulevat, on tehty säleistä liimaamalla, on ponttien pinta lyhyeltä matkalta 10 tarkasteltuna epätasainen, mistä seuraa, että pontin aseman mittaaminen tavanomaisilla mittalaitteilla ei onnistu vaan tulos on harhaanjohtava. Since the thickness direction of the central area of ​​parquet board, which normally come in tongues, is made of slats by gluing, has tongues at short range surface 10 viewed uneven, with the result that the measurement of the position of the tongue with conventional measuring devices can not be but the result is misleading. Tämän lisäksi tällaisessa mittauksessa vaikuttaisi helposti sama virhetekijä kuin mikä työstössäkin ts. epäpuhtaushiukkaset, kuten irronneet puutikut, 15 sahanpuru, hiontapölykasaumat ja muut vastaavat, joiden läsnäoloa puuta työstävässä laitoksessa ei voida välttää. In addition, such a measurement error is easily effected by the same factor as that MACHINING ie. The impurity, such as detached wood rods, 15 sawdust, hiontapölykasaumat and the like, with the presence of its working the plant timber can not be avoided. Nämä aiheuttavat, joutuessaan vasteen liukupinnan ja työstettävän parkettilaudan väliin, laudan nousemisen irti liukupinnasta ainakin joltakin matkalta, mistä on tuloksena 20 pontin siirtyminen väärään kohtaan laudan pinnasta lukien vaikka itse terät olisivatkin täysin oikein asennettuja liukupintaan nähden. These cause, in contact with the sliding between the abutment surface and the workpiece parquet board, the board rising from the sliding surface of at least from one trip, resulting in a shift in the wrong tongue 20 to the surface of the board including even the blades themselves, be mounted correctly relative to the sliding surface. Jos lauta-aihion irtoamisen liukupinnasta aiheuttava hiukkanen jää kiinni johonkin liukupinnan kohtaan, on tästä tuloksena lähes varmasti naarmu tai naar-25 muja laudan jo hiottuun pintaan, joka kulkee liukupintaa vasten. If the cant causes detachment of the sliding surface of the particle is caught in a sliding surface site, this is almost certainly a result of scratches or fem-25 nodes board already milled face, which extends against the sliding surface. Tämä taas aiheuttaa sen, että kyseinen tai kyseiset laudat on hylättävä ennen eteenpäin toimitusta. This in turn will cause that this or these boards must be rejected before further delivery. Koska tällaisessa kappaleessa on pontit jo työstetty, ei kyseistä lauta-aihiota voida edes uudelleen hioa vaan se on suoraan 30 tuotantohukkaa. Since such an article is a tongue and groove already worked, the cant can not even be re-sanded but it is directly 30 production loss. Tästä syystä on vältetty kaikkinaisia väli neitä, jotka olisivat rikkoneet liukupinnan jatkuvuuden, kuten tästä pinnasta mittaavia laitteita, kuten mekaanisia mittalaitteita, jotka olisivat voineet kerätä likahiukkasia tai joihin likahiukkaset voisivat tarttua. It is therefore avoided all manner of intermediate media which would have broken the continuity of the sliding surface, such as devices for measuring this surface, such as a mechanical measuring devices, which could collect dirt or particles which dirt particles can build up. Epäpuhtaushiukka-35 sen kulkiessa lauta-aihion mukana ulottuu hiukkasen aiheuttama mittavirhe jollekin etäisyydelle sen sijaintikohdasta molempiin suuntiin, mistä on tuloksena se, että lauta-aihio ei välttämättä ole koko pituudeltaan toleranssin ulkopuolel- 3 84709 la. Epäpuhtaushiukka-35 as it passes board blank with extending the measuring error caused by the particle at some distance from the location of point in both directions, as a result of the fact that the board blank is not necessarily the entire length of the outside of the tolerance 3 84 709 Ia. Erityisesti jos virhe on vain lauta-aihion toisessa päässä voidaan aihiosta vielä saada käyttökelpoista tuotetta katkaisemalla virheellinen kohta pois kunhan vain tiedetään mikä tai mitkä kohdat laudoista ovat toleranssien sisällä 5 ja mitkä kohdat eivät. In particular, if the error is only a cant other end of the blank can still get a useful product by cutting off the faulty point as long as it is known which of the 5 sections of wooden boards, and what items are within the tolerance. Tämä ei ole ollut mahdollista tunnetuilla keinoilla. This has not been possible known means.

Keksinnön tavoitteena on siten aikaansaada mittalaite erityisesti puuntyöstökoneisiin, jolla voidaan ilmaista työste-10 tyn kappaleen epätasaisen pinnan tarkka etäisyys sen toisesta pinnasta ja joka tätä tarkoitusta varten erityisesti työstöterien toiminta-alueella osoittaisi sen, että työstettävän kappaleen pinta on tiiviisti liukupintaa vasten ja vastaavasti osoittaa jos työstettävän kappaleen pinta irtoaa 15 liukupinnasta mainitun pienen toleranssimitan verran. The aim of the invention is to provide a measuring device, in particular for woodworking machines, which can be expressed in exact distance from the uneven surface of the machined-10 CCC member to the second surface and which for this purpose, in particular a cutting blade operating range would indicate that the workpiece surface is in close sliding against the surface and accordingly indicates if the worksheet body surface 15 comes off the sliding surface of said small tolerance increment. Keksinnön tavoitteena on saada aikaan tämän tyyppinen mittalaite, joka kykenee osoittamaan myös pelkästään kappaleen toisen reunan irtoamisen liukupinnasta vaikka toinen reuna edelleen olisi asianmukaisesti liukupinnassa kiinni. The aim of the invention is to provide a measuring device of this type, which can show the slide surface of the separation of the second edge of the body, although only one edge of the further sliding surface should be properly closed. Keksin-20 nön tavoitteena on myös aikaansaada edellä kuvatun tyyppinen mittalaite, joka mahdollistaa vasteen liukupinnan pitämisen yhtenäisenä katkeamattomana pintana, johon haitalliset hiukkaset eivät pääse tarttumaan. Biscuit-20 Non aim is also to provide a type of measuring device described above, which allows the response of the sliding surface of marketing as a single unbroken surface to which the particles are not harmful to seize. Tämän lisäksi keksinnön tavoitteena on saada aikaan edellä kuvatun tyyppinen mitta-25 laite, joka tuottaa keinot erottaa jälkikäteen ne kohdat työstetyistä kappaleista, joissa kappaleet ovat olleet irti liukupinnasta ja lisäksi kykenee antamaan tarvittaessa hälytyksen, jotta kone voidaan pysäyttää virheen poistamista varten. In addition, the object of the invention is to provide the above-described type of measuring device 25, which provides the means to distinguish the points afterwards machined pieces, which pieces are out of their slide surface and further capable of providing an alarm if necessary, so that the machine can be stopped to remove the error.

30 30

Keksinnön mukaisen laitteen avulla saadaan aikaan ratkaiseva parannus esitetyissä epäkohdissa ja toteutettua määritellyt tavoitteet. the device according to the invention provides a decisive improvement to the disadvantages described and implemented defined goals. Tämän aikaansaamiseksi keksinnön mukaiselle laitteelle on tunnusomaista se, mitä on esitetty patentti-35 vaatimuksen 1 tunnusmerkkiosassa. To achieve this, the apparatus according to the invention is characterized by what is set forth in the 35-characterizing part of claim 1.

Erityisesti keksinnön etuna on se, että laite mahdollistaa epäsuorasti pinnaltaan epätasaisen ponttipinnan tai muun 4 84709 vastaavan työstetyn pinnan tarkan etäisyyden ja varsinkin tästä etäisyydestä poikkeamisen ilmaisun yksinkertaisesti ilman mekaanisesti liikkuvia osia. In particular advantage of the invention is that the device enables the uneven surface indirectly or other ponttipinnan 4 84 709 corresponding to the machined surface of the exact distance, and in particular this distance deviation detection simply without mechanically moving parts. Toisena keksinnön etuna on se, että sen edelleenkehitelmällä on virheelliset osuu-5 det tuotteesta merkittävissä myöhempää poistamista varten. Another advantage of the invention is that it is a false hits edelleenkehitelmällä 5-det this important for subsequent removal. Lisäksi keksinnön etuna on, että laite on sovitettavissa myös olemassa oleviin laitoksiin jälkikäteen ja on rakenteeltaan yksinkertainen ja toimintavarma. Another advantage of the invention is that the device is also fitted retrospectively to existing installations, and is simple in construction and reliable in operation.

10 Seuraavassa keksintöä selostetaan yksityiskohtaisesti oheisiin kuvioihin viittaamalla, joissa kuvio 1 esittää poikkileikkausta keksinnön mukaisesta laitteesta pitkin kuvion 2 tasoa II ja 15 kuvio 2 esittää keksinnön mukaista laitetta sivulta päin kuvion 1 suunnasta II. 10 The invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings, in which Figure 1 shows a cross-sectional view of the device according to the invention a two level II and Figure 15 shows the device of Figure 2 a side view in the direction II of Figure 1 according to the invention.

Kuvioissa on esitetty periaatekuvana parkettilaudan tai tavallisen laudan työstökone 1 yleisesti. The figures show a principle view of a parquet board, or a board machine ordinary one generally. Tässä työstöko-20 neessa on vasterata 2, joka kuviossa 2 näkyy pituussuunnassaan ja kuviossa 1 poikkileikkauksena. This machining 20 has a base stop rail 2, Figure 2 shows a longitudinal cross section and Figure 1. Työstettäviä kappaleita 3 syötetään koneeseen 1 pitkin tätä vasterataa siten, että työkappaleen 3 valmiiksi hiottu tai muuten valmiiksi työstetty pinta 4 on painettuna vasteradan liukupintaa 5 25 vasten. 3 workpieces fed to the machine 1 along this path of response so that the workpiece 3 pre-milled or pre-machined surface 4 is pressed against the stop line sliding surface 5. 25 Kuviossa 2 syöttö työstöalueelle ja sen läpi työstö-terien kautta tapahtuu nuolen S suunnassa ei-esitetyillä laitteilla ja tämä merkitsee kuviossa 1 kuvatasoa vastaan kohtisuoraa suuntaa. Figure 2 pass through the processing region and the direction of the arrow S occurs not shown devices via machining of the blades, and this means in Fig 1 on the plane perpendicular to the direction. Työkappaleiden 3 painaminen vasteradan 2 liukupintaa 5 vasten tapahtuu esimerkiksi paininrullilla 30 6, joita voi olla työkappaleen kulkusuunnassa S peräkkäin useampia, mutta yleensä ainakin kahdessa kohdassa ja samoin rinnakkain, ts. kulkusuuntaan S nähden poikittain yksi, kaksi, kuten kuviossa 1, tai useampia. Workpieces three printing response of the web 2 the sliding surface 5 against the will, for example Roller June 30, would be the workpiece flow direction S of successively more, but generally at least at two points and on the same side by side, ie. With respect to the running direction S transverse one, two, as shown in Figure 1, or more. Samoin rullien leveys voi vaihdella varsin kapeasta koko vasteradan levyiseksi 35 ja niiden puristusta säädetään sinänsä tunnetulla tässä ei-esitetyllä tavalla halutun pintapaineen saamiseksi työkappaleen pinnan 4 ja liukupinnan 5 välille. Similarly, the width of the rollers can vary quite a narrow track width size of the response 35 and the pressure is adjusted in per se known manner not shown in order to obtain a desired surface pressure of the workpiece surface and the sliding surface 4 of the five. Joka tapauksessa työkappaleiden 3 painaminen tapahtuu työkappaleen pintaan 5 84709 4, joka siis tulee liukupintaa 5 vasten, nähden oleellisesti yhdensuuntaisesta vastakkaisesta pinnasta 7. Tämän lisäksi työstökoneessa on tietenkin työstävät terät, tässä tapauksessa terät 8 ja 9, jotka kuvatussa esimerkissä on sovitettu 5 työstämään pitkänomaisen työkappaleen pituusreunoihin naa-raspontin 10 ja vastaavasti koiraspontin 11. Työstävät terät 8, 9 pysyvät varsinaista työstöliikettä lukuunottamatta paikallaan vasterataan 2 nähden ja muodostavat siten kiinteän tai paikallaan pysyvän työstöalueen. In any case, the work pieces 3 Printing takes place in the workpiece surface 5 84 709 4, which thus becomes the sliding surface 5 against the relative substantially parallel opposite surface 7. In addition, the machine tool is, of course, working tools, in this case, the blades 8 and 9, which in the example illustrated is adapted to five machining an elongated workpiece NAA raspontin longitudinal edges 10 and 11 for machining the blades of the tongue 8, 9 remain in the actual working movement with the exception of the response in place with respect to the track 2 and thereby form a stable work surface or fixed in place. Työstöalueella 10 tarkoitetaan tässä työstävien terien työstöliikettä tehdessään muodostamien äärirajojen kautta liikesuuntaa S vastaan kohtisuorien tasojen välistä aluetta, joka kuviossa 2 on merkitty viitteellä T, koska tässä tapauksessa työstöliike on terien pyöriminen, mutta terien akselit pysyvät paikal-15 laan. In the processing means 10 in making the work of the working movement of the blades formed by the extremities of the direction of movement S and the area between the perpendicular planes, which in Figure 2 is denoted by T, in this case, since the working movement of the blades is rotating, but the axes of the blades 15 remain in local temperature.

Kun ajatellaan työkappaleesta, tässä tapauksessa parketti-laudasta, tehtävää valmista tuotetta, ts. tässä tapauksessa lattiaa, on lattian ulkonäön ja käytettävyyden kannalta 20 ensiarvoisen tärkeää, että pontit 10 ja 11 ovat juuri täsmälleen samalla ja oikealla etäisyydellä pinnasta 4, josta tulee valmiin lattian näkyvissä oleva yläpinta. In view of the workpiece, in this case, the parquet board, the role of the finished product, ie. In this case the floor, is 20 essential to the floor to the appearance and usability of the tongues 10 and 11 are just exactly the same time and at the right distance from the surface 4, which will be visible in the finished floor the upper surface. Yksinkertaisuuden vuoksi ilmaistaan tässä ponttien 10, 11 etäisyyttä pinnasta 4 pelkästään ponttiuran yläpinnan 12 ja ponttiulok-25 keen yläpinnan 13 etäisyydellä H pinnasta 4. Tämän etäisyyden H tulee siis olla sekä naaras- että koiraspontin puolella yhtä suuri ja jokaisessa parkettilautayksilössä saman suuruinen kuin kaikissa muissa parkettilautayksilöissä. For simplicity, expressed in terms of the tongues 10, 11, the distance from the surface 4 of the upper surface of only the joint groove 12 and ponttiulok-25 keen top surface 13 a distance H from the surface 4. This distance H must therefore be both the female and the tongue side of the same and each parkettilautayksilössä the same as in all other parquet board individuals, . Tietenkin ponttien muiden mittojen tulee olla vastaavasti 30 yhtä suuria, vain siten valmiista lattiasta tulee tasainen ilman lautojen liitoskohtiin syntyviä portaita. Of course, other dimensions of the tongues and grooves, respectively, will be equal to 30, is the only way from finished floor becomes flat with no stairs arising from the joints of the boards.

Koska tarkkuusvaatimus mitalle H on erittäin suuri, kuten edellä on kuvattu, aiheuttaa jo pienikin roska, kuten hion-35 tapölykasauma, laudan päästä irronnut tikku tai sahanpuru-hiukkanen, jos se joutuu laudan pinnan 4 ja liukupinnan 5 väliin, virheen, jota ei voida hyväksyä. Since the accuracy requirement for a folding rule H is very large, as described above, is already causing a small trash, such as hion-35 tapölykasauma, detached from the board to get a stick or sawdust-particle, if it is caught between the board surface of the sliding surface 4 and 5, the error which can not be accepted . Tämä tilanne on kuvioissa esitetty katkoviivalla ja huomattavasti liioitel- 6 84709 tuna asian selventämiseksi. This situation is shown in dashed lines in Figures 6 and greatly exaggerated in order to clarify the matter 84 709 tuna. Kuviossa 1 on esitetty, kuinka lauta on roskan vuoksi noussut mitan D, ts. laudan pinnan 4a ja liukupinnan 5 väli on tämä mitta D, jolloin ponttien yläpinnan 12, 13 ja nousseen laudan pinnan 4 välimatka on 5 pienentynyt arvoon HD. Figure 1 shows how the board is increased due to foreign body dimension D, ie. The board surface 4a, and the sliding surface 5, this gap is the dimension D, wherein the upper surface of the tongues 12, 13 and increased distance between the board surface 4 is decreased to 5 in HD. Kuviosta 2 on sivultapäin nähtynä todettavissa, kuinka tällainen tilanne voi syntyä, kun joko työstöalueella tai työkappaleen 3 etureunan alla on roska, joka nostaa laudan päätä paininrullien 6 välisellä alueella. Figure 2 is a side view of the apparent how such a situation can occur when either the workpiece or the processing region below the leading edge 3 is spam, which increases the area of ​​the head of the board 6 between the press rollers. Tällaista ja muita vastaavia työkappaleen 3 nousemisia 10 irti liukupinnasta 5 ei voida kokonaan estää ohjauskeinoilla, koska kappaleen 3 puristusta vasterataa 2 vastaan ei voida lisätä liian suureksi niiden välisen kuumenemisen ja työkappaleen rajallisen puristuskestävyyden vuoksi. Such and other similar work piece 3 to rise from 10 out of the sliding surface 5 can not completely prevent the control means, when the pressing member 3 against the response to the web 2 can not be increased too much because of the limited durability of the compression and heating of the workpiece between them. Tämän lisäksi puristustelojen järjestäminen työstöalueelle ei 15 aina ole mahdollista riippuen työstettävien terien kohdasta, koosta jne. In addition, the organization of the pressing rollers 15 into the working area is not always possible depending on the position of the blades to be machined, size, etc.

Keksintö perustuu siihen tosiseikkaan, että vasteradan 2 liukupinnan 5 ja työstöterien 8 ja 9 asemat toisiinsa nähden 20 ovat aina riittävällä tarkkuudella asetettavissa ja lukittavissa. The invention is based on the fact that the response of the web 2 and the sliding surface 5 of the cutting blade 8 and 9 of the 20 positions to one another are always sufficient precision adjustable and lockable. Näin ollen mittavirheet lopullisissa tuotteissa eivät johdu työstökoneesta, tai jos johtuvat, niin virhe on systemaattinen ja otantatutkimuksella välittömästi todettavissa, vaan ovat juuri kuvatuista likahiukkasista tai vastaavista 25 aiheutuvia. Accordingly, dimensional errors in the final products are not due to the processing machine, or resulting from, then the error is a systematic examination and sampling immediately apparent, but just described are dirt particles or the like 25 involved. Näin ollen keksinnön periaatteena on, että tuotteen mittatarkkuus on todettavissa mittaamalla työstettävän kappaleen ja koneen välistä suhdetta ja jos siinä ilmenee poikkeamia, se on selvä osoitus myös siitä, että lopullinen tuote poikkeaa vaaditusta ainakin mitoiltaan ja 30 kohtalaisella todennäköisyydellä myös pinnanlaadultaan. Thus, the principle of the invention is that the dimensional accuracy of the product is detected by measuring the relationship between the workpiece and the machine, and if the deviation occurs, it is a clear indication of the fact that the final product is different from the required dimensions and at least 30 at a moderate probability of the surface quality.

Siten keksinnössä on valittu mittauskohteeksi työkappaleen asema ja siinä ilmenevät poikkeamat liukupinnasta 5. Thus, the present invention is selected from the measurement of the workpiece in position and the Deviations from the sliding surface 5.

Keksinnön mukaisesti työkappaleen 3 pinnan 4 etäisyys liuku-35 pinnasta 5 mitataan yhdellä tai useammalla optisella etäi-syysmittausanturilla 14, jotka on suunnattu vasteradan 2 alapuolelta sen läpi kohti työstettävän kappaleen pintaa 4. Kun anturit 14 on ei-esitetyllä tavalla kiinnitetty 7 84709 työstökoneeseen tai vasterataan 2 siten, että anturit 14 ovat rataan nähden liikkumattomia ja kiinteitä, ilmaisevat anturit 14 määrätyllä signaaliarvollaan työkappaleen 3 pinnan 4 sijaitsemisen liukupintaa 5 vasten ja jollain 5 toisella tästä poikkeavalla signaaliarvolla osoittavat sen, että pinta 4 on irronnut liukupinnasta 5, koska pinta 4 on tällöin etääntynyt anturista ja siten liukupinnasta. According to the invention of the workpiece 3 surface 4 within the sliding-35 surface 5 is measured by one or more optical eor-syysmittausanturilla 14, which is directed to the response of the web 2 from below therethrough toward the surface of the workpiece 4. When the sensors 14 are not shown in the attached 7 84 709 a machine tool or the response to the web 2 so that the sensors 14 are in relation to the track stationary and fixed, indicate the sensors 14 specified signaaliarvollaan workpiece sliding surface occupying a three surface 4, 5 against and one 5 another at a different signal value, show that the surface 4 is detached from the sliding surface 5, since the surface 4 is then distanced from the sensor, and thus the sliding surface. Optiset etäisyysmittausanturit 14 voivat olla mitä tahansa tarkoitukseen sopivaa kaupallisesti saatavissa olevaa tyyppiä 10 eikä niiden rakennetta siten selosteta kovin tarkasti. Optical distance measuring sensor 14 may be any suitable purpose, the commercially available type 10 and their construction will not be described very accurately. Ne sisäistävät tyypillisesti syöttöpiirin 15 valoa emittoivan diodin tai laserin 16 käyttämiseksi, tästä tulevaa valoa kohdistavan linssin 17, vastaanotinlinssit 18, optisen asentoilmaisinelementin 19 ja vahvistinpiirin 20. Anturi 15 toimii siten, että optinen asentoilmaisinelementti tunnistaa kappaleesta 3 heijastuneen valon tulokulman muutoksen, joka aiheuttaa osumiskohdan muutoksen ilmaisimessa, joka vastaa muuttunutta kohteen asemaa. Typically, they internalize the input circuit 15 of the light emitting diode or the laser 16 to operate, this incident light to target the lens 17, a receiver lens 18, the optical position detector element 19 and the amplifier circuit 20. The sensor 15 operates so that the optical position detector element detects of the angle of incidence of a 3-reflected light, which causes a change in landing location a detector that corresponds to the changed position of an object. Kuviossa 1 on kumpaankin anturiin 14 piirretty emittoitu säde 24, joka osuu pintaan 4 20 ja kolme oletettua takaisinheijastunutta tulevaa sädettä 25 vastaten kolmea oletettua kohteen asemaa, josta selvästi näkyy, miten kohteen aseman muutos vaikuttaa tulevan säteen kohtaan ilmaisimessa 19. Tämä kohdan muutos on muunnettavissa pinnan 4 etäisyysmuutokseksi, joka tapahtuu antureiden 25 perään esim. kaapelilla 31 kytketyssä ohjausyksikössä 21. Tämä ohjausyksikkö 21 on lisäksi yhdestä lähdöstään 32 kytketty rullaleimausyksikköön 22, joka myös voi olla rakenteeltaan mitä tahansa tunnettua kaupallisesti saatavaa tyyppiä, joten sen rakennetta ei yksityiskohtaisemmin tässä 30 selosteta. Figure 1 is drawn in each of the sensor 14 the emitted beam 24 which hits the surface 4 of 20, and the expected future takaisinheijastunutta three beams 25, corresponding to three putative position of an object, which clearly shows how the change in position of influence of the incident beam towards the detector 19. This change of the surface is convertible 4 the distance change, which takes place after the sensor 25 e.g. a cable 31 connected to the control unit 21. the control unit 21 is one to its output 32 coupled to rullaleimausyksikköön 22, which may also be of any known commercially available type, so its structure is not greater detail in this 30 disclosed. Rullaleimausyksikkö 22 sisältää kuitenkin merkin-tärullan 23, joka kuvioissa on ehjällä viivalla osoitettu ei-merkitsevään asentoon, jolloin se on välimatkan M päässä työkappaleen yläpinnasta 7 ja pisteviivalla merkintäasen-toon, jolloin se on kosketuksissa työkappaleen yläpintaan 35 7 merkiten liikkuvan työkappaleen 3 yläpintaan 7 ainakin suhteellisen jatkuvaa merkkiä siltä ajalta kun painaminen jatkuu. However Rullaleimausyksikkö 22 includes a character-tärullan 23, which in the figures is shown by a solid line in a non-significant position, wherein it is a distance M from the workpiece surface 7, and the dotted line merkintäasen-combustion, where it is in contact with the workpiece surface 35 7 designating a moving workpiece 3 to the upper surface 7 of at least relatively constant characters for the time when printing resumes. Merkintäpyörän 23 siirto lepoasennosta merkintäasen-toon on merkitty nuolella M. Tämän lisäksi ohjausyksikkö 8 84709 21 voi olla toisesta lähdöstään 33 kytketty muuhun hälytyslaitteeseen, valvontalaitteeseen, tulostimeen tai muuhun tietoa tarvitsevaan kohteeseen. The entry transfer wheel 23 from a rest position merkintäasen-management have indicated by the arrow M. In addition, the control unit 8 21 84 709 may be coupled to one 33 going to the other alarm device, control device, a printer or other information that needs to. Merkintärulla ei yleensä ole ohjaavalla pinnalla tai sivulla 4 vaan kappaleen 3 5 muilla sivuilla, ts. sivuilla 7, 30a, 30b, koska sivu 4 on yleensä valmiiksi koneistettu ja se halutaan pitää puhtaana. The entry roller is generally not a guiding surface or side of a piece 3 4 5 by other pages, ie. On pages 7, 30a, 30b, because the side 4 is usually pre-machined and it is desired to keep clean.

Keksinnön mukainen laite toimii seuraavasti: 10 Laite kalibroidaan anturien 14 asennuksen jälkeen, aina huollon jälkeen tai tuotetta vaihdettaessa, jos tuotteen pinnan 4 väri tai karheus selvästi muuttuu tai muulloinkin tarvittaessa laitteen tarkistamiseksi, sijoittamalla työstettävää tuotetta vastaava kappale normaalisti rullilla 6 15 puristaen liukupintaa 5 vasten, jolloin varmistetaan, että pinnat ovat puhtaat niin, että pinta 4 tulee tiiviisti pintaa 5 vasten. The device according to the invention operates as follows: 10 The machine is calibrated after the sensor 14 of the installation, after each service or product is changed, if the surface of the product 4 color or roughness markedly changed, or at other times, if necessary, to check the apparatus by placing the corresponding machined product body normally rollers June 15, pressing the slide against the surface 5; to ensure that the surfaces are clean so that the surface 4 firmly against the surface 5. Tällöin ohjausyksiköstä 21 säädetään laitteen signaalitasot oikeiksi ja kalibroidaan kappaleen pinnan 4 etäisyys anturista perustasoksi vastaten sitä, että sen 20 etäisyys liukupinnasta on nolla. The control unit 21 provides the signal levels of the device to be correct and calibrate surface of the body 4 from the transducer corresponding to the basic level that the distance from the sliding surface 20 is zero. Tällöin voidaan kalibroida myös yksi tai useampi hälytysraja mitalle D, ts. on useampia huomioitavia mittoja kuten Dl, D2 jne. Yksinkertaisimmillaan kalibrointi sisältää vain yhden tuotetta vastaavan hälytys-rajan mitalle D, jonka ylittäminen aiheuttaa rullaleimaus-25 laitteen 22 aktivoitumisen siten, että merkintärulla 23 merkitsee työkappaletta niin pitkälti kuin hälytysraja on ylitettynä. This makes it possible to calibrate one or more alarm limits for folding rule D, ie. There are more to consider the dimensions such as the Dl, D2, etc. calibration simplest form, consists of only one product corresponding alarm limit of a folding rule D, the exceeding of which causes 22 activation rullaleimaus-25 machine so that the marker roller 23 means the workpiece as far as the alarm limit is exceeded. Tämän lisäksi laite voi antaa äänimerkin tai muita signaaleja koneen käyttäjälle. Additionally, the device may provide an audible or other signals to the operator. Voidaan myös käyttää kahta hälytysrajaa, joista pienempi poikkeama, ts. pienempi 30 D:n arvo (esim. Dl) aiheuttaa merkinnän rullalla 23 ja esimerkiksi tulostuksen tietokonenäytössä ja suurempi hälytysraja (esim. D2, jolloin D2 > Dl) aiheuttaa äänimerkin tai suorastaan keskeyttää tuotannon. It is also possible to use two alarm thresholds, the smaller the deviation, i.e., less than 30 D., The value of (. E.g., D) causes an entry roller 23 and, for example, printing on a computer display and a higher alarm threshold causes an audible or even interrupt the production (e.g. D2, with D2> D). . Hälytykseen voidaan ohjelmoida myös aikaraja, ts. kestoltaan määrättyä ajanjak-35 soa suurempi raja-arvon D ylitys aiheuttaa erilaisen hälytyksen kuin lyhyt tilapäinen raja-arvon ylitys. Alarms can be programmed to a time limit, ie. In duration ajanjak laid-SOA 35 greater than a limit value D-crossing causes a different alarm as short a temporary threshold value is exceeded. Tämä edesauttaa toimimista virheen vakavuuden mukaan. This helps to operate the severity of the error.

9 84709 9 84709

Koska vasteradan 2 liukupinnassa 5 ei saisi olla epäjatkuvuuskohtia, kuten aikaisemmin on selostettu, on anturin 14 ja pinnan 5 väliin sijoitettu lasi-ikkunat 26, joiden läpi lähtevä mittaussäde 24 ja sen paluusäteet 25 kulkevat. Since the response of the web 2 on the sliding surface 5 should be no discontinuities, as previously described, is placed between the sensor 14 and the surface 5 is positioned in the glass windows 26 through which the outgoing measuring beam 24 and the return beams 25 pass through.

5 Ikkunat 26 ovat joko sellaista lasia tai orgaanista polymeeriä tai vastaavaa, joka läpäisee mittaussäteen aallonpituutta sitä diffusoimatta. 5 Windows 26 are either a glass or an organic polymer or the like which passes the measuring beam wavelength of the diffusoimatta. Näiden ikkunoiden 26 yläpinnat 27 on joko asennettu erittäin tarkasti samaan tasoon liukupinnan 5 kanssa tai ne on hiottu asennuksen jälkeen samaan 10 tasoon ja lisäksi ikkunoiden 26 ja vasteradan 2 välinen liitos on tiivistetty ainakin liukupinnan 5 läheisyydestä esimerkiksi tiivistysmassalla 28 siten, että ikkunan ja vasteradan rajapintaan ei jää eikä synny epäpuhtauksia keräävää rakoa. These windows 26 of the upper surfaces 27 are either installed with high precision at the same level after 5 with a sliding surface or a ground installation at the same 10 level and in addition to the joint between the window 26 and the response of the web 2 are sealed at least the sliding surface 5 in the vicinity of, for example, a sealant 28 such that the window and the response of the web interface does not ice and no impurities collecting the gap. Tätä tarkoitusta varten ikkunat 26 voivat 15 olla kiinnitetyt kierteillä, jolloin kierteet on tiivistetty sopivalla massalla tai ikkunat on liimattu suoraan tai valettu suoraan sopivasta materiaalista vasteradan aukkoon tai muulla sopivalla tavalla. For this purpose, the windows 26 may be secured to the threaded 15, wherein the threads are sealed with silicone or windows is bonded directly or cast from a suitable material, the response track slot or other suitable means. Toinen mahdollisuus on valmistaa koko vasterata yhtenäisestä lasista tai keraamisesta 20 aineesta, jolloin varsinaisia ikkunoita edellä kuvatussa mielessä ei tarvita tai nämä ovat rakenteellisesti samaa ainetta kuin vasterata. Another possibility is to make the entire course response of a single glass or a ceramic material 20, wherein the actual windows in the sense explained above is not needed or they are structurally the same material as the response path. Mikäli vasterata 2 on kokonaan läpinäkyvää lasia tai vastaavaa, voi olla tarpeen peittää vasteradan ei-toimiva alapinta 34 ja sivut 29 valoa läpäi-25 semättömällä pinnoituksella tai kotelolla, jottei ulkopuolelta tuleva valo häiritse mittausta. If the response track 2 is completely transparent glass or the like, it may be necessary to cover the response to the web a non-operational lower surface 34 and sides 29 of the light 25 to the unlocked lapai-coating or housing to prevent the incident light from the outside interfere with the measurement. On myös kuviteltavissa, että vasterata on kirkasta diffusoimatonta lasia tai muovia vain ikkunoiden 26 kohdalta ja muualta tummaksi värjättyä tai läpäisemättömäksi muutoin käsiteltyä samaa 30 ainetta. It is also conceivable that the response circuit is a clear glass or plastic diffusoimatonta only windows 26 and split from the rest of dark stained or otherwise treated the same impermeable material 30.

Vaikka edellä on puhuttu puuntyöstökoneista, on keksintö sovellettavissa kaikkiin työstökoneisiin, joissa työstön tarkkuus perustuu siihen, että kappale työstöalueella liik-35 kuu vasteen liukupintaa pitkin työstävien terien pysyessä työstöliikettä lukuunottamatta paikallaan. Although the foregoing refers woodworking machinery, the invention is applicable to all machine tools in which the machining accuracy is based on the fact that the body in the processing region along the mov-35 moon response to the sliding surface of the work while maintaining the working movements of the blades with the exception of in place. Erityisesti keksintö soveltuu käytettäväksi sellaisten tuotteiden valvontaan, joissa jokin tarkkuutta vaativa kohta on ainakin 10 84709 pieneltä osin tarkasteltuna epätasainen, tehden paikallisen mittauksen epäluotettavaksi. In particular, the present invention is suitable for use in the control of products with a precision demanding point of at least 10 84709 a small proportion of view uneven, making the local measurements unreliable.

Claims (7)

11 84709 11 84709
1. Laite puuntyöstökoneissa ja vastaavissa, joissa työstettävä kappale kulkee paikallaan pysyvän työstöalueen muodostavien työstävien terien (8, 9) kautta ja työkappale 5 (3) liukuu tällä työstöalueella yhdellä pinnallaan (4) pitkin työstökoneen vasteradan (2) liukupintaa (5) sitä vasten painuneena, liukuvan työkappaleen ainakin kahden tässä työstetyn pinnan välimatkan pysyvyyden valvomiseksi, tunnettu siitä, että laite sisältää sinänsä tunnetun opti-10 sen etäisyysmittausanturin (14), että tämä anturi sijaitsee työstöalueella tai sen läheisyydessä vasteradan (2) liukupinnan (5) alla välimatkan päässä vasteradan ja kappaleen välisestä rajapinnasta suunnattuna kohti työstettävän kappaleen (3) sitä sivua (4), joka on liukupintaa vasten, mittaa-15 maan tämän sivun etäisyyttä, ja että ainakin liukupinnan (5) ja anturin (14) välinen osa (26) on muodostettu mit-taussäteet (24, 25) läpäisevästä aineesta, jonka yläpinta (27) on saman 1. A device for wood-working machines and the like, in which the workpiece passes through a stationary work surface of the work on the blades (8, 9) and the workpiece 5 (3) slides in this working area at a surface thereof (4) of the machine tool response of the web (2), the sliding surface (5) against the sunk a moving workpiece to monitor the stability, at least two in the machined surface at a distance, characterized in that the device includes a per se known opti-10 the distance measuring sensor (14), that this sensor is located within the working area or in the vicinity below the sliding surface of the stop web (2), (5) at a distance from the stop line, and the interface between the body directed towards the workpiece (3) to the side (4) facing the sliding surface, measuring 15 to the side distances, and that the part between at least a sliding surface (5) and the sensor (14) (26) is formed by measuring Taussat (24, 25) of transparent material having a top surface (27) of the same tasoinen liukupinnan kanssa, työstettävän kappaleen ja liukupinnan tiiviin kosketuksen ja vastaavasti 20 niiden irtoamisen ilmaisemiseksi työstöalueella. level with the sliding surface of the work piece and the sliding surface of the sealing contact and, respectively, 20 for detecting the detachment of the working area.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite, tunnettu siitä, että anturi (14) on kiinnitetty vasterataan (2) siten, ettei anturi pääse käytön aikana liikkumaan, ja että laite sisäl- 25 tää ohjausyksikön (21), joka kalibroidaan antamaan ensimmäistä signaalia tai vaihtoehtoisesti ei antamaan signaalia silloin, kun liikkuvat työkappaleet (3) ovat ennalta määrätyllä tarkkuudella liukupintaa (5) vasten ja siten määrätyllä kiinteällä etäisyydellä anturista, ja antamaan toista 30 signaalia kuten hälytyksen tai vastaavan aina kun liikkuvan työkappaleen (3) etäisyys (D) liukupinnasta (5) on ennalta määrättyä raja-arvoa suurempi vastaten työkappaleen etäisyyden lisääntymistä anturista tällä raja-arvolla. 2. A device according to claim 1, characterized in that the sensor (14) is attached to the response of the web (2) such that the sensor is not in use to move, and that the apparatus contained 25 as to a control unit (21), which is calibrated to provide the first signal, or alternatively, to give a signal when moving the workpieces (3) are predetermined places against the sliding surface (5) and thus the predetermined fixed distance from the sensor, and to the other 30 signals, such as alarm, or the like whenever the rolling of the workpiece (3), the distance (D) of the sliding surface (5) is greater than the predetermined threshold of the workpiece corresponding to the increase in the distance from the sensor at this limit.
3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen laite, tunnettu siitä, että laite sisältää rullaleimausyksikön (22), joka on sovitettu merkitsemään liikkuvaa työkappaletta (3) sen jollain muulla sivulla (7, 30a, 30b) kuin liukupintaa vasten oleval- i2 84 709 la sivulla aina, kun ohjausyksikkö (21) antaa mainittua toista signaalia. 3. A device according to claim 2, characterized in that the device comprises rullaleimausyksikön (22) which is adapted to subscribe for moving the workpiece (3) in one of the other sides (7, 30a, 30b) as against the sliding surface of the oleval- i2 84 709 Ia on each when the control unit (21) to provide said second signal.
4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite, tunnettu siitä, 5 että liukupinnan ja anturin välinen osa (26) on epäorgaanista lasia, joka on kiinnitetty muuta materiaalia olevaan vasterataan (2) ja jonka reunat on tiivistetty (28) siihen nähden ainakin liukupinnan (5) kohdalla; 4. A device according to claim 1, characterized in 5 that the portion between the sliding surface and the sensor (26) is an inorganic glass, which is attached to the other material response of the web (2) and the edges of which are sealed (28), with at least a sliding surface (5) into the ; tai mainittu osa (26) on orgaanista polymeeriä, joka on kiinnitetty kuten 10 edellä mainittu lasi tai valettu paikalleen. or said part (26) of an organic polymer, which is fixed to 10 as the above-mentioned glass or molded in place.
5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen laite, tunnettu siitä, että liukupinnan ja anturin välinen osa (26) on hiottu asennuksen jälkeen työkappaletta (3) kohti osoittavalta 15 pinnaltaan (27) vasteradan liukupinnan (5) kanssa samaan tasoon. 5. A device according to claim 4, characterized in that the part between the sliding surface and the sensor (26) is ground after the installation of a workpiece (3) show a 15 surface (27) in response to the sliding surface of the track (5) in the same plane.
6. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite, tunnettu siitä, että vasterata (2) on kokonaan lasia tai keramiikkaa, joka 20 on joko kokonaan tai vain anturin kohdalta (26) mittaussä-teilyä diffusoimatta läpäisevää. 6. A device according to claim 1, characterized in that the stop web (2) is made entirely of glass or ceramics, which 20 is completely or at sensor (26) radiation from the bulb diffusoimatta mittaussä-permeable.
7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen laite, jossa vasterata on itsessään mittaussäteilyä läpäisevää, tunnettu siitä, 25 että vasterata (2) on liukupinnasta (5) poispäin olevilta sivuiltaan (28, 29) valoa läpäisemättömästi pinnoitettu tai koteloitu siten, että ulkopuolelta tuleva valo ei pääse vaikuttamaan mittaustulokseen. 7. A device according to claim 6, wherein the response circuit is in itself the measurement of radiation-permeable, characterized in 25 that the stop web (2) has a sliding surface (5) facing away from olevilta sides (28, 29) to the light-tight coated or encapsulated so that external incident light is not affected by the measurement result. i3 84709 i3 84709
FI900987A 1990-02-27 1990-02-27 An arrangement traebearbetningsmaskiner. FI84709C (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI900987A FI84709C (en) 1990-02-27 1990-02-27 An arrangement traebearbetningsmaskiner.
FI900987 1990-02-27

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI900987A FI84709C (en) 1990-02-27 1990-02-27 An arrangement traebearbetningsmaskiner.
SE9100493A SE9100493L (en) 1990-02-27 1991-02-19 Device processing machines
DE19914105207 DE4105207A1 (en) 1990-02-27 1991-02-20 Workpiece holder for woodworking machine - has optical arrangement monitoring workpiece distance from slide surface and distance between workpiece surfaces
FR9102165A FR2659046B1 (en) 1990-02-27 1991-02-22 Improvements bringest machines to work wood.
NO910748A NO176952C (en) 1990-02-27 1991-02-26 A device for processing machines

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI900987A0 FI900987A0 (en) 1990-02-27
FI900987A FI900987A (en) 1991-08-28
FI84709B FI84709B (en) 1991-09-30
FI84709C true FI84709C (en) 1992-01-10

Family

ID=8529958

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI900987A FI84709C (en) 1990-02-27 1990-02-27 An arrangement traebearbetningsmaskiner.

Country Status (5)

Country Link
DE (1) DE4105207A1 (en)
FI (1) FI84709C (en)
FR (1) FR2659046B1 (en)
NO (1) NO176952C (en)
SE (1) SE9100493L (en)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4311861A1 (en) * 1993-04-10 1994-10-13 Weinig Michael Ag A method for positioning a reference point having a machine element, preferably a machine tool, relative to a reference point, preferably to a stop or a bearing surface
BE1010487A6 (en) * 1996-06-11 1998-10-06 Unilin Beheer Bv Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels.
SE514645C2 (en) 1998-10-06 2001-03-26 Perstorp Flooring Ab Flooring material comprising sheet-shaped floor elements intended to be joined by the separate joining profiles
SE518184C2 (en) 2000-03-31 2002-09-03 Perstorp Flooring Ab Flooring material comprising sheet-shaped floor elements which are joined by interconnection means
BE1013569A3 (en) 2000-06-20 2002-04-02 Unilin Beheer Bv Floor covering.
EP2391488A4 (en) * 2009-01-30 2015-05-13 René St Cyr 1996 Inc Manufacturing of tongue and groove profiles on hardwood floorboards
FI20095648A (en) * 2009-06-10 2010-12-11 Vectors Turning Oy A method and system for designing and manufacturing a building elements
DE102010004717A1 (en) 2010-01-15 2011-07-21 Pergo (Europe) Ab Set of panels comprising holding profiles with a separate clip, and methods for introducing the clips
IT1399999B1 (en) * 2010-04-19 2013-05-09 Metal World S P A Apparatus for controlling and alignment for workgroups and relative control and alignment procedure
WO2011141043A1 (en) 2010-05-10 2011-11-17 Pergo AG Set of panels
CN103802188B (en) * 2014-02-19 2015-09-09 广西旭腾实业集团有限公司 Use compressed and can move around the threaded textured sheet processing method
CN104589173B (en) * 2014-12-31 2018-02-16 嘉兴荣氏木业有限公司 Flooring tile means
DE102017008554A1 (en) * 2017-09-11 2019-03-14 Michael Weinig Ag Machine for machining oblong workpieces made of wood, plastic and the like, measuring apparatus for measuring elongated workpieces and methods for measurement of such elongated workpieces

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1230619A (en) * 1959-04-03 1960-09-19 Jacquin Ets Device trainer pieces of wood in wood working machine
DE2654020A1 (en) * 1976-11-27 1978-06-01 Bbc Brown Boveri & Cie Machine component gap measurement and monitoring device - uses lamp on first component and photodetector on second component with illumination varying with gap
JPS569099A (en) * 1979-07-03 1981-01-29 Toyo Tokushu Kiki Kk Abnormality detecting method of automatic press
SE443944C (en) * 1982-07-16 1993-07-22 Rema Control Ab Foerfarande foer cutting device and foer genomfoerande THE PROCEEDING
JPH0472163B2 (en) * 1982-10-22 1992-11-17 Hitachi Ltd
US4541721A (en) * 1983-03-17 1985-09-17 Perceptron, Inc. Optical checking apparatus and method of using same
DE3338099A1 (en) * 1983-10-20 1985-05-02 Peter Wingert Machine tool
JPS6169447A (en) * 1984-09-13 1986-04-10 Kanefusa Knife & Saw Abrasion-resistant sliding plate

Also Published As

Publication number Publication date
DE4105207A1 (en) 1991-08-29
NO910748D0 (en) 1991-02-26
FI900987A (en) 1991-08-28
NO176952B (en) 1995-03-20
FI900987A0 (en) 1990-02-27
NO910748L (en) 1991-08-28
SE9100493L (en) 1991-08-28
NO176952C (en) 1995-06-28
FI900987D0 (en)
SE9100493D0 (en) 1991-02-19
FI84709B (en) 1991-09-30
FR2659046B1 (en) 1995-05-12
FR2659046A1 (en) 1991-09-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1314084C (en) Method and apparatus for detecting the placement of components on absorbent articles
US3806253A (en) Sweep measuring scheme
US5608530A (en) Inspection device for measuring a geometric dimension of a part
US5252836A (en) Reflective grain defect scanning
US4879471A (en) Rapid-scanning infrared sensor
EP1319170B1 (en) Position measuring device
EP0072236B1 (en) Apparatus for detecting tape on sheets
US4456379A (en) Process for the determination of thickness of adhesive layers of inner book block backings
DE102004022454B4 (en) Measuring device with optical probe tip
US4188544A (en) Method and apparatus for automatically processing a workpiece employing calibrated scanning
CA1210580A (en) Laser apparatus and method for effectively projecting the axis of rotation of a rotating tool holder
US4559451A (en) Apparatus for determining with high resolution the position of edges of a web
SU1170978A3 (en) Method of determining quality of wood
CA2070762C (en) Apparatus for sampling a material travelling past a sampling region
EP1880790A1 (en) Facility for structuring solar modules
EP0208060B1 (en) Method and device for determination of diameters of the wheels of wheelsets
US4306151A (en) Method of measuring the amount of substance associated with a material in the presence of a contaminant
EP0047250A4 (en) Dimension measuring apparatus.
EP0142129A2 (en) Device for monitoring and controlling webs in packaging machines
US4373816A (en) Scanning beam optical position determining apparatus and method
US6151379A (en) Method and device for measuring density
WO2001067042A1 (en) Infeed log scanning for lumber optimization
US5207007A (en) Set-up tool
AT390325B (en) The interferometric device for measuring a movable member lageaenderungen
CH627269A5 (en)

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed
MM Patent lapsed

Owner name: PALOHEIMO OY