FI109199B - Arrangement for bending glass plates - Google Patents

Arrangement for bending glass plates Download PDF

Info

Publication number
FI109199B
FI109199B FI20010400A FI20010400A FI109199B FI 109199 B FI109199 B FI 109199B FI 20010400 A FI20010400 A FI 20010400A FI 20010400 A FI20010400 A FI 20010400A FI 109199 B FI109199 B FI 109199B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
heating
sections
bending
preheating
mold
Prior art date
Application number
FI20010400A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI20010400A0 (en
Inventor
Erkki Yli-Vakkuri
Original Assignee
Tamglass Ltd Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tamglass Ltd Oy filed Critical Tamglass Ltd Oy
Priority to FI20010400A priority Critical patent/FI109199B/en
Priority to FI20010400 priority
Publication of FI20010400A0 publication Critical patent/FI20010400A0/en
Application granted granted Critical
Publication of FI109199B publication Critical patent/FI109199B/en

Links

Classifications

  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
  • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
  • C03B23/00Re-forming shaped glass
  • C03B23/02Re-forming glass sheets
  • C03B23/023Re-forming glass sheets by bending
  • C03B23/025Re-forming glass sheets by bending by gravity
  • C03B23/0258Gravity bending involving applying local or additional heating, cooling or insulating means
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
  • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
  • C03B25/00Annealing glass products
  • C03B25/04Annealing glass products in a continuous way
  • C03B25/06Annealing glass products in a continuous way with horizontal displacement of the glass products
  • C03B25/08Annealing glass products in a continuous way with horizontal displacement of the glass products of glass sheets
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
  • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
  • C03B27/00Tempering or quenching glass products
  • C03B27/04Tempering or quenching glass products using gas
  • C03B27/0417Controlling or regulating for flat or bent glass sheets
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
  • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
  • C03B27/00Tempering or quenching glass products
  • C03B27/04Tempering or quenching glass products using gas
  • C03B27/044Tempering or quenching glass products using gas for flat or bent glass sheets being in a horizontal position
  • C03B27/0442Tempering or quenching glass products using gas for flat or bent glass sheets being in a horizontal position for bent glass sheets
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
  • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
  • C03B29/00Reheating glass products for softening or fusing their surfaces; Fire-polishing; Fusing of margins
  • C03B29/04Reheating glass products for softening or fusing their surfaces; Fire-polishing; Fusing of margins in a continuous way
  • C03B29/06Reheating glass products for softening or fusing their surfaces; Fire-polishing; Fusing of margins in a continuous way with horizontal displacement of the products
  • C03B29/08Glass sheets
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
  • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
  • Y02P40/00Technologies relating to the processing of minerals
  • Y02P40/50Glass production, e.g. reusing waste heat during processing or shaping
  • Y02P40/57Improving the yield, e-g- reduction of reject rates

Abstract

The invention relates to an arrangement for bending glass plates. An upper series of successive form trucks 9 marks the boundaries of a number of heating sections, the last of which constitutes the bending section proper 4b. The bottom series of successive form tucks 9 constitutes the boundaries of a number of cooling sections 5,6,7, which lie under the heating sections. The form trucks have an open construction or a heat-permeable bottom 10. The bottom 15 of the bending section 4a (arranged at the front bending section 4b) and at least the last heating section 3b has - arranged under the bottom 10 of form truck 9 - a radiative heating element 16, with the aid of which the heating of the bottom glass plate can be accelerated, so that it does not lag behind the heating of the top glass plate. <IMAGE>

Description

109199109199
Laite lasilevyjen taivuttamiseksiDevice for bending glass sheets
Keksinnön kohteena on laite lasilevyjen taivuttamiseksi, johon laitteeseen kuuluu 5 - ylempi kerros peräkkäisiä muottivaunuja, joiden etu- tai takaseinä erottaa peräkkäiset esikuumennusosastot ja yhden tai useamman peräkkäisen taivutusosaston toisistaan, muottivaunujen ollessa järjestetty jaksoittain siirrettäväksi kohti taivutusosastoa; - alempi kerros peräkkäisiä muottivaunuja, joiden taka- tai etuseinä erottaa 10 peräkkäiset jäähdytysosastot toisistaan, muottivaunujen ollessa järjestetty jaksoittain siirrettäväksi vastakkaiseen suuntaan ylemmän kerroksen muottivaunujen siirtosuuntaan nähden; - joukko taivutusmuotteja muottivaunujen kannattamana; - säteilykuumennusvälineet esikuumennusosastojen katossa ainakin osassa 15 esikuumennusosastoja; - säteilykuumennusvälineet yhden tai useamman taivutusosaston katossa; - välipohja, joka erottaa taivutusosastoa edeltävän esitaivutusosaston ja/tai ainakin viimeisen esikuumennusosaston sen alapuolella olevasta osastosta; 20 - taivutusosaston pohjan muodostava hissilaite, jolla muottivaunut on laskettavissa ylemmästä kerroksesta alempaan kerrokseen yhdessä taivutettujen * · · lasilevyjen kanssa; '··; muottivaunujen ollessa varustettu avorakenteisella tai muutoin lämpöä hyvin ·;;; läpäisevällä pohjalla.The invention relates to a device for bending glass sheets comprising a 5 - upper layer of successive mold wagons, the front or rear wall of which separates successive preheating sections and one or more successive bending sections, the mold wagons being arranged to be moved periodically towards the bending section; - a lower layer of successive mold carriages having a rear or front wall separating 10 consecutive cooling sections, the mold carriages being arranged to be intermittently displaced in the opposite direction to the transfer direction of the upper layer mold carriages; a plurality of bending molds supported by the mold carriages; - radiation heating means in the roof of the preheating compartments in at least a portion of the preheating compartments 15; - radiation heating means in the roof of one or more bending compartments; - a midsole separating the pre-bending section before the bending section and / or at least the last pre-heating section from the section below it; 20 - lift unit forming the base of the bending section, whereby the mold carriages can be lowered from the upper layer to the lower layer together with bent * · · glass sheets; "··; molded wagons with open or otherwise well heat · ;;; permeable background.
*···; 25 Tällainen laite tunnetaan hakijan patenttijulkaisuista US-4,497,645 ja • · US-4,986,842. Tällainen laite on osoittautunut erityisen käyttökelpoiseksi taivu- . tettaessa päällekkäin asetettuja lasilevypareja, jotka on tarkoitettu myöhemmin | * · laminoitavaksi yhteen käytettäväksi esim. auton tuulilasina. Esilämmityksen 30 alkuvaiheessa voidaan tehokkaasti käyttää hyväksi jäähdytysosastoissa jäähty- « · · vien lasilevyjen luovuttamaa lämpöä kuumennusosastoissa kuumennettavien • · lasilevyjen lämmitykseen. Viimeisissä esilämmitysosastoissa tätä mahdollisuut-v.·’ ta ei enää ole, koska lämpötilaero kuumennusosastossa kuumennettavan lasi- * »* 2 109199 levyparin ja sen alapuolella jäähtyvän lasilevyparin välillä jää pieneksi. Kun esilämmitysosastoissa ja yhdessä tai useammassa esitaivutusosastossa lasile-vyparia lämmitetään yläpuolisella säteilylämmöllä, on tästä seurauksena, että ainakin viimeisessä esilämmitysosastossa ja esitaivutusosastossa lasilevyparin 5 alempi lasi lämpiää hitaammin kuin ylempi lasi. Tällöin alempi lasi vastustaa taivutusta, mikä hidastaa taivutusoperaatiota tai johtaa ylemmän lasin tarpeettomaan ylikuumentamiseen. Myös lämpötilajakaumaan perustuva taivutusmuodon hallinta vaikeutuu.* ···; Such a device is known from the Applicant's patent publications US-4,497,645 and US-4,986,842. Such a device has proved to be particularly useful in bending. in case of superimposed pairs of glass panes intended for later use * · For laminating together for use as a car windscreen, for example. In the initial stage of preheating 30, the heat released by the glass sheets cooled in the cooling compartments can be effectively utilized to heat the glass sheets heated in the heating compartments. In the last preheating compartments, this potential v. · 'Is no longer present, because the temperature difference between the heated glass compartment * »* 2 109199 plate pair and the glass plate cooled below it is small. As a result, when preheating compartments and one or more pre-bending compartments are heated by a higher radiant heat, at least the last preheating compartment and the pre-bending compartment, the lower glass of the glass sheet pair 5 warms more slowly than the upper glass. In this case, the lower glass will resist bending, slowing down the bending operation or leading to unnecessary overheating of the upper glass. The control of the bending shape based on the temperature distribution is also more difficult.
10 Keksinnön tarkoituksena on parantaa alussa mainittua tyyppiä olevaa laitetta siten, että mainituilta ongelmilta vältytään.The object of the invention is to improve a device of the type mentioned at the outset in order to avoid said problems.
Tämä tarkoitus saavutetaan keksinnön mukaisesti siten, että välipohjan päällä on muottivaunun pohjan tason alapuolelle sijoittuvat säteilykuumennuselemen-15 tit.According to the invention, this object is achieved by having the radiant heating elements located below the bottom plane of the mold carriage on the midsole.
Tällä keksinnön mukaisella ratkaisulla aikaansaadaan lämmityksen loppuvaiheessa ylä-ja alapuolisen lämmityksen tasapainotus, eli minimoidaan lämpötilaero päällekkäisten lasien välillä. Tällöin alempi lasi vastustaa vähemmän 20 taivutusta ja paine lasien välissä pienenee. Samalla myös paranee taivutusmuodon hallinta, eli lämpötilajakauman avulla saadaan lasiin haluttu taivutus-kaari. Taivutetun lasin optiikka paranee, millä on merkitystä silloin, kun tuulila-• ·; * sin ja vaakatason välinen kulma on pieni.This solution according to the invention achieves an equilibrium of the upper and lower heating at the final stage of heating, i.e., the temperature difference between the overlapping glasses is minimized. In this case, the lower glass will resist less bending and the pressure between the glasses will decrease. At the same time, the control of the bending shape is improved, i.e. the temperature distribution gives the desired bending arc in the glass. The optics of bent glass improve, which is important when the wind • •; * the angle between sin and the horizontal is small.
• » 25 Seuraavassa keksintöä havainnollistetaan viittaamalla oheisiin piirustuksiin, » · ... joissa .,.,; kuvio 1 esittää kaaviollisena pystyleikkauksena keksinnön mukaista laitetta; 30 kuvio 2 esittää kaaviollisena perspektiivikuvana laitteessa käytettävää muotti-;..: vaunua; ja 109199 3 kuvio 3 esittää päältä nähtynä viimeisen esilämmitysosaston 3b tai ensimmäisen esitaivutusosaston 4a välipohjaa, jonka päällä on säteilykuumen-nuselementit 16.The invention will now be illustrated by reference to the accompanying drawings, in which:.,.,; Figure 1 is a schematic elevational view of the device of the invention; Figure 2 is a schematic perspective view of a mold used in the apparatus; and 109199 3, Fig. 3 is a plan view of a midsole of the last preheating section 3b or the first preheating section 4a, on which the radiation heating elements 16 are located.
5 Kuvion 1 mukaiseen laitteeseen kuuluu ylempi kerros peräkkäisiä muottivaunu-ja 9, joiden etuseinä 11 erottaa peräkkäiset esikuumennusosastot 2, 3 ja yhden tai useamman peräkkäisen taivutusosaston 4a, 4b toisistaan. Ylemmän kerroksen alapuolella on alempi kerros peräkkäisiä muottivaunuja 9, joiden takaseinä 11 erottaa peräkkäiset jäähdytysosastot 5, 6, 7 toisistaan. Muottivaunut 9 on 10 järjestetty siirrettäväksi ylemmässä kerroksessa kohti taivutusosastoa 4b ja alemmassa kerroksessa vastakkaiseen siirtosuuntaan. Taivutusosaston 4b pohjan muodostava hissilaite 20 laskee muottivaunut 9 ylemmästä kerroksesta alempaan kerrokseen yhdessä taivutettujen lasilevyjen kanssa. Kussakin muot-tivaunussä 9 on taivutusmuotti 12 muottivaunun 9 kannattamana. Lasilevypari 15 asetetaan taivutusmuotille 12 muottivaunun 9 ollessa uunin ulkopuolella lastaus-ja purkausosastossa 8. Sen jälkeen vaunu 9, muotti 12 ja taivutettava lasilevypari nostetaan lastaus-ja purkausosaston 8 hissillä 1 muottivaunujen ylempään kerrokseen, jossa muottivaunuja siirretään jaksoittain olennaisesti vaunun pituutta vastaavan matkan kerrallaan kohti taivutusosastoa 4b. Tällä 20 siirtomatkalla on ensimmäisenä esilämmitysosastot 2, joissa lämmitys perustuu pakotettuun konvektioon, jonka lämpöenergia saadaan alapuolisissa jäähdy-tysosastoissa 7 pakotetun konvektion avulla jäähtyvistä lasilevyistä. Jäähdy-·;' tysosastoissa 7 voidaan siis nopeuttaa jäähdytettävien lasilevyjen jäähdytystä ;;; ja kuumennusosastoissa 2 voidaan nopeuttaa kuumennettavien lasilevyjen 25 kuumenemista, samalla kun voidaan käyttää paremmin hyväksi jäähdytettävien lasilevyjen lämpöenergia. Tämän lisäksi lasilevyt saadaan ulos uunista aiempaa kylmempinä ja lisäksi saadaan aikaan lasilevyjen tasaisempi jäähtyminen , > i(. ja tasaisempi lämpeneminen. Osastojen 2 ja 7 rakennetta ja toimintaa on selos- . · · ·, tettu tarkemmin hakijan patenttijulkaisussa US-4,986,842.The device of Figure 1 comprises an upper layer of successive mold trolleys and 9, the front wall 11 of which separates successive preheat sections 2, 3 and one or more successive bending sections 4a, 4b. Below the upper layer is a lower layer of successive mold carriages 9, the rear wall 11 of which separates the successive cooling sections 5, 6, 7 from one another. The mold carriages 9 are arranged to be moved in the upper layer towards the bending section 4b and in the lower layer in the opposite direction of transfer. The elevator device 20 forming the base of the bending section 4b lowers the form trolleys 9 from the upper layer to the lower layer together with the bent glass sheets. Each mold carriage 9 has a bending mold 12 supported by a mold carriage 9. The glass plate pair 15 is placed on the bending mold 12 with the mold carriage 9 outside the furnace in the loading and unloading compartment 8. The carriage 9, the mold 12 and the 4b. The first of these transfer distances 20 has preheating compartments 2, in which the heating is based on forced convection, the thermal energy of which is provided by the forced convection of the glass sheets cooled by the forced cooling convection 7 below. · The cooling; ' thus, cooling of the glass sheets to be cooled can be accelerated in the compartment 7 ;;; and in the heating compartments 2, the heating of the heated glass sheets 25 can be accelerated while the thermal energy of the cooled glass sheets can be better utilized. In addition, glass sheets are brought out of the furnace in colder conditions, and more uniform cooling of the glass sheets,> i (and more uniform heating). The structure and function of compartments 2 and 7 are described in more detail in U.S. Patent No. 4,986,842.
30 ;, / Seuraavaksi ylemmän kerroksen vaunut 9 tulevat esilämmitysosastoihin 3, ‘:1 joissa lasilevyjen pääasiallinen kuumentaminen tapahtuu säteilylämmityksellä.30;, / Next, the upper floor carriages 9 enter the preheating compartments 3, ': 1 where the main heating of the glass sheets takes place by radiation heating.
> * 4 109199 Tätä varten on osastojen 3 katossa sähköllä kuumennettavat säteilylämmitys-vastukset 13.> * 4 109199 For this purpose, there are electrically heated radiant heating resistors 13 in the ceiling of compartments 3.
Esikuumennusosastoissa 3a voidaan lasilevyjä lisäksi lämmittää alapuolisissa 5 jäähdytysosastoissa 6 jäähtyvistä lasilevyistä vapautuvalla lämpöenergialla, joka nousee luonnollisen konvektion avulla vaunujen 9 avorakenteisten pohjien 10 läpi. Tätä luonnolliseen konvektioon perustuvaa lämmön talteenottoa on selostettu tarkemmin hakijan patenttijulkaisussa US-4,497,645. Tätä luonnollista konvektiota voidaan tehostaa heikolla mikrokonvektiopuhalluksella, kuten on 10 tarkemmin esitetty hakijan patenttijulkaisuissa US-5,437,704 ja US-5,472,469.Further, in the preheating compartments 3a, the glass sheets can be heated in the lower cooling compartments 5 by the heat energy released from the cooled glass sheets, which naturally rises through the open bottom 10 of the carriages 9. This natural convection heat recovery is described in more detail in US Patent 4,497,645. This natural convection can be enhanced by weak microconvection blowing, as more specifically described in US Patent Nos. 5,437,704 and 5,472,469.
Viimeinen esilämmitysosasto 3b eroaa edellisistä osastoista 3a siten, että kuumennusosaston 3b ja sen alapuolella olevan jäähdytysosaston 5 välissä on lämpöeristetty välipohja 15 ja tämän välipohjan päällä on vaunun 9 pohjan 10 15 tason alapuolelle sijoittuvat säteilykuumennuselementit 16. Säteilykuumen-nuselementit 16 kuumentavat osastossa 3b olevan lasiparin alempaa lasia vaunun 9 avorakenteisen pohjan 10 läpi. Pohjan 10 ei tarvitse olla täysin avora-kenteinen, vaan se voi olla osittain suljettu esim. ohuella reikälevyllä, verkolla tms., joka päästää lävitse sekä konvektioilmaa edellisissä osastoissa että sätei-20 lylämpöä kuumennuselementeistä 16. Kuviossa 2 on näytetty vaunun 9 pohja- ... kehikon 10 päissä olevat kiskot 18, joilla vaunut on tuettu uunin sivuseiniin 17 (kuvio 3) laakeroiduille rullille 19.The last preheating compartment 3b differs from the previous compartments 3a in that between the heating compartment 3b and the cooling compartment 5 below, there is a heat insulated midsole 15, and above this midsole there are radiant heating elements 16 on the lower part of the carriage 9. through the open bottom 10 of the carriage 9. The base 10 does not need to be completely open-ended, but may be partially enclosed, e.g., by a thin perforated plate, mesh, etc., which allows both convection air in the above sections and radiant heat from the heating elements 16. Figure 2 shows the bottom of carriage 9. rails 18 at the ends of the frame 10 supporting the carriages on rollers 19 mounted on the side walls 17 of the furnace (Fig. 3).
• ’ ’!! Kuviossa 3 on näytetty esimerkki välipohjan 15 päällä olevista säteilykuumen- 25 nuselementeistä 16. Ne voivat olla avovastuksia, jotka on jaettu osaston le-. · · ·. veyssuunnassa vierekkäisiin vastustankoelementteihin 16a, 16b ja 16c, joiden kuumennustehot on erikseen säädettävissä.• '' !! Fig. 3 shows an example of the radiant heating elements 16 on the midsole 15, which may be open resistors, which are divided into compartments le-. · · ·. in the direction of water, adjacent resistive bar elements 16a, 16b and 16c, the heating power of which is individually adjustable.
* · . ·. Viimeistä esikuumennusosastoa 3b seuraa esitaivutusosasto 4a, jossa lasilevy- 30 parin lämpötila nousee niin korkeaksi, että lasilevypari alkaa taipua sitä kannat- ♦ » » tavan reunamuotin 12 varassa. Myös esitaivutusosaston 4a ja sen alapuolella olevan jäähdytysosaston 5 välissä on välipohja 15, jonka päällä on säteilykuu-' mennuselementit 16. Koska osastojen 3b ja 4a lämpötilaero on hyvin vähäinen 5 109199 verrattuna alapuolella olevien jäähdytysosastojen 5 lämpötilaan, ei alapuolella jäähtyvien lasilevyjen lämpöenergiaa voida näissä osastoissa tehokkaasti hyödyntää, joten välipohjan 15 ja sen päällä olevien säteilykuumennuselement-tien 16 käytöllä saavutetaan huomattavasti suurempi etu. Alapuolisten säteily-5 kuumennuselementtien 16 avulla voidaan minimoida lämpötilaero ylemmän ja alemman lasilevyn välillä, jolloin paine lasilevyjen välillä pienenee ja alempi lasi vastustaa vähemmän taivutusta. Lasiin saadaan optisesti tasainen kaari. Tätä edesauttaa se, että säteilykuumennuselementteinä toimivat vastustangot suuntautuvat uunin pituussuunnassa, jolloin aikaansaadaan leveyssuuntainen te-10 honsäätöprofiili. Erityisesti lasilevyn keskialueen ja päätyjen alapuolista lämmitystehoa voidaan erikseen säätää.* ·. ·. The last preheating section 3b is followed by a pre-bending section 4a where the temperature of the pair of glass sheets 30 rises so high that the pair of glass sheets begins to bend on the supporting edge mold 12. Also, between the pre-bending section 4a and the cooling section 5 below, there is a midsole 15 with radiating heating elements 16. Because the temperature difference between sections 3b and 4a is very small 5 109199 compared to the temperature of the cooling sections 5 below, so that the use of the midsole 15 and the radiation heating elements 16 thereon provides a much greater advantage. The lower radiant heating elements 16 can minimize the temperature difference between the upper and lower glass panes, whereby the pressure between the glass panes is reduced and the lower glass resists less bending. An optically even arc is obtained on the glass. This is facilitated by the fact that the counter rods acting as the radiation heating elements are oriented in the longitudinal direction of the furnace, thereby providing a width-adjusting te-10 bronze profile. In particular, the heating power below the middle of the glass plate and below the ends can be individually controlled.
Taivutusosastojen 4 katossa olevat vastukset 14 ovat tavanomaiseen tapaan uunin pituussuuntaisia vastuksia, jotka on jaettu uunin pituussuunnassa kol-15 meen peräkkäiseen ryhmään, joista kussakin ryhmässä on uunin leveyssuunnassa vierekkäin suuri määrä vastuksia, jotka on valinnaisesti kytkettävissä päälle ja pois. Taivutusosaston vastuskentän säätöä on selostettu tarkemmin hakijan patenttijulkaisussa US-5,470,367. Taivutusosastossa 4b lasilevyparin taipuminen haluttuun muotoon voidaan havaita monella eri tavalla. Yksi tapa on 20 pyrometrilla tapahtuva lasin lämpötilan mittaus, joka on kalibroitu kokeellisesti ja syötetty uunin toimintaa ohjaavaan tietojärjestelmään. Toinen tapa on seurata lasilevyn taipumaa optisilla mittalaitteilla. Molempien näiden tapojen yhdistel-mää voidaan myös käyttää.The resistors 14 in the ceiling of the bending compartments 4 are conventionally longitudinal furnace resistors divided into three successive groups of furnace lengths, each group having a plurality of resistors adjacent to each other in the furnace width direction, which can be optionally switched on and off. Adjustment of the resistance field of the bending section is described in more detail in US Patent No. 5,470,367. In bending section 4b, the bending of a pair of glass sheets to the desired shape can be observed in many different ways. One way is to measure the temperature of the glass at 20 pyrometers, which has been calibrated experimentally and fed into a furnace control system. Another way is to observe the deflection of the glass plate with optical gauges. A combination of both of these methods may also be used.
25 Kun lasilevypari on taipunut osastossa 4b haluttuun muotoon, lasketaan muotti- . · ·. vaunu taivutusosaston 4b pohjan muodostavalla hissilaitteella 20 ylemmästä * · kerroksesta alempaan kerrokseen. Samalla lasilevypari alkaa jäähtyä ja hallittu (riittävän hidas) jäähtyminen jatkuu välipohjien 15 alapuolisissa jäähdytysosas-.*·. toissa 5.25 When the pair of glass sheets has bent to the desired shape in section 4b, the mold is lowered. · ·. a trolley with a lifting device forming the base of a bending section 4b from 20 upper * to lower floors. At the same time, the pair of glass panes begins to cool and controlled (sufficiently slow) cooling continues in the cooling section below the midsoles. in others 5.
.f. 30 _’ Myös esilämmitysosastoissa 3a, joissa ei ole välipohjia, voidaan käyttää pääl lekkäisten osastojen välissä olevia lämmitysvastuksia, joiden alapuolelle on '; ’ ·‘ sijoitettu heijastimet, jotta vastukset eivät kuumenna alapuolella jäähtyviä lase- 6 109199 ja. Vastukset kuitenkin kuumentavat vaunun avoimen pohjan läpi esikuumen-nusosastoissa 3a olevia laseja. Tämä tapahtuu suoralla säteilylämmöllä ja lisäksi kuumentamalla lisää sitä ilmaa, joka nousee luonnollisella konvektiolla alapuolella jäähtyvistä laseista esikuumennusosastoihin 3a..f. 30 _ 'In heating preheating compartments 3a without intermediate floors, heating resistors below the overlapping compartments may also be used; '·' Reflectors placed so that the resistors do not heat the cooled glass 6 109199 and. However, the resistors heat the glasses in the preheating compartments 3a through the open bottom of the carriage. This is done by direct radiant heat and additionally by heating additional air which rises by natural convection from the glasses cooled below to the preheating compartments 3a.
55
Pakotetulla konvektiolla toimiviin esikuumennusosastoihin 2 voidaan myös sijoittaa pohjavastukset päällekkäisten osastojen välissä olevien konvektiopu-hallusputkien tai -koteloiden päälle.Bottom resistors may also be disposed on forced convection preheating compartments 2 on top of convection wood conduits or housings between overlapping compartments.
10 Keksintö ei ole rajoittunut edellä esitettyyn suoritusesimerkkiin. Esimerkiksi pohjavastusten ryhmittely ja suunta voi vaihdella. Eri tyyppisten esilämmi-tysosastojen 2 ja 3 lukumäärät voivat huomattavasti vaihdella. Samoin myös esitaivutuosastojen 4a lukumäärä. Mitä enemmän osastoja, sitä suurempi tuotantoteho ja pienempi viipymäaika kussakin osastossa.The invention is not limited to the above embodiment. For example, the grouping and orientation of the base resistors may vary. The number of different types of preheating compartments 2 and 3 can vary considerably. Similarly, the number of bending sections 4a. The more compartments, the higher the production capacity and the lower residence time in each compartment.
I ·I ·

Claims (7)

1. Anordning för böjning glasskivor, vilken anordning omfattar - ett Övre skikt av efter varandra anordnade formvagnar (9), vars fram- och 5 bakvägg (11) avskiljer efter varandra anordnade förupphettningssektioner (2, 3) och en eller flera efter varandra anordnade böjningssektioner (4a, 4b) frän varandra, varvid formvagnarna (9) är anordnade stegvis förskjutbara mot böjningssektionen (4b); - ett nedre skikt efter varandra anordnade formvagnar (9), vars bak- och 10 framväggar (11) avskiljer efter varandra anordnade avkylningssektioner (5, 6, 7) frän varandra, varvid formvagnarna (9) är anordnade stegvis förskjutbara i motsatt riktning i förhällande till det Övre skiktets formvagnars för-skjutningsriktning; - ett antal böjningsformer (12) stödda av formvagnarna (9); 15. strälupphettningsorgan (13,14) i taket pä förupphettningssektionerna ät- minstone i en del (3) av förupphettningssektionerna; '": - strälupphettningsorgan (14) i taket pä en eller flera böjningssektioner (4a, 4b); ; i · - ett mellanbotten (15), som avskiljer förböjningssektionen (4a) framför böj- ’,·· 20 ningssektionen (4b) och/eller ätminstone den sista förupphettningssektio- ’: nen (3b) frän sektionen (5) under den; - en böjningssektionernas (4b) botten bildande hissanordning (20) med vilken formvagnarna (9) kan sänkas ner frän det Övre skiktet tili det nedre skiktet ': tillsammans med de böjda glasskivorna; •: · * 25 vilka formvagnar (9) är försedda med ett botten (10) med en öppen konstruk- . · · tion eller annars värme bra genomsläppande botten (10), kännetecknad där- ,,.: av, att pä mellanbottnet (15) i en nivä under formvagnens (9) botten (10) har : ,. strälupphettningselement (16) placerats .An apparatus for bending glass sheets, comprising: - An upper layer of molded carriages (9), the front and rear walls (11) separating one another from pre-heated sections (2, 3) and one or more consecutive bending sections (4a, 4b) from each other, the mold carriages (9) being arranged stepwise slidably towards the bending section (4b); - a lower layer of molded carriages (9), the rear and front walls (11) of each other separating cooling sections (5, 6, 7) from one another, the mold carriages (9) being arranged stepwise in the opposite direction relative to each other. to the offset direction of the upper layer mold carriage; - a plurality of flexural forms (12) supported by the mold carriages (9); 15. beam heating means (13,14) in the roof of the preheating sections at least in part (3) of the preheating sections; : - beam heating means (14) in the roof of one or more bending sections (4a, 4b); - an intermediate bottom (15) separating the bending section (4a) in front of the bending section, / or at least the last preheating section (3b) from the section (5) below it; - the bottom forming elevator device (20) of the bending sections (4b) with which the mold carriages (9) can be lowered from the upper layer to the lower layer together with the curved glass sheets; which mold carriages (9) are provided with a bottom (10) having an open structure. · or otherwise heat well permeable bottom (10), characterized therein. : by placing on the intermediate bottom (15) at a level below the bottom (10) of the mold carriage (9): beam heating element (16).
2. Anordning enligt patentkravet 1, kännetecknad därav, att strälupphett ningselement (16) utgörs av öppna motständ. 1091992. Device according to claim 1, characterized in that the beam heating element (16) is made of open resistors. 109199
3. Anordning enligt patentkravet 1 eller 2, kännetecknad därav, att strälupp-hettningselementet (16) är uppdelat i sektioner (3b, 4a) i breddriktning i förhäl-lande till intilliggande upphettningselement (16a, 16b, 16c), vars upphettnings-effekter är separat reglerbara. 5Device according to Claim 1 or 2, characterized in that the beam heating element (16) is divided into sections (3b, 4a) in width direction relative to adjacent heating elements (16a, 16b, 16c), whose heating effects are separately adjustable. 5
4. Anordning enligt nägot av patentkraven 1-3, kännetecknad därav, att sträl-upphettningselementen (16) är anordnade ätminstone pä den sista förupphett-ningssektionens (3b) och ätminstone en förböjningssektions (4a) mellanbotten (16).Device according to any of claims 1-3, characterized in that the radiant heating elements (16) are arranged at least on the intermediate bottom (16) of the last preheating section (3b) and at least one of the pre-heating section (4a).
5. Anordning enligt nlgot av patentkraven 1-4, kännetecknad därav, att sträl-upphettningselementens (16) längdriktning är den samma som ugnens längd-riktning, och att upphettningseffekten för strälupphettningselement (16b) i ugnens breddriktnings mittsektion är separat regerbar i förhällande tili upphett- 15 ningseffekten för pä dessa bäda sidor belägna strälupphettningselement (16a och 16c), varvid den undre strälupphettningseffekten för mittsektionen och ändsektionerna av glasskivsparet, som skall böjas, är reglerbara i förhällande tili vara ndra.5. Device according to claim 1, characterized in that the longitudinal direction of the radiator heater elements (16) is the same as the longitudinal direction of the furnace, and that the heating effect for radiator heater element (16b) in the center section of the furnace width direction is separately controllable in relation to heating. The radiant heating element (16a and 16c) located on these two sides, the lower radiant heating effect of the center section and the end sections of the glass disc pair to be bent are adjustable relative to each other.
6. Anordning enligt patentkravet 1 eller 2, kännetecknad därav, att bottnen ": för en eller flera förupphettningssektioner (3a) är öppen och försedd med upp- ..: hettningsmotständ, under vilka reflektorer anordnats. * '; _Apparatus according to claim 1 or 2, characterized in that the bottom ": for one or more preheating sections (3a) is open and provided with heating resistors, under which reflectors are provided."
/ 7. Anordning enligt patentkravet 1, som uppvisar förupphettningssektioner (2) i 25 nedre ändan av det Övre skiktet, i vilken sektion forcerad konvektion för förupp-. · i hettning av glasskivor används, vilken värmeenergi erhällits frän glasskivor, . .: som kyls i sektionerna (7) i slutändan av det nedre siktet, kännetecknad där- j ’ .. av, att upphettningsmotständen är anordnade pä konvektionbläsrör eller -käpor , ‘ · j pä bottnen av förupphettningssektionerna (2).A device according to claim 1, which has preheating sections (2) at the lower end of the upper layer, in which section forced convection for pre-heating. · In the heating of glass sheets, which heat energy is obtained from glass sheets,. , which is cooled in the sections (7) at the end of the lower sieve, characterized in that the heating resistors are arranged on convection blower pipes or caps, on the bottom of the preheating sections (2).
FI20010400A 2001-02-28 2001-02-28 Arrangement for bending glass plates FI109199B (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20010400A FI109199B (en) 2001-02-28 2001-02-28 Arrangement for bending glass plates
FI20010400 2001-02-28

Applications Claiming Priority (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20010400A FI109199B (en) 2001-02-28 2001-02-28 Arrangement for bending glass plates
AU15594/02A AU780337B2 (en) 2001-02-28 2002-02-13 Apparatus for bending glass panels
ES02396021.4T ES2547237T3 (en) 2001-02-28 2002-02-20 Apparatus for heating, folding and cooling glass panels
EP02396021.4A EP1236692B1 (en) 2001-02-28 2002-02-20 Apparatus for heating, bending and cooling glass panels
MXPA02002263A MXPA02002263A (en) 2001-02-28 2002-02-28 Apparatus for bending glass panels.
US10/084,464 US6983624B2 (en) 2001-02-28 2002-02-28 Apparatus for bending glass panels
JP2002053092A JP4167432B2 (en) 2001-02-28 2002-02-28 Glass panel bending equipment
CN021064466A CN1373098B (en) 2001-02-28 2002-02-28 Device for bending glass sheet

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FI20010400A0 FI20010400A0 (en) 2001-02-28
FI109199B true FI109199B (en) 2002-06-14

Family

ID=8560566

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20010400A FI109199B (en) 2001-02-28 2001-02-28 Arrangement for bending glass plates

Country Status (8)

Country Link
US (1) US6983624B2 (en)
EP (1) EP1236692B1 (en)
JP (1) JP4167432B2 (en)
CN (1) CN1373098B (en)
AU (1) AU780337B2 (en)
ES (1) ES2547237T3 (en)
FI (1) FI109199B (en)
MX (1) MXPA02002263A (en)

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI116726B (en) * 2002-06-12 2006-02-15 Tamglass Ltd Oy Device for bending glass sheets
FI20021131A (en) * 2002-06-12 2003-12-13 Tamglass Ltd Oy Device for bending and hardening of glass sheets
ITMO20020353A1 (en) * 2002-12-11 2004-06-12 Keraglass Engineering S R L MACHINE FOR THE SLOTTING OF GLASS SLABS, OR SIMILAR MATERIAL, AND RELATED SLOWING METHOD.
FI20035065A (en) * 2003-05-14 2004-11-15 Tamglass Ltd Oy Method and oven for bending glass sheets
FI118178B (en) * 2003-06-25 2007-08-15 Tamglass Ltd Oy Device for bending glass sheets
FI119421B (en) * 2004-02-20 2008-11-14 Tamglass Ltd Oy Laminated glass plate venting oven
TWI297330B (en) * 2004-08-10 2008-06-01 Asia Optical Co Inc
KR100600398B1 (en) * 2004-09-21 2006-07-19 미래산업 주식회사 Glass forming apparatus
DE102006024484B3 (en) 2006-05-26 2007-07-19 Saint-Gobain Sekurit Deutschland Gmbh & Co. Kg Device for heating or bending glass panes has furnace section with controllable heating elements to form heating zones matching dimensions of glass panes passing through in transport moulds on transport carriage
DE102007007974B4 (en) * 2006-12-01 2013-04-18 Saint-Gobain Sekurit Deutschland Gmbh & Co. Kg Device for heating and method for heating and / or bending glass panes resting on transport molds
DE102008017729A1 (en) * 2008-04-07 2009-10-08 Wolfgang Erdmann Plant for heat treating sheet glass/other panel-like materials, comprises a roller hearth furnace, a cooling station, a loading station in the form of receiving roller table, and an unloading station in the form of removing roller table
US9038421B2 (en) * 2011-07-01 2015-05-26 Sunpower Corporation Glass-bending apparatus and method
CN102489643B (en) * 2011-12-21 2014-03-19 宁波华德汽车零部件有限公司 Cold heading manufacturing process of copper ring for automobile generator
US8528366B2 (en) * 2011-12-22 2013-09-10 Sunpower Corporation Heat-regulating glass bending apparatus and method
CN102849930A (en) * 2012-09-06 2013-01-02 南京云海汽车玻璃设备制造有限公司 Vehicle front windshield energy saving suction mold high-speed furnace
US9446977B2 (en) * 2012-12-10 2016-09-20 Corning Incorporated Method and system for making a glass article with uniform mold temperature
RU2550611C1 (en) * 2014-03-05 2015-05-10 Закрытое акционерное общество "МАКРОМЕР" Plate glass bending unit
KR101697158B1 (en) * 2014-12-19 2017-01-17 삼성전자주식회사 Apparatus for forming glass curve and method using the same
CN105271654B (en) * 2015-11-18 2017-11-07 广东拓捷科技股份有限公司 The hot-press forming device of bend glass

Family Cites Families (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1869920A (en) * 1927-09-01 1932-08-02 Owens Illinois Glass Co Machine for forming hollow glassware
US1854471A (en) * 1928-05-15 1932-04-19 Owens Illinois Glass Co Apparatus for producing hollow glassware
US1921390A (en) * 1930-01-04 1933-08-08 Hartford Empire Co Glassware conveyer
US2066283A (en) * 1935-11-20 1936-12-29 Hartford Empire Co Method of and apparatus for cooling hollow glass articles
US2180737A (en) * 1936-01-02 1939-11-21 Henry W Hess Heat treatment for glass
US2123145A (en) * 1936-10-30 1938-07-05 Hartford Empire Co Device for blowing and cooling glassware
GB521553A (en) * 1938-10-20 1940-05-24 Pilkington Brothers Ltd Improvements in and relating to the tempering of hollow glass articles
US2309290A (en) * 1939-11-25 1943-01-26 Hartford Empire Co Cooling nozzle for tempering hollow glassware
US2302078A (en) * 1939-11-25 1942-11-17 Hartford Empire Co Cooling nozzle for bottles and other glass containers
US2288012A (en) * 1940-08-21 1942-06-30 Hartford Empire Co Adjustable nozzle for tempering bottles and other glass containers
US2321555A (en) * 1941-04-26 1943-06-08 Hartford Empire Co Internal nozzle for tempering bottles and other glass containers
GB768780A (en) 1954-08-20 1957-02-20 Libbey Owens Ford Glass Co Method and apparatus for bending glass
FI68390C (en) * 1983-07-25 1986-12-30 Tamglass Oy REFERENCE TO A GLASS BOX.
FI81331C (en) * 1988-11-24 1990-10-10 Tamglass Oy Heat transfer method in a bending kid for glass sheets and a bending oven
EP0486952B1 (en) * 1990-11-19 1995-10-18 Tamglass Engineering Oy Method for heating and bending a glass sheet
FI89038C (en) * 1991-09-27 1993-08-10 Tamglass Oy FOER FARING FOR BOARDING AND FURNISHING
FI91244C (en) * 1992-04-30 1994-06-10 Tamglass Eng Oy Method and apparatus for bending and tempering a glass sheet
DE4215285C1 (en) * 1992-05-09 1993-08-19 Vegla Vereinigte Glaswerke Gmbh, 5100 Aachen, De
FI91521C (en) * 1992-10-15 1996-09-11 Tamglass Eng Oy Method for bending glass sheets
AT149978T (en) * 1992-10-15 1997-03-15 Tamglass Eng Oy METHOD AND OVEN FOR BENDING GLASS PANELS
GB9326288D0 (en) * 1993-12-23 1994-02-23 Pilkington Glass Ltd Glass bending system
GB2320021B (en) * 1996-12-03 1999-03-31 Design A Glass Ltd Methods and apparatus for making glass
EP1377529B1 (en) * 2001-03-23 2006-12-13 Glaverbel Method and device for heating glass sheets in an oven
FI20021131A (en) * 2002-06-12 2003-12-13 Tamglass Ltd Oy Device for bending and hardening of glass sheets
FI116726B (en) * 2002-06-12 2006-02-15 Tamglass Ltd Oy Device for bending glass sheets

Also Published As

Publication number Publication date
US6983624B2 (en) 2006-01-10
AU1559402A (en) 2002-08-29
JP4167432B2 (en) 2008-10-15
EP1236692A3 (en) 2004-09-29
JP2002293555A (en) 2002-10-09
US20020116953A1 (en) 2002-08-29
FI20010400A0 (en) 2001-02-28
AU780337B2 (en) 2005-03-17
ES2547237T3 (en) 2015-10-02
CN1373098B (en) 2012-09-19
MXPA02002263A (en) 2004-04-21
CN1373098A (en) 2002-10-09
EP1236692A2 (en) 2002-09-04
EP1236692B1 (en) 2015-07-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI109199B (en) Arrangement for bending glass plates
TWI520920B (en) Methods and apparatus for localized heating and deformation of glass sheets
JP2004018372A (en) Apparatus for bending glass panel
FI91244C (en) Method and apparatus for bending and tempering a glass sheet
FI66165C (en) ANORDINATION FOR CROSSING AV GLASSKIVOR
FI91521C (en) Method for bending glass sheets
FI110606B (en) Glass bending oven
CA1090575A (en) Method and apparatus for bending a sheet of vitreous material
EP1641716B1 (en) Apparatus for bending glass panels
FI120036B (en) Method for heating a glass plate and the method applying device
FI90044B (en) FOERFARANDE FOER BOEJNING OCH HAERDNING AV GLASSKIVA
JP4457438B2 (en) Glass plate bending apparatus and method
CA2242780C (en) Furnace for heating glass sheets
FI94235B (en) Process for bending glass sheets
FI94234C (en) Method for bending laminated glass sheets
FI96598C (en) Method and apparatus for forming the edge tension in the windshield in a windshield bending furnace
FI94233B (en) Process and oven for bending glass sheets

Legal Events

Date Code Title Description
PC Transfer of assignment of patent

Owner name: GLASTON FINLAND OY

PC Transfer of assignment of patent

Owner name: GLASTON FINLAND OY

MM Patent lapsed