NL1019855C2 - A rotor, wind turbine, and assembly thereof. - Google Patents

A rotor, wind turbine, and assembly thereof. Download PDF

Info

Publication number
NL1019855C2
NL1019855C2 NL1019855A NL1019855A NL1019855C2 NL 1019855 C2 NL1019855 C2 NL 1019855C2 NL 1019855 A NL1019855 A NL 1019855A NL 1019855 A NL1019855 A NL 1019855A NL 1019855 C2 NL1019855 C2 NL 1019855C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
rotor
according
rotation
wind turbine
rotors
Prior art date
Application number
NL1019855A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Robert Roelofs
Original Assignee
Ngup Holding B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to NL1018281A priority Critical patent/NL1018281C2/en
Priority to NL1018281 priority
Application filed by Ngup Holding B V filed Critical Ngup Holding B V
Priority to NL1019855 priority
Priority to NL1019855A priority patent/NL1019855C2/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1019855C2 publication Critical patent/NL1019855C2/en

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING WEIGHT AND MISCELLANEOUS MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER; OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • F03DWIND MOTORS
  • F03D3/00Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor 
  • F03D3/06Rotors
  • F03D3/062Construction
  • F03D3/065Construction the wind engaging parts having no movement relative to the rotor during its rotation
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING WEIGHT AND MISCELLANEOUS MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER; OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • F03DWIND MOTORS
  • F03D13/00Assembly, mounting or commissioning of wind motors; Arrangements specially adapted for transporting wind motor components
  • F03D13/20Arrangements for mounting or supporting wind motors; Masts or towers for wind motors
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING WEIGHT AND MISCELLANEOUS MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER; OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • F03DWIND MOTORS
  • F03D3/00Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor 
  • F03D3/005Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor  axis vertical
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
  • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO MACHINES OR ENGINES OTHER THAN NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, TO WIND MOTORS, TO NON-POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS, AND TO GENERATING COMBUSTION PRODUCTS OF HIGH PRESSURE OR HIGH VELOCITY
  • F05B2240/00Components
  • F05B2240/20Rotors
  • F05B2240/21Rotors for wind turbines
  • F05B2240/211Rotors for wind turbines with vertical axis
  • F05B2240/214Rotors for wind turbines with vertical axis of the Musgrove or "H"-type
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
  • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO MACHINES OR ENGINES OTHER THAN NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, TO WIND MOTORS, TO NON-POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS, AND TO GENERATING COMBUSTION PRODUCTS OF HIGH PRESSURE OR HIGH VELOCITY
  • F05B2240/00Components
  • F05B2240/90Mounting on supporting structures or systems
  • F05B2240/91Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure
  • F05B2240/911Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure already existing for a prior purpose
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
  • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
  • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
  • Y02B10/30Wind power
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
  • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
  • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
  • Y02E10/70Wind energy
  • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction
  • Y02E10/728Onshore towers
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
  • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
  • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
  • Y02E10/70Wind energy
  • Y02E10/74Wind turbines with rotation axis perpendicular to the wind direction

Abstract

The rotor blade length (L) to rotor diameter ratio is at least 4. The rotor (1) has a number of blades (3) mounted around a shaft (2). The wind impinges against the rotor in a direction substantially at right angles to the rotor shaft. Independent claims are also included for (a) a wind turbine comprising at least two of these rotors mounted inside a casing, (b) an arrangement comprising at least two of these rotors mounted on a mast, and (c) an arrangement comprising at least two of these rotors mounted on a frame, the optionally interrupted rotor shaft being supported on a fixed axis which forms part of the frame.

Description

ROTOR, WINDTURBINE EN SAMENSTEL DAARVAN ROTOR, TURBINE AND ASSEMBLY THEREOF

De uitvinding betreft een rotor voor een windturbine, welke rotor een rotatieas omvat en op de rotatieas aangebrachte rotorbladen, waarvan de aanstroomrichting zich in hoofdzaak loodrecht op de 5 rotatieas uitstrekt. The invention relates to a rotor for a wind turbine, which rotor comprises an axis of rotation and rotor blades arranged on the axis of rotation, the flow direction of which extends substantially perpendicular to the axis of rotation 5.

Het opwekken van energie uit wind door middel van windturbines is de laatste decennia aanzienlijk ontwikkeld. The generation of energy from wind by means of wind turbines has developed considerably over the last decades. Huidige windturbines zijn vormgegeven als grote molens, die een mast van tientallen meters hoog 10 hebben. Current wind turbines are designed as large mills, which have a mast of 10 tens of meters high. Boven op deze mast is gewoonlijk de generator geplaatst waaraan een aantal wieken zijn aangebracht. On top of this mast is usually placed the generator to which a number of blades are mounted. Hoe groter een dergelijke windturbine is, hoe groter het vermogen is dat daarmee opgewekt kan worden. The larger such a wind turbine, the greater the power that can be generated therewith.

Een nadeel van dergelijk grote windturbines is 15 dat het toerental van de wieken laag. A disadvantage of such a large wind turbines is 15, that the rotational speed of the blades layer. is. is. Hierdoor is het koppel hoog, waardoor er grote krachten werken op de lagering, turbine ed Verder produceren dergelijke windturbines vanwege de hoge tipsnelheid en de grote diameter een aanzienlijke hoeveelheid geluid. As a result, the torque is high, so that there works great forces on the bearings, turbine, etc. In addition, producing such wind turbines due to the high tip speed and the large diameter a considerable amount of noise.

20 Daarnaast zijn de afmetingen van dergelijk grote windturbines aanzienlijk en ze vormen dan ook een belemmering voor een vrij uitzicht. 20 In addition, the dimensions of such a large wind turbines significantly and they therefore form a barrier for an unobstructed view.

Tenslotte hebben dergelijke windturbines verder het nadeel dat zij alleen goed kunnen werken bij een 25 ongestoorde laminaire wind. Finally, such wind turbines have the further disadvantage that they can only work well for a 25 undisturbed laminar wind. Bij een turbulente wind, die bijvoorbeeld voorkomt rondom gebouwen wordt de efficiëntie van dergelijke windturbines verminderd en treden er dusdanige trillingen op als gevolg van de turbulentie, waardoor de windturbine zeer zwaar belast 3 0 wordt. At a turbulent wind, which for example occurs around buildings is reduced the efficiency of such wind turbines, and there occurred such a vibration as a result of the turbulence, which makes the wind turbine 3 0 very heavily loaded.

Uit studies is gebleken dat bij een windstroom rondom een gebouw de windsnelheden boven op het dak, 101 965 b 2 langs de rand van het gebouw, tot 30% hoger kunnen liggen dan de ongestoorde windstroom. Studies have shown that with a wind flow around a building, the wind speed on top of the roof, 101,965 b 2 along the edge of the building, up to 30% may be higher than the undisturbed wind flow.

Het is dus een doel van de uitvinding een rotor te verschaffen die minder gevoelig is voor turbulente 5 luchtstroming, een lage geluidsproductie heeft, gemakkelijk rondom gebouwen geplaatst kan worden en een efficiëntie heeft, die de huidige windmolens benaderd. It is therefore an object of the invention to provide a rotor which is less susceptible to 5 turbulent flow of air, has a low noise, can be easily placed around buildings, and has an efficiency, which is approximated to the current wind turbines.

Dit doel wordt bereikt met een rotor volgens de aanhef, die gekenmerkt wordt doordat de verhouding tussen 10 de lengte van de rotorbladen en de diameter van de rotor tenminste 4 is. This object is achieved with a rotor according to the preamble, which is characterized in that the ratio between the length of the rotor blades 10 and the diameter of the rotor is at least 4.

Het is algemene praktijk om alle afmetingen van een rotor voor een windturbine te vergroten, indien men . It is common practice to enlarge all the dimensions of a rotor for a wind turbine, if it is. meer vermogen wenst op te wekken met een dergelijke 15 rotor. more power desired to evoke 15 having such a rotor. Zoals reeds aangegeven is het nadeel hiervan dat omwentelingssnelheden dalen, waardoor het koppel toeneemt en de turbine en de lagering hoger belast worden. As already indicated, the disadvantage of this is that rotational speeds decrease, thereby increasing the torque and the turbine and the bearing higher loads. Door het vergroten van de afmetingen neemt echter ook de massa van de verschillende onderdelen toe, waardoor de spanning 20 in het materiaal als gevolg van het eigen gewicht, met name in de wieken, toeneemt. However, by increasing the dimensions also increases the mass of the various components to which the voltage 20 in the material as a result of its own weight, and in particular in the vanes, increases. Hierdoor is de vergroting van dergelijke windturbines beperkt. This has limited the increase of such wind turbines.

Het is juist de uitvinding niet alle afmetingen van de rotor te vergroten, maar alleen de lengte van een 25 rotor te vergroten indien men meer vermogen wenst. It is correct as not to increase all the dimensions of the rotor to the invention, but only to increase the length of a rotor 25, if one wishes more power. Het voordeel hiervan is dat het toerental van de rotor in hoofdzaak gelijk blijft, terwijl toch een groter vermogen opgewekt kan worden. The advantage of this is that the rotational speed of the rotor remains substantially the same, while a greater power can be generated.

In een voorkeursuitvoeringsvorm omvat de rotor 30 tenminste één tussen de uiteinden van de rotatieas aangebrachte ondersteuning. In a preferred embodiment, the rotor 30 comprises at least one support provided between the ends of the axis of rotation. Naarmate de lengte-diameter verhouding groter wordt, worden de problemen van lagering, stijfheid en dergelijke van de rotor groter. As the length to diameter ratio increases, the problems of bearings are, stiffness and the like of the rotor increases.

Dit wordt voorkomen door de rotatieas op geschikte 35 plaatsen te ondersteunen. This is prevented by the rotation shaft 35 at suitable locations to be supported.

In een andere uitvoeringsvorm van de rotor volgens de uitvinding zijn de rotorbladen plaatvormig, waarbij een lange zijde van de rotorbladen is aangebracht 3 aan de rotatieas. In another embodiment of the rotor according to the invention, the rotor blades are plate-shaped, wherein a long side of the rotor blades 3 is attached to the rotation shaft. Zo kan een rotor gevormd worden, die ook wel bekend staat als het Savonius type. For instance, a rotor can be formed, which is also known as the Savonius type. Een dergelijke rotor heeft het voordeel dat deze automatisch start en weinig gevoelig is voor turbulentie. Such a rotor has the advantage that it will automatically start and is less sensitive to turbulence.

5 In weer een andere uitvoeringsvorm van de rotor volgens de uitvinding hebben de rotorbladen een vliegtuigvleugel-vormige dwarsdoorsnede en zijn ze op afstand van de rotatieas op deze rotatieas aangebracht. 5 In yet a different embodiment of the rotor according to the invention, the rotor blades of an aircraft wing-shaped cross-section and are arranged at a distance from the axis of rotation of this axis of rotation. Hiermee wordt een rotor gevormd, die ook wel bekend staat 10 als een H-rotor. Allows a rotor is formed, which is also known as an H-10 rotor.

In een voorkeursuitvoeringsvorm van de rotor volgens de uitvinding is de rotatieas gelagerd op een stationaire steunas. In a preferred embodiment of the rotor according to the invention, the axis of rotation is mounted on a stationary support shaft. Het voordeel van deze stationaire steunas is dat deze als onderdeel van een frame gebruikt 15 kan worden. The advantage of this stationary support shaft is that it can be used as part of a frame 15. Bovendien is de stationaire steunas niet onderhevig aan een fluctuerende belasting, zoals in het geval van een roterende rotatieas. In addition, the stationary supporting shaft is not subject to a fluctuating load such as in the case of a rotary axis of rotation.

Bij voorkeur is de rotatieas onderbroken. Preferably, the axis of rotation is interrupted. In feite hoeven alleen de ondersteuningen van de rotorbladen 20 gelagerd te zijn op de stationaire as. In fact, only need to be mounted to the supports of the rotor blades 20 on the stationary shaft.

De uitvinding betreft verder een windturbine. The invention further relates to a wind turbine. Het is een doel van de uitvinding een windturbine te verschaffen, die gemakkelijk op een gebouw geplaatst kan worden, zonder dat dit het uiterlijk van het gebouw 25 aanzienlijk aantast. It is an object of the invention to provide a wind turbine, which can be easily placed on a building, without the appearance of the building 25 affects significantly. Verder is het gewenst een windturbine te verschaffen, die een efficiëntie heeft in de orde van de huidige windmolens. Further, it is desirable to provide a wind turbine, which has an efficiency in the order of the current wind turbines.

Dit doel wordt bereikt met een windturbine omvattende een behuizing, tenminste twee in de behuizing 30 aangebrachte rotoren volgens de uitvinding, tenminste één generator voor het opwekken van energie en een overbrenging voor het overbrengen van de rotatie van de rotoren op de generator. This object is achieved with a wind turbine comprising a housing, at least two rotors mounted in the housing 30 according to the invention, at least one generator for the generation of energy, and a transmission for transferring the rotation of the rotors to the generator. Doordat de lengte-diameter verhouding van de gebruikte rotoren tenminste zes is, 35 zijn deze rotoren langwerpig. Because the length to diameter ratio of the used rotors is at least six, 35, these elongated rotors. Hierdoor kan gemakkelijk een paneelachtige windturbine gemaakt worden, die gemakkelijk ingepast kan worden in de vormgeving van een gebouw. This can easily be made a panel-like wind turbine, which can be easily incorporated into the design of a building.

i 4 i 4

Bij voorkeur zijn de rotoren parallel ten opzichte van elkaar en contra-roterend aangebracht. Preferably, the rotors are parallel to each other and counter-rotating manner. Daarbij kan de onderlinge afstand van de rotoren kleiner zijn dan de helft van de rotordiameter. In addition, the mutual distance of the rotors may be smaller than the half of the rotor diameter. Hierdoor ontstaat 5 tussen twee aangrenzende rotoren een soort concentratie-effect van de langs de rotoren stromende wind. This results in 5 between two neighboring rotors, one kind of concentration-effect of the wind flowing along the rotors. Hierdoor ontstaat een hogere efficiëntie. This results in a higher efficiency.

In een voorkeursuitvoeringsvorm van de windturbine volgens de uitvinding is de behuizing 10 scharnierbaar aangebracht op een grondplaat. In a preferred embodiment of the wind turbine according to the invention, the housing 10 is pivotally mounted on a base plate. Doordat de behuizing scharnierbaar is, kan deze aldus gekanteld worden, waardoor er minder wind langs de rotoren kan stromen. Since the housing is pivotable, it can thus be tilted, thus reducing the wind can flow along the rotors. Zo kan gemakkelijk de vermogensopbrengst van de windturbine geregeld worden. For example, can easily control the power output of the wind turbine can be controlled.

15 In weer een andere uitvoeringsvorm van een windturbine volgens de uitvinding omvat deze een rotor volgens de uitvinding en een aantal rond de rotor geplaatste geleidingsplaten. 15 In yet another embodiment of a wind turbine according to the invention, it comprises a rotor according to the invention and a number of spaced guide plates around the rotor. Deze geleidingsplaten vangen de wind en concentreren de gevangen wind ter plaatste van 20 de rotor. These guide plates catch the wind, and concentrate the captured wind at the location of 20 the rotor. Hierdoor is het mogelijk om bij een zekere windsnelheid een groter vermogen te verkrijgen. This makes it possible to obtain a larger power at a certain wind speed. De geleidingsplaten kunnen verder van esthetisch voordeel zijn. The guide plates can be of further aesthetic advantage. Door vormgeving van deze platen kan de windturbine vormgegeven worden van bijvoorbeeld een boom. By design of these plates, the wind turbine can be configured of, for example a tree. Hiertoe 25 verkrijgen de geleidingsplaten een zodanige contour dat de windturbine op afstand op een boom gelijkt. To this end, the guide plates 25, obtaining a contour such that the wind turbine at a distance similar to a tree.

De uitvinding betreft verder een samenstel, omvattende een mast en twee op de mast aangebrachte windturbines volgens de uitvinding. The invention further relates to an assembly comprising a mast, and two disposed on the mast wind turbines according to the invention. Zo kunnen de 30 windturbines volgens de uitvinding ook gebruikt worden in het open veld. For example, the wind turbines 30 of the invention can also be used in the open field. Het voordeel van het gebruik van de windturbines volgens de uitvinding in het open veld is dat zij minder geluid produceren, tav conventionele windmolens. The advantage of the use of the wind turbines according to the invention in the open field is that they produce less noise, with respect to conventional wind turbines.

35 Bij voorkeur zijn de windturbines van het samenstel volgens de uitvinding in V-vorm gerangschikt. Preferably, 35 are arranged, the wind turbines of the assembly according to the invention in a V-shape. Hierdoor zal het samenstel zich steeds vanzelf naar de . As a result, the assembly will always automatically move to the. . . λ ·* • : 1.. - O' 5 juiste windrichting kunnen richten, waardoor steeds een optimale energieopwekking plaatsvindt. λ · * •: 1 .. - O '5 correct wind direction can focus, thus becoming an optimum energy generation.

In een andere uitvoeringsvorm van het samenstel volgens de uitvinding omvat het samenstel een frame en 5 ten minste twee aan het frame aangebrachte rotoren, waarbij de stationaire steunassen van de rotoren deel uitmaken van het frame. In another embodiment of the assembly according to the invention, the assembly comprises a frame 5, and at least two rotors arranged on the frame, wherein the stationary support shafts of the rotors are part of the frame. Het is mogelijk om met de rotoren met de steunassen een constructie te bouwen die voornamelijk bestaat uit rotoren. It is possible with the rotors with the support shafts to build a structure consisting mainly of rotors.

10 Deze en andere kenmerken van de uitvinding worden nader toegelicht aan de hand van de bijgaande tekeningen. 10 These and other features of the invention will be explained in more detail with reference to the accompanying drawings.

Figuur 1 toont een eerste uitvoeringsvorm van een rotor volgens de uitvinding. Figure 1 shows a first embodiment of a rotor according to the invention.

15 Figuur 2 toont een dwarsdoorsnede van de rotor volgens figuur 1. 15 Figure 2 shows a cross-sectional view of the rotor according to figure 1.

Figuur 3 toont een dwarsdoorsnede van een tweede uitvoeringsvorm van een rotor volgens de uitvinding. Figure 3 shows a cross-sectional view of a second embodiment of a rotor according to the invention.

20 Figuur 4 toont een derde uitvoeringsvorm van een rotor. 20 Figure 4 shows a third embodiment of a rotor.

Figuur 5 toont een eerste uitvoeringsvorm van een windturbine volgens de uitvinding. Figure 5 shows a first embodiment of a wind turbine according to the invention.

Figuur 6 toont schematisch een tweede 25 uitvoeringsvorm van een windturbine volgens de uitvinding. Figure 6 schematically shows a second embodiment 25 of a wind turbine according to the invention.

Figuren 7 en 8 tonen een derde en vierde uitvoeringsvorm van een windturbine volgens de uitvinding. Figures 7 and 8 show a third and fourth embodiment of a wind turbine according to the invention.

30 Figuur 9 toont een vijfde uitvoeringsvorm van een windturbine volgens de uitvinding. 30 Figure 9 shows a fifth embodiment of a wind turbine according to the invention.

Figuur 10 toont een eerste uitvoeringsvorm van een samenstel volgens de uitvinding. Figure 10 shows a first embodiment of an assembly according to the invention.

Figuur 11 toont een tweede uitvoeringsvorm van 35 een samenstel volgens de uitvinding. Figure 11 shows a second embodiment of an assembly 35 according to the invention.

Figuur 12 toont een zesde uitvoeringsvorm van een windturbine volgens de uitvinding. Figure 12 shows a sixth embodiment of a wind turbine according to the invention.

6 6

In figuur 1 wordt een eerste uitvoeringsvorm van een rotor 1 volgens de uitvinding getoond. In Figure 1, there is shown a first embodiment of a rotor 1 according to the invention. Deze rotor 1 heeft een rotatieas 2 waarop rotorbladen 3 zijn aangebracht. This rotor 1 has a rotating shaft 2 on which rotor blades 3 are arranged.

5 In figuur 2 wordt een dwarsdoorsnede getoond van de rotor 1 volgens de uitvinding. 5 In figure 2 is a cross-sectional view is shown of the rotor 1 according to the invention. Hierin is duidelijk te zien dat de rotorbladen 3 gekromd zijn. It can clearly be seen that the rotor blades 3 are curved. Om de rotor te laten draaien dient de aanstroomrichting S tenminste een richtingscomponent te hebben, die loodrecht op de 10 rotatieas 2 staat. In order to turn the flow direction S must have at least one direction component, the rotor, which is perpendicular to the axis of rotation 10 second state. In figuur 1 is de lengte L van de rotorbladen aangegeven en in figuur 2 is de diameter D van de rotor aangegeven. In figure 1 is shown, the length L of the rotor blades and indicated in Figure 2, the diameter D of the rotor. Deze verhouding L/D dient volgens de uitvinding tenminste 4 te zijn. This L / D ratio should be at least 4 according to the invention.

In figuur 3 wordt een tweede uitvoeringsvorm 4 15 van een rotor volgens de uitvinding getoond. In Figure 3, there is shown a second embodiment 15 of a rotor 4 according to the invention. Ook deze rotor heeft een rotatieas 5 en rotorbladen 6. Deze rotorbladen 6 hebben een vliegtuigvleugel-vormige dwarsdoorsnede en zijn op afstand van de rotatieas 5 aangebracht. Also, this rotor has a rotation shaft 5 and rotor blades 6. These rotor blades 6 have a wing-shaped cross-section and are arranged at a distance from the axis of rotation 5. De rotorbladen 6 zijn met de rotatieas 5 20 verbonden via verbindingsstukken 7. The rotor blades 6 are connected to the axis of rotation 5 20 connected by webs 7.

In figuur 4 wordt een derde uitvoeringsvorm van een rotor 40 volgens de uitvinding getoond. In Figure 4, there is shown a third embodiment of a rotor 40 according to the present invention. Deze rotor komt, wat betreft de constructie, overeen met de rotor volgens figuur 1. Gelijke delen zijn dan ook met gelijke 25 verwijzingscijfers aangeduid. This rotor is, in terms of construction, similar to the rotor shown in Figure 1. Similar parts are therefore designated with the same reference numerals 25. In aanvulling op de uitvoering van figuur 1 is de rotatieas 2 op twee, tussen de uiteinden van de rotatieas 2 liggende punten ondersteund door ondersteuningen 41. Deze ondersteuningen 41 zorgen ervoor dat de rotor 40 niet teveel doorbuigt. In addition to the embodiment of Figure 1 is the axis of rotation 2 at two, between the ends of the rotary shaft 2 opposite points supported by supports 41. These supports 41 ensure that the rotor 40 is not too much sag.

30 In figuur 5 wordt een eerste uitvoeringsvorm 10 van een windturbine volgens de uitvinding getoond. 30 In Figure 5, there is shown a first embodiment 10 of a wind turbine according to the invention. Deze windturbine 10 heeft een behuizing 11, waarin een aantal rotoren 1 volgens figuur 1 verticaal en parallel aan elkaar zijn geplaatst. This wind turbine 10 has a housing 11 in which a number of rotors 1 according to figure 1 are arranged vertically and parallel to each other.

35 Aan de onderzijde van de rotoren 1 is aan elke rotor 1 een generator 12 gekoppeld. 35 At the bottom side of the rotors 1 is coupled to each rotor 1, a generator 12. Deze koppeling kan door middel van een directe overbrenging of via een tandwieloverbrenging. This coupling can be done by means of a direct transmission or via a gear transmission. Het door de generatoren 12 7 opgewekte vermogen kan vervolgens elektronisch bij elkaar gevoegd worden. The generated by the generators 12, the seventh power can then be electronically added together.

In figuur 6 is schematisch een tweede uitvoeringsvorm 15 van een windturbine volgens de 5 uitvinding getoond. In figure 6 it is schematically shown a second embodiment 15 of a wind turbine in accordance with the 5 invention. In figuur 6 is slechts één rotor 1 getoond, maar het spreekt voor zich dat een volledige windturbine, zoals getoond in figuur 5 hiermee bedoeld wordt. In figure 6 is only one rotor 1 is shown, but it goes without saying that a complete wind turbine, as shown in figure 5 is meant by this. De getoonde rotor 1 is aangebracht op een grondplaat 16 via een scharnierconstructie 17. Zo kan de 10 rotor 1, of in feite een gehele windturbine, gekanteld worden waardoor er minder wind door de windturbine kan stromen en waardoor het gegenereerde vermogen verminderd kan worden. The illustrated rotor 1 is mounted on a base plate 16 via a hinge construction 17. For example, the 10 rotor can be 1, or, in fact, be tilted an entire wind turbine, which reduces the wind can flow through the wind turbine and whereby the generated power can be reduced.

In figuur 7 wordt een derde uitvoeringsvorm 20 15 van een windturbine volgens de uitvinding getoond. In Figure 7, there is shown a third embodiment 20 of a wind turbine 15 according to the invention. Deze windturbine 20 is geplaatst op de rand van het dak van een gebouw 21. Aangezien hier de rond een gebouw stromende wind maximaal is, kan hier de meeste energie opgewekt worden. This wind turbine 20 has been placed on the edge of the roof of a building 21. Here, since the maximum wind flowing around a building, can be generated here, the most energy. Zoals getoond, is de windturbine 20 20 paneelvormig en aan de bovenzijde schuin. As shown, the wind turbine 20, and 20 panel-form on the upper side oblique. Doordat de gebruikte rotoren 1 langwerpig zijn, kunnen deze in lengte aangepast worden, waardoor het mogelijk is windturbines te maken die paneelvormig zijn en niet noodzakelijkerwijs rechthoekig. Because the rotors are used one elongated, they can be adjusted in length, which makes it possible to wind turbines that are panel-shaped and is not necessarily rectangular. Ter beveiliging is de 25 behuizing met gaaspanelen voorzien, waardoor de rotoren 1 afgeschermd zijn. For protection is provided to the housing 25, with mesh panels, so that the rotors 1 are shielded. Bovendien geeft dit gaas de windturbine 20 een esthetisch uiterlijk. Furthermore, this mesh gives the wind turbine 20 an aesthetic appearance.

In figuur 8 wordt een vierde uitvoeringsvorm 25 van een windturbine volgens de uitvinding getoond. In figure 8 is shown a fourth embodiment 25 of a wind turbine according to the invention. Ook 30 deze windturbine 25 is boven op een gebouw 26 geplaatst. Also 30 this wind turbine 25 is placed on top of a building 26. Ook hier is de windturbine 25 paneelvormig en is de bovenzijde gekromd uitgevoerd. Here, too, the wind turbine 25 is panel-shaped and the upper side of curved design.

In figuur 9 wordt een vijfde uitvoeringsvorm van een windturbine 50 volgens de uitvinding getoond. In Figure 9, there is shown a fifth embodiment of a wind turbine 50 according to the present invention.

3 5 Deze windturbine 50 is bijvoorbeeld boven op een gebouw 51 geplaatst. 3 5 This wind turbine 50 is disposed, for example, on top of a building 51. De windturbine 50 omvat een aantal horizontaal geplaatste rotoren 1, zoals deze in figuur 1 getoond zijn. The wind turbine 50 includes a number of horizontally positioned rotors 1, such as are shown in Figure 1. De rotoren 1 draaien onafhankelijk van ί O 1 r' 8 elkaar, waardoor elke rotor 1 zich aan kan passen aan de lokale windsnelheid. The rotors 1 rotate independently of ί O 1 R '8 each other, whereby each rotor 1 is capable of adapting to the local wind speed. Bij een windstroom over een oppervlak zal de windsnelheid dicht bij het oppervlak lager zijn dan op enige afstand daarboven. At a wind flow over a surface, the wind speed will be close to the surface are lower than at some distance above it. Zo wordt 5 optimaal mogelijk gebruik gemaakt van de langsstromende wind. For example, 5 the best possible use is made of the flowing wind.

In figuur 10 wordt een uitvoeringsvorm van een samenstel 30 getpond. In figure 10 an embodiment of an assembly 30 getpond. Dit samenstel 30 heeft een mast 31, die op een voet 32 staat. This assembly 30 has a mast 31, on which a foot 32 state. Aan de mast 31 zijn twee 10 windturbines 10 geplaatst, zoals getoond in figuur 5. De twee windturbines 10 zijn in een V-vormige opstelling op de mast 31 geplaatst, zodat het samenstel 30 zich altijd kan richten naar de wind toe. At the mast 31 are disposed two 10 wind turbines 10, as shown in Figure 5. The two wind turbines 10 are arranged in a V-shaped arrangement on the mast 31, so that the assembly 30 can always pointing towards the wind.

Een ander voorbeeld van een dergelijk samenstel 15 30 is dat een groot aantal rotoren op slechts één enkele mast geplaatst kan worden. Another example of such an assembly 15, 30 is that a large number of rotors on a single mast can be placed. Dit heeft met name voordelen indien de kosten van de fundering en de mast een groot aandeel vormen in de totale bouwkosten. This is notably advantageous if the costs of the foundation and the tower form a large proportion of the total cost of construction.

In figuur 11 wordt een tweede uitvoeringsvorm 20 van een samenstel 40 volgens de uitvinding getoond. In figure 11 there is shown a second embodiment 20 of an assembly 40 according to the present invention. Dit samenstel bevat drie rotoren 41, die elk een stationaire steunas 42 omvatten. This assembly includes three rotors 41, which each comprise a stationary support shaft 42. Rond deze stationaire steunassen 42 roteren de rotorbladen 43. De steunassen 42 van de drie rotoren 41 zijn aan de bovenzijde met elkaar vast 25 verbonden in het knooppunt 44. Aan de onderzijde zijn de generatoren 45 aangebracht, die de rotatie van de rotorbladen 43 omzetten in energie. Around this stationary support shafts 42 rotate, the rotor blades 43. The support shafts 42 of the three rotors 41 are on the upper side with each other securely 25 is connected at the node 44. At the lower side are arranged to the generators 45, which convert the rotation of the rotor blades 43 in energy. Door de stationaire steunassen 42 is het aldus mogelijk om een constructie te bouwen van rotoren, en in het geval van figuur 11 in de 30 vorm van een tetraeder. Due to the stationary support shafts 42, it is thus possible to build a construction of rotors, and in the case of Figure 11 in the 30 form of a tetrahedron.

In figuur 12 is een zesde uitvoeringsvorm van een windturbine 50 volgens de uitvinding getoond. In Figure 12, there is shown a sixth embodiment of a wind turbine 50 according to the present invention. Deze windturbine 50 heeft een verticaal geplaatste rotor 51 en rond de rotor 51 geplaatste geleidingsplaten 52. Deze 35 geleidingsplaten 52 zijn enigszins gebogen, zodat de met deze geleidingsplaten 52 gevangen wind naar de rotor 51 wordt geleid. This wind turbine 50 has a vertically disposed rotor 51 and around the rotor 51 spaced guide plates 52. These guide plates 35 52 are slightly curved, so that the these guide plates 52 captured wind to the rotor 51 is guided. De vormgeving van de platen 52 is zodanig, 9 dat de windturbine 50 althans op afstand op een boom gelijkt. The design of the plates 52 is such, that the wind turbine 9, 50, at least on a tree similar to distance.

Claims (14)

1. Rotor voor een windturbine, welke rotor een rotatieas omvat en rond de rotatieas aangebrachte rotorbladen, waarvan de aanstroomrichting zich in hoofdzaak loodrecht op de rotatieas uitstrekt, 5 met het kenmerk, dat de verhouding tussen de lengte van de rotorbladen en de diameter van de rotor ten minste 4 is. 1. A rotor for a wind turbine, which rotor comprises a rotation shaft, and arranged around the rotation axis of rotor blades, the inflow direction of which extends substantially perpendicular to the axis of rotation 5, characterized in that the ratio between the length of the rotor blades and the diameter of the rotor is at least 4.
2. Rotor volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat 10 de rotor tenminste één tussen de uiteinden van de rotatieas aangebrachte ondersteuning omvat. 2. A rotor according to claim 1, characterized in that the rotor 10 comprises at least one support disposed between the ends of the axis of rotation.
3. Rotor volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de rotorbladen plaatvormig zijn, waarbij een 15 lange zijde is aangebracht aan de rotatieas. 3. A rotor as claimed in claim 1 or 2, characterized in that the rotor blades are plate-shaped, with a long side 15 is arranged on the axis of rotation.
4. Rotor volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de rotorbladen een vliegtuigvleugel-vormige dwarsdoorsnede hebben en op afstand van de rotatieas 20 daarop zijn aangebracht. 4. A rotor as claimed in claim 1 or 2, characterized in that the rotor blades have a wing-shaped cross-section and at a distance from the axis of rotation 20 are provided thereupon.
5. Rotor volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij de rotatieas gelagerd is op een stationaire steunas. 5. A rotor according to any one of the preceding claims, wherein the axis of rotation is mounted on a stationary support shaft.
6. Rotor volgens conclusie 5, waarbij de 25 rotatieas onderbroken is. 6. A rotor as claimed in claim 5, wherein the axis of rotation 25 has been interrupted.
7. Windturbine omvattende een behuizing, ten minste twee in de behuizing aangebrachte rotoren volgens één van de voorgaande conclusies, ten minste één generator voor het opwekken van energie en een 30 overbrenging voor het overbrengen van de rotatie van de rotoren op de generator. 7. A wind turbine comprising a housing, at least two rotors arranged in the housing in accordance with any one of the preceding claims, at least one generator for the generation of energy, and a transmission 30 for transmitting the rotation of the rotors to the generator. - I ' 41 - I '41
8. Windturbine volgens conclusie 7, waarbij de . 8. A wind turbine according to claim 7, wherein the. rotoren parallel ten opzichte van elkaar zijn aangebracht. rotors are arranged parallel to each other.
9. Windturbine volgens conclusie 7 of 8, 5 waarbij de onderlinge afstand van de rotoren kleiner is dan de helft van de rotordiameter en aangrenzende rotoren contra-roterend zijn. 9. A wind turbine according to claim 7 or claim 8, 5 wherein the mutual distance of the rotors is less than the half diameter of the rotor, and adjacent rotors are contra-rotating.
10. Windturbine volgens één van de conclusie 7 t/m 9, waarbij de behuizing scharnierbaar is aangebracht 10 op een grondplaat. 10. A wind turbine according to any one of claims 7 / to 9, wherein the housing 10 is pivotally mounted on a base plate.
11. Windturbine omvattende een rotor volgens één van de conclusies 1-6, en een aantal rond de rotor geplaatste geleidingsplaten. 11. A wind turbine comprising a rotor according to any one of claims 1-6, and a number of spaced guide plates around the rotor.
12. Samenstel omvattende een mast en twee op de 15 mast aangebrachte windturbines volgens één van de conclusies 7 t/m 11. 12. An assembly comprising a mast, and two on the mast 15 arranged wind turbines according to any one of claims 7 t / m 11.
13. Samenstel volgens conclusie 12, waarbij de windturbines in een V-vorm zijn gerangschikt. 13. An assembly according to claim 12, wherein the wind turbines are arranged in a V-shape.
14. Samenstel omvattende een frame en ten 20 minste twee aan het frame aangebrachte rotoren volgens de conclusies 5 of 6, waarbij de stationaire steunassen van de rotoren deel uitmaken van het frame. 14. An assembly comprising a frame 20 and at least two rotors arranged on the frame according to the claims 5 or 6, wherein the stationary support axes of the rotors are part of the frame. '·' c I '·' I c
NL1019855A 2001-06-13 2002-01-29 A rotor, wind turbine, and assembly thereof. NL1019855C2 (en)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1018281A NL1018281C2 (en) 2001-06-13 2001-06-13 A rotor, wind turbine, and assembly thereof.
NL1018281 2001-06-13
NL1019855 2002-01-29
NL1019855A NL1019855C2 (en) 2001-06-13 2002-01-29 A rotor, wind turbine, and assembly thereof.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1019855A NL1019855C2 (en) 2001-06-13 2002-01-29 A rotor, wind turbine, and assembly thereof.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1019855C2 true NL1019855C2 (en) 2002-12-16

Family

ID=26643364

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1019855A NL1019855C2 (en) 2001-06-13 2002-01-29 A rotor, wind turbine, and assembly thereof.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1019855C2 (en)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102007060721A1 (en) 2007-12-07 2009-06-10 Grimm, Friedrich, Dipl.-Ing. Flow converter e.g. slipstream turbine, for use in commercial passenger car, has rotor integrated into wing profile such that rotor is blown and is driven by blower stream velocity against flow speed of air or water flow
EP2102493A1 (en) * 2006-12-04 2009-09-23 Design Licensing International Pty Ltd A wind turbine apparatus
EP2412972A1 (en) * 2010-07-29 2012-02-01 Jia-Yuan Lee Vertical axial wind power generation device
FR2978503A1 (en) * 2011-07-26 2013-02-01 Francois Henri Cathala Apparatus for converting wind power to electric power e.g. to decorate building's frontage, has screens forming turbines positioned to amplify wind friction effects and placed vertically, horizontally/obliquely according to wind direction
US8419346B2 (en) 2008-05-07 2013-04-16 Design Licensing International Pty Ltd Wind turbine
BE1020127A5 (en) * 2011-08-05 2013-05-07 Vanrossomme Michael System mechanics of fluids centralizing farm.

Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4037983A (en) * 1975-04-07 1977-07-26 Rolando Poeta Wind motor
FR2468003A1 (en) * 1979-10-16 1981-04-30 Scoarnec Roger Wind driven rotary generator - has joined parallel rollers and cuts to reflect air flow towards rotors
DE3004910A1 (en) * 1980-02-09 1981-08-20 Kuhn Goetz Gerd Prof Dr Med Wind-driver rotor with vertical shaft and blades - has hollow body filled with air or gas and cord joining tips of aerodynamic blades, and may be used as electric generator
EP0064440A2 (en) * 1981-04-23 1982-11-10 Michel Berger Twin rotor vertical axis wind power generator with channelled flow
DE3217763A1 (en) * 1982-05-12 1983-02-24 Herbert Borreck Wind wheel with wind wedge and double rotor as screw or savonius rotor
DE3308388A1 (en) * 1983-03-09 1983-11-17 Abraham Hans Peter Wind power station
US4537559A (en) * 1983-09-23 1985-08-27 Christian W. Herrmann Venturi rotor apparatus for the generation of power
US4589820A (en) * 1984-01-27 1986-05-20 Butler Jr Tony W Structures for solar wind buildings
US4926061A (en) * 1988-08-08 1990-05-15 Ecm International Inc. Windtrap energy system
WO1996014507A1 (en) * 1994-11-07 1996-05-17 Paolo Sbuelz Vertical axis windturbine with augmenting vanes
GB2297127A (en) * 1995-01-21 1996-07-24 Robert William Burgin Wind driven generator unit
US6172429B1 (en) * 1998-01-27 2001-01-09 Thomas H. Russell Hybrid energy recovery system
EP1096144A2 (en) * 1999-11-01 2001-05-02 Miyake, Kazuya Wind-driven power generating apparatus

Patent Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4037983A (en) * 1975-04-07 1977-07-26 Rolando Poeta Wind motor
FR2468003A1 (en) * 1979-10-16 1981-04-30 Scoarnec Roger Wind driven rotary generator - has joined parallel rollers and cuts to reflect air flow towards rotors
DE3004910A1 (en) * 1980-02-09 1981-08-20 Kuhn Goetz Gerd Prof Dr Med Wind-driver rotor with vertical shaft and blades - has hollow body filled with air or gas and cord joining tips of aerodynamic blades, and may be used as electric generator
EP0064440A2 (en) * 1981-04-23 1982-11-10 Michel Berger Twin rotor vertical axis wind power generator with channelled flow
DE3217763A1 (en) * 1982-05-12 1983-02-24 Herbert Borreck Wind wheel with wind wedge and double rotor as screw or savonius rotor
DE3308388A1 (en) * 1983-03-09 1983-11-17 Abraham Hans Peter Wind power station
US4537559A (en) * 1983-09-23 1985-08-27 Christian W. Herrmann Venturi rotor apparatus for the generation of power
US4589820A (en) * 1984-01-27 1986-05-20 Butler Jr Tony W Structures for solar wind buildings
US4926061A (en) * 1988-08-08 1990-05-15 Ecm International Inc. Windtrap energy system
WO1996014507A1 (en) * 1994-11-07 1996-05-17 Paolo Sbuelz Vertical axis windturbine with augmenting vanes
GB2297127A (en) * 1995-01-21 1996-07-24 Robert William Burgin Wind driven generator unit
US6172429B1 (en) * 1998-01-27 2001-01-09 Thomas H. Russell Hybrid energy recovery system
EP1096144A2 (en) * 1999-11-01 2001-05-02 Miyake, Kazuya Wind-driven power generating apparatus

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2102493A1 (en) * 2006-12-04 2009-09-23 Design Licensing International Pty Ltd A wind turbine apparatus
EP2102493A4 (en) * 2006-12-04 2010-10-20 Design Licensing Internat Pty A wind turbine apparatus
US9303622B2 (en) 2006-12-04 2016-04-05 Design Licensing International Pty Ltd Wind turbine apparatus
DE102007060721A1 (en) 2007-12-07 2009-06-10 Grimm, Friedrich, Dipl.-Ing. Flow converter e.g. slipstream turbine, for use in commercial passenger car, has rotor integrated into wing profile such that rotor is blown and is driven by blower stream velocity against flow speed of air or water flow
US8419346B2 (en) 2008-05-07 2013-04-16 Design Licensing International Pty Ltd Wind turbine
EP2412972A1 (en) * 2010-07-29 2012-02-01 Jia-Yuan Lee Vertical axial wind power generation device
FR2978503A1 (en) * 2011-07-26 2013-02-01 Francois Henri Cathala Apparatus for converting wind power to electric power e.g. to decorate building's frontage, has screens forming turbines positioned to amplify wind friction effects and placed vertically, horizontally/obliquely according to wind direction
BE1020127A5 (en) * 2011-08-05 2013-05-07 Vanrossomme Michael System mechanics of fluids centralizing farm.

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wood Small wind turbines
NL1012949C2 (en) Blade for a wind turbine.
CN1080827C (en) Multi-unit rotor blade system integrated wine turbine
US5577882A (en) Unidirectional reaction turbine operable under reversible fluid flow
EP1757806A1 (en) Blade for vertical shaft wind wheel and vertical shaft wind wheel
EP0679805B1 (en) Cross-wind-axis wind turbine
US4291235A (en) Windmill
Jung et al. Aerodynamic performance prediction of a 30 kW counter-rotating wind turbine system
EP1095216B1 (en) Wind turbine
US4781523A (en) Fluid energy turbine
EP2235366B1 (en) Active flow control device and method for affecting a fluid boundary layer of a wind turbine blade
US4086026A (en) Windmill with radial vanes
Eriksson et al. Evaluation of different turbine concepts for wind power
RU2279567C2 (en) Wind turbine
EP1541865A1 (en) Windmill for wind power generation
EP0522994A1 (en) Wind turbine cross wind machine
JP2007177797A (en) Hydraulic power generating device
CA2625997A1 (en) Blade for a wind turbine rotor
US5391926A (en) Wind turbine particularly suited for high-wind conditions
US6740989B2 (en) Vertical axis wind turbine
JP2002339853A (en) Charge station
EP1115977A1 (en) Wind turbine with counter rotating rotors
US20080203731A1 (en) Eolic converter
CA2426711A1 (en) Wind power plant, control arrangement for a wind power plant, and method for operating a wind power plant
US4260325A (en) Panemone wind turbine

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20070801