NL1020755C2 - Filter voor extractie inrichting. - Google Patents

Filter voor extractie inrichting. Download PDF

Info

Publication number
NL1020755C2
NL1020755C2 NL1020755A NL1020755A NL1020755C2 NL 1020755 C2 NL1020755 C2 NL 1020755C2 NL 1020755 A NL1020755 A NL 1020755A NL 1020755 A NL1020755 A NL 1020755A NL 1020755 C2 NL1020755 C2 NL 1020755C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
cm
filter
characterized
filters
preferably
Prior art date
Application number
NL1020755A
Other languages
English (en)
Inventor
Antonius Klaassen
Original Assignee
Antonius Klaassen
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
Application filed by Antonius Klaassen filed Critical Antonius Klaassen
Priority to NL1020755 priority Critical
Priority to NL1020755A priority patent/NL1020755C2/nl
Application granted granted Critical
Publication of NL1020755C2 publication Critical patent/NL1020755C2/nl
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=29707806&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=NL1020755(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
  • B65D85/00Containers, packaging elements or packages, specially adapted for particular articles or materials
  • B65D85/70Containers, packaging elements or packages, specially adapted for particular articles or materials for materials not otherwise provided for
  • B65D85/804Disposable containers or packages with contents which are mixed, infused or dissolved in situ, i.e. without having been previously removed from the package
  • B65D85/8043Packages adapted to allow liquid to pass through the contents
  • B65D85/8046Pods, i.e. closed containers made only of filter paper or similar material
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47JKITCHEN EQUIPMENT; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; APPARATUS FOR MAKING BEVERAGES
  • A47J31/00Apparatus for making beverages
  • A47J31/06Filters or strainers for coffee or tea makers ; Holders therefor
  • A47J31/0657Filters or strainers for coffee or tea makers ; Holders therefor for brewing coffee under pressure, e.g. for espresso machines
  • A47J31/0689Reusable cartridges suitable to be opened for being filled with brewing material and to be closed to envelope the brewing material therein
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47JKITCHEN EQUIPMENT; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; APPARATUS FOR MAKING BEVERAGES
  • A47J31/00Apparatus for making beverages
  • A47J31/06Filters or strainers for coffee or tea makers ; Holders therefor
  • A47J31/08Paper filter inlays therefor to be disposed after use
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47JKITCHEN EQUIPMENT; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; APPARATUS FOR MAKING BEVERAGES
  • A47J31/00Apparatus for making beverages
  • A47J31/44Parts or details or accessories of beverage-making apparatus
  • A47J31/4496Means to produce beverage with a layer on top, e.g. of cream, foam or froth

Description

Filter voor extractie inrichting

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor het bereiden 5 van een extract tenminste voorzien van een houder met een binnenruimte waarin althans tijdens gebruik een met de te vormen te extraheren verbinding overeenkomend extract is opgenomen, een ópstaande zijwand en een uitstroomopening voor het afgeven van het gevormde éxtract waarbij heet water onder druk aan dé bovenzijde van de houder wordt toegevoerd voor het extraheren van de in de houder opgenomen te extraheren 10 verbinding. De onderhavige uitvinding heeft tevens betrekking op een werkwijze om zo een extract te bereiden en op een filter voor toepassing in een dergelijke extractie inrichting.

Een dergelijke inrichting is bekend uit de Europese octrooiaanvrage EP 904718 waarin een inrichting voor het bereiden van koffie met een schuimlaag wordt 15 beschreven waarbij een met gemalen koffie gevulde pouch wordt aangebracht in een houder voorzien van een toegangsopening voor water en een uitstroom opening voor de geëxtraheerde koffie. Na sluiting van het deksel kan zoals aangegeven in de referentie figuur heet water aan de leiding 40 worden toegevoerd. De referentie figuur komt overeen met figuur 1 uit EP 904718 met enkele verwijzingscijfers toegevoegd. Dit hete 20 water wordt via de deksel 34 aan de bovenzijde van de pouch toegevoerd, doorloopt de pouch en verzamelt zich als koffie-extract in verdieping 20. Vervolgens spuit het koffïe-extract door de uitspuitopening 22 in het opvangreservoir 28. Dit opvangreservoir wordt gevuld met café-crème dat via opening 30 uit het opvangreservoir stroomt om via uitloopopening 26 de behuizing te verlaten.

25 Het ontwerp van deze inrichting bouwt voort op de inrichting beschreven in het

Amerikaans octrooi US 5,649,472, maar hierop worden in de inrichting beschreven in EP 904718 beweerde verbeterde klemmiddelen aangebracht. In het Europees octrooi EP 904717 wordt een beweerde verbetering van deze inrichting betreffende de positie van radiaalvormige groeven aangebracht in de bodem van de houder beschreven. Een 30 dergelijke koffiemachine inclusief het toepassen van dergelijke groeven is overigens ook bekend uit het Amerikaanse octrooi US 3.620.155.

In al deze inrichtingen voor het bereiden van koffie met een schuimlaag, ook wel café-crème genoemd, wordt gebruik gemaakt van een pouch, in het algemeen bestaande 1n?n7sc -2- uit een bovenvel en een benedenvel die elk van filtreerpapier zijn vervaardigd. Het bovenvel en benedenvel zijn nabij hun langsranden met elkaar met behulp van een sealnaad net elkaar verbonden. Tussen deze vellen is de te extraheren verbinding zoals bij voorbeeld gemalen koffie aanwezig.

5 Aan het gebruik van deze pouchs kleeft echter een groot aantal nadelen. In de eerste plaats maakt het apart vervaardigen van deze pouchs de toepassing duur. Verder is de flexibiliteit in smaak voor de consument afhankelijk van het aanbod van de producent. Tenslotte is er geen mogelijkheid voor de consument om de sterkte van de koffie te variëren daar er naast een afgepaste hoeveelheid gemalen koffie in de pouch 10 ook een afgepaste hoeveelheid water door de pouch wordt geleid.

Er is nu gevonden dat het niet nodig is om de hoeveelheid te extraheren verbinding in een pouch afgepast aan te bieden. Twee meerdere, malen te gebruiken afwasbare filters, één beneden filter om de bodem van de houder te bedekken en één i boven filter om de te extraheren verbinding te bedekken geven hetzelfde resultaat als het 15 toepassen van een pouch. Dit was niet te verwachten daar het onder druk toevoeren van heet water aan de koffie zou kunnen leiden tot lekkage van water en koffie drab in het apparaat wat verrassenderwijs absoluut niet het geval is. De op maat van de inrichting te vervaardigen afwasbare filters kunnen vele malen worden hergebruikt zonder dat er telkenmale zelfs maar een papieren filter, laat staan een pouch vervaardigd en vernietigd 20 of gerecycled behoeft te worden.

De onderhavige uitvinding biedt derhalve een inrichting van de in de aanhef genoemde soort met het kenmerk dat de houder tijdens gebruik een beneden filter en een boven filter bevat, elk bestaande uit een buitenrand van afwasbaar stevig materiaal die op elkaar passen en een binnen gedeelte van afwasbaar materiaal met kleine gaatjes, met 25 de te extraheren verbinding tussen het beneden filter en het boven filter opgenomen.

Met kleine gaatjes wordt bedoeld gaatjes met zo’n afmeting dat alleen het water of de geëxtraheerde vloeistof wordt doorgelaten maar dat de korrels van de te extraheren verbinding of de drab die daarmee gevormd is wordt tegengehouden.

De buitenrand van tenminste één van beide filters is bij voorkeur van één of 30 meer van de volgende verbindingen vervaardigd: kunststof, metaal, hout, steen en keramiek. Bij voorkeur zijn de buitenranden van beide filters van hetzelfde materiaal

10207 5R

-3- vervaardigd. Bij nadere voorkeur is het binnen gedeelte van tenminste één van beide filters van één of meer van de volgende verbindingen vervaardigd: metaal, kunststof, katoen en papier. Er kan bij voorbeeld gedacht worden aan een filter met een buitenring van kunststof en een binnen gedeelte van metaal, bij voorbeeld van ijzer met zeer fijne 5 gaatjes, als een soort van gaas. Mocht voor een bepaalde toepassing de gaatjes van het onder filter te grof zijn dan is het extra toevoegen van een papieren filter in de vorm van het middengedeelte van het filter uiteraard mogelijk, maar in het algemeen gesproken zal dit niet nodig zijn. De afmetingen van de gaatjes van het boven filter is minder kritisch en zullen in het algemeen groter zijn dan die van het beneden filter daar die 10 alleen bestemd zijn om het water dat in de houder wordt gebracht door te laten naar de te extraheren verbinding toe.

De vorm van de filters is afhankelijk van de vorm van de houder van de inrichting; deze kan bij voorbeeld rechthoekig of ovaal zijn maar is bij voorkeur rond.

t

Volgens een voorkeurs uitvoeringsvorm van de uitvinding is de buitenring van beide toe 15 te passen filters een ring met een breedte van ongeveer 0,001 cm tot 2 cm, bij voorkeur van ongeveer 0,1 cm tot 1 cm, bij nadere voorkeur ongeveer 0,5 cm. De buitenrand van beide filters is een ring met een dikte van ongeveer 0,001 cm tot 1 cm, bij voorkeur van ongeveer 0,005 cm tot 0,02 cm, bij nadere voorkeur ongeveer 0,01 cm. Beide filters hebben een buitenomtrek van ongeveer 10 tot 25 cm, bij voorkeur van ongeveer 15 tot 20 20 cm, bij nadere voorkeur ongeveer 18,5 cm.

Het binnen gedeelte van het beneden filter dat bestemd is om de te extraheren verbinding op aan te brengen heeft in het algemeen een grotere diepte dan het boven filter dat ter afdekking van de te extraheren verbinding dient. Met de diepte van het filter wordt in deze octrooiaanvrage bedoeld de afstand vanaf de bovenkant van de bovenrand 25 tot onderaan het binnen gedeelte van het filter. Bij voorkeur heeft het beneden filter een diepte van 0,3 tot 0,7 cm, bij voorkeur ongeveer 0,5 cm, voor het bereiden van ongeveer 2 dl van een extract, één en ander uiteraard afhankelijk van de pittigheid van de te extraheren verbinding. Voor het bereiden van ongeveer 4 dl van een extract heeft het beneden filter een diepte van 0,7 tot 1,3 cm, bij voorkeur ongeveer 1,0 cm. Het boven 30 filter heeft in het algemeen nauwelijks diepte.

1020755 -4-

Wanneer het boven filter op het beneden filter is geplaatst en het deksel van de inrichting zoals hierboven beschreven ter bereiding van een extract is gesloten, worden het beneden en boven filter in het algemeen op elkaar gedrukt zodat er geen lekkage van drab of vloeistof optreedt. Mocht de kans op verschuiving van de filters ten opzichte van 5 elkaar wel aanwezig zijn bij voorbeeld wanneer een andere vorm houder en daiarmee filters met een andere dan bij voorbeeld een ronde vorm worden toegepast dan kan een dergelijke lekkage verder worden voorkomen door hechtingsmiddelen die op de bovenkant van de buitenrand van het beneden filter en op de bovenkant van de buitenrand van het boven filter zijn aangebracht. Deze hechtingsmiddelen bestaan bij 10 voorbeeld uit uitstekende gedeelten op de bovenkant van de buitenrand van het beneden filter terwijl de bovenkant van de buitenrand van het boven filter is voorzien van uitsparingen waarin genoemde uitstekende gedeelten passen of vice versa. In het bijzonder zijn de uitstekende gedeelten puntjes en de uitsparingen gaatjes. In een andere uitvoeringsvorm worden de buitenranden van beide filters met behulp van 15 magneetkracht op elkaar gehouden, waarbij ofwel de buitenranden zelf van magnetisch materiaal zijn vervaardigd ofwel met behulp van magneetstrips die op de buitenranden zijn aangebracht op elkaar worden gehouden. Ook toepassing van een scharnier met bevestigingssysteem tussen beide filters bij voorkeur verbonden met hef scharnier van het deksel van de inrichting waardoor de filters bij voorkeur gekoppeld aan de bediening 20 van het deksel van de extractie inrichting kunnen worden opengeklapt behoort tot de reikwijdte van de uitvinding.

In het bijzonder wordt de te extraheren verbinding gekozen uit de groep bestaande uit gemalen koffie, gemalen cacao of thee bladeren, meer in het bijzonder gemalen koffie.

25 Een ander aspect van de onderhavige uitvinding vormt een werkwijze voor het bereiden van een extract met het kenmerk dat een hierboven beschreven inrichting wordt toegepast, waarbij voor gebruik het beneden filter in de houder wordt aangebracht met het diepere binnen gedeelte naar beneden en de op het boven filter passende bovenrand naar boven, de met het extract overeenkomende te extraheren verbinding op 30 het binnen gedeelte van het beneden filter wordt geschept, het boven filter met de op het beneden filter passende bovenrand naar beneden op het eerste filter wordt gelegd zodat 10207 55 -5- de te extraheren verbinding wordt bedekt, en na gebruik de filters met drab van de te extraheren verbinding worden weggenomen, uitgeklopt en/of schoongespoeld en naar keuze hergebruikt. Bij voorkeur wordt de houder inclusief filters met koud water wordt afgespoeld zodat de temperatuur van de filters wordt verlaagd en ze ook goed met de 5 hand aangepakt kunnen worden.

Een verder aspect van de onderhavige uitvinding vomit een beneden filter of boven filter voor toepassing in een inrichting volgens zoals hierboven beschreven. .

De onderhavige uitvinding zal in het navolgende nader worden toegelicht aan de hand van de bijgesloten uitvoeringsvoorbeelden en tekeningen. Overeenkomstige delen 10 zijn in de figuren zoveel mogelijk met eenzelfde verwijzingscijfer aangeduid.

figuur 1: bovenaanzicht van het beneden filter (1) met buitenrand (2) en het binnen gedeelte (3) en eventuele uitsparingen, zoals gaatjes (4) 15 figuur 2: bovenaanzicht van het boven filter (5) met buitenrand (6) en het binnen gedeelte (7) en eventuele uitstekende gedeelten, zoals puntjes (8) figuur 3: het plaatsen van het beneden filter (1) in een inrichting voor het bereiden van koffie met een schuimlaag 20 figuur 4: beneden filter (1) in een inrichting voor het bereiden van koffie met een schuimlaag, met daarop gemalen koffie aangebracht figuur 5: bovenzijde van boven filter (5) aangebracht ter bedekking van gemalen koffie, 25 aangebracht op beneden filter in een inrichting voor het bereiden van koffie met een schuimlaag

Tenslotte is ter verduidelijking van de beschrijving van een figuur ter referentie bijgevoegd en wel figuur 1 uit de Europese octrooiaanvrage EP 904718 met enkele 30 verwijzingen uit die aanvrage toegevoegd.

w λ om c r -6-

Figuur 1 toont details van het in de inrichting voor het bereiden van een extract met een schuimlaag toe te passen beneden filter waarbij het voor de deskundige duidelijk zal zijn dat dé afmetingen afhankelijk zijn van de inrichting waarin het filter wordt toegepast. De diepte van het beneden filter is geschikt voor het bereiden van 5 ongeveer 2 dl vloeistof ofwel bij het toepassen in een koffiemachine in het algemeen ongeveer één kop koffie. Voor het in één keer zetten van twee koppen koffie is een filter met een twee keer zo grote diepte geschikt. Het zal de deskundige duidelijk zijn dat de vorm en afmetingen van het toe te passen filter verder gevarieerd kunnen worden, mede afhankelijk van de vorm van de toe te passen houder.

10 Figuur 2 toont vergelijkbare details als voor figuur 1 aangegeven maar dan voor het toe te passen boven filter. Daar dit filter als deksel dient behoeft de diepte hiervan niet zo groot te zijn als van het beneden filter.

In de figuren 3-5 worden verschillende stadia van het zetten van koffie met behulp van een koffiemachine voor het bereiden van koffie met een schuimlaag 15 weergegeven. De hier afgebeelde koffiemachine is bekend onder de naam senseo crema. In plaats van het aanbrengen van een pouch met gemalen koffie in de houder van de koffiemachine wordt er volgens de onderhavige uitvinding een beneden filter met de diepe kant van het binnen gedeelte naar beneden in de houder geplaatst, zoals in figuur 3 afgebeeld. Vervolgens wordt er op het beneden filter met diepte naar wens gemalen 20 koffie geschept in een hoeveelheid en met een smaak zoals gewenst, zie figuur 4.

Daarna wordt de gemalen koffie met het boven filter met de diepere kant van het boven gedeelte naar boven gericht en de buitenranden van de filters op elkaar gelegd. De machine wordt daarna gesloten en op gangbare wijze gestart. Het koffie extract met schuimlaag, ook wel café-crème genoemd, dat door de machine wordt gevormd heeft 25 een samenstelling en smaak die volkomen vergelijkbaar is met de koffie gezet met behulp van gemalen koffie in een pouch. Na het zetten van de koffie worden beide filters schoongespoeld en kunnen deze naar wens worden hergebruikt.

Naast een grotere flexibiliteit in hoeveelheid en soort van toe te passen te extraheren verbinding biedt de toepassing van de hierboven beschreven filters ook een 30 aanzienlijk economisch voordeel voor de consument. Een kopje café-crème gezet

Λ non7 £ K

-7- volgens de volgens de onderhavige uitvinding biedt ten opzichte van het toepassen van een pouch per kopje een prijsvoordeel van 150 tot 200 %.

Hoewel de uitvinding in het voorgaande aan de hand van slechts een enkel uitvoeringsvoorbeeld nader is toegelicht, zal het duidelijk zijn dat de uitvinding 5 geenszins tot dit gegeven voorbeeld is beperkt. Binnen het kader van de uitvinding zijn voor de vakman nog een aantal variaties en uitvoeringsvormen van de filters volgens de uitvinding mogelijk, met name wat betreft het gebruik van verschillende materialen met eventueel verschillende hechtingsmidden op de buitenranden, de vervaardiging van verschillende vormen en het toepassen van verschillende afmetingen, mede afhankelijk 10 van de toepassingsmogelijkheden op verschillende machines met behulp waarvan extracten van verschillende verbindingen met schuimlaag kunnen worden bereid.

t 15

Claims (13)

1. Inrichting voor het bereiden van een extract met een schuimlaag tenminste voorzien van een houder met een binnenruimte waarin althans tijdens gebruik een met 5 de te vormen te extraheren verbinding overeenkomend extract is opgenomen, een opstaande zijwand en een uitstroomopening voor het afgeven van het gevormde extract waarbij heet water onder druk aan de bovenzijde van de houder wordt toegevoerd voor het extraheren van de in de houder opgenomen te extraheren verbinding, met het kenmerk dat de houder tijdens gebruik een beneden filter en een boven filter bevat, elk 10 bestaande uit een buitenrand van afwasbaar stevig materiaal die op elkaar passen en een binnen gedeelte van afwasbaar materiaal met kleine gaatjes, en waarbij de te extraheren verbinding tussen het beneden filter en het boven filter is opgenomen.
2. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk dat de buitenrand van tenminste 15 één van beide filters van één of meer van de volgende verbindingen is vervaardigd: kunststof, metaal, hout, steen en keramiek.
3. Inrichting volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk dat het binnen gedeelte van tenminste één van beide filters van één of meer van de volgende verbindingen is 20 vervaardigd: metaal, kunststof, katoen en papier.
4. Inrichting volgens één of meer der conclusies 1-3, met het kenmerk dat beide filters rond zijn.
5. Inrichting volgens conclusie 4, met het kenmerk dat de buitenrand van beide filters een ring is met een breedte van ongeveer 0,001 cm tot 2 cm, bij voorkeur van ongeveer 0,1 cm tot 1 cm, bij nadere voorkeur ongeveer 0,5 cm.
6. Inrichting volgens conclusies 4 of 5, met het kenmerk dat de buitenrand van 30 beide filters een ring is met een dikte van ongeveer 0,001 cm tot 1 cm, bij voorkeur van ongeveer 0,005 cm tot 0,02 cm, bij nadere voorkeur ongeveer 0,01 cm.
7. Inrichting volgens één of meer der conclusies 4-6, met het kenmerk dat beide 1020755 filters een omtrek hebben van ongeveer 10 tot 25 cm, bij voorkeur van ongeveer 15 tot 20 cm, bij nadere voorkeur ongeveer 18,5 cm.
8. Inrichting volgens één of meer der conclusies 4-7, met het kenmerk dat het 5 beneden filter een diepte heeft van 0,3 tot 0,7 cm, bij voorkeur ongeveer 0,5 cm.
9. Inrichting volgens één of meer der conclusies 4-7, met het kenmerk dat het beneden filter een diepte heeft van 0,7 tot 1,3 cm, bij voorkeur ongeveer 1 cm.
10. Inrichting volgens één of meer der conclusies 1 - 9, met het kenmerk dat de te extraheren verbinding gekozen wordt uit de groep bestaande uit gemalen koffie, gemalen cacao of thee bladeren. t
11. Werkwijze voor het bereiden van een extract met een schuimlaag met het 15 kenmerk dat een inrichting volgens één of meer der conclusies 1-10 wordt toegepast, waarbij voor gebruik het beneden filter in de houder wordt aangebracht met de op het boven filter passende bovenrand naar boven, de met het extract overeenkomende te extraheren verbinding op het binnen gedeelte van het beneden filter wordt geschept, het boven filter op het eerste filter wordt gelegd zodat de te extraheren verbinding wordt 20 bedekt, en na gebruik de filters met drab van de te extraheren verbinding worden weggenomen, uitgeklopt en/of schoongespoeld en naar keuze hergebruikt.
12. Beneden filter voor toepassing in een inrichting volgens één of meer der conclusies 1-10. 25
13. Boven filter voor toepassing in een inrichting volgens één of meer der conclusies 1-10. 1020755
NL1020755A 2002-05-31 2002-05-31 Filter voor extractie inrichting. NL1020755C2 (nl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1020755 2002-05-31
NL1020755A NL1020755C2 (nl) 2002-05-31 2002-05-31 Filter voor extractie inrichting.

Applications Claiming Priority (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1020755A NL1020755C2 (nl) 2002-05-31 2002-05-31 Filter voor extractie inrichting.
AU2003241914A AU2003241914A1 (en) 2002-05-31 2003-05-26 Filter for extraction device
JP2004509563A JP2005528177A (ja) 2002-05-31 2003-05-26 抽出装置のためのフィルター
US10/515,993 US20060032380A1 (en) 2002-05-31 2003-05-26 Filter for extraction device
EP20030733623 EP1513741B1 (en) 2002-05-31 2003-05-26 Filter for extraction device
DE2003611457 DE60311457T2 (de) 2002-05-31 2003-05-26 Filter für aufbrühvorrichtung
PCT/NL2003/000391 WO2003101860A1 (en) 2002-05-31 2003-05-26 Filter for extraction device
AT03733623T AT352500T (de) 2002-05-31 2003-05-26 Filter für aufbrühvorrichtung
CA 2487643 CA2487643A1 (en) 2002-05-31 2003-05-26 Filter for extraction device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1020755C2 true NL1020755C2 (nl) 2003-12-02

Family

ID=29707806

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1020755A NL1020755C2 (nl) 2002-05-31 2002-05-31 Filter voor extractie inrichting.

Country Status (9)

Country Link
US (1) US20060032380A1 (nl)
EP (1) EP1513741B1 (nl)
JP (1) JP2005528177A (nl)
AT (1) AT352500T (nl)
AU (1) AU2003241914A1 (nl)
CA (1) CA2487643A1 (nl)
DE (1) DE60311457T2 (nl)
NL (1) NL1020755C2 (nl)
WO (1) WO2003101860A1 (nl)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1513741A1 (en) 2002-05-31 2005-03-16 Lmto Electronics B.V. Filter for extraction device
NL1029906C2 (nl) * 2005-09-08 2007-03-09 Kadezet B V Houder voor koffie.

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7591218B2 (en) 2004-04-07 2009-09-22 Bunn-O-Matic Corporation Loose coffee apparatus, system and method
US20060102008A1 (en) * 2004-11-15 2006-05-18 Uni-Splendor Corporation Apparatus for preparing coffee
NL1027969C2 (nl) * 2005-01-06 2006-07-10 Iksl B V Pouch voor het bereiden van een extract met een schuimlaag, alsmede een inrichting voor het vullen van een dergelijk pouch.
US8012523B2 (en) * 2005-02-03 2011-09-06 Voss Margaret E Permanent filtering pod for brewing beverages
US8038916B2 (en) * 2005-07-27 2011-10-18 Ntn Corporation Solid-liquid separating method, solid-liquid separator and solidified product
DE202005014128U1 (de) * 2005-09-08 2005-11-10 Melitta Haushaltsprodukte Gmbh & Co. Kg Filtereinrichtung
ITBO20060041A1 (it) * 2006-01-26 2007-07-27 Aroma System S R L Confezione filtrante per prodotti da infusione.
US8448565B2 (en) 2006-02-01 2013-05-28 Bunn-O-Matic Corporation Loose coffee transfer system
KR20120027532A (ko) 2009-06-17 2012-03-21 사라 리/디이 비.브이. 음료를 준비하는 시스템, 방법 및 캡슐
CN202515434U (zh) * 2012-01-16 2012-11-07 美的集团有限公司 一种咖啡机
ES1107809Y (es) * 2014-04-03 2014-07-16 Jofemar Sa Grupo erogador para maquina dispensadora de cafe o te
WO2019195767A1 (en) * 2018-04-05 2019-10-10 Voga Coffee, Inc. Temperature control for extracted beverages, including coffee, via controlled vacuum, and associated systems and methods

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1344161A (en) 1918-05-15 1920-06-22 Arduino Pier Teresio Apparatus for preparing coffee infusion
US1396685A (en) 1921-06-27 1921-11-08 John D Houck Coffee-making device
FR948422A (fr) 1947-06-09 1949-08-01 Dispositif pour la préparation de café-filtre dans les appareils à pression du type à café-express
US2615384A (en) * 1949-06-30 1952-10-28 Frank S Ranz Automatic beverage maker
US3083101A (en) 1959-04-06 1963-03-26 Noury Jean Refill for filtration coffee-pot
FR1322806A (fr) * 1960-04-06 1963-04-05 Boîte perforée contenant de la poudre de café moulu ou à l'état soluble destinée à être placée à l'intérieur de filtre individuel ou collectif
FR1543608A (fr) * 1966-10-27 1968-10-25 élément de charge pour machine de préparation de café ou infusion similaire
CH503630A (fr) 1969-01-25 1971-02-28 R Charbonnier Georges Emballage contenant du café moulu
US3620155A (en) 1970-04-22 1971-11-16 Automatic Marketing Ind Inc Coffee brewing apparatus
DE2335506A1 (de) 1973-07-12 1975-01-30 Interelectric Ag Dauer-kaffeefilter
DE2359348A1 (de) 1973-11-28 1975-06-12 Interelectric Ag Dauer-kaffeefilter
US3878772A (en) 1974-03-01 1975-04-22 Nordskog Co Inc Reusable coffee maker container
IT1194662B (it) * 1980-06-11 1988-09-22 Giuseppe Stefano Piana Macchina per la preparazione di caffe' espresso,cappuccino,te',brodo o di altri infusi,azionata automaticamente,mediante un filtro a perdere,contenente una o piu' dosi di prodotti,introdotto a mo' di gettone
US4386109A (en) * 1981-02-25 1983-05-31 Raytheon Company Microwave expresso coffee maker and process
BE1002512A6 (nl) * 1988-09-28 1991-03-05 Sas Koffieopzetfilter.
IT1256690B (it) * 1992-03-04 1995-12-12 Lavazza Luigi Spa Capsula a perdere per l'uso nelle macchine per l'estrazione e la distribuzione di bevande calde.
DK0604615T3 (da) 1992-07-20 1999-06-14 Nestle Sa Fremgangsmåde ved ekstraktion fra bøjelige, lukkede poser og tilhørende apparat
BR9500880A (pt) * 1994-03-11 1995-10-17 Essegielle Srl Máquina para café expresso
NL1007169C2 (nl) 1997-09-30 1999-03-31 Sara Lee De Nv Inrichting voor het bereiden van koffie.
NL1007171C2 (nl) 1997-09-30 1999-03-31 Sara Lee De Nv Samenstel voor gebruik in een koffiemachine voor het bereiden van koffie, houder en pouch van dat samenstel.
NL1020755C2 (nl) 2002-05-31 2003-12-02 Antonius Klaassen Filter voor extractie inrichting.

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1513741A1 (en) 2002-05-31 2005-03-16 Lmto Electronics B.V. Filter for extraction device
NL1029906C2 (nl) * 2005-09-08 2007-03-09 Kadezet B V Houder voor koffie.

Also Published As

Publication number Publication date
EP1513741A1 (en) 2005-03-16
JP2005528177A (ja) 2005-09-22
EP1513741B1 (en) 2007-01-24
US20060032380A1 (en) 2006-02-16
WO2003101860A1 (en) 2003-12-11
DE60311457T2 (de) 2007-11-29
CA2487643A1 (en) 2003-12-11
DE60311457D1 (de) 2007-03-15
AT352500T (de) 2007-02-15
AU2003241914A1 (en) 2003-12-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5015914B2 (ja) コーヒーおよびティー・ポッド
FI83197C (fi) Dryckpaose.
CA2422681C (en) Closed cartridge for preparing a beverage, for extraction under pressure
US6289948B1 (en) Refill cartridge for a drink dispensing device and device designed for such a cartridge
CN100479717C (zh) 含有一份用于制备咖啡饮料的咖啡粉的储筒
ES2593824T3 (es) Cápsula para preparar una bebida o alimento líquido y sistema que usa la fuerza centrífuga de elaboración
EP2510802B1 (en) System for preparing a beverage
US6465028B2 (en) Apparatus for brewing a fluid extract using an inclined filter pouch containing flavor extractable particles
JP2006517500A (ja) 注入された飲料を調製するために使用されるカプセル
US20080089982A1 (en) Preparing Tea With The Aid Of A Tea Pad And A Coffee Maker
US5806408A (en) Beverage brewing device
US5461968A (en) Brewing pot
EP2487122B1 (en) Beverage capsule
EP0128781A2 (en) Coffee-brewing device
US6485766B2 (en) Coffee filter pack apparatus and method
ES2246201T3 (es) Dispositivo para la extraccion de una sustancia.
DK2361030T3 (en) Capsule, system and method for producing a beverage
US6869627B2 (en) Pre-measured portion packaged for producing a brewed beverage
CA1219139A (en) Apparatus for preparing hot drinks
US5424083A (en) Self contained disposable coffee brewing device
US8784922B2 (en) Method of supplying disposable brew baskets to a beverage dispenser
US4983410A (en) Disposable expandable tea cartridge
US6777007B2 (en) Pod and method for making fluid comestible
JP2006513790A (ja) 粉末コーヒーなどのための1回量プラスチックカプセル
US20120263833A1 (en) System and method for preparing a predetermined quantity of beverage

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
SD Assignments of patents

Owner name: LMTO ELECTRONICS B.V.

MM Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20160601