NL1011681C2 - Werkwijze en samenstelling voor het bestrijden van luizen. - Google Patents

Werkwijze en samenstelling voor het bestrijden van luizen. Download PDF

Info

Publication number
NL1011681C2
NL1011681C2 NL1011681A NL1011681A NL1011681C2 NL 1011681 C2 NL1011681 C2 NL 1011681C2 NL 1011681 A NL1011681 A NL 1011681A NL 1011681 A NL1011681 A NL 1011681A NL 1011681 C2 NL1011681 C2 NL 1011681C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
mg
preferably
lice
concentration
contact
Prior art date
Application number
NL1011681A
Other languages
English (en)
Inventor
Klaas Daniel Kussendrager
Petrus Martinus Van Haaren
Original Assignee
Campina Melkunie Bv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Campina Melkunie Bv filed Critical Campina Melkunie Bv
Priority to NL1011681 priority Critical
Priority to NL1011681A priority patent/NL1011681C2/nl
Application granted granted Critical
Publication of NL1011681C2 publication Critical patent/NL1011681C2/nl

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01NPRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES, AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
    • A01N63/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing microorganisms, viruses, microbial fungi, enzymes, fermentates or substances produced by, or extracted from, microorganisms or animal material

Description

WERKWIJZE EN SAMENSTELLING VOOR HET BESTRIJDEN VAN LUIZEN

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een werkwijze en inrichting voor het bestrijden van 5 luizen, in het bijzonder zeeluizen.

Zeeluis is de algemene naam van parasitaire roeipootkreeften (copepoden), die worden gevonden op (marine) watercultuur productielocaties, waar vissen worden gekweekt. In Noord-Europa en met name Schotland en 10 Noorwegen zijn zeeluizen reeds de belangrijkste bedreiging voor productielocaties van zeevissen en het probleem neemt alleen nog maar toe. Schade en sterfte van de vis door zeeluisinfecties zijn een belangrijke kostenpost in de aquacultuur. Het probleem doet zich eveneens voor zee-15 en brakwaterviskwekerijen en garnalenvijvers in Zuidoost-Azië, met name in Thailand, de Filipijnen en Indonesië.

De parasitaire zeeluiscopepoden behoren tot de familie van de Caliaidae. die 23 genera en 200 species omvat. De belangrijkste genera zijn Lepeophteirus, Cali-20 gus en Pseudocaliaus. omdat zij kunnen leiden tot hoge sterfte. In Noord Europa is de belangrijkste parasiet Lepeophtheirus salmonis en in minder mate Caliaus elonga-tus. Beiden behoren tot de Caliaidae en zijn ectoparasie-ten op zalmachtigen. De levenscyclus van L.salmonis omvat 25 10 stadia, waarvan de 4 chalimusstadia de zalm infecteren. Zij klemmen zich aan de vis vast met klauwvormige antennes, penetreren de huid van de vis en veroorzaken zo huidlesies en grote open wonden. Secundaire bacteriële en schimmelinfecties zijn vervolgens vaak de oorzaak van de 30 sterfte van de vis.

Om de zeeluizen te bestrijden wordt vaak gebruik gemaakt van waterstofperoxide, dat in een hoeveelheid van ongeveer 1500 mg/1 aan een behandelbad wordt toegevoegd (zie bijvoorbeeld US-5,313,911 ten name 35 van Eka Nobel AB). Echter, zowel de grote volumina waterstofperoxide, als de beperkte werkzaamheid en toxiciteit voor de vissen maken dit geen ideale methode.

10116 P 1 2

Verder worden ook badbehandelingen met verschillende soorten pesticiden toegepast, zoals Cyperme-trin™, Nuvan™ (actieve stof dichloorvos), Pyrethrum™ en Dipterex™ (actieve stof trichloorphon). Deze stoffen 5 kunnen slechts onder zware restricties worden gebruikt en hebben grote nadelen. Ze zijn niet alleen toxisch voor de luizen, maar ook schadelijk voor de vis en het milieu. Bovendien hopen resten van de stoffen zich op in de vis en vormen zo indirect een risico voor de consument. Ook 10 het hanteren van de stoffen brengt risico's met zich mee. Tenslotte zijn deze stoffen niet tegen elk ontwikkelingsstadium van de zeeluizen werkzaam.

In het licht van het bovenstaande is het het doel van de onderhavige uitvinding een effectief, natuur-15 lijk en milieuvriendelijk systeem te verschaffen, waarmee de luizen zonder al te veel nadelen voor de vis kunnen worden bestreden.

Dit wordt door de uitvinding bereikt door een werkwijze voor het bestrijden van luizen op een organis-20 me, omvattende het behandelen van het organisme met een samenstelling, die ten minste bestaat uit: a) lactoperoxidase; b) thiocyanaat; en/of c) jodide; en 25 d) een waterstofperoxide-bron.

Hoewel deze werkwijze bijzonder geschikt is voor de bestrijding van zeeluizen kan hij ook worden ingezet voor de bestrijding van andere luizen, zoals bladluizen op planten, als luizen op dieren, zoals hoofd-30 luizen bij mensen.

De toedieningswijzen zijn bij de bestrijding van andere soorten luizen uiteraard niet hetzelfde als bij de bestrijding van zeeluizen. In het laatste geval wordt het middel toegevoegd aan water, waarin de vissen 35 voor langere of kortere tijd verblijven of waarin ze worden ondergedompeld. Bestrijding van luizen op planten kan bijvoorbeeld door sproeien, terwijl behandeling van 101 168 1 3 hoofdluis kan plaatsvinden door spoelen, insmeren, of sproeien.

De samenstelling, die bestaat uit lactoperoxi-dase, thiocyanaat en/of jodide en waterstofperoxide is 5 het meest effectief wanneer de concentratie daarvan waarmee de luizen in contact komen voor lactoperoxidase (LP) 0,5 tot 20 mg/1, bij voorkeur 1 tot 10 mg/1, meer bij voorkeur 2,5 tot 7,5 mg/1 en meest bij voorkeur ongeveer 5 mg/1 bedraagt, voor waterstofperoxide ten minste 10 10, bij voorkeur tenminste 50, meer bij voorkeur tenminste 100 mg/1 bedraagt, voor thiocyanaat (SCN') ten minste ongeveer 2,5 mg/1, bij voorkeur ten minste ongeveer 5 mg/1, meer bij voorkeur ten minste ongeveer 10 mg/1, maar maximaal 100 mg/1 bedraagt en voor jodide (I') ten minste 15 ongeveer 5 mg/1, bij voorkeur ten minste ongeveer 30 mg/1, maar maximaal 100 mg/1 bedraagt.

Wanneer in deze aanvrage wordt gesproken over "concentratie waarmee de luizen in contact komen" wordt daarmee de concentratie bedoeld zoals die aanwezig is in 20 het behandelbad, in geval van zeeluizen of in de spray, of andere toedieningsvorm in geval van ander luizen. Met "samenstelling" wordt eveneens datgene bedoeld, waarin de concentraties gelijk zijn aan de behandelconcentraties.

Een dergelijke samenstelling voor het bestrij-25 den van luizen op een organisme, omvat derhalve de volgende actieve stoffen: a) lactoperoxidase (LP) in een hoeveelheid van 0,5 tot 20 mg/1, bij voorkeur 1 tot 10 mg/1, meer bij voorkeur 2,5 tot 7,5 mg/1 en meest bij voorkeur ongeveer 30 5 mg/1; b) waterstofperoxide in een hoeveelheid van ten minste 10, bij voorkeur tenminste 50, meer bij voorkeur tenminste 100 mg/1; c) thiocyanaat (SCN") in een hoeveelheid van ten 35 minste ongeveer 2,5 mg/1, bij voorkeur ten minste ongeveer 5 mg/1, meer bij voorkeur ten minste ongeveer 10 mg/1, maar maximaal 100 mg/1; en 10116 81 4 d) jodide (I') in een hoeveelheid van ten minste ongeveer 5 mg/1, bij voorkeur ten minste ongeveer 20 mg/1, maar maximaal 100 mg/1. In een voorkeursuitvoeringsvorm omvat de samenstelling volgens 5 de uitvinding: 5 mg/1 lactoperoxidase, 10 mg/1 thiocyanaat, 30 mg/1 jodide en 100 mg/1 waterstofperoxide.

Deze samenstelling kan op zijn beurt worden vervaardigd uit een kit, die bestaat uit tenminste twee 10 componenten.

De componenten uit de kit zijn tenminste twee componenten, waarbij de eerste component lactoperoxidase, thiocyanaat en/of jodide omvat en de tweede component waterstofperoxide. Het apart leveren van waterstofperoxi-15 de voorkomt dat lactoperoxidase reeds in de verpakking actief wordt. De activiteit van de uiteindelijke samenstelling zou daardoor kunnen verminderen. Een kit kan echter ook bestaan uit meer dan twee componenten, waarbij naast het aparte waterstofperoxide ook de andere bestand-20 delen apart of in paren van twee worden geleverd. De componenten kunnen elk afzonderlijk in vloeibare of vaste vorm zijn. Met name de component die bestaat uit lactoperoxidase, thiocyanaat en/of jodide maakt eveneens onderdeel uit van de uitvinding.

25 In een bijzonder voordelige uitvoeringsvorm van de kit omvat deze ten minste een tweetal componenten, waarbij de eerste component wordt gevormd door een samenstelling omvattende lactoperoxidase in een hoeveelheid die resulteert in een concentratie, waarmee de luizen in 30 contact komen van 0,5 tot 20 mg/1, bij voorkeur 1 tot 10 mg/1, meer bij voorkeur 2,5 tot 7,5 mg/1 en meest bij voorkeur ongeveer 5 mg/1, thiocyanaat in een hoeveelheid die resulteert in een concentratie, waarmee de luizen in contact komen van ten minste ongeveer 2,5 mg/1, bij voor-35 keur ten minste ongeveer 5 mg/1, meer bij voorkeur ten minste ongeveer 10 mg/1, maar maximaal 100 mg/1 en/of jodide in een hoeveelheid die resulteert in een concentratie, waarmee de luizen in contact komen van ten minste 101168 ï 5 ongeveer 5 mg/1, bij voorkeur ten minste ongeveer 20 mg/1, maar maximaal 100 mg/1, en de tweede component wordt gevormd door een oplossing van waterstofperoxide in een hoeveelheid die resulteert in een concentratie, 5 waarmee de luizen in contact komen van ten minste 10, bij voorkeur tenminste 50, meer bij voorkeur tenminste 100 mg/1. De bijzondere voorkeur gaat uit naar een kit waarbij de eerste component bestaat uit lactoperoxidase in een hoeveelheid die resulteert in een concentratie, 10 waarmee de luizen in contact komen van ongeveer 5 mg/1, thiocyanaat in een hoeveelheid die resulteert in een concentratie, waarmee de luizen in contact komen van ongeveer 10 mg/1 en/of jodide in een hoeveelheid die resulteert in een concentratie, waarmee de luizen in 15 contact komen van ongeveer 30 mg/1, en de tweede component wordt gevormd door een oplossing van waterstofperoxide in een hoeveelheid die resulteert in een concentratie, waarmee de luizen in contact komen van 100 mg/1.

De samenstelling kan ook worden gevormd uit een 20 geconcentreerde samenstelling of een vaste samenstelling, die alle bestanddelen bevat. Door deze geconcentreerde vloeibare of vaste samenstelling toe te voegen aan water ontstaan dan de gewenste behandelconcentraties.

Het heeft de voorkeur om het behandelbad klaar 25 te maken voordat de vissen daarin worden uitgezet. Dit voorkomt dat door plaatselijk hoge concentraties van de verschillende, nog niet opgeloste of nog niet goed door het water verdeelde bestanddelen schade aan de vissen optreedt.

30 Om de gezondheid van de vissen zoveel mogelijk te sparen wordt de behandeltijd liefst zo kort mogelijk gehouden. Behandeltijden tussen 5 en 60 minuten hebben de voorkeur. Hoewel het middel volgens de uitvinding veel minder toxisch is dan de tot nu toe gebruikte hoge con-35 centraties waterstofperoxide of pesticiden, verdient het toch de voorkeur het contact tussen vissen en actieve stoffen zo veel mogelijk te beperken. Eventueel kan bij 1011681 6 een niet volledige bestrijding de behandeling in een later stadium worden herhaald.

De uitvinding heeft verder betrekking op het gebruik van de samenstelling, kit of componenten daarvan 5 voor het bestrijden van luizen in het algemeen en zeeluizen in het bijzonder. Ook wordt door de uitvinding omvat het gebruik van de kit of de componenten daaruit voor het vervaardigen van de samenstelling.

De uitvinding zal verder worden geïllustreerd 10 aan de hand van de hierna volgende voorbeelden. De samenstelling volgens de uitvinding wordt hierin aangeduid als "LP-systeem".

VOORBEELDEN VOORBEELD 1

In vitro proeven met lactoperoxidase (LP)-systemen teaen zeeluis 5

Eierzakjes van de zeeluis Lepeophteirus salmo-nis werden verzameld en gedurende 5 dagen bij 15°C ge-incubeerd in water met een zoutgehalte van 3,4 gew.%. In die tijd ontwikkelden de roeipootkreeften zich tot gezon-10 de exemplaren.

Eén of meer van de componenten lactoperoxidase, jodide, thiocyanaat en waterstofperoxide werden opgelost in met behulp van een ozonbehandeling en filtratie gesteriliseerd zeewater. Vervolgens werden aan elk van deze 15 oplossingen per liter ongeveer 200 copepodiden toegevoegd en 20 minuten geïncubeerd. De copepodiden werden daarna afgefiltreerd, gewassen en opnieuw in schoon zeewater geplaatst. Na 1 uur werd het percentage overlevende copepodiden bepaald.

20 De samenstelling van de oplossingen en de overleving van de copepodiden daarin staan weergegeven in tabellen 1 en 2.

1011681 7

Tabel 1 Effect afzonderlijke componenten

Blanco Alleen i’ Alleen SCN" Alleen 1¾¾ Alleen Alleen

LP LP

Lactoperoxidaae, mg/1 00 0 0 10 20 5 K-jodide, mg/1 0 30 0 0 00 K-thiocyanaat, cng/1 0 0 10 0 0 0 h2°2< mg/1 0 0 0 200 0 0 V overleving na 1 uur 95 BB 86 93 90 69 10 Tabel 2 Effect LP-systemen

Lactoperoxidaae,mg/1 0 2,5 5 10 10 10 20 20 K-jodide, mg/1 0 30 30 30 30 30 30 30 K-thiocyanaat, mg/1 0 10 10 10 10 10 10 10 15 HjOj, mg/1 0 100 i00 10 50 100 100 200 % overleving na 1 uur 95 73 39 31 6 0 00

Uit de tabellen 1 en 2 blijkt dat de afzonderlijke compo-20 nenten nauwelijks enig effect hebben op de zeeluizen, maar de combinatie daarvan in het LP-systeem volgens de uitvinding wel.

VOORBEELD 2 25 Gevoeligheid van vissen voor LP-svstemen

Jonge zalmen met een gemiddeld gewicht van ca 50 g. werden blootgesteld aan oplossingen (in zeewater) van de afzonderlijke componenten en aan complete LP-systemen. Onderstaand tabel geeft de concentratie weer.

30 -,10116 81 8 componenten groep controle 1 2 3 4 5 6

Lactoperoxidase mg/1 0 10 0 0 5 2,5 1 K-thiocyanaat mg/1 0 0 10 0 5 2,5 2,5 5 K-jodide mg/1 0 0 0 30 5 7,5 7,5 H202, mg/1 0 0 o 0 100 100 100

Overbrengen van jonge zalmen naar een nieuwe omgeving geeft sowieso aanleiding tot stressverschijnselen, zoals 10 een enigszins verhoogde kieuwdekselactiviteit en geagiteerd zwemmen aan het oppervlak. Na ca. 30 minuten is de rust vrijwel teruggekeerd.

Zowel in de controle als in oplossingen van de afzonderlijke componenten werden deze verschijnselen 15 waargenomen waarbij nauwelijks of geen verschil was tussen de controle en afzonderlijke componenten.

De stressreacties met complete LP-systemen waren duidelijk hoger, bij de laagste concentratie (1 mg/1 LP), was na 30 minuten nog steeds geagiteerd 20 zwemgedrag en een matig verhoogde kieuwdekselactiviteit. Pas na 60 minuten was de rust teruggekeerd.

Bij een concentratie van 2.5 mg/1 LP waren deze verschijnselen uitgesprokener maar nog steeds aanvaardbaar.

25 Bij een concentratie van 5 ppm LP waren stress verschijnselen nog heviger. Na 60 minuten was de meerderheid van de vissen nog lethargisch en zwom ongecoördineerd. Er waren echter geen sterfgevallen.

Een proef met grotere zalmen (ca. 500 g) en een 30 systeem met 5 mg/1 LP gaf aan dat deze vissen nauwelijks last hadden van de behandeling.

1011681 9 VOORBEELD 3

In vivo studie van het effect van LP-svstemen bin vissen die "besmet" worden door zeeluizen

In dit voorbeeld wordt het effect van een LP-5 systeem met 2,5 mg/1 LP, 2,5 mg/1 KSCN, 7,5 mg/1 KI en 100 mg/1 H202 bestudeerd in een situatie waarin jonge atlantische zalmen "besmet" werden met zeeluizen van L. salmonis.

10 1. Methode

In vier tanks van lm3 elk werden per tank 40 jonge zalmen van ongeveer 50g in hun tweede levensjaar gehouden in met ozon behandeld (>750 Mv) , door koolstof gefilterd zeewater bij omgevingstemperatuur (14°C ± 1°C). 15 Per tank werden de vissen gedurende 1,5 uur in contact gebracht met 1000 copepodiden van L.salmonis en men liet de luizen zich ontwikkelen tot pre-adult stadia.

Voorafgaand aan de behandeling werden tellingen uitgevoerd en vastgesteld dat alle tanks voldoende pre-20 adult stadium luizen bevatten. Vervolgens werden de behandelingen gestart.

Twee van de tanks (1 en 3) werden behandeld met het LP-systeem volgens de uitvinding (2,5 mg/1 LP, 2,5 mg/1 KSCN, 7,5 mg/1 KI en 100 mg/1 H202) gedurende 20 25 minuten. Tanks 2 en 4 ontvingen een identieke behandeling met zeewater. De temperatuur van het zeewater was 15°C en het bevatte meer dan 8 mg/1 zuurstof. Monsters werden beoordeeld op 1, 24 en 48 uur na behandeling. Luizenniveaus op de vissen werden opgetekend en 30 vergeleken met de niveaus vóór de behandeling met gebruikmaking van student's t test.

2. Resultaten

De resultaten van de luizentellingen worden 35 weergegeven in de onderstaande tabel. De luizentellingen worden uitgedrukt per vis en zijn gemiddelde waarden van 10 vissen.

101*681 10

Tabel 9

Zeeluizentellingen: gemiddelde waarden per vis (n=10) voor behandeling na behandeling, na behandeling, na behandeling, 1 uur 24 uur 48 uur

Tank 1 ~4j5 33 Π O

(LP-s) <SEM -"·«*> (SEM ·0ί0) (SEM '0 44) eEM -0 J) Tïïkl--O--31--33--51 (controle) (sem -0.62¾ <sem -o.se) <sem -o.6i) (sem -o.4)

Tank 3 41 31 Π 53 (LP-S) «EM -0.731) (SEM -0.56) (SEM -0.41) (SEM -0.2)

Tank'S 51 Ti 53 51 (controle) (sem-o «[) <sem -o.74) (sem -o.M) (sem -1.0«

Luieniveaus

Op 1 uur na de behandeling was er in geen van de groepen een significante reductie in luizenniveaus. Na 24 5 uur hadden beide behandelde groepen significant minder luizen. 48 Uur na de behandeling was er een vermindering van respectievelijk 63% en 53% (p<0,0l). Er was geen significante vermindering in luizenniveaus in onbehandelde controlegroepen.

10

Gedrag van de viesen

In de elfde minuut tijdens de behandeling vertoonde de vissen enige agitatie met een toename naar snel zwemmen en springactiviteit op 15 minuten. Op 19 minuten 15 werden sommige vissen zieltogend en herstelden pas nadat de tank doorgespoeld was. Er waren geen sterfgevallen.

De behandeling met een LP-systeem bestaande uit 2,5 mg/1 LP, 2,5 mg/1 KSCN, 7,5 mg/1 KI en 100 mg/1 H202 20 gedurende 20 minuten was gemiddeld 58% werkzaam tegen de zeeluizen. Er leek enig effect op de vissen te zijn, maar (G‘Ï6 8 1 11 deze was niet fataal. Doordat hier kleine vissen bij een hoge zeewatertemperatuur behandeld werden is deze proef onder de slechts mogelijke omstandigheden uitgevoerd. Grotere vissen bij een lagere temperatuur zullen resis-5 tenter zijn tegen de effecten van een LP-systeem.

*011681

Claims (23)

1. Werkwijze voor het bestrijden van luizen op een organisme, omvattende het behandelen van het organisme 5 met een samenstelling, die ten minste bestaat uit: a) lactoperoxidase; b) thiocyanaat; en/of c) jodide; en d) een waterstofperoxide-bron.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de waterstofperoxide-bron waterstofperoxide zelf is of een systeem van glucose-oxidase en glucose, waardoor waterstofperoxide gegenereerd kan worden.
3. Werkwijze volgens conclusie 1 en 2, met het 15 kenmerk, dat de luizen zeeluizen zijn en het organisme een vis of schaaldier is.
4. Werkwijze volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat de samenstelling wordt toegevoegd aan het water waarin de vissen gehouden worden.
4. Werkwijze volgens conclusie 1 en 2, met het kenmerk, dat de luizen bladluizen zijn en het organisme een plant is.
5. Werkwijze volgens conclusie 1 en 2, met het kenmerk, dat de luizen zich op een dier bevinden.
6. Werkwijze volgens conclusie 1 en 2, met het kenmerk, dat de luizen hoofdluizen zijn en het organisme een mens is.
7. Werkwijze volgens conclusies 1-6, met het kenmerk, dat de concentratie lactoperoxidase (LP) waarmee de 30 luizen in contact komen 0,5 tot 20 mg/1, bij voorkeur l tot 10 mg/1, meer bij voorkeur 2,5 tot 7,5 mg/1 en meest bij voorkeur ongeveer 5 mg/1 bedraagt.
8. Werkwijze volgens conclusies 1-7, met het kenmerk, dat de concentratie waterstofperoxide waarmee de 35 luizen in contact komen ten minste 10, bij voorkeur tenminste 50, meer bij voorkeur tenminste 100 mg/1 bedraagt .
0 H 6 8 1
9. Werkwijze volgens conclusies 1-8, met het kenmerk, dat de concentratie thiocyanaat (SCN') waarmee de luizen in contact komen ten minste ongeveer 2,5 mg/1, bij voorkeur ten minste ongeveer 5 mg/1, meer bij voorkeur 5 ten minste ongeveer 10 mg/1, maar maximaal 100 mg/1 bedraagt .
10. Werkwijze volgens conclusies 1-9, met het kenmerk, dat de concentratie jodide (I') waarmee de luizen in contact komen ten minste ongeveer 5 mg/1, bij voorkeur 10 ten minste ongeveer 20 mg/1, maar maximaal 100 mg/1 bedraagt .
11. Samenstelling voor het bestrijden van luizen op een organisme, omvattende: a) lactoperoxidase (LP) in een hoeveelheid van 0,5 15 tot 20 mg/1, bij voorkeur 1 tot 10 mg/1, meer bij voorkeur 2,5 tot 7,5 mg/1 en meest bij voorkeur ongeveer 5 mg/1; b) waterstofperoxide in een hoeveelheid van ten minste 10, bij voorkeur tenminste 50, meer bij voorkeur 20 tenminste 100 mg/1; c) thiocyanaat (SCN') in een hoeveelheid van ten minste ongeveer 2,5 mg/1, bij voorkeur ten minste ongeveer 5 mg/1, meer bij voorkeur ten minste ongeveer 10 mg/1, maar maximaal 100 mg/1; en 25 d) jodide (I') in een hoeveelheid van ten minste ongeveer 5 mg/1, bij voorkeur ten minste ongeveer 20 mg/1, maar maximaal 100 mg/1, waarbij alle hoeveelheden actieve stof refereren aan de concentratie van de actieve stof waarmee de luizen in 30 contact komen.
12. Samenstelling volgens conclusie 11, omvattende: 50 mg/1 lactoperoxidase, 10 mg/1 thiocyanaat, 30 mg/1 jodide en 100 mg/1 waterstofperoxide.
13. Kit voor het bestrijden van luizen op een 35 organisme, welke kit ten minste een tweetal componenten omvat, waarbij de eerste component wordt gevormd door een samenstelling omvattende lactoperoxidase in een hoeveelheid die resulteert in een concentratie, waarmee de : - ‘ ‘ 6 8 1 luizen in contact komen van 0,5 tot 20 mg/1, bij voorkeur 1 tot 10 mg/1, meer bij voorkeur 2,5 tot 7,5 mg/1 en meest bij voorkeur ongeveer 5 mg/1, thiocyanaat in een hoeveelheid die resulteert in een concentratie, waarmee 5 de luizen in contact komen van ten minste ongeveer 2,5 mg/1, bij voorkeur ten minste ongeveer 5 mg/1, meer bij voorkeur ten minste ongeveer 10 mg/1, maar maximaal 100 mg/1 en/of jodide in een hoeveelheid die resulteert in een concentratie, waarmee de luizen in contact komen van 10 ten minste ongeveer 5 mg/1, bij voorkeur ten minste ongeveer 30 mg/1, maar maximaal 100 mg/1, en de tweede component wordt gevormd door een oplossing van waterstofperoxide in een hoeveelheid die resulteert in een concentratie, waarmee de luizen in contact komen van ten minste 15 10, bij voorkeur tenminste 50, meer bij voorkeur tenminste 100 mg/1.
14. Kit volgens conclusie 12, met het kenmerk, dat de eerste component bestaat uit lactoperoxidase in een hoeveelheid die resulteert in een concentratie, waarmee 20 de luizen in contact komen van ongeveer 5 mg/1, thiocyanaat in een hoeveelheid die resulteert in een concentratie, waarmee de luizen in contact komen van ongeveer 10 mg/1 en/of jodide in een hoeveelheid die resulteert in een concentratie, waarmee de luizen in contact komen van 25 ongeveer 30 mg/1, en de tweede component wordt gevormd door een oplossing van waterstofperoxide in een hoeveelheid die resulteert in een concentratie, waarmee de luizen in contact komen van 100 mg/1.
15. Kit volgens conclusie 13 en 14, met het ken-30 merk, dat de eerste component een geconcentreerde vloeistof is.
16. Kit volgens conclusie 13 en 14, met het kenmerk, dat de eerste component een vaste vorm heeft.
17. Component voor gebruik in een kit volgens con-35 clusies 13-16, omvattende lactoperoxidase, thiocyanaat en/of jodide in een hoeveelheid die resulteert in een concentratie waarmee de luizen in contact komen als gegeven in conclusies 13 of 14. :{16 81
18. Gebruik van een samenstelling volgens conclusies 11 en 12 voor de bestrijding van luizen op een organisme.
19. Gebruik van de kit volgens conclusies 13-16 5 voor het vervaardigen van een samenstelling volgens conclusies 11 of 12.
20. Gebruik van een component volgens conclusie 17 in een kit volgens conclusies 13-16. 101168 1 SAMENWERKINGSVERDRAG (PCT) RAPPORT BETREFFENDE NIEUWHEIDSONDERZOEK VAN INTERNATIONAAL TYPE I0ENTIFIKA7IE VAN OE NATIONALE AANVRAGE Kenmerk van ce aanvrager of van de gemachtigde L/VB37/1 Nederlandse aanvrage nr. Indieningsdatum 1011681 26 maart 1399 lng«ro<pen voorrangstfarum Aanvrager (Naam} Campina Melkunie B.V. Datum van het verzoek voor een onderzoek van internationaal type Door de Instantie voor Internationaal Onderzoek (ISA) aan het verzoek voor een onderzoek van internationaal type toegekend'nr. SN 32816 NL I. CLASSIFICATIE VAN HET ONOERWERPfbij toepassing van verschillende classificaties,alle classificatiesymbolen opgeven) Volgens de Internationale classificatie (IPC) Int.Cl.6: A 01 N 63/00 II. ONDERZOCHTE GEBIEDEN VAN DE TECHNIEK __ Onderzochte minimum documentatie Clauificaiieiysteem C!auificati«yrnboien Int.Cl.6: A 01 N Onderzochte andere documentatie dan de minimum documentatie voor zover dergeliike documenten in de onderzochte gebieden zijn opgenomen
1. GEEN ONDERZOEK MOGELUK VOOR BEPAALDE CONCLUSIES (opmerkingen op aanvullingsblad) Ύ- | | GEBREK AAN EENHEID VAN UITVINDING (opmerkingen op aanvullingsblad) /*orm hCT/ISA/201(a) 07.1979
NL1011681A 1999-03-26 1999-03-26 Werkwijze en samenstelling voor het bestrijden van luizen. NL1011681C2 (nl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1011681 1999-03-26
NL1011681A NL1011681C2 (nl) 1999-03-26 1999-03-26 Werkwijze en samenstelling voor het bestrijden van luizen.

Applications Claiming Priority (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1011681A NL1011681C2 (nl) 1999-03-26 1999-03-26 Werkwijze en samenstelling voor het bestrijden van luizen.
PCT/NL2000/000196 WO2000057704A1 (en) 1999-03-26 2000-03-23 Method and composition for controlling lice
NZ51422900A NZ514229A (en) 1999-03-26 2000-03-23 Method and composition for controlling lice
AU35763/00A AU3576300A (en) 1999-03-26 2000-03-23 Method and composition for controlling lice
CA 2365176 CA2365176A1 (en) 1999-03-26 2000-03-23 Method and composition for controlling lice
EP20000914375 EP1164851A1 (en) 1999-03-26 2000-03-23 Method and composition for controlling lice
JP2000607470A JP2002540124A (ja) 1999-03-26 2000-03-23 寄生虫を制御するための方法および組成物
NO20014569A NO20014569L (no) 1999-03-26 2001-09-20 Fremgangsmåte og sammensetning for kontroll av lus

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1011681C2 true NL1011681C2 (nl) 2000-09-27

Family

ID=19768925

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1011681A NL1011681C2 (nl) 1999-03-26 1999-03-26 Werkwijze en samenstelling voor het bestrijden van luizen.

Country Status (8)

Country Link
EP (1) EP1164851A1 (nl)
JP (1) JP2002540124A (nl)
AU (1) AU3576300A (nl)
CA (1) CA2365176A1 (nl)
NL (1) NL1011681C2 (nl)
NO (1) NO20014569L (nl)
NZ (1) NZ514229A (nl)
WO (1) WO2000057704A1 (nl)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6663876B2 (en) 2002-04-29 2003-12-16 Piedmont Pharmaceuticals, Llc Methods and compositions for treating ectoparasite infestation
US9307820B2 (en) 2007-01-04 2016-04-12 Novomic Ltd. Treating lice with gaseous compounds in an airtight space
EP2255778A1 (en) 2009-05-27 2010-12-01 Novomic Ltd. Treating lice with gaseous compounds in an airtight space
JP4859060B2 (ja) * 2007-05-29 2012-01-18 株式会社片山化学工業研究所 カリグスの駆除方法
JP4888782B2 (ja) * 2007-08-28 2012-02-29 株式会社片山化学工業研究所 養殖魚の寄生虫卵の殺滅方法
JP5544531B2 (ja) * 2009-06-25 2014-07-09 株式会社片山化学工業研究所 活エビ類の保存方法
US20120085363A1 (en) 2010-10-10 2012-04-12 Novomic Ltd Treating lice with gaseous compounds in an airtight space
CA2952536C (en) * 2014-07-02 2019-09-24 Patogen Analyse As Method for detecting h2o2 resistance in crustaceans
NO20160382A1 (no) * 2016-03-04 2017-09-05 Nordfjord Laks As Preparat som inneholder sjøvann tilsatt en kaliumforbindelse

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0307376A1 (en) * 1987-07-10 1989-03-15 Ewos Aktiebolag Microbiocidal composition
US5313911A (en) * 1991-10-24 1994-05-24 Eka Nobel Ab Method for controlling aquatic parasites

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0307376A1 (en) * 1987-07-10 1989-03-15 Ewos Aktiebolag Microbiocidal composition
US5313911A (en) * 1991-10-24 1994-05-24 Eka Nobel Ab Method for controlling aquatic parasites

Also Published As

Publication number Publication date
NO20014569L (no) 2001-11-15
NO20014569D0 (no) 2001-09-20
AU3576300A (en) 2000-10-16
NZ514229A (en) 2003-10-31
JP2002540124A (ja) 2002-11-26
WO2000057704A1 (en) 2000-10-05
EP1164851A1 (en) 2002-01-02
CA2365176A1 (en) 2000-10-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wickins The tolerance of warm-water prawns to recirculated water
US4647458A (en) Liquid bactericide for foods and food processing machines or utensils, employing a synergistic mixture of ethyl alcohol, an organic acid and phosphoric acid
Granéli et al. Increase in the production of allelopathic substances by Prymnesium parvum cells grown under N-or P-deficient conditions
JP4763128B2 (ja) 生長する植物上の病原性生物を抑制するためのペルオキシ酸処理
Eisler et al. Cadmium uptake by marine organisms
US5043176A (en) Synergistic antimicrobial compositions
Burridge et al. Chemical use in salmon aquaculture: a review of current practices and possible environmental effects
AU2002315452B2 (en) Microbiological control in poultry processing
Barabasz et al. Ecotoxicology of aluminium
Dunier et al. Effects of pesticides and other organic pollutants in the aquatic environment on immunity of fish: a review
US7172782B2 (en) Microbiological control in poultry processing
Graneli et al. Harmful algal blooms of allelopathic microalgal species: the role of eutrophication
JP3283110B2 (ja) 切花活性剤
Söderbäck Interactions among juveniles of two freshwater crayfish species and a predatory fish
Torres et al. Influence of pesticides on Chlorella, Chlorococcum, Stigeoclonium (Chlorophyceae), Tribonema, Vaucheria (Xanthophyceae) and Oscillatoria (Cyanophyceae)
Dijkstra et al. Direct male-male competition can facilitate invasion of new colour types in Lake Victoria cichlids
Hanazato et al. Influence of time of application of an insecticide on recovery patterns of a zooplankton community in experimental ponds
Messina et al. Effectiveness of oils in protecting stored cowpeas from the cowpea weevil (Coleoptera: Bruchidae)
RU2170509C2 (ru) Защита растений с использованием рыбьего жира
Gilles Volume regulation in cells of euryhaline invertebrates
FI66722B (fi) Medel med germicid verkan foer vattensystem
Seda et al. Long-term biomanipulation of Rimov reservoir (Czech Republic)
JP4571722B2 (ja) 航行可能の水域の汚染を回避する方法
Lawrence Preliminary results on the use of potassium permanganate to counteract the effects of rotenone on fish
Capelli et al. Effects of food and shelter on aggressive activity in the crayfish Orconectes rusticus (Girard)

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20041001