NL2000463C2 - Inrichting voor het dispenseren van korrelvormige producten. - Google Patents

Inrichting voor het dispenseren van korrelvormige producten. Download PDF

Info

Publication number
NL2000463C2
NL2000463C2 NL2000463A NL2000463A NL2000463C2 NL 2000463 C2 NL2000463 C2 NL 2000463C2 NL 2000463 A NL2000463 A NL 2000463A NL 2000463 A NL2000463 A NL 2000463A NL 2000463 C2 NL2000463 C2 NL 2000463C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
bottom element
storage container
dosing compartment
dosing
products
Prior art date
Application number
NL2000463A
Other languages
English (en)
Inventor
Lucas Karel Johannes Van Den Broek
Roeland Johannes Thomas Van Den Broek
Original Assignee
Ind Ontwerpbureau Hsm B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ind Ontwerpbureau Hsm B V filed Critical Ind Ontwerpbureau Hsm B V
Priority to NL2000463A priority Critical patent/NL2000463C2/nl
Priority to PCT/NL2008/050058 priority patent/WO2008094041A1/en
Priority to US12/525,341 priority patent/US20100084420A1/en
Priority to AT08705127T priority patent/ATE505415T1/de
Priority to DE602008006172T priority patent/DE602008006172D1/de
Priority to EP08705127A priority patent/EP2117960B1/en
Application granted granted Critical
Publication of NL2000463C2 publication Critical patent/NL2000463C2/nl

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
  • B65D83/00Containers or packages with special means for dispensing contents
  • B65D83/04Containers or packages with special means for dispensing contents for dispensing annular, disc-shaped, or spherical or like small articles, e.g. tablets or pills
  • B65D83/0409Containers or packages with special means for dispensing contents for dispensing annular, disc-shaped, or spherical or like small articles, e.g. tablets or pills the dispensing means being adapted for delivering one article, or a single dose, upon each actuation
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
  • B65D2583/00Containers or packages with special means for dispensing contents
  • B65D2583/04For dispensing annular, disc-shaped or spherical or like small articles or tablets
  • B65D2583/0472For dispensing annular, disc-shaped or spherical or like small articles or tablets characterised by the dispensing action
  • B65D2583/0477For dispensing annular, disc-shaped or spherical or like small articles or tablets characterised by the dispensing action the container is maintained in the same position during the dispensing of several successive articles or doses
  • B65D2583/0481One reciprocating action, e.g. to or from

Landscapes

 • Engineering & Computer Science (AREA)
 • Mechanical Engineering (AREA)
 • Filling Or Emptying Of Bunkers, Hoppers, And Tanks (AREA)
 • Containers And Packaging Bodies Having A Special Means To Remove Contents (AREA)
 • Treatment Of Sludge (AREA)
 • Processing And Handling Of Plastics And Other Materials For Molding In General (AREA)
 • Processing Of Solid Wastes (AREA)
 • Medicinal Preparation (AREA)

Description

Inrichting voor het dispenseren van korrelvormige producten
De uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor het dispenseren van korrelvormige producten.
5
Dispensers voor het successievelijk vrijgeven van tabletvormige of pilvormige producten, zoals bijvoorbeeld snoepjes, zoetjes, medicijnen, pastilles, et cetera zijn reeds bekend. Een voorbeeld van een bekende dispenser is beschreven in de internationale octrooiaanvrage W02006/116370. De in dit octrooi schrift beschreven 10 dispenser omvat een behuizing waarin een voorraadhouder voor tabletvormige producten is opgenomen. De voorraadhouder omvat een separaat, veerkrachtig bodemelement dat aansluit op afgiftekanaal voor de tabletvormige producten. Het afgiftekanaal is aan een van de voorraadhouder afgekeerd uiteinde voorzien van een afgifteopening. Doordat het afgiftekanaal taps toelopend in de richting van de 15 afgifteopening, waarbij de dimensionering van het afgiftekanaal zodanig is dat de tabletten slechts opvolgend door het afgiftekanaal kunnen worden getransporteerd, kan worden bewerkstelligd dat de tabletten successievelijk kunnen worden afgegeven. Afgifte van de tabletten geschiedt door een bovenwand van de voorraadhouder in te drukken ten opzichte van de omgevende behuizing, waardoor het bodemelement en 20 daarmee het afgiftekanaal zodanig kunnen worden gedeformeerd dat de afgifteopening wordt gevormd en een enkele tablet kan worden afgegeven. Nadeel van de bekende dispenser is dat slechts gelijkvormige tabletvormige producten successievelijk kunnen worden afgegeven. Gebleken is dat ongelijkvormige producten, zoals bijvoorbeeld grove suikerkorrels, in het bijzonder hagelsuiker of kandijklontjes, niet zijn geschikt 25 voor geordend transport in de richting van de afgifteopening. Ingeval ongelijkvormige producten zouden worden aangebracht in de voorraadhouder, dan is een betrouwbare afgifte van de deze producten doorgaans niet mogelijk, doordat de ongelijkvormige producten veelal onderling in elkaar grijpen, hetgeen gedoseerde afgifte van de producten door de dispenser verhindert, of althans aanzienlijk belemmert.
De uitvinding heeft tot doel het verschaffen van een verbeterde dispenser met behulp waarvan tevens ongelijkvormige korrelvormige producten gedoseerd kunnen worden afgegeven.
30 2
De uitvinding verschaft daartoe een inrichting van het in aanhef genoemde type, omvattende: ten minste één voorraadhouder voor granulaire producten, welke voorraadhouder is voorzien van een bodemelement voor ondersteuning van de granulaire producten, en ten minste één doseercompartiment ingericht voor opname van 5 ten minste één korrel, waarbij de onderlinge oriëntatie tussen het bodemelement en het doseercompartiment wijzigbaar is tussen een werkzame toestand, waarin het bodemelement zodanig aansluit op het doseercompartiment dat verplaatsing van ten minste één door het bodemelement ondersteunde korrel naar het doseercompartiment mogelijk is, en een niet-werkzame toestand waarin het bodemelement zodanig op 10 afstand is gelegen van het doseercompartiment dat verplaatsing van één of meerdere door het bodemelement ondersteunde korrels niet mogelijk is. Door het doseercompartiment en het bodemelement onderling verplaatsbaar, in het bijzonder verschuifbaar, op te nemen in de inrichting overeenkomstig de uitvinding zoals voomoemd omschreven, kan een gedoseerde afgifte van ongelijkvormige korrelvormige 15 producten worden gerealiseerd en worden gegarandeerd. Door een korrelvormig product vooreerst in het doseercompartiment te positioneren in de werkzame toestand, en vervolgens het bodemelement te verplaatsen in een van het doseerelement afgekeerde richting, kan het korrelvormige product worden geïsoleerd van overige in de voorraadhouder aanwezige producten. Obstructie van het de facto als afgiftekanaal 20 functionerende doseercompartiment kan worden voorkomen, doordat het zich in het doseercompartiment bevindende ten minste ene korrelvormige product vooreerst wordt geïsoleerd van overige door het bodemelement gedragen korrelvormige producten, waardoor brugvormig tussen producten of anderszins in elkaar grijpen van een zich in het doseercompartiment bevindend product en een naastgelegen, door het 25 bodemelement gedragen product, kan worden voorkomen, of althans eventueel ongedaan kan worden gemaakt. Na isolatie van het korrelvormige product kan het product vervolgens worden afgegeven door de inrichting. Het doseercompartiment kan op diverse wijzen zijn vormgegeven, en kan zijn ingericht voor meerzijdige omsluiting van een korrelvormig product. Echter, het is eveneens denkbaar dat het 30 doseercompartiment slechts een (tweede) bodemelement omvat. Alsdan zal het (eerste) bodemelement van de voorraadhouder in hoofdzaak aansluiten op het (tweede) bodemelement van het doseercompartiment in de werkzame toestand van de inrichting. Afhankelijk van de grootte van het doseercompartiment kan het doseercompartiment zijn ingericht voor (gelijktijdige) opname van één korrelvormig product of voor 3 meerdere korrelvormige producten. De korrelige producten kunnen daarbij grofkorrelig zijn. Doch het is tevens denkbaar om fijnkorrelige producten en zelfs poedervormige producten af te laten geven met behulp van de inrichting overeenkomstig de uitvinding. De inrichting overeenkomstig de uitvinding is geschikt voor het gedoseerd afgeven van 5 zowel in hoofdzaak gelijkvormige producten alsook ongelijkvormige producten. Voorbeelden van in hoofdzaak gelijkvormige producten zijn snoepjes, zoetjes, (pilvormige) medicijnen, pastilles, badparels, et cetera. Voorbeelden van in hoofdzaak ongelijkvormige producten zijn grove suikerkorrels, grove (zee)zoutkorrels, snoepjes, et cetera. Opgemerkt zij dat de dimensionering van de korrelvormige producten daarbij bij 10 voorkeur zodanig dient te zijn dat de producten zijn ingericht om gedoseerd te kunnen worden afgegeven met behulp van de inrichting overeenkomstig de uitvinding.
Zoals vermeld is het denkbaar om het doseercompartiment slechts een (tweede) bodemelement te laten omvatten. In de werkzame toestand van de inrichting zal 15 vervolgens althans ten minste één korrelvormig product worden verplaatst van de voorraadhouder naar het doseercompartiment. Ingeval het doseercompartiment niet is afgesloten of anderszins is begrensd kan het korrelvormige product direct worden uitgenomen uit het doseercompartiment. Echter, teneinde een gecontroleerde afgifte van producten mogelijk te maken is het voordelig ingeval het doseercompartiment selectief 20 kan worden afgesloten. In een voorkeursuitvoering is het doseercompartiment voorzien van een afgifteopening voor de korrelvormige producten, en omvat de inrichting ten minste één eerste afsluitelement voor het afsluiten van de afgifteopening, welk eerste afsluitelement verplaatsbaar is tussen een geopende toestand, waarin de afgifteopening in hoofdzaak wordt vrijgelaten, en een gesloten toestand, waarin de afgifteopening in 25 hoofdzaak wordt geblokkeerd. Op deze wijze kan worden voorkomen dat ongewenst (instantaan) meerdere producten worden afgegeven door de inrichting in de werkzame toestand van de inrichting. In een bijzondere voorkeursuitvoering is het eerste afsluitelement gekoppeld met het bodemelement, zodanig dat het eerste afsluitelement is georiënteerd in de gesloten toestand ingeval het bodemelement is georiënteerd in de 30 werkzame toestand. Door het afsluitelement te koppelen met het bodemelement kan relatief eenvoudig een synchrone beweging van beide componenten, en daarmee het simultaan bereiken van de werkzame toestand en de gesloten toestand (en vice versa) gewaarborgd. Bij voorkeur is het eerste afsluitelement zodanig gekoppeld met het bodemelement dat het eerste afsluitelement is georiënteerd in de geopende toestand 4 ingeval het bodemelement is georiënteerd in de niet-werkzame toestand, waardoor een gedoseerde afgifte van ten minste één in het doseercompartiment geïsoleerd opgenomen product kan plaatsvinden. In een voorkeursuitvoering omvat de inrichting met het eerste afsluitelement gekoppelde bedieningsmiddelen voor bediening van het eerste 5 afsluitelement tussen de geopende toestand en de gesloten toestand. De bedieningsmiddelen kunnen bijvoorbeeld worden gevormd door een bovenwand of topelement van de voorraadhouder. Echter, het is tevens denkbaar om andersoortige bedieningsmiddelen toe te passen. Doorgaans zal evenwel van belang zijn dat althans een deel van de bedieningsmiddelen toegankelijk is gepositioneerd, teneinde de 10 bediening voor een gebruiker te kunnen faciliëren.
Teneinde de oriëntatie van het bodemelement en het doseercompartiment te kunnen wijzigen worden het bodemelement en het doseercompartiment gevormd door onderling gescheiden componenten, waarbij het bodemelement niet integraal is verbonden met het 15 doseercompartiment. Een onderlinge mechanische koppeling tussen het bodemelement en het doseercompartiment is evenwel denkbaar. Bij voorkeur zijn het bodemelement en het doseercompartiment onderling verschuifbaar, in het bijzonder volgens een vooraf gedefinieerde baan. De baan kan zowel lineair als niet-lineair, zoals bijvoorbeeld gekromd of gehoekt, zijn uitgevoerd. De vooraf gedefinieerde baan kan worden 20 gerealiseerd door toepassing van geleidingsmiddelen waarlangs het bodemelement en/of het doseercompartiment verplaatsbaar, in het bijzonder verschuifbaar zijn.
Het doseercompartiment maakt bij voorkeur deel uit van een het bodemelement ten minste gedeeltelijk omgevende behuizing. Op deze wijze kan een relatief solide 25 inrichting worden verkregen, waarbij het bodemelement althans gedeeltelijk is opgenomen in de behuizing. In een voorkeursuitvoering maakt een deel van de voorraadhouder deel uit van de behuizing. Het is daarbij denkbaar dat bijvoorbeeld van de voorraadhouder deel uitmakende zijwanden integraal deel uitmaken van de behuizing. In een alternatieve uitvoeringsvorm is de voorraadhouder is separate 30 component verplaatsbaar opgenomen in de behuizing.
Doorgaans zal de voorraadhouder zijn vervaardigd uit één of meerdere in hoofdzaak starre materialen, bij voorkeur een polymeer of metaal. Bovendien zal de afstand tussen de voorraadhouder begrenzende (overliggende) wanden doorgaans tevens in hoofdzaak 5 constant zijn, waardoor de voorraadhouder tijdens normaal gebruik een in hoofdzaak constant volume zal bezitten.
Teneinde een relatief eenvoudige verplaatsing van producten van de voorraadhouder 5 naar het doseercompartiment mogelijk te maken is het voordelig ingeval het bodemelement en een horizontaal vlak onderling een hoek insluiten althans in de werkzame toestand van de inrichting. De hellende oriëntatie van het bodemelement zal doorgaans permanent zijn en zal, alhoewel denkbaar, doorgaans niet afhankelijk zijn van toestand van het bodemelement. Teneinde een betrouwbare verplaatsing van 10 korrelvormige producten van de voorraadhouder naar het doseercompartiment te kunnen bewerkstelligen, sluiten het bodemelement en een horizontaal vlak onderling een hoek in die is groter is dan of gelijk is aan 5°. Bij een dergelijke hellingshoek zullen producten onder invloed van de zwaartekracht geneigd zijn te glijden in de richting van het doseercompartiment, hetgeen de gedoseerde afgifte van producten door de inrichting 15 facilieert.
In een voorkeursuitvoering omvat de inrichting een tweede afsluitelement voor het blokkeren van een doorgang van de voorraadhouder naar het doseercompartiment in de niet-werkzame toestand van het bodemelement. Door toepassing van het tweede 20 afsluitelement kan worden voorkomen dat een reeds geïsoleerd korrelvormig product (of meerdere gelijktijdig geïsoleerde producten) zich terug kunnen verplaatsen naar de voorraadhouder, dan wel zich op andere oneigenlijke wijze dan via de afgifteopening kunnen verwijderen uit het doseercompartiment. Het tweede afsluitelement zal verplaatsbaar zijn aangebracht in de inrichting, teneinde transport van één of meerdere 25 korrelvormige producten van de voorraadhouder naar het doseercompartiment in de werkzame toestand van het bodemelement evenwel mogelijk te maken. Daartoe is het tweede afsluitelement bij voorkeur gekoppeld met een bovenwand van de voorraadhouder. Tijdens verplaatsing van de bovenwand, en daarmee de doorgaans met de bovenwand gekoppelde onderwand, tussen de werkzame toestand en de niet-30 werkzame toestand kan het tweede afsluitelement overeenkomstig mee worden bewogen, teneinde de doorgang te kunnen vrijlaten respectievelijk te kunnen blokkeren.
De inrichting omvat bij voorkeur voorspanningsmiddelen voor het dringen van het bodemelement naar een bepaalde uitgangspositie. Het bodemelement kan slechts bij het 6 opleggen van een (grotere) voorspanning op de voorspanningsmiddelen worden verplaatst naar een andere positie. In rust wordt het bodemelement door de voorspanningsmiddelen bij voorkeur in de werkzame toestand gedrongen, waardoor het doseercompartiment zich kan vullen met een initieel in de voorraadhouder opgenomen 5 product, waardoor de afgifte van het product voor een gebruiker kan worden versneld. Echter, in een andere uitvoeringsvorm is het tevens denkbaar om het bodemelement in rust door de voorspanningsmiddelen te laten dringen in de niet-werkzame toestand, teneinde de producten tijdens niet-gebruik van de inrichting zolang mogelijk in de voorraadhouder te kunnen conserveren, hetgeen vanuit hygiënisch oogpunt voordelig 10 kan zijn. De voorspanningsmiddelen omvat bij voorkeur ten minste één veer, in het bijzonder een compressieveer of een verende lip.
Veelal zal de inrichting slechts een enkel doseercompartiment omvatten. Echter, in een alternatieve voorkeursuitvoering omvat de inrichting meerdere doseercompartimenten. 15 Op deze wijze kan simultane, successievelijke, en/of selectieve afgifte van producten worden gefacilieerd. De doseercompartimenten kunnen daarbij bijvoorbeeld volgens een carrouselconfiguratie zijn georiënteerd rondom de voorraadhouder. In een bijzondere voorkeursuitvoering is het tevens denkbaar dat de inrichting meerdere voorraadhouders omvat, waarbij elke voorraadhouder is ingericht om te worden 20 aangesloten op een (eigen) doseercompartiment.
De inrichting overeenkomstig de uitvinding is bedoeld om in de hand te worden genomen. Het is tevens denkbaar dat de inrichting is ingericht om te worden gestationeerd op een tafel of andere ondergrond, waardoor de inrichting overeenkomstig 25 de uitvinding kan zijn uitgevoerd als handinrichting of als tafelinrichting.
De uitvinding zal worden verduidelijkt aan de hand van in navolgende figuren weergegeven niet-limitatieve uitvoeringsvoorbeelden. Hierin tonen: figuren la-le verschillende perspectivische aanzichten op een eerste 30 voorkeursuitvoering van een inrichting overeenkomstig de uitvinding, figuren 2a-2h verschillende perspectivische aanzichten op een tweede voorkeursuitvoering van een inrichting overeenkomstig de uitvinding, figuren 3a en 3b verschillende perspectivische aanzichten op een derde voorkeursuitvoering van een inrichting overeenkomstig de uitvinding, en 7 figuren 4a en 4b verschillende aanzichten op een vierde voorkeursuitvoering van een inrichting overeenkomstig de uitvinding.
Figuur la toont een perspectivisch aanzicht op een eerste voorkeursuitvoering van een 5 inrichting 1 overeenkomstig de uitvinding. De inrichting 1 is ingericht voor het gedoseerd afgeven van individuele producten 2, in het bijzonder korrelvormige producten. De inrichting 1 omvat daartoe een behuizing 3 en een deels in de behuizing 3 opgenomen voorraadhouder 4 voor de korrelvormige producten. De voorraadhouder 4 is verschuifbaar opgenomen in de behuizing 3, waarbij de voorraadhouder 4 in het 10 bijzonder verplaatsbaar is tussen een (rusttoestand (zie figuren la en lb) en een actieve toestand (zie figuren 1c en ld). Teneinde verplaatsing van de voorraadhouder 4 voor een gebruiker te kunnen faciliëren is de behuizing 3 voorzien van uitsparingen 5a, 5b. In de in figuur lb getoonde dwarsdoorsnede is zichtbaar dat de voorraadhouder 4 een bodemelement 6 en een bovenwand 7 omvat. Het bodemelement 6 is ingericht voor het 15 dragen van de al dan niet regelmatig vormgegeven producten 2. De behuizing 3 omvat een de voorraadhouder 4 begrenzende scheidingswand 8, welke scheidingswand 8 fungeert als geleiding voor de voorraadhouder 4 tijdens het verplaatsen van de voorraadhouder 4 tussen de passieve toestand en de actieve toestand. De scheidingswand 8 is onderbroken uitgevoerd en is ter plaatse van de onderbreking 20 voorzien van een doseercompartiment 9, welk doseercompartiment 9 is ingericht voor opname van één korrelvormig product 2. Zoals getoond in figuur lb wordt de voorraadhouder 4 in de bovenste toestand (rusttoestand) gedrongen door de aanwezigheid van een compressieveer 10 die enerzijds aangrijpt op de behuizing 3 en anderzijds aangrijpt op het bodemelement 6. Het bodemelement 6 bezit een hellende 25 oriëntatie, waardoor de producten 2 geneigd zijn zich te verplaatsen in de richting van het doseercompartiment 9. In de getoonde toestand is het doseercompartiment 9 afgesloten door een afsluitelement 11, welk afsluitelement 11 is verbonden met althans het bodemelement 6. In de getoonde rusttoestand zal althans één product 2 zich verplaatsen vanuit de voorraadhouder 4 naar het doseercompartiment 9. Door het 30 indrukken van de voorraadhouder 4 ten opzichte van de behuizing 3 (zie figuren lc, ld, en le) zal het in het doseercompartiment 9 opgenomen product worden geïsoleerd van de overige in de voorraadhouder 4 aanwezige producten. Doordat de bovenwand 7 van de voorraadhouder 4 is voorzien van een schot 12 kan worden verhinderd dat het in het doseercompartiment 9 geïsoleerde product zich terug in de voorraadhouder 4 zal 8 verplaatsen. Tijdens het verplaatsen van de voorraadhouder 4 in neerwaartse richting zal het afsluitelement 11 zich tevens in neerwaartse richting verplaatsen zodanig dat het in het doseercompartiment 9 opgenomen product zich uit het doseercompartiment 9 kan verwijderen en daarmee kan worden afgegeven door de inrichting 1. Teneinde deze 5 afgifte te kunnen faciliëren omvat het doseercompartiment 9 eveneens een hellend bodemelement 13.
Figuren 2a-2h tonen verschillende perspectivische aanzichten op een tweede voorkeursuitvoering van een inrichting 14 overeenkomstig de uitvinding. De inrichting 10 14 omvat een behuizing 15 waarin korrelvormige producten 16 zijn opgenomen. De behuizing omvat een basisstructuur 17 en een met de basisstructuur 17 samenwerkende topstructuur 18. De topstructuur 18 wordt in een van de basisstructuur 17 afgekeerde richting gedrongen door een compressieveer 19. De basisstructuur 17 is voorzien van een conisch vormgegeven bodemelement 20 ingericht voor het ondersteunen van de 15 producten 16. De topstructuur 18 is voorzien van meerdere doseercompartimenten 21 die zijn in hoofdzaak gelijkmatig verdeeld over de omtrekszijde van de topstructuur 18. Door de topstructuur 18 tegen de veerspanning in in de richting van de basisstructuur 17 te drukken (zie figuren 2c en 2d) zullen de doseercompartimenten 21 worden gevuld met althans één product 16. Door de topstructuur 18 vervolgens (deels) te ontlasten zal 20 de topstructuur 18 zich wederom in de uitgangstoestand oriënteren (zie figuren 2e en 2f). In deze toestand zijn de doseercompartimenten 21 nog steeds gevuld met producten 16. Door de topstructuur 18 vervolgens axiaal te roteren (zie figuren 2g en 2h) kunnen de doseercompartimenten 21 worden geopend, waarna afgifte van in de doseercompartimenten 21 opgenomen producten 16 mogelijk is.
25
Figuren 3a en 3b tonen verschillende perspectivische aanzichten op een derde voorkeursuitvoering van een inrichting 22 overeenkomstig de uitvinding. De inrichting 22 omvat een basisstructuur 23 en een zwenkbaar met de basisstructuur 23 verbonden topstructuur 24. De topstructuur is voorzien van een voorraadhouder 25 voor granulaire 30 producten 26. De voorraadhouder 25 is voorzien van een opneemruimte 27 voor een wanddeel 28 van de basisstructuur 23. Een bovenzijde van dit wanddeel 28 vormt een bodemelement 29 van een doseercompartiment 30 voor opname van een product 26. De voorraadhouder 25 is voorzien van een doorvoeropening 31 voor producten 26. In een bovenste toestand van de topstructuur 24 zal althans één product worden gepositioneerd 9 in het doseercompartiment 30. Door de topstructuur 24 vervolgens in neerwaartse richting te zwenken zal het in het doseercompartiment 30 aanwezig product 26 worden geïsoleerd van overige in de voorraadhouder 25 nog aanwezige producten 26. In deze geïsoleerde toestand van het product 26 kan de doorvoeropening 31 van de topstructuur 5 24 in lijn worden gebracht met het doseercompartiment 30, waarna afgifte van het geïsoleerde product 26 kan plaatsvinden (zie figuur 3b).
Figuren 4a en 4b tonen verschillende aanzichten op een vierde voorkeursuitvoering van een inrichting 32 overeenkomstig de uitvinding. Figuur 4a toont een perspectivisch 10 aanzicht op de inrichting 32, waarbij de inrichting een basisstructuur 33 en een topstructuur 34 omvat. De topstructuur 34 is deels opgenomen in de basisstructuur 33. De topstructuur 34 is volgens een helixvormige baan verplaatsbaar ten opzichte van de basisstructuur 33 (zie figuur 4c). In de in figuur 4b getoonde dwarsdoorsnede is zichtbaar dat in een door de topstructuur ingesloten voorraadruimte 35 korrelvormige 15 producten 36 zijn aangebracht. De producten 36 worden daarbij ondersteund door een van de basisstructuur 33 deel uitmakend bodemelement 37. De topstructuur is voorzien van een lateraal gepositioneerd doseercompartiment 38 waarin althans één product kan worden aangebracht. In de getoonde (onderste) toestand van de topstructuur 34 zal althans één product 36 zich verplaatsen tot in het doseercompartiment 38. Afgifte van 20 het product 36 uit de inrichting 32 wordt in deze toestand verhinderd doordat de basisstructuur 33 het doseercompartiment 38 afschermt. Door de topstructuur 34 vervolgens te verdraaien ten opzichte van de basisstructuur 33 (zie figuur 4c) kan het betreffende product 36 worden geïsoleerd, en zal het doseercompartiment 38 niet langer worden afgeschermd, waardoor het product 36 kan worden afgegeven (zie figuur 25 4d).
Het moge duidelijk zijn dat de uitvinding niet beperkt is tot de hier weergegeven en beschreven uitvoeringsvoorbeelden, maar dat binnen het kader van de bijgaande conclusies legio varianten mogelijk zijn, die voor de vakman op dit gebied voor de hand 30 zullen liggen.

Claims (21)

1. Inrichting voor het dispenseren van korrelvormige producten, omvattende: - ten minste één voorraadhouder voor granulaire producten, welke 5 voorraadhouder is voorzien van een bodemelement voor ondersteuning van de granulaire producten, en ten minste één doseercompartiment ingericht voor opname van ten minste één korrel, waarbij de onderlinge oriëntatie tussen het bodemelement en het doseercompartiment 10 wijzigbaar is tussen een werkzame toestand, waarin het bodemelement zodanig aansluit op het doseercompartiment dat verplaatsing van ten minste één door het bodemelement ondersteunde korrel naar het doseercompartiment mogelijk is, en een niet-werkzame toestand waarin het bodemelement zodanig op afstand is gelegen van het doseercompartiment dat verplaatsing van één of meerdere door het bodemelement 15 ondersteunde korrels niet mogelijk is.
2. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het doseercompartiment is voorzien van een afgifteopening voor de korrelvormige producten, en dat de inrichting ten minste één eerste afsluitelement omvat voor het afsluiten van de afgifteopening, 20 welk eerste afsluitelement verplaatsbaar is tussen een geopende toestand, waarin de afgifteopening in hoofdzaak wordt vrijgelaten, en een gesloten toestand, waarin de afgifteopening in hoofdzaak wordt geblokkeerd.
3. Inrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat het eerste afsluitelement is 25 gekoppeld met het bodemelement, zodanig dat het eerste afsluitelement is georiënteerd in de gesloten toestand ingeval het bodemelement is georiënteerd in de werkzame toestand.
4. Inrichting volgens conclusie 2 of 3, met het kenmerk, dat het eerste 30 afsluitelement is gekoppeld met het bodemelement, zodanig dat het eerste afsluitelement is georiënteerd in de geopende toestand ingeval het bodemelement is georiënteerd in de niet-werkzame toestand.
5. Inrichting volgens een der conclusies 2-4, met het kenmerk, dat de inrichting met het eerste afsluitelement gekoppelde bedieningsmiddelen omvat voor bediening van het eerste afsluitelement tussen de geopende toestand en de gesloten toestand.
6. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het bodemelement en het doseercompartiment onderling verplaatsbaar zijn volgens een in hoofdzaak lineaire baan.
7. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het 10 doseercompartiment deel uitmaakt van een het bodemelement ten minste gedeeltelijk omgevende behuizing.
8. Inrichting volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat een deel van de voorraadhouder deel uitmaakt van de behuizing. 15
9. Inrichting volgens conclusie 8, met het kenmerk, dat ten minste één zijwand van de voorraadhouder deel uitmaakt van de behuizing.
10. Inrichting volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat de voorraadhouder ten 20 minste gedeeltelijk wordt omsloten door de behuizing.
11. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de voorraadhouder een in hoofdzaak constant volume bezit.
12. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het bodemelement en een horizontaal vlak onderling een hoek insluiten althans in de werkzame toestand van het bodemelement.
13. Inrichting volgens conclusie 12, met het kenmerk, dat het bodemelement en een 30 horizontaal vlak onderling een hoek insluiten die is groter is dan 5°.
14. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de inrichting een tweede afsluitelement omvat voor het blokkeren van een doorgang van de voorraadhouder naar het doseercompartiment in de niet-werkzame toestand van het bodemelement.
15. Inrichting volgens conclusie 14, met het kenmerk, dat het tweede afsluitelement 5 is gekoppeld met een bovenwand van de voorraadhouder.
16. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de inrichting voorspanningsmiddelen omvat voor het dringen van het bodemelement naar de werkzame toestand. 10
17. Inrichting volgens conclusie 16, met het kenmerk, dat de voorspanningsmiddelen ten minste één veer omvatten.
18. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de 15 inrichting meerdere doseercompartimenten omvat.
19. Inrichting volgens conclusie 18, met het kenmerk, dat de doseercompartimenten simultaan kunnen worden gevuld met ten minste één korrel in de werkzame toestand van het bodemelement. 20
20. Inrichting volgens conclusie 18, met het kenmerk, dat de doseercompartimenten selectief kunnen worden gevuld met ten minste één korrel in de werkzame toestand van het bodemelement.
21. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de inrichting een handinrichting is.
NL2000463A 2007-02-01 2007-02-01 Inrichting voor het dispenseren van korrelvormige producten. NL2000463C2 (nl)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL2000463A NL2000463C2 (nl) 2007-02-01 2007-02-01 Inrichting voor het dispenseren van korrelvormige producten.
PCT/NL2008/050058 WO2008094041A1 (en) 2007-02-01 2008-02-01 Device for dispensing granular products
US12/525,341 US20100084420A1 (en) 2007-02-01 2008-02-01 Device for dispensing granular products
AT08705127T ATE505415T1 (de) 2007-02-01 2008-02-01 Spendevorrichtung für granulatförmige produkte
DE602008006172T DE602008006172D1 (de) 2007-02-01 2008-02-01 Spendevorrichtung für granulatförmige produkte
EP08705127A EP2117960B1 (en) 2007-02-01 2008-02-01 Device for dispensing granular products

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL2000463 2007-02-01
NL2000463A NL2000463C2 (nl) 2007-02-01 2007-02-01 Inrichting voor het dispenseren van korrelvormige producten.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL2000463C2 true NL2000463C2 (nl) 2008-08-04

Family

ID=38370918

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL2000463A NL2000463C2 (nl) 2007-02-01 2007-02-01 Inrichting voor het dispenseren van korrelvormige producten.

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20100084420A1 (nl)
EP (1) EP2117960B1 (nl)
AT (1) ATE505415T1 (nl)
DE (1) DE602008006172D1 (nl)
NL (1) NL2000463C2 (nl)
WO (1) WO2008094041A1 (nl)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE202007013517U1 (de) * 2007-09-27 2007-12-20 Pöppelmann Holding GmbH & Co. KG Spender o.dgl. Ausgabebehälter
IT1396716B1 (it) * 2009-06-17 2012-12-14 Topani Dispositivo porta farmaci adattivo con avvisi e allarmi automatici e metodo per l'assunzione programmata di un farmaco
US9211498B2 (en) 2013-03-15 2015-12-15 Makefield Llc Functional desiccants
EP3920154A1 (en) 2014-08-05 2021-12-08 Hero Health, Inc. Dispensable unit retrieval mechanism, identification, and networked notification
CN104843345A (zh) * 2015-04-17 2015-08-19 苏州市职业大学 一种家用定量出米的装米机
CN104960787A (zh) * 2015-07-23 2015-10-07 成都理工大学 多药定量取药瓶

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3398857A (en) * 1966-03-11 1968-08-27 Alio Peter Container and dispenser with trap means
DE7911411U1 (de) * 1979-04-19 1979-10-11 Nagel Theo Tablettenspender
DE2925432A1 (de) * 1979-06-23 1981-01-08 Alfred Von Schuckmann Behaeltnis zur einzel-portionierten ausgabe von tabletten
FR2586232A1 (fr) * 1985-08-16 1987-02-20 Sucrier 2000 Distributeur de produits stockes en vrac et notamment des morceaux de sucre
CH661491A5 (en) * 1983-01-15 1987-07-31 Mueller S Muehle Tablet dispenser

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1806399A (en) * 1930-02-24 1931-05-19 Adolph B Jippson Combined cigarette dispenser, match box holder, and ash receiver
US1889232A (en) * 1932-04-21 1932-11-29 Package Improvement Co Inc Cigarette package
DE3018041A1 (de) * 1979-06-23 1981-11-12 Schuckmann, Alfred Von, 4178 Kevelaer Behaeltnis zur einzel-portionierten ausgabe von tabletten
DE3515302A1 (de) * 1985-04-27 1986-10-30 Bramlage Gmbh, 2842 Lohne Spender zur ausgabe von tabletten
US4784291A (en) * 1987-06-26 1988-11-15 Pharmtech Corporation Dispenser for small uniformly shaped articles
WO2006116370A2 (en) 2005-04-26 2006-11-02 E. I. Du Pont De Nemours And Company Tablet dispenser

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3398857A (en) * 1966-03-11 1968-08-27 Alio Peter Container and dispenser with trap means
DE7911411U1 (de) * 1979-04-19 1979-10-11 Nagel Theo Tablettenspender
DE2925432A1 (de) * 1979-06-23 1981-01-08 Alfred Von Schuckmann Behaeltnis zur einzel-portionierten ausgabe von tabletten
CH661491A5 (en) * 1983-01-15 1987-07-31 Mueller S Muehle Tablet dispenser
FR2586232A1 (fr) * 1985-08-16 1987-02-20 Sucrier 2000 Distributeur de produits stockes en vrac et notamment des morceaux de sucre

Also Published As

Publication number Publication date
DE602008006172D1 (de) 2011-05-26
US20100084420A1 (en) 2010-04-08
EP2117960A1 (en) 2009-11-18
EP2117960B1 (en) 2011-04-13
ATE505415T1 (de) 2011-04-15
WO2008094041A1 (en) 2008-08-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL2000463C2 (nl) Inrichting voor het dispenseren van korrelvormige producten.
US4856681A (en) Dispenser for granular and powdered dry materials
US6497339B1 (en) Systems for feeding, counting and dispensing discrete objects
US4562941A (en) Bulk product dispenser
US7686185B2 (en) Dispenser tray for a vending machine
US7178697B2 (en) Agitator assisted bulk product dispenser
US6315170B1 (en) Device for dispensing granular material
US6948634B2 (en) Solid dosage form dispenser
US6554157B2 (en) Cassette systems for feeding, counting and dispensing discrete objects
US10034452B2 (en) Pet food dispenser
US6659304B2 (en) Cassettes for systems which feed, count and dispense discrete objects
KR102528861B1 (ko) 분배기
RU2753050C2 (ru) Диспенсер
CA2197421C (en) Co-dispensing snack food products and beverages from a vending machine
RU2019127931A (ru) Диспенсер
US6578733B2 (en) Cassette for storing and feeding discrete objects
US9862534B2 (en) Dispenser and method for dispensing prismatic tablets
JP2003321001A (ja) 薬剤分配装置
JP4830530B2 (ja) 顆粒吐出容器
JP2505655Y2 (ja) 養豚用給餌器の餌繰出装置
CA2522791A1 (en) Measuring particulate material dispenser
WO2007071837A3 (fr) Distributeur pour tout produit de type comprimes
JP7214202B2 (ja) 薬剤手撒き分包装置
NL2011168C2 (nl) Dispenser en werkwijze voor het dispenseren van tabletten.
JP2721125B2 (ja) 自動販売機の商品収納室

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20130901