FI60775C - ANORDNING VID OEPPNA SPISAR OCH LIKNANDE - Google Patents

ANORDNING VID OEPPNA SPISAR OCH LIKNANDE Download PDF

Info

Publication number
FI60775C
FI60775C FI780970A FI780970A FI60775C FI 60775 C FI60775 C FI 60775C FI 780970 A FI780970 A FI 780970A FI 780970 A FI780970 A FI 780970A FI 60775 C FI60775 C FI 60775C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
air
fireplace
spisar
oeppna
flow
Prior art date
Application number
FI780970A
Other languages
Finnish (fi)
Other versions
FI780970A (en
FI60775B (en
Inventor
Ralph Kenneth Brandt
Original Assignee
Superpart S A
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Superpart S A filed Critical Superpart S A
Publication of FI780970A publication Critical patent/FI780970A/en
Application granted granted Critical
Publication of FI60775B publication Critical patent/FI60775B/en
Publication of FI60775C publication Critical patent/FI60775C/en

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
  • F24BDOMESTIC STOVES OR RANGES FOR SOLID FUELS; IMPLEMENTS FOR USE IN CONNECTION WITH STOVES OR RANGES
  • F24B1/00Stoves or ranges
  • F24B1/18Stoves with open fires, e.g. fireplaces
  • F24B1/185Stoves with open fires, e.g. fireplaces with air-handling means, heat exchange means, or additional provisions for convection heating ; Controlling combustion
  • F24B1/188Stoves with open fires, e.g. fireplaces with air-handling means, heat exchange means, or additional provisions for convection heating ; Controlling combustion characterised by use of heat exchange means , e.g. using a particular heat exchange medium, e.g. oil, gas  
  • F24B1/1885Stoves with open fires, e.g. fireplaces with air-handling means, heat exchange means, or additional provisions for convection heating ; Controlling combustion characterised by use of heat exchange means , e.g. using a particular heat exchange medium, e.g. oil, gas   the heat exchange medium being air only

Description

Γ55τ*1 ΓΒΐ Μ\ KUULUTUSJULKAISU s Π n n c f®* LBJ (11> UTLÄGGNINGSSKRIFT 6077 5 C (45) Patentti myönnetty 10 03 1932 Patent eeddelat V T ^ (51) Kv.ik.3/int.a.3 P 24 B 1/18 SUOMI—FI N LAND <») Pit*fittlh«k«mui — Ptt*nUn*eknlnf 760970 (22) H*k*mltpiivft — An*eknln|«di( 30.03.76 ' ’ (23) AlkuplM— GlW(h«tad«g 30.03.78 (41) Tullut luikituksi — Blhrlt offtntlig 04.11.78Γ55τ * 1 ΓΒΐ Μ \ ANNOUNCEMENT s Π nncf® * LBJ (11> UTLÄGGNINGSSKRIFT 6077 5 C (45) Patent granted 10 03 1932 Patent eeddelat VT ^ (51) Kv.ik.3 / int.a.3 P 24 B 1 / 18 FINLAND — FI N LAND <») Pit * fittlh« k «mui - Ptt * nUn * eknlnf 760970 (22) H * k * mltpiivft - An * eknln |« di (30.03.76 '' (23) AlkuplM— GlW (h «tad« g 30.03.78 (41) Has become swept - Blhrlt offtntlig 04.11.78

Patentti- ja rekisterihallitus „ ......,. , , . . . __, (44) Nlhttvlkilptnon ja kuuLfullulsun pvm. —Patent and Registration Office " ......,. ,,. . . __, (44) Date of issue and date of issue. -

Patent- och registerstyrelsen ' ' Ameiun wltcd och uti.skrtft«n pubitcund 30.11.8l (32)(33)(31) Pyy4«tty Utuolkeus—Buflrd prlorttut 03.05.77Patent- och registerstyrelsen '' Ameiun wltcd och uti.skrtft «n pubitcund 30.11.8l (32) (33) (31) Pyy4« tty Utuolkeus — Buflrd prlorttut 03.05.77

Ruotsi-Sverige(SE) 7705095-3 (71) Superpart S.A., Ryffligässchen 8, CH-3011 Bern, Sveitsi-Schveiz(CH) (72) Ralph Kenneth Brandt, Mölndal, Ruotsi-Sverige(SE) (74) Leitzinger Oy (54) Laite sisätakkoihin ja vastaaviin - Anordning vid öppna spisar och liknandeSweden-Sweden (SE) 7705095-3 (71) Superpart SA, Ryffligässchen 8, CH-3011 Bern, Switzerland-Switzerland (CH) (72) Ralph Kenneth Brandt, Mölndal, Sweden-Sweden (SE) (74) Leitzinger Oy ( 54) Equipment for interior fireplaces and the like - Anordning vid öppna spisar och liknande

Esillä olevan keksinnön kohteena on laite sisätakkoihin ja vastaaviin, johon kuuluu tulisija, jota ympäröi kolmelta sivulta metallinen sisälevy, joka on muodostettu heijastimeksi ja jonka yläpuolella on savukupu, jota kannattaa sivuelementit.The present invention relates to a device for interior fireplaces and the like, comprising a fireplace surrounded on three sides by a metal inner plate formed as a reflector and above which there is a chimney supported by side elements.

Useimmissa tunnetuissa takoissa huoneen ulkopuolelta sisäänotettu raitis ilma johdetaan ainoastaan ylöspäin johtavien kanavien läpi luonnollisten lämpölakien mukaisesti. Tällöin saadaan aikaan huono raikkaan ilman lämmitys ennen sen saapumista huoneeseen.In most known fireplaces, fresh air drawn in from outside the room is only passed through upwardly leading ducts in accordance with natural heat laws. This causes poor fresh air heating before it enters the room.

Raittiin ilman lämmityksen parantamiseksi on tunnettua antaa ilman virrata ilman ohjausjärjestelmän läpi, joka on järjestetty tulisijan seiniin ja joihin kuuluu alasvirtaushormi, jonka ilman ottoauk-ko sijaitsee ylempänä kuin ilman poistoaukko. Koska ilman virtaus alasvirtaushormissa tapahtuu ylhäältä alaspäin, eli vastakkaiseen suuntaan kuin luonnollisessa lämpöjärjestelmässä, syntyy voimakas pyörretila ja tämän seurauksena kaikkien ilmahiukkasten voimakas lämpeäminen. Alaspäin suuntautuvan ilmavirtauksen aikaansaamiseksi alasvistaushormissa tarvitaan huoneeseen alhainen paine. Kun 60775 2 ikkunat ja ovet on suljettu ja ne ovat vetotiiviit, lämmitetyssä huoneessa saadaan aikaan alhainen paine ulosvirtaavien höyryjen seurauksena. Siinä tapauksessa, että huone ei ole näin tiivis, ei kuitenkaan saada aikaan niin alhaista painetta, joka riittää ilman imemiseksi sisään alasvirtaushormin läpi, vaan sen sijaan kylmää ilmaa työntyy tai tulee imetyksi sisään avoimista ikkunoista ja ovista tai rakojen ja muiden läpipääsykohtien kautta. Tämän tyyppisten tulisijojen edut menevät siten hukkaan, ja nämä olosuhteet osoittautuvat huonoiksi myös niissä tulisijoissa, jotka on varustettu yhdellä asennuskanavalla, joka lisää raitista ilmaa ulkopuolelta ainoastaan luonnollisten lämpölakien avulla.In order to improve the heating of fresh air, it is known to allow air to flow through an air control system arranged in the walls of the fireplace and comprising a downflow flue with an air inlet located higher than the air outlet. Since the air flow in the downstream flue takes place from top to bottom, i.e. in the opposite direction to the natural heating system, a strong vortex state is created and as a result a strong heating of all air particles. In order to achieve a downward flow of air in the downward flue, low pressure is required in the room. When the windows and doors of the 60775 2 are closed and are airtight, a low pressure is created in the heated room as a result of the escaping vapors. However, in the case where the room is not so tight, not enough pressure is provided to suck in air through the downflow, but instead cold air is pushed in or sucked in through open windows and doors or through slots and other passages. The advantages of this type of fireplace are thus lost, and these conditions also prove to be poor in those fireplaces which are equipped with a single installation duct which adds fresh air from the outside only by means of natural thermal laws.

Tämän haittapuolen välttämiseksi on tunnettua järjestää alasvirtaushormin poistoaukkoon vetokanava, joka päättyy huoneeseen. Asennusvetokanava kykenee kehittämään alhaisen paineen alasvirtaushormin alapäässä ja kiihdyttämään siten ilman virtausta huoneeseen, jolloin ilman pyöriminen kanavissa ei enää riipu lämmitetyssä huoneessa olevasta alhaisesta paineesta. Tässä tunnetussa tulisijassa kukin asennusvetokanava muodostuu pystysuuntaisesta kanavasta, joka on järjestetty tulisijan sivuseiniin. Koska sivuseinät muodostavat savua ulosimevän kanavan ja siihen liittyvän savutorven tai savupiipun tuen osat, ei tämä rakenne ole kovinkaan sopiva, sillä sivuseinien tukemiskyky vähenee johtuen niihin järjestetyistä kanavista. Lisäksi sivuseinien keinomateriaalin lämmitys vaatii huomattavasti aikaa johtuen akkumuloituvan lämmön suuresta lämpöarvosta, josta syystä lämmityksen alussa asennusveto-kanavissa oleva ilma ei lämpiä riittävästi saadakseen ilman nousemaan ja kiihdyttääkseen ilman virtausta huoneeseen.In order to avoid this disadvantage, it is known to arrange flow down the chimney outlet of the drive channel which ends in the room. The installation traction duct is able to develop a low pressure at the lower end of the downflow flue and thus accelerate the flow of air into the room, so that the rotation of air in the ducts no longer depends on the low pressure in the heated room. In this known fireplace, each installation draft duct consists of a vertical duct arranged in the side walls of the fireplace. Since the side walls form parts of the smoke extraction duct and the associated chimney or chimney support, this structure is not very suitable, as the supporting capacity of the side walls is reduced due to the channels arranged in them. In addition, the heating of the sidewall synthetic material requires considerable time due to the high calorific value of the accumulating heat, which is why the air in the installation traction ducts at the beginning of the heating does not heat enough to make the air rise and accelerate the air flow into the room.

Esillä olevan keksinnön tarkoituksena on saada aikaan takka, jossa on yllä kuvatun tulisijan edut, mutta jossa vältetään tulisijan sivuseinien vähentyneen tukemiskyvyn muodostama haittapuoli. Lisäksi asennusvetokanavan seinät lämpiävät nopeasti, joten kanavassa oleva ilma lämpiää nopeasti ja ilman kanavajärjestelmässä syntyy vetoa.The object of the present invention is to provide a fireplace which has the advantages of the fireplace described above, but which avoids the disadvantage of the reduced support capacity of the side walls of the fireplace. In addition, the walls of the installation draft duct heat up quickly, so the air in the duct heats up quickly and draft is created in the duct system.

Tämä on saatu aikaan johdannossa mainitun kaltaisella laitteella, jolle on tunnusomaista se, mitä oheisessa patenttivaatimuksessa on esitetty.This is achieved by a device as mentioned in the introduction, which is characterized by what is stated in the appended claim.

3 607753,60775

Seuraavassa keksintöä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin viittaamalla oheisissa piirustuksissa esitettyyn suoritusmuotoon.In the following, the invention will be considered in more detail with reference to the embodiment shown in the accompanying drawings.

Kuvio 1 on perspektiivikuva eri rakenne-elementeistä osittain leikattuna ja osiin hajoitettuna.Figure 1 is a perspective view of the various structural elements partially cut and disassembled.

Kuvio 2 on pystyleikkaus tulisijasta edestäpäin nähtynä.Figure 2 is a vertical sectional view of the fireplace seen from the front.

Kuvio 3 on pystyleikkaus tulisijasta sivultapäin nähtynä.Figure 3 is a vertical sectional side view of the fireplace.

Kuvio 4 on leikkaus pitkin kuvion 2 viivaa IV-IV.Figure 4 is a section along the line IV-IV in Figure 2.

Kuvio 5 on perspektiivikuva keksinnön mukaisesta välilevystä tai sisälevystä.Figure 5 is a perspective view of a spacer or inner plate according to the invention.

Tulisijassa on yksi aluslevy 1, yksi pohjalevy 2, kaksi sivuelementtiä 3 ja 4, yksi sulkulevy 5 ja tämän päälle järjestetty savulevy 6.The fireplace has one washer 1, one base plate 2, two side elements 3 and 4, one shutter plate 5 and a smoke plate 6 arranged on it.

Nämä kuusi elementtiä muodostavat savua ulosimevän kanavan (ei esitetty) tuen. Takassa on myös kaksi tulisijaa 7 ja 8 ja se on kolmelta sivulta ympäröity metallisella sisälevyllä 9, joka on rakennettu heijastimeksi.These six elements form the support of a smoke extraction duct (not shown). The fireplace also has two fireplaces 7 and 8 and is surrounded on three sides by a metal inner plate 9 built as a reflector.

Metallinen sisälevy 9 on kaksiseinäinen ja muodostuu takaosasta 10 ja kahdesta sivuosasta 11 ja 12. Takaosan 10 ja sivuosien 11 ja 12 väliin on järjestetty väliseinät 13 ja 14 siten, että sisälevy 9 jakautuu kolmeksi kammioiksi, joista yksi on takaosassa 10 ja yksi kummassakin sivuosassa 11 ja 12. Takaosan 10 takana ja sivuosien 11, 12 ja sivuelementtien 3,4 väliin on järjestetty lämpöeristeet 15, 16 ja 17.The metal inner plate 9 is double-walled and consists of a rear part 10 and two side parts 11 and 12. Partitions 13 and 14 are arranged between the rear part 10 and the side parts 11 and 12 so that the inner plate 9 is divided into three chambers, one in the rear part 10 and one in each side part 11 and 12. Thermal insulators 15, 16 and 17 are arranged behind the rear part 10 and between the side parts 11, 12 and the side elements 3,4.

Takaosan lO yläpäässä on ilman sisääntuloaukko 18, josta sisäänvirtaa-va raitis ilma saatetaan virtaamaan alaspäin takaosan 10 kammiossa, jolloin mainittu kammio on rakennettu alasvirtaushormiksi. Ilma lämpiää siellä voimakkaasti johtuen siitä pyörretilasta, joka syntyy laskeutuvan liikkeen virtausvastuksen seurauksena. Väliseinien 13 ja 14 alapäähän on vastaavassa järjestyksessä sovitettu pari ilman 4 60775 sisääntuloaukkoja 19, 20 ja 21, 22. Ylemmistä ilman tuloaukoista 19 ja 21 ilma virtaa ulos huoneeseen kuvioissa 1 ja 5 esitetyn nuolen A suuntaan, eli vastaavassa järjestyksessä kanavien 23 ja 24 läpi ja vastaavasti takan sivuelementeissä 3 ja 4 olevan alemman poistokanavan 25 ja 26 läpi. Kuten kuviosta 2 havaitaan, kanavien 25, 26 poistoaukot sijaitsevat korkeammalla kuin niiden sisääntulo-aukot. Tämän seurauksena poistokanavissa syntyy kuuman ilman ylöspäin virtaus, joka kehittää alhaisen paineen kanaviin 23 ja 24. Vastaavasti alemmista ilman tuloaukoista 20 ja 22 ilma virtaa kuvioissa 1 ja 5 esitetyn nuolen B suuntaan, eli vastaasti kanavien 23 ja 24 ali ja ohi ja vastaavasti sivuosien 11 ja 12 kammioon. Mainittujen kammioiden yläosaan on järjestetty ylemmät poistokanavat 27 ja 28 vastaavassa järjestyksessä, jotka kanavat ulottuvat vastaavasti takan sivuelementtien 3 ja 4 läpi ja huoneeseen. Voimakas pien-paine kehittyy sivuosissa 11, 12 olevien kammioiden alaosaan johtuen nousevasta kuumailmavirrasta. Metallisen sisälevyn 9 sivuista muodostunutta lämpöenergiaa käyttää sivuosien 11, 12 kammioissa ylöspäin nouseva ilma. Tätä lämpöenergiaa ei käytetä hyväksi aikaisemmissa tunnetuissa takkarakenteissa.At the upper end of the rear part 10 there is an air inlet 18 from which the inflowing fresh air is caused to flow downwards in the chamber of the rear part 10, said chamber being constructed as a downflow flue. The air heats up there strongly due to the eddy state created by the flow resistance of the descending motion. The partition walls to the lower end 13 and 14 respectively adapted to couple with no 4 60 775 inlet openings 19, 20 and 21, 22 of upper-level air intake openings 19 and 21, the air flows out of the arrow shown in the room in Figures 1 and 5. A direction, i.e., respectively, through the channels 23 and 24, and through the lower outlet ducts 25 and 26 in the side elements 3 and 4 of the fireplace, respectively. As can be seen from Figure 2, the outlets of the channels 25, 26 are located higher than their inlet openings. As a result, the output channels generated hot air upward flow, which generates a low pressure channels 23 and 24. Similarly, the lower air inlet openings 20 and 22, the air flows shown in Figures 1 and 5, the arrow B direction, that is, only to the sub 23 and the channels 24 and the back and side portions 11 and 12 chambers. Arranged in the upper part of said chambers are upper discharge channels 27 and 28, respectively, which channels extend through the side elements 3 and 4 of the fireplace, respectively, and into the room. A strong low pressure develops in the lower part of the chambers in the side parts 11, 12 due to the rising hot air flow. The thermal energy formed by the sides of the metal inner plate 9 is used by the air rising in the chambers of the side parts 11, 12. This thermal energy is not utilized in previously known fireplace structures.

Alempiin ja ylempiin poistokanaviin 25, 26 ja vastaavasti 27, 28 on järjestetty ilman ohjausläpät 29, 30, ja 31, 32 (kts. kuvio 2) ohjaamaan kuuman ilman virtausta vastaavien poistokanavien läpi. Tällöin takkaa voidaan yhdistellä toisaalta huoneissa olevassa pienpaineessa syntyvällä intensiivisellä lämmön luovutuksella (virtaus alempien poistokanavien 25, 26 läpi) ja toisaalta automaattisella virtauksella sivuissa (virtaus ylempien poistokanavien 27, 28 läpi), joka toimii aina lämmittävästä, vaikka huoneissa ei olisikaan riittävän alhaista painetta. Koska kaikki poistokanavat sijaitsevat korkeamalla kuin ilman tuloaukot 19, 20 ja 21, 22 vastaavassa järjestyksessä sivuosiin 11, 12, lämmitetyn ilman virtaus ylöspäin tapahtuu kaiken aikaa, myös silloin kun huoneissa olevan alhaisen paineen vaikutusta ei esiinny. Tämän seurauksena syntyy sivuosassa alhaisempi paine, joka työntää oikeaan suuntaan sitä lämmitettyä ilmamäärää, joka sijaitsee metallisen sisälevyn 9 takaosan 10 takana. Kuviosta 1 ilmenee, että sijoitettaessa pohjalevy 2 aluslevylle 1 muodostuu kaksi ilman ohjauskanavaa 33, 34. Näiden kanavien kautta raitis ilma siirtyy suoraan tuleen johtuen siitä, että se virtaa ulos kummastakin sivusta välittömästi tulipesien 7, 8 alapuolelle. Näitä tulipesiä lämmittää voimakkaasti niissä palava materiaali ja 5 60775 tämän seurauksena suihkutettu ilma lämpiää ennenkuin se tavoittaa palokammion. Tämän polttokaasun määrä, jota kaasua voidaan kutsua primääriseksi tai ensisijaiseksi ilmaksi, voidaan annostella tai rajoittaa halutulla tavalla vetoventtiilin 35 avulla. Takka on myös varustettu venttiilillä 36 raittiin ilman sisäänoton kohdalla ja venttiilillä 37 höyrykupuelementtiin 6 johtavan sisääntuloaukon kohdalla.Air control flaps 29, 30, and 31, 32 (see Fig. 2) are provided in the lower and upper exhaust ducts 25, 26 and 27, 28, respectively, to direct the flow of hot air through the respective exhaust ducts. In this case, the fireplace can be combined with intensive heat transfer at low pressure in the rooms (flow through the lower outlet ducts 25, 26) and automatic side flow (flow through the upper outlet ducts 27, 28) which always operates from heating, even if the rooms do not have a sufficiently low pressure. Since all the exhaust ducts are located higher than the air inlets 19, 20 and 21, 22, respectively, in the side parts 11, 12, the flow of heated air upwards takes place at all times, even when the effect of the low pressure in the rooms does not occur. As a result, a lower pressure is created in the side part, which pushes in the right direction the amount of heated air located behind the rear part 10 of the metal inner plate 9. It can be seen from Figure 1 that when the base plate 2 is placed on the base plate 1, two air guide ducts 33, 34 are formed. These fires are heavily heated by the material burning in them and, as a result, the sprayed air heats up before it reaches the combustion chamber. The amount of this fuel gas, which may be referred to as primary or primary air, can be dispensed or limited as desired by means of a draft valve 35. The fireplace is also provided with a valve 36 at the fresh air inlet and a valve 37 at the inlet leading to the steam dome element 6.

Keksintö ei luonnollisestikaan rajoitu esittyyn esimerkkiin, vaan sitä voidaan muutella ja modifioida seuraavien patenttivaatimusten puitteissa.The invention is, of course, not limited to the example shown, but may be varied and modified within the scope of the following claims.

FI780970A 1977-05-03 1978-03-30 ANORDNING VID OEPPNA SPISAR OCH LIKNANDE FI60775C (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE7705095A SE412281B (en) 1977-05-03 1977-05-03 DEVICE ON OPEN EATS AND LIKE
SE7705095 1977-05-03

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI780970A FI780970A (en) 1978-11-04
FI60775B FI60775B (en) 1981-11-30
FI60775C true FI60775C (en) 1982-03-10

Family

ID=20331190

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI780970A FI60775C (en) 1977-05-03 1978-03-30 ANORDNING VID OEPPNA SPISAR OCH LIKNANDE

Country Status (6)

Country Link
DK (1) DK167978A (en)
FI (1) FI60775C (en)
GB (1) GB1583126A (en)
IE (1) IE46529B1 (en)
NO (1) NO781546L (en)
SE (1) SE412281B (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB201205766D0 (en) * 2012-03-30 2012-05-16 Oxford Optronix Ltd Controlled atmosphere workstation

Also Published As

Publication number Publication date
GB1583126A (en) 1981-01-21
SE7705095L (en) 1978-11-04
NO781546L (en) 1978-11-06
DK167978A (en) 1978-11-04
FI780970A (en) 1978-11-04
SE412281B (en) 1980-02-25
IE46529B1 (en) 1983-07-13
FI60775B (en) 1981-11-30
IE780695L (en) 1978-11-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4271815A (en) Prefabricated fireplace for permanent installation
US4941451A (en) Solid fuel burning heater
US3800748A (en) Fluid heater appliance
US3601117A (en) Counterflow fireplace
US4042160A (en) Fireplace form
US20100192934A1 (en) Combustion Apparatus
FI60775B (en) ANORDNING VID OEPPNA SPISAR OCH LIKNANDE
US3934554A (en) Water and room heater
US4006729A (en) Fireplace
RU2242679C1 (en) Heater
RU2661516C2 (en) Solid-fuel gas-generated boiler
US20180080656A1 (en) Warm air furnace with managed combustion air flow
SE8105556L (en) VERMEPANNA
JPS5752715A (en) Combustion furnace
GB1583297A (en) Gas burning appliances
RU2281433C2 (en) Oven for bath
US4883044A (en) Fireplace assembly
RU2277677C2 (en) Heating-digesting complex
SU76730A1 (en) Multi-floor oven
ATE8431T1 (en) FURNACE FOR COMBUSTION OF SOLID FUEL, ESPECIALLY WOOD.
US2549365A (en) Fireplace with air-heating tubes therein
US1893240A (en) Warm air furnace
US1732061A (en) Hot-air furnace
US2856915A (en) Forced air heater
GB267951A (en) Improvements in heating apparatus such as furnaces, stoves, slow combustion stoves and the like for use with solid fuel

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed

Owner name: SUPERPART AG