NL8300213A - Inrichting voor het bereiden van warme dranken. - Google Patents

Inrichting voor het bereiden van warme dranken. Download PDF

Info

Publication number
NL8300213A
NL8300213A NL8300213A NL8300213A NL8300213A NL 8300213 A NL8300213 A NL 8300213A NL 8300213 A NL8300213 A NL 8300213A NL 8300213 A NL8300213 A NL 8300213A NL 8300213 A NL8300213 A NL 8300213A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
filter
filter cartridge
pan
sealing
parts
Prior art date
Application number
NL8300213A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Douwe Egberts Tabaksfab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Douwe Egberts Tabaksfab filed Critical Douwe Egberts Tabaksfab
Priority to NL8300213 priority Critical
Priority to NL8300213A priority patent/NL8300213A/nl
Publication of NL8300213A publication Critical patent/NL8300213A/nl

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47JKITCHEN EQUIPMENT; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; APPARATUS FOR MAKING BEVERAGES
  • A47J31/00Apparatus for making beverages
  • A47J31/02Coffee-making machines with removable extraction cups, to be placed on top of drinking-vessels, i.e. coffee-makers with removable brewing vessels, to be placed on top of beverage containers, into which hot water is poured, e.g. cafe filtre
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47JKITCHEN EQUIPMENT; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; APPARATUS FOR MAKING BEVERAGES
  • A47J31/00Apparatus for making beverages
  • A47J31/06Filters or strainers for coffee or tea makers ; Holders therefor
  • A47J31/0642Filters or strainers for coffee or tea makers ; Holders therefor specially adapted to cooperate with a cartridge, e.g. having grooves or protrusions to separate cartridge from the bottom of the brewing chamber
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
  • B65D85/00Containers, packaging elements or packages, specially adapted for particular articles or materials
  • B65D85/70Containers, packaging elements or packages, specially adapted for particular articles or materials for materials not otherwise provided for
  • B65D85/804Disposable containers or packages with contents which are mixed, infused or dissolved in situ, i.e. without having been previously removed from the package
  • B65D85/8043Packages adapted to allow liquid to pass through the contents
  • B65D85/8061Filters

Description

^5» 'Λ % VO 4528
Inrichting voor het bereiden van warme dranken.
In café's en restaurants, kantines en bedrijfsbureaux zijn automaten bekend waarbij o.a. een groot aantal consumptie-eenheden koffiezetsel achter elkaar kunnen worden geserveerd. Deze machines zijn betrekkelijk duur en vereisen relatief veel onderhoud. Wanneer 5 het gaat om het bedienen van een beperkt aantal mensen geeft men doorgaans de voorkeur aan een eenvoudiger oplossing. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een of meerdere eenvoudige zetapparaten die in staat zijn om per apparaat per keer bijvoorbeeld een tot twee liter koffiezetsel te produceren. Een dergelijk apparaat bestaat uit een 10 gedeelte dat de gewenste hoeveelheid warm water levert en een gedeelte waarin de gemalen koffie opgenomen is, die uitgeloogd moet worden met het door het eerste gedeelte geleverde wanne water. Dit laatste gedeelte bestaat in conventionele uitvoering uit een houder (reservoir), waarin op een ondersteunende geperforeerde tussenbodem 15 een vliesvormig wegwerpbaar filtermedium, zoals filtreerpapier, wordt aangebracht. Op dit filtermedium wordt telkenmale de voor het zetsel benodigde hoeveelheid gemalen koffie afgemeten. Een en ander impliceert een aantal handelingen, die als tijdrovend worden ondervonden, nl. het inbrengen of/en reinigen van de tussenbodem, het opbrengen 20 van het filtermedium, zodanig dat het goed aansluit (om weglekken van water buiten de koffie om en het ontsnappen van koffiedeeltjes te voorkomen), en het afmeten van de gewenste hoeveelheid koffie. Na gebruik moet behoorlijke reiniging van de houder plaatsvinden om de aan de binnenkant aanhangende deeltjes koffiemaalsel en aanklevend 25 koffievet te verwijderen.
Om de boven genoemde nadelen te voorkomen zijn industrieel vervaardigde zogenaamde filterpatronen voorgesteld, die precies de gewenste hoeveelheid gemalen koffie bevatten. Deze worden na gebruik in hun geheel weggeworpen. De filterpatroon bestaat uit gemalen koffie, 30 opgesloten in een (eventueel meer dan één) filterkamer(s). Een filter-kamer bestaat uit twee plaatvormige filters op enige afstand van elkaar gehouden middels een lichaam van kunststof. De wegwerpfilter- patroon moet op eenvoudige wijze aangebracht kunnen worden in een % reservoir voor het opnemen van het voor het zetsel nodige warme water.
8 3 0 0 2 1 3 -.................................................-............................
-2-
Dit reservoir wordt gewoonlijk aangeduid met de naam "filterpan".
Voorstellen voor wegwerpfilterpatronen zijn o.a. te vinden in het Franse octrooischrift No. 1.080.222 van Bojarski (1954) en het Zwitserse octrooischrift No. 364.328 van Noury (1962).
5 Het is duidelijk dat er zorg voor gedragen moet worden dat bij het inbrengen van het filterpatroon in de filterpan een zodanige afdichting wordt verkregen, dat het opgeschonken warme water niet tussen de filterpatroon en de binnenwand van de filterpan weglekt. Gebeurt dit, dan worden koffiezetsels verkregen van ongelijke sterkte.
10 Bij de genoemde octrooischriften werd uitgegaan van de opvat- ting dat de filterpatroon moest bestaan uit een doosvormige folterkamer met water doorlaatbare boven- en onderzijde, tussen deze onderen bovenzijde voor 100% gevuld met koffiemaalsel. Klaarblijkelijk' werd gevreesd dat, bij gedeeltelijke vulling van de folterkamer door 15 onregelmatige verdeling van het maalsel in de folterkamer, bij het zetten het water niet gelijkelijk verdeeld door het koffiemaalsel zou percoleren, zodat zetsels van ongelijke sterkte en kwaliteit zouden worden verkregen. Door het opnemen van water bij het zetten vindt echter een zwelling van de koffiedeeltjes plaats. Daardoor was het 20 niet mogelijk de onder- en bovenzijde van de filterkamer uitsluitend uit vliesvormige vezelstof ("papier") te laten bestaan. Deze zou bij het uitzetten van het maalsel scheuren. Voorgesteld werd daarom onderen bovenzijde te laten bestaan uit dunne plaatjes van geperforeerde kunststof of metaal. Dit kan echter uiteraard niet voorkomen dat 25 deformatie van de filterpatroon optreedt bij het zetten, hetgeen o.a. een goede afdichting tussen de filterpatroon en de filterpan illusoir maakt. De voorgestelde filterpatronen zijn dan ook nooit tot praktische toepassing gekomen.
Naderhand is men gaan inzien dat een volledige pakking van de 30 filterkamer onnodig was. Bij het opnemen van water immers zullen de koffiedeeltjes gaan "drijven" (althans wanneer de watertoe- en doorvoer zodanig op elkaar afgestemd zijn dat er een waterlaag in de filterkamer ontstaat). Door dit "drijven" (hetgeen een zwevend zich "zetten" inhoudtj zal het maalsel zich praktisch gelijkmatig in de 35 filterkamer verdelen. Dit waarborgt zetsels van gelijke sterkte en kwaliteit, uiteraard onder overigens gelijke omstandigheden (o.a.
.......83 0 0 2 13....................................................._.....................................-.......— -3- temperatuur en snelheid van watertoevoer), tenminste wanneer de afdichting tussen filterpan en filterpatroon goed zou functioneren.
In het Belgische octrooischrift 646.824 (Miko) wordt een dergelijke filterpatroon beschreven voor een zogenaamde "eenkopsfilter".
5 De patroon moet volgens dit octrooischrift middels een rand in een als filterpan fungerend reservoir worden vastgeklemd. Reeds bij dit éénkopsfilter treden bij deze methode van afdichting moeilijkheden op. De filterpatroon in kwestie heeft een doorsnede van ± 5 cm. Bij zogenaamde "meerkopsfilters", waarbij normalerwijs 1-2 liter zetsel moet 10 worden verkregen zijn deze moeilijkheden aanmerkelijk groter.
Filterpatronen voor dergelijke hoeveelheden zetsel hebben een doorsnede van ± 15 cm. Het waterafdichtend laten aansluiten van een 'ffiIterpatroonomtrek van 40-45 cm vormt een duidelijk probleem, vooral daar het filterpatroonlichaam, normalerwijs van kunststof, door de 15 hoge temperatuur gaat uitzetten (hetgeen in de praktijk nooit geheel regelmatig gebeurt). In het Belgische octrooischrift 661.534 van Miko (1965) wordt dan ook voorgesteld de filterpatroon een zodanige vorm te geven dat deze "door spiewerking geklemd" kan worden in een conisch deel van de filterpan. Het in bedoeld octrooischrift beschreven voor-20 beeld is nooit in de handel gekomen. Sinds enkele jaren is echter wèl in de handel gebracht een uitvoeringsvorm waarbij een filterpatroon een conisch deel heeft dat bij aandrukking gaat klemmen in een daarmede samenwerkend conisch deel van de filterpan. Een en ander manifesteert zich daardoor dat na het inbrengen van de filterpatroon deze 25 bij het "op de kop houden" van de filterpan zelfs bij krachtig schudden er niet uit valt. Door de klemming treden echter spanningen op, welke bij de voor het zetten hoge temperaturen nog verder worden opgevoerd. Buitendien moet de voor het filterpatroonlichaam gebruikte kunststof vrij "slap" zijn wil de filterpatroon aansluitend ingeklemd 30 kunnen worden in de - meestal metalen - filterpan.
Proeven hebben aangetoond dat door de genoemde effecten een werkelijk goede aansluiting in de praktijk niet verkregen wordt en toch lekkage optreedt. Een steeds gelijke kwaliteit en sterkte van het zetsel wordt dan ook niet verkregen. Volgens de uitvinding nu moet het - ogen-35 schijnlijk zo voor de hand liggende.- klemmen bij het inbrengen van de filterpatroon juist worden voorkomen. Dat wil zeggen er moet een . 330 0 21 3________________-.......-.......—____________________________________-......-_______________ -4- capillaire ruimte overblijven tussen een onderdeel van enige lengte van de filterpatroon en een daarmede samenwerkend onderdeel van de binnenwand van de filterpan. Deze moet zodanig zijn dat de afdichting wordt verkregen zuiver door capillaire krachten.
5 Volgens de uitvinding wordt dus verschaft een inrichting voor het zetten van in het bijzonder een meervoud aan consumptie-eenheden van een warme drank, zoals koffie, bestaande uit de combinatie van een filterpan en een daarin passende wegwerpfilterpatroon met filters van vliesvormige vezelstof, de filterpan en de filterpatroon voorzien van 10 met elkaar samenwerkende onderdelen die zorgdragen voor de wateraf-dichting wanneer de filterpatroon in de filterpan wordt aangebracht en het zetwater wordt opgegoten gekenmerkt door een zodanige dimen-sionering van de voor afdichting samenwerkende onderdelen dat bij inbrengen de filterpatroon niet-klemmend los in de filterpan rust en 15 afdichting wordt verkregen middels de capillaire krachten die bij het zetten optreden in de ruimte tussen genoemde samenwerkende onderdelen. Het niet-klemmende karakter van de inrichting volgens de uitvinding kan worden gedemonstreerd door de filterpan na inbrengen van een filterpatroon om te keren. De filterpatroon valt er dan zonder meer 20 uit, ook wanneer men na het inbrengen de rand van de filterpatroon met de hand stevig aandrukt.
Volgens een voorkeursuitvoeringsvorm van de uitvinding is het lichaam van de filterpatroon axiaalsymmetrisch gevormd en bezitten de voor afdichting samenwerkende onderdelen van deze filterpatroon en de 25 filterpan een in hoofdzaak gelijke axiaalsymmetrische coniciteit liggend tussen 0° en 45°, terwijl de lengte dezer gedeelten ligt tussen 1/2 en 3 cm. De hierbij aangegeven hoeken worden gemeten als afwijking ten opzichte van de richting van de as van het filterlichaam. Bijzonder geschikt zijn hoeken tussen 1° en 10° en lengtes van 1-2 cm.
30 Zeer geschikt bezit de filterpatroon een in hoofdzaak radiaal gerichte liefst uitkragende omtreksrand, die bij inbrengen van de filterpatroon in de filterpan los rust op een in hoofdzaak radiaal gerichte inkragende omtreksrand van de filterpan. In werktoestand rust de filterpatroon dus op een in hoofdzaak horizontale rand.
35 Gevonden werd voorts dat de capillaire ruimte die overblijft tussen de voor afdichting samenwerkende onderdelen van filterpan en .....83.0 J3.2.1.3_____________________________________·_____________________ * -5- * filterpatroon, liefst moet liggen tussen 1/4 en 3/4 mm. Het lichaam van de filterpatroon moet een zodanige algemene vorm bezitten en de materiaaldikte moet zodanig zijn, een en ander aangepast aan de aard van de kunststof, dat dit lichaam bij de zettemperaturen voldoende 5 vormvast is. Spuitgegoten polystyreen met een dikte van 0,5-1,0 mm is bijvoorbeeld als kunststof zeer geschikt. In normale gevallen zal de filterpan van metaal zijn.
De uitvinding zal nu aan de hand van een voorbeeld worden toegelicht, waartoe naar de bijgaande figuren wordt verwezen.
10 Fig. 1 stelt een dwarsdoorsnede voor van een voorkeursuitvoe ringsvorm van de uitvinding; fig. 2 is een detailweergave van het afdichtingsmechanisme.
1 Stelt een metalen filterpan voor met uitstroomopening 8, 2 een filterpatroon met een polystyreen filterlichaam 5 van 0,6 mm.
. 15 Dit filterlichaam 5 is voorzien van een uitkragende omtreksrand 6, die bij inbrengen van de filterpatroon los rust op de inkragende omtreksrand 7 van de filterpan. De filterpatroon is voorzien van een vliesvormig bovenfilter 3 en een vliesvormig onderfilter 4. Het onderfilter 4 wordt ondersteund door een bodem 11 van het filter-20 lichaam met voldoende uitsparingen om het zetwater ongehinderd door te laten. De voor afdichting samenwerkende onderdelen van filterpatroon en filterpan zijn respectievelijk met 9 en 10 aangegeven. Zij bezitten een coniciteit van 2°. De capillaire spleet die overblijft nadat de filterpatroon in de filterpan is aangebracht is ± 0,5 mm wijd. Het 25 koffiemaalsel is aangegeven met 12. Voor een zetsel van- 1-2 liter zal de koffiehoeveelheid variëren tussen ± 40 g en 100 g.
In het bovenstaande is steeds sprake geweest van koffie. Uiteraard is de uitvinding daartoe niet beperkt. Zetsels van thee, kruiden of cichorei kunnen bijvoorbeeld ook met de inrichting volgens 30 de uitvinding worden bereid.
8300213

Claims (6)

1. Inrichting voor het zetten van in het bijzonder een meervoud aan consumptie-eenheden van een warme drank, zoals koffie, bestaande . uit de combinatie van een filterpan en een daarin passende wegwerp-filterpatroon met filters van vliesvormige vezelstof, de filterpan en 5 de filterpatroon voorzien van met elkaar samenwerkende onderdelen die zorg dragen voor de waterafdichting wanneer de filterpatroon in de filterpan wordt aangebracht en het zetwater wordt opgegoten, gekenmerkt door een zodanige dimensionering van de voor afdichting samenwerkende onderdelen dat.bij inbrengen de filterpatroon niet-klemmend, 10 los in de filterpan rust en afdichting wordt verkregen middels de capillaire krachten die bij het zetten optreden in de ruimte tussen genoemde samenwerkende onderdelen.
2. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de filterpatroon een axiaalsymmetrisch lichaam bezit, en de voor afdich- 15 ting samenwerkende onderdelen van de filterpan en de filterpatroon een in hoofdzaak gelijke axiaalsymmetrische coniciteit vertonen, liggend tussen 0° en 45, terwijl de lengte dezer gedeelten ligt tussen 1/2 en 3 cm.
3. Inrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat de coni-20 citeit ligt tussen 1° en 10° en de voor afdichting samenwerkende onderdelen een lengte bezitten van 1-2 cm.
4. Inrichting volgens één der conclusies 2 of 3, met het kenmerk, dat de filterpatroon voorzien is van een in hoofdzaak radiaal gerichte omtreksrand, die bij inbrengen van deze filterpatroon in de filterpan 25 los rust op een in hoofdzaak radiaal gerichte inkragende omtreksrand, waarvan de filterpan voorzien is.
5·.· Inrichting volgens één der voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt, dat de capillaire ruimte overblijvend tussen de voor afdichting samenwerkende onderdelen van de filterpan en de filter-30 patroon 1/4 - 3/4 mm bedraagt.
6. Inrichting volgens één der voorgaande conclusies 2-5, met het kenmerk, dat de filterpan van metaal is en het lichaam van de filterpatroon een zodanige vormgeving bezit en van een zodanige kunststof gemaakt is dat hij, wat betreft de radiale diameter van het voor de .....6.3.Q.a.2-l3___________________r------------------------------------------ -r -f· < -7- afdichting zorgende onderdeel, gevormd kan worden met een tolerantie, die 0,2 mm niet overschrijdt. 8300213___
NL8300213A 1983-01-20 1983-01-20 Inrichting voor het bereiden van warme dranken. NL8300213A (nl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8300213 1983-01-20
NL8300213A NL8300213A (nl) 1983-01-20 1983-01-20 Inrichting voor het bereiden van warme dranken.

Applications Claiming Priority (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8300213A NL8300213A (nl) 1983-01-20 1983-01-20 Inrichting voor het bereiden van warme dranken.
DK023584A DK159902C (da) 1983-01-20 1984-01-19 Apparat til brygning af varme drikke
US06/572,373 US4550024A (en) 1983-01-20 1984-01-20 Apparatus for preparing hot drinks
DE8484200073T DE3462324D1 (en) 1983-01-20 1984-01-20 Apparatus for preparing hot drinks
ES1984277007U ES277007Y (es) 1983-01-20 1984-01-20 Aparato para preparar infusiones, en particular cafe.
CA000445813A CA1219139A (en) 1983-01-20 1984-01-20 Apparatus for preparing hot drinks
EP84200073A EP0114717B1 (en) 1983-01-20 1984-01-20 Apparatus for preparing hot drinks
AT84200073T AT25369T (de) 1983-01-20 1984-01-20 Geraet zum zubereiten von heissen getraenken.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8300213A true NL8300213A (nl) 1984-08-16

Family

ID=19841262

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8300213A NL8300213A (nl) 1983-01-20 1983-01-20 Inrichting voor het bereiden van warme dranken.

Country Status (8)

Country Link
US (1) US4550024A (nl)
EP (1) EP0114717B1 (nl)
AT (1) AT25369T (nl)
CA (1) CA1219139A (nl)
DE (1) DE3462324D1 (nl)
DK (1) DK159902C (nl)
ES (1) ES277007Y (nl)
NL (1) NL8300213A (nl)

Families Citing this family (57)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2178948B (en) * 1985-08-16 1988-02-10 Gen Foods Ltd Cup for the preparation of beverages
EP0224297B1 (en) * 1985-11-11 1989-08-09 Douwe Egberts Koninklijke Tabaksfabriek- Koffiebranderijen-Theehandel N.V. A disposable filter cartridge
AU583442B2 (en) * 1985-12-20 1989-04-27 Douwe Egberts Koninklijke Tabaksfabriek-Koffiebranderijen-Theehandel N.V. An apparatus for preparing hot beverages
GB8630757D0 (en) * 1986-12-23 1987-02-04 Gen Foods Ltd Beverage packages
US4983410A (en) * 1987-10-23 1991-01-08 Southern Tea Company Disposable expandable tea cartridge
US4867993A (en) * 1988-02-08 1989-09-19 Nordskog Robert A Disposable beverage brewing chamber
US4921712A (en) * 1988-08-19 1990-05-01 Malmquist Neil A Automatic low volume beverage brewing system
US5108768A (en) * 1988-11-25 1992-04-28 So Peter K L Cartridge for beverage making
US4872403A (en) * 1989-02-09 1989-10-10 Lagesse Michael F Automatic coffee maker
US4996066A (en) * 1989-05-15 1991-02-26 Hag Gf Aktiengesellschaft Beverage flavoring cassette
US5082676A (en) * 1989-05-15 1992-01-21 Hag Gf Aktiengesellschaft Coffee cassette
US5178058A (en) * 1989-07-13 1993-01-12 Sara Lee/De N.V. Filterpan ring for brewing prepackaged dry beverages
US5012629A (en) * 1989-10-11 1991-05-07 Kraft General Foods, Inc. Method for producing infusion coffee filter packs
US5064980A (en) * 1990-06-11 1991-11-12 Gee Associates Coffee maker
DE69004957T2 (de) * 1990-07-27 1994-03-24 Nestle Sa In einem Patronenhalter anpassbarer Einsatz.
DE69015629T2 (de) * 1990-07-27 1995-05-04 Nestle Sa Verfahren zur Extraktion von offenen Kaffeekapseln, Kaffeekapsel und Extraktionsvorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens.
US5243164A (en) * 1990-12-14 1993-09-07 Gee Associates Beverage maker
NL9002815A (nl) * 1990-12-19 1992-07-16 Sara Lee De Nv Filterpatroon.
CA2062027C (en) * 1991-03-04 1998-05-19 William Aldrich Liquid control system for diagnostic cartridges used in analytical instruments
US5259298A (en) * 1991-11-04 1993-11-09 Vki Technologies, Inc. Funnel arrangement for a beverage brewer
US5880441A (en) * 1997-11-12 1999-03-09 National Presto Industries, Inc. Microwave beverage maker apparatus and method
US5942143A (en) * 1997-11-12 1999-08-24 National Presto Industries, Inc. Microwave beverage maker apparatus and method
US6589577B2 (en) * 2000-02-18 2003-07-08 Keurig, Inc. Disposable single serve beverage filter cartridge
DE20100166U1 (de) * 2001-01-05 2001-03-29 Melitta Haushaltsprodukte Portionspackung zur Herstellung eines Brühgetränkes
DE60220992T2 (de) 2001-03-16 2008-03-06 The Procter & Gamble Company, Cincinnati Aufbrühgeräte zur herstellung von sahnigen getränken
CA2421128C (en) * 2002-03-14 2008-05-20 Robert Hale Beverage cartridge and filter assembly
US7770512B2 (en) 2002-05-01 2010-08-10 Courtesy Products, Llc Disposable brew basket for electric coffee maker
US7081263B2 (en) * 2002-05-01 2006-07-25 Courtesy Products, Llc Disposable brew basket for electric coffee maker
US6786136B2 (en) * 2002-06-25 2004-09-07 Unilever Bestfoods, North America, Division Of Conopco, Inc. Apparatus for preventing passing off of a brewed beverage
ITBO20030062A1 (it) * 2003-02-13 2004-08-14 Ima Spa Capsula utilizzabile per la preparazione di una bevanda infusa.
US7093530B2 (en) * 2003-10-09 2006-08-22 Applica Consumer Products, Inc. Coffeemaker pod carrier
US6990891B2 (en) * 2003-10-10 2006-01-31 Hp Intellectual Corp. Seal in a coffeemaker
US7017472B2 (en) * 2003-10-10 2006-03-28 Hp Intellectual Corp. Brewing apparatus water temperature control
US7024983B2 (en) * 2003-10-10 2006-04-11 Hp Intellectual Corp. Brewing apparatus hot water control
US20050076784A1 (en) * 2003-10-10 2005-04-14 Hp Intellectual Corp. Brewing apparatus pod carrier and frothing attachment
US7093533B2 (en) * 2003-10-10 2006-08-22 Applica Consumer Products, Inc. Brewing apparatus hot water discharge head
DE102004002005A1 (de) * 2004-01-14 2005-08-11 Schifferle, René Portionskapsel mit gemahlenem Kaffee zur Herstellung eines Kaffeegetränks
TWM257760U (en) * 2004-03-15 2005-03-01 Yi-Ruei Su Improved filter drink bag and dedicated flexible filter component for concentrated coffee maker
NL1032292C2 (nl) * 2004-08-12 2007-05-30 Sara Lee De Nv Pad met omhulling gevuld met te extraheren product; samenstel voorzien van een dergelijke pad en houder; drankbereidingsinrichting voor het bereiden van een drank.
US7644653B2 (en) * 2005-02-17 2010-01-12 Hamilton Beach Brands, Inc. Coffee maker brew basket
US7540232B2 (en) * 2005-02-17 2009-06-02 Hamilton Beach Brands, Inc. Hot beverage maker brew basket adaptor
US10865039B2 (en) 2010-12-04 2020-12-15 Adrian Rivera Single serving brewing material holder
US11337543B2 (en) 2007-07-13 2022-05-24 Adrian Rivera Brewing material holder
US11369226B2 (en) * 2005-05-23 2022-06-28 Adrian Rivera Beverage brewing material support
CA2617535A1 (en) * 2005-08-17 2007-02-22 The Procter & Gamble Company Beverage brewing devices
EP1772398A1 (en) * 2005-10-07 2007-04-11 Cense d'Almez S.A. Cartridge for use with a device for preparing an infused beverage
US7997187B2 (en) * 2007-03-09 2011-08-16 Hamilton Beach Brands, Inc Brewed beverage maker
US9271597B2 (en) * 2007-07-13 2016-03-01 ARM Enterprises Single serving reusable brewing material holder
ES2609824T5 (es) * 2008-01-29 2020-06-01 Douwe Egberts Bv Sistema para preparar una bebida
ES2530676T3 (es) * 2009-06-17 2015-03-04 Koninkl Douwe Egberts Bv Sistema, método y cápsula para preparar una bebida
US8808552B2 (en) * 2010-12-16 2014-08-19 Zenpure (Hangzhou) Co., Ltd. Stackable filter cup apparatus and method
US9114902B2 (en) 2011-03-22 2015-08-25 Polyone Designed Structures And Solutions Llc Methods and systems for use in forming an article from a multi-layer sheet structure
US9783361B2 (en) 2013-03-14 2017-10-10 Starbucks Corporation Stretchable beverage cartridges and methods
US10442610B2 (en) 2014-03-11 2019-10-15 Starbucks Corporation Pod-based restrictors and methods
US9877495B2 (en) 2015-01-09 2018-01-30 Starbucks Corporation Method of making a sweetened soluble beverage product
USD826012S1 (en) * 2017-02-07 2018-08-21 Paul Alan Stewart Funnel
USD927250S1 (en) 2020-03-23 2021-08-10 Eko Brands, Llc Reusable filter cartridge

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE620881A (nl) *
US1876474A (en) * 1932-09-06 Device fob making dbip copeee
FR1080222A (fr) * 1953-06-30 1954-12-07 Emballage filtre pour une dose de café moulu
US2936695A (en) * 1956-06-22 1960-05-17 Donot Guy Raymond Apparatus for producing infusions, decoctions and the like beverages
FR1231110A (fr) * 1959-04-06 1960-09-27 Boîte perforée contenant de la poudre de café (moulue ou à l'état soluble) destinée à être placée à l'intérieur de filtres individuel ou collectif
US3083101A (en) * 1959-04-06 1963-03-26 Noury Jean Refill for filtration coffee-pot
FR1347892A (fr) * 1962-11-23 1964-01-04 Filtre à café
BE646824A (nl) * 1964-04-21 1964-08-17
NL6504834A (nl) * 1964-04-21 1965-10-22
BE646823A (nl) * 1964-04-21 1964-08-17
DE1207866B (de) * 1964-05-23 1965-12-23 Bentz & Sohn Melitta Portionspackung fuer gemahlene Aromatraeger, insbesondere Kaffee
CH459495A (fr) * 1965-09-21 1968-07-15 Moerlini Gilbert Dispositif pour préparation d'une infusion de café
US3373677A (en) * 1967-01-17 1968-03-19 Anne P. Petrozzo Filter bags for ground coffee
US3610132A (en) * 1970-07-29 1971-10-05 Bunn O Matic Corp Funnel for receiving prepackaged ground coffee
BE778159A (nl) * 1972-01-18 1972-05-16 Veken Germaine V D Verpakking voor capsules voor het maken van aftreksels.
BE782645A (nl) * 1972-04-26 1972-08-16 Veken Germaine V D Verbeteringen aan koffiefilters of dergelijke met eenmalig gebruik.

Also Published As

Publication number Publication date
ES277007Y (es) 1985-03-01
EP0114717B1 (en) 1987-02-04
DK23584A (da) 1984-07-21
DK159902B (da) 1990-12-31
ES277007U (es) 1984-08-01
EP0114717A2 (en) 1984-08-01
US4550024A (en) 1985-10-29
AT25369T (de) 1987-02-15
DE3462324D1 (en) 1987-03-12
EP0114717A3 (en) 1984-08-22
DK23584D0 (da) 1984-01-19
DK159902C (da) 1991-05-21
CA1219139A (en) 1987-03-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL8300213A (nl) Inrichting voor het bereiden van warme dranken.
US3985069A (en) Coffee beverage drip brewer
US6076450A (en) Fresh beverage brew cup lid
US4921712A (en) Automatic low volume beverage brewing system
EP1576912A2 (en) Beverage filter cartridge and filter basket assembly
FI86139B (fi) Filter avsett foer patroner foer framstaellning av dryck.
CA2622933C (en) Integrated cartridge containing a substance for extracting a beverage
US20100047419A1 (en) Single-serve permeable beverage filter
US7081263B2 (en) Disposable brew basket for electric coffee maker
US4983410A (en) Disposable expandable tea cartridge
KR20060107839A (ko) 적층가능 컵을 위한 커피 침적 프레스
US3971305A (en) Disposable beverage brewer
US10589907B2 (en) Disposable lid having spout with filter for beverage container
US1412388A (en) Apparatus and package for forming solutions by percolation
US5190652A (en) Filter holder for coffee cartridges
MXPA03002703A (es) Cafetera.
CA2119179A1 (en) Apparatus and method for beverage preparation
US20150257582A1 (en) Refillable beverage brewer system
CA2330615A1 (en) Disposable filter cartridge for coffee or the like
RU2128461C1 (ru) Устройство для нагрева жидкости для питья и контейнер для размещения устройства
US2889049A (en) Coffee filter
NL2007724C2 (en) Form-retaining pad for preparing a beverage suitable for consumption, assembly of a beverage preparation machine comprising a pad holder and such a form-retaining pad, a method of manufacturing such a form-retaining pad, pre-form stiffening body for use in such a method, a method for preparing a beverage suitable for consumption using such a form-retaining pad or such an assembly and a kit of parts comprising a plurality of such form-retaining pads.
CN1126462A (zh) 自动煮泡用具用的过滤组合件
US1613483A (en) Coffee maker
EP0094368B1 (fr) Elément de filtre et procédé d&#39;infusion d&#39;une boisson chaude à l&#39;aide de cet élément de filtre

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
A85 Still pending on 85-01-01
BV The patent application has lapsed