FI87387B - Takpanel. - Google Patents

Takpanel. Download PDF

Info

Publication number
FI87387B
FI87387B FI884127A FI884127A FI87387B FI 87387 B FI87387 B FI 87387B FI 884127 A FI884127 A FI 884127A FI 884127 A FI884127 A FI 884127A FI 87387 B FI87387 B FI 87387B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
edge
wall
longitudinal edge
raised portion
rib
Prior art date
Application number
FI884127A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI87387C (fi
FI884127A0 (fi
FI884127A (fi
Inventor
Fabio Menegoli
Original Assignee
Iscom Srl
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to IT8496587 priority Critical
Priority to IT84965/87A priority patent/IT1218812B/it
Application filed by Iscom Srl filed Critical Iscom Srl
Publication of FI884127A0 publication Critical patent/FI884127A0/fi
Publication of FI884127A publication Critical patent/FI884127A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI87387B publication Critical patent/FI87387B/fi
Publication of FI87387C publication Critical patent/FI87387C/fi

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04DROOF COVERINGS; SKY-LIGHTS; GUTTERS; ROOF-WORKING TOOLS
  • E04D3/00Roof covering by making use of flat or curved slabs or stiff sheets
  • E04D3/36Connecting; Fastening
  • E04D3/361Connecting; Fastening by specially-profiled marginal portions of the slabs or sheets
  • E04D3/362Connecting; Fastening by specially-profiled marginal portions of the slabs or sheets by locking the edge of one slab or sheet within the profiled marginal portion of the adjacent slab or sheet, e.g. using separate connecting elements

Description

1 87387
Kattopaneeli. - Takpanel.
Tämän keksinnön kohteena on kattopaneeli.
Yleisesti on tunnettua, kuinka aikaansaadaan kattopaneeleiden tai muiden moduulikattoelementtien liitokset tasapintaisilla tai aaltomaisilla katoilla limitysmenetelmällä katteen tiiviyden takaamiseksi ja sadeveden vuotamisen estämiseksi ainakin katon normaalikäyttöolosuhteissa. Kuitenkin tavallisten tasapintaisten tai aaltomaisten kattoelementtien tapauksessa, kun veden taso viereisten kattoelementtien väliin rajoittuvissa kokooma- ja poistokanavissa ylittää sulkukammioiden pystysuoran haaran, katto vuotaa.
Tämä voi tapahtua useissa tapauksissa, esim. johtuen rankkasateesta, joka tukkii kanavat, sateesta, johon liittyy tuuli, missä tapauksessa vesi on pakotettu sulkukammion pystysuoran rivan yläpuolelle, suuresta suhteesta katon lappeiden pituuden (L metreinä) ja kaltevuuden (I prosentteina) välillä, esim. L/I>2, runsaista rakeista, jotka putoavat sateen seurauksena kattoelementtien välisiin kanaviin, niin ettei kaikki vesi voi valua pois, joten sen pinta kohoaa ja lumen sulamisesta, mikä voi rajoittaa tai estää veden pois valumista, erityisesti katon lappeiden alapäässä, jossa sulaminen viivästyy.
On jo ehdotettu eri tyyppisiä tiivisteitä, jotka sijaitsevat kattoelementtien saumoissa, mutta veden tunkeutumisen ongelmaa ·;-· ei ole ratkaistu tyydyttävästi, koska lämpölaajenemis- ja läm-pökutistumisliikkeet sekä tiivisteiden ei vältettävissä oleva vanheneminen ainakin ajan mittaan aiheuttavat ei vältettävissä olevia vuotoja.
Tämän keksinnön eräänä tarkoituksena on aikaansaada moduuli-kattopaneeli, joka soveltuu tiivistämättömään liittämiseen 2 87 337 paneeleiden välillä, aikaansaaden siten paneelikattoja, jotka ovat erittäin luotettavat veden vuotamista vastaan.
Tämän keksinnön eräänä tarkoituksena on sallia mainittu katto-paneeli valmistettavaksi erilaisiin aallotettuihin tai meande-rin muotoisiin tai tasapintaisiin ulkomuotoihin.
Tämän keksinnön eräänä tarkoituksena on aikaansaada kattopaneeli, joka soveltuu sellaisten kattojen aikaansaamiseen, joilla on hyvin suuri L/l suhde, s.o. myöskin tasapintaisia tai melkein tasapintaisia kattoja varten.
Tämän keksinnön eräänä tarkoituksena on aikaansaada kiinnittimet kattopaneeleiden kiinnittämistä varten kannatusrakentee-seen, tarvitsematta rei'itystä tai naulausta kattopaneeleihin.
Tämän keksinnön vielä eräänä tarkoituksena on aikaansaada kattopaneeli, joka voi olla valmistettavissa kilpailukykyisin kustannuksin verrattuna tavallisiin aallotettuihin tai meanderi-maisiin kattopaneeleihin.
Nämä ja muut tarkoitukset, jotka käyvät paremmin selville jäljempänä, saavutetaan patenttivaatimuksen 1 johdanto-osan mukaisella kattopaneelilla, jolle on tunnusomaista se, että ensimmäinen pitkittäinen reuna sisältää ensimmäisen kohotetun rivan muotoisen osan ja toisen kohotetun osan, joka on olennaisesti U-muotoisen taitteen muotoinen, toisen kohotetun osan määrittäessä ulkonemaosan, ulkonemaosan ollessa liitetty sisäseinä-mään ja sisäseinämän ollessa liitettynä pääliosaan, pääliosan ollessa liitettynä ulkoseinämään, ulkoseinämän sisältäessä vastariparakenteen, jossa on alempi olennaisesti vaakasuuntainen ripa, että toinen pitkittäinen reuna sisältää kolmannen kohotetun ripamaisen osan ja neljännen kohotetun osan liitettynä olennaisesti pystysuuntaiseen seinään; että valmiissa rakenteessa ensimmäisen pitkittäisen reunan ollessa viereisen il 3 87337 paneelin toisen pitkittäisen reunan päällä, ensimmäisen reunan ensimmäinen kohotettu osa määrittää ensimmäisen ontelon toisen reunan kolmannen kohotetun osan kanssa, toisen reunan neljännen kohotetun osan muodostaessa toisen ontelon ulkonemaosan ja ensimmäisen reunan sisäseinämän alaosan kanssa; että toisen reunan pystysuuntainen seinämä on olennaisesti ensimmäisen reunan sisäseinämän vieressä ja sillä on olennaisesti sama kaltevuus ja korkeus; että ensimmäisen reunan ulkoseinämän alempi ripa on toisen reunan neljännen kohotetun osan päällä; että kattopaneeliin kuuluu lisäksi kiinnityselimet paneelin kiinnittämiseksi tukirakenteeseen, kiinnityselimien sisältäessä kiinni ttimen, jossa on pohjaosa sovitettuna kiinnitettäväksi tukirakenteeseen ja koukkuosa sovitettuna kiinnittämään paneeli, pohjaosan ollessa sovitettu asennettavaksi ensimmäiseen onteloon ja koukkuosan ollessa sovitettu asennettavaksi toiseen onteloon; ja että toisen pitkittäisen reunan neljäs kohotettu osa muodostaa poistokanavan olennaisesti pystysuuntaisen seinämän kanssa, ensimmäisen pitkittäisen reunan ulkoseinämän muodostaessa poistoputken poistokanavan ja toisen reunan olennaisesti pystysuuntaisen seinämän kanssa.
Tällainen ulkomuoto sallii virran paljon suuremman nopeuden pitkittäisessä sulkukammiossa kuin kahden tavallisen vierekkäin sovitetun kattopaneelin pitkittäisten reunojen tai ulokkeiden . . välisessä saumassa. Tuuli ei häiritse sulkukammiossa olevaa vettä ja on hyvin suojattu sään ankaruutta, esim. rakeita, lunta sekä jäätymistä vastaan ja ennen kaikkea saadaan pääasiallisesti vedenpitävä sulku poikittaissuunnassa. Mikä tahansa vesi, joka voi tunkeutua laskuputkeen tai sulkukammioon kahden kattopaneelin reunojen tai ulokkeiden kautta, esim. tuulen vaikutuksesta, poistuu kattokouruun suurella varmuudella ilman vuotoja alla olevaan rakenteeseen.
Keksinnön lisäpiirteitä ja etuja käy paremmin selville eräiden edullisten sovellutusmuotojen seuraavasta yksityiskohtaisesta 4 0 / O C) 7 kuvauksesta, jotka on annettu ei-rajoittavina esimerkkeinä, viitaten oheisiin piirustuksiin, joissa
Kuvio 1 esittää edestä nähtynä keksinnön mukaista kattopaneelia,
Kuvio 2 on aksonometrinen leikkauskuva kuvion 1 mukaisella kattopaneeleilla katetun katon osasta,
Kuvio 3 on leikkauskuva katon osasta laskuputki1iitoksen kohdalla keksinnön mukaisen kahden kattopaneelin, välillä,
Kuviot 4 ja 5 ovat samanlaisia kuvioita kuin kuvio 3, valaisten kattopaneelien lisäsovellutusmuotoja,
Kuvio 6 esittää edestä nähtynä keksinnön erään sovellutusmuo-don mukaisella kattopaneeleilla katetun katon osaa ja
Kuvio 7 on poikkileikkauskuva tiivisteestä.
Viitaten piirustusten edellä esitettyihin kuvioihin, joissa identtisiä tai samanlaisia osia tai komponentteja on merkitty samoilla viitenumeroilla, huomataan, että kattopaneelissa on välirunko 1, joka on tasomainen tai varustettu jäykistysri-voilla 2, kuten on esitetty kuvioissa 1, 2 ja 6 tai ristik-komainen tai aallotettu välirunko ja kaksi vastakkaista sivu-reunaa 5 ja 6. Reuna 5 on muodostettu haaraksi, joka kohoaa kaltevasti välirungon sijaintiin nähden, muodostamaan siten korkean vesipylvään, jonka korkeus on huomattavasti suurempi kuin välirungon 1 taso. Pohjaosassaan kukin haara 5 määrittää pitkittäisen poistokanavan 7, jonka pohja kuvioiden 1 ja 3-5 mukaisissa sovellutusmuodoissa on korkeammalla tasolla kuin välirungon 1 taso, johtuen kahden vierekkäisen rivan 8 ja 9 j är j es täin isosta.
5 H 7 337
Reunaan 5 nähden vastakkaiden reuna 6 on muodostettu kuvun muotoiseksi, peittämään siten rinnakkain sovitetun kattopaneelin haaran 5 ja sen vastaavan poistokanavan 7 limittäisesti ja rajoittamaan niiden kanssa laskuputken tai sulkukammion 16.
Vielä yksityiskohtaisemmin, kuvion 1 mukaan reuna 6 on muodostettu sillä tavalla, että siinä on alusripa 60, jota seuraa peräkkäin taive, jossa on lyhyt ulkoneva osa 64, seinä 65, joka ulottuu osasta 64 kulmassa siihen nähden ja on pääasiallisesti yhdensuuntainen haaran 5 kanssa, yläosa tai silta 66, joka ulottuu pääasiallisesti yhdensuuntaisesti rungon 1 (kuviot 1-5), ja vastarivan 67 kanssa, joka päättyy reunaan, joka on varustettu rivalla 68, joka on sijoitettu pienen välimatkan päähän osasta 64 tai sen yläpuolelle (kuvioiden 1-6 esimerkkien mukaan). Kummankin kattopaneelin haara 5 (ks. kuviot 2-6) on tarkoitettu käytössä peitettäväksi viereisen kattopaneelin limittävällä reunalla 6, niin että haara 5 nojaa sen seinään 65 tai on tämän lähellä ja rajoittaa sisäisen putkimaisen kanavan tai sulkukammion 16 ja sen ripojen 8,9 alapuolella syvennykset 69a, 69b, jotka on sovitettu vastaanottamaan kiinnittimen tai kiinnikkeen 20 kuviossa 2 tai 50 kuvioissa 3 ja 4 tai 70 kuviossa 5 tai 80 kuviossa 6. Kanavan tai sulkukammion 16 tilavuus tai korkeus on suurempi kuin poistokanavalla 7.
Kiinnittimet on tarkoitettu kiinnittämään kattopaneelit paikalleen muodostamatta niihin reikiä, mikä on tärkeä piirre, koska kattopaneeleissa olevien reikien muodostaminen on vääjäämättä vastuussa ei-halutuista veden vuotamisista.
Jokainen kiinnitin 20, 50, 70 tai 80 on kiinnitetty esim. ruuvilla 21 (kuv. 2) alapuolelle sovitettuun täyteläiseen kate-tai kannatusrakenteeseen 22 ja sallii kattopaneeleiden laajentua ja kutistua.
6 87337
Kuviossa 6 ja 7 esitetyssä sovellutusmuodossa kumpikin katto-paneeli 1 käsittää kerroslevyn, s.o. kaksi yhdensuuntaista metallikuorta 81 ja 82 kiinnitettynä välilevyyn tai -kerrokseen 83, joka on esim. vaahdotetusta lämmöneristysaineesta. Kuorissa 81 voi olla ripoja 2, 8 ja 60, kun taas kuoreen 82 voi olla muodostettu vastaavia uurteita 84 ja 85.
Kanavan 7 ja rivan 68 väliin viereisten paneeleiden väliseen jokaiseen saumaan on sovitettu muoviainesta, kumia tai jotakin muuta sopivaa ainesta oleva tiiviste 86, joka on tarkoitettu estämään veden vuotaminen sulkukammioon 16. Tiivisteessä 86 on edullisesti sivukappale 87, joka on järjestetty käytössä tukeutumaan kanavassa 7 olevaan vastaavaan kapeaan tukeen 88 ja kaareva levymäinen osa 88, josta ulkonee ulospäin yksi tai useampi hammas 90, tiiviisti koskettamaan ripaa 68.
Huomataan, että tämän keksinnön mukainen edellä kuvattu ja oheisissa piirustuksissa esitetty kattopaneeli estää myös veden vuotamisen saumoihin ja erinomaisesti ratkaisee lämpölaajenemiseen liittyvät ongelmat ja että sitä voidaan käyttää pienen kaltevuuden omaavien kattojen kattamiseen. Lisäksi tämän keksinnön mukainen kattopaneeli voi sisältää joko tasapintaisia tai aallotettuja paneeleita, joilla on sama pituus kuin katon lape. Kattopaneelit voidaan valmistaa käyttäen erilaisia materiaaleja, kuten metalleja tai metalliseoksia, muoviaineksia ja vahvistettuja muoviaineksia, esim. lasikuituvahvisteisia muoveja tai muita sopivia materiaaleja, joita voidaan valssata tai suulakepuristaa.
Kokeet ovat osoittaneet tämän keksinnön mukaisten kattopanee-leiden erittäin suurta luotettavuutta katoissa, joiden kaltevuussuhde L/I = 20, s.o. L= 20 m ja 1= 1% tai L=10 ja 1=0,5%. Tämä pätee jopa tasomaisille tai melkein tasomaisille katoille, jotka tavallisesti on katettu kimmoisilla aineksilla, kuten bitumeilla tai muovilevyillä.
li 7 87337 Käytännössä katolla, joka on katettu tämän keksinnön mukaisilla paneeleilla, on rajoittamaton kestoaika, se takaa varman tiiviyden, jopa kaltevuudella 0,5% ja riipumatta lappeiden pituudesta sillä on erinomainen käveltävyys ja käyttökelpoisuus mihin tahansa alusrakenteeseen 22, kuten on valaistu kuvioissa 2, 3, 4 ja 5.

Claims (3)

1. Kattopaneeli, jossa on ensimmäinen pitkittäinen reuna (6) ja toinen pitkittäinen reuna (5) ja välirunko-osa (1) näiden välissä, jolloin ensimmäinen pitkittäinen reuna (6) on sovitettu limittämään vieressä olevan rinnakkain asetetun kattopaneelin toinen pitkittäinen reuna (5) limittyvän rakenteen muodostamiseksi, tunnettu siitä, että ensimmäinen pitkittäinen reuna (6) sisältää ensimmäisen kohotetun rivan muotoisen osan (60) ja toisen kohotetun osan, joka on olennaisesti U-muotoisen taitteen muotoinen, toisen kohotetun osan määrittäessä ulkone-maosan (64), ulkonemaosan (64) ollessa liitetty sisäseinämään (65) ja sisäseinämän (65) ollessa liitettynä pääliosaan (66), pääliosan (66) ollessa liitettynä ulkoseinämään ja ulkoseinämän sisältäessä vastariparakenteen (67), jossa on alempi olennaisesti vaakasuuntainen ripa (68), että toinen pitkittäinen reuna (5) sisältää kolmannen kohotetun ripamaisen osan (8) ja neljännen kohotetun osan (9) liitettynä olennaisesti pystysuuntaiseen seinään (5); että valmiissa rakenteessa ensimmäisen pitkittäisen reunan (6) ollessa viereisen paneelin toisen pitkittäisen reunan (5) päällä, ensimmäisen reunan (6) ensimmäinen kohotettu osa (60) määrittää ensimmäisen ontelon (69b) toisen reunan (5) kolmannen kohotetun osan (8) kanssa, toisen reunan (5) neljännen kohotetun osan (9) muodostaessa toisen ontelon (69a) ulkonemaosan (64) ja ensimmäisen reunan (6) sisäseinämän (65) alaosan kanssa; että toisen reunan (5) pystysuuntainen seinämä (5) on olennaisesti ensimmäisen reunan (6) sisäseinämän (65) vieressä ja sillä on olennaisesti sama kaltevuus ja korkeus; että ensimmäisen reunan (6) ulkoseinämän (67) alempi ripa (68) on toisen reunan (5) neljännen kohotetun osan (9) päällä; että kattopaneeliin kuuluu lisäksi kiinnityselimet (20) paneelin kiinnittämiseksi tukirakenteeseen (22), kiinnityselimien sisältäessä kiinnittimen, jossa on pohjaosa sovitettuna kiinnitettäväksi tukirakenteeseen (22) ja koukkuosa sovitettuna kiinnittämään paneeli, pohjaosan ollessa sovitettu asennettavaksi 9 87337 ensimmäiseen onteloon (69b) ja koukkuosan ollessa sovitettu asennettavaksi toiseen onteloon (69a); ja että toisen pitkittäisen reunan (5) neljäs kohotettu osa (9) muodostaa poistokanavan (7) olennaisesti pystysuuntaisen seinämän (5) kanssa, ensimmäisen pitkittäisen reunan (6) ulkoseinämän (67) muodostaessa poistoputken (16) poistokanavan (7) ja toisen reunan (5) olennaisesti pystysuuntaisen seinämän (5) kanssa.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen kattopaneeli, tunnet-t u siitä, että siihen kuuluu tiiviste (86) asennettuna ensimmäisen pitkittäisen reunan (6) olennaisesti vaakasuuntaisen alarivan (68) ja toisen pitkittäisen reunan (5) neljännen kohotetun osan (9) väliin.
3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen kattopaneeli, tunnettu siitä, että välirunko-osa (1) muodostuu kahdesta yhdensuuntaisesta levystä (81,82), jotka sisältävät niiden välissä eristysmateriaalin (83). 10 87387
FI884127A 1987-09-08 1988-09-08 Takpanel FI87387C (fi)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
IT8496587 1987-09-08
IT84965/87A IT1218812B (it) 1987-09-08 1987-09-08 Elementi di copertura modulare per tetti e simili

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI884127A0 FI884127A0 (fi) 1988-09-08
FI884127A FI884127A (fi) 1989-03-09
FI87387B true FI87387B (fi) 1992-09-15
FI87387C FI87387C (fi) 1992-12-28

Family

ID=11326576

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI884127A FI87387C (fi) 1987-09-08 1988-09-08 Takpanel

Country Status (12)

Country Link
US (1) US5072563A (fi)
EP (1) EP0306880B1 (fi)
AT (1) AT75281T (fi)
BR (1) BR8804597A (fi)
CA (1) CA1321701C (fi)
DE (1) DE3870366D1 (fi)
ES (1) ES2031197T3 (fi)
FI (1) FI87387C (fi)
GR (1) GR3004624T3 (fi)
IT (1) IT1218812B (fi)
NO (1) NO171025C (fi)
SU (1) SU1586524A3 (fi)

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5241785A (en) * 1991-07-22 1993-09-07 Meyer Bruce E Standing seam panel and construction method therefor
AT174399T (de) * 1993-07-08 1998-12-15 Iscom Srl Flächige dacheindeckung aus gefaltenen metallblechen
US5394722A (en) * 1993-08-17 1995-03-07 Meyer; Bruce E. Apparatus for forming profiles on strip materials
US5842316A (en) * 1998-02-05 1998-12-01 Keiper; Timothy John Roof panel mounting system
US6338230B1 (en) * 1999-10-25 2002-01-15 Davey John F Simulated shake shingle
ITVI20050129A1 (it) * 2005-04-29 2006-10-30 Iscom Spa Assieme di copertura ad alta resistenza, particolarmente applicabile a tetti di edifici civili e industriali
US20080184639A1 (en) * 2006-12-01 2008-08-07 Fabral, Inc. Roofing and siding systems
US8590354B1 (en) 2008-08-26 2013-11-26 New Tech Machinery Material forming machine incorporating quick changeover assembly
EP2390924A1 (en) * 2010-05-26 2011-11-30 Thesan S.p.A. Building roof with rows of curved tiles alternating with strip-shaped solar modules, and sheet-metal panel for making said roof
USD668357S1 (en) 2011-03-31 2012-10-02 Firestone Building Products Company, Llc Wall panel
USD667963S1 (en) 2011-03-31 2012-09-25 Firestone Building Products Company, Llc Wall panel
USD668356S1 (en) 2011-03-31 2012-10-02 Firestone Building Products Company, Llc Wall panel
USD668353S1 (en) 2011-03-31 2012-10-02 Firestone Building Products Company, Llc Wall panel
USD668354S1 (en) 2011-03-31 2012-10-02 Firestone Building Products Company, Llc Wall panel
USD756540S1 (en) * 2013-09-19 2016-05-17 Iscom S.P.A. Anchored roof covering
USD738540S1 (en) * 2013-12-17 2015-09-08 Gage 78, Inc. Wall panel
USD738539S1 (en) * 2013-12-17 2015-09-08 Gage 78, Inc. Wall panel
ES2544683B1 (es) 2014-01-27 2016-04-27 Guives Girona, S.A. Cubierta modular metálica para edificaciones
CN113668777A (zh) * 2021-08-24 2021-11-19 苏州金螳螂幕墙有限公司 一种异形金属屋面多角度安装结构

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1822134A (en) * 1929-04-15 1931-09-08 Rudolph A Eckberg Roofing
US2172270A (en) * 1937-07-19 1939-09-05 Kor Lok Company Sheet metal joint and securing means therefor
FR1240641A (fr) * 1959-07-29 1960-09-09 Bande métallique ou plastique à pose rapide pour couvertures et bardages permettant l'empilage sous faible volume
FR1321562A (fr) * 1962-02-08 1963-03-22 Assemblage de plaques par leurs bords latéraux nervurés
US3209503A (en) * 1962-05-11 1965-10-05 Elwin G Smith & Company Inc Insulated curtain wall assembly
US3241284A (en) * 1962-05-14 1966-03-22 Gregoire Engineering And Dev C Multi-panel strip and joint
US3320711A (en) * 1965-02-16 1967-05-23 Thomas B Johnson Construction sheet and fastening means
US3469873A (en) * 1966-08-15 1969-09-30 Emanuel Michael Glaros Joint with planar connector member
US3590543A (en) * 1968-02-01 1971-07-06 William C Heirich Clip assemblies for use with canopies and wall paneling constructions
US3733767A (en) * 1971-04-21 1973-05-22 Teledyne Inc Interlocking panel assembly
US4133161A (en) * 1975-05-01 1979-01-09 Lester Allan G Panel assemblies and methods of forming same
US4373312A (en) * 1978-04-04 1983-02-15 Star Manufacturing Co. Prefabricated panel construction system
US4266385A (en) * 1979-06-01 1981-05-12 Oehlert James A Interlocking building panel construction
AT379844B (de) * 1982-10-08 1986-03-10 Bemo Elementbau Ag Dachabdeckung oder wandverkleidung
DE3316856C2 (fi) * 1983-05-07 1987-09-24 Vereinigte Aluminium-Werke Ag, 1000 Berlin Und 5300 Bonn, De
US4499645A (en) * 1983-05-16 1985-02-19 Kone Oy Procedure for manufacturing a roof element

Also Published As

Publication number Publication date
IT1218812B (it) 1990-04-19
IT8784965D0 (it) 1987-09-08
NO883990L (no) 1989-03-09
EP0306880A1 (en) 1989-03-15
NO171025C (no) 1993-01-13
NO883990D0 (no) 1988-09-07
FI884127A (fi) 1989-03-09
GR3004624T3 (fi) 1993-04-28
DE3870366D1 (de) 1992-05-27
CA1321701C (en) 1993-08-31
EP0306880B1 (en) 1992-04-22
AT75281T (de) 1992-05-15
FI87387C (fi) 1992-12-28
SU1586524A3 (ru) 1990-08-15
BR8804597A (pt) 1989-04-18
NO171025B (no) 1992-10-05
ES2031197T3 (es) 1992-12-01
US5072563A (en) 1991-12-17
FI884127A0 (fi) 1988-09-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI87387B (fi) Takpanel.
US20180135305A1 (en) Supporting A Load On A Roof
US5287670A (en) Double roofing roof structure
US8793944B2 (en) Rail mounting system for mounting skylights and the like directly to rib elevations of a raised rib metal panel roofing system
US4860511A (en) Standing seam roof skylight systems
US4070806A (en) Sloped curtain wall structure
US7591109B2 (en) Rib vent system for roofing panels
US4930275A (en) Skylight assembly
US4548006A (en) Self-flashing channeled skylight
US7690166B2 (en) Waterproof structure of building
EP0397278B1 (en) Panel
US20080289290A1 (en) Roofing System for Buildings
FI95956C (fi) Vesikattoelementtien liitos
US2054049A (en) Metal siding for masonry structures
CN213204716U (zh) 一种不锈钢连续焊屋面系统
CN212507095U (zh) 一种屋面洞口节点结构及屋面系统
TWI672419B (zh) 結構板模組
JP3602622B2 (ja) 折版屋根構造
CN111910847A (zh) 一种屋面洞口节点结构、屋面系统及施工方法
JP2002309721A (ja) 屋根構造
JPH084160A (ja) カーテンウォールの水密構造
JP2002309735A (ja) 屋根構造
GB2231892A (en) Building roofs
JPH05179767A (ja) 金属板横葺き屋根の屋根板の支持構造
JPH10280567A (ja) 入隅構造

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed

Owner name: ISCOM S.R.L.