BE1005599A3 - SAFETY DEVICE FOR A DEVICE THAT CHARGES OR RAISING drop. - Google Patents

SAFETY DEVICE FOR A DEVICE THAT CHARGES OR RAISING drop. Download PDF

Info

Publication number
BE1005599A3
BE1005599A3 BE9200109A BE9200109A BE1005599A3 BE 1005599 A3 BE1005599 A3 BE 1005599A3 BE 9200109 A BE9200109 A BE 9200109A BE 9200109 A BE9200109 A BE 9200109A BE 1005599 A3 BE1005599 A3 BE 1005599A3
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
rod
arm
mentioned
hollow
loose
Prior art date
Application number
BE9200109A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Handi Move
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Handi Move filed Critical Handi Move
Priority to BE9200109A priority Critical patent/BE1005599A3/en
Application granted granted Critical
Publication of BE1005599A3 publication Critical patent/BE1005599A3/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61GTRANSPORT, PERSONAL CONVEYANCES, OR ACCOMMODATION SPECIALLY ADAPTED FOR PATIENTS OR DISABLED PERSONS; OPERATING TABLES OR CHAIRS; CHAIRS FOR DENTISTRY; FUNERAL DEVICES
  • A61G7/00Beds specially adapted for nursing; Devices for lifting patients or disabled persons
  • A61G7/10Devices for lifting patients or disabled persons, e.g. special adaptations of hoists thereto
  • A61G7/1013Lifting of patients by
  • A61G7/1019Vertical extending columns or mechanisms
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61GTRANSPORT, PERSONAL CONVEYANCES, OR ACCOMMODATION SPECIALLY ADAPTED FOR PATIENTS OR DISABLED PERSONS; OPERATING TABLES OR CHAIRS; CHAIRS FOR DENTISTRY; FUNERAL DEVICES
  • A61G7/00Beds specially adapted for nursing; Devices for lifting patients or disabled persons
  • A61G7/10Devices for lifting patients or disabled persons, e.g. special adaptations of hoists thereto
  • A61G7/1013Lifting of patients by
  • A61G7/1017Pivoting arms, e.g. crane type mechanisms
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61GTRANSPORT, PERSONAL CONVEYANCES, OR ACCOMMODATION SPECIALLY ADAPTED FOR PATIENTS OR DISABLED PERSONS; OPERATING TABLES OR CHAIRS; CHAIRS FOR DENTISTRY; FUNERAL DEVICES
  • A61G7/00Beds specially adapted for nursing; Devices for lifting patients or disabled persons
  • A61G7/10Devices for lifting patients or disabled persons, e.g. special adaptations of hoists thereto
  • A61G7/1063Safety means
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
  • B66FHOISTING, LIFTING, HAULING OR PUSHING, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, e.g. DEVICES WHICH APPLY A LIFTING OR PUSHING FORCE DIRECTLY TO THE SURFACE OF A LOAD
  • B66F17/00Safety devices, e.g. for limiting or indicating lifting force
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61GTRANSPORT, PERSONAL CONVEYANCES, OR ACCOMMODATION SPECIALLY ADAPTED FOR PATIENTS OR DISABLED PERSONS; OPERATING TABLES OR CHAIRS; CHAIRS FOR DENTISTRY; FUNERAL DEVICES
  • A61G2203/00General characteristics of devices
  • A61G2203/70General characteristics of devices with special adaptations, e.g. for safety or comfort
  • A61G2203/72General characteristics of devices with special adaptations, e.g. for safety or comfort for collision prevention

Abstract

De uitvinding betreft een beveiligingsinrichting voor een apparaat die lasten opheft of neerzet bestaande uit minstens één kolom (1,10) waaraan een arm (2, 11) is bevestigd die door middelen op en neer wordt bewogen, gekenmerkt doordat hogerbedoelde middelen op een stang (5) die telescopisch in een holle buis (6) schuift of op een holle stang (8) die om een losse stang (9) schuift inwerken om hogerbedoelde arm (2, 11) op te lichten en neer te laten, zodanig dat wanneer bedoelde arm (2, 11) wordt tegengehouden , de stang (5) en de holle buis (6) en de holle stang (8) en de losse stang (9), t.o.v. elkaar kunnen schuiven.The invention relates to a safety device for a device that lifts or puts down loads consisting of at least one column (1,10) to which is attached an arm (2, 11) which is moved up and down by means, characterized in that the means referred to above are mounted on a rod ( 5) that telescopically slides into a hollow tube (6) or act on a hollow rod (8) sliding around a loose rod (9) to raise and lower the above-mentioned arm (2, 11), such that when intended arm (2, 11) is stopped, the rod (5) and the hollow tube (6) and the hollow rod (8) and the loose rod (9) can slide together.

Description

    

  <Desc/Clms Page number 1> 
   "Beveiligingsinrichting voor een apparaat die lasten opheft of neerzet" 
Deze uitvinding heeft betrekking op een beveiligingsinrichting voor een apparaat die lasten opheft of neerzet bestaande uit minstens  een  kolom waaraan een arm is bevestigd die door motorische, pneumatische of hydraulische middelen op en neer wordt bewogen.   Dergelijke inrichtingen zijn bekend.  Een domein waarin zij regelmatig toepassing vinden, is het oplichten en neerzetten van patienten. De uitvinding is geenszins beperkt tot dit domein. Ook het lichten en afzetten van vrachten van welke aard ook en in het algemeen het uitoefenen van een duw-of trekkracht op een mechanisch onderdeel, bijvoorbeeld, valt in het raam van deze octrooiaanvrage.   Bij apparaten of toestellen van het meest gebruikelijke type voor het oplichten en neerzetten van patiënten is de arm scharnierend aan de reeds hogerbedoelde kolom bevestigd. Het oplichten en naar beneden bewegen van de arm geschiedt, in vele gevallen, motorisch hoewel hydraulische of pneumatische aandrijvingen eveneens toepassing kunnen vinden.   De arm wordt naar omhoog en naar omlaag bewogen door een stang die zelf gedeeltelijk als een spindelstang is uitgewerkt. Wanneer beroep wordt gedaan op een electromotor met reductor, is het niet uitgesloten dat de motor niet correct reageert op  een  of ander bevel. In het bijzonder is vooral het gevaar zeer groot dat wanneer de arm naar beneden wordt 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 bewogen en de motor die deze arm beweegt niet tijdig wordt gestopt (als gevolg van een menselijke fout of van een technisch defekt) de arm zich naar omlaag zal blijven bewegen wat zeer ernstige verwondingen aan een  patiënt  kan veroorzaken.   Het is duidelijk dat wanneer dit probleem zich stelt met het toestel voor het hijsen en/of neerzetten van goederen, zware beschadiging hieraan kan worden toegebracht wanneer de arm bij haar neerwaartse beweging niet tijdig wordt gestopt of helemaal niet meer kan worden gestopt.   Het doel van de uitvinding is nu een beveiligingsinrichting voor te schrijven die het probleem volledig oplost en een zeer grote veiligheid biedt in die gevallen waar een aandrijfmotor of gelijk welk aandrijfmiddel van een dergelijke arm niet tijdig reageert op een ontvangen bevel of het bevel gewoonweg niet wordt gegeven zodat de arm zich met een zeer grote kracht naar beneden blijft verplaatsen.   De bedoeling is dus een inrichting van het beschreven type voor te schrijven die kan worden gestopt wanneer de arm van het apparaat een hindernis ontmoet bij de neerwaartse beweging hiervan.   Om dit volgens de uitvinding mogelijk te maken, werken hogerbedoelde middelen in op een stang die telescopisch in een holle buis schuift of op een holle stang die om een losse stang schuift om hogerbedoelde arm op te lichten en neer te laten,  een  en ander zodanig dat wanneer bedoelde arm rechtstreeks of onrechtstreeks door een hindernis wordt tegengehouden, de stang en de holle buis, enerzijds, en de holle stang en de losse stang, anderzijds, ten opzichte van elkaar kunnen schuiven zodat een verdere neerwaartse beweging van de arm kan worden vermeden, wanneer hogerbedoelde arm door een bedienaar 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 bijvoorbeeld wordt tegengehouden.   Andere details en voordelen van de uitvinding zullen blijken uit de hiernavolgende beschrijving van een beveiligingsinrichting voor een apparaat die lasten opheft en neerzet, volgens de uitvinding. Deze beschrijving wordt uitsluitend bij wijze van voorbeeld gegeven en beperkt de uitvinding niet. De verwijzingscijfers hebben betrekking op de hieraan toegevoegde figuren.   Figuur 1 is een schematisch gehouden zijaanzicht van een apparaat voor het lichten en neerzetten van lasten, volgens de uitvinding.   Figuur 2 is een zieht analoog aan figuur 1 waarbij de arm van het apparaat een hindernis ontmoet.   Figuur 3 vertoont op een grotere schaal de relatieve positie van een buis ten opzichte van een stang die op en neer kan bewogen worden (stand zonder hindernis).   Figuur 4 vertoont op een grotere schaal de relatieve positie van een buis ten opzichte van een stang die op en neer kan bewogen worden (stand met hindernis).   Figuur 5 vertoont op een grotere schaal de relatieve positie van een stang ten opzichte van een holle buis die op en neer kan bewogen worden (stand zonder hindernis).   Figuur 6 vertoont op een grotere schaal de relatieve positie van een stang ten opzichte van een holle buis die op en neer kan bewogen worden (stand met hindernis).   Figuur 7 is op een andere schaal een schematisch gehouden vooraanzicht van een variante van het apparaat volgens de uitvinding.   De beveiligingsinrichting door deze 

 <Desc/Clms Page number 4> 

 verschillende figuren voorgesteld behoort tot een apparaat voor het opheffen en neerzetten van lasten.   In het in de aanhef uiteengezet voorbeeld wordt hier vooral het geval besproken van een apparaat bestemd om patiënten op te lichten en neer te zetten. Een dergelijk apparaat bestaat ondermeer uit een kolom 1 met een scharnierende arm 2. Deze arm wordt opgelicht volgens het principe van de hefboom van de derde soort. Het oplichten van de arm 2 geschiedt door gebruik te maken van een electromotor 3 die in de cilinder 4 een vijzelstang of spindel aandrijft die op de stang 5 de nodige druk uitoefent om de arm 2 op te lichten.   Overeenkomstig de uitvinding kan dit nu op een van de twee volgende wijzen worden verwezenlijkt. a) Eerste uitvoeringsvorm
Volgens de eerste uitvoeringsvorm  (figuren l,  2,3, 4 en 7) wordt de stang 5 uit de cilinder 4 geduwd en schuift de stang 5 in een met deze stang telescopisch samenwerkende holle buis 6. De buis 6 is bovenaan in 7 scharnierend verbonden met de arm 2.   Bij het oplichten van de arm 2 drukt dus het bovenste eind van de stang 5 tegen de bodem 6' van de holle buis 6. Bij het naar omlaag bewegen van de arm 2 drukt deze door haar eigen gewicht op de holle buis 6 die op haar beurt met de bodem 6'op de stang 5 rust. Ontmoet nu de arm 6 een hindernis en kan de electromotor 3 niet worden stopgezet, dan kan de bedienaar nog steeds de arm tegenhouden wat echter niet belet dat bij verder ronddraaiende electromotor 3 de stang 5 verder naar omlaag wordt bewogen en zieh los blijft verplaatsen ten opzichte van de holle buis 6 zoals dit trouwens wordt afgebeeld door figuur 4.   Wanneer wordt gesproken over een 

 <Desc/Clms Page number 5> 

 hindernis, dan kan dit hetzij de patiënt zelf zijn, hetzij het bed of de stoel van deze patiënt, maar dit kan ook een meubelonderdeel zijn en in het geval waarbij de motor niet kan worden stopgezet, kan de bedienaar gewoonweg zijn arm uitstrekken en de scharnierende arm 2 van het apparaat tegenhouden. Een geforceerde verdere neerwaartse verplaatsing van de arm 2 moet in geen geval worden gevreesd. In figuur 2 wordt de hindernis gevormd door de patiënt zelf maar dit is uiteraard een zeer schematisch en vereenvoudigde voorstelling van de feiten.

  In vele gevallen ligt de  patiënt  in een draagraam en dit draagraam is dan bedoeld om op zijn bed te worden afgezet zodat een verdere neerwaartse beweging van de arm 2 zeer ernstige verwondingen zou kunnen veroorzaken. b) Tweede uitvoeringsvorm
Het principe volgens hetwelke de tweede uitvoeringsvorm is uitgedacht, is zeer verwant met de eerste. Volgens de tweede uitvoeringsvorm wordt de stang 5 vervangen door een holle stang 8 (figuren 5 en 6), terwijl de holle buis 6 uit de uitvoeringsvorm volgens de figuren 1 tot 4 vervangen wordt door een losse stang 9 met een cilindervormige aanslag 9' waartegen het bovendeel van de holle stang 8 bij het omhoog bewegen van de arm 2 kan drukken.   Ontmoet nu de arm 2 een hindernis zoals zopas uiteengezet, dan gaat de holle stang gewoonweg verder naar omlaag ten opzichte van de losse stang 9 blijven bewegen. Hier ook kan de bedienaar van het toestel die een defekt aan de besturing van de electromotor vaststelt, de arm 2 gewoonweg tegenhouden. Een gedwongen aandrijving en dus een blijvende neerwaartse verplaatsing van de losse stang 9 is dus niet meer te vrezen.   In figuur 7 is een variante voorgesteld 

 <Desc/Clms Page number 6> 

 waarbij men hier twee kolommen 10 aantreft langsheen dewelke een arm 11 op en neer kan worden verplaatst. De onderdelen die de op-en neerwaartse beweging van de arm 11 mogelijk maken, zijn hier van het type volgens figuren 5 en 6 waarbij een losse stang 9 in een holle stang 8 kan worden verplaatst. ook hier kan ingegrepen worden om te beletten dat de arm 11 tegen de wil in van de bedienaar verder naar omlaag zou worden verplaatst omdat bij het verder blijven draaien van de electromotor 3 de holle stang 8 verder naar omlaag zal worden getrokken en langsheen de losse stang 9 verder verschuiven, zodat wanneer de arm 11 met de hand wordt tegengehouden, dit door de tussenkomst van een of twee bedienaars kan worden verwezenlijkt.   Hoewel de uitvinding is beschreven in het licht van de problemen die gebonden zijn aan het oplichten en afzetten van een  patiënt,  is het duidelijk dat de octrooiaanvrage ook het domein omvat waarin gelijkaardige problemen kunnen worden ontmoet, niet alleen bij het lichten en neerzetten van lasten maar eveneens bij het uitoefenen van een trekkracht op voorwaarde evenwel dat de arm 2 of de arm 11 zieh door hun eigen gewicht, dus door de zwaartekracht, naar beneden verplaatsen.   Het is duidelijk dat de uitvinding niet beperkt is tot de hierboven beschreven uitvoeringsvorm en dat hieraan wijzigingen zouden kunnen worden aangebracht zonder buiten het raam van de octrooiaanvrage te treden.   <Desc / Clms Page number 1>
    "Protection device for a device that lifts or puts down loads"
This invention relates to a safety device for an apparatus that lifts or deposits loads consisting of at least one column to which an arm is attached which is moved up and down by motor, pneumatic or hydraulic means.   Such devices are known.  One area in which they regularly find application is defrauding and depositing patients. The invention is by no means limited to this domain. Lifting and depositing loads of any kind and generally exerting a pushing or pulling force on a mechanical part, for example, also falls within the scope of this patent application.   In devices or devices of the most common type for lifting and depositing patients, the arm is hinged to the above-mentioned column. The lifting and lowering of the arm is, in many cases, done by motor, although hydraulic or pneumatic drives can also be used.   The arm is moved up and down by a rod which itself is partly designed as a spindle rod. When an electric motor with gearbox is used, it cannot be excluded that the motor does not respond correctly to some command. In particular, the danger is particularly great that when the arm is lowered

 <Desc / Clms Page number 2>

 moved and the motor moving this arm is not stopped in time (due to human error or technical failure), the arm will continue to move downwards, which can cause very serious injury to a patient.   Obviously, when this problem arises with the hoisting and / or depositing device, severe damage can be caused if the arm does not stop or stop at all in its downward movement.   The object of the invention is now to prescribe a safety device that completely solves the problem and offers very high safety in those cases where a drive motor or any drive means of such an arm does not respond in time to a command received or simply does not receive the command. given so that the arm continues to move down with a very great force.   Thus, the intention is to prescribe a device of the type described which can be stopped when the arm of the device encounters an obstacle in its downward movement.   In order to make this possible according to the invention, the above-mentioned means act on a rod that telescopically slides into a hollow tube or on a hollow rod that slides around a loose rod to lift and lower the above-mentioned arm, such that when the said arm is directly or indirectly obstructed by an obstacle, the rod and the hollow tube, on the one hand, and the hollow rod and the loose rod, on the other hand, can slide relative to each other so that a further downward movement of the arm can be avoided, when arm referred to above by an operator

 <Desc / Clms Page number 3>

 for example is stopped.   Other details and advantages of the invention will become apparent from the following description of a safety device for a load lifting and depositing device according to the invention. This description is given by way of example only and does not limit the invention. The reference numbers refer to the attached figures.   Figure 1 is a schematic side view of an apparatus for lifting and depositing loads, according to the invention.   Figure 2 is an analogous to Figure 1 where the arm of the device encounters an obstacle.   Figure 3 shows on a larger scale the relative position of a tube with respect to a rod that can be moved up and down (position without obstacle).   Figure 4 shows on a larger scale the relative position of a tube with respect to a rod that can be moved up and down (position with obstacle).   Figure 5 shows on a larger scale the relative position of a rod relative to a hollow tube that can be moved up and down (position without obstacle).   Figure 6 shows on a larger scale the relative position of a rod relative to a hollow tube that can be moved up and down (position with obstacle).   Figure 7 is a schematic front view of a variant of the device according to the invention, which is kept schematically.   The security device by this

 <Desc / Clms Page number 4>

 various figures proposed belongs to a device for lifting and depositing loads.   In the example set out in the preamble, the case of a device intended to lift and place patients is discussed here in particular. Such an apparatus consists, inter alia, of a column 1 with a hinged arm 2. This arm is lifted according to the principle of the lever of the third type. The lifting of the arm 2 takes place by using an electric motor 3 which drives a jack rod or spindle in the cylinder 4, which exerts the necessary pressure on the rod 5 to lift the arm 2.   In accordance with the invention, this can now be achieved in one of the following two ways. a) First embodiment
According to the first embodiment (Figures 1, 2, 3, 4 and 7), the rod 5 is pushed out of the cylinder 4 and the rod 5 slides into a hollow tube 6 telescopically cooperating with this rod. The tube 6 is hingedly connected at the top in 7. with the arm 2.   Thus, when the arm 2 is lifted, the upper end of the rod 5 presses against the bottom 6 'of the hollow tube 6. When the arm 2 is lowered, it presses on the hollow tube 6 which presses on its own weight turn with the bottom 6 'resting on the rod 5. If the arm 6 now encounters an obstacle and the electric motor 3 cannot be stopped, the operator can still stop the arm, but this does not prevent the rod 5 from moving further downwards while the electric motor 3 continues to rotate and keeps moving loosely relative to it. of the hollow tube 6 as it is shown by figure 4.   When talking about one

 <Desc / Clms Page number 5>

 obstacle, this can be either the patient himself or this patient's bed or chair, but this can also be a piece of furniture and in the case where the engine cannot be stopped, the operator can simply extend his arm and the hinged hold arm 2 of the appliance. Under no circumstances should a forced further downward movement of the arm 2 be feared. In figure 2 the obstacle is formed by the patient himself, but this is of course a very schematic and simplified presentation of the facts.

   In many cases the patient lies in a support frame and this support frame is then intended to be deposited on his bed so that a further downward movement of the arm 2 could cause very serious injuries. b) Second embodiment
The principle according to which the second embodiment has been devised is very related to the first. According to the second embodiment, the rod 5 is replaced by a hollow rod 8 (Figures 5 and 6), while the hollow tube 6 of the embodiment according to Figures 1 to 4 is replaced by a loose rod 9 with a cylindrical stop 9 'against which the the upper part of the hollow rod 8 when the arm 2 is moved upwards.   Now when the arm 2 encounters an obstacle such as has just been explained, the hollow rod simply continues to move downwards relative to the loose rod 9. Here, too, the operator of the device who detects a defect in the control of the electric motor can simply stop the arm 2. A forced drive and thus a permanent downward movement of the loose rod 9 is therefore no longer to be feared.   A variant is shown in figure 7

 <Desc / Clms Page number 6>

 two columns 10 being found here along which an arm 11 can be moved up and down. The parts which enable the up and down movement of the arm 11 are here of the type according to figures 5 and 6, wherein a loose rod 9 can be moved into a hollow rod 8. here too, action can be taken to prevent the arm 11 from being moved further down against the will of the operator, because the hollow rod 8 will continue to be pulled down and continue along the loose rod while the electric motor 3 continues to rotate. 9 to move further, so that when the arm 11 is held by hand, this can be achieved through the intervention of one or two operators.   While the invention has been described in light of the problems associated with defrauding and depositing a patient, it is clear that the patent application also encompasses the domain in which similar problems can be encountered, not only in lifting and depositing loads but also when exerting a pulling force, provided that the arm 2 or the arm 11 move downwards by their own weight, i.e. by gravity.   It is clear that the invention is not limited to the above-described embodiment and that changes could be made without departing from the scope of the patent application.


  

Claims (6)

 1. CONCLUSIES 1. Beveiligingsinrichting voor een apparaat die lasten opheft of neerzet bestaande uit minstens een kolom (1, 10) waaraan een arm (2,11) is bevestigd die door motorische, pneumatische of hydraulische middelen op en neer wordt bewogen, met het kenmerk dat hogerbedoelde middelen op een stang (5) die telescopisch in een holle buis (6) schuift of op een holle stang (8) die om een losse stang (9) schuift inwerken om hogerbedoelde arm (2,11) op te lichten en neer te laten, een en ander zodanig dat wanneer bedoelde arm (2,11) rechtstreeks of onrechtstreeks door een hindernis wordt tegengehouden, de stang (5) en de holle buis (6), enerzijds, en de holle stang (8) en de losse stang (9), anderzijds ten opzichte van elkaar kunnen schuiven zodat een verdere neerwaartse beweging van de arm kan worden vermeden, wanneer hogerbedoelde arm (2,  CONCLUSIONS Protective device for a load-lifting or depositing device consisting of at least one column (1, 10) to which is attached an arm (2, 11) which is moved up and down by motor, pneumatic or hydraulic means, characterized in that the above-mentioned means acting on a rod (5) telescopic into a hollow tube (6) or on a hollow rod (8) sliding around a loose rod (9) to raise and lower the above-mentioned arm (2,11) , such that when said arm (2,11) is directly or indirectly stopped by an obstacle, the rod (5) and the hollow tube (6), on the one hand, and the hollow rod (8) and the loose rod ( 9), on the other hand, can slide relative to each other so that a further downward movement of the arm can be avoided, if the above-mentioned arm (2,
  11) door een bedienaar bijvoorbeeld wordt tegengehouden. 11) is stopped by an operator, for example.
 2. 2. Beveiligingsinrichting volgens EMI7.1 conclusie 1, met het kenmerk dat hogerbedoelde arm (2) scharnierend op hogerbedoelde kolom (1) is gemonteerd.  2. Protection device according to  EMI7.1  claim 1, characterized in that the above-mentioned arm (2) is hingedly mounted on the above-mentioned column (1).
 3. 3. Beveiligingsinrichting volgens een van de conclusies 1 en 2, met het kenmerk dat hogerbedoelde stang (5) die telescopisch in een holle buis (6) schuift en hogerbedoelde holle stang (8) die over een losse stang (9) schuift, telkens twee aan twee een hefboom van de derde soort vormen met een steunpunt, een onderdeel dat onderaan deel uitmaakt van hogerbedoelde kolom en een machtspunt op hogerbedoelde arm in de nabijheid van de plaats waar bedoelde arm op bedoelde kolom scharnierend is verbonden.  Security device according to either of Claims 1 and 2, characterized in that the above-mentioned rod (5) telescopically slides into a hollow tube (6) and the above-mentioned hollow rod (8) which slides over a loose rod (9), each on two forms a lever of the third type with a support point, a part which is part of the above-mentioned column at the bottom and a power point on the above-mentioned arm in the vicinity of the place where said arm is hinged to said column.
 4. 4. Beveiligingsinrichting volgens een van de conclusies 1 - 3, met het kenmerk dat bij opwaartse beweging van de stang (5) deze op de bodem <Desc/Clms Page number 8> (6') van de holle buis (6) drukt.  Security device according to one of Claims 1 to 3, characterized in that when the rod (5) moves upwards, it rests on the bottom  <Desc / Clms Page number 8>  (6 ') of the hollow tube (6).
 5. 5. Beveiligingsinrichting volgens een van de conclusies 1 en 3, met het kenmerk dat bij opwaartse beweging van de holle stang (8) het naar boven gericht uiteinde van de holle stang (8) tegen een cilindervormige aanslag (9') van de losse stang (9) drukt.  Security device according to either of Claims 1 and 3, characterized in that, when the hollow rod (8) moves upwards, the upwardly directed end of the hollow rod (8) against a cylindrical stop (9 ') of the loose rod (9).
 6. 6. Beveiligingsinrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk dat wanneer twee kolommen (10) aanwezig zijn en de functie van hogerbedoelde arm door een tussen deze kolommen (10) op en neer beweegbare arm (11) wordt overgenomen die door motorische, pneumatische of hydraulische middelen op en neer wordt bewogen, hogerbedoelde stang (5) die telescopisch in een holle buis (6) schuift en hogerbedoelde holle stang (8) die over de losse stang (9) schuift telkens twee aan twee een drukstang vormen die op een willekeurige plaats, doch bij voorkeur op gelijke afstand van hogerbedoelde kolommen (10), op hogerbedoelde arm (11) inwerkt.  Security device according to claim 1, characterized in that when two columns (10) are present and the function of the above-mentioned arm is taken over by an arm (11) movable up and down between these columns (10), which motor, pneumatic or hydraulic means is moved up and down, the above-mentioned rod (5) which telescopically slides into a hollow tube (6) and the above-mentioned hollow rod (8) which slides over the loose rod (9) each time two by two forming a push rod which is positioned at any position , but preferably equidistant from the above-mentioned columns (10), acts on the above-mentioned arm (11).
BE9200109A 1992-02-03 1992-02-03 SAFETY DEVICE FOR A DEVICE THAT CHARGES OR RAISING drop. BE1005599A3 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE9200109A BE1005599A3 (en) 1992-02-03 1992-02-03 SAFETY DEVICE FOR A DEVICE THAT CHARGES OR RAISING drop.

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE9200109A BE1005599A3 (en) 1992-02-03 1992-02-03 SAFETY DEVICE FOR A DEVICE THAT CHARGES OR RAISING drop.
EP19930870018 EP0555198A1 (en) 1992-02-03 1993-01-28 Safety device for an apparatus provided for lifting and lowering loads
CA 2088388 CA2088388A1 (en) 1992-02-03 1993-01-29 Safety device for an apparatus provided for lifting and lowering loads

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1005599A3 true BE1005599A3 (en) 1993-11-16

Family

ID=3886123

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE9200109A BE1005599A3 (en) 1992-02-03 1992-02-03 SAFETY DEVICE FOR A DEVICE THAT CHARGES OR RAISING drop.

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP0555198A1 (en)
BE (1) BE1005599A3 (en)
CA (1) CA2088388A1 (en)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102005015795B4 (en) 2005-04-06 2008-02-14 Siemens Ag Device protection for lifting unit
GB0523173D0 (en) * 2005-11-14 2005-12-21 Huntleigh Technology Plc Bed servicing system and procedure
ITVI20060238A1 (en) * 2006-07-25 2008-01-26 Sir Societa Italiana Riduttori Srl REFINED TELESCOPIC COLUMN
EP3355846A4 (en) * 2015-10-02 2019-11-27 Easy and Light Mobility Pty Ltd Mobility aid

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3677424A (en) * 1970-08-06 1972-07-18 William G Anderson Invalid lifting apparatus
US4092748A (en) * 1976-07-16 1978-06-06 Air Rotor Development Company, Inc. Patient handling system
WO1990001916A1 (en) * 1988-08-31 1990-03-08 Pedersen Hvidtfelt Hesselund F Safety equipment for patient hoist with electric hoist system

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3677424A (en) * 1970-08-06 1972-07-18 William G Anderson Invalid lifting apparatus
US4092748A (en) * 1976-07-16 1978-06-06 Air Rotor Development Company, Inc. Patient handling system
WO1990001916A1 (en) * 1988-08-31 1990-03-08 Pedersen Hvidtfelt Hesselund F Safety equipment for patient hoist with electric hoist system

Also Published As

Publication number Publication date
CA2088388A1 (en) 1993-08-04
EP0555198A1 (en) 1993-08-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3317004A (en) Safety device for a vehicle lift
US3215402A (en) Jack
BE1005599A3 (en) SAFETY DEVICE FOR A DEVICE THAT CHARGES OR RAISING drop.
CH660507A5 (en) Device for operating a sliding door.
US3934679A (en) Retractable stacker guard
US4482284A (en) Automatic hand rail
US3034675A (en) Carriage control for lift trucks
US4697977A (en) Safety brake for vertical lift
US4242030A (en) Self-loading car-top carrier for wheelchairs or similar sized loads
US4020606A (en) Street lighting columns
EP1052212B1 (en) Device for carrying out work in an elevator shaft
US4116349A (en) Fork lift load clamping and stabilizing device
EP2139721B1 (en) Vending van with device for moving and/or unloading counters and related handling procedure
GB2167383A (en) Lifting apparatus
US3282374A (en) Elevating stock picker truck
US2655224A (en) Door control for the rear lifting mechanism of two post lifts
EP0773136A1 (en) Tailgate lift and procedure for its control
CN110897727B (en) Can park stable medical trolley fast
CN110127573B (en) Self-locking device
NL192199C (en) Protection system for a cable lifting device.
ES2536332B2 (en) Basket lifting system, perfected
US1960283A (en) Stop mechanism for hoists
US3021545A (en) Automatic dockboard
CN109823985B (en) Intelligent protection type lifter
GB1015255A (en) Improvements in or relating to mobile lifts or elevators

Legal Events

Date Code Title Description
RE Patent lapsed

Owner name: HANDI-MOVE

Effective date: 19960228