FI76929C - Inhalationsdoseringsanordning, som aer avsedd Foer nogrann dosering of disponerande laekemedel som i ges AOT andningssjuka undersoekningsskedet and / or laekemedel som ges som spray during the treatment. - Google Patents

Inhalationsdoseringsanordning, som aer avsedd Foer nogrann dosering of disponerande laekemedel som i ges AOT andningssjuka undersoekningsskedet and / or laekemedel som ges som spray during the treatment. Download PDF

Info

Publication number
FI76929C
FI76929C FI843769A FI843769A FI76929C FI 76929 C FI76929 C FI 76929C FI 843769 A FI843769 A FI 843769A FI 843769 A FI843769 A FI 843769A FI 76929 C FI76929 C FI 76929C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
som
inhalaatioannostelija
characterized
provided
patient
Prior art date
Application number
FI843769A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI843769A0 (en
FI76929B (en
FI843769L (en
Inventor
Taisto Haekkinen
Original Assignee
Etelae Haemeen Keuhkovammayhdi
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Etelae Haemeen Keuhkovammayhdi filed Critical Etelae Haemeen Keuhkovammayhdi
Priority to FI843769 priority Critical
Priority to FI843769A priority patent/FI76929C/en
Publication of FI843769A0 publication Critical patent/FI843769A0/en
Publication of FI843769L publication Critical patent/FI843769L/en
Application granted granted Critical
Publication of FI76929B publication Critical patent/FI76929B/en
Publication of FI76929C publication Critical patent/FI76929C/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
  • A61M15/00Inhalators
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
  • A61M15/00Inhalators
  • A61M15/0065Inhalators with dosage or measuring devices
  • A61M15/0068Indicating or counting the number of dispensed doses or of remaining doses
  • A61M15/008Electronic counters
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
  • A61M11/00Sprayers or atomisers specially adapted for therapeutic purposes
  • A61M11/06Sprayers or atomisers specially adapted for therapeutic purposes of the injector type
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
  • A61M16/00Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. mouth-to-mouth respiration; Tracheal tubes
  • A61M16/0003Accessories therefor, e.g. sensors, vibrators, negative pressure
  • A61M2016/0015Accessories therefor, e.g. sensors, vibrators, negative pressure inhalation detectors
  • A61M2016/0018Accessories therefor, e.g. sensors, vibrators, negative pressure inhalation detectors electrical
  • A61M2016/0021Accessories therefor, e.g. sensors, vibrators, negative pressure inhalation detectors electrical with a proportional output signal, e.g. from a thermistor

Description

76929 1 Inhalaatioannostelija, joka on tarkoitettu hengitysellnsalrallle tutkimusvaiheessa annettavien altistavien lääkeaineiden ja/tal hoidossa sumutteena annettavien lääkeaineiden tarkkaa annostelua varten 5 Inhalationsdoseringsanordning, som är avsedd för nogrann dosering av dlsponerande läkemedel som ges at andningssjuka i undersöknings-skedet och/eller läkemedel som ges som spray under behandlingen 10 Keksinnön kohteena on inhalaatioannostelija, joka on tarkoitettu hengityssairaille tutkimusvaiheessa annettavien altistavien lääkeaineiden ja/tai hoidossa sumutteena annettavien lääkeaineiden tarkkaa annostelua varten, johon lnhalaatioannostelijaan kuuluu suukappale, lääkesumutin, ensimmäinen letkumainen yhde syöttöpaineen johtamiseksi 15 lääkesumuttimeen, toinen letkumainen yhde hengitysilman johtamiseksi spirometriltä lääkesumuttimeen ja sumutusajan säädin annettavien lääkeaineiden määrän säätämiseksi. 76 929 1 Inhalaatioannostelija, which is intended to hengitysellnsalrallle given to trial stage, exposing the drug and / tal for accurate dosing administered in the treatment of a spray drugs 5 Inhalationsdoseringsanordning, which is intended for nogrann dosering of dlsponerande läkemedel som ges at andningssjuka i undersöknings-skedet and / or läkemedel som ges som spray during the treatment 10 of the invention relates to a inhalaatioannostelija, which is intended for respiratory ill patients be provided in the research phase of susceptibility for an accurate dosage administered drugs and / or treatment of a spray of drugs, which lnhalaatioannostelijaan comprises a mouthpiece, lääkesumutin, the first tubular conduit inlet pressure 15, for the drug atomizer, a second tubular conduit breath conducting a spirometer drug atomizer and nebulization control the amount of administered drugs to adjust.

Hakijan aikaisemmassa FI-patentissa n:o 67178 on esitetty hengityslaite, 20 jossa on ajastlnlaitteet hengityslaitteen toimintajakson ja lepojakson säätämiseksi potilaalle sopivan hengitysrytmin mukaiseksi. The applicant's FI Patent No. 67 178 is disclosed a breathing apparatus 20 with ajastlnlaitteet for controlling the operation of the ventilator cycle and a rest period of a suitable respiratory rhythm of the patient line. Tämä tunnettu hengityslaite toimii koko hengitysvaiheen ajan sumuttaen esim. lääkeaineita potilaan hengitysteihin. This known device operates throughout the respiratory breathing phase spraying e.g. drugs to the respiratory tract of the patient. Tällä tunnetulla hengityslaitteella ei voida ennalta valita lääkesumuttimen sumutusajan pituutta kullekin potl-25 laelle sopivaksi. This known breathing device can not be pre-select the length of the nebuliser of nebulization for each 25-potl top of fit.

Tekniikan tasosta on tunnettua inhalaatioannostelija, joka on varustettu sumutusajan säätimellä, jolla voidaan säätää sumutusajan pituus, jonka ajan lääkesumutin sumuttaa lääkeaineita potilaan hengitysteihin. From the prior art it is known to inhalaatioannostelija, which is provided with a spraying control for adjusting the length of nebulization, which time lääkesumutin nebulized drugs to the respiratory tract of the patient.

30 Tämä tunnettu inhalaatioannostelija käynnistetään painonapilla, jolloin lääkesumutin sumuttaa lääkeaineita potilaan hengitysteihin ennalta valitun pituisen sumutusajan. 30 This known inhalaatioannostelija start push button, wherein the lääkesumutin nebulized drugs to the respiratory tract of the patient a preselected period of nebulization.

Nykyisin tunnetuissa inhalaatloannostelijoissa esiintyy lukuisia 35 epäkohtia. The prior-art inhalaatloannostelijoissa presents numerous drawbacks 35. Inhalaatioannostelljoilla el voida valita mielivaltaisesti sumutuksen aloitushetkeä siten, että lääkeaineiden sumutuksen aloittaminen olisi kullekin potilaalle edulliseksi tutkitun sisään- 2 76929 1 hengitysvaiheen alkaessa. Inhalaatioannostelljoilla el be arbitrarily selected start time of the spraying, so that the opening of the atomization drugs would be advantageous for each patient examined In 2 76 929 1 at the start of the inspiratory phase. Nykyisin tunnetuissa lnhalaatioannosteli-jolssa ei myöskään voida vaikuttaa potilaan sisäänhengitysvirtaus-nopeuteen eikä slsäänhengitetyn ilman mittausta voida suorittaa, jotta tiedettäisiin potilaan hengitystilavuus kullakin hengitysker-5 ralla. The prior-art lnhalaatioannosteli-jolssa also can not be affected by the patient's inspiratory flow rate and slsäänhengitetyn temperature measurement may not be carried out, in order to know the patient's respiration volume of each hengitysker 5-current.

Keksinnön päämääränä on aikaansaada parannus nykyisin tunnettuihin inhalaatloannostelijoihin. The object of the invention is to achieve an improvement of presently known inhalaatloannostelijoihin. Keksinnön yksityiskohtaisempana päämääränä on aikaansaada inhalaatioannostellja, joka mahdollistaa sumutteena 10 annettavien lääkeaineiden erittäin tarkan annostelun siten, että lääkeaineiden annostelu voidaan aloittaa kullekin potilaalle edulliseksi tutkitun sisäänhengitysvaiheen alkaessa. A more specific object of the invention is to provide a inhalaatioannostellja, which allows for very accurate dispensing inhaled drug 10 such that drug delivery may be advantageous to start each patient examined at the start of the inspiratory phase. Vielä eräänä keksinnön päämääränä on aikaansaada inhalaatioannostellja, joka mahdollistaa sisäänhengltysvirtauksen säätämisen potilaalle edullisen sisäänhengl-15 tysvirtausnopeuden aikaansaamiseksi. Still another object of the invention is to provide a inhalaatioannostellja, which allows adjustment of the patient sisäänhengltysvirtauksen preferred sisäänhengl-15 to obtain tysvirtausnopeuden. Vielä eräänä keksinnön päämääränä on aikaansaada inhalaatioannostellja, jolla voidaan mitata sisään-hengitetyn ilman määrä potilaan hengitystllavuuden mittaamiseksi kullakin hengityskerralla. Still another object of the invention is to provide a inhalaatioannostellja, which can be measured in inspired air-amount measuring a patient's respiratory hengitystllavuuden each time. Vielä eräänä keksinnön päämääränä on aikaansaada inhalaatioannostellja, jossa tutkimuksen ja/tai hoidon kestäes-20 sä kaikkia edellä kuvattuja säätöjä voidaan mielivaltaisesti muuttaa ja kaikki tutkimuksessa ja/tai hoidossa tarvittavat tiedot ja säätö-arvot voidaan tulostaa kirjoittimelle tai muulla vastaavalla tulostuslaitteella, jolloin potilastiedot saadaan nopeasti esille. Still another object of the invention is to provide a inhalaatioannostellja in which an investigation and / or treatment kestäes-20 Sä all the adjustments described above can be arbitrarily changed and all the necessary investigation and / or treatment information and adjustment values ​​can be printed on a printer or similar output device, wherein the patient information can be quickly up.

25 Keksinnön päämäärät saavutetaan inhalaatioannostelijalla, jolle on pääasiallisesti tunnusomaista se, että inhalaatioannostellja on varustettu sumutuksen aloitushetken säätlmellä sumutuksen aloitushetken valitsemiseksi kullekin potilaalle edulliseksi tutkitun sisäänhengitysvaiheen alkaessa. 25 aims of the invention are achieved inhalaatioannostelijalla, which is mainly characterized in that the spraying inhalaatioannostellja is provided with a starting time of spraying säätlmellä to select the starting time for each patient, preferably at the beginning of the inspiratory phase investigated.

30 30

Suomalaisen patentin n:o 67 178 mukainen hengityslaite on alkaohjattu respiraattori, jossa voidaan säätää erikseen sisään- ja uloshengltys-aika. Finnish patent No. 67 178 of ventilation device is alkaohjattu respirator, which can be adjusted individually in and uloshengltys time. Sumutin toimii sisäänhengitysvaiheen aikana, siis koko sisäänhengitysvaiheen ajan. The atomiser works during the inspiratory phase, therefore, the whole inspiratory phase. Tämän tunnetun laitteen toiminta on automaattl-35 nen. This known device operates automaattl of-35.

3 76929 1 Otsikkohakemuksessa on esitetty dosimetrl ell esim. lääkkeen annostelu-laite, jossa sumutin lähtee toimimaan, kun potilas aloittaa sisään-hengityksen. 3 76 929 1 Title application for a dosimetrl ck e.g. a drug delivery device, wherein the nebulizer starts to operate when the patient starts breathing-in. Tämä tarkoittaa sitä, että potilas itse trlggaa sumuttimen toiminnan omalla hengityksellään. This means that the patient himself trlggaa the atomizer operation under its own breath. On huomattavaa, että sumuttimen 5 toiminnan käynnistyminen ei siis ole automaattinen vaan seuraa potilaan hengitystä. It should be noted that the start-up of operations of the atomiser 5 is not automatic, but follow the patient's respiration. Triggaushetkeä voidaan säätää siten, että se tapahtuu ennalta asetetun ennakon jälkeen sisäänhengityksen alettua. Triggaushetkeä can be adjusted so that it takes place after a pre-set advance start of the inhalation. Ennakko säädetään esim. hengitystilavuutena. Advance provides, for example. Spirometry.

10 Lisäksi keksinnön mukaisessa ratkaisussa sumuttimen tolminta-aika voidaan säätää triggaushetkestä lukien. 10 Furthermore, the solution according to the invention, the atomizer Tolmin time can be adjusted including triggaushetkestä. On huomattavaa, että sumuttimen toiminta-ajalla ja sisäänhengitysajalla ei ole mitään riippuvuutta toisistaan. It is to be noted that the atomizer operation time, and inspiratory time, there is no dependence on each other.

15 Keksinnön mukaisen inhalaatioannostelijan muut tunnuspiirteet on esitetty patenttivaatimuksissa 2-10. inhalaatioannostelijan 15 according to the invention, other characteristic features are stated in claims 2-10.

Keksintöä selitetään yksityiskohtaisesti viittaamalla oheisien piirustuksien kuvioissa esitettyihin eräisiin keksinnön edullisiin suoritus-20 muotoihin, joihin keksintöä el kuitenkaan ole tarkoitus yksinomaan rajoittaa. The invention will be described in detail with reference to the illustrated figures of the accompanying drawings some preferred embodiments of the invention 20 forms in which the present invention el however, is not meant to be exclusively confined.

Kuvio 1 esittää keksinnön mukaisen inhalaatioannostelijan erästä edullista suoritusmuotoa edestäpäin nähtynä. Figure 1 shows an embodiment of the invention inhalaatioannostelijan preferred embodiment seen from the front.

25 25

Kuvio 2 esittää kuvion 1 mukaista inhalaatioannostelljaa sivultapäin nähtynä. Figure 2 shows a inhalaatioannostelljaa according to Figure 1 seen from the side.

Kuvio 3 esittää kuvion 1 mukaista inhalaatioannostelljaa päältäpäin 30 nähtynä. Figure 3 shows a inhalaatioannostelljaa of Figure 1 as seen from the top view 30.

Kuvio 4 esittää kuvion 1 mukaista inhalaatioannostelljaa takaapäin nähtynä ja liitettynä lääkesumuttimeen, jossa ei ole erillistä sumutus-tehon säätöventtiiliä. Figure 4 shows a inhalaatioannostelljaa according to Figure 1 seen from the back and connected to the drug atomizer which does not have a separate atomising power control valve.

35 4 76929 1 Kuvio 5 esittää kuvion 4 mukaisen suoritusmuodon vaihtoehtoa, jossa lääkesumuttimeesa on erillinen säätöventtiili sumutustehon säätöä varten. 35 4 76929 1 Figure 5 shows the embodiment according to alternative 4, wherein the lääkesumuttimeesa a separate control valve for controlling the sumutustehon.

5 Kuvioiden 1-4 mukaisessa suoritusmuodossa keksinnön mukaista inha-laatloannostelijaa on merkitty yleisesti viitenumerolla 10. Tässä suoritusmuodossa inhalaatloannostellja 10 on kuvion 4 mukaisesti liitetty lääkesumuttimeen 13, jossa ei ole erillistä sumutustehon säätöventtliliä. 1-4 the embodiment of FIGURES 5 annoying-laatloannostelijaa according to the invention is indicated generally by the reference numeral 10. In this embodiment, the inhalaatloannostellja 10 is shown in Figure 4 connected to the drug atomizer 13, which does not have a separate sumutustehon säätöventtliliä. Kuten kuviosta 4 havaitaan, lääkesumuttimeen 13 on 10 liitetty uloshengitysventtiili 12, jonka päähän on yhdistetty suu- kappale 11. Uloshengitysventtiilin 12 avulla voidaan uloshengitysvir-tauksen vastapaine säätää portaattomasti. As seen from Figure 4, the drug atomizer 13 is connected to 10 the exhalation valve 12, the end of which is connected to the foot-piece 11 by means of the exhalation valve 12 may be uloshengitysvir counter-flow pressure can be adjusted continuously. Lääkesumuttimen 13 nestekuppla on merkitty viitenumerolla 14. Syöttöpaine tulee lääkesumuttimeen 13 letkumaista yhdettä 17 myöten ja letkumainen yhde 17 on kiinnitetty 15 lääkesumuttimeen 13 edullisesti kartloliltännällä 18. Inhalaatloannos-telijan 10 kotelossa 40 on liitin 19, johon letkumainen yhde 17 liittyy toisesta päästään. The nebuliser 13 nestekuppla is indicated by reference numeral 14. The supply pressure will be the drug atomizer 13 of the tubular duct 17 all the way down and the tube-like connector 17 is attached 15 to the drug atomizer 13 is preferably kartloliltännällä 18 Inhalaatloannos-telijan 10, housing 40 has a connector 19 to which the hose-like connector 17 is connected to the other end.

Tässä suoritusmuodossa syöttöpaine tulee ei-esitetystä palnellma-20 lähteestä säätöventtiililn 16, joka on varustettu palnemittarilla 16a. In this embodiment, the feed pressure becomes non-shown palnellma-20 säätöventtiililn source 16, which is provided with palnemittarilla 16a. Säätöventtillln 16 avulla säädetty syöttöpaine johdetaan letkumaista yhdettä 21 myöten inhalaatioannostelijan 10 kotelossa 40 olevaan liittimeen 20 ja edelleen liittimen 19 kautta letkumalseen yhteeseen 17. Inhalaatioannostelijan 10 kotelossa 40 on liitin 22, johon hengitysilma-25 letku 23 on toisesta päästään kiinnitetty. the supply pressure provided through Säätöventtillln tubular 16 is passed along the duct 21 to inhalaatioannostelijan 10 of the housing 19 through 40 to the connector 20 and the connector further letkumalseen conduit 17. Inhalaatioannostelijan 10, housing 40 has a connector 22 to which the breathing air hose 25, 23 is fixed to the other end. Hengitysllmaletku 23 on yhdistetty toisesta päästään lääkesumuttimeen 13. Inhalaatioannostelijan 10 kotelossa 40 on edelleen liitin 27a, johon sisäänhengltysvlrtauksen säädin 24 on liitetty. Hengitysllmaletku 23 is connected at one end to the drug atomizer 13. Inhalaatioannostelijan 10, housing 40 has a further connector 27a, which sisäänhengltysvlrtauksen controller 24 is connected. Sisäänhengitysvirtauksen säädin 24 voidaan muodostaa esim. suomalaisen patentin n:o 56 120 mukaisen uloshengltysvent-30 tiilin 12 kaltaisesta säätölaitteesta, mutta uloshengitysventtilllssä 12 olevaa huulikalvoa ei käytetä. The inspiratory flow regulator 24 may be formed, for example in Finnish patent No. 56 120 and 30 of the uloshengltysvent valve 12 similar to the adjusting device, but the lip 12 uloshengitysventtilllssä film is used. Lisäksi sisäänhengitysvirtauksen sääti-meen 24 on lisätty suodatin 25 ja kansi 26. Liitin 27a toimii samalla virtausspirometrin 27 kiinnlttimenä. In addition, the inspiratory flow-control transmitter 24 is placed on the filter 25 and the cover 26. The connector 27a serves as virtausspirometrin 27 kiinnlttimenä. Spirometrl 27 on esitetty kuviossa 2 katkoviivoilla. Spirometrl 27 is shown in Figure 2 by broken lines.

35 35

Inhalaatioannostelijan 10 kotelossa 40 on edelleen liitin 28 sisään-hengitysvirtausnopeuden mittaria 30 varten. Inhalaatioannostelijan 10, housing 40 has a further connector 28 in the respiratory-flow rate meter 30 for. Mittari 30 on yhdistetty 5 76929 1 liittimeen 28 sähköjohdolla 29. Mittarissa 30 on edullisesti led-näyttö, kuten kuviosta 1 ilmenee. Meter 30 is connected to one 5 of 76 929 to terminal 28 on the electric line 29. The apparatus 30 is preferably an LED display, as shown in Figure 1. Kotelossa 40 on lisäksi liitin 31 kirjoitinta tai muuta vastaavaa tulostuslaitetta varten. The housing 40 further has a connector 31 of a printer or the like for the output device. Viitenumerolla 32 on merkitty verkkojohdon liitintä ja viitenumerolla 33 verkkokytkintä. Reference numeral 32 indicates a network management terminal, and the reference numeral 33 in the network switch. Ko-5 telossa 40 on edelleen sumutusajan säädin 34, jonka avulla sumutusalka voidaan säätää portaattomasti. Co-5 cavity 40 is still spraying the controller 34, by means of which sumutusalka can be adjusted continuously.

Keksinnön perusoivalluksen mukaisesti inhalaatioannostelija 10 on varustettu sumutuksen aloitushetken säätimellä 35, jonka avulla sumu-10 tukeen aloitushetki voidaan mielivaltaisesti valita kullekin potilaalle edulliseksi tutkitun sisäänhengitysvaiheen alkaessa. in accordance with the basic idea of ​​the invention inhalaatioannostelija 10 is provided with the starting time of spraying the controller 35, by means of which the fog-10 support the starting point can be arbitrarily selected for each patient to be advantageous at the start of the inspiratory phase investigated. Kuvion 1 mukaisesti säädin 35 on varustettu kahdella skaalalla A ja B ja viitenumerolla 36 on merkitty skaalan vaihtajaa. 1, the controller 35 is provided with two scale of A and B, and reference numeral 36 represents the spectrum of the exchanger. Luonnollisesti säädin 35 voi olla myös sellainen, jossa ei käytetä skaalan vaihtajaa 36. Toisek-15 si keksinnön mukainen inhalaatioannostelija 10 on varustettu sisään-hengitetyn ilman mittauslaitteella 37, jolloin tiedetään kunkin potilaan hengitystilavuus jokaisella hengityskerralla litroina. Naturally, the controller 35 may also be one which is not used for scale-exchanger 36. Toisek 15 according to the invention si inhalaatioannostelija 10 is provided in the inspired air-measuring device 37, which is known for each patient tidal volume of each breath in liters at a time. Mittauslaitteen 37 näyttö on edullisesti numereeninen, kuten kuviosta 1 ilmenee. The measuring device 37 is preferably numereeninen display, as shown in Figure 1. Kolmanneksi Inhalaatioannostelija 10 on varustettu hengityskertojen las-20 kijalaitteella 38, jolloin tiedetään kunkin potilaan sisäänhengitys- kertojen lukumäärä. Third Inhalaatioannostelija 10 is provided with hengityskertojen las-20 kijalaitteella 38, wherein the known inhalation number of times each patient. Myös hengityskertojen laskijalaite 38 on varustettu edullisesti numeerisella näytöllä. hengityskertojen calculator 38 is also preferably provided with a numerical display. Viitenumerolla 39 on merkitty nol-lausnuppia, josta laskijalaite 38 voidaan tutkimuksen tai hoidon jälkeen tai sen kestäessä nollata. Reference numeral 39 is indicated nol-lausnuppia from which the calculator 38 may be after the examination or treatment, or during reset. Viitenumerolla 41 on merkitty inhalaa-25 tioannoetelijan 10 koteloon 40 kiinnitettyä kahvaa. Reference numeral 41 is indicated inhalaa-25 tioannoetelijan 10 attached to the handle housing 40.

Tietyissä sovellutusmuodoissa painelähteestä tulevaa syöttöpainetta el säädetä säätöventtlllin 16 avulla. In certain embodiments, the pressure source to the pressure feed el provided by means of säätöventtlllin 16. Tällöin voidaan käyttää kuvion 5 mukaista suoritusmuotoa, jolloin syöttöpaine, joka tulee liitäntään 20 30 ennalta säätämättömänä ja johdetaan letkua 17 myöten lääkesumuttlmeen 13, säädetään lääkesumuttlmen 13 säätöventtlillllä 15. Tällainen säätö on sinänsä tunnettu ja on esitetty esim. hakijan aikaisemmassa suomalaisessa patentissa n:o 67178. 1 In this case, the embodiment of Figure 5, the feed pressure, which will socket 20 to 30 in advance with uncontrolled and led through a hose 17 to the lääkesumuttlmeen 13 provides lääkesumuttlmen 13 säätöventtlillllä 15. Such adjustment is known per se and is described, e.g., can be used in the applicant's earlier Finnish patent No. 67 178 . 1

Keksinnön mukaisen inhalaatioannostelijän 10 toiminta potilaan tutkimus-vaiheessa ja/tal potilaan hoidossa on seuraava. inhalaatioannostelijän 10 of the invention function of the patient study phase and / tal treatment of the patient is as follows. Ennen potilaan tutkimuksen tai hoidon aloittamista inhalaatioannostelijalla 10 voidaan mitata 6 76929 1 potilaan hengltystilavuus, joka näkyy numereenlsena näyttönä 37. Potilaan tutkimuksen ja/tal hoidon aikana voidaan jatkuvasti seurata potilaan sisäänhengittämän ilman määrää jokaisella hengityskerralla. Prior to initiation of patient diagnosis or treatment can be measured inhalaatioannostelijalla 10 6 76 929 1 patient hengltystilavuus, shown numereenlsena display 37. The patient's study and / tal during treatment can continuously monitor the amount of air inspired by the patient in each breath time. Potilaan tutkimisen ja/tai hoitamisen kannalta potilaalle edullinen sisään-5 hengitysvirtausnopeus säädetään säätlmellä 24. Säädetty sisäänhengitys-virtausnopeus näkyy jatkuvasti led-näyttönä mittarissa 30. Altistavien aineiden tai lääkeaineen annostuksen aloittaminen eli ts. lääkesumuttimen 13 toiminnan alkaminen säädetään kullekin potilaalle edulliseksi tutkitun sisäänhengitysvaiheen alkaessa säätlmellä 35. Sumutueaika sääde-10 tään halutun pituiseksi portaattomasti säätimen 34 avulla. examination and / or treatment of the patient for the patient in the preferred in-5 inspiratory flow rate is adjusted säätlmellä 24. The set inspiratory flow rate is constantly shown on the LED display in the meter opening 30 of dosage susceptibility substances or pharmaceutical substance, namely ie. onset of the drug atomizer 13 functioning adjusted for each patient, preferably examined in the inspiratory phase at the beginning of säätlmellä 35. Sumutueaika adjustable br-10 to the desired length by means of the controller 34 continuously. Keksinnön mukaisessa inhalaatloannostelijassa 10 lääkesumutin 13 käynnistyy siis silloin, kun potilas on sisäänhengittänyt säätlmellä 35 ennalta valitun ilmamäärän. inhalaatloannostelijassa 10 of the invention lääkesumutin 13 starts, then, if the patient is sisäänhengittänyt säätlmellä 35 a preselected amount of air. Lääkesumutin 13 voidaan luonnollisesti säätää käynnistymään heti sisäänhengltyksen alkaessa. Lääkesumutin 13 can of course be adjusted to start right at the beginning sisäänhengltyksen.

15 15

Edellä esitettyjen säätöjen jälkeen keksinnön mukaisen lnhalaatloannos-telijan 10 toiminta jatkuu edellä valittujen säätöarvojen mukaisesti kullakin sisäänhengityskerralla samanlaisella tavalla. After the adjustment of the above-lnhalaatloannos telijan 10 according to the invention, the operation continues in accordance with the selected adjustment values ​​in a manner similar to each of the inhalation time. Sisäänhengitys-kertojen lukumäärä nähdään laskijalaitteesta 38. Tutkimuksen ja/tal 20 hoidon päätyttyä ja/tai luonnollisesti tutkimuksen ja/tai hoidon kestäessä hengityskertojen lukumäärä voidaan nollata nollausnupin 39 avulla. Inhalation-number of times seen from the calculator 38. Research and / tal 20 at the end and / or course of treatment for research and / or during treatment hengityskertojen number 39 can be reset by means of Reset button. Luonnollisesti keksinnön mukaisessa inhalaatloannostelijassa 10 tutkimuksen ja/tai hoidon kestäessä edellä kuvattuja säätöjä voidaan mielivaltaisesti muuttaa. Naturally inhalaatloannostelijassa 10 of the invention and / or adjustments during treatment as described above can be arbitrarily changed.

25 25

Kalkki tutkimuksessa ja/tai hoidossa tarvittavat tiedot ja säädetyt säätöarvot voidaan tulostaa kirjoittimelle tai muulla vastaavalla tulostuslaitteella, jolloin potilastiedot saadaan nopeasti esille. Limestone information necessary for the investigation and / or treatment and control values ​​laid down can be printed on a printer or similar output device, whereby the patient data can be displayed quickly. Keksinnön mukainen lnhalaatloannostelija 10 mahdollistaa edellä esitetty-30 jen ominaisuuksien johdosta erittäin tarkan annostelun, jonka johdosta potilasturvallisuus parantuu olennaisesti. lnhalaatloannostelija 10 of the invention allows for in-30 of the properties of highly accurate dosing by the patient safety is improved substantially.

Edellä on selostettu ainoastaan keksinnön erältä edullisia suoritusmuotoja ja alan ammattimiehelle on selvää, että niihin voidaan tehdä lukui-35 siä modifikaatiolta oheisissa patenttivaatimuksissa esitetyn keksinnöllisen ajatuksen puitteissa. The above has been described only for the item invention, preferred embodiments, and those skilled in the art will appreciate that these can be made within the scope lukui-35 of the inventive idea presented in the SIA a modification of the appended claims.

Claims (10)

76929 76929
1. Inhalaatioannostelija, joka on tarkoitettu hengityssairaille tutkimusvaiheessa annettavien altistavien lääkeaineiden ja/tai hoidossa 5 sumutteena annettavien lääkeaineiden tarkkaa annostelua varten, johon inhalaatioannostelljaan (10) kuuluu suukappale (11), lääkesumutin (13), ensimmäinen letkumainen yhde (17) syöttöpaineen johtamiseksi lääkesu-muttimeen (13), toinen letkumainen yhde (23) hengitysilman johtamiseksi spirometriltä (27) lääkesumuttimeen (13) ja sumutusajan säädin (34) an-10 nettavien lääkeaineiden määrän säätämiseksi, tunnettu siitä, että inhalaatioannostelija (10) on varustettu sumutuksen aloitushet-ken säätimellä (35) sumutuksen aloitushetken valitsemiseksi kullekin potilaalle edulliseksi tutkitun sisäänhengltysvaiheen alkaessa. 1. Inhalaatioannostelija, which is intended for respiratory ill patients be provided in the research phase of susceptibility for an accurate dosage administered drugs and / or treatment of five spray drugs, which inhalaatioannostelljaan (10) comprises a mouthpiece (11), lääkesumutin (13), the first tubular conduit (17), the feed pressure for conducting lääkesu- extinguishers (13), a second tubular conduit (23) of the breath for conducting a spirometer (27) the drug atomizer (13) and spraying the controller (34) aN-10 the number of Netta of medicaments for controlling, characterized in that the inhalaatioannostelija (10) is provided with atomization aloitushet-ken control (35) for selecting the starting moment of spraying to be advantageous at the start of each patient examined sisäänhengltysvaiheen.
1 Patenttivaatimukset 1 Claims
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen inhalaatioannostelija, tunnet- tu siltä, että inhalaatloannostelijassa (10) on slsäänhengitysvir-tauksen säädin (24) potilaalle edullisen sisäänhengitysvirtausnopeu-den säätämiseksi halutun suuruiseksi. 2. inhalaatioannostelija according to claim 1, c tu so that inhalaatloannostelijassa (10) is slsäänhengitysvir-flow regulator (24) to the patient, the sisäänhengitysvirtausnopeu preferred to adjust to the desired level.
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen inhalaatioannostelija, tunnettu siitä, että Inhalaatioannostelija (10) on varustettu sisäänhengltetyn ilman mittauslaitteella (37) potilaan hengitys-tilavuuden mittaamiseksi kullakin hengityskerralla. 3. inhalaatioannostelija according to claim 1 or 2, characterized in that the Inhalaatioannostelija (10) is provided with sisäänhengltetyn temperature measuring device (37) for measuring the patient's breathing volume of each breath time.
4. Jonkin patenttivaatimuksien 1-3 mukainen inhalaatioannostelija, tunnettu siitä, että inhalaatloannostelijassa (10) on hengityskertojen laskijalaite (38). 4. inhalaatioannostelija according to any one of claims 1-3, characterized in that the inhalaatloannostelijassa (10) is hengityskertojen counting device (38).
5. Jonkin patenttivaatimuksien 1-4 mukainen inhalaatioannostelija, 30 tunnettu siltä, että sumutuksen aloitushetken säädin (35) on varustettu kahdella skaalalla (A,B), ja että inhalaatioannosteli-jassa on skaalan vaihtaja (36). 5. A inhalaatioannostelija according to claims 1-4, 30 characterized in that the starting moment of spraying the controller (35) is provided with two scale (A, B), and in that inhalaatioannosteli-loader has a scale exchanger (36).
6. Jonkin patenttivaatimuksien 1-5 mukainen inhalaatioannostelija, 35 tunnettu siitä, että inhalaatioannostelija (10) on varustettu slsäänhengitysvirtausnopeuden mittarilla (30). 6. A inhalaatioannostelija according to one of claims 1-5, 35 characterized in that the inhalaatioannostelija (10) is provided with slsäänhengitysvirtausnopeuden meter (30). 8 76929 8 76929
7. Jonkin patenttivaatimuksien 1-6 mukainen inhalaatioannos te1ij a, tunnettu siitä, että Inhalaatloannostelija (10) on varustettu säätöventtiillllä (16) ensimmäiseen letkumalseen yhteeseen (17) vir-taavan ilman syöttöpaineen säätämiseksi. 7. 1-6 inhalation dose according to any one of claims te1ij a, characterized in that the Inhalaatloannostelija (10) is provided with a control valve (16) to the first letkumalseen conduit (17) vir corresponding temperature for adjusting the feed pressure. 5 5
8. Jonkin patenttivaatimuksien 1-6 mukainen inhalaatloannostelija, tunnettu siitä, että lääkesumutin (13) on varustettu säätö-venttiilillä (15) ensimmäisessä letkumalsessa yhteessä (17) ennalta säätämättömänä virtaavan ilman syöttöpaineen säätämiseksi haluttuun 10 arvoon ennen lääkesumuttimeen (13) virtaamista. 8. inhalaatloannostelija to any one of claims 1-6, characterized in that the lääkesumutin (13) is provided with a control valve (15) in the first letkumalsessa the conduit (17) flowing in unregulated pre-adjusting the air supply pressure 10 to a desired value prior to the drug atomizer (13) to flow.
9. Jonkin patenttivaatimuksien 1-8 mukainen inhalaatloannostelija, tunnettu siitä, että suukappaleen (11) ja lääkesumuttimen (13) väliin on yhdistetty uloshengitysventtiili (12) uloshengltysvlrtauksen 15 vastapalneen säätämiseksi portaattomasti haluttuun arvoon. 9. inhalaatloannostelija any one of claims 1-8, characterized in that between the mouthpiece (11) and the nebuliser (13) is connected to the exhalation valve (12) uloshengltysvlrtauksen 15 vastapalneen continuously adjusting a desired value.
10. Jonkin patenttivaatimuksien 4-9 mukainen inhalaatloannostelija, tunnettu siltä, että inhalaatioannostelljassa (10) on nol-lausnuppl (39) laskijalaitteen (38) numeerisen näytön nollaami- 20 seksi. 10. inhalaatloannostelija to any one of claims 4-9, characterized in that the inhalaatioannostelljassa (10) is nol-lausnuppl (39) counting means (38) the numerical display 20 to reset the order. 25 1 35 9 76929 25 1 35 9 76929
FI843769A 1984-09-25 1984-09-25 Inhalationsdoseringsanordning, som aer avsedd Foer nogrann dosering of disponerande laekemedel som i ges AOT andningssjuka undersoekningsskedet and / or laekemedel som ges som spray during the treatment. FI76929C (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI843769 1984-09-25
FI843769A FI76929C (en) 1984-09-25 1984-09-25 Inhalationsdoseringsanordning, som aer avsedd Foer nogrann dosering of disponerande laekemedel som i ges AOT andningssjuka undersoekningsskedet and / or laekemedel som ges som spray during the treatment.

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI843769A FI76929C (en) 1984-09-25 1984-09-25 Inhalationsdoseringsanordning, som aer avsedd Foer nogrann dosering of disponerande laekemedel som i ges AOT andningssjuka undersoekningsskedet and / or laekemedel som ges som spray during the treatment.
GB8519075A GB2164569B (en) 1984-09-25 1985-07-29 Inhalation dispenser for accurately dispensing a drug to an individual during examination or therapy
DE19853530735 DE3530735C2 (en) 1984-09-25 1985-08-28 inhaler
SE8504393A SE462830B (en) 1984-09-25 1985-09-23 Inhalationsdoseringsanordning
SU853953986A SU1679968A3 (en) 1984-09-25 1985-09-23 Inhalation dose measurement device
JP21203885A JPH0557872B2 (en) 1984-09-25 1985-09-25

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI843769A0 FI843769A0 (en) 1984-09-25
FI843769L FI843769L (en) 1986-03-26
FI76929B FI76929B (en) 1988-09-30
FI76929C true FI76929C (en) 1989-01-10

Family

ID=8519653

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI843769A FI76929C (en) 1984-09-25 1984-09-25 Inhalationsdoseringsanordning, som aer avsedd Foer nogrann dosering of disponerande laekemedel som i ges AOT andningssjuka undersoekningsskedet and / or laekemedel som ges som spray during the treatment.

Country Status (6)

Country Link
JP (1) JPH0557872B2 (en)
DE (1) DE3530735C2 (en)
FI (1) FI76929C (en)
GB (1) GB2164569B (en)
SE (1) SE462830B (en)
SU (1) SU1679968A3 (en)

Families Citing this family (81)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NZ209900A (en) * 1984-10-16 1989-08-29 Univ Auckland Automatic inhaler
DE3537507C2 (en) * 1985-10-22 1993-11-25 Salvia Lifetec Gmbh & Co Kg Device for supporting intermittent positive pressure ventilation and aerosol therapy
JPS6359650U (en) * 1986-10-06 1988-04-20
JPS6371048U (en) * 1986-10-28 1988-05-12
US5522382A (en) 1987-06-26 1996-06-04 Rescare Limited Device and method for treating obstructed breathing having a delay/ramp feature
AT76312T (en) * 1987-08-12 1992-06-15 Brugger Stephan Portable inhalationsgeraet.
DE3901963C1 (en) * 1989-01-24 1990-08-09 Joachim Dr. 5216 Niederkassel De Schatz Inhalation device
US5404871A (en) * 1991-03-05 1995-04-11 Aradigm Delivery of aerosol medications for inspiration
US5392768A (en) * 1991-03-05 1995-02-28 Aradigm Method and apparatus for releasing a controlled amount of aerosol medication over a selectable time interval
US5394866A (en) * 1991-03-05 1995-03-07 Aradigm Corporation Automatic aerosol medication delivery system and methods
AU6130694A (en) * 1991-03-05 1994-08-15 Miris Medical Corporation An automatic aerosol medication delivery system and methods
US5450336A (en) * 1991-03-05 1995-09-12 Aradigm Corporation Method for correcting the drift offset of a transducer
EP0519742A1 (en) * 1991-06-21 1992-12-23 Devilbiss Health Care, Inc. Medical nebulizer control system
DK0592540T3 (en) * 1991-07-02 2000-06-26 Inhale Inc Method and device for delivering aerosolized medications
US6681767B1 (en) 1991-07-02 2004-01-27 Nektar Therapeutics Method and device for delivering aerosolized medicaments
US5277175A (en) * 1991-07-12 1994-01-11 Riggs John H Continuous flow nebulizer apparatus and method, having means maintaining a constant-level reservoir
AT139131T (en) * 1991-10-19 1996-06-15 Solvay Deutschland System for the generation of aerosol
DE69232480D1 (en) 1991-12-20 2002-04-18 Resmed Ltd Ventilator for generating a continuous positive airway pressure (CPAP)
US5355872B1 (en) * 1992-03-04 1998-10-20 John H Riggs Low flow rate nebulizer apparatus and method of nebulization
GB2273660B (en) * 1992-09-11 1996-07-17 Aid Medic Ltd Drug delivery arrangement
US5819726A (en) * 1993-01-29 1998-10-13 Aradigm Corporation Method for the delivery of aerosolized drugs to the lung for the treatment of respiratory disease
JPH08509465A (en) * 1993-01-29 1996-10-08 マイリス メディカル コーポレーション Pulmonary delivery of hormone
US5558085A (en) * 1993-01-29 1996-09-24 Aradigm Corporation Intrapulmonary delivery of peptide drugs
US5934272A (en) * 1993-01-29 1999-08-10 Aradigm Corporation Device and method of creating aerosolized mist of respiratory drug
US6024090A (en) * 1993-01-29 2000-02-15 Aradigm Corporation Method of treating a diabetic patient by aerosolized administration of insulin lispro
US6012450A (en) * 1993-01-29 2000-01-11 Aradigm Corporation Intrapulmonary delivery of hematopoietic drug
US5888477A (en) 1993-01-29 1999-03-30 Aradigm Corporation Use of monomeric insulin as a means for improving the bioavailability of inhaled insulin
DE4310575C1 (en) * 1993-03-31 1994-09-15 Ritzau Pari Werk Gmbh Paul An apparatus for generating aerosol pulses
DE69425613T2 (en) 1993-06-18 2000-12-28 Resmed Ltd Respiratory mask for the face
EP0927538B1 (en) 1993-11-05 2004-04-07 Rescare Limited Determination of airway patency
US6675797B1 (en) 1993-11-05 2004-01-13 Resmed Limited Determination of patency of the airway
DE69422900T2 (en) 1993-12-01 2000-06-08 Resmed Ltd Device for generating a continuous positive airway pressure (CPAP)
US6237593B1 (en) 1993-12-03 2001-05-29 Resmed Limited Estimation of flow and detection of breathing CPAP treatment
US5839429A (en) * 1994-03-25 1998-11-24 Astra Aktiebolag Method and apparatus in connection with an inhaler
BR9508964A (en) 1994-09-21 1998-06-02 Inhale Therapeutic Syst Process and apparatus aerosolization feed tube assembly and the receptacle for containing a powdered medicament
AUPN236595A0 (en) 1995-04-11 1995-05-11 Rescare Limited Monitoring of apneic arousals
AUPN394895A0 (en) 1995-07-03 1995-07-27 Rescare Limited Auto-calibration of pressure transducer offset
US6182657B1 (en) 1995-09-18 2001-02-06 Resmed Limited Pressure control in CPAP treatment or assisted respiration
AUPN616795A0 (en) 1995-10-23 1995-11-16 Rescare Limited Ipap duration in bilevel cpap or assisted respiration treatment
AUPN973596A0 (en) 1996-05-08 1996-05-30 Resmed Limited Control of delivery pressure in cpap treatment or assisted respiration
GB2316323B (en) 1996-06-20 1999-09-22 Aid Medic Ltd Dispensing system
USD498529S1 (en) 1996-07-26 2004-11-16 Resmed Limited Portion of a cushion for use with a mask assembly in the application of continuous positive airway pressure (CPAP)
AUPO126596A0 (en) 1996-07-26 1996-08-22 Resmed Limited A nasal mask and mask cushion therefor
US6513526B2 (en) 1996-07-26 2003-02-04 Resmed Limited Full-face mask and mask cushion therefor
AUPO163896A0 (en) 1996-08-14 1996-09-05 Resmed Limited Determination of respiratory airflow
AUPO247496A0 (en) 1996-09-23 1996-10-17 Resmed Limited Assisted ventilation to match patient respiratory need
AUPO301796A0 (en) 1996-10-16 1996-11-07 Resmed Limited A vent valve apparatus
AUPO399596A0 (en) 1996-12-02 1997-01-02 Resmed Limited A harness assembly for a nasal mask
AUPO400296A0 (en) 1996-12-02 1997-01-02 Resmed Limited A mask and harness apparatus
AUPO418696A0 (en) 1996-12-12 1997-01-16 Resmed Limited A substance delivery apparatus
AUPO504597A0 (en) 1997-02-10 1997-03-06 Resmed Limited A mask and a vent assembly therefor
US6561191B1 (en) 1997-02-10 2003-05-13 Resmed Limited Mask and a vent assembly therefor
AUPO511397A0 (en) 1997-02-14 1997-04-11 Resmed Limited An apparatus for varying the flow area of a conduit
AU739944B2 (en) 1997-05-16 2001-10-25 Resmed Limited Nasal ventilation as a treatment for stroke
DE19720701A1 (en) * 1997-05-16 1998-11-19 Gsf Forschungszentrum Umwelt A device for application of a drug-aerosol via the lungs
TW533865U (en) 1997-06-10 2003-05-21 Glaxo Group Ltd Dispenser for dispensing medicament and actuation indicating device
US6192876B1 (en) 1997-12-12 2001-02-27 Astra Aktiebolag Inhalation apparatus and method
US6119693A (en) 1998-01-16 2000-09-19 Resmed Limited Forehead support for facial mask
US6257233B1 (en) 1998-06-04 2001-07-10 Inhale Therapeutic Systems Dry powder dispersing apparatus and methods for their use
US6360741B2 (en) * 1998-11-25 2002-03-26 Respironics, Inc. Pressure support system with a low leak alarm and method of using same
AUPP949999A0 (en) 1999-03-29 1999-04-22 Resmed Limited Forehead support for facial mask II
AUPQ104099A0 (en) 1999-06-18 1999-07-08 Resmed Limited Forehead support for facial mask
US6581594B1 (en) 2000-05-15 2003-06-24 Resmed Limited Respiratory mask having gas washout vent and gas washout vent for respiratory mask
US6435175B1 (en) * 2000-08-29 2002-08-20 Sensormedics Corporation Pulmonary drug delivery device
SE517225C2 (en) * 2000-09-21 2002-05-14 Microdrug Ag Optimization of a static-metered dry powder inhaler
DE20017940U1 (en) 2000-10-19 2000-12-28 Map Gmbh Respiratory mask for supplying a respiratory gas to a mask user, as well as discharge means for discharging breathing gas
CN105536116A (en) 2002-09-06 2016-05-04 瑞思迈有限公司 Forehead pad for respiratory mask
DE10151984C5 (en) 2001-10-22 2008-07-17 Map Medizin-Technologie Gmbh Application device for a breathing mask arrangement
AT473774T (en) 2001-10-22 2010-07-15 Map Medizin Technologie Gmbh medical mask
US6845770B2 (en) * 2002-01-15 2005-01-25 Aerogen, Inc. Systems and methods for clearing aerosols from the effective anatomic dead space
DE10201682A1 (en) 2002-01-17 2003-07-31 Map Medizin Technologie Gmbh The breathing mask arrangement
WO2004052438A1 (en) 2002-12-06 2004-06-24 Fisher & Paykel Healthcare Limited Mouthpiece
US7503327B2 (en) 2003-04-10 2009-03-17 Resmed Limited Mask with integral cushion and forehead piece
AU2004234183B2 (en) 2003-05-02 2011-01-20 Resmed Limited A mask system
CN101683546A (en) 2004-04-09 2010-03-31 雷斯梅德有限公司 Nasal assembly
NZ597302A (en) 2004-06-16 2013-08-30 Resmed Ltd Cushion for a respiratory mask assembly
US8397728B2 (en) 2005-10-14 2013-03-19 Resmed Limited Cushion to frame assembly mechanism
NZ701505A (en) 2005-10-25 2016-06-24 Resmed Ltd Interchangeable mask assembly
CA2602005A1 (en) 2006-09-18 2008-03-18 Invacare Corporation Breathing mask
US8517023B2 (en) 2007-01-30 2013-08-27 Resmed Limited Mask system with interchangeable headgear connectors
EP2708258B1 (en) 2008-03-04 2016-06-22 ResMed Ltd. Mask system

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1428046A (en) * 1965-01-30 1966-04-27 A method in particular for the automatic control of the solution aerosol administration as well as the installation for the implementation of this process or similar process
US4106503A (en) * 1977-03-11 1978-08-15 Richard R. Rosenthal Metering system for stimulating bronchial spasm
FI56120C (en) * 1978-04-18 1979-12-10 Taisto Haekkinen Valve avsedd Foer respirator eller Foer give upplivningsanvaendning an arrangement laempad
DE3244836C2 (en) * 1982-12-03 1984-09-27 Bosch-Siemens Hausgeraete Gmbh, 7000 Stuttgart, De
FI67178C (en) * 1983-01-07 1985-02-11 Etelae Haemeen Keuhkovammayhdi Respirator som aer avsedd Foer lungsjuka illamaoende eller medvetsloesa maenskor and also its anvaendning som en sprayanordning

Also Published As

Publication number Publication date
JPS61179157A (en) 1986-08-11
DE3530735C2 (en) 1994-11-24
FI843769D0 (en)
GB2164569A (en) 1986-03-26
FI843769A0 (en) 1984-09-25
FI76929B (en) 1988-09-30
GB2164569B (en) 1988-10-26
SE462830B (en) 1990-09-10
FI843769A (en)
SE8504393D0 (en) 1985-09-23
GB8519075D0 (en) 1985-09-04
DE3530735A1 (en) 1986-04-10
SE8504393L (en) 1986-03-26
FI843769L (en) 1986-03-26
JPH0557872B2 (en) 1993-08-25
SU1679968A3 (en) 1991-09-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5479920A (en) Breath actuated medicinal aerosol delivery apparatus
US7900626B2 (en) Method and system for controlling breathing
US4635627A (en) Apparatus and method
US5613489A (en) Patient respiratory system drug applicator
CN1311877C (en) Apparatus and method for providing a conscious patient relief from pain and anxiety associated with medical or surgical procedures
EP0940154B1 (en) Device for delivering aerosolized medicaments
CN102065942B (en) An interactive apparatus and method for real-time profiling of inhalation efforts
US6234167B1 (en) Aerosol generator and methods of making and using an aerosol generator
DE69720219T2 (en) Nebulizer with metering
EP0880373B1 (en) Nebulizer apparatus
ES2262220T3 (en) Supply system controlled gas.
US7523752B2 (en) System and method of administering a pharmaceutical gas to a patient
US4677975A (en) Method of dispensing and/or a dispenser
ES2254108T3 (en) Therapy device continuous positive airway pressure.
US5178138A (en) Drug delivery device
US7267121B2 (en) Aerosol delivery apparatus and method for pressure-assisted breathing systems
US8333194B2 (en) High flow therapy device utilizing a non-sealing respiratory interface and related methods
US4819629A (en) Method and apparatus for delivering aerosol to the airways and/or lungs of a patient
EP2047881B1 (en) Method for setting up a drug delivery apparatus
JP5008093B2 (en) Method and system for operating an aerosol generator
US20080017198A1 (en) Aerosol delivery apparatus and method for pressure-assisted breathing systems
JP3802929B2 (en) Nebulizer for the respiratory and circulatory system
US5558086A (en) Method and apparatus for the intermittent delivery of oxygen therapy to a person
US20130340752A1 (en) High flow therapy device utilizing a non-sealing respiratory interface and related methods
US10124141B2 (en) Humidification apparatus having RFID tag sensor at patient end of gas pathway

Legal Events

Date Code Title Description
MA Patent expired

Owner name: ETELAE-HAEMEEN KEUHKOVAMMAYHDISTYS R.Y.

MA Patent expired