DK200500212U3 - Cykelanhænger til persontransport - Google Patents

Cykelanhænger til persontransport Download PDF

Info

Publication number
DK200500212U3
DK200500212U3 DK200500212U DKBA200500212U DK200500212U3 DK 200500212 U3 DK200500212 U3 DK 200500212U3 DK 200500212 U DK200500212 U DK 200500212U DK BA200500212 U DKBA200500212 U DK BA200500212U DK 200500212 U3 DK200500212 U3 DK 200500212U3
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
bicycle
trailer
bicycle trailer
bike
coupling
Prior art date
Application number
DK200500212U
Other languages
English (en)
Inventor
Jensen Bjarne
Original Assignee
Hean Cyklen Aps
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hean Cyklen Aps filed Critical Hean Cyklen Aps
Priority to DK200500212U priority Critical patent/DK200500212U3/da
Application granted granted Critical
Publication of DK200500212U3 publication Critical patent/DK200500212U3/da

Links

Description

DK 2005 00212 U3
i DK 2005 00212 U3
Cykelanhænger til persontransport
Denne frembringelse angår en cykelanhænger til persontransport. Cykelanhængeren er af den type, som er koblet til en trækkende cykel gennem et koblingsled. Cykelanhængeren er endvidere udstyret med eget pedaldrev, således at den person, der sidder på anhængeren, kan bidrage til cykelsættets fælles fremdrift.
Det er velkendt at koble en tohjulet anhænger til en cykel for transport af gods eller varer af forskellig art. Også til transport af mindre børn benyttes sådanne cykelanhængere, hvilke da er udstyret med et sæde og ofte også en skærmende overdækning. Koblingen mellem cyklen og anhængeren udgøres af et kugleled, således at den trækkende cykel bevarer en fri bevægelighed i sideretningen (sidehældning).
Der kendes også enkelthj ulede cykel anhængere, hvilke går under fællesbetegnelsen efterløbere. Efterløbere beregnet til persontransport er sædvanligvis udstyret med pedaler, således at den person, der sidder på efterløberen, kan bidrage til kørslen ved at træde i pedalerne. En enkelthjulet cykelanhænger er i modsætning til en tohjulet anhænger koblet til den trækkende cykel gennem et vridningsstift drejeled. Dette drejeled bevirker, at cykel og efterløber til stadighed indtager samme vinkel i forhold til lodret, dvs at de to dele i cykelsættet i realiteten er stift (vridningsstift) forbundet med hinanden. Arrangementet er påkrævet, eftersom den enkelthjulede cykelanhænger ikke i sig selv er sidestabil. Drejeleddet tillader derimod en drejning omkring en lodret akse mellem cykel og efterløber, således at cykelsættet opnår den fornødne manøvredygtighed i sving.
Cykelanhængere af den enkelthjulede type udgør et prisbilligt alternativ til egentlige tandemcykler, og benyttes ofte i børnestørrelse, således at selv mindre børn, som endnu ikke har lært at cykle eller som ikke er "trafiksikre’’ kan komme med på cykeltur. I voksenstørrelse benyttes cykelefterløbere blandt andet til personer med handicap af den ene eller anden art, eksempelvis synshandicap eller bevægelseshandicap. Cyklingen foregår da med en "pilot-cyklist” på den trækkende cykel og den handicappede på anhængeren.
Det forhold, at den enkelthjulede cykelanhænger er vridningsstift koblet til den trækkende cykel indebærer imidlertid, at den person, som sidder på anhængeren, nødvendigvis må være i stand til at holde balancen på normal måde. Hvis passageren (anhænger-cyklisten) ikke har balanceevne, vil han eller hun påvirke balancen på cykelsættet negativt og dermed gøre kørslen usikker, I værste fald kan en svigtende balanceevne bringe cykelsættet til væltning. Handicappede personer med nedsat eller manglende balanceevne er derfor afskåret fra at deltage i cyklingen som beskrevet.
Med det formål, at afhjælpe denne ulempe foreslås det ifølge opfindelsen, at indrette cykelanhængeren med to hjul, som er placeret ved siden af hinanden i passende indbyrdes afstand, således at cykeianhængeren i sig selv er sidestabil (væltesikker). Anhængeren ifølge opfindelsen har endvidere pedaldrev, således at den person, der sidder på anhængeren, kan bidrage til cykelsættets fremdrift ved at træde i pedalerne.
En cykelanhænger efter dette princip udmærker sig ved at kunne benyttes af personer med bevægelseshandicap af den art, som gør personerne ude af stand til at holde 2 DK 2005 00212 U3 balancen på normal måde på en cykel. Cykelanhængeren er i sig selv sidestabil, dvs sikret mod at vælte, og den trækkende cykel har takket være kugleledskoblingen fri bevægelighed i sideretningen. Den frie bevægelighed betyder, at cyklisten på den trækkende cykel i henseende til svingbevægelser og balance kan agere som vanligt på en cykel.
Cykelanhængeren er på i og for sig kendt måde konstrueret med et rørstel, som har en fremad rettet trækstang, der er ført op over baghjulet / bagagebæreren på den trækkende cykel. Trækstangen er afsluttet i en kugleleds-kobling, hvis ene part er påspændt saddelpinden på cyklen. Cykelanhængerens sæde er placeret i passende afstand foran hjulene, hvilke befinder sig bagerst på anhængeren. Cykelanhængeren er på sædvanlig måde udstyret med skærme over hjulene, kædeskærm, bagagebærer, lys og reflekser, etc, og kan som ekstraudstyr være forsynet med særlig rygstøtte og fikseringsbælte til brug for en bevægelseshandicappet bruger.
Frembringelsen og specielt fordelagtige udførelsesformer og detaljer ved denne forklares nærmere i enkeltheder i det følgende under henvisning til figurerne på tegningen.
Fig. 1 viser en cykelanhænger af efterløbertypen i en foretrukken udførelsesform ifølge opfindelsen, set fra siden.
Fig. 2 samme set ovenfra,
Fig. 3 samme set bagfra,
Fig. 4 efterløberens koblingsanordning vist særskilt i forstørret sidebillede, og Fig. 5 det tilhørende koblingsbeslag beregnet til montering på saddelpinden på trækcykeln, vist særskilt.
I den på tegningens fig. 1-3 viste udførelsesform består cykelanhængeren i det væsentlige af et stel 1, et højre hjul 2, et venstre hjul 3, et kædedrev 4 med pedaler 5, et sæde 6, et styr 7 og en bagagebærer 8. En stænkskærm beregnet for stænk fra baghjulet på trækcyklen er angivet med 9. Hjulskærme i øvrigt, kædeskærm og andet udstyr på cykelanhængeren såsom lys og reflekser, er ikke vist på tegningen.
Stellet 1 er et sædvanligt rørstel, som i cykelanhængerens fremadrettede ende danner en aflang, bueformet trækstang 10, der er afsluttet i en trækkobling 11. Trækstangen er formet og dimensioneret således, at den kan føres frit op over baghjulet / bagagebæreren på den trækkende cykel til et på cyklens saddelpind dér fastgjort koblingsbeslag 12, se fig. 5. Trækkoblingen 11 er en standard kugleledskobling, som giver den fornødne bevægelsesfrihed mellem anhængeren og trækcyklen.
( den bagerste ende af cykelanhængeren danner rørstellet 1 en gaffelformet ramme 13, hvori den fælles aksel 14 for hjulene 2 og 3 er indsat. Akslen 14, som er rettet vinkelret på cykelanhængerens længderetning (kørselsretning), er lejret i to flangelejeenheder (kuglelejer) 15, der er monteret på rammens 13 to lodrette gaffelender 13a og 13b.
Akslen 14 er forsynet med et lille kædehjul 16, der indgår i kædedrevet 4. Dvs at akslen 14 drives via kædetrækket 4 fra pedalerne 5.
DK 2005 00212 U3
Det ene af hjulene 2, 3 er drejefast monteret på akslen 14, det andet hjul er forsynet med friløb. Det fast monterede hjul fungerer således som drivhjul, når den person, der sidder på anhængeren, træder i pedalerne.
Sadlen 6 er monteret på en højdeindstillelig saddelpind 17, og styret 7 er indstilleligt fastspændt på trækstangen 10 i passende afstand foran sædet. Bagagebæreren 8 og stænkskærmen 9 skal ikke forklares nærmere her, ligesom det er underforstået, at cykelanhængeren er udstyret med hjulskærme, kædeskærm, lys og reflekser efter sædvanlig standard. Trækkoblingen 11 er som nævnt en strandard-kugleledskobling bestående afen skålformet koblingsende 17 på cykelanhængeren, og et til denne koblingspart hørende koblingsbeslag 12 forsynet med trækkugle 18 og fjederaktiveret sikringspal 19, se fig. 4 og 5. Koblingsbeslaget 12 er beregnet til påspænding på trækcyklens saddelpind v hj af et ikke vist spændebeslag.
Opfindelsen er ikke begrænset til den på tegningen viste og ovenfor beskrevne udførelsesform. Andre materialekombinationer, andre detailudformninger og andre konstruktive løsninger for cykelanhængerens enkelte bestanddele er tænkelige indenfor rammerne af denne opfindelse, ligesom anvendelsen af cykelanhængeren kan tænkes udvidet til andre områder end det anførte.
DK 2005 00212 U3 Λ
BRUGSMODELKRAV
1. Cykelanhænger til persontransport, og nærmere bestemt af den art, som er koblet til en trækkende cykel gennem et koblingsled (11, 12), og er udstyret med pedaldrev (4, 5) for assistance til cykelsættets fælles fremdrift, kendetegnet ved, at cykelanhængeren er udstyret med to hjul (2, 3), som er placeret ved siden af hinanden i en indbyrdes afstand, der er tilstrækkelig til at give cykelanhængeren sidestabilitet, og at pedaltrækket (4, 5) er koblet til i det mindste det ene af disse hjul, 2. Cykelanhænger ifølge krav 1, kendetegnet ved, at koblingsleddet (11,12) er indrettet som et drejeled med fri drejelighed i tre akseretninger (vandret langsgående akse, vandret tværgående akse og lodret akse), således at koblingsleddet alene overfører kræfter på langs, dvs trækkende og trykkende kræfter, mellem cyklen og den tilkoblede cykelanhænger, 3. Cykelanhænger ifølge krav 1, kendetegnet ved, at koblingsleddet (11, 12) er et kugleled.
4. Cykelanhænger ifølge krav 1, kendetegnet ved, at pedalerne (5) har kædetræk (4) til det ene hjul (2. 3), og at det andet hjul er forsynet med friløb.
5. Cykelanhænger ifølge krav 1, kendetegnet ved, at være udrustet med et sæde (6) og et på stellet (1) fast monteret, dvs ikke drejebart, cykelstyr (7), som danner greb for hænderne.
6. Cykelanhænger ifølge krav 1, kendetegnet ved, at stellet (1) på i og for sig kendt måde er indrettet med en fremad i kørselsretningen rettet trækstang (10), der er ført op over baghjulet / bagagebæreren på den trækkende cykel til et på cyklen fastgjort koblingsbeslag (12), og at cykelanhængerens sæde (6) er placeret i passende afstand foran hjulene (2, 3).
7. Cykelanhænger ifølge krav 6, kendetegnet ved, at det nævnte koblingsbeslag (12), der udgør den ene part af en kugleledskobling (11, 12), er påspændt saddelpinden på trækcyklen.
8. Cykelanhænger ifølge krav 1, kendetegnet ved, at være udstyret med skærme over hjulene, kædeskærm, bagagebærer (8), lys og reflekser, etc, således at cykelanhængeren overholder færdselslovens bestemmelser vedrørende sikkerhedsudstyr.
9. Cykelanhænger ifølge krav 1, kendetegnet ved, at være udstyret med rygstøtte og fikseringsbælte til brug for en bevægelseshandicappet bruger.
DK 2005 00212 U3
DK 2005 00212 U3 r
DK200500212U 2005-09-15 2005-09-15 Cykelanhænger til persontransport DK200500212U3 (da)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK200500212U DK200500212U3 (da) 2005-09-15 2005-09-15 Cykelanhænger til persontransport

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK200500212U DK200500212U3 (da) 2005-09-15 2005-09-15 Cykelanhænger til persontransport

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DK200500212U3 true DK200500212U3 (da) 2005-10-14

Family

ID=35196639

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK200500212U DK200500212U3 (da) 2005-09-15 2005-09-15 Cykelanhænger til persontransport

Country Status (1)

Country Link
DK (1) DK200500212U3 (da)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8210555B2 (en) Folding recumbent vehicle
KR100646019B1 (ko) 접철식 자전거
US4248448A (en) Bicycle enabling a substantially full length prone riding position
SK284821B6 (sk) Univerzálny skladací bicykel
CA2603955A1 (en) Dual-posture electric assist bicycle
US8157279B2 (en) Trailing cycle
US20150035248A1 (en) Extendable bicycle
US6840527B1 (en) Tricycle with geared auxiliary steering mechanism
KR100920263B1 (ko) 접철식 자전거
US8672075B1 (en) Vehicle assembly
US6659488B1 (en) Tricycle
US10435102B2 (en) Recumbent bicycle with direct underseat steering
US3866945A (en) Recreational vehicle
US5342074A (en) Dual recumbent vehicle
US7121567B1 (en) Bicycle having front and rear rotative wheel frames with actuatable means for engaging and disengaging the rear wheel frame rotation
US7938426B2 (en) Vehicle stabilization apparatus and vehicle formed therewith
DK200500212U3 (da) Cykelanhænger til persontransport
US20070252356A1 (en) Combination bicycle and scooter
US20130334789A1 (en) Bicycle Having Hammock-Style Seat
US5727801A (en) Tandem tricycle
KR20140124580A (ko) 전륜구동식 리컴번트 자전거
US20070085298A1 (en) Bicycle improved with two front wheels
US6527290B1 (en) Recumbent bicycle and apparatus for forming same
CA2233696C (en) Dual seat two wheel drive bicycle
WO2000068065A1 (en) Bicycle with passenger seat

Legal Events

Date Code Title Description
UBP Utility model lapsed