FI119074B - Kiinnitysmekanismi kotelon kiinnittämiseksi seinämässä olevaan aukkoon - Google Patents

Kiinnitysmekanismi kotelon kiinnittämiseksi seinämässä olevaan aukkoon Download PDF

Info

Publication number
FI119074B
FI119074B FI20030677A FI20030677A FI119074B FI 119074 B FI119074 B FI 119074B FI 20030677 A FI20030677 A FI 20030677A FI 20030677 A FI20030677 A FI 20030677A FI 119074 B FI119074 B FI 119074B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
housing
wall
clamping element
element
clamping
Prior art date
Application number
FI20030677A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI20030677A0 (fi
FI20030677A (fi
Inventor
Simo Kangas
Original Assignee
Abb Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Abb Oy filed Critical Abb Oy
Priority to FI20030677A priority Critical patent/FI119074B/fi
Priority to FI20030677 priority
Publication of FI20030677A0 publication Critical patent/FI20030677A0/fi
Publication of FI20030677A publication Critical patent/FI20030677A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI119074B publication Critical patent/FI119074B/fi

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
  • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
  • H02G3/00Installations of electric cables or lines in or on buildings, equivalent structures or vehicles
  • H02G3/02Details
  • H02G3/08Distribution boxes; Connection or junction boxes
  • H02G3/12Distribution boxes; Connection or junction boxes for flush mounting
  • H02G3/123Distribution boxes; Connection or junction boxes for flush mounting in thin walls
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
  • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
  • Y10T292/00Closure fasteners
  • Y10T292/08Bolts
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
  • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
  • Y10T292/00Closure fasteners
  • Y10T292/37Portable securer plate or bar
  • Y10T292/379Sliding holding member
  • Y10T292/388Sliding catch

Description

, 119074

Kiinnitysmekanismi kotelon kiinnittämiseksi seinämässä olevaan aukkoon

Keksinnön tausta

Keksintö liittyy kiinnitysmekanismeihin ja erityisesti kiinnitysmeka-5 nismeihin, joita käytetään kiinnitettäessä koteloa seinämässä olevaan aukkoon.

Pistoyksikkökokoonpano käsittää kotelon ja siihen liitettäväksi sovitetun pistoyksikön. Pistoyksikkökokoonpano asennetaan tavallisesti seinämään tehtyyn aukkoon.

10 Useissa tunnetun tekniikan mukaisissa ratkaisuissa pistoyksikön ko telon kiinnittäminen seinämässä olevaan aukkoon tapahtuu ainakin osittain seinämän toiselta puolelta käsin. Pistoyksikkökokoonpanon asentaminen seinämässä olevaan aukkoon vaatii siis työvaiheita sekä seinämän siltä puolelta, jolta pistoyksikkö voidaan kokoonpanoa käytettäessä liittää koteloon ja irrottaa 15 siitä, että seinämän toiselta puolelta. Välineet, joilla kotelo kiinnitetään seinämään, käsittävät tyypillisesti erillisiä kiinnityssankoja ja irtonaisia ruuveja.

Ongelmana edellä kuvatun kaltaisissa pistoyksikön kiinnitysmekanismeissa on se, että niitä käytettäessä pistoyksikkökokoonpanon asentaminen edellyttää työskentelemistä sen seinämän molemmilla puolilla, johon pis-20 toyksikkökokoonpano asennetaan. Lisäksi pistoyksikkökokoonpanon asenta-mistä hidastaa ja hankaloittaa se, että asennuksessa tarvitaan erilaisia irrallisia tarvikkeita, • . .·. Tunnetun tekniikan mukaisia kiinnitysmekanismeja kuvataan mm julkaisuissa GB1123733C, GB1333536C ja US3199938A.

• · ·*· ·· · : V 25 Keksinnön lyhyt selostus *··.: Keksinnön tavoitteena on kehittää kotelon kiinnitysmekanismi, jolla yllä mainitut ongelmat saadaan ratkaistua. Keksinnön tavoite saavutetaan Μην.·* nitysmekanismiila, jolle on tunnusomaista se, mitä sanotaan itsenäisessä pa- :.**]: tenttivaatimuksessa. Keksinnön edulliset suoritusmuodot ovat epäitsenäisten 30 patenttivaatimusten kohteena.

"" Keksintö perustuu siihen, että aikaansaadaan puristuselementti, jota **:'* voidaan siirtää kotelon pitkittäissuunnassa, ja kiertää kääntymisakselinsa ym- päri perusasennon ja asennusasennon välillä, jolloin puristuselementin ollessa ·:··: perusasennossaan se kykenee kytkeytymään seinämän toiseen puoleen kote- 35 loa kiinnipitävän voiman aikaansaamiseksi, ja puristuselementin ollessa asen- 2 119074 nusasennossaan se sallii kotelon työntämisen lopulliseen asennussyvyyteensä asti.

Keksinnön mukaisen kiinnitysmekanismin etuna on se, että kaikki kotelon asentamiseen vaadittavat toimenpiteet voidaan suorittaa samalta puo-5 lelta sitä seinämää, johon koteloa ollaan asentamassa. Keksinnön mukaisella kiinnitysmekanismilla varustettu kotelo voidaan lisäksi toteuttaa siten, että kaikki asennustarvikkeet on integroitu koteloon, jolloin asennustarvikkeet eivät voi irrota ja hävitä. Edellä mainittujen ominaisuuksiensa ansiosta keksinnön mukainen kiinnitysmekanismi voi myös nopeuttaa kotelon asentamista seinä-10 mään.

Kuvioiden lyhyt selostus

Keksintöä selostetaan nyt lähemmin edullisten suoritusmuotojen yhteydessä, viitaten oheisiin piirroksiin, joista:

Kuvio 1 esittää keksinnön erään suoritusmuodon mukaista kiinni-15 tysmekanismia; ja

Kuvio 2 esittää neljällä kuvion 1 mukaisella kiinnitysmekanismilla varustetun kotelon asentamista seinämässä olevaan aukkoon.

Keksinnön yksityiskohtainen selostus

Kuvion 1 kiinnitysmekanismi käsittää puristuselementin 8, ruuviväli- 20 neen 10, puristuselementtiin 8 kytketyn jousivälineen 12 ja kauluselementin 6.

Puristuselementti 8 kykenee kiertymään kääntymisakselinsa 11 ympäri perus- | .·. asennon ja asennusasennon välillä. Jousiväline 12, joka kuvion 1 mekanismis- · · .I”, sa on vääntöjousi, pyrkii palauttamaan puristuselementin 8 takaisin perusasen- .1" toonsa, mikäli se poikkeutetaan siitä asennusasennon suuntaan.

• » 25 Kuviossa 1 puristuselementti 8 on perusasennossaan. Lisäksi kuvi- ’··*’ on 1 puristuselementti 8 on ääriasennossaan, jossa sen etäisyys kaulusele- mentistä 6 on minimissään.

9 · v.: Kuvion 1 kiinnitysmekanismissa puristuselementti 8 ja jousiväline 12 :***: on asennettu sama-akselisesti ruuvivälineen 10 kanssa, eli ruuviväline kulkee 30 mainittujen komponenttien läpi. Puristuselementti 8 käsittää ruuvivälineen 10 päälle sijoitetun runko-osan 7 lisäksi runko-osasta ulkonevan ohjausviisteosan • · *:· 9.

"**: Kuviossa 2 esitetään neljällä kuvion 1 mukaisella kiinnitysmekanis- *:**: millä varustetun kotelon 2 asentamista seinämässä 4 olevaan aukkoon. Kote- 35 lon 2 etureunaan on kiinnitetty kauluselementti 6, joka on sovitettu kytkeyty- 3 119074 mään seinämään 4 siinä olevan aukon reunan läheisyydessä. Kuvion 2 esimerkissä kauluselementti 6 ympäröi kotelon 2 koko etureunan.

Kuvion 2 suoritusmuodossa kiinnitysmekanismit on asennettu kotelon 2 sivuille siten, että kummallakin sivulla on kaksi mekanismia. Puristusele-5 mentit 8 ovat kuviossa 2 perusasennossaan, jossa niiden runko-osista 7 ulkonevat ohjausviisteosat 9 osoittavat ulospäin kotelosta 2 siten, että ohjausviis-teosien 9 kärjistä mitattu kotelon 2 leveys ylittää seinämässä 4 olevan aukon leveyden.

Kuvion 1 puristuselementin 8 runko-osan 7 halkaisija kääntymisak-10 selin 11 suhteen on olennaisesti vakio. Runko-osasta 7 ulkonevan ohjausviis-teosan 9 muoto muistuttaa etureunastaan viistottua lentokoneen siipeä. Ohja-usviisteosa 9 ulkonee runko-osasta 7 suhteellisen loivassa kulmassa. Ohjaus-viisteosan 9 se reuna, joka kytkeytyy seinämässä 4 olevan aukon reunaan koteloa 2 mainittuun aukkoon työnnettäessä, on viistottu. Kuvion 1 puristusele-15 mentin 8 ohjausviisteosan 9 reuna on viistottu yläpuoleltaan, jolloin aikaansaadaan ohjausviisteosan 9 kiertyminen alaspäin ohjausviisteosan 9 kohdatessa seinämän 4.

Ruuvivälineen 10 kärkiosan tukivälineet 16 tukevat mainittua kärkeä akselia 11 vastaan kohtisuorissa suunnissa. Mainitut ruuvivälineen 10 kär-20 kiosan tukivälineet 16 voivat haluttaessa myös rajoittaa ruuvivälineen 10 liikkumista kotelon 2 pitkittäissuunnassa.

• • *·· Kuvion 1 kiinnitysmekanismissa ruuvivälineen 10 kärkiosan tukiväli- neet 16 käsittävät kohtisuorassa akseliin 11 nähden ulottuvaan pintaan ai- : kaansaadun reiän, jonka läpi ruuviväline 10 kulkee. Mainitun reiän halkaisija on ··· .*·*. 25 olennaisesti sama kuin ruuvivälineen 10 halkaisija reiän kohdalla. Ruuviväline 10 on edullisesti kierteetön ruuvivälineen kärkiosan tukivälineiden 16 kohdalla.

• · ]·«. Kuvion 1 mukaisessa rakenteessa ruuvivälineen 10 liikkumista kotelon 2 pitkit- * · *** täissuunnassa voidaan rajoittaa esimerkiksi aikaansaamalla ruuvivälineeseen . . 10 siitä ulkoneva laippa, jonka ulkohalkaisija on suurempi kuin ruuvivälineen · · ‘lii* 30 10 kärkiosan tukivälineiden 16 reiän halkaisijan.

Kuten aiemmin todettiin, on sellaisen kotelon 2 kokonaisleveys, jon- ··· ka puristuselementit 8 ovat perusasennossaan, suurempi kuin seinämässä 4 ···· .·**. olevan aukon leveys. Kun kotelo 2 työnnetään riittävän syvälle seinämässä 4 ·*. olevaan aukkoon, kytkeytyvät puristuselementtien 8 ohjausviisteosat 9 seinä- * | 35 mässä 4 olevan aukon reunaan. Kun kotelon 2 työntämistä edelleen jatketaan, kääntää seinämän 4 kuhunkin puristuselementtiin 8 aiheuttama vääntömo- 4 119G74 mentti puristuselementit 8 niiden asennusasentoon, jolloin ohjausviisteosien θ kärjistä mitattu kotelon 2 leveys on sama kuin seinämässä 4 olevan aukon leveys. Kun puristuselementit 8 ovat asennusasennossaan, voidaan kotelo 2 työntää lopulliseen asennussyvyyteensä, eli asemaan, jossa kauluselementti 6 5 on kytkeytyneenä seinämään 4.

Ruuviväline 10 on sovitettu siirtämään puristuselementtiä 8 kotelon 2 pitkittäissuunnassa, eli siinä suunnassa, jossa kotelo 2 työnnetään seinämässä 4 olevaan aukkoon. Puristuselementin 8 siirrettävyydellä kotelon 2 pitkittäissuunnassa voidaan aikaansaada sekä puristuselementin 8 puristuminen 10 seinämää 4 vasten kotelon asennussuuntaan nähden vastakkaiselta puolelta, että kiinnitysmekanismin säätäminen eri seinämäpaksuuksille sopivaksi. Puristuselementin 8 siirtäminen kotelon 2 pitkittäissuunnassa aikaansaadaan ruuvi-välineen 10 kannasta kiertämällä. Ruuvivälineen 10 kanta voi olla esimerkiksi ruuvimeisselillä ja/tai hylsyavaimella kierrettävää tyyppiä, tai se voi olla sovitet-15 tu käsin kierrettäväksi.

Kuvion 1 mukaisessa rakenteessa puristuselementin 8 runko-osan 7 sisäpintaan on aikaansaatu kierre, joka kykenee toimimaan yhdessä ruuvivälineen 10 kierteen kanssa puristuselementin 8 siirtämiseksi kotelon 2 pitkittäissuunnassa. Kuvion 1 mukaisessa rakenteessa jousiväline 12 asennetaan edul-20 lisesti puristuselementin 8 rungon 7 ulkopinnalle, jolloin jousiväline 12 ei joudu liukumaan ruuvivälineen 10 kierteitettyä osaa pitkin siirrettäessä puristusele- • » : '·· menttiä 8 kotelon 2 pitkittäissuunnassa.

·* : *·· Kun kuvion 1 mukaista puristuselementtiä 8 siirretään kotelon 2 pit- kittäissuunnassa ruuvivälinettä 10 kiertämällä, pysyy jousivälineen 12 ensim-25 mäinen pää kiinnitettynä puristuselementin 8 runko-osaan 7, ja sen toinen pää • v. liukuu pitkin koteloon 2 aikaansaatua vastinpintaa.

• » .*··. Keksinnön mukaisen kiinnitysmekanismin ruuviväline 10 sovitetaan edullisesti sellaiseksi, että se ei liiku akselinsa suuntaisesti ruuvivälinettä 10 . . kierrettäessä. Lisäksi ruuvivälineet 10 sovitetaan edullisesti sellaisiksi, ettei nii- • · « **!;* 30 tä voi irrottaa kotelosta 2. Tällaisella rakenteella voidaan estää ruuvivälineiden • m ’·;·* 10 irtoaminen ja häviäminen. Edullisesti keksinnön mukainen kiinnitysmeka- nismi ei sisällä yhtäkään osaa, jonka käyttäjä voisi irrottaa mekanismista.

Keksinnön mukaisessa kiinnitysmekanismissa puristuselementin 8 kääntymisakseli 11 on edullisesti olennaisesti samansuuntainen kotelon 2 pit- [ 35 kittäissuunnan kanssa, kuten kuvioissa 1 ja 2.

• ♦ 5 119074

Puristuselementin 8 puristuspinta siirretään edullisesti seinämän 4 paksuutta vastaavalle etäisyydelle kauluselementistä 6 ennen kotelon 2 työntämistä seinämässä olevaan aukkoon. Seinämän paksuutta vastaavalla etäisyydellä tarkoitetaan tässä etäisyyttä, joka on ainakin yhtä suuri kuin seinämän 5 paksuus, ja edullisesti jonkin verran sitä suurempi asennuksen helpottamiseksi. Puristuselementin 8 puristuspinnalla tarkoitetaan tässä puristuselementin 8 sitä pintaa, joka on sovitettu kytkeytymään seinämään 4 koteloa 2 kiinnipitävän voiman aikaansaamiseksi. Kuvion 1 kiinnitysmekanismissa puristuselementin 8 puristuspinta on ohjausviisteosan 9 "takapinta”. Puristuselementin 8 puristus-10 pinta muotoillaan ja sijoitetaan siten, ettei se ulotu ulommaksi kotelosta 2 kuin ohjausviisteosa 9.

Keksinnön mukainen kiinnitysmekanismi voidaan haluttaessa sovittaa sellaiseksi, että puristuselementin 8 etäisyyttä kauluselementistä 6 voidaan suurentaa ruuvivälinettä 10 kiertämällä vielä tilanteessa, jossa kotelo 2 on 15 työnnetty lopulliseen asennussyvyyteensä, mutta puristuselementti 8 ei ole tarpeeksi syvällä päästäkseen kytkeytymään seinämän 4 vastakkaiseen puoleen. Esimerkiksi kuvion 1 mukaista kiinnitysmekanismia käytettäessä voidaan seinämän 4 aukon paksuussuuntaiseen pintaan kytkeytynyttä puristuselement-tiä 8 liu’uttaa kotelon 2 pitkittäissuunnassa ruuvivälinettä 10 kiertämällä.

20 Kun kotelo 2, jonka puristuselementtien 8 etäisyys kauluselementis tä 6 on säädetty vastaamaan seinämän 4 paksuutta, työnnetään riittävän sy-välle seinämässä 4 olevaan aukkoon, pääsevät puristuselementit 8 käänty-·*·.. mään perusasentoonsa seinämän 4 vastakkaisella puolella, jolloin ohjausviis- . .*. teosien 9 kärjistä mitattu kotelon 2 leveys ylittää seinämässä 4 olevan aukon 25 leveyden, estäen siten kotelon 2 liikkumisen takaisin siihen suuntaan, josta se • » -V, työnnettiin aukkoon.

• ·

Kun kotelo 2 on työnnetty lopulliseen asennussyvyyteensä, sijaitse-***** vat puristuselementtien 8 puristuspinnat välimatkan päässä seinämän 4 siitä puolesta, johon ne on sovitettu kytkeytymään koteloa 2 kiinnipitävän voiman '•V 30 aikaansaamiseksi. Tämä välimatka, joka ideaalisessa tilanteessa olisi olennai- i·· sesti nolla, riippuu siitä, miten tarkasti puristuselementtien 8 ja kauluselementin 6 välimatka on ennen kotelon 2 asennusta säädetty vastaamaan seinämän 4 .···. paksuutta. Ruuvivälinettä 10 kiertämällä mainittua välimatkaa pienennetään, • * *·’( kunnes puristuselementti 8 kytkeytyy seinämään 4. Tämän jälkeen ruuviväli- *:’*: 35 neen 10 kiertämistä jatketaan kunnes puristuselementin 8 seinämään 4 koh- distama voima saavuttaa halutun arvon. Kun kotelon 2 kunkin puristuselemen- 6 119074 tin 8 puristusvoima on säädetty haluttuun arvoon, pitää puristuselementtien 8 ja kauluselementin 6 aikaansaama, seinämään 4 kohdistuva puristusvoima kotelon paikallaan.

Kotelon 2 irrottaminen seinämästä 4 aloitetaan poistamalla puris-5 tuselementtien 8 ja kauluselementin 6 seinämään 4 kohdistava puristusvoima. Puristusvoima poistetaan kiertämällä ruuvivälineitä 10 riittävästi. Jotta kotelo 2 voitaisiin irrottaa seinämässä 4 olevasta aukosta, on puristuselementit 8 lisäksi käännettävä asennusasentoonsa.

Kuvion 2 koteloon 2 on aikaansaatu kullekin puristuselementille 8 10 kääntöväline 14, joka on sovitettu kääntämään vastaava puristuselementti 8 asennusasentoon, kun puristuselementtiä 8 siirretään ennalta määrätty matka kotelon 2 pitkittäissuunnassa poispäin kauluselementistä 6. Kuviossa 2 kukin puristuselementin 8 kääntöväline 14 koostuu koteloon 2 tehdyn aukon reunasta, johon puristuselementin 8 ohjausviisteosa 9 kytkeytyy siirrettäessä puris-15 tuselementtiä 8 riittävästi kohti kääntövälinettä 14.

Mainittu kotelossa 2 oleva aukko, jonka reuna muodostaa kääntövä-lineen 14, on kotelon 2 pitkittäissuunnassa riittävän pitkä salliakseen puristuselementin 8 ja kauluselementin 6 etäisyyden säätämisen eri seinämäpak-suuksille sopivaksi. Korkeussuunnassa mainittu aukko on riittävän suuri salli-20 akseen puristuselementin 8 kääntymisen perusasentonsa ja asennusasenton-sa välillä. Toisaalta mainittu aukko on muotoiltu korkeussuunnassa siten, että ·« • *·· se ei salli puristuselementin 8 kääntyä akselinsa 11 suhteen perusasentoa ”pi- demmälle”, eli asentoon, jossa sen kääntymiskulma asennusasentoon nähden : on suurempi kuin perusasennon vastaava kääntymiskulma. Tällä varmistetaan :*··. 25 se, ettei puristuselementti 8 pääse koteloa 2 seinämään 4 kiristettäessä kään- tymään asentoon, jossa se ei ulkone riittävästi kotelosta 2 seinämää 4 purista- )···, van voiman aikaansaamiseksi.

• ·

Kuviossa 2 esitettävä rakenne mahdollistaa siis kunkin puristusele- . . mentin 8 kääntämisen asennusasentoonsa vastaavaa ruuvivälinettä 10 kiertä- ♦ · · *£' 30 mällä. Kun kukin kotelon 2 puristuselementti 8 on käännetty asennusasentoon, voidaan kotelo 2 vetää ulos seinämässä 4 olevasta aukosta. Kuviossa 2 esitet- * ··· tävä rakenne mahdollistaa puristuselementtien 8 kääntämisen asennusasen- ·»·· ;**·. toonsa sekä kotelon 2 ollessa asennettuna seinämässä 4 olevaan aukkoon, et- * . tä kotelon 2 ollessa irrallaan seinämästä 4.

| 35 Keksinnön mukaisen kiinnitysmekanismin käyttöä on edellä kuvattu * : tilanteessa, jossa puristuselementti 8 pääsee kytkeytymään kotelon 2 asen- 119074 7 nussuuntaan nähden seinämän 4 vastakkaiseen puoleen. On kuitenkin itsestään selvää, ettei pinnan, johon puristuselementit 8 kohdistavat koteloa 2 kiinnipitävän voiman, tarvitse välttämättä olla seinämän toisella puolella. Esimerkiksi paksun seinämän 4 tapauksessa voidaan seinämän paksuussuuntaiseen 5 pintaan aikaansaada syvennykset, joiden pintoihin puristuselementit 8 voivat kytkeytyä koteloa 2 kiinnipitävän voiman aikaansaamiseksi.

Keksinnön mukainen kiinnitysmekanismi soveltuu paitsi pistoyksik-kökokoonpanon kotelon, myös muun vastaavanlaisen kotelon kiinnittämiseen seinämässä olevaan aukkoon. Keksinnön mukainen kiinnitysmekanismi voi-10 daan sovittaa sellaiseksi, että pistoyksikkö tai vastaava komponentti voi olla liitettynä koteloon asennettaessa koteloa seinämään. Edelleen, keksinnön mukaista kiinnitysmekanismia voidaan käyttää myös laitteissa, joissa ei ole pisto-yksikön kaltaista irrotettavaa komponenttia.

Alan ammattilaiselle on ilmeistä, että keksinnön perusajatus voidaan 15 toteuttaa monin eri tavoin. Keksintö ja sen suoritusmuodot eivät siten rajoitu yllä kuvattuihin esimerkkeihin vaan ne voivat vaihdella patenttivaatimusten puitteissa.

·· • · • I» • · • *

• M

« · · • · · Φ·» ··* • · • · «·· ·· · • * · • · • f ·*· • » • · • · « · · • · · » « 1 • · • · • * «*· a • · » »·*· »»· • · * » *·· t • ·

Claims (11)

1. Kiinnitysmekanismi kotelon (2) kiinnittämiseksi seinämässä (4) olevaan aukkoon, mekanismin käsittäessä koteloon (2) kiinnitetyn kaulusele-5 mentin (6), joka on sovitettu kytkeytymään seinämän (4) ensimmäiseen puoleen mainitun aukon reunan läheisyydessä, puristuselementin (8), joka on sovitettu kytkeytymään seinämän (4) toiseen puoleen mainitun aukon reunan läheisyydessä, kauluselementin (6) ja puristuselementin (8) ollessa sovitettu toimimaan yhdessä puristusvoiman kohdistamiseksi seinämään (4) koteloa (2) 10 kiinnipitävän voiman aikaansaamiseksi, ja ruuvivälineen (10), joka käsittää kierteitetyn osuuden sekä kantaosan, joka on sovitettu ruuvivälineen kiertämiseen, ruuvivälineen (10) ollessa sovitettu siirtämään puristuselementtiä (8) kotelon (2) pitkittäissuunnassa ruuvivälinettä (10) kierrettäessä ja aikaansaamaan ainakin osan voimasta, jolla kauluselementti (6) ja puristuselementti (8) 15 puristuvat vasten seinämää (4), tunnettu siitä, että puristuselementti (8) on sovitettu kiertyväksi kääntymisakselinsa (11) ympäri perusasennon ja asen-nusasennon välillä, joka kääntymisakseli (11) on olennaisesti samansuuntainen mainitun kotelon (2) pitkittäissuunnan kanssa, jolloin puristuselementin (8) ollessa perusasennossaan se kykenee kytkeytymään seinämän (4) toiseen 20 puoleen koteloa (2) kiinnipitävän voiman aikaansaamiseksi, ja puristuselementin (8) ollessa asennusasennossaan se sallii kotelon (2) työntämisen lopulli- 99 *·· seen asennussyvyyteensä asti, ja siitä, että puristuselementti (8) käsittää run- ko-osan (7) ja tästä runko-osasta ulkonevan ohjausviisteosan (9), joka on muo- : :\· toiltu sellaiseksi, että työnnettäessä koteloa (2) seinämässä (4) olevaan auk- ··· ;1. 25 koon toimii ohjausviisteosa (9) yhdessä seinämän (4) kanssa puristuselemen- *·· tin (8) kääntämiseksi perusasennosta asennusasentoon.
!··’. 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen kiinnitysmekanismi, tunnet- • 9 t u siitä, että se käsittää puristuselementtiin (8) toiminnallisesti kytketyn jousi- .. välineen (12), joka on sovitettu sellaiseksi, että tilanteessa, jossa puristusele- ♦ · 30 mentti (8) on poikkeutettuna perusasennostaan, kohdistaa jousiväline (12) pu-***.: ristuselementtiin (8) voiman, joka pyrkii kääntämään puristuselementin (8) pe- ·:» rusasentoonsa.
.·**. 3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen kiinnitysmekanismi, • , tunnettu siitä, että koteloon (2)on aikaansaatu kullekin puristuselementille | 35 (8) kääntöväline (14), joka on sovitettu kääntämään vastaavan puristuselemen- * * tin (8) asennusasentoon, kun puristuselementtiä (8) siirretään ennalta määrätty matka kotelon (2) pitkittäissuunnassa poispäin kauluselementistä (6), jolloin 9 119074 mainittu kääntöväline (14) mahdollistaa puristuselementin (8) kääntämisen asennusasentoonsa ruuvivälinettä (10) kiertämällä.
4. Jonkin edeltävän patenttivaatimuksen mukainen kiinnitysmekanismi, tunnettu siitä, että puristuselementti (8) on asennettu sama- 5 akselisesti ruuvivälineen (10) kanssa, jolloin ruuviväline (10) sijaitsee osittain puristuselementin (8) sisällä, ja siitä, että puristuselementin (8) sisäpintaan on aikaansaatu kierre, joka kykenee toimimaan yhdessä ruuvivälineen (10) kierteen kanssa puristuselementin (8) siirtämiseksi kotelon (2) pitkittäissuunnassa.
5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen kiinnitysmekanismi, tunnet-10 t u siitä, että jousiväline (12) käsittää vääntöjousen, joka on asennettu sama- akselisesti ruuvivälineen (10) ja puristuselementin (8) kanssa, ja jonka ensimmäinen pää on kiinnitetty puristuselementtiin (8), ja toinen pää on sovitettu liukumaan pitkin koteloon (2) aikaansaatua vastinpintaa siirrettäessä puris-tuselementtiä (8) kotelon (2) pitkittäissuunnassa.
6. Jonkin edeltävän patenttivaatimuksen mukainen kiinnitysmeka nismi, tunnettu siitä, että ruuviväline (10) ei liiku kotelon (2) pitkittäissuunnassa ruuvivälinettä (10) kierrettäessä.
7. Jonkin edeltävän patenttivaatimuksen mukainen kiinnitysmekanismi, tu n nettu siitä, että puristuselementin (8) kiertyminen ruuvivälineen 20 (10) mukana on olennaisesti estetty, jolloin puristuselementti (8) pysyy perus asennossaan kun sitä siirretään kotelon (2) pitkittäissuunnassa ruuvivälinettä :·. (10) kiertämällä. » ··
8. Jonkin edeltävän patenttivaatimuksen mukainen kiinnitysmeka- : *' nismi, tunnettu siitä, että kauluselementti (6) ympäröi olennaisesti kotelon • 9 (t 25 (2) koko etureunan, jolloin kotelon (2) ollessa kiinnitettynä seinämässä (4) ole-vaan aukkoon ympäröi kosketuspinta, jonka kautta kauluselementti (6) on kyt-: V keytyneenä seinämään (4), olennaisesti koko mainitun aukon.
8 119074
9. Jonkin edeltävän patenttivaatimuksen mukainen kiinnitysmekanismi, tunnettu siitä, että puristuselementti (8) ja ruuviväline (10) on integ- : V: 30 roitu koteloon (2), jolloin ne eivät voi irrota ja hävitä.
·”*: 10. Jonkin edeltävän patenttivaatimuksen mukainen kiinnitysmeka- ··* nismi, tunnettu siitä, että seinämän (4) mainittu ensimmäinen puoli on se t·» j puoli, jonka suunnasta kotelo (2) työnnetään seinämässä (4) olevaan aukkoon.
11. Jonkin edeltävän patenttivaatimuksen mukainen kiinnitysmeka-·:··: 35 nismi, tunnettu siitä, että se on sovitettu pistoyksikkökokoonpanon kotelon *···· (2) kiinnittämiseksi seinämässä (4) olevaan aukkoon. 10 119074
FI20030677A 2003-05-06 2003-05-06 Kiinnitysmekanismi kotelon kiinnittämiseksi seinämässä olevaan aukkoon FI119074B (fi)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20030677A FI119074B (fi) 2003-05-06 2003-05-06 Kiinnitysmekanismi kotelon kiinnittämiseksi seinämässä olevaan aukkoon
FI20030677 2003-05-06

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20030677A FI119074B (fi) 2003-05-06 2003-05-06 Kiinnitysmekanismi kotelon kiinnittämiseksi seinämässä olevaan aukkoon
US10/555,698 US7648213B2 (en) 2003-05-06 2004-05-04 Mechanism for fastening casing into wall opening
PCT/FI2004/000268 WO2004100633A1 (en) 2003-05-06 2004-05-04 Mechanism for fastening casing into wall opening
CNB2004800122732A CN100438733C (zh) 2003-05-06 2004-05-04 用于将壳体紧固到壁开口中的机构
EP20040731031 EP1621057B1 (en) 2003-05-06 2004-05-04 Mechanism for fastening casing into wall opening

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI20030677A0 FI20030677A0 (fi) 2003-05-06
FI20030677A FI20030677A (fi) 2004-11-07
FI119074B true FI119074B (fi) 2008-07-15

Family

ID=8566070

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20030677A FI119074B (fi) 2003-05-06 2003-05-06 Kiinnitysmekanismi kotelon kiinnittämiseksi seinämässä olevaan aukkoon

Country Status (5)

Country Link
US (1) US7648213B2 (fi)
EP (1) EP1621057B1 (fi)
CN (1) CN100438733C (fi)
FI (1) FI119074B (fi)
WO (1) WO2004100633A1 (fi)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102008006322A1 (de) 2007-04-04 2009-07-30 Hager Electro Gmbh & Co. Kg Vorrichtung zur Verankerung eines Installationskastens in einer Öffnung in einer Wandschale
AT508959B1 (de) * 2009-10-23 2012-06-15 Blum Gmbh Julius Synchronisationsvorrichtung zum synchronisieren zweier stellantriebe zum bewegen eines bewegbaren möbelteiles
US9510475B2 (en) 2013-08-29 2016-11-29 Abb Schweiz Ag Mechanical assembly and method to provide form-factor and wire alike adaptation of existing platform hardware modules into new products
US9451719B2 (en) 2013-08-29 2016-09-20 Abb Technology Ag U form-factor intelligent electronic device (IED) hardware platform with matching of IED wiring, from a non U form-factor IED hardware platform using adapter structure

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3199938A (en) 1963-08-05 1965-08-10 Bailey Meter Co Latch mechanism
GB1123733A (en) * 1965-05-06 1968-08-14 Boelkow Gmbh Turn-bolt fastener
US3337168A (en) * 1965-08-18 1967-08-22 Madison Equipment Company Electrical box support
FR2130821A5 (fi) * 1971-03-22 1972-11-10 Cit Alcatel
US4000874A (en) * 1975-01-29 1977-01-04 Amp Incorporated Wiring device with removable finger portion
JPS56110038U (fi) * 1980-01-16 1981-08-26
GB2153427B (en) * 1983-12-26 1987-11-25 Alpine Electronics Inc Mounting device for equipment for use in vehicles
KR930000538Y1 (ko) * 1986-11-11 1993-02-10 구쓰자와 겐다로 차재용 음향기기

Also Published As

Publication number Publication date
WO2004100633A1 (en) 2004-11-18
US7648213B2 (en) 2010-01-19
EP1621057B1 (en) 2012-07-04
CN100438733C (zh) 2008-11-26
US20060273598A1 (en) 2006-12-07
CN1784938A (zh) 2006-06-07
FI20030677D0 (fi)
FI20030677A (fi) 2004-11-07
FI119074B1 (fi)
FI20030677A0 (fi) 2003-05-06
EP1621057A1 (en) 2006-02-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
USRE33335E (en) Device for attaching a tool
JP5154739B2 (ja) 重量物用トグルボルト締付け具及び取付け分解方法
US5820322A (en) Fastening element for a shaped rail
JP2643914B2 (ja) 固定ボアが設けられた金属取付部品好ましくはヒンジ部品用固定具
EP1452276B1 (de) Haltevorrichtung für Befestigungsmittel
EP2808567B1 (en) Anchor assembly with toggle for hollow walls
US7435042B2 (en) Flexible and extendable drill bit assembly
DE10231997B4 (de) Einstellbares Handwerkzeug zum Setzen von Blindniete und Einnietmuttern
US6692201B2 (en) Portable drill press
US6913430B2 (en) Board anchor
US4238987A (en) Expansion dowel for spaced mounting of parts on a support structure
TWI630986B (zh) 用於螺紋連接件之鎖緊或鬆開的棘輪工具
US7073991B2 (en) Door lock set installation jig
US20020018693A1 (en) Device for connecting structural components
US7210382B2 (en) Screw guide device
DE3736319C2 (fi)
US4372703A (en) Tapered screw fastening means for bushings, sleeves and bearings
RU138235U1 (ru) Дверной блок
EP1606548B1 (en) A projector holder
US6959625B2 (en) Fastener installation tool
KR20040041688A (ko) 연결구
EP1018602A1 (de) Möbelbeschlag
JP2003311637A (ja) ねじ保持形ドライバービット及びねじとの組合せ
EP2398350B1 (de) Eckverbindung
JP5059230B2 (ja) タング無し螺旋状コイルインサート挿入工具

Legal Events

Date Code Title Description
PC Transfer of assignment of patent

Owner name: ABB SCHWEIZ AG