NL9401071A - Montagesamenstel voor een wandclosetpot. - Google Patents

Montagesamenstel voor een wandclosetpot. Download PDF

Info

Publication number
NL9401071A
NL9401071A NL9401071A NL9401071A NL9401071A NL 9401071 A NL9401071 A NL 9401071A NL 9401071 A NL9401071 A NL 9401071A NL 9401071 A NL9401071 A NL 9401071A NL 9401071 A NL9401071 A NL 9401071A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
clamping
mounting assembly
sleeve
hook
mounting
Prior art date
Application number
NL9401071A
Other languages
English (en)
Inventor
Mathijs Hendrikus Smeets
Original Assignee
Koninkl Sphinx Nv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Koninkl Sphinx Nv filed Critical Koninkl Sphinx Nv
Priority to NL9401071A priority Critical patent/NL9401071A/nl
Priority to NL9401071 priority
Publication of NL9401071A publication Critical patent/NL9401071A/nl

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
  • E03DWATER-CLOSETS OR URINALS WITH FLUSHING DEVICES; FLUSHING VALVES THEREFOR
  • E03D11/00Other component parts of water-closets, e.g. noise-reducing means in the flushing system, flushing pipes mounted in the bowl, seals for the bowl outlet, devices preventing overflow of the bowl contents; devices forming a water seal in the bowl after flushing, devices eliminating obstructions in the bowl outlet or preventing backflow of water and excrements from the waterpipe
  • E03D11/13Parts or details of bowls; Special adaptations of pipe joints or couplings for use with bowls, e.g. provisions in bowl construction preventing backflow of waste-water from the bowl in the flushing pipe or cistern, provisions for a secondary flushing, for noise-reducing
  • E03D11/14Means for connecting the bowl to the wall, e.g. to a wall outlet
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16BDEVICES FOR FASTENING OR SECURING CONSTRUCTIONAL ELEMENTS OR MACHINE PARTS TOGETHER, e.g. NAILS, BOLTS, CIRCLIPS, CLAMPS, CLIPS, WEDGES, JOINTS OR JOINTING
  • F16B2/00Friction-grip releasable fastenings
  • F16B2/02Clamps, i.e. with gripping action effected by positive means other than the inherent resistance to deformation of the material of the fastening
  • F16B2/14Clamps, i.e. with gripping action effected by positive means other than the inherent resistance to deformation of the material of the fastening using wedges

Description

Montagesamenstel voor een wande loset pot
De uitvinding heeft betrekking op een montagesamen-stel voor een wandclosetpot, met in een wand bevestigbare draagbaken waaraan de wandclosetpot met corresponderende, in een achterwand gevormde, ophangogen wordt opgehangen.
Bij een bekend montage samenstel van dit type zijn de draaghaken aan hun van de wand afgekeerde uiteinde voorzien van schroefdraad. Nadat de wandclosetpot met zijn ophangogen over de draaghaken is geschoven worden moeren op de draaghaken geschroefd zodat de wandclosetpot stevig aan de wand wordt bevestigd.
De uitvinding beoogt een montagesamenstel van het genoemde type te verschaffen, waarmee op een alternatieve wijze het bevestigen van de wandclosetpot aan de wand wordt gerea1iseerd.
Hiertoe bezit het montagesamenstel volgens de uitvinding het kenmerk, dat de draaghaken aan hun van de wand af-gekeerde uiteinde een doorgaande dwarsopening bezitten voor het opnemen van een spanbaar klemdeel, dat in een gespannen toestand een klemkracht uitoefent tussen de betreffende draaghaak en de tussen zichzelf en de wand gelegen achterwand, teneinde de wandclosetpot tegen de wand te drukken.
Bij toepassing van het montagesamenstel volgens de uitvinding wordt eerst de wandclosetpot op conventionele wijze over de reeds eerder in de wand bevestigde draaghaken geschoven. Hierbij komen de in de draaghaken gevormde dwars-openingen in hoofdzaak aan de binnenzijde van de achterwand van de wandclosetpot te liggen. Vervolgens worden de klemde-len in een ontspannen toestand in de dwarsopeningen aangebracht en vervolgens gespannen, waardoor een klemkracht tussen de draaghaken en de achterwand wordt uitgeoefend. Hierdoor wordt de achterwand, en derhalve de gehele wandclosetpot, tegen de wand gedrukt.
Een belangrijk nadeel van het in de aanhef beschreven bekende montagesamenstel is, dat in de zij-buitenwanden van de closetpot verdiepingen zijn gevormd, in welke de uiteinden van de draaghaken met de daarop geplaatste moeren zijn opgenomen. Deze verdiepingen zijn noodzakelijk teneinde de draaghaken en hierop geplaatste moeren toegankelijk te maken voor gereedschap. Het zal duidelijk zijn, dat dergelijke uitsparingen het uiterlijk van de wandclosetpot niet ten goede komen. Teneinde een oplossing te verschaffen voor dit probleem geldt volgens een de voorkeur genietende uitvoeringsvorm van het montagesamenstel volgens de uitvinding, dat de wandclosetpot een in hoofdzaak gladde buitenwand bezit, waarin slechts montageopeningen zijn uitgespaard voor het in de dwarsopeningen van de draaghaken aanbrengen en vervolgens spannen van de klemdelen. De montageopeningen zijn dan in het algemeen in de omgeving van het inwendige uiteinde van de ophangogen in de zij-buitenwanden van de wandclosetpot gevormd. Hun afmetingen behoeven slechts geschikt te zijn voor het doorvoeren van de klemdelen.
In dit kader geniet het verder de voorkeur, dat elk klemdeel bestaat uit een door een spanbout axiaal samendrukbare, en ten gevolge daarvan radiaal uitzetbare huls. Een aldus uitgevoerd klemdeel zorgt door de axiale samendrukking voor een radiale uitzetting, waardoor de gewenste klemkracht tussen de betreffende draaghaak en de achterwand van de wandclosetpot wordt uitgeoefend. Een bijzonder voordeel van een dergelijke uitvoeringsvorm is, dat het klemdeel in de axiaal niet samengedrukte stand een geringe radiale breedte bezit, en derhalve slechts kleine montageopeningen in de buitenwand van de wandclosetpot vereist zijn. De spanbout, die zorgt voor de axiale samendrukking van de huls, kan worden bediend door een schroevendraaier, inbussleutel of dergelijke. Een groot voordeel van deze constructie is, dat de kleine montageopeningen volstaan om het klemdeel toegankelijk te maken voor dergelijk gereedschap.
In een specifieke constructieve uitvoeringsvorm van het montagesamenstel volgens de uitvinding bestaat de huls uit twee hulssegmenten, die op elkaar aangrijpen via een schuin geplaatst afschuifvlak. Wanneer met behulp van de spanbout de beide hulssegmenten axiaal worden samengedrukt, zullen ze langs het afschuifvlak ten opzichte van elkaar verschuiven en een versprongen stand innemen. Het ene hulssegment drukt hierbij tegen de betreffende draaghaak, terwijl het andere hulssegment tegen de achterwand van de wand- closetpot drukt teneinde de wandclosetpot tegen de wand te bevestigen.
Teneinde telkens een foutloze montage te waarborgen kan het verder gunstig zijn, dat de huls en corresponderende dwarsopening in de draaghaak zijn voorzien van samenwerkende positioneringsmiddelen. Op deze wijze wordt een correcte positionering van de huls in de draaghaak gegarandeerd, zodat het spannen van het klemdeel de gewenste klemkracht tussen de draaghaak en de achterwand van de wandclosetpot oplevert.
Het gebruik van het montagesamenstel volgens de uitvinding kan aanzienlijk worden vereenvoudigd, indien de dwarsopening telkens is gevormd in een op het betreffende uiteinde van de draaghaak bevestigbaar hulpdeel. Met behulp van een dergelijk hulpdeel kan bijvoorbeeld een aanpassing plaatsvinden aan de telkens optredende lokale omstandigheden. Wanneer bijvoorbeeld overeenkomstig een in dit kader handige uitvoeringsvorm het hulpdeel op de draaghaak schroefbaar is, kan de positie van de dwarsopening telkens op optimale wijze worden afgestemd op de dikte van de achterwand van de wandclosetpot, of op de inschroef diepte van de draaghaken in de wand. Tevens bestaat dan een eenvoudige mogelijkheid om beschadigde onderdelen snel en eenvoudig te vervangen.
De uitvinding heeft tevens betrekking op een wandclosetpot voor toepassing in een montagesamenstel volgens de uitvinding. Een dergelijke wandclosetpot bezit een in hoofdzaak gladde buitenwand en in de omgeving van het inwendige uiteinde van de ophangogen in de zij-buitenwand gevormde montageopeningen.
Verder heeft de uitvinding betrekking op een draaghaak voor toepassing in een montagesamenstel volgens de uitvinding. Een dergelijke draaghaak bezit een op zichzelf conventioneel, in een wand aanbrengbaar eerste uiteinde en een van een doorgaande dwarsopening voorzien tweede uiteinde.
Bij voorkeur geldt, dat het tweede uiteinde een van de dwarsopening voorzien hulpdeel draagt, dat op het betreffende uiteinde schroefbaar is.
Tenslotte heeft de uitvinding betrekking op een klem- deel voor toepassing in een montagesamenste1 volgens de uitvinding. Dit klemdeel bestaat dan uit een door een spanbout axiaal samendrukbare en daardoor radiaal uitzetbare huls.
Bij voorkeur bestaat de huls uit twee hulssegmenten, die op elkaar aangrijpen via een schuin geplaatst afschuif-vlak.
De uitvinding wordt hierna nader toegelicht aan de hand van de tekening, waarin een uitvoeringsvoorbeeld van het montagesamenstel volgens de uitvinding is weergegeven.
Fig. 1 toont perspectivisch een met behulp van het montagesamenstel volgens de uitvinding aan een wand opgehangen wandclosetpot, en
Fig. 2 toont in doorsnede een onderaanzicht van een gedeelte van de in fig. 1 getoonde wandclosetpot.
In fig. 1 is een wandclosetpot 1 zichtbaar, die is opgehangen aan een wand 2.
Voor de bevestiging van een dergelijke wandclosetpot 1 aan de wand 2 wordt gebruik gemaakt van in het algemeen twee draaghaken, die met hun ene uiteinde in de wand 2 zijn bevestigd en met hun andere uiteinde aangrijpen in ophang-ogen in een achterwand van de wandclosetpot 1. Een en ander zal duidelijker blijken uit een beschouwing van fig. 2.
In fig. 2 is het met II in fig. 1 aangeduide gedeelte van de wandclosetpot 1 weergegeven, namelijk in doorsnede en gezien vanaf beneden. Zichtbaar in fig. 2 zijn de wand 2, een hierin bevestigde draaghaak 4, de achterwand 5 van de wandclosetpot 1 met daarin gevormd ophangoog 6 (in de vorm van een opening) alsmede een gedeelte van de dubbele zijwand 7 van de toiletpot 1.
Ten minste een gedeelte van het uit de wand 2 stekende uiteinde van de draaghaak 4 is voorzien van schroefdraad 8, en hierop is een hulpdeel 9 geschroefd, dat inwendig is voorzien van corresponderende schroefdraad. In de getoonde uitvoeringsvorm sluit het hulpdeel 9 geheel aan op de wand 2; noodzakelijk is dit echter niet.
In het hulpdeel 9 is een doorgaande dwarsopening 10 gevormd, waarin een spanbaar klemdeel 11 is aangebracht. In de getoonde uitvoeringsvorm bestaat het klemdeel 11 uit twee hulssegmenten 12 en 13 die samen worden gehouden door een axiaal spanbare bout 14, die in het onderste hulssegment 12 is geschroefd. De beide hulssegmenten 12 en 13 grijpen op elkaar aan via een schuin geplaatst afschuifvlak 15.
Tussen het bovenste hulssegment 13 en achterwand 5 van de wandclosetpot 1 is een onderlegring 16 aangebracht.
In het verlengde van de spanbout 14 zijn twee monta-geopeningen 17 in de dubbelwandige zijwand 7 van de wandclosetpot 1 gevormd.
Het getoonde montagesamenstel werkt als volgt:
Nadat de draaghaken 4 op de gewenste plaats in de wand 2 zijn aangebracht, worden de hulpdelen 9 op de draaghaken 4 geschroefd. Vervolgens wordt de wandclosetpot 1 met zijn ophangogen 6 over de hulpdelen 9 geschoven, totdat de achterwand 5 van de wandclosetpot 1 in hoofdzaak tegen de wand 2 aanligt. Vervolgens worden via de montageopeningen 17 klemdelen 11 door de dwarsopeningen 10 in de hulpdelen 9 gestoken. Hiertoe zijn de betreffende spanbouten 14 zo ver losgeschroefd, dat de hulssegmenten 12 en 13 axiaal nagenoeg op één lijn liggen, en de klemdelen 11 een minimale radiale afmeting bezitten.
Nadat de klemdelen 11 in de dwarsopeningen 10 zijn geplaatst wordt met behulp van een geschikt gereedschap (schroevendraaier, inbussleutel) via de montageopeningen 17 elke spanbout 14 vastgedraaid, waardoor de hulssegmenten 12 en 13 langs het afschuifvlak 15 ten opzichte van elkaar zullen verschuiven, waardoor het klemdeel 11 als het ware radiaal uitzet. Hierbij drukt het onderste hulssegment 12 tegen het buitenste gedeelte van het hulpdeel 9, terwijl het bovenste hulssegment 13 via de onderlegring 16 tegen de achterwand 5 van de wandclosetpot 1 drukt. Hierdoor wordt de achterwand 5, en derhalve de wandclosetpot 1, vastgedrukt tegen de wand 2.
Teneinde te waarborgen, dat de klemdelen 11 op de juiste wijze in de dwarsopeningen 10 worden geplaatst (zodanig dat tijdens het spannen van de spanbout 14 inderdaad het onderste hulssegment 12 tegen het hulpdeel 9 en het bovenste hulssegment 13 tegen de achterwand 5 drukt) kunnen in de dwarsopening 10 en het klemdeel ll samenwerkende positione-ringsmiddelen (niet getoond) zijn aangebracht.
Zoals thans blijkt uit fig. 1 zijn in de zij-buiten-wanden 7 slechts relatief kleine montageopeningen 17 zichtbaar, zodat de wandclosetpot een aantrekkelijk uiterlijk bezit. Storende uitsparingen, zoals gebruikelijk zijn bij de bekende wandelosetpotten, ontbreken.
De uitvinding is niet beperkt tot de in het voorgaande beschreven uitvoeringsvorm, die binnen het door de conclusies bepaalde kader der uitvinding op velerlei wijze varieerbaar is. Als klemdeel kunnen bijvoorbeeld ook axiaal samendrukbare, en hierdoor radiaal uitzetbare hulzen worden toegepast, die eendelig zijn.

Claims (12)

1. Montagesamenstel voor een wandclosetpöt, met in een wand bevestigbare draaghaken waaraan de wandclosetpot met corresponderende, in een achterwand gevormde, ophangogen wordt opgehangen, met het kenmerk, dat de draaghaken aan hun van de wand afgekeerde uiteinde een doorgaande dwarsopening bezitten voor het opnemen van een spanbaar klemdeel, dat in een gespannen toestand een klemkracht uitoefent tussen de betreffende draagbaak en de tussen zichzelf en de wand gelegen achterwand, teneinde de wandclosetpot tegen de wand te drukken.
2. Hontagesamenstel volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de wandclosetpot een in hoofdzaak gladde buitenwand bezit, waarin slechts montageopeningen zijn uitgespaard voor het in de dwarsopeningen van de draaghaken aanbrengen en vervolgens spannen van de klemdelen.
3. Montagesamenstel volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat elk klemdeel bestaat uit een door een spanbout axiaal samendrukbare, en ten gevolge daarvan radiaal uitzet-bare huls.
4. Montagesamenstel volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat de huls bestaat uit twee hulssegmenten, die op elkaar aangrijpen via een schuin geplaatst afschuifvlak.
5. Montagesamenstel volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat de huls en corresponderende dwarsopening in de draaghaak zijn voorzien van samenwerkende positioneringsmid-delen.
6. Montagesamenstel volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de dwarsopening telkens is gevormd in een op het betreffende uiteinde van de draaghaak bevestigbaar hulpdeel.
7. Montagesamenstel volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat het hulpdeel op de draaghaak schroefbaar is.
8. Wandclosetpot voor toepassing in een montagesamenstel volgens een der voorgaande conclusies, met een in hoofdzaak gladde buitenwand en in de omgeving van het inwendige uiteinde van de ophangogen in de zij-buitenwanden ge- vormde montageopeningen.
9. Draaghaak voor toepassing in een montagesamenstel volgens een der conclusies 1-7, met een op zichzelf conventioneel, in een wand aanbrengbaar eerste uiteinde en een van een doorgaande dwarsopening voorzien tweede uiteinde.
10. Draaghaak volgens conclusie 9, met het kenmerk, dat het tweede uiteinde een van de dwarsopening voorzien hulpdeel draagt, dat op het betreffende uiteinde schroefbaar is.
11. Klemdeel voor toepassing in een montagesamenstel volgens een der conclusies 1-7, bestaande uit een door een spanbout axiaal samendrukbare en daardoor radiaal uitzetbare huls.
12. Klemdeel volgens conclusie 11, met het kenmerk, dat de huls bestaat uit twee hulssegmenten, die op elkaar aangrijpen via een schuin geplaatst afschuifvlak.
NL9401071A 1994-06-28 1994-06-28 Montagesamenstel voor een wandclosetpot. NL9401071A (nl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9401071A NL9401071A (nl) 1994-06-28 1994-06-28 Montagesamenstel voor een wandclosetpot.
NL9401071 1994-06-28

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9401071A NL9401071A (nl) 1994-06-28 1994-06-28 Montagesamenstel voor een wandclosetpot.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL9401071A true NL9401071A (nl) 1996-02-01

Family

ID=19864372

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL9401071A NL9401071A (nl) 1994-06-28 1994-06-28 Montagesamenstel voor een wandclosetpot.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL9401071A (nl)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1338711A1 (de) * 2002-02-26 2003-08-27 fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG Befestigungsvorrichtung für wandhängende Objekte
WO2009074301A1 (de) * 2007-12-12 2009-06-18 Villeroy & Boch Ag Vorrichtung zum befestigen eines wandhängenden objektes
EP2333169A3 (de) * 2009-11-27 2011-08-03 Duravit Aktiengesellschaft Sanitäreinrichtung sowie Halterung zum Befestigen einer Sanitäreinrichtung
DE102010021429A1 (de) * 2010-05-25 2011-12-01 Fischer Italia S.R.L. Befestigungsvorrichtung, insbesondere für wandhängende Sanitärobjekte
ITUD20110140A1 (it) * 2011-09-01 2013-03-02 Friulsider S P A Dispositivo di fissaggio a muro
WO2013062493A1 (en) * 2011-10-25 2013-05-02 Eczacibaşi Yapi Gereçleri̇ Sanayi̇ Ve Ticaret Anonim Şi̇rketi̇ Method of mounting a toilet bowl on a wall and mounting kit used therefore
EP2657417A1 (de) * 2012-04-27 2013-10-30 fischerwerke GmbH & Co. KG Befestigungsvorrichtung für Sanitärkeramiken und Befestigungsanordnung
WO2015060802A1 (en) * 2013-10-21 2015-04-30 Kaleseramik Canakkale Kalebodur Seramik Sanayi Anonim Sirketi Integrated mounting kit for wall-hung toilets
EP2876222A1 (de) 2013-11-20 2015-05-27 TECE GmbH Verdeckte Befestigungsvorrichtung für ein wandbefestigtes WC

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2159966A5 (nl) * 1971-11-05 1973-06-22 Ifoeverken Ab
DE9116166U1 (nl) * 1991-09-27 1992-03-19 Fuhrberg, Gerald, 3000 Hannover, De
EP0504587A2 (de) * 1991-03-19 1992-09-23 KERAMAG Keramische Werke Aktiengesellschaft Vorrichtung zur Befestigung eines Sanitärkörpers

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2159966A5 (nl) * 1971-11-05 1973-06-22 Ifoeverken Ab
EP0504587A2 (de) * 1991-03-19 1992-09-23 KERAMAG Keramische Werke Aktiengesellschaft Vorrichtung zur Befestigung eines Sanitärkörpers
DE9116166U1 (nl) * 1991-09-27 1992-03-19 Fuhrberg, Gerald, 3000 Hannover, De

Cited By (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1338711A1 (de) * 2002-02-26 2003-08-27 fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG Befestigungsvorrichtung für wandhängende Objekte
WO2009074301A1 (de) * 2007-12-12 2009-06-18 Villeroy & Boch Ag Vorrichtung zum befestigen eines wandhängenden objektes
US20100107322A1 (en) * 2007-12-12 2010-05-06 Villeroy & Boch Ag Device for attaching a wall-mounted object
US8458824B2 (en) 2007-12-12 2013-06-11 Villeroy & Boch Ag Device for attaching a wall-mounted object
RU2465411C2 (ru) * 2009-11-27 2012-10-27 Дуравит Акциенгезелльшафт Санитарно-техническое устройство и крепление для установки такого устройства
US8881318B2 (en) 2009-11-27 2014-11-11 Duravit Aktiengesellschaft Sanitary installation and mount for fixing a sanitary installation
EP2333169A3 (de) * 2009-11-27 2011-08-03 Duravit Aktiengesellschaft Sanitäreinrichtung sowie Halterung zum Befestigen einer Sanitäreinrichtung
DE102010021429A1 (de) * 2010-05-25 2011-12-01 Fischer Italia S.R.L. Befestigungsvorrichtung, insbesondere für wandhängende Sanitärobjekte
EP2390430A3 (de) * 2010-05-25 2015-09-30 fischerwerke GmbH & Co. KG Befestigungsvorrichtung, insbesondere für wandhängende Sanitärobjekte
ITUD20110140A1 (it) * 2011-09-01 2013-03-02 Friulsider S P A Dispositivo di fissaggio a muro
CN103906880A (zh) * 2011-10-25 2014-07-02 埃克扎西巴西建筑材料工业有限公司 将抽水马桶安装到墙壁上的方法和由此使用的安装套件
WO2013062493A1 (en) * 2011-10-25 2013-05-02 Eczacibaşi Yapi Gereçleri̇ Sanayi̇ Ve Ticaret Anonim Şi̇rketi̇ Method of mounting a toilet bowl on a wall and mounting kit used therefore
CN103906880B (zh) * 2011-10-25 2015-04-08 埃克扎西巴西建筑材料工业有限公司 将抽水马桶安装到墙壁上的方法和由此使用的安装套件
EA027004B1 (ru) * 2011-10-25 2017-06-30 Еджзаджибаши Йапи Геречлери Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети METHOD OF INSTALLATION OF WALL UNITS ON THE WALL AND INSTALLATION KIT FOR INSTALLATION OF WC
EP2657417A1 (de) * 2012-04-27 2013-10-30 fischerwerke GmbH & Co. KG Befestigungsvorrichtung für Sanitärkeramiken und Befestigungsanordnung
WO2015060802A1 (en) * 2013-10-21 2015-04-30 Kaleseramik Canakkale Kalebodur Seramik Sanayi Anonim Sirketi Integrated mounting kit for wall-hung toilets
EP2876222A1 (de) 2013-11-20 2015-05-27 TECE GmbH Verdeckte Befestigungsvorrichtung für ein wandbefestigtes WC

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4146939A (en) Drain fitting for pre-formed or pre-assembled showers, etc.
EP1093762B1 (de) Knochenplatte
US7780387B2 (en) Fixture set
US3003149A (en) Replacement antenna
JP4906992B2 (ja) 顕微鏡スタンド等のスタンド
US5337989A (en) Two-piece self-locking pole stand assembly
CA1318084C (en) Device for fastening covering elements to sanitary fittings, in particular toilets
JP3682978B2 (ja) 管等を圧締するクランプ装置
US8661642B2 (en) Sink flange ring alignment and installation tool
US5083729A (en) Storage system for holding athletic equipment and a method
US20040154096A1 (en) Water lock tap
US6931672B1 (en) Bolt assembly for toilet seats
US20120210556A1 (en) Bath fixture mounting system
US4325529A (en) Mounting bracket assembly
US3156418A (en) Pole top mounted luminaire
CA2384042C (en) Pipe clamp arrangement
US20030118397A1 (en) Connecting member for connecting two structural components
KR20010049589A (ko) 용이하게 연결 및 분리되는 수도꼭지 주둥이 조립체
US5931423A (en) Conduit supporting bracket
GB2312563B (en) Transmission line hanger,a method of attaching the hanger and the resulting assembly
CA2419028C (en) Toilet flange assembly
CA2213890A1 (en) Hanger bar assembly
AU2423699A (en) Self-deploying axial-flow pump introduced intravascularly for temporary cardiac support
CA2514386C (en) Escutcheon for wall mounted faucets and hydrants
JPH051770A (ja) 拡張可能なシール装置

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
BV The patent application has lapsed