BE1009882A5 - Spreading device. - Google Patents

Spreading device. Download PDF

Info

Publication number
BE1009882A5
BE1009882A5 BE9600014A BE9600014A BE1009882A5 BE 1009882 A5 BE1009882 A5 BE 1009882A5 BE 9600014 A BE9600014 A BE 9600014A BE 9600014 A BE9600014 A BE 9600014A BE 1009882 A5 BE1009882 A5 BE 1009882A5
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
injector
spreading
funnel
sand
nozzle
Prior art date
Application number
BE9600014A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Goldmann Norbert
Bartling Werner
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to AT2895A priority Critical patent/AT403559B/en
Application filed by Goldmann Norbert, Bartling Werner filed Critical Goldmann Norbert
Application granted granted Critical
Publication of BE1009882A5 publication Critical patent/BE1009882A5/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B60VEHICLES IN GENERAL
  • B60BVEHICLE WHEELS; CASTORS; AXLES FOR WHEELS OR CASTORS; INCREASING WHEEL ADHESION
  • B60B39/00Increasing wheel adhesion
  • B60B39/02Vehicle fittings for scattering or dispensing material in front of its wheels
  • B60B39/04Vehicle fittings for scattering or dispensing material in front of its wheels the material being granular, e.g. sand
  • B60B39/08Vehicle fittings for scattering or dispensing material in front of its wheels the material being granular, e.g. sand the dispensing being effected by fluid means
  • B60B39/086Vehicle fittings for scattering or dispensing material in front of its wheels the material being granular, e.g. sand the dispensing being effected by fluid means dispensing being effected by gas
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B61RAILWAYS
  • B61CLOCOMOTIVES; MOTOR RAILCARS
  • B61C15/00Maintaining or augmenting the starting or braking power by auxiliary devices and measures; Preventing wheel slippage; Controlling distribution of tractive effort between driving wheels
  • B61C15/08Preventing wheel slippage
  • B61C15/10Preventing wheel slippage by depositing sand or like friction increasing materials
  • B61C15/102Preventing wheel slippage by depositing sand or like friction increasing materials with sanding equipment of mechanical or fluid type, e.g. by means of steam

Abstract

De uitvinding betreft een strooiinrichting voor het strooien, respectievelijk het verstuiven, van strooigoed, meer bepaald van droog zand of ander anti-slipmateriaal, rechtstreeks voor de wielen van voertuigen, zoals bijvoorbeeld spoorvoertuigen of vrachtwagens. Om te voorkomen dat, enerzijds, vocht in het zandreservoir terecht kan komen en in de transportleiding kan binnendringen en het zandreservoir niet drukdicht hoeft te worden uitgevoerd, bestaat de strooiinrichting volgens de uitvinding uit een voorraadreservoir, een doseerinrichting 1, evenenals een daaronder gelegen, van de doseerinrichting 1 gescheiden, afvoerinrichting 2, die wordt bediend met perslucht en is gebouwd in de vorm van een injector met een speciale geometrie.The invention relates to a spreading device for spreading, or spraying, spreading material, in particular of dry sand or other anti-slip material, directly in front of the wheels of vehicles, such as, for example, rail vehicles or trucks. In order to prevent, on the one hand, moisture from entering the sand reservoir and penetrating into the transport pipe and the sand reservoir not having to be made pressure-tight, the spreading device according to the invention consists of a storage reservoir, a dosing device 1, as well as an underneath, of the dosing device 1 separated, discharge device 2, which is operated with compressed air and is built in the form of an injector with a special geometry.

Description

    

  <Desc/Clms Page number 1> 
  Strooiinrichting.  De uitvinding betreft een strooiinrichting volgens de aanhef van de octrooiconclusie 1.  Zulke strooiinrichtingen zijn bedoeld voor het strooien, respectievelijk het verstuiven van strooigoed, meer speciaal van droog zand of andere anti-slipmaterialen, rechtstreeks voor de wielen van voertuigen zoals bijvoorbeeld spoorvoertuigen of vrachtwagens.  Bij tot op heden bekende oplossingen wordt achter een zandreservoir een  zogenaamde"zandtrap"  (zoals een sifon bij vloeistoffen) voorzien om te voorkomen dat het zand ongewenst wegstroomt. Met het oog op het afvoeren wordt druklucht in het zandreservoir geblazen. Hiertoe dient het reservoir drukdicht te worden uitgevoerd, wat duur is. Bovendien verhoogt het in de transportleiding achtergebleven zand de stromingsweerstand en bemoeilijkt andermaal het hernieuwd naar buiten brengen van bijkomende hoeveelheden zand. Verder bestaat er tot heden geen ruimtelijke scheiding tussen het zandreservoir en de transportleiding voor het zand, zodat vocht via de transportleiding ook in het zandreservoir kan binnendringen, wat daar tot het klonteren van het zand kan leiden.

  In de transportleiding leidt vochtigheid tot het aankleven van het zand en eventueel tot het verstoppen van de leiding.  Het SU 935 356 beschrijft een inrichting voor het afgeven van zand onder spoorwielen, met een injector voor het afgeven van een zand-lucht-mengeling onder een wielpaar.  Door het activeren van een elektro-pneumatisch ventiel wordt perslucht in een zogenaamde injector, die met een zandreservoir is verbonden, gevoerd en wordt een zand- 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 lucht-mengeling naar de wielen geleid. Voor een hogere  efficiëntie  en een geringer zandverbruik stemt de duur van de persluchtstoot overeen met de duur van een volledige rotatie van het wiel. Door deze inrichting is een van het transport van het zand afzonderlijke dosering van dit laatste niet mogelijk.  Het AT 251 431 beschrijft een zandstrooier voor voertuigen, met een zandreservoir, waarvan de uitloopopening uitmondt in een persluchtleiding die is aangesloten op een blazer, waarbij tussen het reservoir en de persluchtleiding een afsluitorgaan is voorzien. Dit octrooischrift heeft als doel de opdracht om, bij een zo eenvoudig mogelijke constructie, een verstoppen van de leiding door het zand te beletten. Ten einde deze opdracht uit te voeren, is de afsluiting in de vorm van een magneetventiel gemaakt en is de schakelaar voor de magneet en de blazer een meertrapsschakelaar, die eerst de blazer en vervolgens de schuif voor de opening van het zandreservoir activeert. Bij deze inrichting bestaat geen mogelijkheid om het zand precies te doseren. Bij geopend ventiel komt het zand onder toedoen van de zwaartekracht in het leidinggedeelte terecht.

  Daardoor is de hoeveelheid uittredend zand afhankelijk van de vulhoogte van de trechter, respectievelijk van het erboven gesitueerd zandreservoir. Verder heeft de bekende zandstrooier geen injector als afvoerinrichting, zodat het transport van het zand rechtstreeks door de blazer geschiedt.  Het DE 31 07 219 Al betreft een werkwijze en een inrichting ter verhoging van de grip van berijpte wielen van voertuigen op een glad wegdek door het gebruik van een korrelig anti-slipmiddel. Ter verbetering van de aanhechting wordt het loopvlak van een band minstens gedeeltelijk van een kleefmiddel voorzien dat zowel het korrelige anti-slipmiddel bindt als met het loopvlak van 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 de band een vaste verbinding aangaat, en wordt het antislipmiddel gelijktijdig of daarna op het loopvlak van de band aangebracht. Een pistoolachtig opdraagarmatuur heeft aan een handvat een uittreemondstuk en twee aansluitingen voor telkens een reservoir die het antislipmiddel, respectievelijk het kleefmiddel, bevatten.  Door bekrachtiging van een handgreep treedt eerst het kleefmiddel in de vorm van een spray in een kamer, en het anti-slipmiddel komt na openen van een schuif onder toedoen van de zwaartekracht eveneens in de kamer terecht en daarna via het uittreemondstuk op het loopvlak van de band. Bij dit octrooischrift handelt het om een werkwijze voor het voorbereiden van de wielen van een voertuig door het manueel opdragen van een anti-slipmiddel op de wielen, voor de aanvang van de rit en niet tijdens de rit.  Het doel van de uitvinding is het verwezenlijken van maatregelen voor het scheiden van de zanddosering van het transport, dit terwijl de nadelen van de bekende inrichtingen worden vermeden, zodanig dat er geen vocht kan binnendringen in het zandreservoir en in de daarop aansluitende transportleiding en zodanig dat het zandreservoir niet drukdicht moet worden gemaakt.  Dit doel wordt volgens de uitvinding bereikt door de maatregelen volgens het karakteristieke gedeelte van de octrooiconclusie 1.  Een voordelige uitvoering van de injectorruimte voor het optimaliseren van het transport wordt verkregen door de maatregel volgens octrooiconclusie 2.  Een verdere voordeel wordt verkregen door de maatregel volgens octrooiconclusie 3. 

 <Desc/Clms Page number 4> 

  Voor het optimale transporteren van het strooigoed bleken ook de maatregelen volgens de conclusies 4 tot 6 voordelig.  De uitvinding wordt nader verduidelijkt met behulp van de tekening, waarin een uitvoeringsvoorbeeld van het voorwerp van de uitvinding is weergegeven. Hierin toont : figuur 1 een loodrechte doorsnede van de strooi- inrichting, figuur 2 een doorsnede van de doseerinrichting op grotere schaal, figuur 3 een bovenaanzicht van het injectorhuis, en figuur 4 een doorsnede van dit laatste volgens lijn
III-III in figuur 3.  De strooiinrichting volgens de uitvinding bestaat hoofdzakelijk uit een niet weergegeven voorraadreservoir voor het strooigoed, een doseerinrichting 1 en een hierop aangesloten afvoerinrichting 2. De doseerinrichting 1 kan naar believen zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld volgens het AT 394 169. In het weergegeven geval vertoont de doseerinrichting 1 een doseerkamer 3, waarvan de uittreeopening 4 wordt afgesloten door een doseerplunjer 5, die met behulp van een veer 6 in de weergegeven gesloten stand wordt gehouden. Voor het openen van de uittreeopening 4 is er een hefmagneet 7 voorzien, waarmee de doseerplunjer 5 tegen de kracht van de veer 6 kan worden teruggetrokken.  De afvoerinrichting 2, die zoals een straalpomp werkt volgens het injectorprincipe, bestaat uit een injectorhuis 8 met een injectormondstuk 9, dat zieh in het weergegeven geval in het midden van de lengte van het injectorhuis 8 bevindt en door een zijdelingse opening 10 daarvan wordt ingebracht. Het injectorhuis 8 bezit een 

 <Desc/Clms Page number 5> 

 toevoertrechter 11 waarop een kanaal 12 is aangesloten dat schuin verloopt naar het injectormondstuk 9. De vultrechter 11 vormt met de bovenste rand van het kanaal 12 een rand 14 die, gezien in de stromingsrichting van het strooigoed, voor de uittreeopening 16 van het injectormondstuk 9 gelegen is. De uittreeopening 16 van het injectormondstuk 9 bevindt zieh op een afstand A voor de inlaatopening 17 in een trechtervormig kanaal 13, meer bepaald een injectortrechter 13.

  Hierbij is de afstand A gelijk aan de doormeter van de inlaatopening 17 van de injectortrechter 13. De injectortrechter 13 verloopt coaxiaal met het injectormondstuk 9 in horizontale richting.  Door de opstelling van de rand 14, gezien in de stromingsrichting van het strooigoed en de lucht, voor de uittreeopening 16 van het mondstuk 9, en de gedefineerde afstand A tussen de uittreeopening 16 van het mondstuk 9 en de inlaatopening 17 van de injectortrechter 13, ontstaat een afgebakende injectorruimte 18 waarvan de geometrische uitvoering de optimalisatie van het afvoeren van het strooigoed mogelijk maakt.  De strooiinrichting volgens de uitvinding werkt volgens het straalpompprincipe, volgens hetwelke het strooigoed uit het niet weergegeven voorraadreservoir in de injectorruimte 18 wordt gezogen en via de in de injectorruimte 18 ingeblazen lucht door de injectortrechter 13 en een op de uittreeopening 20 hiervan aangesloten niet weergegeven slang, een transportleiding of dergelijke wordt afgevoerd. De ingeblazen lucht zorgt door de zuigwerking in de injectorruimte 18 zowel voor het transport van het strooigoed uit het voorraadreservoir naar de injectorruimte 18 als voor het transport van het strooigoed uit deze laatste via de aan de injectortrechter 13 aangesloten slangvormige leiding 

 <Desc/Clms Page number 6> 

 of dergelijke, bijvoorbeeld naar het wiel van een voertuig.  De luchttoevoer naar het injectormondstuk 9 kan ofwel radiaal in de richting van pijl B door het kanaal 19 of in axiale richting van de pijl C plaats vinden.  Op een voordelige manier kan de kegelhoek alfa van de 
 EMI6.1 
 toevoertrechter 11 1200 en de kegelhoek beta van de injectortrechter 13 150 bedragen, waarbij de be- schrijvende generatrice van de wand 21 van de toevoertrechter 11, die naar de axiale invoerzijde van het injectormondstuk 9 is gekeerd, parallel ligt ten opzichte van de as X-X van kanaal 12 en met de horizontale middenas Y-Y van het mondstuk 9 een hoek gamma van  300  omsluit. De kegelhoek alfa wordt gevormd als compromis tussen een goed rijzen van het zand en een lage bouwhoogte van de toevoertrechter 11.  De zijdelingse opening 10, de kanalen 12,13 en 19, evenals de toevoertrechter 11 in het injectorhuis 8 kunnen worden vervaardigd door middel van boren of frezen. Door de constructie volgens de uitvinding wordt het aanbrengen van een eigen uitvoerinrichting, zoals bijvoorbeeld een ronddraaiende borstel, binnen het bereik van het wiel overbodig. Indien een iets duurdere vervaardiging van de inrichting volgens de uitvinding wordt aanvaardt en alle overgangen in het injectorhuis met overgangsradiussen, respectievelijk afgerond, worden uitgevoerd, kunnen stromingstechnisch gezien betere resultaten worden verkregen.  Bij voorkeur bedraagt de luchtsnelheid aan de mondstukuitgang ongeveer 560 m/s, aan de inlaatopening 17 van de injectortrechter 13 ongeveer 100 tot 120 m/s en in de niet weergegeven transportleiding ongeveer 18 m/s, wat 

 <Desc/Clms Page number 7> 

 ook met de uiteindelijke uittreesnelheid van het zand overeenstemt. Met behulp van de hierboven beschreven uitvinding kan zand met een korrelgrootte van 0, 5 tot 3 mm in hoeveelheden van 300 tot 2000 g/min via tot 8 m lange transportleidingen met een diameter van 14 tot 15 mm met behulp van hoeveelheden lucht van 8 tot 10  m 3/u  worden afgevoerd. Het zandreservoir moet niet drukdicht worden uitgevoerd, daar het zand door middel van onderdruk in het injectorhuis wordt aangezogen.

  Deze onderdruk werkt tot achter een niet weergegeven aansluitflens van het zandreservoir op de doseerinrichting, respectievelijk tot in het zandreservoir, en voorkomt een  zogenaamde"brugvorming",  zodat het zand ongehinderd kan nalopen.  Het voordeel van de uitvoering van de strooiinrichting volgens de uitvinding is dat de lucht het zand niet tegen de wand drukt, maar meezuigt in haar stroom. Hierdoor kan de slijtage van de onderdelen tot een minimum worden beperkt en kan de inrichting uit lichte, goedkope materialen worden vervaardigd.  Dankzij een op zieh bekende werkwijze die deze uitvinding niet betreft, waarbij na het uitschakelen, respectievelijk het sluiten, van de zanddoseerinrichting, de persluchttoevoer nog een bepaalde tijd verder gaat, kan het achtergebleven zand uit de transportleiding worden gevoerd, zodat deze volledig leeg wordt gemaakt.  Uiteraard kunnen binnen het raam van de uitvinding nog verschillende wijzigingen worden uitgevoerd. Zo kunnen de vermelde hoeken nog een weinig groter of kleiner worden gemaakt. In plaats van lucht kan ook een ander gasvormig medium als transportmedium worden aangewend.   <Desc / Clms Page number 1>
   Spreading device.  The invention relates to a spreading device according to the preamble of the patent claim 1.  Such spreading devices are intended for the spreading or spraying of spreading material, in particular of dry sand or other anti-slip materials, directly in front of the wheels of vehicles such as, for example, rail vehicles or trucks.  In solutions known to date, a so-called "sand trap" (such as a siphon for liquids) is provided behind a sand reservoir to prevent the sand from flowing away undesirably. Compressed air is blown into the sand reservoir for disposal. For this purpose, the reservoir must be pressure-tight, which is expensive. In addition, the sand remaining in the transport pipe increases the flow resistance and again makes it difficult to bring additional amounts of sand out again. Furthermore, until now there is no spatial separation between the sand reservoir and the sand transport pipe, so that moisture can also penetrate into the sand reservoir via the transport pipe, which can lead to the clumping of the sand there.

   In the transport pipe, moisture leads to the sand sticking and possibly to the pipe clogging.  SU 935 356 describes an apparatus for dispensing sand under rail wheels, with an injector for dispensing a sand-air mixture under a wheel pair.  By activating an electro-pneumatic valve, compressed air is fed into a so-called injector, which is connected to a sand reservoir, and a sand

 <Desc / Clms Page number 2>

 air mixture to the wheels. For higher efficiency and less sand consumption, the duration of the compressed air blast corresponds to the duration of a full rotation of the wheel. Due to this device, the latter cannot be dosed separately from the transport of the sand.  AT 251 431 describes a sand spreader for vehicles, with a sand reservoir, the outlet opening of which opens into a compressed air line which is connected to a blower, wherein a shut-off member is provided between the reservoir and the compressed air line. The purpose of this patent is to prevent, in the simplest possible construction, blockage of the pipe through the sand. In order to carry out this task, the closure is made in the form of a solenoid valve and the switch for the magnet and the blower is a multi-stage switch, which first activates the blower and then the slide for the opening of the sand reservoir. With this device there is no possibility to dose the sand precisely. When the valve is open, the sand ends up in the pipe section under gravity.

   As a result, the amount of emerging sand depends on the filling height of the funnel, or on the sand reservoir situated above it. Furthermore, the known sand spreader does not have an injector as a discharge device, so that the sand is transported directly through the blower.  DE 31 07 219 A1 concerns a method and a device for increasing the grip of frosted wheels of vehicles on a slippery road surface by the use of a granular anti-slip agent. To improve adhesion, the tread of a tire is at least partially coated with an adhesive that binds both the granular anti-slip agent and the tread of

 <Desc / Clms Page number 3>

 the tire forms a fixed bond, and the anti-slip agent is applied to the tire tread simultaneously or subsequently. A pistol-like support fitting has an outlet nozzle and two connections for a reservoir, each containing a non-slip agent or adhesive.  By energizing a handle, the adhesive first enters a chamber in the form of a spray, and the anti-slip agent also enters the chamber after opening a slide under the action of gravity and then through the exit nozzle on the tread of the band. This patent is a method for preparing the wheels of a vehicle by manually applying an anti-slip agent to the wheels before the start of the ride and not during the ride.  The object of the invention is to realize measures for separating the sand dosage from the transport, while avoiding the disadvantages of the known devices, such that no moisture can penetrate into the sand reservoir and into the subsequent transport pipe and such that the sand reservoir must not be made pressure-tight.  According to the invention, this object is achieved by the measures according to the characteristic part of the patent claim 1.  An advantageous embodiment of the injector space for optimizing the transport is obtained by the measure according to patent claim 2.  A further advantage is obtained by the measure according to patent claim 3.

 <Desc / Clms Page number 4>

   The measures according to claims 4 to 6 have also proved advantageous for the optimum transport of the spreading material.  The invention is further elucidated with the aid of the drawing, in which an embodiment of the object of the invention is shown. Herein: figure 1 shows a perpendicular cross-section of the spreading device, figure 2 shows a cross-section of the metering device on a larger scale, figure 3 shows a top view of the injector housing, and figure 4 shows a cross-section of the latter in line.
III-III in figure 3.  The spreading device according to the invention mainly consists of a storage reservoir (not shown) for the spreading material, a dosing device 1 and a discharge device 2 connected thereto. The dosing device 1 can be designed at will, for example according to AT 394 169. In the case shown, the dosing device 1 a metering chamber 3, the exit opening 4 of which is closed by a metering plunger 5, which is held in the shown closed position by means of a spring 6. A lifting magnet 7 is provided for opening the outlet opening 4, with which the dosing plunger 5 can be retracted against the force of the spring 6.  The discharge device 2, which works like a jet pump according to the injector principle, consists of an injector housing 8 with an injector nozzle 9, which in the case shown is in the middle of the length of the injector housing 8 and is inserted through a lateral opening 10 thereof. The injector housing 8 has one

 <Desc / Clms Page number 5>

 feed hopper 11 to which a channel 12 is connected, which runs at an angle to the injector nozzle 9. The hopper 11 forms with the upper edge of the channel 12 an edge 14 which, viewed in the direction of flow of the spreading material, is located in front of the outlet opening 16 of the injector nozzle 9 is. The outlet opening 16 of the injector nozzle 9 is located at a distance A from the inlet opening 17 in a funnel-shaped channel 13, in particular an injector funnel 13.

   The distance A here is equal to the diameter of the inlet opening 17 of the injector funnel 13. The injector funnel 13 extends coaxially with the injector nozzle 9 in a horizontal direction.  Due to the arrangement of the rim 14, viewed in the flow direction of the spreading material and the air, in front of the outlet opening 16 of the nozzle 9, and the defined distance A between the outlet opening 16 of the nozzle 9 and the inlet opening 17 of the injector funnel 13, a delineated injector space 18 is created, the geometric design of which makes it possible to optimize the removal of the spreading material.  The spreading device according to the invention operates according to the jet pump principle, according to which the spreading material is drawn from the storage reservoir (not shown) into the injector space 18 and via the air blown into the injector space 18 through the injector funnel 13 and a hose (not shown) connected to the outlet opening 20 thereof, a transport pipe or the like is removed. Due to the suction effect in the injector space 18, the blown-in air transports the spreading material from the supply reservoir to the injector space 18 as well as the transport of the spreading material from the latter via the hose-shaped pipe connected to the injector funnel 13.

 <Desc / Clms Page number 6>

 or the like, for example to the wheel of a vehicle.  The air supply to the injector nozzle 9 can take place either radially in the direction of arrow B through the channel 19 or in the axial direction of the arrow C.  In an advantageous manner, the cone angle alpha of the
 EMI6.1
 feed funnel 11 1200 and the cone angle beta of the injector funnel 13 are 150, the descriptive generator of the wall 21 of the feed funnel 11 facing the axial inlet side of the injector nozzle 9 being parallel to the axis XX of channel 12 and encloses an angle range of 300 with the horizontal center axis YY of the nozzle 9. The cone angle alpha is formed as a compromise between a good rise of the sand and a low construction height of the feed funnel 11.  The side opening 10, channels 12, 13 and 19, as well as the feed funnel 11 in the injector housing 8 can be made by drilling or milling. The construction according to the invention makes the provision of a separate discharge device, such as, for example, a rotating brush, unnecessary within the range of the wheel. If a slightly more expensive manufacture of the device according to the invention is accepted and all transitions in the injector housing with transition radii, respectively rounded, are carried out, flow-wise better results can be obtained.  Preferably, the air velocity at the nozzle outlet is about 560 m / s, at the inlet opening 17 of the injector funnel 13 about 100 to 120 m / s and in the transport pipe (not shown) about 18 m / s

 <Desc / Clms Page number 7>

 also corresponds to the final exit speed of the sand. Using the invention described above, sand with a grain size of 0.5 to 3 mm in amounts of 300 to 2000 g / min can be supplied through up to 8 m long pipelines with a diameter of 14 to 15 mm using amounts of air of 8 to 10 m 3 / h are removed. The sand reservoir should not be pressure-tight, as the sand is sucked into the injector housing by means of underpressure.

   This negative pressure acts behind a connecting flange of the sand reservoir on the metering device (not shown) or into the sand reservoir, and prevents so-called "bridging", so that the sand can run freely.  The advantage of the design of the spreading device according to the invention is that the air does not press the sand against the wall, but draws it into its flow. As a result, the wear of the parts can be minimized and the device can be manufactured from light, inexpensive materials.  Thanks to a method known in the art which does not concern the present invention, wherein after the sand metering device has been switched off or closed, the compressed air supply continues for a certain time, the remaining sand can be discharged from the transport pipe, so that it is completely emptied .  Various modifications can of course be made within the scope of the invention. The angles mentioned can thus be made slightly larger or smaller. Instead of air, another gaseous medium can also be used as a transport medium.


  

Claims (6)

 1. Conclusies. l.-Strooiinrichting, met een voorraadreservoir, een doseerinrichting en een afvoerinrichting, daardoor gekenmerkt dat achter de doseerinrichting (1) een als injector uitgevoerde, met perslucht bediende transport-, respectievelijk afvoerinrichting (2) voor het afvoeren van het strooigoed is voorzien, waarbij de afvoerinrichting (2) een injectorhuis (8) met een toevoertrechter (11) en een daaraan aansluitend kanaal (12) vertoont, waarvan de as schuin op de langsas van een hierin uitmondend injectormondstuk (9) verloopt, waarop op een axiale afstand (A) een injectortrechter (13) aansluit, waarbij tussen het mondstuk (9) en de injectortrechter (13) een injectorruimte (18) is gevormd. Conclusions. Spreader device, with a storage reservoir, a dosing device and a discharge device, characterized in that behind the dosing device (1) a compressed air-operated transport or discharge device (2) is provided for discharging the spreading material, in which case the discharge device (2) has an injector housing (8) with a feed funnel (11) and an adjoining channel (12), the axis of which extends obliquely on the longitudinal axis of an injector nozzle (9) opening therein, on which an axial distance (A ) connects an injector funnel (13), an injector space (18) being formed between the nozzle (9) and the injector funnel (13).
 2. 2.-Strooiinrichting volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat een tussen de toevoertrechter (11) en het hierop aansluitend kanaal (12) gevormde rand (14), gezien in de transportrichting van het strooigoed, respectievelijk in de stromingsrichting van de lucht, voor de uittreeopening (16) van het injectormondstuk (9) in de injectorruimte (8) is gesitueerd.   Spreading device according to claim 1, characterized in that an edge (14) formed between the feed funnel (11) and the adjoining channel (12), viewed in the direction of transport of the spreading material, or in the flow direction of the air, for the outlet opening (16) of the injector nozzle (9) is located in the injector space (8).
 3. 3.-Strooiinrichting volgens conclusie 2, daardoor gekenmerkt dat de afstand (A) tussen de uittreeopening (16) van het injectormondstuk (9) en de uittreeopening uit de injectorruimte (18), respectievelijk de inlaatopening (17) in de injectortrechter (13), gelijk is aan de diameter van deze inlaatopening (17).   Spreading device according to claim 2, characterized in that the distance (A) between the outlet opening (16) of the injector nozzle (9) and the outlet opening from the injector space (18), respectively the inlet opening (17) in the injector funnel (13) is equal to the diameter of this inlet opening (17).
 4. 4.-Strooiinrichting volgens ten minste een van de conclusies 1 tot 3, daardoor gekenmerkt dat de trechterhoek (alfa) van de toevoertrechter (11) ongeveer 1200 bedraagt. <Desc/Clms Page number 9>   Spreading device according to at least one of claims 1 to 3, characterized in that the funnel angle (alpha) of the feed funnel (11) is approximately 1200.  <Desc / Clms Page number 9>  
 5. 5.-Strooiinrichting volgens ten minste één van de conclusies 1 tot 4, daardoor gekenmerkt dat de hoek van de as (X-X) van het op de toevoertrechter (11) aansluitend kanaal (12) ten opzichte van de middenas (Y-Y) van de injectormondstuk (9) hoofdzakelijk 300 bedraagt. Spreading device according to at least one of claims 1 to 4, characterized in that the angle of the axis (XX) of the channel (12) connecting to the feed funnel (11) relative to the center axis (YY) of the injector nozzle (9) is mainly 300.
 6. 6.-Strooiinrichting volgens één van de conclusies 1 tot 5, daardoor gekenmerkt dat de hoek van de injectortrechter (13) hoofdzakelijk 150 bedraagt.   Spreading device according to any one of claims 1 to 5, characterized in that the angle of the injector funnel (13) is essentially 150.
BE9600014A 1995-01-11 1996-01-09 Spreading device. BE1009882A5 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AT2895A AT403559B (en) 1995-01-11 1995-01-11 Spreader

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1009882A5 true BE1009882A5 (en) 1997-10-07

Family

ID=3479614

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE9600014A BE1009882A5 (en) 1995-01-11 1996-01-09 Spreading device.

Country Status (4)

Country Link
AT (1) AT403559B (en)
BE (1) BE1009882A5 (en)
CH (1) CH690325A5 (en)
DE (1) DE19547746C2 (en)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT403679B (en) * 1996-06-28 1998-04-27 Goldmann Norbert Air-operated discharge device for a spreader
AT405499B (en) * 1998-02-16 1999-08-25 Goldmann Norbert Seal for piston-controlled dosing devices in spreaders
AT408866B (en) 2000-03-17 2002-03-25 Goldmann Norbert Spreading device
DE10117337C1 (en) * 2001-04-06 2002-07-04 Albert Hang Chip spreader, to give vehicle wheels a gripping surface on ice, has a housing in front of the wheel(s) with an inner rotating container to take a charge of chips and release it through an outflow in front of the wheel tire(s)
AT411897B (en) * 2001-10-16 2004-07-26 Goldmann Norbert Dosing device for a sand spreader, especially for a rail vehicle
AT503939B1 (en) 2006-09-26 2008-02-15 Goldmann Norbert Method and device for monitoring and preparing the sand supply in a sand vessel of a sanding device of a vehicle, in particular a rail vehicle
AT503940B1 (en) * 2006-11-29 2008-02-15 Goldmann Norbert Scattering device for vehicle i.e. rail vehicle, to dose sand amount from sand container, has sand conveying system working according to injector principle, and nozzle connected upstream to injector in pressurized air conduit
DE202007018806U1 (en) 2007-04-16 2009-06-04 Unger, Bernd Insulation Board
AT507976B1 (en) 2009-01-22 2011-03-15 Nowe Gmbh SPREADING DEVICE FOR SPREADING STREUGUT BEFORE THE WHEELS OF A VEHICLE
EA026252B1 (en) * 2010-08-09 2017-03-31 Дженерал Электрик Компани Tractive effort system and method
AT521564A1 (en) 2018-08-06 2020-02-15 Nowe Gmbh Device for spreading granules

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB301150A (en) * 1927-09-28 1928-11-29 Alexander Alexandrovich Postni Improvements relating to sanding and like appliances for use on motor vehicles
US2175151A (en) * 1937-07-12 1939-10-03 Graham White Sander Corp Improved sander nozzle
US2606781A (en) * 1949-05-31 1952-08-12 Charles H Cummings Sand pipe dispensing nozzle
US2999711A (en) * 1959-04-24 1961-09-12 Leonard J Sturmer Anti-skid sanding device
EP0025203A1 (en) * 1979-09-08 1981-03-18 SAPI-Drucklufttechnik GmbH. Sprinkling device for road vehicles
DE3410409A1 (en) * 1984-03-21 1985-09-26 Knorr Bremse Gmbh Device for dispensing sand for rail vehicles
US4968069A (en) * 1989-03-29 1990-11-06 Jensen Michael S Sand dispensing device having plural compartments

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT251431B (en) * 1964-07-31 1967-01-10 Karl Lagger Holzhandel Und Exp Sand spreaders for automobiles
DE7806581U1 (en) * 1978-03-04 1980-01-31 Einert, Otto, 7000 Stuttgart MOTOR VEHICLE WITH SPREADER
SU935356A1 (en) * 1980-09-08 1982-06-15 Московский Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Институт Инженеров Железнодорожного Транспорта Method of regulating sand feed under rail vehicle wheels
DE3107219A1 (en) * 1981-02-26 1982-09-02 Albert Diesenberger Device for increasing the grip of vehicles on slippery carriageways and a device for carrying out the method
DE8523876U1 (en) * 1985-08-19 1985-11-21 Niehusen, Hermann Martin, 2300 Kiel, De

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB301150A (en) * 1927-09-28 1928-11-29 Alexander Alexandrovich Postni Improvements relating to sanding and like appliances for use on motor vehicles
US2175151A (en) * 1937-07-12 1939-10-03 Graham White Sander Corp Improved sander nozzle
US2606781A (en) * 1949-05-31 1952-08-12 Charles H Cummings Sand pipe dispensing nozzle
US2999711A (en) * 1959-04-24 1961-09-12 Leonard J Sturmer Anti-skid sanding device
EP0025203A1 (en) * 1979-09-08 1981-03-18 SAPI-Drucklufttechnik GmbH. Sprinkling device for road vehicles
DE3410409A1 (en) * 1984-03-21 1985-09-26 Knorr Bremse Gmbh Device for dispensing sand for rail vehicles
US4968069A (en) * 1989-03-29 1990-11-06 Jensen Michael S Sand dispensing device having plural compartments

Also Published As

Publication number Publication date
AT403559B (en) 1998-03-25
DE19547746C2 (en) 2003-02-13
DE19547746A1 (en) 1996-07-18
ATA2895A (en) 1997-08-15
CH690325A5 (en) 2000-07-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
BE1009882A5 (en) Spreading device.
CN107406084B (en) Pneumatic conveying device and metering device with injection pump for flowable material and sanding device
US8308394B2 (en) Vacuum-operated material transfer system and method
US4948054A (en) Pneumatic drywall texture bazooka
US5580106A (en) Traction device
EP3177431B1 (en) Apparatus for cleaning surfaces
US4968069A (en) Sand dispensing device having plural compartments
AT508994B1 (en) Sanding device for a rail vehicle
US5556325A (en) Pressurization system for abrasive supply pot
EP1612117A1 (en) Rail vehicle sanding device, -method and vehicle therefor
CA2882102C (en) Grit discharging facility for vehicles, in particular railway vehicles, and method for discharging grit
US20060131891A1 (en) Method and apparatus for enabling a motorized vehicle to stop and/or start on ice and snow
US6347753B1 (en) Zero velocity spreading system for distributing particulate material
CN100434317C (en) Antiskid material sprinkling apparatus
AT405499B (en) Seal for piston-controlled dosing devices in spreaders
US3363923A (en) Pneumatically operated abrasive distributor
DE102016100291B3 (en) Dispensing device and method for dispensing friction coefficient modifiers for a rail vehicle
JP4824245B2 (en) Injection device
DE10105525A1 (en) Spreading apparatus, e.g. for sand, has no-return valve between pneumatic injector-type feeding or application device and compressor
US2727770A (en) Jet sander for vehicles
US10456762B1 (en) Machine for mixing and conveying a road application mixture and the methods of use thereof
CZ285262B6 (en) Vehicle for transportation of material in the form of a powder, granules and/or rolls
DE102006032184B4 (en) Device for conveying powdered fluidized media
AT403679B (en) Air-operated discharge device for a spreader
US1516211A (en) Antiskid device for automobiles and other vehicles

Legal Events

Date Code Title Description
RE Patent lapsed

Effective date: 20140131