DK177570B1 - Højisoleret betonelement, samt anvendelse og fremgangsmåde til fremstilling heraf - Google Patents

Højisoleret betonelement, samt anvendelse og fremgangsmåde til fremstilling heraf Download PDF

Info

Publication number
DK177570B1
DK177570B1 DKPA201200437A DKPA201200437A DK177570B1 DK 177570 B1 DK177570 B1 DK 177570B1 DK PA201200437 A DKPA201200437 A DK PA201200437A DK PA201200437 A DKPA201200437 A DK PA201200437A DK 177570 B1 DK177570 B1 DK 177570B1
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
concrete
crack
reinforced
plaster
layer
Prior art date
Application number
DKPA201200437A
Other languages
English (en)
Inventor
Klaus Nielsen
Original Assignee
Klaus Nielsen Raadgivende Ingenioer F R I As Fa
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to DK201200211 priority Critical
Priority to DKPA201200211 priority
Application filed by Klaus Nielsen Raadgivende Ingenioer F R I As Fa filed Critical Klaus Nielsen Raadgivende Ingenioer F R I As Fa
Priority to DK201200437 priority
Priority to DKPA201200437A priority patent/DK177570B1/da
Publication of DK201200437A publication Critical patent/DK201200437A/da
Application granted granted Critical
Publication of DK177570B1 publication Critical patent/DK177570B1/da

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
  • E04C2/00Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels
  • E04C2/02Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials
  • E04C2/26Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials composed of materials covered by two or more of groups E04C2/04, E04C2/08, E04C2/10 or of materials covered by one of these groups with a material not specified in one of the groups
  • E04C2/284Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials composed of materials covered by two or more of groups E04C2/04, E04C2/08, E04C2/10 or of materials covered by one of these groups with a material not specified in one of the groups at least one of the materials being insulating
  • E04C2/288Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials composed of materials covered by two or more of groups E04C2/04, E04C2/08, E04C2/10 or of materials covered by one of these groups with a material not specified in one of the groups at least one of the materials being insulating composed of insulating material and concrete, stone or stone-like material
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
  • B28BSHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
  • B28B19/00Machines or methods for applying the material to surfaces to form a permanent layer thereon
  • B28B19/0015Machines or methods for applying the material to surfaces to form a permanent layer thereon on multilayered articles
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
  • B28BSHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
  • B28B19/00Machines or methods for applying the material to surfaces to form a permanent layer thereon
  • B28B19/003Machines or methods for applying the material to surfaces to form a permanent layer thereon to insulating material
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
  • B28BSHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
  • B28B23/00Arrangements specially adapted for the production of shaped articles with elements wholly or partly embedded in the moulding material; Production of reinforced objects

Abstract

Der beskrives et højisoleret betonelement med en armeret 3, bærende bagvæg 2, et tykt lag isolering 6, 7 og en relative tynd støbt forvæg 11 uden armering. Den støbte forvæg 11 er opdelt i sektioner eller felter 12, der er adskilt af revneanvisere 15. Revneanviserne 15 er dækket af en glidefolie 17, 18. Forvæggen 11 er beklædt med et pudslag 10, som er armeret med et glasfibernet 9. Når forvæggen 11 påvirkes at krafpåvirkninger, f.eks. fra vinden eller tryk/træk i bygningens dele eller termiske påvirkninger, vil revneanviserne 15 og glidefolien 17, 18 sørge for at fordele de spændinger, der opstår i betonpladen i hvert felt 12 i forvæggen 11. Disse spændinger bliver fordelt til glasfibernettet 9 i pudslaget 10 over revneanviserne 15. Derved reduceres risikoen for at der opstår revnedannelser i betonelementets overflade. En fremgangsmåde til fremstilling at det højisolerede betonelement og dets anvendelse er tillige beskrevet.

Description

DK 177570 B1
HØJISOLERET BETONELEMENT, SAMT ANVENDELSE OG FREMGANGSMÅDE TIL FREMSTILLING HERAF
Opfindelsen angår et højisoleret betonelement omfattende en armeret 5 bagvæg, armerede søjler og bjælker, som er forbundet med bagvæggen og et eller flere lag isoleringsmateriale.
Opfindelsen angår desuden en fremgangsmåde til at fremstille betonelementet, samt anvendelse af de højisolerede betonelementer.
10
Kendt teknik I forbindelse med de stigende krav til reduktion af varmetab fra bygninger, vil facadernes tykkelse vokse til endog meget tykke konstruktioner. Det 15 betyder, at den kendte teknik med en bærende betonbagvæg - isolering -betonfacadeplade (betonsandwich-elementer), er behæftet med betydelige ulemper. Den relativt tunge facadeplade kan ikke bæres med den kendte teknologi, når den skal hænge med 30 - 40 cm eller større afstand fra den bærende bagvæg. Et beslag, som skal kunne bære forpladen i 30-40 cm 20 afstand fra den stabile bagplade, vil være meget kraftigt og er normalt af rustfrit stål. Denne kontruktion vil dermed medføre betydelige kuldebroer, særligt ved de kraftige metalbeslag, med reduktion af isoleringsevnen til følge. Et bærende sandwichelement har typisk en opbygning med 150 mm bærende bagvæg, og eksempelvis 300 mm isolering, for at opfylde de nye 25 gældende nationale og eventuelle internationale krav til isolering, og en forplade, der typisk er 70 mm tyk. Dette giver en samlet vægtykkelse på 520 mm. Sammenlignet med de tidligere gældende regler for isoleringskrav, og dermed de mindre tykkelser på vægelementerne, medfører dette en betydelig reduktion i bygningernes nettoareal, typisk på 30 5-7 m2 pr lejlighed/bolig.
2 DK 177570 B1 US 4 512 126 A beskriver et betonelement, hvor den bærende væg udgør forvæggen, og dermed ydersiden af byggeriet. Denne konstruktion er uhensigtsmæssig, da termiske påvirkninger fra omgivelserne vil medføre, at der opstår revnedannelser i området mellem bærende søjler og bjælker i 5 elementet og selve vægfladen. Dermed mister elementet sin styrke, og der opstår utætheder i væggene, som kan medføre, at der opstår problemer med fugt og skimmelsvampe indendørs i bygningen.
Fra EP 2 224 071 A2 kendes et højisoleret betonelement, hvor den 10 armerede bærende væg udgør bagvæggen af elementet, som dermed vender ind mod bygningens indre. For at overholde de i Danmark gældende krav til tæthed og reduktion af varmetab fra bygninger, indeholder det højisolerede betonelement et tykt lag af trykfast isolering, som er opdelt i 2 eller flere del-lag. Det yderste lag på elementet, og 15 dermed på bygningen, er et pudslag, som er armeret med glasfibernet. Det glasfibernet armerede pudslag er påført direkte ovenpå den yderste overflade af isoleringslaget. Et lignende element er også kendt fra DE 200 10 281 U1.
20 Disse højisolerede betonelementer er særdeles velegnede som præfabrikerede betonelementer, men har imidlertid nogle ulemper. Det forholdsvist tynde pudslag, som udgør facaden på bygningen, er ikke velegnet til at bære emner, der skal skrues fast i ydervæggen, herunder f.eks. skilte, lamper og andre elektriske installationer osv. Endvidere kan 25 den pudsede facadeoverflade være modtagelig overfor stød- og slagpåvirkninger, der kan deformere isoleringslaget og dermed også forårsage revner i pudslaget på facaden. For at brandsikre betonelementerne fra ydersiden er det desuden nødvendigt, at det yderste isoleringslag, eller en del heraf, består af trykfast mineraluld. Dette 30 medfører en ekstra arbejdsgang under selve fremstillingen på 3 DK 177570 B1 betonelementfabrikken, idet dette lag skal fastgøres til det eller de øvrige lag af isolering, f.eks. ved limning og/eller ved at anvende isoleringssøm.
Formålet med opfindelsen 5 Det er derfor et formål med opfindelsen at undgå de ovennævnte ulemper ved den kendte teknik og tilvejebringe et højisoleret betonelement og en fremgangsmåde til fremstilling heraf. Det er også formålet med opfindelsen at tilvejebringe et betonelementet, der er velegnet til præfabrikation, er udført i en let konstruktion, hvor isoleringslaget kan opbygges i tykkelser, 10 som præcist svarer til den energiklasse, som bygherren ønsker, og som er uden kuldebroer og derfor opfylder nationale og eventuelle internationale krav til bygningers varmetab. Desuden ønskes opnået: robusthed over for fugt og/eller stød/slag, maksimal varmeakkumuleringsevne, konstruktioner med bæreevne for tagelementer og/eller etageadskillelser, lav vægt, 15 optimeret tykkelse, stor tæthed efter montage, støbte tætte samlinger, og stor produktionsvenlighed, hvor mest muligt arbejde udføres under tag på fabrik.
Samlingerne mellem betonelementerne udføres traditionelt som ved andet 20 betonelementbyggeri med fortandede og eventuelt armerede samlinger, som tilgodeser skivevirkning, som sikrer bygningens stabilitet og sammenhængen (robusthed) i den færdige bygning.
Det er yderligere et formål med hele elementfremstillingen, at den er 25 rationel (kort produktionstid) og at forskellige varianter af elementerne nemt kan fremstilles med små produktionsmæssige ændringer.
Beskrivelse af opfindelsen
Disse formål med opfindelsen opnås med et højisoleret betonelement, hvor 30 det højisolerede betonelement har en forvæg, der er støbt i beton og er opdelt i felter og imellem hvilke felter, der er anbragt revneanvisere.
4 DK 177570 B1
Herved opnås et højisoleret betonelement, med en betydeligt reduceret risiko for at der opstår revner i den færdige udvendige overflade, når forvæggen udsættes for termiske påvirkninger, der får forvæggen til at 5 udvide sig eller trække sig sammen, og som også har god brandbeskyttelse. Da forvæggen af beton afrettes efter udstøbning, vil overfladen være meget plan, og denne øgede planhed af overfladen på betonelementet giver et bedre underlag for den efterfølgende påførelse af et glasfibernet armeret pudslag.
10
Desuden reduceres facadens følsomhed overfor slag og stød, idet forvæggen forbedrer styrken i forhold til et betonelement af den type, der er beskrevet i EP 2 224 071 A2.
15 Facadens styrke på betonelementet ifølge opfindelsen forøges desuden, så det også er muligt at fremstille højisolerede betonelementer med en tagstern og uden forstærkninger i sternen, og det bliver muligt at ophænge udkragede altaner og/eller altangange på ydersiden af bygningen. Da betonlaget, der udgør forvæggen også dækker eventuelle falselementer, og 20 således går helt ud til kanten af dør- eller vinduesåbningerne, vil disse kanter af åbningerne også blive væsentligt forstærkede.
Den hule lyd, der fremkommer, når der bankes på yderside/facaden af et betonelement af den type, der er beskrevet i EP 2 224 071 A2 er elimineret.
25 Betonelementet ifølge opfindelsen gør det muligt at hænge emner, såsom lamper, skilte osv. op på bygningens facade, da der er et fast underlag at skrue emnerne fast i. Det er også muligt at indstøbe ledninger og underlag til udvendige elinstallationer. Desuden er fastholdelsen af isoleringslagene i de højisolerede betonelementer væsentligt forbedret i forhold til 30 betonelementet, der er beskrevet i EP 2 224 071 A2.
5 DK 177570 B1 I en udførelsesform af opfindelsen er der anbragt et lag af en glidefolie over revneanviserne. Glidefolien sikrer, at det afsluttende pudslag ikke hæfter på revneanviserne. Derved kommer det glasfibernet armerede pudslag til at spænde frit over revneanviserne. Herved kan glasfibernettet optage og 5 fordele kræfterne fra randvirkningen i forvæggens felter over et større areal, så glasfibernettet i pudslaget er mindre tilbøjeligt til at blive deformeret eller ødelagt med revnedannelser i overfladen til følge. Ved at revneanviserne i en udførelsesform af opfindelsen er beklædt med glidefolien, spares der en arbejdsgang i produktionen af betonelementet, idet man undgår at skulle 10 lægge glidefolien ud, når forvæggen er blevet støbt. I en yderligere udførelsesform er revneanviserne er fremstillet af et materiale, hvorpå beton og/eller et efterfølgende påført pudslag ikke kan hæfte. Derved bliver revneanviserne lettere at producere, idet det ikke er nødvendigt at beklæde revneanviserne med glidefolien.
15
Opfindelsen angår tillige en metode til fremstilling af forvæggen på det højisolerede betonelement, hvor der efter udstøbning af betonelementets armerede bagvæg og de bærende søjler og bjælker er udlagt et eller flere lag af isoleringsmateriale, hvor metoden omfatter udlægning af 20 revneanvisere på den øverste overflade af isoleringsmaterialet, så disse danner et antal felter imellem revneanviserne og udstøbning af et betonlag til dannelse af en feltopdelt forvæg i beton.
I en variant af metoden bliver den feltopdelte forvæg og revneanviserne 25 påført et pudslag, der er armeret med glasfibernet. Forud for dette er det fordelagtigt at fjerne overskydende beton på revneanviserne efter udstøbningen af forvæggen, hvilket sikrer, at revneanvisernes overflade er ren, så det efterfølgende pudslag ikke hæfter på revneanviserne.
30 I en yderligere variant af metoden beklædes forvæggen med en beklædning af træ, natursten, en skalmur eller kombinationer heraf, idet 6 DK 177570 B1 denne eventuelt er hæftet på et underlag, der kan fastgøres direkte i forvæggen.
Endelig angår opfindelsen anvendelse af højisolerede betonelementer til 5 fremstilling af bygninger i en eller flere etager. Når betonelementerne er præfabrikerede og f.eks. er påført det armerede pudslag på elementfabrikken, er den del af arbejdet, der skal udføres på byggepladsen minimeret, idet det blot er samlingerne imellem elementerne, der skal færdiggøres med isolering og fugemasse mv. Desuden pudses 10 samlingerne op med glasfibernet armeret pudslag, så bygningen kan fremstå uden synlige samlinger imellem elementerne.
Tegningen I det følgende vil opfindelsen blive forklaret nærmere under henvisning til 15 tegningen, hvor fig. 1 viser et tværsnit af et traditionelt betonsandwichelement, fig. 2 viser et kendt højisoleret betonelement uden støbt forvæg af beton, også set i tværsnit, 20 fig. 3 viser monteret plade-, bjælke- og søjlearmering, lagt i formen før støbning af bagvæggen af betonelementet ifølge opfindelsen, fig. 4 viser første isoleringslag af trykfast isolering monteret efter at bagvæggen er udstøbt i beton og efter montering af eventuelle falselementer for døre og vinduer, 25 fig. 5 viser betonelementets bjælker og søjler udstøbt i beton, fig. 6 viser andet lag af isolering monteret på betonelementet og den udstøbte forvæg vist delvist, fig. 7 viser en principskitse af betonelementet ifølge opfindelsen, hvor en støbt forplade er opdelt i sektioner eller felter, og vist uden det 30 afsluttende pudslag, fig. 8 viser et tværsnit igennem et højisolerende betonelement, 7 DK 177570 B1 fig. 9a viser en detalje i en variant af opfindelsen, set i tværsnit, fig. 9b viser samme detalje i en yderligere variant af opfindelsen set i tværsnit, fig. 10 illustrerer forankringen af forvæggen til bagvæggen for optagelse 5 af lodrette kraftpåvirkninger, fig. 11 illustrerer forankringen af forvæggen til bagvæggen for optagelse af vandrette kraftpåvirkninger, såsom vindkræfter, fig. 12 illustrerer forankringen af forvæggen til bagvæggen via falselementet, der danner en kant omkring dør- eller 10 vinduesåbninger, fig. 13 viser afslutningen af betonelementet ved en stern, fig. 14a viser i tværsnit en detalje ved forankring af et beslag til montering af altaner eller svalegange på bygningens yderside, fig. 14b viser en principskitse af ydersiden af forvæggen ved 15 forankringen af beslaget vist i fig. 14a, fig. 15 viser samlingen imellem to højisolerede betonelementer, fig. 16 viser et tværsnit igennem en samling mellem elementerne ved en etageadskillelse, og fig. 17a-d viser eksempler på fordeling af revneanvisere og dermed 20 feltopdelingen i forvæggen af højisolerede betonelementer ifølge opfindelsen.
Detaljeret beskrivelse
Fig. 1 viser et lodret tværsnit i et konventionelt sandwich element med 25 armerede forplade 11 og bagplade 2 og et lag af isolering 7 derimellem.
Fig. 2 viser et lodret tværsnit i et højisoleret betonelement ifølge EP 2 224 071 A2 med dobbelt isoleringsevne i forhold konventionelle sandwichelementer, der har samme tykkelse. Med et betonelement 2 af denne type opfyldes nationale og evt. internationale krav for varmetabet i 30 lav- eller nul-energihuse.
DK 177570 B1 8
Det højisolerende betonelement ifølge opfindelsen kan ses på fig. 7-17. Betonelementet omfatter en bagvæg 2 med søjler 4 og bjælker 5. Både bagvæggen 2 og søjler 4 og bjælker 5 er udført i armeret 3 (se fig. 3) beton. Imellem søjler 4 og bjælker 5 ligger et første lag isolering 6 og et andet lag 5 isolering 7, der dækker det første lag isolering 6 samt overfladen af søjler 4 og bjælker 5. Ovenpå det andet lag isolering 7 er der støbt en forvæg 11.
Forvæggen 11 er fortrinsvis støbt i fiberbeton, og er opdelt i et antal separate felter 12. Det foretrækkes således, at forvæggens 11 felter 12 ikke 10 er stålarmerede men er forankret til bagvæggen 2 med et antal ophæng 13b (se fig. 5, 6, 10), samt et antal ankre 14b(se fig. 5, 6, 11), se nærmere forklaring nedenfor. Mellem felterne 12 i forvæggen 11 ligger der revneanvisere 15, som fastgøres til det andet lag isolering 7 med en passende forankring 16, f.eks. ved fastklæbning og/eller med søm 16, 15 f.eks. af metal eller fortrinsvis plast. Revneanviserne 15 omgiver således hvert felt 12 i forvæggen 11 langs hele dets omkreds. Revneanviserne 15 er fortrinsvis dækket af en glidefolie 17, 18. Glidefolien 17, 18 forhindrer, at beton hæfter til revneanviseren.
20 Forvæggen 11, dvs. felterne 12 og revneanviserne 15 er dækket af et lag mineralpuds 10, der er armeret med glasfibernet 9. Derefter kan der også påføres et afsluttende vind- og vandafvisende pudslag. Det foretrækkes, at den yderste stribe af forvæggen 11 langs betonelementets kanter holdes fri for puds. Den manglende puds langs kanterne kan efterfølgende påføres 25 på byggepladsen efter at betonelementerne er blevet samlet. Derved kommer bygningens facade til at fremstå som en flade uden synlige samlinger. Som alternativ hertil kan forvæggen 11 beklædes med en anden type beklædning, f.eks. en skalmur, træbeklædning keramiske klinker/fliser eller beklædning/plader i natursten.
30 9 DK 177570 B1
Fremstillingen af betonelementet ifølge opfindelsen svarer i det væsentlige til fremstillingen af det højisolerede betonelement, der er vist i fig. 2 og beskrevet i EP 2 224 071 A1, for så vidt angår bagvæg, søjler, og bjælker og udlægning af isoleringslagene, og som hermed er inkorporeret heri ved 5 denne reference.
Fig. 3-6 viser udstøbning af den armerede bagvæg 2 og armerede, bærende søjler 4 og bjælker 5, udlægning af isoleringslag 6, 7 og eventuel indsætttelse af et falselement 8. Falselementet 8 er beskrevet i EP 10 2224070 A, og tilvejebringer et fast underlag, hvori døre og vinduer kan forankres, fortrinsvis med konventionelle skruer. Betonsøjler 4 og betonbjælker 5 begrænses ved støbningen på den ene side af kantforskallingen 1 og på den anden side af det første lag af den trykfaste isolering 6.
15 Egnede isoleringsmaterialer er især trykfaste materialer i pladeform, herunder mineraluld, f.eks. glas- eller stenuld, foamglas, plastbaserede isoleringsmaterialer, herunder polystyren (PS), polyurethan (PU eller PUR) eller polyisocyanurat (PIR) og/eller kombinationer heraf.
20 Det første lag 6 af isoleringsmaterialet placeres ovenpå den udstøbte bagvæg 2 således, at den danner en permanent forskalling for søjlerne 4 og bjælkerne 5. Derefter støbes søjler 4 og bjælker 5 omkring deres armering. Der udlægges herefter et yderligere lag 7 af isolering, som dækker hele betonelementets første lag 6 af isolering samt søjlernes 4 og 25 bjælkernes 5 forside, og går således mindst helt ud til kanten, der er vinkelret på elementets plan, af betonelementet, eller rager ud over betonelementets yderste kant.
På fig. 3 er der i betonelementformen 1 monteret plade- 3, bjælke- og søjle-30 armering, der er statisk optimeret for hvert enkelt betonelement. Ligeledes DK 177570 B1 10 kan der monteres underlag for el- og brugsvandsinstallationer m.v. alt efter ønske og behov.
Forud for udstøbningen af bagvæggen 2 er der blevet monteret et antal 5 ophæng 13b, samt et antal ankre 14b, som fastgøres på konventionel vis til bagvæggens armering 3, se nedenfor.
Den flade af bagvæggen 2, der bliver synlig på det færdige betonelement, og altså er beregnet til at vende ind mod den færdige bygnings indre, 10 vender imod bunden af betonelementformen 1. Efter udstøbningen af bagvæggen 2 kan eventuelle falselementer 8 til vinduer og/eller døre efterfølgende monteres. Monteringen kan f.eks. ske ved, at forankringen for falselementerne 8 trykkes ned i bagvæggens 2 endnu våde beton, eller eventuelt skrues i den helt eller delvist hærdede betonbagvæg 2.
15 På fig. 4 er der i betonelementformen 1 monteret et første lag trykfast isolering 6, der f.eks. udgøres af hård mineraluld, polystyren, glassfoam eller en kombination heraf. Isoleringsmaterialet 6 er monteret så det udfylder arealerne ovenpå bagvæggen 2, og ud til området for de bærende 20 søjler 4 og bjælker 5 således, at det danner en permanentforskalling ved støbningen af de statisk optimerede bjælker 5 og søjler 4, som er vist udstøbt i beton på fig.5. Ved at benytte den trykfaste isolering 6 som permanentforskalling for de bærende bjælker 5 og søjler 4 i bagvægskonstruktionen, kan dimensioneringen, dvs. bredden og højden af 25 de bærende bjælker 5 og søjler 4 varieres under hensyntagen til styrkekrav i de individuelle bygningsværker ved en simpel tilskæring af det første isoleringslag 6 for variationer af bredden af bjælker 5 og søjler 4. Dybden på søjler 5 og bjælker 4, kan varieres ved at variere isoleringslagets 6 tykkelse samt højden på betonelementformens 1 kantforskalling.
30 11 DK 177570 B1
Betonelementets andet isoleringslag 7, der ligeledes er trykfast, er vist monteret på fig. 6. Som det ses, er isoleringslaget 7 lagt på betonelementet og går helt ud til betonbjælkernes 5 og betonsøjlernes 4 yderste kant, der er vinkelret på betonelementets 18 plan. Hvis betonelementet f.eks. skal 5 dække en samling ved en etageadskillelse, (se fig. 16) eller fungere som afslutning af bygningen ved et hjørne, en tagstern (se fig. 13) eller lignende, vil andet isoleringslag rage ud over denne kant på betonelementet, og betonelementformen 1 vil naturligvis være tilpasset, så den også kan rumme dette andet isoleringslag. Det samlede Isoleringslags tykkelse 10 dimensioneres efter opgaven og kan dække alt fra nationale og internationale minimumskrav og op til kravene for en nul-energibygning. I praksis bør der dog være mindst 100 mm isolering foran søjler og bjælker for at undgå kuldebroer.
15 Forud for udstøbning af betonelementets forvæg 11 anbringes et antal revneanvisere 15 på overfladen af det sidst oplagte isoleringslag 7, se f.eks. fig. 6, 8, 9a-b. Revneanviserne 15 opdeler overfladen i fortrinsvis kvadratiske eller rektangulære felter 12. Der benyttes f.eks. ca. 0,5-1 m revneanvisere pr m2 overflade på betonelementet, eller fortrinsvis 0,6-0,8 20 m/ m2, se eksempler på oplægning af revneanvisere 15 på forskellige betonelementer ifølge opfindelsen på fig. 17a-17d.
Revneanviserne 15 fastgøres til isoleringslaget 7 med plast- eller metalsøm 16 (fig. 9a, 9b) eller kan som alternativ hertil klæbes fast, f.eks. med 25 dobbeltklæbende tape (ikke vist).
Revneanviserne 15 er fortrinsvis fremstillet af et trykfast materiale, herunder eksempelvis fiberbeton, mineraluld, foamglass, eller et kunsttofmateriale, f.eks. PVC, PS, PUR, PIR eller lignende.
30 Revneanviserne 15 er fortrinsvis fremstillet som lange stave med et passende tværsnit, som eksempelvis er kvadratisk eller rektangulært 12 DK 177570 B1 tværsnit af for at gøre fremstillingen af revneanviserne 15 så enkel som muligt. Formen på tværsnittet af revneanviserne 15 er dog ikke essentiel, idet det blot skal sikres, at de tilvejebringer en overflade med en passende bredde imellem felterne 12 i forvæggen 11. Revneanvisernes 15 tværsnit 5 kan således også svare til tværsnittet i en keglestub eller have svalehaleform.
I en udførelsesform er revneanvisernes 15 overflader dækket af et lag glidefolie 18, hvis funktion beskrives nærmere nedenfor.
10
Overbeton, dvs. forvæggen 11 udstøbes herefter på normal vis og afrettes efter forskallingen 1 på betonelementformen. Forvæggen er fortrinsvis støbt i fiberbeton.
15 Ved udstøbningen af forvæggen 11 vil revneanviserne 15 opdele forvæggen 11 i et antal felter 12, som fortrinsvis er kvadratiske eller rektangulære.
Revneanvisernes 15 højde, svarer i det væsentlige til den ønskede tykkelse 20 af betonlaget i forvæggen 11, således at revneanviserne 15 dækkes af mindst muligt beton under udstøbningen af forvæggen 11. Det foretrækkes, at tykkelsen af forvæggen 11, og dermed også højden af revneanviserne er 20-50 mm, fortrinsvis 25-40 mm. Til sammenligning vil en stålarmeret forvæg i beton i et traditionelt betonsandwichelement (se fig. 1) have en 25 tykkelse mellem 70 og 90 mm.
Det bør tilstræbes, at betonen B på selve revneanviserne 15 fjernes, eller alternativt at revneanviserne 15 ikke dækkes med mere end til 3-4 mm beton, se fig. 9b. Når dette tynde lag af beton B er hærdet, vil det revne 30 langs kanten af revneanviserne 15, f.eks. når forvæggen 11 udvider sig eller trækker sig sammen, når betonelementet udsættes for termiske påvirkinger.
13 DK 177570 B1
Efter udstøbning af betonlaget til forvæggen 11 udlægges en glidefolie 17 over alle revneanviserne 15 for at undgå, at det efterfølgende glasfibernet 9 armerede pudslag 10 binder på selve revneanviseren 15. Dermed sikres 5 det, at pudslaget 10 kun binder på betonfelterne 12 i forvæggen 11. Glidefolien 17 kan have en bredde, der er større end revneanviserne 15.
Hvis revneanviserne 15 er fremstillet med en overflade af glidefolie 18, som beskrevet ovenfor, kan udlægningen af glidefolien 17 undgås, og der kan spares en arbejdsgang på betonelementfabrikken. Et lag 10 af mineralsk 10 puds, som er armeret med glasfibernet 9 udlægges, fortrinsvis vådt i vådt, på normal vis på betonelementets yderside, dvs. henover felterne 12 og revneanviserne 15 i forvæggen 11. Derefter påføres et vind- og vandafvisende pudslag (ikke vist).
15 Hvis betonelementet indeholder åbninger 25 til døre og/eller vinduer, vil det være fordelagtigt, at forvæggen 11 støbes helt ud til kanten af falselementerne 8, der omgiver dør- eller vinduesåbningerne 25. Betonlaget i forvæggen 11 kan forankres til falselementerne 8 ved at fastgøre skruer, søm eller lignende forankringsmidler 20 langs kanten ved åbningen 25 i 20 falselementet 8, f.eks. for hver 200-400 mm, fortrinsvis for hver 250-350 mm.
Efter hærdning, vil pudslaget hæfte til betonen i forvæggens 11 felter 12, men hæfter ikke i arealet over revneanviserne 15 pga. den anvendte 25 glidefolie 17, 18. Det glasfibernetarmerede pudslag 9, 10 vil således have have ”et frit spænd”, hvor den ikke binder, som eksempelvis er op til ca. 50 mm eller fortrinsvis mellem 25-35mm.
Pudsen 10, eller rettere glasfibernetarmeringen 9 heri, vil fordele 30 kraftpåvirkningen fra termiske bevægelser af forvæggens 11 felter 12 til hele området over revneanviserne 15. Derved vil eventuelle revner, der 14 DK 177570 B1 eventuelt måtte opstå, være så små, at de ikke bliver synlige i den færdige overflade.
Feltopdelingen 12 af betonelementets forvæg 11 tillader, at betonen i 5 forvæggen 11 udvider sig og trækker sig sammen som følge af termiske påvirkninger fra omgivelserne, idet revneanviserne danner en dilatationsfuge/revnel 9 imellem hver betonflade 12 i den feltopdelte forvæg 11 og overfladen 19a på revneanviserne 15. Hvis de termiske bevægelser eksempelvis er ca. 0,8 mm/felt 12, vil feltopdelingen med revneanviserne 10 15 betyde 0,4 mm revne på hver side af revneanviseren (beregnet for -20 °C til +50 °C). Denne feltopdeling af forvæggen 11 skal sørge for, at pudslaget principielt ikke klæber til understøbningen ved revneanviserne. Derfor monteres glidefolien 15 over disse, før pudslaget 10 og glasfibernettet 9 udlægges. På den måde kommer pudsen til at ’’spænde” 15 over glidefoliens bredde.
Med feltopdelingen 12 af forvæggen 11 på betonelementet kontrolleres den temperaturbetingede udvidelse af den samlede forvæg 11. Da revneanviserne 15 er udført i et trykfast materiale og desuden overdækkes 20 med det glasfibernet armerede pudslag 10, vil den samlede forplade 11 fremstå uden aftegninger fra revnerne 19 eller revneanviserne 15 på den ydre pudsoverflade på betonelementet.
Hvis revneanviserne 15 er fremstillet af et materiale, såsom af kunststof, 25 der ikke binder til betonen og/eller grundpudset 10, kan glidefolien 17, 18 udelades.
Ophængene 13b er fortrinsvis konventionelle trekantsophæng, som fastgøres i bagvæggens 2 armering 3 og forankres i forvæggen ved at 30 montere en tværstang 13c (se fig. 6) i den spids af trekanten, der skal forankres i forvæggen 11. Disse ophæng 13b fungerer i princippet på 15 DK 177570 B1 samme måde som konventionelle ophæng 13a i traditionelle sanwichelementer (se f.eks. fig. 1), idet de sikrer lodret bæring af den støbte forvæg 11 og kan optage lodrette forskydningskræfter fra forvæggen 11, se fig. 10. Der bør placeres 0,7 ophæng pr. m2 overflade på elementet 5 eller svarende til et ophæng 13b pr. felt 12 i forvæggen 11. Ophængene 13b er fortrinsvis af rustfrit stål, og er dimensioneret, så de går igennem isoleringslagene 6, 7 og således også er forankret i forvæggen 11. For at ophængene kan passere igennem isoleringslagene 6,7 er der skåret slidser i isoleringslagene 6,7 svarende til ophængenes 13b placering. Hvis felterne 10 12 i forvæggen 11 er på op til 1,2x1,2 m, vil ankre 13b udført i f.eks. 2- 6mm, herunder fortrinsvis 3-5 mm rustfri ståltråd være tilstrækkeligt stabile og besidde tilstrækkelig styrke til de fleste bygningsformål. I praksis vil det som oftest være tilstrækkeligt med ét ophæng 13b pr. felt 12 i forvæggen 11, idet der dog er mulighed for at anvende mere end et ophæng, f.eks. to, 15 tre, fire eller flere, pr felt 12 i forvæggen 11, hvis det er nødvendigt.
Ankrene 14b skal, udover at fastholde isoleringlaget/-lagene 6,7 imellem bag- og forvæg 2, 11 også fungere som forankring mellem bagvæg 2 og forvæg 11, idet disse ankre 14b især optager vandrette kraftpåvirkninger, 20 f.eks. fra vinden. Ankrene 14b er eksempelvis fremstillet af rustfri ståltråd med en diameter, der er dimensioneret efter den krævede brudlast. Efter udstøbning af forvæggen 11 bukkes den yderste frie ende af hvert anker 14b ned i den våde beton over en tværstang 14c (se fig. 6) for at sikre forankringen i forvæggen 11. I en foretrukken udførelsesform af 25 betonelementet har ankrene 14b en brudlast på 3-5 kN/stk, fortrinsvis 3,8- 4,5 kN/stk, hvilket svarer til ankre 14b af rustfri ståltråd med en diameter på 2-6 mm, fortrinsvis 2.5-4mm, når forvæggen 11 er opdelt i felter 12 af den ovenfor beskrevne størrelse.
30 Hvis den støbte forvæg 11 i betonelelementet er i fiberbeton og eksempelvis har en tykkelse på 30 mm, kan ophæng 13b og ankre 14b 16 DK 177570 B1 ’’spænde” over op til 0,90 m ved elementer med den maksimale tykkelse af isoleringslagene 6, 7.
Det betyder eksempelvis at der i gennemsnit skal placeres mindst to ankre 5 pr. felt 12 på op til 1,2 x 1,2 m i forvæggen 11.
I praksis vil det oftest være tilstrækkeligt at montere to til fire ankre 14b og et ophæng 13b til hvert felt i forvæggen 11 på op til 1,2 x 1,2 m. Dermed vil hvert felt 2 i forvæggen 11 have mindst tre punkter pr. felt, 12, hvor feltet 12 10 er forankret til bagvæggen 2.
Da forvæggen 11 i betonelementet ikke er stålarmeret, kan der produceres betonelementer med en forvæg i reduceret tykkelse i forhold til et traditionelt sandwich betonelement. Når forvæggen 11 bliver opdelt i felter 15 12, kan man reducere størrelsen på de ophæng 13b og ankre 14b, der forankrer hvert felt 12 i forvæggen 11 til bagvæggen 2. Dette reducerer risikoen for at der opstår kuldebroer gennem væggen betydeligt. Feltopdelingen 12 af forvæggen 11 under det glasfiberarmerede pudslag, 9, 10 sørger for, at de randpåvirkninger, som hvert enkelt felt 12 i forvæggen 20 11 udsættes for på grund af bevægelser forårsaget af temperaturændringer eller andre påvirkninger, vil blive fordelt til glasfiberarmeringen 9 i pudslaget 10 i hele arealet over revneanviserne 15. Dette er muligt, da pudslaget i dette område ikke klæber til et underlag. Hermed bliver den deformation, der er et resultat af kraftpåvirkningen, fordelt til et større areal, og risikoen 25 for at der opstår revner, hvor glasfibernetarmeringen 9 bliver deformeret eller eventuelt revet itu, vil derfor være reduceret betydeligt, ligesom de revner, der opstår i området over revneanviserne 15, vil have en væsentligt mindre størrelse.
30 De færdigstøbte betonelementer kan udtages af formen og færdiggøres med montering af døre og/eller vinduer på betonelementfabrikken, og 17 DK 177570 B1 monteres i øvrigt på byggepladsen som beskrevet i EP 2 224 071 A2, og som vist i fig. 15, idet søjler 4 og/eller bjælker 5 sammenstøbes med beton 21 imellem to naboelementer. Der placeres isoleringsmateriale 22 i fugen mellem isoleringslagene 6, 7 i naboelementerne, f.eks. i form af PU-skum 5 eller mineraluld. I nødvendigt omfang ilægges et fugeunderlag 23a.
Derefter lægges en mastikfuge 23 imellem forvæggene 11 i de to naboelementer. Mastikfugen 23 optager de bevægelser, der opstår imellem nabofelter 12 på to naboelementer, når forvæggen 11 udsættes for termiske påvirkninger. Endelig afsluttes samlingen ved at lægge et 10 glasfibernet 9 over samlingen og dække samlingen med et pudslag 10, som beskrevet ovenfor, hvorved hele facaden kommer til at fremstå uden synlige samlinger imellem betonelementerne.
Fig. 14a-14b viser, hvordan der kan monteres beslag 26 til fastgørelse af 15 udkragede altaner eller svalegange/altangange på bygningens yderside/facade i et betonelement ifølge opfindelsen.
Beslaget 26 monteres i bagvæggens armering 3 forud for støbningen af bagvæggen 2. I området 11 a omkring beslaget 26 reduceres tykkelsen af 20 isoleringslaget 7, således at den støbte forvæg 11 af beton opnår en øget tykkelse i dette område 11a for at stabilisere beslaget 26, særligt overfor tryk- og trækpåvirkning og/eller ved vægtpåvirkning af altanen /svalegangen, som medfører et moment på beslaget 26. Forvæggen 11 er i en udførelsesform forankret til bagvæggen 3 med et eller flere yderligere 25 ophæng 26. Der kan med fordel anbringes revneanvisere 15 i en afstand omkring beslaget, se fig. 14b), hvorved risikoen for at der opstår revner i det yderste pudslag bliver reduceret i området omkring beslagene 26 til fastgørelse af altaner eller svalegange.

Claims (11)

18 DK 177570 B1
1. Højisoleret betonelement omfattende en armeret bagvæg, armerede søjler og bjælker, som er forbundet med bagvæggen, og et eller flere lag 5 isoleringsmateriale, kendetegnet ved at det højisolerede betonelements har en forvæg (11), der er støbt i beton og er opdelt i felter (12) og imellem hvilke felter (12), der er anbragt revneanvisere (15).
2. Højisoleret betonelement ifølge krav 1, kendetegnet ved at der er 10 anbragt et lag glidefolie (17, 18) over revneanviserne (15).
3. Højisoleret betonelement ifølge krav 2, kendetegnet ved at revneanviserne (15) er beklædt med glidefolien (18). 15 4. Højisoleret betonelement ifølge et vilkårligt af kravene 1-3, kendetegnet ved at revneanviserne (15) er fremstillet af et materiale, hvorpå beton og/eller et efterfølgende påført pudslag (10) ikke kan hæfte.
5. Højisoleret betonelement ifølge et vilkårligt af kravene 1-4, kendetegnet 20 ved at forvæggen (11) er beklædt med et glasfibernet (10) armeret pudslag (9) og/eller en beklædning af træ, natursten, en skalmur og/eller kombinationer heraf.
6. Metode til fremstilling af forvæggen på et højisoleret betonelement, hvor 25 betonelementet omfatter en armeret bagvæg med bærende bjælker og søjler samt et eller flere lag af isoleringsmateriale, hvor der efter udstøbning af betonelementets armerede bagvæg (2), og de bærende søjler (4) og bjælker (5) er udlagt et eller flere lag af isoleringsmateriale (6, 7), hvor metoden omfatter udlægning af revneanvisere (15) ovenpå den øverste 30 overflade af isoleringsmaterialet (6, 7), så disse danner et antal felter (12) 19 DK 177570 B1 imellem revneanviserne (15) og udstøbning af et betonlag til dannelse af en feltopdelt (12) forvæg (11) i beton.
7. Metode ifølge krav 6, kendetegnet ved at der udlægges et lag af 5 glidefolie (17, 18) over revneanviserne (15).
8. Metode ifølge krav 6 eller 7, kendetegnet ved at overskydende beton, ovenpå revneanviserne (15) fjernes efter udstøbningen af forvæggen (11).
9. Metode ifølge et vilkårligt af kravene 6-8, kendetegnet ved at den feltopdelte (12) forvæg (11) og revneanviserne (15) påføres et pudslag (10), der er armeret med glasfibernet (9).
10. Metode ifølge et vilkårligt af kravene 6-8, kendetegnet ved at 15 forvæggen (11) beklædes med en beklædning af træ, natursten, en skalmur eller kombinationer heraf.
11. Anvendelse af et højisoleret betonelement ifølge et vilkårligt af kravene 1-5 eller fremstillet ved metoden ifølge et vilkårligt af kravene 6-10 til 20 fremstilling af bygninger i en eller flere etager.
DKPA201200437A 2012-03-28 2012-06-28 Højisoleret betonelement, samt anvendelse og fremgangsmåde til fremstilling heraf DK177570B1 (da)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK201200211 2012-03-28
DKPA201200211 2012-03-28
DK201200437 2012-06-28
DKPA201200437A DK177570B1 (da) 2012-03-28 2012-06-28 Højisoleret betonelement, samt anvendelse og fremgangsmåde til fremstilling heraf

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DKPA201200437A DK177570B1 (da) 2012-03-28 2012-06-28 Højisoleret betonelement, samt anvendelse og fremgangsmåde til fremstilling heraf
EP13160612.1A EP2644796A3 (en) 2012-03-28 2013-03-22 Insulated concrete panel, use and method for manufacture thereof

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DK201200437A DK201200437A (da) 2013-09-29
DK177570B1 true DK177570B1 (da) 2013-10-28

Family

ID=47915550

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DKPA201200437A DK177570B1 (da) 2012-03-28 2012-06-28 Højisoleret betonelement, samt anvendelse og fremgangsmåde til fremstilling heraf

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP2644796A3 (da)
DK (1) DK177570B1 (da)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2655489C1 (ru) * 2017-03-16 2018-05-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) Трехслойная стеновая панель и способ ее изготовления

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4416842A (en) * 1981-03-02 1983-11-22 Fabcon, Inc. Directed cracking in concrete panel manufacture
DK2224071T3 (da) * 2009-02-25 2018-07-30 Hibe As Højisolerende betonelement, dets fremstillingsmåde og anvendelse

Also Published As

Publication number Publication date
EP2644796A2 (en) 2013-10-02
EP2644796A3 (en) 2016-12-14
DK201200437A (da) 2013-09-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100464043C (zh) 有支撑的捆绑式复合保温墙体
US7946092B2 (en) Method of constructing a building, such building, and wall and floor elements for use therein
EP2588676B1 (en) Ventilated external insulation panel
ES2315154A1 (es) Paneles estructurales conectados para edificaciones.
CN102817426A (zh) 一种建筑复合墙体
EA013175B1 (ru) Наружная стена многоэтажного каркасного здания системы аркос и способ ее возведения
CN205046685U (zh) 预制砌筑墙体外保温板
DK177570B1 (da) Højisoleret betonelement, samt anvendelse og fremgangsmåde til fremstilling heraf
WO2013155869A1 (zh) 一种装配式墙体
EP2744949B1 (en) Method for applying plaster to an external wall and plaster carrier
CN202124958U (zh) 一种建筑复合墙体
CN104420556A (zh) 一种装配式节能墙体
CN112459291A (zh) 一种预制保温结构一体化墙体结构及其施工工艺
RU79120U1 (ru) Перекрытие (варианты)
EP2224071B1 (en) A high-insulation concrete panel, its method of production and its use
EP3059354B1 (en) Structural module and method for mounting structural modules
RU2489553C1 (ru) Ограждающая стеновая конструкция 17-этажного крупнопанельного жилого дома с самонесущей наружной стеной и навесной внутренней и способ ее возведения
DK178411B1 (da) Betonelement og fremgangsmåde til fremstilling samt anvendelse heraf
JP2007285086A (ja) 鉄筋コンクリート造外断熱建物の外壁構造、及び使用する断熱支持パネル
JP4063831B2 (ja) 外断熱プレストレスト建築用構造体
WO2015128786A1 (en) A cast structural element
CN202787741U (zh) 一种屋面檐板
SK5580Y1 (en) Method of mounting heat insulation sandwich wall panels
RU2424402C2 (ru) Способ строительства высоких одноэтажных и многоэтажных зданий из штучных материалов невысокой прочности и повышенной сжимаемости (панели и блоки из легких и ячеистых бетонов, пустотелые керамические и силикатные блоки, кирпич, природные камни пиленые или правильной формы из туфа, ракушечника и т.п.)
CN105089166A (zh) 一种自承重装配式轻型保温墙体

Legal Events

Date Code Title Description
PBP Patent lapsed

Effective date: 20190628