FI112567B - Synkronisering av terminaler i radiolinksystem - Google Patents

Synkronisering av terminaler i radiolinksystem Download PDF

Info

Publication number
FI112567B
FI112567B FI982296A FI982296A FI112567B FI 112567 B FI112567 B FI 112567B FI 982296 A FI982296 A FI 982296A FI 982296 A FI982296 A FI 982296A FI 112567 B FI112567 B FI 112567B
Authority
FI
Grant status
Application
Patent type
Prior art keywords
terminal
master
terminals
characterized
radio link
Prior art date
Application number
FI982296A
Other languages
English (en)
Finnish (fi)
Other versions
FI982296A0 (sv )
FI982296A (sv )
Inventor
Jarmo Maekinen
Otto Pulkkinen
Lauri Kuru
Original Assignee
Nokia Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATIONS NETWORKS
  • H04W56/00Synchronisation arrangements
  • H04W56/001Synchronization between nodes
  • H04W56/0015Synchronization between nodes one node acting as a reference for the others
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04BTRANSMISSION
  • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
  • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
  • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
  • H04B7/2662Arrangements for Wireless System Synchronisation
  • H04B7/2671Arrangements for Wireless Time-Division Multiple Access [TDMA] System Synchronisation
  • H04B7/2678Time synchronisation
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATIONS NETWORKS
  • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
  • H04W92/04Interfaces between hierarchically different network devices
  • H04W92/10Interfaces between hierarchically different network devices between terminal device and access point, i.e. wireless air interface

Claims (16)

1. Förfarande för synkronisering av en terminalgrupps sändnings- och mottagningsperioder i ett fast radiolänksystem som fungerar i tidsindelad duplexmod och där terminalgruppen ligger pa en navstation, kännetecknat 5 av att frän gruppen väljs en terminal som super master -terminal som sänder en synkroniseringssignal tili en gemensam buss, resten av gruppens terminaler väljs som master-terminaler som mottar synkroniseringssignalen frän den gemensamma bussen, 10 det väljs en frekvens för att användas av gruppens alla terminaler, sändningsperioderna för gruppens varje individuell terminal tidsinställs sä, att sändningsperioderna inte överlappar med de övriga terminalernas mottagningsperioder.
2. Förfarande enligt patentkrav 1,kännetecknat av att 15 det anordnas en gemensam buss till vilken super master -terminalen sänder och frän vilken master-terminalen mottar en synkroniseringssignal, sändningsperioderna för varje individuell master-terminal tidsinställs enligt den frän den gemensamma bussen mottagna synkroniseringssignalen sä, att sändningsperioderna varken överlappar med de övriga master-terminalernas '; 20 mottagningsperioder eller med super master -terminalens mottagningsperioder.
; ; 3. Förfarande enligt patentkrav 2, k ä n n e t e c k n a t av att det dessutom tilläggs information om radiofrekvensen till super master -terminalens ; synkroniseringssignal.
4. Förfarande enligt patentkrav 2, k ä n n e t e c k n a t av att det dessutom 25 sänds master-terminalens synkroniseringsinformation tili en fjärrterminal i motsatta ändan av radiolänken, tidsinställs fjärrterminalens sändnings- och mottagningsperioder enligt den 1 > ’ ‘ mottagna synkroniseringen.
5. Förfarande enligt patentkrav 3, k ä n n e t e c k n a t av att det dessutom 15 1 12567 avstäms radiofrekvensen för master-terminalens sändare-mottagare till den radiofrekvens som super master -terminalen har meddelat via den gemensamma bussen.
6. Förfarande enligt patentkrav 2, k ä n n e t e c k n a t av att 5 terminalgruppen omfattar navstationens alia terminaler.
7. Förfarande enligt patentkrav 2 eller 3, k ä n n e t e c k n a t av att det vid tillsats av en ny terminal till gruppen kopplas den nya terminalen till den gemensamma bussen, mottas synkroniseringssignalen och information om radiofrekvensen frän 10 den gemensamma bussen, utförs tidsinställningen och frekvensavstämningen i den nya terminalen enligt synkroniseringssignalen och informationen om radiofrekvensen.
8. Förfarande enligt patentkrav 2, k ä n n e t e c k n a t av att det i sa fall att synkroniseringssignalen saknas pä den gemensamma bussen 15 automatiskt väljs en av master-terminalerna som en ny super master -terminal.
9. I tidsindelad duplexmod fungerande fast radiolänksystem, k ä n n e t e c k n a t av att det omfattar atminstone en navstation med flera pa samma radiofrekvens fungerande . . 20 sändare-mottagare, ; en super master -sändare-mottagare som är vald frän navstationens « * _! . ’ sändare-mottagare och som sänder en synkroniseringssignal, master-terminaler som utgörs av navstationens övriga sändare-mottagare och som mottar synkroniseringssignalen, 25 flera riktade och sektoriserade antenner som är riktade i olika riktningar, varvid varje antenn är kopplad till en av sändarna-mottagarna, ; varvid sändnings- och mottagningsperioderna för navstationens sändare- * * ‘ mottagare är inbördes synkroniserade sä, att sändningsperioderna för ingen av navstationens sändare-mottagare överlappar med mottagningsperioderna för : 30 navstationens övriga sändare-mottagare. ie 1 12567
10. I tidsindelad duplexmod fungerande radiolänksystem enligt patentkrav 9, k ä n n e t e c k n a t av att det omfattar ätminstone en navstation med en mängd pä samma radiofrekvens fungerande sändare-mottagare, 5 en mängd riktade och sektoriserade antenner som är riktade i olika riktningar, varvid varje antenn är kopplad till motsvarande sändare-mottagare av sändarna-mottagarna, flera fjärrstationer som var och en har ätminstone en fjärrsändare-mottagare som via en radiolänk kommunicerar med en förutbestämd sändare-10 mottagare av navsstationens sändare-mottagare, varvid navstationen vidare omfattar en gemensam buss till vilken navstationens sändare-mottagare är kopplade, varvid varje individuell master-terminal utför tidsinställningen av 15 sändningsperioderna enligt den frän den gemensamma bussen mottagna synkroniseringssignalen sä, att sändningsperioderna varken överlappar med de övriga master-terminalernas mottagningsperioder eller med super master -terminalens mottagningsperioder.
:' 11. Fast radiolänksystem enligt patentkrav 10, k ä n n e t e c k n a t av att ';' | 20 super master -sändaren-mottagaren sänder information om den av super master -sändaren-mottagaren använda radiofrekvensen tili den gemensamma bussen.
; / 12. Fast radiolänksystem enligt patentkrav 10, k ä n n e t e c k n a t av att master-terminalerna sänder synkroniseringsinformation tili motsvarande fjärrterminaler i de motsatta ändorna av radiolänkarna.
13. Radiolänk enligt patentkrav 12, kännetecknad av att ijärrterminalerna korrigerar sin tidsinställning enligt den mottagna :' synkroniseringsinformationen. v
: 14. Fast radiolänksystem enligt patentkrav 10, kä n n eteckn at av att :: det vid tillsats av en ny mottagare tili navstationen händer följande: 17 112567 den nya sändaren-mottagaren kopplar sig till den gemensamma bussen för att motta synkroniseringssignalen därifran och utför en tidsinställning som respons pa denna signal.
15. Fast radiolänksystem enligt patentkrav 10, k ä n n e t e c k n a t av att 5 en av master-sändarna-mottagarna som respons pa att synkroniseringssignalen försvinner frän den gemensamma bussen automatiskt ändras till super master -sändare-mottagare.
16. Fast radiolänksystem enligt patentkrav 11,kännetecknat av att master-sändaren-mottagaren avstäms till radiofrekvensen endast i sä fall att 10 störningen frän utvändiga källor underskrider en förutbestämd niva. * · i I > * >
FI982296A 1998-10-23 1998-10-23 Synkronisering av terminaler i radiolinksystem FI112567B (sv)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI982296 1998-10-23
FI982296A FI112567B (sv) 1998-10-23 1998-10-23 Synkronisering av terminaler i radiolinksystem

Applications Claiming Priority (13)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI982296A FI112567B (sv) 1998-10-23 1998-10-23 Synkronisering av terminaler i radiolinksystem
EP19990949037 EP1123589B1 (en) 1998-10-23 1999-10-11 Synchronization of terminals in a radio link system
AT07075542T AT430413T (de) 1998-10-23 1999-10-11 Synchronisierung von endgeräten in einem funkverbindungssystem
ES99949037T ES2291042T3 (es) 1998-10-23 1999-10-11 Sincronizacion de terminales en un sistema de radioenlaces.
PCT/FI1999/000845 WO2000025449A1 (en) 1998-10-23 1999-10-11 Synchronization of terminals in a radio link system
EP20070075542 EP1835639B1 (en) 1998-10-23 1999-10-11 Synchronization of terminals in a radio link system
DE1999640836 DE69940836D1 (de) 1998-10-23 1999-10-11 Synchronisierung von Endgeräten in einem Funkverbindungssystem
DE1999636872 DE69936872T2 (de) 1998-10-23 1999-10-11 Synchronisation von endgeräten in einer funkverbindungsanordnung
AT99949037T AT370560T (de) 1998-10-23 1999-10-11 Synchronisation von endgeräten in einer funkverbindungsanordnung
AU6206099A AU6206099A (en) 1998-10-23 1999-10-11 Synchronization of terminals in a radio link system
JP2000578931A JP2002529001A (ja) 1998-10-23 1999-10-11 無線リンクシステムにおけるターミナルの同期
US09817886 US6954439B2 (en) 1998-10-23 2001-03-26 Synchronization of terminals in a radio link system
US11212698 US20050282570A1 (en) 1998-10-23 2005-08-29 Synchronization of terminals in a radio link system

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI982296A0 true FI982296A0 (sv) 1998-10-23
FI982296A true FI982296A (sv) 2000-04-24
FI112567B true true FI112567B (sv) 2003-12-15

Family

ID=8552768

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI982296A FI112567B (sv) 1998-10-23 1998-10-23 Synkronisering av terminaler i radiolinksystem

Country Status (7)

Country Link
US (2) US6954439B2 (sv)
EP (2) EP1123589B1 (sv)
JP (1) JP2002529001A (sv)
DE (2) DE69936872T2 (sv)
ES (1) ES2291042T3 (sv)
FI (1) FI112567B (sv)
WO (1) WO2000025449A1 (sv)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2793978B1 (fr) * 1999-05-19 2001-08-03 Matra Nortel Communications Procede de diffusion de signaux radio depuis une station de base de radiocommunication, stations de base et terminaux mobiles pour la mise en oeuvre d'un tel procede
US20030076853A1 (en) * 2001-10-24 2003-04-24 Mike Lohman Dual channel remote terminal
US8184603B2 (en) * 2002-01-31 2012-05-22 Lgc Wireless, Llc Communication system having a community wireless local area network for voice and high speed data communication
CN1194566C (zh) 2002-11-13 2005-03-23 大唐移动通信设备有限公司 一种组建时分双工的自组织移动通信系统的方法
DE10305373B4 (de) * 2003-02-10 2006-05-11 Siemens Ag Verfahren zur Synchronisation der Datenübertragung mit wenigstens einem ersten Funksystem und wenigstens einem weiteren Funksystem
DE102005011073A1 (de) * 2005-03-08 2006-09-14 Vodafone Holding Gmbh Deaktivierbare Sendeeinheit eines Mobilfunkendgeräts
US20070177572A1 (en) * 2006-01-31 2007-08-02 Werenka Leon K Method and system for reporting synchronization status in a network of RF receivers
US7844289B2 (en) * 2006-03-06 2010-11-30 Intel Corporation Method and apparatus for synchronization of base stations in a broadband wireless access system
US7751823B2 (en) * 2006-04-13 2010-07-06 Atc Technologies, Llc Systems and methods for controlling a level of interference to a wireless receiver responsive to an activity factor associated with a wireless transmitter
US8345704B2 (en) 2007-12-05 2013-01-01 Broadcom Corporation Method and system for multi-radio coexistence and a collaborative interface
US8457803B2 (en) 2010-02-10 2013-06-04 Enernoc, Inc. Apparatus and method for demand coordination network
US8971470B2 (en) * 2011-02-25 2015-03-03 Intel Corporation System, method, and device to distribute accurate synchronization timestamps in an expandable and timing critical system
US9049078B2 (en) 2011-08-31 2015-06-02 Eneroc, Inc. NOC-oriented control of a demand coordination network
US9082294B2 (en) 2011-09-14 2015-07-14 Enernoc, Inc. Apparatus and method for receiving and transporting real time energy data
US9904269B2 (en) 2015-03-31 2018-02-27 Enernoc, Inc. Apparatus and method for demand coordination network control

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3643834C2 (de) 1986-12-20 1994-10-06 Rheydt Kabelwerk Ag Verfahren zur bidirektionalen Übertragung von digitalen Signalen
US5347562A (en) * 1989-08-18 1994-09-13 Hutchinson Personal Communications Limited Synchronizing groups of base stations in time division duplex communication systems
US5293380A (en) * 1989-12-27 1994-03-08 Nec Corporation Frame synchronization system among multiple radio base stations for TDMA digital mobile communications system
JP2750942B2 (ja) 1990-05-19 1998-05-18 日本電信電話株式会社 コードレスボタン電話装置の制御チャネル設定方式
FR2674393B1 (sv) * 1991-03-21 1994-12-16 Fabrice Bourgart
US5285443A (en) * 1992-08-25 1994-02-08 Motorola, Inc. Method and apparatus for synchronizing a time division duplexing communication system
CA2107820A1 (en) * 1992-10-16 1994-04-17 Keith Daniel O'neill Low-power wireless system for telephone services
US5448570A (en) * 1993-03-17 1995-09-05 Kyocera Corporation System for mutual synchronization and monitoring between base stations
US5473668A (en) * 1993-07-21 1995-12-05 Nec Corporation Digital cordless telephone system readily capable of setting up
JPH0746660A (ja) 1993-07-28 1995-02-14 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 無線通信装置
JPH07321770A (ja) * 1994-02-04 1995-12-08 Advanced Micro Devices Inc 隣接するトランシーバ対の間におけるノイズを低減する方法、および時分割マルチプレクス通信システム
US5758287A (en) * 1994-05-20 1998-05-26 Airtouch Communications, Inc. Hub and remote cellular telephone system
US6334219B1 (en) * 1994-09-26 2001-12-25 Adc Telecommunications Inc. Channel selection for a hybrid fiber coax network
US5959980A (en) * 1995-06-05 1999-09-28 Omnipoint Corporation Timing adjustment control for efficient time division duplex communication
US6014376A (en) * 1996-09-18 2000-01-11 Motorola, Inc. Method for over-the-air synchronization adjustment in a communication system
US5875179A (en) * 1996-10-29 1999-02-23 Proxim, Inc. Method and apparatus for synchronized communication over wireless backbone architecture
JP3420902B2 (ja) 1996-11-08 2003-06-30 三菱電機株式会社 フレーム同期方法およびフレーム同期装置
JPH10190562A (ja) * 1996-12-26 1998-07-21 Toshiba Commun Technol Kk 移動通信システムの基地局間フレーム同期方式およびこの方式を適用した基地局装置
JP2002507350A (ja) * 1997-06-19 2002-03-05 ウインスター コミュニケーションズ,インコーポレーテッド 都市広域ネットワーク
US6016331A (en) * 1997-08-05 2000-01-18 Vlsi Technology, Inc. Methods of synchronization, personal handy-phone system stations and phase lock loops
JP3833787B2 (ja) * 1997-08-07 2006-10-18 富士通株式会社 基地局の送受信装置
US6587444B1 (en) * 1997-11-14 2003-07-01 Ericsson Inc. Fixed frequency-time division duplex in radio communications systems

Also Published As

Publication number Publication date Type
ES2291042T3 (es) 2008-02-16 grant
WO2000025449A1 (en) 2000-05-04 application
FI982296D0 (sv) grant
EP1123589B1 (en) 2007-08-15 grant
EP1835639A2 (en) 2007-09-19 application
FI982296A0 (sv) 1998-10-23 application
US20010014083A1 (en) 2001-08-16 application
FI982296A (sv) 2000-04-24 application
DE69936872T2 (de) 2007-12-20 grant
JP2002529001A (ja) 2002-09-03 application
EP1123589A1 (en) 2001-08-16 application
US20050282570A1 (en) 2005-12-22 application
EP1835639A3 (en) 2008-03-26 application
FI112567B1 (sv) grant
US6954439B2 (en) 2005-10-11 grant
EP1835639B1 (en) 2009-04-29 grant
DE69940836D1 (de) 2009-06-10 grant
DE69936872D1 (de) 2007-09-27 grant

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4451699A (en) Communications system and network
US6477154B1 (en) Microcellular mobile communication system
US6597668B1 (en) System and method for maximizing efficiency in a time division duplex system employing dynamic asymmetry
US7299072B2 (en) Apparatus for time division multi-sector wireless LAN
US6718160B2 (en) Automatic configuration of backhaul and groundlink frequencies in a wireless repeater
US6738597B1 (en) Repeating installation using telephone line
US20050147071A1 (en) Multi-mode WLAN/PAN MAC
EP0689303A1 (en) TDMA mobile communication system with simultaneous communication between base and mobiles at a first frequency and between mobiles at a second one
US20090323621A1 (en) Wireless backhaul
US20020181492A1 (en) Wireless communication apparatus
US5187806A (en) Apparatus and method for expanding cellular system capacity
Bao et al. Transmission scheduling in ad hoc networks with directional antennas
US5544171A (en) Cellular radio base station and control for extending range to mobile stations outside radio cell
US20060251017A1 (en) Self synchronized beacon
US6694141B1 (en) Channel selection in a radio link system
US7068639B1 (en) Synchronized plural channels for time division duplexing
EP1056226B1 (en) Module for radio transmission over optical fibre
US5448753A (en) Wide area radio communication network system and method
US5659879A (en) Method of covering shadow areas in a cellular mobile radio system and radio booster for implementing this method
US20080186950A1 (en) Wireless data frame structure among nodes
Nitsche et al. IEEE 802.11 ad: directional 60 GHz communication for multi-Gigabit-per-second Wi-Fi
US20030026215A1 (en) System and method for minimizing guard time in a time division duplex communication system
US20060239223A1 (en) Method and system for bluetooth and wireless local area network coexistence
RU2216100C2 (ru) Способ планирования показания переменных блоков с помощью флага состояния восходящей линии связи в системе передачи пакетных данных
US20030153316A1 (en) Method for improving RF spectrum efficiency with repeater backhauls