BE1005599A3 - Beveiligingsinrichting voor een apparaat die lasten opheft of neerzet. - Google Patents

Beveiligingsinrichting voor een apparaat die lasten opheft of neerzet. Download PDF

Info

Publication number
BE1005599A3
BE1005599A3 BE9200109A BE9200109A BE1005599A3 BE 1005599 A3 BE1005599 A3 BE 1005599A3 BE 9200109 A BE9200109 A BE 9200109A BE 9200109 A BE9200109 A BE 9200109A BE 1005599 A3 BE1005599 A3 BE 1005599A3
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
rod
arm
mentioned
hollow
loose
Prior art date
Application number
BE9200109A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Handi Move
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Handi Move filed Critical Handi Move
Priority to BE9200109A priority Critical patent/BE1005599A3/nl
Application granted granted Critical
Publication of BE1005599A3 publication Critical patent/BE1005599A3/nl

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61GTRANSPORT, PERSONAL CONVEYANCES, OR ACCOMMODATION SPECIALLY ADAPTED FOR PATIENTS OR DISABLED PERSONS; OPERATING TABLES OR CHAIRS; CHAIRS FOR DENTISTRY; FUNERAL DEVICES
  • A61G7/00Beds specially adapted for nursing; Devices for lifting patients or disabled persons
  • A61G7/10Devices for lifting patients or disabled persons, e.g. special adaptations of hoists thereto
  • A61G7/1013Lifting of patients by
  • A61G7/1019Vertical extending columns or mechanisms
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61GTRANSPORT, PERSONAL CONVEYANCES, OR ACCOMMODATION SPECIALLY ADAPTED FOR PATIENTS OR DISABLED PERSONS; OPERATING TABLES OR CHAIRS; CHAIRS FOR DENTISTRY; FUNERAL DEVICES
  • A61G7/00Beds specially adapted for nursing; Devices for lifting patients or disabled persons
  • A61G7/10Devices for lifting patients or disabled persons, e.g. special adaptations of hoists thereto
  • A61G7/1013Lifting of patients by
  • A61G7/1017Pivoting arms, e.g. crane type mechanisms
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61GTRANSPORT, PERSONAL CONVEYANCES, OR ACCOMMODATION SPECIALLY ADAPTED FOR PATIENTS OR DISABLED PERSONS; OPERATING TABLES OR CHAIRS; CHAIRS FOR DENTISTRY; FUNERAL DEVICES
  • A61G7/00Beds specially adapted for nursing; Devices for lifting patients or disabled persons
  • A61G7/10Devices for lifting patients or disabled persons, e.g. special adaptations of hoists thereto
  • A61G7/1063Safety means
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
  • B66FHOISTING, LIFTING, HAULING OR PUSHING, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, e.g. DEVICES WHICH APPLY A LIFTING OR PUSHING FORCE DIRECTLY TO THE SURFACE OF A LOAD
  • B66F17/00Safety devices, e.g. for limiting or indicating lifting force
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61GTRANSPORT, PERSONAL CONVEYANCES, OR ACCOMMODATION SPECIALLY ADAPTED FOR PATIENTS OR DISABLED PERSONS; OPERATING TABLES OR CHAIRS; CHAIRS FOR DENTISTRY; FUNERAL DEVICES
  • A61G2203/00General characteristics of devices
  • A61G2203/70General characteristics of devices with special adaptations, e.g. for safety or comfort
  • A61G2203/72General characteristics of devices with special adaptations, e.g. for safety or comfort for collision prevention

Abstract

De uitvinding betreft een beveiligingsinrichting voor een apparaat die lasten opheft of neerzet bestaande uit minstens één kolom (1,10) waaraan een arm (2, 11) is bevestigd die door middelen op en neer wordt bewogen, gekenmerkt doordat hogerbedoelde middelen op een stang (5) die telescopisch in een holle buis (6) schuift of op een holle stang (8) die om een losse stang (9) schuift inwerken om hogerbedoelde arm (2, 11) op te lichten en neer te laten, zodanig dat wanneer bedoelde arm (2, 11) wordt tegengehouden , de stang (5) en de holle buis (6) en de holle stang (8) en de losse stang (9), t.o.v. elkaar kunnen schuiven.

Description


  <Desc/Clms Page number 1> 
   "Beveiligingsinrichting voor een apparaat die lasten opheft of neerzet" 
Deze uitvinding heeft betrekking op een beveiligingsinrichting voor een apparaat die lasten opheft of neerzet bestaande uit minstens  een  kolom waaraan een arm is bevestigd die door motorische, pneumatische of hydraulische middelen op en neer wordt bewogen.   Dergelijke inrichtingen zijn bekend.  Een domein waarin zij regelmatig toepassing vinden, is het oplichten en neerzetten van patienten. De uitvinding is geenszins beperkt tot dit domein. Ook het lichten en afzetten van vrachten van welke aard ook en in het algemeen het uitoefenen van een duw-of trekkracht op een mechanisch onderdeel, bijvoorbeeld, valt in het raam van deze octrooiaanvrage.   Bij apparaten of toestellen van het meest gebruikelijke type voor het oplichten en neerzetten van patiënten is de arm scharnierend aan de reeds hogerbedoelde kolom bevestigd. Het oplichten en naar beneden bewegen van de arm geschiedt, in vele gevallen, motorisch hoewel hydraulische of pneumatische aandrijvingen eveneens toepassing kunnen vinden.   De arm wordt naar omhoog en naar omlaag bewogen door een stang die zelf gedeeltelijk als een spindelstang is uitgewerkt. Wanneer beroep wordt gedaan op een electromotor met reductor, is het niet uitgesloten dat de motor niet correct reageert op  een  of ander bevel. In het bijzonder is vooral het gevaar zeer groot dat wanneer de arm naar beneden wordt 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 bewogen en de motor die deze arm beweegt niet tijdig wordt gestopt (als gevolg van een menselijke fout of van een technisch defekt) de arm zich naar omlaag zal blijven bewegen wat zeer ernstige verwondingen aan een  patiënt  kan veroorzaken.   Het is duidelijk dat wanneer dit probleem zich stelt met het toestel voor het hijsen en/of neerzetten van goederen, zware beschadiging hieraan kan worden toegebracht wanneer de arm bij haar neerwaartse beweging niet tijdig wordt gestopt of helemaal niet meer kan worden gestopt.   Het doel van de uitvinding is nu een beveiligingsinrichting voor te schrijven die het probleem volledig oplost en een zeer grote veiligheid biedt in die gevallen waar een aandrijfmotor of gelijk welk aandrijfmiddel van een dergelijke arm niet tijdig reageert op een ontvangen bevel of het bevel gewoonweg niet wordt gegeven zodat de arm zich met een zeer grote kracht naar beneden blijft verplaatsen.   De bedoeling is dus een inrichting van het beschreven type voor te schrijven die kan worden gestopt wanneer de arm van het apparaat een hindernis ontmoet bij de neerwaartse beweging hiervan.   Om dit volgens de uitvinding mogelijk te maken, werken hogerbedoelde middelen in op een stang die telescopisch in een holle buis schuift of op een holle stang die om een losse stang schuift om hogerbedoelde arm op te lichten en neer te laten,  een  en ander zodanig dat wanneer bedoelde arm rechtstreeks of onrechtstreeks door een hindernis wordt tegengehouden, de stang en de holle buis, enerzijds, en de holle stang en de losse stang, anderzijds, ten opzichte van elkaar kunnen schuiven zodat een verdere neerwaartse beweging van de arm kan worden vermeden, wanneer hogerbedoelde arm door een bedienaar 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 bijvoorbeeld wordt tegengehouden.   Andere details en voordelen van de uitvinding zullen blijken uit de hiernavolgende beschrijving van een beveiligingsinrichting voor een apparaat die lasten opheft en neerzet, volgens de uitvinding. Deze beschrijving wordt uitsluitend bij wijze van voorbeeld gegeven en beperkt de uitvinding niet. De verwijzingscijfers hebben betrekking op de hieraan toegevoegde figuren.   Figuur 1 is een schematisch gehouden zijaanzicht van een apparaat voor het lichten en neerzetten van lasten, volgens de uitvinding.   Figuur 2 is een zieht analoog aan figuur 1 waarbij de arm van het apparaat een hindernis ontmoet.   Figuur 3 vertoont op een grotere schaal de relatieve positie van een buis ten opzichte van een stang die op en neer kan bewogen worden (stand zonder hindernis).   Figuur 4 vertoont op een grotere schaal de relatieve positie van een buis ten opzichte van een stang die op en neer kan bewogen worden (stand met hindernis).   Figuur 5 vertoont op een grotere schaal de relatieve positie van een stang ten opzichte van een holle buis die op en neer kan bewogen worden (stand zonder hindernis).   Figuur 6 vertoont op een grotere schaal de relatieve positie van een stang ten opzichte van een holle buis die op en neer kan bewogen worden (stand met hindernis).   Figuur 7 is op een andere schaal een schematisch gehouden vooraanzicht van een variante van het apparaat volgens de uitvinding.   De beveiligingsinrichting door deze 

 <Desc/Clms Page number 4> 

 verschillende figuren voorgesteld behoort tot een apparaat voor het opheffen en neerzetten van lasten.   In het in de aanhef uiteengezet voorbeeld wordt hier vooral het geval besproken van een apparaat bestemd om patiënten op te lichten en neer te zetten. Een dergelijk apparaat bestaat ondermeer uit een kolom 1 met een scharnierende arm 2. Deze arm wordt opgelicht volgens het principe van de hefboom van de derde soort. Het oplichten van de arm 2 geschiedt door gebruik te maken van een electromotor 3 die in de cilinder 4 een vijzelstang of spindel aandrijft die op de stang 5 de nodige druk uitoefent om de arm 2 op te lichten.   Overeenkomstig de uitvinding kan dit nu op een van de twee volgende wijzen worden verwezenlijkt. a) Eerste uitvoeringsvorm
Volgens de eerste uitvoeringsvorm  (figuren l,  2,3, 4 en 7) wordt de stang 5 uit de cilinder 4 geduwd en schuift de stang 5 in een met deze stang telescopisch samenwerkende holle buis 6. De buis 6 is bovenaan in 7 scharnierend verbonden met de arm 2.   Bij het oplichten van de arm 2 drukt dus het bovenste eind van de stang 5 tegen de bodem 6' van de holle buis 6. Bij het naar omlaag bewegen van de arm 2 drukt deze door haar eigen gewicht op de holle buis 6 die op haar beurt met de bodem 6'op de stang 5 rust. Ontmoet nu de arm 6 een hindernis en kan de electromotor 3 niet worden stopgezet, dan kan de bedienaar nog steeds de arm tegenhouden wat echter niet belet dat bij verder ronddraaiende electromotor 3 de stang 5 verder naar omlaag wordt bewogen en zieh los blijft verplaatsen ten opzichte van de holle buis 6 zoals dit trouwens wordt afgebeeld door figuur 4.   Wanneer wordt gesproken over een 

 <Desc/Clms Page number 5> 

 hindernis, dan kan dit hetzij de patiënt zelf zijn, hetzij het bed of de stoel van deze patiënt, maar dit kan ook een meubelonderdeel zijn en in het geval waarbij de motor niet kan worden stopgezet, kan de bedienaar gewoonweg zijn arm uitstrekken en de scharnierende arm 2 van het apparaat tegenhouden. Een geforceerde verdere neerwaartse verplaatsing van de arm 2 moet in geen geval worden gevreesd. In figuur 2 wordt de hindernis gevormd door de patiënt zelf maar dit is uiteraard een zeer schematisch en vereenvoudigde voorstelling van de feiten.

  In vele gevallen ligt de  patiënt  in een draagraam en dit draagraam is dan bedoeld om op zijn bed te worden afgezet zodat een verdere neerwaartse beweging van de arm 2 zeer ernstige verwondingen zou kunnen veroorzaken. b) Tweede uitvoeringsvorm
Het principe volgens hetwelke de tweede uitvoeringsvorm is uitgedacht, is zeer verwant met de eerste. Volgens de tweede uitvoeringsvorm wordt de stang 5 vervangen door een holle stang 8 (figuren 5 en 6), terwijl de holle buis 6 uit de uitvoeringsvorm volgens de figuren 1 tot 4 vervangen wordt door een losse stang 9 met een cilindervormige aanslag 9' waartegen het bovendeel van de holle stang 8 bij het omhoog bewegen van de arm 2 kan drukken.   Ontmoet nu de arm 2 een hindernis zoals zopas uiteengezet, dan gaat de holle stang gewoonweg verder naar omlaag ten opzichte van de losse stang 9 blijven bewegen. Hier ook kan de bedienaar van het toestel die een defekt aan de besturing van de electromotor vaststelt, de arm 2 gewoonweg tegenhouden. Een gedwongen aandrijving en dus een blijvende neerwaartse verplaatsing van de losse stang 9 is dus niet meer te vrezen.   In figuur 7 is een variante voorgesteld 

 <Desc/Clms Page number 6> 

 waarbij men hier twee kolommen 10 aantreft langsheen dewelke een arm 11 op en neer kan worden verplaatst. De onderdelen die de op-en neerwaartse beweging van de arm 11 mogelijk maken, zijn hier van het type volgens figuren 5 en 6 waarbij een losse stang 9 in een holle stang 8 kan worden verplaatst. ook hier kan ingegrepen worden om te beletten dat de arm 11 tegen de wil in van de bedienaar verder naar omlaag zou worden verplaatst omdat bij het verder blijven draaien van de electromotor 3 de holle stang 8 verder naar omlaag zal worden getrokken en langsheen de losse stang 9 verder verschuiven, zodat wanneer de arm 11 met de hand wordt tegengehouden, dit door de tussenkomst van een of twee bedienaars kan worden verwezenlijkt.   Hoewel de uitvinding is beschreven in het licht van de problemen die gebonden zijn aan het oplichten en afzetten van een  patiënt,  is het duidelijk dat de octrooiaanvrage ook het domein omvat waarin gelijkaardige problemen kunnen worden ontmoet, niet alleen bij het lichten en neerzetten van lasten maar eveneens bij het uitoefenen van een trekkracht op voorwaarde evenwel dat de arm 2 of de arm 11 zieh door hun eigen gewicht, dus door de zwaartekracht, naar beneden verplaatsen.   Het is duidelijk dat de uitvinding niet beperkt is tot de hierboven beschreven uitvoeringsvorm en dat hieraan wijzigingen zouden kunnen worden aangebracht zonder buiten het raam van de octrooiaanvrage te treden.

Claims (6)

 1. CONCLUSIES 1. Beveiligingsinrichting voor een apparaat die lasten opheft of neerzet bestaande uit minstens een kolom (1, 10) waaraan een arm (2,11) is bevestigd die door motorische, pneumatische of hydraulische middelen op en neer wordt bewogen, met het kenmerk dat hogerbedoelde middelen op een stang (5) die telescopisch in een holle buis (6) schuift of op een holle stang (8) die om een losse stang (9) schuift inwerken om hogerbedoelde arm (2,11) op te lichten en neer te laten, een en ander zodanig dat wanneer bedoelde arm (2,11) rechtstreeks of onrechtstreeks door een hindernis wordt tegengehouden, de stang (5) en de holle buis (6), enerzijds, en de holle stang (8) en de losse stang (9), anderzijds ten opzichte van elkaar kunnen schuiven zodat een verdere neerwaartse beweging van de arm kan worden vermeden, wanneer hogerbedoelde arm (2,
  11) door een bedienaar bijvoorbeeld wordt tegengehouden.
 2. 2. Beveiligingsinrichting volgens EMI7.1 conclusie 1, met het kenmerk dat hogerbedoelde arm (2) scharnierend op hogerbedoelde kolom (1) is gemonteerd.
 3. 3. Beveiligingsinrichting volgens een van de conclusies 1 en 2, met het kenmerk dat hogerbedoelde stang (5) die telescopisch in een holle buis (6) schuift en hogerbedoelde holle stang (8) die over een losse stang (9) schuift, telkens twee aan twee een hefboom van de derde soort vormen met een steunpunt, een onderdeel dat onderaan deel uitmaakt van hogerbedoelde kolom en een machtspunt op hogerbedoelde arm in de nabijheid van de plaats waar bedoelde arm op bedoelde kolom scharnierend is verbonden.
 4. 4. Beveiligingsinrichting volgens een van de conclusies 1 - 3, met het kenmerk dat bij opwaartse beweging van de stang (5) deze op de bodem <Desc/Clms Page number 8> (6') van de holle buis (6) drukt.
 5. 5. Beveiligingsinrichting volgens een van de conclusies 1 en 3, met het kenmerk dat bij opwaartse beweging van de holle stang (8) het naar boven gericht uiteinde van de holle stang (8) tegen een cilindervormige aanslag (9') van de losse stang (9) drukt.
 6. 6. Beveiligingsinrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk dat wanneer twee kolommen (10) aanwezig zijn en de functie van hogerbedoelde arm door een tussen deze kolommen (10) op en neer beweegbare arm (11) wordt overgenomen die door motorische, pneumatische of hydraulische middelen op en neer wordt bewogen, hogerbedoelde stang (5) die telescopisch in een holle buis (6) schuift en hogerbedoelde holle stang (8) die over de losse stang (9) schuift telkens twee aan twee een drukstang vormen die op een willekeurige plaats, doch bij voorkeur op gelijke afstand van hogerbedoelde kolommen (10), op hogerbedoelde arm (11) inwerkt.
BE9200109A 1992-02-03 1992-02-03 Beveiligingsinrichting voor een apparaat die lasten opheft of neerzet. BE1005599A3 (nl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE9200109A BE1005599A3 (nl) 1992-02-03 1992-02-03 Beveiligingsinrichting voor een apparaat die lasten opheft of neerzet.

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE9200109A BE1005599A3 (nl) 1992-02-03 1992-02-03 Beveiligingsinrichting voor een apparaat die lasten opheft of neerzet.
EP19930870018 EP0555198A1 (en) 1992-02-03 1993-01-28 Safety device for an apparatus provided for lifting and lowering loads
CA 2088388 CA2088388A1 (en) 1992-02-03 1993-01-29 Safety device for an apparatus provided for lifting and lowering loads

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1005599A3 true BE1005599A3 (nl) 1993-11-16

Family

ID=3886123

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE9200109A BE1005599A3 (nl) 1992-02-03 1992-02-03 Beveiligingsinrichting voor een apparaat die lasten opheft of neerzet.

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP0555198A1 (nl)
BE (1) BE1005599A3 (nl)
CA (1) CA2088388A1 (nl)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102005015795B4 (de) * 2005-04-06 2008-02-14 Siemens Ag Geräteschutz für Hubeinheit
GB0523173D0 (en) * 2005-11-14 2005-12-21 Huntleigh Technology Plc Bed servicing system and procedure
ITVI20060238A1 (it) * 2006-07-25 2008-01-26 Sir Societa Italiana Riduttori Srl Colonna telescopica perfezionata
WO2017054034A1 (en) * 2015-10-02 2017-04-06 Light And Easy Mobility Pty Ltd Mobility aid

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3677424A (en) * 1970-08-06 1972-07-18 William G Anderson Invalid lifting apparatus
US4092748A (en) * 1976-07-16 1978-06-06 Air Rotor Development Company, Inc. Patient handling system
WO1990001916A1 (en) * 1988-08-31 1990-03-08 Pedersen Hvidtfelt Hesselund F Safety equipment for patient hoist with electric hoist system

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3677424A (en) * 1970-08-06 1972-07-18 William G Anderson Invalid lifting apparatus
US4092748A (en) * 1976-07-16 1978-06-06 Air Rotor Development Company, Inc. Patient handling system
WO1990001916A1 (en) * 1988-08-31 1990-03-08 Pedersen Hvidtfelt Hesselund F Safety equipment for patient hoist with electric hoist system

Also Published As

Publication number Publication date
EP0555198A1 (en) 1993-08-11
CA2088388A1 (en) 1993-08-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0329697B1 (en) Arrangement for a lift adapted to a motor vehicle
US4830147A (en) Jacking device
WO1995018901A1 (en) Roller assembly lift mechanism
KR100619876B1 (ko) 전동식 승강작업대
US3958664A (en) Fail safe mechanism for automatically de-energizing a multi-post vehicle hoist
US3934679A (en) Retractable stacker guard
BE1005599A3 (nl) Beveiligingsinrichting voor een apparaat die lasten opheft of neerzet.
US4020606A (en) Street lighting columns
EP1052212B1 (de) Einrichtung zur Ausführung von Arbeiten in einem Aufzugsschacht
EP0198946B1 (en) Device for interrupting lowering movements of motor-driven hoisting gears at patient-lifting units
US4116349A (en) Fork lift load clamping and stabilizing device
JP2665672B2 (ja) 丸編機における編地巻取安全ゲート装置
CA2203204A1 (en) A lift for disabled persons
RU95115525A (ru) Оборудование для выращивания транспортного средства и способ выравнивания
US4188757A (en) Telescoping aerial lift
US2483894A (en) Lifting device
CN209352297U (zh) 原纸架防呆装置
KR20180065409A (ko) 랙과 피니언을 포함하는 전동 침대
US2985891A (en) Adjustable height bed
CN2900461Y (zh) 一种电动提升装置
JPH0650479Y2 (ja) テーブルリフター
JP4794034B2 (ja) 車両整備用リフトにおけるアーム回動止め装置
JP3688054B2 (ja) 安全蓋装置
KR930002188Y1 (ko) 차량정비용 리프트
AU2008101281B4 (en) High/low bed

Legal Events

Date Code Title Description
RE Lapsed

Owner name: HANDI-MOVE

Effective date: 19960228