FI128158B - Piping element - Google Patents

Piping element Download PDF

Info

Publication number
FI128158B
FI128158B FI20165281A FI20165281A FI128158B FI 128158 B FI128158 B FI 128158B FI 20165281 A FI20165281 A FI 20165281A FI 20165281 A FI20165281 A FI 20165281A FI 128158 B FI128158 B FI 128158B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
piping element
pipe
water
water supply
supply pipe
Prior art date
Application number
FI20165281A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI20165281A (en
Inventor
Vesa Hintsala
Original Assignee
Lehto Group Oyj
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Lehto Group Oyj filed Critical Lehto Group Oyj
Priority to FI20165281A priority Critical patent/FI128158B/en
Publication of FI20165281A publication Critical patent/FI20165281A/en
Application granted granted Critical
Publication of FI128158B publication Critical patent/FI128158B/en

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
  • E03CDOMESTIC PLUMBING INSTALLATIONS FOR FRESH WATER OR WASTE WATER; SINKS
  • E03C1/00Domestic plumbing installations for fresh water or waste water; Sinks
  • E03C1/01Domestic plumbing installations for fresh water or waste water; Sinks for combinations of baths, showers, sinks, wash-basins, closets, urinals, or the like
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
  • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
  • E04B1/348Structures composed of units comprising at least considerable parts of two sides of a room, e.g. box-like or cell-like units closed or in skeleton form
  • E04B1/34869Elements for special technical purposes, e.g. with a sanitary equipment
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F17/00Vertical ducts; Channels, e.g. for drainage
  • E04F17/08Vertical ducts; Channels, e.g. for drainage for receiving utility lines, e.g. cables, pipes
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16L41/00Branching pipes; Joining pipes to walls
  • F16L41/02Branch units, e.g. made in one piece, welded, riveted

Abstract

Putkistoelementti käsittää ainakin yhden käyttöveden syöttöputken (32, 34), viemäriputken (30) ja rungon (10), jolla on alapää (18) ja yläpää (20). Rungon pituussuunta on olennaisesti sama kuin syöttöputken suunta. Putkistoelementissä on lisäksi ainakin yksi ainakin yhteen käyttöveden syöttöputkeen yhdistetty jakotukki, jossa on putkiliitosyhteitä vesikalusteisiin johdettavien vesiputkien liittämistä varten. Edullisesti putkistoelementti käsittää ainakin kylmän käyttöveden syöttöputken ja lämpimän käyttöveden syöttöputken, kylmän käyttöveden syöttöputkeen liitetyn ensimmäisen jakotukin ja lämpimän käyttöveden syöttöputkeen liitetyn toisen jakotukin. Putkistoelementti on tarkoitettu asennettavaksi paikoilleen rakennettavaan tai saneerattavaan kosteaan tilaan siten, että se asettuu olennaisesti pystysuuntaiseen asentoon. Putkistoelementillä voidaan korvata saneerattavasta kohteesta purettavia vesi- ja/tai viemäriputkia tai putkistoelementtiä voidaan käyttää uudisrakentamisessa kostean tilan käyttövesi- ja viemärijärjestelmien rakentamiseen.The pipe element comprises at least one hot water supply pipe (32, 34), a drain pipe (30) and a body (10) having a lower end (18) and an upper end (20). The length of the body is substantially the same as the direction of the feed pipe. The piping element further comprises at least one manifold connected to the at least one hot water supply pipe having pipe fittings for connecting water pipes to the fixtures. Preferably, the piping element comprises at least a cold domestic hot water supply pipe and a hot domestic hot water supply pipe, a first manifold connected to a cold domestic hot water supply pipe and a second manifold connected to a hot domestic hot water supply pipe. The piping element is intended to be installed in a damp space to be built or remodeled so that it is positioned in a substantially vertical position. The piping element can be used to replace the water and / or sewerage pipes that are to be dismantled from the site to be renovated, or the piping element can be used in new construction for the construction of humid hot water and sewage systems.

Description

Keksinnön kohteena on putkistoelementti, joka käsittää ainakin yhden käyttöveden syöttöputken, ainakin yhden mainittuun ainakin yhteen käyttöveden syöttöputkeen yhdistetyn jakotukin, jossa on putkiliitosyhteitä vesikalusteisiin johdettavien vesi5 putkien liittämistä varten, viemäriputken ja rungon, jossa rungossa on alapää, yläpää ja pituussuunta, joka pituussuunta on olennaisesti sama kuin mainitun ainakin yhden syöttöputken suunta.The invention relates to a piping element comprising at least one hot water supply pipe, at least one manifold connected to said at least one hot water supply pipe having pipe fittings for connection of water pipes to water fixtures, a drain pipe and than the direction of said at least one feed pipe.

Kerrostalojen kylpyhuoneiden putkistosaneerauksissa poistetaan usein kokonaan vanha vesi- ja viemäriputkisto ja asennetaan tilalle uudet putket. Saneerauksessa 10 voidaan käyttää olennaisesti kylpyhuoneen korkuisia putkistoelementtejä, joihin on sijoitettu kaikki lämpimän ja kylmän käyttöveden syöttöputket sekä viemäriputket. Päällekkäisissä kylpyhuoneissa olevat putkistoelementit sijoitetaan kohdakkain ja elementtien päihin avautuvat putket liitetään välipohjien kohdalla toisiinsa. Putkistoelementin käyttöputkista vedetään kuhunkin kylpyhuoneeseen syöttöputket, jot15 ka yhdistetään huonetilaan rakennettavaan jakotukkiin. Jakotukista vesi johdetaan edelleen putkilla vesikalusteisiin, kuten pesualtaaseen, suihkusekoittimeen ja wcistuimeen. Wc-istuimen vanha viemän yhdistetään sopivalla tavalla putkistoelementin viemäriputkeen. Eräs tällainen putkistosaneerauksiin soveltuva putkistoelementti on esitetty julkaisussa EP 0545141 B1.In apartment buildings, bathroom plumbing renovations often involve the complete removal of old plumbing and new plumbing. Renovation 10 may use substantially bathroom-height plumbing elements in which all hot and cold hot water supply pipes and drain pipes are located. Piping elements in overlapping bathrooms are aligned and pipes that open at the ends of the elements are joined to one another at the midsole. Feed pipes are drawn from the service pipes of the plumbing element to each bathroom, which is connected to a manifold to be installed in the room. From the manifolds, the water is further piped to the fixtures such as the wash basin, shower mixer and toilet. The old drainage of the toilet seat is suitably connected to the drainage pipe of the piping element. One such piping element suitable for piping renovation is disclosed in EP 0545141 B1.

Vaikka esivalmistettujen putkistoelementtien käytöllä voidaankin vähentää työmaalla tehtäviä asennustöitä, kuluu putkistosaneerauksien tekemiseen edelleenkin huomattavan paljon aikaa. Lisäksi erityisesti monet käyttövesiputkien asennukset ja viemäröintityöt vaativat paikan päällä tehtäviä asennuksia, joiden toteuttaminen on hidastaja vaikeaa.Although the use of prefabricated piping elements can reduce on-site installation work, considerable time is still needed to complete pipeline renovations. In addition, many hot water pipe installations and sewerage works require on-site installation, which is difficult to accomplish.

Julkaisuissa DE 19941831 A1 ja SE 339664 B on kuvattu putkistoelementti, joka käsittää itsenäisen patenttivaatimuksen 1 johdanto-osan piirteet.DE 19941831 A1 and SE 339664 B describe a piping element comprising the features of the preamble of independent claim 1.

Keksinnön tavoitteena on tuoda esiin putkistoelementti, jolla voidaan poistaa tunnettuun tekniikkaan liittyviä ongelmia. Keksinnön mukaiset tavoitteet saavutetaan putkistoelementillä, jolle on tunnusomaista, mitä on esitetty itsenäisessä patentti30 vaatimuksessa. Keksinnön eräitä edullisia suoritusmuotoja on esitetty epäitsenäisissä patenttivaatimuksissa.An object of the invention is to provide a piping element which can eliminate the problems associated with the prior art. The objects of the invention are achieved by a piping element, which is characterized in the independent claim 30. Certain preferred embodiments of the invention are set forth in the dependent claims.

Keksinnön kohteena on putkistoelementti, joka käsittää ainakin yhden käyttöveden syöttöputken, viemäriputken ja rungon, jolla rungolla on alapää ja yläpää. Rungolla on pituussuunta, joka on olennaisesti sama kuin mainitun ainakin yhden syöttöputThe invention relates to a piping element comprising at least one hot water supply pipe, a sewer pipe and a frame having a lower end and an upper end. The body has a longitudinal direction substantially the same as the feed pipes of said at least one

20165281 prh 19 -09- 2019 ken suunta. Putkistoelementissä on lisäksi ainakin yksi mainittuun ainakin yhteen käyttöveden syöttöputkeen yhdistetty jakotukki, jossa on putkiliitosyhteitä vesikalusteisiin johdettavien vesiputkien liittämistä varten, suojakaukalo, jossa on poistoyhde mahdollisen vuotoveden viemäriin johtamista varten ja vesisäiliö wc-istuimen 5 huuhteluvettä varten. Jakotukit on järjestetty suojakaukalon ja rungon yläpään väliselle alueelle, jolloin pystyasentoon asennetussa putkistoelementissä mahdolliset vuotovedet valuvat painovoimaisesti suojakaukaloon. Vesisäiliö on järjestetty suojakaukalon ja rungon alapään väliin ja suojakaukalon poistoyhde on yhdistetty vuotoputkella vesisäiliöön.20165281 prh 19 -09-20199 ken direction. The piping element further comprises at least one manifold connected to said at least one hot water supply pipe, having pipe fittings for connecting water pipes to the fixtures, a manhole having an outlet for draining any leakage water and a water tank for flushing the toilet seat 5. The manifolds are arranged in the area between the protective pan and the upper end of the frame, so that in the upright mounted piping element, any leakage water is gravitatively discharged into the protective pan. The water reservoir is arranged between the casing and the lower end of the frame, and the outlet of the casing is connected by a leakage pipe to the water reservoir.

Keksinnön mukaisen putkistoelementin eräässä edullisessa suoritusmuodossa putkistoelementti käsittää ainakin kylmän käyttöveden syöttöputken ja lämpimän käyttöveden syöttöputken, kylmän käyttöveden syöttöputkeen liitetyn ensimmäisen jakotukin ja lämpimän käyttöveden syöttöputkeen liitetyn toisen jakotukin. Putkistoelementti on tarkoitettu asennettavaksi paikoilleen rakennettavaan tai saneerat15 tavaan tilaan siten, että se asettuu olennaisesti pystysuuntaiseen asentoon, ts.In a preferred embodiment of the piping element according to the invention, the piping element comprises at least a cold water supply pipe and a hot water supply pipe, a first manifold connected to a cold water supply pipe and a second manifold connected to a hot water supply pipe. The piping element is intended to be installed in a space to be constructed or renovated, so that it is positioned in a substantially vertical position, i.e..

putkistoelementin pystysuunta asettuu olennaisesti pystysuoraan siten, että rungon alapää jää rungon yläpään alapuolelle. Putkistoelementillä voidaan korvata saneerattavasta kohteesta purettavia vesi- ja/tai viemäriputkia tai putkistoelementtiä voidaan käyttää uudisrakentamisessa kostean tilan käyttövesi-ja viemärijärjes20 telmien rakentamiseen. Edullisesti putkistoelementissä on lisäksi ainakin yksi vesimittari jakotukkiin virtaavan veden määrän mittaamista varten.the vertical element of the tubular element is positioned substantially vertically such that the lower end of the body remains below the upper end of the body. The plumbing element can be used to replace water and / or sewerage pipes that are to be dismantled from the site to be renovated, or the piping element can be used in new construction for the construction of humid hot water and sewerage systems. Preferably, the piping element further comprises at least one water meter for measuring the amount of water flowing into the manifold.

Keksinnön mukaisen putkistoelementin eräässä toisessa edullisessa suoritusmuodossa on lisäksi vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän kiertoveden tuloputki ja vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän kiertoveden paluuputki. Tuloputkessa ja paluuput25 kessa on liitäntähaara vesikiertoiseen lämmityslaitteeseen, kuten patteriin, johdettavien putkien liittämistä varten.In another preferred embodiment of the piping element according to the invention, there is a recirculating water inlet for the circulating heating system and a circulating return water for the circulating heating system. The inlet pipe and the return pipe 25 have a connection branch for connecting pipes to a water-based heating device such as a radiator.

Keksinnön mukaisen putkistoelementin eräässä kolmannessa edullisessa suoritusmuodossa suojakaukalo on järjestetty etäisyyden päähän rungon alapäästä, jolloin myös jakotukit asettuvat huonetilaan paikoilleen asennetussa putkistoele30 mentissä etäisyyden päähän putkistoelementin alapäästä ja huonetilan lattiatasosta. Tämä helpottaa vesikalusteisiin johdettavien vesiputkien liitostöiden tekemistä.In a third preferred embodiment of the piping element according to the invention, the protective tray is arranged at a distance from the lower end of the frame, whereby the manifolds are also located in the room space in the installed piping element at a distance from the lower end of the piping element. This facilitates the connection of water pipes to the fixtures.

Keksinnön mukaisen putkistoelementin vielä eräässä edullisessa suoritusmuodossa on vuotosuojattu mittarikotelo siten, että mainittu suojakaukalo muodostaa mittarikotelon pohjan. Mittarikotelossa on avattava huoltoluukku ja jakotukit ja vesimit35 tarit on sijoitettu mittarikoteloon. Mittarikotelon vuotosuojauksella tarkoitetaan täsIn another preferred embodiment of the piping element according to the invention, there is a leakproof gauge housing such that said gutter forms the bottom of the gauge housing. The gauge case has a service door that can be opened, and manifolds and water stalls are placed in the gauge case. Leakage protection of the meter case means here

20165281 prh 19 -09- 2019 sä sitä, että mittarikotelon sisälle mahdollisesti joutuva vuotovesi ei pääse poistumaan mittarikotelosta hallitsemattomasti kotelon seinämien, huoltoluukun tai pohjan läpi, vaan mahdollinen vuotovesi ohjataan hallitusti ulos mittarikotelosta viemäriverkostoon. Tunnetusti vesivuotojen kannalta kriittisimpiä kohtia ovat käyttöve5 siputkien liitoskohdat. Sijoittamalla liitoksia sisältävät jakotukit ja vesimittarit vuotosuojattuun mittarikoteloon, johon on järjestetty poistoyhde vuotovesiä varten, voidaan minimoida käyttövesiputkien liitosten mahdollisista vuodoista aiheutuvat kosteusvauriot.20165281 prh 19 -09-20199 to prevent leakage of any leakage water inside the meter housing from uncontrolled discharge through the walls, service door or bottom of the housing, but to direct any leakage water from the meter housing to the sewerage network. As is known, the most critical points for water leaks are the junctions of the water pipes. By placing manifolds and water gauges with joints in a leak-proof gauge case provided with an outlet for leaking water, moisture damage due to possible leaks in hot water pipe connections can be minimized.

Keksinnön mukaisen putkistoelementin vielä eräässä edullisessa suoritusmuodos10 sa on lisäksi tukirunko seinäkiinnitteisen wc-istuimen ja mainitun vesisäiliön kannattelemista varten.A further preferred embodiment of the piping element according to the invention further comprises a support frame for supporting the wall-mounted toilet seat and said water tank.

Keksinnön mukaisen putkistoelementin vielä eräässä edullisessa suoritusmuodossa on lisäksi ainakin yksi suojaputki sähköjohtojen ja/tai kaasuputkien asentamista varten.A further preferred embodiment of the piping element according to the invention further comprises at least one shielding pipe for the installation of electrical lines and / or gas pipes.

Keksinnön mukaisen putkistoelementin vielä eräässä edullisessa suoritusmuodossa runko käsittää ensimmäisen sivuseinän, toisen sivuseinän, takaseinän ja etuseinän ja ainakin käyttöveden syöttöputket, viemäriputki, jakotukit, vesimittarit, suojakaukalo, mittarikotelo sekä wc-istuimen vesisäiliö ja tukirunko on järjestetty ensimmäisen sivuseinän, toisen sivuseinän, takaseinän ja etuseinän rajaaman tilan sisäpuolelle. Putkistoelementin osien sijoittaminen kotelomaisen rungon rajaaman tilan sisäpuolelle mahdollistaa putkistoelementin verhoilemisen tasaisilla, runkotolppiin kiinnitettävillä rakennuslevyillä siten, että kaikki putkistoelementin osat jäävät piiloon verhouslevyjen taakse.In a further preferred embodiment of the piping element according to the invention, the body comprises a first sidewall, a second sidewall, a rear wall and a front wall and at least hot water supply pipes, a drain pipe, manifolds, a water gauge, a inside the enclosed space. Placing the tubing member inside the enclosure enclosure enclosure allows the tubing member to be clad with flat building panels that are attached to the mast posts so that all tubing members are hidden behind the cladding panels.

Keksinnön mukaisen putkistoelementin vielä eräässä edullisessa suoritusmuodos25 sa on tukijalat putkistoelementin tukemiseksi pystyasentoon alustan päälle. Edullisesti tukijalkojen pituus on säädettävissä putkistoelementin asentamiseksi pystysuoraan myös kaltevan alustan päälle.In another preferred embodiment of the piping element according to the invention, there are support legs for supporting the piping element in an upright position on the base. Preferably, the length of the support legs is adjustable for mounting the tubing element vertically also on a sloping base.

Keksinnön etuna on, että se nopeuttaa merkittävästi vesijohtojen ja viemäriputkien asennustyötä erityisesti saneerattavissa kerrostaloissa, joissa vanhat putkistot 30 korvataan kokonaan uusilla.An advantage of the invention is that it significantly speeds up the installation of water pipes and sewerage pipes, especially in renovated apartment buildings, where old pipelines 30 are completely replaced by new ones.

Lisäksi keksinnön etuna on, että se vähentää merkittävästi mahdollisista vesivuodoista aiheutuvia kosteusvaurioita, koska vesivuodoille alttiit putkien liitoskohdat voidaan sijoittaa vuotosuojattuun mittarikoteloon.A further advantage of the invention is that it significantly reduces the moisture damage caused by possible water leaks, since pipe joints susceptible to water leaks can be located in a leak-proof meter housing.

20165281 prh 19 -09- 201920165281 prh 19 -09- 2019

Seuraavassa keksintöä selostetaan yksityiskohtaisesti. Selostuksessa viitataan oheisiin piirustuksiin, joissa kuva 1 esittää esimerkinomaisesti erästä keksinnön mukaista putkistoelementtiä edestä kuvattuna ja kuva 2 esittää esimerkinomaisesti erästä keksinnön mukaisen putkistoelementin osaa edestä, mittarikotelon kohdalta kuvattuna.The invention will now be described in detail. Reference is made to the accompanying drawings, in which Fig. 1 is an exemplary front view of a piping element according to the invention and Fig. 2 is an exemplary front view of a piping element according to the invention, viewed from the meter housing.

Kuvassa 1 on esitetty esimerkinomaisesti eräs keksinnön mukainen putkistoelementti edestä kuvattuna. Putkistoelementissä on muotoilluista metallilevyistä rakentuva kotelomainen runko 10, jossa on alapää 18 ja yläpää 20 sekä ensimmäi10 nen sivuseinä 12, toinen sivuseinä 14, takaseinä 16 ja etuseinä 17. Rungon takaseinä on umpinainen, sileä metallilevy. Rungon sivuseinät voivat olla kokonaan umpinaisia tai niissä voi olla erikokoisia reikiä putkien ja johtojen läpivientiä varten. Rungon sivuseinien etureunat määrittävät etuseinän tason. Etuseinän reunojen ympäri kiertää kapea reunakaista, mutta suurimmalta osaltaan etuseinä avoin. 15 Rungon sisällä on vedenpitävä suojakaukalo 22, jossa on pohja, joka rajoittuu ensimmäisestä päädystään ensimmäiseen sivuseinään 12, toisesta päädystään toiseen sivuseinään 14 ja takareunastaan takaseinään 16. Pohjan etureunassa on rungon etuseinän tasoon asettuva ylösnouseva reunus. Pohjan yläpuolella on pohjan kanssa olennaisesti yhdensuuntainen kansi 24. Kantta 24 ja suojakaukaloa 20 yhdistää sivuseinien 12, 14 kanssa yhdensuuntainen metallinen väliseinä 26. Väliseinä, takaseinä 16, toinen sivuseinä 14, kansi 24 ja suojakaukalo 22 muodostavat etuseinästään avoimen mittarikotelon 28. Putkistoelementtiin kuuluu lisäksi kuvassa esittämätön ilman työkaluja avattava huoltoluukku, josta voidaan avattuna suorittaa vesimittareiden luenta, putkiston tarkastus ja huoltotöitä.Fig. 1 shows an exemplary front view of a piping element according to the invention. The tubing element has a casing-like body 10 made of formed metal plates having a lower end 18 and an upper end 20, and a first side wall 12, a second side wall 14, a back wall 16 and a front wall 17. The back wall of the body is a solid, smooth metal plate. The side walls of the frame may be completely solid or may have different sized holes for the passage of pipes and wires. The front edges of the side walls of the frame determine the level of the front wall. The edges of the front wall are surrounded by a narrow edge strip, but for the most part the front wall is open. Inside the body is a waterproof protective tray 22 having a bottom which is bounded at its first end to the first side wall 12, at its second end to the second side wall 14 and at its rear edge to the rear wall 16. The bottom front has an upwardly extending rim. Above the bottom, there is a lid 24 substantially parallel to the bottom. The lid 24 and the protective tray 20 are connected by a metallic partition 26 parallel to the side walls 12, 14 The septum, rear wall 16, second side wall 14, unpowered, service-free access hatch for water meter reading, pipeline inspection and maintenance.

Rungon 10 sisällä, lähellä rungon takaseinää 16 on rivissä joukko rungon pituussuunnan kanssa yhdensuuntaisia putkia. Ensimmäisen sivuseinän 12 vieressä on viemäriputki 30. Viemäriputken ensimmäisen pään läheisyydessä on liitäntähaara 44, johon voidaan liittää huonetilasta tuleva viemäriputki. Viemäriputken vieressä on rinnakkain kylmän käyttöveden syöttöputki 32 ja lämpimän käyttöveden syöttö30 putki 34 ja näiden vieressä rinnakkain vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän kiertoveden tuloputki 36 ja paluuputki 38. Putkirivin reunimmaisena, lähimpänä toista sivuseinää 14 on lämpimän käyttöveden kiertoputki 40. Kaikki putket on kiinnitetty putkikiinnikkeillä rungon takaseinään 16. Putkien ulkopinnassa on alumiinifoliolla pinnoitettu lämmöneristekerros 42. Lämmöneriste voi olla materiaaliltaan mineraa35 livillaa, polyuretaania, polystyreeniä, solumuovia tai mitä tahansa putkiehsteeksiInside the body 10, near a rear wall 16 of the body, there is a plurality of tubes parallel to the longitudinal direction of the body. Adjacent to the first side wall 12 is a drain pipe 30. In the vicinity of the first end of the drain pipe, there is a connection branch 44 to which a drain pipe from the room can be connected. Next to the drain pipe is a cold cold water supply pipe 32 and a hot domestic hot water supply pipe 30, and adjacent to each other a parallel circulation water inlet pipe 36 and a return pipe 38. the outer surface has an aluminum foil-coated thermal insulation layer 42. The thermal insulation material may be mineral wool, polyurethane, polystyrene, cellular plastic or any other form of tubing.

20165281 PRH 19 -09- 2019 soveltuvaa materiaalia. Kaikkien putkien ensimmäiset päät ulottuvat olennaisesti samalle tasolle lähelle rungon yläpäätä 20 ja toiset päät olennaisesti samalle tasolle lähelle rungon alapäätä 18. Putket kulkevat suojakaukalon 22 pohjan ja kannen läpi. Mittarikotelon kohdalta kulkevien putkien, ts. kylmän ja lämpimän käyttöveden 5 syöttöputkien 32, 34, lämmitysjärjestelmän kiertoveden tulo-ja paluuputkien 36, 38 ja lämpimän käyttöveden kiertoputken 40, läpimenot suojakaukalon 22 pohjan ja kannen 24 läpi on tiivistetty vesitiiviiksi.20165281 PRH 19 -09-20199 suitable material. The first ends of all tubes extend substantially to the same level near the upper end 20 of the body and the second ends substantially to the same level near the lower end 18 of the body. The tubes pass through the bottom and lid of the protective tray 22. The passages through the gauge housing, i.e. the cold and hot water supply pipes 32, 34, the heating system inlet and return pipes 36, 38 and the hot water circulation pipe 40, through the bottom and cover 24 of the protective tray 22 are sealed watertight.

Suojakaukalon 22 ja rungon 10 alapään 18 välisen rungon osan sisällä on metalliprofiileista rakentuva tukirunko 48 wc-istuimen kannattelemista varten. Samaan 10 tukirunkoon on tuettu wc-istuimen huuhteluveden vesisäiliö 46. Vesisäiliön pohjassa on huuhteluvesiputki 50, jonka pää liitetään tukirunkoon kiinnitettävään wcistuimeen (wc-istuinta ei ole esitetty kuvassa). Vesisäiliön yläreunassa on vuotoputki 52, joka on liitetty suojakaukalon poistoyhteeseen. Vuotoputkea pitkin suojakaukalon pohjalle kertynyt vuotovesi pääsee valumaan vesisäiliön sisään. Vesisäi15 liö ja tukirunko on sijoitettu kokonaan rungon seinien rajaaman tilan sisäpuolelle kuitenkin siten, että vesisäiliön huuhtelupainike 54 ulottuu osittain rungon etuseinän tason läpi rungon rajaaman tilan ulkopuolelle.Inside the part of the frame between the protective tray 22 and the lower end 18 of the frame 10 is a metal profile support frame 48 for supporting the toilet seat. To the same support frame 10 is supported a toilet seat rinse water tank 46. At the bottom of the water tank is a rinse water pipe 50, the end of which is connected to a toilet seat to be attached to the support frame (the toilet seat is not shown). At the top of the water tank is a leaking pipe 52 which is connected to the outlet of the protective pan. Leakage water that has accumulated along the spill pipe at the bottom of the protective canal can drain into the water tank. The water reservoir and support frame are located entirely within the space defined by the walls of the hull, such that the water tank flush button 54 partially extends through the plane of the front wall of the hull outside the space defined by the hull.

Keksinnön mukainen putkistoelementti on tarkoitettu asennettavaksi pystyasentoon huonetilan lattian päälle siten, että putkistoelementin alapää 18 asettuu lattian 20 pintaa vasten. Tukirungon 48 pystytolppien alapäässä on tukijalat 49, joiden varassa putkistoelementti voidaan tukea pystyasentoon myös kaltevalle alustalle. Putkistoelementti voidaan kiinnittää taka- tai sivuseinästään huonetilan seinärakenteisiin. Sivuseinien ja etuseinän näkyviin jääviin pintoihin voidaan kiinnittää rakennuslevyt, jotka pinnoitetaan halutulla tavalla.The piping element according to the invention is intended to be mounted vertically on the floor of the room, with the lower end 18 of the piping element resting against the surface of the floor 20. At the lower end of the uprights of the support frame 48 are the support legs 49, on which the pipe element can be supported in an upright position also on an inclined base. The piping element can be attached from the rear or side wall to the wall structures of the room. Building panels can be attached to the exposed surfaces of the side walls and the front wall, which are coated as desired.

Kuvassa 2 on esitetty esimerkinomaisesti kuvassa 1 esitetyn putkistoelementin osa edestä, mittarikotelon 28 kohdalta kuvattuna. Toinen sivuseinä 14, väliseinä 26, takaseinä 16, kansi 24 ja suojakaukalon 22 pohja muodostavat mittarikaukalon seinämän. Mittarikaukalon etuseinä on olennaisesti kokonaan avoin, ts. etuseinässä on olennaisesti koko etuseinän kokoinen aukko. Paikoilleen asennetussa put30 kistoelementissä etuseinän aukko peitetään irrotettavalla huoltoluukulla, jota ei ole esitetty kuvassa.Figure 2 illustrates, by way of example, a front view of the piping element shown in Figure 1 at the meter housing 28. The second side wall 14, the partition 26, the rear wall 16, the cover 24 and the bottom of the protective tray 22 form the gauge tray wall. The front wall of the gauge tray is substantially completely open, i.e., the front wall has an opening substantially the size of the entire front wall. When installed in a put30 busbar, the front wall opening is covered with a removable service door, not shown.

Mittarikotelon sisällä on ensimmäinen jakotukki 33, joka on yhdistetty liitosputkella kylmän käyttöveden syöttöputkeen 32 ja toinen jakotukki 35, joka on yhdistetty liitosputkella lämpimän käyttöveden syöttöputkeen 34. Liitosputkiin on asennettu 35 etäluettavat vesimittarit 37, joilla voidaan mitata jakotukkeihin virtaavan vedenInside the gauge housing is a first manifold 33 connected by a connecting pipe to a cold water supply pipe 32 and a second manifold 35 connected by a connecting pipe to a hot water supply pipe 34. Remote reading water meters 37 are mounted in the connecting pipes.

20165281 prh 19 -09- 2019 määrää. Liitosputket on varustettu kuulasulkuventtiileillä 47. Lämmitysjärjestelmän kiertoveden paluuputkessa 38 ja tuloputkessa 36 on liitäntähaarat 39, joiden päät päättyvät mittarikoteloon. Kannessa 24 on kaksi läpivientihylsyä 43 ja suojakaukalon 22 pohjassa viisi läpivientihylsyä 43 kuvassa esittämättömien vesiputkien läpi5 vientiä varten. Kannen läpivientihylsyt on sijoitettu pystysuunnassa olennaisesti kohdakkain toisen jakotukin putkiliitosyhteiden 41 kanssa ja suojakaukalon pohjan läpivientihylsyt on sijoitettu pystysuunnassa olennaisesti kohdakkain ensimmäisen jakotukin putkiliitosyhteiden ja liitäntähaarojen 39 päiden kanssa. Suojakaukalon pohjassa on vielä pohjan läpi kulkeva poistoyhde 45, joka on liitetty vesisäiliöön 10 johtavaan vuotoputkeen 52.20165281 prh 19 -09-20199 volume. The connecting pipes are provided with ball valve valves 47. The circulating water return pipe 38 and the inlet pipe 36 of the heating system have connecting branches 39 whose ends terminate in the meter housing. The lid 24 has two lead-through sleeves 43 and the bottom of the protective tray 22 has five lead-in sleeves 43 for passage through water pipes 5 not shown in the figure. The cover grommets are positioned vertically substantially aligned with the pipe fittings 41 of the second manifold, and the bottom grommets are vertically substantially aligned with the pipe fittings and connecting arms 39 of the first manifold. The bottom of the protective trough still has an outlet 45 through the bottom, which is connected to the water tank 10 via a leaking conduit 52.

Keksinnön mukainen putkistoelementti on tarkoitettu asennettavaksi kosteaan tilaan, jossa on wc-istuin ja muita vesikalusteita, kuten suihku ja käsienpesuallas hanoineen. Lisäksi tilassa voi olla vesikiertoinen lämmityspatteri tai vesikiertoinen lattialämmitys. Em. vesikalusteisiin johdettavat vesiputket ja lämmityspatterin tulo15 ja paluuputket on tarkoitettu johdettavaksi putkistoelementin sivuseinien tai takaseinän läpi rungon sisään ja edelleen kannen tai suojakaukalon pohjan läpi mittarikoteloon. Mittarikotelossa vesiputket liitetään jakotukkeihin 33, 35 ja lämmityspatterin putket liitäntähaaroihin 39. Läpivientihylsyjen 43 avulla jakotukkeihin ja liitäntähaaroihin liitettävät vesiputket voidaan johtaa suojakaukalon pohjan ja kannen 20 läpi vesitiiviillä tavalla. Kuvassa 2 esitetty läpivientihylsyjen lukumäärä on vain esimerkinomainen. On selvää, että jokaiselle mittarikoteloon johdettavalla putkelle tulee olla läpivientihylsy joko suojakaukalon pohjassa tai kannessa. Läpivientihylsyjen lukumäärä riippuu siten mittarikoteloon johdettavien putkien lukumäärästä.The piping element of the invention is intended to be installed in a damp space with a toilet seat and other fixtures such as a shower and a washbasin with faucets. In addition, the room may have a water-based heating radiator or water-based floor heating. Em. the water pipes leading to the fixtures and the heater inlet 15 and the return pipes are intended to be routed through the side walls or the rear wall of the pipe element into the housing and further through the lid or bottom of the protective pan into the gauge housing. In the gauge housing, the water pipes are connected to the manifolds 33, 35 and the radiator tubes to the connection arms 39. By means of the through sleeves 43, the water pipes to be connected to the manifolds and the manifolds can be routed through the bottom and lid 20 of the casing. The number of lead-in sleeves shown in Figure 2 is exemplary only. It is clear that each tube leading to the gauge housing must have a lead-in sleeve either on the bottom of the protective tray or on the lid. The number of lead-in sleeves thus depends on the number of tubes that are introduced into the meter housing.

Keksinnön mukaisen putkistoelementin rungon rakenne mahdollistaa putkistoele25 mentin kokoonpanon joko vasen- tai oikeakätiseksi, ts. viemäriputki voi sijaita joko rungon oikeassa tai vasemmassa reunassa. Vastaavasti muut putkistoelementin putket voivat vaihtaa paikkaa putkistoelementin sisällä.The structure of the pipe element body of the invention allows the pipe element assembly to be either left-hand or right-handed, i.e. the drain pipe can be located either on the right or left side of the body. Correspondingly, the other pipes of the pipe element may change position within the pipe element.

Putkistoelementti soveltuu erityisesti kerrostalojen kosteiden tilojen putkistojen saneeraamiseen, mutta sitä voidaan käyttää myös uudisrakentamisessa. Kerrosta30 loissa saneerattavat tai rakennettavat kosteat tilat ovat tyypillisesti samanlaisia ja sijaitsevat päällekkäin, jolloin päällekkäisissä kerroksissa putkistoelementit asettuvat kohdakkain. Alemmassa kerroksessa olevan putkistoelementin putkien ensimmäiset päät yhdistetään ylemmän kerroksen putkistoelementin putkien toisiin päihin välipohjan läpi ulottuvilla liitosputkilla. Näin voidaan muodostaa kerrostalon 35 alimmasta asuinkerroksesta ylimpään asuinkerrokseen ulottuva putkistolinja, johon eri kerroksissa olevat kostean tilan vesikalusteet yhdistetään edellä kuvatulla ta valla. Putkistoelementissä voi olla edellä kuvattujen putkien lisäksi myös muita putkia, kuten kaasuputkia, ilmanvaihtoputkia tai sähkö- tai tietoliikennejohtojen suojaputkia.The piping element is particularly suitable for renovating the piping in wet rooms in apartment buildings, but it can also be used in new construction. In the floors 30 floors, the humid spaces to be renovated or built are typically similar and overlap, with the overlapping layers of piping elements aligned. The first ends of the tubes of the lower layer tubing element are connected to the other ends of the tubes of the upper layer tubing element by means of connecting pipes extending through the midsole. In this way, a pipeline line from the lower floor to the upper floor of the apartment building 35 can be formed, to which the wet room water fixtures on the various floors are connected in the manner described above. In addition to the pipes described above, the pipe element may also include other pipes, such as gas pipes, ventilation pipes, or protective pipes for electric or telecommunication lines.

Putkistoelementin mittarikotelon sisällä voi olla lisäksi lämmitysjärjestelmän kierto5 veden tuloputken 36 ja paluuputken 38 ilmaushaarat, joissa on kahvoista suljettavat ilmausventtiilit. Vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän kiertovesiverkoston ilmaus voidaan tällöin tehdä helposti päällekkäin asennetuista putkistoelementeistä rakentuvan tornin ylimmän putkistoelementin mittarikotelosta. Kiertovesiverkoston ilmauksessa voidaan käyttää apuna esimerkiksi suihkuletkua, joka liitetään en10 simmäisestä päästään ilmaushaaran päähän ja jonka toinen pää johdetaan wcistuimen kulhoon. Näin estetään ilmauksessa syntyvien vesiroiskeiden leviäminen huonetilaan.In addition, the piping element gauge housing may include a circulation system 5 of the heating system for venting water inlet pipe 36 and return pipe 38 with venting valves that can be closed by handles. The venting system of the circulating heating system can then be vented from the gauge housing of the top piping element of the tower, which is easily superposed. For example, a jet hose which is connected to its first end at the end of the venting branch and which is led to the toilet bowl can be used for venting the circulation network. This prevents water splashes generated in the expression from spreading to the room.

Edellä on selostettu eräitä keksinnön mukaisen putkistoelementin edullisia suoritusmuotoja. Keksintö ei rajoitu edellä selostettuihin ratkaisuihin, vaan keksinnöllis15 tä ajatusta voidaan soveltaa eri tavoin patenttivaatimusten asettamissa rajoissa.Some preferred embodiments of the piping element according to the invention have been described above. The invention is not limited to the solutions described above, but the inventive idea can be applied in various ways within the scope of the claims.

Claims (10)

1. Putkistoelementti, joka käsittää ainakin yhden käyttöveden syöttöputken (32, 34), ainakin yhden mainittuun ainakin yhteen käyttöveden syöttöputkeen (32, 34) yhdistetyn jakotukin (33, 35), jossa jakotukissa (33, 35) on putkiliitosyhteitä (41)A piping element comprising at least one hot water supply pipe (32, 34), at least one manifold (33, 35) connected to said at least one hot water supply pipe (32, 34), wherein the manifold (33, 35) has pipe connection connections (41). 5 vesikalusteisiin johdettavien vesiputkien liittämistä varten, viemäriputken (30) ja rungon (10), jossa rungossa (10) on alapää (18), yläpää (20) ja pituussuunta, joka pituussuunta on olennaisesti sama kuin mainitun ainakin yhden syöttöputken (32, 34) suunta, tunnettu siitä, että putkistoelementissä on lisäksi suojakaukalo (22), jossa suojakaukalossa on poistoyhde (45) mahdollisen vuotoveden viemäriin joh10 tamista varten, vesisäiliö (46) wc-istuimen huuhteluvettä varten, mainitut jakotukit (33, 35) on järjestetty suojakaukalon (22) ja rungon yläpään (20) väliselle alueelle, mainittu vesisäiliö (46) on järjestetty suojakaukalon (22) ja rungon (10) alapään (18) väliin ja suojakaukalon (22) poistoyhde (45) on yhdistetty vuotoputkella (52) mainittuun vesisäiliöön (46).5 for connecting water pipes to water fixtures, a drain pipe (30) and a frame (10) having a lower end (18), an upper end (20) and a longitudinal direction substantially the same as said at least one feed pipe (32, 34). direction, characterized in that the piping element further comprises a protective tray (22) having a drain connection (45) for directing any leakage water to the drain, a water tank (46) for flushing the toilet seat, said manifolds (33, 35) arranged in the protective tray (22). ) and the upper end (20) of the body, said water tank (46) is disposed between the protective trough (22) and the lower end (18) of the body (10) and the outlet (45) of the protective trough (22) is connected to said water tank ). 1515 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen putkistoelementti, tunnettu siitä, että se käsittää ainakin kylmän käyttöveden syöttöputken (32) ja lämpimän käyttöveden syöttöputken (34), kylmän käyttöveden syöttöputkeen (32) liitetyn ensimmäisen jakotukin (33) ja lämpimän käyttöveden syöttöputkeen (34) liitetyn toisen jakotukin (35).Piping element according to Claim 1, characterized in that it comprises at least a cold water supply pipe (32) and a hot water supply pipe (34), a first manifold (33) connected to the cold water supply pipe (32) and a second manifold connected to the hot water supply pipe (34). (35). 2020 3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen putkistoelementti, tunnettu siitä, että putkistoelementissä on lisäksi ainakin yksi vesimittari (37) jakotukkiin (33, 35) virtaavan veden määrän mittaamista varten.Piping element according to claim 1 or 2, characterized in that the piping element further comprises at least one water meter (37) for measuring the amount of water flowing into the manifold (33, 35). 4. Jonkin patenttivaatimuksen 1-3 mukainen putkistoelementti, tunnettu siitä, putkistoelementissä on lisäksi vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän kiertovedenPiping element according to one of Claims 1 to 3, characterized in that the piping element further comprises circulating water of a circulating heating system. 25 tuloputki (36) ja vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän kiertoveden paluuputki (38), joissa tuloputkessa (36) ja paluuputkessa (38) on liitäntähaara (39) vesikiertoiseen lämmityslaitteeseen, kuten patteriin, johdettavien putkien liittämistä varten.An inlet pipe (36) and a circulating water return pipe (38) for the water heating system, the inlet pipe (36) and the return pipe (38) having a connecting branch (39) for connecting pipes to a water heating device such as a radiator. 5. Jonkin patenttivaatimuksen 1-4 mukainen putkistoelementti, tunnettu siitä, että suojakaukalo (22) on järjestetty etäisyyden päähän rungon (10) alapäästäPiping element according to one of Claims 1 to 4, characterized in that the protective trough (22) is arranged at a distance from the lower end of the frame (10). 30 (18).30 (18). 6. Jonkin patenttivaatimuksen 1-5 mukainen putkistoelementti, tunnettu siitä, että putkistoelementissä on olennaisesti vuotosuojattu mittarikotelo (28) siten, että mainittu suojakaukalo (22) muodostaa mittarikotelon (28) pohjan, jossa mittarikote lossa (28) on avattava huoltoluukku ja johon mittarikoteloon jakotukit (33, 35) ja vesimittarit (37) on sijoitettu.A piping element according to any one of claims 1 to 5, characterized in that the piping element has a substantially leak-proof gauge housing (28) such that said gutter (22) forms the bottom of the gauge housing (28), wherein the gauge housing (28) (33, 35) and water meters (37) are disposed. 7. Jonkin patenttivaatimuksen 1-6 mukainen putkistoelementti, tunnettu siitä, että putkistoelementissä on lisäksi tukirunko (48) seinäkiinnitteisen wc-istuimen jaPiping element according to one of Claims 1 to 6, characterized in that the piping element further comprises a support frame (48) for a wall-mounted toilet seat and 5 mainitun vesisäiliön (46) kannattelemista varten.5 for carrying said water tank (46). 8. Jonkin patenttivaatimuksen 1-7 mukainen putkistoelementti, tunnettu siitä, että putkistoelementissä on lisäksi ainakin yksi suojaputki sähköjohtojen ja/tai kaasuputkien asentamista varten.Piping element according to one of Claims 1 to 7, characterized in that the piping element further comprises at least one protective pipe for the installation of electric lines and / or gas pipes. 9. Jonkin patenttivaatimuksen 7-8 mukainen putkistoelementti, tunnettu siitä, 10 että runko (10) käsittää ensimmäisen sivuseinän (12), toisen sivuseinän (14), ta- kaseinän (16) ja etuseinän (17) ja ainakin käyttöveden syöttöputket (32, 34), viemäriputki (30), jakotukit (33, 35), vesimittarit (37), suojakaukalo (22), mittarikotelo (28) sekä wc-istuimen vesisäiliö (46) ja tukirunko (48) on järjestetty ensimmäisen sivuseinän (12), toisen sivuseinän (14), takaseinän (16) ja etuseinän (17) rajaa15 man tilan sisäpuolelle.Piping element according to one of Claims 7 to 8, characterized in that the body (10) comprises a first side wall (12), a second side wall (14), a rear wall (16) and a front wall (17) and at least hot water supply pipes (32, 34), drain pipe (30), manifolds (33, 35), water gauges (37), manhole (22), gauge housing (28) and toilet seat water tank (46) and support frame (48) are arranged on the first side wall (12), a second side wall (14), a rear wall (16) and a front wall (17) delimiting the interior of the space. 10. Jonkin patenttivaatimuksen 1-9 mukainen putkistoelementti, tunnettu siitä, että putkistoelementissä on tukijalat (49) putkistoelementin tukemiseksi pystyasentoon alustan päälle.Piping element according to one of Claims 1 to 9, characterized in that the piping element has support legs (49) for supporting the pipeline element in an upright position on the base.
FI20165281A 2016-04-01 2016-04-01 Piping element FI128158B (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20165281A FI128158B (en) 2016-04-01 2016-04-01 Piping element

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20165281A FI128158B (en) 2016-04-01 2016-04-01 Piping element

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FI20165281A FI20165281A (en) 2017-10-02
FI128158B true FI128158B (en) 2019-11-15

Family

ID=60265733

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20165281A FI128158B (en) 2016-04-01 2016-04-01 Piping element

Country Status (1)

Country Link
FI (1) FI128158B (en)

Also Published As

Publication number Publication date
FI20165281A (en) 2017-10-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4118854A (en) Powder room and bathroom system and method of assembling same
KR101219145B1 (en) Piping System For Bathroom Having Double Pipe Structure
FI128158B (en) Piping element
EP3220032A1 (en) Lead-through element
US10604917B2 (en) Flushing station for a ring-pipe or series-pipe system, ring-pipe system as well as series-pipe system
US4860503A (en) Plumbing apparatus
JP2005098089A (en) Header unit
WO1995002736A1 (en) A device for supplying and discharging water
KR20100093246A (en) Construction method for on-floor drainage piping system of bathroom in multistory building
EP3399113A1 (en) Plumbing unit
FI20205116A1 (en) Room unit
US2266035A (en) Plumbing
FI12286U1 (en) Pipe shaft element and base floor construction for a building
CN214740216U (en) Assembled integrated toilet without lowering plate
KR20170002282U (en) Floor drain apparatus
KR20090012931A (en) Pipe having a multi flow path and construction having the same
FI81420B (en) Method of installing heating, ventilation and sanitation fittings and ducting necessary for these, and mounting unit for implementing the method
CN215406339U (en) Same-floor water supply and drainage structure for toilet
KR101089087B1 (en) Drainage For Drain Pipe System Laid On Floor
KR100504159B1 (en) Wall structure including water panels
DK177469B1 (en) Toilet Modul
KR200173551Y1 (en) Improved piping installation structure
CN113622486A (en) Back of body examines formula bathroom water supply and drainage structure
KR20070113004A (en) The cover of joint-box within drain-tube
FI78952C (en) Embedded element in a building wall for wash basin n and WC fittings

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Ref document number: 128158

Country of ref document: FI

Kind code of ref document: B