FI83360C - Profil foer bildande av ett foenster innefattande fler aen ett glas i en foensterbaoge. - Google Patents

Profil foer bildande av ett foenster innefattande fler aen ett glas i en foensterbaoge. Download PDF

Info

Publication number
FI83360C
FI83360C FI870522A FI870522A FI83360C FI 83360 C FI83360 C FI 83360C FI 870522 A FI870522 A FI 870522A FI 870522 A FI870522 A FI 870522A FI 83360 C FI83360 C FI 83360C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
glass
window
profile
window frame
frame
Prior art date
Application number
FI870522A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI870522A0 (fi
FI870522A (fi
FI83360B (fi
Inventor
Lars Eriksson
Frank Andersson
Original Assignee
Lars Eriksson
Frank Andersson
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to SE8404057 priority Critical
Priority to SE8404057A priority patent/SE453108B/xx
Priority to SE8500304 priority
Priority to PCT/SE1985/000304 priority patent/WO1986001248A1/en
Application filed by Lars Eriksson, Frank Andersson filed Critical Lars Eriksson
Publication of FI870522A0 publication Critical patent/FI870522A0/fi
Publication of FI870522A publication Critical patent/FI870522A/fi
Publication of FI83360B publication Critical patent/FI83360B/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI83360C publication Critical patent/FI83360C/fi

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
  • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
  • E06B3/00Window sashes, door leaves, or like elements for closing wall or like openings; Layout of fixed or moving closures, e.g. windows in wall or like openings; Features of rigidly-mounted outer frames relating to the mounting of wing frames
  • E06B3/66Units comprising two or more parallel glass or like panes permanently secured together
  • E06B3/663Elements for spacing panes
  • E06B3/66309Section members positioned at the edges of the glazing unit
  • E06B3/66314Section members positioned at the edges of the glazing unit of tubular shape
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
  • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
  • E06B3/00Window sashes, door leaves, or like elements for closing wall or like openings; Layout of fixed or moving closures, e.g. windows in wall or like openings; Features of rigidly-mounted outer frames relating to the mounting of wing frames
  • E06B3/54Fixing of glass panes or like plates
  • E06B3/5418Permanently fixing of an additional unframed pane
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
  • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
  • E06B3/00Window sashes, door leaves, or like elements for closing wall or like openings; Layout of fixed or moving closures, e.g. windows in wall or like openings; Features of rigidly-mounted outer frames relating to the mounting of wing frames
  • E06B3/66Units comprising two or more parallel glass or like panes permanently secured together
  • E06B3/663Elements for spacing panes
  • E06B3/667Connectors therefor
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
  • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
  • E06B3/00Window sashes, door leaves, or like elements for closing wall or like openings; Layout of fixed or moving closures, e.g. windows in wall or like openings; Features of rigidly-mounted outer frames relating to the mounting of wing frames
  • E06B3/66Units comprising two or more parallel glass or like panes permanently secured together
  • E06B3/663Elements for spacing panes
  • E06B3/66309Section members positioned at the edges of the glazing unit
  • E06B2003/6638Section members positioned at the edges of the glazing unit with coatings

Description

1 83360

Profiili sellaisen ikkunan muodostamiseksi, jonka ikkunapuitteessa on enemmän kuin yksi lasi Tämän keksinnön kohteena on profiili sellaisen ikkunan aikaansaamiseksi, joka käsittää ikkunapuitteessa useampia kuin yhden lasin, joka profiili toimii välielimenä lasien välissä aikaansaaden niiden väliin suljetun tilan ja joka profiili on tarkoitettu kiinnitettäväksi viereiseen lasiin ja ikkunapuitteeseen tiivistys- ja/tai kiinnitysaineella, joka profiili muodostuu ontosta, etupäässä suorakulmaisesta profiilirungos-ta.

Ennestään on tunnettu ns. eristyslasi, joka muistuttaa suhteellisen paljon johdannossa mainittua. Tällaisia eristyslase-ja valmistetaan teollisesti, ja niihin kuuluu usein etupäässä putken muotoisista alumiiniprofiileista valmistettu kehys, jonka tasopintoihin lasi kiinnitetään sopivilla sideaineilla. Kehys on tavallisesti valmistettu siten, että se saa suurimman mahdollisen jäykkyyden joka suuntaan ja molempien lasien ja kehyksen välinen liimasidos lisää tätä ominaisuutta mitä olennaisimmin. Kehys on tavallisesti varustettu lasien välistä tilaa kohti olevilla aukoilla tai rei'ityksellä ja on sisäpuolelta täytetty kosteutta imevällä aineella estämään kosteuden tiivistyminen lasien sisäpinnoille. Lisäksi ovat lasien ja kehyksen väliset sauma-alueet tiivistetyt jollain sopivalla diffuusiota estävällä aineella.

Edellä mainitunlaista eristysruutua ei voi kiinnittää puitteeseen kuinka tahansa, vaan se on kiilattava ja suunnattava puitteeseen hyvin tarkasti, jotta lasin paino ei vaarantaisi eristyslasia tai koko ikkunan rakennetta. Tämä tarkoittaa, että yhtäältä lasin päätyjen ja kehyksen sekä toisaalta ikkuna-puitteen ruutupaketin reunaa kohti olevan osan väliin on jäätävä ilmarako, johon on sovitettu tukiklosseja, kiiloja tai 2 83360 vastaavia. Tämä ilmarako on sinänsä edullinen mitä itse ikkunapuitteen puuraaka-aineen elinikään tulee, mutta aiheuttaa sen, että puite muodostuu suhteellisen suureksi lasiruutupa-ketin tasossa.

Tällainen edellä kuvatunlainen tavanomainen rakenne voidaan mitoittaa hyvin heikoksi, koska itse asiassa lasiruutupaketti siihen kiinnitettyine puitteineen vastaa suurimmasta osasta koko ikkunan lujuutta. Voi siis hieman liioitellen väittää, että itse ruudun puitteen tarkoituksena on pelkästään toimia sopivan saranan, lukon ja vastaavien osien kiinnittimenä.

Tavanomaisella eristyslasiruudulla on monta etua mm. sen vuoksi, että lämmöneristyskyky on hyvä, siinä on vain kaksi puhdistettavaa lasipintaa jne. Haittapuolina voidaan esittää, että sen valmistaminen vaatii kehittyneen ja kalliin koneva-rustuksen ja ettei sitä tavallisesti voi asentaa vanhoihin jo olemassa oleviin ikkunapuitteisiin ilman laajoja muutostöitä .

On myös tehty useita yrityksiä kolmannen lisäruudun asentamiseksi jo olemassa oleviin ikkunapuitteisiin.

Eräänä tällaisten jälkikäteen asennettujen kolmansien ruutujen lajina voidaan pitää päälle asennettua ruutua, joka kiinnitetään ikkunapuitteeseen tai jo olevaan ruutuun jonkin sopivan muovilistan, metalliprofiilin tai vastaavan avulla.

Tämän rakenteen haittana on paitsi se, että lasien väliin muodostuu helposti kosteustiivistymää, edelleen se, ettei sitä voida tehdä ilmatiiviiksi, minkä vuoksi lika tunkeutuu hyvin helposti jo olevan lasin ja lisälasin väliin, joten näin ollen kolmella ruudulla varustetussa ikkunassa on kuusi puhdistettavaa lasipintaa.

3 83360

Edelleen on tehty kokeita eristyslasien kaltaisten rakenteiden aikaansaamiseksi vanhempiin, jo oleviin ikkunapuitteisiin. Nämä yritykset ovat kuitenkin olleet vähemmän menestyksekkäitä mm. siksi, että on syntynyt huomattavia kosteusongelmia ja että asennettavan lasin liittäminen on vaatinut niin suuria koneistusresursseja, tarkkaa mitoitusta ja niin edelleen, että työ on käytännössä usein ollut suoritettava tehtaassa.

Edelleen on tällaisissa vanhemmissa rakenteissa ollut ongelmana se, että ne ovat pohjautuneet suoraan tavanomaisen eris-tyslasiruudun konstruktioon, jossa niin ollen on käytetty jäykkiä, muotoutumattomia puitteita, joilla on aivan toisenlaiset liikkumisominaisuudet kosteuden tai lämmön vaikutuksesta kuin mitä on vanhoilla, tavanomaisesti jo suhteellisen vahvoiksi mitoitetuilla puisilla ikkunapuitteilla. Nämä erilaiset liikkumisominaisuudet ovat usein aiheuttaneet sen, että lisäruutu on voinut haljeta, että tiiviys on hävinnyt, minkä vuoksi ruutujen väliin on tullut kosteustiivistymää tai on ilmennyt muita yhtä kohtalokkaita ongelmia, jotka aiheutuvat niistä liikevoimista, jotka syntyvät puussa, kun rakenteet eivät ole oikein tuettuja tai kanavoituja kuivana pysymistä varten.

Edellä kuvattua ongelmaa ei ole pienentänyt se tosiasia, että useat vanhat tämän tyyppiset rakenteet on tehty siten, että huomattavaa kosteuden kulkeutumista puuhun on tapahtunut juuri välittömästi ruutupaketin reunaan, jonne on voinut kerääntyä kosteutta niin suuressa määrin, että talviaikana on voinut tapahtua suoranaisia pakkasvaurioita.

Esillä oleva keksintö tähtää näinollen sellaisen laitteen kehittämiseen, jolla ikkunapuitteeseen voidaan kiinnittää lisäiäsi niin, että lisättävän lasin ja jo olevan lasin väliin muodostuu ilmatiiviisti suljettu tila, jota voidaan verrata vastaavan eristyslasiruudun suljettuun tilaan. Edelleen on 4 83360 keksinnön tarkoituksena saada aikaan laite, joka poistaa edellä käsitellyn kosteusongelman ja joka takaa kaikissa tilanteissa lasien välisen tilan tiiviyden ja sen lisäksi on yleisesti katsoen asennettavissa paikoilleen sen vaatimatta turhan suurta mittatarkkuutta siihen tulevilta rakenneosilta tai moitteetonta suorakulmaisuutta tai vastaavaa itse ikkuna-puitteelta.

Keksinnön mukaiselle profiilille sellaisen ikkunan muodostamiseksi, jonka ikkunapuitteessa on enemmän kuin yksi lasi, on tunnusomaista se, että profiilin laseja vasten olevilla, niiden kanssa kosketuksissa olevilla sivuilla on pitkittäiset muotoutumiskohdat niiden taivuttamiseksi palkeenmuotoisesti toisiaan kohti, kun profiilirunkoa taivutetaan ikkunapuitteen kulmissa sekä että profiili on valmistettu muotoutuvasta aineesta, jolla on profiilin laseja ja ikkunapuitetta vasten olevilla pinnoillaan integroitu, diffuusiotiivis ja pääasiassa yhtenäisenä ulottuva pinnoitus, joka on peräänantavan, elastisen aineen muodossa tiivistävässä kosketuksessa sekä lasien että ikkunapuitteen kanssa mahdollistamassa profiilin muotoutumisen ja kiinnityksen käsittäen myös nurkka-alueet yhdessä ja samassa työvaiheessa niin, että se sopii jo olemassa olevaan ikkunapuitteeseen aikaansaamaan monilasi-ikkunan huolimatta ikkunapuitteen mahdollisesta kieroudesta tai vinoudesta.

Vanhemmat, jo olemassa olevat ikkunapuitteet voivat usein olla vahingoittuneita tai viallisia yhdellä tai useammalla tavalla. Niin ollen voivat ikkunapuitteeseen kuuluvat puuosat sangen hyvin olla vääntyneitä tai kieroja niin, että puite sen vuoksi poikkeaa tasosta tai suorakulmaisesta muodosta. Vaikka puuosat olisivat suoriakin, ei niiden tarvitse muodostaa toistensa kanssa suoria kulmia ikkunapuitteen nurkissa.

Onton profiilin muotoinen välielin voi mieluiten tavanomaisen eristyslasin puitteen tavoin olla täytetty kuivausaineella.

5 83360

Keksintöä kuvataan nyt lähemmin oheisiin piirroksiin viitaten. Niissä esitetään: kuviossa 1 poikkileikkaus vanhemmasta ikkunapuitteesta, joka on varustettu lisälasilla, kuviossa 2 poikkileikkaus kuvion 1 mukaisesta ikkunapuitteesta läheltä ikkunapuitteen nurkkaa.

Kuvio 1 esittää poikkileikkauksen vanhemmasta, usein esiintyvästä ikkunapuitteesta, joka kuuluu tavallisesti sisäpuit-teena kaksilasiseen ikkunaan. Ikkunapuitteessa 1 on ulompi lasi, joka on kiinnitetty ikkunapuitteessa olevaan vastaavaan uraan 4 kittisaumalla 3.

Keksintö ei ole riippuvainen ikkunapuitteen 1 yksityiskohtaisesta muotoilusta ja siksi piirroksessa esitetty muoto on käsitettävä vain esimerkkinä. Ikkunapuite voi siis itsestään selvästi olla myös uudenaikaisempaa mallia, jossa lasi on kiinnitetty puisella tai metallisella lasituslistalla (kitti-listalla ).

Myös ikkunapuitteen poikkileikkaus voi tietysti olla aivan toisenlainen kuin piirroksissa esitetty.

Keksinnön mukaan on lisäksi tuleva eli toinen lasi kiinnitetty ikkunapuitteeseen 1 käyttämällä välielintä 6, joka kuviossa 1 olevassa rakennemuodossaan on muotoiltu putkiprofiiliksi, jonka poikkileikkaus on suunnilleen suorakulmainen tai neliömäinen. Välielin 6 on ainakin osalta lasia 2 ja 5 kohti olevilta ulkopinnoiltaan 7 ja 8 varustettu diffuusiotiiviillä kerroksella, lähinnä sopivalla butyylin ja muovin seoksella, jolla on elastinen tai vastaava muotoiltava koostumus. Dif-fuusiotiivis pinnoite 9 ulottuu jatkuvana yhtenäisenä kerroksena ulkopinnalta 7 pitkin koko välielimen 6 ikkunapuitetta 1 6 83360 kohti olevan sivun 10 yli edelleen toiselle ulkosivulle 8. Erityisesti ulottuu diffuusiotiivis pinnoite 9 sivujen 7 ja 10 ja vastaavasti sivujen 9 ja 10 kulma-alueiden yli.

Monissa tällaisissa tilanteissa, kun vanhempi jo olemassa oleva ikkuna on varustettava lisälasilla, ovat jo olemassa olevan ikkunapuitteen mitat niin huomattavat, että se saa suuria liikemuutoksia, vaikka jo olemassa oleva ikkunaruutu auttaa rakenteen tukemisessa. Tämä tarkoittaa sitä, että on sekä tarpeetonta että tarkoituksetonta muotoilla välielin 6 jäykäksi yksiköksi, mikä tavanomaisissa eristyslasiruuduissa on tapana. Erityisen tarpeetonta se on ikkunapuitteen nurkissa. Sen sijaan on välielin 6 tehtävä keksinnön mukaan jonkin verran muotoutuvaksi, että se ilman että rakenteeseen syntyy mainittavia jännityksiä voi seurata niitä liikkeitä, joita tapahtuu itse ikkunapuitteessa, erityisesti kulmamuutoksia ikkunan nurkissa. Vielä yksi syy siihen, ettei välielintä 6 tehdä jäykäksi kehykseksi on se, että vanhemmat, jo olemassa olevat ikkunapuitteet ovat monesti vääntyneet eli "asettuneet" niin, etteivät ne enää ole nurkistaan suorakulmaisia.

Keksinnön mukaan on välielin mieluiten muotoiltu, kuten putkimainen profiili, jolla kuviossa 1 esitetyssä rakennemuodos-saan on kulmissaan pitkittäin kulkevat yhden tai useamman uran kaltaiset muotoutumiskohdat 11. Vastaavia muotoutumis-uria, poikkileikkaukseltaan pyöreitä, kulmikkaita tai neliömäisiä on laitettu myös pitkin molempia ulkosivuja 7 ja 8 (ks. kuvio 7).

Nämä urat 11 ja 12 voivat lähinnä olla sijoitetut sisäpuolella pitkin profiilin nurkkauksia ja ulkopuolella pitkin sivujen keskikohtia. On toki huomautettava, että kaikki urat 11 ja 12 voivat täysin toimivasti olla sijoitetut sekä sisä- että ulkopuolelle. Samassa taivutuskohdassa voidaan myös käyttää useita yhdensuuntaisia uria.

7 83360

Jos taipuvasta aineesta olevaa esimerkiksi muovista, pehmeää metallia tai vastaavaa profiilirunkoa taivutetaan, voidaan kummatkin ulkopinnat 7 ja 8 taivuttaa palkeenomaisesti pro-fiilirungon sisään, minkä vuoksi alapuoli 10 ja yläpuoli 13 voidaan saattaa lähemmäksi toisiaan, jopa koskettamaan toisiaan .

Täten on mahdollista taivuttaa profiilin runko sopimaan ikkunapuitteen nurkan kulmiin tarvitsematta sen vuoksi mainittavasti lisätä lasien 2 ja 5 välistä etäisyyttä.

Kuviossa 2 esitetään rakenteen poikkileikkaus aivan läheltä nurkkaa, jossa profiilin rungon 6 alapuolen 10 ja yläpuolen 13 yhteenpainuminen on tapahtunut vain osittain.

Välielimen 6 muotoilu edellä kuvatulla tavalla antaa sen suuren edun, että välielin voidaan muotoilla yksinkertaisesti jo olemassa olevan ikkunapuitteen mukaan riippumatta siitä, kuinka vino tai kiero se on. Edelleen ei tarvita mitään vaikeasti saavutettavaa mittatarkkuutta.

Keksinnön mukaan voidaan profiilirunko 6 kiinnittää nauloilla, nitomahakasilla tai vastaavilla, jotka painetaan profiili-rungon läpi suunnassa, jonka kuviossa 2 esitetty katkoviiva 14 suunnilleen osoittaa. Naulat, nitomahakaset tai vastaavat kiinnitetään mieluiten ikkunapuitteen nurkka-alueille.

Kuviosta 2 käy myös ilmi, että diffuusiotiivis kerros 9 sulkeutuu tiiviisti kumpaakin lasia 2 ja 5 vasten ikkunapuitteen nurkkiin saakka sekä niiden kohdalla ja vieressä. Edelleen tulevat ulkosivujen 7 ja 8 toisiaan vasten olevat osat itse nurkassa aikaansaamaan pinnoitteen 9 diffuusiotiiviin aineen ulospäin pullistumisen niin, että tiivistysvaikutus kumpaakin lasia 2 ja 5 vasten itse nurkassa siten vahvistuu.

8 83360

Keksinnön mukaan ulottuu diffuusiotiivis kerros 9 koko profii-lirungon 6 ikkunapuitteen 1 puoleisen rajapinnan yli. Täten saadaan aikaan täydellinen tiivistys lasien 2 ja 5 väliselle tilalle. Kun edelleen diffuusiotiivis kerros on muotoutuva ja sillä on hyvä tarttuvuus sekä itse ikkunapuitteeseen 1 että välielimeen 6, käy ikkunapuitteen aineen ja profiilirungon 6 ikkunapuitteen puoleisen pinnan 10 välisen mahdollisen tilan ilmastointi tarpeettomaksi.

Kuviossa 1 ja 2 esitetty profiilirunko 6 on edellä kuvailtu putken muotoiseksi profiiliksi. Koska se on valmistettu muotoiltavasta aineesta ja se voidaan taivuttaa kuvion 2 mukaisesti, voitaisiin se myös valmistaa tasaisena nauhana, joka asennuksen yhteydessä tai aikaisemmassa valmisteluvaiheessa taivutetaan yhteen muodostamaan suljettu profiilimuoto. Tätä tarkoitusta varten voisi jossain kulmassa pintojen 9 ja 10 tai 7 ja 10 välissä olla pitkittäinen sauma. Sauma voisi myös mahdollisesti olla pinnan 13 ja jommankumman pinnan 7 tai 8 välisessä reunalinjassa ja siinä vaihtoehdossa voitaisiin sauma tehdä hieman epätiiviiksi, mutta poikkisuunnassa pinnalle 13 tulevaa painetta sietäväksi, jotta epätiivis sauma täten voisi korvata sen rei'ityksen (ks. kuvio 2) tai leikkauksen, jonka muussa tapauksessa on mieluiten oltava pinnassa 13 mahdollistamassa profiilirungon sisällä olevan kuivaus-aineen käytön.

Keksinnön mukaan ovat välielimen poikkileikkauksen lisämuodot mahdollisia ja näin ollen se voi olla muotoiltu esimerkiksi enemmän tai vähemmän pyöreäksi, elliptiseksi tai soikeaksi letkuksi. Välielimen muoto voi tietysti jo valmistuksen yhteydessä olla kuviossa 2 esitetyn kaltainen.

9 83360

Kuten edellä on mainittu, on välielimen valmistus keksinnön mukaan parasta suorittaa yhtäjaksoisina pituuksina, ja että diffuusiotiivis kerros kiinnitetään välielimeen jo valmistuksen yhteydessä. Täten saavutetaan se suuri etu, että välielimen muoto voidaan sovittaa yksinkertaisesti sekä olevan ikkunapuitteen mittoihin että mahdolliseen vinouteen, kierouteen tai vastaavaan. Edelleen poistetaan enemmän tai vähemmän monimutkaisten kulmahelojen tarve, koska välielin voidaan keksinnön mukaan joko liittää pää päätä vasten ikkunapuitteen kulmassa tai myös pää päätä vasten jossain muussa ikkunapuitteen kohdassa. Liitoskohdan tiivistys tapahtuu yksinkertaisesti laittamalla jatkoksen päälle lisäkerros diffuusiotii-vistävää ainetta tai myös, että diffuusiotiivistä ainetta laitetaan määrä, joka ulottuu profiilin pään ohi, jolla voi peittää liitoksen sekä taittaa se profiilin reunoille. Tämän tai diffuusiotiiviin aineen ulospistävät osat voidaan myös taivuttaa sisäänpäin niin, että ne tulevat vastakkain toisiaan vasten olevien profiilien päiden väliin.

Diffuusiotiivis aine 9 voidaan keksinnön mukaan asettaa tai ruiskuttaa profiilille 6 ja 16 nauhan muotoisena, joka taivutetaan ylös profiilin sivupinnoille. Vaihtoehtoisesti voidaan profiilille laittaa useampia, esimerkiksi kolme tällaisesta aineesta olevaa nauhaa tai liuskaa, jolloin näiden nauhojen tai liuskojen väliset saumat saatetaan kosketuksiin toistensa kanssa esimerkiksi pitkin profiilin nurkkia.

Claims (2)

 1. 83360 Patenttivaatimus
FI870522A 1984-08-10 1987-02-09 Profil foer bildande av ett foenster innefattande fler aen ett glas i en foensterbaoge. FI83360C (fi)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE8404057 1984-08-10
SE8404057A SE453108B (sv) 1984-08-10 1984-08-10 Distansorgan for bildande av ett slutet utrymme mellan tva glasskivor
SE8500304 1985-08-07
PCT/SE1985/000304 WO1986001248A1 (en) 1984-08-10 1985-08-07 Profile spacing element for forming a window comprising more than one glass in a window frame

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI870522A FI870522A (fi) 1987-02-09
FI870522A0 FI870522A0 (fi) 1987-02-09
FI83360B FI83360B (fi) 1991-03-15
FI83360C true FI83360C (fi) 1991-06-25

Family

ID=20356696

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI870522A FI83360C (fi) 1984-08-10 1987-02-09 Profil foer bildande av ett foenster innefattande fler aen ett glas i en foensterbaoge.

Country Status (10)

Country Link
US (1) US4719728A (fi)
EP (1) EP0219503B1 (fi)
AT (1) AT47195T (fi)
AU (1) AU581921B2 (fi)
DE (1) DE3573634D1 (fi)
DK (1) DK157822C (fi)
FI (1) FI83360C (fi)
NO (1) NO163577C (fi)
SE (1) SE453108B (fi)
WO (1) WO1986001248A1 (fi)

Families Citing this family (45)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IT1202093B (it) * 1985-08-21 1989-02-02 C C Di Costa & C Srl Sistema di fissaggio di laster vetrocamera isolante a telai metallici di supporto
US5302425A (en) * 1989-06-14 1994-04-12 Taylor Donald M Ribbon type spacer/seal system
US4998382A (en) * 1989-12-11 1991-03-12 Ardco, Inc. Insulated refrigerator door assembly with substantially all glass front doors
US5255473A (en) * 1989-12-11 1993-10-26 Ardco, Inc. Refrigerator door assembly with stylized substantially all glass front
US5111618A (en) * 1989-12-11 1992-05-12 Ardco, Inc. Refrigerator door assembly with stylized substantially all glass front
US5024023A (en) * 1989-12-11 1991-06-18 Ardco, Inc. Insulated refrigerator door assembly with substantially all glass front doors
US5675944A (en) * 1990-09-04 1997-10-14 P.P.G. Industries, Inc. Low thermal conducting spacer assembly for an insulating glazing unit and method of making same
USRE35149E (en) * 1990-09-20 1996-01-30 Anthony's Manufacturing Company, Inc. Railless refrigerator display door
US5097642A (en) * 1990-09-20 1992-03-24 Anthony's Manufacturing Company, Inc. Glass refrigerator door structure
US5088307A (en) * 1990-12-20 1992-02-18 Cole Richard D Method of making muntin bars
US5313762A (en) * 1991-12-26 1994-05-24 Bayomikas Limited Insulating spacer for creating a thermally insulating bridge
GB9218150D0 (en) 1992-08-26 1992-10-14 Pilkington Glass Ltd Insulating units
US5514432A (en) * 1993-07-14 1996-05-07 Lisec; Peter Hollow profile for spacer frames for insulating glass panes
US5461840A (en) * 1993-10-13 1995-10-31 Taylor; Donald M. Cardboard spacer/seal as thermal insulator
US5485710A (en) * 1994-04-08 1996-01-23 Lafond; Luc Insulated glass spacer with diagonal support
GB9413180D0 (en) * 1994-06-30 1994-08-24 Glaverbel Multiple glazing unit
US5640828A (en) * 1995-02-15 1997-06-24 Weather Shield Mfg., Inc. Spacer for an insulated window panel assembly
US5630306A (en) * 1996-01-22 1997-05-20 Bay Mills Limited Insulating spacer for creating a thermally insulating bridge
US6055783A (en) 1997-09-15 2000-05-02 Andersen Corporation Unitary insulated glass unit and method of manufacture
DE29807418U1 (de) * 1998-04-27 1999-06-24 Flachglas Ag Abstandhalterprofil für Isolierscheibeneinheit
NO982615A (no) * 1998-06-08 1999-10-25 Fostervold Oeystein Isolerglassrute, profilmateriale for oppbygging av slik, samt vindu som omfatter slik isolerglassrute
US6886297B1 (en) * 1998-07-23 2005-05-03 Ppg Industries Ohio, Inc. Insulating unitless window sash
US5950398A (en) * 1998-10-22 1999-09-14 Hubbard; Bruce M. Pass-by insulating glass window unit and method for replacing single glazing
CA2397159A1 (en) * 2001-08-09 2003-02-09 Edgetech I.G., Inc. Spacer assembly for insulating glazing units and method of making the same
EP1651839B1 (en) * 2002-07-03 2016-08-31 Quanex IG Systems, Inc. Spacer and muntin elements for insulating glazing units
US6698145B2 (en) * 2002-07-23 2004-03-02 Allen Berger, Jr. Surface mount window for doors
ES2247877A1 (es) * 2003-05-21 2006-03-01 Soluciones Para La Biotectura, S.L. Ventanas o puertas acristaladas perfeccionadas de bajo mantenimiento.
US7950194B2 (en) * 2003-06-23 2011-05-31 Ppg Industries Ohio, Inc. Plastic spacer stock, plastic spacer frame and multi-sheet unit, and method of making same
GB2432617B (en) * 2005-11-22 2010-06-16 Komfort Office Environments Plc A gasket
US20070227097A1 (en) * 2006-03-15 2007-10-04 Gallagher Raymond G Composite spacer bar for reducing heat transfer from a warm side to a cold side along an edge of an insulated glazing unit
US20100031591A1 (en) * 2007-03-15 2010-02-11 Gallagher Raymond G Composite spacer bar for reducing heat transfer from a warm side to a cold side along an edge of an insulated glazing unit
US9309714B2 (en) 2007-11-13 2016-04-12 Guardian Ig, Llc Rotating spacer applicator for window assembly
EP2220323A1 (en) 2007-11-13 2010-08-25 Infinite Edge Technologies, LLC Material with undulating shape
US8523275B2 (en) * 2008-11-14 2013-09-03 Caterpillar Inc. Polycarbonate window frame system
GB0902551D0 (en) * 2009-02-16 2009-04-01 Thermoseal Group Ltd Glazing
PL2454437T3 (pl) * 2009-07-14 2017-10-31 Guardian Ig Llc Rozciągnięte paski dla dystansownika i uszczelnionej jednostki
AT508906B1 (de) * 2010-01-20 2011-05-15 Inova Lisec Technologiezentrum Abstandhalterband
EP2580418B1 (en) 2010-06-10 2014-08-13 Guardian IG, LLC Window spacer applicator
US9228389B2 (en) 2010-12-17 2016-01-05 Guardian Ig, Llc Triple pane window spacer, window assembly and methods for manufacturing same
US9481777B2 (en) 2012-03-30 2016-11-01 The Procter & Gamble Company Method of dewatering in a continuous high internal phase emulsion foam forming process
US9689196B2 (en) 2012-10-22 2017-06-27 Guardian Ig, Llc Assembly equipment line and method for windows
US9260907B2 (en) 2012-10-22 2016-02-16 Guardian Ig, Llc Triple pane window spacer having a sunken intermediate pane
USD736594S1 (en) 2012-12-13 2015-08-18 Cardinal Ig Company Spacer for a multi-pane glazing unit
US8789343B2 (en) 2012-12-13 2014-07-29 Cardinal Ig Company Glazing unit spacer technology
DE102015122714A1 (de) 2015-12-23 2017-07-27 Ensinger Gmbh Abstandhalter für Isolierglasscheiben

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR718082A (fr) * 1930-06-09 1932-01-19 Budd Int Corp Perfectionnements aux procédés de rabattement des plaques métalliques
CH357536A (de) * 1956-06-13 1961-10-15 Boston Blacking Company Gmbh Verfahren zum Entziehen der Luftfeuchtigkeit aus dem Zwischenraum einer Doppel- oder Mehrfachwandung, insbesondere einer Doppelverglasung
FR1248713A (fr) * 1959-03-05 1960-12-23 Séparateur se plaçant entre les vitres de fenêtrages étanches à vitrage multiple
US3280523A (en) * 1964-01-08 1966-10-25 Pittsburgh Plate Glass Co Multiple glazing unit
DE2501096B2 (de) * 1975-01-13 1976-10-28 Randleiste zur herstellung von isolierglasscheiben, mehrscheiben-isolierglas sowie verfahren zu seiner herstellung
FR2301676B2 (fi) * 1975-02-24 1978-10-20 Poignon Andre
DK155376A (da) * 1975-04-18 1976-10-19 Siv Soc Italiana Vetro Profil og fremgangsmade til fremstilling af glaspaneler
FR2313535B1 (fi) * 1975-06-04 1978-02-03 Maille Raymond
AT366771B (de) * 1978-02-08 1982-05-10 Seraphin Puempel & Soehne Kg Verfahren zur herstellung eines distanzhalterahmens fuer isolierglasscheiben
FR2457358B3 (fi) * 1979-05-23 1982-05-07 Pomel Ets
US4322926A (en) * 1979-12-17 1982-04-06 Seraphin Pumpell & Sohne KG Frame for spacing glass panes
US4453855A (en) * 1981-08-03 1984-06-12 Thermetic Glass, Inc. Corner construction for spacer used in multi-pane windows
DE3223524C2 (fi) * 1982-06-24 1984-04-26 Durotterm Wichmann U. Ott Gmbh, 2082 Uetersen, De
DE3325718A1 (de) * 1983-07-16 1985-01-31 Lingemann Helmut Gmbh & Co Gebogene ecke eines abstandhalterrahmens einer isolierverglasung sowie verfahren zu ihrer herstellung

Also Published As

Publication number Publication date
AT47195T (de) 1989-10-15
SE453108B (sv) 1988-01-11
FI870522A0 (fi) 1987-02-09
DK159486D0 (da) 1986-04-09
DK157822C (da) 1990-07-23
SE8404057L (sv) 1986-02-11
NO861378L (no) 1986-04-09
EP0219503A1 (en) 1987-04-29
US4719728A (en) 1988-01-19
EP0219503B1 (en) 1989-10-11
NO163577C (no) 1990-06-20
AU581921B2 (en) 1989-03-09
DE3573634D1 (de) 1989-11-16
NO163577B (no) 1990-03-12
FI870522A (fi) 1987-02-09
AU4724285A (en) 1986-03-07
FI870522D0 (fi)
WO1986001248A1 (en) 1986-02-27
DK157822B (da) 1990-02-19
SE8404057D0 (sv) 1984-08-10
DK159486A (da) 1986-04-09
FI83360B (fi) 1991-03-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2655775B1 (de) Fugendichtungsband
CA1185833A (en) Light transmitting wall panels
EP1333739B1 (en) Continuos flexible spacer assembly having sealant support member
US5579616A (en) Panel-securing system
US4563843A (en) Heat insulation window
US5819499A (en) Insulating units
KR100255629B1 (ko) 비틀림을 억제하기 위해서 강화된 측벽을 갖는 단열 유니트용 스페이서 프레임
DE60003701T2 (de) Dichtungssystem für ein verbundfenster
US4930276A (en) Fire door window construction
US5687524A (en) Apparatus for sealing panel joints of building surfaces
EP0880630B1 (de) Anputzleiste für fensterstöcke, türstöcke oder dergleichen am übergang zu putz
US3919820A (en) Wall structure and device for sealing thereof
FI76616C (fi) Fasad eller tak som en metall-glas-konstruktion.
US5962090A (en) Spacer for an insulating glazing assembly
CA1113789A (en) Multiple glazing units
US6339909B1 (en) Profiled spacers for insulation glazing assembly
ES2265969T3 (es) Estructura acustica para edificacion.
CA1324891C (en) Bellows splice sleeve
FI77294B (fi) Foerband av vaegg- eller takelement bestaoende av en skumplastkaerna och metalliska taeckskikt.
US4464874A (en) Window unit
CA1225516A (en) Double pane windows
US20120324810A1 (en) Modified glazing assembly for rough openings
US4924649A (en) Corner assembly for a skylight frame
US6568137B2 (en) Insulated metal cladding for wood door frame
US3553913A (en) Triple glazed insulating glass wood sash

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed

Owner name: ERIKSSON, LARS ERIK

Owner name: ANDERSSON, FRANK