BE1013968A3 - Werkwijze voor het vervaardigen van borstels en inrichting voor het snijden van borstelvezels hierbij aangewend. - Google Patents

Werkwijze voor het vervaardigen van borstels en inrichting voor het snijden van borstelvezels hierbij aangewend. Download PDF

Info

Publication number
BE1013968A3
BE1013968A3 BE2001/0100A BE200100100A BE1013968A3 BE 1013968 A3 BE1013968 A3 BE 1013968A3 BE 2001/0100 A BE2001/0100 A BE 2001/0100A BE 200100100 A BE200100100 A BE 200100100A BE 1013968 A3 BE1013968 A3 BE 1013968A3
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
knife
cutting
counter
rotatable
cutting knife
Prior art date
Application number
BE2001/0100A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Boucherie Nv G B
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Boucherie Nv G B filed Critical Boucherie Nv G B
Priority to BE2001/0100A priority Critical patent/BE1013968A3/nl
Application granted granted Critical
Publication of BE1013968A3 publication Critical patent/BE1013968A3/nl

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A46BRUSHWARE
  • A46DMANUFACTURE OF BRUSHES
  • A46D9/00Machines for finishing brushes
  • A46D9/02Cutting; Trimming
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A46BRUSHWARE
  • A46DMANUFACTURE OF BRUSHES
  • A46D1/00Bristles; Selection of materials for bristles
  • A46D1/04Preparing bristles
  • A46D1/06Machines or apparatus for cutting bristles

Abstract

Werkwijze voor het vervaardigen van borstels, waarbij borstellichamen worden voorzien met borstelvezels (2) en vervolgens deze borstelvezels (2) worden afgesneden door middel van een inrichting (8) die minstens een roteerbaar snijmes (9) en een tegenmes (10) bevat, daardoor gekenmerkt dat de borstelvezels (2) worden afgesneden door zowel het snijmes (9) als het tegenmes (10) een rotatiebeweging te laten uitvoeren hoofdzakelijk langs dezelfde draaias (11).

Description


  <Desc/Clms Page number 1> 
  Werkwljze voor het vervaardigen van borstels en inrichting voor het snijden van borstelvezels hierbij aangewend.  Deze uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het vervaardigen van borstels, meer speciaal een werkwijze waarbij een bijzondere snijtechniek voor het afsnijden van de borstelvezels wordt toegepast, alsmede op een inrichting voor het snijden van borstelvezels die hierbij wordt aangewend.  De uitvinding is vooral bedoeld. om te worden toegepast bij de fabricage van tandenborstels, doch het is niet uitgesloten om haar ook aan te wenden bij de fabricage van andere soorten borstels.  Het is algemeen bekend dat borstels worden vervaardigd door borstellichamen te vormen, deze borstellichamen van borstelvezels te voorzien en vervolgens de ingeplante borstelvezels aan de vrije uiteinden af te snijden op een gelijkmatige al dan niet geprofileerde hoogte, eventueel gecombineerd met nog andere bewerkingsstappen.  Verder is het gebruikelijk dat voor het afsnijden van de borstelvezels een roteerbaar snijmes en een daarmee samenwerkend vaststaand tegenmes wordt aangewend, waarbij deze messen al dan niet geprofileerd kunnen zijn.  De uitvinding beoogt een werkwijze voor het vervaardigen van borstels, alsmede een daarbij aangewende inrichting voor het snijden van borstelvezels, waarbij een bijzondere snijtechniek wordt toegepast, waardoor verschillende voordelen kunnen worden gerealiseerd ten opzichte van de stand van de techniek, respectievelijk verschillende 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 nadelen van de bekende uitvoering met een vaststaand tegenmes kunnen worden uitgesloten.  Hiertoe betreft de uitvinding in de eerste plaats een werkwijze voor het vervaardigen van borstels, waarbij borstellichamen worden voorzien van borstelvezels.  Vervolgens worden deze borstelvezels afgesneden door middel van een inrichting die minstens een roteerbaar snijmes en een tegenmes bevat, met als kenmerk dat de borstelvezels worden afgesneden door zowel het snijmes als het tegenmes een rotatiebeweging te laten uitvoeren hoofdzakelijk langs dezelfde draaias.  Doordat beide messen een rotatiebeweging uitvoeren, wordt een meer zuivere snede verkregen en komt een meer systematisch snijeffect tot stand. Verder laat het gebruik van een roterend tegenmes toe dat, volgens verschillende voorkeurdragende uitvoeringsvormen, nieuwe mogelijkheden van snijden kunnen worden gerealiseerd die met een vast tegenmes moeilijk tot stand konden worden gebracht.  Volgens een voorkeurdragend kenmerk worden het roteerbaar snijmes en het tegenmes minstens voor een gedeelte van de snijcyclus met tegengestelde draaizin aangedreven. Hierdoor wordt bereikt dat, zelfs met een relatief geringe draaisnelheid van het snijmes en het tegenmes, toch een vrij grote onderlinge verplaatsing tussen de snijranden van beide messen tot stand komt, hetgeen resulteert in een grotere  snij snelheid  doorheen het vezelmateriaal, wat een fijnere snede oplevert.  Volgens een mogelijkheid wordt het roteerbaar snijmes continu roterend in  een  richting aangedreven, terwijl het tegenmes continu roterend in de tegengestelde richting 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 wordt aangedreven. Deze mogelijkheid heeft het voordeel dat de aandrijvingen relatief eenvoudig kunnen worden gehouden.  Volgens een andere mogelijkheid worden beide messen met dezelfde draaizin, doch aan verschillend toerental, aangedreven.  Volgens nog een andere mogelijkheid, wordt minstens  een  van de twee messen, hetzij het snijmes, hetzij het tegenmes, met een oscillerende beweging, aldus heen en weer draaiend, aangedreven, terwijl het andere mes bij voorkeur continu draaiend wordt aangedreven. Meer speciaal zal het snijmes continu roterend worden aangedreven, terwijl het tegenmes oscillerend wordt verplaatst. Deze mogelijkheld laat bijvoorbeeld toe dat het tegenmes uitsluitend heen en weer verplaatst wordt doorheen de zone waar de borstelvezels zich bevinden, zodat dit tegenmes geen nodeloze volledige rotatie dient uit te voeren.  In de meest voorkeurdragende uitvoeringsvorm worden het roteerbaar snijmes en het tegenmes onderling zodanig aangedreven dat de opeenvolgend gevormde snijpunten, respectievelijk opeenvolgend gevormde snijlijnen, zich volgens een roterende baan verplaatsen.  Door er voor te zorgen dat de verplaatsing van deze snijpunten voldoende snel gebeurt, wordt verkregen dat nagenoeg op iedere plaats langsheen de theoretische cilindrische mantel rond het roteerbaar snijmes, een snijeffect wordt gerealiseerd, waardoor verschillende nadelen die typisch zijn bij de aanwending van een vast tegenmes kunnen worden uitgesloten. Een van deze nadelen bestaat er bijvoorbeeld in dat bij een vast tegenmes, en dus een stationaire snijlijn, de snijranden van het 

 <Desc/Clms Page number 4> 

 roteerbaar snijmes zich eerst over een bepaalde afstand doorheen de borstelvezels moeten bewegen alvorens een snede tot stand komt, waarbij tijdens deze beweging de borstelvezels kunnen worden beschadigd.  Volgens een praktische uitvoeringsvorm geniet het de voorkeur dat gebruik wordt gemaakt van een roteerbaar snijmes met meerdere snijranden en/of gebruik wordt gemaakt van meerdere met hetzelfde snijmes samenwerkende tegenmessen. Hierdoor kan een groter aantal sneden per tijdseenheid tot stand worden gebracht, zonder dat er een noodzaak bestaat aan een verhoging van de rotatiesnelheden van de messen.  Volgens een  bljzondere  uitvoeringsvorm van voornoemde werkwijze worden de borstelvezels voorzien van een profilering door het wijzigen van de afstand tussen het roteerbaar snijmes en het borstellichaam van de te snijden borstels zodat het snijmes dieper of minder diep in het vezelpakket indringt, al dan niet gecombineerd met andere onderlinge verplaatsingen. Zodoende kan een geprofileerde vormgeving tot stand worden gebracht zonder dat geprofileerde messen echt noodzakelijk zijn, hetgeen om praktische redenen wel nodig is wanneer met een vast tegenmes wordt gewerkt.  Het voorgaande sluit evenwel niet uit dat ook bij het gebruik van een roterend tegenmes, met geprofileerde messen kan gewerkt worden. Het gecombineerd gebruik van een roterend tegenmes dat bovendien geprofileerd is, biedt op zich immers ook weer bijkomende nieuwe mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld de realisatie van driedimensionele profileringen. 

 <Desc/Clms Page number 5> 

 De uitvinding heeft eveneens betrekking op een inrichting voor het snijden van borstelvezels, van het type dat minstens een roteerbaar snijmes en minstens  een  tegenmes bevat, met als kenmerk dat het tegenmes eveneens beweegbaar is, meer speciaal roteerbaar.  Andere voorkeurdragende kenmerken van de werkwijze en de inrichting van de uitvinding, zijn beschreven in de hiernavolgende gedetailleerde beschrijvlng en in de aangehechte conclusies.  Met het inzicht de kenmerken van de uitvinding beter aan te tonen, zijn hierna, als voorbeeld zonder enig beperkend karakter, enkele voorkeurdragende uitvoeringsvormen beschreven, met verwijzing naar de bijgaande tekeningen, waarin : figuur 1 schematisch een bekende uitvoering van een inrichting voor het snijden van borstelvezels weergeeft, met een vast tegenmes ; figuren 2 en 3 schematisch nog twee bekende uitvoeringen weergeven ; figuur 4 schematisch een inrichting volgens de uitvinding weergeeft ; figuur 5 een variante van een inrichting volgens de uitvinding weergeeft ; figuur 6 de inrichting uit figuur 5 in perspectief weergeeft ; figuren 7 en 8 schematisch twee toepassingen van een inrichting volgens de uitvinding weergeven ; figuur 9 schematisch nog een variante weergeeft ;

  figuren 10 en 11 zichten weergeven van een tandenborstel waarvan de borstelvezels zijn afgesneden met behulp van de inrichting uit figuur  9 ;  

 <Desc/Clms Page number 6> 

 figuren 12 en 13 schematisch nog twee toepassingen van de uitvinding weergeven.  In figuur 1 is een bekende uitvoering weergegeven van een inrichting 1 voor het snijden van borstelvezels 2 van borstels 3, die bestaat uit een rond een as roteerbaar snijmes 4, en een vast tegenmes 5. Het snijmes 4 bezit verschillende snijranden 6 die afwisselend samenwerken met een aan het tegenmes 5 gevormde snijrand 7.  Het is duidelijk dat het tegenmes 5 rakend aan de draaicirkel van de snijranden. 6 moet worden opgesteld, terwijl het tevens de voorkeur geniet dat het tegenmes 5 met de snijrand 7 op een afstand Dl uit het center is gelegen, en dus ook op een afstand D2 onder het hoogste punt H. In het geval van een vast tegenmes 5 is dit immers noodzakelijk opdat de afgesneden borstelvezels tijdens de verplaatsing van de borstel 3 langs de inrichting 1 geen hinder zouden ondervinden van het tegenmes 5.  Een nadeel van deze bekende opstelling bestaat er dan ook in dat de snijranden 6 tot op een diepte D2 doorheen de borstelvezels 2 roteren en als het ware erop inkappen, waardoor de borstelvezels 2 kunnen worden beschadigd.  Zulke inrichting 1 met een vast tegenmes 5 vertoont bovendien het nadeel dat het nagenoeg onmogelijk is om met een recht tegenmes 5 een geprofileerde vorm te realiseren. In de praktijk kan dit dan ook uitsluitend door gebruik te maken van een geprofileerd snijmes 4 en tegenmes 5, bijvoorbeeld zoals schematisch weergegeven in de figuren 2 en 3. zulke geprofileerde messen hebben het nadeel dat ze moeilijk te maken, in te stellen en te herslijpen zijn.  Bovendien is het moeilijk een zuivere snede te realiseren, 

 <Desc/Clms Page number 7> 

 met andere woorden een snede waarbij geen bramen aan de ulteinden van de gesneden vezels  achterblijven,  welke bramen op hun beurt het afronden van de vezeluiteinden  bemoeilijken.   Zoals voornoemd, beoogt de uitvinding een inrichting 8 die nieuwe mogelijkheden biedt, waarbij, afhankelljk van de toepassing en uitvoeringsvorm, de hiervoor beschreven nadelen kunnen worden uitgesloten.  Zoals schematisch weergegeven in figuur 4 bevat zulke inrichting 8 niet alleen een roteerbaar snijmes 9, doch ook een beweegbaar, meer speciaal roteerbaar tegenmes 10, waarbij het snijmes 9 en tegenmes 10 langs dezelfde draaias 11 wentelbaar zijn.  Het roteerbaar snijmes 9 kan op klassieke wijze zijn uitgevoerd met meerdere snijranden 12, in dit geval vier in aantal, die met de snijrand 13 van het vast tegenmes 10 samenwerken. Het is evenwel duidelijk dat snijmessen 9 met een ander aantal snijranden 12 kunnen worden toegepast, en in principe dit snijmes 9 ook slechts  een  snijrand 12 kan hebben.  In de uitvoering van figuur 4 is slechts een tegenmes 10 voorzien, doch, het is duidelijk dat volgens een variante meerdere tegenmessen 10 kunnen worden aangewend die met hetzelfde roteerbaar snijmes 9 samenwerken, bijvoorbeeld zoals weergegeven in de uitvoering van de figuren 5 en 6.  De aandrijving van het snijmes 9 en het tegenmes 10, respectievelijk de tegenmessen 10, kan op verschillende manieren worden verwezenlijkt, doch uiteraard steeds zodat er een onderlinge verplaatsing tussen de snijranden 12 en 

 <Desc/Clms Page number 8> 

 de snijrand 13, respectievelijk snijranden 13, wordt gerealiseerd.  De messen 9 en 10 kunnen met tegengestelde rotatiezin, bijvoorbeeld R1 en R2, zoals aangeduid in de figuren 4 en 5, worden aangedreven. Volgens een variante kunnen zij ook met dezelfde rotatiezin worden aangedreven, doch met een verschillend toerental.  In de plaats van ieder mes, respectievelijk snijmes 9 en tegenmes 10, met steeds dezelfde draaizin aan te drijven, al dan niet tegengesteld aan elkaar, is het ook mogelijk om  een  of beide van de messen oscillerend aan te drijven met wisselende draaizin. In zulk geval geniet het de voorkeur dat het tegenmes 10 oscilleert, terwijl het snijmes continu ronddraait. Dit betekent dan dat bijvoorbeeld in figuur 4 het tegenmes 10 heen en weer wordt verdraaid over een hoek A, terwijl het snijmes 9 steeds in dezelfde zin  roteert.   Het is duidelijk dat de rotatiebewegingen door middel van eender welk soort aandrijfmiddel kunnen worden verkregen.  In figuur 6 zijn schematisch twee afzonderlijke aandrijfelementen 14 en 15 weergegeven voor respectievelijk het snijmes 9 en het tegenmes 10. Het is echter  duidelijk  dat ook een gemeenschappelijk aandrijfelement kan worden toegepast waarbij het snijmes 9 en het tegenmes 10 dan via geschikte overbrengingen met dit aandrijfelement zijn gekoppeld.  De werking van de inrichting 8 en de daaruit voortvloeiende werkwijze voor het afsnijden van de borstelvezels 2, kan eenvoudig uit de figuren worden afgeleid. Door de inrichting 8 en een borstel 3 onderling te verplaatsen langs elkaar, is het duidelijk dat de borstelvezels 2 op de 

 <Desc/Clms Page number 9> 

 plaatsen waar de snijranden 12 en 13 met elkaar samenwerken, worden afgesneden. vanzelfsprekend wordt de onderlinge verplaatsing in werkelijkheid automatisch gerealiseerd.  Figuur 7 geeft weer, hoe een vlakke snit kan worden gerealiseerd door een parallelle onderlinge verplaatsing tussen een borstel 3 en de betreffende inrichting 8. De inrichting 8 bevindt zieh in het voorbeeld met haar axiale as, met andere woorden de draaias 11, dwars op de lengterichting van het vezelpakket, gevormd door de te snijden borstelvezels 2. Het. is evenwel duidelijk dat andere opstellingen mogelijk zijn.  Figuur 8 geeft weer dat, door gebruik te maken van de huidige uitvinding, ook gemakkelijk een profilering kan worden verwezenlijkt met een recht tegenmes 10, of althans een tegenmes 10 waarvan de snijrand 13 op een cilindrische mantel gelegen is, dus zonder dat een geprofileerd tegenmes noodzakelijk is. De profilering, die in dit geval bestaat uit een uitholling 16, wordt hierbij bekomen door de inrichting 8 naar de borstel 3 te verplaatsen, zodat dat het snijmes 9 tot op een bepaalde diepte in het vezelpakket indringt.  Het voorgaande sluit evenwel niet uit dat ook in de inrichting 8 van de uitvinding gebruik kan worden gemaakt van een geprofileerd snijmes 9 en geprofileerd tegenmes 10.  In figuur 9 is hiervan een voorbeeld weergegeven, terwijl figuren 10 en 11 een borstel 3 weergeven die door middel van het geprofileerd snijmes 9 en geprofileerd tegenmes 10 van figuur 9 is vervaardigd. 

 <Desc/Clms Page number 10> 

  Het is duidelijk dat door de combinatie van voornoemde bewegingen en het gebruik van een inrichting 8 met geprofileerde messen, bijzonder veel mogelijkheden worden geboden om ingewikkelde profielen op een vlotte wijze te realiseren.  Om een geprofileerde vorm te verwezenlijken, is het ook mogelijk om het roteerbaar snijmes 9 volgens een rechte baan langs de borstel 3 te bewegen, hetzij onder een hoek, hetzij tot op een gegeven plaats. Dit laatste is schematisch weergegeven in figuur 12, waarbij het snijmes 9, met radius R, en dus snijcirkel S, via een rechte baan Bl verplaatst wordt tot op een welbepaalde plaats P, om vervolgens van de borstel 3 te worden wegverplaatst.  Ook is het mogelijk om het snijmes 9 langsheen de borstel 3 te verplaatsen volgens een gestuurde baan, meer speciaal een niet-rechte baan of een onderbroken baan, bijvoorbeeld zoals schematisch met baan B2 is weergegeven in figuur 13.  Het is duidelijk dat met alle voornoemde verplaatsingen, onderlinge verplaatsingen bedoeld worden. Dus zowel de borstel 3, als de inrichting 8, als beide kunnen worden bewogen om de gewenste onderlinge verplaatsing te realiseren. De middelen om zulke verplaatsingen te realiseren kunnen van verschillende aard zijn, doch bestaan in wezen uit aangedreven bewegingsmechanismen om hetzij de het snijmes, hetzij de borstels, hetzij beide te verplaatsen.  De huidige uitvinding is geenszins beperkt tot de als voorbeeld beschreven en in de figuren weergegeven uitvoeringsvormen, doch dergelijke werkwijze voor het vervaardigen van borstels en de daarbij aangewende 

 <Desc/Clms Page number 11> 

 inrichting voor het snijden van borstelvezels kunnen volgens verschillende varianten worden verwezenlijkt zonder bulten het kader van de uitvinding te treden.

Claims (11)

Conclusies.
1.- Werkwijze voor het vervaardigen van borstels, waarbij borstellichamen worden voorzien met borstelvezels (2) en vervolgens deze borstelvezels (2) worden afgesneden door middel van een inrichting (8) die minstens een roteerbaar snijmes (9) en een tegenmes (10) bevat, daardoor gekenmerkt dat de borstelvezels (2) worden afgesneden door zowel het snijmes (9) als het tegenmes (10) een rotatiebeweging te laten uitvoeren hoofdzakelijk langs dezelfde draaias (11).
2. - Werkwijze volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde messen, respectievelijk het roteerbaar snijmes (9) en het tegenmes (10), volgens een of meer van volgende wijzen worden aangedreven : - zodat het roteerbaar snijmes (9) en het tegenmes (10) minstens voor een gedeelte van de snijcyclus in tegengestelde draaizin bewegen ; - zodat het roteerbaar snijmes (9) continu roterend in een richting beweegt en dat het tegenmes (10) continu roterend in de tegengestelde richting beweegt ; - zodat het roteerbaar snijmes (9) en tegenmes (10) minstens voor een gedeelte van de snijcyclus met dezelfde draaizin doch aan een verschillend toerental worden bewogen ;
- zodat minstens een van de messen, met andere woorden het snijmes (9) en/of het tegenmes (10), met een oscillerende beweging, aldus heen en weer roteerbaar, wordt verplaatst ; - zodat het snijmes (9) en het tegenmes (10) met verschillende rotatiesnelheden worden aangedreven ; - zodat het snijmes (9) en het tegenmes (10) met een zodanige snelheid worden aangedreven dat de <Desc/Clms Page number 13> opeenvolgende snijpunten, respectievelijk snijlijnen, zieh volgens een roterende baan verplaatsen.
3. - Werkwljze volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat gebruik wordt gemaakt van een roteerbaar snijmes (9) met meerdere snijranden (12) en/of van meerdere tegenmessen (10).
4.-Werkwijze volgens een van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de inrichting (8) voor het snijden van de borstelvezels (2) en de te snijden borstels (3), teneinde het volledige vezelpakket aan borstelvezels (2) te bestrijken, onderling langs elkaar worden bewogen.
5.- Werkwijze volgens een van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat een snijbewerking wordt uitgevoerd waarbij de inrichting (8) voor het snijden van de borstelvezels (2) zieh met haar axiale as kruiselings uitstrekt ten opzichte van de lengterichting van het vezelpakket gevormd door de te snijden borstelvezels (2).
6.-Werkwijze volgens een van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de borstelvezels (2) worden voorzien van een profilering waartoe minstens een van de volgende twee technieken of de combinatie van volgende twee technieken wordt toegepast : - het aanwenden van een geprofileerd roteerbaar snijmes (9) en een daarmee samenwerkend tegenmes (10) ; - het wijzigen van de afstand tussen het roteerbaar snijmes (9) en het borstellichaam van de te snijden borstels (3) zodat het snijmes (9) dieper of minder diep in het vezelpakket indringt. <Desc/Clms Page number 14>
7.-Inrichting voor het snijden van borstelvezels, van het type dat minstens een roteerbaar snijmes (9) en minstens een tegenmes (10) bevat, daardoor gekenmerkt dat het tegenmes (10) beweegbaar is.
8.-Inrichting volgens conclusie 7, daardoor gekenmerkt dat het tegenmes (10) roteerbaar is rond dezelfde draaias (11) als het roteerbaar snijmes (9).
9.-Inrichting volgens conclusie 7 of 8, daardoor gekenmerkt dat zij is voorzien van aandrijfmiddelen die geselecteerd zijn uit volgende mogelijkheden : - aandrijfmiddelen die het roteerbaar snijmes (9) en het tegenmes (10) minstens voor een gedeelte van de snijcyclus in tegengestelde draaizin aandrijven ; - aandrijfmiddelen die het roteerbaar snijmes (9) continu roterend in een richting aandrijven en die het tegenmes (10) continu roterend in de tegengestelde richting aandrijven; - aandrijfmiddelen die het roteerbaar snijmes (9) en tegenmes (10) minstens voor een gedeelte van de snijcyclus met dezelfde draaizin doch aan verschillend toerental aandrijven ; - aandrijfmiddelen die minstens een van de messen, met andere woorden het snijmes (9) en/of het tegenmes (10), met een oscillerende beweging, aldus heen en weer roteerbaar, aandrijven ;
- aandrijfmiddelen die het snijmes (9) en het tegenmes (10) met verschillende rotatiesnelheden aandrijven ; - aandrijfmiddelen die het snijmes (9) en het tegenmes (10) met een zodanige snelheid aandrijven dat de opeenvolgende snijpunten, respectievelijk snijlijnen, zieh volgens een roterende baan verplaatsen. <Desc/Clms Page number 15>
10.-Inrichting volgens een van de conclusies 7 tot 9, daardoor gekenmerkt dat zij een roteerbaar snijmes (9) met meerdere snijranden bezit en/of meerdere tegenmessen (10) bezit.
11.-Inrichting volgens een van de conclusies 7 tot 10, daardoor gekenmerkt dat zij middelen bevat die toelaten om een profilering in de borstelvezels (2) aan te brengen, waarbij deze middelen voorzien in een van de volgende twee technieken of de combinatie van volgende twee technieken toepast : - het aanwenden van een geprofileerd roteerbaar snijmes (9) en een daarmee samenwerkend tegenmes (10) ; - het verplaatsen van het roteerbaar snijmes (9) naar de borstel (3) toe, zodat het snijmes (9) in het vezelpakket indringt ; - het verplaatsen van het roteerbaar snijmes (9) volgens- een rechte baan langs de borstel (3), hetzij onder een hoek, hetzij tot op een gegeven plaats ;
- het verplaatsen van het roteerbaar snijmes (9) langsheen de borstel (3) volgens een gestuurde baan, meer speciaal een niet-rechte baan of een onderbroken baan.
BE2001/0100A 2001-02-13 2001-02-13 Werkwijze voor het vervaardigen van borstels en inrichting voor het snijden van borstelvezels hierbij aangewend. BE1013968A3 (nl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2001/0100A BE1013968A3 (nl) 2001-02-13 2001-02-13 Werkwijze voor het vervaardigen van borstels en inrichting voor het snijden van borstelvezels hierbij aangewend.

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2001/0100A BE1013968A3 (nl) 2001-02-13 2001-02-13 Werkwijze voor het vervaardigen van borstels en inrichting voor het snijden van borstelvezels hierbij aangewend.
DE60200665T DE60200665T2 (de) 2001-02-13 2002-01-23 Verfahren zur Borstenherstellung und dazu verwertbare Vorrichtung zum Schneiden von Bürstenfasern
EP02075282A EP1230871B1 (en) 2001-02-13 2002-01-23 Method for manufacturing brushes and device for cutting brush fibers used thereby
ES02075282T ES2223026T3 (es) 2001-02-13 2002-01-23 Metodo para fabricar cepillos y dispositivo para cortar fibras de cepillo usado en el mismo.
US10/072,936 US6837548B2 (en) 2001-02-13 2002-02-12 Method for manufacturing brushes and device for cutting brush fibers used thereby

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1013968A3 true BE1013968A3 (nl) 2003-01-14

Family

ID=3896860

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE2001/0100A BE1013968A3 (nl) 2001-02-13 2001-02-13 Werkwijze voor het vervaardigen van borstels en inrichting voor het snijden van borstelvezels hierbij aangewend.

Country Status (5)

Country Link
US (1) US6837548B2 (nl)
EP (1) EP1230871B1 (nl)
BE (1) BE1013968A3 (nl)
DE (1) DE60200665T2 (nl)
ES (1) ES2223026T3 (nl)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE1023106B1 (de) * 2015-11-06 2016-11-23 Bart Gerard Boucherie Verfahren zum mechanischen Anspitzen von Borsten und Schleifvorrichtung

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE1015374A3 (nl) * 2003-02-21 2005-02-01 Boucherie Nv G B
EP2377425B1 (de) * 2010-04-13 2013-10-23 GB Boucherie NV Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen von Bürsten
EP2409598B1 (en) * 2010-07-22 2018-09-26 Braun GmbH Method for producing a toothbrush head
EP2564727A1 (en) * 2011-08-27 2013-03-06 Braun GmbH Filament trimming device having an abrasion resistant cutting edge and method of trimming filaments
EP2564726B1 (en) * 2011-08-27 2015-01-07 Braun GmbH Method for providing an abrasion resistant cutting edge and trimming device having said cutting edge
GB2552354A (en) * 2016-07-20 2018-01-24 Harris L G & Co Ltd Apparatus and method for processing a brush head
DE102018002036B3 (de) 2018-03-14 2019-05-02 Linner-Elektronik AG Verfahren zum Betrieb einer Schneidvorrichtung, insbesondere zur Borstenbearbeitung einer Bürste, und Schneidvorrichtung
DE102019113140A1 (de) * 2019-05-17 2020-11-19 Top Caredent Ag Kieferorthopädiebürste und/oder Implantatreinigungsbürste und Verfahren zu deren Herstellung

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US545131A (en) * 1895-08-27 Shears for tinners use
US3589774A (en) * 1969-08-13 1971-06-29 Carlson Tool & Machine Co Trimming station for brushmaking machine
US5127290A (en) * 1991-07-01 1992-07-07 Jason Inc. Method for trimming or dressing of abrasive finishing tools
DE29612491U1 (de) * 1996-07-18 1996-10-17 Jakob Reislaender Fabrik Tech Fräser zum Beschneiden von Bürsten
DE19528834A1 (de) * 1995-08-05 1997-02-06 Zahoransky Anton Gmbh & Co Verfahren und Vorrichtung zum Profilieren und Nachbearbeiten von Borstenfeldern

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1435084A (en) * 1972-08-18 1976-05-12 Leng Armac Ltd Brush
US5683145A (en) * 1995-08-04 1997-11-04 G.B. Boucherie N.V. Brush finishing machine and a method of profiling toothbrush bristle tufts
US20020092109A1 (en) * 1998-06-05 2002-07-18 Edwards Mark S. Method and apparatus for making bristle subassemblies

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US545131A (en) * 1895-08-27 Shears for tinners use
US3589774A (en) * 1969-08-13 1971-06-29 Carlson Tool & Machine Co Trimming station for brushmaking machine
US5127290A (en) * 1991-07-01 1992-07-07 Jason Inc. Method for trimming or dressing of abrasive finishing tools
DE19528834A1 (de) * 1995-08-05 1997-02-06 Zahoransky Anton Gmbh & Co Verfahren und Vorrichtung zum Profilieren und Nachbearbeiten von Borstenfeldern
DE29612491U1 (de) * 1996-07-18 1996-10-17 Jakob Reislaender Fabrik Tech Fräser zum Beschneiden von Bürsten

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE1023106B1 (de) * 2015-11-06 2016-11-23 Bart Gerard Boucherie Verfahren zum mechanischen Anspitzen von Borsten und Schleifvorrichtung
WO2017076660A1 (de) * 2015-11-06 2017-05-11 Gb Boucherie Nv Verfahren zum mechanischen anspitzen von borsten und schleifvorrichtung

Also Published As

Publication number Publication date
EP1230871A1 (en) 2002-08-14
EP1230871B1 (en) 2004-06-30
DE60200665D1 (de) 2004-08-05
US20020109396A1 (en) 2002-08-15
DE60200665T2 (de) 2005-08-18
ES2223026T3 (es) 2005-02-16
US6837548B2 (en) 2005-01-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
BE1013968A3 (nl) Werkwijze voor het vervaardigen van borstels en inrichting voor het snijden van borstelvezels hierbij aangewend.
JP2002254426A (ja) Alcパネルの溝加工装置および溝加工方法
US3828636A (en) Rotary cutting apparatus
CN101081530B (zh) 切割圆形镜片的装置及方法
KR102181248B1 (ko) 직선형 에지를 갖는 프로파일을 위한 고성능 회전 절삭 장치
US4382397A (en) Shear wheel for cutting fabric
JPH08510818A (ja) セルフ・ドリリング及びセルフ・タッピング・ネジ、及び、その製造方法及び装置
US1250377A (en) Method of forming saws.
DE2858681C2 (nl)
CN106170361B (zh) 加工装置及加工方法
JP4080757B2 (ja) ベニヤレース
US4557074A (en) Method and apparatus for grinding undulate cutting edges of knives in tobacco cutting machines
JP3205715B2 (ja) 食品切断装置
JPH0615123B2 (ja) 切断機
CN107529720A (zh) 用于标记天然和人造草坪的标记装置
CN2230207Y (zh) 胶带切卷机
SU960335A1 (ru) Устройство дл продольного разрезани длинномерного материала
CN108290310A (zh) 横切圆锯装置和通过圆锯装置横切物体的方法
EP0492746A1 (en) Hedge trimmer
BE1011915A3 (nl) Mes voor het tot staafjes of andere vormen snijden van knolgewassen, hoofdzakelijk aardappelen.
CN210757931U (zh) 一种鸡脚切割设备用鸡脚切割系统
CN211278598U (zh) 一种用于切割重组肉条的不规则切刀组
JP2001079711A (ja) 連続波状体の切断装置
EP1005962A3 (de) Ein an synchron drehenden Scheiben exzentrisch gelagerter Messerträger für eine Schneidvorrichtung
US4114493A (en) Cutting device with rotating cutters

Legal Events

Date Code Title Description
RE Patent lapsed

Effective date: 20060228