DK155708B - VACUUM CLEANER - Google Patents

VACUUM CLEANER Download PDF

Info

Publication number
DK155708B
DK155708B DK012784A DK12784A DK155708B DK 155708 B DK155708 B DK 155708B DK 012784 A DK012784 A DK 012784A DK 12784 A DK12784 A DK 12784A DK 155708 B DK155708 B DK 155708B
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
cover
vacuum cleaner
spring
cleaner according
arm
Prior art date
Application number
DK012784A
Other languages
Danish (da)
Other versions
DK155708C (en
DK12784A (en
DK12784D0 (en
Inventor
Gernot Julius Max Jacob
Leon Radom
Original Assignee
Mauz & Pfeiffer Progress
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=6189098&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=DK155708(B) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Mauz & Pfeiffer Progress filed Critical Mauz & Pfeiffer Progress
Publication of DK12784D0 publication Critical patent/DK12784D0/en
Publication of DK12784A publication Critical patent/DK12784A/en
Publication of DK155708B publication Critical patent/DK155708B/en
Application granted granted Critical
Publication of DK155708C publication Critical patent/DK155708C/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
  • B65D45/00Clamping or other pressure-applying devices for securing or retaining closure members
  • B65D45/02Clamping or other pressure-applying devices for securing or retaining closure members for applying axial pressure to engage closure with sealing surface
  • B65D45/16Clips, hooks, or clamps which are removable, or which remain connected either with the closure or with the container when the container is open, e.g. C-shaped
  • B65D45/18Clips, hooks, or clamps which are removable, or which remain connected either with the closure or with the container when the container is open, e.g. C-shaped of snap-over type
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47L9/00Details or accessories of suction cleaners, e.g. mechanical means for controlling the suction or for effecting pulsating action; Storing devices specially adapted to suction cleaners or parts thereof; Carrying-vehicles specially adapted for suction cleaners
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
  • E05DHINGES OR SUSPENSION DEVICES FOR DOORS, WINDOWS OR WINGS
  • E05D1/00Pinless hinges; Substitutes for hinges
  • E05D1/04Pinless hinges; Substitutes for hinges with guide members shaped as circular arcs
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
  • E05DHINGES OR SUSPENSION DEVICES FOR DOORS, WINDOWS OR WINGS
  • E05D11/00Additional features or accessories of hinges
  • E05D11/10Devices for preventing movement between relatively-movable hinge parts
  • E05D11/1014Devices for preventing movement between relatively-movable hinge parts for maintaining the hinge in only one position, e.g. closed
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
  • E05DHINGES OR SUSPENSION DEVICES FOR DOORS, WINDOWS OR WINGS
  • E05D11/00Additional features or accessories of hinges
  • E05D11/10Devices for preventing movement between relatively-movable hinge parts
  • E05D11/1028Devices for preventing movement between relatively-movable hinge parts for maintaining the hinge in two or more positions, e.g. intermediate or fully open
  • E05D11/105Devices for preventing movement between relatively-movable hinge parts for maintaining the hinge in two or more positions, e.g. intermediate or fully open the maintaining means acting perpendicularly to the pivot axis
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
  • E05DHINGES OR SUSPENSION DEVICES FOR DOORS, WINDOWS OR WINGS
  • E05D3/00Hinges with pins
  • E05D3/06Hinges with pins with two or more pins
  • E05D3/12Hinges with pins with two or more pins with two parallel pins and one arm
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
  • E05YINDEXING SCHEME RELATING TO HINGES OR OTHER SUSPENSION DEVICES FOR DOORS, WINDOWS OR WINGS AND DEVICES FOR MOVING WINGS INTO OPEN OR CLOSED POSITION, CHECKS FOR WINGS AND WING FITTINGS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, CONCERNED WITH THE FUNCTIONING OF THE WING
  • E05Y2900/00Application of doors, windows, wings or fittings thereof
  • E05Y2900/60Application of doors, windows, wings or fittings thereof for other use
  • E05Y2900/602Application of doors, windows, wings or fittings thereof for other use for containers

Description

1 DK 155708 B1 DK 155708 B

Den foreliggende opfindelse angår en støvsuger af den i indledningen til krav 1 angivne art.The present invention relates to a vacuum cleaner of the kind set forth in the preamble of claim 1.

Ved en kendt støvsuger af denne art er husdelen over en sugeledning forbundet med et renseværktøj og en blæser, hvis sugeluftstrøm suger den 5 støvholdige luft fra værktøjet gennem et filter og en samlebeholder.In a known vacuum cleaner of this kind, the housing part is connected over a suction line to a cleaning tool and a blower whose suction air flow sucks the dusty air from the tool through a filter and a collecting tank.

Filter og samlebeholder må med mellemrum udskiftes eller tømmes, eksempelvis når en pose er fyldt.Filters and collecting tanks must be replaced or emptied at intervals, for example, when a bag is filled.

Da dette ofte må ske, må dækslet simpelt og hurtigt og uden særlige forholdsregler kunne åbnes. Derfor er dækslet leddet og uløseligt fastgjort 10 på husdelen, så at det i åben stilling forbliver på denne og ikke aftages.As this often has to happen, the cover must be able to open simply and quickly and without special precautions. Therefore, the cover is hinged and inextricably fastened 10 to the housing part so that it remains in the open position on it and not removed.

Da dækslet er forholdsvis stort og tungt, er der risiko for at det eller dets led beskadiges ved stød eller indsætning af samlebeholderen.As the cover is relatively large and heavy, there is a risk that it or its joints will be damaged by impact or insertion of the collector.

I så fald må dækslet eller husdelen erstattes, hvad der er forbundet med betydeligt tidsspilde og omkostninger.In that case, the cover or housing part must be replaced, which is associated with significant time wastage and costs.

15 Opfindelsen har til formål at udforme en støvsuger af denne art således, at dækslet og husdelen ikke beskadiges eller ødelægges ved stød på eller usagkyndig åbning af dækslet.The invention has for its object to design a vacuum cleaner of this kind so that the cover and housing part are not damaged or damaged by impact or unauthorized opening of the cover.

Støvsugeren ifølge opfindelsen er ejendommelig ved det i den kendetegnende del af krav 1 anførte.The vacuum cleaner according to the invention is characterized by the method of claim 1.

20 Herved opnås, at det åbne dæksel ved for stor Icraftpåvirkning bevæges fra sin åbne stilling til en fri stilling, hvor det kan undvige de påvirkende kræfter. Herved kan dækslet bevæges så langt ud over sin åbne stilling, at det belastningsfrit kommer til anlæg mod husdelen. Ved bortsvingningen af dækslet sikres, at dækslet eller husdelen ikke 25 beskadiges. Da dækslet også i sin fri stilling er holdt til husdelen, kan det ved en modsat bevægelse enkelt og hurtigt føres tilbage til sin lukkede stilling.20 In this way, the open cover is obtained by moving too much Icraft from its open position to a free position where it can evade the influencing forces. In this way, the cover can be moved so far beyond its open position that the load-free bearing comes into contact with the housing part. When removing the cover, ensure that the cover or housing portion is not damaged. Since the cover is also held in its free position to the housing part, it can easily and quickly be returned to its closed position by an opposite movement.

I de kendetegnende dele af de øvrige krav er karakteriseret nogle særlig fordelagtige udførelsesformer for opfindelsen.In the characterizing parts of the other claims, some particularly advantageous embodiments of the invention are characterized.

30 Opfindelsen forklares i det følgende nærmere under henvisning til tegningen, hvor fig. 1 skematisk og i snit viser en husdel af en støvsuger ifølge opfindelsen, der er lukket med et i udsnit vist dæksel, fig. 2 samme med dækslet i åben stilling, 35 fig. 3 samme med dækslet i fri stilling, fig. 4 en anden udførelsesform for den omhandlede støvsuger, vist som i fig. 2, fig. 5 et snit efter linien V-V i fig. 4, fig. 6 et snit efter linien VI-VI i fig. 4, 40 fig· 7 en tredie udførelsesform for den omhandlede støvsuger, vist som i fig. 1 og 4,The invention will now be explained in more detail with reference to the accompanying drawings, in which: FIG. 1 is a schematic and sectional view of a housing part of a vacuum cleaner according to the invention, which is closed with a sectional cover, FIG. 2 the same with the cover in the open position, FIG. 3 is the same with the cover in free position; FIG. 4 shows another embodiment of the present vacuum cleaner, as shown in FIG. 2, FIG. 5 is a section along the line V-V in FIG. 4, FIG. 6 is a sectional view taken along line VI-VI of FIG. 4, 40 Fig. 7 shows a third embodiment of the present vacuum cleaner, as shown in Figs. 1 and 4,

2 DK 155708B2 DK 155708B

fig. 9 et kapselformet anslag, fig. 10 et snit efter linien I-I i fig. 9, fig. 11 et laskeformet anslag og fig. 12 samme set i pilretningen X i fig. 11.FIG. 9 shows a capsule-shaped stop; FIG. 10 is a sectional view taken along line I-I of FIG. 9, FIG. 11 is a tab-shaped stop and FIG. 12 the same in the direction of arrow X in FIG. 11th

5 Fig. 1 viser en del af et støvsugerhus 1 med et som en pose 3 udformet støvfilter og samlebeholder. Posen 3 ligger i et rum 4, der er lukket med et dæksel 5, der gennemstrømmes af en af en motorblæser 2 frembragt luftstrøm, hvis støv må fjernes med mellemrum.FIG. 1 shows a part of a vacuum cleaner housing 1 with a dust filter and collector container designed as a bag 3. The bag 3 lies in a compartment 4 which is closed with a cover 5, which is flowed through an air stream produced by a motor blower 2, the dust of which must be removed at intervals.

Det ret store dæksel 5 er gennem en arm 6 uløselig ledforbundet 10 med huset 1. Armen 6 er en lang, pladeformet to-armet vægtstang, hvis ene del 7 er cirkulært krummet og med en tværdel 18 er fastgjort til huset 1 svingelig om én aksel 8. På den anden lige del 12 af armen 6 er daskslet 5 svingeligt lejret på en aksel 9, der ligger tæt ved et konkavt krummet randafsnit,7b af delen 7.The rather large cover 5 is, through an arm 6, insoluble link 10 with the housing 1. The arm 6 is a long, plate-shaped two-arm bar, one part 7 of which is circularly curved and with a cross-section 18 attached to the housing 1 pivotable about one shaft. 8. On the second straight portion 12 of the arm 6, the casing 5 is pivotally mounted on a shaft 9 which is adjacent to a concave curved rim portion 7b of the portion 7.

15 Den med 7a betegnede fri ende af delen 7 danner en tynd fjeder 10, der er væsentligt tyndere end det mellem delene 18 og 12 liggende afsnit 10'(fig. 2) og armen 12.The free end of the portion 7, designated 7a, forms a thin spring 10 which is substantially thinner than the portion 10 '(Fig. 2) lying between the parts 18 and 12 and the arm 12.

Enderne 7a og 12a af armen 6 har rastorganer 11 og 13 i en holde-_indretning 11, 16 og 13, 14, hvormed dækslet 5 kan holdes i den i 20 fig. 2 viste stilling.The ends 7a and 12a of the arm 6 have resting means 11 and 13 in a holding device 11, 16 and 13, 14, with which the cover 5 can be held in the position shown in FIG. 2.

I åben stilling ligger organet 11 i en not 16 i en væg 17, medens organet 13 ligger an mod den med 14 betegnede del af daskslet 5, samtidig støtter armen 6 med et fremspring 20 på den indre flade 15 af dækslet 5, hvorved dette ved åbning udøver en modkraft på holdeindretningen ^ 13, 14, så at rostillingen i lukket eller åben stilling ikke utilsigtet udløses.In the open position, the member 11 lies in a groove 16 in a wall 17, while the member 13 abuts against the portion 14 of the cover 5 indicated by 14, at the same time supporting the arm 6 with a projection 20 on the inner surface 15 of the cover 5, thereby opening exerts a counter force on the holding device ^ 13, 14 so that the resting position in the closed or open position is not unintentionally triggered.

Hvis dækslet 5 åbnes i pilretningen P i fig. 2, svinger holdeindretningen 13, 14 armen 6 om akslen 8, til organet 11 finder hvile i noten 16.If the cover 5 is opened in the arrow direction P in FIG. 2, the holding device 13, 14 swings the arm 6 about the shaft 8 until the member 11 finds rest in the groove 16.

Herved kommer tværdelen 18 til anlæg mod et anslag 19, så at armen 6 ikke 30 kan svinges ud over sin åbne stilling. Dækslet 5 er nu omtrent i lodret stilling over huset 1, hvor posen 3 kan udtages af rummet 4 og indsættes igen, fig. 2.Hereby the cross member 18 comes into contact with a stop 19 so that the arm 6 cannot be swung beyond its open position. The cover 5 is now approximately in a vertical position above the housing 1, where the bag 3 can be removed from the space 4 and inserted again. 2nd

Ved åbning af dækslet 5 tjener et konvekst krummet randafsnit 7c hvormed armen 6 glider langs en fri ende 17a (fig. 1) af væggen 17 35 som føringsdel. Herved styres dækslet 5, så at det let kan svinges og en beskadigelse forhindres.Upon opening the cover 5, a convex curved edge portion 7c serves to slide the arm 6 along a free end 17a (Fig. 1) of the wall 17 35 as a guide member. Hereby the cover 5 is controlled so that it can be easily swiveled and damage is prevented.

Hvis dækslet 5 i åben stilling, fig. 2, påvirkes af for stærke kræfter, svinger det til den i fig. 3 viste fri stilling, hvor holdeindretningen 13, 14 er udløst, men hvor organet 11 hviler i noten 16, 40 da anslaget 19 hindrer, at armen 6 drejer med. Ved denne undvigebevægelse af dækslet 5 sikres, at kraftpåvirkningen på det og huset 1 ikke 3If the cover 5 is in the open position, fig. 2, is affected by excessive forces, it swings to the one in fig. 3 where the holding device 13, 14 is released, but where the member 11 rests in the groove 16, 40 as the stop 19 prevents the arm 6 from rotating. By this avoidance of the cover 5, it is ensured that the force effect on it and the housing 1 is not 3

DK 155708 BDK 155708 B

Fra fri stilling kan dækslet 5 bringes i lukket stilling, fig. 1, ved svingning, hvorved rostillingen for holdeindretningen 13, 14 atter fremstilles og holdeindretningen 11, 16 udløses automatisk, så at dækslet 5 efter lukningen uden vanskelighed kan åbnes påny.From the free position, the cover 5 can be brought into the closed position. 1, by oscillation, whereby the ratchet position of the holding device 13, 14 is again manufactured and the holding device 11, 16 is automatically released, so that the cover 5 after closing can easily be opened again.

5 Ved den i fig. 4-6 viste udførelsesform er en svingarm 32 udført i ét stykke med dækslet, der her er betegnet 31. Armen 32 er over hele sin længde krummet delcirkulært og har samme bredde. Ved svingning af dækslet 31 glider armen 32 på et cirkelsegmentformet udformet afsnit 34 på det med 30 betegnede hus. Til sikring og let 10 gang er armen 32 og afsnittet 34 forsynet med notfederagtigt i hinanden indgribende føringsdele 21, 22, der er dannet ved passende profilering. Som vist i fig. 5 har armen 32 U-formet tværsnit med retvinklet bøjede benender 23, 24. Føringsdelen 22 af afsnittet 34 er dannet - af en U-formet tværdel, der passer ind i den af delen 21 dannede fordybning 15 i armen 32. Til'afstivning af afsnittet 34 udenfor de flader 20, 27, hvor benenderne 23, 24 ligger an, udført tykkere.5 In the embodiment of FIG. 4-6, a swing arm 32 is integrally formed with the cover, designated here 31. The arm 32 is curved partially circular throughout its length and has the same width. As the cover 31 is pivoted, the arm 32 slides on a circular segment shaped section 34 of the housing designated 30. For safety and ease 10, the arm 32 and section 34 are provided with groove-like guide members 21, 22 formed by appropriate profiling. As shown in FIG. 5, the arm 32 has a U-shaped cross-section with right-angled bent legs 23, 24. The guide part 22 of the section 34 is formed - of a U-shaped cross part which fits into the recess 15 formed by the part 21 in the arm 32. section 34 outside the surfaces 20, 27, where the legs 23, 24 abut, thickened.

En holdeindretning 33, 35 består af et som en fjedrende kam udført organ 33 og en roåbning 35 i afsnittet 34, se fig. 4 og 6.A holding device 33, 35 consists of a member 33 formed as a resilient comb and a resting opening 35 in the section 34, see FIG. 4 and 6.

Organet 33 ligger umiddelbart ved det konvekst krummede randafsnit 28 20 og delen 21 og har fra den med 29 betegnede fri ende af armen 32 en afstand af omtrent en fjerdedel af længden, hvilket er valgt således, at det sikres, at armen 32 og afsnittet 34 selv i den fri stilling ikke kommer ud af indgreb, for at dækslet 31 let og hurtigt kan bevæges tilbage til lukket stilling.The member 33 lies immediately at the convex curved edge section 28 20 and the portion 21 and has from the free end of the arm 32 indicated at 29 a distance of about a quarter of the length, which is selected to ensure that the arm 32 and the section 34 even in the free position does not come out of engagement so that the cover 31 can be easily and quickly moved back to the closed position.

25 Åbningen 35 ligger ved den i åbningsretningen (pilen P) forreste ende 39 mellem delen 22 og det med 38 betegnede randafsnit. Med holdeindretningen 33, 35 holdes dækslet 31 i åben stilling og kan ved påvirkning af for store kræfter undvige i retningen af pilen P for at undgå beskadigelse.The opening 35 lies at the end 39 in the opening direction (arrow P) between the portion 22 and the edge portion indicated by 38. With the holding device 33, 35, the cover 31 is held in the open position and, when under excessive force, can avoid in the direction of the arrow P to avoid damage.

30 Som vist i fig. 6 er holdeindretningen 33, 35 udformet således, at dækslet let kan bevæges fra sin fri stilling over åben stilling til lukket stilling. Den hertil nødvendige kraft kan ændres ved at gøre den spidse vinkel af organet 33, 35 mindre eller større.30 As shown in FIG. 6, the holding device 33, 35 is configured so that the cover can be easily moved from its free position over open position to closed position. The force required for this can be altered by making the acute angle of the member 33, 35 smaller or larger.

Udførelsesformen i fig. 7 og 8 adskiller sig kun ved, at 35 holdeindretningen, der her er betegnet 45, er udformet som en fjeder.The embodiment of FIG. 7 and 8 differ only in that the holding device, designated here 45, is designed as a spring.

44

DK 155708BDK 155708B

Et dæksel 41 er ligeledes udført i ét stykke med en krum, flad svingarm 42, som er ført på et cirkelsegmentformet afsnit 44 af huset 40 ved ind i hinanden gribende føringsdele 33, 37, fig. 8.A cover 41 is also integrally formed with a curved, flat pivot arm 42 which is guided on a circular segment-shaped portion 44 of the housing 40 by engaging guide members 33, 37; 8th

Herved kan dækslet 41 svinges let og sikkert over huset 4o.Hereby the cover 41 can be swung easily and securely over the housing 4o.

5 Dækslet 41 er i sin bevægelse for at undgå beskadigelser begrænset af fjederen 45, der holder det fjedrende i åben stilling. Fjederen 45 er forspændt, så at dækslet 41 af sig selv svinger til åben stilling. Anslag, mod hvilke de med 46 og 47 betegnede ben af fjederen 45 ligger an, begrænser den størst tilladelige åbningsvinkel d for 10 benene 46 og 47, se fig. 10, f.eks. udformet som en kapsel 50, fig. 9 og 10, som griber om vindingerne på fjederen 45. En del af kapselvæggen er fjernet, så at der opstår to anslagskanter 51 og 52, mod hvilke benene 46 og 47 kån ligge an og indeslutte vinklen d.The cover 41 in its motion to avoid damage is limited by the spring 45 which keeps it resilient in the open position. The spring 45 is biased so that the cover 41 itself swings to the open position. Stops against which the legs 45 and 46 designated by the spring 45 abut, limit the maximum permissible opening angle d of the legs 46 and 47, see fig. 10, e.g. designed as a capsule 50, FIG. 9 and 10, which grip the turns of the spring 45. A portion of the capsule wall is removed so that two abutment edges 51 and 52 are formed against which the legs 46 and 47 may lie and enclose the angle d.

r I fig. 11 og 12 er vist et tilsvarende anslag i form af en laske 15 53 med åbninger 54, 54i ind i hvilke benene 46 og 47 rager, og hvis største vinkel d dannes ved anlæg mod de længst fra hinanden fjernede vægge i åbningerne 54, 54'.r In FIG. 11 and 12, a corresponding stop is shown in the form of a groove 15 53 with openings 54, 54i into which the legs 46 and 47 protrude, and whose largest angle d is formed by abutment against the farthest apart walls in the openings 54, 54 ' .

Forspændingen af fjederen 45 kan vælges således, at vinklen mellem de to ben 46 og 47 i åben afspændt tilstand er mindre end vinklen d.The bias of the spring 45 can be selected such that the angle between the two legs 46 and 47 in the open relaxed state is less than the angle d.

20 Til yderligere åbning af dækslet 41 skal dækslet 41 bevæges manuelt.20 To further open cover 41, cover 41 must be moved manually.

For at undgå deformering af fjederen 45 kan vinklen d begrænses af anslagene 5o eller 53. Den maksimale vinkel er mindre end 180°.To avoid deformation of the spring 45, the angle d can be limited by the stops 5o or 53. The maximum angle is less than 180 °.

»»

Claims (7)

2. Støvsuger ifølge krav 1, kendetgnet ved, at dækslet (5, 31, 41) er holdt i den åbne stilling af mindst én holdeindretning (11,16, 13,14, 33,35, 45) såsom et rostillingsorgan og et rostillingskontra-10 organ (11,13,33 og 16,14,35) eller en fjeder (45), især med fjederben (fig. 1-8).Vacuum cleaner according to Claim 1, characterized in that the cover (5, 31, 41) is held in the open position by at least one holding device (11,16, 13,14, 33,35, 45) such as a rudder and a rudder counter. -10 means (11,13,33 and 16,14,35) or a spring (45), especially with spring legs (Figs. 1-8). 3. Støvsuger ifølge krav 1 eller 2, kendetegnet ved, at holdeindretningen(11,16 13,14, 33,35) findes mellem en husdel (1, 3o) og en svingarm (6, 32) og/eller mellem dækslet (5, 31) og en svingarm (6, 32), 15 der fortrinsvis ved sine ender (7a,12a,29) mindst har ét til dækslet (5, 31) og husdelen (1,30) svarende rostillingsorgan (11,13, 33) (fig. 1-6).Vacuum cleaner according to claim 1 or 2, characterized in that the holding device (11,16 13,14, 33,35) is located between a housing part (1, 3o) and a swing arm (6, 32) and / or between the cover (5 , 31) and a pivoting arm (6, 32), preferably having at its ends (7a, 12a, 29) at least one rust positioning member (11,13, 33) corresponding to the cover (5, 31) and the housing part (1,30). (Figs. 1-6). 4. Støvsuger ifølge ethvert af kravene 1-3, kendetegnet ved, at dækslet (5) er holdt svingeligt på en svingarm (6), som er svingeligt fastgjort til husdelen (1).Vacuum cleaner according to any one of claims 1-3, characterized in that the cover (5) is pivotally held on a pivot arm (6) pivotally attached to the housing part (1). 5. Støvsuger ifølge ethvert af kravene 1-4, kendetegnet ved, at svingarmen (6,32,42) mindst har én delcirkulært krummet føringsdel (7c,21,22,36,37) og er glidende ført i et afsnit (34,44) i husdelen (l,3o,4o) (fig. 1-8).Vacuum cleaner according to any one of claims 1-4, characterized in that the swing arm (6,32,42) has at least one circularly curved guide part (7c, 21,22,36,37) and is slidably guided in a section (34, 44) in the housing part (1,3o, 4o) (Figs. 1-8). 7. Støvsuger ifølge ethvert af kravene 1-6, kendetegnet 25 ved, at fjederen (45) med sine fjederben (46,47) er fastgjort på dækslet (41) og på husdelen (40) og er forspændt således, at dækslet (41) holdes i sin åbne stilling med en vinkel (d) mellem fjederbenene (46,47) og er begrænset i denne stilling af anslag, såsom et vindingerne af fjederen (45) omgribende organ som en kapsel (50) eller en laske (53).Vacuum cleaner according to any one of claims 1-6, characterized in that the spring (45) with its spring legs (46,47) is secured to the cover (41) and to the housing part (40) and is biased so that the cover (41) ) is held in its open position at an angle (d) between the spring legs (46, 47) and is limited in this position by impact, such as the turns of the spring (45) engaging means such as a capsule (50) or a lug (53). . 8. Støvsuger ifølge krav 7,kendetegnet ved, at den maksimale åbningsvinkel (d) mellem fjederbenene (45) er mindre end 180°.Vacuum cleaner according to claim 7, characterized in that the maximum opening angle (d) between the spring legs (45) is less than 180 °. 9. Støvsuger ifølge ethvert af kravene 1-8, kendetegnet ved, at fjederen (45) er afspændt før den åbne stilling af dækslet (41), og at . den maksimale vinkel (d) mellem benene (46 og 47) ved svingning manuelt 33 ud over dets åbne stilling er begrænset af anslag (50, 53).Vacuum cleaner according to any one of claims 1-8, characterized in that the spring (45) is relaxed before the open position of the cover (41) and that. the maximum angle (d) between the legs (46 and 47) of pivoting manually 33 beyond its open position is limited by impact (50, 53).
DK012784A 1983-01-25 1984-01-12 VACUUM CLEANER DK155708C (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE3302297A DE3302297C2 (en) 1983-01-25 1983-01-25 vacuum cleaner
DE3302297 1983-01-25

Publications (4)

Publication Number Publication Date
DK12784D0 DK12784D0 (en) 1984-01-12
DK12784A DK12784A (en) 1984-07-26
DK155708B true DK155708B (en) 1989-05-08
DK155708C DK155708C (en) 1989-09-25

Family

ID=6189098

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK012784A DK155708C (en) 1983-01-25 1984-01-12 VACUUM CLEANER

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP0116870B1 (en)
JP (1) JPS59177017A (en)
DE (2) DE3302297C2 (en)
DK (1) DK155708C (en)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE9100758U1 (en) * 1991-01-23 1992-05-27 Siemens Ag, 8000 Muenchen, De
DE4112634C2 (en) * 1991-04-18 1996-04-11 Aeg Hausgeraete Gmbh vacuum cleaner
DE4324769A1 (en) * 1993-07-23 1995-01-26 Siemens Ag Vacuum cleaner with a dust-chamber lid
DE4419064C2 (en) * 1994-05-31 1997-10-09 Bosch Siemens Hausgeraete vacuum cleaner
DE19706945A1 (en) * 1997-02-21 1998-08-27 Wessel Werk Gmbh Floor nozzle for vacuum cleaners
DE19821705A1 (en) * 1998-05-14 1999-11-18 Festo Tooltechnic Gmbh & Co Suction device for sucking up dirt or the like
TW200943812A (en) * 2002-02-19 2009-10-16 Interdigital Tech Corp Method and apparatus for providing biasing criteria for binary decisions for use in wireless communications to enhance protection
US20050081321A1 (en) 2003-10-15 2005-04-21 Milligan Michael A. Hand-held cordless vacuum cleaner
EP1547507A3 (en) * 2003-12-24 2009-07-22 Daewoo Electronics Corporation Vacuum cleaner provided with a cover locking/releasing structure and a cover hinge-coupling structure
ATE460108T1 (en) 2006-01-27 2010-03-15 Black & Decker Inc FILTER CLEANING MECHANISM OF VACUUM CLEANER
GB2438408B (en) 2006-05-25 2010-03-24 Hoover Ltd Hinge Assembly
US8607408B2 (en) 2008-10-08 2013-12-17 Uneeda Vac (Australia) Pty Ltd Vacuum cleaner
DE102010031046A1 (en) * 2010-07-07 2012-01-12 Alfred Kärcher Gmbh & Co. Kg cleaner
DE102012108652A1 (en) * 2012-09-14 2014-03-20 Alfred Kärcher Gmbh & Co. Kg vacuum cleaner

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2447500A (en) * 1944-10-02 1948-08-24 Birtman Electric Co Tank type suction cleaner
JPS4835755B1 (en) * 1969-03-31 1973-10-30
JPS5342026B2 (en) * 1973-08-28 1978-11-08
DE2901203C2 (en) * 1979-01-13 1983-10-27 Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt Hinge for connecting a lid to a vacuum cleaner housing
DE3027913C2 (en) * 1980-07-23 1983-10-13 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Vacuum cleaner with a dust compartment that can be closed by a cover
DE3122580A1 (en) * 1981-06-06 1982-12-30 Progress-Elektrogeräte Mauz & Pfeiffer GmbH & Co, 7000 Stuttgart Vacuum cleaner
DE8132286U1 (en) * 1981-11-05 1982-04-15 Vorwerk & Co Interholding Gmbh, 5600 Wuppertal HAND VACUUM CLEANER
FR2517949A1 (en) * 1981-12-15 1983-06-17 Hoover Ltd FIXING DEVICE USUABLE IN PARTICULAR IN A VACUUM CLEANER
DE8137759U1 (en) * 1981-12-24 1982-06-16 Vorwerk & Co Interholding Gmbh, 5600 Wuppertal ARRANGEMENT FOR SWIVELING FASTENING A LID FOR THE DUST FILTER SPACE OF A VACUUM CLEANER

Also Published As

Publication number Publication date
EP0116870B1 (en) 1990-04-04
JPS59177017A (en) 1984-10-06
DK155708C (en) 1989-09-25
EP0116870A3 (en) 1986-10-29
DE3302297A1 (en) 1984-07-26
DK12784A (en) 1984-07-26
DE3481807D1 (en) 1990-05-10
DE3302297C2 (en) 1986-10-16
EP0116870A2 (en) 1984-08-29
DK12784D0 (en) 1984-01-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DK155708B (en) VACUUM CLEANER
EP1245178B1 (en) Cord retainer for a tank-type vacuum cleaner
US4475359A (en) Air conditioning apparatus
PT8209U (en) ELECTRIC POOL VACUUM
US4611713A (en) Saw blade storage cover
JP2523656B2 (en) Electric vacuum cleaner
ES2392980T3 (en) Filter lock device with integrally molded spring
US5687876A (en) Method and improved apparatus for separating and dispensing coffee filters
US6553882B1 (en) Pencil sharpener with integral receptacle
JP5259223B2 (en) Electric vacuum cleaner
KR100565446B1 (en) Dust case having auto recovery handle and vacuum cleaner thereof
JP4761958B2 (en) Vacuum cleaner
ES2481398T3 (en) Dust vacuum with a dust compartment seal
CN209750914U (en) Cyclonic portable dust collector
JP4238670B2 (en) Refrigerator water supply device, refrigerator
CN111067423B (en) Replaceable accumulator
JPH0126361Y2 (en)
JP2002145297A (en) Storage box
SU1215706A1 (en) Arrangement for gathering sputum
JPS6021755Y2 (en) Box with rotating lid
US1335206A (en) Cover and fastening means therfor
KR100381169B1 (en) The drain apparatus for a dehumidifier
JPH0126560Y2 (en)
JP3765029B2 (en) Vacuum cleaner
JP2553968Y2 (en) Cigarette

Legal Events

Date Code Title Description
PBP Patent lapsed